Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno r"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Inwestor Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przyłączy w ul. Jacewskiej i Długiej w Inowrocławiu Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków PWIK Sp. z o.o., ul. Jaśkowskiego 14, Inowrocław Sporządził mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno r "Rekomendacja Jakości"dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Tabela przedmiaru robót Strona 2/11 1 KNR 2-01w 0113/03 2 KNR /01 3 KNR /03 4 KNR /04 5 KNR /07 6 KNR /08 7 KNR /01 8 KNR /05 9 KNR KNR /06 11 KNR /07 12 KNR /01 1 KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek km 0,800 Przyłącza k.s. - ul. Jacewska ( ,5 + 1, )*1,4 m2 36,400 Przyłącza k.s. - ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) ( ,5 + 3,5)*1,4 m2 15,400 razem m2 51,800 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm Sieć k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska 296,8*1,5 m2 445,200 Sieć k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (dodatek za całą szerokość pasa drogi wojewódzkiej) 70 m2 70,000 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (4,5 + 4,5 + 4,5 + 2,5 + 2, ,5 + 2,5 + m2 113, ,3 + 11, , ,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 5,5 + 2,5 + 3,5 )*1,4 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) ( ,5 m2 29, ,5 )*1,4 Sieć k.s. graw. i ciśn. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 253,5*2,0 m2 507,000 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (1,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 )*1,4 m2 11,200 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (przyłącza na warunkach PWIK) 1*1,4 m2 1,400 Przyłącza k.s - chodnik asfaltowy ul. Jacewska ( )*1,4 m2 57,400 Przyłącza k.s - chodnik asfaltowy ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (2 + 2)*1,4 m2 5,600 razem m ,020 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni m ,020 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Sieć k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska 296,8*1,5 m2 445,200 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (4,5 + 4,5 + 4,5 + 2,5 + 2, ,5 + 2,5 + m2 113, ,3 + 11, , ,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 5,5 + 2,5 + 3,5 )*1,4 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) ( ,5 m2 29, ,5 )*1,4 Sieć k.s. graw. i ciśn. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 253,5*2,0 m2 507,000 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (1,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 )*1,4 m2 11,200 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (przyłącza na warunkach PWIK) 1*1,4 m2 1,400 Przyłącza k.s - chodnik asfaltowy ul. Jacewska ( )*1,4 m2 57,400 Przyłącza k.s - chodnik asfaltowy ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (2 + 2)*1,4 m2 5,600 razem m ,020 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m ,020 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie i utylizacja Z rozbiórki asfaltu, podbudowy (1108,2)*0,28+(63)*0,18+70*0,1 m3 328,636 Z demontażu rur, studni 95,5*3,14*0,25*0,25+295*3,14*0,1*0,1+5*2*3,14*0,6*0,6 m3 39,309 razem m3 367,945 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.i utylizacja- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 367,945 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Skropienie nawierzchni asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm m ,020 m ,020 m ,020 m ,020

3 Tabela przedmiaru robót Strona 3/11 13 KNR /02 14 KNR /07 15 KNR /05 16 KNR /06 17 KNR /01 18 KNR /03 19 KNR /03 20 KNR /03 21 KNR /01 22 KNR /03 23 KNR /02 24 KNR /08 25 KNR /02 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4 Skropienie nawierzchni asfaltem m ,020 m ,020 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm Sieć k.s. graw. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska- szerokość pasa drogi wojewódzkiej 85 m2 85,000 Sieć k.s. graw. i ciśn. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 253,5*2,0 m2 507,000 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (1,5 + 1,5 + 0,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 )*1,4 m2 11,200 Przyłącza k.s. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (przyłącza na warunkach PWIK) 1*1,4 m2 1,400 razem m2 604,600 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm m2 604,600 Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul. Jacewska- przyłącza k.s. (35,5+2, )*1,4 m2 72,800 ul. Długa - przyłącza k.s. (2, ,5 + 2,5)*1,4 m2 18,900 ul. Długa - przyłącza k.s. na warunkach PWIK 3*1,4 m2 4,200 razem m2 95,900 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -materiał z odzysku m2 95,900 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul. Jacewska 23*1,4 m 32,200 ul. Długa 7*1,4 m 9,800 razem m 42,000 Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku m 42,000 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Przyłącza k.s. Jacewska (2,5 + 2, ) * 1,4 m2 12,600 razem m2 12,600 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem -materiał z odzysku m2 12,600 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III (w tym 10% sposobem ręcznym) Sieć k.s. ul. Jacewska (10,5*4,3 + 16,5*4,3 + 14,5*4,1 + 1,5*4 + 1,5*4 + 20*3,8 + 11*3,6 + m ,169 7*3, *3, *3,05 + 7*2,9 + 37*2, ,5*2,25)*1,4 + (11*2,8 + 2,5*2,1 + 12,5*2, ,5*2,1 + 3,5*2,1 + 4,5*2,15 + 4*2,15 + 2*2, ,5*2,1 + 23*2,05 + 6*2,65 + 8,3*2,2 + 8*1,5 + 6*1,5 +45*1,5)*1,4 - (332,8*0,25*1,4) Przyłącza k.s. ul. Jacewska (8*2,5 + 8,5*3,4 + 6,5*3,4 + 8,5*3,35 + 6,15*3,15 + 6,15*3,55 m3 412, *2, ,75*2,15 + 6,5*3,45 + 6,15*2,45 + 9*2,2 + 6,15*2,2 + 6,15*2,15 + 5,8*2,0 + 5,8*2,05 + 9*1,65 + 5,8*2,05 + 9,5*1,6 + 5,8*1,95)*1,3- (141,2*0,25*1,3) Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Jacewska (9*2,8 + 8,5*2,85 + 9,5*2,0 + m3 100,653 9*2)*1,3-(36*0,25*1,3) Sieć k.s. ul. Długa (27,5*2,0 + 3,5*1, *1,5 + 31,5*1, *1, *1,75 + m3 459,940 25*1,7)*1,3 -(253,5*0,25*1,3) Przyłącza k.s. ul. Długa (3,6*2,15 + 3,6*1,7 + 3,7*1,65 + 3*1,65 + 4,5*1,7 + 3,15*1,7)*1,2 m3 39,039 - (21,55*0,25*1,2) Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Długa 4*1,5*1,2-4*0,25*1,2 m3 6,000 Poszerzenie pod studnie rewizyjne 16*2,5*1,5*1,5 m3 90,000 razem m ,457 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 10 m ,457 Pełne umocnienie (z rozbiórką) szalunkami w gruncie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV Sieć k.s. ul. Jacewska (10,5*4,3 + 16,5*4,3 + 14,5*4,1 + 1,5*4 + 1,5*4 + 20*3,8 + 11*3,6 + m ,070 7*3, *3, *3,05 + 7*2,9 + 37*2, ,5*2, *2,8 + 2,5*2,1 + 12,5*2, ,5*2,1 + 3,5*2,1 + 4,5*2,15 + 4*2,15 + 2*2, ,5*2,1 + 23*2,05 + 6*2,65 + 8,3*2,2 + 8*1,5 + 6*1,5 + 45*1,5)*2

4 Tabela przedmiaru robót Strona 4/11 26 KNNR /04 27 KNNR /01 28 KNR 2-18w 0511/02 29 KNR 2-18W 0511/04 30 KNR /01 Przyłącza k.s. ul. Jacewska (8*2,5 + 8,5*3,4 + 6,5*3,4 + 8,5*3,35 + 6,15*3,15 + 6,15*3,55 m2 705, *2, ,75*2,15 + 6,5*3,45 + 6,15*2,45 + 9*2,2 + 6,15*2,2 + 6,15*2,15 + 5,8*2,0 + 5,8*2,05 + 9*1,65 + 5,8*2,05 + 9,5*1,6 + 5,8*1,95)*2 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Jacewska (9*2,8 + 8,5*2,85 + 9,5*2,0 + 9*2)*2 m2 172,850 Sieć k.s. ul. Długa (27,5*2,0 + 3,5*1, *1,5 + 31,5*1, *1, *1,75 + m2 834,350 25*1,7)*2 Przyłącza k.s. ul. Długa (3,6*2,15 + 3,6*1,7 + 3,7*1,65 + 3*1,65 + 4,5*1,7 + 3,15*1,7)*2 m2 75,840 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Długa 4*1,5*2 m2 12,000 razem m ,565 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 4 m. szt. 250,000 Pompowanie odwodniające wg technologii wykonawcy Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA godzina 350,000 Sieć k.s. ul. Jacewska (10,5*0, ,5*0, ,5*0,15 + 1,5*0,15 + 1,5*0, *0,15 m3 72, *0,15 + 7*0, *0, *0,15 + 7*0, *0, ,5*0,15)*1,4 + (11*0,15 + 2,5*0, ,5*0, ,5*0,15 + 3,5*0,15 + 4,5*0,15 + 4*0,15 + 2*0, ,5*0, *0,15 + 6*0,15 + 8,3*0,15 + 8*0,15 + 6*0, *0,15)*1,4 Przyłącza k.s. ul. Jacewska (8*0,15 + 8,5*0,15 + 6,5*0,15 + 8,5*0,15 + 6,15*0,15 + m3 27,534 6,15*0,15 + 9*0, ,75*0,15 + 6,5*0,15 + 6,15*0,15 + 9*0,15 + 6,15*0,15 + 6,15*0,15 + 5,8*0,15 + 5,8*0,15 + 9*0,15 + 5,8*0,15 + 9,5*0,15 + 5,8*0,15)*1,3 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Jacewska (9*0,15 + 8,5*0,15 + 9,5*0,15 + m3 7,020 9*0,15)*1,3 Sieć k.s. ul. Długa (27,5*0,15 + 3,5*0, ,5*0, *0, *0, *0,15)*1,3 m3 27,008 Przyłącza k.s. ul. Długa (3,6*0,15 + 3,6*0,15 + 3,7*0,15 + 3*0,15 + 4,5*0,15 + m3 3,879 3,15*0,15)*1,2 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Długa 4*0,15*1,2 m3 0,720 razem m3 138,254 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ZASYPKA Sieć k.s. ul. Jacewska (10,5*0,3 + 16,5*0, ,5*0,30 + 1,5*0,30 + 1,5*0, *0,30 m3 144, *0,30 + 7*0, *0, *0,30 + 7*0, *0, ,5*0,30)*1,4 + (11*0,30 + 2,5*0, ,5*0, ,5*0,30 + 3,5*0,30 + 4,5*0,30 + 4*0,30 + 2*0, ,5*0, *0,30 + 6*0,30 + 8,3*0,30 + 8*0,30 + 6*0, *0,30)*1,4 Przyłącza k.s. ul. Jacewska (8*0,30 + 8,5*0,30 + 6,5*0,30 + 8,5*0,30 + 6,15*0,30 + m3 55,068 6,15*0,30 + 9*0, ,75*0,30 + 6,5*0,30 + 6,15*0,30 + 9*0,30 + 6,15*0,30 + 6,15*0,30 + 5,8*0,30 + 5,8*0,30 + 9*0,30 + 5,8*0,30 + 9,5*0,30 + 5,8*0,30)*1,3 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Jacewska (9*0,30 + 8,5*0,30 + 9,5*0,30 + m3 14,040 9*0,30)*1,3 Sieć k.s. ul. Długa (27,5*0,30 + 3,5*0, ,5*0, *0, *0, *0,30)*1,3 m3 54,015 Przyłącza k.s. ul. Długa (3,6*0,30 + 3,6*0,30 + 3,7*0,30 + 3*0,30 + 4,5*0,30 + m3 7,758 3,15*0,30)*1,2 Przyłącza k.s. na warunkach PWiK ul. Długa 4*0,30*1,2 m3 1,440 razem m3 276,507 Zasypanie wykopów piaskiem z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m WYKOPY RAZEM 2257,457 m ,457 PODSYPKA -138,254 m3-138,254 ZASYPKA -276,507 m3-276,507 SIEĆ - objętość rur ul. Jacewska -(10,5*3,14*0,1*0,1 + 16,5*3,14*0,1*0,1 + m3-10,473 14,5*3,14*0,1*0,1 + 1,5*3,14*0,1*0,1 + 1,5*3,14*0,1*0,1 + 20*3,14*0,1*0,1 + 11*3,14*0,1*0,1 + 7*3,14*0,1*0,1 + 12*3,14*0,1*0,1 + 15*3,14*0,1*0,1 + 7*3,14*0,1*0,1 + 37*3,14*0,1*0,1 + 11,5*3,14*0,1*0,1 + 11*3,14*0,10*0,10 + 2,5*3,14*0,10*0, ,5*3,14*0,10*0, ,5*3,14*0,10*0,10 + 3,5*3,14*0,10*0,10 + 4,5*3,14*0,10*0,10 + 4*3,14*0,10*0,10 + 2*3,14*0,10*0, ,5*3,14*0,10*0, *3,14*0,10*0,10 + 6*3,14*0,10*0,10 + 8,3*3,14*0,10*0,10 + 8*3,14*0,055*0, *3,14*0,055*0, *3,14*0,10*0,10) PRZYKANALIKI - objętość rur ul. Jacewska -(8*3,14*0,075*0,075 + m3-2,494 8,5*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0, *3,14*0,075*0, ,75*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0, *3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0, ,8*3,14*0,075*0, ,8*3,14*0,075*0, *3,14*0,075*0, ,8*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, ,8*3,14*0,075*0,075) PRZYKANALIKI - objętość rur ul. Jacewska (na warunkach PWIK) -(9*3,14*0,075*0,075 m3-0, ,5*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, *3,14*0,075*0,075) SIEĆ - objętość rur ul. Długa -(27,5*3,14*0,10*0,10 + 3,5*3,14*0,10*0,10 + m3-5, *3,14*0,055*0, ,5*3,14*0,10*0, *3,14*0,10*0, *3,14*0,10*0, *3,14*0,10*0,10)

5 Tabela przedmiaru robót Strona 5/11 31 KNR /02 32 KNR /05 33 KNR /01 34 KNR 4-05T1 0409/03 35 KNR 4-05t /01 36 KNR 4-05T1 0313/06 37 KNR /03 38 KNR /04 39 KNR /03 40 KNR /04 41 KNR /03 42 KNR /04 43 KNR /02 44 KNR /02 45 KNR /01 46 KNR /01 47 KNR /02 48 KNR /01 49 KNR /01 50 KNR 2-19w 0306/02 PRZYKANALIKI - objętość rur ul. Długa -(3,6*3,14*0,075*0, ,6*3,14*0,075*0,075 m3-0, ,7*3,14*0,075*0, *3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,075*0, ,15*3,14*0,075*0,075) PRZYKANALIKI - objętość rur ul. Długa (na warunkach PWIK) -(4*3,14*0,075*0,075) m3-0,071 OBJĘTOŚĆ STUDNI -15*2,26*3,14*0,75*0,75-1*1,54*3,14*0,75*0,75 m3-62,596 razem m ,604 Darniowanie Transport materiału do zasypania wykopu - analogia Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 2 GRAWITACYJNA KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY INSTALACYJNE Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o średnicy nominalnej mm Demontaż rurociągu kanalizacyjnego o średnicy nominalnej 500mm Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -1 Studnie rozprężne w gotowym wykopie z kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m Studnie rozprężne z kręgów żelbetowych o śr.1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -2 Kanały rurowe z rur żelbetowych typu WIPROS kl. obciążenia B o średnicy 300mm uszczelnianych uszczelką gumową lub równoważne Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o śr.300 mm (72kN/m) Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o śr.200 mm (32(40)kN/m) Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o śr.200 mm (48kN/m) Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o śr.150 mm (34kN/m) Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o śr.150 mm (34kN/m) - przyłącza na warunkach PWIK Trójniki kamionkowe kielichowe wewnętrznie szkliwione o średnicy 200/150mm Kształtki kamionkowe kielichowe o średnicy 150mm - korek (przyłącza na warunkach PWIK) Przepięcie istniejących przyłączy Dn150 - analogia (przyłącza na warunkach PWIK) Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne AROT m2 51,800 m ,604 m ,604 kpl 4,000 m 295,000 m 95,500 szt 15,000 [0.5 m] stud. 15,000 szt 1,000 [0.5 m] stud. 1,000 m 11,000 m 8,300 m 373,000 m 94,500 m 144,000 m 40,000 szt 15,000 szt 5,000 szt 25,000

6 Tabela przedmiaru robót Strona 6/11 51 KNR /02 52 KNNR /04 53 KNR /04 54 KNR /02 55 KNR /01 56 KNR /01 57 KNR /03 58 KNR /01 59 KNR /01 60 KNR 2-01w 0113/03 61 KNR /03 62 KNR /04 63 KNR /07 64 KNR /08 67*3 m 201,000 razem m 201,000 Wykonanie otworów w elementach z betonu + przejście szczelne Izolacja zewnętrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 300mm - pierwsza warstwa Krotność = 2 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm (przyłącza na warunkach PWIK) 3 CIŚNIENIOWA KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY INSTALACYJNE Rurociągi z polietylenu dwuwarstwowe PE 100 o średnicy zewnętrznej 110 mm SDR 17, PN10, łączone metodą zgrzewania Próba szczelności sieci z rur PE o średnicy nominalnej do 100mm Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ze ścieżką metalizowaną. 4 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm szt 46,000 m 11,000 m 19,300 m 467,500 m 144,000 m 40,000 m 129,000 szt 1,000 m 129,000 km 1,739 Sieć wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska 972,2*1,4 m ,080 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (2, , ,5 + m2 308,165 0, ,5 + 0,5 + 0,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 0,5 + 10,5 + 0,5 + 0,5 + 0, ,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 1,5 + 5,5 + 1,5 + 5,5 + 5,5 + 1,5 + 0,5 + 0, ,5 + 6,5 + 0,5 + 10,5 + 6,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 0,5 + 6,5 + 0, )*1,3 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (6 + 1,5 + m2 53, ,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 0,5 + 0,5)*1,3 Sieć wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 155*2,0 m2 310,000 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (2, ,5 + 5)*1,3 m2 28,600 Przyłącza wod. - chodnik asfaltowy ul. Jacewska ( , ,5)*1,3 m2 29,900 Przyłącza wod. - chodnik asfaltowy ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (4 + 4 m2 10,400 )*1,3 razem m ,095 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości nawierzchni Sieć wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska 972,2*1,4 m ,080 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (2, , ,5 + m2 308,165 0, ,5 + 0,5 + 0,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 0,5 + 10,5 + 0,5 + 0,5 + 0, ,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 1,5 + 5,5 + 1,5 + 5,5 + 5,5 + 1,5 + 0,5 + 0, ,5 + 6,5 + 0,5 + 10,5 + 6,5 + 0,5 + 6,5 + 0,5 + 0,5 + 6,5 + 0, )*1,3 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (6 + 1,5 + m2 53, ,5 + 6,5 + 6,5 + 6,5 + 0,5 + 0,5)*1,3 Sieć wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 155*2,0 m2 310,000 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (2, ,5 + 5)*1,3 m2 28,600 razem m ,795 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. m ,095

7 Tabela przedmiaru robót Strona 7/11 65 KNR /01 66 KNR /05 67 KNR KNR /06 69 KNR /07 70 KNR /01 71 KNR /02 72 KNR /07 73 KNR /05 74 KNR /06 75 KNR /01 76 KNR /03 77 KNR /03 78 KNR /03 79 KNR /01 80 KNR /03 81 KNR /01 m ,795 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie i utylizacja 2061,795*0,28+40,3*0,18 m3 584,557 razem m3 584,557 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch.samowył. i utylizacja- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 584,557 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Skropienie nawierzchni asfaltem Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4 Skropienie nawierzchni asfaltem m ,095 m ,795 m ,095 m ,095 m ,795 m ,095 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm Sieć wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa 155*2,0 m2 310,000 Przyłącza wod. - jezdnia asfaltowa ul. Długa (2, ,5 + 5)*1,3 m2 28,600 razem m2 338,600 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm m2 338,600 Rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej ul. Jacewska- przyłącza wod. (4, ,5 + 3, ,5 + 4 )*1,3 m2 45,500 ul. Jacewska- przyłącza wod. na warunkach PWIK (4,5)*1,3 m2 5,850 ul. Długa - przyłącza wod. (2+2,5+2, )*1,3 m2 16,900 razem m2 68,250 Chodniki z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -materiał z odzysku m2 68,250 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ul. Jacewska 67*1,3 m 87,100 ul. Długa 6*1,3 m 7,800 razem m 94,900 Krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z odzysku m 94,900 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Sieć wod. ul. Jacewska 10,5 * 1,4 m2 14,700 Przyłącza wod. ul. Jacewska (7 + 0, ,5 + 3, , ,5 + 4, m2 56,550 1,5)*1,3 Przyłącza wod. ul. Jacewska na warunkach PWIK (4, ,5)*1,3 m2 14,300 razem m2 85,550 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem -materiał z odzysku m2 85,550 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek Sieć wod. - ul. Jacewska 28,5*1,4 m2 39,900 Przyłącza wod. - ul. Jacewska ( , , m2 141, , , ,5 + 4,5 + 1,5 + 1,5 + 2,5 + 2, )*1,3

8 Tabela przedmiaru robót Strona 8/11 82 KNR /02 83 KNR /08 84 KNR /02 85 KNNR /04 86 KNNR /01 87 KNR 2-18w 0511/02 88 KNR 2-18W 0511/04 Przyłącza wod. - ul. Jacewska (przyłącza na warunkach PWIK) (3 + 5, ,5 + 3,5 + m2 54,600 8,5 + 2,5 + 3,5)*1,3 razem m2 236,200 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Sieć wod. ul. Jacewska (505*1, ,5*1, ,7*1, ,5*1,9 + 10,5*1,9 + m ,357 3,5*1,9)*1,3 - (1021,7*0,25*1,3) Przyłącza wod. ul. Jacewska (6,25*1,9+ 10*1,9+ 5,15*1,9+ 5,15*1,9+ 10*1,9+ 5*1,9+ m3 827,640 10,5*1,9+ 4,8*1,9+ 4,8*1,9+ 7,5*1,9+ 4,8*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 4,7*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+ 4,5*1,9+ 7,8*1,9+ 10*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 1*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+4,5*1,9+ 7,5*1,9+ 7,5*1,9+ 3,5*1,9+ 8*1,9+ 3,5*1,9+ 3,8*1,9+ 8*1,9+ 4*1,9+ 8,5*1,9+ 9*1,9+ 3,6*1,9+ 3,6*1,9+ 8,1*1,9+ 2*1,9+ 2,5*1,9+ 3,75*1,9+ 15*1,9+ 9,5*1,9+ 10*1,9+ 10,5*1,9+ 6,5*1,9+ 9*1,9+ 5,6*1,9+ 9*1,9+ 5,4*1,9+ 4,4*1,9+ 8*1,9+ 8*1,9+ 9,5*1,9+ 2*1,9+ 11,5*1,9)*1,2 - (418*0,25*1,2) Przyłącza wod. na warunkach PWiK ul. Jacewska (10*1,9 + 5,5*1,9+ 10,5*1,9 + 10*1,9+ m3 214,140 4*1,9 + 11,5*1,9 + 13,5*1,9 + 14,5*1,9 + 10*1,9 + 9*1,9 + 9,5*1,9)*1,2-(107*0,25*1,2) Sieć wod. ul. Długa (155*1,9)*1,3-155*0,25*1,3 m3 332,475 Przyłącza wod. ul. Długa (4,5*1,9 + 5*1,9 + 5,4*1,9 + 5,9*1,9+ 5,9*1,9 + 6,8*1,9 + m3 80,784 7,3*1,9)*1,2 - (40,8*0,25*1,2) razem m ,396 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyładowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.iii-iv Krotność = 10 m ,396 Pełne umocnienie (z rozbiórką) szalunkami w gruncie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV Sieć wod. ul. Jacewska (505*1, ,5*1, ,7*1, ,5*1,9 + 10,5*1,9 + m ,630 3,5*1,9)*2 Przyłącza wod. ul. Jacewska (6,25*1,9+ 10*1,9+ 5,15*1,9+ 5,15*1,9+ 10*1,9+ 5*1,9+ m ,400 10,5*1,9+ 4,8*1,9+ 4,8*1,9+ 7,5*1,9+ 4,8*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 4,7*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+ 4,5*1,9+ 7,8*1,9+ 10*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 1*1,9+ 4,7*1,9+ 10*1,9+ 10*1,9+ 4*1,9+4,5*1,9+ 7,5*1,9+ 7,5*1,9+ 3,5*1,9+ 8*1,9+ 3,5*1,9+ 3,8*1,9+ 8*1,9+ 4*1,9+ 8,5*1,9+ 9*1,9+ 3,6*1,9+ 3,6*1,9+ 8,1*1,9+ 2*1,9+ 2,5*1,9+ 3,75*1,9+ 15*1,9+ 9,5*1,9+ 10*1,9+ 10,5*1,9+ 6,5*1,9+ 9*1,9+ 5,6*1,9+ 9*1,9+ 5,4*1,9+ 4,4*1,9+ 8*1,9+ 8*1,9+ 9,5*1,9+ 2*1,9+ 11,5*1,9)*2 Przyłącza wod. na warunkach PWiK ul. Jacewska (10*1,9 + 5,5*1,9+ 10,5*1,9 + 10*1,9+ m2 410,400 4*1,9 + 11,5*1,9 + 13,5*1,9 + 14,5*1,9 + 10*1,9 + 9*1,9 + 9,5*1,9)*2 Sieć wod. ul. Długa (155*1,9)*2 m2 589,000 Przyłącza wod. ul. Długa (4,5*1,9 + 5*1,9 + 5,4*1,9 + 5,9*1,9+ 5,9*1,9 + 6,8*1,9 + m2 155,040 7,3*1,9)*2 razem m ,470 Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką Pompowanie odwodniające wg technologii wykonawcy Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - PODSYPKA szt. 300,000 godzina 350,000 Sieć wod. ul. Jacewska (505*0, ,5*0, ,7*0, ,5*0, ,5*0,15 + m3 199,232 3,5*0,15)*1,3 Przyłącza wod. ul. Jacewska (6,25*0, *0,15 + 5,15*0,15 + 5,15*0, *0,15 + m3 75,240 5*0, ,5*0,15 + 4,8*0,15 + 4,8*0,15 + 7,5*0,15 + 4,8*0,15 + 4,7*0, *0,15 + 4,7*0,15 + 4,7*0, *0, *0,15 + 4*0, *0,15 + 4*0,15 + 4,5*0,15 + 7,8*0, *0,15 + 4,7*0, *0,15 + 1*0,15 + 4,7*0, *0, *0,15 + 4*0,15 + 4,5*0,15 + 7,5*0,15 + 7,5*0,15 + 3,5*0,15 + 8*0,15 + 3,5*0,15 + 3,8*0,15 + 8*0,15 + 4*0,15 + 8,5*0,15 + 9*0,15 + 3,6*0,15 + 3,6*0,15 + 8,1*0,15 + 2*0,15 + 2,5*0,15 + 3,75*0, *0,15 + 9,5*0, *0, ,5*0,15 + 6,5*0,15 + 9*0,15 + 5,6*0,15 + 9*0,15 + 5,4*0,15 + 4,4*0,15 + 8*0,15 + 8*0,15 + 9,5*0,15 + 2*0, ,5*0,15)*1,2 Przyłącza wod. na warunkach PWiK ul. Jacewska (10*0,15 + 5,5*0, ,5*0,15 + m3 19,440 10*0,15 + 4*0, ,5*0, ,5*0, ,5*0, *0,15 + 9*0,15 + 9,5*0,15)*1,2 Sieć wod. ul. Długa 155*0,15*1,3 m3 30,225 Przyłącza wod. ul. Długa (4,5*0,15 + 5*0,15 + 5,4*0,15 + 5,9*0,15 +5,9*0,15 + 6,8*0,15 + m3 7,344 7,3*0,15)*1,2 razem m3 331,481 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ZASYPKA Sieć wod. ul. Jacewska (505*0, ,5*0, ,7*0, ,5*0, ,5*0,30 + 3,5*0,30)*1,3 m3 398,463

9 Tabela przedmiaru robót Strona 9/11 89 KNR /01 90 KNR /01 91 KNR /05 92 KNR /01 93 KNR /02 94 KNNR /02 95 KNNR /01 96 KNNR /05 97 KNNR /04 98 KNNR /03 99 KNR / KNR / KNR / KNNR / KNNR / KNR 2-18W /04 Przyłącza wod. ul. Jacewska (6,25*0, *0,30 + 5,15*0,30 + 5,15*0, *0,30 + m3 150,480 5*0, ,5*0,30 + 4,8*0,30 + 4,8*0,30 + 7,5*0,30 + 4,8*0,30 + 4,7*0, *0,30 + 4,7*0,30 + 4,7*0, *0, *0,30 + 4*0, *0,30 + 4*0,30 + 4,5*0,30 + 7,8*0, *0,30 + 4,7*0, *0,30 + 1*0,30 + 4,7*0, *0, *0,30 + 4*0,30 + 4,5*0,30 + 7,5*0,30 + 7,5*0,30 + 3,5*0,30 + 8*0,30 + 3,5*0,30 + 3,8*0,30 + 8*0,30 + 4*0,30 + 8,5*0,30 + 9*0,30 + 3,6*0,30 + 3,6*0,30 + 8,1*0,30 + 2*0,30 + 2,5*0,30 + 3,75*0, *0,30 + 9,5*0, *0, ,5*0,30 + 6,5*0,30 + 9*0,30 + 5,6*0,30 + 9*0,30 + 5,4*0,30 + 4,4*0,30 + 8*0,30 + 8*0,30 + 9,5*0,30 + 2*0, ,5*0,30)*1,2 Przyłącza wod. na warunkach PWiK ul. Jacewska (10*0,30 + 5,5*0, ,5*0,30 + m3 38,880 10*0,30 + 4*0, ,5*0, ,5*0, ,5*0, *0,30 + 9*0,30 + 9,5*0,30)*1,2 Sieć wod. ul. Długa 155*0,30*1,3 m3 60,450 Przyłącza wod. ul. Długa (4,5*0,30 + 5*0,30 + 5,4*0,30 + 5,9*0,30 + 5,9*0,30 + 6,8*0,30 m3 14, ,3*0,30)*1,2 razem m3 662,961 Zasypanie wykopów piaskiem z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m WYKOPY RAZEM 3710,396 m ,396 PODSYPKA -331,481 m3-331,481 ZASYPKA -662,961 m3-662,961 SIEĆ - objętość rur ul. Jacewska -(505*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,05*0,05 + m3-17, ,7*3,14*0,075*0, ,5*3,14*0,05*0, ,5*3,14*0,05*0,05 + 3,5*3,14*0,075*0, *3,14*0,05*0,05+43*3,14*0,04*0,04) SIEĆ - objętość rur ul. Długa -(155*3,14*0,050*0,050) m3-1,217 razem m ,739 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego ze ścieżką metalizowaną. m 1.739,500 Transport materiału do zasypania wykopu - analogia Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Darniowanie 5 SIEĆ WODOCIĄGOWA -ROBOTY MONTAŻOWE Demontaż w wykopie rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy mm Demontaż w wykopie rurociągu ciśnieniowego o średnicy 25-63mm Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy mm Demontaż nawiertek z zasuwą -analogia Demontaż hydrantu podziemnego - analogia Przewody wodociągowe w miastach - rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe kielichowe o śr.nominalnej 150 mm, PN10 Przewody wodociągowe w miastach - rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe kielichowe o śr.nominalnej 100 mm, PN10 Przewody wodociągowe w miastach - rury z żeliwa sferoidalnego ciśnieniowe o śr.nominalnej 80 mm, PN10 Łuk kielichowy z żeliwa sferoidalnego MMK Dn150/11st. Łuk kielichowy z żeliwa sferoidalnego MMK Dn100/11st. Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe z obudową o śr.150 mm, PN10+kształtki m ,739 m ,739 m2 236,200 m 1.222,000 m 398,500 szt 10,000 szt 60,000 szt 4,000 m 985,500 m 203,500 m 43,000 szt 10,000 szt 1,000 kpl 9,000

10 Tabela przedmiaru robót Strona 10/ KNR 2-18w 0205/ KNR 2-18w 0205/ KNR 2-18w 108 KNR 2-18w 109 KNR 2-18w 110 KNR 2-18w 111 KNR 2-18w 112 KNR 2-18w 113 KNR 2-18w 114 KNR 2-18w 0219/ KNR 2-18w 0219/ KNNR / KNNR / KNNR / KNR 2-18w 120 KNR 2-18w 121 KNR 2-18w 122 KNR 2-18w 123 KNR 2-18w 124 KNR 2-18w 125 KNR / KNR /01 Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe z obudową o śr.100 mm, PN10+kształtki Zasuwy z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowe z obudową o śr.80 mm, PN10+kształtki Montaż trójnika z żeliwa sferoidalnego kileichowo-kołnierzowego o średnicy Tkl/k 150/100mm, PN10 Montaż trójnika z żeliwa sferoidalnego kileichowo-kołnierzowego o średnicy Tkl/k 150/80mm, PN10 Montaż trójnika z żeliwa sferoidalnego kielichowo-kołnierzowego o średnicy Tkl/k 100/80mm, PN10 Montaż trójnika z żeliwa sferoidalnego kołnierzowego o średnicy Tk 150/150mm, PN10 Montaż trójnika z żeliwa sferoidalnego kołnierzowego o średnicy Tk 150/100mm, PN10 Montaż łącznika rurowo-rurowego ŁRR 150mm, PN10 - analogia Montaż łącznika rurowo-rurowego ŁRR 100mm, PN10 - analogia Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm (podłączenie istniejącego HP) Zaślepka żel. sferoidalne Dn100mm Zaślepka żel. sferoidalne Dn150mm Bloki oporowe sieci podziemnej o śr. 100/32 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm o śr. 100/63 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm o śr. 150/32 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm o śr. 150/32 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm (przyłącza na warunkach PWIK) o śr. 150/40 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm o śr. 150/63 mm HAWLE lub równoważne z zaworem odcinającym kątowym i skrzynką uliczną 150mm Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 32 mm Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 32 mm (przyłącza na warunkach PWIK) kpl. 6,000 kpl. 10,000 szt 2,000 szt 8,000 szt 2,000 szt 2,000 szt 4,000 szt 2,000 szt 5,000 kpl 8,000 kpl 1,000 szt 1,000 szt 1,000 szt 36,000 szt. 6,000 szt. 1,000 szt. 40,000 szt. 12,000 szt. 8,000 szt. 5,000 m 315,000

11 Tabela przedmiaru robót Strona 11/ KNR / KNR / KNR 2-18w 0111/ KNR 2-18w 0111/ KNR 2-18w 0111/ KNR 2-18w 0111/ KNR 2-19w 0306/ KNR 2-18w 0701/ KNR 2-18W 0701/ KNNR / KNNR / KNR / KNR /02 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 40 mm Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metoda zgrzewania - śr.zewn.rurociągu 63 mm Montaż kształtek przejściowych elektrooporowych polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 32mm-przepięcie istn. przyłączy Montaż kształtek przejściowych elektrooporowych polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 40mm-przepięcie istn. przyłączy Montaż kształtek przejściowych elektrooporowych polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 63mm-przepięcie istn. przyłączy Montaż kształtek przejściowych elektrooporowych polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 32mm-zaślepka (przyłącza na warunkach PWIK) Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne AROT m 109,000 m 39,500 m 44,000 szt 46,000 szt 8,000 szt 6,000 szt 12,000 94*3 m 282,000 razem m 282,000 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych i stalowych o śr.nominalnej do 100 mm 200m -1 1,210 prób. Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy nominalnej 150mm (1 próba - 200m) próba 4,930 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym (przyłącza na warunkach PWIK) odc.200m 6,140 odc.200m 6,140 kpl 75,000 kpl 12,000

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót Obiekt Przebudowa sieci wodociągowej z odcinkami przyłączy w ul. Św. Mikołaja i ul. 6-go Stycznia w Inowrocławiu Kod CPV 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Matuszak

mgr inż. Sławomir Matuszak Przedmiar robót * Przy opracowniu kosztorysu zastosowano: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz 1389

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno

Przedmiar robót. mgr inż. Sławomir Matuszak, ul. Rynek 25, Chełmno Przedmiar robót Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI strona nr: 1 Przedmiar robót 1 PN16 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACJI 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Grunwaldzka Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy.

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH. Jedn. miary. Nazwa Uproszczone Wartość zł. Wskaźnik na jednostkę. Ilość jedn. Udzi ał procentowy. K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Przedmiar robót Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej na odcinku od ul. W. Polskiego do ul. Harcerskiej. Budowa: Przebudowa Kanalizacji Deszczowej Obiekt lub rodzaj robót: Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI

ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 26 KOSZTORYS INWESTORSKI ZAKŁAD INSTALACYJNY MGR INŻ. JAROSŁAW DRYGALAK STARACHOWICE UL. SYBIRAKÓW 6 KOSZTORYS INWESTORSKI PRZEDMIAR ROBÓT : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. PASTWISKA W STARACHOWICACH INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Przedmiar robót Obiekt Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków dla osiedla Warszawska w miejscowości Połczyn-Zdrój. Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y. Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Kanalizacja sanitarna i rurociąg tłoczny wraz z przepompownią Lp. 1 2 3 4 5 6 7 1 S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T A R N E J 1.1 R o b o

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa w miejscowości Jankowo Dolne, gm. Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny 1 KNNR 6 Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas Cena Wartość

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON 128-12-2014

Przedmiar robót CON 128-12-2014 Przedmiar robót CON 128-12-2014 Obiekt Budowa Zamawiający (Inwestor) Biuro kosztorysowe Renowacja przyłącza kanalizacji deszczowej PVC do budynku biurowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej. Obiekt Kod CPV Budowa 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In

Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice In Przedmiar robót Obiekt Sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 Budowa miejscowość Krępa, dz. nr ew. 71/2, 71/3, 43/19, 67 obręb Krępa gm. Bobolice Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys OFERTOWY - ETAP III kanały K 2 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Bodzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami Obiekt : Kolektory grawitacyjne z przyłączami Adres : Bodzewo gm. Piaski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I

Branża kanalizacja deszczowa - Etap I. Przedmiar robót. Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość. Branża kanalizacja deszczowa - etap I Przedmiar robót Tablica zmiennych globalnych Opis Nazwa Obmiar Ilość Branża kanalizacja deszczowa - etap I Pole przekroju kanału o średnicy DN200 PK200 3,14*(0,2^2)/4 0,03 Pole przekroju kanału o średnicy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym

Przedmiar robót. Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Przedmiar robót Kanalizacja sanitarna, ul. Droga Akacjowa w Kazimierzu Dolnym Obiekt Kod CPV Budowa 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Kazimierz

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Budowa sieci wodociągowej ul. Ligęzów w Chrzanowie. 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej ul.ligęzów w Chrzanowie. Dz. nr: 306/18,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót

Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Sieć wodociągowa we wsi Mnichowo, gmina Gniezno Przedmiar robót Lp. Podstawa wyceny Opis kosztorysu urządzeń wzgl. robót montażowych Cena Wartość 1 KNNR 6 t.0802/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wodociąg Poryte - Budziski. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Data opracowania: 2009-12-30 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Wodociąg Poryte - Budziski Adres inwestycji: Zamawiającyr: Poryte, Budziski gmina Stawiski Gmina Stawiski 18 520 Stawiski Plac Wolności 13/15

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm

80 m2 80, Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca cm 1 W O DO CIĄG 1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,08 0,08 km 0,08 1.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 1.3 Mechaniczne rozebranie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : 30 listopad 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30 listopad Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach

Przedmiar robót. Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Przedmiar robót Wodociąg ul. Górna w Myślachowicach Budowa: Przebudowa sieci wodociągowej ul. Górna w Myślachowicach Lokalizacja: Województwo: Małopolskie, Powiat: Chrzanowski, Gmina: Trzebinia, Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73

Przedmiar robót. Obiekt Przyłącza kanalizacji sanitarnej Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, Kozielice 73 Przedmiar robót Obiekt Budowa Trzebórz, Podborze - Gmina Kozielice Inwestor Gmina Kozielice, 74-204 Kozielice 73 Kozielice czerwiec 2012 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów

Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV Roboty budowlane w zakresie rurociagów K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Armii Kraków -Sikorskiego Klasyfikacja CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociagów Data: 2011-12-10 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT B u d o w a : Kanalizacja sanitarna i deszczowa w miejscowościach: TANOWO i WITORZA O b i e k t : Przyłącza grawitacyjne A d r e s : Tanowo gm, Police Przyłącza grawitacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne ROBÓT 45330000-9, Roboty instalacyjne w 45231100-6, Ogólne roboty budowla Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 330000-9,Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 231100-6,Ogólne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej.

PRZEDMIAR ROBÓT. Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. PRZEDMIAR ROBÓT Na wykonanie kanalizacji sanitarnej. Obiekt Kanalizacja sanitarna-odprowadzenie ścieków z szaletu publicznego, w rejonie ul.wł.sikorskiego, dz. nr 7, obręb nr 5, miasto Kołobrzeg. Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej na dz. nr 2523 w Ustce Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Obiekt Rodzaj robót Kanalizacja deszczowa Branża sanitarna Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Lokalizacja Ustka, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum

PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem ST ST część B Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitum PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Nr spec.techn. Opis jedn. Obmiar 1 Roboty przygotowawcze - razem Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie. 1.1 m2 8 730,43 1.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Przedmiar robót KANALIZACJA UL. TUWIMA, UL. DĄBROWSKIEJ Budowa: Przebudowa sieci kanalizacji ul. Tuwima, Dąbrowskiej w Chrzanowie. Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Tuwima, Dąbrowskiej Dz. nr:145/82,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232410-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_12_2011_II ETAP

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_12_2011_II ETAP Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji "EKOKLIMA" 16-400 SUWAŁKI PUŁASKIEGO 95/46, tel. 89-670-71-00, fax. 89-670-70-60 Identyfikator: ZS Data opracowania: 2011-12-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Strona 2/10

Załącznik Strona 2/10 Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar Kanalizacja burzowa przy ul. Kościuszki w Kocku Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Adres: ul. Władysława IV, dz. nr ewid. 184 obręb 16 oraz 523, 336, 338, 359/1, 524/1 obręb 32, nr jedn. ew _1 Zielona Góra

Przedmiar robót. Adres: ul. Władysława IV, dz. nr ewid. 184 obręb 16 oraz 523, 336, 338, 359/1, 524/1 obręb 32, nr jedn. ew _1 Zielona Góra Prdmiar robót Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci Inwestycja WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ fi150 A-C NA SIEĆ fi160 PE WRAZ Z ODGAŁĘZIENIAMI I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV W ZIELONEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Nowa Deba centrum etap II cz Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Grupa Miasto 1.1 Element Roboty ziemne 1.1.1 KNR-W 2-01 0113-03 1.1.2 KNR 2-01 0126-01 0126-02 1.1.3 KNRW 201/212/7 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Ogólna charakterystyka obiektów lub robót Przebudowa sieci wodociągowej ul. Jazdówka w Libiążu - etap I od węzła W1,T1,Z1 do węzła W7 1. OPIS OGÓLNY Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT 27-1 PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 452313-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Nazwa budowy: WODOCIĄG I KANALIZACJA SANITARNA Adres budowy: ŻEROMSKIEGO, 19-5 GOŁDAP

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY

Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY Przedmiar robót INWESTORSKI-ZAMIENNY Obiekt Kod CPV Budowa NAKŁO DZ. 445/5 Inwestor NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SP.Z O.O. Sporządził Piotr Młynarek MAJ 2019 "Rekomendacja Jakości" dla programu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Gmina Dopiewo Obiekt : Kanalizacja sanitarna w Zakrzewie Kod CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

kosztorys ofertowy ul. Drzymały

kosztorys ofertowy ul. Drzymały kosztorys ofertowy ul. Drzymały Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Kolektor deszczowy D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY Załacznik nr 2 do SIWZ DRG-341-1/2010 Numer Podstawa Opis robót I Roboty przygotowawcze Jedn ostka Cena jedn. Ilość Krotność netto 1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, Gmina Bliżyn z siedziba Bliżyn ul. Kościuszki 79a KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gilów, gmina Bliżyn ADRES INWESTYCJI: Gmina Bliżyn, miejscowość Gilów, INWESTOR: Gmina Bliżyn z siedziba 26-120 Bliżyn ul.

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Bodych DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Pracownia Projektowa R-PLAN 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 33D Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Biuro Seko Kosztorysowanie i Nadzory Halina Magiera 97-00 Tomaszów Maz. ul. Głowackiego 35/ 37 m PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domków. jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domków. jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu domków jednorodzinnych

Bardziej szczegółowo

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar

ul.różana Zuzia (C) DataComp (lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar ul.różana Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 2) strona nr: 1 Przedmiar 1 Roboty ziemne 1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie

PRZEDMIAR ROBÓT. Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie. Budowa : Kanalizacja sanitarna w ul. Radosnej w Skórzewie STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Adres : Skórzewo, ul. Radosna PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres : ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo Budowa : Adres : Skórzewo,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociągu PE dn110 ADRES INWESTYCJI : ul. Staropolska, Młynarska; Starachowice (dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski

PRZEDMIAR. Instalbert Norbert Jankowski Instalbert Norbert Jankowski NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownia ul. Kwiatowa ADRES INWESTYCJI : dz. 188/17, 192/34, 192/12, 192/19, 192/37, 194/2, 195/4, 196/15,

Bardziej szczegółowo

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012

Przedmiary robót. r referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/JRP/RB/3/2012 Załącznik nr 12 do SIWZ Przedmiary robót azwa zamówienia: Część I - Zadanie 6 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Andersa w Żyrardowie wchodzące w skład Projektu pn.: Gospodarka wodno ściekowa w mieście

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZEWNĘTRZNE SIECI WODOCIĄGOWE F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV:

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa sieci wodociągowej w ul. Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Sanitarne Żyrardów Żyrardów CPV: Samolicz sykalpl CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania scieków Budowa sieci wodociągowej w ul Staszica Sieć kanalizacji sanitarnej Żyrardów 96-300

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA

Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Przedmiar robót KANALIZACJA UL. CHECHLANA Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie ul. Chechlanej w Chrzanowie Lokalizacja: Miejscowość: Chrzanów, Ulica: Chechlana 919/4, 162/5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kategorii III Jednostka: m3 11,7100 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Przyłącza wod. - kan. Przedmiar

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Długa kosztorys K Zuzia10 (C) Datacomp (lic. 3538) strona nr: 2. Przedmiar robót. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Długa kosztorys 12.2012 K Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 3538) 1 Grupa ul. Długa 1.1.1 KNR-W 2-01 terenie równinnym 0,3 km 0,300 1.1.2 KNR 231/802/7 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

Bardziej szczegółowo

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19

SKAR CENTRUM Sp. z o. o Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 SKAR CENTRUM Sp. z o. o. 25-503 Kielce, ul. Panoramiczna 5/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo