Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych;"

Transkrypt

1 Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych; Warszawa, 9 lipca 2014 r.

2 MISJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Zarządzenie nr 3/12 Głównego Inspektora Pracy z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie kontroli zarządczej w Państwowej Inspekcji Pracy Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez: efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. 2

3 MISJA INSPEKCJI PRACY aby zapewnić, na ile to możliwe, każdemu mężczyźnie i kobiecie w kraju bezpieczne i zdrowe warunki pracy OSHA USA zagwarantowanie aby zagrożenia dla ludzkiego bezpieczeństwa i zdrowia wynikające z pracy, w tym zagrożenia dla społeczeństwa, były właściwie kontrolowane Wielka Brytania HSE razem do zerowej liczby wypadków Nowa Zelandia 3

4 MISJA INSPEKCJI PRACY misja to kluczowy element strategii? Art. 3 Konwencji 81 MOP (1949r) mówi, że do zadań inspekcji pracy należy zapewnianie stosowania przepisów prawnych dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu, takich jak postanowienia dotyczące czasu pracy, płac, bezpieczeństwa, zdrowia i warunków socjalnych, zatrudniania dzieci i młodocianych oraz innych spraw z tym związanych CELEM INSPEKCJI PRACY JEST ZATEM POPRAWA WARUNKÓW ŚRODOWISKA PRACY 4

5 PREWENCJA Konwencja MOP 187 (2006 r.) o Strukturach Promujących Bezpieczeństwo i Zdrowie Zawodowe: Krajowa kultura prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy kultura, w której bezpieczne i higieniczne środowisko pracy jest respektowane we wszystkich obszarach, a rząd, pracodawcy i pracownicy aktywnie uczestniczą w tworzeniu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy poprzez system określonych praw i obowiązków, uznając prewencję za kwestię priorytetową. 5

6 USTAWA O PIP A PREWENCJA USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 404, poz Rozdział 1 ORGANIZACJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Art. 1. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli, przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także, przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie 6

7 ZADANIA PIP A PREWENCJA USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 404, poz Rozdział 2 ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Art. 10. ust.1 Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy: 7) Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności: a) badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom, b) analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom, c) inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 7

8 ZADANIA PIP A PREWENCJA USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy tj. Dz. U. z 2012 r. poz.404, poz.769. Rozdział 2 ZADANIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Art. 10. ust.1 Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy c.d. : d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, e) udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy, f) podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 8

9 ZADANIA USTAWOWE nadzór i kontrola przepisów prawa kontrola legalności zatrudnienia działania promocyjno-prewencyjne inne (m. in. instytucja łącznikowa) 9

10 DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA Kampanie, programy roczne i wieloletnie Kampanie informacyjno-kontrolne Programy prewencyjne i edukacyjne Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym Publikacje Strona internetowa Działalność wydawnicza: informatory, listy kontrolne, ulotki, plakaty, materiały na płytach CD Stałe działania promocyjne Szkolenia, poradnictwo, Konkursy Udział w targach Wspieranie przedsięwzięć organizowanych przez partnerów społecznych 10

11 WYBRANE PROJEKTY PIP REALIZOWANE W LATACH : Kampania adresowana do branży budowlanej : Kampania Szanuj życie! Profesjonaliści pracują bezpiecznie kontynuacja działań w budownictwie : Kampania Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie skierowana do pracowników i pracodawców zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych. Dodatkowo PIP zajęła się tematyką związaną z prawną ochroną pracy: : Kampania Poznaj swoje prawa w pracy zachęcająca pracodawców i pracowników do podnoszenia swojej wiedzy na temat praw i obowiązków w pracy : Kampania Zanim podejmiesz pracę kontynuacja działań prowadzonych w latach oraz informowanie o specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, kwestie umów terminowych i zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. 11

12 KAMPANIE ADRESOWANE DO BRANŻY BUDOWLANEJ Kampania została zaplanowana na lata Grupą docelową kampanii w pierwszym roku byli pracownicy budowlani, a głównym hasłem Nie lekceważ zagrożeń w pracy na wysokości. W latach adresatami kampanii realizowanej pod hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości byli pracodawcy i przedsiębiorcy budowlani, inne osoby odpowiedzialne za bhp. Dodatkowo w latach realizowano kampanię Profesjonaliści pracują bezpiecznie Plakat kampanii z 2009 roku 12

13 NARZĘDZIA KAMPANII Kampania medialna Nadzór nad inwestycjami Publikacje Program prewencyjny Bannery na budowach Pokazy bezpiecznej pracy Szkolenia * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 13

14 KAMPANIA W MEDIACH W latach zrealizowano prawie 7700 emisji spotów telewizyjnych i 600 emisji spotów radiowych (w tym 5800 emisji spotu TV i 70 emisji radiowych sfinansowanych ze środków ZUS). * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 14

15 PARTNERZY KAMPANII Zakład Ubezpieczeń Społecznych Największe firmy budowlane w Polsce: Bilfinger Berger Budownictwo S.A. Budimex S.A. Hochtief S.A. Mostostal Warszawa S.A. Polimex-Mostostal S.A. Skanska S.A. Warbud S.A. Firmy wspierające kampanię: Huck, Riwal, Cramo Organizacje społeczne wspierające kampanię Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Związek Zawodowy Budowlani Centrum Ratownictwa Medycznego * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 15

16 BANERY NA PLACACH BUDOWY 1056 bannerów z hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości na budowach w Polsce (w tym 256 ze środków ZUS) * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 16

17 KAMPANIA W INTERNECIE Portal wp.pl: 6 mln odsłon bannerów i spotów * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 17

18 WYDAWNICTWA W latach inspekcja pracy wydała 35 nowych tytułów adresowanych do sektora budowlanego. Łączny nakład wyniósł ponad 1,2 mln egzemplarzy (w tym około 600 tys. sfinansowanych przez ZUS). * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 18

19 WYNIKI I EFEKTY DZIAŁAŃ PIP W BUDOWNICTWIE W LATCH laureatów programu prewencyjnego 2887 pracodawców realizowało program prewencyjny 9920 pracodawców wzięło udział w szkoleniach do programu prewencyjnego 25 tys. pracodawców branży budowlanej pobrało listę kontrolną do oceny stanu bhp Rozpowszechniono 800 tys. publikacji adresowanych do branży budowlanej * - dane z badania TNS OBOP realizowanego Kampania w 2011 roku informacyjna objęła ok. 70 tys. pracodawców i 450 tys. pracowników 19

20 KAMPANIA SZANUJ ŻYCIE! PROFESJONALIŚCI PRACUJĄ BEZPIECZNIE Emisja spotów telewizyjnych i radiowych w mediach ogólnopolskich. Objęcie stałym monitoringiem PIP 144 dużych inwestycji budowlanych na terenie całej Polski (m.in. budowa autostrad, gazoportu, dworca kolejowego w Łodzi, lotniska w Świdniku, II linii metra w Warszawie). Ponad 150 relacji o kampanii w formie doniesień prasowych, publikacji w Internecie, wypowiedzi ekspertów. Przygotowanie przez PIP filmu instruktażowego dotyczącego bezpieczeństwa pracy z wykorzystaniem technik linowych. * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 20

21 KARTY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY DLA BRANŻY BUDOWLANEJ od 2012 r. * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 21

22 PLAKATY I REKLAMY PRASOWE KAMPANII nawiązujące do spotu telewizyjnego * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 22

23 PLAKATY PROMUJĄCE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ PRZY PRACACH BUDOWLANYCH * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 23

24 WYPADKI PRZY PRACY W LATACH (GUS) Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 24

25 WYPADKI ŚMIERTELNE i CIĘŻKIE W LATACH (GUS) Poszkodowani w wypadkach śmiertelnych Poszkodowani w wypadkach ciężkich * - dane z badania TNS OBOP realizowanego w 2011 roku 25

26 GŁÓWNE DZIAŁANIA KAMPANII W 2013 ROKU Emisja blisko 6 tys. spotów telewizyjnych i 200 radiowych w mediach ogólnopolskich. 232 relacje w mediach ogólnopolskich i lokalnych dotyczące tematu kampanii. 195 szkoleń dla pracodawców, związkowców, społecznych inspektorów pracy. 56 konferencji i seminariów dotyczących tematu kampanii. 107 stoisk i punktów informacyjnych na targach branżowych, dniach otwartych organizowanych przez okręgowe inspektoraty pracy oraz imprezach masowych. 26

27 PODSTRONA INTERNETOWA 27

28 WYDAWNICTWA I PLAKATY 28

29 Realizacja programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

30 PROGRAMY SKIEROWANE DO MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Mikro (do 9 zatrudnionych) i małe zakłady pracy (do 49 zatrudnionych) pełnią podstawową rolę w gospodarce Polski : generują prawie 38% polskiego PKB, w Polsce działa ponad 900 tys. 97% tej liczby to zakłady zatrudniające do 50 pracowników. Działalność gospodarcza najczęściej wykonywana przez mikro i małe przedsiębiorstwa: usługi i handel 75%, budownictwo 14%, przetwórstwo przemysłowe 11%. dane za GUS

31 MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA grupa kluczowa dla bezpieczeństwa pracy Co roku PIP przeprowadza tys. kontroli: 55,3% (49,7 tys.) miało miejsce w zakładach zatrudniających do 9 pracowników, 27,4% (24,6 tys.) przeprowadzono w zakładach, w których pracowało do 50 pracowników. Np. w 2013r, w wyniku kontroli zakładach udokumentowano: 85% wszystkich wykroczeń w 2012 r., 84% wszystkich mandatów karnych, 86% wniosków do sądu o ukaranie i środków wychowawczych, 88,5% decyzji wstrzymania prac, 89% decyzji skierowania pracowników do innych prac

32 ZAŁOŻENIA PROGRAMÓW PIP wspomagają działalność kontrolną; opierają się na samokontroli i dostosowaniu firmy do obowiązujących regulacji prawnych; pracodawcy otrzymują narzędzia i materiały edukacyjne do sprawdzenia stanu praworządności i prowadzenia działań dostosowujących; pozytywne ukończenie programu weryfikowane jest w drodze audytu sprawdzającego, który ma charakter bardziej doradczy, niż sankcyjny; inspektor pracy wspomaga pracodawcę w realizacji programu prewencyjnego. 32

33 NAJWAŻNIEJSZE PROGRAMY PREWENCYJNE PIP dla sektora mikroprzedsiębiorstw (do 9 zatrudnionych): Zdobądź Dyplom PIP dla małych zakładów pracy (do 49 zatrudnionych): Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa dla przedsiębiorstw wykorzystujących maszyny w działalności: Spełnianie minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia

34 REALIZACJA W 5 KROKACH Szkolenie Zgłoszenie udziału w programie Ekspercka pomoc PIP Realizacja programu w zakładzie pracy Dyplom PIP Audyt 34

35 35

36 PROGRAM PREWENCYJNY Zdobądź Dyplom PIP 36 36

37 STRONA INTERNETOWA Materiały do samokontroli Program przeznaczony dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników Sprawdź swoją wiedzę - test Materiały szkoleniowe

38 MATERIAŁY POMOCNICZE Lista kontrolna z komentarzem Ulotka o programie promocyjnym Płyta CD II kw.2012 Inne materiały informacyjno - edukacyjne PIP 38

39 Program prewencyjny Zdobądź Dyplom PIP Łącznie w latach : przystąpiło do programu ponad 6 tys. pracodawców; przeszkolonych zostało 7,9 tys. pracodawców i pracowników służby BHP; Dyplom PIP zdobyło 2,9 tys. pracodawców (48% uczestników); dla co 3-go pracodawcy udział w programie był pierwszym kontaktem z PIP.

40 Program prewencyjny Zdobądź Dyplom PIP Efekty w 2012 r. skontrolowano 185 pracodawców, którzy w latach Zdobyli Dyplom PIP (865 pracod.) zaledwie u 4% (27) pracodawców inspektorzy pracy zastosowali środki prawne; 6 pracodawców ukarali mandatami. Wniosek: w miarę trwałą POPRAWĘ WARUNKÓW PRACY uzyskaliśmy u 86% adresatów działań prewencyjnych

41 N = 225 Pyt. Co skłoniło Państwa do przystąpienia do programu? 1. poddanie się kontroli, wprowadzanie rozwiązań zgodnych z przepisami; 3. zapewnienie poziomu bezpieczeństwa pracowników, chęć modernizacji i dostosowania firmy do przepisów; 4. brak wiedzy na temat przepisów bhp, chęć poszerzenia wiedzy na temat bezp. pracy, 5. wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem; 1(1%) 2(44%) 3(32%) 4(13%) 5(0%) 6(9%) 7(1%)) 1. Numer odpowiedzi 2. W nawiasie - procent 6. pokazanie przedsiębiorcom jak ważny jest program, poprawa wizerunku pracodawcy w oczach pracowników; 7. wcześniejsza kontrola PIP, spotkanie z inspektorem pracy; 41

42 Pyt. Jakie elementy programu uważa Pan(i) za wartościowe dla firmy? 1. brak danych; 2. fachowość inspektora podczas kontroli, możliwość omówienia problemów z inspektorem; 3. rzetelnie opracowane materiały i wartościowe szkolenie; 4. uzyskanie pomocy w ujawnianiu i eliminacji zagrożeń, pomoc w ocenie ryzyka; 5. wprowadzenie stałego nadzoru nad bezpieczeństwem pracy w zakładzie; 1(3%) 2(37%) 3(38%) 4(10%) 5(4%) 6(7%) 7(1%) 1. Numer odpowiedzi 2. W nawiasie - procent 6. wszystkie elementy programu są wartościowe; 7. inne niż kontrolne podejście do pracodawcy. 42

43 Pyt. Proszę opisać najważniejsze działania jaki podjęto w trakcie realizacji programu 1. w zakładzie było wszystko w porządku; 2. poprawa stanu bhp, w zakładzie; 3. eliminacja nieprawidłowości związanych z prawem pracy; 4. przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń i zmniejszenie ich w zakładzie; 5. uporządkowanie zakładu, remont pomieszczeń socjalnych; 1(3%) 2(44%) 3(29%) 4(8%) 5(12%) 6(4%) 1. Numer odpowiedzi 2. W nawiasie - procent 6. hamują mnie wysokie koszty finansowe, jak będę mieć pieniądze w przyszłości wtedy to wtedy podejmę działania. 43

44 Pyt. Czy wyróżnienie Dyplomem PIP zmieniło coś w funkcjonowaniu zakładu? 1. wyróżnienie nie ma żadnego znaczenia w bieżącej działalności zakładu. 2. dyplom PIP jest uznanym wyróżnieniem wśród pracodawców, daje firmie prestiż; 3. wyróżnienie obliguje do utrzymania wysokiego standardu bezpieczeństwa, dbania o bezp. pracę; 1(2%) 2(26%) 3(52%) 4(10%) 5(10%) 1. Numer odpowiedzi 2. W nawiasie - procent 4. wyróżnienie przydatne w bieżącej współpracy z pracownikami, poprawia wizerunek pracodawcy u pracowników; 5. teraz nie boi się kontroli PIP; 44

45 Program prewencyjny Zarządzanie bhp prewencja wypadkowa Cele programu prewencyjnego: ograniczenie w zakładach pracy zagrożeń zawodowych, które mogą skutkować wypadkami przy pracy, zapobieganie powtarzalności wypadków przy pracy w obrębie jednego przedsiębiorstwa. Założenia programu prewencyjnego: ocena jakości postępowań powypadkowych i spójności działań dotyczących oceny zagrożeń zawodowych, wdrażanych wniosków powypadkowych i oceny ryzyka zawodowego

46 REALIZACJA W 5 KROKACH Szkolenie Zgłoszenie udziału w programie Ekspercka pomoc PIP Realizacja programu w zakładzie Dyplom PIP lub zaświadczenie Przesłanie ankiety do OIP /Audyt Schemat realizacji programu prewencyjnego Zarządzanie bhp prewencja wypadkowa 46

47 CZEGO OCZEKUJEMY OD UCZESTNIKÓW REDUKCJI zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy, poprzez: wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy - jako skutecznego narzędzia prewencji wypadkowej w zakładach; zaangażowanie kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, planowanie i realizację działań zmniejszających ryzyko zawodowe oraz monitorowanie skuteczności stosowanych środków ochrony; 4

48 Działania korygujące I. BLOK ZWIĄZANY Z DOKUMENTACJĄ POWYPADKOWĄ TEKST TEKST II.BLOK ZWIĄZANY OCENĄ RYZYKA AWODOWEGO TEKST TEKST TEKST TEKST IV. INNE USTALENIA III. SPÓJNOŚĆ WYNIKÓW POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 48

49 BLOK ZWIĄZANY Z DOKUMENTACJĄ POWYPADKOWĄ Sporządzenie dokumentacji powypadkowej; Ustalenie okoliczności wypadku; Ustalenie przyczyn wypadku; Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych; Zastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych; Uczestnictwo osób wypełniających zadania służby bhp w postępowaniu wypadkowym; Prowadzenie rejestru wypadków. 49

50 BLOK ZWIĄZANY Z DOKUMENTACJĄ POWYPADKOWĄ WYSTĄPIENIE WYPADKÓW przy pracy w okresie OD POPRZEDNIEJ KONTROLI do czasu deklaracji udziału w programie prewencyjnym; Wdrożenie na stanowiskach pracy koniecznych środków zmniejszających ryzyko wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków (w odniesieniu do wypadków zastałych w okresie kontrolnym. Ocena prawidłowości ustalonych środków profilaktycznych po wypadkach analizowanych w okresie kontrolnym, w przypadku gdy w bieżącej kontroli wskazano powtarzające się okoliczności, przyczyny, maszyny, prace lub miejsca. Ocena prawidłowości wdrożonych środków profilaktycznych po wypadkach o powtarzających się okolicznościach, przyczynach, maszynach, pracach lub miejscach (zaistniałych w okresie kontrolnym). 50

51 BLOK ZWIĄZANY OCENĄ RYZYKA ZAWODOWEGO Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego; Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku; Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia; Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia; Realizacja zaplanowanych działań korygujących lub zapobiegawczych; Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą (przed zaistnieniem wypadku); Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku Uczestnictwo przedstawicieli pracowników i służby bhp 51

52 SPÓJNOŚĆ WYNIKÓW POSTĘPOWANIA SPÓJNOŚĆ WYNIKÓW POSTĘPOWANIA POWYPADKOWEGO I OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Uwzględnienie w uaktualnianym dokumencie oceny ryzyka środków i wniosków profilaktycznych ustalonych w protokole powypadkowym (spójność środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego) Spójność wdrożonych środków wynikających z oceny ryzyka ze środkami i wnioskami z protokołu powypadkowego 52

53 Program prewencyjny Zarządzanie bhp prewencja wypadkowa Udział pracodawców w programie prewencyjnym Zakłady pracy, które ukooczyły program prewencyjny Pracodawcy biorący udział w programie prewencyjnym Uczestnicy szkoleo w ramach programu prewencyjnego

54 Program prewencyjny Minimalne wymagania dotyczące bhp w zakresie użytkowania maszyn Podsumowanie wyników programu prewencyjnego Rok Liczba maszyn Liczba maszyn Liczba maszyn sprawdzonych dostosowanych wycofanych Łącznie w 166 szkoleniach wzięło udział 2,8 tys. pracodawców, pracodawcy sami skontrolowali maszyn, ponad 519 pracodawców otrzymało zaświadczenia o uczestnictwie w programie prewencyjnym,

55 Podsumowanie Programy prewencyjne PIP będą dalej realizowane bo; stanowią uzupełnienie kontroli i są w stosunku do nich komplementarne; umożliwiają trwałą poprawę stanu praworządności w stosunkach pracy i poziomu bhp; są stosunkowo nieskomplikowane, tanie i relatywnie niej stresujące dla pracodawców ;

56 Podsumowanie Programy prewencyjne PIP będą dalej realizowane bo; powodują odczarowanie zagadnień bhp postrzeganych jako skomplikowane np. ocena ryzyka zawodowego; dają możliwość współpracy na płaszczyźnie pracodawcaurząd nadzoru i kontroli w sposób sprzyjający dialogowi.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk 90 lat polskiej inspekcji pracy 3 styczeń 1919 roku dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy BHP BUD 2016 Konferencja BHP to się opłaca Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego Roman Wzorek Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy www.pip.gov.pl Bydgoszcz, 02 kwietnia 2016 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI Pieczątka zakładu Okręgowy Inspektorat Pracy Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa Nazwa i adres Pracodawcy: Zatrudnienie...... Ogółem:..

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, Spis treści Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku. Warszawa, 2015 Spis treści I. WPROWADZENIE 9 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 13 1. Wstęp 15 2. Kontrole 15

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia ujęty w Zadaniu 1 Zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej realizowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja. nt. Realizowane kampanie:

Informacja. nt. Realizowane kampanie: Informacja nt. podejmowanych w 2009 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działań prewencyjnych i promocyjnych na rzecz społeczności wiejskiej, w tym pracodawców (przedsiębiorców) zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

www.szkoleniabhp.net

www.szkoleniabhp.net Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń! Zaproszenie Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, w ramach realizacji zadań dotyczących prewencji wypadkowej, przy współpracy z firmą ASEKOR, zaprasza chętnych

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r.

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2005-2008

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Warszawa kwiecień 2010 r. T.J. Zając W. Bakalarz K. Popielski L. Zając ZałoŜenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych było

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu Dyskryminacja w zatrudnieniu Marta Bem - PIP Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu: Czynność kontrolno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I.

Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, Spis treści I. Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2009 roku. Warszawa, 2010 Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Pracy w Polsce została powołana 3 stycznia 1919 roku jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.

Inspekcja Pracy w Polsce została powołana 3 stycznia 1919 roku jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Inspekcja Pracy w Polsce została powołana 3 stycznia 1919 roku jednym z pierwszych dekretów naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Głównym celem Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) jest dążenie do systematycznej

Bardziej szczegółowo

Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 Cel Strategii. Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez ograniczanie zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ

PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ REGULAMIN KONKURSU PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ I. CEL KONKURSU Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy organizują pracę w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 1. Przedmiot zamówienia W skład przedmiotu zamówienia, realizowanego

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 lipca 2015 r. Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bardziej szczegółowo

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r.

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. W 2012 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował zadania prewencyjne ujęte w planie centralnym Państwowej

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa. 14 kwietnia 2016

Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa. 14 kwietnia 2016 Koszty bezpieczeństwa pracy i prewencja wypadkowa 14 kwietnia 2016 Agenda I. Wprowadzenie / badanie EY II. Inwestowanie w BHP to się wszystkim opłaca! III. Różnicowanie wysokości stawki wypadkowej IV.

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Działania służące edukacji w zakresie ochrony pracy i prewencji wypadków przy pracy w grupie osób

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyd Dyplom PIP?

Jak zdobyd Dyplom PIP? Jak zdobyd Dyplom PIP? Program przeznaczony jest dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, z których działalnością wiążą się zagrożenia zawodowe i zdrowotne, zatrudniający

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Dariusz Borowiecki Sekcja Prewencji i Promocji OIP w Łodzi tel. (42) 635 12 34, 635 12 28 2 października

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PREWENCJI A. Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY 28 KWIETNIA 2015

KOSZTY PREWENCJI A. Budujmy kulturę bezpieczeństwa pracy ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY 28 KWIETNIA 2015 KOSZTY PREWENCJI A KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE dr Jan Rzepecki dr inż. Magdalena Galwas-Grzeszkiewicz, MBA ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY 28 KWIETNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy? Nie, dziękuję!

Stres w pracy? Nie, dziękuję! Stres w pracy? Nie, dziękuję! Kampania informacyjna 2014-2015 Spotkanie Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA 29 stycznia 2014 r. Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Program szkolenia z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw Celem i korzyścią szkolenia jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach ich przeciwdziałania poprzez: a. nabycie umiejętności oceny zagrożeń

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH

AKTUALNE KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH AKTUALNE KIERUNKI POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA PRACY W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWACH Anna HŁĄD, Joanna JASIŃSKA, Henryk DYJA Streszczenie: W artykule zbadano stan bezpieczeństwa i higieny pracy w mikroprzedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Plan wykładu Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Wprowadzenie Mówiąc o systemie ochrony pracy w Polsce, należy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Katarzyna Klemba Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Stan prawny: maj 2017 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017 Spis treści Spis treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrole skuteczności stosowania środków zapobiegających tym wypadkom

Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrole skuteczności stosowania środków zapobiegających tym wypadkom PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrole skuteczności stosowania środków zapobiegających tym wypadkom Warszawa, marzec 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, 26 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN

KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN KATARZYNA CZAJKOWSKA-MATOSIUK KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ISBN 978-83-7440-664-2 Spis treści Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w placówce oświatowej 1. Regulacje prawne...

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

1 94 LATA INSPEKCJI PRACY W POLSCE Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski 3.01.1919 r. podpisał dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy. 2 2:38 NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ PIP SEJM

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEPISY PRAWA PRACY W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Sprawdź, jakim jesteś pracodawcą?! Każdy prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą ma obowiązek spełniać wymagania prawa pracy, w tym

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Art. 24. Każdy ma prawo do bezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działań zrealizowanych przez KPC i KSP w 2013 r.

Sprawozdanie z działań zrealizowanych przez KPC i KSP w 2013 r. Sprawozdanie z działań zrealizowanych przez KPC i KSP w 2013 r. Aneta Granda Warszawa, dn. 29 stycznia 2014 roku Działania zrealizowane w 2013 roku: 1. Koordynowanie prac Krajowej Sieci Partnerów Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej.

Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej. Załącznik numer 2: Założenia dotyczące kampanii prewencyjno-kontrolnej. 1. Informacja ogólna. W 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna 3 letnią kampanię prewencyjno-kontrolną, której celem jest :

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w regionie związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych

Wypadki przy pracy w regionie związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych Wypadki przy pracy w regionie związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych TARGI KIELCE Waldemar Zajączkowski nadinspektor pracy OIP Kielce Heinrich dowodził istnienia względnie stałego stosunku pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Działania na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Wykład 12. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY 1 1. Podstawy prawne zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: Podstawą regulacji w UE jest Dyrektywa Ramowa o ochronie pracowników przed szkodliwym

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy?

Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy? Gdzie szukać informacji o bezpieczeństwie pracy? Statystyki wypadków przy pracy wskazują, że ich częstą przyczyną są błędy ludzkie. Wielu z nich prawdopodobnie można by uniknąć. Zwłaszcza tych, których

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Wsparcie pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Wsparcie pracodawców dążących do poprawy bezpieczeństwa pracy za pomocą programów prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Warszawa, 20 września Wsparcie pracodawców

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne

Państwowa Inspekcja Pracy. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie działania kontrolne i prewencyjne 1 Informacje ogólne o Polsce Liczba poszkodowanych we wszystkich wypadkach w 2006

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie działań z zakresu edukacji ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Konferencja Na szlaku do zrównowaŝonego rozwoju. Edukacja dla przyszłości Warszawa,

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2468) Na podstawie art. 237 11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE:

SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: SYSTEMY OCHRONY PRACY W POLSCE: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - zapisy o ochronie pracy Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy.

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. Każdego roku w Unii Europejskiej ponad 5,5 tys. osób traci życie w wyniku wypadków w miejscu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 23 maja 2005 r. Zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r.

Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Nadzór społeczny i wewnętrzny nad warunkami pracy ( W4) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, maj 2010 r. Kodeks pracy; Nadzór nad prawem pracy i BHP Art. 18(5) 1. Społeczną kontrolę przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

V. PROMOCJA OCHRONY PRACY

V. PROMOCJA OCHRONY PRACY V. PROMOCJA OCHRONY PRACY W działalności PIP popularyzacja i promocja zagadnień ochrony pracy odgrywają coraz istotniejszą rolę. Przedsięwzięcia te rozwijane są we współpracy z partnerami społecznymi PIP,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 13/10 Głównego Inspektora Pracy z dnia 13 maja 2010 r. uwzględniający zmiany dokonane zarządzeniem GIP z dnia 28 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Okręgowego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 11

Spis treści I. WPROWADZENIE 11 SPIS TREŚCI Spis treści I. WPROWADZENIE 11 II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA INFORMACJE OGÓLNE 15 1. Wstęp 17 2. Kontrole 17 3. Decyzje inspektorów pracy 18 4. Decyzje nakazujące zaprzestanie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r. Dz.U.1997.109.704 2005.07.01 zm. Dz.U.2004.246.2468 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z dnia 18 września 1997 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU. Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU. Sprawozdanie z działalności w 2014 roku OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W OPOLU Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Opole, luty 2015 Spis treści Wprowadzenie 5 Państwowa inspekcja pracy struktura organizacyjna, zadania, uprawnienia 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU

UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU UROCZYSTE PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI PREWENCYJNEJ OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W OPOLU OPOLE 2014 95 LAT INSPEKCJI PRACY W POLSCE 13 stycznia 1919 r. Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r.

Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. CIOP-PIB Dyrektor Krajowego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR

DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR Zielona Góra, 20.11.2007r. DYREKTOR Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Zielonej Górze OGŁASZA NABÓR na stanowisko STARSZEGO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Miejskim Przedszkolu Nr 19 przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR POROZUMIENIA BHP. do Umowy nr 14/AP/17 z dnia...

WZÓR POROZUMIENIA BHP. do Umowy nr 14/AP/17 z dnia... WZÓR POROZUMIENIA BHP do Umowy nr 14/AP/17 z dnia... Załącznik Nr 2 do Umowy nr 14/AP/17 w sprawie współpracy z Wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo