FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców współpracę z Radami Osiedli? Jeśli tak to Zajmujemy się ochroną środowiska i przyrody wspólnie z ludźmi, dla podniesienia jakości życia człowieka, przez co rozumiemy między innymi jakość środowiska (np. powietrze, hałas), możliwość odpoczynku, kontakt z przyrodą. Edukacja pro-ekologiczna: Udział w festynach i innych formach zabawy, konkursy, zabawy ruchowe nawiązujące do tematyki ekologicznej, prelekcje, zajęcia, szkolenia, etc. Ekologizacja osiedli: współpraca we wprowadzaniu na osiedlach rozwiązań sprzyjających przyrodzie i środowisku człowieka możecie się podzielić: lokalowe? sprzętowe? Dane teleadresowe i dane osoby/ osób Zasoby ludzkie: mamy własnych specjalistów, kontakty ze specjalistami z zewnątrz, w szczególności bogate kontakty zagraniczne, mamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, Inne: wydawnictwa edukacyjne, Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Roman Guziak Prezes, Ewa Zuber Skarbnik,

2 ?? Europejskie Stowarzyszenie Ekologów Działamy na terenie Osiedla Biskupin-Sępolno, współpracujemy z kilkunastoma placówkami oświatowymi na terenie Wrocławia. Zależy nam na rozszerzeniu działalności na inne osiedla Wrocławia Organizujemy warsztaty dla dorosłych oraz uczniów na wszystkich szczeblach nauczania. Prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty ekologiczne, pracujemy metodą aktywnego nauczania. We współpracy z państwami Unii Europejskiej i Azji Centralnej promujemy efektywne wykorzystanie energii. Organizujemy zajęcia na tematy prozdrowotne, przeciwdziałania nałogom oraz poświęcone radzenia sobie ze stresem. Ostatnio realizujemy warsztaty o mobbingu wśród dorosłych i młodzieży. Współpraca ze szkołami, świetlicami środowiskowymi oraz mieszkańcami w zakresie: - szerzenia edukacji prozdrowotnej - monitoringu energetycznego i efektywnego wykorzystania energii - zasad ekorozwoju na terenie osiedli i miasta. - projektowanie i organizowanie ścieżek przyrodniczych przez młodzież - pomoc w budowie kompostowni na terenie osiedli - organizowanie konkursów ekologicznych dla placówek - warsztaty na tematy prozdrowotne, przeciwdziałania nałogom oraz poświęcone radzenia sobie ze stresem. - warsztaty o mobbingu wśród dorosłych i młodzieży. -aktywizacja mieszkańców poprzez propagowanie działalności dzieci i młodzieży. - włączenie osiedli w działania międzynarodowe (wycieczki, konferencje, realizacja projektów) - budowa strony internetowej dla wymiany doświadczeń. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, specjalistów w różnych dziedzinach. Prowadzimy szeroko pojętą edukację ekologiczną realizowaną metodami active learning. Działamy na terenie kilku gmin Dolnego Śląska. Współpracujemy z krajami Europy i Azji Centralnej, organizujemy konferencje krajowe międzynarodowe, reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej. Dofinansowanie zdobywamy ze środków Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz gmin. Grażyna Jaworska wp.pl tel

3 Familijny Wrocław Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań Działamy na terenie Osiedli : Psie Pole Zawidawie, Kowale, Brochów, Książe, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Kleczków, Żerniki, Kozanów, Grabiszyn. Chcemy wszędzie tam gdzie utrudniony jest dostęp do edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej dla najmłodszych mieszkańców naszego Miasta. Fundacja Familijny Poznań powstała we wrześniu 2001 roku jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji skupia się na problematyce z zakresu polityki społecznej, oświaty i wychowania. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Filary działalności Fundacji Familijny Poznań : Edukacja przedszkolna. Od 2004 roku priorytetem Fundacji jest zapewnienie edukacji dla najmłodszych dzieci. Reagując na problem braku miejsc dla przedszkolaków, podyktowany warunkami ekonomicznymi rodzin z dziećmi oraz brakiem dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania, Fundacja Familijny Poznań zaczęła tworzyć unikatową w skali kraju sieć punktów przedszkolnych. Fundacyjne przedszkola zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie pięciu województw (wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, gdańskie, mazowieckie) pozyskując na ten cel około 18 mln zł ze środków zewnętrznych. Aktualnie Familijny Poznań prowadzi: - 11 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Wielkopolski, - 13 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Łódzkiego, - 1 przedszkole całodzienne w Poznaniu - 20 bezpłatnych punktów przedszkolnych w Poznaniu - 6 punktów przedszkolnych w Gdańsku - 1 przedszkole całodzienne w Gdańsku - 18 bezpłatnych punktów przedszkolnych we Wrocławiu Edukacja szkolna. Od roku 2009 Fundacja Familijny Poznań, kierując swoją ofertę edukacyjną również do młodzieży, prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową nr 52 w Poznaniu. Ponadto Fundacja Familijny Poznań kształci poznańskich podopiecznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 1. Kształcenie ustawiczne Aktywizacja zawodowa. Pamiętając jak ważna jest aktywność zawodowa w życiu każdego człowieka, Fundacja Familijny Poznań od 2006 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zrealizowanych projektów (między innymi: Nauka i praca inwestycją w siebie 2 edycje, Podnieś swoje kwalifikacje bądź konkurencyjna na rynku pracy, Nowe perspektywy dla kobiet 45+, Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie ) Fundacja pomogła 360 osobom uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ze wsparcia w postaci kursów zawodowych, praktyk i staży, a także warsztatów motywacyjnych, warsztatów mnemotechnik, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, treningu umiejętności społecznych korzystały kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym w wieku 45+ i z terenów wiejskich oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres terytorialny zrealizowanych projektów obejmuje: powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki oraz powiat poznański a także miasta: Łódź, Poznań i Konin. Na realizację w/w projektów Fundacja Familijny Poznań pozyskała niespełna 4,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnictwo Prawne, Obywatelskie, Psychologiczne. Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienia obywatelom równego dostępu do

4 informacji przyświeca Fundacji Familijny Poznań od momentu powstania. Cel ten realizowany był od początków działalności poprzez: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Biura Porad Prawnych, prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów, prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia a także realizowanie różnego rodzaju kampanii społecznych. W chwili obecnej Fundacja Familijny Poznań realizuje projekt Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w ramach którego utworzone zostały 4 Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu. Z usług Biur obejmujących całkowicie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie m. in.: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa rodzinnego może skorzystać każdy obywatel. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opieka nad dziećmi do 3 roku życia. W ramach zadania publicznego Gminy Wrocław, Familijny Wrocław podjął się realizacji : Wrocławskiego Opiekuna Dziennego czyli opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku życia ( ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ). Projekt realizowany jest od 2011 roku. Planowo Familijny Wrocław obejmie opieką około 130 dzieci. Do zrealizowania tego założenia zatrudnionych zostanie około 45 dziennych opiekunów. Opiekun dzienny jest bardzo innowacyjna formą opieki, dlatego na chwilę obecną trwa szeroko zakreślona akacja promocyjno - informacyjna, aby dotrzeć do jak największej liczby Wrocławian. Główną ideą jest umożliwienie powrotu do pracy młodym matkom, a także zapewnie opieki dzieciom do lat 3, dla których w publicznych żłobach we Wrocławiu co roku brakuje miejsc. współpracę z Radami Osiedli? Jeśli tak to i dane osoby/ osób 1. Tworzenie publicznych, bezpłatnych pięciogodzinnych punktów przedszkolnych. 2. Tworzenie innych placówek opiekuńczo edukacyjnych tj. : przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych. - pomoc w pozyskaniu lokali, w których sprawowana będzie opieka ; - współpraca w zakresie promocji i informacji o placówkach; 3. Tworzenie sieci opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w postaci Wrocławskiego Opiekuna Dziennego. - współpraca w zakresie promocji i informacji o projekcie w środowisku lokalnym. Zasoby na terenie Wrocławia : Biuro Fundacji : - dostęp do internetu; - ksero, fax, skaner; - salka szkoleniowa na 10 os. ; - pełne zaplecze sanitarne. Biuro czynne jest 5 dni w tygodniu od 8.00 do Znamy się na : - kompleksowej realizacji projektów z zakresu polityki społecznej; - uruchamianiu i prowadzeniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych; Współpracujemy : - Familijny Wrocław ul. M.C. Skłodowskiej 46/1A, Wrocław Krzysztof Kocowski Dyrektor Oddziału Tel. : Pozarządowych Umbrella w ramach Projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontakt do organizatorów: tel , strona

5 Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN Kozanów, Kuźniki, Leśnica, Grabiszynek, Żerniki, Stare Miasto [jesteśmy otwarci również na inne osiedla],biskupin Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest animatorem działań na rzecz propagowania szeroko rozumianej aktywności fizycznej, jej znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności każdego człowieka oraz przedsięwzięć w obszarze marketingu sportowego, określanych jako promocja sportu oraz promocja poprzez sport. Mamy nadzieję, iż współpraca z Radami Osiedli będzie w różnych dziedzinach promocji, organizowania wspólnych działań. Zasoby lokalowe siedziba do korespondencji ul Legnicka 65 [Sektor 3]. Tutaj jest organizowana część spotkań i warsztatów. W najbliższym czasie zamierzamy przenieść biuro na Kozanów. Sprzętowe sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kije Nordic Walking, pojazdy trikke Zasoby instruktorzy Nordic Walking, instruktorzy sportu ogólnego, rehabilitanci, Instruktorzy Aqua Aerobiku, osoby z wykształceniem ekonomicznym, zarządzania, liczni wolontariusze z różnym wykształceniem i umiejętnościami Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się sportem oraz turystyką, co umożliwia nam organizowanie jeszcze bardziej profesjonalnych zajęć. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN ul. Legnicka Wrocław Katarzyna Moskal Marcin Spitalniak

6 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Fotograficzno-Artystyczne FOTOelARTE Działamy na osiedlu Karłowice, Różanka, Polanka, Mirowiec, chcemy na wszystkich pozostałych we Wrocławiu i województwie Zajmujemy się fotografią, i profesjonalnie i amatorsko. Uczymy młodych fanów fotografii oraz rozwijamy pasję fotograficzną zbudowaną na prawidłowych zasadach fotografii oraz indywidualnym spojrzeniu na Świat. Piszemy artykuły i robimy fotoreportaże. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu: JCI Wrocław, Stowarzyszenie Młodych Twórców Kontrast, Stowarzyszenie Żółty Parasol, Stowarzyszenie Aktywni, Szkoła Stardance oraz Fundacja Blik. Chętnie zrobimy profesjonalny fotoreportaż z różnych imprez organizowanych przez Rady Osiedli. Mamy również doświadczenie w organizacji i prowadzeniu festynów i pikników osiedlowych. Organizujemy też wyjazdy plenerowe, na których w przystępny sposób uczymy zasad fotograficznych. W swoich szeregach mamy ponad 30 osób, połowa z nich to aktywni fotograficy, fotoreporteży, dziennikarze. Posiadamy profesjonalny oraz półprofesjonalny sprzęt fotograficzny. Współpracujemy również z dyplomowaną wizażystką oraz zawodową wodzirejką. Posiadamy trzy zaprzyjaźnione zespoły muzyczne, które chętnie umilą czas uczestnikom współorganizowanych przez nas imprez. Planujemy wyjazdy, wernisaże oraz inne wydarzenia z dużym wyprzedzeniem. Współpracujemy z ZOZ Psie Pole, Apteką Królewską, Apteką SuperPharm, wydawnictwem PolskaPresse, posłanką na sejm Ewą Wolak, MOPS Wrocław, Fundacją Tobiaszki, Domem Kultury Agora. Siedziba: ul. Legnicka 65 Wrocław, tel (Emilia Soboń Prezes Zarządu)

7 Fundacja Sportmania Dzielnice: Krzyki, Ołtaszyn, Gaj, jesteśmy także otwarci na pozostałe tereny Wrocławia Fundacja zajmuje się promowaniem zdrowego, aktywnego stylu życia. Specjalizujemy się w zajęciach/ szkoleniach z zakresu tenisa ziemnego, narciarstwa, nordic walking, pilatesu. Organizujemy wyjazdy kajakowe, rowerowe(turystyczne i górskie), piesze. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i ich rodzin, młodzieży. Otwarci jesteśmy także na pozostałe grupy wiekowe. Tym co nas wyróżnia jest pasja, energia i doświadczenie, ponieważ robimy to co kochamy. Chętnie wprowadzimy do Waszych osiedli aktywność i zdrowie, pomożemy także realizować pasje. Jesteśmy otwarci na propozycje i nowe wyzwania. i dane osoby/ osób Posiadamy potencjał ludzki- instruktorów narciarstwa, tenisa ziemnego, nordic walking, pilatesu oraz dietetyka. Ponadto fundację tworzą absolwenci AWF Wrocław. Posiadamy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z tenisa ziemnego oraz dostęp do kortu ziemnego na krzykach. Współpracujemy Miastem w Formie (programem mającym na celu zwiększać świadomość zdrowotną Wrocławian), Wrocławską Szkołą Narciarską oraz Stowarzyszeniem Spontan. Towarzystwem Walki z Lenistwem. Zajęcia sportowe prowadzimy przez cały rok, jednak największą aktywność w sportach zimowych wykazujemy od grudnia do marca, a w pozostałych dziedzinach od kwietnia do listopada. Fundacja Sportmania ul. Szmaragdowa Wrocław tel lub

8 Osiedle Czym się zajmuje wasza Rada - czym możecie się pochwalić Czy dostrzegacie jakieś problemy na osiedlu w których rozwiązaniu mogłyby pomóc organizacje pozarządowe? Czy może macie już jakiś współpracę z organizacjami? Jeśli tak to i dane osoby/ osób HUBY - ilość mieszkańców Osiedle usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i PKS. Przez osiedle przebiega linia tramwaju 32 plus. Powstają nowe osiedla takie jak Mieszczańskie przy ul. Hubskiej. Przy ul. Borowskiej mieści się Wrocławski Park Wodny. Nasza rada koordynuje działania instytucji na rzecz naszego osiedla. Dbamy o infrastrukturę powstają nowe chodniki, przystanki, wiaty. Jesteśmy jedyną radą której po 7 latach intensywnych starań udało się zintegrować do wspólnego działania 5 Wspólnot i 2 Spółdzielnie Mieszkaniowe w celu zagospodarowania wnętrza blokowego przy ul. Gajowej. Pozyskano od miasta na ten cel zł. Realizacja rozpocznie się wiosną 2012 r.oddano nową bibliotekę, miasteczko ruchu drogowego. Cyklicznie organizujemy festyn pod nazwą Święto ulicy Gajowej oraz cykl badań profilaktycznych Białe Niedziele we współpracy z Wojskowym Szpitalem z ul. Weigla. Wspomagamy prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz zajęcia z trenerem osiedlowym. Organizujemy konkursy ekologiczne, Wigilie dla samotnych, Mikołaje dla dzieci. Poprzez aukcje i zbiorki wspomagamy Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową. Dzięki pozyskanym sponsorom z naszego osiedla, w grudniu br. organizujemy spektakl dla dzieci w Klinice Hematologii przy ul. Bujwida. Brak instytucji kulturalnych, domu kultury, kina, dyskoteki. Na terenie osiedla nie ma odkrytego basenu ani klubów młodzieżowych. Aquapark przy swoich wysokich cenach jest niedostępny dla mieszkańców osiedla. Brak alternatywy dla spędzania wolnego czasu na podwórkach. Organizacje pozarządowe pomogłyby pozyskać fundusze na wynajęcie od Browaru Mieszczańskiego pomieszczeń na organizowanie warsztatów teatralnych, filmowych, dziennikarskich, tanecznych i innych. Warsztaty skierowane byłyby do szerokiej rzeszy mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia integrowałyby środowisko nowych i starych mieszkańców naszego osiedla. Doceniając rolę organizacji pozarządowych w animacji działań na rzecz rozwoju osiedli, w harmonogramie festynu na 2012 roku przewidzieliśmy prezentacje organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu świetlicy środowiskowej. Chcemy znależć ciekawe miejsce poza szkołą, które mogłoby egzystować przez cały rok, również w wakacje, stanowiąc alternatywę spędzenia ciekawych wakacji w mieście. Browar Mieszczański mieszczący się przy ul. Hubskiej słynny jest z prowadzenia działań artystycznych Podwodny Wrocław, wystaw, galerii, teatru. Nie są to jednak działania cykliczne, a zbyt wysoka sztuka nie trafia do większości zwykłych mieszkańców naszego osiedla. Chcemy oswoić to miejsce, stworzyć klimat do rozwoju działań artystycznych dla dzieci i młodzieży. Dzięki naszym prywatnym kontaktom / Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Maria Nawrot dziennikarka Telewizji Dolnośląskiej, / nawiązaliśmy kontakty z Fundacją MY Wrocławianie, która współpracowała z nami przy organizacji festynu osiedlowego w 2011 roku. Mamy kontakty z aktorami, twórcami, managerami. Maria Nawrot wiceprzewodnicząca Rady Osiedla HUBY Wiesława Kwaśnik przewodnicząca Rady Osiedla HUBY

9 Projekt osiedla.info realizowany jest przez firmę ASKE, ul. Redycka 8/9, Wrocław Projekt obejmuje wszystkie osiedla Wrocławia, wg podziału terytorialnego oraz podziału tkwiącego w świadomości mieszkańców 84 osiedla. Pragniemy zaprezentować projekt serwisu internetowego osiedla.info. Projekt ten ma na celu aktywowanie działalności szerokich kręgów mieszkańców na rzecz Wrocławia i jego osiedli, poprzez większe uczestnictwo w życiu własnego osiedla. Projekt zakłada m.in. pomoc organizacjom, stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków finansowych, wspieranie działalności w zakresie zarządzania informacją, upowszechnianie informacji o ich działaniach w internecie. Jednym z kluczowych elementów serwisu jest stworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych instytucji działających (policja, straż miejska, szkoły, przedszkola, służba zdrowia, apteki, kina, teatry, domy kultury, poczty, banki, bankomaty, sklepy, placówki usługowe itp. ). Szczególną rolę spełniać ma osobna strona / zakładka poświęcona Radom Osiedli na której publikowane będą informacje teleadresowe Rad Osiedli, skład Rad, Zarządów i komisji, terminy posiedzeń, spotkań z mieszkańcami, itp.. Na tych stronach wszystkie zainteresowane Rady będą mogły publikować informacje o swojej działalności, swoje biuletyny, zaproszenia na festyny, itp. W ramach serwisu przewidziano także funkcjonowanie wielowątkowych forów dyskusyjnych dla mieszkańców.. Pragniemy nawiązać Osiedla, Stowarzyszeniami, Organizacjami poprzez bezpłatne udostępnienie zasobów serwisu oraz bezpłatne przekazanie powierzchni umożliwiając tym samym informowanie mieszkańców o bieżącej działalności, organizowanych spotkania, eventach, festynach, zamieszczania relacji z wydarzeń. Serwis internetowy osiedla.info. Serwis osiągnie pełną funkcjonalność z początkiem roku. Zaplanowaliśmy na ten czas kampanię reklamową z udziałem mediów elektronicznych i tradycyjnych. We współpracy z firmami zamierzamy organizować konkursy i loterie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu. Każdy serwis osiedlowy będzie docelowo obsługiwany przez administratora mieszkańca danego osiedla. ASKE ul. Redycka 8/9, Wrocław, Korespondencja: ASKE, UP8, skr. poczt. 1772, Wrocław, fax Artur Urbaniak, tel. kom

10 Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota?? Interesuje nas nawiązanie kontaktów z możliwie jak największą ilością osiedli. Kwestowaliśmy podczas występów międzynarodowego chóru Biblical z Filadelfi naprzeciw siedziby SEKTORA 3, na Rynku zorganizowaliśmy happening Dzień z chorobą oparzeniową - w przyszłym roku planujemy serię szkoleń we wrocławskich liceach. Zajmujemy się głównie szerzeniem wiedzy na temat choroby oparzeniowej i pierwszej pomocy w wypadku poparzeń. W związku z tym gromadzimy dane statystyczne dotyczące wypadków z poparzeniami. Zajmujemy się również wspieraniem osób poparzonych-obecnie mamy 4 osoby pod opieką. Jesteśmy jedyną cywilną, nie zrzeszającą lekarzy, organizacją zajmującą się tą dziedziną życia. Współpracujemy ze wszystkimi Centrami Oparzeń w Polsce. Najbardziej ścisłą współpracę mamy ze Wschodnim Centrum Oparzeń w Łęcznej. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy w poparzeniach we wrocławskich liceach. Jeśli to przedsięwzięcie się powiedzie, chcielibyśmy organizować szkolenia trafiające również do innych grup docelowych. Przygotowując takie szkolenia bardzo chętnie podjęlibyśmy Osiedli Współpracujemy ze wszystkimi Centrami Oparzeń w Polsce. Najbardziej ścisłą współpracę mamy ze Wschodnim Centrum Oparzeń w Łęcznej. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Polsce zajmujących się problematyką poparzeń. Wszyscy pracujemy w Fundacji jako wolontariusze. Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota ul. Czysta 7/ Wrocław telefon: Dorota Rzechonek - Rada Fundacji telefon:

11 Junior Chamber International LOM Wroclaw Swoim działaniem obejmujemy Wrocław i Dolny Śląsk. Kolejne dwa oddziały znajdują się w Krakowie i Warszawie. Planujemy otwarcie LOMów (oddziałów) w kolejnych miastach wojewódzkich w Polsce Nawzajem tworzymy możliwości rozwoju dla młodych i aktywnych osób w wieku lat. Trzy główne obszary to: networking, szkolenia i rozwój, działalność charytatywna i społeczna. JCI to światowa organizacja zrzeszająca prawie osób, dlatego znaczna część działań realizowana jest przy zaangażowaniu członków oddziałów zagranicznych m.in. z Niemiec, Belgii, Holandii, Litwy, Szkocji, Czech i Słowacji. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorcze i aktywne osoby. W wieku lat. W JCI znajdą one możliwości m.in. w zakresie: networkingu (nawiązywanie kontaktów i współpracy nie tylko biznesowej z przedsiębiorcami zrzeszonymi w JCI); udziału w szkoleniach i warsztatach związanych z umiejętnościami miękkimi, które na pewno usprawnią działania rad osiedli; udziału i wsparcia w akcjach charytatywnych i społecznych. Dla żądnych międzynarodowych przygód oferujemy wyjazdy i spotkania z członkami z zagranicznych oddziałów w Europie i na świecie. W grupie 20 członków JCI LOM Wrocław znajdziecie m.in.: właścicieli i menadżerów zarządzających przedsiębiorcami, trenerów, coachów, prawników, studentów różnych kierunków, członków innych organizacji, doktorantów i pracowników naukowych, fotoreporterów, miłośników podróży oraz wiele innych ciekawych osób. Dysponujemy zespołem certyfikowanych trenerów, który prowadzi obecnie m.in. projekt rozwojowy dla liderów. Posiadamy doświadczenie w wielu dziedzinach oraz bardzo szeroki kapitał relacyjny. We Wrocławiu współpracujemy m.in. z: Stowarzyszeniem FOTOelARTE, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej, Toastmasters Woroclove, SF Business Centre Club, Projektem NetworkSunrise, Radą Osiedla Mirowiec, Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu. Siedziba: ul. Legnicka 65 Wrocław, Prezydent 2011 Piotr Sobczak Vice Prezydent ds. członkowski 2011: Tomasz Bąkowski Tel:

12 Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Kamienna Tęcza Swoją siedzibę mamy w Sektorze 3 we Wrocławiu, ul. Legnicka 65 Dotychczasowe projekty realizujemy w użyczonych/ wynajmowanych salach w SOSW nr 11 we Wrocławiu, ul. Kamienna 99/101 lub w Sektorze 3. Podejmiemy starania o pozyskanie lokalu od miasta. Jesteśmy otwarci na pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z całego miasta, szczególnie tym, które zrealizowały obowiązek szkolny. Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osób szczególnie dorosłych- z niepełnosprawnością intelektualną.są wśród nich także osoby z niepełno sprawnością fizyczną i różnymi chorobami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Realizację celów zamierzamy osiągnąć poprzez wybudowanie domu stałego pobytu, uruchomienie mieszkań chronionych i inne działania, w tym realizację różnorodnych projektów - dla naszych podopiecznych jak i dla ich rodzin. Wspólna realizacja projektów integrujących lokalnie, pokoleniowo. Poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych w wymiarze 4-6 godzin dziennie. Prezentacja i rozwijanie osiągnięć, zainteresowań, pasji artystycznych naszych podopiecznych. Użyczenie pomieszczeń do realizacji projektów związanych z tańcem, z zajęciami sportowymi, z fotografią, plastyką, grą na instrumentach klawiszowych czy wyplataniem koszy. Możemy zaoferować dobrze przemyślane projekty, umiejętność współpracy i współdziałania z różnymi podmiotami, czas, umiejętności organizacyjne, w tym pozyskiwanie specjalistów, wolontariuszy. Jesteśmy otwarci na wymianę dobrych praktyk, nowe doświadczenia, poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie pracy w organizacjach pozarządowych. Współpracujemy z Sektorem3, Dolnośląską Radą ds. Młodzieży, Fundacją Bene Facta, Stowarzyszeniem Młodych Twórców Kontrast, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Fotograficzno- Artystycznym FOTOel ARTE Teresa Malik Tel.kom

13 Stowarzyszenie Krzyś Kąty Wrocławskie Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Wspieramy Domy Dziecka, Rodzinne Pogotowia oraz osoby niepełnosprawne-dzieci oraz młodzież. Organizujemy eventy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy wyjazdy wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Pomagamy w codziennym życiu oraz w walce z przeciwnościami losu naszym podopiecznym. Ewa Walerzak- prezes Tel mail: Krzysztof Jagiełka-wiceprezes Tel mail:

14 FUNDACJA LEPSZE DNI Działamy : ZŁOTNIKI, LEŚNICA CHCIELIBYŚMY: STABŁOWICE, MAŚLICE, ŻERNIKI, PILCZYCE, NOWY DWÓR, PUSTKI, KOZANÓW, PRACZE ODRZ. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNCYCH edukacja, rehabilitacja, integracja, aktywizacja, działalność charytatywna, wsparcie niematerialne, promocja wolontariatu, likwidacja barier, zbiórka 1% dla naszych podopiecznych na Ich leczenie i rehabilitację. DZIAŁAMY W PARTNERSTWIE LOKALNYM AKTYWNA LEŚNICA, DFOP, RCWIP, FRES. Z RADĄ OSIEDLA LEŚNICA ZROBILIŚMY RAZEM KILKA RZECZY NP.WOŚP w styczniu 2010, udział w festynach lokalnych w 2010r.,PARTNERTSWO LOKALNE AKTYWNA LEŚNICA festyny w czerwcu 2010,2011, listopad 2011 HAPPENNING w LEŚNICY. Chcielibyśmy z pomocą Rady Osiedla nawiązać współpracę z Ośrodkiem Szk. na Złotnikach dla dzieci niewidomych i niedowidzących i np. spowodować udostępnienie przez Ośrodek basenu dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, dla seniorów i wolontariuszy. Z basenu w chwili obecnej korzystają tylko uczniowie tegoż ośrodka! SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH np. uruchomić wypożyczalnię, dostęp do terapeutów i wolontariuszy np. chcielibyśmy uruchomić hipoterapię, SDŚ, SI, rehabilitacje ogólnorozwojowe. Oraz największym marzeniem jest stworzenie Ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego z pełną diagnostyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz klubu otwartego 7dni w tygodniu dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z wieloma opp np. POTRAFIĘ POMÓC, KKN, fundacja AUDIODESKRYPCJA z Białegostoku, CKWZ, ORE OSTOJA, WSS SUPERMEDIAFON, DOLSIN, STOWARZYSZENIE UŚMIECHU, KAN, WOŚP, CENTRUM BALANS, TPG, SDŚ RATYŃ, STOWARZYSZENIE RETINOPATIA STOP, fundacja HIPPO AMICUS, EMMAUS, KARAN, CK ZAMEK, STOWARZYSZENIE TAI CHI, DK ANIMA, Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Częstochowska 42 Wrocław, fundacja WROCŁAWSKIE KRASNALE i wiele innych. Jesteśmy członkiem nowopowstającego KONGRESU OPP na rzecz dzieci, młodzieży niepełnosprawnej powołanego do życia przez fundację POTRAFIĘ POMÓC. ul. Częstochowska Wrocław Katarzyna Szpruta oraz Szefowa wolontariuszy Katarzyna Machowska tel: ,

15 Partnerstwo lokalne dla osiedla Leśnica Administracyjnie: Leśnica (osiedla Mokra, Marszowice, Żar, Ratyń, Złotniki, Stabłowice, Żerniki Pn Współpraca partnerska na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla Leśnica we Wrocławiu. Tworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, prowadzenie działań o charakterze integracyjnym, informacyjnym, aktywizującym i edukacyjnym, rozpoznawanie problemów społecznych na osiedlu, stałe zwiększanie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup społeczności Kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji działających na osiedlu. Współorganizacja festynu osiedlowego, współprowadzenie debat społecznych Nasze Partnerstwo skupia się wokół osiedla Leśnica we Wrocławiu. Jest współpracą lokalnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Każda z współpracujących instytucji posiada własne zasoby. Inicjatorem powołanego partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2. Zasobem Ośrodka jest wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych, ponadto posiadamy zasoby infrastrukturalne (sala konferencyjna). W skład Naszego Partnerstwa wchodzi 8 instytucji oraz 3 współpracujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II Stowarzyszenie KARAN Zespół Szkół Nr 24 Centrum Kultury Zamek Rada Osiedla Leśnica Fundacja Lepsze Dni Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji International Institute of Poverty Patrycja Nowakowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2, ul. Średzka 42, Wrocław, tel fax , oraz przedstawiciele powyższych instytucji

16 Wrocławskie Centrum Mediacji i Profilaktyki Konfliktu Swoimi działaniami obejmujemy mieszkańców miasta Wrocław i Dolnego Śląska Nasza działalność polega na: - rozwiązywaniu poprzez mediacje konfliktów mieszkańców Wrocławia - edukacji mieszkańców Wrocławia w zakresie mediacji - prowadzeniu szkoleń dotyczących popularyzowania idei mediacji Poprzez Rady Osiedli chcemy dotrzeć do osób/środowisk potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, chcących zapoznać się z mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediatorzy, szkoleniowcy

17 Stowarzyszenie Nasz Wrocław Działamy na osiedlu Muchobór Mały. Chcemy rozszerzyć działalność na inne osiedla Wrocławia. Aktualnie zajmujemy się organizacją zajęć z piłki nożnej w przedszkolach. Jesteśmy jedyną organizacja na terenie Wrocławia, która organizuje takie zajęcia. Chcielibyśmy aby zajęcia na danym osiedlu odbywały się pod patronatem danej Rady Osiedla. Posiadamy sprzęt sportowy oraz wykwalifikowana kadrę trenerów która posiada wszelkie niezbędna uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Stowarzyszenie Nasz Wrocław, ul. Szkocka 69/1, Wrocław, Tel ,

18 OGRÓD WYOBRAŹNI Śródmieście, Stare Miasto Edukacja dzieci i młodzieży Organizacja eventów Prowadzimy Leonardo da Vinci Niepubliczną Szkołę Podstawową. Członkowie stowarzyszenia mają duże doświadczenie w zakresie pisania i koordynowania projektów. Małgorzata Lech Krawczyk wiceprezes zarządu Ul. Młodych Techników 58

19 FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO Przedmieście Świdnickie, osiedle Corte Verona Nie mam Znam się na relacji właściciel mieszkania zarządca nieruchomości sprzątaczka. Mam firmę sprzątającą. Współpracuję ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zbigniew Pisuła Tel

20 Parkour Wrocław (Klub Sportowy)? Na wszystkich wrocławskich osiedlach. Zajmujemy się działalnością sportową. Sport, który promujemy to parkour. Dyscyplina ta jest wyjątkowa, ponieważ nie wymaga żadnego sprzętu i może być uprawiana przez każdego, przy czym jest użyteczna i rozwijająca, łącząc w sobie różne aspekty rozwoju fizycznego jak i również psychicznego. Nasza działalność obejmuje organizację i prowadzenie treningów, pokazów oraz warsztatów. Angażujemy się w projekty zarówno komercyjne jak i niekomercyjne. Współpracujemy ze szkołami, prywatnymi firmami oraz mediami. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Współpraca w zakresie aktywizacji sportowej mieszkańców. Nasze najbardziej cenne zasoby to oczywiście zasoby ludzkie. Na chwilę obecną klub liczy ponad 30 członków. Wiele osób posiada wieloletnie doświadczenie instruktorskie w prowadzeniu zajęć sportowych. Dodatkowo niektórzy członkowie posiadają uprawnienia instruktorskie z samoobrony, uprawnienia wychowawcy kolonii i zimowisk oraz ukończony kurs kaskaderów filmowych a także uprawnienia do pracy na wysokości. Artur Młynarczyk Natalia Harbul

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych CENTRUM POŁUDNIOWA modernizacja budynku przy ul. Południowej w Koninie na potrzeby rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Fundacja PODAJ DALEJ prowadzi szeroką działalność przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ NA LATA 2013-2016. D Ą B R O W A G Ó R N I C Z A Misja Szkoły Nasza szkoła nie tylko Cię oceni to szkoła, która

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka Współpraca miasta Zamość z III sektorem

Dobra praktyka Współpraca miasta Zamość z III sektorem Projekt pn. Edukacja dla inicjatywy lokalnej w Gminie Lubomierz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom

Partnerzy. Gmina Wrocław. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego. Fundacja In Posterum. Fundacja Integracji Społecznej Prom Różni Obywatele - Jedno Miasto Partnerzy Gmina Wrocław Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Fundacja In Posterum Fundacja Integracji Społecznej Prom Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego Wrocław

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE

DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE DOTACJE NA WOLONTARIAT W POLSCE PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu działania nakierowane na: wolontariat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA

ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA ROZDZIAŁ IV TURYSTYKA I REKREACJA Gmina Godów 1. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Koni Mustang ul. Wyzwolenia 12 44-348 Skrzyszów tel. 32 472 64 17, strona internetowa: http://shimk-mustang.blog.pl/

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015 PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW na lata 2013 2015 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, kluby seniorów, zarządy osiedlowe

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo 1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU. Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2017r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail: halina.pancer@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

O fundacji Challenge Europe

O fundacji Challenge Europe O fundacji Challenge Europe Jesteśmy organizacją, która pomoże Ci rozwinąć skrzydła. Bez względu na to ile masz lat zasługujesz na pełnię życia. My, jesteśmy po to, aby nauczyć Cię korzystać ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

31-908 Kraków os. Młodości 8

31-908 Kraków os. Młodości 8 Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Fundacja Wspierania

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015

Koncepcja pracy. Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi. na lata 2012-2015 Koncepcja pracy Przedszkola Specjalnego nr 1 w Łodzi na lata 2012-2015 1 Misja: Do życia przez życie. Wizja: Dzieci poznają świat i komunikują się z otoczeniem na miarę swoich możliwości psychofizycznych.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r. PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA Fundacja Rozwoju i Wsparcia ul. Dominikańska 15, 35-041 Rzeszów KRS 000407341, data wpisu 4.01.2012 r. Regon: 18080644000000

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie

Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie Misją Fundacji jest aktywna realizacja szerokiego, wielokierunkowego programu edukacji i integracji sportowej dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w rodzinie i wychowania poprzez sport. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja)

PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 1. Adres gminy Gmina Osieczna ul. Plac 1000-lecia 1 83-242 Osieczna powiat: starogardzki województwo: pomorskie PLAN DZIAŁANIA (aktualizacja) 2. Osoba do kontaktów roboczych z Regionalnym Ośrodkiem Polityki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r.

Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON. Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. Wsparcie przez Powiat Wrocławski organizacji pozarządowych ze środków PFRON Wrocław, dnia 30 czerwca 2015 r. 1 Powiat Wrocławski realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie merytoryczne sprawozdanie merytoryczne 2007 I. Informacje ogólne: 1. Pełna nazwa organizacji Instytut Edukacji Społecznej 2. Numery identyfikacyjne KRS: 0000067470 (wpisano 03.12.01) NIP: 894-27-04-969 Regon: 932713974

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH Numer kolejny w ewidencji Nazwa stowarzyszeni a Daty wpisów do ewidencji 1. Cel/cele działania 2. Teren działania 3. Środki działania Adres siedziby Reprezentacja Organ

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT"

GMINNY KLUB SPORTOWY PARTYZANT GMINNY KLUB SPORTOWY "PARTYZANT" Numer KRS 0000091709 REGON 290885189 Forma Prawna STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ RADOSZYCE Miejscowość RADOSZYCE KRAKOWSKA Nr domu 103 Kod pocztowy 26-230 RADOSZYCE E-mail:

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu. z dnia 14 czerwca 2017 roku Uchwała Nr XLII/289/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 14 czerwca 2017 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

ENGLISH SUMMER CAMP 2015

ENGLISH SUMMER CAMP 2015 ENGLISH SUMMER CAMP 2015 Szanowni Państwo! Właśnie rozpoczynamy organizację obozu English Summer Camp 2015. Chcielibyśmy zaprosić Państwa współpracy i prosić o wsparcie materialne naszych działań. Niestety

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA LUBAWA NA ROK 2007 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. Z 2005 r. Nr 179 poz. 1485,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE Zał. do Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja

REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej II edycja REGULAMIN KONKURSU Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej 2017 - II edycja 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie pn. Centrum Animacji Rekreacyjno- Sportowej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni

Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Program Wychowawczy VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni Podstawa prawna Programu Wychowawczego szkoły: Konstytucja RP; Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r.

Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Planowany harmonogram ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2018r. Podmiot ogłaszający konkurs: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres

Nazwa organizacji. Stowarzyszenie Rady Rodziców i Nauczycieli Absolwentów i Przyjaciół ZSZ im E. Dembowskiego w Wieliczce. Adres Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014

Jasne, że konsultacje. Częstochowa, styczeń 2014 Jasne, że konsultacje Częstochowa, styczeń 2014 Budżet partycypacyjny w Częstochowie stwórzmy go wspólnie! Miasto Częstochowa, w partnerstwie z Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej, realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005

PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 PLAN ROZWOJU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. PRAWIDŁOWA ORGANIZACJA I PROCES KSZTAŁCENIA WARUNKIEM WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECKA Ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Brodnica 63-112 Brodnica, Brodnica 41 województwo: wielkopolskie, powiat: Śrem tel. +48 61 2823527, fax +48 61 2823558 e-mail: ug@brodnica.net.pl, http: www.brodnica.net.pl NIP: 785-12-94-531,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH

ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH ORGANIZACJE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCE W TYCHACH Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym "Bliżej Nas" Działalność Stowarzyszenia polega kompleksowej rehabilitacji dzieci;

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR XI/156/15 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W PAWŁOWIE NA LATA 2013-2018 MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Celem naszej szkoły jest dobre przygotowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Jednostka organizacyjna Okres realizacji. Przedszkole nr 25 "Bajka" w Koninie. Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie

Jednostka organizacyjna Okres realizacji. Przedszkole nr 25 Bajka w Koninie. Miasto Konin - Urząd Miejski w Koninie ZAŁĄCZNIK nr 3 do Uchwały nr 574 Rady Miasta Konina z dnia 29 maja 2013 roku Limit wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW SPOŁECZNYCH RIPOSTA STATUT PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie Pracy Podwórkowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo