(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy /01 EP B1 (13) (1) T3 Int.Cl. F01D /14 (06.01) F01D / (06.01) FD 1/06 (06.01) (4) Tytuł wynalazku: Aparat dyfuzyjny w maszynie przepływowej () Pierwszeństwo: US P US 393 (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 13/1 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono:.06. Wiadomości Urzędu Patentowego /06 (73) Uprawniony z patentu: Siemens Energy, Inc., Orlando, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 ALEXANDER R BEECK, Orlando, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Kowal POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 78P3890PL00 EP B1 Opis [0001] Niniejsze zgłoszenie zastrzega korzyści z tymczasowego zgłoszenia USA nr seryjny 61/084079, zatytułowanego DYFUZOR CARNOTA Z URZĄDZENIAMI, KTÓRE ZMNIEJSZAJĄ PODATNOŚĆ NA WARUNKI WLOTOWE I SPALINOWE, złożonego 28 lipca 08, przez Aleksander Ralph Beeck. DZIEDZINA WYNALAZKU [0002] Niniejszy wynalazek dotyczy aparatu dyfuzyjnego w maszynie przepływowej, a bardziej szczegółowo, takiego aparatu dyfuzyjnego, który obejmuje konstrukcję dyfuzora posiadającą sekcję schodkową i konstrukcję stabilizującą usytuowaną za sekcją schodkową, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów. PODSTAWA WYNALAZKU [0003] Konwencjonalny gazowy turbinowy silnik spalinowy zawiera sprężarkę, komorę spalania i turbinę. Sprężarka spręża powietrze z otoczenia. Komora spalania miesza sprężone powietrze z paliwem i zapala mieszankę tworząc produkty spalania określające gaz roboczy. Gaz roboczy przedostaje się do turbiny. W turbinie znajduje się ciąg rzędów łopatek nieruchomych i łopatek obrotowych. Każda para rzędów łopatek nieruchomych i łopatek obrotowych jest nazywana stopniem. Zazwyczaj w turbinie znajduje się wiele stopni. Łopatki obrotowe są połączone z wałem i zespołem tarczy. Gdy gazy robocze rozprężają się poprzez turbinę, powodują obracanie łopatek, a zatem obracanie wału i zespołu tarczy. [0004] Dyfuzor może być usytuowany za turbiną. Dyfuzor posiada kanał, którego pole przekroju poprzecznego zwiększa się wraz z odległością. Ze względu na zwiększające się pole przekroju poprzecznego, dyfuzor działa zmniejszając prędkość gazów spalinowych. W

3 2 związku z tym energia kinetyczna gazów spalinowych obniża się, podczas gdy ciśnienie gazów spalinowych wzrasta. Im większy jest odzysk ciśnienia, zanim gazy spalinowe opuszczą dyfuzor, tym niższe jest ciśnienie gazów spalinowych w ostatnim stopniu turbiny. Im niższe jest ciśnienie w ostatnim stopniu turbiny, tym większy jest stosunek ciśnień na turbinie i z turbiny jest uzyskiwana większa praca. EP ujawnia typowy dyfuzor turbiny. [000] Jest pożądane, żeby wytwarzać duży wzrost ciśnienia i powodować zmniejszenie prędkości przepływu gazów spalinowych od wlotu do wylotu dyfuzora. Dyfuzja w dyfuzorze może być ograniczana, tam gdzie strumień gazu oddziela się od ścian dyfuzora. W związku z tym jest pożądane, żeby zminimalizować oddzielanie strumienia gazu od ścian dyfuzora. PODSUMOWANIE WYNALAZKU [0006] Zgodnie z pierwszym aspektem niniejszego wynalazku, przewidziany w maszynie przepływowej aparat dyfuzyjny obejmuje konstrukcję dyfuzora i pierwszą konstrukcję stabilizującą. Konstrukcja dyfuzora obejmuje ściany wewnętrzną i zewnętrzną określające kanał przepływowy strumienia, przez który gazy przepływają i dyfundują tak, że energia kinetyczna się zmniejsza, a ciśnienie gazów wzrasta jak się przemieszczają przez kanał przepływowy. Ściana zewnętrzna może mieć sekcje osiowe pierwszą i drugą oraz sekcję schodkową łączącą osiowe sekcje pierwszą i drugą. Za sekcją schodkową ściany zewnętrznej jest umieszczona pierwsza konstrukcja stabilizująca, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową ściany zewnętrznej.

4 3 [0007] W jednym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, konstrukcja stabilizująca może zawierać perforowaną płytę rozciągającą się promieniowo z, oraz obwodowo wokół zewnętrznej ściany i umieszczoną za sekcją schodkową ściany zewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową ściany zewnętrznej. [0008] W innym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, konstrukcja stabilizująca może zawierać co najmniej jedną rurę ssącą rozciągającą się przez ścianę zewnętrzną i łączącą się z obszarem kanału przepływowego za sekcją schodkową ściany zewnętrznej tak, że jest stabilizowana oddzielona strefa recyrkulacji gazów umieszczona za sekcją schodkową ściany zewnętrznej. [0009] Konstrukcja dyfuzora może ponadto zawierać co najmniej jeden wspornik rozciągający się pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną ścianą konstrukcji dyfuzora, w którym co najmniej jedna rura ssąca łączy się z obszarem za co najmniej jednym wspornikiem tak, że gazy o dużej prędkości wytwarzają się za co najmniej jednym wspornikiem ssanie w co najmniej jednej rurze ssącej. [00] Druga sekcja osiowa ściany zewnętrznej może mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy wewnętrznej pierwszej sekcji osiowej ściany zewnętrznej. [0011] Ściana wewnętrzna może obejmować pierwszą sekcję osiową oraz sekcję schodkową umieszczoną za pierwszą sekcją. [0012] Aparat dyfuzyjny może ponadto obejmować drugą konstrukcję stabilizującą połączoną z sekcją schodkową ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową ściany wewnętrznej.

5 4 [0013] W jednym korzystnym przykładzie wykonania wynalazku, druga konstrukcja stabilizująca może zawierać perforowaną płytę umieszczoną w sąsiedztwie sekcji schodkowej ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową ściany wewnętrznej. [0014] W inny korzystnym przykładzie wykonania wynalazku druga konstrukcja stabilizująca może zawierać co najmniej jeden tłumik Helmholtza połączony z sekcją schodkową ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową ściany wewnętrznej. [00] Zgodnie z drugim aspektem niniejszego wynalazku, dostarczany aparat dyfuzyjny maszyny przepływowej posiada konstrukcję dyfuzora i konstrukcję stabilizującą. Konstrukcja dyfuzora może posiadać ściany wewnętrzną i zewnętrzną określające kanał przepływowy strumienia, przez który gazy przepływają i w którym dyfundują tak, że energia kinetyczna się zmniejsza, a ciśnienie gazów wzrasta podczas przemieszczania przez kanał przepływowy. Wewnętrzna ściana może mieć pierwszą sekcję osiową oraz sekcję schodkową usytuowaną za pierwszą sekcją. Konstrukcja stabilizująca może być połączona z sekcją schodkową, żeby stabilizować oddzieloną strefę recyrkulacji gazów znajdującą się za sekcją schodkową. ZWIĘZŁY OPIS RYSUNKÓW [0016] Fig. 1 jest schematycznym widokiem przekroju poprzecznego silnika turbogazowego obejmującego aparat dyfuzyjny wykonany zgodnie z pierwszą postacią niniejszego wynalazku, Fig. 2 jest schematycznym widokiem przekroju poprzecznego silnika turbogazowego obejmującego aparat

6 dyfuzyjny wykonany zgodnie z drugą postacią niniejszego wynalazku, Fig. 3 jest schematycznym widokiem przekroju poprzecznego silnika turbogazowego obejmującego aparat dyfuzyjny wykonany zgodnie z trzecią postacią niniejszego wynalazku i Fig. 4 jest schematycznym widokiem przekroju poprzecznego silnika turbogazowego obejmującego aparat dyfuzyjny wykonany zgodnie z czwartą postacią niniejszego wynalazku. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU [0017] Przykłady wykonania aparatu dyfuzyjnego według wynalazku, do stosowania w maszynie przepływowej, są opisane poniżej. Odnosząc się do Fig.1, przepływowa maszyna może obejmować spalinowy silnik turbogazowy łącznie z zewnętrzną obudową 11, sprężarką (nie pokazano), komorą spalania (nie pokazano), oraz turbiną 12. Sprężarka spręża powietrze z otoczenia. W komorze spalania sprężone powietrze miesza się z paliwem i mieszanina zapala się wytwarzając produkty spalania określające gaz roboczy. Gazy robocze rozchodzą się do turbiny 12. W turbinie 12 znajdują się ciągi rzędów nieruchomych łopatek 14 i obrotowych łopatek 16. Każda para rzędów łopatek nieruchomych i łopatek obrotowych jest nazywana stopniem. Ostatni stopień 12A turbiny 12 jest przedstawiony na Fig. 1. Obrotowe łopatki 16 są sprzężone z wałem i zespołem 18 tarczy. Gdy gazy robocze rozprężają się poprzez turbinę, powodują obracanie łopatek 16, a zatem obracanie wału i zespołu 18 tarczy. Wał lub wirnik 18A wału i zespół 18 tarczy są zamontowane obrotowo w łożysku 19, np. łożysku czopa. Łożysko 19 jest zamocowane w stacjonarnej obudowie 19A łożyska, która z

7 6 kolei jest przymocowana do zewnętrznej obudowy za pomocą szeregu wsporników 60. [0018] Zgodnie z pierwszą postacią niniejszego wynalazku przedstawioną na Fig. 1, dyfuzyjny aparat jest umieszczony za ostatnim stopniem 12A turbiny. Dyfuzyjny aparat obejmuje konstrukcję dyfuzora oraz stabilizujące konstrukcje 40 i 0, pierwszą i drugą. Konstrukcja dyfuzora obejmuje ściany 32 i 34, wewnętrzną i zewnętrzną, określające przepływowy kanał 36 strumienia, przez który przepływają i w którym dyfundują spalinowe gazy G z turbiny 12. Gdy gazy G dyfundują w konstrukcji dyfuzora, ich energia kinetyczna się zmniejsza, podczas gdy ciśnienie gazów G wzrasta. [0019] Zewnętrzna ściana 34 obejmuje osiowe sekcje 34A i 34B, pierwszą i drugą oraz schodkową sekcję 34C łączącą osiowe sekcje 34A i 34B, pierwszą i drugą. Pierwsza osiowa sekcja 34A może rozszerzać się na zewnątrz, a druga osiowa sekcja 34B ma średnicę wewnętrzną znacząco większą niż średnica wewnętrzna pierwszej sekcji 34A. Wewnętrzna ściana 32 może obejmować pierwszą osiową sekcję 32A i schodkową sekcję 32B znajdującą się za pierwszą sekcją 32A. Konstrukcja dyfuzora ma kształt podobny do znanego dyfuzora zrzutu. Na Fig. 1 jest przedstawiona schematycznie jedynie górna część konstrukcji dyfuzora. [00] Ponieważ druga osiowa sekcja 34B ściany zewnętrznej ma średnicę wewnętrzną, która jest znacząco większa niż średnica wewnętrzna pierwszej sekcji 34A ściany zewnętrznej i zwiększenie średnicy między sekcjami 34A i 34B, pierwszą i drugą powstaje na bardzo małej odległości osiowej schodkowej sekcji 34C, uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 36 tworzą pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry tuż

8 7 za schodkową sekcją 34C zewnętrznej ściany 34. Pierwsza strefa Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry mogą rozprzestrzeniać się zasadniczo obwodowo w pobliżu wewnętrznej powierzchni 134B drugiej sekcji 34B. Uważa się również, że strumień gazów spalinowych może oddzielać się od wewnętrznej powierzchni 134B drugiej sekcji 34B ściany zewnętrznej w miejscach sąsiadujących z lub w pobliżu strefy Z 1 recyrkulacji gazu. Ograniczenie lub brak dyfuzji gazów spalinowych może wystąpić w rejonach konstrukcji dyfuzora, gdzie strumień gazów spalinowych oddzielił się od wewnętrznej powierzchni 134B drugiej sekcji 34B ściany zewnętrznej, co powoduje zmniejszenie sprawności konstrukcji dyfuzora oraz turbiny 12. Uważa się, że przy braku pierwszej stabilizującej konstrukcji 40, strefa Z 1 recyrkulacji gazów może być niestabilna, tj. może zwiększać i zmniejszać (tj. oscylować) rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12. Jakikolwiek wzrost rozmiaru strefy Z 1 recyrkulacji może spowodować odpowiednie zwiększenie ilości strumienia gazu oddzielonego od wewnętrznej powierzchni 134B drugiej sekcji 34B ściany zewnętrznej. Ponadto, oscylacje rozmiaru strefy Z 1 recyrkulacji gazu zużywają energię gazów przepływających przez konstrukcję dyfuzora, co jest niekorzystne. [0021] Pierwsza stabilizująca konstrukcja 40 zawiera jedną lub wiele rur 40A oddalonych od siebie obwodowo, z których każda ma pierwszy koniec 40B rozciągający się przez drugą sekcję 34B ściany zewnętrznej i umieszczony w pobliżu pierwszej strefy Z 1 recyrkulacji gazu oraz drugi koniec 40C rozciągający się przez pierwszą sekcję 34A ściany zewnętrznej i łączący się z przepływowym kanałem 36. Gdy gazy spalinowe o wysokiej prędkości przepływają obok i przez drugi koniec 40C każdej rury 40A, w rurze

9 8 40A wytwarzane jest, przez gazy o wysokiej prędkości, ssanie lub podciśnienie powodując, że część gazów spalinowych, wyznaczających strefę Z 1 recyrkulacji gazu zostaje usunięta przez zasysanie przez pierwszy koniec 40B rury zmniejszając pole przepływu, a tym samym stabilizując, tj. zmniejszając rozmiar i/lub ograniczając zmiany rozmiarów osiowych, obwodowych i/lub promieniowych strefy Z 1 recyrkulacji gazu podczas działania turbiny 12. Drugi koniec 40C, jednej lub większej liczby rur 40A może być usytuowany w pobliżu dalszej strony 60A odpowiadającego wspornika 60 tak, żeby gazy spalinowe usunięte z pierwszej strefy Z 1 recyrkulacji mogły zostać zdeponowane w strefie śladu torowego wspornika 60. [0022] Uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 36 generują drugą strefę Z 2 recyrkulacji gazu lub wiry za schodkową sekcją 32B wewnętrznej ściany 32. Uważa się, że w przypadku braku drugiej stabilizującej konstrukcji 0, druga strefa Z 2 recyrkulacji gazu może być niestabilna, tj. może zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12. Każda oscylacja i/lub zwiększenie rozmiaru drugiej strefy Z 2 recyrkulacji gazu może powodować straty energii spalinowych gazów G przepływających przez przepływowy kanał 36, zatem zmniejszając wydajność konstrukcji dyfuzora, tj. maksymalny wzrost ciśnienia w obrębie konstrukcji dyfuzora zostaje zmniejszony lub ograniczony. Gdy wydajność konstrukcji dyfuzora się zmniejsza, zmniejsza się również sprawność turbiny 12. [0023] Druga stabilizująca konstrukcja 0 zawiera jedną lub więcej rur 0A, z których każda ma pierwszy koniec 0B rozciągający się przez schodkową sekcję 32B wewnętrznej ściany i usytuowany w pobliżu drugiej strefy

10 9 Z 2 recyrkulacji gazu, oraz drugi koniec 0C rozciągający się przez pierwszej osiową sekcję 32A ściany wewnętrznej i łączący się z przepływowym kanałem 36. Gdy gazy spalinowe o wysokiej prędkości przepływają obok i przez drugi koniec 0C każdej rury 0A, w rurze 0A wytwarzane jest przez gazy o wysokiej prędkości ssanie lub podciśnienie powodując, że część gazów spalinowych, wyznaczających drugą strefę Z 2 recyrkulacji gazu zostaje usunięta przez zasysanie przez pierwszy koniec 0B rury zmniejszając pole przepływu, a tym samym stabilizując, tj. zmniejszając rozmiar i/lub ograniczając zmiany rozmiarów osiowych, obwodowych i/lub promieniowych drugiej strefy Z 2 recyrkulacji gazu podczas działania turbiny 12. Drugi koniec 0C, jednej lub większej liczby rur 0A może być usytuowany w pobliżu dalszej strony 60A odpowiadającego wspornika 60 tak, żeby gazy spalinowe usunięte z drugiej strefy Z 2 recyrkulacji mogły zostać zdeponowane w strefie śladu torowego wspornika 60. [0024] Zgodnie z drugim przykładem wykonania niniejszego wynalazku przedstawionym na Fig. 2, dyfuzyjny aparat 0 jest umieszczony za ostatnim stopniem 12A turbiny. Dyfuzyjny aparat 0 zawiera konstrukcję 2 dyfuzora, oraz stabilizujące konstrukcje 2 i 240 i 0 pierwszą, drugą i trzecią. Konstrukcja dyfuzora 2 zawiera ściany 222 i 224, wewnętrzną i zewnętrzną określające przepływowy kanał 236 strumienia, przez który przepływają i w którym dyfundują gazy spalinowe z turbiny 12. Gdy gazy dyfundują w konstrukcji 2 dyfuzora, ich energia kinetyczna zmniejsza się, podczas gdy ciśnienie gazów wzrasta. Zewnętrzna ściana 224 zawiera osiowe sekcje 224A i 224B, pierwszą i drugą oraz trzecią, schodkową sekcję 224C łączącą osiowe sekcje 224A i 224B pierwszą i drugą. Druga osiowa sekcja 224B ma średnicę wewnętrzną

11 znacząco większą niż średnica wewnętrzna pierwszej sekcji 224A. [00] Należy zauważyć, że istnieje schodkowa sekcja 212A określona pomiędzy końcem 12A zewnętrznej ściany 12B turbiny, a pierwszą osiową sekcją 224A zewnętrznej ściany 224. [0026] Wewnętrzna ściana 222 może zawierać pierwszą osiową sekcję 222A i schodkową sekcję 222B usytuowaną za pierwszą sekcją 222A. Na Fig. 2 przedstawiona jest schematycznie tylko górna część konstrukcji 2 dyfuzora. [0027] Ponieważ schodkowa sekcja 212A jest przewidziana pomiędzy końcem 12A zewnętrznej ściany 12B turbiny i pierwszą osiową sekcją 224A zewnętrznej ściany 224, uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 236 tworzą pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry, tuż za schodkową sekcją 212A. Ponadto, ponieważ druga osiowa sekcja 224B ściany zewnętrznej ma wewnętrzną średnicę, która jest znacząco większa niż wewnętrzna średnica pierwszej sekcji 224A ściany zewnętrznej, a zwiększenie średnicy pomiędzy sekcjami 224A i 224B, pierwszą i drugą powstaje na bardzo małej odległości osiowej schodkowej sekcji 224C, uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 236 tworzą drugą strefę Z 2 recyrkulacji gazów lub wiry tuż za schodkową sekcją 224C zewnętrznej ściany 224. Pierwsza strefa Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry mogą rozciągać się zasadniczo obwodowo w pobliżu wewnętrznej powierzchni 324A pierwszej sekcji 224A, natomiast druga strefa Z 2 recyrkulacji gazu lub wiry mogą rozciągać się zasadniczo obwodowo w pobliżu wewnętrznej powierzchni 324B drugiej sekcji 224B. [0028] Strumień gazów spalinowych może oddzielać się od wewnętrznych powierzchni 324A i 324B, sekcji pierwszej i

12 11 drugiej, 224A i 224B, ściany zewnętrznej w miejscach sąsiadujących z lub w pobliżu stref Z 1 i Z 2 recyrkulacji gazu. Ograniczenie lub brak dyfuzji gazów spalinowych może wystąpić w rejonach konstrukcji 2 dyfuzora, gdzie strumień gazów spalinowych oddzielił się od wewnętrznych powierzchni 324A i 324B pierwszej i drugiej sekcji 224A i 224B ściany zewnętrznej, co powoduje zmniejszenie sprawności konstrukcji 2 dyfuzora oraz turbiny 12. Ponadto straty energii w strumieniu gazów spalinowych mogą wystąpić jako rezultat cyrkulacyjnego przepływu gazów wewnątrz stref Z 1 i Z 2 recyrkulacji gazu, pierwszej i drugiej co może dodatkowo zmniejszać wydajność konstrukcji 2 dyfuzora. Uważa się, że przy braku stabilizujących konstrukcji 2 i 240, pierwszej i drugiej, strefy Z 1 i Z 2 recyrkulacji gazów mogą być niestabilne, tj. mogą zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12. Każda oscylacja i/lub zwiększenie rozmiaru stref Z 1 i Z 2 recyrkulacji gazu może powodować odpowiednie zwiększenie ilości strumienia gazu oddzielonego od wewnętrznych powierzchni 324A i 324B sekcji 224A i 224B, pierwszej i drugiej, ściany zewnętrznej, z towarzyszącą stratą energii strumienia spalinowych gazów. [0029] Pierwsza stabilizująca konstrukcja 2 zawiera perforowaną płytę lub kratę 232 rozciągającą się promieniowo od i obwodowo wokół wewnętrznej powierzchni 324A pierwszej sekcji 224A ściany zewnętrznej. Otwory lub perforacje w płycie 232 mogą mieć wymiar promieniowy od około % do około % promieniowej wysokości H 1 schodkowej sekcji 212A. Gazy spalinowe określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji przechodzą przez perforowaną płytę 232, która działa, jak się uważa, jako

13 12 stabilizator przepływu tak, żeby tłumić struktury przepływu określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji lub pole przepływu. To jest, płyta lub krata 232 zmniejsza prędkość struktur pierwszego przepływu wysokiej prędkości pierwszej strefy Z 1, natomiast prędkość struktur drugiego przepływu niższej prędkości pierwszej strefy Z 1 zostaje zmniejszona znacznie mniej. Zatem struktury przepływu pierwsza i druga tworzące wcześniej pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji określają bardziej jednolite połączone pole przepływu. [00] Najlepiej, jeśli płyta 232 jest usytuowana osiowo w odległości L 1 za schodkową sekcją 212A, gdzie odległość L 1 może być równa w przybliżeniu od około 2 do około 4 krotnej promieniowej wysokości H 1 schodkowej sekcji 212A. Alternatywnie, rozważa się, że dostarczone być może odpowiednie komputerowe oprogramowanie do symulacji dynamiki płynów do lokalizowania perforowanej płyty na preferowanej lokalizacji wzdłuż wewnętrznej powierzchni 324A pierwszej sekcji 224A zewnętrznej ściany tak, żeby uzyskać maksymalną stabilizację pierwszej strefy Z 1 recyrkulacji. Za pomocą komputerowego oprogramowania do symulacji dynamiki płynów może być również określona preferowana promieniowa długość płyty 232. [0031] Druga stabilizująca konstrukcja 240 zawiera perforowaną płytę lub kratę 242 rozciągającą się promieniowo od i obwodowo wokół wewnętrznej powierzchni 324B drugiej sekcji 224B ściany zewnętrznej. Otwory lub perforacje w płycie 242 mogą mieć wymiar promieniowy od około % do około % promieniowej wysokości H 2 schodkowej sekcji 224C. Uważa się, że gazy spalinowe cyrkulujące blisko wewnętrznej powierzchni 324B i określające drugą strefę Z 2 recyrkulacji przechodzą przez perforowaną płytę 242, która działa, jak się uważa, jako

14 13 stabilizator przepływu tak, żeby tłumić struktury przepływu określające drugą strefę Z 2 recyrkulacji lub pole przepływu. To jest, płyta lub krata 242 zmniejsza prędkość struktur pierwszego przepływu wysokiej prędkości drugiej strefy Z 2, natomiast prędkość struktur drugiego przepływu niższej prędkości drugiej strefy Z 2 zostaje zmniejszona znacznie mniej. Zatem struktury przepływu pierwsza i druga tworzące wcześniej drugą strefę Z 2 recyrkulacji określają bardziej jednolite połączone pole przepływu. [0032] Najlepiej, jeśli płyta 242 jest usytuowana osiowo w odległości L 2 za schodkową sekcją 224C, gdzie odległość L 2 może być równa w przybliżeniu od około 2 do około 4 razy promieniowej wysokości H 2 schodkowej sekcji 224C. Alternatywnie, rozważa się, że dostarczone być może odpowiednie komputerowe oprogramowanie do symulacji dynamiki płynów do lokalizowania perforowanej płyty na preferowanej lokalizacji wzdłuż wewnętrznej powierzchni 324B drugiej sekcji 224B zewnętrznej ściany tak, żeby uzyskać maksymalną stabilizację drugiej strefy Z 2 recyrkulacji. Za pomocą komputerowego oprogramowania do symulacji dynamiki płynów może być również określona preferowana promieniowa długość płyty 242. [0033] Uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 236 będą generowały trzecią strefę Z 3 recyrkulacji gazu lub wiry za schodkową sekcją 222B wewnętrznej ściany 222. Uważa się, że w przypadku braku trzeciej stabilizującej konstrukcji 0, trzecia strefa Z 3 recyrkulacji gazu może być niestabilna, tj. może w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12 zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo. Każda oscylacja i/lub zwiększenie rozmiaru trzeciej strefy Z 3 recyrkulacji gazu może powodować straty energii

15 14 gazów spalinowych przepływających przez przepływowy kanał 236, zmniejszając zatem wydajność konstrukcji 2 dyfuzora, tj. maksymalny wzrost ciśnienia w obrębie konstrukcji 2 dyfuzora zostaje zmniejszony lub ograniczony. Gdy wydajność konstrukcji dyfuzora się zmniejsza, zmniejsza się również sprawność turbiny 12. [0034] Trzecia stabilizująca konstrukcja 0 zawiera tłumiki 0A i 0B Helmholtza, pierwszy i drugi, każdy rozciągający się przez schodkową sekcję 222B ściany wewnętrznej i usytuowany w pobliżu trzeciej strefy Z 3 recyrkulacji gazu. Rozważane jest, że może być przewidziany jeden lub między około 3 a tłumików Helmholtza. Każdy tłumik 0A i 0B Helmholtza może obejmować pudło, takie jak wnęka rezonatora, które łączy się z przepływowym kanałem 236 poprzez rurę tłumiącą, która rozciąga się osiowo od wnęki rezonatora do przepływowego kanału 236. Gazy spalinowe przechodzą przez rurę tłumiącą i do wnęki rezonatora pierwszego tłumika 0A Helmholtza, gdzie zmniejszane są oscylacje lub wibracje ciśnienia gazów spalinowych o częstotliwości bliskiej rezonansowej lub rezonansowej odpowiadającej wielkości wnęki rezonatora tłumika 0A. Podobnie gazy spalinowe przepływają przez rurę tłumiącą i do wnęki rezonatora drugiego tłumika 0B Helmholtza, gdzie zmniejszane są oscylacje lub wibracje ciśnienia gazów spalinowych o częstotliwości bliskiej rezonansowej lub rezonansowej odpowiadającej wielkości wnęki rezonatora tłumika 0B. Zatem wnęka rezonatora pierwszego tłumika 0A może być zwymiarowana inaczej od wnęki rezonatora drugiego tłumika 0B tak, żeby tłumić oscylacje ciśnienia o innej częstotliwości niż te tłumione przez drugi tłumik 0B. W związku z tym, przez wybranie tłumików Helmholtza posiadających odpowiednie rozmiary

16 wnęki rezonatora, mogą być zmniejszone oscylacje ciśnienia o pożądanych częstotliwościach. Tłumiki 0A i 0B Helmholtza działają, żeby zmniejszyć energię co najmniej części gazów spalinowych określających trzecią strefę Z 3 recyrkulacji gazu i zatem stabilizować, tj. zmniejszać rozmiar i/lub ograniczać zmiany rozmiarów trzeciej strefy Z 3 recyrkulacji gazu osiowe, obwodowe i/lub promieniowe podczas działania turbiny 12. [003] Rozważane jest również, że może być przewidziany jeden lub więcej tłumików Helmholtza i rozciągać się przez schodkową sekcję 224C zewnętrznej ściany 224 i mogą być stosowane zamiast perforowanej płyty 242 zmniejszając rozmiar i/lub ograniczając zmiany rozmiarów osiowych, obwodowych i/lub promieniowych drugiej strefy Z 2 recyrkulacji gazu podczas działania turbiny 12. [0036] Według trzeciego przykładu wykonania niniejszego wynalazku przedstawionego na Fig. 3, dyfuzyjny aparat 400 jest usytuowany za ostatnim stopniem 12A turbiny. Dyfuzyjny aparat 400 obejmuje konstrukcję 4 dyfuzora oraz stabilizujące konstrukcje 4 i 440, pierwszą i drugą. Konstrukcja 4 dyfuzora obejmuje ściany 422 i 424, wewnętrzną i zewnętrzną, określające przepływowy kanał 436 strumienia, przez który przepływają i w którym dyfundują gazy spalinowe z turbiny 12. Gdy gazy dyfundują w konstrukcji 4 dyfuzora ich energia kinetyczna zostaje zmniejszona, podczas gdy ciśnienie gazów wzrasta. Zewnętrzna ściana 424 obejmuje osiowe sekcje 424A i 424B, pierwszą i drugą oraz trzecią, schodkową sekcję 424C łączącą osiowe sekcje 424A i 424B, pierwszą i drugą. Druga osiowa sekcja 424B ma średnicę wewnętrzną znacząco większą niż średnica wewnętrzna pierwszej sekcji 424A. Wewnętrzna ściana 422 może obejmować pierwszą osiową

17 16 sekcję 422A i schodkową sekcję 422B usytuowaną za pierwszą sekcją 422A. [0037] Ponieważ druga osiowa sekcja 424B ściany zewnętrznej ma średnicę wewnętrzną, która jest znacząco większa niż średnica wewnętrzna pierwszej sekcji 424A ściany zewnętrznej, a zwiększenie średnicy pomiędzy sekcjami 424A i 424B, pierwszą i drugą, powstaje na bardzo małej odległości osiowej, na trzeciej sekcji 424C, uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 236 tworzą pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry tuż za schodkową sekcją 424C zewnętrznej ściany 424. Pierwsza strefa Z 1 recyrkulacji gazów lub wiry mogą rozciągać się zasadniczo obwodowo w pobliżu wewnętrznej powierzchni 24B drugiej sekcji 424B. Uważa się również, że strumień gazów spalinowych może oddzielać się od wewnętrznej powierzchni 24B drugiej sekcji 424B ściany zewnętrznej w miejscach sąsiadujących z lub w pobliżu strefy Z 1 recyrkulacji gazu. Ograniczenie lub brak dyfuzji gazów spalinowych może wystąpić w rejonach konstrukcji 4 dyfuzora, gdzie strumień gazów spalinowych oddzielił się od wewnętrznej powierzchni 24B drugiej sekcji 424B ściany zewnętrznej, co powoduje zmniejszenie sprawności turbiny 12. Uważa się, że w przypadku braku pierwszej stabilizującej konstrukcji 4, strefa Z 1 recyrkulacji gazu może być niestabilna, tj. może w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12 zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo. Każde zwiększenie rozmiaru strefy Z 1 recyrkulacji gazu może powodować odpowiednie zwiększenie ilości strumienia gazu oddzielonego od wewnętrznej powierzchni 24B sekcji 424B ściany zewnętrznej. [0038] Pierwsza stabilizująca konstrukcja 4 może zawierać płytę perforowaną lub kratę 432 rozciągającą się

18 17 promieniowo od, oraz obwodowo wokół wewnętrznej powierzchni 24B drugiej sekcji 424B ściany zewnętrznej. Otwory lub perforacje w płycie 432 mogą mieć wymiar promieniowy od około % do około % promieniowej wysokości schodkowej sekcji 424C. Gazy spalinowe cyrkulujące blisko wewnętrznej powierzchni 24B i określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji przechodzą przez perforowaną płytę 432, która działa, jak się uważa, jako stabilizator przepływu tak, żeby tłumić struktury przepływu określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji lub pole przepływu. To jest, płyta lub siatka 432 zmniejsza prędkość struktur pierwszego przepływu wysokiej prędkości pierwszej strefy Z 1, natomiast prędkość struktur drugiego przepływu niższej prędkości pierwszej strefy Z 1 zostaje zmniejszona znacznie mniej. Zatem struktury przepływu pierwsza i druga, tworzące wcześniej pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji określają bardziej jednolite połączone pole przepływu. [0039] Najlepiej, jeśli płyta 432 jest usytuowana osiowo w odległości za schodkową sekcją 424C, gdzie odległość może może być równa w przybliżeniu od około 2 do około 4 razy promieniowej wysokości schodkowej sekcji 424C. Alternatywnie, rozważa się, że dostarczone być może odpowiednie komputerowe oprogramowanie do symulacji dynamiki płynów do lokalizowania perforowanej płyty na preferowanej lokalizacji wzdłuż wewnętrznej powierzchni 24B drugiej sekcji 424B ściany zewnętrznej tak, żeby uzyskać maksymalną stabilizację drugiej strefy Z 2 recyrkulacji. Za pomocą komputerowego oprogramowania do symulacji dynamiki płynów może być również określona preferowana promieniowa długość płyty 432. [0040] Uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 436 będą generowały drugą strefę Z 2

19 18 recyrkulacji gazu lub wiry za schodkową sekcją 422B wewnętrznej ściany 422. Uważa się, że w przypadku braku drugiej stabilizującej konstrukcji 440, druga strefa Z 2 recyrkulacji gazu może być niestabilna, tj. może w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12 zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo. Każde zwiększenie rozmiaru drugiej strefy Z 2 recyrkulacji gazu może powodować straty energii gazów spalinowych przepływających przez przepływowy kanał 436, zmniejszając zatem wydajność konstrukcji 4 dyfuzora, tj. maksymalny wzrost ciśnienia w obrębie konstrukcji 4 dyfuzora zostaje zmniejszony lub ograniczony. Gdy wydajność konstrukcji dyfuzora się zmniejsza, zmniejsza się również sprawność turbiny 12. [0041] Druga stabilizująca struktura 440 może zawierać płytę perforowaną lub kratę 442 rozciągającą się promieniowo na zewnątrz za schodkowej sekcji 422B wewnętrznej ściany 422. W przedstawionej postaci wynalazku płyta 442 ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U, jak przedstawiono na Fig. 3, ale może mieć również przekrój poprzeczny prostokątny, trójkątny lub podobny do innego kształtu. Otwory lub perforacje w płycie 442 mogą mieć wymiar promieniowy od około % do około % promieniowej wysokości H 1 schodkowej sekcji 422B, patrz Fig. 3. Uważa się, że perforowana płyta 442, przez którą przechodzą gazy spalinowe określające drugą strefę Z 2 recyrkulacji, działa jak stabilizator przepływu tak, żeby tłumić struktury przepływu określające drugą strefę Z 2 recyrkulacji lub pole przepływu. To jest, płyta lub krata 442 zmniejsza prędkość struktur pierwszego przepływu wysokiej prędkości drugiej strefy Z 2, natomiast prędkość struktur drugiego przepływu niższej prędkości drugiej strefy Z 2 zostaje zmniejszona znacznie mniej.

20 19 Zatem struktury przepływu pierwsza i druga, tworzące wcześniej drugą strefę Z 2 recyrkulacji określają bardziej jednolite połączone pole przepływu. [0042] Według czwartej postaci niniejszego wynalazku przedstawionej na Fig. 4, dyfuzyjny aparat 600 jest usytuowany za ostatnim stopniem 12A turbiny. Dyfuzyjny aparat 600 obejmuje konstrukcję 6 dyfuzora oraz pierwszą stabilizującą konstrukcję 6. Konstrukcja 6 dyfuzora zawiera ściany 622 i 624 wewnętrzną i zewnętrzną określające przepływowy kanał 636 strumienia, przez który przepływają i w którym dyfundują gazy spalinowe z turbiny 12. Gdy gazy dyfundują w konstrukcji 6 dyfuzora ich energia kinetyczna zostaje zmniejszona, podczas gdy ciśnienie gazów wzrasta. Zewnętrzna ściana 424, która nie jest schodkowa, odchyla się stopniowo na zewnątrz w kierunku od turbiny 12. Wewnętrzna ściana 622 może obejmować pierwszą osiową sekcję 622A i schodkową sekcję 622B usytuowaną za pierwszą sekcją 622A. [0043] Uważa się, że gazy spalinowe przepływające przez przepływowy kanał 636 wygenerują pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji gazu lub wiry za schodkową sekcją 622B wewnętrznej ściany 622. Uważa się, że w przypadku braku pierwszej stabilizującej konstrukcji 6, pierwsza strefa Z 1 recyrkulacji gazu może być niestabilna, tj. w miarę upływu czasu podczas działania turbiny 12 może zwiększać i zmniejszać rozmiar osiowo, obwodowo i/lub promieniowo. Każde zwiększenie rozmiaru pierwszej strefy Z 1 recyrkulacji gazu może powodować straty energii gazów spalinowych przepływających przez przepływowy kanał 636, zmniejszając zatem wydajność konstrukcji 6 dyfuzora, tj. maksymalny wzrost ciśnienia w obrębie konstrukcji 6 dyfuzora zostaje zmniejszony lub ograniczony. Gdy

21 wydajność konstrukcji dyfuzora się zmniejsza, zmniejsza się również sprawność turbiny 12. [0044] Druga stabilizująca konstrukcja 6 może zawierać perforowaną płytę lub kratę 632 rozciągającą się osiowo od schodkowej sekcji 622B wewnętrznej ściany 622. W przedstawionej postaci wynalazku płyta 632 ma przekrój poprzeczny w kształcie litery U, jak przedstawiono na Fig. 4. Otwory lub perforacje w płycie 632 mogą mieć wymiar promieniowy lub osiowy od około % do około % promieniowej wysokości H 1 schodkowej sekcji 622B, patrz Fig. 4. Uważa się, że gazy spalinowe określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji, przechodzą całkowicie lub częściowo przez perforowaną płytę 632, która działa, jak się uważa, jak stabilizator przepływu tak, żeby tłumić struktury przepływu określające pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji lub pole przepływu. To jest, płyta lub krata 632 zmniejsza prędkości struktur pierwszego przepływu wysokiej prędkości pierwszej strefy Z 1, natomiast prędkości struktur drugiego przepływu niższej prędkości pierwszej strefy Z 1 zostają zmniejszone znacznie mniej. Zatem struktury przepływu pierwsza i druga tworzące wcześniej pierwszą strefę Z 1 recyrkulacji określają bardziej jednolite połączone pole przepływu. [004] Podczas gdy poszczególne postacie niniejszego wynalazku zostały przedstawione i opisane, dla fachowców tej dziedziny będzie oczywiste, że różne inne zmiany i modyfikacje mogą być dokonywane bez odchodzenia od zakresu wynalazku. Jest zatem intencjonalne objęcie, w załączonych zastrzeżeniach, wszystkich takich zmian i modyfikacji, które mieszczą się w zakresie niniejszego wynalazku. Siemens Energy Inc. Pełnomocnik:

22 21 78P3890PL00 EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Dyfuzyjny aparat () przepływowej maszyny () obejmujący: konstrukcję () dyfuzora mającą ściany (32, 34), wewnętrzną i zewnętrzną, które wyznaczają przepływowy kanał (36) strumienia, przez który gazy przepływają i dyfundują tak, że zmniejsza się energia kinetyczna gazów, a ciśnienie się zwiększa gdy przemieszczają się przez wspomniany przepływowy kanał (36), przy czym wspomniana zewnętrzna ściana (34) posiada osiowe sekcje (34A, 34B), pierwszą i drugą, oraz schodkową sekcję (34C) łączącą wspomniane osiowe sekcje (34A, 34B) pierwszą i drugą; oraz pierwszą stabilizującą konstrukcję (40) usytuowaną za wspomnianą schodkową sekcją (34C) wspomnianej zewnętrznej ściany (34), w celu stabilizowania oddzielonej strefy (Z 1 ) recyrkulacji gazu umiejscowionej za schodkową sekcją (34C) ściany zewnętrznej, przy czym wspomniana stabilizująca konstrukcja (40) zawiera co najmniej jedną ssącą rurę (40A), mającą końce (40B, 40C), pierwszy i drugi, pierwszy koniec (40B) rozciągający się przez wspomnianą, drugą osiową sekcję (34B) ściany zewnętrznej i łączący się z obszarem wspomnianego przepływowego kanału (36) za wspomnianą schodkową sekcją (34C) ściany zewnętrznej, drugi koniec (40C) rozciągający się przez wspomnianą pierwszą osiową sekcję (34A) ściany zewnętrznej i łączący się z obszarem wspomnianego przepływowego kanału (36) przed wspomnianą schodkową

23 22 sekcją (34C) ściany zewnętrznej, gazy przepływając obok i przez drugi koniec (40C), wytwarzając ssanie wewnątrz co najmniej jednej ssącej rury (40A) powodują, że w oddzielonej strefie (Z 1 ) recyrkulacji gazu część gazów zostaje usunięta przez zasysanie przez pierwszy koniec (40B), co najmniej jednej ssącej rury (40A) tak, że oddzielona strefa (Z 1 ) recyrkulacji gazu jest stabilizowana, znamienny tym, że konstrukcja () dyfuzora obejmuje ponadto co najmniej jeden wspornik (60) rozciągający się pomiędzy wspomnianymi ścianami (32, 34), wewnętrzną i zewnętrzną wspomnianej konstrukcji () dyfuzora i w którym wspomniany drugi koniec (40C) co najmniej jednej ssącej rury (40A) jest usytuowany w sąsiedztwie dalszej strony (60A) co najmniej jednego wspornika (60) tak, że gazy usuwane z oddzielonej strefy (Z 1 ) recyrkulacji gazu są deponowane w strefie śladu torowego wspornika (60). 2. Dyfuzyjny aparat (, 0, 400), jak przedstawiono w zastrzeżeniu 1, w którym wspomniana druga osiowa sekcja (34B, 224B, 424B) ściany zewnętrznej ma średnicę wewnętrzną większą, niż średnica wewnętrzna wspomnianej pierwszej osiowej sekcji (34A, 224A, 424A) ściany zewnętrznej. 3. Dyfuzyjny aparat (, 0, 400), jak przedstawiono w zastrzeżeniu 1, w którym wspomniana wewnętrzna ściana (32, 222, 422) zawiera pierwszą osiową sekcję (32A, 222A, 422A) i schodkową sekcję (32B, 222B, 422B) usytuowaną za wspomnianą pierwszą osiową sekcją (32A, 222A, 422A). 4. Dyfuzyjny aparat (, 0, 400), jak przedstawiono w zastrzeżeniu 3, obejmujący ponadto drugą stabilizującą konstrukcję (0, 0, 440), połączoną ze wspomnianą

24 23 schodkową sekcją (32B, 222B, 422B) ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę (Z 2, Z 3 ) recyrkulacji gazu usytuowaną za wspomnianą schodkową sekcją (32B, 222B, 422B) ściany wewnętrznej. Dyfuzyjny aparat (400), jak przedstawiono w zastrzeżeniu 4, w którym wspomniana druga stabilizująca konstrukcja (440) zawiera perforowaną płytę (442) usytuowaną w sąsiedztwie wspomnianej schodkowej sekcji (422B) ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę (Z 2 ) recyrkulacji gazu usytuowaną za wspomnianą schodkową sekcją (422B) ściany wewnętrznej 6. Dyfuzyjny aparat (0), jak przedstawiono w zastrzeżeniu 4, w którym wspomniana druga stabilizująca konstrukcja (0) zawiera co najmniej jeden amortyzator (0A, 0B) Helmholtza połączony ze wspomnianą schodkową sekcją (222B) ściany wewnętrznej, żeby stabilizować oddzieloną strefę (Z 3 ) recyrkulacji gazu usytuowaną za wspomnianą schodkową sekcją (222B) ściany wewnętrznej. Siemens Energy Inc. Pełnomocnik:

25

26

27

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 26747 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.09 1318373.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1505274 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.07.2004 04016516.9 (13) (51) T3 Int.Cl. F02B 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 221611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.01. 000481.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B28C /42 (06.01) B60P 3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 239643 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.12.09 0980999.1 (13) (1) T3 Int.Cl. F03D 11/00 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2058044 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.11.2006 06823035.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.02.2010 10001703.7 (13) (51) T3 Int.Cl. B60D 5/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.2006 06425080. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1818196 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.02.06 06480.6 (1) Int. Cl. B60H1/00 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1660738 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.04.2005 05737864.8 (51) Int. Cl. E04G1/32 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 192796 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.11.06 0642789.2 (13) T3 (1) Int. Cl. F02D9/ F16K1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084461 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.11.2007 07847411.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 3/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947302 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.12.2007 07122193.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F01M 11/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997, PCT/CA97/00705

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997, PCT/CA97/00705 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 332551 (22) Data zgłoszenia: 25.09.1997 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 25.09.1997,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1711248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.01.2005 05700218.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2870314 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.07.2013 13759313.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06C 1/12 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03.2010 10158268. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2277374 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.03. 8268.2 (13) (1) T3 Int.Cl. A01K 39/012 (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2337642 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.09.09 0978272.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B21B 4/08 (06.01) B08B

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1632650 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.09.2004 04020807.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F01K 7/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1591364 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05103299.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.04.2005 05090106. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18624 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.04.200 00906. (1) Int. Cl. A24B3/04 (2006.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1460392 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.03.2004 04075689.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G01F1/10 G01F15/18

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2695694 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.08.2012 12460056.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1889527 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.06.2006 06764742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. H05K 7/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2184229 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.11.2008 0842722.9 (13) (1) T3 Int.Cl. B64C 27/1 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2064507 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.09.2007 07820275.1 (13) (51) T3 Int.Cl. F28D 9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04

(57) turbiny promien owo-osiowej i sprężarki promieniowo-osiowej których (19) PL (11) (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 F02C 3/04 R Z E C Z P O SP O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)171309 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21 ) Numer zgłoszenia: 300902 (2)Data zgłoszenia: 28.10.1993 (51) IntCl6 F02C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2014551 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.07.2007 07425425.1 (13) T3 (51) Int. Cl. B64D33/02 F02C7/05

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2321564 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2008 08785479.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F16L 21/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2096394 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.02.2009 09153726.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F26B 17/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL

PL 203461 B1. Politechnika Warszawska,Warszawa,PL 15.12.2003 BUP 25/03. Mateusz Turkowski,Warszawa,PL Tadeusz Strzałkowski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203461 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354438 (51) Int.Cl. G01F 1/32 (2006.01) G01P 5/01 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1785300 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.10.2006 06255392.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B60J 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2086467 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.11.2007 07824706.1 (13) (51) T3 Int.Cl. A61F 2/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.03.06 06726163.6 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.2008 08872959. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2229248 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.12.08 0887299. (97)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207100 (21) Numer zgłoszenia: 377694 (22) Data zgłoszenia: 24.03.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2828428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.03.13 13731877.0 (13) (1) T3 Int.Cl. D0B 19/12 (06.01) D0B

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2187799 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.08.2008 08803199.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13)B1 PL B1 A47L 9/04. Aktiebolaget Electrolux, Sztokholm, SE

(57) (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13)B1 PL B1 A47L 9/04. Aktiebolaget Electrolux, Sztokholm, SE RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186617 (21) Numer zgłoszenia: 326731 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1998 (13)B1 (51) IntCl7 A47L 9/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2084998 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.01.2009 09151619.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47F 3/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10

PL B1. GRODZICKI ZBIGNIEW, Nadarzyn, PL BUP 24/04. ZBIGNIEW GRODZICKI, Nadarzyn, PL WUP 08/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206388 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360335 (51) Int.Cl. F24D 12/02 (2006.01) E04F 17/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16234 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18..0 0022716.4 (1) Int. Cl. B6D71/00 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2459873 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.02.2010 10703268.2 (13) (51) T3 Int.Cl. F03D 3/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl.

(13) B1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165228 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 288350 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 18.12.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: F02B 53/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614512 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.06.2005 05013915.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.2004 04742371. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 16726 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 04742371.0 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 24379 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.06.09 09794002.7 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477628 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.05.2004 04102103.1 (51) Int. Cl. E05D11/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21012 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.0.08 0870896.6 (13) (1) T3 Int.Cl. A47B 88/04 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 214438 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.09.2008 0880394.0 (13) (1) T3 Int.Cl. A47D 13/ (2006.01) A63G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2161428 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.09.2009 09011535.3 (13) (51) T3 Int.Cl. F02B 29/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL

PL 203378 B1 15.10.2007 BUP 21/07. Marek Kopeć,Kraków,PL Jarosław Krzysztofiński,Warszawa,PL Antoni Szkatuła,Rząska,PL Jan Tomaszewski,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203378 (21) Numer zgłoszenia: 379409 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. E21B 43/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1950498 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.01.2007 07001358.6 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 7/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2196737 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.12.2008 08021415.8 (13) (51) T3 Int.Cl. F24C 15/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2440360 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.06.2010 10723594.7

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138364. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2008 08011617.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138364. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2008 08011617. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2138364 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.08 08011617.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B60T 1/16 (06.01) B60K

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326839 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.08.2008 08813786.4 (13) (51) T3 Int.Cl. F04B 33/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Łódzka,Łódź,PL BUP 12/06

PL B1. Politechnika Łódzka,Łódź,PL BUP 12/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204273 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 371573 (51) Int.Cl. F01D 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.12.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. AXTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kańczuga, PL BUP 07/10

PL B1. AXTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kańczuga, PL BUP 07/10 PL 212572 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212572 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386087 (51) Int.Cl. B61G 11/08 (2006.01) F16F 7/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290/52 (22) Data zgłoszenia: 30.04.1993 (51) IntCl6: F01N3/10 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1977859 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1977859 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.04.2007 07105772.3 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 198480 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.04.08 08007708.4 (1) Int. Cl. B60H1/24 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2003466 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2008 08460024.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G01S 5/02 (2010.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 212142 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.06.08 0876647.9 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2468142 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.12.2011 11194996.2 (13) (51) T3 Int.Cl. A47C 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo