20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20 Zbiornik hydrogeotermalny triasu dolnego"

Transkrypt

1 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg Współczesny zasięg występwania utwrów triasu dlneg jest niec mniejszy d pierwtneg. W wyniku erzji epigenetycznej różneg wieku, utwry pstreg piaskwca zstały usunięte z bszaru płudniwej Plski raz lubelszczyzny i wyniesienia mazursk-suwalskieg. We wczesnym triasie sedymentacja dbywała się w warunkach klimatu grąceg i sucheg, w brębie śródlądweg zbirnika mrskieg bniżnym zasleniu, na bszarze sebhy raz na lądzie. Osady wskazują na silne pwiązanie z basenem germańskim i na transgresję z półncneg zachdu (Szyperk-Teller, Kuberska, 1997). W dlnym pstrym piaskwcu układ facji jest równleżnikwy. W płudniwej części Niżu Plskieg (na płudnie d 52 równleżnika) występują piaskwcwe sady rzeczne, rzadziej eliczne, reprezentujące niefrmalną frmację piaskwcwą i frmację zagnańską (brzeżenie Gór Świętkrzyskich). Pzstały bszar Plski bejmuje swym zasięgiem frmacja bałtycka wykształcna jak kmpleks skał ilast-mułwcwych, barwie czerwn-brunatnej, z wkladkami wapieni litwych raz piaskwców (Szyperk-Śliwczyńska, 1979; Szyperk-Teller, 1982). Śrdkwy pstry piaskwiec jest dwudzielny. Niższa część generalnie zachwuje równleżnikwy układ facji. W płudniwej części basenu w dalszym ciągu dminują utwry piaskwcwe wydzielane jak niefrmalna frmacja piaskwcwa, a w brzeżeniu Gór Świętkrzyskich jak frmacje z Piekszwa, Tumlina, Ostjwa, Łącznej i Glenia. Na bszarze płudniwej części niecki szczecińskiej występują utwry frmacji węglanw-klastyczej, która ku półncy przechdzi w frmację pmrską (Szyperk-Teller, Kuberska, 1997). Frmację pmrską twrzą dwa cykltemy rzpczynające się utwrami piaskwcw-litwymi, a kńczące iłwcami barwie czerwnej. Dlny piaskwiec wydzielany jest jak gniw piaskwca drawskieg, natmiast cykltem górny jak gniw trzebiatwskie (Szyperk-Teller, 1982). Miąższść piaskwca drawskieg dchdzi d 50 m na bszarze wału pmrskieg i przykryty jest m kmpleksem utwrów iłwcw-mułwcwych (Szyperk-Teller, 1987). Znaczna miąższść raz płżenie pmiędzy ilastymi utwrami uszczelniającymi, typują piaskwiec drawski jak ptencjalne skały zbirnikwe dla wód getermalnych. Frmacja pmrska zazębia się w kierunku półncn-wschdnim z frmacją lidzbarską, zbudwaną głównie z utwrów iłwcwmułwcwych z wkładkami wapieni litwych i marglistych (Szyperk-Śliwczyńska, 1979). Górna część prfilu śrdkweg pstreg piaskwca wykazuje układ facji równległy d si bruzdy śrdkwplskiej (Iwanw, 1998). Na bszarze mnkliny przedsudeckiej dminują utwry piaskwcwe, które w kierunku si bruzdy przechdzą w sady ilaste, a na Pmrzu w piaskwcw-iłwcwe utwry frmacji płczyńskiej. W tym kresie zbirnik ulega stpniwemu zawężeniu tak, że pd kniec pstreg piaskwca śrdkweg jeg zasięg graniczny był d bszaru bruzdy. Maksymalna miąższść utwrów teg wieku wynsi na bszarze kujawskim kł 700 m. Na bszarze mazursk-pdlaskim dpwiadają tym utwrm sady frmacji malbrskiej, wykształcne w pstaci typweg cykltemu sedymentacyjneg, z grubziarnistym człnem dlnym raz iłwcw-mułwcwym człnem górnym barwie czerwnej. Sedymentację górneg pstreg piaskwca rzpczęła pnwna transgresja mrska, która spwdwała zalanie całeg Niżu Plskieg. W zachdniej, płudniw-zachdniej i płudniwej Plsce, d niecki szczecińskiej p Małplskę, dminwała sedymentacja utwrów wydzielanych jak ret. W dlnym dcinku są t piaskwcw-mułwcw-iłwcwe skały kmpleksu pdewapratweg. Wyższą część prfilu stanwią miąższe utwry węglanw-ewapratwe, z przewarstwiającymi się wapieniami, dlmitami, anhydrytami, gipsami i slami kamiennymi. Ku półncy i półncnemu wschdwi, utwry retu przechdzą w klastyczne utwry frmacji barwickiej. Są t piaskwce, mułwce i iłwce barwie pstrej, z wkładkami szarych wapieni i gniazdwymi skupieniami anhydrytu. Odpwiednikiem tej frmacji na bszarze mazurskim jest frmacja elbląska. Jej dlny człn twrzą szarej barwy piaskwce znacznym udziale materiału grubziarnisteg raz zlepieńców, natmiast człn górny zbudwany jest z czerwnych skał iłwcw-mułwcwych raz piaskwcwych. Miąższść utwrów górneg pstreg piaskwca ma niewielką zmiennść na bszarze całeg Niżu Plskieg, a jeg maksymalna miąższść wynsi niewiele pnad 200 m. Wśród utwrów triasu dlneg najbardziej perspektywiczny pd względem dbrych własnści zbirnikwych dla wód hydrtermalnych wydaje się być piaskwiec drawski, rzpczynający frmację pmrską śrdkweg pstreg piaskwca. Utwry triasu dlneg, na większści bszaru Niżu Plskieg, wykształcne są w pstaci litfacji zdminwanych przez utwry iłwcw-mułwcwe. Jedynie w rejnie płudniwzachdniej Plski, bserwuje się znaczący udział utwrów węglanwych w prfilu. Zaznaczające się tu litfacje charakteryzują się stsunkiem skał klastycznych d węglanwych wynszącym d 4:1 d 1:1. Należy przy tym zaznaczyć, że i w tym przypadku wśród skał klastycznych dminują utwry drbnziarniste. Jedynie w płudniwej części baseny zaznacza się przewaga skał piaskwcwych. Litfacje piaskwcwe na bszarze Niżu Plskieg występują jedynie w pstaci niewielkich, dizlwanych płatów w strefach brzeżnych basenu. Rzkład litfacji triasu dlneg na Niżu Plskim jest niezależny d rzkładu współczesnych miąższści w basenie. Dlntriaswy zbirnik wód getermalnych Niżu Plskieg zstał knturwany naturalnym zasięgiem występwania utwrów teg wieku i granicami Plski. Na planie struktur systemu alpejskieg (Pżaryski, 1974) zbirniki dlntriaswy swym zasięgiem bejmuje bszar większy niż zbirnik górntriaswy i śrdkwtriaswy, zajmując ddatkw cały bszar mnkliny przedsudeckiej, wyniesienie Łeby, bniżenie suwalsk-mazurskie i zapadlisk pdlaskie, półncne brzeżenie Masywu Świętkrzyskieg i półncną część zapadliska przedkarpackieg. Strp utwrów dlneg triasu zalega na rzędnych d kilkunastu m npm (mnklina śląskkrakwska) d pnad m npm (centralna część wału kujawskieg). Również w siwych partiach niecek: mgileńsk-łódzkiej, szczecińskiej i warszawskiej strp utwrów teg wieku zalega na rzędnych pniżej m npm, pdnsząc się ku brzeżnym strefm. Tendencja wznszenia się strpu utrzymuje się w całym bszarze rzprzestrzeniania się skał zbirnikwych. Od si wymieninych niecek raz wału kujawskieg strp wznsi się w kierunku półncnwschdnim i płudniw-zachdnim. W granicach wału pmrskieg pwierzchnia ta wznsi się d rzędnych d d m npm. Miąższść całkwita utwrów triasu dlneg jest zmienna w granicach d kilkudziesięciu metrów (bniżenie pdlaskie, mnklina śląsk-krakwska) d pnad 1600 m (wał kujawski) i pnad 1200 m (wał pmrski). Znaczące miąższści (pwyżej 400 m) tych utwrów wypełniają struktury nieckwe (mgileńsk-łódzka, szczecińska, miechwska, pmrska, synekliza bałtycka), a także płudniw-wschdnią część wyniesienia Łeby. W prfilu skał dlntriaswych występuje stsunkw niewiele utwrów przepuszczalnych, z którymi związane jest występwanie wód pdziemnych. Sumaryczne miąższści warstw wdnśnych w tym pzimie są zmienne w granicach d kilkunastu d pnad 400 m (lkalnie na wale kujawskim raz w granicach niecek mgileńsk-łódzkiej i pmrskiej). Miąższści pnad 200 m występują jedynie w brębie wymieninych jednstek strukturalnych. Na pzstałym bszarze dminuje występwanie warstw miąższściach mieszczących się w przedziale

2 20 Zbirnik hydrgetermalny triasu dlneg 200 m. Ple temperaturwe w strpie utwrów triasu dlneg jest ukształtwane pdbnie jak w innych, wcześniej mówinych zbirnikach. Najniższe temperatury (kilkanaście C) stwierdzne są we wschdniej i półncn-wschdniej raz płudniwej części zbirnika. Temperatura wzrasta w kierunku ku strukturm nieckwym (niecki: warszawska, mgileńsk-łódzka, szczecińska, pmrska i miechwska) raz wału kujawskieg. W granicach wymieninych jednstek strukturalnych temperatura w strpie zmienia się w granicach d 50 C d pnad 100 C. Lkalnie, w granicach wału kujawskieg raz niecek: mgileńsk-łódzkiej i szczecińskiej, temperatura przekracza tę granicę siągając nawet wartści przekraczające 140 C. Mineralizacja wód getermalnych w zbirniku dlntriaswym jest zmienna w granicach d kilku g/dm 3 (brzeżne partie zbirnika) d pnad 350 g/dm 3. Najwyższymi mineralizacjami cechują się wdy występujące w siwych częściach wału kujawskieg raz niecek: mgileńskłódzkiej i szczecińskiej. W nieckach: warszawskiej, pmrskiej i miechwskiej raz półncnej części bszaru przedsudeckieg mineralizacja wód przekracza g/dm 3. W granicach zbirnika na pwierzchni bejmującej k. 90% rzprzestrzenienia skał przepuszczalnych mineralizacja przekracza wartści 50 g/dm 3. Przepuszczalnść skał wdnśnych twrzących zbirnik wód getermalnych wyrażna wielkścią współczynnika filtracji nie jest wyska. Praktycznie na całym bszarze rzprzestrzenienia warstw wdnśnych zawiera się w granicach d m/s d m/s. Skały te zatem są słab przepuszczalnymi. Jedynie w rejnie Płck - Truń raz na linii Knin - Pznań stwierdzn występwanie skał wartści współczynnika filtracji wyższej niż m/s. Wydajnść ptencjalnych ujęć wód getermalnych bazujących na wdach dlntriaswych jest relatywnie niska i na k. 50% bszaru nie przekracza 50 m 3 /h. Jedynie na bszarze wału kujawskieg i pmrskieg, w nieckach: mgileńsk-łódzkiej, pmrskiej i warszawskiej raz części syneklizy bałtyckiej i bszaru przedsudeckieg mżna czekiwać wyższej ptencjalnej wydajnści studni. Maksymalne wydajnści mgą siągnąć ptencjalne studnie w linii Pznań - Knin (pnad 100 m 3 /h) raz Płck - Skierniewice (pnad 75 m 3 /h), Bydgszcz - Truń (pnad 75 m 3 /h) raz w rejnie na płudnie d Pitrkwa Trybunalskieg. 20 The Lwer Triassic aquifer The present-day extent f ccurrence f the Lwer Triassic depsits is slightly smaller than their primary extent. As a result f epigenetic ersin f different ages, the Buntsandstein depsits were remved frm areas f suthern Pland, as well as frm the Lublin Regin and Mazury-Suwałki Elevatin. During the Lwer Triassic, sedimentatin prceeded in cnditins f ht and dry climate, within marine basin with reduced salinity and island in sebha areas. Depsits indicate fr direct cnnectins with the German basin and transgressin frm nrth-west (Szyperk-Teller & Kuberska, 1997). In the Lwer Buntsandstein, facies were arranged latitudinally. In the suthern Plish Lwlands (suth f the parallel f latitude 52 ), sandy fluvial (less frequently sandy elian) depsits ccur. The remaining area f Pland was ccupied by the Baltic Frmatin develped as a cmplex f red-brwn clayey-silty depsits with inserts f litic limestnes and sandstnes (Szyperk-Śliwczyńska, 1979; Szyperk-Teller, 1982). The Middle Buntsandstein is bipartite. Its lwer part maintained, in general, the facies arranged evenly with a parallel f latitude. In suthern part f the basin, sandy depsits were still dminant. In suthern Szczecin Trugh, depsits f the carbnate-clastic facies ccur; the facies turns nrthwards int the Pmeranian Frmatin (Szyperk-Teller & Kuberska, 1997). The Pmeranian Frmatin cnsists f tw cyclthems which begin with sandstnelitic depsits and terminate with red claystnes. The lwer sandstne is distinguished as the Drawa Sandstne member, whereas the upper cyclthem - as the Trzebiatów member (Szyperk-Teller, 1982). Thickness f the Drawa Sandstne reaches 50 m n the Pmeranian Swell and it is verlain by a m thick cmplex f clayey- silty depsits (Szyperk-Teller, 1987). The cnsiderable thickness and psitin between sealing clayey depsits allw us t number the Drawa Sandstne amng ptential reservir rcks fr thermal water accumulatin. T the nrth-east the Pmeranian Frmatin is interfingering with the Lidzbark Frmatin cmpsed principally f clayey-silty depsits with inserts f litic and marly limestnes (Szyperk-Śliwczyńska, 1979). The upper part f the Middle Buntsandstein sectin demnstrates its facies arrangement parallel t the axis f the Middle Plish Trugh (Iwanw, 1998). In the area f the Fre- Sudetic Mncline, sandstne depsits predminate; tward the axis f the Trugh they turn int clayey depsits and in the Pmerania Regin - int sandstne-claystne depsits f the Płczyn Frmatin. Maximum thickness f depsits f this age in the Kujawy regin reaches abut 700 m. Sedimentatin f the Upper Buntsandstein began with repeated marine transgressin that caused inundatin f entire Plish Lwlands area. In western, suth-western and suthern Pland, frm the Szczecin Trugh up t Małplska regin, predminating was sedimentatin f depsits distinguished as the Retian. In the lwer interval they are represented by sandstne-siltstne-claystne rcks f the subevapritic cmplex. The upper part f the sectin is cmpsed f thick carbnate-evaprite rcks with limestne, dlmite, anhydrite, gypsum, and rck salt interbedding. T the nrth and nrth-east, the Retian depsits pass int clastic depsits f the Barwicka Frmatin represented by variegated sandstnes, siltstnes and claystnes with inserts f grey limestnes. Over the whle Plish Lwlands, thickness f the Upper Buntsandstein depsits varies insignificantly; its maksimum thickness slightly exceeds 200 m. 447

3 Amng Lwer Triassic depsits, the Drawa Sandstne that cmmences the Pmeranian Frmatin f the Middle Buntsandstein seems t be the mst prmising as regards gd reservir prperties fr gethermal water accumulatin. In majr part f the Plish Lwlands, the Lwer Triassic depsits are develped as lithfacies dminated by claystne-siltstne rcks. Significant share f carbnate rcks can be bserved nly in suth-western Pland. The prprtin f clastic t carbnate rcks fr the lithfacies distinguished there ranges frm 4:1 t 1:1. It shuld be stressed that als in this case the fine-grained depsits predminate amng clastics. Only in the suthern part f this basin predminance f sandstnes becmes prnunced. Over the Plish Lwlands area, the sandstne lithfacies ccur nly in the frm f small, islated patches in marginal znes f the basin. The distributin f the Lwer Triassic lithfacies in the Plish Lwlands is independent f this present-day thickness distributin in the basin. The range f the Lwer Triassic gethermal water reservir in the Plish Lwlands is cntured by natural extent f ccurrence f the Lwer Triassic depsits and the bundaries f Pland. On the Alpine system structural lay-ut (Pżaryski, 1974), the Lwer Triassic reservir extent encmpasses larger area than Middle and Upper Triassic reservirs, as it additinally cvers the whle area f the Fre-Sudetic Mncline, as well as the Łeba Elevatin, Mazury- Suwałki Elevatin and Pdlasie Depressin, the nrthern margin f the Świętkrzyski (Hly Crss) Massif, and the nrthern part f the Carpathian Fredeep. The tp surface f Lwer Triassic frmatin ccurs at altitudes frm a dzen f meters asl in the Fre-Sudetic Mncline t belw -4,500 m asl in the central part f the Kujawy Blck. Similarly, in the axial parts f the Mgiln-Łódź, Szczecin and Warsaw trughs the altitudes f Lwer Triassic rcks are belw -3,000 m asl but rise twards the marginal parts f the structures, i.e. t the nrtheast and suthwest. In the Pmerania Blck altitudes rise t 1000 and 1,500 m asl. This trend was bserved in all ther structural units cmprising the Lwer Triassic aquifer. Ttal thickness f Lwer Triassic frmatin changes frm several tens f meters in Pdlasie Depressin and in the Silesia-Kraków Mncline t ver 1600 m in the Kujawy Blck and ver 1200 m in the Pmerania Blck. Significant thicknesses (ver 400 m) were fund in the trughs (Mgiln-Łódź, Szczecin, Miechów, Pmerania and Peribaltic Syneclise) as well as in the sutheastern part f the Łeba Uplift. The Lwer Triassic frmatin includes rather thin aquifers. Their cumulative thickness varies frm a dzen t ver 400 m (the latter values were bserved lcally in the Kujawy Blck, in the Mgiln-Łódź and the Pmerania trughs). Thicknesses ver 200 m were als nticed nly in the abve mentined structural units. In the remaining areas cumulative thicknesses f grundwater hrizns changes frm 50 t 200 m. The temperature field within the Lwer Triassic strata is similar t that knwn frm ther aquifers. Lwest temperatures (a dzen f centigrades Celsjus) were measured in the eastern, nrtheastern and suthern parts f the aquifer with rising trend twards the trughs (Warsaw, Mgiln-Łódź, Szczecin, Pmerania and Miechów) and the Kujawy Blck. In these units temperatures change frm 50 t ver 100 C. Lcally, in the Kujawy Blck and in the Mgiln- Łódź and Szczecin trughs temperatures ver 140 C were bserved. The TDS f gethermal waters in the Lwer Triassic aquifer varies frm several g/dm 3 in the marginal parts t ver 350 g/dm 3. Highest values were measured in the waters frm axial parts f the Kujawy Blck and the Mgiln-Łódź and Szczecin trughs. In the Warsaw, Pmerania and Miechów trughs as well as in the nrthern part f the Fre-Sudetic area the TDS values exceed g/dm 3. Ttally, abut 90% f the aquifer area shw TDS values ver 50 g/dm 3. The hydraulic cnductivity f Lwer Triassic grundwater hrizns is lw and falls int the range m/s in the whle area f the aquifer. Higher values (mre than m/s) were reprted frm Płck-Truń area and alng Knin-Pznań zne. Discharges f ptential gethermal water intakes in Lwer Triassic aquifer are relatively lw and d nt exceed 50 m 3 /h ver 50% f the aquifer area. Only in the Kujawy and Pmerania blcks, in the Mgiln-Łódź, Pmerania and Warsaw trughs and in sme parts f the Peribaltic Syneclise and the Fre-Sudetic area the higher ptential discharges can be expected. Maximum discharges are predicted fr intakes lcated alng the lines Pznań-Knin (ver 100 m 3 /h), Płck-Skierniewice and Bydgszcz-Truń (ver 75 m 3 /h), and in the area suth frm Pitrków Trybunalski. Literatura (References): 1. Iwanw A., W: R.Dadlez, S,Marek, J.Pkrski (red.) Atlas palegegraficzny epikntynentalneg permu i mezziku w Plsce w skali 1: PIG Warszawa. 2. Pżaryski W., Pdział bszaru Plski na jednstki tektniczne. W: Budwa gelgiczna Plski T. 4, Tektnika. cz.1. Niż Plski. Inst.Gel. Warszawa. 3. Szyperk-Śliwczyńska A., Trias dlny w półncn-wschdniej Plsce. Prace Inst.Gel. T Szyperk-Teller A., Litstratygrafia pstreg piaskwca na Pmrzu Zachdnim. Kwart.Gel., 26, nr Szyperk-Teller A., W: A.Raczyńska (red.) Budwa gelgiczna wału pmrskieg i jeg pdłża. Prace Inst.Gel., T Szyperk-Teller A., Trias dlny (pstry piaskwiec). Frmalne i niefrmalne jednstki stratygraficzne. W: Marek S., Pajchlwa M. (red.) Epikntynentalny perm i mezzik w Plsce. Prace PIG Szyperk-Teller A., Trias dlny (pstry piaskwiec). Sedymentacja, palegegrafia i paletektnika. W: Marek S., Pajchlwa M. (red.) Epikntynentalny perm i mezzik w Plsce. Prace PIG

4 ..

5 Zał Mapa lkalizacyjna twrów dla zbirnika triasu dlneg na Niżu Plskim Pwierzchnia dlntriasweg zbirnika wód getermalnych wynsi km 2, c stanwi 73.34% pwierzchni Plski raz 84.06% pwierzchni Niżu Plskieg. Analizę strukturaln-miąższściwą zbirnika triasu dlneg part na pdstawie twrów zlkalizwanych na bszarze Niżu Plskieg Encl Lcatin map f wells drilled t Lwer Triassic aquifer in the Plish Lwlands The area f Lwer Triassic gethermal aquifer is 228, km 2, which makes 73.34% f the territry f Pland and 84.06% f the whle Plish Lwlands area. The structural and thickness analysis f Lwer Triassic frmatin was based upn data frm 1,285 wells. 450

6 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA LOKALIZACYJNA OTWORÓW DLA ZBIORNIKA TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl LOCATION MAP OF WELLS DRILLED TO LOWER TRIASSIC AQUIFER IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Kalisz Knin Truń Sieradz Włcławek Łódź Płck N I Ż P O L S K I Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Białystk Ostrłęka Brześć Siedlce Biała Pdlaska BIAŁORUŚ Legenda: Legend: NW 120 numeracja twrów well numbers 1250 SE Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrcław Ople POLISH LOWLANDS Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Numer twru wierniczeg - Brehle number Warszawa - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Granice administracyjne wjewództw - Bundaries f districts - Ważniejsze miasta - Main cities REPUBLIKA CZESKA Katwice Bielsk-Biała Kraków Tarnów Nwy Sącz Krsn Rzeszów Przemyśl Lwów U K R A I N A Brn Zakpane SŁOWACJA Pprad km

7 Zał Mapa strukturalna strpu utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Strp utwrów dlneg triasu zalega na rzędnych d kilkunastu m npm (mnklina śląskkrakwska) d pnad m npm (centralna część wału kujawskieg). Również w siwych partiach niecek: łódzkiej, szczecińskiej i warszawskiej strp utwrów teg wieku zalega na rzędnych pniżej m npm, pdnsząc się ku brzeżnym strefm. Tendencja wznszenia się strpu utrzymuje się w całym bszarze rzprzestrzeniania się skał zbirnikwych. Od si wymieninych niecek raz wału kujawskieg strp wznsi się w kierunku półncn-wschdnim i płudniw-zachdnim. W granicach wału pmrskieg pwierzchnia ta wznsi się d rzędnychd-1000d-1500mnpm. Encl Structural map f the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The tp surface f Lwer Triassic frmatin ccurs at altitudes frm a dzen f meters asl in the Fre-Sudetic Mncline t belw -4,500 m asl in the central part f the Kujawy Blck. Similarly, in the axial parts f the Łódź, Szczecin and Warsaw trughs the altitudes f Lwer Triassic rcks are belw -3,000 m asl but rise twards the marginal parts f the structures, i.e. t the nrtheast and suthwest. In the Pmerania Blck altitudes rise t -1,000 and -1,500 m asl. This trend was bserved in all ther structural units cmprising the Lwer Triassic aquifer. 452

8 M r Ba ze ł 1800 kie tyc L R O S J A Kaliningrad I T Marijampl Zał W A Słupsk Gdańsk MAPA STRUKTURALNA STROPU UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl Suwałki Kszalin Elbląg STRUCTURAL MAP OF THE TOP SURFACE OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS Olsztyn Łmża Bydgszcz Białystk Ostrłęka Truń Ciechanów N I E M C Y Grzów Wlkp. Włcławek [ m npm ] Piła B I A Ł O R U Ś Szczecin [ m asl ] Płck Pznań WARSZAWA Frankfurt Knin Brześć Siedlce Zielna Góra Biała Pdlaska Skierniewice Cttbus Leszn Kalisz Legenda: Łódź Legend: Sieradz Radm Lublin Legnica 50 - Izhipsy strpu utwrów triasu dlneg [m npm] Pitrków Trybunalski Chełm Linie zasięgu utwrów triasu dlneg Wrcław - Extent f Lwer Triassic frmatin Jelenia Góra - Uskki Kielce Wałbrzych - Faults Zamść Częstchwa Warszawa Ople [ m n.p.m. ] Tarnbrzeg - Main cities I Kraków A C A Rzeszów Tarnów R L I K Z E S K Bielsk-Biała Przemyśl Krsn A Lwów K B U P U Katwice E Salt structures and diapires N 0 R - Ważniejsze miasta - Struktury slne A [ m a.s.l.] Ishypses f the tp surface f Lwer Triassic frmatin [m asl] Nwy Sącz Zakpane Brn S Ł O WPprad A C J A km.

9 Zał Mapa miąższści całkwitej utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Miąższść całkwita utwrów triasu dlneg jest zmienna w granicach d kilkudziesięciu metrów (bniżenie pdlaskie, mnklina śląsk-krakwska) d pnad m (wał kujawski) i pnad m (wał pmrski). Znaczące miąższści (pwyżej 400 m) tych utwrów wypełniają struktury nieckwe (łódzka, szczecińska, miechwska, pmrska, synekliza bałtycka), a także płudniw-wschdnią część wyniesienia Łeby. Encl Map f ttal thickness f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands Ttal thickness f Lwer Triassic frmatin changes frm several tens f meters in the Pdlasie Depressin and in the Silesia-Kraków Mncline t ver 1,600 m in the Kujawy Blck and ver 1,200 m in the Pmerania Blck. Significant thicknesses (ver 400 m) were fund in the trughs (Łódź, Szczecin, Miechów, Pmerania and Peri-baltic Syneclise) as well as in the sutheastern part f the Łeba Uplift. 454

10 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA MIĄŻSZOŚCI CAŁKOWITEJ UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl MAP OF TOTAL THICKNESS OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Truń Włcławek Płck Knin Kalisz Łódź Sieradz Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Ostrłęka Siedlce Białystk Biała Pdlaska Brześć BIAŁORUŚ Legenda: Legend: [m] [m] Legnica Jelenia Góra Wałbrzych Wrcław Ople Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Warszawa - Izpachyty utwrów triasu dlneg [m] - Ispachytes f Lwer Triassic frmatin [m] - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Uskki - Faults - Ważniejsze miasta - Main cities REPUBLIKA CZESKA Katwice Kraków Bielsk-Biała Tarnów Nwy Sącz Rzeszów Przemyśl Krsn Lwów U K R A I N A Struktury slne - Salt structures and diapires Brn Zakpane SŁOWACJA Pprad km

11 Zał Mapa sumarycznej miąższści warstw wdnśnych triasu dlneg na Niżu Plskim W prfilu skał dlntriaswych występuje stsunkw niewiele utwrów przepuszczalnych, z którymi związane jest występwanie wód pdziemnych. Sumaryczne miąższści warstw wdnśnych w tym pzimie są zmienne w granicach d kilkunastu d pnad 400 m (lkalnie na wale kujawskim raz w granicach niecek łódzkiej i pmrskiej). Miąższści pnad 200 m występują jedynie w brębie wymieninych jednstek strukturalnych. Na pzstałym bszarze dminuje występwanie warstw miąższściach mieszczących się w przedziale m. Encl Map f cumulative thickness f Lwer Triassic grundwater hrizns in the Plish Lwlands The Lwer Triassic frmatin includes rather thin grundwater hrizns. Their cumulative thickness varies frm a dzen t ver 400 m (the latter values were bserved lcally in the Kujawy Blck, in the Łódź and the Pmerania trughs). Thicknesses ver 200 m were als nticed nly in the mentined abve structural units. In the remaining areas cumulative thicknesses f grundwater hrizns changes frm 50 t 200 m. 456

12 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA SUMARYCZNEJ MIĄŻSZOŚCI WARSTW WODONOŚNYCH TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl MAP OF CUMULATIVE THICKNESS OF LOWER TRIASSIC GROUNDWATER HORIZONS IN THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Truń Włcławek Płck Knin Kalisz Łódź Sieradz Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Ostrłęka Siedlce Białystk Biała Pdlaska Brześć BIAŁORUŚ Legenda: Legend: [m] [m] Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrcław Ople Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Izpachyty warstw wdnśnych triasu dlneg [m] - Ispachytes f cumulative thickness f Lwer Triassic grundwater hrizns [m] - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Uskki - Faults - Ważniejsze miasta Warszawa - Main cities REPUBLIKA Brn CZESKA Katwice Kraków Tarnów Bielsk-Biała Nwy Sącz Zakpane SŁOWACJA Pprad Krsn Rzeszów Przemyśl Lwów U K R A I N A km

13 Zał Mapa temperatur w strpie utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Ple temperaturwe w strpie utwrów triasu dlneg jest ukształtwane pdbnie jak w innych, wcześniej mówinych zbirnikach. Najniższe temperatury (kilkanaście C) stwierdzne są we wschdniej i półncn-wschdniej raz płudniwej części zbirnika. Temperatura wzrasta w kierunku ku strukturm nieckwym (niecki: warszawska, łódzka, szczecińska, pmrska i miechwska) raz wału kujawskieg. W granicach wymieninych jednstek strukturalnych temperatura w strpie zmienia się w granicach d 50 C d pnad 100 C. Lkalnie, w granicach wału kujawskieg raz niecek: łódzkiej i szczecińskiej, temperatura przekracza tę granicę siągając nawet wartści przekraczające 140 C. Encl Map f temperatures at the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The temperature field within the Lwer Triassic strata is similar t that knwn frm ther aquifers. Lwest temperatures (a dzen f Celsjus degrees) were measured in the eastern, nrtheastern and suthern parts f the aquifer with rising trend twards the trughs (Warsaw, Łódź, Szczecin, Pmerania and Miechów) and the Kujawy Blck. In these units temperatures change frm 50 t ver 100 C. Lcally, in the Kujawy Blck and in the Łódź and Szczecin trughs temperatures ver 140 C were bserved. 458

14 M r Ba ze ł 1800 kie tyc L R O S J A Kaliningrad I T Marijampl Zał W A Słupsk Gdańsk MAPA TEMPERATUR W STROPIE UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl Suwałki Kszalin Elbląg MAP OF TEMPERATURES AT THE TOP SURFACE OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS Olsztyn Łmża Bydgszcz Białystk Ostrłęka Truń Ciechanów N I E M C Y Grzów Wlkp. Włcławek [ C] Piła B I A Ł O R U Ś Szczecin Płck Pznań WARSZAWA Frankfurt Knin Brześć Siedlce Zielna Góra Biała Pdlaska Skierniewice Cttbus Leszn Kalisz Legenda: Łódź Legend: Sieradz Radm Lublin Legnica 50 Pitrków Trybunalski Chełm Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin Jelenia Góra - Uskki Kielce Warszawa Ople - Faults Zamść Częstchwa Tarnbrzeg - Main cities 140 L I K 120 A C Z E S K A Przemyśl Krsn A Lwów Nwy Sącz Zakpane 40 Brn S Ł O WPprad A C J A 0 I Bielsk-Biała 60 Rzeszów Tarnów R 160 Kraków B 180 Katwice P U K E U R N Ważniejsze miasta A [ C ] - Istherms at the tp surface f Lwer Triassic frmatin [ C] Wrcław Wałbrzych - Iztermy strpu utwrów triasu dlneg [ C] km.

15 Zał Mapa mineralizacji wód w strpie utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Mineralizacja wód getermalnych w zbirniku dlntriaswym jest zmienna w granicach d kilku g/dm 3 (brzeżne partie zbirnika) d pnad 350 g/dm 3. Najwyższymi mineralizacjami cechują się wdy występujące w siwych częściach wału kujawskieg raz niecek: łódzkiej i szczecińskiej. W nieckach: warszawskiej, pmrskiej i miechwskiej raz półncnej części bszaru przedsudeckieg mineralizacja wód przekracza g/dm 3. W granicach zbirnika na pwierzchni bejmującej k. 90% rzprzestrzenienia skał przepuszczalnych mineralizacja przekracza wartści 50 g/dm 3. Encl Map f the TDS at the tp surface f Lwer Triassic frmatin in the Plish Lwlands The TDS f gethermal waters in the Lwer Triassic aquifer varies frm several g/dm 3 in the marginal parts t ver 350 g/dm 3. Highest values were measured in waters frm axial parts f the Kujawy Blck and the Łódź and the Szczecin trughs. In the Warsaw, Pmerania and Miechów trughs as well as in the nrthern part f the Fre-Sudetic area the TDS values exceed g/dm 3.Ttally,abut90% f the aquifer area shw TDS values ver 50 g/dm

16 M r Ba ze ł 1800 kie tyc L R O S J A Kaliningrad I T Marijampl Zał W A Słupsk Gdańsk MAPA MINERALIZACJI WÓD W STROPIE UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl Suwałki Kszalin Elbląg MAP OF THE TDS AT THE TOP SURFACE OF LOWER TRIASSIC FORMATION IN THE POLISH LOWLANDS Olsztyn Łmża Bydgszcz Białystk Ostrłęka Truń Ciechanów N I E M C Y Grzów Wlkp. Włcławek 3 [ g/dm ] Piła B I A Ł O R U Ś Szczecin Płck Pznań WARSZAWA Frankfurt Knin Brześć Siedlce Zielna Góra Biała Pdlaska Skierniewice Cttbus Leszn Kalisz Legenda: Łódź Legend: Sieradz Radm Lublin Legnica 50 3 Pitrków Trybunalski Chełm Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin Jelenia Góra - Uskki Kielce A N I Katwice Kraków L I K Rzeszów Tarnów A C A B P U R E 150 Z E 100 S K Bielsk-Biała Przemyśl Krsn A Lwów Nwy Sącz Zakpane 50 Brn S Ł O WPprad A C J A 0 - Main cities K R Ważniejsze miasta Tarnbrzeg U >250 Warszawa Ople 3 - Faults Zamść Częstchwa [ g/dm ] 3 - Islines f TDS [g/dm ] Wrcław Wałbrzych - Izlinie mineralizacji [g/dm ] km.

17 Zał Mapa wód termalnych zbirnika triasu dlneg kwalifikujących się d wykrzystania w balnelterapii i rekreacji Wyska mineralizacja wód dlntriaswych raz zawartści jnów brmkwych i jdkwych daje pdstawy d ich wykrzystania także w lecznictwie. Warunki takie występują na k. 75% pwierzchni rzprzestrzeniania się warstw wdnśnych (zbirnika). Wdy getermalne występujące na pzstałym bszarze skał zbirnikwych mgą być wykrzystywane d celów rekreacyjnych. Wdy termalne zbirnika triasu dlneg na bszarze Niżu Plskieg analizwan w 165 dwiertach. Mineralizacja wód wynsi d kł 10 d 319 g/dm 3, zdecydwana większść charakteryzuje się jednak mineralizacją pwyżej 100 g/dm 3. Temperatura waha się w granicach d 20 C (bszar peryferyczny) d 140 C (niecka szczecińsk-mgileńsk-łódzka). Typ hydrgechemiczny wód jest Cl-Ca, Cl-Na i SO 4 -Na z jdem i brmem. W zbirniku triasu dlneg wdy SO 4 -Na występują w rejnie Jagdzina, Skłwa Pdlaskieg, raz na półnc d Wrcławia pmiędzy Baszynem a Wjciechwem. D celów rekreacyjnych zakwalifikwan wdy mnkliny przedsudeckiej w rejnie: Rawicz - Janw - Baszyn - Trzebnica - Chrząstawa - Wężwice - Dankwice, raz z pjedynczych dwiertów Jagdzin, Dachów i Różanówka. Na bszarze świętkrzyskim w rejnie dwiertu Nieświn PIG 1, raz na bszarze wału kujawskieg w rejnie dwiertu Budziszewice IG-1. Obszar bniżenia pdlaskieg w rejnie: Łchów - Skłów Pdlaski - Żebrak - Łuków. D celów rekreacyjnych kwalifikują się również wdy z bszaru syneklizy perybałtyckiej w rejnie: Kłanin - Słupsk - Lębrk - Bytów - Kścierzyna, raz Hel - Spt - Gdańsk - Malbrk - Frmbrk - Pasłęk, jak również rejn: Bartszyce - Kętrzyn - Głdap. Zakwalifikwan tu również wdy udkumentwane wierceniami na bszarze wału kujawskieg w rejnie dwiertu Czaplinek IG-2 i Witkw-1. W balnelgii mgą być wykrzystane wdy mnkliny przedsudeckiej w rejnie: Huta Szklana - Grzów Wielkplski - Kziczyn - Witaszkw - Sulechów - Zbąszynek - Śrda - Wycisłw - Zakrzyn - Ostrów Wielkplski - Czeszów - Bąszewice - Wieluszów - Aleksandrów - Wieluń - Niechmirów - Gidle - Secemin. Drugi bszar związany jest z wałem i niecką pmrską w rejnie: Dargbądz - Rkita - Grzysław - Białgard - Sarbinw - Darłw - Płczyn - Czaplinek - Bysław - Grudziądz - Prabuty - Olsztyn. Klejny bszar związany jest z nieckę pmrską, wałem kujawskim, niecką warszawską p bszar świętkrzyski. Rejn ten przebiega przez Grnw - Ciechcinek - Wielgie - Plik - Działdw - Bdzanów - Jeżów - Maciejwice - Ostałów - Żyrów - Nadarzyn - Mińsk Mazwiecki. Encl Map f thermal waters f the Lwer Triassic frmatin qualified fr balnetherapy and recreatin The high TDS f Lwer Triassic grundwaters tgether with cncentratins f brmides and idides prvides pprtunities fr their utilizatin in therapeutics. Such waters ccupy abut 75% f the aquifer area. Waters frm the remaining parts f the aquifer can be used fr recreatin. Thermal waters frm the Lwer Triassic aquifer in the Plish Lwlands were analyzed in 165 wells. The TDS values vary frm abut 10 t 319 g/dm 3 but mst part f samples reveal values ver 100 g/dm 3. Temperatures varied frm 20 C (peripherial znes) t 140 C (the Szczecin-Mgiln-Łódź Trugh). Water belng t the Cl-Ca, Cl-Na and SO 4 -Na types with admixtures f J and Br. Waters f SO 4 -Na type ccur in the vicinity f Jagdzin and Skłów Pdlaski as well as nrth f Wrcław, between Baszyn and Wjciechów. Waters suitable fr recreatinal purpses ccur in the Fre-sudetic Mncline (Rawicz - Janw - Baszyn - Trzebnica - Chrząstawa - Wężwice - Dankwice area and single wells drilled in Jagdzin, Dachów and Różanówka), in the Hly-Crss Mts. regin (the Nieświn PIG-1 well), in the Kujawy Blck (the Budziszewice IG-1 well), in the Pdlasie Depressin (Łchów - Skłów Pdlaski - Żebrak - Łuków area), in the Peri-baltic Syneclise (Kłanin - Słupsk - Lębrk - Bytów - Kścierzyna, Hel - Spt - Gdańsk - Malbrk - Frmbrk - Pasłęk and Bartszyce - Kętrzyn - Głdap area). In the Kujawy Blck such waters ccur in the vicinity f the Czaplinek IG-2 and Witkw-1 wells. Fr balnelgical purpses the Lwer triassic waters can be utilized in the Fre-sudetic mncline (Huta Szklana - Grzów Wielkplski - Kziczyn - Witaszkw - Sulechów - Zbąszynek - Śrda - Wycisłw - Zakrzyn - Ostrów Wielkplski - Czeszów - Bąszewice - Wieluszów - Aleksandrów - Wieluń - Niechmirów - Gidle - Secemin area) and in the Pmerania Blck and Trugh (Dargbądz - Rkita - Grzysław - Białgard - Sarbinw - Darłw - Płczyn - Czaplinek - Bysław - Grudziądz - Prabuty - Olsztyn area). Anther vast area f waters suitable fr therapeutic purpses is lcated in the areas f the Pmerania Trugh, the Kujawy Blck, the Warsaw Trugh and its extensin twards the Hly-Crss Mts (Grnw - Ciechcinek - Wielgie - Plik - Działdw - Bdzanów - Jeżów - Maciejwice - Ostałów - Żyrów - Nadarzyn -Mińsk Mazwiecki area). 462

18 14 00 N I E M C Y Frankfurt Cttbus 500 Br Szczecin M r 1020 Br Kszalin 1030Br 7I 16I 1560 Br 20 I 2000 Br 1517 Br 10 I 1200 Br 12 I 3430 Br 23 I z e B Grzów Wlkp Br a ł t y 406 Br Zielna Góra Jelenia Góra 2437 Br Legnica REPUBLIKA Brn c k i e Wałbrzych Piła Słupsk 5I Pznań 2100 Br 2978 Br 13 I Leszn 1190 Br 850 Br 400 Br Wrcław CZESKA 370 Br 728 Br 8I 527 Br 3I Gdańsk 23 I 1640 Br 514 Br 1050 Br 5I Bydgszcz Truń Ople Kalisz Knin 167 Br 3012 Br 29 I Sieradz 496 Br Włcławek Płck 16 I 1I 603 Br 6I 6I Skierniewice 1700 Br 718 Br 650 Br 3I 16 I 6I Łódź 5I Częstchwa Katwice Elbląg Pitrków Trybunalski Bielsk-Biała Kraków Zakpane ROSJA Kaliningrad Olsztyn Ciechanów Kielce Radm Tarnów Nwy Sącz SŁOWACJA Pprad 2I WARSZAWA Łmża Ostrłęka Tarnbrzeg Krsn Siedlce Rzeszów Przemyśl Suwałki Biała Pdlaska Lublin Marijampl Białystk Chełm LITWA Brześć Zamść Lwów BIAŁORUŚ U K R A I N A Zał MAPA WÓD TERMALNYCH ZBIORNIKA TRIASU DOLNEGO KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO WYKORZYSTANIA W BALNEOTERAPII I REKREACJI Encl Legenda: Warszawa MAP OF THERMAL WATERS OF THE LOWER TRIASSIC FORMATION QUALIFIED FOR BALNEOTHERAPY AND RECREATION Legend: Otwry wykrzystane d knstrukcji mapy - Brehles used fr map cnstructin - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Ważniejsze miasta - Main cities Balneterapia Balnetherapy - Obszar perspektywiczny (mineralizacja > 70 g/dm 3 ) - Perspective area ( TDS > 70 g/dm 3 ) - Obszar udkumentwany wierceniami - Area dcumented with drillings Rekreacja Recreatin 3 - Obszar perspektywiczny ( mineralizacja < 70 g/dm i temperatura < 60 C) 3 - Perspective area ( TDS < 70 g/dm and temperature< 60 C) - Obszar udkumentwany wierceniami - Area dcumented with drillings Br I 3 - Maksymalne zawartści mg/dm ( wg Bjarskieg, 1996) 3 - Maximum cntent, mg/dm (after Bjarski, 1996) km.

19 Zał Mapa przewdnści hydraulicznej utwrów triasu dlneg na Niżu Plskim Mim znacznych miąższści skał wdnśnych, niska wartść współczynnika filtracji przesądza słabej ich przewdnści. Zmiennść teg parametru w zbirniku dlntriaswym jest niewielka i na pnad 90% pwierzchni nie przekracza wartści m 2 /s. Dminują warstwy przewdnści w granicach d kilku d m 2 /s. Lkalnie tylk w rejnie Pitrkwa Trybunalskieg, Sieradza i Kalisza raz w półncnej części wału pmrskieg wartść przewdnści jest wyższa niż m 2 /s. Encl Map f hydraulic transmissivity in the Lwer Triassic aquifer f the Plish Lwlands Despite significant thicknesses f grundwater hrizns, the lw hydraulic cnductivity f Lwer Triassic rcks cntrls their lw transmissivity. In ver 90% f the area ccuppied by this aquifer the transmissivity des nt exceed m 2 /s with the dminating values frm several t m 2 /s. Hwever, in the vicinities f Pitrków Trybunalski, Sieradz and Kalisz twns, and in the nrthern part f the Pmerania Blck values higher than m 2 /s were nticed. 464

20 14 00 M r z e B a ł t y c k i e Kszalin Słupsk Gdańsk Elbląg ROSJA Kaliningrad Olsztyn Suwałki LITWA Marijampl Zał MAPA PRZEWODNOŚCI HYDRAULICZNEJ UTWORÓW TRIASU DOLNEGO NA NIŻU POLSKIM Encl MAP OF HYDRAULIC TRANSMISSIVITY IN THE LOWER TRIASSIC AQUIFER OF THE POLISH LOWLANDS. N I E M C Y Frankfurt Cttbus Szczecin Grzów Wlkp. Zielna Góra Piła Leszn Pznań Bydgszcz Truń Włcławek Płck Knin Kalisz Łódź Sieradz Skierniewice Ciechanów WARSZAWA Łmża Ostrłęka Siedlce Białystk Biała Pdlaska Brześć BIAŁORUŚ Legenda: Legend: 2 [m/s 10-5 ] 2 [m/s 10-5 ] Jelenia Góra Legnica Wałbrzych Wrcław Ople Pitrków Trybunalski Częstchwa Kielce Radm Tarnbrzeg Lublin Chełm Zamść Warszawa Izlinie przewdnści hydraulicznej [m /s 10 ] Islines f hydraulic transmissivity [m /s 10 ] - Linie zasięgu utwrów triasu dlneg - Extent f Lwer Triassic frmatin - Uskki - Faults - Ważniejsze miasta - Main cities REPUBLIKA Brn CZESKA Katwice Kraków Tarnów Bielsk-Biała Nwy Sącz Zakpane SŁOWACJA Pprad Krsn Rzeszów Przemyśl Lwów U K R A I N A km

18 Zbiornik hydrogeotermalny triasu górnego

18 Zbiornik hydrogeotermalny triasu górnego 18 Zbirnik hydrgetermalny triasu górneg Zasięg basenu sedymentacyjneg w górnym triasie ulegał znacznym wahanim. Prawdpdbnie największy bszar zajmwał n w najstarszym kajprze górnym (warstwy gipswe dlne)

Bardziej szczegółowo

16 Zbiornik hydrogeotermalny jury środkowej

16 Zbiornik hydrogeotermalny jury środkowej 16 Zbirnik hydrgetermalny jury śrdkwej Głównym elementem paletektnicznym w basenie śrdkwjurajskim była bruzda śródplska, pdlegająca pwlnym ruchm bniżającym. Stanwiła na drgę klejnych transgresji dcierających

Bardziej szczegółowo

19 Zbiornik hydrogeotermalny triasu środkowego

19 Zbiornik hydrogeotermalny triasu środkowego 19 Zbirnik hydrgetermalny triasu śrdkweg Śrdkwtriaswy basen sedymentacyjny stanwił kntynuację zbirnika mrskieg utwrzneg w górnym pstrym piaskwcu. W pczątkwym kresie w dalszym ciągu rzwijała się transgresja

Bardziej szczegółowo

CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młodzieży CEiPM Centra Edukacji i Pracy Młdzieży Lista CEiPM według wjewództw dlnśląskie CEiPM w Wałbrzychu al. Wyzwlenia 38 58-300 Wałbrzych Email: ceipm_walbrzych@hp.pl Telefn: (74) 665 39 50 Telefn: (74) 666

Bardziej szczegółowo

MBP Młodzieżowe Biura Pracy

MBP Młodzieżowe Biura Pracy MBP Młdzieżwe Biura Pracy Lista MBP według wjewództw dlnśląskie MBP w Wałbrzychu al. Wyzwlenia 38 58-300 Wałbrzych Email: mbp.walbrzych@hp.pl Telefn: (74) 665 39 50 Fax: (74) 665 39 51 MBP w Legnicy ul.

Bardziej szczegółowo

8 Zbiornik hydrogeotermalny karbonu

8 Zbiornik hydrogeotermalny karbonu 8 Zbirnik hydrgetermalny karbnu Niesfałdwane utwry karbnu zapadliska przedwaryscyjskieg rzprzestrzeniają się w płudniw-wschdniej części Niżu Plskieg w pasie niecek brzeżnych lubelsk-warszawskiej i w przyległych

Bardziej szczegółowo

KP Kluby Pracy. Lista KP według województw. dolnośląskie o

KP Kluby Pracy. Lista KP według województw. dolnośląskie o KP Kluby Pracy Lista KP według wjewództw dlnśląskie KP w Wałbrzychu al. Wyzwlenia 38 58-300 Wałbrzych Email: kp.walbrzych@hp.pl Telefn: (74) 666 08 81 KP w Świdnicy Pl. Grunwaldzki 3 58-100 Świdnica Email:

Bardziej szczegółowo

The possibilities of underground CO 2 storage in the Zaosie Anticline

The possibilities of underground CO 2 storage in the Zaosie Anticline GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tm 27 2011 Zeszyt 4 SYLWESTER MAREK*, LIDIA DZIEWIÑSKA**, RADOS AW TARKOWSKI*** The pssibilities f undergrund CO 2 strage in the Zasie Anticline Intrductin The pssibility

Bardziej szczegółowo

7 Zbiornik hydrogeotermalny permu dolnego

7 Zbiornik hydrogeotermalny permu dolnego 7 Zbirnik hydrgetermalny permu dlneg Plski basen czerwneg spągwca jest wschdnią częścią wielkieg permskieg basenu eurpejskieg rzciągająceg się d Wielkiej Brytanii przez Hlandię, Niemcy, Danię aż d Plski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W NIECCE ÓDZKIEJ

MO LIWOŒCI WYKORZYSTANIA WÓD TERMALNYCH W NIECCE ÓDZKIEJ Beata WIKTOROWICZ Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Oddzia³ Œwiêtokrzyski im. J. Czarnockiego 25-95 Kielce, ul. Zgoda 21 e-mail: beata.wiktorowicz@pgi.gov.pl Technika Poszukiwañ

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę

Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę dn. 13.03.2009 r. Wskaźniki jakości usług powszechnych Telekomunikacji Polskiej S.A. w 2008 r. na podstawie informacji dostarczonych przez Spółkę Przedmiotem notatki jest analiza informacji zawartych w

Bardziej szczegółowo

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd

Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w Polsce przegląd INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ POLSKIEJ AKADEMII NAUK MINERAL AND ENERGY ECONOMY RESEARCH INSTITUTE OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES Badania i geotermalne projekty inwestycyjne w

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ GEOTERMALNY ZBIORNIKÓW MEZOZOICZNYCH NIŻU POLSKIEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

POTENCJAŁ GEOTERMALNY ZBIORNIKÓW MEZOZOICZNYCH NIŻU POLSKIEGO DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Anna Sowiżdżał AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców Energetycznych al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków e-mail: ansow@agh.edu.pl Technika Poszukiwań

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW

DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW DANE KONTAKTOWE OKRĘGÓW PZW Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego Warszawa 00-831 ul. Twarda 42, tel. 022/6208966, mail: zgpzw@zgpzw.pl / http://www.zgpzw.pl / http://www.pzw.org.pl Okręg PZW Wrocław

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

Historia morskich radionawigacyjnych systemów w pozycyjnych wykorzystywanych w Polsce

Historia morskich radionawigacyjnych systemów w pozycyjnych wykorzystywanych w Polsce MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA HISTORIA TECHNIKI MORSKIEJ 16 18 kwietnia 2015, Gdańsk Histria mrskich radinawigacyjnych systemów w pzycyjnych wykrzystywanych w Plsce Cezary SPECHT, Adam WEINTRIT, Mariusz

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H

WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H Julita BISZCZUK Zenbia LITYŃSKA Aleksander CURYŁO WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA ZDROWIE CZŁOWIEKA FUNKCJE CZUŁOŚCI SPEKTRALNEJ: ERYTEMALNA, PREWITAMINA D3, SCUP-H STRESZCZENIE W ramach przedstawianej pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2014 r. Poz. 255 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZWIÊKSZENIA POZYSKIWANIA CIEP A GEOTERMALNEGO W ŒWIETLE NOWYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE NI U POLSKIEGO

PERSPEKTYWY ZWIÊKSZENIA POZYSKIWANIA CIEP A GEOTERMALNEGO W ŒWIETLE NOWYCH INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH NA TERENIE NI U POLSKIEGO Bogdan NOGA Technika Poszukiwañ Geologicznych Przedsiêbiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. Geotermia, Zrównowa ony Rozwój nr 2/2013 ul. Berezyñska 39, 03-908 Warszawa Instytut Mechaniki Stosowanej i Energetyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops Rzkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny d / Valid frm / gültig vm / действительный от 5 VI 0 ważny d / Valid t / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r.

ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI KONFERENCJA PRASOWA W PKP S.A. Warszawa, 18.02.2013 r. ZARZĄDZANIE DWORCAMI KOLEJOWYMI W PKP S.A. KONFERENCJA PRASOWA Warszawa, 18.02.2013 r. AGENDA KONFERENCJI Współpraca z Samrządami Dwrzec na własnść Planwane inwestycje Kmercjalizacja nieruchmści Menadżer

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Anna Welcz. Wybory na mapach GradeStatu

Anna Welcz. Wybory na mapach GradeStatu Anna Welcz Wybory 2007 na mapach GradeStatu Krajobraz po wyborczej bitwie w obiektywie GradeStatu Zaimplementowane w programie GradeStat gradacyjne metody analizy danych wielowymiarowych umoŝliwiają rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Świdwin 05:18, Nielep 05:25, Rąbino 05:31, Czarnowęsy Pomorskie 05:38, Białogard 05:52, Kościernica 05:58, Nosówko 06:03, Dunowo 06:07

Świdwin 05:18, Nielep 05:25, Rąbino 05:31, Czarnowęsy Pomorskie 05:38, Białogard 05:52, Kościernica 05:58, Nosówko 06:03, Dunowo 06:07 zkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Przyjazdy / Arrivals / Ankunft / Прибытие ważny d / Valid frm / gültig vm / действительный от VI 204 VIII 204 ważny d / Valid t / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w układzie wojewódzkim październik-grudzień 2011 Informację sporządzono na podstawie danych SMG/KRC Millward Brown, w zestawieniach zostały uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Zasoby geotermalne w Polsce

Zasoby geotermalne w Polsce Potencjał geotermii w Polsce wymiana doświadczeń Zasoby geotermalne w Polsce Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki Dr inż. Anna Sowiżdżał Mgr inż. Marek Hajto Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Lekkoatletyka dla Każdego. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży Lekkoatletyka dla Każdego Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży ZAŁOŻENIA PROGRAMU FINANSOWANIE PROGRAMU LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO Ministerstwo Sportu i Turystyki Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału.

2. opracowywanie projektu planu kontroli; 3. opracowywanie sprawozdania z działalności kontrolnej wydziału. Zamieszczamy treść Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych ( 1. Ustala

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszno - Poznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U

Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszno - Poznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U Zastęczy rzkład jazdy ciągów bwiązujący d dnia 14 czerwca d dnia 31 siernia 2015 r. Tabela 16.1. WROCŁAW GŁ. - Leszn - Pznań Gł. - Krzyż - GORZÓW WLKP./Szczecin Gł. - ŚWINOUJŚCIE R U Kategria ciągu TLK

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa

Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa Udział w rynku i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa lipiec-wrzesień 2012 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk DEPARTAMENT MONITORINGU WARSZAWA 2012 Nota metodologiczna

Bardziej szczegółowo

niekomercyjne komercyjne Strategie na poziomie UE Strategie na poziomie kraju Strategie na poziomie regionów publiczne prywatne 1600,0 1500,0 1400,0 1300,0 1200,0 1100,0 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Stand und Perspektiven der Geothermie in Polen

Stan i perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Stand und Perspektiven der Geothermie in Polen Stan i perspektywy rozwoju geotermii w Polsce Stand und Perspektiven der Geothermie in Polen Marek Hajto AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Katedra Surowców

Bardziej szczegółowo

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014

Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa. kwiecień czerwiec 2014 Udział w czasie słuchania i wielkość audytorium programów radiowych w podziale na województwa kwiecień czerwiec 2014 Analiza i opracowanie Monika Trochimczuk Departament Monitoringu Warszawa 2014 Nota

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość

Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość Leasing i pożyczki oddłużeniowe pod nieruchomość [Sprzedam] Usługi Oferta finansowa: Pożyczki pod nieruchomość bez BIK, KRD, oddłużeniowe hipoteczne pod zastaw nieruchomości na spłatę długów, komornika,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016

^ Dęblin 13 III 11 VI 2016 Biała Podlaska Błonie Bydgoszcz Główna Chełm Częstochowa Gdańsk Główny Gdańsk Oliwa Gdynia Główna Grodzisk Mazowiecki Hel Iława Główna Kalisz Katowice Kielce Kiev-Passajirskii Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ

MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO CZŁOWIEKA W SYTUACJI UDERZENIA PIŁKĄ W GŁOWĘ Aktualne Prblemy Bimechaniki, nr 1/2007 29 Marek GZIK, Dagmara TEJSZERSKA, Wjciech WOLAŃSKI, Paweł POTKOWA Katedra Mechaniki Stswanej, Plitechnika Śląska w Gliwicach MODELOWANIE OBCIĄŻEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops

godziny przyjazdów do stacji pośrednich arrivals at intermediate stops zkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny d / Valid frm / gültig vm / действительный от VI 204 VIII 204 ważny d / Valid t / gültig bis / действительный

Bardziej szczegółowo

System Wspomagania Dowodzenia Policji

System Wspomagania Dowodzenia Policji System Wspomagania Dowodzenia Policji Wdrożenie nowoczesnego narzędzia informatycznego wspomagającego pracę Policji Maria Schubring Szafraniec Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji Plan

Bardziej szczegółowo

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08

Polska. Name of chamber Adress /e-mail Telephone (t) and fax (f) number 0-22 t. 826-91-80 826-97-93 826-84-77 f. 826-78-08 Authorities responsible for certifying that the diplomas, certificates and other qualifications held by nurses responsible for general care fall within one of the categories referred to in Directive 77/452/EEC

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia czerwca 2010 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego Na podstawie art. 48d ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

ETAP II KONKURS GEOGRAFICZNY. temat : BAŁTYK - EUROPA BAŁTYCKA

ETAP II KONKURS GEOGRAFICZNY. temat : BAŁTYK - EUROPA BAŁTYCKA .. / 60 PKT ( kd ucznia ) ( suma punktów) ETAP II KONKURS GEOGRAFICZNY dla uczniów szkól gimnazjalnych wjewództwa pmrskieg temat : BAŁTYK - EUROPA BAŁTYCKA INSTRUKCJA : 1. Sprawdź, czy arkusz knkurswy

Bardziej szczegółowo

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT

System projektów celowych dla msp. realizowany przez Centrum Innowacji NOT System projektów celowych dla msp realizowany przez Centrum Innowacji NOT Innowacja techniczna to zmiana, która przynosi korzyść ekonomiczną i dotyczy wyrobu lub technologii. nie ma innowacji bez badań

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich

Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich Data Rodzaj imprezy Miejsce Organizator 12.03.2016 r. 13.03.2016 r. dla ogarów i gończych polskich pracujących parami II Raków k/chocianowa ZO Jelenia Góra OHZ

Bardziej szczegółowo

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy

Bramki SMS SW. Termin obowiązywania umowy. Lp. OISW Jednostka. Okres wypowiedzenia umowy Lp. OISW Jednostka Termin obowiązywania umowy Okres wypowiedzenia umowy Uwagi 1 CZSW CZSW czas nieoznaczony 30 dni (zgodnie z cyklem rozliczeniowym) Umowa indywidualna 2 OISW Białystok AŚ Białystok - -

Bardziej szczegółowo

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski

Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej. Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Podstawy regionalizacji hydrogeologicznej Regionalizacja hydrogeologiczna Polski Regionalizacja hydrogeologiczna 1. Podstawy podziału hydrogeologicznego kraju 2. Strefowość hydrogeologiczna 3. Istniejące

Bardziej szczegółowo

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013 5. Dkumenty źródłwe wykrzystane pdczas realizacji Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Gminy Sulęcin - Prgram Rzwju Lkalneg Pwiatu Sulęcińskieg na lata 2007-2013 - Sprawzdanie z działalnści Kmisji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wybory na mapach GradeStatu. Anna Welcz Weronika Welcz

Wybory na mapach GradeStatu. Anna Welcz Weronika Welcz Anna Welcz Weronika Welcz Wybory 2007 na mapach GradeStatu Na jaką koalicję głosowali wyborcy? Zaskakujące korelacje między partiami, które weszły do sejmu Krajobraz po wyborczej bitwie w obiektywie GradeStatu

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie

Akademia Metropolitalna Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Akademia Metropolitalna 13.11.2014. Środowisko przyrodnicze i jego wykorzystanie Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Program Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki

Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny Fale Loki Koki Regulamin Promocji: Świętuj z nami urodziny 1. Organizatorem promocji jest Polwell Sp. z o. o. siedzibą w Bydgoszczy. 2. Realizacja promocji ogranicza się do sieci sklepów oraz hurtowni Partnerskich Grupy

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm

Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm Ceramika EGO by Antonio Citterio Seria dostępna z powłoką Umywalka 40 cm z otworem po prawej stronie 40 x 29 cm K12140 279,00 (40,00) 7,0 K Umywalka okrągła Ø 45 cm stawiana na blat bez otworu, z przelewem

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications POŁOŻNA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania zaświadczeń

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA KULTURY POTENCJAŁ KULTURY MATERIALNY >>zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytków; >>zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury kultury;

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDYNI LPRN 5489 ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOPOCIE LPRN 5640

ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GDYNI LPRN 5489 ISAN PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SOPOCIE LPRN 5640 Aktualizacja słownika wierzycieli wersja 1.16 09.2017 W aktualnej wersji słownika wierzycieli zostały wprowadzone następujące zmiany w zakresie nowego rodzaju należności, w tym na wniosek wierzycieli:

Bardziej szczegółowo

Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich

Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich Regionalne Konkursy Pracy Psów Myśliwskich Data Rodzaj imprezy Miejsce Organizator 12.03.2016 r. 13.03.2016 r. dla ogarów i gończych polskich pracujących parami II Raków k/chocianowa ZO Jelenia Góra OHZ

Bardziej szczegółowo

Poland Market Survey

Poland Market Survey Poland Market Survey Empty Discarded Pack Collection August September 2011 Conducted on behalf: British American Tobacco Imperial Tobacco Group Japan Tobacco International Philip Morris International Prepared

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA

WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA WSTĘPNY PROJEKT SIECI WSCHOWA 19 KWIETNIA 2015 NOWY SZPITAL WE WSCHOWE 1. Rzkład ddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następując: I. Budynek, w którym znajdują się ddziały: Gineklgiczn Płżniczy

Bardziej szczegółowo

^ Gliwice 14 XII III 2015

^ Gliwice 14 XII III 2015 Brzeg Bydgoszcz Główna Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Główna Gniezno Iława Główna Inowrocław Jelenia Góra Katowice 04:15 17:15 12:165) 19:0110) 19:517) 18:16 02:1611) 04:15 06:4512) 15:15 17:15 19:52

Bardziej szczegółowo

EC 177 Slovenská strela do stacji Bratislava hlavná stanica (odj. 20:57) EC 79 Gustav Klimt do stacji Wien Praternstern (odj.

EC 177 Slovenská strela do stacji Bratislava hlavná stanica (odj. 20:57) EC 79 Gustav Klimt do stacji Wien Praternstern (odj. Rzkład jazdy 2012/2013 zmiany w fercie PKP Intercity Kmunikacja międzynardwa Nwe płączenia : EC 131 (14008/9) Varsvia rel. Warszawa Wschdnia (10:03) Budapest Keleti (20:35) kursujący przez stacje Katwice,

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik do Regulaminu Konkursu nr 1/PO IiŚ/9.2/2009 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Bardziej szczegółowo

Dobre miejsce do życia

Dobre miejsce do życia Dobre miejsce do życia (w %) Gdynia 96,5 Zielona Góra 95,9 Toruń 95,9 Wrocław 95,5 Poznań 95,2 Rzeszów 94,8 Kraków 92,8 Białystok 9,9 Gliwice 9,2 Gdańsk 89,7 Olsztyn 89,1 Koszalin 88,3 Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Polish road development plan in clash with Natura 2000

Polish road development plan in clash with Natura 2000 Programming the EU funds for 200-201 Polish road development plan in clash with Natura 2000 Robert Cyglicki Krakow, Poland November 2-26, 200 1 21 1 Road infrastructure development plans until 201 Ko³baskowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015

^ Bydgoszcz Główna 14 XII III 2015 Berlin Hbf Bielsko-Biała Główna Bytom Chełmża Chojnice Czechowice- Dziedzice Czersk Częstochowa Gdańsk Główny Gdynia Chylonia Gdynia Główna Gniezno Grudziądz Iława Główna IC-EIC 08:52 V 01:12 III 05:37

Bardziej szczegółowo

Inspektoraty Inspekcji Handlowej

Inspektoraty Inspekcji Handlowej Inspektraty Inspekcji Handlwej Wykaz Wjewódzkich Inspektratów i Delegatur Inspekcji Handlwej DOLNO L SKI - http://wiih.ibip.wrc.pl 50-059 Wrc³aw, ul. Ofiar O wiêcimskich 15a tel. (71) 344-20-38, 344-20-39

Bardziej szczegółowo

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub

ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. Eugeniusz Filipiuk, Bogusław M. Kaszewski, Teresa Zub ACTA UIVERSITATIS LDZIESIS FLIA GEGRAPillCA PHYSICA 3, 1998 Eugeniusz Filipiuk, Bgusław M Kaszewski, Teresa Zub PRÓWAIE WARUKÓW TERMICZYCH W ŚRÓDMIEŚCIU LUBLIA Z BSZARAMI PZAMIEJSKIMI A CMPARIS F THE THERMAL

Bardziej szczegółowo

Statut OIU - Tory postojowe

Statut OIU - Tory postojowe Bartoszyce Bartoszyce GTL T 8 IZ OLSZTYN Białogard Białogard GTP T 11-245 IZ SZCZECIN Bierzwnik Bierzwnik GTP T 7-11 IZ SZCZECIN Błonie Błonie GTL T 9 IZ WARSZAWA Boronów Boronów IZ TARNOWSKIE GÓRY Celestynów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych...

Opracowanie metody programowania i modelowania systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach nieprzemysłowych... monoklina śląsko-krakowska w północnej i środkowej części województwa jako przedłużenie monokliny przedsudeckiej południowej. Jej zasięg wyznacza obszar występowania utworów jury i triasu. zapadlisko górnośląskie

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 1. MEDICAL PROFESSIONS. A) Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Authorities competent to issue certificates C) List of

Bardziej szczegółowo

program inwestycyjny na drogach krajowych

program inwestycyjny na drogach krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad program inwestycyjny na drogach krajowych w o j. p o d k a r p a c k i e g o do roku 006 i do roku 0 STRATEGIA ROZWOJU INFRASTRUKTURY Generalna Dyrekcja Dróg

Bardziej szczegółowo

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, 44-100 Gliwice, PL, phone +48 694 202 157, fax +48 32 237 22 90 Introduction In Polish coal industry the post-mining waste

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO

REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO BIULETYN PAÑSTWOWEGO INSTYTUTU GEOLOGICZNEGO 454: 121 132, 2013 R. REAMBULACJA ARKUSZY MHP 1:50 000 NA PRZYK ADZIE REGIONU GDAÑSKIEGO VERIFICATION OF THE HYDROGEOLOGICAL MAP OF POLAND (HMP), 1:50 000 EXEMPLIFIED

Bardziej szczegółowo