2. Jak zostać myśliwym?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Jak zostać myśliwym?"

Transkrypt

1 2. Jak zostać myśliwym? Aby zostać myśliwym, należy: odbyć roczny staż łowiecki, zdać egzaminy łowieckie, uzyskać pozwolenie na broń i członkostwo w PZŁ. To wszystko w jak największym skrócie. Zacznijmy więc od początku: A Staż kandydacki Pierwszym krokiem na drodze do łowiectwa jest odbycie stażu kandydackiego. W zasadzie podczas stażu powinniśmy poznać wszystkie zagadnienia wymagane na egzaminach łowieckich. Ponadto powinniśmy w praktyce nauczyć się budowy urządzeń łowieckich, gospodarowania w łowisku i wielu, wielu jeszcze innych zagadnień. Gdzie odbyć staż kandydacki? Tu do wyboru są dwie drogi: potencjalny kandydat może sam znaleźć koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny, w którym odbędzie staż kandydacki albo zwróci się do Zarządu Okręgowego PZŁ z prośbą o wskazanie miejsca odbycia stażu. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest znalezienie koła łowieckiego, w którym będziemy mogli odbyć staż. W ten sposób uzyskamy w przyszłości możliwość członkostwa w danym kole (przynajmniej teoretycznie), jak i poznamy obwody łowieckie, w których być może będziemy polowali. Dobrze, jeżeli ktoś ma rodzinę lub znajomych wśród braci łowieckiej, gdyż z pewnością uzyska wszelką pomoc w załatwieniu formalności, napisaniu podania, a często także wymaganego poręczenia przez osobę wprowadzającą do koła łowieckiego. 13

2 Jeżeli jednak nie mamy takich możliwości, pozostaje nam zwrócenie się z prośbą do Zarządu Okręgowego PZŁ o wskazanie miejsca odbycia stażu kandydackiego do PZŁ. W takim wypadku Zarząd Okręgowy powinien skierować kandydata do odbycia stażu w kole łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny. Ze stażu kandydackiego zwolnione są osoby ze średnim lub wyższym wykształceniem leśnym (lub o specjalności łowieckiej) oraz strażnicy łowieccy legitymujący się przynajmniej 2-letnim okresem zatrudnienia na stanowisku strażnika łowieckiego. Po przyjęciu na staż w kole łowieckim (lub Ośrodku Hodowli Zwierzyny), zarząd koła zgłasza ten fakt do Zarządu Okręgowego PZŁ. Po wpisaniu do rejestru stażystów, kandydat na myśliwego otrzymuje dzienniczek stażysty, w którym odnotowuje przebieg stażu. Szczegółowe zasady odbywania stażu kandydackiego do PZŁ określa uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej (NRŁ) z dnia 4 września 2007 (zmiana w roku 2009) treść dostępna na stronie internetowej Jak wygląda staż łowiecki? Zgodnie z powyższą uchwałą kandydat na myśliwego musi zapoznać się z problematyką łowiecką w teorii i w praktyce. W każdym wypadku kandydat odbywa staż pod opieką doświadczonego myśliwego tzw. opiekuna. Najlepiej, jeśli jest to wieloletni myśliwy, który z ochotą przekaże kandydatowi najważniejsze informacje o łowiectwie. Z czym kandydat na myśliwego powinien zapoznać się na stażu i jaką wiedzę powinien zdobyć? Wszystko to reguluje również powyższa uchwała NRŁ (oraz zakres egzaminów łowieckich). A tak to wygląda trochę bardziej szczegółowo: a) zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi: Teoretyczne i praktyczne zapoznanie się w łowisku z istniejącymi urządzeniami łowieckimi. Kandydat bierze więc udział w pracach przy budowie i remoncie takich urządzeń oraz dowiaduje się o nich od opiekuna bądź z dostępnych materiałów szkoleniowych: 14

3 paśniki, paśniki magazyny, ambony, zwyżki (wysiadki), lizawki, podsypy, budki dla kuropatw, dozowniki ziarna, brogi. Ponadto należy wiedzieć, co to takiego: gryzawki, liściarki, snopówki itd. b) zapoznanie się z zasadami zagospodarowania łowisk i ochrony zwierzyny oraz ze środowiskiem jej bytowania, w tym udział w dokarmianiu zwierzyny i innych pracach na terenie łowisk, m.in. akcjach zbierania wnyków, inwentaryzacji zwierzyny, szacowanie szkód: Zagospodarowanie łowisk to m.in. budowa i konserwacja urządzeń łowieckich, zakładanie i uprawa poletek, zalesienia, zadrzewienia, zakładanie remiz i oczek wodnych. Większość obowiązkowej wiedzy poznamy jedynie poprzez aktywny udział w pracach w łowisku. Pewnych czynności wykonywanych w terenie nie zastąpią najlepsze książki i inne źródła wiedzy. Niektóre zagadnienia, jak inwentaryzacja zwierzyny w terenie połączona z wcześniej nabytą wiedzą książkową ułatwi zrozumienie tematu. Warto więc brać udział we wszystkich pracach organizowanych na stażu, gdyż ta wiedza z pewnością zaprocentuje na egzaminach. Czym są w ogóle poletka łowieckie? Są to miejsca upraw rolniczych przeznaczonych dla zwierzyny łownej oraz miejsca dokarmiania zwierzyny. Ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze posunęła się tak daleko, że obecnie niezbędne jest działanie w kierunku zapewnienia zwierzynie chociażby namiastki nienaruszonej przyrody. Poprzez rozwój cywilizacji zanikły naturalne biotopy i brak jest odpowiedniej bazy żerowej niezbędnej dla utrzymania populacji niektórych gatunków zwierzyny. Dlatego też dla zapewnienia chociażby minimalnej struktury roślinnej (żerowej) myśliwi powinni zakładać poletka łowieckie. Na tych poletkach w okresach dostępności naturalnej bazy pokarmowej dla zwierzyny (wiosna, lato, jesień) sadzimy rośliny pastewne z myślą o udostępnieniu ich w okresie zimowym. Poletka łowieckie w okresie wegetacji możemy grodzić w celu zmuszenia 15

4 zwierzyny do korzystania z naturalnej bazy żerowej i zapewnienia prawidłowego wzrostu sadzonych roślin. Jesienią, a czasem nawet od końca lata, poletka udostępniamy zwierzynie do swobodnego żerowania. W ten sposób zapewniamy populacji niezbędne składniki pokarmowe (niedostępne w łowisku), jak i odciągamy zwierzynę od upraw rolniczych, czym w znaczny sposób zmniejszamy szkody łowieckie w uprawach i płodach rolnych. Jakie poletka występują w łowiskach? poletka produkcyjne poletka zgryzowe (ogryzowe) pasy zaporowe łąki śródleśne A co można uprawiać na poletkach łowieckich? Oczywiście roślinność atrakcyjną dla zwierzyny bytującej w łowisku. Różnie przedstawia się to w różnych miejscach. W jednych łowiskach dominują dziki, w innych sarny, dlatego o tym, co uprawiać, wiedzą najlepiej myśliwi gospodarujący w danym łowisku. Z najbardziej popularnych roślin uprawnych można wymienić: bobik, brachinę, groch, grykę, jarmuż, kapustę pastewną, lędźwian siewny, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, perko, peluszkę, proso, rzepę pościerniskową, topinambur, saradelę (seradelę), wykę jarą, wykę kosmatą (ozimą). c) zapoznanie się z zasadami gospodarki populacjami zwierząt łownych: Jedno z ważniejszych zagadnień, gdyż jak podaje art. 1 ustawy Prawo łowieckie Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Należy nauczyć się właściwie gospodarować populacjami zwierzyny, a więc dbać o nią, dokarmiać, ochraniać, starać się w dro- 16

5 dze selekcji poprzez właściwie realizowany odstrzał poprawiać strukturę populacji na danym terenie itd. d) szkolenie z zakresu bezpiecznego posługiwania się myśliwską bronią śrutową i kulową oraz zapoznanie z podstawami strzelectwa myśliwskiego: To jest temat rozległy jak leśne ostępy, ale dla wielu właśnie broń jest tą magiczną rzeczą, którą chciałoby się trzymać w dłoniach. Zjawisko pewnie niewytłumaczalne, ale tak już jest i nie należy się zbytnio nad tym zastanawiać. Nie można jednak przy tym zapominać, że broń jest bardzo niebezpieczna, dlatego na szkoleniach i egzaminach kładzie się duży nacisk na wiedzę kandydatów z zasad bezpiecznego posługiwania się nią. To z bronią związane jest bezpieczeństwo na polowaniu. Dlatego warto poświęcić bezpieczeństwu w posługiwaniu się bronią (i wiedzy o niej w ogóle) znaczną uwagę i nawet jeśli uważamy, że wiemy już wszystko, powtórzmy sobie cały materiał jeszcze raz. e) zapoznanie się z podstawami kynologii łowieckiej: Niby prosty temat, ale spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile znamy ras psów myśliwskich i na jakie grupy pod względem użytkowości w łowiectwie je dzielimy. Ostatnie zmiany w prawie dotyczącym łowiectwa wyraźnie wskazują, że polowanie bez psa jest prawie niemożliwe. Polowania na ptactwo mogą się odbywać tylko z udziałem psów, a marząc o polowaniu na zwierzynę grubą, musimy wcześniej zapewnić sobie możliwość korzystania z pomocy psa posokowca, jeśli zajdzie konieczność dochodzenia postrzałka. Tak więc warto już na stażu pomyśleć o własnym psie, gdyż, jak uważają niektórzy, polowanie bez psa nie jest polowaniem. Dlatego starajmy się zdobyć wszelką wiedzę o psach, pytajmy myśliwych, którzy mają je od lat, bierzmy udział w próbach i konkursach psów ras myśliwskich. Warto też przeglądać wszelkie dostępne źródła wiedzy o kynologii. 17

6 Psy używane do polowań zostały podzielone na 7 grup według ich użyteczności łowieckiej: 1) dzikarze 2) gończe 3) legawce 4) norowce 5) płochacze 6) posokowce 7) tropowce. Wiele ras można zaliczyć do dwóch lub więcej grup, a powyższy podział nie jest ostateczny i nie wyklucza wszechstronnej użyteczności psa myśliwskiego. Obecnie do polowań nie wolno wykorzystywać chartów oraz ich mieszańców, pomimo oczywistego ich charakteru myśliwskiego i tradycji polowań z chartami (jako ciekawostkę można podać, że charty jako jedyne z psów myśliwskich w pogoni za zwierzyną posługują się wzrokiem, gdy pozostałe psy przede wszystkim węchem). 1) Dzikarze to psy niewielkich ras z wrodzoną (najczęściej) lub nabytą pasją do tropienia, ścigania i osaczania dzików. Odznaczają się niezwykłą ciętością, wytrwałością i zwinnością oraz posiadają doskonały węch. Niewielkie rozmiary ułatwiają gonienie i osaczanie dzików nawet w największych zaroślach i gęstych młodnikach oraz pozwalają łatwiej unikać zranienia przez dziki. 2) Psy gończe, to grupa psów myśliwskich, których głównym zadaniem (i wielką pasją) jest gonienie i jednoczesne głoszenie zwierzyny łownej. W przeciwieństwie do posokowców psy gończe używane są do gonienia i osaczania zwierzyny zdrowej (a nie postrzałków). Odznaczają się doskonałym węchem, wytrwałością i ciętością. Wiele ras psów z grupy posokowców jest jednocześnie doskonałymi gończymi. 3) Psy legawe inaczej legawce to czworonogi, których głównym zadaniem jest wystawianie myśliwemu zwierzyny w polu 18

7 (przy wykorzystaniu górnego wiatru). Charakteryzują się bardzo dobrym węchem. Potrafią wytropić i wystawić zwierzynę zarówno w łowiskach leśnych, jak i polnych. Sprawdzają się również w polowaniu na ptactwo wodne. Do tego są dobrymi aporterami. 4) Norowce psy małych ras myśliwskich wykorzystywane do pracy w norach lisich, borsuczych itd. Psy te, chociaż niewielkich rozmiarów, odznaczają się wielką ciętością i z wielkim zapałem i odwagą wypędzają z nor często większe i silniejsze od nich drapieżniki. Do pracy w norach są używane głównie teriery i jamniki. 5) Płochacze psy wykorzystywane do wyszukiwania i wypłaszania zwierzyny z jej miejsca zalegania bądź bytowania (legowisk, wysokich i gęstych traw, zarośli, szuwarów itd.). Płochacze są jednocześnie psami aportującymi. 6) Posokowce psy przeznaczone głównie do poszukiwania postrzałków zwierzyny po farbie. Większość z tych psów sprawdza się również jako psy gończe. 7) Tropowce psy myśliwskie obdarzone doskonałym węchem. Ich zadaniem jest tropienie zwierzyny po śladach zapachowych. Do tej grupy zaliczyć można każdą rasę psów myśliwskich, jeżeli tylko pies wykazuje zdolności tropienia zwierzyny. To tylko nieznaczny opis psów ras myśliwskich. Opis całej niezbędnej przyszłemu myśliwemu wiedzy kynologicznej wykracza poza ramy tego wydawnictwa. Koniecznie więc trzeba sięgnąć do innych specjalistycznych, poświęconych wyłącznie psom, książek. f) udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych, przy czym w przypadku polowań zbiorowych stażysta nie może być angażowany wyłącznie do naganki: Biorąc udział w polowaniu, kandydat zapoznaje się z zasadami bezpieczeństwa, organizacją polowań, tradycją i kulturą łowiecką, kynologią itd. Jest to także najlepszy sposób na poznanie, 19

8 być może, przyszłych towarzyszy łowów oraz łowisk. Na polowaniu indywidualnym nauczymy się takich sposobów polowań jak podchód czy polowanie z zasiadki. Być może nasz opiekun nauczy nas także polowania z wabikiem na lisy czy rogacze. Pamiętajmy jednak, że polowanie to nie tylko strzelanie. Sam strzał jest niejako zwieńczeniem polowania. Cudowne przeżycia daje podglądanie przyrody w czasie oczekiwania na zwierzynę na ambonie czy próba podejścia na właściwą odległość do zwierzyny. W czasie polowań indywidualnych zwracamy zawsze uwagę na to, co dzieje się w łowisku, czy nie ma gdzieś śladów kłusownictwa, czy należy uzupełnić karmę w paśnikach, nie czekając na polecenie łowczego lub pomyśleć o naprawie uszkodzonych urządzeń łowieckich. Z kolei polowania zbiorowe to okazja do poznania tradycji łowieckich. Koniecznie trzeba się zapoznać także ze zbiorem zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich, którego opis wykracza poza ramy tej książki, zachowania się na stanowisku, a także doświadczenia na własnej skórze, czym jest udział w nagance. Udział w nagance to nie kara czy wykorzystanie stażysty. To także metoda na zrozumienie organizacji polowań zbiorowych. Po latach, kiedy będziemy musieli sami zorganizować i poprowadzić polowanie zbiorowe, będziemy mieli już doświadczenie i lepsze zrozumienie, jaką rolę pełni naganka. g) przeszkolenie z zakresu postępowania z pozyskaną zwierzyną: Samo polowanie nie kończy się strzałem do zwierzyny. Umiejętne postępowanie z pozyskaną zwierzyną jest bardzo ważne. Nie polujemy po to, aby strzelać do zwierzyny, ale po to, aby pozyskaną zwierzynę właściwie zagospodarować. Jak wiadomo, dziczyzna ma znakomite walory kulinarne, ponadto pozyskana zwierzyna stanowi dużą część przychodów koła, dlatego właśnie nie można dopuścić, aby się marnowała przez nieodpowiednie obchodzenie się z tuszą. 20

9 Co więc należy zrobić ze strzeloną zwierzyną? Przede wszystkim należy oddać zwierzynie cześć, zgodnie z tradycją włożyć zwierzynie grubej do gęby ostatni kęs, a na ranie wlotowej ułożyć złom. Następnie należy odpowiednio postąpić z tuszą, tak aby nie dopuścić do zabrudzenia lub zepsucia się tuszy. W przypadku zwierzyny drobnej należy np. usunąć mocz (zając, królik) lub usunąć wnętrzności (wykulkować ptactwo). Zwierzyna gruba wymaga bardziej skomplikowanych i staranniejszych zabiegów. Kolejno musimy wytrzebić (usunąć jądra), wypatroszyć, wystudzić tuszę i we właściwy sposób odłączyć trofea (poroże lub oręż). Do obowiązków myśliwego należy również ocena zwierzyny przed odstrzałem, jak i oględziny podczas patroszenia pod kątem występowania chorób. Każdy myśliwy przechodzi szkolenie weterynaryjne, ale warto samemu poznać podstawowe choroby występujące u zwierzyny łownej. Poza wiedzą praktyczną zdobytą podczas stażu i wiedzą teoretyczną uzyskaną na podstawie literatury i prasy łowieckiej należy jeszcze poznać obowiązujące w Polsce prawodawstwo dotyczące łowiectwa. Całoroczny udział w pracach koła powinien pozwolić na podstawowe zapoznanie się z całością pracy myśliwych, teoretycznymi zagadnieniami dotyczącymi łowiectwa i praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy, a to powinno skutkować ukończeniem stażu z wynikiem pozytywnym, gdyż tylko taki wynik umożliwia przejście do kolejnego etapu na drodze do łowiectwa, jakim jest kurs szkoleniowy organizowany przez zarządy okręgowe PZŁ. Kurs taki trwa około dwóch miesięcy. Często kurs można rozpocząć jeszcze przed datą zakończenia stażu, ale przystąpienie do egzaminów możliwe jest dopiero po ukończeniu zarówno stażu, jak i kursu szkoleniowego. Podczas kursu kandydaci poznają wszystkie zagadnienia, z których będą egzaminowani. Ramowy program szkolenia kandydatów na 21

10 myśliwych opracowywany jest przez Naczelną Radę Łowiecką i obejmuje takie zagadnienia jak: przepisy prawa łowieckiego i statut PZŁ; zasady wykonywania polowania oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią myśliwską, w tym 2 obowiązkowe treningi strzeleckie, obejmujące strzelania śrutem oraz strzelania kulą (z broni o lufach gładkich i gwintowanych); ochrona środowiska i jego kształtowanie dla bytowania zwierzyny oraz zasady ochrony przyrody i znajomości gatunków prawnie chronionych, a w szczególności tych, które historycznie były gatunkami łownymi; biologia zwierząt łownych; znajomość rodzajów broni i amunicji myśliwskiej, przyrządów optycznych oraz podstawowego wyposażenia myśliwskiego; praw i obowiązków posiadacza myśliwskiej broni palnej, w tym wydawanie i cofanie pozwoleń oraz przepisy karne, obowiązujące w tym zakresie; znajomość podstawowych chorób zwierząt łownych i chorób odzwierzęcych oraz sposobów ich rozpoznawania; znajomość zasad etyki, tradycji oraz języka łowieckiego, a także rozpoznawania podstawowych sygnałów myśliwskich; znajomość zasad obchodzenia się z upolowaną zwierzyną, użytkowania dziczyzny i preparowania trofeów; znajomość zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej; pomoc w nagłych wypadkach; kynologia myśliwska. B Egzamin łowiecki Egzamin dla kandydatów na myśliwych (uzyskanie uprawnień podstawowych) odbywa się po teoretycznym szkoleniu w Zarządzie Okręgowym PZŁ. Do egzaminu dopuszczone są osoby, 22

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne:

Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: Charakterystyka* działalności statutowej Koła Łowieckiego. I. Dane organizacjo statystyczne: 1. Koło Łowieckie... z siedzibą w...., ujęte jest w rejestrze Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania

Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania Uchwała nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 r. w sprawie zasad odbywania stażu, sposobu jego dokumentowania oraz zaliczania Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. uprawnień do wykonywania polowania obejmuje Dziennik Ustaw Nr 3 620 Poz. 19 19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r. Dz.U.2010.3.19 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (Dz. U. z dnia 13 stycznia 2010 r.) Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu:

Rozdział II Organizacja. W dziedzinie organizacji zobowiązuje się Naczelną Radę Łowiecką oraz Zarząd Główny PZŁ do podjęcia działań mających na celu: Uchwała XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 12 września 2015 r. w sprawie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia w kadencji 2015-2020 XXIII Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce

Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Gospodarka łowiecka w północno-wschodniej Polsce Piotr Wawrzyniak Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku RDLP Białystok w zasięgu terytorialnym ma 2 632 747ha, gdzie zarządza powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Basset hound - myśliwski pies gończy bardzo dobrze pracujący w sforze.

Basset hound - myśliwski pies gończy bardzo dobrze pracujący w sforze. Airedale terier naleŝy do grupy terierów, psów uŝywanych głównie jako norowce, zbiorówki na lisy czy dziki. Bardzo dobrze radzi sobie równieŝ w wodzie. Jest psem wszechstronnym. Basset hound - myśliwski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 186 14027 Poz. 1250 1250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski

Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski Wyciąg z WIELOLETNIEGO ŁOWIECKI PLAN HODOWLANY na lata 2007-2017 dla REJONU HODOWLANEGO NR 4 Bydgoski 2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO 2.1. Opis rejonu hodowlanego Nr 4 Bydgoski Lp Województwo Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16

KOMUNIKAT 2/2016. L.dz. 147/16 POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE, ul. 3-GO MAJA 18, tel. 25 6327251, fax. 25 6325980, www.siedlce.pzlow.pl, email: zo.siedlce@pzlow.pl KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111

Bardziej szczegółowo

KYNOLOGIA MYŚLIWSKA. Polski Związek Łowiecki organizuje próby i konkursy pracy psów myśliwskich (ok. 80 rocznie). 1 / 11

KYNOLOGIA MYŚLIWSKA. Polski Związek Łowiecki organizuje próby i konkursy pracy psów myśliwskich (ok. 80 rocznie). 1 / 11 Polski Związek Łowiecki organizuje próby i konkursy pracy psów myśliwskich (ok. 80 rocznie). 1 / 11 Słowniczek aport - rozkaz dla psa myśliwskiego: przynieś aportowanie - przynoszenie przez psa myśliwskiego

Bardziej szczegółowo

Polowania zbiorowe metodą cichych pędzeń ze zwyżek - dobre praktyki

Polowania zbiorowe metodą cichych pędzeń ze zwyżek - dobre praktyki Polowania zbiorowe metodą cichych pędzeń ze zwyżek - dobre praktyki Polowania szkoleniowe organizowane są w celu zademonstrowania dobrych praktyk, będących odzwierciedleniem wysokiego poziomu organizacyjnego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 25 stycznia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Z kynologii myśliwskiej. Nowy Sącz

Szkolenie. Z kynologii myśliwskiej. Nowy Sącz Szkolenie Z kynologii myśliwskiej Nowy Sącz Sprawy kynologii myśliwskiej Kynologia- nauka o psie, jego hodowli i tresurze Kynologia łowiecka Zadania stawiane instruktorom promocja kynologii łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej

Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). Szkody łowieckie 1. Za szkody wyrządzone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PODJĘCIA UCHWAŁ

SPRAWOZDANIE Z PODJĘCIA UCHWAŁ Nowa Wieś Królewska 27.04.2013 SPRAWOZDANIE Z PODJĘCIA UCHWAŁ Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 27.04.2013. W zebraniu uczestniczyło 20Członków Koła Łowieckiego Wieniec w Wąbrzeźnie. Walne przebiegało

Bardziej szczegółowo

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach

c - od 15 sierpnia do 15 stycznia i nie dotyczy między innymi polowania na lisy przy norach Warunki wykonywania polowania Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Co należy rozumieć pod pojęciem polowanie zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Kynologia Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa).

Kynologia Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). Kynologia Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Psy myśliwskie dzieli się na następujące grupy użytkowe: a - dzikarze,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Rudnik. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Lasy Rudnickie w Nadleśnictwie Rudnik Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU. Źródło: http://www.pzlow.pl

BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU. Źródło: http://www.pzlow.pl BEZPIECZEŃSTWO NA POLOWANIU Źródło: http://www.pzlow.pl PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU

KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU KOŁO ŁOWIECKIE JEDNOROŹEC W PRZASNYSZU Uchwała nr Nr 9/WZ/2010 z dnia 26.09.2010r. w sprawie określenia zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne, zasad zagospodarowania pozyskanej zwierzyny oraz

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS. 2 Konkursy przeprowadza się w dwóch klasach: A- płochacze i B- płochacze wszechstronne

KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS. 2 Konkursy przeprowadza się w dwóch klasach: A- płochacze i B- płochacze wszechstronne KONKURS PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH MAŁYCH RAS 1 Konkursy przeprowadza się dla psów pracujących jako płochacze, zgodnie z podziałem FCI będą to psy z sekcji płochaczy grupy VIII oraz terierów myśliwskich z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie...

ROCZNY PLAN ŁOWIECKI. na rok gospodarczy.../... powierzchnia po wyłączeniach, o których mowa w art. 26 ustawy z 13.X.1995r. Prawo Łowieckie... I. Dane ogólne II. ROCZNY PLAN ŁOWIECKI na rok gospodarczy.../... oraz sprawozdanie z wykonania planu roku gospodarczego.../... 1. Obwód łowiecki nr... powierzchnia... ha, w tym powierzchnia gruntów leśnych...

Bardziej szczegółowo

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016

KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE 2015/2016 Człuchów 2015 KOŁO ŁOWIECKIE ORZEŁ OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

I GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA

I GOSPODARKA FINANSOWA KOŁA 1 UCHWAŁA Nr 8/2012 - tekst jednolity Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 65 SOKÓŁ w Tomaszowie Lubelskimz dnia 17.06.2012. (nowelizacja z dnia 30.06.2013) Walne Zgromadzenie Członków KŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Olsztyn nr 11 z dnia 08.04.2013 Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Olsztyn przy Nadleśnictwie Olsztyn Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin

Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Przykład wypełnionej ankiety! Ankieta uczestnika programu reintrodukcji kuropatwy i zająca na terenie ZO PZŁ Szczecin Uwaga: wypełnić i przekazać drogą elektroniczną! Dane podstawowe: Nazwa koła: Koło

Bardziej szczegółowo

-1- -2- POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r.

-1- -2- POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. POLOWANIE I ZNAKOWANIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Regulamin polowań ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie Nowe Ramuki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowe Ramuki nr 19/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Regulamin organizacyjny Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nowe Ramuki przy Nadleśnictwie

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozporzadzenie - Dz.U.05.61.548 Załączniki: Wzór upoważnienie do wykonywania polowania Wzór Ksiązki ewidencji Wzór znaku do znakowania Dz.U.05.61.548 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich.

Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Rolnictwo a ochrona zwierząt efektywność systemu krajowego na tle rozwiązań europejskich. Aleksander Mach Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Kościerzyna, 4 kwietnia 2016r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013

OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 OFERTA CENOWA NA SPRZEDAŻ USŁUG Z ZAKRESU ORGANIZACJI POLOWAŃ DLA MYŚLIWYCH KRAJOWYCH NA SEZON 2012/2013 Ceny brutto w PLN Obowiązują od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. DANE KOŁA: Wojskowe Koło

Bardziej szczegółowo

LOL 4113-002-03/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOL 4113-002-03/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOL 4113-002-03/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana D/14/508 - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pogotowie postrzałkowe. (stan na r.)..

Pogotowie postrzałkowe. (stan na r.).. Pogotowie postrzałkowe (stan na 08.09.2016 r.).. Cele pogotowia postrzałkowe Podnieść jak największą ilość postrzałków każdego gatunku zwierzyny grubej w sezonie 2016/2017 Zewidencjonować i pokazać w liczbach,

Bardziej szczegółowo

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa

Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl. Oferta cenowa Nadleśnictwo Sulęcin ul. Lipowa 20, 69-200 Sulęcin tel. 95-755-01-07 e-mail: sulecin@szczecin.lasy.gov.pl Oferta cenowa na sprzedaż polowań w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Sulęcin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. 2. Polowanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a także z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. 2. Polowanie powinno odbywać się zgodnie z przepisami prawa, a także z zasadami etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich. Dz.U.97.35.215 1999-01-30 zm. Dz.U.99.3.19 2002-04-01 zm. Dz.U.02.13.127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 4 kwietnia 1997 r w sprawie szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LOP 4113-001-07/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP 4113-001-07/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4113-001-07/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy D/14/508 Prowadzenie gospodarki łowieckiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.2005.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 2011-12-14 zm. Dz.U.2011.257.1548 1 2013-08-07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA (1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011

ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 ZARZĄDZENIE NR 8 / 2011 Nadleśniczego Nadleśnictwa Strzałowo z dnia 10.06.2011 r. w sprawie funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny Strzałowo, organizacji polowań, sprzedaży trofeów łowieckich i usług

Bardziej szczegółowo

LZG 4113-001-04/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4113-001-04/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4113-001-04/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli D/14/508 - Prowadzenie gospodarki łowieckiej Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy:

Bardziej szczegółowo

Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań

Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań Prawo łowieckie Zmiany w Regulaminie Polowań Informujemy kolegów, że od 21 października 2010 r. weszły zmiany w Regulaminie Polowań. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. [Dz.U.2005.61.548 z dnia 15 kwietnia 2005 r., ze zmianami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. Rozporzadzenie - Dz.U.05.61.548 Załączniki: Wzór upoważnienie do wykonywania polowania Wzór Ksiązki ewidencji Wzór znaku do znakowania Dz.U.05.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.05.61.548 zm. Dz.U. 10.186.1250 z dnia 22.09.2010 zm. Dz.U. 11.257.1548 z dnia 15.11.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 22 września 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250) Na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Warunki wykonywania polowania

Rozdział 2. Warunki wykonywania polowania Dz.U.05.61.548 2010-10-21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego HUBERT w Zbąszyniu na rok gospodarczy 2015/2016.

Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego HUBERT w Zbąszyniu na rok gospodarczy 2015/2016. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego HUBERT w Zbąszyniu na rok gospodarczy 2015/2016. I. Sprawy organizacyjne. 1. Uchyla się wszystkie wcześniejsze Uchwały Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego

Bardziej szczegółowo

MAJA 18, (025) 6327251, (025) 6325980 KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111 0000 3656 0644, NIP

MAJA 18, (025) 6327251, (025) 6325980 KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111 0000 3656 0644, NIP POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY 08-110 SIEDLCE, ul. 3-GO MAJA 18, Tel. (025) 6327251, Fax. (025) 6325980 KONTO: PKO S.A. O/SIEDLCE 26 1240 2685 1111 0000 3656 0644, NIP 526-030-04-63 Siedlce dn.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r.

Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 23 marca 2005 r. Dz.U.2005.61.548 2013.08.07 zm. Dz.U.2013.889 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI

SPRAWOZDANIE PODKOMISJI Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa *** Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka łowiecka w Małopolsce

Gospodarka łowiecka w Małopolsce Gospodarka łowiecka w Małopolsce w kontekście szkód łowieckich Aneta Helak Świechowska Departament Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Gospodarka łowiecka Ustawa z dnia 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2015. z dnia 26 kwietnia 2015r w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015

UCHWAŁA NR 4/2015. z dnia 26 kwietnia 2015r w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014/2015 UCHWAŁA NR 1/2015 z dnia 22 kwietnia 2012r. w sprawie zgodności zwołania i ważności Zgromadzenia w dniu 26 kwietnia 2015r. 1. Na ogólną ilość 103 członków Koła, swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu podpisało

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za szkody łowieckie

Odszkodowania za szkody łowieckie Odszkodowania za szkody łowieckie Jak przygotować i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów

Bardziej szczegółowo

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk

Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika. Bartłomiej Popczyk Programy łowieckie w zakresie regulacji i zarzadzania populacją dzika Bartłomiej Popczyk Populacja dzika w Europie i Polsce od szeregu lat nieustannie wzrasta obecnie krajowa populacja dzika przekroczyła

Bardziej szczegółowo

Dr Lech Bloch. Łowczy Krajowy

Dr Lech Bloch. Łowczy Krajowy Jankowice 15 maja 2015 r. Dr Lech Bloch Przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Łowczy Krajowy Szanowny Kolego Przewodniczący, Przede wszystkim, chciałbym podziękować za skierowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo łowieckie

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy Prawo łowieckie USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy Prawo łowieckie Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: Warszawa, 26 września 2014 r. Grupa Posłów Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.05.61.548 2010.10.21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r.

Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 7 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2012 r. Poz. 1092 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE

STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO WSPIERAMY PASJE STRZELECTWO PARKUROWE, MYŚLISTWO 30 31 Zając, Przeloty, Dzik i Rogacz, byłem dwa razy wicemistrzem kraju, raz drugim wicemistrzem kraju i zdobyłem cztery odznaczenia Złoty Wawrzyn z Diamentem, czyli najwyższe

Bardziej szczegółowo

POLOWANIA ODSTRZAŁY GOSPODARKA ŁOWIECKA LATA SZEŚĆDZIESIĄTE -SIEDEMDZIESIĄTE

POLOWANIA ODSTRZAŁY GOSPODARKA ŁOWIECKA LATA SZEŚĆDZIESIĄTE -SIEDEMDZIESIĄTE Historię powstania Koła Łowieckiego PZŁ w Świdwinie dzisiejszego Sokoła zapoczątkowali myśliwi i związane z łowiectwem osoby z przedwojennej tzw. klasy średniej, głównie rzemieślnicy i leśnicy. Polska

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia Stawka jednostkowa określona dla: Premia za strzelenie określonego rodzaju zwierzyny łownej.

Bardziej szczegółowo

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną

Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną W przypadku ubiegania się o odszkodowanie za powstałe szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną należy wystąpić do odpowiedniego terytorialnie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA. Wytyczne do polityki łowieckiej MINISTERSTWO ŚRODOWISKA DEPARTAMENT LEŚNICTWA Wytyczne do polityki łowieckiej Kierownictwo resortu przyjęło przedłożony dokument pt. Wytyczne do polityki łowieckiej uznając go, za materiał wyjściowy do

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych.

Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. - o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-16-15 Druk nr 3192 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

LGD-4113-002-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4113-002-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4113-002-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

-1- -2- PRAWO ŁOWIECKIE

-1- -2- PRAWO ŁOWIECKIE PRAWO ŁOWIECKIE OGÓLNE PORADY: Prawo Łowieckie nie jest po to żeby znać je na pamięć na wyrywki lecz po to by mieć o nim pojęcie i wiedzieć gdzie szukać odpowiedzi. Tak też traktuj ustawową wersje tego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 16 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOP /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP 4113-001-03/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli D/14/508 Prowadzenie gospodarki łowieckiej w latach gospodarczych 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI REGULAMIN POLOWAŃ

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI REGULAMIN POLOWAŃ POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI REGULAMIN POLOWAŃ 1 ISBN 83-89223-13-9 Projekt okładki: MiA Studio Foto na okładce: Werner Nagel Copyright by Łowiec Polski Sp. z o.o., Warszawa 2004 Druk: Drukarnia Akcydensowa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DOTYCZĄCE KONKURSU NA "LISIARZA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO SEZONU 2014/2015"

MATERIAŁY DOTYCZĄCE KONKURSU NA LISIARZA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO SEZONU 2014/2015 Organizatorzy: Państwowa Straż Łowiecka w Łodzi ul. Sienkiewicza 16a, 97-300 Piotrków Tryb Koło Łowieckie nr 16 "Kuropatwa" w Opocznie MATERIAŁY DOTYCZĄCE KONKURSU NA "LISIARZA POWIATU OPOCZYŃSKIEGO SEZONU

Bardziej szczegółowo

LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4113-001-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli D/14/508 - Prowadzenie gospodarki łowieckiej Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/VII/2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Sokół w Sokołowie Młp. podjęta w dniu 07.07.2007r.

Uchwała nr 4/VII/2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Sokół w Sokołowie Młp. podjęta w dniu 07.07.2007r. Uchwała nr 4/VII/2007r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Koła Sokół w Sokołowie Młp. podjęta w dniu 07.07.2007r. Walne Zgromadzenie Koła uchwala co następuje: Ustala się przeprowadzenie trzech

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia Zagospodarowanie łowisk, obsługa polowań, utrzymanie poletek i łąk dla celów łowieckich opis przedmiotu zamówienia Stawka jednostkowa określona dla: Premia za strzelenie określonego rodzaju zwierzyny łownej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego

Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego Działając w oparciu o decyzję, o powołaniu Komisji Odznaczeń Łowieckich przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Szczecinie oraz

Bardziej szczegółowo

Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa

Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa Koegzystencja czy konflikt hodowli lasu oraz łowiectwa Janusz Mikoś Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zbigniew Borowski Instytut Badawczy Leśnictwa VI sesja Zimowej Szkoły Leśnej przy IBL w 2014

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi

Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi Test egzaminacyjny dla selekcjonera z wykazem odpowiedzi 1. Rola licówki najbardziej zaznaczona jest w chmarze: a) jeleni; b) danieli; c) saren; d) łosi i saren 2. Prawidłowa struktura płci u sarny wynosi:

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta W celu ustalenia podstaw prawnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz podmiotów zobowiązanych ewentualnie do naprawienia szkody w przypadku zdarzeń szkodowych ze zwierzyną leśną należy przede

Bardziej szczegółowo

Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny

Łowiectwo. Aspekt humanitarno-prawny Łowiectwo Aspekt humanitarno-prawny 2 Magdalena Micińska-Bojarek Łowiectwo Aspekt humanitarno-prawny Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 3 Recenzja: dr hab. Tomasz Pietrzykowski prof. UMK dr hab.

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druk nr 219) SEJM Druk nr 324-A RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja D O D A T K O W E S P R A W O Z D A N I E KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ORAZ KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA o poselskim

Bardziej szczegółowo

Polskie Porozumienie Kynologiczne REGULAMIN SĘDZIÓW

Polskie Porozumienie Kynologiczne REGULAMIN SĘDZIÓW Polskie Porozumienie Kynologiczne REGULAMIN SĘDZIÓW 1.Wstęp 1 Niniejszy regulamin odnosi się do osób wpisanych bądź ubiegających się o wpisanie na listę sędziów kynologicznych w Polskim Porozumieniu Kynologicznym

Bardziej szczegółowo

1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu b - w punkcie skupu c - zaraz po dojściu do niej, rozpoczynając patroszenie

1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu b - w punkcie skupu c - zaraz po dojściu do niej, rozpoczynając patroszenie Postępowanie z upolowaną zwierzyną Niniejsze materiały zawierają przykładowe pytania prostego testu wyboru (tylko jedna z trzech odpowiedzi jest prawdziwa). 1. Zwierzynę trzebimy: a - po wypatroszeniu

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie łowiectwa w Polsce i Europie. Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary marca 2015 r.

Postrzeganie łowiectwa w Polsce i Europie. Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary marca 2015 r. Postrzeganie łowiectwa w Polsce i Europie Zimowa Szkoła Leśna, Sękocin Stary 17-19 marca 2015 r. Informacje dotyczące myśliwych: - rok urodzenia; -rok wstąpienia do PZŁ; -płeć; - adres zamieszkania; -

Bardziej szczegółowo

LBI /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI /2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4113-003-01/2014 D/14/508 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Regulamin prób i konkursów pracy dzikarzy

Regulamin prób i konkursów pracy dzikarzy 1 Regulamin prób i konkursów pracy dzikarzy 1 W próbach i konkursach pracy dzikarzy mogą brać udział psy ras myśliwskich, z grup FCI III, IV. V, VI, VII oraz płochacze niemieckie z grupy VIII. Próby przeprowadza

Bardziej szczegółowo

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia.

2. Ubezpieczony- KOŁO ŁOWIECKIE lub OŚRODEK HODOWLI ZWIERZYNY (OHZ) wskazani w dokumencie ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ PZŁ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZYNĘ W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH.- PROCEDURY PRZYSTĘPOWANIA I ZGŁASZANIA SZKÓD. 1. Ubezpieczający- ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Strategia gospodarowania zwierzyną płową, a problem szkód w odnowieniach leśnych. Karnieszewice 12 września 2013r.

Strategia gospodarowania zwierzyną płową, a problem szkód w odnowieniach leśnych. Karnieszewice 12 września 2013r. Strategia gospodarowania zwierzyną płową, a problem szkód w odnowieniach leśnych Karnieszewice 12 września 2013r. Szkody łowieckie Na polach myśliwi są zobowiązani zrekompensować szkody ( wypłacone w 2011/12

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie

ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ Basior z dnia 20.08. 2011 r. ZASADY FUNKCJONOWANIA WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO BASIOR w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. a. WKŁ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Dz.U.05.61.548 2010.10.21 zm. Dz.U.2010.186.1250 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO DARZ BÓR w SIENIAWIE (stan na dzień 4.05.2014)

ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO DARZ BÓR w SIENIAWIE (stan na dzień 4.05.2014) ZBIÓR OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW KOŁA ŁOWIECKIEGO DARZ BÓR w SIENIAWIE (stan na dzień 4.05.2014) L Treść uchwały Data WZ na którym uchwała p. została podjęta 1 Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

TYPY PSÓW. KACPER ŻMUDA klasa IV Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaśkowicach

TYPY PSÓW. KACPER ŻMUDA klasa IV Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaśkowicach TYPY PSÓW KACPER ŻMUDA klasa IV Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaśkowicach Psy były hodowane przez człowieka od tysięcy lat między innymi do polowań, do ciągnięcia sań lub do pilnowania bydła

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie z wizytą u głównego koordynatora programu Ożywić pola. Rok kaczki dr. inż. Wojciecha Wdowika

Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie z wizytą u głównego koordynatora programu Ożywić pola. Rok kaczki dr. inż. Wojciecha Wdowika Uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie z wizytą u głównego koordynatora programu Ożywić pola. Rok kaczki dr. inż. Wojciecha Wdowika 17 kwietnia 2013 roku uczniowie Zespołu Szkół w Trzcianie wraz ze szkolnym

Bardziej szczegółowo

POLOWANIE NA KOZICĘ GÓRSKĄ SŁOWENIA 2016

POLOWANIE NA KOZICĘ GÓRSKĄ SŁOWENIA 2016 POLOWANIE NA KOZICĘ GÓRSKĄ SŁOWENIA 2016 Słoweńscy myśliwi mawiają: każdy jest w stanie upolować lwa, słonia, krokodyla czy wielkiego jelenia byka. Jednak nie każdy z tych, co mają te zwierzęta na swojej

Bardziej szczegółowo

JESIENNE I ZIMOWE KŁOPOTY ZWIERZĄT LEŚNYCH I POLNYCH

JESIENNE I ZIMOWE KŁOPOTY ZWIERZĄT LEŚNYCH I POLNYCH JESIENNE I ZIMOWE KŁOPOTY ZWIERZĄT LEŚNYCH I POLNYCH 3 CELE OGÓLNE: rozwijanie pasji poznawania zjawisk przyrodniczych rozwijanie umiejętności analizowania obserwowanych zjawisk zrozumienie roli człowieka

Bardziej szczegółowo