Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations"

Transkrypt

1 Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM safety and innovations

2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 Sposób oznakowania urządzeń i systemów ochronnych Tabliczka znamionowa wzór Podział urządzeń zgodnie z klasyfikacją stref zagrożenia wybuchem Cechy przeciwwybuchowe Grupa i kategoria urządzeń Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w pyłowych strefach zagrożenia wybuchem Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej dla urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w gazowych strefach zagrożenia wybuchem Rodzaje ochrony przeciwwybuchowej dla urządzeń nieelektrycznych Grupa wybuchowości Podział palnych gazów i par cieczy wg wartości MESG i MIC Podział pyłów i włókien palnych Cecha przeciwwybuchowa klasa temperaturowa Oszacowanie dopuszczalnej temperatury pracy urządzeń elektrycznych dla gazów i pary cieczy Cecha przeciwwybuchowa klasa temperaturowa (pyły) Oszacowanie dopuszczalnej temperatury pracy urządzeń elektrycznych pyły Charakterystyczne właściwości wybranych mieszanin pyłów z powietrzem Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL NASZE MOCNE STRONY WŁASNE BIURO PROJEKTOWE DZIAŁ DS. BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO DZIAŁ DS. MONTAŻY, URUCHOMIEŃ DZIAŁ SERWISOWY PONAD 20-LETNIE DOŚWIADCZENIE ZAPYTANIA OFERTOWE GORZÓW WLKP. OSTROWITE KONTAKT Kraków, ul. Pasternik 94A tel.: POZNAŃ PIEKARY ŚLĄSKIE KRAKÓW 2 /

3 SPOSÓB OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH TABLICZKA ZNAMIONOWA WZÓR Nazwa i adres producenta Nazwa i typ produktu Numer seryjny urządzenia oraz rok produkcji Nr certyfikatu badania typu WE: PTB nazwa jednostki notyfikowanej; 09 rok wydania; ATEX zakres certyfikacji; 1234 nr dokumentu; X szczególne warunki eksploatacji ul. Pasternik 94A, Kraków, Poland Nr seryjny: D HAS 1001XYZ 0102 Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w kontroli wyrobu w zakresie zgodności z dyrektywami nowego podejścia" Parametry elektryczne Nr certyfikatu IECEx (opcjonalny w UE): IECEx zakres certyfikacji; BVS jednostka notyfikowana; 09 rok wydania; 2345 nr dokumentu PTB 09 ATEX 1234X IECEx BVS II 2G Ex de IIC T4 Gb II 2D Ex t IIIC T80 C Db V Hz V DC Ta = -25 C +55 C Lamp. G IEC Oznaczenie temperatury pracy Ta = -25 C +55 C (dla standardowej temperatury: Ta = -20 C +40 C, oznaczenie to nie jest wymagane) Cecha przeciwwybuchowa Inne zasadnicze informacje odnośnie do wymaganych standardów PODZIAŁ URZĄDZEŃ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM Mieszanina wybuchowa ATEX 2014/34/UE Grupa Przeznaczenie urządzenia Kategoria urządzenia ATEX 1999/92/WE Prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej PN-EN Strefa zagrożenia wybuchem EPL* Poziom bezpieczeństwa urządzeń PN-EN Realizacja zabezpieczenia Metan lub pył węglowy I Zakłady górnicze M1 Nie dotyczy Nie dotyczy Ma Bardzo wysoki M2 Nie dotyczy Nie dotyczy Mb Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu dwóch niezależnych uszkodzeń. Dopuszczalne napięcie znamionowe 1KV Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia. Podlega wyłączeniu w przypadku wystąpienia atmosfery wybuchowej 1G Gazowa atmosfera wybuchowa występująca stale, często lub przez długi okres 0 Ga Bardzo wysoki Urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły bezpiecznie pracować w obecności atmosfery wybuchowej nawet przy dwóch niezależnych uszkodzeniach Gazy, mgły lub pary cieczy palnej 2G Gazowa atmosfera wybuchowa występująca tymczasowo 1 Gb Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia II Zakłady inne niż górnicze 3G 1D Gazowa atmosfera wybuchowa występująca rzadko przez krótki okres Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca stale, często lub przez długi okres 2 Gc Podwyższony Urządzenia bezpieczne tylko w stanie normalnej pracy 20 Da Bardzo wysoki Urządzenia zaprojektowane tak, aby mogły bezpiecznie pracować w obecności atmosfery wybuchowej nawet przy dwóch niezależnych uszkodzeniach Proszki, włókna lub pyły palne 2D Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca tymczasowo 21 Db Wysoki Urządzenia bezpieczne w stanie normalnej pracy i w stanach awaryjnych nawet przy wystąpieniu jednego uszkodzenia 3D Pyłowa atmosfera wybuchowa występująca rzadko przez krótki okres 22 Dc Podwyższony Urządzenia bezpieczne tylko w stanie normalnej pracy * Oznaczenie EPL (Equipment Protection Level) integruje Dyrektywę ATEX z normami międzynarodowymi IEC w zakresie wyznaczania stref i kategorii dla urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem. Standard ten wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną (nie zamienną!) metodę doboru urządzeń pod kątem poziomu ich zabezpieczeń. Jednocześnie wyraźnie wskazuje nieodłączne ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, niezależnie od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej, w przeciwieństwie do tradycyjnych oznaczeń, które oparte są na prawdopodobieństwie i częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej. /

4 CECHY PRZECIWWYBUCHOWE CE0044 II (1) 2G Ex de [ia Ga] IIC T4 Gb PTB 09ATEX113 X Objaśnienie: Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, montowane w 1 oraz 2 gazowej strefie zagrożenia wybuchem; istnieje inna forma zapisu, tj. 1/2G (wewnątrz urządzenia strefa 0). Urządzenie zabezpieczone za pomocą ochrony mieszanej, np. korpus urządzenia budowy ognioszczelnej d, skrzynka przyłączeniowa budowy wzmocnionej e. Urządzenie współpracuje z urządzeniami w wykonaniu iskrobezpiecznym w strefie 0. Do zastosowania w atmosferze gazowej grupy wodorowej (IIC), ale również dopuszczone dla grupy etylenowej (IIB) i propanowej (IIA). Temperatura samozapłonu gazu tworzącego atmosferę wybuchową musi być wyższa niż 135 C np. dla etylenu, którego temperatura samozapłonu to 425 C, dopuszczalne są tylko urządzenia z klas temperaturowych T2 T6. Poziom zabezpieczenia urządzenia wg oceny zgodności IECEx. Numer certyfikatu badania typu WE (PTB nazwa jednostki notyfikowanej, 09 rok wydania, ATEX zakres certyfikacji, 113 numer dokumentu). Litera X oznacza szczególne warunki bezpiecznego użytkowania urządzenia, określone w certyfikacie. CE0044 II 3D Ex ta IIIB T120 C Dc BVS 07ATEX003 U Objaśnienie: Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, w 22 pyłowej strefie zagrożenia wybuchem. Urządzenie zabezpieczone za pomocą obudowy t. Może być eksploatowane w atmosferze pyłów nieprzewodzących (IIIB) i pyłów palnych (IIIA). Temperatura żarzenia warstwy danego pyłu lub samozapłonu obłoku pyłu musi być wyższa od wartości maksymalnej dopuszczalnej temperatury na powierzchni urządzenia, wynoszącej tutaj 120 C. Poziom zabezpieczenia urządzenia. Numer certyfikatu (BVS nazwa jednostki notyfikowanej, 07 rok wydania, ATEX zakres certyfikacji, 003 numer dokumentu). Litera U oznacza, że jest to certyfikowany komponent, który musi współpracować z kompletnym systemem. Znaki uzupełniające Symbol Brak oznaczenia X U Objaśnienie Urządzenie może być eksploatowane bez dodatkowych ograniczeń Należy się zastosować do szczególnych warunków bezpiecznego użytkowania wskazanych w certyfikacie Certyfikowany komponent nie może być stosowany samodzielnie, a jedynie jako część kompletnego systemu CECHA PRZECIWWYBUCHOWA GRUPA I KATEGORIA URZĄDZEŃ II 2G Ex de IIC T4 Gb Grupa Przeznaczenie urządzenia Kategoria urządzenia Strefa I Zakłady górnicze M1 M2 Nie dotyczy II Zakłady inne niż górnicze 1G 2G 3G 1D 2D 3D /

5 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ II 2G Ex de IIC T4 Gb RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ NIEELEKTRYCZNYCH Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria Norma Koncepcja ochrony Aplikacje c Zabezpieczenie za pomocą konstrukcji 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Eliminacja źródeł zapłonu za pomocą odpowiednich metod konstrukcyjnych Sprzęgła, napędy paskowe i łańcuchowe, wentylatory, młyny, pompy fr Ochrona za pomocą obudowy z ograniczonym przepływem 2, 22 3 PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej Całe urządzenia d Ochrona za pomocą osłony ognioszczelnej 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Zabezpieczenie przed przeniesieniem wybuchu na zewnątrz, obudowa odporna na ciśnienie wybuchu Hamulce, sprzęgła b Ochrona przez kontrolę źródła zapłonu 1, 2, 21, 22 2 PN-EN System detekcji stanów awaryjnych, kontrola źródeł zapłonu Łożyska ślizgowe, pompy, mieszadła, pompy próżniowe k Osłona za pomocą osłony cieczowej 1, 2, 21, 22 2 PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą osłony z niepalnej i nieprzewodzącej ciepła cieczy Przekładnie p Osłona gazowa z nadciśnieniem 21, 22 2 PN-EN Ochrona przed wnikaniem pyłu realizowana przez zastosowanie gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia we wnętrzu obudowy Pompy RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PYŁOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje ta 20, 21, 22 1D Da PN-EN tb Zabezpieczenie za pomocą obudowy t 21, 22 2D Db PN-EN tc 22 3D Dc PN-EN px, pxb 21, 22 2D Db PN-EN py, pyb Obudowa z nadciśnieniem 21, 22 2D Db PN-EN pz, pzc 22 3D Dc PN-EN ia 20, 21, 22 1D Da PN-EN ib Wykonanie iskrobezpieczne 21, 22 2D Db PN-EN ic 22 3D Dc PN-EN ma 20, 21, 22 1D Da PN-EN mb Osłona hermetyzowana 21, 22 2D Db PN-EN mc 22 3D Dc PN-EN Ochrona przed wystąpieniem nadmiernej temperatury oraz wnikaniem pyłu Ochrona przed wnikaniem pyłu realizowana przez zastosowanie gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia we wnętrzu obudowy Ograniczenie energii zapłonu Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą mas hermetyzujących Aparatura łączeniowa i sterownicza, puszki i skrzynki łączeniowe, kasety sterownicze, oprawy oświetleniowe, silniki Aparatura łączeniowa i sterownicza Pulpity kontrolne, czujniki, siłowniki Urządzenia sygnalizacyjne, wyświetlacze, czujniki, systemy łączeniowe, układy elektroniczne, cewki zaworów /

6 RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO PRACY W GAZOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM Symbol da Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Specjalne czujniki katalitycznych przenośnych detektorów gazowych (do 5 cm 3 ) Zabezpieczenie przed przeniesieniem wybuchu na zewnątrz, obudowa odporna na ciśnienie wybuchu; Osłona poziom da bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa ognioszczelna d, db 1, 2 2G Gb PN-EN poziom db wysoki stopień bezpieczeństwa Osprzęt łączeniowy, poziom dc podwyższony stopień bezpieczeństwa dc 2 3G Gc PN-EN kontrolny, sygnalizacyjny, silniki, transformatory e, eb Budowa wzmocniona e, ec 2 3G Gc PN-EN , 2 2G Gb PN-EN Dodatkowe środki ochrony zapobiegające wystąpieniu nadmiernej temperatury, łuków oraz iskier elektrycznych; poziom eb wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ec podwyższony stopień bezpieczeństwa Puszki i skrzynki łączeniowe, kasety sterownicze, silniki klatkowe, oprawy oświetleniowe ia 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Ograniczenie energii w obwodzie iskrobezpiecznym do wartości niepowodującej zapłonu atmosfery Wykonanie ib 1, 2 2G Gb PN-EN iskrobezpieczne ic 2 3G Gc PN-EN wybuchowej; poziom ia bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ib wysoki stopień bezpieczeństwa poziom ic podwyższony stopień bezpieczeństwa Automatyka, komunikacja, czujniki, przetworniki ma 0, 1, 2 1G Ga PN-EN mb Osłona hermetyzowana 1, 2 2G Gb PN-EN mc 2 3G Gc PN-EN na, nac 2 3G Gc PN-EN nc, ncc Ochrona typu n 2 3G Gc PN-EN nr, nrc 2 3G Gc PN-EN Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za pomocą mas hermetyzujących; poziom ma bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa poziom mb wysoki stopień bezpieczeństwa poziom mc podwyższony stopień bezpieczeństwa Zapobieganie wystąpieniu łuków oraz iskier elektrycznych zdolnych do zapłonu atmosfery w trakcie normalnego użytkowania i w określonych warunkach nieprawidłowych Ochrona przed przeniesieniem wybuchu bądź przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, par, mgieł (osłonięte styki, elementy nieinicjujące zapłonu, uszczelnienie lub hermetyzacja itd.) Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, par, mgieł obudowa o utrudnionym oddychaniu Urządzenia łączeniowe małej mocy, bezpieczniki, urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne, wyświetlacze, czujniki, cewki elektrozaworów Gniazda, wtyczki, osprzęt oświetleniowy, silniki nl, nlc 2 3G Gc PN-EN Ograniczenie energii zapłonu w urządzeniu o, ob 1, 2 2G Gb PN-EN Izolowanie źródła zapłonu urządzenia od atmosfery Osłona olejowa wybuchowej przez zastosowanie wypełnienia z niepalnej oc 2 3G Gc PN-EN i nieprzewodzącej ciepła cieczy px, py 1, 2 2G Gb PN-EN Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych Osłona gazowa gazów, par oraz mgieł realizowana przez zastosowanie z nadciśnieniem pz 2 3G Gc PN-EN gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia Transformatory, kontrolne jednostki rozruchowe Obudowy urządzeń łączeniowych i kontrolnych, analizatory, duże silniki op is, opisa 0, 1, 2 1G Ga PN-EN Ograniczenie mocy optycznej do bezpiecznych wartości op pr, opprb op sh, opshb Promieniowanie optyczne 1, 2 2G Gb PN-EN , 2 2G Gc PN-EN q, qb Osłona piaskowa 1, 2 2G Gb PN-EN Zabezpieczenie promieniowania optycznego elementami ograniczającymi, np. odpowiedni pancerz światłowodu Blokada promieniowania optycznego, np. na wskutek detekcji uszkodzonego włókna Zastosowanie wypełnienia w postaci drobnego materiału sypkiego, np. piasku, uniemożliwiającego przeniesienie płomienia Urządzenia optoelektroniczne Transformatory, stateczniki elektroniczne, czujniki, przetworniki 6 /

7 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA GRUPA WYBUCHOWOŚCI II 2G Ex de IIC T4 Gb I II gazy III pyły nie dotyczy IIA IIIA nie dotyczy IIB IIIB nie dotyczy IIC IIIC PODZIAŁ PALNYCH GAZÓW I PAR CIECZY WG WARTOŚCI MESG I MIC MESG MIC Grupa wybuchowości Wartość MESG* (mm) Grupa wybuchowości Wartość stosunku MIC* IIA 0,9 IIB > 0,5 lecz < 0,9 IIC 0,5 *MESG Maximum Experimental Safe Gap określony za pomocą przyrządu badawczego ze szczeliną o długości 25 mm (wartość istotna dla urządzeń w osłonie ognioszczelnej d ). IIA > 0,8 IIB 0,45 lecz 0,8 IIC < 0,45 *MIC Minimum Igniting Current do wyznaczania tego stosunku powinien być używany iskiernik opisany w PN-EN (wartość istotna dla urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym i ). PODZIAŁ PYŁÓW I WŁÓKIEN PALNYCH Grupa wybuchowości pyłów IIIA Pyły palne IIIB Pyły nieprzewodzące IIIC Pyły przewodzące Rodzaj pyłów Pyły i włókna palne o rozmiarze nominalnym większym niż 500 μm, które mogą przez pewien czas pozostać zawieszone w powietrzu i osiadać pod wpływem swojego ciężaru, np.: pył drzewny, włókna bawełny Pyły palne charakteryzujące się opornością elektryczną większą niż 10 3 Ω m Pyły palne charakteryzujące się opornością elektryczną równą lub mniejszą niż 10 3 Ω m /

8 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA KLASA TEMPERATUROWA II 2G Ex de IIC T4 Gb Uwaga: najniższa temperatura samozapłonu mieszaniny wybuchowej powinna być odpowiednio wyższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury na powierzchni urządzenia elektrycznego. Przykłady: Propan 470 C T1 Etylen 425 C T2 Wodór 580 C T1 Oktan 206 C T3 Acetylen 305 C T2 Klasa temperaturowa Maksymalna temperatura powierzchni [ C] Temperatura zapłonu gazu [ C] T1 450 > 450 T T T T T Grupa wybuchowości gazów IIA Grupa propanowa Klasy temperaturowe maks. temperatura powierzchni T1 450 [ C] T2 300 [ C] T3 200 [ C] T4 135 [ C] T5 100 [ C] T6 85 [ C] Aceton, amoniak, benzen, kwas octowy, ksylen, etan, chlorek etylu, metanol, naftalen, fenol, propan Octan izoamylu, n-butan, alkohol n-butylowy Benzyny, oleje napędowe, oleje opałowe, n-heksan Aldehyt octowy IIB Grupa etylenowa Gaz miejski Etylen, tlenek etylenu Siarkowodór Eter etylowy IIC Grupa wodorowa Hydrazyna, wodór Acetylen Dwusiarczek węgla OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA GAZÓW I PARY CIECZY Kategoria urządzenia Warunki występowania Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni T 1 Nawet przy rzadko występującym nieprawidłowym działaniu 2 a) W czasie normalnego działania b) Przy ogrzaniu gazu lub par do temperatury powierzchni urządzenia T 80%T min T T min T 80%T min * 3 W czasie normalnego działania T T min T min minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy *Wartość ta może być przekroczona tylko przy rzadko występującym wadliwym działaniu 8 /

9 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA KLASA TEMPERATUROWA (PYŁY) II 3D Ex t IIIB T120 O C Dc Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia dla pyłów Obłok pyłu Warstwa pyłu Poniższe metody są równorzędne i zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Wybór jednej z nich jest uzależniony od metody zastosowanej do wyznaczenia maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia T max = 2/3 T obłok METODA A METODA B T max = T 5 mm - 75 C T max = T 12,5 mm - 25 C T 5 mm jest temperaturą zapłonu 5 mm warstwy pyłu T 12,5 mm jest temperaturą zapłonu 12,5 mm warstwy pyłu T obłok jest temperaturą zapłonu przewidywanego obłoku pyłu Ważne: wraz ze wzrostem grubości warstwy pyłu spada minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu oraz rośnie izolacja termiczna. W przypadku gdy grubość warstwy pyłu przekracza 5 mm należy zastosować odpowiednią korelację pokazującą zależność między maksymalną dopuszczalną temperaturą powierzchni a grubością warstwy pyłu lub przeprowadzić odpowiednie badania Ważne: wzór ma zastosowanie tylko dla w przypadku, gdy grubość warstwy pyłu nie przekracza 12,5 mm OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PYŁY Maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych, systemów ochronnych, części i podzespołów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wywołanym obecnością mieszanin pyłów z powietrzem definiowane są jak poniżej. Kategoria urządzenia Warunki występowania Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni T w przypadku obecności obłoku pyłu Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia T w przypadku obecności warstw pyłu (5 12,5 mm) 1 Nawet przy rzadko występującym nieprawidłowym działaniu T 2/3 T min T = T 5 mm - 75 C T = T 12,5 mm - 25 C 2 Nawet w przypadku występującego wadliwego działania T 2/3 T min T T w margines bezpieczeństwa (75 C) 3 W czasie normalnego działania T 2/3 T min T T w margines bezpieczeństwa (75 C) T min minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy; T 5 mm, T 12,5 mm, T w minimalne temperatury samozapłonu warstwy pyłu /

10 CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH MIESZANIN PYŁÓW Z POWIETRZEM Rodzaj pyłu Temperatura zapalenia [ C] DGW [mg/dm 3 ] Maks. ciśnienie wybuchu [MPa] obłok warstwa Aluminium ,51 Żelazo ,29 Cynk ,34 Kakako ,48 Żywica fenolowa 580 b.d. 25 0,63 Octan celulozy ,95 Cukier ,77 CECHA PRZECIWWYBUCHOWA POZIOM ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA EPL II 3D Ex t IIIB T120 O C Dc Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL I II III Ma Ga Da EPL wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną metodę doboru urządzeń Ex w zależności od zapewnionego poziomu zabezpieczenia Mb Gb Db Gc Dc Oznacza poziom ochrony urządzenia, który zależy od określenia ryzyka formowania się źródła zapłonu i różnych warunków gazowej i pyłowej atmosfery wybuchowej 10 /

11 safety and innovations ul. Pasternik 94A, Kraków, ,

Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations

Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. safety and innovations Poradnik Inżyniera ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM safety and innovations str. 3 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 str. 7 str. 8 str. 8 str. 8 str. 10 Podział urządzeń zgodnie z klasyfikacją

Bardziej szczegółowo

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX

Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX Wiadomości pomocne przy ocenie zgodności - ATEX 1. Przestrzeń zagrożona wybuchem i źródła zapłonu W myśl dyrektywy 94/9/WE (ATEX), przestrzeń zagrożona wybuchem jest to przestrzeń, w której zależnie od

Bardziej szczegółowo

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X

Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X PRZEGLĄDY - POGLĄDY w przestrzeniach zagrożonych wybuchem X Michał Swierżewski Do końca 2003 roku klasyfikację przestrzeni zagrożonych wybuchem przeprowadzało się na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM

URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM URZĄDZENIA DO WSPÓŁPRACY ZE STREFAMI ZAGROŻONYMI WYBUCHEM Separatory (bariery), zasilacze i przetworniki z separacją produkcji LABOR-ASTER z cechą II (1) GD [EEx ia] IIC i I (M1) [EEx ia] I to: - zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Aleksander Demczuk

mgr inż. Aleksander Demczuk ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI

WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 5/I WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI 2005 Publikacje I (Informacyjne) wydawane

Bardziej szczegółowo

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe

Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe Nieelektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Ocena urządzeń nieelektrycznych wczoraj i dziś Przed 2004 dobra praktyka

Bardziej szczegółowo

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem

Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem Produkty firmy HELUKABEL przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem HELUKABEL jak powszechnie wiadomo firma rozwiązująca złożone zagadnienia techniczne, dostarczająca kable i przewody oraz osprzęt kablowy

Bardziej szczegółowo

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX

POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX POJĘCIA PODSTAWOWE DYREKTYWA ATEX 1. Wstęp Termin ATEX (Atmosphere Explosive) stosowany jest w odniesieniu do dyrektywy EC 94/9/EU. Dyrektywa dotyczy bezpieczeństwa pracy urządzeń znajdujących się w strefach

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych rodzaje zabezpieczeń Historia Pierwsze ustalenia dotyczące zabezpieczeń urządzeń pracujących

Bardziej szczegółowo

Wentylatory przeciwwybuchowe

Wentylatory przeciwwybuchowe Wentylatory przeciwwybuchowe EX (94/9/WE) Wentylatory przeciwwybuchowe Wentylatory promieniowe z łopatkami zagiętymi do przodu Wentylatory dachowe z wyrzutem pionowym lub poziomym Wentylatory osiowe z

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady

Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady Dyrektywa 94/9/WE ATEX Zestawy utworzone z dwóch lub większej liczby urządzeń Ex Podstawowe zasady III INDEX conference on explosion and process safety in the industry 19-20.10.15, Kraków, Polska Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM do 25 A Wyłączniki silnikowe serii GHG 635 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/ WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach 1, 2 oraz

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY I ROZDZIELNICE W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ

OBUDOWY I ROZDZIELNICE W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ OBUDOWY I ROZDZIELNICE W OSŁONIE OGNIOSZCZELNEJ Wykonane z metalu dla grupy gazowej IIB (IIB H2) Obudowy w osłonie ognioszczelnej serii GHG 64 wykonane ze stopu metali lekkich zaprojektowane zostały zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM WYŁĄCZNIKI GŁÓWNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM do 630 A Wyłączniki główne znajdujące się w naszej ofercie spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 5/I

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 5/I PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 5/I WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLASYFIKACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH URZĄDZEŃ PRZECIWWYBUCHOWYCH NA STATKACH W EKSPLOATACJI INNYCH NIŻ TANKOWCE ORAZ NA TANKOWCACH

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 94/9/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na

Dyrektywa 94/9/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na Dyrektywa 94/9/WE Załącznik nr 18 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C 319/08) z 05.11.2013

Bardziej szczegółowo

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem.

dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. dr inż. Gerard Kałuża Konstrukcja i badania zatapialnych pomp wirowych przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem. I. Wstęp II. III. Pompa zatapialna jest urządzeniem elektryczno-mechanicznym.

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik szczelinowy

Indukcyjny czujnik szczelinowy Wymiary 3.5 5 10 15 0.9 6.95 19 2 0102 10 3 Opis zamówienia Opis zamówienia Szerokość szczeliny 3,5 mm można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Rozszerzony zakres temperaturowy Przyłącze BN BU L+ L- Dane

Bardziej szczegółowo

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA.

Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy. Łukasz Surowy GIG KD BARBARA. Zakres dyrektywy ATEX i przykłady urządzeń z pogranicza dyrektywy Łukasz Surowy GIG KD BARBARA 1 ATEX oznakowanie 2 Zakres dyrektywy ATEX urządzenia maszyny, sprzęt, przyrządy systemy ochronne - zadaniem

Bardziej szczegółowo

REFLEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

REFLEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM REFLEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM FZD 04 i dla lamp wysokoprężnych Wersja wykonana z metalu Reflektory serii FZD 04 dla wysokoprężnych lamp wyładowczych spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Dariusz Gaschi Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe w energetyce oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy Dariusz Gaschi Augustów 2017 Struktura ATEX u (Dyrektywa 94/9/WE) zastąpiona od 20.04.2016

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH

OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM. Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH OPIS WYDARZENIA SYMPOZJUM Bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych DLA ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY ORAZ SPÓŁEK PARTNERSKICH Ex ORGANIZACJA SAFETY AND INNOVATIONS Cel Celem sympozjum

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary 10 5 20.4 3.2 6.2 16.2 1.6 0102 42 ±0.2 Opis zamówienia Opis zamówienia 5 mm niezabudowany Płaska budowa Szczelina montażowa dla opaski do kabli Obudowa odporna chemicznie z PVDF Przyłącze BN BU

Bardziej szczegółowo

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZE

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZE Strona 1 z 6 FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA ELFA Sp. z o.o. 63-500 OSTRZESZÓW ul. Pocztowa 7 tel : 0-62 / 730-30-51 fax : 0-62 / 730-33-06 htpp:// www.ema-elfa.pl e-mail : handel@ema-elfa.pl ZWALNIAKI

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 1 mm niezabudowany Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania

Bardziej szczegółowo

KONTAKT ZWIESZANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE. tel: wyślij zapytanie ofertowe LPL LED

KONTAKT ZWIESZANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE. tel: wyślij zapytanie ofertowe LPL LED ZWIESZANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE LPL LED Zwieszana oprawa oświetleniowa LPL LED wykorzystuje moduły COB LED o wysokiej mocy ( W- W). Zapewniają one większą trwałość i wysoką wydajność w porównaniu z tradycyjnymi

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE PRZECIWWYBUCHOWE ASI Aty grzewczo-wentylacyjne typu ASI są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich metrach w środowiskach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM RLF/RLF-INOX 250 18-58 W / RLF/RLF-INOX 250... N 18-36 W Montaż uniwersalny, wersja wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo lub polerowanej Oprawa

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary M18 x 1 4 1 24 35.5 39 0102 Opis zamówienia Opis zamówienia 8 mm niezabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Przyłącze BN BU L+ L- Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218

Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218 Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności WE do zawór elektromagnetyczny 0518 / 1218 szanowny kliencie! Aby zagwarantowac poprawne funkcjonowanie zaworu, oraz Twoje wlasne bezpieczenstwo, prosimy o uwazne

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy 10 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem czujnik należy obsługiwać za pomocą

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik szczelinowy

Indukcyjny czujnik szczelinowy 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort Szerokość szczeliny 3,5 mm Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Szerokość

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY ATEX I NORM ZHARMONIZOWANYCH

ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ WYBUCHEM W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY ATEX I NORM ZHARMONIZOWANYCH Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 1/2017 (113) 101 Gerard Kałuża Główny Instytut Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna BARBARA, Mikołów ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PRZESTRZENI ZAGROŻONEJ

Bardziej szczegółowo

Wentylatory przemysłowe

Wentylatory przemysłowe Wentylatory przemysłowe Historia CASALS Początki firmy sięgają końca XIX wieku, kiedy Francesc Casals Fransoy otworzył mały warsztat w centrum Ripoll (region Girona w Hiszpanii). Przez lata przetwarzania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX

OCHRONA ZGODNIE Z ATEX ATEX - OCHRONA EEx Dyrektywa Ochrony Przeciwwybuchowej 94/9/EC Nowe wymogi bezpieczeństwa dla systemów zabezpieczających i urządzeń w atmosferach wybuchowych Rozwiązania Norgrena zgodne z ATEX 02 I ATEX

Bardziej szczegółowo

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZEM

ZWALNIAKI ELEKTROHYDRAULICZNE PRZECIWWYBUCHOWE ExZEM Strona 1 z 5 FABRYKA APARATURY ELEKTRYCZNEJ EMA ELFA Sp. z o.o. 63-500 OSTRZESZÓW ul. Pocztowa 7 tel : 0-62 / 730-30-51 fax : 0-62 / 730-33-06 htpp:// www.ema-elfa.pl e-mail : handel@ema-elfa.pl ZWALNIAKI

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx

OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx OBUDOWY Z CERTYFIKATEM ATEX/IECEx DO ZASTOSOWAŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM Zakład Wielobranżowy RADIOLEX Sp. z o.o. Firma Radiolex Sp. z o.o. Zakład Wielobranżowy Radiolex Sp. z o.o. - Jest dynamicznie

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 20/14) C 20/16 27.1.2009 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych

Bardziej szczegółowo

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWBUCHOWYM

OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWBUCHOWYM OPRAWY ŚWIETLÓWKOWE W WYKONANIU PRZECIWBUCHOWYM ellk 92... 18 W 58 W Montaż sufitowy i słupowy, wersja wykonana z tworzywa sztucznego, Oprawy świetlówkowe w wykonaniu przeciwwybuchowym dla dwupinowych

Bardziej szczegółowo

02 - Standardy. - Homologacja - Atex

02 - Standardy. - Homologacja - Atex - Standardy - Stopień ochrony IP - Homologacja - Atex Stopnie ochrony IP dla cewek lub elektrozaworów z wtyczkami elektrycznymi Stopień ochrony wskazuje na wytrzymałość urządzeń elektrycznych w momencie

Bardziej szczegółowo

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-Ex, VTL-Ex i VRA-Ex Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe z certyfikatem Dostępne są prostokątne

Bardziej szczegółowo

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową

ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy ATEX, IECEx Formularz zapytania i lista kontrolna dla motoreduktorów zochroną przeciwwybuchową Wydanie 10/2012 19498950 / PL SEW-EURODRIVE

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym

Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Wymagania bezpieczeństwa w przestrzeni zagrożonej wybuchem Część III. Urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym Michał Świerżewski W kolejnej części wprowadzenia do zagadnień bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF

ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF dr inż. Rafał POROWSKI Pracownia Usług Inżynierskich S A F E C O N biuro@safecon.pl ZASADY I KRYTERIA OCENY ZAGROŻENIA WYBUCHEM ORAZ KLASYFIKACJI I WYZNACZANIA STREF Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

PROJEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM PROJEKTORY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM P 4 dla halogenowych i wysokoprężnych lamp wyładowczych Wersja wykonana z metalu Projektory P 4 dla halogenowych i wysokoprężnych lamp wyładowczych zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI.

Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21. Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI. Dr inż. Mariusz Krawczyk Gdańsk, 2003-05-21 Analityka procesowa WYBUCHOWOŚĆ MIESZANIN GAZOWYCH CZUJNIKI CHEMICZNE DO POMIARU WYBUCHOWOŚCI Wykład 1. Przykład zastosowania gazu palnego (wodoru) Widok ogólny

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy 5 mm niezabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Nominalny zasięg działania

Bardziej szczegółowo

Zwalniaki elektrohydrauliczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie

Zwalniaki elektrohydrauliczne. EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie Zwalniaki elektrohydrauliczne EMA ELFA Fabryka Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. w Ostrzeszowie EMA ELFA 2 Zwalniaki elektrohydrauliczne typu ZE Zastosowanie Praca zwalniaka polega na wysuwie tłoczyska

Bardziej szczegółowo

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce

Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce Historia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego w Polsce dr inż. Michał Górny Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 1 Wypalanie gazu kopalnianego Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach

Bardziej szczegółowo

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego

+ 7.39 WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. od 16 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego WTYKI I GNIAZDA W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM od 1 A do 125 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego i i gniazda w wykonaniu przeciwwybuchowym zapewniają dystrybucję energii elektrycznej wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. Marek Podgórski Poznao, 15.12.2008 r Dyrektywa ATEX 100 A URZADZENIA maszyny, sprzęt, przyrządy stałe lub ruchome, podzespoły sterujące

Bardziej szczegółowo

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE

PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE PRZECIWWYBUCHOWE WENTYLATORY KANAŁOWE WOKE-31, WOKE-35, WOKE-40M, WOKE-40D, WOKE-45M, WOKE-45D, WOKE-50M, WOKE- 50D, WOKE-56M, WOKE-56S, WOKE-56D DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA -2015- 1. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem

Dyrektywa ATEX i znak. Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem Dyrektywa ATEX i znak Uregulowania prawne a oferta ASTE dla stref zagrożonych wybuchem MATERIAŁY SZKOLENIOWE Prowadzący Małgorzata Kwasigroch Kierownik Działu Marketingu Alicja Cwojdzińska Specjalista

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY RYZYKA WYBUCHU W PRZESTRZENIACH POTENCJALNIE ZAGRO ONYCH

METODY OCENY RYZYKA WYBUCHU W PRZESTRZENIACH POTENCJALNIE ZAGRO ONYCH Micha³ ŒWIER EWSKI Sekcja IiUE SEP METODY OCENY RYZYKA WYBUCHU W PRZESTRZENIACH POTENCJALNIE ZAGRO ONYCH Streszczenie: Tradycyjna metoda klasyfikacji przestrzeni potencjalnie zagro onych wybuchem stref

Bardziej szczegółowo

MM DB AC (DC) Iskrobezpieczny zasilacz 12V/0,8 A,16 V/0,8 A Intrinsically safe power supply 12V/0,8 A, 16 V/0,8 A class.

MM DB AC (DC) Iskrobezpieczny zasilacz 12V/0,8 A,16 V/0,8 A Intrinsically safe power supply 12V/0,8 A, 16 V/0,8 A class. MM 3012-800 DB AC (DC) Charakterystyka: Uniwersalny iskrobezpieczny zasilacz - jednokanałowy o podwyższonej wydajności Napięcie zasilające 90-250 V DC, 265 V AC Napięcie wyjściowe 12 V, 15 V (12 V/, 15

Bardziej szczegółowo

Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej

Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej dr inż. ANDRZEJ FGEL nstytut Techniki Górniczej KOMAG Przyszłościowe wymagania dotyczące projektowania urządzeń budowy przeciwwybuchowej W artykule przedstawiono wymagania techniczne, jakie będą musiały

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 15 mm niezabudowany Obudowa ze stali nierdzewnej Akcesoria BF 30 Kołnierz montażowy, 30 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA

MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA MASZYNY ELEKTRYCZNE CELMA SA ISO 9001: 2000 ISO 14001 Trójfazowe silniki indukcyjne klatkowe przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego wielkości mechanicznej 160 315 Typu: EcS(K,L)g-EP, EcS(K,L)gb-EP,

Bardziej szczegółowo

Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, Spis treści

Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, Spis treści Poradnik montera elektryka. 3 / [redaktor Maria Kasperska]. Warszawa, 2017 Spis treści Wstęp VII 1. Elektroenergetyczne linie dystrybucyjne 1 mgr inż. Lech Bożentowicz dr inż. Janusz Jakubowski mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjżcia. Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjżcia. Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XS BT32XAS BT33 BT34 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

KONTAKT GNIAZDA NAPRAWCZE I SERWISOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. tel:

KONTAKT GNIAZDA NAPRAWCZE I SERWISOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM. tel: GNAZDA NAPRAWCZE SERWSOWE W WYKONANU PRZECWWYBUCHOWYM 1 A - 3 A Wersja wykonana z tworzywa sztucznego Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych bez użycia popularnych elektronarzędzi jest często niemożliwe.

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI MOCY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

WYŁĄCZNIKI MOCY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM WYŁĄCZNK MOCY W WYKONANU PRZECWWYBUCHOWYM do 630 A Wyłączniki mocy serii EXKO 73 1813 spełniają zasadnicze wymagania Dyrektywy ATEX (94/9/WE) i są dopuszczone do stosowania w strefach 1, 2 oraz 21 i 22

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Współpraca falownika z silnikiem pracującym w strefie zagrożonej wybuchem

Tytuł Aplikacji: Współpraca falownika z silnikiem pracującym w strefie zagrożonej wybuchem Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA 1. ZASTOSOWANIE

KARTA KATALOGOWA 1. ZASTOSOWANIE Zaślepki Zk2, Zk3, Zk2u i Zk3u STRONA 1/9 1. ZASTOSOWANIE Wpusty kablowe typu Wk2, Wk3, Wk2u i Wk3u przeznaczone są do wprowadzenia kabli lub przewodów energetycznych do wnętrza osłony ognioszczelnej (skrzynki

Bardziej szczegółowo

Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych

Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych Dräger Polytron 5310 IR to ekonomiczny przetwornik do wykrywania stężenia palnych gazów w zakresie DGW w strefach zagrożonych wybuchem. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

P R Z E N O Ś N E O P R AW Y W W Y KO N A N I U P R Z E C I W W Y B U C H O W YM L

P R Z E N O Ś N E O P R AW Y W W Y KO N A N I U P R Z E C I W W Y B U C H O W YM L 1 PRZENOŚNE OPRAWY W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM Latarki Latarki akumulatorowe Reflektory przenośne Latarki nahełmne Przenośne oprawy świetlówkowe Inspekcyjne oprawy zbiornikowe dla Strefy 0 3 OPRAWY OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi BARTEC. Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.**

Instrukcja Obsługi BARTEC. Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.** Instrukcja Obsługi BARTEC Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.** Wydanie 2 Styczeń 2012 Spis treści WSTĘP... 3 WARUNKI PRACY... 3 OZNACZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO...

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PM01.EX INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY ITKU PL.

PM01.EX INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY ITKU PL. PM01.EX ZASILACZ ISKROBEZPIECZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ITKU-99-01-07-17-PL www.radwag.pl ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Przed przystąpieniem do instalacji, użytkowania lub konserwacji zasilacza PM01.EX-* konieczne jest

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 4 mm niezabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Nominalny zasięg działania s n 4 mm Instalacja niezabudowany

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice

Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice Wentylacja i urządzenia wentylacyjne w strefach zagrożenia wybuchem Piotr MADEJ, Katowice Wentylacja pomieszczeń zamkniętych, w których możliwe jest powstawanie mieszanin par cieczy palnych i/lub palnych

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 12.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 40/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-2 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Sprawozdanie z oceny zagrożenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXL210LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXL210LED INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXL210LED Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. ATM Lighting sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Quality News System ATEX zagrożenia wybuchem w zakładach branży budowlanej

Quality News System ATEX zagrożenia wybuchem w zakładach branży budowlanej "System ATEX zagrożenia wybuchem w zakładach branży budowlanej" Wszystkie zakłady produkcyjne, w których w sposób stały lub okresowy występują pyły palne, w ilościach mogących doprowadzić do ich zapłonu,

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 22.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 361/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji w ramach wdrażania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ

DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNA RUROWEGO PRZERYWACZA PŁOMIENIA DETONACJI STABILNEJ RODZAJU 4 SPALANIA DŁUGOTRWAŁEGO TYPU PPD-02 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Witold Kowalczyk Sektor Energetyka

Witold Kowalczyk Sektor Energetyka Witold Kowalczyk Sektor Energetyka Automatic Systems Engineering Sp z o.o. jest firmą o profilu inżyniersko-handlowym z 20-letnią tradycją. Centrala firmy mieści się w Gdańsku. Posiadamy sześć oddziałów

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a

Trójfazowe silniki indukcyjne. serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych. 2006 Wkładka katalogowa nr 11a Trójfazowe silniki indukcyjne serii dskgw do napędu organów urabiających kombajnów górniczych 2006 Wkładka katalogowa nr 11a ZASTOSOWANIE Silniki indukcyjne górnicze serii dskgw przeznaczone są do napędu

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A

Przekaźnik mocy 30 A SERIA 66. Przekaźnik mocy 30 A SERI SERI z 2 zestykami przełącznymi.22 Montaż na płytce drukowanej.82 Podłączenia Faston 250 - montaż na panel Bezpieczna separacja obwodów zgodna z EN 60335-1 Odległość pomiędzy cewką a zestykami: w

Bardziej szczegółowo

PUSZKI ROZGAŁĘŹNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

PUSZKI ROZGAŁĘŹNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM PUSZKI ROZGAŁĘŹNE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM Wersja wykonana ze stopu metali lekkich Puszki rozgałęźne wykonane ze stopu metali lekkich spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy ATE (94/9/WE). Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

Skrzynki SRAP z czujnikami analogowymi

Skrzynki SRAP z czujnikami analogowymi Główne cechy Informacje ogólne Skrzynka z czujnikami analogowymi zapewnia jeszcze większą funkcjonalność. Skrzynka z czujnikami analogowymi monitoruje położenie napędów obrotowych i przesyła informacje

Bardziej szczegółowo

SKRZYNKI ZACISKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM

SKRZYNKI ZACISKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM SKRZYNKI ZACISKOWE W WYKONANIU PRZECIWWYBUCHOWYM NET Wersja wykonana ze stali nierdzewnej Obudowa NET została zaprojektowana specjalnie do zastosowania w skrajnie niekorzystnych warunkach otoczenia w przemyśle

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXF200LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXF200LED INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ EXF200LED Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. ATM Lighting sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP) mgr inż. Michał Hirsz Zakład Bezpieczeństwa przeciwwybuchowego GIG KD BARBARA www.kdbex.eu Stopień ochrony IP jest parametrem charakteryzującym obudowę urządzenia, informującym o tym jaką ochronę zapewnia

Bardziej szczegółowo

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref

VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref VFL-EX, VTL-EX i VRA-EX Prostokątne elektryczne nagrzewnice kanałowe do niebezpiecznych stref Dostępne są prostokątne

Bardziej szczegółowo