Zasady prowadzenia działalności handlowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady prowadzenia działalności handlowej"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia działalności handlowej

2 Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności 2.1 i naruszeń 2.2 Zasada braku odwetu 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM Informacje zastrzeżone (obejmujące informacje poufne) Nieumyślne ujawnienie Zapytania i kontakty zewnętrzne Własność intelektualna Własność intelektualna IBM Oprogramowanie innych producentów Oprogramowanie typu Open Source Znaki towarowe Zewnętrzne organizacje standaryzacyjne Wykorzystanie majątku i obiektów IBM Prawo IBM do dostępu i użycia Odejście z IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Kontrole finansowe i sprawozdawczość Przechowywanie dokumentacji 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM Współpraca z dostawcami Współpraca z osobami prowadzącymi odsprzedaż i innymi podmiotami trzecimi współpracującymi z IBM Współpraca z konkurencją Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 1

3 4.2 Uczciwa konkurencja Oświadczenia na temat konkurencji Sprzedaż a zamówienia konkurencji 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich Informacje o innych podmiotach Dane osobowe konkretnych osób Informacje zastrzeżone i poufne stanowiące własność innych podmiotów 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki Przyjmowanie podarunków, korzyści i wynagrodzeń za rekomendacje Wręczanie podarunków, korzyści i innych wartości 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym Prowadzenie sprzedaży w sektorze publicznym Lobbing Kampanie wyborcze na terenie IBM 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego Eksport Import Prawa antybojkotowe 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska 5.1 Konflikt interesów Wspieranie konkurencji Konkurowanie z IBM Dostawy dla IBM Prywatne udziały finansowe Rodzina i bliscy krewni pracujący w branży Wykorzystywanie czasu pracy na cele osobiste 5.2 Informacje wewnętrzne oraz wykorzystanie informacji poufnych w obrocie giełdowym 5.3 Działalność na rzecz instytucji publicznych i działalność polityczna Działalność na rzecz instytucji publicznych Urząd polityczny, składki i wsparcie 5.4 Wygłaszanie przemówień publicznych i media społecznościowe 6.1 Inne polityki, dyrektywy i wytyczne IBM 6.2 Dodatkowe materiały Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 2

4

5 Szanowni Pracownicy IBM, Na najbardziej podstawowym poziomie Zasady prowadzenia działalności handlowej IBM opisują oczekiwania wobec każdego IBM w zakresie przestrzegania przepisów prawa i zasad etycznych w każdym miejscu, w którym prowadzimy działalność. Jednak Zasady prowadzenia działalności handlowej są, i zawsze były, czymś więcej. Ustanawiając je dziesiątki lat temu i nadając im rangę obowiązującego dokumentu, dążyliśmy do zapewnienia, aby wszystkie nasze działania i relacje jako indywidualnych osób i przedsiębiorstwa z klientami, inwestorami, współmi i społecznościami, w których żyjemy i pracujemy opierały się na naszych wartościach. Ten ważny związek między wartościami a zachowaniem istniał już w momencie założenia firmy IBM ponad sto lat temu. Jest to niezwykle ważna idea przyjęta przez miliony kobiet i mężczyzn, pracowników IBM, którzy ukształtowali firmę IBM poprzez kolejne ery głębokich zmian. To także ta idea wiele lat temu doprowadziła nas wszystkich, jako globalną społeczność, do wspólnego, ponownego przyjrzenia się naszym wartościom i odnowienia ich w całkiem nowy sposób w tym nowym świecie w ramach wydarzenia, które nazwaliśmy ValuesJam. Dla nas poniższe wartości nie są wartościami firmy IBM, ale wartościami pracowników IBM : Z tego samego powodu traktujemy nasze Zasady prowadzenia działalności handlowej nie jako zestaw narzuconych z góry reguł, ale jako wyrażenie odpowiedzialności każdego IBM za demonstrowanie najwyższych standardów zaufania we wszystkich naszych działaniach i relacjach. Obecnie ta osobista odpowiedzialność ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Zwykło się mówić, że nie możesz oczekiwać czegoś, jeśli tego nie skontrolujesz. Jednak ciągła kontrola nie jest praktyczna w świecie, który staje się coraz bardziej złożony, powiązany zależnościami i szybko się zmienia. Nie jest też pożądana. Zarządzanie nie przez procesy, ale przez wartości, oznacza przyjęcie bardzo odmiennego modelu zarządzania. Nie muszę przypominać pracownikom IBM, że istotne jest, aby działali etycznie. Wiem, że wszyscy czujemy, iż dla osób postępujących w inny sposób nie ma miejsca w IBM. Jednak gdy będziecie ponownie czytać postanowienia naszych Zasad prowadzenia działalności handlowej i odnawiać certyfikat z ich znajomości, mam nadzieję, że zastanowią się Państwo na nowo nad ich znaczeniem. Ich ciągła aktualność ma podstawowe znaczenie dla wyjątkowej trwałości wyróżniającego się przedsiębiorstwa i kultury. Gdy zobowiążą się Państwo do stosowania tych zasad do zachowywania związku między wartościami a zachowaniem umocnią Państwo nasze wspólne zrozumienie tego, co oznacza bycie pracownikiem IBM. Zaangażowanie na rzecz sukcesu każdego klienta Innowacja, która się liczy dla naszej firmy i całego świata Zaufanie i osobista odpowiedzialność we wszystkich relacjach Virginia M. Rometty Prezes i Dyrektor Generalna Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 4

6 Codzienne zobowiązanie do przestrzegania wartości IBM i postępowania zgodnie z zasadami prowadzenia działalności handlowej wyróżnia IBM i jej pracowników. Bez przesady można powiedzieć, że rzetelność, reputacja i marka IBM spoczywa w rękach jej pracowników.

7 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności Rada dotycząca rzetelnoścı Rzetelne działanie, zgodne z naszymi wartościami, jest często kwestią właściwej oceny sytuacji, a odpowiedzi na podstawowe pytania, takie jak poniższe, często pomogą rozwiać dotyczące danej decyzji lub proponowanych działań: Czy jest to uczciwe? Czy jest to zgodne z zasadami prowadzenia działalności handlowej? Czy czuję się komfortowo z tą decyzją? Co by się stało, gdyby informacja o tym znalazła się w wiadomościach? Co by się stało, gdyby wszyscy tak postępowali? 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej Reputacja rzetelności i etyki zawodowej IBM nie jest nam dana raz na zawsze. Aby utrzymać tę reputację, pracownicy muszą przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszych zasadach prowadzenia działalności handlowej i zachowywać rozwagę w swoich decyzjach i działaniach. Jako pracownicy IBM, często mamy do czynienia z różnymi ami natury etycznej i prawnej. Niektóre z nich mogą być trudne. Zawsze powinniśmy rozpatrywać takie zgodnie z wartościami IBM: Zaangażowaniem na rzecz sukcesu każdego klienta Innowacją, która się liczy dla naszej firmy i całego świata Zaufaniem i osobistą odpowiedzialnością we wszystkich relacjach Nasze wartości nie zapewnią oczywistych odpowiedzi we wszystkich przypadkach, ale powinny służyć jako podstawa podejmowanych decyzji. Nasze wartości są podstawą zasad prowadzenia działalności handlowej, które zawierają bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące naszego postępowania. 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej Każdy pracownik musi zawsze przestrzegać prawa i postępować zgodnie z zasadami etyki. Zasady prowadzenia działalności handlowej zawierają ogólne wskazówki dotyczące rozwiązywania wielu problemów prawnych i etycznych. Pracownicy powinni również przestrzegać innych stosownych polityk, dyrektyw i wytycznych IBM, których część wymieniono w niniejszym dokumencie. Na przykład pracownicy zajmujący się wyspecjalizowanymi dziedzinami, takimi jak zamówienia, ochrona środowiska, import, eksport lub podatki, muszą także przestrzegać dodatkowych wytycznych związanych z takimi dziedzinami. Należy pamiętać, że nie ma gotowych formuł i prostych odpowiedzi dla wyborów, których musimy dokonywać obecnie w naszej działalności. Żaden pojedynczy zestaw wytycznych ani polityk nie może być traktowany jako ostateczny wyznacznik we wszystkich sytuacjach. Dlatego oczekujemy, że pracownicy IBM w każdym przypadku wykazywać się będą właściwą oceną sytuacji i zwrócą się o pomoc, jeżeli będą jej potrzebować. 1.3 Znaczenie zapewnienia zgodności W razie jakichkolwiek dotyczących interpretacji lub stosowania zasad prowadzenia działalności handlowej lub polityk, dyrektyw i wytycznych IBM pracownik zobowiązany jest zwrócić się o radę do swojego przełożonego, radcy prawnego IBM lub Biura ds. Zaufania i Zgodności. Naruszenie jakichkolwiek zasad obowiązujących w IBM może spowodować zastosowanie środków dyscyplinarnych, łącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Dodatkowo, polityka IBM wymaga przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących naszej działalności. Prowadząc działalność handlową na rzecz IBM, pracownik może zetknąć się z różnymi przepisami i problemami prawnymi, związanymi między innymi z opisanymi poniżej dziedzinami. W razie pytań o konkretne przepisy prawa należy skontaktować się z radcą prawnym IBM. Kary za łamanie prawa są surowe. Naruszenie prawa może pociągać za sobą skutki w postaci: grzywien, pozwów, utraty przywilejów handlowych, a w niektórych przypadkach mogą skutkować pozbawieniem wolności osób fizycznych. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 6

8 Obowiązek znajomości i przestrzegania zasad prowadzenia działalności handlowej obejmuje zgłaszanie potencjalnych naruszeń. IBM niezwłocznie zbada zgłoszenie i nie będzie tolerować gróźb pod adresem pracowników zgłaszających takie zdarzenia ani aktów odwetu na takich osobach.

9 2.1 i i naruszeń naruszeń 2.2 Zasada braku odwetu 2.1 i naruszeń Pracownik posiadający wiedzę lub podejrzenie o sytuacji nieetycznej albo niezgodnej z prawem bądź uważający się za ofiarę zachowań zabronionych w miejscu pracy powinien natychmiast zgłosić problem za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego IBM: 2.2 Zasada braku odwetu IBM niezwłocznie zbada zgłoszenie o nieetycznym lub nielegalnym postępowaniu i nie będzie tolerować gróźb pod adresem pracowników zgłaszających takie zdarzenia ani aktów odwetu na takich osobach. Zazwyczaj najlepiej jest w pierwszej kolejności skontaktować się z przełożonym Dział kadr IBM Programy Problemy i odwołania Dział audytu wewnętrznego IBM (w przypadku naruszeń związanych z raportowaniem i sprawozdaniem finansowym, naruszeń procesów biznesowych i nieprawidłowym wykorzystaniem majątku) Dział ochrony IBM (w przypadku utraty lub kradzieży informacji lub majątku IBM, w tym informacji zastrzeżonych i poufnych) Radca prawny IBM Biuro ds. Zaufania i Zgodności IBM Programy IBM Problemy i odwołania obejmują program Otwarte drzwi, umożliwiający kontakt z wyższym kierownictwem oraz program Mówiąc poufnie, który pozwala na anonimowe przekazanie swoich. Ponadto programy te umożliwiają przekazywanie swoich przez Internet, pocztą elektroniczną lub tradycyjną lub telefonicznie. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 8

10 Jako część globalnie zintegrowanego przedsiębiorstwa IBM, miejsce pracy może obejmować lokalizację IBM, lokalizację klienta lub dom. Bez względu na umiejscowienie, współpracuje on z innymi mi IBM i ma kontakt z informacjami poufnymi, własnością intelektualną oraz innym cennym majątkiem. Zasady prowadzenia działalności handlowej obowiązują podczas komunikacji osobistej, telefonicznej, internetowej lub za pomocą innych środków lub mediów.

11 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Pracownik, który uważa, że był ofiarą zachowań zabronionych w miejscu pracy, powinien natychmiast zgłosić problem za pomocą dowolnego kanału komunikacyjnego IBM, takiego jak programy Problemy i odwołania. Zgłoszenie takiego zachowania zostanie niezwłocznie rozpatrzone. 3.1 Środowisko pracy IBM dąży do utrzymania zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy, wolnego od dyskryminacji i prześladowań związanych z rasą, kolorem skóry, wyznaniem, płcią, tożsamością płciową lub sposobem jej wyrażania, orientacją seksualną, pochodzeniem, uwarunkowaniami genetycznymi, niepełnosprawnością, wiekiem i innymi czynnikami, niezwiązanymi z uzasadnionymi interesami handlowymi IBM. IBM nie będzie tolerować działań, zaczepek i komentarzy o podłożu seksualnym, obelg na tle rasowym lub religijnym, żartów ani innych komentarzy czy zachowań, które w opinii kierownictwa IBM tworzą, zachęcają do powstania lub sprzyjają powstawaniu nieprzyjaznej lub zastraszającej atmosfery w środowisku pracy. Inne zachowania zabronione ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko pracy to między innymi: Groźby lub przemoc Posiadanie wszelkiego typu broni Używanie urządzeń rejestrujących, w tym aparatów w telefonach komórkowych i kamer internetowych, z wyjątkiem przypadków zatwierdzonych przez kierownictwo i radcę prawnego IBM Relacje uczuciowe między menedżerem a osobą mu podlegającą Zażywanie, dystrybucja, sprzedaż lub posiadanie narkotyków bądź innych substancji podlegających ścisłej kontroli, poza przypadkami uzasadnionymi ze względów medycznych Pozostawanie pod wpływem narkotyków, substancji podlegających ścisłej kontroli (użytych w celach innych niż medyczne) lub napojów alkoholowych w miejscu pracy Spożywanie napojów alkoholowych na terenie IBM jest dozwolone tylko podczas imprez sponsorowanych przez firmę, po uzyskaniu uprzedniej zgody kierownictwa Dodatkowo jeśli kierownictwo IBM dowie się, że zachowanie w pracy lub poza pracą negatywnie wpływa na jego wydajność lub wydajność innych pracowników albo na powodzenie uzasadnionych interesów handlowych IBM, wobec takiego wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne, a zachowanie takie może zostać uznane za powód do rozwiązania umowy o pracę. 3.2 Informacje i własność IBM IBM posiada znaczny majątek o dużej wartości. Obejmuje on cenne informacje zastrzeżone, takie jak prawa autorskie i informacje poufne IBM, a także majątek trwały oraz systemy. Ochrona tego majątku ma krytyczne znaczenie. Jego utrata, kradzież, niewłaściwe wykorzystanie lub nieupoważnione ujawnienie mogą zagrozić przyszłości IBM. Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za ochronę powierzonych mu aktywów oraz ogólnego majątku IBM. Obejmuje to aktywa, które na podstawie upoważnienia użytkownik może przekazywać innym pracownikom IBM, zleceniobiorcom, klientom i innym osobom. W związku z tym muszą oni znać i rozumieć procedury, procesy i praktyki bezpieczeństwa IBM. Pracownicy muszą zwracać uwagę na wszelkie sytuacje mogące doprowadzić do utraty, niewłaściwego użycia, kradzieży lub nieupoważnionego ujawnienia majątku firmy. Dodatkowo, wszelkie tego typu sytuacje należy zgłaszać działowi ochrony IBM lub swojemu przełożonemu natychmiast po ich zaobserwowaniu. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 10

12 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Informacje zastrzeżone (obejmujące informacje poufne) Pracownik IBM ma dostęp do informacji, które IBM uważa za zastrzeżone. Większość informacji zastrzeżonych IBM jest poufna i często są one chronione prawem autorskim, patentem lub innymi prawami chroniącymi własność intelektualną bądź przepisami. Jest to również wynik ciężkiej pracy wielu naszych pracowników oraz inwestycji ze strony IBM. Gdyby takie informacje zostały ujawnione w nieprawidłowy sposób, nawet jeżeli takie ujawnienie byłoby nieumyślne, przewaga konkurencyjna IBM z tym związana zostałaby utracona. W celu zachowania wartości takich istotnych informacji należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich wytycznych IBM dotyczących ochrony takich informacji. Można je ujawniać lub rozpowszechniać wyłącznie w sposób dopuszczony przez IBM. Informacja zastrzeżona IBM to dowolna informacja będąca w posiadaniu IBM, która obejmuje na przykład: Informacje o bieżących i przyszłych produktach, usługach lub badaniach Plany lub prognozy biznesowe Informacje o zarobkach oraz inne dane finansowe Informacje o personelu oraz o zmianach na stanowiskach kierowniczych i zmianach organizacyjnych Oprogramowanie w formie kodu wynikowego lub źródłowego Nieumyślne ujawnienie Pracownik powinien starać się unikać nieumyślnego ujawnienia informacji. Nie należy nigdy rozmawiać z nieupoważnionymi osobami ani w miejscach, gdzie takie osoby mogą usłyszeć rozmowę, o informacjach zastrzeżonych, które IBM uważa za poufne lub które nie zostały podane do publicznej wiadomości. Działania, podczas których może wystąpić nieumyślne ujawnienie informacji, mogą obejmować rozmowę (osobistą lub telefoniczną) w miejscu publicznym, komunikację na blogu lub w ramach sieci społecznościowej. Nie wolno także przekazywać tych informacji członkom rodziny i przyjaciołom. Osoby takie mogłyby nieumyślnie przekazać informacje komuś innemu. Zapytania i kontakty zewnętrzne Prowadzenie działalności gospodarczej przez IBM jest przedmiotem zainteresowania ze strony dziennikarzy, konsultantów, analityków rynku papierów wartościowych i innych osób. Pracownicy IBM często są postrzegani przez te osoby i grupy jako eksperci w swojej dziedzinie i proszeni o wyrażenie swojej opinii czy to odpłatnie, czy też bez oferowania wynagrodzenia. Nie należy nawiązywać kontaktów z tymi osobami lub grupami, ani odpowiadać na ich pytania w formie elektronicznej (przykładowo za pośrednictwem mediów społecznościowych), telefonicznie, ani w żaden inny sposób bez upoważnienia następujących funkcji: W odniesieniu do dziennikarzy działu komunikacji IBM W odniesieniu do konsultantów lub analityków IT działu relacji z analitykami IBM W odniesieniu do analityków rynku papierów wartościowych i analityków finansowych działu relacji z inwestorami IBM W odniesieniu do grup zajmujących się ochroną środowiska korporacyjnego działu ochrony środowiska Podobnie, w przypadku otrzymania prośby o udzielenie informacji dotyczących działalności firmy IBM ze strony adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, policji oraz innych przedstawicieli lub funkcjonariuszy organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo urzędników lub agencji rządowych, należy skierować ich zapytanie do radcy prawnego firmy IBM. O takich zapytaniach należy natychmiast poinformować radcę prawnego IBM lub Biuro zaufania korporacyjnego i zgodności. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 11

13 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Czy wiesz, że nawet darmowe oprogramowanie może być niedopuszczalne do użycia w systemach i ofertach IBM? Jest tak, ponieważ licencja może nie dopuszczać takiego użytku lub nie przedstawiono żadnej licencji (co może uniemożliwić wykorzystanie oprogramowania w niektórych krajach). Istnieje ryzyko, że takie oprogramowanie może zawierać szkodliwy kod, taki jak wirusy lub trojany, który może spowodować duże szkody dla IBM. Własność intelektualna Własność intelektualna IBM Pracownik IBM ma dostęp do własności intelektualnej IBM i może brać udział w jej tworzeniu. Wraz z rozpoczęciem pracy w IBM pracownik podpisuje umowę, na mocy której przyjmuje na siebie określone zobowiązania w zakresie własności intelektualnej. Na przykład pracownik przenosi na IBM wszystkie prawa do określonych własności intelektualnych, które utworzył. Przenoszone prawa do własności intelektualnej dotyczą takich dziedzin jak pomysły, wynalazki, oprogramowanie, szablony, publikacje i inne materiały odnoszące się do bieżącej lub oczekiwanej oferty, działalności, prac badawczych lub rozwojowych IBM. Zobowiązania te podlegają prawu poszczególnych krajów i mają zastosowanie niezależnie od tego, kiedy i gdzie powstała dana własność intelektualna w pracy czy poza nią. Taką własność intelektualną należy zgłosić IBM i chronić tak jak wszystkie inne informacje zastrzeżone IBM. Dodatkowo należy również uzyskać poradę i wskazówki od prawnika IBM odpowiedzialnego za kwestie dotyczące własności intelektualnej przez złożeniem wniosku patentowego inną drogą niż przez IBM. Należy również przedstawić IBM kopie jakichkolwiek patentów, które pracownik złożył lub otrzymał. Oprogramowanie innych producentów Należy zachować ostrożność przy uzyskiwaniu oprogramowania zewnętrznego od innych podmiotów, w tym oprogramowania komercyjnego i Open Source. Oprogramowanie obejmuje programy komputerowe, bazy danych i powiązaną dokumentację i może być na dowolnym etapie rozwoju. Oprogramowanie może znajdować się na nośnikach fizycznych (takich jak dyski CD-ROM, urządzenia przenośne i publikacje); może być również dostępne do pobrania lub użytkowania na stronach internetowych. Licencja na oprogramowanie określa prawa i obowiązki, których należy przestrzegać, takie jak sposób i miejsce wykorzystania oprogramowania, możliwość modyfikacji lub dystrybucji oraz ewentualnie zakres praw, które IBM musi przekazać innym podmiotom. Należy ściśle przestrzegać warunków i postanowień wszystkich umów licencyjnych. Zanim pracownik wgra oprogramowanie z dowolnego źródła na dowolny komputer lub urządzenie dostarczone przez IBM albo używane głównie na potrzeby służbowe w IBM, powinien postąpić zgodnie ze wszelkimi procedurami ustalonymi przez swoją jednostkę organizacyjną lub biuro dyrektora ds. informatycznych IBM. Pracownik musi również przestrzegać tych procedur przed dystrybucją lub przyjęciem oprogramowania z wewnątrz bądź spoza IBM lub przed zawarciem w inny sposób umowy licencyjnej. Oprogramowanie typu Open Source Nie należy mylić oprogramowania typu Open Source z oprogramowaniem ogólnodostępnym. Licencje oprogramowania Open Source często zawierają zobowiązania, które mogą spowodować konflikt interesów z IBM oraz nieodpowiednie przeniesienie praw własności intelektualnej IBM. Jeżeli pracownik zamierza brać udział w tworzeniu lub wykorzystywać oprogramowanie Open Source, musi wcześniej uzyskać zgodę kierownictwa i postępować zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie Wytyczne dotyczące udziału w projektach Open Source. Znaki towarowe IBM i inne podmioty posiadają znaki towarowe słowa, nazwy, symbole lub projekty które służą do identyfikowania Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 12

14 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji i wyróżniania produktów danej firmy. Należy w prawidłowy sposób używać znaków towarowych IBM i innych firm. Wytyczne dotyczące prawidłowego wykorzystania i odnotowania określonych znaków towarowych IBM i innych firm można znaleźć w dokumencie Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych IBM. Dodatkowo nie należy używać słów, nazw, symboli ani projektów jako znaków towarowych, jeżeli nie przeszły one wcześniej Procesu zatwierdzenia nazwy. Zewnętrzne organizacje standaryzacyjne Zanim pracownik podejmie jakiekolwiek działania zewnętrznej standaryzacji, musi uprzednio uzyskać zgodę przełożonych z pomocą dokumentu Własność intelektualna i standardy. Oprócz zobowiązań, które pracownik i IBM mogą mieć wobec organizacji standaryzacyjnej, pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na nim w zakresie ochrony własności intelektualnej IBM, przekazywania IBM utworzonej własności intelektualnej, unikania konfliktu interesów i działania zgodnie z ustawami z zakresu ochrony konkurencji i innymi przepisami. Wykorzystanie majątku i obiektów IBM Ochrona majątku IBM, środowiska pracy oraz interesów handlowych, łącznie ze zgodnością z wymogami prawnymi, są krytyczne dla działalności IBM i integralności rynku. Cały majątek IBM informacje zastrzeżone, takie jak prawa autorskie i informacje poufne IBM, a także majątek trwały i systemy powinny być wykorzystywane tylko do prowadzenia działalności IBM lub w celach zatwierdzonych przez kierownictwo. Obowiązek ten ma zastosowanie niezależnie od tego, czy pracownik sam wytworzył te informacje, czy też nie. Regulują to przepisy praktycznie we wszystkich krajach świata, w których działa IBM. Majątek trwały IBM i systemy IBM obejmują sprzęt, budynki, systemy informatyczne i komunikacyjne, firmowe karty płatnicze i materiały eksploatacyjne. Majątek trwały i systemy IBM, obejmujące połączenie IBM z internetem, powinny być wykorzystywane wyłącznie do odpowiednich celów. Incydentalne użycie osobiste takiego majątku i systemów oznaczające użycie, które jest ograniczone w czasie, nie stanowi naruszenia polityk firmy i nie zakłóca wykonywania pracy może być dopuszczone przez kierownictwo. Nigdy nie należy jednak używać systemów IBM do odwiedzania stron internetowych zawierających materiały pornograficzne, umożliwiających hazard, promujących nietolerancję wobec innych ludzi ani sprzecznych z wartościami IBM i interesem biznesowym. Nie należy ich także używać w sposób negatywnie wpływający na produktywność własną lub innych pracowników. Prawo IBM do dostępu i użycia Prawa i obowiązki IBM opisane w niniejszej części mają zastosowanie jedynie w zakresie dozwolonym przez prawo. Pracownik powinien być świadomy, że IBM ma prawo do kontroli wykorzystywania przez niego majątku IBM, również w zakresie komunikacji za pomocą majątku IBM. Należy zrozumieć, że IBM nie traktuje takiego użycia majątku firmy za użycie w celach prywatnych. Dlatego nie należy umieszczać ani przetrzymywać w miejscu pracy w IBM przedmiotów osobistych, komunikatów ani informacji, które pracownik uważa za prywatne. Dotyczy to np. systemów telefonicznych, biurowych lub , plików elektronicznych, laptopów, smartfonów i innych urządzeń komunikacyjnych, szafek, biurek i pomieszczeń biurowych. Jeżeli pracownik zadecyduje o przechowaniu takich obiektów, musi pamiętać, że IBM może w dowolnym czasie monitorować, odzyskiwać za pomocą środków technicznych lub innych oraz przeglądać komunikację, włączając w to pocztę z osobistego konta, zapisy, pliki oraz inne obiekty, które IBM odnajdzie za Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 13

15 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji pośrednictwem lub w obrębie swoich systemów, w majątku i innych obszarach IBM lub budynkach wyposażonych przez IBM, do dowolnych celów. Dodatkowo, w celu ochrony swoich pracowników, majątku i interesów handlowych, IBM może udostępnić znalezione obiekty poza IBM, na przykład zewnętrznym doradcom prawnym lub innym oraz organom wymiaru sprawiedliwości. Ponadto IBM może zażądać przeszukania majątku osobistego, takiego jak torby czy teczki, znajdującego się na terenie firmy lub wynoszonego z niej, w celu ochrony pracowników, majątku firmy i jej interesów biznesowych. Jeżeli osobiste urządzenia elektroniczne są używane do prac związanych z IBM, mogą zostać one również zbadane przez IBM. Od oczekuje się współpracy na takie żądanie. Pracownikom nie wolno natomiast bez zgody przełożonych uzyskiwać dostępu do miejsca pracy i materiałów innych pracowników, w tym również wiadomości i plików elektronicznych. Dodatkowe informacje dotyczące dostępu do majątku firmy oraz osobistego majątku można znaleźć w dokumencie Dostęp do majątku i informacji. Odejście z IBM Pracownik opuszczający IBM bez względu na powód, w tym przy przejściu na emeryturę, musi zwrócić cały majątek firmy, w tym wszystkie dokumenty i nośniki zawierające informacje zastrzeżone IBM. Nie wolno mu ujawniać ani wykorzystywać takich informacji. Ponadto prawa IBM do własności intelektualnej wytworzonej przez w okresie zatrudnienia nie ustają po jego odejściu z pracy. Niestety, zdarzają się przypadki poważnego naruszenia lub nadużycia praw własności intelektualnej bądź innego majątku IBM. IBM podejmował i będzie w dalszym ciągu podejmować wszelkie konieczne kroki w celu ochrony swojego majątku, sięgając także po środki prawne. 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM W zakresie dopuszczalnym przez przepisy, IBM oraz autoryzowane przez IBM firmy i osoby zbierają i przechowują dane osobowe dotyczące zatrudnienia, takie jak dane o wynagrodzeniu, świadczeniach pracowniczych i kwestiach medycznych. IBM jest zintegrowanym globalnie przedsiębiorstwem, zatem jego procesy biznesowe, struktury organizacyjne i systemy techniczne mają skalę międzynarodową. Pracownicy muszą zaakceptować zatem fakt, iż działalność IBM wymaga tego, aby ich dane osobowe mogły być przekazywane przez IBM lub autoryzowane firmy do innych krajów, w których IBM prowadzi działalność. Chociaż nie wszystkie kraje wprowadziły przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, IBM stosuje na całym świecie polityki ochrony danych osobowych, których celem jest zagwarantowanie najwyższych standardów poufności tych danych podczas ich przechowywania lub przetwarzania. Na przykład: IBM przetwarza dane osobowe zgodnie z politykami i praktykami korporacyjnymi, takimi jak Polityka korporacyjna 130, Korporacyjne instrukcje kadrowe 113 oraz Wytyczne IBM dotyczące ochrony danych pracowników Dostęp do danych osobowych mają tylko te osoby, którym jest on niezbędny do wykonywania powierzonych obowiązków Dane osobowe ujawniane są podmiotom zewnętrznym zazwyczaj tylko za zgodą. Jednak IBM oraz podmioty i osoby autoryzowane przez IBM mogą ujawniać te dane w celu weryfikacji zatrudnienia, zaspokojenia uzasadnionych potrzeb firmy lub podmiotu zamierzającego zakupić część działalności IBM albo też z odpowiednich względów dochodzeniowych, prawnych lub ekonomicznych Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 14

16 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji W podobny sposób pracownik może mieć dostęp do informacji osobistych innych osób. Należy zapewnić, że są one używane i ujawniane wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez polityki i praktyki IBM. 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń Procesy zatwierdzania w IBM stworzono po to, aby firma IBM mogła chronić swój majątek i utrzymała odpowiednią kontrolę, wymaganą do efektywnego prowadzenia działalności, zarówno w zakresie współpracy z klientami, partnerami handlowymi IBM, dostawcami, jak i innymi podmiotami. W ramach tych procesów zdefiniowane upoważnienia do określania cen, warunków i postanowień umownych oraz innych działań mogą być delegowane na rzecz określonych funkcji lub kierownictwa określonych działów. Podejmowanie zobowiązań niezgodnych z procedurami IBM, zakresem delegacji lub bez odpowiednich zgód, jest niedopuszczalne. Modyfikacje cen, warunków i postanowień umów lub usług muszą być zatwierdzone przez kadrę kierowniczą odpowiedniego szczebla lub upoważnioną funkcję. Pracownik nie ma prawa zaciągać żadnych ustnych ani pisemnych zobowiązań mogących oznaczać zawarcie nowej umowy ani modyfikować już zawartej przez IBM umowy z zewnętrznym podmiotem bez zgody odpowiedniej do poziomu uprawnień. Wszystkie zobowiązania należy zgłosić w księgowości IBM w celu zapewnienia poprawności ksiąg i rejestrów IBM. 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Każdy pracownik rejestruje i zgłasza informacje jakiegoś rodzaju oraz przekazuje je firmie lub innym podmiotom, z którymi współpracuje. Podejmując takie działania, musi zapewnić, że wszystkie informacje są dokładnie, całkowicie i rzetelnie zarejestrowane i zgłoszone. Nigdy nie należy wyrażać błędnych ani nieuczciwych stwierdzeń. Jeśli pracownik uważa, że ktoś mógł go mylnie zrozumieć, powinien niezwłocznie wyprowadzić taką osobę z błędu. niedokładnych lub niepełnych informacji albo w sposób mogący wprowadzić w błąd osoby, które te informacje otrzymują, jest surowo zabronione i może prowadzić do poważnych konsekwencji. Poniżej przedstawiono przykłady przedkładania nieuczciwych raportów: Przedkładanie rozliczeń wydatków w celu uzyskania zwrotu kosztów podróży, która w rzeczywistości się nie odbyła, lub błędne przedstawienie charakteru wydatków Nieudokumentowanie czasu przepracowanego nad rozliczanym projektem klienta, bez względu na to, czy klient dokonuje opłat za taki czas W przypadku pracowników pracujących w nadgodzinach, niezarejestrowanie wszystkich nadgodzin, które podlegają zatwierdzeniu przez przełożonych, zgodnie z wytycznymi IBM Przedstawienie niedokładnych lub niepełnych informacji kadrze kierowniczej IBM, działowi audytu wewnętrznego IBM lub radcy prawnemu IBM podczas dochodzeń wewnętrznych, audytu czy innego przeglądu, organizacjom i osobom spoza firmy, takim jak audytorzy zewnętrzni Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 15

17 3.1 Środowisko pracy 3.2 Informacje i własność IBM 3.3 Przetwarzanie danych osobowych przez IBM 3.4 Podejmowanie zobowiązań i uzyskiwanie zezwoleń 3.5 Rejestrowanie, zgłaszanie i przechowywanie informacji Rada dotycząca rzetelnoścı Zgodnie z różnymi ustawami, np. dotyczącymi podatków i papierów wartościowych, IBM jest zobowiązany prowadzić rzetelne księgi. Naruszenie przepisów prowadzenia księgowości i sporządzania raportów finansowych może spowodować nałożenie kar, wraz z karą ograniczenia wolności, a także utratę przez firmę zaufania publicznego. W przypadku uzyskania informacji o niewłaściwym w osądzie postępowaniu dotyczącym księgowości lub sprawozdań finansowych pracownik ten powinien natychmiast poinformować IBM, kontaktując się z działem księgowości IBM, audytu wewnętrznego, swoimi przełożonymi, radcą prawnym IBM lub korzystając z kanałów komunikacyjnych IBM. Składanie nieprawdziwych lub mylących oświadczeń w zewnętrznych sprawozdaniach finansowych, raportach dotyczących ochrony środowiska, dokumentacji dotyczącej importu/eksportu lub innych dokumentach składanych lub prowadzonych dla agencji rządowych W celu przeprowadzenia dochodzenia lub przeglądu, IBM potrzebuje pomocy i współpracy ze strony swoich pracowników. Pracownicy są zobowiązani do pełnej współpracy podczas wszystkich upoważnionych dochodzeń wewnętrznych i przeglądów oraz do terminowego i pełnego wypełniania wszelkich poleceń związanych z przekazaniem informacji zgodnych z prawdą, w tym podczas przesłuchań oraz w formie dokumentów podczas takiego dochodzenia lub przeglądu. Kontrole finansowe i sprawozdawczość Jako spółka publiczna, IBM musi przestrzegać ścisłych zasad i standardów księgowości, tak aby udostępniane informacje finansowe były precyzyjne i kompletne. Musi również posiadać odpowiednie mechanizmy i procedury wewnętrzne zapewniające zgodność księgowości i raportów finansowych z przepisami. Zasady księgowości i raportowania finansowego wymagają właściwego zapisywania i rozliczania przychodów, kosztów, wydatków, aktywów i pasywów. Jeśli pracownik jest odpowiedzialny za tego typu czynności lub realizuje związane z nimi zadania, musi te zasady rozumieć i ich przestrzegać. Ponadto zasady te zabraniają pracownikowi nakłaniania innych osób do wprowadzania niewłaściwych, fałszywych lub mylących danych do raportów finansowych. Pracownik nie może nakłaniać innych do zapisywania ani przedstawiania informacji w sposób nieprecyzyjny lub mylący. Pracownik nigdy nie może również żadnemu podmiotowi spoza IBM w tym klientom, dostawcom i partnerom handlowym doradzać w kwestii sposobu zapisywania lub przedstawiania przychodów, kosztów, wydatków i innych aktywów i pasywów tych podmiotów. Przechowywanie dokumentacji Pracownicy muszą przestrzegać wytycznych przedstawionych w dokumencie Ogólnoświatowy plan zarządzania dokumentacją IBM, odnoszących się do przechowywania i utylizacji dokumentów IBM. Dokument ten ma zastosowanie do wszelkich nośników, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznych, takich jak wiadomości . Zgodnie z jego wymaganiami, informacje zdefiniowane jako niezbędne muszą być przechowywane w formacie odtwarzalnym przez przypisany im czas przechowywania. Informacje, które nie są niezbędne lub których czas przechowywania upłynął, powinny zostać niezwłocznie usunięte, chyba że radca prawny IBM wyda decyzję o ich zachowaniu. W przypadku istnienia takiego zarządzenia pracownik zobowiązany jest stosować się do wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji określonych w zarządzeniu do czasu otrzymania od radcy prawnego IBM powiadomienia o zakończeniu okresu obowiązywania rzeczonego zarządzenia. Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 16

18 Pracownik powinien postępować etycznie i zgodnie z prawem we wszystkich relacjach handlowych, niezależnie od tego, czy występuje jako sprzedawca, nabywca, czy też reprezentuje IBM w inny sposób. Kontakty i działania z partnerami handlowymi IBM, dostawcami, konkurencją, klientami i innymi podmiotami mają bezpośredni wpływ na reputację IBM oraz przestrzeganie przez firmę obowiązujących przepisów prawa.

19 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM 4.2 Uczciwa konkurencja 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska Rada dotycząca rzetelnoścı Istotne jest, aby dostawcy ubiegający się o współpracę z IBM lub klientem mieli zaufanie do uczciwości procesu wyboru stosowanego w IBM. Zaufanie to może zostać podważone, jeżeli istnieje podejrzenie, że byli pracownicy IBM lub bliscy znajomi czy krewni obecnych pracowników IBM, konkurujący jako dostawcy, posiadają nieuczciwą przewagę. Jeżeli praca wykonywana przez obejmuje korzystanie z usług lub wybór dostawcy, z którym pracownik ten jest związany, np. firmy dostawczej będącej własnością członka rodziny, pracownik jest zobowiązany poinformować o istnieniu takich relacji z danym dostawcą swojego przełożonego oraz biuro ds. zamówień globalnych IBM przed zaangażowaniem się w rozważenie przez IBM wyboru takiego dostawcy. 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM IBM posiada wiele różnych relacji z innymi organizacjami. Partner handlowy IBM może być zarówno klientem, jak i konkurentem. Inna organizacja może być jednocześnie dostawcą IBM i jego klientem. Niektóre organizacje mogą być jednocześnie dostawcami, konkurentami, partnerami handlowymi i klientami. Bez względu na kontekst, pracownik musi zrozumieć każdą relację związaną z jego działaniami i postępować zgodnie z naszymi wytycznymi. Współpraca z dostawcami Wybierając jednego z konkurujących ze sobą dostawców, należy bezstronnie rozważyć fakty, tak aby zdecydować się na najlepszą firmę. Jest to obowiązek wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy zajmują stanowisko związane z zamówieniami, czy pracują w innym dziale firmy oraz bez względu na to, czy chodzi o zakupy na dużą, czy na małą skalę. Pracownik nie może wywierać ani podejmować prób wywarcia wpływu w celu uzyskania specjalnego traktowania ze strony określonego dostawcy. Nawet sytuacja stwarzająca pozory, że do tego doszło, może nadwątlić rzetelność stosowanych przez nas procedur. Transakcje wiązane są sprzeczne z zasadami IBM i również mogą być niezgodne z prawem. Nie wolno informować potencjalnego dostawcy, że decyzja o zakupie jego towarów lub usług jest uzależniona od zgody tego dostawcy na zakup produktów lub usług IBM. Nie znaczy to, że klient IBM nie może być jego dostawcą lub że IBM nigdy nie bierze pod uwagę swoich relacji z dostawcą podczas przeprowadzania jego oceny. Oznacza to po prostu, że decyzja o zakupie przez IBM towarów lub usług danego dostawcy musi zostać podjęta niezależnie od decyzji tego dostawcy o zakupie produktów i usług IBM. Współpraca z osobami prowadzącymi odsprzedaż i innymi podmiotami trzecimi współpracującymi z IBM IBM utrzymuje relacje z podmiotami trzecimi takimi jak partnerzy handlowi IBM, niezależni sprzedawcy oprogramowania i integratorzy systemów, w celu wsparcia rynku IBM i umożliwienia wprowadzenia rozwiązań IBM. Pracownik współpracujący z podmiotami trzecimi zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących wytycznych dotyczących sprzedaży, marketingu i usług podczas takiej współpracy, w tym Wytycznych dotyczących współpracy z partnerami handlowymi IBM. Niektóre z tych podmiotów oprócz oferty uzupełniającej sprzedają także produkty i usługi konkurujące z IBM. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność i postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi relacji z konkurencją. Współpraca z konkurencją często wyraźnie bezpośrednio konkurujemy z inną firmą. Jednak firma, z którą pracownik współpracuje w innym kontekście jako klientem, dostawcą czy nawet partnerem handlowym IBM może być również konkurentem. Ważne jest, by zdawać sobie z tego sprawę, gdyż takie sytuacje wymagają wyjątkowej ostrożności. Na przykład prawdopodobna jest sytuacja, w której pracownicy IBM i pracownicy konkurencji będą musieli od czasu do czasu spotykać się, rozmawiać oraz uczęszczać na te same spotkania branżowe lub stowarzyszeniowe. Wiele spośród tych Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 18

20 4.1 Współpraca z organizacjami spoza IBM 4.2 Uczciwa konkurencja 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich 4.4 Podarunki, korzyści i łapówki 4.5 Inne kwestie związane z działalnością w sektorze publicznym 4.6 Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego 4.7 Oddelegowanie do pracy w innym kraju 4.8 Ochrona środowiska Rada dotycząca rzetelnoścı Przepisy prawa dotyczące konkurencji istnieją prawie we wszystkich krajach, w których IBM prowadzi działalność. Celem takich praw, nazywanych także prawami antymonopolowymi, antytrustowymi, kartelowymi lub prawami dotyczącymi uczciwego handlu, jest dbanie o to, by system konkurencji rynkowej funkcjonował bez zakłóceń. Przedsiębiorstwa mogą łamać prawa z zakresu konkurencji również przez unikanie współpracy z innymi firmami, gdy np. nielegalnie monopolizują branżę lub dążą do uzyskania takiego monopolu albo też bezprawnie wykorzystują swoją dominującą pozycję na rynku. kontaktów jest dopuszczalnych pod warunkiem, że zachowane zostaną ustalone procedury. Dopuszczalne kontakty to: sprzedaż produktów i usług innym firmom z naszej branży lub zakup ich produktów i usług, zatwierdzony udział we wspólnych ofertach, uczestniczenie w pokazach handlowych oraz pracach organizacji standaryzacyjnych i stowarzyszeń handlowych. Jednak podczas tych kontaktów konieczna jest ostrożność. Dyskutowanie na tematy zabronione lub współpraca w tym zakresie z konkurencją mogą być niezgodne z prawem. Podczas wszelkich kontaktów z konkurencją należy unikać dyskusji i współpracy dotyczącej polityki cenowej, warunków umów, kosztów, wynalazków, planów marketingowych, planów dotyczących produktów, ankiet i badań rynkowych, planów i możliwości produkcyjnych i wszelkich innych informacji zastrzeżonych bądź poufnych. Należy również unikać dyskusji oraz umów dotyczących podziału klientów lub obszarów. Jeśli konkurent poruszy jeden z zabronionych tematów, nawet mimochodem lub bez wyraźnych złych zamiarów, pracownik powinien zaprotestować, przerwać natychmiast rozmowę i powiedzieć, że nie będzie o tym dyskutować. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, pracownik powinien wyjść ze spotkania i natychmiast zgłosić zaistniały incydent radcy prawnemu IBM. 4.2 Uczciwa konkurencja IBM aktywnie rywalizuje z konkurencją. Pracownik jest jednak zobowiązany konkurować w sposób etyczny i zgodnie z polityką firmy i przepisami prawa, bez względu na stopień konkurencyjności środowiska. Oświadczenia na temat konkurencji IBM sprzedaje produkty i usługi ze względu na ich zalety. Należy unikać mylących i fałszywych stwierdzeń o konkurencji, ich produktach czy usługach. Należy dbać o to, aby wszystkie stwierdzenia zawierające porównania z konkurentami zawsze miały pokrycie w faktach, były pełne, dokładne i nie wprowadzały w błąd. W niektórych krajach reklama porównawcza jest zabroniona. Sprzedaż a zamówienia konkurencji Jeśli konkurencja uzyskała już od klienta wiążące zamówienie (prawnie wiążącą umowę) na swój produkt lub usługę, to IBM powinien zachować ostrożność podczas sprzedaży własnych konkurencyjnych produktów i usług temu klientowi. Listy informujące o zamiarze przeprowadzenia transakcji, udostępnienie na okres próbny, umowy warunkowe i inne tego typu ustalenia na ogół nie są uznawane za zamówienia wiążące. Często trudno jest ustalić, czy faktycznie istnieje wiążące zamówienie. W razie niejasności należy zwrócić się do radcy prawnego IBM. 4.3 Uzyskiwanie informacji i wykorzystywanie ich Informacje o innych podmiotach W trakcie wykonywania swoich zwykłych obowiązków pracownik często zdobywa informacje o innych przedsiębiorstwach i organizacjach, także o konkurencji. Takie działanie samo w sobie nie jest sprzeczne z etyką. W rzeczy samej IBM gromadzi tego typu informacje z upoważnionych źródeł do takich celów, jak: Zasady prowadzenia działalności handlowej przez IBM 19

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki

Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Nasze zobowiązanie do pracy zgodnie z najwyższymi standardami uczciwości Kodeks prowadzenia biznesu i etyki Wspólna wiadomość od Współprezesów, Głównego Dyrektora Wykonawczego i Prezydenta korporacji Molex

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY ETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wyznawana przez nas etyka biznesu została opisana w Zasadach etycznej działalności gospodarczej RR Donnelley. Zasady te dotyczą nas wszystkich. Nasze kodeks etyki

Bardziej szczegółowo

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej

Wartość uczciwości. Kodeks etyki biznesowej Wartość uczciwości Kodeks etyki biznesowej 01 Przesłanie od Dyrektora Generalnego... 02 Wiadomość od dyrektora zarządzającego... 04 Oddanie naszym wartościom... 06 Praca zgodnie z naszym kodeksem... 10

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Dylematy etyczne Studia przypadków

Dylematy etyczne Studia przypadków Dylematy etyczne Studia przypadków Zawodowi księgowi zatrudnieni w sektorze publicznym kwiecień 2012 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Studium przypadku 1... 5 Informacja na temat wyników... 5 Studium przypadku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE

ZDROWIE DOM TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM ZDROWIE TWÓJ BIZNES U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY DOM ZDROWIE ZDROWIE DOM U RODA TWÓJ BIZNES TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZDROWIE TWÓJ BIZNES DOM U RODA ZASADY WSPÓŁPRACY Z AMWAY ZDROWIE Spis treści Sekcja 1 Str. Wprowadzenie 3 Sekcja 2 Słowniczek terminów 4 Sekcja 3 Uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu

Raport. Intranet a Prawo. Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Raport Intranet a Prawo Vademecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu Autorami raportu Intranet a Prawo - Vadamecum dla Managerów, Redaktorów i Administratorów Intranetu są w równej części

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej w Niemczech

Prawo własności intelektualnej w Niemczech Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie Prawo własności intelektualnej w Niemczech Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie I Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE L 216/76 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.8.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Realizacja wybranych postanowień

Realizacja wybranych postanowień www.batory.org.pl Realizacja wybranych postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce Grzegorz MAKOWSKI Celina NOWAK Anna WOJCIECHOWSKA-NOWAK Fundacja im. Stefana Batorego Realizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi

Program Premium Integrity. Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Program Premium Integrity Program zgodności z przepisami antykorupcyjnymi Data publikacji: październik 2013 Spis treści 1 Polityka Grupy Pirelli w zakresie przeciwdziałania korupcji...4 2 Kontekst prawny...6

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK

KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK KODEKS ETYCZNY GRUPY CAN-PACK Idea Kodeksu Etycznego Grupy CAN-PACK Grupa CAN-PACK ( dalej także Grupa ), jako organizacja działająca w myśl zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, bezwzględnie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY

KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY KODEKS ZASAD ETYCZNYCH PSYCHOTERAPEUTY Ogólne zasady etyki, jakimi winien się kierować psychoterapeuta, określają aktualne kodeksy etyczno-deontologiczne, zwłaszcza Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa i

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo