Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej"

Transkrypt

1 Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych przygotowany dla Oddziału Programowania Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania Poznań, 10 marca

2 Spis treści I. CELE I ZAKRES PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 3 II. SPOSÓB REALIZACJI PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 5 III. GŁÓWNE WNIOSKI Z PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21 IV. IV. SZCZEGŁÓWE OMÓWIENIE WYNIKÓW PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Pytania, wnioski, postulat natury ogólnej zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych oraz drogą ową Doprecyzowanie konkretnych lokalizacji i ich ocena Zalety i wady wdrożenia Polityki parkingowej i stworzenia sieci parkingów parkuj i jedź Jakie powinny być kierunki kształtowania polityki parkingowej? Co uwzględnić konstruując ofertę korzystania z systemu podróży parkuj i jedź? Jak powinny być wyposażone parkingi parkuj i jedź? Zadaszenia. Potrzeba i ocena projektu Jaka nazwa systemu? Ocena propozycji logotypów Uwagi do wstępnie proponowanych 82 lokalizacji parkingów Pakuje i Jedź zgłoszone w ankiecie on - line / 196 IV. ZAŁĄCZNIK NR 1 Komentarze do lokalizacji 198 2

3 I. CELE I ZAKRES PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 3

4 Cele i zakres konsultacji społecznych na rzecz Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (dalej SPPOFAP) Głównym przedmiotem pierwszego etapu konsultacji społecznych były: 1. prezentacja głównych założeń i wniosków wstępnej wersje Polityki parkingowej, 2. poznanie potrzeb oraz pozyskanie danych i opinii pozwalających dopracować Politykę parkingową, aby jak najlepiej spełniała oczekiwania różnych grup społecznych oraz pomagała rozwiązywać obecne i przyszłe problemy z parkowaniem pojazdów, dojazdami do Poznania oraz podróżami na terenie miasta, 3. opiniowanie przygotowanych przez Zleceniodawcę założeń SPPOFAP z dyskusją na temat wzajemnego wpływu projektu i zmian gospodarczych, społecznych, demograficznych oraz idei zrównoważonego transportu, w tym: a. zastępowania w codziennych podróżach transportu indywidualnego (samochód) transportem zbiorowym (autobus, kolej, tramwaj), b. korzyści z takiej formy podróżowania i sposobów przyciągnięcie większej liczby użytkowników parkingów oraz komunikacji publicznej, 4. ustalenie ewentualnych pól konfliktu jakie mogą powstać wokół zaproponowanych lokalizacji parkingów oraz sposobów ich rozwiązania, 5. ocena usług w ramach SPPOFAP. 4

5 II. SPOSÓB REALIZACJI PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 5

6 Główne grupy interesariuszy zaproszone do udziału w konsultacjach Mieszkańcy Organizacje pozarządowe - NGO-sy Instytucje i urzędy Podmioty gospodarcze Partnerzy projektu Media 6

7 Sposób prowadzenia I tury konsultacji 1. Opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Radę Projektu: a. spotkanie Partnerów Projektu i prezentacja głównych założeń Polityki parkingowej oraz planu konsultacji b. konsultacje - opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Partnerów c. spotkanie Rady Projektu i omówienie zgłoszonych uwag i wniosków (łącznie zgłoszono 120 uwag) Mapowanie interesariuszy, opracowanie materiałów informacyjnych, przygotowanie konsultacji - przygotowano bazę 650 interesariuszy 3. Działania informacyjne mające na celu promocję I etapu konsultacji a. konferencja prasowa w Poznaniu ( ) b. wysłanie wraz z Partnerami projektu zaproszeń do 650 podmiotów/ instytucji i liderów opinii c. promocja konsultacji przez Partnerów wg obowiązujących w ich JST zasad w tym informacje na stronach www Partnerów oraz w mediach lokalnych d. akcja plakatowa - rozwieszono ponad 100 plakatów e. akcja ulotkowa - w miejscach nieformalnych parkingów Park & Ride mini ulotek/ zaproszeń f. rekrutacja 90 uczestników konsultacji przez Research Cloud g. informacje na portalach społecznościowych Konsultacje I tury a. dystrybucja materiałów informacyjnych do interesariuszy i osób zapraszanych na spotkania b. ankiety weryfikujące wstępne 82 lokalizacje wysłane do wszystkich Partnerów projektu c. spotkania konsultacyjne - I tura d. ankieta on - line zamieszczona na stronie projektu i promowana na wiele sposobów e. wnioski i uwagi przesłane em Raport po I turze Prezentacja wyników I tury konsultacji na Rada Projektu

8 Konferencja prasowa start konsultacji W dniu 4 lutego 2015r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca opracowywania Polityka Parkingowa w ramach projektu pn. Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów SPPOFAP) oraz rozpoczynających się w tej sprawie konsultacji społecznych. Poinformowano, że konsultacje obejmą obszar Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz Powiaty: Kościański i Wągrowiecki. W konferencji uczestniczyli: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni Pani Violetta Wabińska- Chmielewska, ze strony Wykonawcy - Biuro Inżynierii Transportu Pan Jacek Thiem (odpowiedzialny za przeprowadzenia badań i opracowanie dokumentu Polityki parkingowej) oraz Pan Rafał Janowicz odpowiadający za przeprowadzenie konsultacji społecznych. Od dnia 4 lutego uruchomiono również ankietę internetową, która była jedną z kilku przyjętych metod prowadzenia konsultacji. Po przedstawieniu założeń oraz pierwszych wyników i harmonogramu dalszych prac, przedstawiciele Miasta Poznania udzielali odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz komentowali przekazane w prezentacji informacje na temat Polityki Parkingowej. 8

9 Informacje na stronie projektu i zaprzyjaźnionego projektu 9

10 Informacje na stronach Partnerów projektu (przykłady) 10

11 Wielokrotne informacje w mediach (przykłady) 11

12 Informacje na stronach www Rad Osiedli / Miejscowości (przykłady) 12

13 Informacje na stronach www (przykłady) organizacji pozarządowych serwisów branżowych 13

14 Informacje na (przykłady) 14

15 13 spotkań konsultacyjnych I tury i 292 uczestników 15

16 Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych: I tura Miejscowość data spotkania godzian rozpoczęcia miejsce Adres Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 Skoki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach Skoki, ul. Rogozińska 1B Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie Kostrzyn, ul. Dworcowa 5 Mosina Mosińskim Ośrodku Kultury Mosina, ul. Dworcowa 4 Kościan Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Szpital im. Teodora Dunina Kościan, ul. Szpitalna 7 Rokietnica Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 55 Poznań - Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa nr Poznań, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań - Miłostowo Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul. Leszka 42 Poznań Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul. Jesionowa 14 Poznań Junikowo Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul.żonkilowa 34 Kórnik OSP Kórnik Kórnik, ul. 20 Października 93 Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 16

17 Ramowy plan spotkań konsultacyjnych I tury 1. Powitanie uczestników i krótka prezentacja celów projektu Polityka parkingowa 5 2. Przedstawienie planu spotkania 2 3. Zasady obowiązujące podczas spotkania 2 4. Prezentacja głównych założeń i wniosków wstępnej wersji dokumentu Polityka parkingowa dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów) - SPPOFAP Pytania, opinie i wnioski w odniesieniu do wstępnej wersji Polityki parkingowej Dyskusja na wybrane tematy: a.silne i słabe strony wprowadzenia polityki parkingowej i systemu parkingów P&R b.ocena wybranych, interesujących dla zebranych lokalizacji parkingów P&R c.alternatywne lub dodatkowe lokalizacje parkingów P&R d.kierunek kształtowania wskaźników / normatywów parkingowych e.wspólne opracowanie propozycji standardu zasad korzystania z systemu parkingów P&R f.wspólne opracowanie propozycji standardu wyposażania parkingów P&R 8. Ankieta podsumowująca i omówienie propozycji nazw systemu parkingów oraz propozycji logotypów

18 2080 Uczestników ok uwag, opinii, wniosków 53 propozycje nowych lokalizacji parkingów Efekty 18

19 2080 uczestników konsultacji - zgłosiło ok uwag, opinii, wniosków oraz propozycje 53nowych lokalizacji parkingów 1. Spotkania i konsultacje - opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Partnerów 17 partnerów 120 uwag i wniosków 2. Ankiety e - mail weryfikujące wstępne 82 lokalizacje wysłane do Gmin 26 gmin 51 uwag i wniosków 3. Spotkania konsultacyjne - I tura 292 uczestników ok. 850 uwag, opinii i wniosków 4 Ankieta on - line zamieszczona na stronie projektu i promowana na wiele sposobów 1733 uczestników opinii, 125 wniosków 5. Wnioski i uwagi przesłane e - mailem 12 uczestników 38 uwag i wniosków ŁĄCZNIE 2080 uczestników ok uwag, opinii, wniosków 19

20 Wszystkim zaangażowanym w I etap konsultacji BARDZO DZIĘKUJEMY 20

21 III. GŁÓWNE WNIOSKI Z PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21

22 1 Uczestnicy konsultacji ZA parkingami parkuj i jedź 22

23 2 Główne pola wniosków [1] Kluczowa jest dobrze funkcjonująca i zintegrowana komunikacja zbiorowa Konieczność integracji Polityki parkingowej z innymi podobnymi projektami Sprecyzować czas wdrożenia Polityki parkingowej i budowy systemu parkingów P+J Uzupełnić system o parkingi dla motocykli i skuterów, dla jazd zbiorowych Zweryfikować lokalizacje - w tym nowe podane w trakcie konsultacji Podać dokładniejsze rekomendacje wielkość / pojemność parkingów P+J Uznać zasadę równoważności lokalizacji - punkt widzenia lokalnych społeczności Dokładniej przedstawić możliwe zasady finansowanie budowy parkingów P+J Zaproponować optymalne kosztowo i funkcjonalnie modele utrzymania parkingów P+J 10 Wspólne rozmowy i negocjacje z PKP 23

24 2 Główne pola wniosków [2] Czytelnie zdefiniować grupy docelowe Przedstawić zasady korzystania z P+J - rekomendowana oferta, koszty Wyposażenie parkingów P+J, w tym potrzeby niepełnosprawnych i starszych Weryfikacja Systemu Identyfikacji Wizualnej (nazwa, logotyp, system oznaczeń, etc.) 15 Wspólny model promocji systemu podróży parkuj i jedź i parkingów P+J 16 Rekomendacje co do zasad minimalizacji zagrożeń dla środowiska 17 Korzystać z doświadczeń światowych i polskich w zakresie budowy i utrzymania P+J 18 Współdziałać z podobnymi projektami, w tym projektem Kolei Metropolitalnej 24

25 3 Najbardziej preferowane są zrównoważone zasady kształtowania wskaźników parkingowych Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Czy wg Pana/i wyznaczając wskaźniki parkingowe na terenie Aglomeracji Poznańskiej należy stosować wskaźniki parkingowe?: ZRÓWNOWAŻONE na obszarach o dobrym dostępie do komunikacji publicznej stosować wskaźniki zachęcające do korzystania z tego transportu, na pozostałych obszarach wskaźniki zaspakajające zapotrzebowanie na miejsca parkingowe 51% zwiększające chęć do korzystania z KOMUNIKACJI PUBLICZNJE / miejskiej kosztem zaspokojenia potrzeb parkingowych 29% zachęcające do korzystania z INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO poprzez pełne zaspokojenie potrzeb parkingowych 9% Nie wiem/ trudno powiedzieć 11% Liczba odpowiadających, N =

26 4 Aby kierowcy chcieli korzystać z systemu parkuj jedź należy: 1 zbudować zachęcającą do skorzystania z systemu parku i jedź ofertę dającą: a.oszczędność pieniędzy (muszą to być znaczne oszczędności - to się musi opłacać ) b.oszczędność czasu ( a przynajmniej porównywalny czas i zysk czasu dla siebie ) c.poczucie bezpieczeństwa d.wygodę podróży e.rzeczywistą poprawę stanu środowiska (ważne dla części) 2 zmieniać przyzwyczajenia kierowców trzeba zadbać o dobrą promocję systemu podróży parkuj i jedź (w tym atrakcyjną identyfikację wizualną) 3 ograniczać liczbę samochodów (opinia części uczestników konsultacji) 26

27 5 Zapewnić szeroki zakres i dobrą lokalizację parkingów P+J NALEŻY ZADBAĆ O DOBRĄ LOKALIZAJĘ P+J: 1. blisko dworca/ przystanku komunikacji zbiorowej, 2. przy węźle / centrum komunikacyjnym (pociąg, autobusy, tramwaje, węzeł drogowy), 3. przy bezpiecznych przejściach dla pieszych, 4. w miejscach gdzie nie będzie to powodowało utrudnień w ruchu/ zwiększania korków, 5. w miejscach bezpiecznych, 6. w miejscach nie wywołujących konfliktów społecznych, społecznie akceptowanych. 27

28 5 Zapewnić szeroki zakres i dobrą lokalizację parkingów P+J 5a Na parkingach parkuj i jedź zawsze należy organizować parkingi dla rowerów 5b 5c Na parkingach parkuj i jedź zawsze należy organizować parkingi dla podwożących Czas dojścia z parkingu parkuj i jedź do komunikacji zbiorowej nie powinien przekraczać 4 minut 5d Parkingi parkuj i jedź oraz rowerowe powinny być bezpłatne 5e 5f W lokalizacjach, w których brakuje miejsc można dopuścić płatność za parking Parkuj i jedź Parkingi parkuj i jedź powinny być budowanie tanio, ale nie powinno się to odbijać na jakości 28

29 6 Parkingi parkuj i jedź powinny zachęcać dobrym wyposażeniem 1. twarda nawierzchnia 2. dobre odwodnienie terenu 3. wygodne stanowiska parkingowe 4. chodnik do peronów/ przystanku 5. energooszczędne i aktywowane przez czujki oświetlenie 6. systemy bezpieczeństwa - monitoring wizyjny, szlabany, czytnik biletów, opcjonalnie strażnik 7. kosze na śmieci oraz pojemniki pozwalające na segregację odpadów 8. bezpłatne toalety i węzeł sanitarny 9. biletomat o szerokich funkcjach 10. bankomat 11. zadaszenia (zdania podzielone) 12. dobrze zorganizowany ruch 13. zabezpieczenie potrzeb niepełnosprawnych i osób starszych brak barier 14. specjalnie wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych 14. miejsca siedzące dla oczekujących (ławeczka, poczekalnia) 15. palarnia/wydzielenie miejsca dla palaczy 16. dobre drogi dotarcia na parking i z parkingu do przystanków komunikacji zbiorowej 17. ogrodzenie parkingu dostosowane do warunków lokalnych (zielony żywopłot, siatka, ścianki z pleksi, słupki lub inne bariery małej architektury) lub bez ogrodzenia (wysokie krawężniki) 18. punkt gastronomiczny / z prasa (automat lub z obsługą) 19. internet, telefon, stanowisko ładowania sprzętów elektrycznych 20. bezpieczna zieleń 21. kompletny system informacyjny na parkingu (elektroniczny i klasyczny) 22. system ułatwiający podróż (telefon, smartfon, internet, nawigacja) 23. infrastruktura obsługi samochodów/ motorów/skuterów (myjnia bezobsługowa, stacja ładowania samochodów elektrycznych; drobna pomoc techniczna, woda do mysia szyb, sąsiedztwo stacji benzynowej) 24. infrastruktura obsługi rowerów (automat z zestawem naprawczym, kompresor do dopompowania kół), 25. miejsce do przechowywania bagażu 29

30 6a W zależności od potrzeb należy różnicować standard wyposażenia parkingów parkuj i jedź : wariant minimum Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Spośród niżej wymienionych elementów wyposażenia parkingu Park & Ride (Parkuje i Jedź), proszę wskazać 10 dla Pana/i najważniejszych: Latarnie oświetlenie Kosze na śmieci Biletomat Utwardzony plac parkingowy + chodnik Monitoring wizyjny Wiata rowerowa, osłona, stojaki Toaleta publiczna + schowek porządkowy Elektroniczny kiosk informacyjny 83% 78% 75% 75% 67% 64% 62% 59% Tablice informacyjne dla użytkowników Ogólnodostępna sieć WF-FI Elektroniczny system informujący o ilości miejsc wolnych (parking i dorgi dojazdowe) 46% 42% 42% Liczba odpowiadających, N=

31 6b W zależności od potrzeb należy różnicować standard wyposażenia parkingów parkuj i jedź : minimum + udogodnienia Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Spośród niżej wymienionych elementów wyposażenia parkingu Park & Ride (Parkuje i Jedź), proszę wskazać 10 dla Pana/i najważniejszych: Zieleń mająca funkcje dekoracyjne trawniki na obrzeżach, drzewka dzielące szeregi miejsc Zieleń mająca funkcje izolacyjne parkany obsadzone bluszczem Wiaty zadaszenia Słupki odgradzające teren parkingu Bramki wjazdowe (szlabany) 27% 27% 30% 36% 34% minimum plus Kasa biletowa z obsługą Wiata autobusowa, osłona, ławka Osłona od wiatru - ustawione dość gęsto proste przeszklone ściany w ramach 12% 14% 14% dodatkowe udogodnia Pawilon obsługi podróżnych Połączony z GPS system informujący o ilości wolnych miejsc na parkingach 5% 7% Liczba odpowiadających, N=

32 6c Kwestia zadaszeń jest do dyskusji - 50% ich nie oczekuje, a drzewka jako zadaszenie oceniono jako mało funkcjonalne Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Czy wg Pana/i na parkingu typu Park & Ride? Czy podoba się Panu/i, czy też nie prezentowany projekt zadaszeń? nie ma potrzeby zadaszania miejsc parkingowych 50,2% NIE 72,5% zadaszone powinny być tylko dojścia 22,3% bardzo się NIE PODOBA 18% NIE PODODBA się 24% NIE 67% zadaszone powinny być wszystkie miejsca 14,5% ŚREDNIO się podoba 25% TAK 37,5% PODOBA się 19% zadaszona powinna być część miejsc parkingowych 13,0% bardzo się PODOBA 5% TAK 24% Liczba odpowiadających, N = 1805 nie mam zdania 2% Liczba odpowiadających, N =

33 6d Powinna być możliwość zarezerwowania miejsca na parkingu parkuj i jedź Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Na ile zgadza się Pan/i lub też nie z zamieszczonymi poniżej stwierdzeniami dotyczącymi parkingów Park & Ride (Parkuje i Jedź)? powinna być możliwość zarezerwowania miejsca na parkingu Park& Ride stała karta miesięczna lub na wybrane dni zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam 31% 29% 60% częściowo się nie zgadzam, a częściowo zgadzam 13% raczej się nie zgadzam zadecydowanie się nie zgadzam 12% 12% 24% nie mam zdania 4% Liczba odpowiadających, N =

34 6e Należy zadbać o miejsca dla niepełnosprawnych na parkingach parkuj i jedź Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Na ile zgadza się Pan/i lub też nie z zamieszczonymi poniżej stwierdzeniami dotyczącymi parkingów Park & Ride (Parkuje i Jedź)? minimum 10% miejsc parkingowych powinno być przeznaczone dla niepełnosprawnych zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam 22% 25% 47% częściowo się nie zgadzam, a częściowo zgadzam 16% raczej się nie zgadzam zadecydowanie się nie zgadzam 13% 18% 31% nie mam zdania 6% Liczba odpowiadających, N =

35 7 Należy rozważyć polską nazwę parkuj i jedź (lub inną) oraz zlikwidować dopisek Aglomeracji Poznańskiej Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Która z prezentowanych nazw jest najlepsza? Parkuj i Jedź Aglomeracji Poznańskiej 44% Park & Ride Aglomeracji Poznańskiej 38% Park and Ride Aglomeracji Poznańskiej 3% żadna mi się nie podoba 15% Liczba odpowiadających, N =

36 8 Należy zaprojektować nowe logo i nowoczesny System Identyfikacji Wizualnej - konkurs i wybór najlepszego systemu Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Który z prezentowanych projektów logotypu podoba się Panu/i najbardziej jako symbol systemu parkingów Parkuj i jedź? 31% 25% 3% Liczba odpowiadających, N =

37 9 Ocena 82 lokalizacji parkingów w większości pozytywna, a największym problem jest własność gruntów (PKP) ANKIETA ON LINE 1 2 uzyskaliśmy 1733 ankiet internetowych dla 82 lokalizacji: skomentowano 69 lokalizacji (84%) bez komentarza pozostawiono 13 lokalizacji (16%) liczba komentarzy, uwag i wniosków do lokalizacji: 849 średnio 12 komentarzy dla jednej skomentowanej lokalizacji ANKIETA - GMINY 1 2 uzyskaliśmy 65 ankiet dla 82 lokalizacji: zweryfikowano 65 lokalizacji (79%) brak weryfikacji 17 lokalizacji (21%) 4 lokalizacje odrzucono 37

38 10 53 propozycje nowych lokalizacji 1. Dąbrówka (gm. Dopiewo), stacje PKP 2. Drużyna (gm. Mosina) 3. Pecna (gm. Mosina). 4. Borówiec (gm. Kórnik) 5. Szczodrzykowo (gm. Kórnik) 6. Szczytniki (gm. Kórnik) 7. Kamionki (gm. Kórnik) 8. Kórnik - ul. Poznańska /Wożniaka / za gazownią (gm. Kórnik) 9. Kórnik - ul. Wojska Polskiego (gm. Kórnik) 10. Kórnik - pętla autobusowa na ul. Śremskie (gm. Kórnik) 11. Kostrzyn Wlkp. _Miłosza/ Żeromskiego (gm. Kostrzyn) 12. Kostrzyn Wlkp. Ul. Poznańska (gm. Kostrzyn) 13. Kostrzyn Wlkp. Ul. Opieszyn (gm. Kostrzyn) 14. Głuchowo (gm. Komorniki) 15. Gniezno - dworzec PKP 16. Lednogóra (gm. Łubowo), dworzec PKP 17. Jarocin 18. Murowana Goślina - Zielone Wzgórza, stacja PKP 19. Oborniki Wielkopolskie, stacja PKP 20. Rogoźno Wlkp., dworzec PKP 21. Szamotuły, dworzec PKP 22. Pamiątkowo (gm. Szamotuły) 23. Swarzędz Gruszczyn (gm. Swarzędz) 24. Uzarzewo (gm. Swarzędz) 25. Środa Wielkopolska, stacja PKP 26. Krzykosy (gm. Środa Wielkopolska) 27. Nowe Miasto nad Warta (gm. Środa Wielkopolska) 28. Tulce (gm. Kleszczewo), ul. Sportowa /przystanek autobusowy przy Kościele 29. Laskowca Mała (gm. Gołańcz) 30. Panigródź (gm. Gołańcz) 31. przystanki kolejowe wzdłuż linii kolejowej relacji Poznań - Kluczbork 1. Poznań - Antoninek przy stacji kolejowej 2. Poznań - Antoninek węzeł przy tunelu koło Volkswagena 3. Poznań - Bukowska/King Cross 4. Poznań - Dolna Wilda - Hetmańska (potrzebne przystanki tramwajowe przesiadkowe 5. Poznań - Dolna Wilda - Droga Dembińska Hetmańska (potrzebne przystanki tramwajowe przesiadkowe 6. Poznań Głuszyna, pętla Autobusowa 7. Poznań - Garbary, dworzec kolejowy 8. Poznań - Jana II Sobieskiego, ul. Smoleńskiej. 9. Poznań - Komandoria (Świętojańska/ Świętego Michała, przy przystanku tramwajowym) 10. Poznań - ul. Kórnicka, Rocha, Serafitek, Piotrowo, pobliżu Politechniki Poznańskiej. 11. Poznań - Ławica 12. Poznań - Morawsko 13. Poznań - Os. Lecha, dawna pętla tramwajowa 14. Poznań Ogrody, pętla tramwajowa 15. Poznań - Rondo Rataje 16. Poznań - Rondo Śródka 17. Poznań - Smochowice 18. Poznań - Słowiańska (PST) 19. Poznań - Solidarności (PST) 20. Poznań Sypniewo, pętla autobusowa (nr 58) 21. Poznań - Wilczak, pętla, przystanek 22. Poznań - Wolne tory 23. Poznań - okolice skrzyżowania ulic 28 czerwca 1956 i Hetmańskiej 38

39 11 Decydując dla których lokalizacji przygotować dokumentację należy kierować się następującymi czynnikami uproszczony model oceny (propozycja) 1 Wielkością zapotrzebowania na miejsca parkingowe w danej lokalizacji 2 Dostępnością do sprawnej komunikacji zbiorowej 3 Możliwością wybudowania w latach a.chcemy b.mamy teren lub możemy go łatwo pozyskać c.mamy budżet d.nie ma protestów społecznych 4 Nie powielanie Master Planu 39

40 11a Decydując dla których lokalizacji przygotować dokumentację należy kierować się następującymi czynnikami - szczegółowy model oceny (propozycja) Parametr proponowana skala 1. Opracowanie planów (Gmina ma potrzebne do budowy plany) tak 3; częściowe 1,5; nie 0 2. Wybudowanie (Gmina wybudowała praking w tej lokalizacji) tak 1; częściowe 0,5; nie 0 3. Popyt wg "Polityki parkingowej" s. 62 (skorygowany) i typ parkingu wg BIT duży 3; średni 2; mały 1 4. Dostępność lokalizacji w deklaracji Gminy tak 1; nie 0 5. Deklaracja Gminy co do budowy tak 1; może 0,5; nie Deklaracja Gminy budowy parkingu do końca 2017 tak 1; nie 0 7. Gminna własność gruntu tak 3; częściowo 1,5; nie 0 8. Możliwość pozyskania gruntu (perspektywya, stan zaawansowania) trudna 0,3; średnia 0,6; łatwa 1 9. Do którego roku zostanie pozyskany grunt? wpisać 10. Własność gruntu PKP tak: -1; częściowo - 0,5; nie Bliskość dworca PKP - do 4 minut / 300 metrów tak, obecnego 1; tak, przyszłego 0,5; nie Liczba kursów PKP do Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 13. Bliskość autobusu do 4 minut / 300 metrów tak,kilka 1; tak, jeden 0,5; nie Liczba kursów autobusów do Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 15. Bliskość tramwaju do 4 minut / 300 metrów tramwaju tak,kilka 1; tak, jeden 0,5; nie Liczba kursów tramwajów z P&R do centrum Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 17. Łatwość dojazdu samochodem do proponowanej lokalizacji parkingu - ogólna ocena dobra 1; średnia 0,5; zła Dostęność komunikacji publicznej - ogólna ocena dobra 1; średnia 0,5; zła Ocena społeczna proponowanej lokalizacji dobra 1; średnia 0,5; zła Zgłoszono problemy ekologiczne żadnych 1; trochę 0,5; dużo Zgłoszono inne problemy żadnych 1; trochę 0,5; dużo Master plan tak - 0; nie Ocena Eksperta - BIT (skale możemy uzgodnić na spotkaniu 8 kwietnia) dobra 1; średnia 0,5; zła 0 Uwaga: zasada sumowania punktów zostanie ustalona podczas spotkania Rady Projektu dnia

41 IV. SZCZEGŁÓWE OMÓWIENIE WYNIKÓW PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 41

42 4.1. Pytania, wnioski, postulat natury ogólnej zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych 42

43 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [1] Podczas spotkań konsultacyjnych ich uczestnicy zadawali pytania, podnosili różne kwestie oraz składali wnioski dotyczącej całego poddawanego konsultacjom dokumentu Polityki parkingowej oraz specyficzne dotyczące poszczególnych lokalizacji. Pytania, uwagi, wnioski i postulaty zgłoszone do konsultowanego dokumentu Polityki parkingowej można podzielić na następujące grupy tematyczne: Grupa 1: Kluczowa jest dobrze funkcjonująca i zintegrowana komunikacja zbiorowa. 1. Czy komunikacja miejska w Poznaniu jest przygotowana na obsłużenie takiej ilości potencjalnych nowych pasażerów (7.5 tysiąca, w planach)? Odpowiedź: Jak najbardziej, komunikacja miejska w Poznaniu dziennie obsługuje ponad milion pasażerów i jest przygotowana na dodatkowych użytkowników. 2. Najważniejsza, dla działania tego systemu, jest atrakcyjna oferta sprawnego transportu zbiorowego kolej metropolitalna. Priorytet to częste połączenia i dobra jakość usług. 3. Niezbędna jest poprawa częstotliwości kursowania i jakości usług transportu miejskiego. 4. Oprócz budowy systemu parkingów trzeba pomyśleć o usprawnieniu transportu, żeby ten system komunikacji zbiorowej był atrakcyjny, aby ludzie chcieli się na niego przesiąść. Szczególnie problematyczny jest węzeł Poznań Wschód (słaba komunikacja zbiorowa) oraz Poznań Główny (skomplikowany układ przesiadkowy szczególnie od strony budynku nowego dworca ) traci się dużo czasu. Trzeba to zmienić. 5. Trzeba stworzyć więcej połączeń komunikacji miejskiej w Poznaniu, które łączyłyby przeciwległe krańce miasta, tak aby nie trzeba było się zawsze przesiadać w centrum. 6. Koordynacja transportu miejskiego optymalizacja czasu i sieci przesiadek. 7. Aby usprawnić komunikację z jednych do drugich krańców Poznania warto rozważyć wykorzystanie kolejowej obwodnicy Poznania. 8. Czy możliwe jest połączenia biletów kolejowych i transportu miejskiego w niższej jednej cenie? Odpowiedź: Projekt zakłada ujednolicenie systemu opłat dla wszystkich gmin włączonych w projekt. System ten, być może, zostanie oparty na systemie PEKA, bądź na innym, specjalnie stworzonym systemie. Nie jest to kwestia rozstrzygnięta. 43

44 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [2] Grupa 2: Konieczność integracji Polityki parkingowej z innymi podobnymi projektami. 9. Czy można ten projekt zintegrować z innymi (często już realizowanymi) projektami zagospodarowania i rewitalizacji terenów pokolejowych? Odpowiedź: Prawnie nie można połączyć tych projektów, ale jeżeli chodzi o ujednolicenie wizualne, można uwzględnić sugestie, wynikające z już zastosowanych rozwiązań czy przeprowadzonych rewitalizacji, do projektów architektonicznych. 10. Czy polityka parkingowa będzie spójna z Koleją Metropolitalną? Odpowiedź: Oczywiście, oba projekty mają rozwijać się symultanicznie. Grupa 3: Sprecyzować czas realizacji projektu Polityki parkingowej i budowy systemu parkingów Park & Ride. 11. Na kiedy zaplanowana jest finalizacja projektu? Odpowiedź: Finalizacja opracowywania projektu zaplanowana jest na czerwiec Jaki jest plan budowy parkingów? Odpowiedź: Inwestycje mają się odbyć w okresie dofinansowania Grupa 4: Dla jakiego typu pojazdów parkingi budować? 13. Oprócz parkingów dla samochodów i rowerów, potrzebne są też miejsca dla motocykli i skuterów. Miejsca takie powinny dawać możliwość bezpiecznego pozostawienia nie tylko pojazdy, ale i kasku. Grupa 5: Jasne i czytelne zdefiniowanie grupy docelowej, określenie dla kogo są, a dla kogo nie parkingi Park & Ride. 14. Jasno określić do kogo jest skierowana oferta parkingów parkuj i jedź. 15. Dla jakich użytkowników stworzone mają zostać duże parkingi na obrzeżach Poznania? Odpowiedź: Parkingi na obrzeżach Poznania są dedykowane dla użytkowników komunikacji miejskiej z krańców miasta oraz okolicznych miejscowości, a także dla osób dojeżdżających z miejscowości bez połączenia komunikacją zbiorową z Poznaniem. 16. Czy mieszkańcy również mogą korzystać z parkingów Park and Ride? Odpowiedź: W założeniu są to parkingi dla parkujących i przesiadających się na transport zbiorowy, ale w niektórych lokalizacjach z parkingów korzystać będą mogli wszyscy, bez restrykcji. 17. Zaproponować jak wykorzystywać parking dla systemu parkuj i jedź oraz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, aby maksymalizować efektywność wydatkowanych publicznych / unijnych środków. 44

45 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [3] Grupa 6: Wielkość / pojemność parkingów Park & Ride. 18. Czy wielkość parkingów w niektórych lokalizacjach nie jest przesadzona w porównaniu z realnym zapotrzebowaniem? Czy nie będzie to strata pieniędzy, jeżeli ludzie nie będą korzystać z parkingów w takim stopniu, jak jest to przewidziane? Odpowiedź: Wyniki badań i ankiet wskazują na duże zapotrzebowanie na takie rozwiązanie oraz duże zainteresowanie i deklaratywne korzystanie z systemu, gdy zostanie on wdrożony. Ale oczywiście istnieje zagrożenie, że deklaracje mogą być zawyżone, choć szacując zapotrzebowania wprowadzono korekty w stosunku do deklaracji o oparciu o doświadczenia i wiedzę autorów opracowania. Grupa 7: Finansowanie budowy parkingów Park & Ride. 19. Kiedy można będzie składać wnioski o dofinansowania na rewitalizację terenów pokolejowych, przy których proponowane jest lokalizowanie znacznej części parkingów Park & Ride? Odpowiedź: Powinno być to możliwe pod koniec pierwszego kwartału lub w drugim kwartale tego roku (według założeń). Ale może się to jeszcze zmienić. Na pewno pojawi się na ten temat informacja. 20. Czy stacje, które nie zostały uwzględnione w tym zarysie projektu również mogą ubiegać się o dofinansowania i mają na nie szanse? Odpowiedź: Tak, wytypowane lokalizacje są wstępne, a jeżeli w innych miejscach pojawi się zapotrzebowanie na tego typu system, powinno być możliwe dołączenia takiej miejscowości do projektu. Projekt Park & Ride zakłada rozbudowę, w celu połączenia jak największej ilości obszaru Aglomeracji i umożliwienie korzystania z tego systemu jak najwyższej liczbie mieszkańców. 21. Jeżeli chodzi o finanse to jakiego dofinansowania konkretnych inwestycji się można spodziewać się? Odpowiedź: Możliwe jest dofinansowanie z Unii Europejskiej do 85%. 23. Jak wysokie może być dofinansowanie z Unii Europejskiej? Odpowiedź: Dofinansowanie z Unii może wynieść do 85% kosztów inwestycji. 22. Należy zadbać o to, aby budować parkingi o niskich kosztach obsługi bieżącej i okresowej (to bardzo ważne wymaganie dla projektu). 24. Czy gminy biorące udział w projekcie będą wspólnie starać się o dofinansowanie? Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Część elementów projektu na pewno będzie realizowana wspólnie, np. system IST. 25. Jaki zakres inwestycji może być dofinansowany z Unii? Odpowiedź: Budowa parkingów, dróg dojazdowych i innej infrastruktury potrzebnej do sprawnego funkcjonowania systemu P+R. 45

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011

Poradnik. Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Poradnik Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych WARSZAWA 2011 Projekt Mój Samorząd współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT Autor: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji

Lp. Treść uwagi. Sposób uwzględnienia uwagi Uwaga uwzględniona. Uzasadnienie rekomendacji Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, które odbyły się w dniach 06-20 marca 2014r. w Gorzowie Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG

Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Grudzień 2013 roku Raport z przebiegu projektu Dialog Społeczny Polskiego LNG Spis treści Strona 3 Strona 6 Strona 9 Strona 12 Strona 13 DIALOG

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ

Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ Magdalena Bednarowska, Joanna Gajda, Jakub Wróblewski RAPORT Z BADAŃ ENERGIA ODNAWIALNA SPOŁECZNE POSTRZEGANIE INWESTYCJI NA PRZYKŁADZIE GMINY SUŁOSZOWA 7 listopada 2013 roku Patronat Honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 29.04.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ KWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 Zasady ogólne dot. wszystkich projektów i priorytetów

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE:

PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: PRZEPROWADZONY W KOSZALINIE: WYKONANY PRZEZ ARKADIUSZA ZABOROWSKIEGO I RYSZARDA ZDROJEWSKIEGO Koszalin, wrzesień 2014 r. 2 Spis treści 1. Wstęp Organizatora Monitoringu 1.1 O monitoringu 1.2 Metodologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo