Zasady prowadzenia działalności handlowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia działalności handlowej"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia działalności handlowej

2 Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności 2.1 i naruszeń 2.2 Zasada braku odwetu 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM Informacje zastrzeżone (obejmujące informacje poufne) Nieumyślne ujawnienie Zapytania i kontakty zewnętrzne Własność intelektualna Własność intelektualna IBM Oprogramowanie innych producentów Oprogramowanie typu Open Source Znaki towarowe Zewnętrzne organizacje standaryzacyjne Wykorzystanie majątku i obiektów IBM Prawo IBM do dostępu i użycia Odejście z IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Kontrole finansowe i sprawozdawczość Przechowywanie dokumentacji 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM Współpraca z dostawcami Współpraca z osobami prowadzącymi odsprzedaż i innymi podmiotami trzecimi współpracującymi z IBM Współpraca z konkurencją Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 1

3 4.2 Uczciwa konkurencja Oświadczenia na temat konkurencji Sprzedaż a zamówienia konkurencji 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich Informacje o innych podmiotach Dane osobowe konkretnych osób Informacje zastrzeżone i poufne stanowiące własność innych podmiotów 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki Przyjmowanie podarunków, korzyści i wynagrodzeń za rekomendacje Wręczanie podarunków, korzyści i innych wartości 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym Prowadzenie sprzedaży w sektorze publicznym Lobbing Kampanie wyborcze na terenie IBM 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego Eksport Import Prawa antybojkotowe 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska 5.1 Konflikt interesów Wspieranie konkurencji Konkurowanie z IBM Dostawy dla IBM Prywatne udziały finansowe Rodzina i bliscy krewni pracujący w branży Wykorzystywanie czasu pracy na cele osobiste 5.2 Informacje wewnętrzne oraz wykorzystanie informacji poufnych w obrocie giełdowym 5.3 Działalność na rzecz instytucji publicznych i działalność polityczna Działalność na rzecz instytucji publicznych Urząd polityczny, składki i wsparcie 5.4 Wygłaszanie przemówień publicznych i media społecznościowe 6.1 Inne polityki, dyrektywy i wytyczne IBM 6.2 Dodatkowe materiały Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 2

4

5 Szanowni Pracownicy IBM, Na najbardziej podstawowym poziomie Zasady prowadzenia działalności handlowej IBM opisują oczekiwania wobec każdego IBM w zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad etycznych w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. Jednak Zasady prowadzenia działalności handlowej są, i zawsze były, czymś więcej. Ustanawiając je dziesiątki lat temu i nadając im rangę obowiązującego dokumentu, dążyliśmy do zapewnienia, aby wszystkie nasze działania i relacje jako indywidualnych osób i przedsiębiorstwa z klientami, inwestorami, współmi i społecznościami, w których żyjemy i pracujemy opierały się na naszych wartościach. Ten ważny związek między wartościami a zachowaniem istniał już w momencie założenia firmy IBM ponad sto lat temu. Jest to niezwykle ważna idea przyjęta przez miliony kobiet i mężczyzn, pracowników IBM, którzy ukształtowali firmę IBM poprzez kolejne ery głębokich zmian. To także ta idea wiele lat temu doprowadziła nas wszystkich, jako globalną społeczność, do wspólnego, ponownego przyjrzenia się naszym wartościom i odnowienia ich w całkiem nowy sposób w tym nowym świecie w ramach wydarzenia, które nazwaliśmy ValuesJam. Dla nas poniższe wartości nie są wartościami firmy IBM, ale wartościami pracowników IBM : Z tego samego powodu traktujemy nasze Zasady prowadzenia działalności handlowej nie jako zestaw narzuconych z góry reguł, ale jako wyrażenie odpowiedzialności każdego IBM za demonstrowanie najwyższych standardów zaufania we wszystkich naszych działaniach i relacjach. Obecnie ta osobista odpowiedzialność ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Zwykło się mówić, że nie możesz oczekiwać czegoś, jeśli tego nie skontrolujesz. Jednak ciągła kontrola nie jest praktyczna w świecie, który staje się coraz bardziej złożony, powiązany zależnościami i szybko się zmienia. Nie jest też pożądana. Zarządzanie nie przez procesy, ale przez wartości, oznacza przyjęcie bardzo odmiennego modelu zarządzania. Nie muszę przypominać pracownikom IBM, że istotne jest, aby działali etycznie. Wiem, że wszyscy czujemy, iż dla osób postępujących w inny sposób nie ma miejsca w IBM. Jednak gdy będziecie ponownie czytać postanowienia naszych Zasad prowadzenia działalności handlowej i odnawiać certyfikat z ich znajomości, mam nadzieję, że zastanowią się Państwo na nowo nad ich znaczeniem. Ich ciągła aktualność ma podstawowe znaczenie dla wyjątkowej trwałości wyróżniającego się przedsiębiorstwa i kultury. Gdy zobowiążą się Państwo do stosowania tych zasad do zachowywania związku między wartościami a zachowaniem umocnią Państwo nasze wspólne zrozumienie tego, co oznacza bycie pracownikiem IBM. Zaangażowanie na rzecz sukcesu każdego klienta Innowacja, która się liczy dla naszej firmy i całego świata Zaufanie i osobista odpowiedzialność we wszystkich relacjach Virginia M. Rometty Prezes i Dyrektor Generalna Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 4

6 Codzienne zobowiązanie do przestrzegania wartości IBM i postępowania zgodnie z zasadami prowadzenia działalności handlowej wyróżnia IBM i jej pracowników. Bez przesady można powiedzieć, że rzetelność, reputacja i marka IBM spoczywa w rękach jej pracowników.

7 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności Rada dotycząca rzetelnoścı Rzetelne działanie, zgodne z naszymi wartościami, jest często kwestią właściwej oceny sytuacji, a odpowiedzi na podstawowe pytania, takie jak poniższe, często pomogą rozwiać dotyczące danej decyzji lub proponowanych działań: Czy jest to uczciwe? Czy jest to zgodne z zasadami prowadzenia działalności handlowej? Czy czuję się komfortowo z tą decyzją? Co by się stało, gdyby informacja o tym znalazła się w wiadomościach? Co by się stało, gdyby wszyscy tak postępowali? 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej Reputacja rzetelności i etyki zawodowej IBM nie jest nam dana raz na zawsze. Aby utrzymać tę reputację, pracownicy muszą przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszych zasadach prowadzenia działalności handlowej i zachowywać rozwagę w swoich decyzjach i działaniach. Jako pracownicy IBM, często mamy do czynienia z różnymi ami natury etycznej i prawnej. Niektóre z nich mogą być trudne. Zawsze powinniśmy rozpatrywać takie zgodnie z wartościami IBM: Zaangażowaniem na rzecz sukcesu każdego klienta Innowacją, która się liczy dla naszej firmy i całego świata Zaufaniem i osobistą odpowiedzialnością we wszystkich relacjach Nasze wartości nie zapewnią oczywistych odpowiedzi we wszystkich przypadkach, ale powinny służyć jako podstawa podejmowanych decyzji. Nasze wartości są podstawą zasad prowadzenia działalności handlowej, które zawierają bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące naszego postępowania. 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej Każdy pracownik musi zawsze przestrzegać prawa i postępować zgodnie z zasadami etyki. Zasady prowadzenia działalności handlowej zawierają ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania wielu problemów prawnych i etycznych. Pracownicy powinni również przestrzegać innych stosownych polityk, dyrektyw i wytycznych IBM, których część wymieniono w niniejszym dokumencie. Na przykład pracownicy zajmujący się wyspecjalizowanymi dziedzinami, takimi jak zamówienia, ochrona środowiska, import, eksport lub podatki, muszą także przestrzegać dodatkowych wytycznych związanych z takimi dziedzinami. Należy pamiętać, że nie ma gotowych formuł i prostych odpowiedzi dla wyborów, których musimy dokonywać obecnie w naszej działalności. Żaden pojedynczy zestaw wytycznych ani polityk nie może być traktowany jako ostateczny wyznacznik we wszystkich sytuacjach. Dlatego oczekujemy, że pracownicy IBM w każdym przypadku wykazywać się będą właściwą oceną sytuacji i zwrócą się o pomoc, jeżeli będą jej potrzebować. 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności W razie jakichkolwiek dotyczących interpretacji lub stosowania zasad prowadzenia działalności handlowej lub polityk, dyrektyw i wytycznych IBM pracownik zobowiązany jest zwrócić się o radę do swojego przełożonego, radcy prawnego IBM lub Biura ds. Zaufania i Zgodności. Naruszenie jakichkolwiek zasad obowiązujących w IBM może spowodować zastosowanie środków dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Dodatkowo, polityka IBM wymaga przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących naszej działalności. Prowadząc działalność handlową na rzecz IBM, pracownik może zetknąć się z różnymi przepisami i problemami prawnymi, związanymi między innymi z opisanymi poniżej dziedzinami. W razie pytań o konkretne przepisy prawa należy skontaktować się z radcą prawnym IBM. Kary za łamanie prawa są surowe. Naruszenie prawa może pociągać za sobą skutki w postaci: grzywien, pozwów, utraty przywilejów handlowych, a w niektórych przypadkach mogą skutkować pozbawieniem wolności osób fizycznych. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 6

8 Obowiązek znajomości i przestrzegania zasad prowadzenia działalności handlowej obejmuje zgłaszanie potencjalnych naruszeń. IBM niezwłocznie zbada zgłoszenie i nie będzie tolerować gróźb pod adresem pracowników zgłaszających takie zdarzenia ani aktów odwetu na takich osobach.

9 2.1 i i naruszeń naruszeń 2.2 Zasada braku odwetu 2.1 i naruszeń Pracownik posiadający wiedzę lub podejrzenie o sytuacji nieetycznej albo niezgodnej z prawem bądź uważający się za ofiarę zachowań zabronionych w miejscu pracy powinien natychmiast zgłosić problem za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego IBM: 2.2 Zasada braku odwetu IBM niezwłocznie zbada zgłoszenie o nieetycznym lub nielegalnym postępowaniu i nie będzie tolerować gróźb pod adresem pracowników zgłaszających takie zdarzenia ani aktów odwetu na takich osobach. Zazwyczaj najlepiej jest w pierwszej kolejności skontaktować się z przełożonym Dział kadr IBM Programy Problemy i odwołania Dział audytu wewnętrznego IBM (w przypadku naruszeń związanych z raportowaniem i sprawozdaniem finansowym, naruszeń procesów biznesowych i nieprawidłowym wykorzystaniem majątku) Dział ochrony IBM (w przypadku utraty lub kradzieży informacji lub majątku IBM, w tym informacji zastrzeżonych i poufnych) Radca prawny IBM Biuro ds. Zaufania i Zgodności IBM Programy IBM Problemy i odwołania obejmują program Otwarte drzwi, umożliwiający kontakt z wyższym kierownictwem oraz program Mówiąc poufnie, który pozwala na anonimowe przekazanie swoich. Ponadto programy te umożliwiają przekazywanie swoich przez Internet, pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub telefonicznie. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 8

10 Jako część globalnie zintegrowanego przedsiębiorstwa IBM, miejsce pracy może obejmować lokalizację IBM, lokalizację klienta lub dom. Bez względu na umiejscowienie, współpracuje on z innymi mi IBM i ma kontakt z informacjami poufnymi, własnością intelektualną oraz innym cennym majątkiem. Zasady prowadzenia działalności handlowej obowiązują podczas komunikacji osobistej, telefonicznej, internetowej lub za pomocą innych środków lub mediów.

11 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Pracownik, który uważa, że był ofiarą zachowań zabronionych w miejscu pracy, powinien natychmiast zgłosić problem za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego IBM, takiego jak programy Problemy i odwołania. Zgłoszenie takiego zachowania zostanie niezwłocznie rozpatrzone. 3.1 Środowisko pracy IBM dąży do utrzymania zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy, wolnego od dyskryminacji i prześladowań związanych z rasą, kolorem skóry, wyznaniem, płcią, tożsamością płciową lub sposobem jej wyrażania, orientacją seksualną, pochodzeniem, uwarunkowaniami genetycznymi, niepełnosprawnością, wiekiem i innymi czynnikami, niezwiązanymi z uzasadnionymi interesami handlowymi IBM. IBM nie będzie tolerować działań, zaczepek i komentarzy o podłożu seksualnym, obelg na tle rasowym lub religijnym, żartów ani innych komentarzy czy zachowań, które w opinii kierownictwa IBM tworzą, zachęcają do powstania lub sprzyjają powstawaniu nieprzyjaznej lub zastraszającej atmosfery w środowisku pracy. Inne zachowania zabronione ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko pracy to między innymi: Groźby lub przemoc Posiadanie wszelkiego typu broni Używanie urządzeń rejestrujących, w tym aparatów w telefonach komórkowych i kamer internetowych, z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez kierownictwo i radcę prawnego IBM Relacje uczuciowe między menedżerem a osobą mu podlegającą Zażywanie, dystrybucja, sprzedaż lub posiadanie narkotyków bądź innych substancji podlegających ścisłej kontroli, poza przypadkami uzasadnionymi ze względów medycznych Pozostawanie pod wpływem narkotyków, substancji podlegających ścisłej kontroli (użytych w celach innych niż medyczne) lub napojów alkoholowych w miejscu pracy Spożywanie napojów alkoholowych na terenie IBM jest dozwolone tylko podczas imprez sponsorowanych przez firmę, po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa Dodatkowo jeśli kierownictwo IBM dowie się, że zachowanie w pracy lub poza pracą negatywnie wpływa na jego wydajność lub wydajność innych pracowników albo na powodzenie uzasadnionych interesów handlowych IBM, wobec takiego wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne, a zachowanie takie może zostać uznane za powód do rozwiązania umowy o pracę. 3.2 Informacje i własność IBM IBM posiada znaczny majątek o dużej wartości. Obejmuje on cenne informacje zastrzeżone, takie jak prawa autorskie i informacje poufne IBM, a także majątek trwały oraz systemy. Ochrona tego majątku ma krytyczne znaczenie. Jego utrata, kradzież, niewłaściwe wykorzystanie lub nieupoważnione ujawnienie mogą zagrozić przyszłości IBM. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu aktywów oraz ogólnego majątku IBM. Obejmuje to aktywa, które na podstawie upoważnienia użytkownik może przekazywać innym pracownikom IBM, zleceniobiorcom, klientom i innym osobom. W związku z tym muszą oni znać i rozumieć procedury, procesy i praktyki bezpieczeństwa IBM. Pracownicy muszą zwracać uwagę na wszelkie sytuacje mogące doprowadzić do utraty, niewłaściwego użycia, kradzieży lub nieupoważnionego ujawnienia majątku firmy. Dodatkowo, wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać działowi ochrony IBM lub swojemu przełożonemu natychmiast po ich zaobserwowaniu. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 10

12 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Informacje zastrzeżone (obejmujące informacje poufne) Pracownik IBM ma dostęp do informacji, które IBM uważa za zastrzeżone. Większość informacji zastrzeżonych IBM jest poufna i często są one chronione prawem autorskim, patentem lub innymi prawami chroniącymi własność intelektualną bądź przepisami. Jest to również wynik ciężkiej pracy wielu naszych pracowników oraz inwestycji ze strony IBM. Gdyby takie informacje zostały ujawnione w nieprawidłowy sposób, nawet jeżeli takie ujawnienie byłoby nieumyślne, przewaga konkurencyjna IBM z tym związana zostałaby utracona. W celu zachowania wartości takich istotnych informacji należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych IBM dotyczących ochrony takich informacji. Można je ujawniać lub rozpowszechniać wyłącznie w sposób dopuszczony przez IBM. Informacja zastrzeżona IBM to dowolna informacja będąca w posiadaniu IBM, która obejmuje na przykład: Informacje o bieżących i przyszłych produktach, usługach lub badaniach Plany lub prognozy biznesowe Informacje o zarobkach oraz inne dane finansowe Informacje o personelu oraz o zmianach na stanowiskach kierowniczych i zmianach organizacyjnych Oprogramowanie w formie kodu wynikowego lub źródłowego Nieumyślne ujawnienie Pracownik powinien starać się unikać nieumyślnego ujawnienia informacji. Nie należy nigdy rozmawiać z nieupoważnionymi osobami ani w miejscach, gdzie takie osoby mogą usłyszeć rozmowę, o informacjach zastrzeżonych, które IBM uważa za poufne lub które nie zostały podane do publicznej wiadomości. Działania, podczas których może wystąpić nieumyślne ujawnienie informacji, mogą obejmować rozmowę (osobistą lub telefoniczną) w miejscu publicznym, komunikację na blogu lub w ramach sieci społecznościowej. Nie wolno także przekazywać tych informacji członkom rodziny i przyjaciołom. Osoby takie mogłyby nieumyślnie przekazać informacje komuś innemu. Zapytania i kontakty zewnętrzne Prowadzenie działalności gospodarczej przez IBM jest przedmiotem zainteresowania ze strony dziennikarzy, konsultantów, analityków rynku papierów wartościowych i innych osób. Pracownicy IBM często są postrzegani przez te osoby i grupy jako eksperci w swojej dziedzinie i proszeni o wyrażenie swojej opinii czy to odpłatnie, czy też bez oferowania wynagrodzenia. Nie należy nawiązywać kontaktów z tymi osobami lub grupami, ani odpowiadać na ich pytania w formie elektronicznej (przykładowo za pośrednictwem mediów społecznościowych), telefonicznie, ani w żaden inny sposób bez upoważnienia następujących funkcji: W odniesieniu do dziennikarzy działu komunikacji IBM W odniesieniu do konsultantów lub analityków IT działu relacji z analitykami IBM W odniesieniu do analityków rynku papierów wartościowych i analityków finansowych działu relacji z inwestorami IBM W odniesieniu do grup zajmujących się ochroną środowiska korporacyjnego działu ochrony środowiska Podobnie, w przypadku otrzymania prośby o udzielenie informacji dotyczących działalności firmy IBM ze strony adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, policji oraz innych przedstawicieli lub funkcjonariuszy organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo urzędników lub agencji rządowych, należy skierować ich zapytanie do radcy prawnego firmy IBM. O takich zapytaniach należy natychmiast poinformować radcę prawnego IBM lub Biuro zaufania korporacyjnego i zgodności. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 11

13 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Czy wiesz, że nawet darmowe oprogramowanie może być niedopuszczalne do użycia w systemach i ofertach IBM? Jest tak, ponieważ licencja może nie dopuszczać takiego użytku lub nie przedstawiono żadnej licencji (co może uniemożliwić wykorzystanie oprogramowania w niektórych krajach). Istnieje ryzyko, że takie oprogramowanie może zawierać szkodliwy kod, taki jak wirusy lub trojany, który może spowodować duże szkody dla IBM. Własność intelektualna Własność intelektualna IBM Pracownik IBM ma dostęp do własności intelektualnej IBM i może brać udział w jej tworzeniu. Wraz z rozpoczęciem pracy w IBM pracownik podpisuje umowę, na mocy której przyjmuje na siebie określone zobowiązania w zakresie własności intelektualnej. Na przykład pracownik przenosi na IBM wszystkie prawa do określonych własności intelektualnych, które utworzył. Przenoszone prawa do własności intelektualnej dotyczą takich dziedzin jak pomysły, wynalazki, oprogramowanie, szablony, publikacje i inne materiały odnoszące się do bieżącej lub oczekiwanej oferty, działalności, prac badawczych lub rozwojowych IBM. Zobowiązania te podlegają prawu poszczególnych krajów i mają zastosowanie niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstała dana własność intelektualna w pracy czy poza nią. Taką własność intelektualną należy zgłosić IBM i chronić tak jak wszystkie inne informacje zastrzeżone IBM. Dodatkowo należy również uzyskać poradę i wskazówki od prawnika IBM odpowiedzialnego za kwestie dotyczące własności intelektualnej przez złożeniem wniosku patentowego inną drogą niż przez IBM. Należy również przedstawić IBM kopie jakichkolwiek patentów, które pracownik złożył lub otrzymał. Oprogramowanie innych producentów Należy zachować ostrożność przy uzyskiwaniu oprogramowania zewnętrznego od innych podmiotów, w tym oprogramowania komercyjnego i Open Source. Oprogramowanie obejmuje programy komputerowe, bazy danych i powiązaną dokumentację i może być na dowolnym etapie rozwoju. Oprogramowanie może znajdować się na nośnikach fizycznych (takich jak dyski CD-ROM, urządzenia przenośne i publikacje); może być również dostępne do pobrania lub użytkowania na stronach internetowych. Licencja na oprogramowanie określa prawa i obowiązki, których należy przestrzegać, takie jak sposób i miejsce wykorzystania oprogramowania, możliwość modyfikacji lub dystrybucji oraz ewentualnie zakres praw, które IBM musi przekazać innym podmiotom. Należy ściśle przestrzegać warunków i postanowień wszystkich umów licencyjnych. Zanim pracownik wgra oprogramowanie z dowolnego źródła na dowolny komputer lub urządzenie dostarczone przez IBM albo używane głównie na potrzeby służbowe w IBM, powinien postąpić zgodnie ze wszelkimi procedurami ustalonymi przez swoją jednostkę organizacyjną lub biuro dyrektora ds. informatycznych IBM. Pracownik musi również przestrzegać tych procedur przed dystrybucją lub przyjęciem oprogramowania z wewnątrz bądź spoza IBM lub przed zawarciem w inny sposób umowy licencyjnej. Oprogramowanie typu Open Source Nie należy mylić oprogramowania typu Open Source z oprogramowaniem ogólnodostępnym. Licencje oprogramowania Open Source często zawierają zobowiązania, które mogą spowodować konflikt interesów z IBM oraz nieodpowiednie przeniesienie praw własności intelektualnej IBM. Jeżeli pracownik zamierza brać udział w tworzeniu lub wykorzystywać oprogramowanie Open Source, musi wcześniej uzyskać zgodę kierownictwa i postępować zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Wytyczne dotyczące udziału w projektach Open Source. Znaki towarowe IBM i inne podmioty posiadają znaki towarowe słowa, nazwy, symbole lub projekty które służą do identyfikowania Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 12

14 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji i wyróżniania produktów danej firmy. Należy w prawidłowy sposób używać znaków towarowych IBM i innych firm. Wytyczne dotyczące prawidłowego wykorzystania i odnotowania określonych znaków towarowych IBM i innych firm można znaleźć w dokumencie Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych IBM. Dodatkowo nie należy używać słów, nazw, symboli ani projektów jako znaków towarowych, jeżeli nie przeszły one wcześniej Procesu zatwierdzenia nazwy. Zewnętrzne organizacje standaryzacyjne Zanim pracownik podejmie jakiekolwiek działania zewnętrznej standaryzacji, musi uprzednio uzyskać zgodę przełożonych z pomocą dokumentu Własność intelektualna i standardy. Oprócz zobowiązań, które pracownik i IBM mogą mieć wobec organizacji standaryzacyjnej, pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na nim w zakresie ochrony własności intelektualnej IBM, przekazywania IBM utworzonej własności intelektualnej, unikania konfliktu interesów i działania zgodnie z ustawami z zakresu ochrony konkurencji i innymi przepisami. Wykorzystanie majątku i obiektów IBM Ochrona majątku IBM, środowiska pracy oraz interesów handlowych, łącznie ze zgodnością z wymogami prawnymi, są krytyczne dla działalności IBM i integralności rynku. Cały majątek IBM informacje zastrzeżone, takie jak prawa autorskie i informacje poufne IBM, a także majątek trwały i systemy powinny być wykorzystywane tylko do prowadzenia działalności IBM lub w celach zatwierdzonych przez kierownictwo. Obowiązek ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy pracownik sam wytworzył te informacje, czy też nie. Regulują to przepisy praktycznie we wszystkich krajach świata, w których działa IBM. Majątek trwały IBM i systemy IBM obejmują sprzęt, budynki, systemy informatyczne i komunikacyjne, firmowe karty płatnicze i materiały eksploatacyjne. Majątek trwały i systemy IBM, obejmujące połączenie IBM z internetem, powinny być wykorzystywane wyłącznie do odpowiednich celów. Incydentalne użycie osobiste takiego majątku i systemów oznaczające użycie, które jest ograniczone w czasie, nie stanowi naruszenia polityk firmy i nie zakłóca wykonywania pracy może być dopuszczone przez kierownictwo. Nigdy nie należy jednak używać systemów IBM do odwiedzania stron internetowych zawierających materiały pornograficzne, umożliwiających hazard, promujących nietolerancję wobec innych ludzi ani sprzecznych z wartościami IBM i interesem biznesowym. Nie należy ich także używać w sposób negatywnie wpływający na produktywność własną lub innych pracowników. Prawo IBM do dostępu i użycia Prawa i obowiązki IBM opisane w niniejszej części mają zastosowanie jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo. Pracownik powinien być świadomy, że IBM ma prawo do kontroli wykorzystywania przez niego majątku IBM, również w zakresie komunikacji za pomocą majątku IBM. Należy zrozumieć, że IBM nie traktuje takiego użycia majątku firmy za użycie w celach prywatnych. Dlatego nie należy umieszczać ani przetrzymywać w miejscu pracy w IBM przedmiotów osobistych, komunikatów ani informacji, które pracownik uważa za prywatne. Dotyczy to np. systemów telefonicznych, biurowych lub , plików elektronicznych, laptopów, smartfonów i innych urządzeń komunikacyjnych, szafek, biurek i pomieszczeń biurowych. Jeżeli pracownik zadecyduje o przechowaniu takich obiektów, musi pamiętać, że IBM może w dowolnym czasie monitorować, odzyskiwać za pomocą środków technicznych lub innych oraz przeglądać komunikację, włączając w to pocztę z osobistego konta, zapisy, pliki oraz inne obiekty, które IBM odnajdzie za Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 13

15 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji pośrednictwem lub w obrębie swoich systemów, w majątku i innych obszarach IBM lub budynkach wyposażonych przez IBM, do dowolnych celów. Dodatkowo, w celu ochrony swoich pracowników, majątku i interesów handlowych, IBM może udostępnić znalezione obiekty poza IBM, na przykład zewnętrznym doradcom prawnym lub innym oraz organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto IBM może zażądać przeszukania majątku osobistego, takiego jak torby czy teczki, znajdującego się na terenie firmy lub wynoszonego z niej, w celu ochrony pracowników, majątku firmy i jej interesów biznesowych. Jeżeli osobiste urządzenia elektroniczne są używane do prac związanych z IBM, mogą zostać one również zbadane przez IBM. Od oczekuje się współpracy na takie żądanie. Pracownikom nie wolno natomiast bez zgody przełożonych uzyskiwać dostępu do miejsca pracy i materiałów innych pracowników, w tym również wiadomości i plików elektronicznych. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do majątku firmy oraz osobistego majątku można znaleźć w dokumencie Dostęp do majątku i informacji. Odejście z IBM Pracownik opuszczający IBM bez względu na powód, w tym przy przejściu na emeryturę, musi zwrócić cały majątek firmy, w tym wszystkie dokumenty i nośniki zawierające informacje zastrzeżone IBM. Nie wolno mu ujawniać ani wykorzystywać takich informacji. Ponadto prawa IBM do własności intelektualnej wytworzonej przez w okresie zatrudnienia nie ustają po jego odejściu z pracy. Niestety, zdarzają się przypadki poważnego naruszenia lub nadużycia praw własności intelektualnej bądź innego majątku IBM. IBM podejmował i będzie w dalszym ciągu podejmować wszelkie konieczne kroki w celu ochrony swojego majątku, sięgając także po środki prawne. 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM W zakresie dopuszczalnym przez przepisy, IBM oraz autoryzowane przez IBM firmy i osoby zbierają i przechowują dane osobowe dotyczące zatrudnienia, takie jak dane o wynagrodzeniu, świadczeniach pracowniczych i kwestiach medycznych. IBM jest zintegrowanym globalnie przedsiębiorstwem, zatem jego procesy biznesowe, struktury organizacyjne i systemy techniczne mają skalę międzynarodową. Pracownicy muszą zaakceptować zatem fakt, iż działalność IBM wymaga tego, aby ich dane osobowe mogły być przekazywane przez IBM lub autoryzowane firmy do innych krajów, w których IBM prowadzi działalność. Chociaż nie wszystkie kraje wprowadziły przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, IBM stosuje na całym świecie polityki ochrony danych osobowych, których celem jest zagwarantowanie najwyższych standardów poufności tych danych podczas ich przechowywania lub przetwarzania. Na przykład: IBM przetwarza dane osobowe zgodnie z politykami i praktykami korporacyjnymi, takimi jak Polityka korporacyjna 130, Korporacyjne instrukcje kadrowe 113 oraz Wytyczne IBM dotyczące ochrony danych pracowników Dostęp do danych osobowych mają tylko te osoby, którym jest on niezbędny do wykonywania powierzonych obowiązków Dane osobowe ujawniane są podmiotom zewnętrznym zazwyczaj tylko za zgodą. Jednak IBM oraz podmioty i osoby autoryzowane przez IBM mogą ujawniać te dane w celu weryfikacji zatrudnienia, zaspokojenia uzasadnionych potrzeb firmy lub podmiotu zamierzającego zakupić część działalności IBM albo też z odpowiednich względów dochodzeniowych, prawnych lub ekonomicznych Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 14

16 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji W podobny sposób pracownik może mieć dostęp do informacji osobistych innych osób. Należy zapewnić, że są one używane i ujawniane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez polityki i praktyki IBM. 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń Procesy zatwierdzania w IBM stworzono po to, aby firma IBM mogła chronić swój majątek i utrzymała odpowiednią kontrolę, wymaganą do efektywnego prowadzenia działalności, zarówno w zakresie współpracy z klientami, partnerami handlowymi IBM, dostawcami, jak i innymi podmiotami. W ramach tych procesów zdefiniowane upoważnienia do określania cen, warunków i postanowień umownych oraz innych działań mogą być delegowane na rzecz określonych funkcji lub kierownictwa określonych działów. Podejmowanie zobowiązań niezgodnych z procedurami IBM, zakresem delegacji lub bez odpowiednich zgód, jest niedopuszczalne. Modyfikacje cen, warunków i postanowień umów lub usług muszą być zatwierdzone przez kadrę kierowniczą odpowiedniego szczebla lub upoważnioną funkcję. Pracownik nie ma prawa zaciągać żadnych ustnych ani pisemnych zobowiązań mogących oznaczać zawarcie nowej umowy ani modyfikować już zawartej przez IBM umowy z zewnętrznym podmiotem bez zgody odpowiedniej do poziomu uprawnień. Wszystkie zobowiązania należy zgłosić w księgowości IBM w celu zapewnienia poprawności ksiąg i rejestrów IBM. 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Każdy pracownik rejestruje i zgłasza informacje jakiegoś rodzaju oraz przekazuje je firmie lub innym podmiotom, z którymi współpracuje. Podejmując takie działania, musi zapewnić, że wszystkie informacje są dokładnie, całkowicie i rzetelnie zarejestrowane i zgłoszone. Nigdy nie należy wyrażać błędnych ani nieuczciwych stwierdzeń. Jeśli pracownik uważa, że ktoś mógł go mylnie zrozumieć, powinien niezwłocznie wyprowadzić taką osobę z błędu. niedokładnych lub niepełnych informacji albo w sposób mogący wprowadzić w błąd osoby, które te informacje otrzymują, jest surowo zabronione i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Poniżej przedstawiono przykłady przedkładania nieuczciwych raportów: Przedkładanie rozliczeń wydatków w celu uzyskania zwrotu kosztów podróży, która w rzeczywistości się nie odbyła, lub błędne przedstawienie charakteru wydatków Nieudokumentowanie czasu przepracowanego nad rozliczanym projektem klienta, bez względu na to, czy klient dokonuje opłat za taki czas W przypadku pracowników pracujących w nadgodzinach, niezarejestrowanie wszystkich nadgodzin, które podlegają zatwierdzeniu przez przełożonych, zgodnie z wytycznymi IBM Przedstawienie niedokładnych lub niepełnych informacji kadrze kierowniczej IBM, działowi audytu wewnętrznego IBM lub radcy prawnemu IBM podczas dochodzeń wewnętrznych, audytu czy innego przeglądu, organizacjom i osobom spoza firmy, takim jak audytorzy zewnętrzni Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 15

17 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Zgodnie z różnymi ustawami, np. dotyczącymi podatków i papierów wartościowych, IBM jest zobowiązany prowadzić rzetelne księgi. Naruszenie przepisów prowadzenia księgowości i sporządzania raportów finansowych może spowodować nałożenie kar, wraz z karą ograniczenia wolności, a także utratę przez firmę zaufania publicznego. W przypadku uzyskania informacji o niewłaściwym w osądzie postępowaniu dotyczącym księgowości lub sprawozdań finansowych pracownik ten powinien natychmiast poinformować IBM, kontaktując się z działem księgowości IBM, audytu wewnętrznego, swoimi przełożonymi, radcą prawnym IBM lub korzystając z kanałów komunikacyjnych IBM. Składanie nieprawdziwych lub mylących oświadczeń w zewnętrznych sprawozdaniach finansowych, raportach dotyczących ochrony środowiska, dokumentacji dotyczącej importu/eksportu lub innych dokumentach składanych lub prowadzonych dla agencji rządowych W celu przeprowadzenia dochodzenia lub przeglądu, IBM potrzebuje pomocy i współpracy ze strony swoich pracowników. Pracownicy są zobowiązani do pełnej współpracy podczas wszystkich upoważnionych dochodzeń wewnętrznych i przeglądów oraz do terminowego i pełnego wypełniania wszelkich poleceń związanych z przekazaniem informacji zgodnych z prawdą, w tym podczas przesłuchań oraz w formie dokumentów podczas takiego dochodzenia lub przeglądu. Kontrole finansowe i sprawozdawczość Jako spółka publiczna, IBM musi przestrzegać ścisłych zasad i standardów księgowości, tak aby udostępniane informacje finansowe były precyzyjne i kompletne. Musi również posiadać odpowiednie mechanizmy i procedury wewnętrzne zapewniające zgodność księgowości i raportów finansowych z przepisami. Zasady księgowości i raportowania finansowego wymagają właściwego zapisywania i rozliczania przychodów, kosztów, wydatków, aktywów i pasywów. Jeśli pracownik jest odpowiedzialny za tego typu czynności lub realizuje związane z nimi zadania, musi te zasady rozumieć i ich przestrzegać. Ponadto zasady te zabraniają pracownikowi nakłaniania innych osób do wprowadzania niewłaściwych, fałszywych lub mylących danych do raportów finansowych. Pracownik nie może nakłaniać innych do zapisywania ani przedstawiania informacji w sposób nieprecyzyjny lub mylący. Pracownik nigdy nie może również żadnemu podmiotowi spoza IBM w tym klientom, dostawcom i partnerom handlowym doradzać w kwestii sposobu zapisywania lub przedstawiania przychodów, kosztów, wydatków i innych aktywów i pasywów tych podmiotów. Przechowywanie dokumentacji Pracownicy muszą przestrzegać wytycznych przedstawionych w dokumencie Ogólnoświatowy plan zarządzania dokumentacją IBM, odnoszących się do przechowywania i utylizacji dokumentów IBM. Dokument ten ma zastosowanie do wszelkich nośników, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznych, takich jak wiadomości . Zgodnie z jego wymaganiami, informacje zdefiniowane jako niezbędne muszą być przechowywane w formacie odtwarzalnym przez przypisany im czas przechowywania. Informacje, które nie są niezbędne lub których czas przechowywania upłynął, powinny zostać niezwłocznie usunięte, chyba że radca prawny IBM wyda decyzję o ich zachowaniu. W przypadku istnienia takiego zarządzenia pracownik zobowiązany jest stosować się do wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji określonych w zarządzeniu do czasu otrzymania od radcy prawnego IBM powiadomienia o zakończeniu okresu obowiązywania rzeczonego zarządzenia. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 16

18 Pracownik powinien postępować etycznie i zgodnie z prawem we wszystkich relacjach handlowych, niezależnie od tego, czy występuje jako sprzedawca, nabywca, czy też reprezentuje IBM w inny sposób. Kontakty i działania z partnerami handlowymi IBM, dostawcami, konkurencją, klientami i innymi podmiotami mają bezpośredni wpływ na reputację IBM oraz przestrzeganie przez firmę obowiązujących przepisów prawa.

19 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM 4.2 Uczciwa konkurencja 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska Rada dotycząca rzetelnoścı Istotne jest, aby dostawcy ubiegający się o współpracę z IBM lub klientem mieli zaufanie do uczciwości procesu wyboru stosowanego w IBM. Zaufanie to może zostać podważone, jeżeli istnieje podejrzenie, że byli pracownicy IBM lub bliscy znajomi czy krewni obecnych pracowników IBM, konkurujący jako dostawcy, posiadają nieuczciwą przewagę. Jeżeli praca wykonywana przez obejmuje korzystanie z usług lub wybór dostawcy, z którym pracownik ten jest związany, np. firmy dostawczej będącej własnością członka rodziny, pracownik jest zobowiązany poinformować o istnieniu takich relacji z danym dostawcą swojego przełożonego oraz biuro ds. zamówień globalnych IBM przed zaangażowaniem się w rozważenie przez IBM wyboru takiego dostawcy. 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM IBM posiada wiele różnych relacji z innymi organizacjami. Partner handlowy IBM może być zarówno klientem, jak i konkurentem. Inna organizacja może być jednocześnie dostawcą IBM i jego klientem. Niektóre organizacje mogą być jednocześnie dostawcami, konkurentami, partnerami handlowymi i klientami. Bez względu na kontekst, pracownik musi zrozumieć każdą relację związaną z jego działaniami i postępować zgodnie z naszymi wytycznymi. Współpraca z dostawcami Wybierając jednego z konkurujących ze sobą dostawców, należy bezstronnie rozważyć fakty, tak aby zdecydować się na najlepszą firmę. Jest to obowiązek wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy zajmują stanowisko związane z zamówieniami, czy pracują w innym dziale firmy oraz bez względu na to, czy chodzi o zakupy na dużą, czy na małą skalę. Pracownik nie może wywierać ani podejmować prób wywarcia wpływu w celu uzyskania specjalnego traktowania ze strony określonego dostawcy. Nawet sytuacja stwarzająca pozory, że do tego doszło, może nadwątlić rzetelność stosowanych przez nas procedur. Transakcje wiązane są sprzeczne z zasadami IBM i również mogą być niezgodne z prawem. Nie wolno informować potencjalnego dostawcy, że decyzja o zakupie jego towarów lub usług jest uzależniona od zgody tego dostawcy na zakup produktów lub usług IBM. Nie znaczy to, że klient IBM nie może być jego dostawcą lub że IBM nigdy nie bierze pod uwagę swoich relacji z dostawcą podczas przeprowadzania jego oceny. Oznacza to po prostu, że decyzja o zakupie przez IBM towarów lub usług danego dostawcy musi zostać podjęta niezależnie od decyzji tego dostawcy o zakupie produktów i usług IBM. Współpraca z osobami prowadzącymi odsprzedaż i innymi podmiotami trzecimi współpracującymi z IBM IBM utrzymuje relacje z podmiotami trzecimi takimi jak partnerzy handlowi IBM, niezależni sprzedawcy oprogramowania i integratorzy systemów, w celu wsparcia rynku IBM i umożliwienia wprowadzenia rozwiązań IBM. Pracownik współpracujący z podmiotami trzecimi zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących sprzedaży, marketingu i usług podczas takiej współpracy, w tym Wytycznych dotyczących współpracy z partnerami handlowymi IBM. Niektóre z tych podmiotów oprócz oferty uzupełniającej sprzedają także produkty i usługi konkurujące z IBM. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi relacji z konkurencją. Współpraca z konkurencją często wyraźnie bezpośrednio konkurujemy z inną firmą. Jednak firma, z którą pracownik współpracuje w innym kontekście jako klientem, dostawcą czy nawet partnerem handlowym IBM może być również konkurentem. Ważne jest, by zdawać sobie z tego sprawę, gdyż takie sytuacje wymagają wyjątkowej ostrożności. Na przykład prawdopodobna jest sytuacja, w której pracownicy IBM i pracownicy konkurencji będą musieli od czasu do czasu spotykać się, rozmawiać oraz uczęszczać na te same spotkania branżowe lub stowarzyszeniowe. Wiele spośród tych Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 18

20 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM 4.2 Uczciwa konkurencja 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska Rada dotycząca rzetelnoścı Przepisy prawa dotyczące konkurencji istnieją prawie we wszystkich krajach, w których IBM prowadzi działalność. Celem takich praw, nazywanych także prawami antymonopolowymi, antytrustowymi, kartelowymi lub prawami dotyczącymi uczciwego handlu, jest dbanie o to, by system konkurencji rynkowej funkcjonował bez zakłóceń. Przedsiębiorstwa mogą łamać prawa z zakresu konkurencji również przez unikanie współpracy z innymi firmami, gdy np. nielegalnie monopolizują branżę lub dążą do uzyskania takiego monopolu albo też bezprawnie wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku. kontaktów jest dopuszczalnych pod warunkiem, że zachowane zostaną ustalone procedury. Dopuszczalne kontakty to: sprzedaż produktów i usług innym firmom z naszej branży lub zakup ich produktów i usług, zatwierdzony udział we wspólnych ofertach, uczestniczenie w pokazach handlowych oraz pracach organizacji standaryzacyjnych i stowarzyszeń handlowych. Jednak podczas tych kontaktów konieczna jest ostrożność. Dyskutowanie na tematy zabronione lub współpraca w tym zakresie z konkurencją mogą być niezgodne z prawem. Podczas wszelkich kontaktów z konkurencją należy unikać dyskusji i współpracy dotyczącej polityki cenowej, warunków umów, kosztów, wynalazków, planów marketingowych, planów dotyczących produktów, ankiet i badań rynkowych, planów i możliwości produkcyjnych i wszelkich innych informacji zastrzeżonych bądź poufnych. Należy również unikać dyskusji oraz umów dotyczących podziału klientów lub obszarów. Jeśli konkurent poruszy jeden z zabronionych tematów, nawet mimochodem lub bez wyraźnych złych zamiarów, pracownik powinien zaprotestować, przerwać natychmiast rozmowę i powiedzieć, że nie będzie o tym dyskutować. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracownik powinien wyjść ze spotkania i natychmiast zgłosić zaistniały incydent radcy prawnemu IBM. 4.2 Uczciwa konkurencja IBM aktywnie rywalizuje z konkurencją. Pracownik jest jednak zobowiązany konkurować w sposób etyczny i zgodnie z polityką firmy i przepisami prawa, bez względu na stopień konkurencyjności środowiska. Oświadczenia na temat konkurencji IBM sprzedaje produkty i usługi ze względu na ich zalety. Należy unikać mylących i fałszywych stwierdzeń o konkurencji, ich produktach czy usługach. Należy dbać o to, aby wszystkie stwierdzenia zawierające porównania z konkurentami zawsze miały pokrycie w faktach, były pełne, dokładne i nie wprowadzały w błąd. W niektórych krajach reklama porównawcza jest zabroniona. Sprzedaż a zamówienia konkurencji Jeśli konkurencja uzyskała już od klienta wiążące zamówienie (prawnie wiążącą umowę) na swój produkt lub usługę, to IBM powinien zachować ostrożność podczas sprzedaży własnych konkurencyjnych produktów i usług temu klientowi. Listy informujące o zamiarze przeprowadzenia transakcji, udostępnienie na okres próbny, umowy warunkowe i inne tego typu ustalenia na ogół nie są uznawane za zamówienia wiążące. Często trudno jest ustalić, czy faktycznie istnieje wiążące zamówienie. W razie niejasności należy zwrócić się do radcy prawnego IBM. 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich Informacje o innych podmiotach W trakcie wykonywania swoich zwykłych obowiązków pracownik często zdobywa informacje o innych przedsiębiorstwach i organizacjach, także o konkurencji. Takie działanie samo w sobie nie jest sprzeczne z etyką. W rzeczy samej IBM gromadzi tego typu informacje z upoważnionych źródeł do takich celów, jak: Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 19

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics KODEKS POSTĘPOWANIA DACHSER Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics Kodeks postępowania DACHSER 1. Wstęp Wszystkie działania podejmowane przez firmę Dachser są zgodne z wiążącymi prawnie regulacjami

Bardziej szczegółowo

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK

Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK Polityka zgodności (Compliance) Grupa przedsiębiorstw GOLDBECK PRZEDMOWA ZARZĄDU Od chwili powstania naszego przedsiębiorstwa w 1969 r. kierujemy się w nim wspólnymi wartościami. Wartościami, które stanowią

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności...

Wstęp... Bezpieczeństwo w miejscu pracy Podstawowe prawa pracownicze Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... Kodeks postępowania Spis treści Wstęp... Pracownicy Bezpieczeństwo w miejscu pracy... 2 Podstawowe prawa pracownicze... 2 Równość, brak dyskryminacji i poszanowanie prywatności... 3 Poufność i zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011)

Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011) Page 1 of 5 Menu (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/go) FOLLOW EDIT Compliance & Business Conduct (https://skydrive3m.sharepoint.com/sites/corprc0011) Code of Conduct Data Privacy Principle Translations

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH MAGNA INTERNATIONAL INC. WYTYCZNE DOT. PRAKTYK HANDLOWYCH Magna musi dochować wiary swemu oddaniu na rzecz prawego i uczciwego działania w każdej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach Dla firmy Naspers rzetelność w prowadzeniu działalności ma ogromne znaczenie. W związku z tym Naspers zachęca wszystkich Pracowników, którzy mają powody by uważać,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania w biznesie

Kodeks postępowania w biznesie Kodeks postępowania w biznesie Spis treści 1. Wstęp 4 2. Definicje 4 3. Zgodność z obowiązującym prawem i polityką 4 3.1. Zgodność z obowiązującym prawem 3.2. Zgodność z prawem o ochronie konkurencji i

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW 1 FIRMA DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED I JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NA CAŁYM ŚWIECIE (RAZEM ZWANE DIEBOLD NIXDORF ) ZOBOWIĄZANE SĄ DO PRZESTRZEGANIA NAJWYŻSZYCH NORM ETYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 -

POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA NADUŻYCIOM ORAZ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ w Spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. - październik 2014 - I. PREAMBUŁA Zwalczanie nadużyć jest priorytetem dla Spółki Lubelski Węgiel

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A.

Kodeks Etyki KODEKS ETYKI LENTEX S.A. KODEKS ETYKI LENTEX S.A. LENTEX S.A. stanowi zbiór rekomendacji postaw i wskazówek dotyczących standardów postępowania w firmie LENTEX S.A. Dotyczy on wszystkich pracowników firmy oraz osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY

HEALTH CARE COMPLIANCE & PRIVACY Międzynarodowe wytyczne prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia (ang. Health Care Business Integrity, HCBI) dotyczące pośredników zewnętrznych Obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów i

Bardziej szczegółowo

W. L. GORE & ASSOCIATES

W. L. GORE & ASSOCIATES 1 Zobowiązanie Gore do działania w charakterze odpowiedzialnego przedsiębiorcy: Gore jest niezwykle kreatywnym Przedsiębiorstwem technologicznym skupiającym się na odkryciach i innowacyjności produktów.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI POLITYKA STARANNEJ KOMUNIKACJI Polityka ta ma na celu pomóc pracownikom i innym osobom działającym w imieniu firmy Magna, w tym członkom władz spółki,

Bardziej szczegółowo

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu?

2. Które dane osobowe i informacje podlegają zbieraniu przetwarzaniu? Informacja o ochronie danych Przed zgłoszeniem incydentu proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą Informacją o ochronie danych dotyczącą Compliance Helpdesk: 1. Co to jest Compliance Helpdesk tell us

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia...2011 roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz...... (...), zwaną dalej Stroną Otrzymującą reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U

Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Załącznik nr 3 do Instrukcji zarządzania ryzykiem braku zgodności Z A S A D Y D O B R E J P R A K T Y K I B A N K O W E J O R A Z ETYKI POST Ę POWANIA W BANKU SPÓŁDZIEL C Z Y M W ANDRESP O L U Andrespol

Bardziej szczegółowo

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych

Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Cognizant Technology Solutions Polityka zgłaszania nieprawidłowości i zakaz działań odwetowych Data wejścia w życie: Styczeń 2017 Jaki cel ma niniejsza Polityka? Zachęcamy Współpracowników do zgłaszania

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH

KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH COLGATE-PALMOLIVE COMPANY KODEKS POSTĘPOWANIA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH Colgate-Palmolive Company, podmioty od niej zależne oraz filie na całym świecie są niezmierne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 20 września 2016r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Polskim

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki

Agencja reklamowa. Kodeks Etyki Agencja reklamowa Kodeks Etyki Jeste my wiadomi naszej roli w spo ecze stwie, jak równie odpowiedzialno ci wobec naszych Klientów oraz Pracowników. Zobowi zujemy si do przestrzegania zasad, które wyznaczaj

Bardziej szczegółowo

2.2 Monitory stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe muszą zostać tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd w te dane.

2.2 Monitory stanowisk, na których przetwarzane są dane osobowe muszą zostać tak ustawione, aby uniemożliwić osobom postronnym wgląd w te dane. Procedura Użytkowania Komputerów Celem tej procedury jest określenie zasad korzystania ze służbowego sprzętu komputerowego oraz systemów informatycznych w nim zainstalowanych, a będących własnością Spółki

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Polityka informowania o nieprawidłowościach Polityka informowania o nieprawidłowościach POLITYKA INFORMOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH 1. Najważniejsze informacje Amcor z zaangażowaniem dąży do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 181/36/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 25 lipca 2016 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU

KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2011 Dyrektora MET z dnia 21.XII.2011 r. KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW MUZEUM ETNOGRAFICZNEGO IM. MARII ZNAMIEROWSKIEJ-PRÜFFEROWEJ W TORUNIU Wstęp Kodeks Etyczny pracowników

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 9/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie z dnia 26.05.2011r. KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JĘDRZEJOWIE Zasady ogólne 1 1. Kodeks Etyki

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A.

Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Kodeks etyki i postępowania w biznesie FŁT Kraśnik S.A. Spis treści : 1. Wprowadzenie. 2. Ład w organizacji. 3. Normy i zachowania kadry zarządzającej. 4. Klienci. 5. Zobowiązania wobec siebie nawzajem:

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A.

załącznik do Uchwały Nr 185/16 Zarządu BondSpot S.A. z dnia r. Kodeks Etyki BondSpot S.A. Kodeks Etyki BondSpot S.A. 1. Cel i zakres dokumentu Istotą działalności BondSpot S.A. jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi w sposób profesjonalny i odpowiedzialny. Nasz sukces i reputacja

Bardziej szczegółowo

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF

Compliance. Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Compliance Kodeks Postępowania firmy TRUMPF Szanowni Pracownicy, w firmie TRUMPF dążymy do uzyskania wzorowej jakości produktów i usług a także naszego postępowania. Podstawą są tu wartości, których przestrzegamy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA

POLITYKA INFORMACYJNA POLITYKA INFORMACYJNA (wersja 1.2 z 30.04.2015) ul. Kamienna 21 31-403 Kraków NIP: 676-21-65-116 REGON: 357218403 tel. +48 12 293 33 33 Spis treści 1. Cel... 3 2. Zakres stosowania... 3 3. Role i obowiązki...

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady)

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA. O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O ZASADACH ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W PZU SA ( Zasady) I. Wprowadzenie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (Spółka) w swojej działalności unika działań mogących

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych

Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Grupa LUBAWA Kodeks Etyczny Dostawców Lubawa S. A. i podmiotów powiązanych Wydanie I, Ostrów Wlkp., 1 grudnia 2016 r. Spis treści I ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA II OCZEKIWANIA WOBEC DOSTAWCÓW 1. Zgodność

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH KODEKS POSTĘPOWANIA W SPÓŁCE SHILOH Wprowadzenie Niniejszy Kodeks postępowania ( Kodeks ) reguluje szeroki zakres praktyk i procedur dotyczących prowadzenia działalności biznesowej. Nie obejmuje każdego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY Spis treści 1. Cel... 3 2. Jakie dane osobowe gromadzi ADM... 3 3. W jaki sposób ADM wykorzystuje dane osobowe pracowników... 4 4. W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO NIEKTÓRYM INTERESOM SPRZYJA ZANALEZIENIE PRAWDY, INNYM JEJ NISZCZENIE

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO

KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO KODEKS POSTĘPOWANIA BIZNESOWEGO WPROWADZENIE Firma Dekpol S.A. cieszy się opinią firmy godnej zaufania, ponieważ konsekwentnie dba o to, aby swoją działalność prowadzić w sposób uczciwy, zgodnie z prawem

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH PREAMBUŁA Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Brzesku, związanych z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad

Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad Spis Treści 1. Wprowadzenie do ochrony danych 5 2. Streszczenie 7 3. Gromadzenie danych 8 4. Wrażliwe dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SOLVEN FINANCE Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia r. Załącznik nr 3 do Zarządzenia III/118/2009 Starosty Wadowickiego z dnia 16.07 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W WADOWICACH Wadowice 2009 W S T Ę P Celem Kodeksu jest promowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r.

Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r. Zarządzenie nr 17 /13 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach z dnia 27 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu korzystania z bezpłatnej Poradni Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU 1 W celu ochrony prawnej dóbr intelektualnych powstających w związku z działalnością naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Cel. Gromadzenie danych osobowych

Cel. Gromadzenie danych osobowych Cel Spot Capital Markets Ltd, dalej zwana "Spółką", jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i ochronę danych osobowych i finansowych klientów. Otwierając konto handlowe w Spółce, lient wyraża zgodę

Bardziej szczegółowo

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R /11. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R-0300-62/11 Zarządzenie Nr../2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku z dnia... 2011r. w sprawie Regulaminu Kontroli Zarządczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych

podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Nasz łańcuch dostaw Zasady etyki i postępowania w biznesie podczas współpracy z firmą CH2M HILL Dodatek dotyczący prac realizowanych dla rządu Stanów Zjednoczonych Październik 2011 Zasady oparte na treści

Bardziej szczegółowo

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0

Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Informacja o zasadach świadczenia usług zaufania w systemie DOCert Wersja 1.0 Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące zasad świadczenia usług zaufania w systemie DOCert. Pełna informacja

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sadło. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Kraków, 13 grudnia (stan obecny)

Katarzyna Sadło. Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych. Kraków, 13 grudnia (stan obecny) Katarzyna Sadło Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych Kraków, 13 grudnia 2017 (stan obecny) Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z postanowieniami Kodeksu Etyki stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia. Zarządzenie NR 5/2013 Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego z dnia 2013.06.12 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM Załącznik do Zarządzenia Nr: 595 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30-11- 2009 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM WSTĘP Podstawą, na której opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. 27 czerwca 2011 r. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W INVISTA DOM MAKLERSKI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 27 czerwca 2011 r. 1 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Invista Dom Maklerski S.A. określa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI. Preambuła

KODEKS ETYKI. Preambuła KODEKS ETYKI Załącznik do zarządzenia Nr 14/2014 DYREKTORA ZGiKM GEOPOZ z dnia 26.05. 2014 r. PRACOWNIKÓW ZARZĄDU GEODEZJI I KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ Preambuła Pracownicy Zarządu Geodezji i Katastru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku. w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni S ZARZĄDZENIE NR 31/2016 STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 8 września 2016 roku w sprawie Kodeksu etyki pracowników Starostwa Powiatowego we Wrześni Na podstawie art. 34 ust. 1 i 35 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany.

Niniejszy Kodeks postępowania, obowiązujący od 21 grudnia 2010 r., może być okresowo aktualizowany. Wstęp Podstawowe zasady i ich zastosowanie Firma Takeda Pharmaceutical Company Limited oraz jej podmioty powiązane (łącznie nazywane Takeda ) przestrzegają wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Bardziej szczegółowo