II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY"

Transkrypt

1 PROJEKT CELOWY Nr 6T C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY 7. Wykaz dokumentów stanowiących wejścia i wyjścia działań w przedsięwzięciu budowlanym 79

2 7. Wykaz dokumentów stanowiących wejścia i wyjścia działań w przedsięwzięciu budowlanym 7.1 FAZA A PRZYGOTOWANIA 7.1.1ETAP A-1: Formułowanie przedsięwzięcia Dokument A.1.1 Propozycja Przedsięwzięcia Dokument A.1.2 Raport z oceny celowości inwestycji budowlanej Dokument A.1.3 Decyzja Inwestora o rozpoczęciu prac przygotowawczych Zbiór dokumentów A.1.4, ustalających odpowiedzialność za Przedsięwzięcie w organizacji Inwestora: Dokument A.1.4/1- Decyzja ustalająca Przewodniczącego Zespołu Zarządzającego Przedsięwzięciem Dokument A.1.4/2 - Decyzja powołująca Zespół Zarządzający Przedsięwzięciem Dokument A.1.5 Wytyczne dla Założeń Przedsięwzięcia Dokument A.1.6 Wytyczne dla Zarządzania Przedsięwzięciem Dokument A.1.7 Decyzja ustalająca Kierownika Przedsięwzięcia i zakres jego obowiązków Dokument A.1.8 Decyzja ustalająca strukturę Zespołu Kierującego Przedsięwzięciem i zasady jego działalności ETAP A-2: Programowanie przedsięwzięcia Dokument A.2.1 Wytyczne dla sposobu przygotowania założeń Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.2 Raport ze wstępnych badań i analiz wykonalności przedsięwzięcia: Dokument A.2.2/1 Wstępne studium programowo - przestrzenne Dokument A.2.2/2 Wstępne określenie etapowania i terminów realizacji inwestycji Dokument A.2.2/3 Wstępne analizy nakładów inwestycyjnych Dokument A.2.2/4 Wstępne oszacowania rocznych kosztów użytkowania i wpływów z eksploatacji obiektów Przedsięwzięcia Dokument A.2.2/5 Wstępne schematy montażu finansowego przedsięwzięcia Dokument A.2.2/6 Wstępny harmonogram finansowania Przedsięwzięcia Dokument A.2.2/7 Wstępne studium środowiskowe Dokument A.2.3 Raport ze wstępnej oceny wykonalności Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.4 Wstępne Założenia Przedsięwzięcia: Dokument A.2.4/1: Wstępny wykaz interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb Dokument A.2.4/2: Wstępne cele i rezultaty przedsięwzięcia Dokument A.2.4/3: Wstępny program funkcjonalno użytkowy inwestycji Dokument A.2.4/4: Wstępny harmonogram dyrektywny przedsięwzięcia Dokument A.2.4/5: Wstępne zestawienie nakładów inwestycyjnych 80

3 Dokument A.2.4/6: Wstępne zestawienie rocznych kosztów użytkowania inwestycji Dokument A.2.4/7: Wstępny plan finansowania przedsięwzięcia Dokument A.2.4/8: Wstępny budżet przedsięwzięcia Dokument A.2.4/9: Ramowe wytyczne dla nadzorowania przedsięwzięcia Dokument A.2.5 Raport z oceny Wstępnych Założeń Przedsięwzięcia Dokument A.2.6 Decyzja dotycząca formuły realizacji Przedsięwzięcia Dokument A.2.7 Plan prac przygotowujących Przedsięwzięcie do realizacji Dokument A.2.8 Raport z oceny wyników formułowania i programowania Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.2.9 dokumenty dla uzyskania zezwolenia na przygotowanie Przedsięwzięcia do realizacji: Dokument A.2.9/1 Uzasadnienie przedsięwzięcia Dokument A.2.9/2 - Wniosek o zezwolenie na przygotowanie Przedsięwzięcia do realizacji ETAP A-3: Planowanie przedsięwzięcia Dokument A.3.1 Decyzja o wyborze lokalizacji inwestycji Zbiór dokumentów A dokumenty dla określenia warunków dla inwestycji: Dokument A.3.2/1 Wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Dokument A.2.2/2 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Zbiór dokumentów A.3.3 Raport ze szczegółowych badań i analiz wykonalności przedsięwzięcia i dokumenty towarzyszące: Dokument A.3.3/1 Studium programowo-przestrzenne inwestycji Dokument A.3.3/2 - Określenie etapowania i terminów realizacji inwestycji Dokument A.3.3/3 Analizy nakładów inwestycyjnych Dokument A.3.3/4 Oszacowania rocznych kosztów użytkowania i wpływów z eksploatacji obiektów Przedsięwzięcia Dokument A.3.3/5 Schemat montażu finansowego przedsięwzięcia Dokument A.3.3/6 Harmonogram finansowania przedsięwzięcia Dokument A.3.3/7 Studium środowiskowe Dokument A.3.4 Raport z oceny wykonalności przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.3.5 Podstawowe Założenia Przedsięwzięcia: Dokument A.3.5/1: Wykaz interesariuszy przedsięwzięcia i ich potrzeb Dokument A.3.5/2: Cele i rezultaty przedsięwzięcia Dokument A.3.5/3: Program funkcjonalno użytkowy inwestycji Dokument A.3.5/4: Harmonogram dyrektywny przedsięwzięcia Dokument A.3.5/5: Zestawienie nakładów inwestycyjnych 81

4 Dokument A.3.5/6: Zestawienie rocznych kosztów użytkowania inwestycji Dokument A.3.5/7: Plan finansowania przedsięwzięcia Dokument A.3.5/8: Budżet przedsięwzięcia Dokument A.3.5/9: Ramowe wytyczne dla nadzorowania przedsięwzięcia Dokument A.3.6 Raport z oceny Podstawowych Założeń Przedsięwzięcia Zbiór dokumentów A.3.7 Plan Zarządzania Przedsięwzięciem: Dokument A.3.7/1 Organizacja przedsięwzięcia Dokument A.3.7/2 Plan Zarządzania Jakością Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/3 Plan Zarządzania Harmonogramem Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/4 Plan Zarządzania Kosztami Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/5 Plan Zarządzania Ryzykiem Przedsięwzięcia Dokument A.3.7/6 Plan Zarządzania Zamówieniami w Przedsięwzięciu Zbiór dokumentów A.3.8 Raporty z ocen wyników i zaawansowania przedsięwzięcia: Dokumenty A.3.8/1: Raporty z ocen wyników prac przygotowawczych w ustalonych punktach kontroli Dokumenty A.3.8/2: Raporty z okresowych przeglądów stanu przygotowania Przedsięwzięcia do realizacji Zbiór dokumentów A.3.9 Plan Fazy Projektowania: Dokument A.3.9/1 Schemat organizacji nadzoru inwestora nad pracami projektowymi Dokument A.3.9/2 Wymagania dla zespołu realizującego prace projektowe Dokument A.3.9/3 Wymagania dla dokumentacji projektowej Dokument A.3.9/4 Plan Zarządzania Jakością w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/5 Plan Zarządzania Terminami w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/6 Plan Zarządzania Kosztami w Fazie Projektowania Dokument A.3.9/7 Plan Zarządzania Ryzykiem w Fazie Projektowania Dokument A.3.10 Raport z oceny przygotowania Przedsięwzięcia do realizacji Zbiór dokumentów A.3.11 dla uzyskania zezwolenia na realizację przedsięwzięcia: Dokument A.3.11/1 - Plan realizacji Przedsięwzięcia Dokument A.3.11/2 - Wniosek o zezwolenie na realizację Przedsięwzięcia Dokument A.3.12 Zezwolenie na realizację Przedsięwzięcia. 82

5 7.1.4 ETAP A-4 Wybór wykonawcy prac projektowych i zawarcie umowy Zbiór dokumentów A.4.1/P, A.4.2/P, A.4.3/P lub A.4.1/K, A.4.2/K dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie prac projektowych. Dokument A.4.1/P Dokument A.4.2/P Dokument A.4.3/P lub Dokument A.4.1/K Dokument A.4.2/K Dokument A.4.3/K Dokument A.4.4/P lub Dokument A.4.4/K Dokument A.4.5/P Dokument A.4.6/P lub Dokument A.4.5/K Dokument A.4.6/K Dokument A.4.7/P lub Dokument A.4.7/K Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Regulamin Postępowania Przetargowego Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia na prace projektowe Regulamin konkursu na wybór koncepcji projektowej Regulamin Postępowania Konkursowego i Negocjacji nie występuje Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania przetargowego Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania konkursowego i negocjacji Protokół z przebiegu postępowania przetargowego Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych Protokół z przebiegu postępowania konkursowego i negocjacji Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania konkursowego i negocjacji na wybór wykonawcy prac projektowych Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania przetargowego o wybór wykonawcy prac projektowych Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania konkursowego i negocjacji o wybór wykonawcy prac projektowych przy występowaniu określonych wymagań władzy zwierzchniej inwestora (decydenta) Dokument A.4.8 Wniosek do władzy zwierzchniej inwestora o zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych Dokument A.4.9 Zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie prac projektowych przy nie występowaniu wymagań jw. przyjmuje się: Dokument A.4.7/P lub A.4.7/K jest odpowiednikiem Dokumentu A.4.9 względnie Dokument A.4.6/P lub A.4.6/K jest odpowiednikiem Dokumentu A.4.9 Dokument A.4.10 Zawarta umowa o prace projektowe wraz kompletem załączników 83

6 7.2 FAZA B PROJEKTOWANIA ETAP B-1: Dokumentacja wstępna Dokument B.1.1- Plan prac projektowych: Dokument B.1.1/1 Organizacja zespołu realizującego prace projektowe Dokument B.1.1/2 Plan Jakości projektowania Dokument B.1.1/3 Uzupełnienia do Planu Fazy Projektowania Dokumenty B.1.2 dla wydania zgody na przystąpienie do prac projektowych: Dokument B.1.2/1 - Raport z oceny dokumentów dotyczących organizacji i zarządzania pracami projektowymi Dokument B.1.2/2: Zgoda na przystąpienie do prac projektowych Dokumentacja wstępna inwestycji budowlanej B.1.4: Dokument B.1.4/1: Wielobranżowy Projekt wstępny Dokument B.1.4/2: Założenia do Specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót Dokument B.1.4/3: Wstępne zestawienie kosztów inwestycji Dokumenty B.1.5: Raporty z oceny Dokumentacji wstępnej w ustalonych punktach kontroli Dokumenty B.1.6: Raporty z oceny stanu zaawansowania Dokumentacji wstępnej Dokument B.1.7 : Raport z oceny końcowej Dokumentacji Wstępnej Dokument B.1.8: Zalecenia do uwzględnienia w Dokumentacji podstawowej ETAP B-2: Dokumentacja podstawowa Zbiór dokumentów B.2.1- Dokumentacja podstawowa inwestycji budowlanej: Dokument B.2.1/0/1: Kompletne dane wejściowe do opracowania Projektu budowlanego i projektów branżowych Dokument B.2.1/0/2a: Operat wodnoprawny Dokument B.2.1/0/2b: Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym Dokument B.2.1/0/3a: Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Dokument B.2.1/0/3b: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację Przedsięwzięcia Dokument B.2.1/0/3c: Raport o oddziaływaniu na inwestycji na środowisko, wymagany przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę Dokument B.2.1/0/3d: Informacja projektanta dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dokument B.2.1/1: Projekt budowlany Dokument B.2.1/2: Projekty branżowe 84

7 Dokument B.2.1/3: Projekt technologiczny Dokument B.2.1/4: Wstępne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Dokument B.2.1/5: Zbiorcze Zestawienie Kosztów (ZZK) lub Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) Dokument B.2.2: Raporty z oceny Dokumentacji podstawowej w ustalonych punktach kontroli Dokument B.2.3: Raporty z przeglądów okresowych stanu zaawansowania Dokumentacji Podstawowej Dokument B.2.4: Raport z oceny końcowej Dokumentacji podstawowej z zaleceniami do Dokumentacji wykonawczej Dokument B.2.6: Decyzja o pozwoleniu na budowę Dokument B.2.7: Założenia do Fazy Budowy ETAP B-3: Dokumentacja wykonawcza Zbiór dokumentów B.3.1 -Wielobranżowa Dokumentacja wykonawcza inwestycji budowlanej: Dokument B.3.1/1: Projekty wykonawcze Dokument B.3.1/2: Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Dokument B.3.1/3: Przedmiar robót Dokument B.3.1/4: Kosztorys inwestorski Dokument B.3.2: Raporty z oceny Dokumentacji Wykonawczej w ustalonych punktach kontroli Dokument B.3.3: Raporty okresowych ocen stanu zaawansowania Dokumentacji wykonawczej Dokument B.3.4: Raport z oceny końcowej Dokumentacji wykonawczej Zbiór dokumentów B Plan Fazy Budowy: Dokument B.3.5/1 Schemat nadzoru inwestorskiego Dokument B.3.5/2 Wymagania dla Kierownictwa budowy i służb Wykonawcy Dokument B.3.5/3 Wymagania dla dokumentacji budowy Dokument B.3.5/4 Plan Zarządzania Jakością w Fazie Budowy Dokument B.3.5/5 Plan Zarządzania Terminami w Fazie Budowy Dokument B.3.5/6 Plan Zarządzania Kosztami w Fazie Budowy Dokument B.3.5/7 Plan Zarządzania Ryzykiem w Fazie Budowy Dokument B.3.7: Raport z oceny Fazy Projektowania Dokument B.3.8 Zgoda na przygotowanie do Fazy Budowy ETAP B-4 Wybór wykonawcy Robót i zawarcie umowy Zbiór dokumentów B.4.1/P, B.4.2/P, B.4.3/P dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie Robót. 85

8 Dokument B.4.1/P Dokument B.4.2/P Dokument B.4.3/P Dokument B.4.4/P Dokument B.4.5/P Dokument B.4.6/P Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Regulamin Postępowania Przetargowego Protokół z oceny przygotowania procedury postępowania przetargowego Protokół z przebiegu postępowania przetargowego Akceptacja (decyzja) kierownika zamawiającego dla wyników postępowania przetargowego na wybór wykonawcy Robót Akceptacja władzy wykonawczej inwestora przebiegu postępowania przetargowego o wybór wykonawcy Robót przy występowaniu określonych wymagań władzy zwierzchniej inwestora (decydenta) Dokument B.4.7 Wniosek do władzy zwierzchniej inwestora o zezwolenie na zawarcie umowy o wykonanie Robót przy nie występowaniu wymagań jw. przyjmuje się: Dokument B.4.6/P jest odpowiednikiem Dokumentu B.4.8 względnie Dokument B.4.5/P jest odpowiednikiem Dokumentu B.4.8 Dokument B FAZA C BUDOWY ETAP C-1: Rozpoczęcie Robót budowlanych Zawarta umowa na wykonanie Robót wraz z kompletem załączników Zbiór dokumentów C.1.1/1- Wymagane dokumenty inwestora warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych: Dokument C.1.1/1/1: Decyzja o powołaniu kierownika budowy, Dokument C.1.1/1/2: Decyzja o powołaniu inspektorów nadzoru inwestorskiego, Dokument C.1.1/1/3: Powiadomienia władz o rozpoczęciu budowy Dokument C.1.1/1/4: Dziennik budowy Zbiór dokumentów C.1.1/2 Wymagane wykonawcy warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych: Dokument C.1.1/2/1: Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dokument C.1.1/2/2: Projekt zagospodarowania placu budowy Dokument C.1.1/2/3: Projekt organizacji wykonywania Robót budowlanych Dokument C.1.1/2/4: Harmonogram wykonywania Robót Dokument C.1.1/2/5: Plan jakości Robót budowlanych Zbiór dokumentów C Dokumenty związane z wydaniem zgody na przystąpienie do wykonywania Robót: Dokument C.1.2/1 - Raport z oceny dokumentów dot. organizacji i kierowania budową Dokument C.1.2/2 - Zgoda na przystąpienie do wykonywania Robót Dokument C.1.3: Protokół przekazania terenu budowy i dokumentów niezbędnych dla wykonania Robót i prowadzenia budowy 86

9 7.3.2 ETAP C-2: Wykonywanie Robót budowlanych Dokument C.2.1: Dokumentacja budowy Zbiór dokumentów C Protokoły z kontroli budowy i odbiorów technicznych: Dokument C.2.2/1: Protokoły z odbiorów częściowych wykonywanych Robót Dokument C.2.2/2: Polecenia zmian i protokoły wprowadzenia zmian Dokument C.2.3: Raporty z ocen wyników procesu budowy w ustalonych Punktach Kontroli Dokument C.2.4: Raporty z okresowych ocen stanu realizacji Robót ETAP C-3: Odbiór końcowy Zbiór dokumentów C.3.1 dokumenty warunkujące zgłoszenie inwestycji do odbioru końcowego: Dokument C.3.1/1: Protokóły z przeprowadzonych badań, prób i pomiarów Dokument C.3.1/2: Dokumentacja geodezyjna z inwentaryzacji powykonawczej Dokument C.3.1/3: Oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na budowę, wydane przez organa państwowe Dokument C.3.1/4: Dokumentacja powykonawcza inwestycji budowlanej Dokument C.3.1/5: Instrukcja użytkowania obiektu Dokument C.3.1.5: Zgłoszenie wyniku przedsięwzięcia do odbioru końcowego Dokument C.3.2: Wniosek o przeprowadzenie odbioru końcowego Zbiór dokumentów C.3.3 dokumenty dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji: Dokument C.3.3/1: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie inwestycji Dokument C.3.3/2: Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji Zbiór dokumentów C.3.4 dokumenty związane z przeprowadzaniem odbioru końcowego: Dokument C.3.4/1: Plan odbioru końcowego Dokument C.3.4/2: Protokół odbioru końcowego Dokument C.3.5: Protokół z przekazania zrealizowanej Inwestycji Użytkownikowi Zbiór dokumentów C dokumenty dla końcowego rozliczenia przedsięwzięcia: Dokument C.3.6/1: Protokół oceny przebiegu i realizacji oraz uzyskanych wyników Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/2: Archiwum Przedsięwzięcia. Dokument C.3.6/3/1: Końcowe rozliczenie finansowe zrealizowanego Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/3/2: Dokumenty księgowe potwierdzające wprowadzenie zrealizowanych obiektów na majątek beneficjenta Dokument C.3.6/3/3: Dokumenty księgowe płatności końcowych oraz części zatrzymanych kwot z tytułu należytego wykonania Umowy dla Wykonawcy robót budowlanych, Projektanta i ewentualnie innych uczestników Przedsięwzięcia Dokument C.3.6/3/4: Dokumenty zamknięcia Umów z Projektantem, Wykonawcą robót budowlanych i ewentualnie innymi uczestnikami 87

10 procesu inwestycyjnego Dokument C.3.7: Plan działań w Fazie Użytkowania Zbiór dokumentów C.3.9 dokumenty z oceny końcowej przedsięwzięcia: Dokument C.3.9/1: Raport podsumowujący wyniki Przedsięwzięcia uzyskane na zakończenie Fazy Budowy Dokument C.3.9/2: Wniosek o skwitowanie uczestników Przedsięwzięcia Dokumenty C.3.10 z kolaudacji dla Projektanta i Wykonawcy 7.4. FAZA D UŻYTKOWANIA ETAP D-1: Odbiór ostateczny Zbiór dokumentów D dokumenty z użytkowania obiektu w okresie gwarancji: Dokument D.1.1/1: Książka Obiektu Dokument D.1.1/2: Protokóły z przeglądów okresowych i pomiarów eksploatacyjnych Dokument D.1.1/3: Protokóły przeglądów gwarancyjnych z Wykonawcą i protokóły kontroli usunięcia usterek Zbiór dokumentów D.1.2 dokumenty z odbioru ostatecznego: Dokument D.1.2/1: Plan odbioru ostatecznego Dokument D.1.2/2: Protokół Odbioru ostatecznego przedmiotu Przedsięwzięcia Dokument D.1.2/3: Zestawienie poniesionych kosztów i wydatków całego Przedsięwzięcia Dokument D.1.3: Wniosek dla władz wykonawczych Inwestora o zakończenie okresu gwarancyjnego i zwolnienie Wykonawcy z obowiązków gwarancyjnych Dokument D.1.4: Raport z oceny rezultatów Przedsięwzięcia 88

Budowlane Przedsięwziecie Inwestycyjne

Budowlane Przedsięwziecie Inwestycyjne Budowlane Przedsięwziecie Inwestycyjne FAZA A - PRZYGOTOWANIE FAZA B - PROJEKTOWANIE Etap A Etap A2 Etap A3 Etap A4 Etap B Etap B2 Etap B3 Etap B4 Programowanie Planowanie Wybór Wykonawcy Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

V. PROCESY I PROCEDURY

V. PROCESY I PROCEDURY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ V. PROCESY I PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ CEN DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 stycznia 004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa

IV. Zakres tematyczny kontroli poprawności realizacji zadań wykonywanych z zaangażowaniem środków dotacji celowej uzyskanej z budżetu państwa POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kontroli/zeszyty-metodyczno-inf/zeszyt-nr-1-2006-rok/3310,rozdzial-iv-zakres-tematyczn y-kontroli-poprawnosci-realizacji-zadan-wykonywanych.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ I. PODSTAWY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 7 do Umowy WZÓR PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT sporządzony w dniu... 1. Zamawiający: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.; 81-703 Sopot; ul. Władysława IV 9 2. Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO Załącznik nr 1 do SIWZ w realizacji inwestycji p.n. Budowa Budynku Szpitala (w ramach rozbudowy istniejącego) w zakresie Bloku Operacyjnego, Oddziału Chirurgicznego,

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5 SPIS TREŚCI Od wydawcy... 5 Od Autora... 15 1. UCZESTNICY PROCESU REALIZACJI BUDOWY... 17 1.1. Uczestnicy procesu budowlanego... 17 1.1.1. Uczestnicy procesu budowlanego wg Prawa budowlanego... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Proces realizacji inwestycji

Proces realizacji inwestycji Załącznik nr 1 Proces realizacji inwestycji 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest opisanie działań umożliwiających realizację inwestycji polegającej na zleceniu i wykonaniu robót budowlanych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

III. OPISY FAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA

III. OPISY FAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA Faza A - Przygotowanie PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji

Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji załącznik nr 2 do SIWZ nr BI I 323/01/11 Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Pełnienie obowiązków i wykonywanie czynności inwestora zastępczego dla realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

1. Zarządzanie inwestycją budowlaną (faza projektowania i faza budowy) z Generalnym Wykonawcą

1. Zarządzanie inwestycją budowlaną (faza projektowania i faza budowy) z Generalnym Wykonawcą O FIRMIE Firma obsługuje pełen proces inwestycyjny: poczynając od wstępnych założeń techniczno ekonomicznych, przez koordynację prac projektowych, po nadzór nad wykonawstwem oraz procedurami dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału III (pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ROZBUDOWA ULICY ŁUCZNIKÓW NA ODCINEK OD UL. KARPACKIEJ DO UL. JEŻYNOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron

Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w Załącznik nr 2.5. Podział obowiązków Stron ZAŁĄCZNIK NR 2.5. DO KONTRAKTU: PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW RON Redukcja NO w kotłach OP-650 na blokach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08

PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 PROJEKT UMOWY UMOWA NR Inw: 342-8/08 zawarta w dniu 2008 r. w Damasławku pomiędzy Gminą Damasławek, z siedzibą ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych

Aleksander Krupa IPB. OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 1 Aleksander Krupa IPB OGÓLNE WARUNKI UMOWY o prace projektowe w zamówieniach publicznych 2 Obserwowane mankamenty w zamówieniach o prace projektowe, między innymi, to: nieprecyzyjne i nieprawidłowe określanie

Bardziej szczegółowo

(wydanie 2012 poprawione i uzupełnione)

(wydanie 2012 poprawione i uzupełnione) ZBIGNIEW J. BOCZEK REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PROCEDURY FIDIC (wydanie 2012 poprawione i uzupełnione) Profesjonalista, to jednocześnie zawodowiec i student.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. ,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów metodą bezwykopową Załącznik nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,,Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu wodociągu DN400 Bytom-Chorzów Sporządził: Jarosław Motyczka Sprawdziła: Edyta Gara Katowice, marzec 2016r. Strona

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1

Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Wprowadzenie do kosztorysowania systemów alarmowych - część 1 Napisał: Wójcik Andrzej 14.10.2006. Niniejszy artykuł stanowi pierwszy z serii artykułów przybliżających zasady kosztorysowania robót branży

Bardziej szczegółowo

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice.

Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Zał. nr. do umowy nr. OPIS TECHNICZNY Remont schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wymiana drzwi i okien w budynku przepompowni Przepompownia Urbanowice. Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej

UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej UMOWA NR./07 o wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... roku w... w rezultacie przyjęcia oferty wyłonionej w przetargu nieograniczonym w dniu......roku pomiędzy : GMINĄ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie 2017-07-04 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Załącznik nr 7 do WZ PODSTAWOWE OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU Inżynier Kontraktu w ramach obowiązującej ceny ryczałtowej, zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością, zgodnie z zapisami umowy,

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Etap: składanie wniosku o dofinansowanie Dokument Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa

OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. ul. Woronicza J. P. 78 lok. 146 02-640 Warszawa OFERTA WSPÓ ŁPRACY PPprojekt Sp. z o.o. PPprojekt Sp. z o.o. to firma, która łączy w sobie młodość oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej praktyki, wsparte solidnym wykształceniem. Profil działalności

Bardziej szczegółowo

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I 2009-03-24 Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności ustalenia

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

z dnia r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projekt z dnia 4 sierpnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Na

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/

Uzbrojenie dla I-go etapu jest zawarte w projektach które są udostępnione na stronie www.ostroda-mtm.eu/inwestycje/ Gdańsk, 26 stycznia 2012 r. ZESTAW NR 2 PYTAŃ I ODPOWIEDZI do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT ORAZ PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY ROBÓT POLEGAJĄCYCH NA: Opracowaniu kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI Załącznik nr 9.1B do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOT. OPRACOWANIA DOKUMENTACJI dla Zadania Nr 2: usługa dot. wykonania dokumentacji dla potrzeb budowy przenoski kajakowej w obrębie Śluzy

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174428-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 2016/S 097-174428 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 27 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:179225-2016:text:pl:html Polska-Toruń: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 2016/S 100-179225 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Województwo Warmińsko - Mazurskie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Województwo Warmińsko - Mazurskie SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ WRP.271.4.2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Niniejszy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia reguluje obowiązki i zakres usług wykonawcy (zwanego dalej Inżynierem Kontraktu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1. Nazwa zadania: Rozbiórka budynku technicznego podstawowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT

PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT ., dnia... PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT zadania:........., sporządzony w siedzibie... Komisja w składzie: Przedstawiciele - i Użytkownik*: 1.... - Zamawiający 2.... - Użytkownik* 3.... -... 4.... -...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Kwiecień Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont ogrodzenia pola osadowego ZUW Dziećkowice Opracował: Sprawdził: Kwiecień 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 8 ENOTICES_szczec 18/02/2011- ID:2011-025473 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku

Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 7 Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Białymstoku Adres obiektu budowlanego: Miasto Białystok: 1) ul. Wiatrakowa 18 (przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI):

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI): Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI): Opracowanie nowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. : Budowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WO Załącznik nr 4. Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA zamieszczanie obowiązkowe zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Dziennik Ustaw Nr 238 16193 Poz. 1579 1579 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Na podstawie art. 134

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zapytanie Ofertowe nr ND-4/2018 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, określona we

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Złotów dnia 27.07.2013r. S P E C Y F I K A C J A techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych CZĘŚĆ OGÓLNA Nazwa i adres obiektu: OŚWIETLENIE ULICZNE W ZŁOTOWIE UL. JASTROWSKA - PARTYZANTÓW Nazwa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art.31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

IV. ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ IV. ZASADY ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ

Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Kontrola na zakończenie realizacji projektu POIiŚ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Zespół ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW w Gdańsku Gdynia, 17 grudnia 2012 r. Kontrole projektu Umowa o dofinansowanie Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY. Opracował: Sprawdził: Marzec Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych OSM Czarny Las Opracował: Sprawdził: Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

Gmina Świątki. Świątki Świątki

Gmina Świątki. Świątki Świątki Postępowanie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie Budowa odcinka drogi wewnętrznej (o parametrach drogi klasy technicznej D) oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 530 na drogę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA

3 ZAKRES PRAC ARCHITEKTA 3 PRAC ARCHITEKTA Szczegółowy zakres prac ARCHITEKTA objęty niniejszym regulaminem został określony w Tabeli nr 3. z uwzględnieniem następujących etapów: A. Prace przedprojektowe Prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE do projektów budowlano wykonawczych dla inwestycji pn: projekty dróg gminnych w gminie Zielonki realizowanego w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kontroli realizacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach.

w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. Załącznik nr 1 do siwz SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU (SZO) w ramach zadania pn.: Wykonanie przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej 34 B w Zdzieszowicach. 1. WSTĘP Zadanie pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR IRG o roboty budowlane i prace projektowe

UMOWA NR IRG o roboty budowlane i prace projektowe UMOWA NR IRG 272.2014 o roboty budowlane i prace projektowe zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Łęczna z siedzibą Pl. Kościuszki 5, 21-010 Łęczna reprezentowaną przez Burmistrza Łęcznej mgr inż. Teodora

Bardziej szczegółowo

nr 2 Podstawowe obowiązki inwestora budowlanego przedsięwzięć celu publicznego

nr 2 Podstawowe obowiązki inwestora budowlanego przedsięwzięć celu publicznego Załącznik nr 1 do tabeli zawierającej uwagi zgłoszone w konsultacjach społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w wersji z dnia 18 września 2013 r. nr 2 Podstawowe obowiązki inwestora budowlanego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przez rekreację do integracji Sosnowiec 22 maj 2014r. Zarząd Dróg i Zieleni

Przez rekreację do integracji Sosnowiec 22 maj 2014r. Zarząd Dróg i Zieleni Przez rekreację do integracji Sosnowiec 22 maj 2014r. Zarząd Dróg i Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni mgr inż. Urszula Kubicka-Formela Zarząd Dróg i Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni Zarząd Dróg i Zieleni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2016 Kalisz, dnia 01.09.2016r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr

ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr ZAŁĄCZNIK 1 do umowy nr ZAKRES OBOWIĄZKÓW, ZADAŃ I CZYNNOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO w realizacji przedsięwzięcia pn. Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik Nr 3 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Wołominie Nr sprawy... Wołomin, dnia 02.02.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK INWESTYCYJNY / KOREKTA WNIOSKU* dla inwestycji strategicznej / programowej* Część A - Ogólna *niepotrzebne skreślić

WNIOSEK INWESTYCYJNY / KOREKTA WNIOSKU* dla inwestycji strategicznej / programowej* Część A - Ogólna *niepotrzebne skreślić ... Jednostka Realizująca (pieczęć) WNIOSEK INWESTYCYJNY / KOREKTA WNIOSKU* dla inwestycji strategicznej / programowej* Część A - Ogólna *niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 3a do Instrukcji planowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

OFERTA. styczeń 2015r Strona 1 z 7. Wiadukt WS-22A. Wiadukt WS-22A Zachodnia Obwodnica Poznania [S-11]

OFERTA. styczeń 2015r Strona 1 z 7. Wiadukt WS-22A. Wiadukt WS-22A Zachodnia Obwodnica Poznania [S-11] OFERTA Wiadukt WS-22A Zachodnia Obwodnica Poznania [S-11] Wiadukt WS-22A Zachodnia Obwodnica Poznania [S-11] Most M-1, rzeka Mała Wełna Droga wojewódzka nr 196 Most M-2, rzeka Mała Wełna Droga wojewódzka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) DOA-ZP-VIII.271.28.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część 1) 1. Oznaczenia kodu CPV Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 1) Główny kod CPV: 71240000-2 usługi architektoniczne,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego

Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo