VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A"

Transkrypt

1 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE (na podstawie WYTYCZNYCH WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) - wersja 3 - grudzień 2016) Wersja 2, styczeń 2017 Warszawa, styczeń 2017

2 KARTA ZMIAN Wersja Wprowadzona zmiana Strona Styczeń 2017 Uzupełniono tekst 5 Styczeń 2017 Uzupełniono tekst 9 Styczeń 2017 Zmiana zapisów dot. badań 9,10 Styczeń 2017 Zmiana grubości ścianki 21 strona 2/ wersja 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zakres Parametry wody sieciowej w w.s.c Wymagania techniczne Rury stalowe Płaszcz osłonowy Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej Zespół rurowy Izolowanie połączeń spawanych System sygnalizacyjno-alarmowy BRANDES Armatura Zespoły kształtek (łuki, trójniki, podpory stałe, zwężki) Materiały uszczelniające i montażowe Kompensatory Specyfikacja techniczna Normy powołane Załącznik 1 Wymagania dla przewodowych rur stalowych Załącznik 2 Wymiary płaszcza osłonowego Załącznik 3 Wymagania i metody badań izolacji z pianki poliuretanowej Załącznik 4 Wymagania i metody badań preizolowanego zespołu rurowego Załącznik 5 Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach DN 800, możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES Załącznik 6 Średnice odwodnień i odpowietrzeń w zależności od DN rurociągu Załącznik 7 Rodzaje osiowych kompensatorów mieszkowych stosowanych w w.s.c strona 3/ wersja 2

4 1. Zakres Opracowanie obejmuje szczegółowe wymagania techniczne oraz specyfikację techniczną dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych wysokoparametrowych rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) układanych bezpośrednio w gruncie 2. Parametry wody sieciowej w w.s.c. 2.1 Robocze parametry wody sieciowej w węzłach cieplnych i rurociągach wysokoparametrowych w.s.c. wynoszą: ciśnienie p r w = 1,6 MPa temperatura zasilanie t r w z = 119 C temperatura powrót t r w p = 59 C 2.2 Z uwagi na możliwość przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociągach zasilających średniodobowo o 5 C, armaturę i urządzenia w węzłach cieplnych i w rurociągach ciepłowniczych wysokoparametrowych pod względem wytrzymałościowym należy dobierać/ projektować dla temperatury t r w z max = 124 C przy ciśnieniu 1,6 MPa. Warunki na obydwa parametry muszą być spełnione równocześnie. 3. Wymagania techniczne 3.1. Rury stalowe odcinek rury stalowej (o długości 6, 8, 12, 16 m) stosowany do prefabrykacji nie może zawierać połączeń (obwodowych): spawanych, gwintowanych, kołnierzowych i innych, stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253 p oraz stopniom czystości A, B lub C wg PN-EN ISO , grubości ścianek oraz wymagania dotyczące wykonania stalowych rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w w.s.c. przedstawiono w załączniku 1, 3.2. Płaszcz osłonowy materiałem podstawowym, z którego wykonywany jest płaszcz osłonowy, ma być polietylen, spełniający wymagania podane w PN-EN 253 p , właściwości i metody badań płaszcza osłonowego zgodne z wymaganiami PN-EN 253 p , nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego określone są w PN-EN 253 p tabela 5, nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego w zależności od średnicy nominalnej i średnicy zewnętrznej rury przewodowej przedstawiono w załączniku Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej izolację stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), spełniająca wymagania PN-EN 253 p. 4.4, o właściwościach określonych w załączniku 3, środek porotwórczy, pozwalający na zachowanie przyjętych metod przetwarzania systemów poliuretanowych, powinien być substancją czystą ekologicznie, mającą zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (posiadający zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0), grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama, jak na rurociągu zasilającym Zespół rurowy spełniający wymagania PN-EN 253 p. 4.5, zgodnie z załącznikiem 4. strona 4/ wersja 2

5 3.5. Izolowanie połączeń spawanych Złącze (kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy sąsiednimi odcinkami rur oraz kształtkami preizolowanymi) ma spełniać wymagania normy PN-EN 489. Wszystkie mufy mają posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w skrzyni z piaskiem wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na co najmniej trzech próbkach (świadectwo badania typu). Złącza zgrzewane elektrycznie mają dodatkowo posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO Do zabezpieczania izolacji na połączeniach spawanych dla rurociągów DN32 DN400 należy stosować mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjnie na całej długości (za wyjątkiem miejsc umożliwiających wgrzewanie korków, jeśli występują), z klejem i mastyką uszczelniającą lub jednolitą masą adhezyjno uszczelniającą. Osłonę izolacji na połączeniach spawanych dla nominalnych średnic rur przewodowych DN 450 mają stanowić mufy zgrzewane elektrycznie. Mufy zgrzewane elektrycznie mają ponadto posiadać świadectwa z badań, wykonanych zgodnie z PN-EN 253: p surowca zastosowanego do ich produkcji, p wskaźnika szybkości płynięcia materiału. Zabezpieczeniem otworów montażowych w mufach mają być stożkowe korki wtapiane wykonane z PEHD. Z uwagi na jakość wyrobów/ pianki PUR w złączu nie dopuszcza się do stosowania muf: składanych metalowych, nasuwkowych sieciowanych w inny sposób, niż radiacyjnie, nasuwkowych termokurczliwych niesieciowanych zgrzewanych elektrycznie, bez względu na średnicę - z jednym otworem montażowym. Stosowane rozwiązania powinny posiadać rekomendację akredytowanego Laboratorium Badawczego Veolia Energia Warszawa S.A. oraz referencje po co najmniej jednym roku eksploatacji. Rekomendowane mufy: zgrzewane elektrycznie otwarte typu: Ewelcon, TSC, PE-L, Isojoint E, Plate Joint, Band Joint produkcji Brugg, Mittel, Kamitech, Isoplus, Logstor termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typu: MDPW, MTX, CT MTX, Isojoint SX, BX. produkcji Radpol, CEGA, LOGSTOR, CONTROL TEST, ISOPLUS z klejem i mastyką uszczelniającą lub jednolitą masą adhezyjno uszczelniającą na końcach. Izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. W uzasadnionych przypadkach, na zasadzie odstępstwa, do izolowania połączeń spawanych, dopuszcza się: półcylindryczne otuliny ze sztywnej pianki PUR, posiadające świadectwo z badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A. strona 5/ wersja 2

6 W przypadku izolowania połączeń spawanych otulinami półcylindrycznymi należy mieć na uwadze fakt kompleksowego pogorszenia, z powodu przerwania ciągłości izolacji, wytrzymałości na ścinanie. Przy dużej ilości załamań i odgałęzień pogorszenie to może spowodować, że rurociąg preizolowany, który jest z założenia konstrukcją zespoloną, stanie się konstrukcją ślizgową, ręczne izolowanie połączeń spawanych na rurociągach do DN300. Pianka ma być dostarczana w zestawach porcjowanych, z określoną nazwą dostawcy, instrukcją przechowywania i użycia oraz określonym terminem trwałości. Pianka musi posiadać świadectwo z badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A System sygnalizacyjno-alarmowy BRANDES Stosowany w w.s.c. system sygnalizacyjno alarmowy został oparty na założeniach opracowanych przez niemiecką firmę BRANDES. Działa on na zasadzie pomiaru rezystancji pętli pomiarowej. W piance poliuretanowej rur i elementów preizolowanych umieszczone są przewody: czujnikowy (BS-FA) niklowo-chromowy o średnicy 0,5 mm i stałej oporności 5,7Ω/m, w czerwonej izolacji teflonowej z perforacją, co 15 mm, powrotny (BS-RA) miedziany o średnicy 0,8 mm i stałej oporności 0,036Ω/m, w zielonej izolacji teflonowej. Liczba i rozmieszczenie par przewodów zależą od średnicy nominalnej rurociągu (elementu) preizolowanego: DN para przewodów sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesięć druga, 500 DN pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie na obwodzie, co 180, 800 DN pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych, DN > pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych. Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach preizolowanych 800 DN 1000 oraz DN>1000 przedstawiono w załączniku 5. Możliwości systemu BRANDES pokazano w załączniku 5. Przewody tworzą pętlę pomiarową o maksymalnej długości (długość przewodu czujnikowego), nadzorującą tym samym odcinek rury o długości (załącznik 5). Zalecanym jest, aby na zakończeniach pętli pomiarowych umieszczane były jednostki, które pozwalają na ciągłą kontrolę i automatyczną lokalizację uszkodzeń. Elementy systemu nadzoru mają spełniać wymagania normy PN-EN Armatura Wymagania szczegółowe dot. armatury przemysłowej stosowanej w rurociągach w.s.c: z końcówkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskowęglowych, o średnicach i grubościach ścianek podanych w załączniku 1, szczegółowe wymagania dot. armatury zawarte są w opracowaniach umieszczonych na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A. Wymagania techniczne dla armatury zaporowej/ regulującej stosowanej w wysokoparametrowych rurociągach wodnych Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla przepustnic zaporowo - regulujących DN 200 przeznaczonych do montażu w wysokoparametrowych rurociągach wodnych warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla kurków kulowych zaporowych DN 500 przeznaczonych do montażu w wysokoparametrowych rurociągach wodnych warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) W rurociągach: DN 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych: z wielowarstwową uszczelką lamelową, strona 6/ wersja 2

7 z siedliskiem, obrzeżem dysku i trzpieniem napędowym wykonanym ze stali odpornej na korozję, odpornych na różnicę ciśnień przy zamykaniu i otwieraniu p = 1,6 MPa, z możliwością dławienia przepływu oraz zasilania z obu stron. 200 DN 500 zalecane jest stosowanie kurków kulowych lub przepustnic zaporowych z uszczelką lamelową, DN 150 zalecane jest stosowanie kurków kulowych: element odcinający (kula) oraz trzpień napędowy wykonane z materiałów odpornych na korozję, elementy wpływające na szczelność kurków (pierścienie dociskowe i podtrzymujące uszczelkę) wykonane z materiałów odpornych na korozję, Armatura odcinająca DN 125 ma być wyposażona w napęd ręczny z przekładnią mechaniczną, W rurociągach preizolowanych: DN 200 należy stosować armaturę odcinającą niepreizolowaną, DN < 200 należy stosować armaturę odcinającą preizolowaną Armatura preizolowana ma być wykonana zgodnie z PN-EN Armatura odcinająca w odwodnieniach i odpowietrzeniach: średnice odwodnień i odpowietrzeń (wraz z zalecanymi grubościami rur) w zależności od średnicy rurociągu głównego podano w załączniku 6, korpus armatury odcinającej poza preizolacją montowanej w studzienkach ma być wykonany ze stali odpornej na korozję, zabrania się stosowania odwodnień tzw. górnych, nie należy stosować tzw. paneli odcinająco odpowietrzających (zblokowanej w jednym elemencie preizolowanym armatury odcinającej i odpowietrzenia) Osłonę paneli z armaturą odcinającą, paneli odwadniających oraz odpowietrzających powinny stanowić elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką Elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką 3.8. Zespoły kształtek (łuki, trójniki, podpory stałe, zwężki) wymagania i badania zgodnie z PN-EN 448, zaleca się, aby osłonę trójników stanowiły elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką, przewodowa rura stalowa w gatunku określonym w załączniku 1, grubość ścianki stalowej kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki prostej stalowej rury przewodowej łuki stalowe wykonanie łuków stalowych wg załącznika 1, kontrola spoin części stalowych przed zaizolowaniem: wzrokowa ocena powierzchni 100 % spoin, dla rur przewodowych DN 350 badanie szczelności 100% spoin, kontrola radiograficzna lub ultradźwiękowa spoin czołowych: 5% dla rur przewodowych DN % dla rur przewodowych DN % dla rur przewodowych DN 400 Spoiny powinny odpowiadać poziomowi jakości B według PN-EN ISO strona 7/ wersja 2

8 3.9. Materiały uszczelniające i montażowe wg specyfikacji producentów rur preizolowanych oraz inne, dopuszczone przez Veolia Energia Warszawa S.A., na przykład: uszczelnienia gazoszczelne do przejść przez ściany WGC produkcji INTEGRA, manszety EPDM produkcji INTEGRA, PSI płozy produkcji INTEGRA, FRANKEN PLASTIK (system RACI), PSI, EUROSPACER 5, uszczelki końcowe termokurczliwe produkcji INTEGRA, ENERGOFIT, RADPOL, CANUSA, CEGA, Berry Plastics, Taśmy i opaski termokurczliwe powinny posiadać świadectwo z badań obciążenia od gruntu wg PN-EN Kompensatory Kompensatory niepreizolowane przeznaczone do montażu w komorach ciepłowniczych (załącznik 7) kompensatory mają być wykonane zgodnie z PN-EN mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiał ) lub X6CrNiMoTi (materiał ) wg PN-EN 10088, osłona wewnętrzna mieszka powinna być wykonana z takiego materiału, jak mieszek, osłona zewnętrzna mieszka ma być wykonana ze stali niestopowej niskowęglowej, z określonym naciągiem wstępnym, z końcówkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskowęglowych, o średnicach i grubościach ścianek podanych w załączniku 1, wytrzymałość zmęczeniowa mieszka kompensatora: min pełnych cykli pracy (nie dotyczy kompensatorów jednorazowych), szczegółowe wymagania dot. kompensatorów zawarte są w opracowaniu umieszczonym na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A. Wymagania techniczne dla osiowych kompensatorów mieszkowych przeznaczonych do montażu w rurociągach warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) Kompensatory preizolowane (załącznik 7) Kompensator preizolowany powinien być wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur preizolowanych. Mieszek kompensatora powinien posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem przekraczającym maksymalną zdolność kompensacyjną Kompensatory jednorazowe Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien być wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwolić na przeniesienie naprężeń ściskających i rozciągających o wartościach identycznych jak dla prostych odcinkach rur prostych. 4. Specyfikacja techniczna Specyfikacja obejmuje wymagania formalne przy składaniu ofert oraz przy dostawach w ramach przetargów organizowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A., na zakup rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym 4.1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia rur i elementów preizolowanych wykonanych zgodnie z Wymaganiami technicznymi określonymi w p Wraz z ofertą dostawca musi dostarczyć następujące dokumenty: Deklarację określającą system surowcowy zastosowany do produkcji pianki PUR. strona 8/ wersja 2

9 Krajowe deklaracje zgodności dostarczanych wyrobów z wymaganiami norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN Sprawozdanie z badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze na aparacie rurowym, zgodnie z normami PN-EN ISO 8497 oraz PN-EN 253. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ 50 (W/mK) ma być podana razem z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego Sprawozdanie z badania wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed i po starzeniu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze. Wartości wytrzymałości na ścinanie styczne i osiowe przed starzeniem mają być podane z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego Deklarację określającą materiał, z którego wykonany jest płaszcz osłonowy HDPE Aktualne (nie starsze niż pół roku) wyniki badań granulatu - gęstości, MFR, OIT Wyniki badań płaszcza osłonowego HDPE - gęstości, odporności na pękanie, skurczu wzdłużnego, wydłużenia, MFR, OIT Wymiary geometryczne (średnicę i grubość ścianki) rury przewodowej i płaszcza osłonowego HDPE w funkcji DN rur preizolowanych objętych dostawą Sprawozdanie z badania obciążenia od gruntu (tzw. badania w skrzyni z piaskiem) wszystkich typów złączy preizolowanych objętych przetargiem, wykonane zgodnie z PN-EN Badanie obciążenia od gruntu, zgodnie z wymaganiami PN-EN 489, jest badaniem typu, co oznacza, że świadectwo ma zawierać wyniki badań co najmniej trzech złączy Złącza zgrzewane elektrycznie mają dodatkowo posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO Dla złączy zgrzewanych elektrycznie deklarację określającą materiał, z którego wykonane są mufy z wynikami badań (gęstość, MFR) Wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych wraz z instrukcją wykonywania złączy preizolowanych na połączeniach spawanych Gwarancję na minimum 60 miesięcy od daty dostarczenia partii towaru Wraz z każdą dostawą dostawca musi dostarczyć następujące dokumenty: Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN oraz poświadczenie badania jakościowego stalowych rur przewodowych wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa W przypadku dostawy pianki PUR w zestawach porcjowanych dokument określający: dostawcę pianki, instrukcję przechowywania i użycia oraz termin trwałości Instrukcję przenoszenia i składowania materiałów preizolowanych Dokumenty wystawione przez producenta rur preizolowanych: Deklarację wykonania elementów preizolowanych zgodnie z normami EN 253, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN strona 9/ wersja 2

10 Potwierdzenie kontroli jakości zapewniającej o utrzymywaniu zamierzonego (zgodnego z normami EN 253, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN 14419) poziomu jakości wyrobów Elementy preizolowane mają być dostarczane w taki sposób, aby umożliwić rozładunek mechaniczny. Opakowanie nie podlega zwrotowi (dotyczy również palet) Badania Zamawiający zastrzega sobie prawo do: kontroli jakości materiałów i komponentów oraz procesu produkcyjnego na każdym jego etapie. Dostawca powinien powiadomić zamawiającego o rozpoczęciu produkcji, odbioru jakościowego przed wysłaniem partii wyrobów (zespół kontrolny 2 3 osoby, przejazdy i pobyt u producenta na koszt dostawcy/ producenta) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli, polegającej na badaniu wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym - pod względem zgodności parametrów dostarczonych wyrobów z wymaganiami normy PN-EN 253. W przypadku wykazania niezgodności kosztem badań zostanie obciążony dostawca. Wykazanie niezgodności może spowodować odrzucenie partii dostarczonych wyrobów. Trzykrotne wykazanie niezgodności w odniesieniu do tego samego producenta spowoduje wykluczenie z następnego przetargu Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli, polegającej na przeprowadzeniu badań próbek pobranych z partii wyrobów z otrzymanych materiałów preizolowanych (jako partię wyrobów rozumie się komplet materiałów preizolowanych dla odrębnego zadania inwestycyjnego) we własnym akredytowanym Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A. Celem badań jest sprawdzenie wybranych własności dostarczonych wyrobów i porównanie wyników z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 253:2009+A2:2015. Wykazanie niezgodności może skutkować dla Dostawcy/ Producenta: obciążeniem kosztami badań. odrzuceniem partii wyrobów lub obniżeniem wartości wynagrodzenia W przypadku dostawy materiałów preizolowanych na rurociągi magistralne DN 400 w klasie projektowej C Zamawiający ma prawo wymagać od Oferenta wykonanie obliczeń kontrolnych statyki rurociągów ciepłowniczych. Obliczenia mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN i zawierać ocenę stanu naprężeń ściskających w izolacji PUR na załamaniach kompensacyjnych i trójnikach, ocenę stanu naprężeń oraz przemieszczeń w newralgicznych punktach sieci (trójniki, łuki kompensacyjne itp.) oraz obliczenia stabilności konstrukcji liniowej. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia możliwości wykonania w/w obliczeń poprzez załączenie do oferty przykładowych własnych obliczeń statycznych wykonanych dla sieci cieplnych o podobnych średnicach. 5. Normy powołane 5.1 PN-EN 253+A2: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu strona 10/ wersja 2

11 5.2 PN-EN 448: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 5.3 PN-EN 488: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 5.4 PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 5.5 PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze -System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 5.6 ISO 16770:2004 Plastics Determination of environment al stress cracking (ESC) of polyethylene Full notch creep test (FNCT) 5.7 PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 5.8 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 5.9 PN-EN A1:2010 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych 5.10 PN-EN ISO :2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 5.11 PN-EN :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 5.12 PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości 5.13 PN-EN : Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 5.14 PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 5.15 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 5.16 PN-EN ISO 5817: Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 5.17 PN-EN : Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 5.18 PN-EN A1:2012 Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań ciśnieniowych 5.19 PN-EN :2012/A1: Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały strona 11/ wersja 2

12 Załącznik 1 Wymagania dla przewodowych rur stalowych 1. W zależności od średnicy nominalnej rurociągu, rury przewodowe stosowane w w.s.c. mają być wykonane ze stali niestopowych, z rur ze szwem według tabeli 1-1. Średnica nominalna DN Proces wytwarzania Gatunek stali Norma przedmiotowa Tabela 1-1. DN 50 Zgrzewanie elektryczne P235TR2 P235TR1 1 PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej DN < 400 DN 400 Zgrzewanie elektryczne P235GH Spawanie łukiem krytym spoina spiralna P235GH PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 2. Dopuszcza się stosowanie rur ze stali P265GH 3. Dopuszcza się stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 4. Średnice i grubości ścianek oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości. 5. Tolerancje grubości ścianek rur przewodowych mają być zgodne z normami przedmiotowymi: PN-EN : , PN-EN :2004/A1:2006, PN-EN :2004/A1:2006 oraz PN-EN :2004/A1: Zalecane grubości ścianek rur stalowych stosowanych w prostych odcinkach rur preizolowanych oraz przeznaczonych do montażu w węzłach cieplnych określono w tabeli 1-2 (kolumny 4, 5). 7. Dopuszcza się inne grubości ścianek w przypadkach uzasadnionych warunkami wytrzymałościowymi, lokalizacyjnymi oraz innymi podlegającymi indywidualnej ocenie na etapie opracowania projektów technicznych. 8. Oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociągów w.s.c. powinno: zapewniać identyfikowalność pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli, zawierać: wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału), nazwę lub znak producenta, stempel przedstawiciela kontroli zgodnie z PN-EN :2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały. 1 Pod warunkiem przeprowadzenia badań udarności, podobnie jak dla stali P235TR2 strona 12/ wersja 2

13 Tabela 1-2. Grubość ścianki rury stalowej g, mm DN d z, mm DN < 400 DN 400 EN 253 (rury zgrzewane (rury spawane łukiem krytym elektrycznie) ze spoiną spiralną) ,4 2,6 3, ,3 2,6 3, ,3 2,9 3, ,1 2,9 3, ,9 3,2 3, ,3 3,6 3, ,7 3,6 3, ,3 4,0 4, ,1 4,5 4, ,0 5,0 5, ,9 5,6 5, ,6 5,6 5, ,4 6,3-6, ,0 6,3-6, ,0 6,3-6, ,0 7,1-7, ,0 8,0-8, ,0 8,8-8, ,0 10,0-10, ,0 11,0-11, ,0 12,5-12, ,0 12,5-14,2 9. Do budowy rurociągów w.s.c. należy stosować rury z ukosowanymi końcami zgodnie z PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 10. Grubość ścianki kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki stalowej rury przewodowej określonej w tabeli Z.1.2 (kolumny 4, 5). 11. W przypadku: przejścia rurociągu (niepreizolowanego) przez komorę lub podporę stałą, instalacji odwadniających i odpowietrzających w komorach, miejsc wskazanych przez projektantów s.c. należy zawsze stosować rury o grubościach określonych w tabeli 1-3 (kolumny 3, 4). 12. Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 13. Rury przeznaczone do stosowania w w.s.c mają posiadać poświadczenie badania jakościowego wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa. strona 13/ wersja 2

14 Tabela 1-3. Grubość ścianki rury stalowej g, mm Zalecana długość sztangi DN d z, mm DN < 400 DN 400 preizolowanej (rury zgrzewane (rury spawane łukiem L, m elektrycznie) krytym ze spoiną spiralną) ,4 3, ,3 3, ,3 3, ,1 3, ,9 3, ,3 4,0-6, ,7 4,0-6, ,3 4,5-6, ,1 5,0-6, ,0 5,6-6, ,9 6,3-6, ,6 6,3-6, ,4-7,1 6, ,0-7,1 6, ,0-7,1 6, ,0-8,0 6, ,0-8,8 6, ,0-10,0 6, ,0-11,0 6, ,0-12,5 6, ,0-14,2 6, ,0-16,0 6, W celu zapewnienia wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne i wytrzymałości na momenty zginające oraz osiowe siły ściskające, trójniki można wzmacniać za pomocą nakładek (płyt). 15. Zalecane długości sztang rur preizolowanych wykonanych metodą tradycyjną określono w tabeli W uzasadnionych przypadkach, przy poawaryjnej wymianie odcinków sieci ciepłowniczej, należy stosować rury o grubościach ścianek dostosowanych do grubości ścianek rur łączonych. 17. Łuki stalowe w kształtkach preizolowanych mają być wykonywane metodą: DN 600 gięcia na zimno rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych, gięcia na gorąco rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych. DN > 600 gięcia na gorąco rur ze szwem wzdłużnym, formowania na gorąco z płyt stalowych. 18. Położenie spoin w łukach musi być zgodne z rysunkiem 1-1. strona 14/ wersja 2

15 Rysunek 1.1 Położenie spoin w łukach strona 15/ wersja 2

16 Załącznik 2 Wymiary płaszcza osłonowego Zależność pomiędzy średnicą nominalną DN, średnicą zewnętrzną rury stalowej d z (mm), średnicą nominalną płaszcza osłonowego D e (mm) oraz grubością ścianki płaszcza osłonowego e min (mm) przedstawiono w tabeli 2-1. Tabela 2-1. DN d z, mm D e, mm e min, mm 20 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 strona 16/ wersja 2

17 Załącznik 3 Wymagania i metody badań izolacji z pianki poliuretanowej Wymagania i metody badań dla izolacji z pianki PUR przedstawiono w tabeli 3-1. Lp. Parametr Wymagania Metodyka badań 1. Gęstość pozorna ρ, kg/m 3 min 55 PN-EN 253:2009+A2: Gęstość pozorna po starzeniu ρ, kg/m 3 - PN-EN 253:2009+A2: Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu min 0,3 PN-EN 253:2009+A2:2015 σ 10, MPa 4. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu - PN-EN 253:2009+A2:2015 po starzeniu σ 10, MPa 5. Chłonność wody po gotowaniu WA vśr, (%m/m) max 10 PN-EN 253:2009+A2: Współczynnik przewodzenia ciepła przed starzeniem λ 50, W/mK Współczynnik przewodzenia ciepła po starzeniu λ 50, W/mK Struktura komórkowa wymiar komórek d, mm Struktura komórkowa wymiar komórek po starzeniu d, mm Struktura komórkowa udział komórek zamkniętych ψ ośr,(%v/v) max 0,029 - max 0,5 Tabela 3-1. PN-EN ISO 8497 PN-EN 253:2009+A2:2015 wartość współczynnika przewodzenia ciepła należy podawać wraz z gęstością izolacji, wielkością komórek, składem gazu w komórkach oraz wytrzymałością pianki PUR na ściskanie PN-EN 253:2009+A2: PN-EN 253:2009+A2:2015 min 88 PN-EN 253:2009+A2:2015 strona 17/ wersja 2

18 Załącznik 4 Wymagania i metody badań preizolowanego zespołu rurowego Wymagania i metody badań dla zespołu rurowego przedstawiono w tabeli 4-1. Tabela 4-1. LP Własność Wartość Opis badania 1. Końce rury min 150 mm bez izolacji PN-EN 253:2009+A2:2015, przygotowane do PN-ISO 6761 spawania Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym τ 2. ax, MPa: min 0,12 przy temperaturze rury przewodowej 23 ± 2 C min 0,08 przy temperaturze rury przewodowej 140 C Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem i po PN-EN 253:2009+A2: starzeniu w kierunku stycznym w temperaturze min 0,2 pokojowej τ tan, MPa 4. Odchylenie od współosiowości e, mm 3 14, w zależności od DN strona 18/ wersja 2

19 Załącznik 5 Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach DN 800, możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach preizolowanych 800 DN 1000 oraz DN> 1000 przedstawiono na rysunkach 5-1 i 5-2. Możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES przedstawiono na rysunku 5-3. Na rysunkach 5.4 i 5.5 przedstawiono schematy pętli pomiarowej na prostym odcinku rurociągu i na odcinku z odgałęzieniem. Rysunek 5.1 Schematy ułożenia przewodów systemu nadzoru BRANDES w rurach preizolowanych DN Rysunek 5.2 Schematy ułożenia przewodów systemu nadzoru BRANDES w rurach preizolowanych >DN1000 strona 19/ wersja 2

20 POMIARY KONTROLNE NADZÓR + LOKALIZACJA AUTOMATYCZNA pętla czujnikowa tester BS-MH2 * 400 m * NADZÓR CIĄGŁY 220V/5 0Hz < 400 m urządzenie centralne BS V/5 0Hz R S V/50Hz urządzenie nadzorujące BS-300 LOKALIZACJA RĘCZNA lokalizator ręczny BS-POK 220V/5 0Hz RS 232 * < 2000 m urządzenie centralne BS V/50Hz RS 232 * < urządzenie centralne BS m 500 m urządzenie centralne BS-1010 < m = SYSTEM BS-1 220V/50Hz RS 232 zasilacz trasowy BS-1101/1102 BS-1200 BS-1200 BS-1200 BS V 50Hz BS m 500 m Rysunek 5-3. Możliwości systemu BRANDES: BS-MH2 (LH20S) tester ręczny do pomiarów kontrolnych (pętla do 1800 m) BS-300 (LPS-2) nadzór ciągły (pętla do ) BS-POK (LP10S) lokalizator ręczny (do ) BS-304 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do 400 m) BS-501 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do lub 2 x 500 m) BS-502 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do 2 x ) 100% 0% 100% przewód czujnikowy (NiCr 8020) przewód powrotny (miedziany) Rysunek 5-4. Pętla pomiarowa na prostym odcinku rurociągu 100% 0% 100% przewód czujnikowy (NiCr 8020) przewód powrotny (miedziany) Rysunek 5.5. Pętla pomiarowa na odcinku rurociągu z odgałęzieniem strona 20/ wersja 2

21 Załącznik 6 Średnice odwodnień i odpowietrzeń w zależności od DN rurociągu Średnice odwodnień i odpowietrzeń przedstawiono w tabeli 6-1. Tabela 6-1 odwodnienia Średnica nominalna DN (należy stosować tylko odwodnienia dolne) odpowietrzenia rurociągu grubość ścianki grubość ścianki średnica DN średnica DN g, mm g, mm 32, ,22,6 15, 20 3,22, ,2 15, 20 3,22, ,2 15, 20 3,22,6 125, ,2 25 3, ,2 25 3,2 250, ,2 25 3, ,2 25 3, ,2 40 3, ,6 40 3, ,6 50 3,2 900, 1000, ,0 50 3, ,0 50 3,2 strona 21/ wersja 2

22 Załącznik 7 Rodzaje osiowych kompensatorów mieszkowych stosowanych w w.s.c. Rysunek 7-1. Pojedynczy mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do montażu w komorze ciepłowniczej Rysunek 7-2. Podwójny mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do montażu w komorze ciepłowniczej Rysunek 7-3. Mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do preizolacji Rysunek 7-4. Kompensator jednorazowy przeznaczony do montażu w rurociągach z podgrzewem wstępnym strona 22/ wersja 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012 WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych przeznaczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów preizolowanych W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. jako Zamawiający sektorowy

Bardziej szczegółowo

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 Informacja o firmie: Finpol Rohr produkuje kompletne systemy preizolowane dla podziemnych (w rurze osłonowej z polietylenu) i napowietrznych sieci ciepłowniczych ( w rurze

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość. Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A.

Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość. Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A. Rury preizolowane: oczekiwania i rzeczywistość Konferencja NT IGCP SPEC Zegrze, listopad 2010 Ewa Kręcielewska, OBRC SPEC S.A. Wymagania Porównanie wymagań normy PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System

Bardziej szczegółowo

System. System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych

System. System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych System System złączy zgrzewanych dla rurociągów preizolowanych System dla połączeń rur preizolowanych Jeden system dla wszystkich rodzajów złączy zarówno prostych, jak i odgałęzień Zapewnia pełną szczelność

Bardziej szczegółowo

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie

Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Wytyczne wykonania, montażu i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i kształtek preizolowanych obowiązujące w LPEC S.A. w Lublinie Opracował: Uzgodnił: Zatwierdził: Kierownik Sekcji Projektowej - inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów

Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Uponor Infra Fintherm a.s. Katalog rur preizolowanych i akcesoriów Wprowadzenie System rur preizolowanych jest zintegrowanym systemem przesyłu czynnika grzewczego lub chłodniczego. Niniejszy katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne do projektowania oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy

Warunki Techniczne do projektowania oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 8 do SIWZ Warunki Techniczne do projektowania oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy Dotyczy: wydania warunków technicznych do projektowania dla zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej Dn500 do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU I ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZYCH DLA POTRZEB PRZESYŁU CIEPŁA Z RUR I KSZTAŁTEK PREIZOLOWANYCH OBOWIĄZUJĄCE W LPEC SP. Z O.O.

WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU I ODBIORU SIECI CIEPŁOWNICZYCH DLA POTRZEB PRZESYŁU CIEPŁA Z RUR I KSZTAŁTEK PREIZOLOWANYCH OBOWIĄZUJĄCE W LPEC SP. Z O.O. Dokumentacja przetargowa Rozdział IV Projekt pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa przyłącza sieci cieplnej wysokich parametrów do budynku uŝyteczności publicznej przy ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE Gdańsk, 01.07.2013 1. CEL DOKUMENTU... 4 2. NORMY BRANŻOWE... 4 3. ZAKRES STOSOWANIA WYMAGAŃ... 5 4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE... 5 4.1 Stalowa rura przewodowa... 5 4.2 Izolacja termiczna... 6 4.3 Płaszcz

Bardziej szczegółowo

1.0.0.1 Wstęp Informacje ogólne

1.0.0.1 Wstęp Informacje ogólne 1.0.0.1 Informacje ogólne Wprowadzenie Niniejszy rozdział zawiera ogólne i ważne informacje na temat firmy LOGSTOR oraz produkowanych przez nią systemów rur. Spis treści LOGSTOR 1.1 Katalog produktów 1.2

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dział Zarządzania Infrastrukturą ul. Brzozowa 8 Gdańsk

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dział Zarządzania Infrastrukturą ul. Brzozowa 8 Gdańsk Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Dział Zarządzania Infrastrukturą ul. Brzozowa 8 Gdańsk 1 2009-06-23 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ODNOŚNIE STOSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA (do DTR 1/2013)

INSTRUKCJA STOSOWANIA (do DTR 1/2013) PLASTON-P Sp. z o.o. 44 100 Gliwice ul. Zygmunta Starego 6 tel/fax: 032/231-79-64 Zakład Produkcyjny 41 503 Chorzów ul. Wiejska 15 tel/fax: 032/245-97-99 email: zakladplaston-p@o2.pl http:// www.plaston-p.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIEĆ WODOCIĄGOWA ST-04.00 72 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 74 2 MATERIAŁY... 74 3 SPRZĘT... 75 4 TRANSPORT... 76 5 WYKONANIE ROBÓT... 77 6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 80 7 OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 do WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) NAZWA ZAMÓWIENIA: Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w kierunku śródmieścia miasta Bolesławiec. ADRES OBIEKTU: Rejon ulic Bohaterów Getta,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco

Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Doświadczenia MPEC KONIN Sp. z o.o. przy montażu zaworów wg procedury wcinki na gorąco Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o. Konin, 14 listopad 2013 r. Porządek spotkania: Cel

Bardziej szczegółowo

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A

O P R A C O W A N I E Z A W I E R A O P R A C O W A N I E Z A W I E R A A. OPIS TACHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Lokalizacja i stan istniejący 4. Opis projektowanej przebudowy sieci c.o. 4.1. Zasilanie 4.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL. PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA WODY DLA BUDYNKU ZAKŁADU USŁUG POGRZEBOWYCH I CMENTARNYCH ZLOKALIZOWANEGO W RZESZOWIE PRZY UL.CIENISTEJ 3 ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW ul. CIENISTA dz. nr. 632/2; 633; 634 obr.218

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1 Przedmiot specyfikacji Branża instalacyjna kod CPV 45332000-3, 45331000-6 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Kraj Beneficjenta: Rzeczpospolita Polska 1.2. Strony zaangażowane w Projekt: 1.2.1. Beneficjent Końcowy Projektu Wodociągi Płockie Sp.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA SIECI W SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM RZESZOWA 19.4. Dla wykonania instalacji alarmowej naleŝy opracować schemat w formie wydruku i pliku CAD w formacie *.dwg (na płycie CD), załączony do dokumentacji technicznej sieci. 19.5. Przewody w mufach naleŝy

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący

KARTA KATALOGOWA Monoblok Izolujący KRT KTOGOW Monoblok Izolujący Monoblok izolujący jest metalowo izolacyjną nierozbieralną prefabrykowaną konstrukcją z iskiernikiem lub bez iskiernika zapewniającą przerwanie ciągłości elektrycznej rurociągu,

Bardziej szczegółowo

Do przesyłu gazu i ropy naftowej

Do przesyłu gazu i ropy naftowej Ruukki jest jednym z największych producentów wyrobów rurowych w Europie. Rury o dużej średnicy do transportu gazu i ropy naftowej wykonane są z gorącowalcowanych, wysokogatunkowych stali produkowanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI

BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI BADANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ELEMENTEM SYSTEMU BIEŻĄCEJ OCENY ICH STANU TECHNICZNEGO I PROGNOZOWANIA TRWAŁOŚCI Opracował: Paweł Urbańczyk Zawiercie, marzec 2012 1 Charakterystyka stali stosowanych w energetyce

Bardziej szczegółowo

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji

Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji Efekty energetyczne stosowania rurociągów CARBOPIPE w kopalnianych układach klimatyzacji GÓRNICTWO System CARBOPIPE Nowe technologie zastosowane w budowie rurociągów z tworzyw sztucznych pozwalają na projektowanie

Bardziej szczegółowo

Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC

Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC Badania cieplne i wytrzymałościowe elementów rurociągów preizolowanych w LB OBRC SPEC A thermal and strength tests of heat insulation and preinsulated elements carried out in OBRC SPEC S.A. Laboratory

Bardziej szczegółowo

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez:

Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm MF. Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji wykonana jest przez: EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI 1 / 6 0432 Deklaracja została wystawiona zgodnie z Dyrektywą Wytwarzania Produktów 89/106/EEC Produkt: Dwuścienny system kominowy ze stali nierdzewnej z izolacją System Metaloterm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kolonia Borek, ul. Przemysłowa 3, 42-262 Poczesna tel.: +34 3735336, tel./fax: +34 3245161 neon@neon.net.pl, www.neon.net.pl Inwestor: RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁBIŃSKIEGO, UL.

Bardziej szczegółowo

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE

RURY I KSZTAŁTKI KANALIZACYJNE PVC/PVC TERMOIZOLOWANE 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Budowa i wymiary standardowych zespołów rurowych termoizolowanych ROSTER 4 5. Sposób montażu i łączenia 4 6. Określenie dopuszczalnego

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Str. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - DOBÓR CIEPŁOMIERZA GŁÓWNEGO Spis zawartości: 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO. www.rehau.pl. Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNY TRANSPORT CHŁODU SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH RAUFRIGO www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł OPŁACALNOŚĆ WSKAZUJĄCA KIERUNKI ROZWOJU RAUFRIGO FIRMY REHAU OTWIERA NOWY WYMIAR W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001

PL 04/2014. SYSTEM KAN-therm. Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 PL 04/2014 SYSTEM KAN-therm Nowoczesne systemy dla sprężonego powietrza ISO 9001 Instalacje sprężonego powietrza w Systemie KAN therm System KAN therm to optymalny, kompletny multisystem instalacyjny,

Bardziej szczegółowo

System KAN-therm Push Platinum

System KAN-therm Push Platinum SYSTEM KAN-therm Push Platinum to: PEWNOŚĆ NIEZAWODNOŚĆ TRWAŁOŚĆ WYGODA PEWNOŚĆ dzięki gwarancji materiałowej do 15 lat na wszystkie elementy systemu: rura, złączka, pierścień Możliwość przedłużenia 10

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania projektowego.

Spis zawartości opracowania projektowego. 1 Spis zawartości opracowania projektowego. I. Część opisowa. 1. Podstawa opracowania projektowego. 2. zakres opracowania. 3. Trasa projektowanego ciepłociągu. 4. Rozwiązania technologiczne. 5. Kolizje.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE

WYTYCZNE TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE DO PROJEKTOWANIA, BUDOWY I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE Gdańsk marzec 2012 1. CEL DOKUMENTU.... 4 2. NORMY BRANśOWE.... 4 3. ZAKRES STOSOWANIA WYMAGAŃ.... 5 4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE.... 5 4.1 Stalowa rura przewodowa.... 5 4.2 Izolacja termiczna.... 6 4.3 Płaszcz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Dostawa łopatek dla remontu kapitalnego turbozespołu 13UK125

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami

Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych czynności Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw armatury wraz z napędami PW-WI-I01-D02 Załącznik nr 2 Wykaz podstawowych Jednostki Inspekcyjnej w zakresie odbioru dostaw wraz z napędami Definicje i skróty Jednostka inspekcyjna zostanie pisemnie powiadomiona o osiągnięciu punktu.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl KATALOG WYROBÓW RURY I ZŁĄCZKI

Bardziej szczegółowo

Urządzenia ciśnieniowe (PED)

Urządzenia ciśnieniowe (PED) wykorzystanych przy produkcji urządzeń ciśnieniowych. W przypadku dodatkowych norm zharmonizowanych dla materiałów, domniemanie 1 PN-EN 3-8:2010 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Załącznik nr 13 a do Regulaminu Konkursu nr 1/POIiŚ/9.2/2010 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO. system, który łączy. Warszawa, 02.02.2015r. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA ELEMENTÓW SYSTEMU PRZESYŁOWEGO Warszawa, 02.02.2015r. Spis treści: 1. Historia wprowadzania Wytycznych do projektowania 2. Wytyczne, a regulacje prawne 3. Wytyczne a

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA PALCZASTE URZĄDZENIA DYLATACYJNE 1.Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o.

WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. WYTYCZNE projektowania sieci ciepłowniczych obowiązujące w LPEC Sp. z o.o. Opracował zespół: Włodzimierz Mosakowski... Grzegorz Oleksy... Andrzej Rusek... Artur Starobrat... Dariusz Szabatkiewicz... Mirosław

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Przyłącze cieplne SKŁADNIK OPRACOWANIA

Przyłącze cieplne SKŁADNIK OPRACOWANIA S t r o n a 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 604 469 436, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 NUMER EGZ. 6 INWESTYCJA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y I N W E S T Y C J A B u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j p r z y g i m n a z j u m s a m o r z ą d o w y m w I ł a w i e P R O J E K T P R Z Y Ł A C Z A C I E

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8

INSTALACJA WOD-KAN. Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan w budynku garażu przy ul.skłodowskiej- Curie 1 dz nr 106/8 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str 1-9 2. Rysunki: Instalacja wod-kan rzut garażu Instalacja wod-kan - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej Rys nr-s1 Rys nr-s5 1 INSTALACJA WOD-KAN

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO PZŁ Olsztyn ul. Leśna 3N dz. 1/110 w Olsztynie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA S - 1.02.2007 INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych

Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych Cyfrowa sygnalizacja stanów awaryjnych w systemach rur preizolowanych proaktywny system nadzoru i wykrywania usterek Centralny nadzór i sygnalizacja stanów awaryjnych systemów rur preizolowanych Generowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa

Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa Str. 1 Specyfikacja techniczna ST-01 - Instalacja wodno-kanalizacyjna i wewnętrzna instalacja hydrantowa KODY CPV: 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Tel.: (071) 34 219 14, 34 450 83 (do 85); fax. 34 443 41 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW KOMUNIKACJI I INŻYNIERII MIEJSKIEJ BIPROSKIM Sp. z o.o. ul. Kraińskiego 16 50-153 WROCŁAW (adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE

Izolacje termiczne ZAKŁAD MECHANICZNY MECYJE Izolacje termiczne Zakład Mechaniczny Mecyje Oddział Gdańsk: Ul. Siennicka 25, 80-958 Gdańsk tel: 791-693-959 adres email: biuro@mecyje.eu 1 P A G E Szanowni Państwo. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Bardziej szczegółowo

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001

Ø 16 110 mm. SYSTEM KAN therm. Wysoka jakość w rozsądnej cenie ISO 9001 Ø 16 110 mm SYSTEM KAN therm PP Wysoka jakość w rozsądnej cenie Spis treści 3 System KAN-therm PP Materiał... 94 Instalacje wodociągowe... 95 Rury... 95 Wydłużalność cieplna... 98 Kompensacja wydłużeń...

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe.

Bogdan Majka. Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Bogdan Majka Dobór kształtek do systemów rurowych. Sztywności obwodowe. Toruń 2012 Copyright by Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PRZYŁĄCZY INWESTOR: EGZEMPLARZ NR 1 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kielcach ul. Mielczarskiego 139/143, 25-611 KIELCE tel. +48 041 3684282, fax. +48 041 3684156 PROJEKT BUDOWLANO-

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu

Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych do przesyłania gazu NAFTA-GAZ wrzesień 2012 ROK LXVIII Piotr Szewczyk Instytut Nafty i Gazu, Kraków Badania odporności na oddziaływania punktowe rur polietylenowych warstwowych układanych w gruncie rodzimym, przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

4. Technologia wykonania

4. Technologia wykonania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest sieć i przyłącz gazowy średniego ciśnienia wykonywany jako likwidacja kolizji z projektowanymi boiskami sportowymi w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne

Przedmiar robót. Instalacje sanitarne Przedmiar robót Instalacje sanitarne Obiekt Kod CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne Budowa ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin Inwestor Jednostka Woskowa 4340 ul.narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Bardziej szczegółowo

REMONT GABINETÓW LEKARSKICH PORADNI DZIECI CHORYCH NA PARTERZE BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE

REMONT GABINETÓW LEKARSKICH PORADNI DZIECI CHORYCH NA PARTERZE BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE REMONT GABINETÓW LEKARSKICH PORADNI DZIECI CHORYCH NA PARTERZE BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 34 W WARSZAWIE TOM 2/3 INSTALACJE SANITARNE NAZWA OPRACOWANIA: REMONT GABINETÓW LEKARSKICH PORADNI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH APARATU

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH APARATU Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, 33-101 Tarnów Tel.: (0-14) 637-23-20 Fax: (0-14) 637-44-95 e-mail: pkch@grupaazoty.com www.grupaazoty.com Zamawiający: SYNTHOS

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne

OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34. TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne OBIEKT : Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego. Wiślica 34 TREŚĆ : Projekt techniczny inst. C.O. BRANŻA : Instalacje sanitarne INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH 43-430 Skoczów ul.krzywa 4 PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-02 MONTAŻ OGRODZEŃ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2006/C 311/07)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2006/C 311/07) 19.12.2006 C 311/31 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 Nazwa i adres obiektu Przebudowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Zmiany techniczne zastrzeżone. Katalog 2O14

Zmiany techniczne zastrzeżone. Katalog 2O14 Katalog 2O14 Kompletny zakres typów Instalacje wodne Strona 3 Instalacje solarne Strona 4 Super Kuferek Instalatora Strona 5 Narzędzia Strona 5 Produkty do połączeń Strona 5 Instrukcja montażu Strona 6

Bardziej szczegółowo

Przyłącze ciepłownicze preizolowane DN 65 do budynku nr 2 przy ul. Lotniczej w Grudziądzu SPIS TREŚCI

Przyłącze ciepłownicze preizolowane DN 65 do budynku nr 2 przy ul. Lotniczej w Grudziądzu SPIS TREŚCI PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Przyłącze ciepłownicze preizolowane DN 65 do budynku nr 2 przy ul. Lotniczej w Grudziądzu SPIS TREŚCI I. DOKUMENTY PODSTAWOWE II. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY

Bardziej szczegółowo