FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców współpracę z Radami Osiedli? Jeśli tak to Zajmujemy się ochroną środowiska i przyrody wspólnie z ludźmi, dla podniesienia jakości życia człowieka, przez co rozumiemy między innymi jakość środowiska (np. powietrze, hałas), możliwość odpoczynku, kontakt z przyrodą. Edukacja pro-ekologiczna: Udział w festynach i innych formach zabawy, konkursy, zabawy ruchowe nawiązujące do tematyki ekologicznej, prelekcje, zajęcia, szkolenia, etc. Ekologizacja osiedli: współpraca we wprowadzaniu na osiedlach rozwiązań sprzyjających przyrodzie i środowisku człowieka możecie się podzielić: lokalowe? sprzętowe? Dane teleadresowe i dane osoby/ osób Zasoby ludzkie: mamy własnych specjalistów, kontakty ze specjalistami z zewnątrz, w szczególności bogate kontakty zagraniczne, mamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, Inne: wydawnictwa edukacyjne, Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Roman Guziak Prezes, Ewa Zuber Skarbnik,

2 ?? Europejskie Stowarzyszenie Ekologów Działamy na terenie Osiedla Biskupin-Sępolno, współpracujemy z kilkunastoma placówkami oświatowymi na terenie Wrocławia. Zależy nam na rozszerzeniu działalności na inne osiedla Wrocławia Organizujemy warsztaty dla dorosłych oraz uczniów na wszystkich szczeblach nauczania. Prowadzimy międzynarodowe i krajowe projekty ekologiczne, pracujemy metodą aktywnego nauczania. We współpracy z państwami Unii Europejskiej i Azji Centralnej promujemy efektywne wykorzystanie energii. Organizujemy zajęcia na tematy prozdrowotne, przeciwdziałania nałogom oraz poświęcone radzenia sobie ze stresem. Ostatnio realizujemy warsztaty o mobbingu wśród dorosłych i młodzieży. Współpraca ze szkołami, świetlicami środowiskowymi oraz mieszkańcami w zakresie: - szerzenia edukacji prozdrowotnej - monitoringu energetycznego i efektywnego wykorzystania energii - zasad ekorozwoju na terenie osiedli i miasta. - projektowanie i organizowanie ścieżek przyrodniczych przez młodzież - pomoc w budowie kompostowni na terenie osiedli - organizowanie konkursów ekologicznych dla placówek - warsztaty na tematy prozdrowotne, przeciwdziałania nałogom oraz poświęcone radzenia sobie ze stresem. - warsztaty o mobbingu wśród dorosłych i młodzieży. -aktywizacja mieszkańców poprzez propagowanie działalności dzieci i młodzieży. - włączenie osiedli w działania międzynarodowe (wycieczki, konferencje, realizacja projektów) - budowa strony internetowej dla wymiany doświadczeń. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, specjalistów w różnych dziedzinach. Prowadzimy szeroko pojętą edukację ekologiczną realizowaną metodami active learning. Działamy na terenie kilku gmin Dolnego Śląska. Współpracujemy z krajami Europy i Azji Centralnej, organizujemy konferencje krajowe międzynarodowe, reprezentujemy Polskę na arenie międzynarodowej. Dofinansowanie zdobywamy ze środków Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz gmin. Grażyna Jaworska wp.pl tel

3 Familijny Wrocław Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań Działamy na terenie Osiedli : Psie Pole Zawidawie, Kowale, Brochów, Książe, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Kleczków, Żerniki, Kozanów, Grabiszyn. Chcemy wszędzie tam gdzie utrudniony jest dostęp do edukacji przedszkolnej oraz opieki żłobkowej dla najmłodszych mieszkańców naszego Miasta. Fundacja Familijny Poznań powstała we wrześniu 2001 roku jako organizacja pozarządowa, działająca na rzecz interesu publicznego. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Działalność Fundacji skupia się na problematyce z zakresu polityki społecznej, oświaty i wychowania. Od momentu powstania Fundacja pomogła kilkudziesięciu tysiącom osób w ramach szkoleń, bezpłatnego poradnictwa prawnego oraz prowadzonych przez siebie placówek opiekuńczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. Filary działalności Fundacji Familijny Poznań : Edukacja przedszkolna. Od 2004 roku priorytetem Fundacji jest zapewnienie edukacji dla najmłodszych dzieci. Reagując na problem braku miejsc dla przedszkolaków, podyktowany warunkami ekonomicznymi rodzin z dziećmi oraz brakiem dostępnej oferty w miejscu ich zamieszkania, Fundacja Familijny Poznań zaczęła tworzyć unikatową w skali kraju sieć punktów przedszkolnych. Fundacyjne przedszkola zapewniają bezpłatną, pięciogodzinną opiekę nad dziećmi. Fundacja utworzyła 230 placówek przedszkolnych na terenie pięciu województw (wielkopolskie, dolnośląskie, łódzkie, gdańskie, mazowieckie) pozyskując na ten cel około 18 mln zł ze środków zewnętrznych. Aktualnie Familijny Poznań prowadzi: - 11 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Wielkopolski, - 13 punktów przedszkolnych na terenach wiejskich Łódzkiego, - 1 przedszkole całodzienne w Poznaniu - 20 bezpłatnych punktów przedszkolnych w Poznaniu - 6 punktów przedszkolnych w Gdańsku - 1 przedszkole całodzienne w Gdańsku - 18 bezpłatnych punktów przedszkolnych we Wrocławiu Edukacja szkolna. Od roku 2009 Fundacja Familijny Poznań, kierując swoją ofertę edukacyjną również do młodzieży, prowadzi Publiczną Szkołę Podstawową nr 52 w Poznaniu. Ponadto Fundacja Familijny Poznań kształci poznańskich podopiecznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo oraz Niepublicznym Gimnazjum nr 1. Kształcenie ustawiczne Aktywizacja zawodowa. Pamiętając jak ważna jest aktywność zawodowa w życiu każdego człowieka, Fundacja Familijny Poznań od 2006 roku realizuje projekty szkoleniowe dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zrealizowanych projektów (między innymi: Nauka i praca inwestycją w siebie 2 edycje, Podnieś swoje kwalifikacje bądź konkurencyjna na rynku pracy, Nowe perspektywy dla kobiet 45+, Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie ) Fundacja pomogła 360 osobom uzyskać wyższe kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ze wsparcia w postaci kursów zawodowych, praktyk i staży, a także warsztatów motywacyjnych, warsztatów mnemotechnik, doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego, treningu umiejętności społecznych korzystały kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym w wieku 45+ i z terenów wiejskich oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. Zakres terytorialny zrealizowanych projektów obejmuje: powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki oraz powiat poznański a także miasta: Łódź, Poznań i Konin. Na realizację w/w projektów Fundacja Familijny Poznań pozyskała niespełna 4,6 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poradnictwo Prawne, Obywatelskie, Psychologiczne. Idea budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewnienia obywatelom równego dostępu do

4 informacji przyświeca Fundacji Familijny Poznań od momentu powstania. Cel ten realizowany był od początków działalności poprzez: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich i Biura Porad Prawnych, prowadzenie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy, prowadzenie Telefonu Zaufania dla Seniorów, prowadzenie Centrum Promocji Zdrowia a także realizowanie różnego rodzaju kampanii społecznych. W chwili obecnej Fundacja Familijny Poznań realizuje projekt Sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w ramach którego utworzone zostały 4 Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie, Koninie, Pile i Poznaniu. Z usług Biur obejmujących całkowicie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie m. in.: prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy czy prawa rodzinnego może skorzystać każdy obywatel. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Opieka nad dziećmi do 3 roku życia. W ramach zadania publicznego Gminy Wrocław, Familijny Wrocław podjął się realizacji : Wrocławskiego Opiekuna Dziennego czyli opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 roku życia ( ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ). Projekt realizowany jest od 2011 roku. Planowo Familijny Wrocław obejmie opieką około 130 dzieci. Do zrealizowania tego założenia zatrudnionych zostanie około 45 dziennych opiekunów. Opiekun dzienny jest bardzo innowacyjna formą opieki, dlatego na chwilę obecną trwa szeroko zakreślona akacja promocyjno - informacyjna, aby dotrzeć do jak największej liczby Wrocławian. Główną ideą jest umożliwienie powrotu do pracy młodym matkom, a także zapewnie opieki dzieciom do lat 3, dla których w publicznych żłobach we Wrocławiu co roku brakuje miejsc. współpracę z Radami Osiedli? Jeśli tak to i dane osoby/ osób 1. Tworzenie publicznych, bezpłatnych pięciogodzinnych punktów przedszkolnych. 2. Tworzenie innych placówek opiekuńczo edukacyjnych tj. : przedszkoli, żłobków, klubów dziecięcych. - pomoc w pozyskaniu lokali, w których sprawowana będzie opieka ; - współpraca w zakresie promocji i informacji o placówkach; 3. Tworzenie sieci opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia w postaci Wrocławskiego Opiekuna Dziennego. - współpraca w zakresie promocji i informacji o projekcie w środowisku lokalnym. Zasoby na terenie Wrocławia : Biuro Fundacji : - dostęp do internetu; - ksero, fax, skaner; - salka szkoleniowa na 10 os. ; - pełne zaplecze sanitarne. Biuro czynne jest 5 dni w tygodniu od 8.00 do Znamy się na : - kompleksowej realizacji projektów z zakresu polityki społecznej; - uruchamianiu i prowadzeniu placówek edukacyjnych i opiekuńczych; Współpracujemy : - Familijny Wrocław ul. M.C. Skłodowskiej 46/1A, Wrocław Krzysztof Kocowski Dyrektor Oddziału Tel. : Pozarządowych Umbrella w ramach Projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kontakt do organizatorów: tel , strona

5 Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN Kozanów, Kuźniki, Leśnica, Grabiszynek, Żerniki, Stare Miasto [jesteśmy otwarci również na inne osiedla],biskupin Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest animatorem działań na rzecz propagowania szeroko rozumianej aktywności fizycznej, jej znaczenia dla zachowania zdrowia i sprawności każdego człowieka oraz przedsięwzięć w obszarze marketingu sportowego, określanych jako promocja sportu oraz promocja poprzez sport. Mamy nadzieję, iż współpraca z Radami Osiedli będzie w różnych dziedzinach promocji, organizowania wspólnych działań. Zasoby lokalowe siedziba do korespondencji ul Legnicka 65 [Sektor 3]. Tutaj jest organizowana część spotkań i warsztatów. W najbliższym czasie zamierzamy przenieść biuro na Kozanów. Sprzętowe sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, kije Nordic Walking, pojazdy trikke Zasoby instruktorzy Nordic Walking, instruktorzy sportu ogólnego, rehabilitanci, Instruktorzy Aqua Aerobiku, osoby z wykształceniem ekonomicznym, zarządzania, liczni wolontariusze z różnym wykształceniem i umiejętnościami Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się sportem oraz turystyką, co umożliwia nam organizowanie jeszcze bardziej profesjonalnych zajęć. Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN ul. Legnicka Wrocław Katarzyna Moskal Marcin Spitalniak

6 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Fotograficzno-Artystyczne FOTOelARTE Działamy na osiedlu Karłowice, Różanka, Polanka, Mirowiec, chcemy na wszystkich pozostałych we Wrocławiu i województwie Zajmujemy się fotografią, i profesjonalnie i amatorsko. Uczymy młodych fanów fotografii oraz rozwijamy pasję fotograficzną zbudowaną na prawidłowych zasadach fotografii oraz indywidualnym spojrzeniu na Świat. Piszemy artykuły i robimy fotoreportaże. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi we Wrocławiu: JCI Wrocław, Stowarzyszenie Młodych Twórców Kontrast, Stowarzyszenie Żółty Parasol, Stowarzyszenie Aktywni, Szkoła Stardance oraz Fundacja Blik. Chętnie zrobimy profesjonalny fotoreportaż z różnych imprez organizowanych przez Rady Osiedli. Mamy również doświadczenie w organizacji i prowadzeniu festynów i pikników osiedlowych. Organizujemy też wyjazdy plenerowe, na których w przystępny sposób uczymy zasad fotograficznych. W swoich szeregach mamy ponad 30 osób, połowa z nich to aktywni fotograficy, fotoreporteży, dziennikarze. Posiadamy profesjonalny oraz półprofesjonalny sprzęt fotograficzny. Współpracujemy również z dyplomowaną wizażystką oraz zawodową wodzirejką. Posiadamy trzy zaprzyjaźnione zespoły muzyczne, które chętnie umilą czas uczestnikom współorganizowanych przez nas imprez. Planujemy wyjazdy, wernisaże oraz inne wydarzenia z dużym wyprzedzeniem. Współpracujemy z ZOZ Psie Pole, Apteką Królewską, Apteką SuperPharm, wydawnictwem PolskaPresse, posłanką na sejm Ewą Wolak, MOPS Wrocław, Fundacją Tobiaszki, Domem Kultury Agora. Siedziba: ul. Legnicka 65 Wrocław, tel (Emilia Soboń Prezes Zarządu)

7 Fundacja Sportmania Dzielnice: Krzyki, Ołtaszyn, Gaj, jesteśmy także otwarci na pozostałe tereny Wrocławia Fundacja zajmuje się promowaniem zdrowego, aktywnego stylu życia. Specjalizujemy się w zajęciach/ szkoleniach z zakresu tenisa ziemnego, narciarstwa, nordic walking, pilatesu. Organizujemy wyjazdy kajakowe, rowerowe(turystyczne i górskie), piesze. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i ich rodzin, młodzieży. Otwarci jesteśmy także na pozostałe grupy wiekowe. Tym co nas wyróżnia jest pasja, energia i doświadczenie, ponieważ robimy to co kochamy. Chętnie wprowadzimy do Waszych osiedli aktywność i zdrowie, pomożemy także realizować pasje. Jesteśmy otwarci na propozycje i nowe wyzwania. i dane osoby/ osób Posiadamy potencjał ludzki- instruktorów narciarstwa, tenisa ziemnego, nordic walking, pilatesu oraz dietetyka. Ponadto fundację tworzą absolwenci AWF Wrocław. Posiadamy sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z tenisa ziemnego oraz dostęp do kortu ziemnego na krzykach. Współpracujemy Miastem w Formie (programem mającym na celu zwiększać świadomość zdrowotną Wrocławian), Wrocławską Szkołą Narciarską oraz Stowarzyszeniem Spontan. Towarzystwem Walki z Lenistwem. Zajęcia sportowe prowadzimy przez cały rok, jednak największą aktywność w sportach zimowych wykazujemy od grudnia do marca, a w pozostałych dziedzinach od kwietnia do listopada. Fundacja Sportmania ul. Szmaragdowa Wrocław tel lub

8 Osiedle Czym się zajmuje wasza Rada - czym możecie się pochwalić Czy dostrzegacie jakieś problemy na osiedlu w których rozwiązaniu mogłyby pomóc organizacje pozarządowe? Czy może macie już jakiś współpracę z organizacjami? Jeśli tak to i dane osoby/ osób HUBY - ilość mieszkańców Osiedle usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP i PKS. Przez osiedle przebiega linia tramwaju 32 plus. Powstają nowe osiedla takie jak Mieszczańskie przy ul. Hubskiej. Przy ul. Borowskiej mieści się Wrocławski Park Wodny. Nasza rada koordynuje działania instytucji na rzecz naszego osiedla. Dbamy o infrastrukturę powstają nowe chodniki, przystanki, wiaty. Jesteśmy jedyną radą której po 7 latach intensywnych starań udało się zintegrować do wspólnego działania 5 Wspólnot i 2 Spółdzielnie Mieszkaniowe w celu zagospodarowania wnętrza blokowego przy ul. Gajowej. Pozyskano od miasta na ten cel zł. Realizacja rozpocznie się wiosną 2012 r.oddano nową bibliotekę, miasteczko ruchu drogowego. Cyklicznie organizujemy festyn pod nazwą Święto ulicy Gajowej oraz cykl badań profilaktycznych Białe Niedziele we współpracy z Wojskowym Szpitalem z ul. Weigla. Wspomagamy prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz zajęcia z trenerem osiedlowym. Organizujemy konkursy ekologiczne, Wigilie dla samotnych, Mikołaje dla dzieci. Poprzez aukcje i zbiorki wspomagamy Fundację na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową. Dzięki pozyskanym sponsorom z naszego osiedla, w grudniu br. organizujemy spektakl dla dzieci w Klinice Hematologii przy ul. Bujwida. Brak instytucji kulturalnych, domu kultury, kina, dyskoteki. Na terenie osiedla nie ma odkrytego basenu ani klubów młodzieżowych. Aquapark przy swoich wysokich cenach jest niedostępny dla mieszkańców osiedla. Brak alternatywy dla spędzania wolnego czasu na podwórkach. Organizacje pozarządowe pomogłyby pozyskać fundusze na wynajęcie od Browaru Mieszczańskiego pomieszczeń na organizowanie warsztatów teatralnych, filmowych, dziennikarskich, tanecznych i innych. Warsztaty skierowane byłyby do szerokiej rzeszy mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia integrowałyby środowisko nowych i starych mieszkańców naszego osiedla. Doceniając rolę organizacji pozarządowych w animacji działań na rzecz rozwoju osiedli, w harmonogramie festynu na 2012 roku przewidzieliśmy prezentacje organizacji pozarządowych z terenu naszego miasta. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu świetlicy środowiskowej. Chcemy znależć ciekawe miejsce poza szkołą, które mogłoby egzystować przez cały rok, również w wakacje, stanowiąc alternatywę spędzenia ciekawych wakacji w mieście. Browar Mieszczański mieszczący się przy ul. Hubskiej słynny jest z prowadzenia działań artystycznych Podwodny Wrocław, wystaw, galerii, teatru. Nie są to jednak działania cykliczne, a zbyt wysoka sztuka nie trafia do większości zwykłych mieszkańców naszego osiedla. Chcemy oswoić to miejsce, stworzyć klimat do rozwoju działań artystycznych dla dzieci i młodzieży. Dzięki naszym prywatnym kontaktom / Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Maria Nawrot dziennikarka Telewizji Dolnośląskiej, / nawiązaliśmy kontakty z Fundacją MY Wrocławianie, która współpracowała z nami przy organizacji festynu osiedlowego w 2011 roku. Mamy kontakty z aktorami, twórcami, managerami. Maria Nawrot wiceprzewodnicząca Rady Osiedla HUBY Wiesława Kwaśnik przewodnicząca Rady Osiedla HUBY

9 Projekt osiedla.info realizowany jest przez firmę ASKE, ul. Redycka 8/9, Wrocław Projekt obejmuje wszystkie osiedla Wrocławia, wg podziału terytorialnego oraz podziału tkwiącego w świadomości mieszkańców 84 osiedla. Pragniemy zaprezentować projekt serwisu internetowego osiedla.info. Projekt ten ma na celu aktywowanie działalności szerokich kręgów mieszkańców na rzecz Wrocławia i jego osiedli, poprzez większe uczestnictwo w życiu własnego osiedla. Projekt zakłada m.in. pomoc organizacjom, stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków finansowych, wspieranie działalności w zakresie zarządzania informacją, upowszechnianie informacji o ich działaniach w internecie. Jednym z kluczowych elementów serwisu jest stworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych instytucji działających (policja, straż miejska, szkoły, przedszkola, służba zdrowia, apteki, kina, teatry, domy kultury, poczty, banki, bankomaty, sklepy, placówki usługowe itp. ). Szczególną rolę spełniać ma osobna strona / zakładka poświęcona Radom Osiedli na której publikowane będą informacje teleadresowe Rad Osiedli, skład Rad, Zarządów i komisji, terminy posiedzeń, spotkań z mieszkańcami, itp.. Na tych stronach wszystkie zainteresowane Rady będą mogły publikować informacje o swojej działalności, swoje biuletyny, zaproszenia na festyny, itp. W ramach serwisu przewidziano także funkcjonowanie wielowątkowych forów dyskusyjnych dla mieszkańców.. Pragniemy nawiązać Osiedla, Stowarzyszeniami, Organizacjami poprzez bezpłatne udostępnienie zasobów serwisu oraz bezpłatne przekazanie powierzchni umożliwiając tym samym informowanie mieszkańców o bieżącej działalności, organizowanych spotkania, eventach, festynach, zamieszczania relacji z wydarzeń. Serwis internetowy osiedla.info. Serwis osiągnie pełną funkcjonalność z początkiem roku. Zaplanowaliśmy na ten czas kampanię reklamową z udziałem mediów elektronicznych i tradycyjnych. We współpracy z firmami zamierzamy organizować konkursy i loterie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu. Każdy serwis osiedlowy będzie docelowo obsługiwany przez administratora mieszkańca danego osiedla. ASKE ul. Redycka 8/9, Wrocław, Korespondencja: ASKE, UP8, skr. poczt. 1772, Wrocław, fax Artur Urbaniak, tel. kom

10 Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota?? Interesuje nas nawiązanie kontaktów z możliwie jak największą ilością osiedli. Kwestowaliśmy podczas występów międzynarodowego chóru Biblical z Filadelfi naprzeciw siedziby SEKTORA 3, na Rynku zorganizowaliśmy happening Dzień z chorobą oparzeniową - w przyszłym roku planujemy serię szkoleń we wrocławskich liceach. Zajmujemy się głównie szerzeniem wiedzy na temat choroby oparzeniowej i pierwszej pomocy w wypadku poparzeń. W związku z tym gromadzimy dane statystyczne dotyczące wypadków z poparzeniami. Zajmujemy się również wspieraniem osób poparzonych-obecnie mamy 4 osoby pod opieką. Jesteśmy jedyną cywilną, nie zrzeszającą lekarzy, organizacją zajmującą się tą dziedziną życia. Współpracujemy ze wszystkimi Centrami Oparzeń w Polsce. Najbardziej ścisłą współpracę mamy ze Wschodnim Centrum Oparzeń w Łęcznej. W przyszłym roku planujemy przeprowadzić szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy w poparzeniach we wrocławskich liceach. Jeśli to przedsięwzięcie się powiedzie, chcielibyśmy organizować szkolenia trafiające również do innych grup docelowych. Przygotowując takie szkolenia bardzo chętnie podjęlibyśmy Osiedli Współpracujemy ze wszystkimi Centrami Oparzeń w Polsce. Najbardziej ścisłą współpracę mamy ze Wschodnim Centrum Oparzeń w Łęcznej. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Polsce zajmujących się problematyką poparzeń. Wszyscy pracujemy w Fundacji jako wolontariusze. Fundacja JAGODA im. Jagody Pachota ul. Czysta 7/ Wrocław telefon: Dorota Rzechonek - Rada Fundacji telefon:

11 Junior Chamber International LOM Wroclaw Swoim działaniem obejmujemy Wrocław i Dolny Śląsk. Kolejne dwa oddziały znajdują się w Krakowie i Warszawie. Planujemy otwarcie LOMów (oddziałów) w kolejnych miastach wojewódzkich w Polsce Nawzajem tworzymy możliwości rozwoju dla młodych i aktywnych osób w wieku lat. Trzy główne obszary to: networking, szkolenia i rozwój, działalność charytatywna i społeczna. JCI to światowa organizacja zrzeszająca prawie osób, dlatego znaczna część działań realizowana jest przy zaangażowaniu członków oddziałów zagranicznych m.in. z Niemiec, Belgii, Holandii, Litwy, Szkocji, Czech i Słowacji. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorcze i aktywne osoby. W wieku lat. W JCI znajdą one możliwości m.in. w zakresie: networkingu (nawiązywanie kontaktów i współpracy nie tylko biznesowej z przedsiębiorcami zrzeszonymi w JCI); udziału w szkoleniach i warsztatach związanych z umiejętnościami miękkimi, które na pewno usprawnią działania rad osiedli; udziału i wsparcia w akcjach charytatywnych i społecznych. Dla żądnych międzynarodowych przygód oferujemy wyjazdy i spotkania z członkami z zagranicznych oddziałów w Europie i na świecie. W grupie 20 członków JCI LOM Wrocław znajdziecie m.in.: właścicieli i menadżerów zarządzających przedsiębiorcami, trenerów, coachów, prawników, studentów różnych kierunków, członków innych organizacji, doktorantów i pracowników naukowych, fotoreporterów, miłośników podróży oraz wiele innych ciekawych osób. Dysponujemy zespołem certyfikowanych trenerów, który prowadzi obecnie m.in. projekt rozwojowy dla liderów. Posiadamy doświadczenie w wielu dziedzinach oraz bardzo szeroki kapitał relacyjny. We Wrocławiu współpracujemy m.in. z: Stowarzyszeniem FOTOelARTE, Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej, Toastmasters Woroclove, SF Business Centre Club, Projektem NetworkSunrise, Radą Osiedla Mirowiec, Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu. Siedziba: ul. Legnicka 65 Wrocław, Prezydent 2011 Piotr Sobczak Vice Prezydent ds. członkowski 2011: Tomasz Bąkowski Tel:

12 Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Kamienna Tęcza Swoją siedzibę mamy w Sektorze 3 we Wrocławiu, ul. Legnicka 65 Dotychczasowe projekty realizujemy w użyczonych/ wynajmowanych salach w SOSW nr 11 we Wrocławiu, ul. Kamienna 99/101 lub w Sektorze 3. Podejmiemy starania o pozyskanie lokalu od miasta. Jesteśmy otwarci na pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną z całego miasta, szczególnie tym, które zrealizowały obowiązek szkolny. Głównym celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życia osób szczególnie dorosłych- z niepełnosprawnością intelektualną.są wśród nich także osoby z niepełno sprawnością fizyczną i różnymi chorobami sprzężonymi z niepełnosprawnością intelektualną. Realizację celów zamierzamy osiągnąć poprzez wybudowanie domu stałego pobytu, uruchomienie mieszkań chronionych i inne działania, w tym realizację różnorodnych projektów - dla naszych podopiecznych jak i dla ich rodzin. Wspólna realizacja projektów integrujących lokalnie, pokoleniowo. Poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych w wymiarze 4-6 godzin dziennie. Prezentacja i rozwijanie osiągnięć, zainteresowań, pasji artystycznych naszych podopiecznych. Użyczenie pomieszczeń do realizacji projektów związanych z tańcem, z zajęciami sportowymi, z fotografią, plastyką, grą na instrumentach klawiszowych czy wyplataniem koszy. Możemy zaoferować dobrze przemyślane projekty, umiejętność współpracy i współdziałania z różnymi podmiotami, czas, umiejętności organizacyjne, w tym pozyskiwanie specjalistów, wolontariuszy. Jesteśmy otwarci na wymianę dobrych praktyk, nowe doświadczenia, poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie pracy w organizacjach pozarządowych. Współpracujemy z Sektorem3, Dolnośląską Radą ds. Młodzieży, Fundacją Bene Facta, Stowarzyszeniem Młodych Twórców Kontrast, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Fotograficzno- Artystycznym FOTOel ARTE Teresa Malik Tel.kom

13 Stowarzyszenie Krzyś Kąty Wrocławskie Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Wspieramy Domy Dziecka, Rodzinne Pogotowia oraz osoby niepełnosprawne-dzieci oraz młodzież. Organizujemy eventy dla dzieci i młodzieży. Organizujemy wyjazdy wypoczynkowe i rehabilitacyjne. Pomagamy w codziennym życiu oraz w walce z przeciwnościami losu naszym podopiecznym. Ewa Walerzak- prezes Tel mail: Krzysztof Jagiełka-wiceprezes Tel mail:

14 FUNDACJA LEPSZE DNI Działamy : ZŁOTNIKI, LEŚNICA CHCIELIBYŚMY: STABŁOWICE, MAŚLICE, ŻERNIKI, PILCZYCE, NOWY DWÓR, PUSTKI, KOZANÓW, PRACZE ODRZ. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNCYCH edukacja, rehabilitacja, integracja, aktywizacja, działalność charytatywna, wsparcie niematerialne, promocja wolontariatu, likwidacja barier, zbiórka 1% dla naszych podopiecznych na Ich leczenie i rehabilitację. DZIAŁAMY W PARTNERSTWIE LOKALNYM AKTYWNA LEŚNICA, DFOP, RCWIP, FRES. Z RADĄ OSIEDLA LEŚNICA ZROBILIŚMY RAZEM KILKA RZECZY NP.WOŚP w styczniu 2010, udział w festynach lokalnych w 2010r.,PARTNERTSWO LOKALNE AKTYWNA LEŚNICA festyny w czerwcu 2010,2011, listopad 2011 HAPPENNING w LEŚNICY. Chcielibyśmy z pomocą Rady Osiedla nawiązać współpracę z Ośrodkiem Szk. na Złotnikach dla dzieci niewidomych i niedowidzących i np. spowodować udostępnienie przez Ośrodek basenu dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej, dla seniorów i wolontariuszy. Z basenu w chwili obecnej korzystają tylko uczniowie tegoż ośrodka! SPRZĘT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH np. uruchomić wypożyczalnię, dostęp do terapeutów i wolontariuszy np. chcielibyśmy uruchomić hipoterapię, SDŚ, SI, rehabilitacje ogólnorozwojowe. Oraz największym marzeniem jest stworzenie Ośrodka edukacyjno-rehabilitacyjnego z pełną diagnostyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych oraz klubu otwartego 7dni w tygodniu dla osób niepełnosprawnych. Współpracujemy z wieloma opp np. POTRAFIĘ POMÓC, KKN, fundacja AUDIODESKRYPCJA z Białegostoku, CKWZ, ORE OSTOJA, WSS SUPERMEDIAFON, DOLSIN, STOWARZYSZENIE UŚMIECHU, KAN, WOŚP, CENTRUM BALANS, TPG, SDŚ RATYŃ, STOWARZYSZENIE RETINOPATIA STOP, fundacja HIPPO AMICUS, EMMAUS, KARAN, CK ZAMEK, STOWARZYSZENIE TAI CHI, DK ANIMA, Szkoła Podstawowa nr 24 ul. Częstochowska 42 Wrocław, fundacja WROCŁAWSKIE KRASNALE i wiele innych. Jesteśmy członkiem nowopowstającego KONGRESU OPP na rzecz dzieci, młodzieży niepełnosprawnej powołanego do życia przez fundację POTRAFIĘ POMÓC. ul. Częstochowska Wrocław Katarzyna Szpruta oraz Szefowa wolontariuszy Katarzyna Machowska tel: ,

15 Partnerstwo lokalne dla osiedla Leśnica Administracyjnie: Leśnica (osiedla Mokra, Marszowice, Żar, Ratyń, Złotniki, Stabłowice, Żerniki Pn Współpraca partnerska na rzecz rozwiązywania problemów i aktywizacji mieszkańców osiedla Leśnica we Wrocławiu. Tworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych, prowadzenie działań o charakterze integracyjnym, informacyjnym, aktywizującym i edukacyjnym, rozpoznawanie problemów społecznych na osiedlu, stałe zwiększanie wiedzy na temat potrzeb i problemów grup społeczności Kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji działających na osiedlu. Współorganizacja festynu osiedlowego, współprowadzenie debat społecznych Nasze Partnerstwo skupia się wokół osiedla Leśnica we Wrocławiu. Jest współpracą lokalnych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Każda z współpracujących instytucji posiada własne zasoby. Inicjatorem powołanego partnerstwa jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2. Zasobem Ośrodka jest wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych, ponadto posiadamy zasoby infrastrukturalne (sala konferencyjna). W skład Naszego Partnerstwa wchodzi 8 instytucji oraz 3 współpracujące: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II Stowarzyszenie KARAN Zespół Szkół Nr 24 Centrum Kultury Zamek Rada Osiedla Leśnica Fundacja Lepsze Dni Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji International Institute of Poverty Patrycja Nowakowska Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr 2, ul. Średzka 42, Wrocław, tel fax , oraz przedstawiciele powyższych instytucji

16 Wrocławskie Centrum Mediacji i Profilaktyki Konfliktu Swoimi działaniami obejmujemy mieszkańców miasta Wrocław i Dolnego Śląska Nasza działalność polega na: - rozwiązywaniu poprzez mediacje konfliktów mieszkańców Wrocławia - edukacji mieszkańców Wrocławia w zakresie mediacji - prowadzeniu szkoleń dotyczących popularyzowania idei mediacji Poprzez Rady Osiedli chcemy dotrzeć do osób/środowisk potrzebujących pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, chcących zapoznać się z mediacją jako sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediatorzy, szkoleniowcy

17 Stowarzyszenie Nasz Wrocław Działamy na osiedlu Muchobór Mały. Chcemy rozszerzyć działalność na inne osiedla Wrocławia. Aktualnie zajmujemy się organizacją zajęć z piłki nożnej w przedszkolach. Jesteśmy jedyną organizacja na terenie Wrocławia, która organizuje takie zajęcia. Chcielibyśmy aby zajęcia na danym osiedlu odbywały się pod patronatem danej Rady Osiedla. Posiadamy sprzęt sportowy oraz wykwalifikowana kadrę trenerów która posiada wszelkie niezbędna uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Stowarzyszenie Nasz Wrocław, ul. Szkocka 69/1, Wrocław, Tel ,

18 OGRÓD WYOBRAŹNI Śródmieście, Stare Miasto Edukacja dzieci i młodzieży Organizacja eventów Prowadzimy Leonardo da Vinci Niepubliczną Szkołę Podstawową. Członkowie stowarzyszenia mają duże doświadczenie w zakresie pisania i koordynowania projektów. Małgorzata Lech Krawczyk wiceprezes zarządu Ul. Młodych Techników 58

19 FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO Przedmieście Świdnickie, osiedle Corte Verona Nie mam Znam się na relacji właściciel mieszkania zarządca nieruchomości sprzątaczka. Mam firmę sprzątającą. Współpracuję ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zbigniew Pisuła Tel

20 Parkour Wrocław (Klub Sportowy)? Na wszystkich wrocławskich osiedlach. Zajmujemy się działalnością sportową. Sport, który promujemy to parkour. Dyscyplina ta jest wyjątkowa, ponieważ nie wymaga żadnego sprzętu i może być uprawiana przez każdego, przy czym jest użyteczna i rozwijająca, łącząc w sobie różne aspekty rozwoju fizycznego jak i również psychicznego. Nasza działalność obejmuje organizację i prowadzenie treningów, pokazów oraz warsztatów. Angażujemy się w projekty zarówno komercyjne jak i niekomercyjne. Współpracujemy ze szkołami, prywatnymi firmami oraz mediami. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Współpraca w zakresie aktywizacji sportowej mieszkańców. Nasze najbardziej cenne zasoby to oczywiście zasoby ludzkie. Na chwilę obecną klub liczy ponad 30 członków. Wiele osób posiada wieloletnie doświadczenie instruktorskie w prowadzeniu zajęć sportowych. Dodatkowo niektórzy członkowie posiadają uprawnienia instruktorskie z samoobrony, uprawnienia wychowawcy kolonii i zimowisk oraz ukończony kurs kaskaderów filmowych a także uprawnienia do pracy na wysokości. Artur Młynarczyk Natalia Harbul

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH Tomasz Schimanek AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA PRACOWNI DOBRA WSPÓLNEGO WPROWADZENIE Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa!

Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie. To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! Wolontariat jako narzędzie aktywnej integracji osób chorujących psychicznie To działa! ( ) Sztuka w tym, by różnica

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL

Czwartek, 29 stycznia 2015 r. nr 4 (156) www.db2010.pl ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL nr 4 (156) ISSN 2082-2294 NAKŁAD ŁĄCZNY 15 000 egz. DB2010.PL Ś W I E B O D Z I C E Wałbrzych, Sztygarska 10 www.kasacja.info BEZGOTÓWKOWE NAPRAWY EKSPRESOWE NAPRAWY LAKIERNICZE AUTO ZASTĘPCZE GRATIS NA

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy

Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych. program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy Ministerstwo sportu i turystyki Ministerstwo spraw wewnętrznych program przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród Dzieci i MŁoDzieŻy WarszaWa 2014 Opracowanie: dr Jarosław Klimczak, Beata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych.

Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Raport Uniwersytety trzeciego wieku jako odpowiedź na potrzeby środowiska osób starszych. Rys historyczny W społeczeństwach krajów rozwiniętych coraz większą grupę stanowią seniorzy. Rośnie odsetek osób,

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo