Przedmiar. 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły, 600x900 mm 2 otwór 6 KNR 728/205/8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar. 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły, 600x900 mm 2 otwór 6 KNR 728/205/8"

Transkrypt

1 Przedmiar 1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 728/201/3 Wykucie w ścianie otworu do transportu maszyn, grubość ściany: 1 cegła - otw. 3,0x4,0 m, z zamurowaniem i otynkowaniem ściana pomiędzy korytarzem i biblioteką 3,0*4,0 = 12,0 ściana pomiędzy korytarzem i czytelnią 3,0*4,0 = 12,0 24,0 ~24,0 m2 2 KNNR 3/605/4 Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie 24,0*2 = 48,0 48,0 ~48,0 m2 3 KNR 728/209/10 Wykucie bruzd, bruzdy w podłoŝu betonowym, przekrój do 100 cm2, dla odprowadzenia skroplin 10,0 m 4 KNR 728/205/8 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 i 1/2 w cegły, 630x1250 mm 2 2,00 otwór 5 KNR 728/205/7 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 cegły, 600x900 mm 2 otwór 6 KNR 728/205/8 Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych w ścianach murowanych, otwór 0,1-0,5 m2, ściany grubości 1 i 1/2 w cegły, 630x630 mm 2 otwór 7 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km + opłata za wysypisko (24,0*0,25)+(10,0*0,1*0,1)+ (0,63*1,25*0,42)*2+(0,6*0,9* 0,27)*2+(0,63*0,63*0,27)*2 = 7, , ~7,267 m3 8 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŝdy następny 1 km 7,267 9,00 m3 9 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm 10,0 m 10 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 1 szt 11 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm 1 szt 12 KNR 402/111/2 (2) Wstawienie trójnika z Ŝeliwa ciągliwego ocynkowanego, Fi 32 mm 1 szt 13 KNNR 4/112/1 (1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 mm 15,0 m 14 KNNR 4/127/1 (2) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) 1 próba 15 KNNR 4/127/4 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 63 mm 15,0 m 16 KNR 216/304/1 (1) Izolacja płytami z wełny mineralnej, powierzchnie płaskie, 1 warstwa, izolacja grubości do 100 mm, płyta twarda, wygłuszenie pom. maszynowni (4,2*2+4,3*2)*4,5 = 76,5 76,5 ~76,5 m2 17 KNR 23/2612/4 Przymocowanie płyt z wełny mineralnej dyblami do ściany z cegły 76,5*4 = 306,0 306,0 ~306 szt 2 CENTRALA WENTYLACYJNA 18 Zakup centrali nawiewno-wywiewnej (N11/W11) GOLEM G-7/6,5 CLIMA PRODUKT wraz z automatyką (kalk. Producenta) 1 kpl 19 KNR 708/301/1 MontaŜ układu sterowania elektrycznego - standardowy układ automatyki regulacyjnej z falownikiem do centrali naw.-wyw. GOLEM G-7/6,5 1 układ 20 Transport centrali na miejsce montaŝu, składanie poszczególnych sekcji (kalk. wł.) 1 kpl 21 MontaŜ okablowania elektrycznego i sterowniczego w centrali (kalk. wł.) 1 kpl 22 Uruchomienie centrali - rozruch i regulacja (kalk. Producenta) 1 kpl 23 Wytwornica pary typ AT (kalk. Producenta) 1 kpl 3 SYSTEM CZERPNY C11 24 Wymiennik krzyŝowy podwieszany typ G-X w.3 CLIMA PRODUKT (kalk. wł.) 1 szt strona nr: 1

2 25 KNR 217/209/ mm - 900x900 mm 2 szt 26 KNR 217/209/ mm - 600x900 mm 1 szt 27 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x1250 mm C ,26 = 2,26 2,26 ~2,26 m2 28 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 900x900 mm poz.c11.3, 4 i 13 6,01*2+0,63+2,52 = 15,17 15,17 ~15,17 m2 29 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 600x900 mm C11.5, 6, 8 i 9 1,95+0,45+1,85+3,6 = 7,85 7,85 ~7,85 m2 30 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 400x900 mm C11.14 do 18 2,79+4,34+2,97+4,34+1,93 = 16,37 16,37 ~16,37 m2 31 KNR 217/154/5 Klapa przeciwpoŝarowa prostokątna 600x900 mm (analogia) 1 szt 32 KNR 217/134/4 (1) obwodach do 3200 mm, typ A, 600x900 mm 2 szt 33 KNR 217/315/1 Filtr prostokątny 900x900 mm 1 szt 34 KNR 217/146/5 (1) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, czerpnie 630x1250 mm 1 szt 4 SYSTEM NAWIEWNY N11 35 KNR 217/209/ mm x600 mm 1 szt 36 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 1350x600 mm poz.n11.3 i 4 3,92+10,53 = 14,45 14,45 ~14,45 m2 37 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 600x1250 mm poz.n11.5 do 8, 10, 12 do 14 2,55+2,96+5,0+0,68+5,64*2+ 3,83+3,49+8,84 = 38,63 38,63 ~38,63 m2 38 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x1000 mm poz.n11.15 do 18 3,1+1,56+2,85+4,8 = 12,31 12,31 ~12,31 m2 39 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x630 mm poz.n.11.19, 21 do 25 i 27 do 29 3,78*13+2,77+3,14+1,21+3,14+ 3,44+1,06+3,26+0,77 = 67,93 67,93 ~67,93 m2 40 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 500x500 mm poz.n11.30 do 35 0,99+3,0*7+0,91+0,85*2+ 2,06+0,99 = 27,65 27,65 ~27,65 m strona nr: 2

3 41 KNR 217/102/4 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane 200x400 mm poz.n11.36 i 38 do 46 1,4+1,68+1,06*2+1,8*4+0,72+ 0,4*4+0,24*2+0,84+0,53+0,25 = 16,82 16,82 ~16,82 m2 42 KNR 217/103/3 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 200x315 mm poz.n11.47 do 49 0,31+0,46*2+0,26 = 1,49 1,49 ~1,49 m2 43 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 315x700 mm poz.n11.56 do 60 1,37*3+3,04+0,73+2,29+1,98 = 12,15 12,15 ~12,15 m2 44 KNR 217/103/4 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane 315x315 mm poz.n11.62 do 65 0,82+1,01+0,55*9+0,39 = 7,17 poz.n do 113 1,89*4+1,2+0,2 = 8,96 poz.n i 155 1,26+0,26 = 1,52 poz.n i 186 1,45+0,1 = 1,55 19,2 ~19,20 m2 45 KNR 217/101/3 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 250x250 mm poz.n11.66 do 68 1,5*6+0,45*5+0,54 = 11,79 poz.n ,06*2 = 0,12 11,91 ~11,91 m2 46 KNR 217/101/3 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 200x250 mm poz.n11.69 do 73 1,35*3+1,13+0,41*3+1,22+0,18 = 7,81 poz.n i 201 0,45+0,23 = 0,68 8,49 ~8,49 m2 47 KNR 217/101/3 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 200x200 mm poz.n11.74 do 77 1,2+1,0+0,46+0,16 = 2,82 2,82 ~2,82 m2 48 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 315x630 mm poz.n11.84 i 85 2,36+1,52 = 3,88 3,88 ~3,88 m2 49 KNR 217/103/4 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane 315x250 mm poz.n.11.86, 88 do 90 i 99 0,34+1,02+1,24+0,36+0,29 = 3,25 3,25 ~3,25 m2 50 KNR 217/103/5 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane 315x500 mm poz.n do 107 2,44*2+0,63+1,7+1,6+0,7*6+ 0,42 = 13,43 poz.n do 184 1,24+0,41+0,43 = 2,08 15,51 ~15,51 m2 51 KNR 217/102/4 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 1400 mm, ocynkowane 315x400 mm poz.n do 110 2,15*3+0,62*4+0,29*2 = 9,51 poz.n ,43 = 1,43 10,94 ~10,94 m2 52 KNR 217/103/3 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 630x400 mm poz.n ,65 = 0,65 0,65 ~0,65 m2 53 KNR 217/103/5 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane 400x500 mm strona nr: 3

4 poz.n do 152 1,69+1,88+0,38+0,77*3+0,9+ 1,8+0,55 = 9,51 9,51 ~9,51 m2 54 KNR 217/102/6 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 315x800 mm poz.n11.172, 173 i 175 do 181 1,63+3,35*5+1,63*4+1,12*2+ 3,37+1,56+0,94*4+3,12+0,95 = 39,9 39,9 ~39,9 m2 55 KNR 217/119/2 Fi 160 mm (analogia) poz.n11.213, 215, 218, 219, 224, 227 i 228 0,57+0,71+0,44+0,46+0,31+ 0,17+0,17 = 2,83 2,83 ~2,83 m2 56 KNR 217/119/2 Fi 200 mm (analogia) poz.n11.50, 52, 54, 55, 78, 80 do 83, 96, 98, 101, 115, 121 do 123, 125 do 127, 129 do 133 i 141 do 143 poz.n do 171, 187 do 189, 191 do 199, 204 i 205 0,78+1,08+1,08+0,56+0,84+ 0,96+0,51+0,96+0,96+0,61+ 0,31+0,5+0,51+0,92+0,92+ 0,69+1,11+1,11+0,44+0,95+ 0,95+0,67+1,05+1,05+0,46+ 0,47+0,47 = 20,92 1,11+1,11+0,94+0,92+1,09+ 1,09+0,86+1,06+1,06+0,83+ 0,72+1,03+1,03+0,38+0,41+ 0,59+1,15+1,15+1,14+0,79+ 1,09+1,09+0,96+0,85+1,0+1,0+ 0,79+0,79+0,72+1,14 = 27,89 48,81 ~48,81 m2 57 KNR 217/115/3 (1) kształtek do 65%, Fi 250 mm, ocynkowane poz.n11.91 do 94, 135 do 138, 220 do 223 i 229 0,45+0,46*3+0,11*4+0,17*2+ 2,36*2+0,46+0,46+1,51+1,46+ 0,38+1,28+0,41+0,09 = 13,38 13,38 ~13,38 m2 58 KNR 217/115/2 (1) kształtek do 65%, Fi 200 mm, ocynkowane poz.n11.95, 100, 116 do 120, 124, 128, 139, 140 poz.n11.202, 203, 207 do 210, 225 i 230 1,07+0,31+0,63*2+0,15*4+0,4+ 0,06*8+0,23*8+0,94*6+0,3+ 1,02+0,3*4 = 14,12 0,14+1,88*2+1,26+0,28*3+ 0,44+0,1*3+0,78+0,05*4 = 7,72 21,84 ~21,84 m2 59 KNR 217/115/2 (1) kształtek do 65%, Fi 160 mm, ocynkowane poz.n11.211, 212, 216, 217, 226 i 231 1,22+0,19*2+1,51+0,9+0,78+ 0,04*2 = 4,87 4,87 ~4,87 m2 60 KNR 217/320/1 Nagrzewnica elektryczna 630x1250x315 mm, 27 kw 400V Juwent 1 szt 61 KNR 217/154/5 Klapa p.poŝ. prostokątna 630x1250 mm, L=350 mm (analogia) 1 szt 62 KNR 217/154/4 Klapa p.poŝ. prostokątna 630x630 mm, L=350 mm (analogia) 1 szt 63 KNR 217/134/3 (1) obwodach do 2800 mm, 630x630 mm 1 szt 64 KNR 217/134/2 (1) obwodach do 2400 mm, 315x800 mm 1 szt 65 KNR 217/134/2 (1) obwodach do 2400 mm, 630x400 mm 1 szt 66 KNR 217/134/1 (1) obwodach do 1800 mm, 200x400 mm 1 szt strona nr: 4

5 67 KNR 217/134/1 (1) obwodach do 1800 mm, 315x315 mm 1 szt 68 KNR 217/134/1 (1) obwodach do 1800 mm, 315x250 mm 1 szt 69 KNR 217/131/3 średnicach 250 mm 2 szt 70 KNR 217/131/2 średnicach 200 mm 1 szt 71 KNR 217/139/2 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1200 mm, 300x300 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 7 szt 72 KNR 217/139/3 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 1600 mm, 400x400 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 2 szt 73 KNR 217/139/4 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 2000 mm, 429x429 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 8 szt 74 KNR 217/139/4 Anemostaty kwadratowe, typ E, o obwodach do 2000 mm, 500x500 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 6 szt 75 KNR 217/140/3 Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 400 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 17 szt 76 KNR 217/139/4 Nawiewnik szczelinowy 1500x250 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą (analogia) 12 szt 5 SYSTEM WYWIEWNY W11 77 KNR 217/209/ mm - 600x900 mm 1 szt 78 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 600x900 mm poz.w11.3 do 8 0,45+3,36+4,77+1,61*2+4,5+ 2,99 = 19,29 19,29 ~19,29 m2 79 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x1250 mm poz.w11.9 i 11 do 18 0,75+3,88+3,1+5,64*4+3,83+ 4,71+4,98+1,88*3+1,94 = 51,39 51,39 ~51,39 m2 80 KNR 217/102/6 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane, 630x1000 mm poz.w11.19 do 22 2,26+1,66*3+4,89*2+1,74 = 18,76 18,76 ~18,76 m2 81 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x630 mm poz.w11.23 do 26, 28 do 33 1,7*2+1,55+1,85+3,78*9+1,23+ 1,35*2+1,42*2+1,26+0,76+1,02 = 50,63 50,63 ~50,63 m2 82 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 500x500 mm poz.w11.34 do 38 1,08+3,0*2+1,12+1,15+0,82 = 10,17 10,17 ~10,17 m2 83 KNR 217/103/3 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1000 mm, ocynkowane 200x200 mm poz.w do 106 0,4+1,2+0,38+0,4+0,16 = 2,54 2,54 ~2,54 m strona nr: 5

6 84 KNR 217/113/3 (1) kształtek do 35%, Fi 315 mm, ocynkowane poz.w11.39, 41 do 44 i 48 0,13*6+2,92+0,73*3+1,96+ 0,72*4+1,55 = 12,28 poz.w11.94, 108 do 113 i 119 1,49*2+2,97*3+1,01+0,3+1,15+ 0,56+0,3+0,12*3 = 15,57 27,85 ~27,85 m2 85 KNR 217/115/3 (1) kształtek do 65%, Fi 250 mm, ocynkowane poz.w11.51 do 53, 55 do 57 i 98 0,11*6+0,46*3+0,79+1,01+ 0,46*2+0,17*2+1,41 = 6,51 6,51 ~6,5 m2 86 KNR 217/115/2 (1) kształtek do 65%, Fi 200 mm, ocynkowane poz.w11.58 do 64 0,58+0,3*11+1,88*3+0,15+ poz.w11.74, 76, 77, 99, 114 i 120 0,28*2+0,06*7+0,1 = 10,75 1,28+0,17+0,4+1,63+1,0+ 0,05*2 = 4,58 15,33 ~15,33 m2 87 KNR 217/113/2 (1) kształtek do 35%, Fi 160 mm, ocynkowane poz.w11.65 do 67, 70 i 121 1,06+0,19+1,51+0,34+0,04*2 = 3,18 3,18 ~3,18 m2 88 KNR 217/119/2 Fi 160 mm (analogia) poz.w11.68, 71 i 79 0,6+0,23+0,38 = 1,21 1,21 ~1,21 m2 89 KNR 217/119/2 Fi 200 mm (analogia) poz.w11.72, 78, 92, 93, 100, 101, 107, 115 i 117 0,56+1,01+0,43+0,48+0,8+ 1,03+0,56+0,36+0,36 = 5,59 5,59 ~5,59 m2 90 KNR 217/119/3 Fi 250 mm (analogia) poz.w11.45, 47, 49, 50, 80 do 91, 95 do 97 i 118 0,31+0,31+0,49+0,34+1,05+ 1,05+0,97+0,97+0,93+0,93+ 0,98+0,98+1,05+1,05+0,89+ 0,89+0,39+0,43+0,37+0,45 = 14,83 14,83 ~14,83 m2 91 KNR 217/154/5 Klapa p.poŝ. prostokątna 630x1250 mm, L=350 mm (analogia) 1 szt 92 KNR 217/154/4 Klapa p.poŝ. prostokątna 630x630 mm, L=350 mm (analogia) 1 szt 93 KNR 217/131/3 średnicach 315 mm 5 szt 94 KNR 217/131/3 średnicach 250 mm 2 szt 95 KNR 217/131/2 średnicach 200 mm 1 szt 96 KNR 217/138/3 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400 mm, typ AL 325x325 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 3 szt 97 KNR 217/138/4 (1) Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000 mm, typ AL 425x425 mm ze skrzynką rozpręŝną i przepustnicą 29 szt 6 SYSTEM WYRZUTOWY Wr11 98 KNR 217/209/ mm - 900x900 mm 2 szt strona nr: 6

7 99 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 900x900 mm poz.wr11.3, 12 i 17 4,32+2,34+2,52 = 9,18 9,18 ~9,18 m2 100 KNR 217/102/6 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 600x900 mm poz.wr11.4, 5 i 7 do 11 1,95+0,45+0,69+3,02+0,41+ 4,5+0,72 = 11,74 11,74 ~11,74 m2 101 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 400x900 mm poz.wr11.18 do 20 4,34+2,31+1,93 = 8,58 8,58 ~8,58 m2 102 KNR 217/101/6 (1) kształtek do 35%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 630x1250 mm poz.wr ,26 = 2,26 2,26 ~2,26 m2 103 KNR 217/146/5 (2) Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ A, o obwodach do 4000 mm, wyrzutnie 630x1250 mm 1 szt 104 KNR 217/154/5 Klapa p.poŝ. prostokątna 600x900 mm, L=350 mm (analogia) 1 szt 7 SYSTEM NAWIEWNY N4 (roboty dodatkowe) 105 KNR 402/9901/2 DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200 mm poz.n4.1 i 2 0,5*4+0,7*2 = 3,4 3,4 ~3,4 m 106 KNR 217/102/5 (1) kształtek do 55%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane 400x500 mm poz.n4.1 i 2 0,65*4+1,26*2 = 5,12 5,12 ~5,12 m2 8 SYSTEM WYWIEWNY W4 (roboty dodatkowe) 107 KNR 402/9901/2 DemontaŜ przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym, obwód do 2200 mm poz.w4.1 do 8 0,5*4+0,7*2+0,6*2+1,251+ 0,7+1,1+1,307+0,6 = 9,558 9,558 ~9,56 m 108 KNR 217/103/5 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 1800 mm, ocynkowane 400x500 mm poz.w4.1 i 2 0,65*4+1,26*2 = 5,12 5,12 ~5,12 m2 109 KNR 217/103/6 (1) kształtek do 65%, obwód przewodu do 4400 mm, ocynkowane 400x600 mm poz.w4.3 do 8 2,4*2+2,5+1,49+2,2+2,61+1,3 = 14,9 14,9 ~14,9 m2 9 CZYNNIK GRZEWCZY 110 KNRW 202/2701/1 DemontaŜ i ponowny montaŝ sufitów podwieszanych na trasie prowadzenia instalacji 100,0*1,0 = 100,0 100,0 ~100,0 1,50 m2 111 KNR 402/505/3 Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych, Fi 50 mm, rozcięcie istn. instalacji w kotłowni, wstawienie trójnika 1 szt 112 KNNR 4/518/2 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm 3 złącze 113 KNNR 4/403/6 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 50 mm 10,0 m 114 KNNR 4/517/2 MontaŜ kształtek stalowych, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm - trójnik 1 szt 115 KNNR 4/518/2 Spawanie ręczne rurociągów i kształtek, gazowe, Dn 50 mm, grubość ścianki 3.6 mm 5 złącze strona nr: 7

8 116 KNNR 4/406/2 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa 10,0 m 117 KNNR 4/1011/3 (1) Połączenie rur PP, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, złączka PP 90/stal 50 mm 1 złącze 118 KNNR 4/404/8 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 90x8,2 mm Stabi glas Climatherm 150,0 m 119 KNNR 4/406/3 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP 1 próba 120 KNNR 4/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych 150,0 m 121 KNNR 4/521/6 (1) Zawory Ŝeliwne odcinające, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 50 mm 1 szt 122 KNNR 4/521/6 (3) Zawory Ŝeliwne zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 50 mm 1 szt 123 KNNR 4/521/6 (2) Filtr siatkowy, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 50 mm 1 szt 124 KNNR 4/520/6 Zawory regulacyjne V5010, 0,6 MPa, Dn 50 mm 1 szt 125 KNR 708/201/3 Zawór mieszający trójdrogowy Dn 40 mm z siłownikiem 1 układ 126 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 0.05 t - obiegowa UPS V 1 kpl 127 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt 128 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt 10 CZYNNIK CHŁODNICZY 129 KNNR 4/404/8 (1) Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 90x8,2 mm Stabi glas Climatherm 250,0 m 130 KNNR 4/430/7 Łącznik amortyzacyjny Dn 65 mm 1 szt 131 KNNR 4/406/3 (1) Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, próba zasadnicza (pulsacyjna), rura PP 1 próba 132 KNNR 4/406/5 Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych 250,0 m 133 KNNR 4/521/7 (1) Zawory odcinające kulowe, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 65 mm 1 szt 134 KNNR 4/521/7 (3) Zawory Ŝeliwne zwrotne, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 65 mm 1 szt 135 KNNR 4/521/7 (2) Filtr siatkowy, kołnierzowe, 1,6 MPa, Dn 65 mm 1 szt 136 KNNR 4/520/7 Zawory regulacyjne hydrokontrol F, 0,6 MPa, Dn 65 mm 1 szt 137 KNR 708/201/3 Zawór mieszający trójdrogowy Dn 65 mm z siłownikiem 1 układ 138 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, masa 0.05 t - obiegowa UPE F 400V 1 kpl 139 KNNR 4/531/3 Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt 140 KNNR 4/531/4 Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei 1 szt 11 REGULACJA I ODBIÓR INSTALACJI 141 Uruchomienie centrali i podanie powietrza do kanałów (kalk. Wykonawcy) 1 kpl 142 Pomiar skuteczności działania instalacji (kalk. Wykonawcy) 1 kpl 143 Regulacja końcowa i sporządzenie protokołu (kalk. Wykonawcy) 1 kpl 144 Dokumentacja powykonawcza (kalk. Wykonawcy) 1 kpl 12 ROBOTY POMOCNICZE 145 KNR 202/1611/6 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 6 m, nakłady podstawowe 300,0 m2 146 KNR 202/1611/5 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysokość do 4 m, nakłady podstawowe 100,0*4,0 = 400,0 400,0 ~400,0 m2 147 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 50 mm, powierzchnie płaskie kanałów wentylacyjnych System C11 (2,52+2,79+4,34+2,97+4,34+ 1,93+2,26)*1,1 = 23,265 23,265 ~23,27 m strona nr: 8

9 148 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 30 mm, powierzchnie płaskie kanałów wentylacyjnych System C11 (12,02+0,63+1,95+0,45+1,85+ 3,6)*1,06 = 21,73 System N11 (14,45+38,63+12,31+67,93+ 27,65+16,82+1,49+12,15+ 19,2+11,91+8,49+2,82+3,88+ 3,25+15,51+10,94+0,65+9,51+ 39,9)*1,06 = 336,5394 System W11 (19,29+51,39+18,76+50,63+ 10,17+2,54)*1,06 = 161,9468 System Wr11 (9,18+11,74+8,58+2,26)*1,06 = 33,6656 N4 5,12*1,06 = 5,4272 W4 (5,12+14,9)*1,06 = 21, ,5302 ~580,53 m2 149 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z gęsto prasowanej wełny szklanej grubości 30 mm pokrytych od zewnątrz folią aluminiową, a od wewnątrz czarnym welonem z włókna szklanego 30% pow. kan. went. 580,53*0,3 = 174, ,159 ~174,16 m2 150 KNR 216/305/4 Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową, grubość izolacji 30 mm, powierzchnie płaskie kanałów wentylacyjnych od wewnątrz System N11 (3,92+2,55+3,1+49,14+3,04+ 1,69)*1,06 = 67,2464 System W11 (3,88+22,56+4,71)*1,06 = 33, ,2654 ~100,27 m2 151 KNR 216/305/1 Izolacja płytami z wełny mineralnej grubości 30 mm pokrytych welonem czarnym z włókna szklanego, kanałów kołowych System N11 (13,89+21,84+4,87)*1,06 = 43,036 System W11 (27,85+6,5+15,33+3,18)*1,06 = 56, ,0676 ~99,07 m2 152 KNR 34/101/16 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm, rurociąg Fi 50 mm 10,0 m 153 KNR 34/101/17 Izolacja rurociągów otulinami Armaflex AC - jednowarstwowymi, izolacja 25 mm, rurociąg Fi 90 mm 150,0+250,0 = 400,0 400,0 ~400,0 m strona nr: 9

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Instalacja wentylacji (zład wentylacyjny N3/W3) w Sali Audytoryjnej nr 2 i 4 Budynku Dydaktyczno-Badawczego na terenie ATH w Bielsku-Białej przy ul. Willowej 2 Data: 2010-03-09 Kody CPV: 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 Instalacja C.O. 1.1 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 16 mm 445,000 m 1.2 KNRW 215/404/1 (1) zgrzewanych, na ścianach w budynkach, Fi 20 mm 240,000

Bardziej szczegółowo

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12

2010-021 JaworznoKotłP Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 12421) Kotłownia olejowa dla Szkoły w Jaworznie-Byczynie przy ul. Nauczycielskiej 12 Przedmiar 1 KOTŁOWNIA OLEJOWA 1 KNNR 4/501/5 (1) Kotły żeliwne wodne do 160kW - Logano G315 140 kw BUDERUS 2 szt 2 Palnik olejowy RG 3d RIELO (kalk. Producenta) 2 kpl 3 KNR 708/301/1 Układ sterowania elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm

Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi mm Numer Podstawa Opis Ilość Krotność Jedn ostka Kosztorys 1 WĘZEŁ CIEPLNY CPV 45331110-0 1 KNR 402/505/1 Wstawienie odgałęzienia z rur PP, Fi 15-20 mm (analogia) 4 1 szt 2 KNNR 4/507/3 Wymienniki ciepła

Bardziej szczegółowo

Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel)

Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel) Adaptacja wielofunkcyjnego poddasza Zespołu Szkół nr 4 w Sopotni Wielkiej przy Obserwatorium Astronomicznym. (syg. wew.: Ż-Vel) Inwestor: Stowarzyszenie POLARIS-OPP PRZEDMIARY - roboty ogólnobudowlane

Bardziej szczegółowo

Hałcnów Kotłp Zuzia (C) DataComp (lic ) Modernizacja kotłowni gazowej c.o. dla budynku Domu Kultury w Hałcnowie Przedmiar Pods

Hałcnów Kotłp Zuzia (C) DataComp (lic ) Modernizacja kotłowni gazowej c.o. dla budynku Domu Kultury w Hałcnowie Przedmiar Pods Przedmiar Modernizacja kotłowni gazowej c.o. dla budynku Domu Kultury w Hałcnowie Data: 2015-01-14 Budowa: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siostry M. Szewczyk 1 Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 Przedmiar Wewnętrzne instalacje sanitarne dla Przedszkola czterooddziałowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Polnej 33 Data: 2016-11-28 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331100-7

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Kosztorys Data: 2010-08-12 Budowa: Instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiekcie biurowo magazynowym IPN w Katowicach Katowice, ul. Józefowska 102 Zamawiający: IPN Katowice, ul. Józefowska

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79.

Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji. Kanały. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm m2 79. Zestawienie Wentylacji, klimatyzacji Kanały prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 m2 79.5 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 m2 187 prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 m2 157 prostokątne, typ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu nr 62 i WC na piętrze w budynku "B" Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20 Kody CPV:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową

Przedmiar robót. Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa. Kotłownia gazowa wraz z wewnętrzną instalacją gazową Inwestor: Jednostka opracowująca: Dom Dziecka nr 2 ul. Partyzantów 3B 22-470 Zwierzyniec Przedmiar robót Nazwa zadania: Adres budowy: Obiekt: Termomodernizacja budynku Etap II Kotłownia gazowa Zwierzyniec,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Inwestor SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY im. Ks. B. Markiewicza, 36-200 Brzozów, ul. Ks.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PWILONU "PTAKI" - INSTALACJA WENTYLACYJNA.

Przedmiar robót TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PWILONU PTAKI - INSTALACJA WENTYLACYJNA. Przedmiar robót TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA PWILONU "PTAKI" - INSTALACJA WENTYLACYJNA. Data: 2012-05-24 Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Roboty wentylacyjne i sanitarne UZUPEŁNIENIE - Przebudowa hali nr 2 w Krakowie ul. Półłanki 27C na potrzeby pracowni scenotechnicznych Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót

Zbiór: MYSTKOW - instalacja wod-kan i ppoz - INST - I Zuzia (C) DataComp Przedmiar Robót Przedmiar Robót 1 INSTALACJA WOD-KAN 1.001 KNRW 215/112/1 1.002 KNRW 215/112/2 1.003 KNRW 215/112/3 1.004 KNRW 215/112/4 1.005 KNRW 215/112/5 1.006 KNRW 215/112/6 1.007 KNRW 215/112/1 1.008 KNRW 215/112/2

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Grzegorz Gawlik, kosztorysant...

Przedmiar robót Grzegorz Gawlik, kosztorysant... Przedmiar robót Budowa: Kliamtyzacja precyzyjna serwerowni na III piętrze Nazwa obiektu lub robót: Budynek Śląskiego OW NFZ Lokalizacja: Katowice ulkossutha 13 Nazwy i kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej

Przedmiar. Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Przedmiar Wewnętrzne instalacje sanitarne dla adaptacji poddasza Przedszkola 3-oddziałowego w Ligocie przy ul. Przedszkolnej Data: 2016-05-30 Budowa: na działce nr 5136/535 Kody CPV: 45330000-9 Hydraulika

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający:

Kosztorys opracowali: St. Rzegocki,... Sprawdzający: P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 08-07-05 Budowa: PRZEDSZKOLE nr 54 43-300 Bielsko-Biała ul.wodna 3 Kody CPV: 45214100-1 Obiekt: REMONT WĘZŁA śywieniowego - ROBOTY INSTALACYJNE Zamawiający: URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach

Przedmiar Robót. Dn 32 mm 44 m KNNR 4/106/5 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach strona nr 1 Przedmiar Robót 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE INSTALACJI GRZEWCZEJ 1.001 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, í 32 mm 30 m 1.002 KNR 402/521/2 Demontaż grzejnika stalowego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ INSTALACJE SANITARNE. Wartość kosztorysowa robót : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Adres :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja c.o.

Przedmiar robót. Instalacja c.o. Instalacja c.o. Budowa: Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biura obsługi klienta cmentarza. Obiekt lub rodzaj robót: 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT

Samolicz sykal.pl POZNAŃ PRZEDMIAR ROBÓT POZNAŃ Samolicz sykal.pl PRZEDMIAR ROBÓT CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i spolecznej, krematoriów oraz obiektów uzytecznosci publicznej Budowa:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji " PROBUD", sp z o.o. 19-300 Ełk, Konieczki 15B. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212225-9 Hale sportowe 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna

Przedmiar. Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP - branża sanitarna Przedmiar Data: 2009-03-24 Budowa: Budynek ośrodka kulturalno - sportowego z remizą OSP Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne Obiekt: Brzeźno

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I MXL 4 Architekci ul. Nowy Rynek 7, 7-533 Szczecin PRZEDMIAR ROBÓT - Wentylacja i klimatyzacja ETAP I NAZWA INWESTYCJI : Hala sportowa wielofunkcyjna ADRES INWESTYCJI : Murowana Goślina, ul. Mściszewska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja wentylacji w bloku Ŝywieniowym Szkóly Podstawowej w Granowcu Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Szkóly Podstawowej w Granowcu Obiekt Kod CPV 45215000-7, 45214210-5, 45331210-1 Budowa Szkoła Podstawowa w Granowcu Inwestor

Bardziej szczegółowo

Poz. 16 [ST-0006] Poz. zastępcza. Przewody went. elastyczne, kołowe typ ALNORFLEX # 100mm Jednostka: 1 m2 3,2200

Poz. 16 [ST-0006] Poz. zastępcza. Przewody went. elastyczne, kołowe typ ALNORFLEX # 100mm Jednostka: 1 m2 3,2200 Autorskie Biuro Projektów Arch. Beata Świaniewicz ul. Czarnej Hańczy 69, 15-161 Białystok Identyfikator: S*G* Data utworzenia: 2007-02-09 Wentylacja mechaniczna i ciepła technologicznego hali sportowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania NAZWA INWESTYCJI : modernizacja i remonty pomieszczeń SP CSK ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Banacha 1A INWESTOR : SP CSK ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Banacha 1A DATA OPRACOWANIA : 24.05.2014 Wartość

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : TECHNOLOGIA KOTŁOWNI ADRES INWESTYCJI : WOJASZÓWKA INWESTOR : Gmina Wojaszówka ADRES INWESTORA : 38-471 WOJASZÓWKA BRANśA : INSTALACYJNA Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T

P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R /O B M I A R/ R O B Ó T B u d o w a : Budynek Urzędu Gminy Ostrówek nr geod. dz.170 O b i e k t : Budynek Urzędu Gminy A d r e s : 21-102 Ostrówek nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja.

Przedmiar robót. Instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja. Przedmiar robót Budowa: Obiekt produkcyjno-magazynowy wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną w Targowisku dz. nr 550/26, 550/21 Obiekt lub rodzaj robót: Roboty instalacyjne -II

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacja wodociagowa. Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód PRZEDMIAR ROBÓT Nr pozycji Podstawa wyceny Opis robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. PLN Wartość netto PLN 1 3 4 5 6 7 Instalacja wodociagowa 0111-02 Wstawienie zaworu fi 25 mm w istniejący przewód

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna wg nakładów rzeczowych KNR

Przedmiar robót. Wentylacja mechaniczna wg nakładów rzeczowych KNR Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Wentylacja

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Kosztorys. Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kosztorys Data: 2009-10-13 Budowa: Budynek usługowo-medyczny w Budziwoju Kody CPV: 45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Zamawiający: ORTOVITA Sp. z o.o. 35-113 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3/5/2013

Przedmiar robót 3/5/2013 Przedmiar robót 3/5/2013 Obiekt Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w Sporządził mgr inż.janusz Szychulski Lublin 06.05.2013 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje sanitarne dla budowy Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu

Przedmiar. Instalacje sanitarne dla budowy Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu Przedmiar Instalacje sanitarne dla budowy Sali Koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Żywcu Data: 2010-01-11 Budowa: Wewnętrzne instalacje wod.-kan., c.o., wentylacji mech. i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : DoposaŜenie w instalację cw i cyrk ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Białobrzeska 62/64 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, 02-390 WARSZAWA ul. Białobrzeska 62/64 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - - Instalacja centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR - - Instalacja centralnego ogrzewania Erdestudio ul. Lindego 13/9, 30-148 Kraków - - Instalacja centralnego ogrzewania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 41/RU/11

PRZEDMIAR ROBÓT NR 41/RU/11 PRZEDMIAR ROBÓT NR 41/RU/11 NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. PADEREWSKIEGO INSTALACJA CIEPŁEJ WODY ADRES INWESTYCJI : KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniach WC w piwnicy i na parterze budynku głównego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej przy ul. Broniewskiego 21 Data: 2015-02-20

Bardziej szczegółowo

TRZNA INSTALACJA WODOCI

TRZNA INSTALACJA WODOCI Przedmiar robót WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA, KANALIZACYJNA, GAZOWA oraz INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i WENTYLACJI MECHANICZNEJ (adaptacja projektu typowego). Data: 2010-04-29 Budowa: Boniewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000

Przedmiar robót. Jednostka: szt. 1,0000. Jednostka: m 2,0000. Jednostka: m 5,0000. Jednostka: m 15,0000. Jednostka: m 16,0000. Jednostka: m 24,0000 Data utworzenia: 2008-07-11 MODERNIZACJA STADIONU W ŁOMŻY kotłownia Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. Urządzenia i technologia kotłowni 1. KNNR 4 0502-01 Kocioł VITROPLEX 100 o mocy 130 kw z automatyka

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa: WYMIANA RUR WODY, CWU, CO, PARY Kody CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne; 45331000-6 Instalacje cieplne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Autor opracowania: mgr.inż. Marcin Szweda, projektant,... Data opracowania: mgr inż. Adam Łata, opracowanie,...

Przedmiar robót. Autor opracowania: mgr.inż. Marcin Szweda, projektant,... Data opracowania: mgr inż. Adam Łata, opracowanie,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania salek katechetycznych na pomieszczenia punktu przedszkolnego Adres obiektu budowlanego: ul. Ks. Piotra Skargi 46 44-273 Rybnik Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Kompleksowa termomodernizacja Budynku Komunalnego w m.czajowice - instalacja wentylacji mechanicznej Nazwy i kody CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Projekt remontu istniejącej kotłowni CPV ,

Przedmiar Projekt remontu istniejącej kotłowni CPV , Przedmiar Projekt remontu istniejącej kotłowni CPV 45300000-0, 45400000-1 Data: 15-05-12 Obiekt: Zespół Szkolno - Przedszkolny ul. Szkolna 24 19-206 Rajgród Zamawiający: Urząd Miasta Rajgród ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: 4 na os Bór w Nowym Targu Nazwa i adres zamawiającego: Przedszkole Nr 4 os Bór Nowy Targ Data opracowania przedmiaru robót: 2016-05-23 Data opracowania: 2016-05-23 (lic

Bardziej szczegółowo

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar

Dom nad Rozchodnikiem wentylacja - przedmiar Zuzia (C) DataComp (lic. 10) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 System WG1 - wywiewny 1.1 KNRW 217/123/2 kształtek do 55%, Fi 160 mm 0,24+2,71+1,11+1,56+0,24+ 0,93+1,31+1,0+0,9+0,38+1,83+ 1,16+0,24 = 13,61 0,09+0,13+0,18+0,63+3,42+ 0,14+0,32

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu Podlasia poprzez remont sportowej hali kartingowej w celu utworzenia Wielofunkcyjnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA INSTALACJI SANITARNYCH NAZWA INWESTYCJI : BAR SEZAM ADRES INWESTYCJI : Rado, ul. śeroskiego 42 INWESTOR : PSS Społe w Radoiu ADRES INWESTORA : Rado, BRANśA : sanitarna DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. - ODDZIAŁ CHIRURGII

Przedmiar robót INSTALACJE WEWNĘTRZNE - WOD- KAN, C.O. - ODDZIAŁ CHIRURGII Przedmiar robót Data: 2016-10-28 Budowa: REMONT I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALNEGO TZW. CHIRURGII W ZAKRESIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU GINEKOLOGII I ORTOPEDII DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000

Przedmiar robót. Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 25-32mm, o połączeniach spawanych, na ścianach Jednostka: m 25,2000 "DOM-BUD" w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2 tel. (87) 566-37-67 Identyfikator: ZS Data utworzenia: 2013-03-26 Zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno II etap - Instalacja centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne

Przedmiar robót. Instalacja sanitarne Instalacja sanitarne Przedmiar robót Data: 2009-05-20 Budowa: Budynek mieszkalny wielorodzinny Bielasko - Biała ul. Wapienna - Solskiego Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

Przedmiar robót. Przebudowa pomieszczeń po dawnej pralni na Oddział Dzienny Chemoterapii Onkologicznej - wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania Przedmiar robót ogrzewania Budowa: 35-200 Sucha Beskidzka dz.nr.10180/16 ul.szpitalna 22 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Kuchni - Pralni Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej 34-200

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r.

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr. inż. Jacek Pawiński przeceny dokonał: inż. Kazimierz Klipo. Słupsk, luty 2009r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi Budowa 76-200 Słupsk, ul. Banacha 17 Inwestor Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk Wykonawca

Bardziej szczegółowo

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót

1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp (lic. 1452) strona nr: 1. Przedmiar robót 1108 Oświęcim, Hala Lodowa -p.poż. Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 1452) strona nr: 1 Przedmiar robót Nr 2396.IS.PR-01 Dostosowanie do wymogów p.poż obiektu Hali Lodowej w Oświęcimiu przy ul. Chemików

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Kotłownia gazowa

Przedmiar robót Kotłownia gazowa Przedmiar robót Kotłownia gazowa Obiekt Lokalizacja Inwestor ul. Korfantego 17, 43-200 Pszczyna Pszczyńskie Towarzystwo Budwonictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Jana Kilińskiego 5A, 43-200 Pszczyna Sporządził

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania:

Kosztorys ślepy. ul. Wolności 22/ Zabrze. Data opracowania: Kosztorys ślepy Nazwa kosztorysu: Budowa: Lokalizacja: Jednostka opracowująca: INSTALACJA WODY LODOWEJ ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA UTWORZENIA R KARDIOLOGICZNEJ 2P. CZĘŚĆ IV BUDYNKU NR 1 4 Wojskowy Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 1,4400 Data utworzenia: 2009-05-05 Instalacja co Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Instalacje wewnętrzna c.o. w budynku Sespołu szkól im. E. Godlewskiego - remont instalacji i wymiana grzejników Nazwa obiektu lub robót: oboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA KOTŁA WRAZ Z OSPRZĘTEM

Przedmiar robót WYMIANA KOTŁA WRAZ Z OSPRZĘTEM Przedmiar robót Budowa: KOTŁOWNI W URZĘDZIE GMINY KAWĘCZYN Obiekt: BUDYNEK URZĘDU GMINY KAWĘCZYN Zamawiający: GMINA KAWĘCZYN KAWĘCZYN 48 62-704 KAWĘCZYN Jednostka opracowująca kosztorys: Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku ADRES INWESTYCJI : Rybnik

Bardziej szczegółowo

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100

Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn. opisu 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 0205-0100 1 POMIESZCZENIE LABORATORIUM DŹWIĘKU 1.1 KNR 0217 1.2 KNR 0217 0122-0200 1.3 KNR 0217 1.4 KNR 0217 1.5 KNR 0217 0140-0100 1.6 KNR 0034 0303-0500 1.7 KNR 0728 0203-1500 1.8 KNR 0217 0315-0100 1.9 KNR 0217

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski Łódź, ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski Łódź, ul. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331200-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200

Przedmiar robót. 1. KNR Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm Jednostka: 1 m3 0,8200 Data utworzenia: 2009-05-08 Instalacja wod-kan Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty demontażowe 1. KNR 4-01 0212-0100 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury" ETAP II

Przedmiar robót. Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury ETAP II Przedmiar robót Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi biblioteka, świetlica, sala wielofunkcyjna domu kultury" ETAP II Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót

RARR co i ct Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 31) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót Kosztorys inwestorski instalacji centralnego ogrzewania- przebudowa budynku RARR 1 1.1 Nr STWiOR: SST-S2 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1.1.1 Nr STWiOR: SST-S2 Demontaż

Bardziej szczegółowo

Kosztorys INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Kosztorys INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN, WENTYLACJI MECHANICZNEJ Kosztorys Budowa: Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa przy ul. Starej 4 w Warszawie na działce nr 20/2 z obrębu nr 50206 Nazwa i kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... P R Z E D M I A R R O B Ó T Data: 2010-01-18 Budowa: Wewnętrzna instalacja wody. Kody CPV: 45251130-1 Obiekt: Przebudowa budynku Gminnego OSrodka Kultury w Perzowie Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: INSTALACJA WODY LODOWEJ Adres obiektu budowlanego: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ we Wrocławiu Kompleks Wojskowy 2857 ul. Weigla

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie

Przedmiar. Remont pomieszczeń parteru Szkoły podstawowej w Brzeźnie Przedmiar Data: 2009-06-15 Budowa: Branża sanitarna Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły w Żywcu - wentylacja i klimatyzacja

Przedmiar robót. Rozbudowa Szkoły w Żywcu - wentylacja i klimatyzacja Przedmiar robót Rozbudowa Szkoły w Żywcu - wentylacja i Data: 2011-06-30 Budowa: Projekt wykonawczy rozbudowy Szkoły Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Żywcu Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Obiekt Przebudowa kotłowni gazowej Budowa Szkoła Podstawowa w Gródku Inwestor Zarząd Gminy w Grybowie

Przedmiar robót Obiekt Przebudowa kotłowni gazowej Budowa Szkoła Podstawowa w Gródku Inwestor Zarząd Gminy w Grybowie Przedmiar robót 5080 Obiekt Budowa Szkoła Podstawowa w Gródku Inwestor Zarząd Gminy w Grybowie Sporządził mgr inż. Piotr Gruca Nowy Sącz, maj 2010r. Przedmiar Strona 2/5 1 KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru

Bardziej szczegółowo

PNBT Bachorze 4 BRANŻA SANITARNA PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 MONTAŻ POMPY CIEPŁA, WEWNĘTRZNA INST. C.O., MONTAŻ KOTŁA NA BIOMASĘ 1 KNR 215- Rurociągi miedziane o połączeniach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA

PRZEDMIAR ROBÓT. BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK MIESZKALNY KOMUNALNY WIELORODZINNY CZĘSTOCHOWA ul. KONTKIEWICZA Budowa: CZĘSTOCHOWA Obiekt: INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA Zamawiający: GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA, ul ŚLĄSKA 11/13

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna

Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Strona 1 z 12 Przedmiar robót Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja mechaniczna Obiekt Dobudowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łążynie-centralne ogrzewanie i wentylacja mechaniczna

Bardziej szczegółowo

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21A Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar

18-Instalacja ZW i CWu, kan Orkana 21A Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 Pion kuchenny - zimna woda - p 5,6,9,10,13,14 demontaz rur stalowych 1.1 KNR 402/114/2 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, í 25-32 mm pion kuchenny dn 25 (3,5+1,1+2*2,8)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2P-12-Ł.

Przedmiar robót 2P-12-Ł. Przedmiar robót 2P-12-Ł. Instalacja wod-kan., c.o., wentylacja mechaniczna Obiekt Kod CPV 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45231300-8 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów

Przedmiar robót. Rzeszów Przedmiar robót Obiekt Budowa Rzeszów ul. Mickiewicza 13 Inwestor Teatr,, Maska" Rzeszów 12.2009 "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,...

Kosztorys opracowali: inż. Mariusz Duda,... P R Z E D M I A R R O B Ó T Instalacja wentylacji mechanicznej Data: 2007-02-20 Budowa: UL. GLOWSKA RADŁÓW DZIAŁKA NR 821/41 Kody CPV: 45332200-5, 45332400-7, 45321000-3, 45331100-7 Obiekt: HALA SPORTOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań, ul.garbary 15 Budowa:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Poznań, ul.garbary 15 Budowa: PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie 61-866 Poznań, ul.garbary 15 Budowa: CPV 45215140-0 Szpital WCO w Poznaniu Rodzaj robót: CPV 45331230-7 Modernizacja

Bardziej szczegółowo

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII

opracowanie PRZYŁĄCZENIE BUDYNKU DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ INSTALACJE WEWNĘTRZNE TOM VII PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Jerzy Ciesielczuk kontakt tel. kom. 515 634 337 stacj. 32 231 82 97 e-mail karo@pkbkaro.pl www.pkbkaro.pl PKB ul. Konarskiego 23b/9 44-100 GLIWICE opracowanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI Nazwa inwestycji: : REMONT BUDYNKU OSP - KOTŁOWNIA Adres inwestycji: : Kamieńsk ul. Głowackiego, działka nr 2 obręb 5 Inwestor: : Gmina Kamieńsk Sporządził: : Tomasz Sobolewski Ogółem

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety.

Przedmiar robót. Gimnazjum nr 42 os. Srusia 19 w Krakowie-remont toalety. Przedmiar robót Budowa: Krakowie. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje sanitarne /remont toalety/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Remont toalety. 1.1 KNNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a Urząd Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a Urząd Miasta Łomża ul. Stary Rynek 14 Data opracowania: 2007-07-24 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: regulacja instalacji c.o., wentylacja miejscowa kuchni Adres inwestycji: Zamawiającyr: Przedszkole Publiczne nr 1 Łomża ul. Wyzwolenia 1a

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Inwestor 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania SZPITAL SPECJALISTYCZNY W BRZOZOWIE, PODKARPACKI OŚRODEK ONKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. mgr inz. Grzegorz Kubanek r.

Przedmiar robót. Obiekt. Kod CPV. mgr inz. Grzegorz Kubanek r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor Przebudowa budynku mieszkalnego położonego przy ul. Niedziałkowskiego 22 w Zawierciu na potrzeby w mieszkań wspomaganych i chronionych - INSTALACJA C.O.+KOTŁOWNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sprawdzający:

Przedmiar robót. Sprawdzający: Przedmiar robót. Data: 2016-05-17 Budowa: INSTALACJA GAZOWA, WYMIANA KOTŁA C.O. Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45320000-6 Roboty izolacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45324000-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedmiar robót. Dostosowanie sanitariatu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przedmiar robót Budowa: Przedszkole Samorządowe nr 151 Kraków, os. Niepodległości 4. Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje snitarne /remont santariatu/. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar - instalacja wod-kan

Przedmiar - instalacja wod-kan Przedmiar - instalacja wod-kan Kosztorys Data: 2009-04-29 Budowa: Stacja uzdatniania wody w Łukanowicach Działka nr 386/4 Łukanowice, gm. Wojnicz Obiekt: Przebudowa laboratorium wody czystej (fizykochemia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Przedmiar robót PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ. CZĘŚĆ SANITARNA - INSTALACJE SANITARNE Data: wrzesień 2012 Budowa: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ Obiekt: Żlinice,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja PROINSTAL ul.jutrosińska 13/4 51-124 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja NAZWA INWESTYCJI : Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja sali ćwiczeń Zakładu Parazytologii w bud. A3

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Budynek Zakładu InŜynieri Produkcji Rolniczej w Kłudzienku KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Instytut Technologiczno-Przyrodniczy z siedzibą w Falentach koło Warszawy Adres inwestora : 05-090 Raszyn, ul. Hrabska

Bardziej szczegółowo

sanit_panewn PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Remont sanitariatu publicznego w Katowicachnul. Panewnicka 76 przy bazylice św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświetszej Maryi

Bardziej szczegółowo