УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ"

Transkrypt

1 УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који је расписао конкурс: Филозофски факултет у Новом Саду Датум доношења одлуке о расписивању конкурса: 8. октобра Место објављивања конкурса: лист Послови Датум објављивања конкурса: 24. октобра Број наставника који се бира: 1 (један) Састав комисије: 1. Оливера Радуловић ванредни професор Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет у Новом Саду установа у којој је запослен-а 2. Љиљана Петровачки редовни професор председник функција у комисији Српски језик и лингвистика презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет у Новом Саду установа у којој је запослен-а 3. Љиљана Пешикан Љуштановић редовни професор члан функција у комисији Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности презиме и име звање ужа научна област Филозофски факултет у Новом Саду Пријављени кандидати: установа у којој је запослен-а 1. презиме и име: Јакшић Провчи, Бранка 2. презиме и име: члан функција у комисији II БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ Име, средње слово, презиме: Бранка М. Јакшић Провчи Датум рођења: Место и држава рођења: Бечеј, Србија

2 II.1 Професионална оријентација: 2 наставно-научна област: Наука о књижевности (методика) ужа научна област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности II.2 Кретање у професионалном раду: установа, факултет, универзитет или фирма трајање запослења звање 1. Матица српска референт 2. ОШ Иво Лола Рибар, Нови Сад професор ОШ Милош Црњански, Нови Сад, 3. ОШ Мирослав Антић, Футог професор 4. Гимназији «Исидора Секулић», Нови Сад професор асистент 5. Филозофски факултет Нови Сад приправник 6. Филозофски факултет Нови Сад асистент 7. Филозофски факултет Нови Сад доцент II.3 Специјализације и студијски боравци у инострантсву (у трајању дужем од две недеље): 1. установа место и држава врста (циљ) боравка период боравка II.4 Докторске студије (за кандидате који су докторирали по закону који је важио до попунити само поља означена са * ) година уписа: година завршетка * : просечна оцена током студија: универзитет * : Универзитет у Новом Саду факултет * : Филозофски факултет студијски програм: Наука о књижевности звање * : доктор књижевних наука научна област * : Српска и јужнословенске књижевости са теоријом књижевности наслов завршног рада * : Драмски рукописи Александра Поповића и Душана Ковачевића

3 II.5 Мастер или магистарске студије 3 година уписа: 1986/7. година завршетка: просечна оцена током студија: 9,75 универзитет: Универзитет у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Наука о књижевности звање: магистар књижевних наука научна област: Српска и јужнословенске књижевости са теоријом књижевности наслов завршног рада: Драма као књижевна и сценска уметност и могућности театролошког тумачења у настави. II.6 Основне студије година уписа: година завршетка: просечна оцена током студија: 8,25 универзитет: Универзитет у Новом Саду факултет: Филозофски факултет студијски програм: Југословенске књижевности и српскохрватски језик звање: професор југословенских књижевности и српскохрватског језика II.7 Знање светских језика (унети ДА или НЕ као оцену) језик (навести језик) чита пише говори енглески да да да немачки да не не мађарски да не да руски да не да III НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД (у последњем изборном периоду) III.1 Научне публикације КАТЕГОРИЈЕ М11-М14: (Монографије, монографске студије) Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија 1. Бранка Јакшић Провчи, Човек и град у драми Америка, други део, Биљане Србљановић, Зборник I Symposium Opoliensis, od banity do nomady, Uniwersytet Opoleski, Instytut Filologii Polskiey Katedra Slawistyki, Opole, 2010: ISBN M14 (4)

4 4 КАТЕГОРИЈЕ М15-М18: (Лексикографске и картографске публикацијемеђународног значаја) Р. бр. аутори, наслов, издавач, број страница категорија КАТЕГОРИЈА М21: Рад у врхунском међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М21 М21 М21 М21 КАТЕГОРИЈА М22: Рад у истакнутом међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М22 М22 М22 М22 КАТЕГОРИЈА М23: Рад у међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М23 М23 М23 М23 КАТЕГОРИЈА М24: Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 2. Бранка Јакшић Провчи, Хронотоп у приповеткама Виде Огњеновић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 60/2, Нови Сад, 2012, 16 страна. М24 (4) М24 М24 М24 КАТЕГОРИЈА М25-М28 (Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису; Научна критика и полемика у међународном часопису; Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу; Уређивање међународног научног часописа) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија КАТЕГОРИЈЕ М31-М36 (Зборници међународних научних скупова) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија Бранка Јакшић Провчи, Хронотоп у приповеткама Виде Огњеновић, саопштење са 38. међународног научног састанка слависта у Вукове дане, у Развојни процеси иновације у српском језику, Место приповедања у српској М32 (1,5)

5 5 књижевности, Доситеј Обрадовић и Европа, Тезе и резимеа, 38. међународни научни, састанак слависта у Вукове дане, Београд, 4-7.IX 2008 :49. КАТЕГОРИЈА М41-49 (Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације) Р. бр аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 4. Бранка Јакшић Провчи, Паралеле и сусретања Душан Ковачевић и Александар Поповић, Филозофски факултет у Новом Саду, 2012, 204 стране. М42 (5) ISBN: Бранка Јакшић Провчи, Могући приступ Балканском шпијуну Душана Ковачевића, Прилози језичком и књижевном образовању, приредили: Босиљка Милић, Вељко Брборић, Друштво за српски језик и књижевност, Зборник 3, Београд, 2010: ISBN COBISS.SR-ID Бранка Јакшић Провчи, Како приступити драмском делу, у Тумачења књижевног дела и методика наставе II, приредила Оливера Радуловић, Филозофски факултет у Новом Саду/Orpheus, Нови Сад, 2009: ISBN COBIS.SR-ID М 44 (2) M45 (1,5) 7. Уређивачки одбор Лексикона писаца српске књижевности М48 (2) КАТЕГОРИЈА М51: Рад у водећем часопису националног значаја Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 8. Бранка Јакшић Провчи, Идеологија и породица, `Бела кафа` и М51 (3) `Урнебесна трагедија`, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, /1: ISSN UDK М51 М51 М51 М51 КАТЕГОРИЈА М52: Рад у научном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија М52 М52 М52 М52 М52

6 6 КАТЕГОРИЈА М53: Рад у међународном часопису Р. бр. аутори, наслов, часопис, број, странице категорија 9. Бранка Јакшић Провчи, Типови говорних исказа и њихова функција у драмама Душана Ковачевића, Свеске бр. 94, Панчево, 2009: YU ISSN UDK М53 (1) 10. Бранка Јакшић Провчи, Приступ збирци `Утопљене душе` Владислава Петковића Диса, Методички видици, Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад, 2010: ISSN X 11. Бранка Јакшић Провчи, Oсновни наставни проблеми у проучавању трагедије `Ромео и Јулија`, Школски час 5, Београд, 2010: ISSN Бранка Јакшић Провчи, Еп о Гилгамешу у светлу наставног проучавања, Методички видици 2. Филозофски факултет Нови Сад, Нови Сад, 2011: ISSN X М53 (1) М53 (1) М53 (1) КАТЕГОРИЈА М55-М56 Уређивање (водећег) научног часописа националног нивоа (на годишњем нивоу) Р. бр пун наслов категорија КАТЕГОРИЈА М61-М66 (Зборници скупова националног значаја) Р. бр аутори, наслов, зборник, број, странице категорија 13. Бранка Јакшић Провчи, Слободан Селенић у наставном М62 (1) проучавању, Седамнаести конгрес Савеза славистичких друштава Србије, говорила и председавала, штампано у изводу, Сокобања, септембра 2009: 102. КАТЕГОРИЈА М71-М72 (магистарске и докторске дисертације) Р. бр пун наслов, година категорија 14. Драма као књижевна и сценска уметност и могућности М72 (3) театролошког тумачења у настави Драмски рукописи Александра Поповића и Душана Ковачевића М71 (6) КАТЕГОРИЈА М81-М86 (Техничка и развоја решења)

7 7 Р. бр пун наслов, година категорија КАТЕГОРИЈА М91-93 (Патенти, ауторске изложбе,тестови) Р. бр пун наслов, година категорија III.2а Индекс компетенције (у последњем изборном периоду) категорија М11 М12 М13 М14 М15 М16 М17 М18 М21 М22 М23 М24 М25 М26 број пуб. 1 1 број бодова 4 4 категорија М27 М28 М31 М32 М33 М34 М35 М36 М41 М42 М43 М44 М45 М46 број пуб број бодова 1, ,5 категорија М47 М48 М49 М51 М52 М53 М55 М56 М61 М62 М63 М64 М65 М66 број пуб број бодова категорија М71 М72 М81 М82 М83 М84 М86 М86 М91 М92 М93 број пуб. број бодова укупно бодова= 28 III.2б списак публикацаија из претходног изборног периода (М10-М18,М21-М24,М51-М54) 1. Јакшић Провчи, Бранка (2002). Дисов дијалог с Платоном. Српска књижевност у контексту европске књижевности - Научни састанак слависта у Вукове дане,мсц.београд: 30/2: UDK 8O ISSN M 51(3) 1. Јакшић Провчи, Бранка (2003). Естетска стварност у драмама за децу Александра Поповића. Детињство 3-4. XXIX: YU ISSN M 53 (1) 2. Јакшић Провчи, Бранка (2005). Комички ритам у `Професионалцу` Душана Ковачевића, Жанрови српске књижевности - порекло и поетика облика Министарство за науку и заштиту животне средине-филозофски факултет Нови Сад. Зборник радова ISBN

8 8 M44 (2) 3. Јакшић Провчи, Бранка (2006). Како приступити драмском делу. Школски час 3-4: ISSN M53 (1) 4. Јакшић Провчи, Бранка (2006). Сумњиво лице у српској драми. Неговање српског језика и књижевности. Зборник, Филозофски факултет. Нови Сад ISBN M44 (2) 5. Јакшић Провчи, Бранка (2007). Одраз стварности у делима драмских писаца XX века. Књижевност и стварност. Научни састанак слависта у Вукове дане,мсц.београд: 36/2: ISSN ISBN X M51 (3) 6. Јакшић Провчи, Бранка (2007). Однос реалног и иреалног у Ковачевићевој драми Лари Томпсон, трагедија једне младости, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду XXXII: ISSN UDK M51(3) 7. Јакшић Провчи, Бранка (2007). На граници вештине и (или) жанра, беседа `О причи и причању` Иве Андрића. Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности. Зборник радова. Нови Сад: Филозофски факултет и Дневник I: ISBN M44 (2) Јакшић Провчи, Бранка (2007). Александaр Попоповић у могућем наставном проучавању. Унапређивање наставе српског језика и књижевности. Зборник радова Центра за усавршавање наставника Филозофског факултета. Нови Сад: ISBN COBIS.SR-ID M44 (2) ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (научно-истраживачки рад) упутсво звање број бодова основни бодови 1 број радова са СЦИ листе 2 испуњеност критеријума (ДА или НЕ)

9 доцент ванредни професор замена ДА 1 основни бодови = 25,5 2 радови са SCI листе: М21 ( рад.); М22 ( рад.); М23 ( рад.) Уколико је коришћена замена детаљно навести употребљене замене: Замена је, уобичајено у српској филологији, рад у часописима М24 и М14 Бранка Јакшић Провчи, Човек и град у драми Америка, други део, Биљане Србљановић, Зборник I Symposium Opoliensis, od banity do nomady, Uniwersytet Opoleski, Instytut Filologii Polskiey Katedra Slawistyki, Opole, 2010: Бранка Јакшић Провчи, Хронотоп у приповеткама Виде Огњеновић, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 60/2, Нови Сад, 2012 III.3 остало A. Признања, награде и одликовања за научни рад: B. Чланство у научним и стручним организацијама: 1. у Председништву Друштва за српски језик и књижевност у Београду 2. у Уређивачком одбору Лексикона писаца Матице српске 3. Члан групе за припремање задатака за Збирку задатака из српског језика за завршни испит у основном образовању и васпитању - рецензент, Министарства просвете и науке, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 4. члан Комисије за полагање за лиценце из српског језика Покрајинског секретаријата за обазовање III.4 Цитираност (обавезно попунити за изборе у звање редовоног професора) упутство број цитата (без аутоцита): извор: највише цитирани радови кандидата (навести три) или приложити податке са SCOPUS-а:

10 10 аутори, наслов рада, часопис, број, странице број цитата навести десет радова у (међународним) часописима у којима је кандидат цитиран: аутори, наслов рада, часопис, број, странице категорија ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (цитираност) опис звање број цитата у међународним часописима број цитата у домаћим часописима испуњеност критеријума (ДА или НЕ) редовни професор IV РАД У НАСТАВИ IV.1а Извођење наставе (у последњем изборном периоду) упутство назив предмета: Методички системи са основама дидактике студијски програм: Српска књижевност установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: основне фонд часова: 3+4 назив предмета: Методичке апликације студијски програм: Српска књижевност установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: основне фонд часова: 2+3

11 11 назив предмета: Методичка пракса студијски програм: Српска књижевност установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: основне фонд часова: о+2 назив предмета: Реторика студијски програм: Журналистика установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: основне фонд часова: 1+2 назив предмет: Методика наставе српске књижевности теоријскоапликативни аспект студијски програм: Српска књижевност установа:филозофски факултет у Новом Саду степен студија: мастер фонд часова: 6 часова у семестру назив предмет: Методика наставе српске књижевности теоријскоапликативни аспект - пракса студијски програм: Српска књижевност установа:филозофски факултет у Новом Саду степен студија: мастер фонд часова: 2 часова у семестру назив предмета: Поетика савремене драме Душан Ковачевић студијски програм: Српска књижевност установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: мастер фонд часова: 6 часова у семестру назив предмета: Поетика драмских текстова у другој половини 20. века студијски програм: све филолошке групе установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: докторске студије фонд часова:консултативна настава назив предмета: Нове наставне методологије II студијски програм:методичке групе установа: Филозофски факултет у Новом Саду степен студија: докторске студије фонд часова:консултативна настава упутство

12 12 IV.1б Мишљење студената о педагошком раду Анкете наставни предмет школ. год. оцена студената Методичке аплиације 2009/10. 9,75/ 10,00 23/1 Методичка пракса Реторика Методички системи са основама дидактике 2010/11. 10,00/10,00 5/5 Методичке апликације Методичка пракса Реторика Методички системи са основама дидактике 2011/12 9,27/10,00 41/11 Методичке апликације број студената остало IV.2 Увођење нових области или наставних предмета IV.3а Уџбеници аутори: наслов: издавач: ISBN: аутори: наслов: издавач: ISBN: IV.3б Друга дидактичка средства аутори: Бранка Јакшић Провчи наслов: Паралеле и сусретања Душан Ковачевић и Александар Поповић издавач: Филозофски факултет ISBN: врста публикације:монографија

13 13 аутори: Бранка Јакшић Провчи, хрестоматија,приредила Оливера Радуловић наслов: Како приступити драмском делу,у Тумачења књижевног дела и методика наставе II издавач: Филозофски факултет у Новом Саду/Orpheus, Нови Сад, 2009: ISBN: ISBN , COBIS.SR-ID врста публикације: хрестоматија IV.5 Остало A. Признања, награде и одликовања за педагошки рад: B. извођење наставе на универзитетима ван земље: ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад у настави) опис звање оцена студената уџбеник остала дидактичка средства испуњеност критеријума (ДА или НЕ) доцент ванредни професор ДА (9,84) - ДА (2) ДА редовни професор V РАД У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ НАУЧНО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА V.1а Менторство у завршним радовима основне студије укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране

14 14 мастер студије или магистарске тезе укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране 1. Биљања Јањевић Варошани и Други у Српска збирци приповедака Виде Огњеновић `Отровно млеко маслачка` књижевност 2. Валентина Холербах Драматизација као наставни поступак Поетика савремене драме Живанка Срећков Слободан Селенић у наставној интерпретацији 4. Милијана Пејаковић Говорна култура и комуникацијски модели у настави српског језика и књижевности 5. Снежана Клепић Интертексуално проучавање Плаутове `Аулуларије`, Молијеровог и Стеријиног `Тврдице` у настави Српска књижевност, магистарска теза Српска књижевност, магистарска теза Српска књижевност, магистарска теза специјалистичке студије укупан број менторстава: У табели наведите највише 5 одбрањених завршних радова презиме и име студента наслов рада област година одбране докторске дисертације презиме и име студента: наслов рада: факултет (универзитет): област: укупан број менторстава: датум одбране: презиме и име студента:

15 наслов рада: факултет (универзитет): област: 15 датум одбране: презиме и име студента: наслов рада: факултет (универзитет): област: датум одбране: Испуњеност услова за менторство на докторским студијама: V..1б Учешће у комисија за оцену и одбрану радовима број учешћа основне студије мастер студије или маг. тезе 5 (магистарске тезе) 19 (мастер радова) укупно 24 специјалисичке студије докторске дисертације 5 ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (рад са подмлатком) опис звање менторство на одбрањеним докт. дисертацијама учешће у комисија у одбрањеним докт. дисерт испуњен критеријум за менторство на докт. дисерт. испуњеност критеријума (ДА или НЕ) редовни професор VI ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ VI.1 Учешће у раду органа и тела факултета и Универзитета орган или тело факултет или Универзитет период

16 16 VI.2 Учешће у комисијама за изборе у звања број: VI.3 Вођење професионалних (струковних) организација организација функција период VI.4 Учешће у организацији и вођењу скупова, конференција, манифестација скуп, конференција, манифестација функција година Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за професионални аутор и реализатор 2011/ /13. развој запослених у образовању: акредитовани семинар компетенције К1: Стваралачке активности у настави српског језика Завод за унапређење образовања и аутор и реализатор 2012/13 васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању: акредитовани семинар компетенције К1: Тумачење драмског дла у настави Друштво за српски језик Србије, реализатор 2012/13. акредитовани семинар компетенције К1:Ка савременој настави српског језика и књижевности II Републички зимски семинар Друштва за српски језик и књижевност реализатор 2008,209,2010,2011,2012. VI.5 Учешће у раду одбора, законодавних тела и друго одбор, тело... врста рада период VI.6 Рецензије у научном часописима часопис Методички видици Зборник за језике и књижевност Филозофског факултета у Новом Саду Зборник радова Сусрет култура Филозофског факултета у Новом Саду М53 М52 М51 категорија VI.7 Учешће и руковођење научним и другим пројектима назив пројекта: Синхронијско и дијахронијско изучавање врста у српској књижевности финансиран (од кога): Министарство за науку, технологију и развој (Република Србија) врста пројекта: ОИ (148009) период: руководилац: проф. др Зоја Карановић, проф. др Марија Клеут назив пројекта: Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској књижевности финансиран (од кога): Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

17 17 врста пројекта: ОИ (178005) период: руководилац: проф. др Горана Раичевић (Филозофски факултет у Новом Саду назив пројекта: Фрушка гора у књижевности финансиран (од кога): Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АП Војводине врста пројекта: ОИ ( /2011) период: руководилац: проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић (Филозофски факултет у Новом Саду) ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ КРИТЕРИЈУМА (допринос широј заједници) опис звање учеће на научним пројектима (број) учеће на другим пројектима (број) руковођење пројектима (број) испуњеност критеријума ванредни професор редовни професор ДА

18 18 VII АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници) Бранка Јакшић Провчи једина је кандидаткиња која се одазвала на конкурс објављен у листу Послови 24. октобра године за избор у звање и заснивање радног односа са једним наставником за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности. Комисија у саставу: др Оливера Радуловић, ванредни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности; др Љиљана Петровачки, редовни професор за ужу научну област Српски језик и лингвистика и др Љиљана Пешикан Љуштановић, редовни професор за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, извршила је увид у приложену документацију пријављене кандидаткиње, констатовала је да испуњава конкурсом постављене услове и сачинила следећи извештај: Бранка Јакшић Провчи професионално је оријентисана на наставно-научну област Наука о књижевности, односно, на ужу научну област: Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности. Њено кретање у професионалном раду управо је онакво какво треба да има врстан методичар који се бави наставном теоријом и праксом: од основне школе ( Иво Лола Рибар и Милош Црњански у Новом Саду и Мирослав Антић у Футогу), преко средње школе ( Гимназија Исидора Секулић ) до факултета. Универзитетску каријеру започела је на Филозофском факултету у Новом Саду као асистент приправник ( године), односно као асистент ( године) и, напослетку, као доцент ( године). Бранка Јакшић Провчи је дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду године на студијском програму Југословенске књижевности и српскохрватски језик. Наставила је научно и стручно усавршавање на матичном Факултету где је магистрирала године темом Драма као књижевна и сценска уметност и могућности театролошког тумачења у настави. Радом који јој је донео звање магистра књижевних наука определила се за драму као научну и стручну област којом се више година успешно бави. Докторирала је на Филозофском факултету на студијском програму Наука о књижевности а звање доктора наука стекла је завршним радом Драмски рукописи Александра Поповића и Душана Ковачевића. Кретање у научноистраживачком раду колегинице Провчи је суверено и компетентно, усмерено истраживањима из периода докторских студија, о чему сведочи монографија Паралеле и сусретања Душан Ковачевић и Александар Поповић коју издаје Филозофски факултет у Новом Саду јер представља значајан допринос науци о књижевности. Запажени научни радови објављени у зборницима и еминентним часописима сведоче о учешћу на међународним и научним скуповима у земљи као што су: Човек и град у драми Америка, други део, Биљане Србљановић, Хронотоп у приповеткама Виде Огњеновић, Идеологија и породица, `Бела кафа` и `Урнебесна трагедија`.бављење методиком наставе Бранке Јакшић Провчи везано за наставне курсеве које држи на Одсеку за српску књижевност на основним студијама (Методички системи са основама дидактике, Методичке апликације и Методичка пракса), на мастеру (Методика наставе српске књижевности теоријско-апликативни аспекти) и на докторским студијама (Нове наставне методологије II) осведочено је бројним апликацијама које је кандидаткиња уприличила за стручне скупове а објављивала их у еминентним методичким зборницима и часописима. Најзапаженији су радови: Могући приступ Балканском шпијуну Душана Ковачевића, Приступ збирци `Утопљене душе` Владислава Петковића Диса, Oсновни наставни проблеми у проучавању трагедије `Ромео и Јулија`, Еп о Гилгамешу у светлу наставног проучавања,слободан Селенић у наставном проучавању.

19 19 VIII МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОСЕБНО Бранка Јакшић Провчи испуњава предвиђене услове за избор у звање ванредног професора и заснивање радног односа са једним наставником за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности: у последњем изборном периоду остварила индекс компетентности у научноистраживачком раду 28 (основни бодови 25,5), од неопходних 16, што је довољно за избор у звање ванредног професора. Бавила се научним и стручним радом на завидном нивоу како је и предвиђено да чини ваљан методичар. Просечна оцена њеног педагошког рада са 9,84 говори у прилог високим квалитетама наставног рада са студентима. Одговарајућим бројем менторстава на мастеру и магистарским студијама, те учешћем у раду комисија остварује се и предвиђен критеријум рада са подмлатком. Учешће на научним пројектима и стручним скуповима доказује непоходан допринос развоју академске и шире заједнице за избор у звање. У зависности од звања попуните један од следећих извештаја: кратак извештај ДОЦЕНТ кратак извештај ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР кратак извештај РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

20 20 ИX ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА На основу свега претходно наведеног, Комисија предлаже Изборном већу Филозофског факултета у Новом Саду и Сенату Универзитета у Новом Саду да др Бранка Јакшић Провчи буде изабрана у звање ванредног професора за ужу научну област Српска и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности, као и да се са њом заснује радни однос у складу са законским одредбама. датум: Проф. др Оливера Радуловић (председник комисије) Проф. др Љиљана Петровачки (члан комисије) Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић (члан комисије)

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА И ПРЕДЛОГ 1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Bardziej szczegółowo

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Шифра за идентификацију дисертације: 526/16 Шифра УДК (бројчано): 821.163.41:930.85 (497.16) Wеb адреса на којој се налази извјештај

Bardziej szczegółowo

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске 18.01.2017. Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво сви облици

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Винаверово схватање традиције Кандидат: мр Милица Мирковић I ПОДАЦИ

Bardziej szczegółowo

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 12.5.2015 ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум и орган који је именовао комисију

Bardziej szczegółowo

Удружење кардиоваскуларних хирурга

Удружење кардиоваскуларних хирурга 411 Глава 10 УДРУЖЕЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ Душан Велимировић Увод Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) основано је 14. децембра 2001. године. Оснивачка скупштина одржана је у амфитеатру

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

Библиографија: др Добрила Братић ( )

Библиографија: др Добрила Братић ( ) DOI: 10.2298/GEI1302211M УДК: 012 Братић Д. 39:929 Братић Д. Прихваћено за штампу на седници Редакције 11. 9. 2013. Биљана Миленковић-Вуковић Етнографски институт САНУ, Београд biljana.vukovic@ei.sanu.ac.rs

Bardziej szczegółowo

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја 11000 Београд Скерлићева бр.1 ЈНВВ БР. 23/2015 Број из плана јавних набавки 1.1.10. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Bardziej szczegółowo

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.

ПЕРИОДИКА И СЕРИИ. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. ПЕРИОДИКА И СЕРИИ кирилица Алманах БалкЕ БЕ Беседа БибИ БиблСк Алманах. Битола. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Български език. София. Беседа. Куманово. Библиотекарска искра Скопје.

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

WELTSCHMERZ PO SERBSKU

WELTSCHMERZ PO SERBSKU Weltschmerz po serbsku 45 DOI: 10.2298/PKIJF0975045J УДК 821.163.41.09 WELTSCHMERZ PO SERBSKU Pod koniec XIX wieku wybitny nowelista serbski Laza Lazarević ośmieszył postawę werterowską w opowiadaniu Verter.

Bardziej szczegółowo

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИРЈАНА Д. КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима Докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej

Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Bibliografia prac Profesor Milicy Jakóbiec-Semkowowej Książki Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa, Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia V, PWN, Warszawa-Wrocław, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 69 Година XI Бања Лука Мај 2009. Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Стр 12. -

Bardziej szczegółowo

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 316.7:323.28 ОНР Академија умјетности Бања Лука КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ Сажетак: Словенска емиграција представља једну од најбројнијих, али и најважнијих књижевних, културолошких

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

ФИЛОЗОФСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ СЛОВЕНСКИХ ЕМИГРАЦИЈА У ХХ ВЕКУ

ФИЛОЗОФСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ СЛОВЕНСКИХ ЕМИГРАЦИЈА У ХХ ВЕКУ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 325:32(=16) 19 УДК 325.1(=16) 19 ОНР Универзитет у Лођу Пољска ФИЛОЗОФСКИ И ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ СЛОВЕНСКИХ ЕМИГРАЦИЈА У ХХ ВЕКУ Сажетак: У раду су изложени проблеми са којима су током

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce

Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE PSS NR 9/2015 ISSN 2084-3011 DOI: 10.14746/pss.2015.9.32 Zwrot terenowy w serbskiej folklorystyce Зоја Карановић, Јасмина Јокић (red.), Биље у традиционалној култури Срба.

Bardziej szczegółowo

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СИЛВИЈА НОВАК-БАЈЦАР, Јагелонски универзитет ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ Претечом се може сматрати учени Византинац Милорад Павић. Ветром узнемирене косе,

Bardziej szczegółowo

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд,

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд, СРБИЈАГАС 2008-2013 и његова перспектива 1 Београд, 01.11.2013 Теме данашње конференције за новинаре 1. ЈП Србијагас 2008-2013 2. Предстојећа грејна сезона 3. Реструктурирање ЈП Србијагас 4. Даља сарадња

Bardziej szczegółowo

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014.

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ DOI: 10.2298/PKJIF1480003J УДК 821.162.1.09 ЗАБОРАВЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ ИЛИ РЕЧ О АЛЕКСАНДРУ ЈАБЛОНОВСКОМ Александер

Bardziej szczegółowo

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo

СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ

СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Предраг М. Обућина СИНТАКСИЧКА АКОМОДАЦИЈА У ПОЉСКОМ ЈЕЗИКУ У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар

ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС. школске 2014/2015. године. Славица Хорват, библиотекар ОШ Дринка Павловић, Београд ЛЕТОПИС школске 2014/2015. године Славица Хорват, библиотекар 1 Запослени у школској 2014/15. години: Директор: Урош Момчиловић Секретар: Александра Митић Педагог: Божидар Остојић

Bardziej szczegółowo

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ

ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ ПРИЛОЗИ ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР Non sunt contemnenda quasi parva sine quibus magna constare non possunt. S. Hieronymus ОСНИВАЧ ПАВЛЕ ПОПОВИЋ УРЕДНИШТВО ЗЛАТА БОЈОВИЋ, СЛОБОДАН ГРУБАЧИЋ,

Bardziej szczegółowo

ИЗДВАЈАМО ИЗ САДРЖАЈА:

ИЗДВАЈАМО ИЗ САДРЖАЈА: ИЗДВАЈАМО ИЗ САДРЖАЈА: ДВАДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА Поштари побеђују изазове тржишта.......................... 3 НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВЕЋУ ПРОФИТАБИЛНОСТ и ПРАВЕДНИЈЕ НАГРАЂИВАЊЕ...

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN Biała Podlaska 2011 Materiały V i VI Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXXIX I XLII KONFERENCJE PODLASKIE) Redakcja Petar Sotirov, Mariola

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Bardziej szczegółowo

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК)

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК) ISSN 0350-185x, LXVI (2010), p. (349 356) УДК 811.163.1 373 ; 091=163.1(497.113) 15/16 ID 178135820 Драгана Новаков Народна библиотека Србије Археографско одељење НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ

Bardziej szczegółowo

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ /1

ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ /1 1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА БР.1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА отворени поступак ОБВ-01-3663/1 Jавна набавка Набавка медицинског потрошног материјала опште

Bardziej szczegółowo

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ /2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ /2 1 Општа болница Ваљево Синђелићева 62 14 000 Ваљево Тел +381 14 295 295 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ отворени поступак ОБВ-01-3663/2 Jавна набавка Набавка медицинског потрошног материјала опште намене

Bardziej szczegółowo

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ (додатак уз број 24/14 од 18.12.2014. године) С Т Р А Т Е Г И Ј А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ 2014-2020. ГОДИНЕ Жабаљ, 18.12.2014. године 2 На основу члана 32. тачка 4. Закона

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я К 3 Как тебя зову т? А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ ъ ы ь Э э Ю ю Я я У овој лекцији ћете учити: да се представите и да питате

Bardziej szczegółowo

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ТРЕЋЕ ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ БЕОГРАД Децембар 2005. године 2 П Р Е Д Г О В О Р Почетком децембра месеца 2004. године,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908)

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908) Małgorzata Filipek DOI: 10.2298/PKJIF1076031F УДК 821.163.49.09(908) Hiszpania w powieściach Gordany Kuić Gordana Kuić należy do grona tych pisarzy, którym literatura serbska zawdzięcza obraz Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Przestrzenie, których już nie ma Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Простори који више не постоје Сећање код јужних и западних Словена Prostori koji više ne postoje Sec anje kod južnih

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE

Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Mirjana Kostić-Golubicić HOM ONIM IA M IĘDZYJĘZYKOW A JAKO PROBLEM GLOTTODYDAKTYCZNY W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO NA UNIW ERSYTECIE W BELGRADZIE Czteroletnie studia polonistyczne (język, literatura i kultura

Bardziej szczegółowo

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града

Како се боримо? Водич за учествовање у промени града Како се боримо? Водич за учествовање у промени града 1 2 Садржај Шта је иницијатива Не да(ви)мо Београд? Шта желимо да постане? Како се финансирамо? Ко нас подржава и са киме сарађујемо? Вредности које

Bardziej szczegółowo

ПЕРИОДИКА. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје.

ПЕРИОДИКА. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите. Скопје. ПЕРИОДИКА кирилица Алманах БалкЕ БЕ Билтен БМов БългД ВМУ Алманах. Битола. Балканско езикознание = Linguistique balkanique. София. Български език. София. Билтен на Македонската академија на науките и уметностите.

Bardziej szczegółowo

САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37

САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37 САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 2 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 7 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 35 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 37 МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ... 70 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ...

Bardziej szczegółowo

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 53 Editorial board Zoran T. Jovanović, PhD, Editor-in-Chief (Museum of Theatrical Arts of Serbia, Belgrade) Mirjana Veselinović Hofman, PhD

Bardziej szczegółowo

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1.

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1. На основу члана 37. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о Републичкој управи ( Службени гласник Републике

Bardziej szczegółowo

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXX 2014 BŁAŻEJ SZEFLIŃSKI (Łódź) Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania Chronologia życia wielkiego żupana Serbii Stefana Nemanji jest jednym z trudniejszych

Bardziej szczegółowo

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топич Петр Буняк ОТ РИТМА К СМЫСЛУ Метрические проблемы перевода сербских народных песен косовского цикла на польский язык Славистическое общество

Bardziej szczegółowo

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД Заборављене књиге српски превод расправе Dei delitti e delle pene 125 УДК 821.162.1.09 144 Mickjevič A. 821.162.1 255.2 = 163.41 МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД I 1. Почетке

Bardziej szczegółowo

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије Sa RTB-om zajedno do napretka dveju dr@ava Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о

Bardziej szczegółowo

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ Извештај Ознака: 40.15/58 Датум: 03.06.2015. ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.: ИЗВЕШТАЈ радне групе ЈП ПЕУ Ресавица са службеног пута у Пољску, Чешку и Словачку Јун 2015 године Стр 1 од 21 САДРЖАЈ 1.0.УВОД... 3 2.0.ПРВИ

Bardziej szczegółowo

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu

Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Miloš Crnjanski w kręgu polskich odbiorców literatury Powieść o Londynie, czyli obcość oryginału a obcość przekładu Wydanie przekładu Powieści o Londynie 1 (Роман о Лондону, 1971), jednej z,,najwybitniejszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ROSYJSKI

Bardziej szczegółowo

Списак специјализаната по гранама

Списак специјализаната по гранама Република Србија Универзитет у у Медицински факултет, 31.10.2015. године Списак специјализаната по гранама Грана специјализације: Алергологија и клиничка имунологија 1. 15-АГ-01 Драгана Јовановић ИНТЕРНА

Bardziej szczegółowo

O nobilitowanych przymiotnikach

O nobilitowanych przymiotnikach ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3578 Slavica Wratislaviensia CLIX Wroc³aw 2014 ZUZANNA TOPOLIŃSKA Centrum Lingwistyki Arealnej im. Božidara Vidoeskiego Macedońska Akademia Nauk i Sztuk Skopje O nobilitowanych

Bardziej szczegółowo

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców

Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców L I N G U I S T I C A C O P E R N I C A N A Nr 1 (3) / 2010 Tomasz Kwoka Uniwersytet Jagielloński Instytut Filologii Słowiańskiej Dom i kuća w języku i tradycji Serbów i Czarnogórców Słowa klucze: dom,

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac Kazimierza Feleszki za lata

Bibliografia prac Kazimierza Feleszki za lata Kazimierz Feleszko Bibliografia prac Kazimierza Feleszki za lata 1965-2003 1965 1. Ważniejsze publikacje z zakresu językoznawstwa słowiańskiego wydane w Jugosławii w latach 1961 1964, Poradnik Językowy

Bardziej szczegółowo

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Poznań SENSUS HISTORIAE ISSN 2082 0860 Vol. II (2011/1) s. 155-169 Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Założenia teoretyczne obrzędowo-obyczajowym kompleksie serbskich tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

СРПСКА ТЕОЛОГИЈА ДАНАС 2013 пети годишњи симпосион

СРПСКА ТЕОЛОГИЈА ДАНАС 2013 пети годишњи симпосион СРПСКА ТЕОЛОГИЈА ДАНАС 2013 пети годишњи симпосион 9.30 10.00 Регистрација учесника 10.00 10.30 Отварање скупа и поздравне речи: Декан Православног богословског факултета Универзитета у Београду протојереј-ставрофор

Bardziej szczegółowo

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције.

- 2 - ученике-чланове биолошке и еколошке секције. БРОЈ 6-2010. ГОДИНА Све учионице опремљене су рачунаром, као и потребним дидактичким материјалом и украшене дечијим радовима и цвећем, у циљу постизања што пријатније и опуштеније атмосфере за рад. Сваки

Bardziej szczegółowo

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK

Linguistica Copernicana WYDAWNICTWO NAUKOWE UMK Linguistica Copernicana Linguistica Copernicana 1(3)/2010 R e d a k t o r n a c z e l n y: Maciej Grochowski R a d a R e d a k c y j n a: Ireneusz Bobrowski (Kraków), Andrzej Bogusławski (Warszawa), Gerd

Bardziej szczegółowo

Anna Stępniak Tytuł naukowy: Doktor Stanowisko: Asystent Telefon: +48 42 66553316 E-mail a.k.stepniak@gmail.com PRZEBIEG KARIERY NAUKOWEJ od 2015 Zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014

PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO. Częstochowa 2014 JĘZYKOZNAWSTWO X PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE JĘZYKOZNAWSTWO X Częstochowa 2014 Recenzenci Oleh BELEY (Uniwersytet Wrocławski) Nina GROZJAN (Krymski Uniwersytet Inżynieryjno-Pedagogiczny,

Bardziej szczegółowo

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ. (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 15. јул године ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ПЕТРОВИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 40485/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 15. јул 2014. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним чланом 44. став 2. Конвенције. Она

Bardziej szczegółowo

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја:

КОЛУБАРА. На крају године. Тема броја: ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ПРЕРАДУ И ТРАНСПОРТ УГЉА РУДАРСКОГ БАСЕНА КОЛУБАРА Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРА 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Број: 1090 8 30. јануар 2012 8 Година LII 8Излази месечно

Bardziej szczegółowo

с Ь аё ффсе о оýои р а п

с Ь аё ффсе о оýои р а п гат т ТО Л Ш Л ПЮ ОВ О С тем к лк е еп е р пу Н ОЬ оппу оь отчо пущ п л е по у е о оппу К Т ццв Ф щцшчьц ц Ро ф вф ц уш Н е о е ф ч лп е ю Н З е оёе ю п ч р по п еш ш Ф р НчЬе ро о у о ш ц оь оё рц ц цр

Bardziej szczegółowo

УДК /13

УДК /13 УДК 821.16.09 97 10/13 Мотив искушeња У пустињи у словенској ЖИТИЈНОЈ КЊИЖЕВНОСТИ књижевности Рад приказује један од најважнијих мотива житијне књижевности искушење y пустињи, који ce надовезиваo на јеванђељску,

Bardziej szczegółowo

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru

Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru Општи подаци о Пољској Преведено са сајта Polska.ru По уставу химна Пољске Републике je мазурка Домбровског. Ова песма je настала пре двеста година, у време које је било тешко за Пољску. Земља је изгубила

Bardziej szczegółowo

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego

Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Slavia Meridionalis 10 SOW, Warszawa 2010 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów Kwantyfikacyjne i egzystencjalne wykładniki afirmacji na przykładzie języka serbskiego Podobnie jak negacja, również zjawisko afirmacji

Bardziej szczegółowo

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас

Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Page 1 of 26 Пројекат Растко : Пољска : Уметност Мирослав Топић Вацлав Ролич-Лидер први гласник пољског модернизма и одјеци његове поезије код нас Miroslav Topić Résumé WACŁAW ROLICZ-LIEDER PREMIER MESSAGER

Bardziej szczegółowo

SuperCash S. Kорисничко упутство

SuperCash S. Kорисничко упутство SuperCash S Kорисничко упутство САДРЖАЈ :. Увод...5. Карактеристике регистар касе...5.. Изглед и делови...5.. Техничке карактеристике...6.. Функционалне карактеристике...6. Рад са регистар касом SuperCashS...7..

Bardziej szczegółowo

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową;

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową; Wskazywanie osób i przedmiotów. Określanie miejsca znajdowania się osób. 1. Кто это? Что это? 2. Кто где? podstawowe nazywa osoby i przedmioty, rozróżnia pisane i drukowane litery: а, э, о, к, т, н, ч,

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM:

ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM: Jolanta Sujecka Bibliografia KSIĄŻKI: 1. Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925) Warszawa 1995. 2. Ikona domu, Warszawa 2001. ARTYKUŁY W JĘZYKU ANGIELSKIM: 1. Between East end West. Cultural

Bardziej szczegółowo

Светски куп у прелету параглајдером у Нишу. Три европске медаље за српске ракеташе. Бојан Гостојић европски шампион. Моделари екипни прваци света

Светски куп у прелету параглајдером у Нишу. Три европске медаље за српске ракеташе. Бојан Гостојић европски шампион. Моделари екипни прваци света Бесплатан примерак Број 11 Март 2018 издаје Ваздухопловни савез Србије Три европске медаље за српске ракеташе Светски куп у прелету параглајдером у Нишу Бојан Гостојић европски шампион Моделари екипни

Bardziej szczegółowo

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Rosyjski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Rosyjski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Tłumaczenie: Maksymilian Frydryk Głosy Viktoriia Kolesnytska, Stanislau Yakimovich, Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski

Bardziej szczegółowo

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског

ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског ПРЕДСТАВА У ЧАСТ НАГРАЂЕНИХ Стеријино позорје - Нови Сад - 26/05-03/06-2014 УТОРАК - 3. ЈУН 2014. СНП - Сцена Јован Ђорђевић 20:00 ЗЛОЧИН И КАЗНА По роману Ф. М. Достојевског Градско драмско казалиште

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 015-018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Film rosyjski Kod przedmiotu/ modułu* - Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka rosyjskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I+II/1+2+3+4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 9 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Прикази књига Book Reviews

Прикази књига Book Reviews Прикази књига Book Reviews Wojciech Chlebda, Albina Gołubiewa, Jan Wawrzyńczyk, Tomasz Wielg, Idiomy polsko-rosyjskie. Польско-русские идиомы. Wydawnictwo Naukowe P W N, Warszawa, 272 s. 379 W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014

Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments to the Polish Serbian bibliography in 2014 Przekłady Literatur Słowiańskich. T. 6, cz. 2 ISSN 1899-9417 (wersja drukowana) ISSN 2353-9763 (wersja elektroniczna) Komentarz do Bibliografii przekładów literatury polskiej w Serbii w 2014 roku Comments

Bardziej szczegółowo

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje

dłuższą wypowiedź na temat swobodnie wypowiedzieć się po polsku na temat przeczytanego Rosji zawierającą informacje Przedmiotowy system oceniania Opracowany przez Renatę Broniarz na podstawie podręcznika Новый Диалог 1 autorstwa Mirosława Zyberta oraz Programu nauczania języka rosyjskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017.

Коначно на свом терену» страна 31 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017. Почиње израда Стратегије комуникације» страна 5 Коначно на свом терену» страна 31 Број 4703, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 10. МАРТА 2017. цена 40 динара ФОТО ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ ДУЕЛ Политика Улазим

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3

Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania. i podręcznika Всё просто! 3 Anna Ginter Plan wynikowy z języka rosyjskiego dla klasy III gimnazjum na podstawie programu nauczania i podręcznika Всё просто! 3 WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN Rozdział I Słownictwo dotyczące zjawisk pogodowych.

Bardziej szczegółowo

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939

СРБИЈА 1914, ПОЉСКА 1939 ПРЕТХОДНО САОПШТЕЊЕ 94(497.11)"1914" 94(475)"1939" 94(475:497.11)"19" DOI: 10.5937/ZRFFP45-6452 ВОЈЋЕХ С. ШЋЕПАЊСКИ 1 КОМИСИЈА ЗА БАЛКАНИСТИКУ ПОЉСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА ОДЕЉЕЊЕ У ПОЗНАЊУ ПОЉСКА СРБИЈА 1914,

Bardziej szczegółowo