Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "29.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23"

Transkrypt

1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/23 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Europejskiego Banku Centralnego (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finsowych (EBC/2013/33) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 297 z dnia 7 listopada 2013 r.) Stro 14, załącznik I, część 2, tabela 1 Dane miesięczne stany otrzymuje brzmienie:

2 L 319/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Tabela 1 Dane miesięczne - stany ( 1 ) POZYCJE BILANSU A. krajowe IF ( 3 ) niemonetarne bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) kredytowe kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC Sektor instytucji rządowych i samorządowych szczeblu centralnym (S.1311) i samo (a) (b) (c) (d) (e) sektory pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 4 ) podmioty sekurytyzacyjne Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+ S.15) PASYWA 8 Gotówka w obiegu 9 Depozyty powyżej 1 roku operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej depozyty bieżące rozliczeniowe do 2 lat włącznie kredyty konsorcjalne 9e Euro 9.1e Depozyty bieżące depozyty bieżące rozliczeniowe 9.2e Depozyty terminowe 9.3e Depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy ( 1 ) 9.4e Operacje z przyrzeczeniem odkupu 9x Waluty obce 9.1x Depozyty bieżące 9.2x Depozyty terminowe 9.3x Depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy ( 2 ) 9.4x Operacje z przyrzeczeniem odkupu 10 Udziały/jednostki uczestnictwa w ( 3 ) 11 Emisja dłużnych papierów wartościowych 11e Euro do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100% 11x Waluty obce do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100% 12 Kapitał i rezerwy 13 pasywa

3 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/25 B. państwa członkowskie strefy euro C. Zagranica D. IF ( 3 ) niemonetarne Banki niebankowe bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) Sektor instytucji rządowych i samorządowych sektory kredytowe kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC szczeblu centralnym (S.1311) i samo pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 4 ) podmioty sekurytyzacyjne Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l)

4 L 319/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POZYCJE BILANSU A. krajowe IF niemonetarne bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 4 ) podmioty sekurytyzacyjne sektory rezydentów Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty AKTYWA 1 Gotówka w kasie 1e euro 2 powyżej 5 lat operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej kredyty konsorcjalne operacje z przyrzeczeniem odkupu 2e euro kredyty odwialne i w rachunku bieżącym kredyty nieoprocentowane z tytułu karty kredytowej kredyty oprocentowane z tytułu karty kredytowej 3 Dłużne papiery wartościowe 3e Euro 3x Waluty obce 4 Udziały kapitałowe 5 Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Udziały/jednostki uczestnictwa w Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących 6 Aktywa ( aktywa trwałe) 7 aktywa ( 1 ) Komórki ozczone wykorzystywane są do liczania podstawy rezerwy. W przypadku dłużnych papierów wartościowych kredytowe albo przedstawiają dowody istnienie zobowiązań wyłączonych z podstawy liczania rezerwy albo stosują standardowe odliczenia w wysokości określonej stawki procentowej, określone przez EBC. Komórki wyróżnione wzorem są wypełniane jedynie przez kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy. Zob. również przepisy szczególne dotyczące stosowania wymogów rezerwy obowiązkowej w załączniku III. ( 2 ) Pozycja przekazywa zasadzie dobrowolności do odwołania. ( 3 ) Dane dotyczące tej pozycji mogą być zbierane w oparciu o różne procedury zgodnie z decyzją KBC oraz zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I część 2. ( 4 ) Izby rozliczeniowe. ( 5 ) Przedsiębiorcy indywidualni. przedsiębiorcy indywidualni ( 3 )

5 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/27 IF B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica niemonetarne ogółem D. Bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) sektory rezydentów Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) izby rozliczeniowe CCP ( 4 ) podmioty sekurytyzacyjne cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty przedsiębiorcy indywidualni ( 3 )

6 L 319/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Tabela 2 Dane kwartalne stany (podział według sektorów) POZYCJE BILANSU A. krajowe IF niemonetarne Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) sektory Strony 17 19, załącznik I, część 3, tabela 2 Dane kwartalne stany (podział według sektorów), tabela 3 Dane kwartalne stany (podział geograficzny) oraz tabela 4 Dane kwartalne stany (podział walutowy) otrzymują brzmienie: szczeblu centralnym (S.1311) i samo i samo szczeblu regiolnym (S.1312) samo szczeblu lokalnym (S.1313) zabezpieczenia społecznego (S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+ S.126+ S.127) z zabezpieczeniem hipotecznym Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym PASYWA 8. Gotówka w obiegu 9. Depozyty 9.1. Depozyty bieżące 9.2. Depozyty terminowe 9.3. Depozyty z terminem wypowiedzenia 9.4. Operacje z przyrzeczeniem odkupu 10. Udziały/jednostki uczestnictwa w 11. Emisja dłużnych papierów wartościowych 12. Kapitał i rezerwy 13. pasywa finsowe instrumenty pochodne odsetki od depozytów AKTYWA 1. Gotówka w kasie 2. powyżej 5 lat 2e Euro z terminem pierwotnym powyżej 1 roku kredyty z terminem zapadalności poniżej 1 roku lub równym 1 rok kredyty z terminem zapadalności powyżej 1 roku i terminem przeszacowania stopy procentowej w ciągu stępnych 12 miesięcy z terminem pierwotnym kredyty z terminem zapadalności poniżej 2 lat lub równym 2 lata kredyty z terminem zapadalności powyżej 2 lat i terminem przeszacowania stopy procentowej w ciągu stępnych 24 miesięcy 3. Dłużne papiery wartościowe powyżej 1 roku 4. Udziały kapitałowe 5. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Udziały/jednostki uczestnictwa w Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących 6. Aktywa (w tym aktywa trwałe) 7. pasywa finsowe instrumenty pochodne odsetki od kredytów i pożyczek Dane miesięczne, zob. tabela 1.

7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/29 B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica D. FI niemonetarne Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) sektory Banki niebankowe szczeblu centralnym (S.1311) i samo i samo szczeblu regiolnym (S.1312) samo szczeblu lokalnym (S.1313) zabezpieczenia społecznego (S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+ S.126+ S.127) z zabezpieczeniem hipotecznym Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) cele konsumpcyjne z zabezpieczeniem hipotecznym nieruchomości mieszkaniowe z zabezpieczeniem hipotecznym kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym Sektor instytucji rządowych i samorządowych sektory

8 T abela 3 Dane kwartalne - stany (podział geograficzny) UE POZYCJE BILANSU Inne państwo członkowskie strefy euro Państwo członkowskie spoza strefy euro Wybrane UE () PASYWA 8. Gotówka w obiegu 9. Depozyty IF niemonetarne sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek fundusze emerytalno-rentowe fundusze przedsiębiorstwa gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych 10. Emisja dłużnych papierów wartościowych 11. Udziały/jednostki uczestnictwa w 12. Kapitał i rezerwy 13. pasywa AKTYWA 1. Gotówka w kasie 2. IF niemonetarne sektor instytucji rządowych i samorządowych pozostałe pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek fundusze emerytalno-rentowe fundusze przedsiębiorstwa gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych 3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez IF wyemitowane przez niemonetarne 4. Udziały kapitałowe 5. Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Udziały/jednostki uczestnictwa w Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących 6. Aktywa (w tym aktywa trwałe) 7. aktywa () Należy osobno ozczyć dane dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego echanizamu Stabilności zgodnie z obowiązującą klasyfikacją sektorową. Zagranica (z wyłączeniem UE) L 319/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9 POZYCJE BILANSU Wszystkie waluty razem Euro PASYWA 9. Depozyty A. krajowe IF niemonetarne B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro IF niemonetarne C. Zagranica z terminem pierwotnym powyżej 1 roku banki Q niebankowe Q 10. Emisja dłużnych papierów wartościowych AKTYWA 2. A. krajowe IF niemonetarne B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro IF niemonetarne C. Zagranica z terminem pierwotnym powyżej 1 roku banki Q niebankowe Q 3. Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez A. krajowe IF niemonetarne B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro IF niemonetarne C. Zagranica banki Q niebankowe Q Dane miesięczne, zob. tabela 1. Q Dane kwartalne, zob. tabela 2. Tabela 4 Dane kwartalne stany (podział walutowy) waluty UE z wyjątkiem euro Razem Waluta innego państwa członkowskiego UE Waluty spoza UE GBP Razem USD JPY CHF waluty łącznie PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/31

10 L 319/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Stro 20, załącznik I, część 4, tabela 1A iesięczne korekty z tytułu zmiany wyceny otrzymuje brzmienie: Tabela 1A iesięczne korekty z tytułu zmiany wyceny ( 1 ) POZYCJE BILANSU A. krajowe IF (3) niemonetarne PASYWA 8 Gotówka w obiegu 9 Depozyty powyżej 1 roku operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej depozyty bieżące rozliczeniowe do 2 lat włącznie kredyty konsorcjalne 9e Euro 9.1e Depozyty bieżące depozyty bieżące rozliczeniowe 9.2e Depozyty terminowe 9.3e Depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy ( 2 ) 9.4e Operacje z przyrzeczeniem odkupu 9x Waluty obce 9.1x Depozyty bieżące 9.2x Depozyty terminowe 9.3x Depozyty z terminem wypowiedzenia do 3 miesięcy włącznie powyżej 3 miesięcy ( 2 ) 9.4x Operacje z przyrzeczeniem odkupu 10 Udziały/jednostki uczestnictwa w ( 3 ) bank centralny (S.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122) kredytowe kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC Sektor instytucji rządowych i samorządowych szczeblu centralnym (S.1311) i samo (a) (b) (c) (d) (e) sektory rezydentów pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 3 ) podmioty sekurytyzacyjne Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+ S.15) 11 Emisja dłużnych papierów wartościowych 11e Euro do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100% 11x Waluty obce do 2 lat włącznie z gwarancją kapitału poniżej 100% 12 Kapitał i rezerwy 13 pasywa

11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/33 B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica D. IF (3) niemonetarne Banki niebankowe bank centralny (S1.121) Sektor instytucji rządowych i samorządowych sektory rezydentów przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S.122) kredytowe kredytowe podlegające obowiązkowi utrzymywania rezerwy, EBC i KBC szczeblu centralnym (S.1311) i samo pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 3 ) podmioty sekurytyzacyjne Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) INIU

12 L 319/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POZYCJE BILANSU A. krajowe IF niemonetarne powyżej 5 lat operacje z podmiotami w tej samej grupie kapitałowej kredyty konsorcjalne bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) AKTYWA 1 Gotówka w kasie 1e euro 2 pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) izby rozliczeniowe CCP ( 3 ) podmioty sekurytyzacyjne operacje z przyrzeczeniem odkupu 2e euro kredyty odwialne i w rachunku bieżącym kredyty nieoprocentowane z tytułu karty kredytowej kredyty oprocentowane z tytułu karty kredytowej 3 Dłużne papiery wartościowe ( 2 ) 3e Euro 3x Waluty obce 4 Udziały kapitałowe 5 Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Udziały/jednostki uczestnictwa w Udziały/jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych niebędących 6 Aktywa ( aktywa trwałe) 7 aktywa sektory emerytalno-rentowe Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty przedsiębiorcy indywidualni ( 2 ) ( 1 ) Komórki ozczone INI są wypełniane przez IF. KBC mogą rozszerzyć wymóg przekazywania danych wszystkie puste komórki (tj. nie zawierające słowa INI ). Dane dotyczące pustych komórek i komórek ozczonych INI są przekazywane do EBC przez KBC. Przyjmuje się, że dane z komórek pasywnej strony bilansu ozczonych są równie zeru, chyba, że stwierdzono iczej. ( 2 ) KBC mogą prosić IF o przekazywanie tej pozycji z częstotliwością kwartalną, a nie miesięczną. ( 3 ) Przedsiębiorcy indywidualni.

13 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/35 IF B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica niemonetarne D. Bank centralny (S1.121) przyjmujące depozyty z wyjątkiem banku centralnego (S1.122) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+S.127) sektory Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) izby rozliczeniowe CCP ( 2 ) podmioty sekurytyzacyjne cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty i pożyczki przedsiębiorcy indywidualni ( 3 ) INI

14 L 319/36 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Stro 22, załącznik I, część 5, pkt 2.2, zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: Pozycje określone w pkt 2.1 wykazywane są w tabeli 5 część 1 i 2 w stępujący sposób:. Stro 23, załącznik I, część 5, pkt 5.2 otrzymuje brzmienie: 5.2. IF, którym przysługuje wyłączenie mocy art. 9 ust. 4, przekazują stany koniec kwartału dla kredytów i pożyczek zbytych w procesie sekurytyzacji, które podlegają wyksięgowaniu, ale są dal wykazywane w sprawozdaniach finsowych, zgodnie z tabelą 5 część 5.. Strony 24 i 25, załącznik I, część 5, tabela 5a Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane miesięczne oraz tabela 5b Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane kwartalne otrzymują brzmienie:

15 Tabela 5a Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane miesięczne POZYCJE BILANSU A. krajowe B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica IF niemonetarne IF niemonetarne 1. Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje mające wpływ stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i byciem 1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego ze strefy euro 1.2 z udziałem innych podmiotów z udziałem IF będącym rezydentem pozostałych państw członkowskich strefy euro 2. Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje niemające wpływu stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i byciem 2.1. z udziałem wszystkich podmiotów razem 3. zsekurytyzowane i wyksięgowane, dla których IF jest administratorem ( 1 ) 3.1 Stany 3.2 Transakcje finsowe, z wyłączeniem zbycia i bycia 4. Stan kredytów i pożyczek administrowanych w procesie sekurytyzacji ( 2 ) 5. Stan kredytów i pożyczek zsekurytyzowanych i niewyksięgowanych ( 3 ) z udziałem podmiotów sekurytyzacyjnych ze strefy euro Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i samo (S.1312+S S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+ S.127) sektory Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) i samo (S.1312+S S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+S.126+ S.127) sektory Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 319/37

16 Tabela 5b Sekurytyzacja i przeniesienie kredytów i pożyczek: dane kwartalne POZYCJE BILANSU A. krajowe B. Inne, niż krajowe będące rezydentami strefy euro C. Zagranica IF niemonetarne IF niemonetarne Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) isamo (S S S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+ S.126+S.127) sektory emerytalno-rentowe Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty Przedsiębiorcy indywidualni ( 4 ) Sektor instytucji rządowych i samorządowych (S.13) isamo (S S S.1314) pośrednictwa finsowego + pomocnicze finsowe + finsowe typu captive i udzielające pożyczek (S.125+ S.126+S.127) sektory emerytalno-rentowe Gospodarstwa domowe + niekomercyjne działające rzecz gospodarstw domowych (S.14+S.15) 1. Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje mające wpływ stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i byciem 1.1 z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego Przezczenie kredytu/pożyczki powyżej 5 lat z udziałem podmiotu sekurytyzacyjnego ze strefy euro powyżej 5 lat 1.2 z udziałem innych podmiotów Przezczenie kredytu/pożyczki z udziałem IF będącym rezydentem pozostałych państw członkowskich strefy euro Przezczenie kredytu/pożyczki 2. Sekurytyzacja lub przeniesienie kredytów i pożyczek netto: transakcje niemające wpływu stany bilansowe kredytów i pożyczek, wyliczane jako różnica pomiędzy zbyciem i byciem 2.1. z udziałem wszystkich podmiotów razem 3. zsekurytyzowane i wyksięgowane, dla których IF jest administratorem ( 1 ) 3.1 Stany Przezczenie kredytu/pożyczki powyżej 5 lat 3.2 Transakcje finsowe, z wyłączeniem zbycia i bycia Przezczenie kredytu/pożyczki powyżej 5 lat 4. Stan kredytów i pożyczek administrowanych w procesie sekurytyzacji 4.1 administrowane: wszystkie podmioty sekurytyzacyjne powyżej 5 lat administrowane: w tym z udziałem podmiotów sekurytyzacyjnych ze strefy euro powyżej 5 lat Dane miesięczne, zob. tabela 5a. ( 1 ) Dane dotyczące tej pozycji mogą być zbierane w oparciu o różne procedury zgodnie z decyzją KBC oraz zgodnie z zasadami określonymi w załączniku I część 5 pkt 3. ( 2 ) Pozycja wymaga tylko z częstotliwością kwartalną; zob. tabela 5(b). ( 3 ) W odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych, o których mowa w załączniku I część 5 pkt 5.2, wykazywany jest tylko wiersz i wyłącznie z częstotliwością kwartalną. ( 4 ) Przedsiębiorcy indywidualni. cele konsumpcyjne nieruchomości mieszkaniowe kredyty Przedsiębiorcy indywidualni ( 4 ) L 319/38 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Poz. 9 UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych

Bardziej szczegółowo

X X X X X X. Informacja uzupełniająca: z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone. C5 2e. w tym: euro. C1 2z.

X X X X X X. Informacja uzupełniająca: z pozycji 2: kredyty, pożyczki i inne należności udzielone. C5 2e. w tym: euro. C1 2z. krajowe krajów Unii Gospodarczej i Walutowej Załącznik nr 2 stan na dzień... w tys. zł EBC18 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE AKTYWA A1 2. Kredyty, pożyczki i inne należności A5 z terminem pierwotnym do 1 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 17 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR 40/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR 71/2016 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR 71/2016 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 12 stycznia 2017 r. Poz. 1 UCHWAŁA NR 71/2016 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Marzec 2017 r. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Zbycie/nabycie (sekurytyzacja tradycyjna oraz sprzedaż/skup) Departament Statystyki NBP Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO L 16/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.1.2010 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/9 w sprawie statystyki pieniężnej oraz instytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany 19.6.2015 L 154/15 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/948 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/7 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2015/19)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej WYTYCZNE 6.9.2014 L 267/9 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013R1071 PL 27.11.2013 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych

Zmiany w definicjach agregatów monetarnych Narodowy Bank Polski Departament Statystyki Zmiany w definicjach agregatów monetarnych wprowadzane począwszy od informacji na koniec marca 2002 r. Narodowy Bank Polski rozpoczął wdrażanie standardów Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym

Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym Metodyka opracowywania szeregów czasowych w nowym układzie sprawozdawczym W poniższym materiale przedstawiona została metodyka wyliczenia szeregów czasowych kategorii monetarnych zmienionych począwszy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i

Bardziej szczegółowo

Termin przekazywania (w ciągu po upływie okresu, którego dane dotyczą) 90 dni kalendarzowych

Termin przekazywania (w ciągu po upływie okresu, którego dane dotyczą) 90 dni kalendarzowych Załącznik nr 3 FP00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - Plany finansowania (FP) Lp. Waluta PLN - w zaokrągleniu do pełnego złotego Sprawozdanie SKONSOLIDOWANE Termin przekazywania (w ciągu

Bardziej szczegółowo

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent

Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW stan na dzień... w tys. zł Razem rezydent i nierezydent Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Wersja z 20141216 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Podstawę opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy, w formularzu 1 w pozycji 6 wpisuje wartość 0.

Zakład ubezpieczeń wykonujący działalność w zakresie ubezpieczeń działu II załącznika do ustawy, w formularzu 1 w pozycji 6 wpisuje wartość 0. Noty objaśniające do załącznika nr 6 Sprawozdanie powinno zostać przesłane do Komisji Nadzoru Finansowego w formie zwartej (zszyte, w oprawie termicznej lub innej) oraz za pomocą systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Wersja z 20121023 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Podstawą opracowania formularzy sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE 26.11.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Podmioty międzynarodowego systemu finansowego

Podmioty międzynarodowego systemu finansowego dr hab. Tomasz Miziołek Uniwersytet Łódzki Podmioty międzynarodowego systemu finansowego Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.5.2015 L 116/5 ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2015/730 z dnia 16 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1011/2012 w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji

Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji Załącznik nr 6 Dodatkowe roczne/kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakładu ubezpieczeń/zakładu reasekuracji Za okres sprawozdawczy Data początkowa - Data końcowa - Dane zakładu ubezpieczeń/zakładu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO L 2/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.1.2014 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 23 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR 38/2015 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 23 lipca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013R1075 PL 27.11.2013 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2013R1074 PL 27.11.2013 000.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

(EBC/2014/15) (2014/810/UE) (Dz.U. L 340 z , s. 1)

(EBC/2014/15) (2014/810/UE) (Dz.U. L 340 z , s. 1) 2014O0015 PL 01.01.2016 002.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 202/54 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE)

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) L 14/36 PL WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/66 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany

WYTYCZNE. Artykuł 1. Zmiany L 41/28 18.2.2016 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/231 z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

według rodzajów obrotu - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym - transakcje stopy procentowej - transakcje walutowe (FX) 10.

według rodzajów obrotu - transakcje kapitałowymi instrumentami finansowym - transakcje stopy procentowej - transakcje walutowe (FX) 10. FIN00 Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych - pakiet FINREP - cz. I Załącznik nr 4 1. FB Bilans 2. FR Rachunek zysków i strat 3. FBN001 Kasa i operacje z bankami centralnymi 4. FBN001_1 Rezerwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO ZBYCIE/NABYCIE (SEKURYTYZACJA TRADYCYJNA oraz SPRZEDAŻ/SKUP) NALEŻNOŚCI (SEK0X) Podstawą opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 5, L 366/36 PL ROZPORZĄDZENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) NR 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych (EBC/2014/50)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO 7.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125/17 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe (EBC/2013/7) (2013/215/UE)

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej przez NBP

Wdrożenie ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej przez NBP Monika Lewicka / Departament Statystyki Wdrożenie ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej publikowanej przez NBP Warszawa / 30 września 2014 r. Wdrożenie ESA 2010 w statystyce monetarnej i finansowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia.... 2013 r. (poz. ) I. Wzory i objaśnienia formularzy dla kas i Kasy Krajowej Formularz PD001 INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY C 136/6 ZALECENIA EUROPEJSKI BANK CENTRALNY ZALECENIE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 31 maja 2007 r. zmieniające zalecenie EBC/2004/16 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r ,00 1. Lokaty Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0,00 18 711 837,00 1. Lokaty 18 711 837,00 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31-12-2014 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 43 586 250,85 43 629 427,14 1. Lokaty 38 436 561,53 39 706 495,84 2. środki pieniężne 298 983,23 306 421,17 3. aktywa za

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2006 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz IKE Stabilnego Wzrostu I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 117 464 1 645 365 1. Lokaty 1 117 464 1 644 473 2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 36/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2009 EUROPEJSKI BANK CENTRALNY DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję EBC/2006/17 w sprawie rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6,769,240.74 16,132,197.39 1. Lokaty 6,769,240.74 15,848,659.45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 283,537.94 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 26,470,809.34 35,630,648.62 1. Lokaty 26,245,660.60 35,630,648.62 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 225,148.74 0.00 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2012 r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 2 505 071,17 5 801 567,46 1. Lokaty 2505071,17 5731567,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 270 320,11 4 449 193,10 1. Lokaty 4 270 320,11 4 449 193,10 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 867 313,51 774 456,78 1. Lokaty 867 313,51 774 456,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 984 093,80 1 043 380,38 1. Lokaty 984 093,80 1 043 380,38 2. środki pieniężne 0,00 0,00 aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 23 098,43 50 997,59 1. Lokaty 23 098,43 50 997,59 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2008 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0 1,612 1. Lokaty 0 241 Środki pieniężne 0 1,371 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 8 258 205,62 7 814 530,32 1. Lokaty 8 258 205,62 7 231 147,46 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 521 783,47 10 776 958,11 1. Lokaty 11 014 601,89 9 862 238,31 środki pieniężne 124 567,07 128 853,30 aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 204 321,72 1. Lokaty 0,00 1 204 321,72 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 75 486 027,02 85 169 769,29 1. Lokaty 75 486 027,02 85 169 769,29 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 342 996,58 523 509,78 1. Lokaty 342 996,58 523 509,78 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r..

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu zbycia składników portfela

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji"

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 UFK Legg Mason Akcji Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 "UFK Legg Mason Akcji" I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 8 528 969,27 14 828 919,89 1. Lokaty 8 528 969,27 14

Bardziej szczegółowo

I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych.

I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. NAZWA BANKU DRP DATA INFORMACJA O DZIAŁANIACH BANKU NA RYNKU FINANSOWYM w... (miesiąc / rok) I. Informacja o nieskarbowych instrumentach dłużnych. Informacja o emisjach i emitentach nieskarbowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427,

ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR 79,766, ,766, ,427, ,427, wartość netto na 31.12.2002 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 wartość netto na 31.12.2003 wartość netto na 31.12.2004 ZmianyAktywNettoFund Liczba i WartJR

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień r. I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) poprzedni bieżący I. Aktywa 0,00 113 104,18 1. Lokaty 0,00 113 104,18 2. środki pieniężne 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31/12/2010 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 12 398 39 213 1. Lokaty 12 361 38 868 Środki pieniężne 38 345 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 217,819.81 1. Lokaty 0.00 217,819.81 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) I. Aktywa 11 544 192 11 985 666 1. Lokaty 11 544 192 11 985 666 2. Środki pieniężne 0 0 3. Należności, w tym 0 0 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: Arka Akcji I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 478,457.49 633,176.99 1. Lokaty 478,457.49 608,741.96 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 24,435.03 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 4 211 142,99 3 855 968,95 1. Lokaty 4 211 142,99 3 855 968,95 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA " Spółka Akcyjna

NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA  Spółka Akcyjna I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 446 539,01 573 945,85 1. Lokaty 446 539,01 573 945,85 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem organu nadzoru,

Bardziej szczegółowo

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00

( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 19 745 268,19 19 729 521,09 1. Lokaty 19 745 268,19 19 729 521,04 2. środki pieniężne 0,00 0,00 3. aktywa za zezwoleniem

Bardziej szczegółowo