Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations"

Transkrypt

1 Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM safety and innovations

2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 Sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych Tabliczka znamionowa wzór Podział urządzeń zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem Cechy przeciwwybuchowe Grupa i kategoria urządzeń Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w gazowych strefach zagrożenia wybuchem Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej dla urządzeń nieelektrycznych Grupa wybuchowości Podział palnych gazów i par cieczy wg wartości MESG i MIC Podział pyłów i włókien palnych Cecha przeciwwybuchowa klasa temperaturowa Oszacowanie dopuszczalnej temperatury pracy urządzeń elektrycznych dla gazów i pary cieczy Cecha przeciwwybuchowa klasa temperaturowa (pyły) Oszacowanie dopuszczalnej temperatury pracy urządzeń elektrycznych pyły Charakterystyczne właściwości wybranych mieszanin pyłów z powietrzem Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL NASZE MOCNE STRONY WŁASNE BIURO PROJEKTOWE DZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO DZIAŁ DS. MONTAŻY, URUCHOMIEŃ DZIAŁ SERWISOWY PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAPYTANIA OFERTOWE GORZÓW WLKP. OSTROWITE KONTAKT Kraków, ul. Pasternik 94A tel.: POZNAŃ PIEKARY ŚLĄSKIE KRAKÓW 2 /

3 SPOSÓB OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH TABLICZKA ZNAMIONOWA WZÓR Nazwa i adres producenta Nazwa i typ produktu Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji Nr certyfikatu badania typu WE: PTB nazwa jednostki notyfikowanej; 09 rok wydania; ATEX zakres certyfikacji; 1234 nr dokumentu; X szczególne warunki eksploatacji ul. Pasternik 94A, Kraków, Poland Nr seryjny: D HAS 1001XYZ 0102 Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w kontroli wyrobu w zakresie zgodności z dyrektywami nowego podejścia" Parametry elektryczne Nr certyfikatu IECEx (opcjonalny w UE): IECEx zakres certyfikacji; BVS jednostka notyfikowana; 09 rok wydania; 2345 nr dokumentu PTB 09 ATEX 1234X IECEx BVS II 2G Ex de IIC T4 Gb II 2D Ex t IIIC T80 C Db V Hz V DC Ta = -25 C +55 C Lamp. G IEC Oznaczenie temperatury pracy Ta = -25 C +55 C (dla standardowej temperatury: Ta = -20 C +40 C, oznaczenie to nie jest wymagane) Cecha przeciwwybuchowa Inne zasadnicze informacje odnośnie do wymaganych standardów PODZIAŁ URZĄDZEŃ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM Mieszanina wybuchowa ATEX 2014/34/UE Grupa Przeznaczenie urządzenia Kategoria urządzenia ATEX 1999/92/WE Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej PN-EN Strefa zagrożenia wybuchem EPL* Poziom bezpieczeństwa urządzeń PN-EN Realizacja zabezpieczenia Metan lub pył węglowy I Zakłady górnicze M1 Nie dotyczy Nie dotyczy Ma Bardzo wysoki M2 Nie dotyczy Nie dotyczy Mb Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu dwóch niezależnych uszkodzeń. Dopuszczalne napięcie znamionowe 1KV Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia. Podlega wyłączeniu w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej 1G Gazowa atmosfera wybuchowa występująca stale, często lub przez długi okres 0 Ga Bardzo wysoki Urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły bezpiecznie pracować w obecności atmosfery wybuchowej nawet przy dwóch niezależnych uszkodzeniach Gazy, mgły lub pary cieczy palnej 2G Gazowa atmosfera wybuchowa występująca tymczasowo 1 Gb Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia II Zakłady inne niż górnicze 3G 1D Gazowa atmosfera wybuchowa występująca rzadko przez krótki okres Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca stale, często lub przez długi okres 2 Gc Podwyższony Urządzenia bezpieczne tylko w stanie normalnej pracy 20 Da Bardzo wysoki Urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły bezpiecznie pracować w obecności atmosfery wybuchowej nawet przy dwóch niezależnych uszkodzeniach Proszki, włókna lub pyły palne 2D Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca tymczasowo 21 Db Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia 3D Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca rzadko przez krótki okres 22 Dc Podwyższony Urządzenia bezpieczne tylko w stanie normalnej pracy * Oznaczenie EPL (Equipment Protection Level) integruje Dyrektywę ATEX z normami międzynarodowymi IEC w zakresie wyznaczania stref i kategorii dla urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. Standard ten wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną (nie zamienną!) metodę doboru urządzeń pod kątem poziomu ich zabezpieczeń. Jednocześnie wyraźnie wskazuje nieodłączne ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, niezależnie od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej, w przeciwieństwie do tradycyjnych oznaczeń, które oparte są na prawdopodobieństwie i częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej. /

4 CECHY PRZECIWWYBUCHOWE CE0044 II (1) 2G Ex de [ia Ga] IIC T4 Gb PTB 09ATEX113 X Objaśnienie: Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, montowane w 1 oraz 2 gazowej strefie zagrożenia wybuchem; istnieje inna forma zapisu, tj. 1/2G (wewnątrz urządzenia strefa 0). Urządzenie zabezpieczone za pomocą ochrony mieszanej, np. korpus urządzenia budowy ognioszczelnej d, skrzynka przyłączeniowa budowy wzmocnionej e. Urządzenie współpracuje z urządzeniami w wykonaniu iskrobezpiecznym w strefie 0. Do zastosowania w atmosferze gazowej grupy wodorowej (IIC), ale również dopuszczone dla grupy etylenowej (IIB) i propanowej (IIA). Temperatura samozapłonu gazu tworzącego atmosferę wybuchową musi być wyższa niż 135 C np. dla etylenu, którego temperatura samozapłonu to 425 C, dopuszczalne są tylko urządzenia z klas temperaturowych T2 T6. Poziom zabezpieczenia urządzenia wg oceny zgodności IECEx. Numer certyfikatu badania typu WE (PTB nazwa jednostki notyfikowanej, 09 rok wydania, ATEX zakres certyfikacji, 113 numer dokumentu). Litera X oznacza szczególne warunki bezpiecznego użytkowania urządzenia, określone w certyfikacie. CE0044 II 3D Ex ta IIIB T120 C Dc BVS 07ATEX003 U Objaśnienie: Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, w 22 pyłowej strefie zagrożenia wybuchem. Urządzenie zabezpieczone za pomocą obudowy t. Może być eksploatowane w atmosferze pyłów nieprzewodzących (IIIB) i pyłów palnych (IIIA). Temperatura żarzenia warstwy danego pyłu lub samozapłonu obłoku pyłu musi być wyższa od wartości maksymalnej dopuszczalnej temperatury na powierzchni urządzenia, wynoszącej tutaj 120 C. Poziom zabezpieczenia urządzenia. Numer certyfikatu (BVS nazwa jednostki notyfikowanej, 07 rok wydania, ATEX zakres certyfikacji, 003 numer dokumentu). Litera U oznacza, że jest to certyfikowany komponent, który musi współpracować z kompletnym systemem. Znaki uzupełniające Symbol Brak oznaczenia X U Objaśnienie Urządzenie może być eksploatowane bez dodatkowych ograniczeń Należy się zastosować do szczególnych warunków bezpiecznego użytkowania wskazanych w certyfikacie Certyfikowany komponent nie może być stosowany samodzielnie, a jedynie jako część kompletnego systemu CECHA PRZECIWWYBUCHOWA GRUPA I KATEGORIA URZĄDZEŃ II 2G Ex de IIC T4 Gb Grupa Przeznaczenie urządzenia Kategoria urządzenia Strefa I Zakłady górnicze M1 M2 Nie dotyczy II Zakłady inne niż górnicze 1G 2G 3G 1D 2D 3D /

5 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ II 2G Ex de IIC T4 Gb RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ NIEELEKTRYCZNYCH Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria Norma Koncepcja ochrony Aplikacje c Zabezpieczenie za pomocą konstrukcji 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Eliminacja źródeł zapłonu za pomocą odpowiednich metod konstrukcyjnych Sprzęgła, napędy paskowe i łańcuchowe, wentylatory, młyny, pompy fr Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem 2, 22 3 PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej Całe urządzenia d Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Zabezpieczenie przed przeniesieniem wybuchu na zewnątrz, obudowa odporna na ciśnienie wybuchu Hamulce, sprzęgła b Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu 1, 2, 21, 22 2 PN-EN System detekcji stanów awaryjnych, kontrola źródeł zapłonu Łożyska ślizgowe, pompy, mieszadła, pompy próżniowe k Osłona za pomocą osłony cieczowej 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą osłony z niepalnej i nieprzewodzącej ciepła cieczy Przekładnie p Osłona gazowa z nadciśnieniem 21, 22 2 PN-EN Ochrona przed wnikaniem pyłu realizowana przez zastosowanie gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia we wnętrzu obudowy Pompy RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PYŁOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje ta 20, 21, 22 1D Da PN-EN tb Zabezpieczenie za pomocą obudowy t 21, 22 2D Db PN-EN tc 22 3D Dc PN-EN px, pxb 21, 22 2D Db PN-EN py, pyb Obudowa z nadciśnieniem 21, 22 2D Db PN-EN pz, pzc 22 3D Dc PN-EN ia 20, 21, 22 1D Da PN-EN ib Wykonanie iskrobezpieczne 21, 22 2D Db PN-EN ic 22 3D Dc PN-EN ma 20, 21, 22 1D Da PN-EN mb Osłona hermetyzowana 21, 22 2D Db PN-EN mc 22 3D Dc PN-EN Ochrona przed wystąpieniem nadmiernej temperatury oraz wnikaniem pyłu Ochrona przed wnikaniem pyłu realizowana przez zastosowanie gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia we wnętrzu obudowy Ograniczenie energii zapłonu Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą mas hermetyzujących Aparatura łączeniowa i sterownicza, puszki i skrzynki łączeniowe, kasety sterownicze, oprawy oświetleniowe, silniki Aparatura łączeniowa i sterownicza Pulpity kontrolne, czujniki, siłowniki Urządzenia sygnalizacyjne, wyświetlacze, czujniki, systemy łączeniowe, układy elektroniczne, cewki zaworów /

6 RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W GAZOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Symbol da Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Specjalne czujniki katalitycznych przenośnych detektorów gazowych (do 5 cm 3 ) Zabezpieczenie przed przeniesieniem wybuchu na zewnątrz, obudowa odporna na ciśnienie wybuchu; Osłona poziom da bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa ognioszczelna d, db 1, 2 2G Gb PN-EN poziom db wysoki stopień bezpieczeństwa Osprzęt łączeniowy, poziom dc podwyższony stopień bezpieczeństwa dc 2 3G Gc PN-EN kontrolny, sygnalizacyjny, silniki, transformatory e, eb Budowa wzmocniona e, ec 2 3G Gc PN-EN , 2 2G Gb PN-EN Dodatkowe środki ochrony zapobiegające wystąpieniu nadmiernej temperatury, łuków oraz iskier elektrycznych; poziom eb wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ec podwyższony stopień bezpieczeństwa Puszki i skrzynki łączeniowe, kasety sterownicze, silniki klatkowe, oprawy oświetleniowe ia 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Ograniczenie energii w obwodzie iskrobezpiecznym do wartości niepowodującej zapłonu atmosfery Wykonanie ib 1, 2 2G Gb PN-EN iskrobezpieczne ic 2 3G Gc PN-EN wybuchowej; poziom ia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ib wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ic podwyższony stopień bezpieczeństwa Automatyka, komunikacja, czujniki, przetworniki ma 0, 1, 2 1G Ga PN-EN mb Osłona hermetyzowana 1, 2 2G Gb PN-EN mc 2 3G Gc PN-EN na, nac 2 3G Gc PN-EN nc, ncc Ochrona typu n 2 3G Gc PN-EN nr, nrc 2 3G Gc PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą mas hermetyzujących; poziom ma bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa poziom mb wysoki stopień bezpieczeństwa poziom mc podwyższony stopień bezpieczeństwa Zapobieganie wystąpieniu łuków oraz iskier elektrycznych zdolnych do zapłonu atmosfery w trakcie normalnego użytkowania i w określonych warunkach nieprawidłowych Ochrona przed przeniesieniem wybuchu bądź przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, par, mgieł (osłonięte styki, elementy nieinicjujące zapłonu, uszczelnienie lub hermetyzacja itd.) Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, par, mgieł obudowa o utrudnionym oddychaniu Urządzenia łączeniowe małej mocy, bezpieczniki, urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne, wyświetlacze, czujniki, cewki elektrozaworów Gniazda, wtyczki, osprzęt oświetleniowy, silniki nl, nlc 2 3G Gc PN-EN Ograniczenie energii zapłonu w urządzeniu o, ob 1, 2 2G Gb PN-EN Izolowanie źródła zapłonu urządzenia od atmosfery Osłona olejowa wybuchowej przez zastosowanie wypełnienia z niepalnej oc 2 3G Gc PN-EN i nieprzewodzącej ciepła cieczy px, py 1, 2 2G Gb PN-EN Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych Osłona gazowa gazów, par oraz mgieł realizowana przez zastosowanie z nadciśnieniem pz 2 3G Gc PN-EN gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia Transformatory, kontrolne jednostki rozruchowe Obudowy urządzeń łączeniowych i kontrolnych, analizatory, duże silniki op is, opisa 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Ograniczenie mocy optycznej do bezpiecznych wartości op pr, opprb op sh, opshb Promieniowanie optyczne 1, 2 2G Gb PN-EN , 2 2G Gc PN-EN q, qb Osłona piaskowa 1, 2 2G Gb PN-EN Zabezpieczenie promieniowania optycznego elementami ograniczającymi, np. odpowiedni pancerz światłowodu Blokada promieniowania optycznego, np. na wskutek detekcji uszkodzonego włókna Zastosowanie wypełnienia w postaci drobnego materiału sypkiego, np. piasku, uniemożliwiającego przeniesienie płomienia Urządzenia optoelektroniczne Transformatory, stateczniki elektroniczne, czujniki, przetworniki 6 /

7 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA GRUPA WYBUCHOWOŚCI II 2G Ex de IIC T4 Gb I II gazy III pyły nie dotyczy IIA IIIA nie dotyczy IIB IIIB nie dotyczy IIC IIIC PODZIAŁ PALNYCH GAZÓW I PAR CIECZY WG WARTOŚCI MESG I MIC MESG MIC Grupa wybuchowości Wartość MESG* (mm) Grupa wybuchowości Wartość stosunku MIC* IIA 0,9 IIB > 0,5 lecz < 0,9 IIC 0,5 *MESG Maximum Experimental Safe Gap określony za pomocą przyrządu badawczego ze szczeliną o długości 25 mm (wartość istotna dla urządzeń w osłonie ognioszczelnej d ). IIA > 0,8 IIB 0,45 lecz 0,8 IIC < 0,45 *MIC Minimum Igniting Current do wyznaczania tego stosunku powinien być używany iskiernik opisany w PN-EN (wartość istotna dla urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym i ). PODZIAŁ PYŁÓW I WŁÓKIEN PALNYCH Grupa wybuchowości pyłów IIIA Pyły palne IIIB Pyły nieprzewodzące IIIC Pyły przewodzące Rodzaj pyłów Pyły i włókna palne o rozmiarze nominalnym większym niż 500 μm, które mogą przez pewien czas pozostać zawieszone w powietrzu i osiadać pod wpływem swojego ciężaru, np.: pył drzewny, włókna bawełny Pyły palne charakteryzujące się opornością elektryczną większą niż 10 3 Ω m Pyły palne charakteryzujące się opornością elektryczną równą lub mniejszą niż 10 3 Ω m /

8 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA KLASA TEMPERATUROWA II 2G Ex de IIC T4 Gb Uwaga: najniższa temperatura samozapłonu mieszaniny wybuchowej powinna być odpowiednio wyższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury na powierzchni urządzenia elektrycznego. Przykłady: Propan 470 C T1 Etylen 425 C T2 Wodór 580 C T1 Oktan 206 C T3 Acetylen 305 C T2 Klasa temperaturowa Maksymalna temperatura powierzchni [ C] Temperatura zapłonu gazu [ C] T1 450 > 450 T T T T T Grupa wybuchowości gazów IIA Grupa propanowa Klasy temperaturowe maks. temperatura powierzchni T1 450 [ C] T2 300 [ C] T3 200 [ C] T4 135 [ C] T5 100 [ C] T6 85 [ C] Aceton, amoniak, benzen, kwas octowy, ksylen, etan, chlorek etylu, metanol, naftalen, fenol, propan Octan izoamylu, n-butan, alkohol n-butylowy Benzyny, oleje napędowe, oleje opałowe, n-heksan Aldehyt octowy IIB Grupa etylenowa Gaz miejski Etylen, tlenek etylenu Siarkowodór Eter etylowy IIC Grupa wodorowa Hydrazyna, wodór Acetylen Dwusiarczek węgla OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA GAZÓW I PARY CIECZY Kategoria urządzenia Warunki występowania Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni T 1 Nawet przy rzadko występującym nieprawidłowym działaniu 2 a) W czasie normalnego działania b) Przy ogrzaniu gazu lub par do temperatury powierzchni urządzenia T 80%T min T T min T 80%T min * 3 W czasie normalnego działania T T min T min minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy *Wartość ta może być przekroczona tylko przy rzadko występującym wadliwym działaniu 8 /

9 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA KLASA TEMPERATUROWA (PYŁY) II 3D Ex t IIIB T120 O C Dc Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia dla pyłów Obłok pyłu Warstwa pyłu Poniższe metody są równorzędne i zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Wybór jednej z nich jest uzależniony od metody zastosowanej do wyznaczenia maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia T max = 2/3 T obłok METODA A METODA B T max = T 5 mm - 75 C T max = T 12,5 mm - 25 C T 5 mm jest temperaturą zapłonu 5 mm warstwy pyłu T 12,5 mm jest temperaturą zapłonu 12,5 mm warstwy pyłu T obłok jest temperaturą zapłonu przewidywanego obłoku pyłu Ważne: wraz ze wzrostem grubości warstwy pyłu spada minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu oraz rośnie izolacja termiczna. W przypadku gdy grubość warstwy pyłu przekracza 5 mm należy zastosować odpowiednią korelację pokazującą zależność między maksymalną dopuszczalną temperaturą powierzchni a grubością warstwy pyłu lub przeprowadzić odpowiednie badania Ważne: wzór ma zastosowanie tylko dla w przypadku, gdy grubość warstwy pyłu nie przekracza 12,5 mm OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PYŁY Maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych, systemów ochronnych, części i podzespołów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wywołanym obecnością mieszanin pyłów z powietrzem definiowane są jak poniżej. Kategoria urządzenia Warunki występowania Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni T w przypadku obecności obłoku pyłu Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia T w przypadku obecności warstw pyłu (5 12,5 mm) 1 Nawet przy rzadko występującym nieprawidłowym działaniu T 2/3 T min T = T 5 mm - 75 C T = T 12,5 mm - 25 C 2 Nawet w przypadku występującego wadliwego działania T 2/3 T min T T w margines bezpieczeństwa (75 C) 3 W czasie normalnego działania T 2/3 T min T T w margines bezpieczeństwa (75 C) T min minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy; T 5 mm, T 12,5 mm, T w minimalne temperatury samozapłonu warstwy pyłu /

10 CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH MIESZANIN PYŁÓW Z POWIETRZEM Rodzaj pyłu Temperatura zapalenia [ C] DGW [mg/dm 3 ] Maks. ciśnienie wybuchu [MPa] obłok warstwa Aluminium ,51 Żelazo ,29 Cynk ,34 Kakako ,48 Żywica fenolowa 580 b.d. 25 0,63 Octan celulozy ,95 Cukier ,77 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA POZIOM ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA EPL II 3D Ex t IIIB T120 O C Dc Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL I II III Ma Ga Da EPL wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną metodę doboru urządzeń Ex w zależności od zapewnionego poziomu zabezpieczenia Mb Gb Db Gc Dc Oznacza poziom ochrony urządzenia, który zależy od określenia ryzyka formowania się źródła zapłonu i różnych warunków gazowej i pyłowej atmosfery wybuchowej 10 /

11 safety and innovations ul. Pasternik 94A, Kraków, ,

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM Separatory (bariery), zasilacze i przetworniki z separacją produkcji LABOR-ASTER z cechą II (1) GD [EEx ia] IIC i I (M1) [EEx ia] I to: - zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem HELUKABEL jak powszechnie wiadomo firma rozwiązująca złożone zagadnienia techniczne, dostarczająca kable i przewody oraz osprzęt kablowy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX ATEX - OCHRONA EEx Dyrektywa Ochrony Przeciwwybuchowej 94/9/EC Nowe wymogi bezpieczeństwa dla systemów zabezpieczających i urządzeń w atmosferach wybuchowych Rozwiązania Norgrena zgodne z ATEX 02 I ATEX

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14) C 20/16 27.1.2009 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-Ex, VTL-Ex i VRA-Ex Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe z certyfikatem Dostępne są prostokątne

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem

Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem Dyrektywa ATEX i znak Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem MATERIAŁY SZKOLENIOWE Prowadzący Małgorzata Kwasigroch Kierownik Działu Marketingu Alicja Cwojdzińska Specjalista

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI.

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI. Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21 Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI Wykład 1. Przykład zastosowania gazu palnego (wodoru) Widok ogólny

Bardziej szczegółowo

Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej

Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej dr inż. ANDRZEJ FGEL nstytut Techniki Górniczej KOMAG Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej W artykule przedstawiono wymagania techniczne, jakie będą musiały

Bardziej szczegółowo

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE WOKE-31, WOKE-35, WOKE-40M, WOKE-40D, WOKE-45M, WOKE-45D, WOKE-50M, WOKE- 50D, WOKE-56M, WOKE-56S, WOKE-56D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA -2015- 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wbudowaną wagą

Wózek paletowy z wbudowaną wagą Wózek paletowy z wbudowaną wagą Typ KPZ 71-7 - Ex Favorit wersja Ex 1 strefa zagrożenia wybuchem Przemysłowe wykonanie Niezależny od sieci Solidna konstrukcja Łatwy w obsłudze nośność 2200kg podziałka

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki pozycyjne Ex Ex 12

Wyłączniki pozycyjne Ex Ex 12 Cechy użytkowe/opcje Strefa Ex 1 i 21 Obudowa metalowa Przełączanie migowe, zestyk przełączny, jednoprzerwowy Odpowiednie dla montażu w linii Z kablem Pozłacane styki dostępne Dostępna wersja z obudową

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w energetyce Grzegorz Czesnowski, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w energetyce Grzegorz Czesnowski, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. GRUPA TECHNOLOGICZNA Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w energetyce Grzegorz Czesnowski, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. Oferta w ramach Grupy Technologicznej

Bardziej szczegółowo

Moc nominalna. Prąd stały W. Prąd zmienny VA

Moc nominalna. Prąd stały W. Prąd zmienny VA Typ 2 Przyłącze elektryczne zgodne z normą DIN 43650 A - dla klasy F: nylon z włóknem szklanym - dla klasy H: poliarylamid z włóknem szklanym Niestandardowe ersja z certyfi kacją USA/Kanada: CEKI F H Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż.

Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Kurs Przewodników Szkolenie z zakresu bhp i ppoż. Wieliczka 2015 jerzy.sajak@kopalnia.pl Służba BHP w Spółce Trasa Turystyczna: od 1 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny

LAL-SRW3 sygnalizator do separatorów oleju/benzyny sygnalizator do separatorów oleju/benzyny Zalety Zasilanie 0 V AC Możliwość podłączenia do czujników Monitorowanie przepełnienia i przepływu wstecznego Monitorowanie grubości warstwy oleju, beznzyny, itp.

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi

Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Wymagania UDT dotyczące instalacji ziębniczych z czynnikami alternatywnymi Sylweriusz Brzuska Wydział Energetyki i Potwierdzania Kwalifikacji 1 Czynniki alternatywne: naturalne czynniki chłodnicze: R717

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. Ex EH-d00-A/ /1,0/ 01. Agregat chłodniczy EH-FORCE

Karta produktu. Ex EH-d00-A/ /1,0/ 01. Agregat chłodniczy EH-FORCE Agregat chłodniczy EFORCE Ex Ed00A/ /,0/ 0 Karta produktu ul. Opolska 9, 400 Chorzów tel. +4 3 49 94 0, tel./fax +4 3 4 34 7 CECY CARAKTERYSTYCZNE Agregat chłodniczy EFORCE Ex typu Ed00A/.../,0/ 0, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie pożarem i wybuchem

Zagrożenie pożarem i wybuchem Zagrożenie pożarem i wybuchem PALIWO POŻAR, WYBUCH UTLENIACZ ŹRÓDŁO ZAPŁONU DR INŻ. MAREK WOLIŃSKI SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ ZAKŁAD ANALIZ I ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ e-mail: m.wolinski@sgsp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA GÓRNICZA AGREGATY SPRĘŻARKOWE KATALOG PRODUKTÓW 2012 APARATURA GÓRNICZA ENERGIA bezpiecznie połączona Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1340 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 1 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1340 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących.

Odzież ochronna przeznaczona dla pracowników przemysłu narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroniąca przed gorącymi czynnikami termicznymi Na wielu stanowiskach pracy m.in. w hutach i zakładach metalurgicznych, podczas spawania, akcji przeciwpożarowych pracownik narażony jest na działanie

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNA KOŃCOWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DEFLAGRACJI SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO TYPU PPD-01 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem. Eleganckie wykończenie. Od -20 C do + 60 C. IP66/67- Ex-de IIC T Gb, Ex-mb IIC T Gb. Od -20 C do + 60 C

Urządzenia do stref zagrożonych wybuchem. Eleganckie wykończenie. Od -20 C do + 60 C. IP66/67- Ex-de IIC T Gb, Ex-mb IIC T Gb. Od -20 C do + 60 C KASETY STEROWNICZE Zwiększone bezpieczeństwo EFXE STAL KWASOODPORNA AISI316L Zastosowania morskie i lądowe, w zakładach petrochemicznych Wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316L Tabliczki opisowe wykonane

Bardziej szczegółowo

Urządzenia elektryczne w obszarach zagroŝonych wybuchem

Urządzenia elektryczne w obszarach zagroŝonych wybuchem Urządzenia elektryczne w obszarach zagroŝonych wybuchem [zagadnienia wybrane] Michał ŚwierŜewski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ex Warszawa 2010 1 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW

smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW smart thinking APARATURA GÓRNICZA APARATURA ŁĄCZENIOWA KATALOG PRODUKTÓW APARATURA GÓRNICZA Wizja Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury

Bardziej szczegółowo

Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające

Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające Systemy eksplozymetryczne jako urządzenia zabezpieczające dr inż. Stanisław Trzcionka 1 Zakres Dyrektywy ATEX Dyrektywa ma zastosowanie do: urządzeń, systemów ochronnych i części lub podzespołów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE

Dutchi Motors. Moc jest naszym towarem Świat jest naszym rynkiem INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza karta katalogowa dotyczy trójfazowych silników asynchronicznych, niskiego napięcia, z wirnikiem klatkowym - serii DM1 w kadłubach odlewanych żeliwnych, budowy zamkniętej IP,

Bardziej szczegółowo

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Zagadnienia wybrane Michał Świerżewski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa listopad 2008

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 UPS 2555 180 Nr katalogowy: 52002110 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowią

Bardziej szczegółowo

ST-6057-2004. Ochrona przeciwwybuchowa SYSTEMY DETEKCJI GAZOWEJ

ST-6057-2004. Ochrona przeciwwybuchowa SYSTEMY DETEKCJI GAZOWEJ ST-6057-2004 Ochrona przeciwwybuchowa SYSTEMY DETEKCJI GAZOWEJ 02 Źródłem zagrożeń wybuchowych są głównie gazy i pary palne Zamiast unikania ich zapłonu przez zastosowanie środków ochrony przeciwwybuchowej,

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia. Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 I2C Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Przekładnik prądowy KON-24 I2C odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne, służy do zasilania przyrządów

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA

CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG Kopalnia Doświadczalna "BARBARA" CZŁOWIEK KLUCZOWYM OGNIWEM W SYSTEMOWYM PODEJŚCIU DO BEZPIECZEŃSTWA Małgorzata Zielińska 1 Przyczyny wypadków przy pracy w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego

Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego Motoreduktory \ Elektronika napędowa \ Automatyzacja napędów \ Usługi Zawsze bezpiecznie: niezawodna eksploatacja zakładu produkcyjnego Przekładnie, silniki i motoreduktory przeznaczone do pracy w środowisku

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych

Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych Zagrożenie wybuchowe pyłów biomasy w obiektach energetycznych Anna Fibich Parametry wybuchowości i zapalności Maksymalne ciśnienie wybuchu pyłu p max [bar] Maksymalna szybkość narastania ciśnienia wybuchu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometr rezystancyjny TR12 i termopara TC12 Typ ochrony przed zapłonem Ex d ognioszczelny

Instrukcja obsługi. Termometr rezystancyjny TR12 i termopara TC12 Typ ochrony przed zapłonem Ex d ognioszczelny Instrukcja obsługi Termometr rezystancyjny TR12 i termopara TC12 Typ ochrony przed zapłonem Ex d ognioszczelny PL Modele TR12-B-xDxx, TC12-B-xDxx Modele TR12-M-xDxx, TC12-M-xDxx PL Instrukcja obsługi modele

Bardziej szczegółowo

napędów. Ich mocna konstrukcja i wysoka odporność na korozję czynią te zawory odpowiednimi do zastosowań na zewnątrz w trudnych warunkach otoczenia.

napędów. Ich mocna konstrukcja i wysoka odporność na korozję czynią te zawory odpowiednimi do zastosowań na zewnątrz w trudnych warunkach otoczenia. Seria zaworów VOFC Elektrozawory VOFC Główne cechy Informacje ogólne Zawory serii VOFC są specjalnymi zaworami drogowymi 3/2 i 5/2 dla automatyzacji procesów, dla stosowania wewnątrz systemów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58

Europejska zgodność CE wentylatorów. Autor: Stefan KOSZTOWSKI Wtorek, 22 Styczeń 2008 15:58 W niniejszej publikacji omówione zostały zasady wprowadzania wentylatorów na rynek. Autor zwrócił szczególną uwagę, na fakt, że wprowadzany wyrób powinien spełniać wymagania wszystkich dyrektyw, które

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A

BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE. mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A BEZPIECZEŃSTWO TECHNICZNE w PRZEMYŚLE mgr inż. Tomasz Tłustochowicz Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży CLIMBEX S.A Prezentacja Informacje o CLIMBEX SA Zaplecze technologiczne Aplikacje przemysłowe Efekty

Bardziej szczegółowo

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA

NADCIŚNIENIOWY DETEKTOR WYCIEKU EUROPRESS LAD-10 08.2010 KARTA KATALOGOWA 1 Detekcja wycieków metodą suchą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności zbiorników Alarm optyczny i akustyczny Możliwość jednoczesnego nadzoru kilku zbiorników Niezawodność działania

Bardziej szczegółowo

Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc

Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc Wysokotemperaturowy przewód grzejny ograniczający moc Budowa przewodu grzejnego Niklowana żyła miedziana (3,3 mm 2 ) Fluoropolimerowa powłoka ochronna odporna na działanie Niklowany oplot miedziany Wysokotemperaturowa,

Bardziej szczegółowo

Zawory z gniazdem kątowym VZXF

Zawory z gniazdem kątowym VZXF Główne cechy i przegląd Funkcja Zawór z gniazdem kątowym VZXF jest sterowanym zewnętrznie zaworem 2/2. Zawory o tej konstrukcji są przełączane przez dodatkowe medium sterujące. Zawór w położeniu spoczynkowym

Bardziej szczegółowo

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE

Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Hydraulic Mast-Climbing Work Platforms Hydruliczne Platformy Robocze PODESTY RUCHOME GÓRNICZE Podesty Ruchome Wiszące - G RNICZE - Ręczne Elektryczne Stacjonarne Przejezdne Funkcjonalne - do: 0,8 To udźwigu;

Bardziej szczegółowo

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką

Zawory podstawowe VZWE, uruchamiane cewką Informacje ogólne i przegląd programu produkcyjnego Funkcja Zawory VZWE są zaworami 2/2 z pilotem. Służą one do generowania impulsów sprężonego powietrza dla systemów mechanicznego czyszczenia filtrów

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny Pomiar Ciśnienia Iskrobezpieczny przetwornik ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwwybuchowa Foundation Fieldbus H1

Ochrona przeciwwybuchowa Foundation Fieldbus H1 Ochrona przeciwwybuchowa Foundation Fieldbus H1 by André Fritsch/ Reiner Otterbach / Łukasz Żyliński Sn. Product Manager Remote I/O & Fieldbus R. STAHL Schaltgeräte GmbH Member of the Fieldbus Foundation

Bardziej szczegółowo

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410

DETEKTOR WYCIEKU LAG-14 ER AN 43 410 01. 2008. Detekcja wycieków metodą mokrą w zbiornikach dwupłaszczowych Ciągła kontrola szczelności Alarm optyczny i akustyczny Niezawodność działania urządzenia Możliwość stosowania różnych cieczy detekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie deklaracji zgodności

Tłumaczenie deklaracji zgodności DK 6430 Nordborg CVR nr.: 20 16 57 15 Telefon: +45 7488 22 22 Fax: +45 7449 0949 Tłumaczenie deklaracji zgodności Industrial Automation Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkty: Zawory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 8TU

Dane techniczne SIW 8TU Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne SIW 11TU

Dane techniczne SIW 11TU Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy

Bardziej szczegółowo

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Elektrozaczepy ATEX. Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy marki effeff Elektrozaczepy ATEX Elektrozaczepy do stref zagrożonych wybuchem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Elektrozaczepy ATEX EX 34, EX 342 EX 34, EX 342 Dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7.

Spis tre ci 1. Uwagi wst pne 2. Przeznaczenie 3. Zastrze enia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Monta i uruchomienie 7. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wentylatory dachowe SPARK Ex - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6. Montaż i uruchomienie 7. Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024

Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 22.05.2015-12:21:31h Arkusz danych - AZM 161CC-12/12RKA-024 Blokady elektromagnetyczne / AZM 161 Preferowany typ Obudowa z tworzywa termoplastycznego z podwójną izolacją blokada z zabezpieczeniem przed

Bardziej szczegółowo

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55

Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Mechatroniczny Pomiar Temperatury Termometr bimetaliczny z urządzeniem kontaktowym Wykonanie ze stali CrNi, model 55 Karta katalogowa WIKA TV 25.01 Zastosowanie Sterowanie i regulacja procesami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

BRANDTRONIK BRANDTRONIK IR i UV BRANDTRONIK Produkty można znaleźć w tak wrażliwych dziedzinach jak:

BRANDTRONIK BRANDTRONIK IR i UV BRANDTRONIK Produkty można znaleźć w tak wrażliwych dziedzinach jak: Produkty Firmy BRANDTRONIK są stosowane na całym świecie w zakładach, maszynach oraz urządzeniach czołowych producentów. BRANDTRONIK specjalizuje się w rozwoju, produkcji i dystrybucji jednostek kontroli

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Wentylator z wirnikiem promieniowym z wbudowanym silnikiem z wirującą obudową, regulowanym napięciowo do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej wyciąg ze strefy 1, kategoria

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail

Widok z przodu 4+ 5- Power Rail Separator napięcia KFD2-VR-Ex1.12 Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 24 V DC (szyna zasilająca) Wejście napięciowe 0 V... 9 V Wyjście napięciowe 0 V... 9 V Funkcja Widok

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-Wibro. System monitoringu i diagnostyki drgań

Karta produktu. EH-Wibro. System monitoringu i diagnostyki drgań Karta produktu OPIS DZIAŁANIA Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx, które analizują dane z przetworników

Bardziej szczegółowo

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej

Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Mechaniczny pomiar temperatury Termometr rozszerzalnościowy Model 70, wersja ze stali nierdzewnej Karta katalogowa WIKA TM 81.01 inne aprobaty patrz strona 8 8 Zastosowanie Przyrządy ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski

Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG. mgr inż. Marek Podgórski Wymagania bezpieczeństwa dla stacji CNG mgr inż. Marek Podgórski Zagrożenia w procesie dystrybucji CNG Główne zagrożenia wynikają z palnych i wybuchowych właściwości CNG -granice wybuchowości 5-15 % 0bj.

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH DLA ELEKTROMONTERÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO O NAPIĘCIU DO 1kV ZATRUDNIONYCH W RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE 1. Nazwa formy nauczania Kształcenie realizowane

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F

Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Elektroniczny pomiar ciśnienia Iskrobezpieczne przetworniki ciśnienia do zastosowań w strefach niebezpiecznych Modele IS-20-S, IS-21-S, IS-20-F, IS-21-F Karta katalogowa WIKA PE 81.50 Zastosowanie Przemysł

Bardziej szczegółowo

RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK

RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK RK... Instrukcja instalacji i eksploatacji 818664-00 Zawory zwrotne RK Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Urządzenie może być montowane i uruchamiane wyłącznie przez wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Silniki Wibracyjne Seria - MVE

Silniki Wibracyjne Seria - MVE Silniki Wibracyjne Seria - MVE www. Śiedziba: OI Italy Spółki zależne: OI ustralia OI Benelux OI Brazil OI hina OI France OI Germany OI India OI Middle East OI Nordic OI Romania OI Russia Oouth frica Opain

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej. Zagrożenie. wybuchem. Ryszard Szefler Robod

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej. Zagrożenie. wybuchem. Ryszard Szefler Robod Zagrożenie wybuchem Ryszard Szefler Robod Jak dokonać optymalnego doboru środków ochrony indywidualnej, aby realnie, a nie tylko pozornie zapewnić bezpieczeństwo? Poruszając się w gąszczu wymagań prawnych

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT

Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT Marek Trajdos Klub Paragraf 34 SBT 1. Dyrektywa maszynowa, a inne dyrektywy Wymagania zasadnicze dotyczą maszyn wprowadzanych do obrotu po raz pierwszy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Są

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 marca 1994 w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online FLOWSIC300 GAZOMIERZE

Karta charakterystyki online FLOWSIC300 GAZOMIERZE Karta charakterystyki online FLOWSIC300 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Informacje do zamówienia Typ FLOWSIC300 Nr artykułu Na zapytanie Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą

Bardziej szczegółowo

Xgard. Wykrywacze stacjonarne gazów palnych, toksycznych i tlenu

Xgard. Wykrywacze stacjonarne gazów palnych, toksycznych i tlenu Wykrywacze stacjonarne gazów palnych, toksycznych i tlenu Xgard Xgard Typ 1: Xgard Typ 2: Xgard Typ 3: Xgard Typ 4: Xgard Typ 5: Xgard Typ 6: Xgard Typ 7: Xsafe: Wykrywacz w wykonaniu iskrobezpiecznym

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice

GLOROS XLE. Przelicznik objętości gazu. E-mail: ente@ente.com.pl http://www.ente.com.pl. E-mail: ente@ente.com.pl. Ul. Gaudiego 7 44-100 Gliwice GLOROS XLE 299 Opis urządzenia Przelicznik GLOROS XLE jest mikroprocesorowym urządzeniem służącym do pomiaru i rejestracji objętości gazu, po przeliczeniu na warunki bazowe (101.325 kpa oraz 0 C). GLOROS

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro

System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro System monitoringu i diagnostyki drgań EH-Wibro Opis działania Przetworniki drgań, wibracji i prędkości obrotowej są montowane i dobrane według wymogów producenta przekładni. Urządzenia typu EH-O/06/07.xx,

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej Wykaz Polskich Norm z zakresu ochrony przeciwpożarowej I. Barwy i znaki bezpieczeństwa 1. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 2. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 665 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 8 września 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

VarioDry SPN 0003-0063

VarioDry SPN 0003-0063 Technologie VarioDry Osuszania SPN 0003-0063 Membranowy Osuszacz Powietrza VarioDry SPN 0003-0063 GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI: Bardzo niskie straty powietrza Lekka konstrukcja 9 typów o dopuszczalnym przepływie

Bardziej szczegółowo