VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A"

Transkrypt

1 VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE (na podstawie WYTYCZNYCH WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) - wersja 3 - grudzień 2016) Wersja 2, styczeń 2017 Warszawa, styczeń 2017

2 KARTA ZMIAN Wersja Wprowadzona zmiana Strona Styczeń 2017 Uzupełniono tekst 5 Styczeń 2017 Uzupełniono tekst 9 Styczeń 2017 Zmiana zapisów dot. badań 9,10 Styczeń 2017 Zmiana grubości ścianki 21 strona 2/ wersja 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zakres Parametry wody sieciowej w w.s.c Wymagania techniczne Rury stalowe Płaszcz osłonowy Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej Zespół rurowy Izolowanie połączeń spawanych System sygnalizacyjno-alarmowy BRANDES Armatura Zespoły kształtek (łuki, trójniki, podpory stałe, zwężki) Materiały uszczelniające i montażowe Kompensatory Specyfikacja techniczna Normy powołane Załącznik 1 Wymagania dla przewodowych rur stalowych Załącznik 2 Wymiary płaszcza osłonowego Załącznik 3 Wymagania i metody badań izolacji z pianki poliuretanowej Załącznik 4 Wymagania i metody badań preizolowanego zespołu rurowego Załącznik 5 Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach DN 800, możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES Załącznik 6 Średnice odwodnień i odpowietrzeń w zależności od DN rurociągu Załącznik 7 Rodzaje osiowych kompensatorów mieszkowych stosowanych w w.s.c strona 3/ wersja 2

4 1. Zakres Opracowanie obejmuje szczegółowe wymagania techniczne oraz specyfikację techniczną dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych wysokoparametrowych rurociągów warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) układanych bezpośrednio w gruncie 2. Parametry wody sieciowej w w.s.c. 2.1 Robocze parametry wody sieciowej w węzłach cieplnych i rurociągach wysokoparametrowych w.s.c. wynoszą: ciśnienie p r w = 1,6 MPa temperatura zasilanie t r w z = 119 C temperatura powrót t r w p = 59 C 2.2 Z uwagi na możliwość przekroczenia roboczej temperatury wody sieciowej w rurociągach zasilających średniodobowo o 5 C, armaturę i urządzenia w węzłach cieplnych i w rurociągach ciepłowniczych wysokoparametrowych pod względem wytrzymałościowym należy dobierać/ projektować dla temperatury t r w z max = 124 C przy ciśnieniu 1,6 MPa. Warunki na obydwa parametry muszą być spełnione równocześnie. 3. Wymagania techniczne 3.1. Rury stalowe odcinek rury stalowej (o długości 6, 8, 12, 16 m) stosowany do prefabrykacji nie może zawierać połączeń (obwodowych): spawanych, gwintowanych, kołnierzowych i innych, stan powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 253 p oraz stopniom czystości A, B lub C wg PN-EN ISO , grubości ścianek oraz wymagania dotyczące wykonania stalowych rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w w.s.c. przedstawiono w załączniku 1, 3.2. Płaszcz osłonowy materiałem podstawowym, z którego wykonywany jest płaszcz osłonowy, ma być polietylen, spełniający wymagania podane w PN-EN 253 p , właściwości i metody badań płaszcza osłonowego zgodne z wymaganiami PN-EN 253 p , nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego określone są w PN-EN 253 p tabela 5, nominalne średnice zewnętrzne i minimalne grubości ścianek płaszcza osłonowego w zależności od średnicy nominalnej i średnicy zewnętrznej rury przewodowej przedstawiono w załączniku Izolacja ze sztywnej pianki poliuretanowej izolację stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), spełniająca wymagania PN-EN 253 p. 4.4, o właściwościach określonych w załączniku 3, środek porotwórczy, pozwalający na zachowanie przyjętych metod przetwarzania systemów poliuretanowych, powinien być substancją czystą ekologicznie, mającą zerowe oddziaływanie na warstwę ozonową (posiadający zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej: ODP= 0), grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama, jak na rurociągu zasilającym Zespół rurowy spełniający wymagania PN-EN 253 p. 4.5, zgodnie z załącznikiem 4. strona 4/ wersja 2

5 3.5. Izolowanie połączeń spawanych Złącze (kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy sąsiednimi odcinkami rur oraz kształtkami preizolowanymi) ma spełniać wymagania normy PN-EN 489. Wszystkie mufy mają posiadać świadectwo badania obciążenia od gruntu w skrzyni z piaskiem wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym na co najmniej trzech próbkach (świadectwo badania typu). Złącza zgrzewane elektrycznie mają dodatkowo posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO Do zabezpieczania izolacji na połączeniach spawanych dla rurociągów DN32 DN400 należy stosować mufy termokurczliwe z polietylenu wysokiej gęstości HDPE sieciowane radiacyjnie na całej długości (za wyjątkiem miejsc umożliwiających wgrzewanie korków, jeśli występują), z klejem i mastyką uszczelniającą lub jednolitą masą adhezyjno uszczelniającą. Osłonę izolacji na połączeniach spawanych dla nominalnych średnic rur przewodowych DN 450 mają stanowić mufy zgrzewane elektrycznie. Mufy zgrzewane elektrycznie mają ponadto posiadać świadectwa z badań, wykonanych zgodnie z PN-EN 253: p surowca zastosowanego do ich produkcji, p wskaźnika szybkości płynięcia materiału. Zabezpieczeniem otworów montażowych w mufach mają być stożkowe korki wtapiane wykonane z PEHD. Z uwagi na jakość wyrobów/ pianki PUR w złączu nie dopuszcza się do stosowania muf: składanych metalowych, nasuwkowych sieciowanych w inny sposób, niż radiacyjnie, nasuwkowych termokurczliwych niesieciowanych zgrzewanych elektrycznie, bez względu na średnicę - z jednym otworem montażowym. Stosowane rozwiązania powinny posiadać rekomendację akredytowanego Laboratorium Badawczego Veolia Energia Warszawa S.A. oraz referencje po co najmniej jednym roku eksploatacji. Rekomendowane mufy: zgrzewane elektrycznie otwarte typu: Ewelcon, TSC, PE-L, Isojoint E, Plate Joint, Band Joint produkcji Brugg, Mittel, Kamitech, Isoplus, Logstor termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typu: MDPW, MTX, CT MTX, Isojoint SX, BX. produkcji Radpol, CEGA, LOGSTOR, CONTROL TEST, ISOPLUS z klejem i mastyką uszczelniającą lub jednolitą masą adhezyjno uszczelniającą na końcach. Izolowanie połączeń spawanych musi odbywać się poprzez mechaniczne wtryśnięcie pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. W uzasadnionych przypadkach, na zasadzie odstępstwa, do izolowania połączeń spawanych, dopuszcza się: półcylindryczne otuliny ze sztywnej pianki PUR, posiadające świadectwo z badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A. strona 5/ wersja 2

6 W przypadku izolowania połączeń spawanych otulinami półcylindrycznymi należy mieć na uwadze fakt kompleksowego pogorszenia, z powodu przerwania ciągłości izolacji, wytrzymałości na ścinanie. Przy dużej ilości załamań i odgałęzień pogorszenie to może spowodować, że rurociąg preizolowany, który jest z założenia konstrukcją zespoloną, stanie się konstrukcją ślizgową, ręczne izolowanie połączeń spawanych na rurociągach do DN300. Pianka ma być dostarczana w zestawach porcjowanych, z określoną nazwą dostawcy, instrukcją przechowywania i użycia oraz określonym terminem trwałości. Pianka musi posiadać świadectwo z badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A System sygnalizacyjno-alarmowy BRANDES Stosowany w w.s.c. system sygnalizacyjno alarmowy został oparty na założeniach opracowanych przez niemiecką firmę BRANDES. Działa on na zasadzie pomiaru rezystancji pętli pomiarowej. W piance poliuretanowej rur i elementów preizolowanych umieszczone są przewody: czujnikowy (BS-FA) niklowo-chromowy o średnicy 0,5 mm i stałej oporności 5,7Ω/m, w czerwonej izolacji teflonowej z perforacją, co 15 mm, powrotny (BS-RA) miedziany o średnicy 0,8 mm i stałej oporności 0,036Ω/m, w zielonej izolacji teflonowej. Liczba i rozmieszczenie par przewodów zależą od średnicy nominalnej rurociągu (elementu) preizolowanego: DN para przewodów sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie za dziesięć druga, 500 DN pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych, w rozstawie na obwodzie, co 180, 800 DN pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych, DN > pary przewodów sygnalizacyjno alarmowych. Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach preizolowanych 800 DN 1000 oraz DN>1000 przedstawiono w załączniku 5. Możliwości systemu BRANDES pokazano w załączniku 5. Przewody tworzą pętlę pomiarową o maksymalnej długości (długość przewodu czujnikowego), nadzorującą tym samym odcinek rury o długości (załącznik 5). Zalecanym jest, aby na zakończeniach pętli pomiarowych umieszczane były jednostki, które pozwalają na ciągłą kontrolę i automatyczną lokalizację uszkodzeń. Elementy systemu nadzoru mają spełniać wymagania normy PN-EN Armatura Wymagania szczegółowe dot. armatury przemysłowej stosowanej w rurociągach w.s.c: z końcówkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskowęglowych, o średnicach i grubościach ścianek podanych w załączniku 1, szczegółowe wymagania dot. armatury zawarte są w opracowaniach umieszczonych na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A. Wymagania techniczne dla armatury zaporowej/ regulującej stosowanej w wysokoparametrowych rurociągach wodnych Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla przepustnic zaporowo - regulujących DN 200 przeznaczonych do montażu w wysokoparametrowych rurociągach wodnych warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) Wymagania techniczne oraz specyfikacja techniczna dla kurków kulowych zaporowych DN 500 przeznaczonych do montażu w wysokoparametrowych rurociągach wodnych warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) W rurociągach: DN 600 zalecane jest stosowanie przepustnic zaporowych: z wielowarstwową uszczelką lamelową, strona 6/ wersja 2

7 z siedliskiem, obrzeżem dysku i trzpieniem napędowym wykonanym ze stali odpornej na korozję, odpornych na różnicę ciśnień przy zamykaniu i otwieraniu p = 1,6 MPa, z możliwością dławienia przepływu oraz zasilania z obu stron. 200 DN 500 zalecane jest stosowanie kurków kulowych lub przepustnic zaporowych z uszczelką lamelową, DN 150 zalecane jest stosowanie kurków kulowych: element odcinający (kula) oraz trzpień napędowy wykonane z materiałów odpornych na korozję, elementy wpływające na szczelność kurków (pierścienie dociskowe i podtrzymujące uszczelkę) wykonane z materiałów odpornych na korozję, Armatura odcinająca DN 125 ma być wyposażona w napęd ręczny z przekładnią mechaniczną, W rurociągach preizolowanych: DN 200 należy stosować armaturę odcinającą niepreizolowaną, DN < 200 należy stosować armaturę odcinającą preizolowaną Armatura preizolowana ma być wykonana zgodnie z PN-EN Armatura odcinająca w odwodnieniach i odpowietrzeniach: średnice odwodnień i odpowietrzeń (wraz z zalecanymi grubościami rur) w zależności od średnicy rurociągu głównego podano w załączniku 6, korpus armatury odcinającej poza preizolacją montowanej w studzienkach ma być wykonany ze stali odpornej na korozję, zabrania się stosowania odwodnień tzw. górnych, nie należy stosować tzw. paneli odcinająco odpowietrzających (zblokowanej w jednym elemencie preizolowanym armatury odcinającej i odpowietrzenia) Osłonę paneli z armaturą odcinającą, paneli odwadniających oraz odpowietrzających powinny stanowić elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką Elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką 3.8. Zespoły kształtek (łuki, trójniki, podpory stałe, zwężki) wymagania i badania zgodnie z PN-EN 448, zaleca się, aby osłonę trójników stanowiły elementy HDPE z tzw. wyciąganą szyjką, przewodowa rura stalowa w gatunku określonym w załączniku 1, grubość ścianki stalowej kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki prostej stalowej rury przewodowej łuki stalowe wykonanie łuków stalowych wg załącznika 1, kontrola spoin części stalowych przed zaizolowaniem: wzrokowa ocena powierzchni 100 % spoin, dla rur przewodowych DN 350 badanie szczelności 100% spoin, kontrola radiograficzna lub ultradźwiękowa spoin czołowych: 5% dla rur przewodowych DN % dla rur przewodowych DN % dla rur przewodowych DN 400 Spoiny powinny odpowiadać poziomowi jakości B według PN-EN ISO strona 7/ wersja 2

8 3.9. Materiały uszczelniające i montażowe wg specyfikacji producentów rur preizolowanych oraz inne, dopuszczone przez Veolia Energia Warszawa S.A., na przykład: uszczelnienia gazoszczelne do przejść przez ściany WGC produkcji INTEGRA, manszety EPDM produkcji INTEGRA, PSI płozy produkcji INTEGRA, FRANKEN PLASTIK (system RACI), PSI, EUROSPACER 5, uszczelki końcowe termokurczliwe produkcji INTEGRA, ENERGOFIT, RADPOL, CANUSA, CEGA, Berry Plastics, Taśmy i opaski termokurczliwe powinny posiadać świadectwo z badań obciążenia od gruntu wg PN-EN Kompensatory Kompensatory niepreizolowane przeznaczone do montażu w komorach ciepłowniczych (załącznik 7) kompensatory mają być wykonane zgodnie z PN-EN mieszki kompensatorów wielowarstwowe, wykonane ze stali austenitycznych X6CrNiTi18-10 (materiał ) lub X6CrNiMoTi (materiał ) wg PN-EN 10088, osłona wewnętrzna mieszka powinna być wykonana z takiego materiału, jak mieszek, osłona zewnętrzna mieszka ma być wykonana ze stali niestopowej niskowęglowej, z określonym naciągiem wstępnym, z końcówkami do spawania wykonanymi ze stali niestopowych niskowęglowych, o średnicach i grubościach ścianek podanych w załączniku 1, wytrzymałość zmęczeniowa mieszka kompensatora: min pełnych cykli pracy (nie dotyczy kompensatorów jednorazowych), szczegółowe wymagania dot. kompensatorów zawarte są w opracowaniu umieszczonym na stronie internetowej Veolia Energia Warszawa S.A. Wymagania techniczne dla osiowych kompensatorów mieszkowych przeznaczonych do montażu w rurociągach warszawskiego systemu ciepłowniczego (w.s.c.) Kompensatory preizolowane (załącznik 7) Kompensator preizolowany powinien być wykonany wg dokumentacji konstrukcyjnej producenta rur preizolowanych. Mieszek kompensatora powinien posiadać zabezpieczenie przed nadmiernym rozciągnięciem przekraczającym maksymalną zdolność kompensacyjną Kompensatory jednorazowe Kompensator jednorazowy nie preizolowany powinien być wykonany zgodnie z wymogami normy PN-EN Konstrukcja kompensatora jednorazowego powinna po jego zaspawaniu pozwolić na przeniesienie naprężeń ściskających i rozciągających o wartościach identycznych jak dla prostych odcinkach rur prostych. 4. Specyfikacja techniczna Specyfikacja obejmuje wymagania formalne przy składaniu ofert oraz przy dostawach w ramach przetargów organizowanych przez Veolia Energia Warszawa S.A., na zakup rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym 4.1. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia rur i elementów preizolowanych wykonanych zgodnie z Wymaganiami technicznymi określonymi w p Wraz z ofertą dostawca musi dostarczyć następujące dokumenty: Deklarację określającą system surowcowy zastosowany do produkcji pianki PUR. strona 8/ wersja 2

9 Krajowe deklaracje zgodności dostarczanych wyrobów z wymaganiami norm: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN Sprawozdanie z badania współczynnika przewodzenia ciepła przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze na aparacie rurowym, zgodnie z normami PN-EN ISO 8497 oraz PN-EN 253. Wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ 50 (W/mK) ma być podana razem z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego Sprawozdanie z badania wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed i po starzeniu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium badawcze. Wartości wytrzymałości na ścinanie styczne i osiowe przed starzeniem mają być podane z gęstością oraz wytrzymałością na ściskanie pianki PUR, w odniesieniu do zastosowanego systemu surowcowego Deklarację określającą materiał, z którego wykonany jest płaszcz osłonowy HDPE Aktualne (nie starsze niż pół roku) wyniki badań granulatu - gęstości, MFR, OIT Wyniki badań płaszcza osłonowego HDPE - gęstości, odporności na pękanie, skurczu wzdłużnego, wydłużenia, MFR, OIT Wymiary geometryczne (średnicę i grubość ścianki) rury przewodowej i płaszcza osłonowego HDPE w funkcji DN rur preizolowanych objętych dostawą Sprawozdanie z badania obciążenia od gruntu (tzw. badania w skrzyni z piaskiem) wszystkich typów złączy preizolowanych objętych przetargiem, wykonane zgodnie z PN-EN Badanie obciążenia od gruntu, zgodnie z wymaganiami PN-EN 489, jest badaniem typu, co oznacza, że świadectwo ma zawierać wyniki badań co najmniej trzech złączy Złącza zgrzewane elektrycznie mają dodatkowo posiadać świadectwo badania odporności na pękanie wg ISO Dla złączy zgrzewanych elektrycznie deklarację określającą materiał, z którego wykonane są mufy z wynikami badań (gęstość, MFR) Wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych wraz z instrukcją wykonywania złączy preizolowanych na połączeniach spawanych Gwarancję na minimum 60 miesięcy od daty dostarczenia partii towaru Wraz z każdą dostawą dostawca musi dostarczyć następujące dokumenty: Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN oraz poświadczenie badania jakościowego stalowych rur przewodowych wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa W przypadku dostawy pianki PUR w zestawach porcjowanych dokument określający: dostawcę pianki, instrukcję przechowywania i użycia oraz termin trwałości Instrukcję przenoszenia i składowania materiałów preizolowanych Dokumenty wystawione przez producenta rur preizolowanych: Deklarację wykonania elementów preizolowanych zgodnie z normami EN 253, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN strona 9/ wersja 2

10 Potwierdzenie kontroli jakości zapewniającej o utrzymywaniu zamierzonego (zgodnego z normami EN 253, PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 449, PN-EN 14419) poziomu jakości wyrobów Elementy preizolowane mają być dostarczane w taki sposób, aby umożliwić rozładunek mechaniczny. Opakowanie nie podlega zwrotowi (dotyczy również palet) Badania Zamawiający zastrzega sobie prawo do: kontroli jakości materiałów i komponentów oraz procesu produkcyjnego na każdym jego etapie. Dostawca powinien powiadomić zamawiającego o rozpoczęciu produkcji, odbioru jakościowego przed wysłaniem partii wyrobów (zespół kontrolny 2 3 osoby, przejazdy i pobyt u producenta na koszt dostawcy/ producenta) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli, polegającej na badaniu wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym - pod względem zgodności parametrów dostarczonych wyrobów z wymaganiami normy PN-EN 253. W przypadku wykazania niezgodności kosztem badań zostanie obciążony dostawca. Wykazanie niezgodności może spowodować odrzucenie partii dostarczonych wyrobów. Trzykrotne wykazanie niezgodności w odniesieniu do tego samego producenta spowoduje wykluczenie z następnego przetargu Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie realizacji umowy do kontroli, polegającej na przeprowadzeniu badań próbek pobranych z partii wyrobów z otrzymanych materiałów preizolowanych (jako partię wyrobów rozumie się komplet materiałów preizolowanych dla odrębnego zadania inwestycyjnego) we własnym akredytowanym Laboratorium Badawczym Veolia Energia Warszawa S.A. Celem badań jest sprawdzenie wybranych własności dostarczonych wyrobów i porównanie wyników z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 253:2009+A2:2015. Wykazanie niezgodności może skutkować dla Dostawcy/ Producenta: obciążeniem kosztami badań. odrzuceniem partii wyrobów lub obniżeniem wartości wynagrodzenia W przypadku dostawy materiałów preizolowanych na rurociągi magistralne DN 400 w klasie projektowej C Zamawiający ma prawo wymagać od Oferenta wykonanie obliczeń kontrolnych statyki rurociągów ciepłowniczych. Obliczenia mają być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN i zawierać ocenę stanu naprężeń ściskających w izolacji PUR na załamaniach kompensacyjnych i trójnikach, ocenę stanu naprężeń oraz przemieszczeń w newralgicznych punktach sieci (trójniki, łuki kompensacyjne itp.) oraz obliczenia stabilności konstrukcji liniowej. Dostawca jest zobowiązany do potwierdzenia możliwości wykonania w/w obliczeń poprzez załączenie do oferty przykładowych własnych obliczeń statycznych wykonanych dla sieci cieplnych o podobnych średnicach. 5. Normy powołane 5.1 PN-EN 253+A2: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu strona 10/ wersja 2

11 5.2 PN-EN 448: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej w poliuretanu i płaszcza osłonowego z polietylenu 5.3 PN-EN 488: Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 5.4 PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu 5.5 PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze -System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - System kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 5.6 ISO 16770:2004 Plastics Determination of environment al stress cracking (ESC) of polyethylene Full notch creep test (FNCT) 5.7 PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Określanie właściwości w zakresie przepływu ciepła w stanie ustalonym przez izolacje cieplne przewodów rurowych 5.8 PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 5.9 PN-EN A1:2010 Projektowanie i montaż systemu preizolowanych rur zespolonych 5.10 PN-EN ISO :2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 5.11 PN-EN :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 5.12 PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości 5.13 PN-EN : Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 5.14 PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 5.15 PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 5.16 PN-EN ISO 5817: Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych 5.17 PN-EN : Stale odporne na korozję - Część 1: Gatunki stali odpornych na korozję 5.18 PN-EN A1:2012 Metalowe mieszkowe złącza kompensacyjne do zastosowań ciśnieniowych 5.19 PN-EN :2012/A1: Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały strona 11/ wersja 2

12 Załącznik 1 Wymagania dla przewodowych rur stalowych 1. W zależności od średnicy nominalnej rurociągu, rury przewodowe stosowane w w.s.c. mają być wykonane ze stali niestopowych, z rur ze szwem według tabeli 1-1. Średnica nominalna DN Proces wytwarzania Gatunek stali Norma przedmiotowa Tabela 1-1. DN 50 Zgrzewanie elektryczne P235TR2 P235TR1 1 PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej DN < 400 DN 400 Zgrzewanie elektryczne P235GH Spawanie łukiem krytym spoina spiralna P235GH PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej PN-EN :2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej 2. Dopuszcza się stosowanie rur ze stali P265GH 3. Dopuszcza się stosowanie rur przewodowych bez szwu ze stali P235GH wg PN-EN A2:2009 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej. 4. Średnice i grubości ścianek oraz masy stalowych rur przewodowych mają być zgodne z PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem - Wymiary i masy na jednostkę długości. 5. Tolerancje grubości ścianek rur przewodowych mają być zgodne z normami przedmiotowymi: PN-EN : , PN-EN :2004/A1:2006, PN-EN :2004/A1:2006 oraz PN-EN :2004/A1: Zalecane grubości ścianek rur stalowych stosowanych w prostych odcinkach rur preizolowanych oraz przeznaczonych do montażu w węzłach cieplnych określono w tabeli 1-2 (kolumny 4, 5). 7. Dopuszcza się inne grubości ścianek w przypadkach uzasadnionych warunkami wytrzymałościowymi, lokalizacyjnymi oraz innymi podlegającymi indywidualnej ocenie na etapie opracowania projektów technicznych. 8. Oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociągów w.s.c. powinno: zapewniać identyfikowalność pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli, zawierać: wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału), nazwę lub znak producenta, stempel przedstawiciela kontroli zgodnie z PN-EN :2012 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały. 1 Pod warunkiem przeprowadzenia badań udarności, podobnie jak dla stali P235TR2 strona 12/ wersja 2

13 Tabela 1-2. Grubość ścianki rury stalowej g, mm DN d z, mm DN < 400 DN 400 EN 253 (rury zgrzewane (rury spawane łukiem krytym elektrycznie) ze spoiną spiralną) ,4 2,6 3, ,3 2,6 3, ,3 2,9 3, ,1 2,9 3, ,9 3,2 3, ,3 3,6 3, ,7 3,6 3, ,3 4,0 4, ,1 4,5 4, ,0 5,0 5, ,9 5,6 5, ,6 5,6 5, ,4 6,3-6, ,0 6,3-6, ,0 6,3-6, ,0 7,1-7, ,0 8,0-8, ,0 8,8-8, ,0 10,0-10, ,0 11,0-11, ,0 12,5-12, ,0 12,5-14,2 9. Do budowy rurociągów w.s.c. należy stosować rury z ukosowanymi końcami zgodnie z PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania. 10. Grubość ścianki kształtki (trójnika, łuku, zwężki) w żadnym miejscu nie może być mniejsza od minimalnej grubości ścianki stalowej rury przewodowej określonej w tabeli Z.1.2 (kolumny 4, 5). 11. W przypadku: przejścia rurociągu (niepreizolowanego) przez komorę lub podporę stałą, instalacji odwadniających i odpowietrzających w komorach, miejsc wskazanych przez projektantów s.c. należy zawsze stosować rury o grubościach określonych w tabeli 1-3 (kolumny 3, 4). 12. Rury stalowe muszą posiadać świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli. 13. Rury przeznaczone do stosowania w w.s.c mają posiadać poświadczenie badania jakościowego wydane przez Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM Warszawa. strona 13/ wersja 2

14 Tabela 1-3. Grubość ścianki rury stalowej g, mm Zalecana długość sztangi DN d z, mm DN < 400 DN 400 preizolowanej (rury zgrzewane (rury spawane łukiem L, m elektrycznie) krytym ze spoiną spiralną) ,4 3, ,3 3, ,3 3, ,1 3, ,9 3, ,3 4,0-6, ,7 4,0-6, ,3 4,5-6, ,1 5,0-6, ,0 5,6-6, ,9 6,3-6, ,6 6,3-6, ,4-7,1 6, ,0-7,1 6, ,0-7,1 6, ,0-8,0 6, ,0-8,8 6, ,0-10,0 6, ,0-11,0 6, ,0-12,5 6, ,0-14,2 6, ,0-16,0 6, W celu zapewnienia wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne i wytrzymałości na momenty zginające oraz osiowe siły ściskające, trójniki można wzmacniać za pomocą nakładek (płyt). 15. Zalecane długości sztang rur preizolowanych wykonanych metodą tradycyjną określono w tabeli W uzasadnionych przypadkach, przy poawaryjnej wymianie odcinków sieci ciepłowniczej, należy stosować rury o grubościach ścianek dostosowanych do grubości ścianek rur łączonych. 17. Łuki stalowe w kształtkach preizolowanych mają być wykonywane metodą: DN 600 gięcia na zimno rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych, gięcia na gorąco rur ze szwem wzdłużnym lub rur bezszwowych. DN > 600 gięcia na gorąco rur ze szwem wzdłużnym, formowania na gorąco z płyt stalowych. 18. Położenie spoin w łukach musi być zgodne z rysunkiem 1-1. strona 14/ wersja 2

15 Rysunek 1.1 Położenie spoin w łukach strona 15/ wersja 2

16 Załącznik 2 Wymiary płaszcza osłonowego Zależność pomiędzy średnicą nominalną DN, średnicą zewnętrzną rury stalowej d z (mm), średnicą nominalną płaszcza osłonowego D e (mm) oraz grubością ścianki płaszcza osłonowego e min (mm) przedstawiono w tabeli 2-1. Tabela 2-1. DN d z, mm D e, mm e min, mm 20 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 strona 16/ wersja 2

17 Załącznik 3 Wymagania i metody badań izolacji z pianki poliuretanowej Wymagania i metody badań dla izolacji z pianki PUR przedstawiono w tabeli 3-1. Lp. Parametr Wymagania Metodyka badań 1. Gęstość pozorna ρ, kg/m 3 min 55 PN-EN 253:2009+A2: Gęstość pozorna po starzeniu ρ, kg/m 3 - PN-EN 253:2009+A2: Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu min 0,3 PN-EN 253:2009+A2:2015 σ 10, MPa 4. Wytrzymałość na ściskanie w kierunku promieniowym przy 10% odkształceniu - PN-EN 253:2009+A2:2015 po starzeniu σ 10, MPa 5. Chłonność wody po gotowaniu WA vśr, (%m/m) max 10 PN-EN 253:2009+A2: Współczynnik przewodzenia ciepła przed starzeniem λ 50, W/mK Współczynnik przewodzenia ciepła po starzeniu λ 50, W/mK Struktura komórkowa wymiar komórek d, mm Struktura komórkowa wymiar komórek po starzeniu d, mm Struktura komórkowa udział komórek zamkniętych ψ ośr,(%v/v) max 0,029 - max 0,5 Tabela 3-1. PN-EN ISO 8497 PN-EN 253:2009+A2:2015 wartość współczynnika przewodzenia ciepła należy podawać wraz z gęstością izolacji, wielkością komórek, składem gazu w komórkach oraz wytrzymałością pianki PUR na ściskanie PN-EN 253:2009+A2: PN-EN 253:2009+A2:2015 min 88 PN-EN 253:2009+A2:2015 strona 17/ wersja 2

18 Załącznik 4 Wymagania i metody badań preizolowanego zespołu rurowego Wymagania i metody badań dla zespołu rurowego przedstawiono w tabeli 4-1. Tabela 4-1. LP Własność Wartość Opis badania 1. Końce rury min 150 mm bez izolacji PN-EN 253:2009+A2:2015, przygotowane do PN-ISO 6761 spawania Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem i po starzeniu w kierunku osiowym τ 2. ax, MPa: min 0,12 przy temperaturze rury przewodowej 23 ± 2 C min 0,08 przy temperaturze rury przewodowej 140 C Wytrzymałość na ścinanie przed starzeniem i po PN-EN 253:2009+A2: starzeniu w kierunku stycznym w temperaturze min 0,2 pokojowej τ tan, MPa 4. Odchylenie od współosiowości e, mm 3 14, w zależności od DN strona 18/ wersja 2

19 Załącznik 5 Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach DN 800, możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES Schematy ułożenia przewodów alarmowych w rurach preizolowanych 800 DN 1000 oraz DN> 1000 przedstawiono na rysunkach 5-1 i 5-2. Możliwości systemu sygnalizacyjno-alarmowego firmy BRANDES przedstawiono na rysunku 5-3. Na rysunkach 5.4 i 5.5 przedstawiono schematy pętli pomiarowej na prostym odcinku rurociągu i na odcinku z odgałęzieniem. Rysunek 5.1 Schematy ułożenia przewodów systemu nadzoru BRANDES w rurach preizolowanych DN Rysunek 5.2 Schematy ułożenia przewodów systemu nadzoru BRANDES w rurach preizolowanych >DN1000 strona 19/ wersja 2

20 POMIARY KONTROLNE NADZÓR + LOKALIZACJA AUTOMATYCZNA pętla czujnikowa tester BS-MH2 * 400 m * NADZÓR CIĄGŁY 220V/5 0Hz < 400 m urządzenie centralne BS V/5 0Hz R S V/50Hz urządzenie nadzorujące BS-300 LOKALIZACJA RĘCZNA lokalizator ręczny BS-POK 220V/5 0Hz RS 232 * < 2000 m urządzenie centralne BS V/50Hz RS 232 * < urządzenie centralne BS m 500 m urządzenie centralne BS-1010 < m = SYSTEM BS-1 220V/50Hz RS 232 zasilacz trasowy BS-1101/1102 BS-1200 BS-1200 BS-1200 BS V 50Hz BS m 500 m Rysunek 5-3. Możliwości systemu BRANDES: BS-MH2 (LH20S) tester ręczny do pomiarów kontrolnych (pętla do 1800 m) BS-300 (LPS-2) nadzór ciągły (pętla do ) BS-POK (LP10S) lokalizator ręczny (do ) BS-304 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do 400 m) BS-501 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do lub 2 x 500 m) BS-502 nadzór ciągły i lokalizacja awarii (do 2 x ) 100% 0% 100% przewód czujnikowy (NiCr 8020) przewód powrotny (miedziany) Rysunek 5-4. Pętla pomiarowa na prostym odcinku rurociągu 100% 0% 100% przewód czujnikowy (NiCr 8020) przewód powrotny (miedziany) Rysunek 5.5. Pętla pomiarowa na odcinku rurociągu z odgałęzieniem strona 20/ wersja 2

21 Załącznik 6 Średnice odwodnień i odpowietrzeń w zależności od DN rurociągu Średnice odwodnień i odpowietrzeń przedstawiono w tabeli 6-1. Tabela 6-1 odwodnienia Średnica nominalna DN (należy stosować tylko odwodnienia dolne) odpowietrzenia rurociągu grubość ścianki grubość ścianki średnica DN średnica DN g, mm g, mm 32, ,22,6 15, 20 3,22, ,2 15, 20 3,22, ,2 15, 20 3,22,6 125, ,2 25 3, ,2 25 3,2 250, ,2 25 3, ,2 25 3, ,2 40 3, ,6 40 3, ,6 50 3,2 900, 1000, ,0 50 3, ,0 50 3,2 strona 21/ wersja 2

22 Załącznik 7 Rodzaje osiowych kompensatorów mieszkowych stosowanych w w.s.c. Rysunek 7-1. Pojedynczy mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do montażu w komorze ciepłowniczej Rysunek 7-2. Podwójny mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do montażu w komorze ciepłowniczej Rysunek 7-3. Mieszkowy kompensator osiowy przeznaczony do preizolacji Rysunek 7-4. Kompensator jednorazowy przeznaczony do montażu w rurociągach z podgrzewem wstępnym strona 22/ wersja 2

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA GIĘTKICH RUR PREIZOLOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO BUDOWY PODZIEMNYCH WODNYCH RUROCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się

W przypadku, gdy uzasadniają to obliczenia statyczne wykonane dla rurociągu, dopuszcza się Zarządzenie nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie rur przewodowych przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym (w.s.c.) Aktualizacja 11.2015 Na podstawie analiz awaryjności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC 2007-2013. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC Sp. z o.o dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych stosowanych do realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych w ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWO - REGULUJĄCYCH DN 200 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa

Ciśnienie nominalne 1,6 MPa 0,6 MPa SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu W przypadku, gdy wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO Załącznik nr.1 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR, ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH ORAZ IZOLACJI POŁĄCZEŃ METODĄ ZGRZEWANIA ELEKTROOPOROWEGO WYMAGANIA OGÓLNE Proponowany przez oferenta system preizolowany i materiały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami:

Wyroby preizolowane IZOPUR POLSKA projektowane i produkowane są zgodnie z normami: ROZDZIAŁ. Wstęp / informacje ogólne I. WSTĘP / INFORMACJE OGÓLNE. Informacje podstawowe. System rur preizolowanych IZOPUR POLSKA przeznaczony jest do ciepłownictwa jak również chłodnictwa i klimatyzacji.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2.

I. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW DLA ZADANIA NR 1 I NR 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA LPEC S.A. dla zespołów rurowych i kształtek preizolowanych z rur stalowych czarnych w izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszczem osłonowym z polietylenu dla zadania nr 1, nr 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OSIOWYCH KOMPENSATORÓW MIESZKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH

Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH RUROCIĄGACH WODNYCH Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ARMATURY ZAPOROWEJ/ REGULUJĄCEJ STOSOWANEJ W WYSOKOPARAMETROWYCH Wersja marzec 2016 Spis treści 1. Zakres... 3 2. Definicje... 3 3. Wymagania eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010

Badania elementów preizolowanych. Zakopane, 06 maja 2010 Badania elementów preizolowanych Zakopane, 06 maja 2010 W Europie na szeroką skalę prowadzone są badania laboratoryjne surowców i materiałów stosowanych przy produkcji oraz gotowych rur i elementów preizolowanych.

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYCIĄG z Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE (układanych bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami

Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami Ciepła, Jagienki Opis wymagań i parametry równoważności dla elementów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej nazwą własną lub normami LP NAZWA 1. Rurociągi i kształtki preizolowane 2. Złącze mufowe

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych

Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych www.primapipes.eu GRUPA ATAGOR A Edycja 1.2/2016 Prima Pipes polski producent systemów preizolowanych Prima Pipes Sp. z o.o. należąca do grupy Atagor produkuje wysokiej jakości kompletne systemy rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ

WARUNKI TECHNICZNE I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK DO BUDOWY PODZIEMNYCH SIECI CIEPŁOWNICZYCH, DO PRZESYŁU WODY GORĄCEJ Znak sprawy: KZP-2/252/2/DR-5/15 Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Zeszyt 1

Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Projekt wykonawczy Zeszyt 1 Sieci nowoprojektowane: DN00/315 1317,00 m DN150/50 178,30 m DN65/140 16,70 m Sieci nowe - wymiana po trasie istniejących sieci: DN00/315 10,15 m DN80/160 6,5 m SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ. PEC Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie UL. SŁONECZNA 1, KWIDZYN L. dz..../2009 r. Kwidzyn, dnia 10 czerwca 2009 r. Zapytanie ofertowe NA DOSTAWĘ KOMPLETÓW MONTAśOWYCH SYSTEMU RUR PREIZOLOWANYCH, DO MONTAśU ODCINKÓW SIECI ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYMI TABELAMI WARUNKI TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE)

WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) KARTA ZMIAN Wersja Wprowadzona zmiana Strona Luty 2016 Aktualizacja norm Luty 2016 Aktualizacja zapisów p. 5 Izolowanie połączeń spawanych 6, 7 Luty 2016 Wykreślono wyrażenie załącznik 5 7, 15, 17 Luty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Veolia Energia Warszawa S.A. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO Wersja luty 2016 Spis treści: 1. Zakres... 3

Bardziej szczegółowo

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r.

VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. Warunki techniczne projektowania i budowy sieci cieplnych preizolowanych układanych w gruncie. VIII Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 6-7 listopad 2013 r. mgr inż. Ireneusz Iwko iri@logstor.com VIII

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane poniżej 5 000 000 euro Strona1 Nr postępowania RB/04/13 CPV: 45.23.21.40-5 CPV: 45.10.00.00-8 CPV: 45.11.12.00-0 CPV: 45.23.31.40-2 CPV: 45.23.32.20-7 CPV: 45.23.32.22-1 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw

VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw VEOLIA Research and Innovation Heat-Tech Center Warsaw Zmiana współczynnika przewodzenia ciepła izolacji z pianki PUR w rurach preizolowanych po naturalnym i przyspieszonym starzeniu Laboratorium Badawcze

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50%

Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% Zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz emisji CO 2 o ponad 50% System rur - naszym celem jest ukierunkowanie na wzrost sprawności energetycznej Maksymalna redukcja strat ciepła Wzrost wskaźnika zwrotu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK...

OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK... SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE O STOSOWANIU PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK.... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW STOSOWANYCH DO PRODUKCJI PREIZOLOWANYCH RUR I KSZTAŁTEK ZPU MIĘDZYRZECZ.... 3 3. SYSTEM WYKRYWANIA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KURKÓW KULOWYCH NISKOPARAMETROWYCH Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 18.08.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa ul.

Bardziej szczegółowo

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011

Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 Badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC S.A. Zakopane, 18 20.05.2011 W Laboratorium Badawczym OBRC SPEC S.A. prowadzone są badania elementów preizolowanych oraz izolacji przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r.

XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Rurociągi preizolowane - Zmiany w strukturze Norm Europejskich XI Konferencja Techniczna IGCP Warszawa 04 05 listopada 2015 r. Ireneusz Iwko iri@logstor.com Rurociągi preizolowane normy stan aktualny PN-EN

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne

Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne Systemy preizolowane w sieciach ciepłowniczych ocena stosowanych rozwiązań z perspektywy około 30 lat eksploatacji, punkty krytyczne Ewa Kręcielewska 26/04/2012/ Ośrodek Badawczo Rozwojowy Ciepłownictwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU. Ewa Kręcielewska Damien Menard WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA IZOLACJI W RURACH PREIZOLOWANYCH PO NATURALNYM I SZTUCZNYM STARZENIU Ewa Kręcielewska Damien Menard TRWAŁOŚĆ RUROCIGÓW PREIZOLOWANYCH Okres szacowanej przewidywanej trwałości

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2017.03.16. Nr sprawy 8/ZO/D/2017 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012

Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11 września 2012 WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM HDPE (UKŁADANYCH BEZPOŚREDNIO W GRUNCIE) Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych przeznaczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA IZOLACJI TERMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA NA RUROCIĄGACH WARSZAWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ

DAR-FLEX SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ SYSTEM RUR PREIZOLOWANYCH ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. DO SIECI WYSOKOPARAMETROWYCH GIĘTKIE SYSTEMY RUROWE Z RURĄ PRZEWODOWĄ STALOWĄ DAR-FLEX 1 ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE

Bardziej szczegółowo

Finpol rohr Sp. z o. o.

Finpol rohr Sp. z o. o. WITAMY RURY PREIZOLOWANE 01-918 WARSZAWA ul. Nocznickiego 33 finpol@finpol.com.pl STRUKTURA FINPOL ROHR STATUS FIRMY : rok założenia 1991; SPEC Warszawa 100% kapitał i udziałowiec firmy; terminowość w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Specyfikacja techniczna 2. Przedmiot specyfikacji 3.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej 2xDN100/80/50 ul. Mariacka do Boh.Warszawy w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 100/80/50 mm od komory ul. Mariacka 33 do ul. Boh. Warszawy 54 w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania

OPIS TECHNICZNY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1.1.Podstwa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 2 x DN 40 mm do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE 1.1.Podstwa opracowania Projekt

Bardziej szczegółowo

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I

Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I C iepłownictwo Straty przenikania ciepła w wodnych rurociągach ciepłowniczych część I Heat transfer losses in the district heating pipelines part I EWA KRĘCIELEWSKA Wstęp W latach 2013 2016 prowadzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa materiałów preizolowanych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa materiałów preizolowanych W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o. o. jako Zamawiający sektorowy

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY

Przebudowa sieci cieplnej w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wymiany sieci cieplnej tradycyjnej zabudowanej w kanale na preizolowaną niskich parametrów DN 2 x 200 mm w ul. Piastowskiej i Parkowej w Nysie 1.INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8877/2012 Preizolowane rury, kształtki, armatura oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych WARSZAWA Aprobata techniczna została

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SIECI CIEPLNEJ (SYSTEM FINPOL)

SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SIECI CIEPLNEJ (SYSTEM FINPOL) SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SIECI CIEPLNEJ (SYSTEM FINPOL) Lp. Wyszczególnienie Ilość sztuk 1 3 ETAP I 8 1 standardową i L=1,0m Rura prosta preizolowana 33,9x5,6/50 z izolacją standardową i L=1,0m Rura prosta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2

Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 I. Wstęp Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny Zakup i dostawa wraz z rozładunkiem rur stalowych izolowanych i nieizolowanych dla Operatora

Bardziej szczegółowo

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011

KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 KATALOG Warszawa, wrzesieñ 2011 Informacja o firmie: Finpol Rohr produkuje kompletne systemy preizolowane dla podziemnych (w rurze osłonowej z polietylenu) i napowietrznych sieci ciepłowniczych ( w rurze

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0.

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0. Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Załącznik nr 14 Modernizacja fragmentu sieci magistralnej Dn500 w obrębie komory ciepłowniczej K0. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Kulerskiego 24 (SM Dom Marzeń).

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Kulerskiego 24 (SM Dom Marzeń). Załącznik nr 2 Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego w budynku przy ul. Kulerskiego 24 (SM Dom Marzeń). OPEC GRUDZIĄDZ wydaje warunki techniczne do projektowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZASUW KLINOWYCH DN PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM (W.S.C.)

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZASUW KLINOWYCH DN PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM (W.S.C.) WYMAGANIA TECHNICZNE DLA ZASUW KLINOWYCH DN 40 300 PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM (W.S.C.) Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 11.08.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania Rurociągi i armatura

Zakres opracowania Rurociągi i armatura OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej na odcinku od komory K-3/32 do komory K-615 przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy Projekt opracowano na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200

Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR. Uponor Infra Fintherm a.s. Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych. Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Rury preizolowane Z IZOLACJĄ PUR Szeroki wybór materiałów rur preizolowanych Rury preizolowane od DN 20 do DN 1200 Wysoka odporność termiczna izolacyjnej pianki PUR Niskie straty ciepła Uponor Infra Fintherm

Bardziej szczegółowo

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych

rury ochronne termoizolacyjne z tworzyw sztucznych 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Zastosowanie 3 3. Budowa i wymiary 3 4. Sposób montażu i łączenia 3 5. Określenie dopuszczalnego czasu postoju w zespołach rurowych termoizolowanych przed zamarzaniem 4 6. Prefabrykacja

Bardziej szczegółowo

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych

System. System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System System złączy termokurczliwych dla rurociągów preizolowanych System -dla połączeń rur preizolowanych Jeden system dla wszystkich rodzajów złączy Unikalna struktura molekularna polietylenu usieciowanego

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2014 Termin ważności: 12 grudnia 2019 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Focha 24 A w Grudziądzu.

Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Focha 24 A w Grudziądzu. Warunki techniczne do projektowania dla zadania: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Focha 24 A w Grudziądzu. Załącznik nr 5 Podstawa opracowania dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Asortyment produktów

Asortyment produktów Asortyment produktów R 1. R 2. R 3. R 4. R 5. R 6. R 7. R 8. R 9. R 10. R 11. R 12. R 13. R 14. R 15. R 16. R 17. R 18. R 19. R 20. R 21. Specyfikacja techniczna materiałów i surowców Specyfika techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu

Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Lp. Przepis rozporządzenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia (poz..) Załącznik nr 1 Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu 1 12 ust. 1 PN-EN 1594:2011 Wykaz Polskich Norm

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym

SPIS TREŚCI. 1. Normy i rozporządzenia. 2. Parametry techniczne. 3. Przewody gazowe. 4. Kształtki i armatura. 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym SPIS TREŚCI 1. Normy i rozporządzenia 2. Parametry techniczne 3. Przewody gazowe 4. Kształtki i armatura 5. Szafka gazowa z kurkiem głównym 6. Montaż rurociągów i kształtek 7. Warunki prowadzenia robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 3/PN/PZP/POIiŚ/ZAD12/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45231000-5

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Projekt techniczny przebudowy sieci cieplnej kanałowej na sieć cieplną z rur preizolowanych wraz z przyłączami dla budynków przy ul. Matejki 5, 7, 9, 5a oraz przy ul. Karczewskiej

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o.

KATALOG WYROBÓW. Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. POLSKIE NORMY PN-EN 253 PN-EN 448, PN-EN 488,PN-EN 489, PN-EN 13941, PN-EN 14419 Rury preizolowane do podziemnych wodnych sieci ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ Sp. z o.o. KATALOG WYROBÓW Zakład

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina

Załącznik nr 2 do Umowy. Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Załącznik nr 2 do Umowy Wytyczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczej, Dn 200 łączącej do osiedla Anielina Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Spis treści

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYKONYWANE W LABORA- TORIUM BADAWCZYM HTC INFORMACJE OGÓLNE

BADANIA WYKONYWANE W LABORA- TORIUM BADAWCZYM HTC INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium Badawcze Heat-Tech Center Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa/ Heat- Tech Center, ul. Majewskiego 3, 02-104 Warszawa INFORMACJE OGÓLNE Laboratorium HTC wykonuje kompleksowe

Bardziej szczegółowo

SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U.

SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U. SST-12 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ C.O. I C.W.U. 1. Cześć ogólna. 1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych: Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76 Strona 1 z 76 Kompensatory stalowe Jeśli potencjalne odkształcenia termiczne lub mechaniczne nie mogą być zaabsorbowane przez system rurociągów, istnieje konieczność stosowania kompensatorów. Nie przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

- 4 - Opracował: J. Kępiński

- 4 - Opracował: J. Kępiński OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy sieci ciepłowniczej magistralnej 2Dn 350 od komory K-572 przy ul. Powstańców Warszawy do ul. Gdańskiej działki nr 4/13 i 4/18 obręb nr 122 i nr 46 obręb

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych.

Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. 1. Przedmiot specyfikacji Wymagania techniczne dla konstrukcji wsporczych dotyczą słupów stalowych linii elektro-energetycznych. Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania w zakresie konstrukcji, materiałów,

Bardziej szczegółowo

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r.

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r. wersja: 10.2015 r. strona 2/7 Spis treści 1. Zakres pracy.... 3 2. Przeznaczenie.... 3 3. Wymagania ogólne.... 3 4. Regulator różnicy ciśnień.... 4 5. Wymagania materiałowe.... 5 6. Wyposażenie fabryczne....

Bardziej szczegółowo

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014

DOBÓR MINIMALNEJ GRUBOŚCI IZOLACJI ROCKWOOL ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM O WARUNKACH TECHNICZNYCH WT2014 WYTYCZNE PROJEKTOWE Otuliny ROCKWOOL 800 o wysokiej gęstości przeznaczone są do izolacji rur średniotemperaturowych o temperaturze medium nieprzekraczającej 250 C, wewnątrz budynków lub na zewnątrz z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC

Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC C iepłownictwo Budowa, montaż i eksploatacja rurociągów preizolowanych oraz badania elementów preizolowanych prowadzone w LB OBRC SPEC Construction, assembly and operating of preinsulated pipelines and

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę materiałów preizolowanych. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego II. Tryb

Bardziej szczegółowo

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska 51 62-004 Czerwonak tel. (61) 667 41 20 fax (61) 667 41 38

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska 51 62-004 Czerwonak tel. (61) 667 41 20 fax (61) 667 41 38 TYPOSZEREG RUR PREIZOLOWANYCH Rury ze szwem, PN EN 10217-2 DN średnica zewn. rury stalowej min.grubość ścianki rury stalowej nominalna średnica zewn. rury IZOLACJA STANDARD grubość ścianki rury rzeczywista

Bardziej szczegółowo

Veolia Energia Warszawa S.A.

Veolia Energia Warszawa S.A. Veolia Energia Warszawa S.A. WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH W PŁASZCZU OSŁONOWYM Uwaga: Projekty rurociągów preizolowanych przeznaczonych do eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4

Spis treści zawartość teczki: Strona tytułowa... 1. Spis treści - zawartość teczki.. 2. 1. Podstawa opracowania 4 Spis treści zawartość teczki: I. Część opisowa: Nr strony: Strona tytułowa... 1 Spis treści - zawartość teczki.. 2 1. Podstawa opracowania 4 2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.. 4 3. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI

PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI PRZEDMIAR PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni Grudzień

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia

S P E C Y F I K A C J A Istotnych Warunków Zamówienia Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę materiałów preizolowanych. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego II. Tryb

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe:

OBLICZENIA. Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: III OBLICZENIA Obliczenia wydłużeń termicznych i kompensacji projektowanych sieci i przyłączy cieplnych: 1. Dane wyjściowe: - średnia głębokość ułożenia rurociągu H = 0,7 m - temperatura eksploatacji T

Bardziej szczegółowo

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe

Ermeto Original Rury / Łuki rurowe Ermeto Original Rury / Łuki rurowe R2 Parametry rur EO 1. Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie Rury stalowe EO Rodzaj stali Wytrzymałość na Granica Wydłużenie przy zerwaniu rozciąganie Rm plastyczności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61)

STAR PIPE Polska S.A. ul. Gdyńska Czerwonak tel. (61) fax (61) STRATY CIEPŁA Rury STAR PIPE są produkowane w trzech wersjach różniących się między sobą grubością izolacji termicznej: Standard / Plus / Plus-Plus. Strata ciepła dla rurociągu zasilającego: Strata ciepła

Bardziej szczegółowo

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl

ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl B i u r o P rojektów i N a d z or u ROINWES Spółka z o.o. ul. Orzechowa 34 21-500 Biała Podlaska tel./fax 0-83 344-14-30 tel. 0-83 344-45-34 biuro@proinwest.com.pl www.proinwest.com.pl Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI CIEPŁOWNICZEJ branża : obiekt : SANITARNA PRZEBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY UL.TOPOLOWEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM dz. nr ewid. 705/7, 705/6. inwestor

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. Załącznik nr 4 ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W KPWiK Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI

KATALOG WYROBÓW RURY PREIZOLOWANE Z DWOMA RURAMI PRZEWODOWYMI Norma PN-EN 15698-1 Aprobata Techniczna ITB AT-15-7772/2008+Aneks nr 1/2009+Aneks nr 2/2013 Termin waŝności: 30 wrzesień 2014 Wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa Rury preizolowane do podziemnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO branża : SANITARNA obiekt : BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPLNEGO DO WĘZŁA W BUDYNKU PRZY UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1A W MIŃSKU MAZOWIECKIM dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane MANT rury preizolowane MANT system rur preizolowanych Spis treści 6.0 6.0 Spis treści 6.100 Opis systemu 6.105 Rura przewodowa 6.106 Izolacja cieplna, rura płaszczowa, przewody alarmowe 6.115 Rura preizolowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 04 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 19 Contents 1. Wstęp... 21 1.1 Przedmiot ST... 21 1.2. Zakres stosowania ST... 21 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ul. Warszawska 67A,81-309 Gdynia

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTOR: Administracja Budynków Komunalnych Nr 4 Zakład Budżetowy ul. Warszawska 67A,81-309 Gdynia PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DO BUDYNKÓW PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 48 I ŚLĄSKIEJ 50 W GDYNI - z uwagi na planowaną rozbiórkę budynku po byłej kotłowni przy ul. Śląskiej 48 w Gdyni

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH PROJEKTOWANYCH W W.S.C.

WYTYCZNE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH PROJEKTOWANYCH W W.S.C. WYTYCZNE TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DLA SIECI CIEPLNYCH KANAŁOWYCH PROJEKTOWANYCH W W.S.C. 1. Obowiązujące wymagania i badania dotyczące sieci kanałowych zawarte są w normie PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I :

S P I S T R E Ś C I : PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, UL. MODRZEWSKIEGO 8-14 STRONA 1 S P I S T R E Ś C I : I. OPIS TECHNICZNY: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE.... 2 4. OPIS INSTALACJI....

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA INSTALACJI SANITARNYCH ul. Wróbla 10 15-032 Białystok tel/fax:085-743 23 48 kom.:605 989 959 NIP:966-013-66-15 REGON:200034599 http://www.falkon.com.pl e-mail: biuro@falkon.com.pl Umowa z dn.... DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Producent Rur Preizolowanych

Producent Rur Preizolowanych Producent Rur Preizolowanych Katalog wyrobów ELZAS ul. Krzywińska 2, 64-113 Osieczna tel. 65 53 50 413 fax 65 53 50 398 info@elzas.pl www.elzas.pl 3 Rodzaj rury Średnica Norma EN Materiał ze szwem - zgrzewana

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1 WYSZCZEGÓLNIENIE DOKUMENTACJI 1. SST - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 2. SST - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 2 Spis treści SST 1 Instalacja centralnego ogrzewania. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST

Bardziej szczegółowo