BIURO USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH BODAN JEZIERSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN JEZIERSKI DATA OPRACOWANIA :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH BODAN JEZIERSKI SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN JEZIERSKI DATA OPRACOWANIA :"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG TECHNICZNO-BUDOWLANYCH BODAN JEZIERSKI KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ADRES INWESTYCJI : UL. OGRODY ZAMKOWE ŚRODA ŚLĄSKA INWESTOR : PSSE ŚRODA ŚLĄSKA ADRES INWESTORA : UL. OGRODY ZAMKOWE ŚRODA ŚLĄSKA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BOGDAN JEZIERSKI DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - 2 -

3 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej KSIĄŻKA v4 PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE 1 KNR 2-01 d Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do m 3 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.iv) Odkopanie 2.73*0.80*0.50*2 m fundamentu schodów Wybranie 1.56*3.56 m urobku spod schodów Odkopanie fundamentów (nie dokonano odkrywek) (0.40* *1.10)*( ) m KNR 4-01 a-gia Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, d z zaprawy cementowo-wapiennej Cokół 1.70*( )-( *3+(0.32* )*8) Ściany KNR 4-01 d Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1 szt szt 20 szt KNR 4-04 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na m 3 d zaprawie cementowo-wapiennej Schody wejściowe <mury>6.12*0.36*2 m <bieg>0.89*1.56 m KNR 2-02 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.36 d Krotność = 2 Opory 0.80* KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian gr.36 Krotność = 56 poz KNR 2-02 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.24 d Ściana wyrównawcza 1.70* Opór KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 16 poz KNR 2-02 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.27 d fundament biegu 0.71* KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 19 poz KNR 2-02 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.12 d Ściana wyrównawcza KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 4 poz KNR 2-02 d Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu m *1.60 m KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t - 3 -

4 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej KSIĄŻKA v4 PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem t KNR 2-02 Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. d Murki oporowe 3.66*2+0.71* KNR 4-01 d KNR d Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych m *( ) m Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów m 3 2*( )*(0.42* *0.21*0.5*2) m IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC 18 KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie d mechaniczne i zmycie Cokół 1.70*( )-( *3+(0.32* 0.32)*8) 19 KNR 0-41 d analiza indywidualna Hydroizolacja powierzchni pionowych w technologii izolacyjnych zapraw mineralnych poz KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian hydrofobowy poz KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) 22 KNR 0-23 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ((48.87-(1.42*2+2.33*2))+(41.60-( ))+(50.4-(1.32*2+2.33*2))+( ) (97.91-(1.42*4+2.33*3)) ( (1.53*5+2.11* )) ( )+(69.14-(2.50* ))+(17.76-(2.23* )) ) KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian poz Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub 2cm -, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szer do 28 cm, z cegły, "WYPRAWA kolor SZPALETY ((1.25*2+1.14)*5+(1.25*2+1.86)+(2.05*2+1.14)*4+(2.05*2+1.86)+7.94)* ((1.25*2+1.14)*4+(2.05*2+1.14)*3)* ((1.45*2+1.14)*5+(1.94*2+1.14)*4+(1.2*2+0.32)+(0.90*2+1.10)+2.14)* d.3 analiza indywidualna ((0.50*2+0.50)*5+(0.80*2+0.80)+(1.20*2+0.80)+(0.45*2+0.80)+(1.05*2+2.12)* 3)*0.24 Wykonanie boni/ościeży ozdobnych ze styropianu ((1.25*2+1.14)*5+(1.25*2+1.86)+(2.05*2+1.14)*4+(2.05*2+1.86)+7.94)* ((1.25*2+1.14)*4+(2.05*2+1.14)*3)* ((1.45*2+1.14)*5+(1.94*2+1.14)*4+(1.2*2+0.32)+(0.90*2+1.10)+2.14)* ((0.50*2+0.50)*5+(0.80*2+0.80)+(1.20*2+0.80)+(0.45*2+0.80)+(1.05*2+2.12)* 3)*

5 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej KSIĄŻKA v4 PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 28 KNR 2-02 d Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 m warstwą siatki, (listwa narożna LNS 50x50mm z siatką) ((1.25*2+1.14)*5+(1.25*2+1.86)+(2.05*2+1.14)*4+(2.05*2+1.86)+7.94) m ((1.25*2+1.14)*4+(2.05*2+1.14)*3) m ((1.45*2+1.14)*5+(1.94*2+1.14)*4+(1.2*2+0.32)+(0.90*2+1.10)+2.14) m ((0.50*2+0.50)*5+(0.80*2+0.80)+(1.20*2+0.80)+(0.45*2+0.80)+(1.05*2+2.12)* ) 82 m KNR 2-02 d Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.25*(1.14* * *5+0.80*3+2.12*3) KNR 0-23 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją poz KNR 0-23 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz KNR 0-23 d KNR 2-02 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz Osłony okien, folią polietylenową (1.42*2+2.33*2)+( )+(1.32*2+2.33*2)+1.32+(1.42*4+2.33*3)+(1.53* *4+0.60)+0.98+(2.50* )+(2.23*3+0.36) RUSZTOWANIA 34 d.4 Wycena oferenta Czas pracy rusztowań liczony wg wzoru C=Nx(s x w) Założenia ogólne KNR 202 rodział 16 pkt 5.15 N=3813,72 r-g s=8 osób w=10 Założono jednoczesne zarusztowanie wszystkich ścian. Zestaw o pow. 656,0 m2 r-d r-d WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) 35 KNR 4-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany m 3 d z poz nr *0.02 m gruz z poz nr 16 - gruz 14.53*0.02 m inne drobne 1.50 m

6 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE 1 KNR 2-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami m 3 d o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.iv) obmiar = m 3 R M S 3.67*0.955= r-g/m 3 r-g KNR 4-01 d a-gia Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej obmiar = r-g/ r-g KNR 4-01 d Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości 1 szt obmiar = 20szt szt 0.42r-g/szt 2* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm 1szt/szt 3* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 0.43kg/szt 4* Piasek do zapraw 0.001m 3 /szt 5* Woda 0.001m 3 /szt 6* Materiały inne (Materiały) 7* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.01m-g/szt 8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.01m-g/szt 4 KNR 4-04 d Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 5.795m 3 r-g szt kg m m m-g m-g m 3 3.1r-g/m 3 r-g KNR 2-02 d Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.36 Krotność = 2 obmiar = *2=6.2r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.082*2=0.164m 3 / 3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19- m mm 0.007*2=0.014m 3 / 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii 0.003*2=0.006m 3 / m

7 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg *2=1kg/ 6* drut stalowy okrągły kg *2=0.24kg/ 7* materiały pomocnicze R M S 8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g t 0.34*2=0.68m-g/ 9* środek transportowy 0.03*2=0.06m-g/ m-g KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian gr.36 Krotność = 56 obmiar = *56=3.36r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.01*56=0.56m 3 / 3* materiały pomocnicze 4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.02*56=1.12m-g/ 7 KNR 2-02 d Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.24 obmiar = m-g r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.082m 3 / 3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m m 3 / 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m m 3 / 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 6* drut stalowy okrągły kg kg/ 7* materiały pomocnicze 8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g t 0.34m-g/ 9* środek transportowy 0.03m-g/ m-g KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 16 obmiar = *16=0.96r-g/ r-g

8 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.01*16=0.16m 3 / 3* materiały pomocnicze 4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.02*16=0.32m-g/ 9 KNR 2-02 d Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.27 obmiar = m-g r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.082m 3 / 3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m m 3 / 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m m 3 / 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 6* drut stalowy okrągły kg kg/ 7* materiały pomocnicze 8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g t 0.34m-g/ 9* środek transportowy 0.03m-g/ m-g KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 19 obmiar = *19=1.14r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.01*19=0.19m 3 / 3* materiały pomocnicze 4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.02*19=0.38m-g/ 11 KNR 2-02 d Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr.12 obmiar = 0.85 m-g r-g/ r-g * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.082m 3 / m

9 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19- m mm 0.007m 3 / 4* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.iii m m 3 / 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 6* drut stalowy okrągły kg kg/ 7* materiały pomocnicze R M S 8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g t 0.34m-g/ 9* środek transportowy 0.03m-g/ m-g KNR 2-02 d Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian Krotność = 4 obmiar = *4=0.24r-g/ r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.01*4=0.04m 3 / 3* materiały pomocnicze 4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.02*4=0.08m-g/ 13 KNR 2-02 d Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu obmiar = 1.216m 3 m-g m r-g/m 3 r-g m m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.02m 3 /m 3 3* drewno okrągłe na stemple budowlane 0.006m 3 /m 3 4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m m 3 /m 3 5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/m 3 6* materiały pomocnicze 7* środek transportowy 0.08m-g/m 3 m-g KNR 2-02 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane obmiar = 0.365t t 42.88r-g/t r-g

10 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2* pręty żebrowane 8-14 mm t t/t 3* materiały pomocnicze R M S 4* prościarka do prętów 4.3m-g/t 5* nożyce do prętów 5.8m-g/t 6* giętarka do prętów 4.8m-g/t 7* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.8m-g/t 8* środek transportowy 1.6m-g/t 15 KNR 2-02 d Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/2ceg. obmiar = 8.74 m-g m-g m-g m-g m-g r-g/ r-g szt m * Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm 52.9szt/ 3* zaprawa cementowa M m 3 / 4* materiały pomocnicze 5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0.23m-g/ 16 KNR 4-01 d r-g/m Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych obmiar = 5.5m 2* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm 0.003m 3 /m 3* Gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/m 4* materiały pomocnicze 2% 17 KNR d Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów obmiar = 0.15m 3 m-g m r-g m kg % m r-g/m 3 r-g m * beton zwykły z kruszywa naturalnego 0.033m 3 /m 3 3* materiały pomocnicze 1% %

11 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 4* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym m-g t 0.08m-g/m 3 5* środek transportowy m-g m-g/m 3 R M S PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

12 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2 IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC 18 KNR 0-17 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą d lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie obmiar = R M S 0.272r-g/ r-g KNR 0-41 d analiza indywidualna Hydroizolacja powierzchni pionowych w technologii izolacyjnych zapraw mineralnych obmiar = r-g/ r-g * mineralna zaprawa uszczelniająca 3.5kg/ kg * środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian hydrofobowy obmiar = r-g/ r-g m kg * płyty styropianowe hydrofobowe 8cm 0.084m 3 / 3* uniwersalna zaprawa - klej do styropianu 5.5kg/ 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 21 KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar = r-g/ r-g kg * uniwersalna zaprawa - klej do styropianu 4.9kg/ 3* siatka z włókna szklanego / 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/

13 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej PODSUMOWANIE v4 Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

14 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 3 DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) 22 KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie d metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowa- nie emulsją obmiar = R M S r-g/ r-g kg * Płyn gruntujący 0.3kg/ 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian obmiar = r-g/ r-g m kg * płyty styropianowe 12 cm 0.125m 3 / 3* uniwersalna zaprawa - klej do styropianu 5.5kg/ 4* materiały pomocnicze 5* żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 24 KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły obmiar = r-g/ r-g szt * dyble plastikowe "z grzybkami" 4.24szt/ 3* materiały pomocnicze 25 KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar = r-g/ r-g kg * uniwersalna zaprawa - klej do styropianu 4.9kg/ 3* siatka z włókna szklanego / 4* materiały pomocnicze

15 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt R M S 5* żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 6* środek transportowy m-g m-g/ 26 KNR 0-23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub 2cm -, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szer do 28 cm, z cegły, "WYPRAWA kolor obmiar = r-g/ r-g kg m kg kg * Preparat gruntujący 0.2kg/ 3* Płyta styropianowa 2cm m 3 / 4* Zaprawa klejowa sucha do styropianu 10.03kg/ 5* siatka z włókna szklanego / 6* Podkładowa masa tynkarska 0.3kg/ 7* Sucha mieszanka tynkarska mineralna - tynk ciągniony (op. 25 kg) kolorowy 4kg/ kg * Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g m-g/ 9* środek transportowy m-g m-g/ 27 d.3 analiza indywidualna Wykonanie boni/ościeży ozdobnych ze styropianu obmiar = r-g/ r-g kg m m * masa klejąca 0.52kg/ 3* Płyta styropianowa m 3 / 4* siatka do boni 4.704m/ 5* materiały pomocnicze 6* żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 7* środek transportowy m-g m-g/ 28 KNR 2-02 d Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (listwa narożna LNS 50x50mm z siatką) obmiar = 245.2m m 0.298r-g/m r-g

16 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 2* Listwa narożna z siatką m m/m 3* Zaprawa klejowa sucha do styropianu kg kg/m 4* Materiały inne (Materiały) R M S 5* środek transportowy m-g/m 6* Żuraw okienny przenośny 0.15 t 0.001m-g/m 29 KNR 2-02 d Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne obmiar = m-g m-g r-g/ r-g szt * Parapet z blachy powlekanej 1.2 / 3* zakończenia parapetów PCV /124= szt/ 4* materiały pomocnicze 5* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-23 d Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją obmiar = r-g/ r-g kg * Płyn gruntujący 0.2kg/ 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy m-g/ m-g KNR 0-23 d Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej obmiar = r-g/ r-g kg * Tynk podkładowy cementowo-wapienny 0.3kg/ 3* materiały pomocnicze 4* środek transportowy m-g/ m-g

17 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome obmiar = KNR 0-23 d R M S r-g/ r-g * Sucha mieszanka tynkarska mineralna - tynk ciągniony (op. 25 kg) kolorowy 2.16kg/ 3* materiały pomocnicze kg * żuraw okienny przenośny m-g m-g/ 5* środek transportowy m-g m-g/ 33 KNR 2-02 d Osłony okien, folią polietylenową obmiar = r-g/ r-g * Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10 mm / 3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości mm m m 3 / 4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 5* Materiały inne (Materiały) 6* Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g/ m-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

18 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 4 RUSZTOWANIA 34 Wycena oferenta Czas pracy rusztowań liczony r-d d.4 wg wzoru C=Nx(s x w) Założenia ogólne KNR 202 rodział 16 pkt 5.15 N=3813,72 r-g s=8 osób w=10 Założono jednoczesne zarusztowanie wszystkich ścian. Zestaw o pow. 656,0 m2 obmiar = r-d R M S 1* Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, z osłoną siatkową, do 20m 656 /r-d PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] RUSZTOWANIA Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie:

19 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły klinkierowej v4 L p. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 5 WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) 35 KNR 4-01 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, m 3 d gruz ceglany obmiar = 15.53m 3 R M S 1.81r-g/m 3 r-g * Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0.93m-g/m 3 m-g Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: PODSUMOWANIE Koszty pośrednie [Kp] Zysk [Z] VAT [V] CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM

20 Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE 1 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna m d.1 do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.iv) 2 a-gia Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, d.1 pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej 3 Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły szt 20 d.1 w ilości 1 szt 4 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m m d.1 (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 5 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr d.1 Krotność = 2 6 d.1 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian gr.36 Krotność = Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr d.1 8 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy d.1 grub.ścian Krotność = 16 9 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr d.1 10 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy d.1 grub.ścian Krotność = Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 3m gr d.1 12 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy 0.85 d.1 grub.ścian Krotność = 4 13 Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na d.1 gotowym podłożu 14 Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane d.1 15 Okładanie (szpaldowanie) ścian i słupów cegłami gr.1/ d.1 2ceg. 16 Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek d.1 kominowych 17 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów d.1 m t m 5.5 m Wartość zł (5 x 6)

21 Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena zł IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC 18 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą oczyszczenie mechaniczne i zmycie d.2 19 Hydroizolacja powierzchni pionowych w technologii izolacyjnych zapraw mineralnych d.2 20 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - d.2 przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian hy drofobowy 21 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - d.2 przyklejenie warstwy siatki na ścianach Wartość zł (5 x 6)

22 Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena zł DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) 22 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą d.3 lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją 23 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi d.3 przyklejenie płyt styropianowych do ścian 24 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi d.3 przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 25 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi d.3 przyklejenie warstwy siatki na ścianach 26 d.3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub 2cm -, wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szer do 28 cm, z cegły, "WYPRAWA kolor Wykonanie boni/ościeży ozdobnych ze styropianu d.3 28 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, (listwa narożna d LNS 50x50mm z siatką) 29 Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne d.3 30 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą d.3 lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 31 d.3 32 d.3 33 d.3 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze nakrapianej lub o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome Osłony okien, folią polietylenową Wartość zł (5 x 6)

23 Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena zł RUSZTOWANIA 34 Wycena oferenta Czas pracy rusztowań liczony wg wzoru d.4 C=Nx(s x w) Założenia ogólne KNR 202 rodział 16 pkt 5.15 N=3813,72 r-g s=8 osób w=10 Założono jednoczesne zarusztowanie wszystkich ścian. Zestaw o pow. 656,0 m2 r-d Wartość zł (5 x 6)

24 Lp. Opis Klucz wykonawczy Jedn. miary Ilość Cena zł WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) 35 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, gruz ceglany d.5 m Wartość zł (5 x 6)

25 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z cegły TABELA klinkierowej ELEMENTÓW v4 SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KONSTRUKCYJNE 2 IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC 3 DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) 4 RUSZTOWANIA 5 WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) netto VAT Razem brutto Słownie:

26 ELEWACJA PSSE.kosztorys bez cokołu_z TABELA cegły klinkierowej WARTOŚCI v4 ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Uproszczone Wartość zł Jedn. miary Ilość Wskaźnik na jednostkę zł ROBOTY ROZBIÓRKOWE I KON- STRUKCYJNE IZOLACJA COKOŁÓW I ŚCIAN PIWNIC DOCIEPLENIE ŚCIAN - ( z rusztowań ) RUSZTOWANIA WYWÓZKA GRUZU - ( bez rusztowań ) Narzuty kosztorysu Ogółem wartość kosztorysowa robót W tym: Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Słownie: Udzi ał procentowy

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja Auli Politechniki Warszawskiej Filia Płock ADRES INWESTYCJI : Płock ul.jachowicza INWESTOR : Politechnika Warszawska Filia Płock Ogółem wartość

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - tynk w górnej części /jak obecnie/ ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3

PRZEDMIAR. GALA projekt architektura i nieruchomości Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 GALA projekt architektura i nieruchomości 7-75 Szczecin, al. Wojska Polskiego 38/3 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE BUDYNKU ADM-GOSPODARCZEGO ADRES INWESTYCJI : UL. PRÓCHNIKA INWESTOR : SZPITAL REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYB. ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie tynków na antresoli WTMiT ADRES INWESTYCJI : ul. Piastów 41 Szczecin

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW

KOSZTORYS OFERTOWY CHANÓW PD CONSTRUCTION POLAND SP. Z O.O. UL. WOJKSA POLSKIEGO 1/2, 06-400 CIE- CHANÓW KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku koszarowego ADRES INWESTYCJI : Turowo 12, 06-415

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08.

DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 08. KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja 3 ścian budynku przy ul. Grunwaldzkiej 28-30 w Lublińcu ADRES INWESTYCJI : 42-700 Lubliniec ul. Grunwaldzka 28-30 DATA OPRACOWANIA : 08.2017 Wartość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT CPV

PRZEDMIAR ROBÓT CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45321000-3 NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku gimnazjum nr 2 w Gostyniu ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. RSM Rawicz

Kosztorys. RSM Rawicz RSM Rawicz Kosztorys NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie szczytu południowego - fundusz remontowy ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 63-900 RAWICZ INWESTOR : Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Bema 70 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. P 177 Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Obiekt: Przedszkole nr 177 oś Kombatantów 13 w Krakowie Zamawiający: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont gzymsu pośredniego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Żeromskiego INWESTOR : Miasto Poznań, Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI "Wit- Bud" Zdzisław Witkowski 97-200 Tomaszów Maz. ul. Jodłowa 8 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Szkoły ADRES INWESTYCJI : Guzew, gm. Rzgów INWESTOR : Gmina Rzgów ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Remont elewacji i posadzki w magazynie EZSZ Strażów NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe w EZSZ Strażów ADRES INWESTYCJI : Strażów INWESTOR : PKP Energetyka S. A..Zakład Południowy ADRES INWESTORA : 31-403

Bardziej szczegółowo

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst

Koszt1 Such.10 szczyt zerowy.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 1 KNR 4-01 Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub 0426-03 analogia półwpust- rozebranie boazerii PCW i styropianu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R. Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : Intercenbud IV kw r PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ELEWACJI W BUDYNKU. U.G. ADRES INWESTYCJI : 34-322 GILOWICE UL. KRAKOWSKA 40 INWESTOR : URZĄD GMINY W GILOWICACH ADRES INWESTORA : 34-322 GILOWICE UL.KRAKOWSKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4

KOSZTORYS ŚLEPY. Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 Cz.Sp.M. ul. Kombatantów 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ścian oszklonych na ściany murowane + ocieplenie ADRES INWESTYCJI : Czeladź ul. 35-Lecia 14 INWESTOR : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Paweł Orleański, Magdalena Orleańska 45324000-4 Tynkowanie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Obiekt Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Spytkowicach- część istniejąca przed przebudową Kod CPV 45453000-7 Budowa Spytkowice 566 Inwestor Gmina Spytkowice

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ZGM Czerwionka-Leszczyny 44-230 Czerwionka - Leszczyny ul. ligonia 5c KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Krzynowłodze Małej ADRES INWESTYCJI : Krzynowłoga

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile Al. Powstańców Wlkp. 164 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Bardziej szczegółowo

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys

Zielone 28 - wersja z styropianem ZUZIA12 (C) Datacomp (lic. 1C54D6A1) strona nr: 2. Kosztorys Kosztorys slepy Tarnowie oś. Zielone 28( wersja ze styropianem gr.5cm) Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2016-09-06 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy

Przedmiar robót. Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Przedmiar robót Roboty remontowe elewacyjne budynku Internatu - szczyt budynku od ulicy Data: 2010-04-16 Budowa: Zespół Szkół Rolniczych w Lesznie Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-4 Tynkowanie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą

Kosztorys ślepy. Naprawa ocieplenia poprzez wymianę warstw wierzchnich budynku zlokalizowanego w Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Kosztorys ślepy Tarnowie oś. Zielone 28 wersja z siatką i wyprawą Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa JASKÓŁKA, ul. Hodowlana 7, 33-100 Tarnów Data opracowania: 2017-05-23 strona nr: 2 Kosztorys Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PROJEKTOWANIE I USŁUGI BUDOWANE BOGDAN SOWIŃSKI ŁÓDŹ, U. STRUMYKOWA 10a KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ EWEJ OFICYNY ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ, U. WÓCZAŃSKA 145 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17

KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 AZK ŁODŹ-BAŁUTY KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu i kominów ADRES INWESTYCJI : Przemysłowa 17 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ MAGNUSKI DATA OPRACOWANIA : 19.06.2015 Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej - cały obiekt - ocieplenie z wyprawą, podbitka okapu, opaska. ADRES INWESTYCJI : Międzyleś gmina Poświętne INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda

KOSZTORYS. ul. Mickiewicza 8/17, Pisz. AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda AG PROJEKT Usługi InŜynierskie mgr inŝ. Adrian Gajda ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : naprawa kominów ADRES INWESTYCJI : działka nr geod. 162/5, Biała Piska przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIASTA I GMINY LIDZBARKU ul.sądowa 21 KOSZTORYS INWESTORSKI CPV 45321000-3 CPV 45421125-6 CPV454221 00-2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DOCIEPLNIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WYMIANA STOLARKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inż. Wojciech Pawłowski mgr inż. Wojciech Pawłowski PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek "Ł-2" ul. Wołoska 137 02-507 Warszawa ADRES INWESTYCJI : Ocieplenie budynku "Ł-2" Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY

KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY KOSZTORYS NAKŁADCZY,PRZEDMIARY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen :... NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ADRES INWESTYCJI : Zduńska Dąbrowa 64, 99-440 Zduny INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa, Kąkolewo 64-3 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Ocieplenie budynku, nałozenie tynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego oczyszczenie mechaniczne i zmycie m OBMIAR Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przyjemskiego 24 1 1 KNR 0-23 2611- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 866.240+74.496+82.192

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. al. Piastów ADRES INWESTYCJI : WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A

PRZEDMIAR ROBÓT KOWSKIEJ 12A SETIN SP. Z O.O. 41-907 BYTOM, UL. DYWIZJI KOŚCIUSZ- KOWSKIEJ 12A PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt wymiany drzwi wejściowych do segmentu B budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar DATA OPRACOWANIA : 21.07.2017 Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 21.07.2017 Data zatwierdzenia Dokument został

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont spalonej elewacji budynku DS-1 ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. B.Warszawy 55 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20

KOSZTORYS NAKŁADCZY. NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji. ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Dom Dziecka nr 5- roboty remontowe elewacji ADRES INWESTYCJI : Łódź, ul. Wygodna 20 INWESTOR : Dom Dziecka nr 5 ADRES INWESTORA : 90-159 Łódź, ul. Małachowskiego54

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ docieplenie i elewacje ADRES INWESTYCJI : 82-230 NOWY STAW DZ. NR 16 INWESTOR : URZĄD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Termomodernizacja budynku przy ul.prądnickiej 76 w Krakowie Obiekt lub rodzaj robót: Roboty dociepleniowe Lokalizacja: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, ul. Prądnicka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Zarzycki DATA OPRACOWANIA : X Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODJAZDU PRZYCHODNIA nr 10 ul Murarska [ dostosowanie Placówki do wymogów Rozp.Min.Zdrowia z dn. 10.11.2006 r] ADRES INWESTYCJI : Łódź ul Murarska 4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W RADOMINIE ADRES INWESTYCJI : 87-404 RADOMIN 1a INWESTOR : GMINA RADOMIN ADRES INWESTORA : 87-404 RADOMIN 1 a BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Termomodernizacja budynku. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : Przełajowa 8 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Adres : POZNAŃ, UL. PRZEŁAJOWA 8 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - -

Kliniczny w Białymstoku. WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdził. Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia - - Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK

PRZEDMIAR Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK BIURO INŻYNIERSKIE MICHAŁ IZYDOREK 64-115 Święciechowa, ul. LESZCZYŃSKICH 502 721 715 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Podest pod klimatyzatory, roboty naprawcze po wykonaniu instalacji klimatyzacji ADRES

Bardziej szczegółowo

MK Konstrukcje Karolina Kubica Bielsko-Biała, ul. Górska 200. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016

MK Konstrukcje Karolina Kubica Bielsko-Biała, ul. Górska 200. DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016 MK Konstrukcje Karolina Kubica 43-300 Bielsko-Biała, ul. Górska 200 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont ściany oporowej w/c DP nr 2678 S - ul.górnosląska w Wiśle ADRES INWESTYCJI : Wisła INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Obiekt Budowa 78-520 ZŁOCIENIEC UL WOLNOŚCI 14 Inwestor WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI Kosztorys Strona 2/12 Nr Podstawa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, 38-130 Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie, nadzor, kosztorysowamie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ - Ocieplenie ścian

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0125-02 o grubości do 15 cm z darnią z przerzu- tem obmiar = 8.1*0.6 = 4.860 0.263*0.955=0.251165r-g/ r-g 1.2207 2 KNR 2-01 0215-01 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający:

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU. Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI WSCHODNIEJ I PÓŁNOCNEJ BUDYNKU Budowa: PUCK, UL POKOJU 2 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Zamawiający: Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KARCZEWSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys inwestorski Obiekt Kod CPV 45453100-8 - Roboty renowacyjne Budowa śeromskiego 11 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa śeromskiego 11, AWiL-2 Niemcewicza 15. Stawka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek DATA OPRACOWANIA : 05-2012. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK SOCJALNO BIUROWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - ROBOTY BUDOWLANE - ZMIANA ILOŚCI OKIEN ADRES INWESTYCJI : 59-300 Lubin, ul. Zielona Dz 234 INWESTOR : MPWiK Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa 0,00 Podatek VAT 23% 0,00 Cena kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys ślepy Obiekt Kod CPV 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów Budowa Toruń ul. Łyskowskiego 28 Inwestor Zespół Szkół nr 8

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jerzy JAKUBIEC DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2011r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIE DACHOWEGO W BLOKU MIESZKALNYM NR 2 ADRES INWESTYCJI : ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin INWESTOR : ZESPÓŁ PIESNI I TAŃCA " ŚLĄSK " IM. ST. HADYNY ADRES

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4

Przedmiar robót. Przebudowa budynku koszarowo-biurowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 Firma Kosztorysowa Jarosław Kula 31-136 Kraków ul. Sobieskiego 22/4 tel. 602 124 118 Budowa: Budynek koszarowo-biurowy Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane - ocieplenie skrajnych stopodachów Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kw z uwzgl. cen rynku lokalnego NARZUTY VAT [V]... % Σ(R, M, S)

KOSZTORYS OFERTOWY. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : II kw z uwzgl. cen rynku lokalnego NARZUTY VAT [V]... % Σ(R, M, S) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie izolacji pionowej ADRES INWESTYCJI : Piła, ul. Lotnicza 5-11 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Lotnicza 5-11 w Pile ADRES INWESTORA : 64-920 Piła, ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Konstytucyjna 1 Malowanie elewacji północnej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna1, Łódź INWESTOR : Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ADRES INWESTORA : ul. Jaracza

Bardziej szczegółowo

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar

Białostocka 22 - remont elewacji z dociepleniem oraz remont opaski wokół budynku. Przedmiar 1 Elewacja 1 KNR 4-01 d.1 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów z blachy nie nadającej się do użytku - parapety (6*1.02+0.66*2+1.76+1.02+1.72+0.77+1.05*3+0.7*3+1.05*3+1.69*4+2.49*2+ 1.05*3+1.69+0.6+0.8*2)*0.25

Bardziej szczegółowo

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60.

strona od garaży 40.00*14.90+2.00*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 strona od Policji 40.00*14.90+2*8.50*4+6.20*3 m2 682.600 maszynownia 60 m2 60. Sąd Rejonowy w Przasnyszu - malowanie elewacji KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KNR 0-23 Przygotowanie starego podłoża pod malowanie poprzez oczyszczenie me- 2611-01 chaniczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel.

PRZEDMIAR ROBÓT. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk tel. 841-66-68 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109

Przedmiar robót. Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Przedmiar robót Modernizacja tarasu w Przedszkolu nr 109 Budowa: Kraków, os. Urocze 9. Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Data opracowania: 2014-03-13 J N strona nr: 2 Przedmiar robót Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE W BUDYNKU OSP W ZACZARNIU ADRES INWESTYCJI : ZACZARNIE 33-140 LISIA GÓRA INWESTOR : Urząd Gminy Lisia Góra ADRES INWESTORA : 33-140 Lisia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej

Szczegółowy kosztorys ofertowy. Wykonanie izolacji termicznej oraz wilgotnościowej ścian fundamentowych wraz z przełożeniem opaski odwadniającej Szczegółowy kosztorys ofertowy wraz z przełożeniem opaski Budowa: Obiekt: Zamawiający: 22-400 Zamość Jednostka opracowująca kosztorys: ul. Kamienna 10, 22-400 Zamość Budynek mieszkalny, wielorodzinny Wspólnota

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PLON ul. Diamentowa 18, 20-486 Lublin KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Medalionów 8 w Lublinie ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY 45216121-8 KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Obiekty straży pożarnej NAZWA INWESTYCJI : Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Kłobucku - termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY

Kosztorys OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY. Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY OCIEPLENIE ELEWACJI POŁUDNIOWEJ OFICYNY Budowa: PUCK, UL POKOJU 7 Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORDZINNY Kosztorys Kosztorys opracowali: Piotr Sołtysiak Pucka Gospodarka Komunalna,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Wspólna 15/17/180A, 91-464 Łódź KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Malowanie elewacji północnej i południowej ADRES INWESTYCJI : ul. Konstytucyjna 9, 90-155 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY KOSZTORYS PRZEDMIAROWY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej wiaty ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wlkp ul. Staroprzygodzka dz. nr 6 INWESTOR : Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A. ADRES

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji Przedmiar robót Data: 3/14/2013 Budowa: Rada dzielnicy i sala komputerowa Obiekt/Rodzaj robót: Szkoła nr 31 Lokalizacja: Kraków ul.b.prusa 18 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) AMBDA - Usługi Budowlane Łukasz Weryszko ul. Hirszfelda 18 m.10, 02-776 Warszawa KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS NAKŁADCZY. DATA OPRACOWANIA : 19.01.2007r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Ogółem wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ocieplenia i prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieńsku (budynek kotłowni) ściana wschodnia i północna ADRES INWESTYCJI : Szkoła

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Przedmiar. Starostwo Powiatowe w Gryfinie Starostwo Powiatowe w Gryfinie Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont dschu ADRES INWESTYCJI : Chojna ul. Żółkiewskiego INWESTOR : Powiat Gryfiński ADRES INWESTORA : ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-DOCIEPLENIE WRAZ Z KOLORYSTYKĄ KOD CPV: 454530000-7 ADRES INWESTYCJI : KONIN UL. CHOPINA 12 INWESTOR : MIASTO KONIN ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

Kliniczny w Białymstoku

Kliniczny w Białymstoku Unowersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku 15-001 Białystok Waszyngtona 17 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. J Waszyngtona 17 NAZWA INWESTORA: Unowersytecki Dziecięcy Szpital

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski.

Kosztorys ofertowy. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Kosztorys ofertowy Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lekowo, Gmina Świdwin - część mieszkalna i gabinet lekarski. Data: 2011-07-20 Budowa: Remont świetlicy wiejskiej w Lekowie Obiekt: Świetlica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń.

Przedmiar robót. Docieplenie elewacji z robotami towarzyszącymi, malowanie pomieszczeń. Przedmiar robót Budowa: Termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 5 Bielsko-Biała ul. Słowackiego. Inwestor: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA" DPS "Jedlina" w Mieni, Cegłów

KOSZTORYS ŚLEPY. Dom Pomocy Społecznej Jedlina w Mieni, Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ JEDLINA DPS Jedlina w Mieni, Cegłów KOSZTORYS ŚLEPY Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku nr 1 DPS "Jedlina" Adres inwestycji: Inwestor: Adres inwestora: Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni, 05-319 Cegłów DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "JEDLINA"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 18 KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE ADRES INWESTYCJI : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL.GIMNAZJALNA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GIMNAZJALNA BRANŻA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY KAMIL KANCZKOWSKI

KOSZTORYS OFERTOWY KAMIL KANCZKOWSKI KAMIL KANCZKOWSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku OSP w Przetoczenie ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno INWESTOR : Urząd Gminy Szemud ADRES INWESTORA : 84-217 Szemud, ul. Kartuska 13 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 Kajoch Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul.kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZBiLK DZIAŁ TECHNICZNY Szczecin ul. Żubrów 1 45000000-7 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY i PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Naprawa ścian budynku poptrzez klamrowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4

Przedmiar. Powiat Gryfiński Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Powiat Gryfiński 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4 Przedmiar NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie ADRES INWESTYCJI : 74-500 Chojna, ul. Podmurze 4 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie i kolorystya elewacji budynku WM Kraszewskeigo 6-7 w Pile ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła,ul. Kraszewskiego 6-7 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo