A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego"

Transkrypt

1 A. Informacje przed zawarciem umowy przy umowach dot. Systemu wysyłkowego Strony Umowy Stroną umowy we wszystkich umowach kupna-sprzedaży, które zostają zawarte przez tą stronę internetową, jest Epson Deutschland GmbH Sąd Rejonowy w Neuss, numrer rejestru handlowego Zarządzający przedsiębiorstwem: Henning Ohlsson, Hiromi Taba, Hideki Kitamura Otto-Hahn-Str Meerbusch telefon: +49 (0) fax: +49 (0) Zawrcie Umowy Złożone nam zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Jeżeli klient złoży zamówienie w sklepie Epson Store, to zostanie wysłany mu , który potwierdza otrzymanie przez nas zamówienia oraz, w którym zostaną wymienione szczegóły zamówienia (potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest potwierdzeniem przyjęcia złożonej oferty. Przyjęcie złożonej oferty następuje po sprawdzeniu szczegółów zamówienia i zostaje wysłane w osobnym u. Opis produktu Szczegółowy opis produktów oraz główne cechy towarów są dostępne na stronie z ofertami pod adresem Dostawa Dostawa następuje na podstawie cen podanych na stronie Epson Store. Towar zostanie dostarczony po uiszczeniu płatności kartą kredytową lub po zapłacie z góry. Dostawa płatna za pobranieniem nie jest możliwa. W pojedyńczych przypadkach istnieje także możliwość dostawy po wystawienu rachunku.. W przypadku wszystkich dostaw płatność musi zostać przesłana na konto firmy Epson Deutschland GmbH, Deutsche Bank Poland, BIC (Swift) DEUTPLPX, IBAN PL Informacja o rękojmie i gwarancji

2 Obok rękojmi na podstawie 5 poniższych Warunków Ogólnych, firma Epson daje na wszystkie główne produkty standardową gwarancje ważną przez conajmniej 12 miesięcy od daty zakupu. Jeżeli główny produkt w czasie objętym gwarancją nie funkcjonuje zgodnie ze specyfikacjami, zostanie on naprawiony lub zastąpiony innym produktem. Pouczenie o prawie do zwrotu Prawo do zwrotu Towar może zostać zwrócony bez podania przyczyn w ciągu jednego miesiąca po przez odesłanie towaru. Termin zwrotu rozpoczyna się wraz z otrzymaniem tego pouczenia w formie teksowej (np. , fax, list), ale nie przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę oraz także nie przed spełnieniem obowiązku informowania firmy zgodnie z 312c ust. 2 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny) w połączeniu z 1 ust. 1, 2 oraz 4 BGB-InfoV (niemieckiego Kodeksu Cywilnego w rozporządzeniu informacyjnym) jak również naszych obowiązków zgodnie z 312e ust. 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z 3 BGB-InfoV. Tylko w przypadku towaru, który nie nadaje się do wysyłki (np. towar zajmujący dużo miejsca) można się domagać zwrotu przez wycofanie w formie tekstowej, czyli listownie, faksem ( ) lub drogą ową. Żeby zachować termin zwrotu wystarczy odpowiednio wcześnie odesłać towar lub odesłać żądanie wycofania. W każdym przypadku odesłanie następuje na nasz koszt i nasze ryzyko. Odesłanie lub żądanie wycofania należy przesłać na adres Epson Deutschland GmbH c/o Leon GmbH Moselstr Neuss Towar w formie paczki może zostać odesłany także przez kuriera UPS. UPS odbierze towar u klienta. Przy odbiorze należy przestrzegać nastepujących kroków: Proszę zażądać telefonicznie pod numerem lub przez Epson Store (Mój Epson / Zwrot) zaświadczenie o zwrcie towaru, które zostanie wysłane klientowi pocztą. Istnieje także możliwość ściągnięcia tego zaświadczenia na stronie Epson Store (Mój Epson / Zwrot). Proszę załączyć zaświadczenie o zwrocie towaru do paczki ze zwróconym towarem, która ma zostać nam odesłana oraz proszę nakleić wydrukowane lub przesłane pocztą zaświadczenie o zwrocie towaru od UPS na paczkę. Pod numerem telefonu (bezpłatna infolinia) proszę ustalić termin z UPS, kiedy paczka może zostać odebrana. Skutki zwrotu

3 W przypadku skutecznego zwrotu, obie strony powinny zrzec się przyjętych wzajmnie świadczeń lub w danym wypadku zrzec się praw do użytku (np. zalety wynikajace z użytku). W przypadku uszkodzenia towaru można się domagać zwrotu o tej samej wartości. Nie obowiązuje to, jeżeli uszkodzenie towaru stwierdza się tylko i wyłącznie w czasie sprawdzenia takiego, które ma miejsce w sklepie. Klient jest zobowiązany do zapłacenia rekompensaty jeżeli produkt straci na wartości, nawet w przypadku gdy był używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Poza tym, klient może uniknąć obowiązku zapłacenia rekompensaty nie używając sprzętu tak jak byłby on jego własnością oraz zaprzestając wykonywania wszelkich czynności, które by spowodowały, że sprzęt straci na wartości. Obowiązki zwrotu płatności powinny zostać spełnione w ciągu 30 dni. Okres zwrotu dla klienta rozpoczyna się wraz z odesłaniem towaru lub zażądaniem wycofania, zaś dla firmy Epson po otrzymaniu zwrotu. Koniec pouczenia o zwrocie B. Informacje odnośnie zawarcia umowy drogą elektroniczną Zachowujemy tekst umowy po zawarciu umowy. Tekst umowy jest dostępny dla zamawiającego. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia swoich danych przed złożeniem zamówienia i w razie potrzeby może je skorygować używając normalnych funkcji i klawiszy na klawiaturze komputera. Zamawiający zostaje niezwłocznie poinformowany za pomocą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysyłanego w formie elektronicznego potwierdzenia zamówienia, jak tylko otrzymamy jego ofertę zmówienia co następuje po przez kliknięcie myszką na stronie. Epson.pl oraz epson.de oraz posiadają certyfikat Verisign Premium EV SSL, dzięki któremu wiarygodność właściciela jest sprawdzona oraz, które umożliwiają bezpieczną komunikację między stroną internetową i osobami ją odwiedzającymi. C. Warunki ogólne Sprzedaży 1 Warunki ogólne zakres obowiązywania 1. Odbiegające, sprzeczne lub uzupełniające Warunki ogólne nie stanowią części umowy, nawet w przypadku ich akceptacji, chyba, że ich postanowienia zostaną wyraźnie zakceptowane w formie pisemnej. Zabronione są szczególnie zakaz odstąpienia oraz ograniczenie odstąpienia zawarte w Warunkach ogólnych przedsiębiorstwa. 2. Na podstawie Warunków ogólnych Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję w określonym celu, która nie prowadzi zawodowej działalności gospodarczej ( 13 BGB niemieckiego Kodeksu Cywilnego). Na podstawie Warunków ogólnych Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna lub osoba prawna lub spółka osobowa posiadającą zdolność prawną, która przy zawieraniu transakcji z nami działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub w ramach swojej działalności zawodowej ( 14 BGB). Na podstawie Warunków ogólnych Klientem jest Użytkownik jak również Przedsiębiorca.

4 2 Dostawa i świadczenia 1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, to ryzyko przypadkowego zaginięcia lub przypadkowego uszkodzenia towaru w czasie przekazania, przy sprzedaży wysyłkowej wymagającej przekazania towaru do rąk firmy spedycyjnej, przewoźnika lub dla innej osoby lub zakładu, które są odpowiedzialne za dostarczenie przesyłki, przechodzi na kupującego. 2. Jeżeli Klient jest Użytkownikiem, to ryzyko przypadkowego zaginięcia oraz przypadkowego uszkodzenia sprzedawanego towaru, przechodzi na kupującego dopiero po przekazaniu rzeczy. 3. Jeżeli Klient zaniedbał odebranie towaru, to ma to takie same konsekwencje. 3 Zachowanie prawa do własności 1. W przypadku umów z Użykownikami zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu pełnego uiszczenia płatności ceny sprzedaży. 2. W przypadku umów z Przedsiębiorcami zastrzegamy sobie prawo własności do towaru do czasu całkowitego pokrycia wszystkich należności wynikających z aktualnych transakcji handlowych z danym Przedsiębiorcą zgodnie z nastepującymi punktami Przedsiębiorca jest upoważniony do sprzedaży oraz do realizowania transakcji zgodnie z przepisami obrotu handlowego. W celu zabezpieczenia, Przedsiębiorca odstępuje na naszą korzyść od wszystkich należności za towar w wysokości wystawionego rachunku, które mu sie należą w związku z dalszą sprzedażą osobom trzecim lub z innej prawnej przyczyny (ubezpieczenie, niedozwolone czynności). W przypadku odstapienia od należności, Przedsiębiorca jest upoważniony do ściągnięcia należności na swój rachunek i we własnym zakresie aż do odwołania. To upoważnienie do ściągnięcia należności może zostać odwołane, jeżeli Przedsiębiorca nie wywiązuje się prawidłowo ze swoich obowiązków płatności wobec naszej firmy. Nie ma to wpływu na nasze prawo do ściągnięcia należności w naszym zakresie. Zobowiązujemy sie jednakże nie ściągać należności, jeżeli Przedsiębiorca wywiązuje się ze swoich obowiązaków płatności, nie popada w zwłokę w płatności i szczególnie jeżeli nie złożył wniosku na otwarcie postępowania dotyczącego niewypłacalności lub nie przedłożył wniosku o wstrzymanie płatności. W tych przypadkach możemy się domagać od Przedsiębiorcy ujawnienia przysługujących mu należności, od których on odstapił oraz do ujawnienia jego dłużników. Poza tym jesteśmy upoważnieni do ujawnienia innym klientom tego przedsiębiorstwa, że odstapiło ono od wszelkich roszczeń. 4. Realizowanie transakcji przez Przedsiębiorcę następuje stale w naszym imieniu i na nasze zlecenie. Jeżeli dochodzi do połączenia z towaren, który do nas nie należy, to nabywamy współwłasność do nowej rzeczy w odpowiednim stosunku wartości dostarczonego przez nas towaru do pozostałych przetwarzanych przez nas towarów. Dla rzeczy powstałych po przez przetwarzanie lub mieszanie obowiązują te same przepisy jak dla rzeczy dostarczonych z zastrzeżeniem prawa do własności. 5. Zobowiązujemy się do odstąpienia od przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie Przedsiębiorcy, w takim stopniu, że wartość zabezpieczeń, którą możemy zreazalizować może przekroczyć mające zostać zabezpieczone długi o wiecej niż 20 %. Wybór możliwej formy zapezpieczeń następuje według naszego uznania.

5 6. W przypadku przejęcia towaru przez osoby trzecie, szczególnie w przypadkach zajęcia przez wierzycieli, Przedsiębiorca powinien wskazać na cudzą własność oraz powiadomić nas bezzwłocznie w formie pisemnej. 4 Warunki płatności Proszę dokonać wszelkich płatności wraz z podaniem numeru zamówienia na numer następującego konta bankowego: Epson Deutschland GmbH Deutsche Bank Poland IBAN: PL Swift: DEUTPLPX 1. Koszty przelewu ponosi klient. W przypadku użycia numeru IBAN klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu przelewu zagranicznego. 2. Późniejsza korekta rachunku w przypadku brakującego lub niepełnego numeru indentyfikacji podatkowej Przedsiębiorcy jest niemożliwa. Ponadto firma Epson zastrzega sobie prawo w tym przypadku do naliczenia w późniejszym terminie obowiązującego na terenie Republiki Federalnej Niemiec podatku VAT. 3. Cena sprzedaży jest płatna w przypadku dostawy po wystawienu rachunku w ciągu 14 dni od daty wystawienia rachunku. Klient popada w zwłokę z podanym w rachunku terminem płatności bez dalszych wyjaśnień z naszej strony, jeżeli nie zapłacił. W przypadku wystąpienia wad, Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zatrzymania, w takich przypadkach jeżeli nie jest to w uzasadnionym stosunku do wad oraz do przypuszczalnych kosztów późniejszego doprowadzenia do używalności (szczególnie wyeliminowanie wad). 4. Pliczenie płatności za liczne otwarte należności następuje zgodnie z 366 ust. 2 BGB (niemiecki Kodeks Cywilny). 5. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy upoważnieni domagać się naliczenia odsetek w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej ( 247 BGB niemiecki Kodeks Cywilny) 6. Jesteśmy upoważnieni w przypadku zwłoki w płatności do odstąpienia od umowy i do zażądania zwrotu towaru. 7. Klient jest upoważniony do rekompensaty oraz do zatrzymania tylko wtedy, gdy wzajemne roszczenia zostały uznane za prawomocne lub są niesporne. 5 Rękojmia 1. Przedsiębiorcy muszą nam zgłosić w formie pisemnej widoczne wady towaru w ciągu dwóch tygodni od stwierdzenia wady, w przeciwnym przypadku dochodzenie roszczenia z gwarancji nie jest możliwe. Do zachowania terminu wystarczy wcześniejsze przesłanie. Ciężar dowodu spoczywa na Przedsiębiorcy za wszelkie przesłanki roszczeń, szczególnie w przypadku samej wady, w chwili stwierdzenia wady oraz odpowiednio wcześniejszej

6 reklamacji. Jeżeli kupujący jest Przedsiębiorcą, to udzielamy gwarancji za wady według naszego uznania po przez usunięcie wady lub dostawę towaru zastępczego. Jeżeli Przedsiębiorca wybiera odstąpienie od umowy z powodu wady prawnej lub wad fizycznych rzeczy po nieudanym doprowadzeniu do używalności, nie przysługuje mu wtedy żadne odszkodowanie za wady. 2. Użytkownikowi przysługują ustawowe prawa do gwarancji. 6 Wyłączenie z odpowiedzialności 1. Ponosimy odpowiedzialność w przypadku zamiaru lub rażącego niedbalstwa spowodowanych przez nas lub naszych pełnomocników lub osoby, którym powierzyliśmy wykonanie naszych zobowiązań zgodnie z regulacjami prawnymi. Poza tym ponosimy odpowiedzialność tylko na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Powstałe w Związku z Wadliwością Produktu, z powodu śmierci, uszkodzenia ciała lub zdrowia lub z powodu karygodnego naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy. Roszczenie o odszkodowanie za naruszenie głównych warunków umowy jest jednak ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych naruszeń. Obowiązek wynikający z postanowień umowy jest wtedy istotny, jeżeli jego spełnienie w ogóle umożliwia zgodne z przepisami zrealizowanie umowy i jeżeli strona umowy może liczyć na stałe dotrzymanie postanowień umowy. 2. Przepisy poprzedniego punktu 1 odnoszą się do odszkodowania zarówno za świadczenia oraz odszkodowania zamiast świadczenia, nieważne na jakiej podstawie prawnej, szczególnie z powodu wad, naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązań umownych oraz z czynu niedozwolonego. Mają one także zastosowanie w przypadku refundacji poniesionych daremnie kosztów. 7 Obowiązujące prawo 1. Obowiązującym prawem jest prawo niemieckie z wyłączeniem UN Sales Convention. 2. Jeżeli klient jest Przedsiębiorcą to wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe Sądy w Düsseldorfie, Niemcy. Henning Ohlsson Hiromi Taba Hideki Kitamura Zarządzający przedsiębiorstwem Epson Deutschland GmbH

Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu Ogólne warunki zakupu 1. Informacje ogólne (1) W odniesieniu do wszystkich stosunków umownych pomiędzy dostawcą i przedsiębiorstwem PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Celna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY i PŁATNOŚCI BGH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach A. Postanowienia ogólne: I. Zawarcie umowy: 1. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do umów dostawy i sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią wszystkich ofert, jak również stanowią, wraz z zamówieniem i załączonymi dokumentami, integralną część umowy zawartej między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION. 1.Przedmiot regulaminu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EURO FASHION 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego EURO FASHION dostępnego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RANAILS 1.Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego RANAILS dostępnego pod adresem:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Rozdział 1. Przepisy ogólne DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. 1), 2) o prawach konsumenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży

Ogólne Zasady i Warunki Sprzedaży SFS intec Sp. z o.o. ul. Torowa 6 61-315 Poznań 1. Postanowienia ogólne i zakres umowy 1.1 Niniejsze zasady, zwane dalej WARUNKAMI SPRZEDAŻY, mają zastosowanie do wszystkich umów i transakcji sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014

REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 REGULAMIN BUTIKU INTERNETOWEGO PAPROCKI&BRZOZOWSKI WAŻNY DO 25.12.2014 Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania z Butiku Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.butik.paprockibrzozowski.com

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów

Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów Ogólne Warunki Umów dotyczące dostaw oraz usług BU Power Systems Polska Sp. z o.o. 1 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Umów 1.1 Wszelkie wykonywane przez nas dostawy, świadczenia oraz oferty następują wyłącznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP REGULAMIN SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ELAMED MEDIA GROUP Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przez ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów.

1.2 Niniejsze warunki mają zastosowanie dla wszelkich ofert Doco oraz wszystkich zawartych przez Doco umów. Artykuł 1 - Zastosowanie 1.1 W tekście niniejszych ogólnych warunków zakupu, dostawy i realizacji, pod nazwą Doco rozumie się Doco Holding BV lub wszystkie zrzeszone z nim spółki, w tym (lecz nie jedynie)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo