Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej"

Transkrypt

1 Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych przygotowany dla Oddziału Programowania Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania Poznań, 10 marca

2 Spis treści I. CELE I ZAKRES PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 3 II. SPOSÓB REALIZACJI PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 5 III. GŁÓWNE WNIOSKI Z PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21 IV. IV. SZCZEGŁÓWE OMÓWIENIE WYNIKÓW PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Pytania, wnioski, postulat natury ogólnej zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych oraz drogą ową Doprecyzowanie konkretnych lokalizacji i ich ocena Zalety i wady wdrożenia Polityki parkingowej i stworzenia sieci parkingów parkuj i jedź Jakie powinny być kierunki kształtowania polityki parkingowej? Co uwzględnić konstruując ofertę korzystania z systemu podróży parkuj i jedź? Jak powinny być wyposażone parkingi parkuj i jedź? Zadaszenia. Potrzeba i ocena projektu Jaka nazwa systemu? Ocena propozycji logotypów Uwagi do wstępnie proponowanych 82 lokalizacji parkingów Pakuje i Jedź zgłoszone w ankiecie on - line / 196 IV. ZAŁĄCZNIK NR 1 Komentarze do lokalizacji 198 2

3 I. CELE I ZAKRES PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 3

4 Cele i zakres konsultacji społecznych na rzecz Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (dalej SPPOFAP) Głównym przedmiotem pierwszego etapu konsultacji społecznych były: 1. prezentacja głównych założeń i wniosków wstępnej wersje Polityki parkingowej, 2. poznanie potrzeb oraz pozyskanie danych i opinii pozwalających dopracować Politykę parkingową, aby jak najlepiej spełniała oczekiwania różnych grup społecznych oraz pomagała rozwiązywać obecne i przyszłe problemy z parkowaniem pojazdów, dojazdami do Poznania oraz podróżami na terenie miasta, 3. opiniowanie przygotowanych przez Zleceniodawcę założeń SPPOFAP z dyskusją na temat wzajemnego wpływu projektu i zmian gospodarczych, społecznych, demograficznych oraz idei zrównoważonego transportu, w tym: a. zastępowania w codziennych podróżach transportu indywidualnego (samochód) transportem zbiorowym (autobus, kolej, tramwaj), b. korzyści z takiej formy podróżowania i sposobów przyciągnięcie większej liczby użytkowników parkingów oraz komunikacji publicznej, 4. ustalenie ewentualnych pól konfliktu jakie mogą powstać wokół zaproponowanych lokalizacji parkingów oraz sposobów ich rozwiązania, 5. ocena usług w ramach SPPOFAP. 4

5 II. SPOSÓB REALIZACJI PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 5

6 Główne grupy interesariuszy zaproszone do udziału w konsultacjach Mieszkańcy Organizacje pozarządowe - NGO-sy Instytucje i urzędy Podmioty gospodarcze Partnerzy projektu Media 6

7 Sposób prowadzenia I tury konsultacji 1. Opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Radę Projektu: a. spotkanie Partnerów Projektu i prezentacja głównych założeń Polityki parkingowej oraz planu konsultacji b. konsultacje - opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Partnerów c. spotkanie Rady Projektu i omówienie zgłoszonych uwag i wniosków (łącznie zgłoszono 120 uwag) Mapowanie interesariuszy, opracowanie materiałów informacyjnych, przygotowanie konsultacji - przygotowano bazę 650 interesariuszy 3. Działania informacyjne mające na celu promocję I etapu konsultacji a. konferencja prasowa w Poznaniu ( ) b. wysłanie wraz z Partnerami projektu zaproszeń do 650 podmiotów/ instytucji i liderów opinii c. promocja konsultacji przez Partnerów wg obowiązujących w ich JST zasad w tym informacje na stronach www Partnerów oraz w mediach lokalnych d. akcja plakatowa - rozwieszono ponad 100 plakatów e. akcja ulotkowa - w miejscach nieformalnych parkingów Park & Ride mini ulotek/ zaproszeń f. rekrutacja 90 uczestników konsultacji przez Research Cloud g. informacje na portalach społecznościowych Konsultacje I tury a. dystrybucja materiałów informacyjnych do interesariuszy i osób zapraszanych na spotkania b. ankiety weryfikujące wstępne 82 lokalizacje wysłane do wszystkich Partnerów projektu c. spotkania konsultacyjne - I tura d. ankieta on - line zamieszczona na stronie projektu i promowana na wiele sposobów e. wnioski i uwagi przesłane em Raport po I turze Prezentacja wyników I tury konsultacji na Rada Projektu

8 Konferencja prasowa start konsultacji W dniu 4 lutego 2015r. odbyła się konferencja prasowa dotycząca opracowywania Polityka Parkingowa w ramach projektu pn. Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów SPPOFAP) oraz rozpoczynających się w tej sprawie konsultacji społecznych. Poinformowano, że konsultacje obejmą obszar Miasta Poznania, gmin Powiatu Poznańskiego oraz Powiaty: Kościański i Wągrowiecki. W konferencji uczestniczyli: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni Pani Violetta Wabińska- Chmielewska, ze strony Wykonawcy - Biuro Inżynierii Transportu Pan Jacek Thiem (odpowiedzialny za przeprowadzenia badań i opracowanie dokumentu Polityki parkingowej) oraz Pan Rafał Janowicz odpowiadający za przeprowadzenie konsultacji społecznych. Od dnia 4 lutego uruchomiono również ankietę internetową, która była jedną z kilku przyjętych metod prowadzenia konsultacji. Po przedstawieniu założeń oraz pierwszych wyników i harmonogramu dalszych prac, przedstawiciele Miasta Poznania udzielali odpowiedzi na pytania dziennikarzy oraz komentowali przekazane w prezentacji informacje na temat Polityki Parkingowej. 8

9 Informacje na stronie projektu i zaprzyjaźnionego projektu 9

10 Informacje na stronach Partnerów projektu (przykłady) 10

11 Wielokrotne informacje w mediach (przykłady) 11

12 Informacje na stronach www Rad Osiedli / Miejscowości (przykłady) 12

13 Informacje na stronach www (przykłady) organizacji pozarządowych serwisów branżowych 13

14 Informacje na (przykłady) 14

15 13 spotkań konsultacyjnych I tury i 292 uczestników 15

16 Miejsca i terminy spotkań konsultacyjnych: I tura Miejscowość data spotkania godzian rozpoczęcia miejsce Adres Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 Skoki Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach Skoki, ul. Rogozińska 1B Kostrzyn Urząd Miejski w Kostrzynie Kostrzyn, ul. Dworcowa 5 Mosina Mosińskim Ośrodku Kultury Mosina, ul. Dworcowa 4 Kościan Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Szpital im. Teodora Dunina Kościan, ul. Szpitalna 7 Rokietnica Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy Rokietnica, ul. Trakt Napoleoński 55 Poznań - Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa nr Poznań, os. Jana III Sobieskiego 105 Poznań - Miłostowo Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul. Leszka 42 Poznań Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul. Jesionowa 14 Poznań Junikowo Szkoła Podstawowa nr Poznań, ul.żonkilowa 34 Kórnik OSP Kórnik Kórnik, ul. 20 Października 93 Poznań Urząd Miasta Poznania Poznań, pl. Kolegiacki 17 16

17 Ramowy plan spotkań konsultacyjnych I tury 1. Powitanie uczestników i krótka prezentacja celów projektu Polityka parkingowa 5 2. Przedstawienie planu spotkania 2 3. Zasady obowiązujące podczas spotkania 2 4. Prezentacja głównych założeń i wniosków wstępnej wersji dokumentu Polityka parkingowa dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów) - SPPOFAP Pytania, opinie i wnioski w odniesieniu do wstępnej wersji Polityki parkingowej Dyskusja na wybrane tematy: a.silne i słabe strony wprowadzenia polityki parkingowej i systemu parkingów P&R b.ocena wybranych, interesujących dla zebranych lokalizacji parkingów P&R c.alternatywne lub dodatkowe lokalizacje parkingów P&R d.kierunek kształtowania wskaźników / normatywów parkingowych e.wspólne opracowanie propozycji standardu zasad korzystania z systemu parkingów P&R f.wspólne opracowanie propozycji standardu wyposażania parkingów P&R 8. Ankieta podsumowująca i omówienie propozycji nazw systemu parkingów oraz propozycji logotypów

18 2080 Uczestników ok uwag, opinii, wniosków 53 propozycje nowych lokalizacji parkingów Efekty 18

19 2080 uczestników konsultacji - zgłosiło ok uwag, opinii, wniosków oraz propozycje 53nowych lokalizacji parkingów 1. Spotkania i konsultacje - opiniowanie dokumentu Polityki parkingowej przez Partnerów 17 partnerów 120 uwag i wniosków 2. Ankiety e - mail weryfikujące wstępne 82 lokalizacje wysłane do Gmin 26 gmin 51 uwag i wniosków 3. Spotkania konsultacyjne - I tura 292 uczestników ok. 850 uwag, opinii i wniosków 4 Ankieta on - line zamieszczona na stronie projektu i promowana na wiele sposobów 1733 uczestników opinii, 125 wniosków 5. Wnioski i uwagi przesłane e - mailem 12 uczestników 38 uwag i wniosków ŁĄCZNIE 2080 uczestników ok uwag, opinii, wniosków 19

20 Wszystkim zaangażowanym w I etap konsultacji BARDZO DZIĘKUJEMY 20

21 III. GŁÓWNE WNIOSKI Z PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 21

22 1 Uczestnicy konsultacji ZA parkingami parkuj i jedź 22

23 2 Główne pola wniosków [1] Kluczowa jest dobrze funkcjonująca i zintegrowana komunikacja zbiorowa Konieczność integracji Polityki parkingowej z innymi podobnymi projektami Sprecyzować czas wdrożenia Polityki parkingowej i budowy systemu parkingów P+J Uzupełnić system o parkingi dla motocykli i skuterów, dla jazd zbiorowych Zweryfikować lokalizacje - w tym nowe podane w trakcie konsultacji Podać dokładniejsze rekomendacje wielkość / pojemność parkingów P+J Uznać zasadę równoważności lokalizacji - punkt widzenia lokalnych społeczności Dokładniej przedstawić możliwe zasady finansowanie budowy parkingów P+J Zaproponować optymalne kosztowo i funkcjonalnie modele utrzymania parkingów P+J 10 Wspólne rozmowy i negocjacje z PKP 23

24 2 Główne pola wniosków [2] Czytelnie zdefiniować grupy docelowe Przedstawić zasady korzystania z P+J - rekomendowana oferta, koszty Wyposażenie parkingów P+J, w tym potrzeby niepełnosprawnych i starszych Weryfikacja Systemu Identyfikacji Wizualnej (nazwa, logotyp, system oznaczeń, etc.) 15 Wspólny model promocji systemu podróży parkuj i jedź i parkingów P+J 16 Rekomendacje co do zasad minimalizacji zagrożeń dla środowiska 17 Korzystać z doświadczeń światowych i polskich w zakresie budowy i utrzymania P+J 18 Współdziałać z podobnymi projektami, w tym projektem Kolei Metropolitalnej 24

25 3 Najbardziej preferowane są zrównoważone zasady kształtowania wskaźników parkingowych Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Czy wg Pana/i wyznaczając wskaźniki parkingowe na terenie Aglomeracji Poznańskiej należy stosować wskaźniki parkingowe?: ZRÓWNOWAŻONE na obszarach o dobrym dostępie do komunikacji publicznej stosować wskaźniki zachęcające do korzystania z tego transportu, na pozostałych obszarach wskaźniki zaspakajające zapotrzebowanie na miejsca parkingowe 51% zwiększające chęć do korzystania z KOMUNIKACJI PUBLICZNJE / miejskiej kosztem zaspokojenia potrzeb parkingowych 29% zachęcające do korzystania z INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO poprzez pełne zaspokojenie potrzeb parkingowych 9% Nie wiem/ trudno powiedzieć 11% Liczba odpowiadających, N =

26 4 Aby kierowcy chcieli korzystać z systemu parkuj jedź należy: 1 zbudować zachęcającą do skorzystania z systemu parku i jedź ofertę dającą: a.oszczędność pieniędzy (muszą to być znaczne oszczędności - to się musi opłacać ) b.oszczędność czasu ( a przynajmniej porównywalny czas i zysk czasu dla siebie ) c.poczucie bezpieczeństwa d.wygodę podróży e.rzeczywistą poprawę stanu środowiska (ważne dla części) 2 zmieniać przyzwyczajenia kierowców trzeba zadbać o dobrą promocję systemu podróży parkuj i jedź (w tym atrakcyjną identyfikację wizualną) 3 ograniczać liczbę samochodów (opinia części uczestników konsultacji) 26

27 5 Zapewnić szeroki zakres i dobrą lokalizację parkingów P+J NALEŻY ZADBAĆ O DOBRĄ LOKALIZAJĘ P+J: 1. blisko dworca/ przystanku komunikacji zbiorowej, 2. przy węźle / centrum komunikacyjnym (pociąg, autobusy, tramwaje, węzeł drogowy), 3. przy bezpiecznych przejściach dla pieszych, 4. w miejscach gdzie nie będzie to powodowało utrudnień w ruchu/ zwiększania korków, 5. w miejscach bezpiecznych, 6. w miejscach nie wywołujących konfliktów społecznych, społecznie akceptowanych. 27

28 5 Zapewnić szeroki zakres i dobrą lokalizację parkingów P+J 5a Na parkingach parkuj i jedź zawsze należy organizować parkingi dla rowerów 5b 5c Na parkingach parkuj i jedź zawsze należy organizować parkingi dla podwożących Czas dojścia z parkingu parkuj i jedź do komunikacji zbiorowej nie powinien przekraczać 4 minut 5d Parkingi parkuj i jedź oraz rowerowe powinny być bezpłatne 5e 5f W lokalizacjach, w których brakuje miejsc można dopuścić płatność za parking Parkuj i jedź Parkingi parkuj i jedź powinny być budowanie tanio, ale nie powinno się to odbijać na jakości 28

29 6 Parkingi parkuj i jedź powinny zachęcać dobrym wyposażeniem 1. twarda nawierzchnia 2. dobre odwodnienie terenu 3. wygodne stanowiska parkingowe 4. chodnik do peronów/ przystanku 5. energooszczędne i aktywowane przez czujki oświetlenie 6. systemy bezpieczeństwa - monitoring wizyjny, szlabany, czytnik biletów, opcjonalnie strażnik 7. kosze na śmieci oraz pojemniki pozwalające na segregację odpadów 8. bezpłatne toalety i węzeł sanitarny 9. biletomat o szerokich funkcjach 10. bankomat 11. zadaszenia (zdania podzielone) 12. dobrze zorganizowany ruch 13. zabezpieczenie potrzeb niepełnosprawnych i osób starszych brak barier 14. specjalnie wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych 14. miejsca siedzące dla oczekujących (ławeczka, poczekalnia) 15. palarnia/wydzielenie miejsca dla palaczy 16. dobre drogi dotarcia na parking i z parkingu do przystanków komunikacji zbiorowej 17. ogrodzenie parkingu dostosowane do warunków lokalnych (zielony żywopłot, siatka, ścianki z pleksi, słupki lub inne bariery małej architektury) lub bez ogrodzenia (wysokie krawężniki) 18. punkt gastronomiczny / z prasa (automat lub z obsługą) 19. internet, telefon, stanowisko ładowania sprzętów elektrycznych 20. bezpieczna zieleń 21. kompletny system informacyjny na parkingu (elektroniczny i klasyczny) 22. system ułatwiający podróż (telefon, smartfon, internet, nawigacja) 23. infrastruktura obsługi samochodów/ motorów/skuterów (myjnia bezobsługowa, stacja ładowania samochodów elektrycznych; drobna pomoc techniczna, woda do mysia szyb, sąsiedztwo stacji benzynowej) 24. infrastruktura obsługi rowerów (automat z zestawem naprawczym, kompresor do dopompowania kół), 25. miejsce do przechowywania bagażu 29

30 6a W zależności od potrzeb należy różnicować standard wyposażenia parkingów parkuj i jedź : wariant minimum Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Spośród niżej wymienionych elementów wyposażenia parkingu Park & Ride (Parkuje i Jedź), proszę wskazać 10 dla Pana/i najważniejszych: Latarnie oświetlenie Kosze na śmieci Biletomat Utwardzony plac parkingowy + chodnik Monitoring wizyjny Wiata rowerowa, osłona, stojaki Toaleta publiczna + schowek porządkowy Elektroniczny kiosk informacyjny 83% 78% 75% 75% 67% 64% 62% 59% Tablice informacyjne dla użytkowników Ogólnodostępna sieć WF-FI Elektroniczny system informujący o ilości miejsc wolnych (parking i dorgi dojazdowe) 46% 42% 42% Liczba odpowiadających, N=

31 6b W zależności od potrzeb należy różnicować standard wyposażenia parkingów parkuj i jedź : minimum + udogodnienia Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Spośród niżej wymienionych elementów wyposażenia parkingu Park & Ride (Parkuje i Jedź), proszę wskazać 10 dla Pana/i najważniejszych: Zieleń mająca funkcje dekoracyjne trawniki na obrzeżach, drzewka dzielące szeregi miejsc Zieleń mająca funkcje izolacyjne parkany obsadzone bluszczem Wiaty zadaszenia Słupki odgradzające teren parkingu Bramki wjazdowe (szlabany) 27% 27% 30% 36% 34% minimum plus Kasa biletowa z obsługą Wiata autobusowa, osłona, ławka Osłona od wiatru - ustawione dość gęsto proste przeszklone ściany w ramach 12% 14% 14% dodatkowe udogodnia Pawilon obsługi podróżnych Połączony z GPS system informujący o ilości wolnych miejsc na parkingach 5% 7% Liczba odpowiadających, N=

32 6c Kwestia zadaszeń jest do dyskusji - 50% ich nie oczekuje, a drzewka jako zadaszenie oceniono jako mało funkcjonalne Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Czy wg Pana/i na parkingu typu Park & Ride? Czy podoba się Panu/i, czy też nie prezentowany projekt zadaszeń? nie ma potrzeby zadaszania miejsc parkingowych 50,2% NIE 72,5% zadaszone powinny być tylko dojścia 22,3% bardzo się NIE PODOBA 18% NIE PODODBA się 24% NIE 67% zadaszone powinny być wszystkie miejsca 14,5% ŚREDNIO się podoba 25% TAK 37,5% PODOBA się 19% zadaszona powinna być część miejsc parkingowych 13,0% bardzo się PODOBA 5% TAK 24% Liczba odpowiadających, N = 1805 nie mam zdania 2% Liczba odpowiadających, N =

33 6d Powinna być możliwość zarezerwowania miejsca na parkingu parkuj i jedź Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Na ile zgadza się Pan/i lub też nie z zamieszczonymi poniżej stwierdzeniami dotyczącymi parkingów Park & Ride (Parkuje i Jedź)? powinna być możliwość zarezerwowania miejsca na parkingu Park& Ride stała karta miesięczna lub na wybrane dni zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam 31% 29% 60% częściowo się nie zgadzam, a częściowo zgadzam 13% raczej się nie zgadzam zadecydowanie się nie zgadzam 12% 12% 24% nie mam zdania 4% Liczba odpowiadających, N =

34 6e Należy zadbać o miejsca dla niepełnosprawnych na parkingach parkuj i jedź Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Na ile zgadza się Pan/i lub też nie z zamieszczonymi poniżej stwierdzeniami dotyczącymi parkingów Park & Ride (Parkuje i Jedź)? minimum 10% miejsc parkingowych powinno być przeznaczone dla niepełnosprawnych zdecydowanie się zgadzam raczej się zgadzam 22% 25% 47% częściowo się nie zgadzam, a częściowo zgadzam 16% raczej się nie zgadzam zadecydowanie się nie zgadzam 13% 18% 31% nie mam zdania 6% Liczba odpowiadających, N =

35 7 Należy rozważyć polską nazwę parkuj i jedź (lub inną) oraz zlikwidować dopisek Aglomeracji Poznańskiej Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Która z prezentowanych nazw jest najlepsza? Parkuj i Jedź Aglomeracji Poznańskiej 44% Park & Ride Aglomeracji Poznańskiej 38% Park and Ride Aglomeracji Poznańskiej 3% żadna mi się nie podoba 15% Liczba odpowiadających, N =

36 8 Należy zaprojektować nowe logo i nowoczesny System Identyfikacji Wizualnej - konkurs i wybór najlepszego systemu Wyniki ankiety internetowej oraz ankiet wypełnianych na zakończenie spotkań konsultacyjnych Który z prezentowanych projektów logotypu podoba się Panu/i najbardziej jako symbol systemu parkingów Parkuj i jedź? 31% 25% 3% Liczba odpowiadających, N =

37 9 Ocena 82 lokalizacji parkingów w większości pozytywna, a największym problem jest własność gruntów (PKP) ANKIETA ON LINE 1 2 uzyskaliśmy 1733 ankiet internetowych dla 82 lokalizacji: skomentowano 69 lokalizacji (84%) bez komentarza pozostawiono 13 lokalizacji (16%) liczba komentarzy, uwag i wniosków do lokalizacji: 849 średnio 12 komentarzy dla jednej skomentowanej lokalizacji ANKIETA - GMINY 1 2 uzyskaliśmy 65 ankiet dla 82 lokalizacji: zweryfikowano 65 lokalizacji (79%) brak weryfikacji 17 lokalizacji (21%) 4 lokalizacje odrzucono 37

38 10 53 propozycje nowych lokalizacji 1. Dąbrówka (gm. Dopiewo), stacje PKP 2. Drużyna (gm. Mosina) 3. Pecna (gm. Mosina). 4. Borówiec (gm. Kórnik) 5. Szczodrzykowo (gm. Kórnik) 6. Szczytniki (gm. Kórnik) 7. Kamionki (gm. Kórnik) 8. Kórnik - ul. Poznańska /Wożniaka / za gazownią (gm. Kórnik) 9. Kórnik - ul. Wojska Polskiego (gm. Kórnik) 10. Kórnik - pętla autobusowa na ul. Śremskie (gm. Kórnik) 11. Kostrzyn Wlkp. _Miłosza/ Żeromskiego (gm. Kostrzyn) 12. Kostrzyn Wlkp. Ul. Poznańska (gm. Kostrzyn) 13. Kostrzyn Wlkp. Ul. Opieszyn (gm. Kostrzyn) 14. Głuchowo (gm. Komorniki) 15. Gniezno - dworzec PKP 16. Lednogóra (gm. Łubowo), dworzec PKP 17. Jarocin 18. Murowana Goślina - Zielone Wzgórza, stacja PKP 19. Oborniki Wielkopolskie, stacja PKP 20. Rogoźno Wlkp., dworzec PKP 21. Szamotuły, dworzec PKP 22. Pamiątkowo (gm. Szamotuły) 23. Swarzędz Gruszczyn (gm. Swarzędz) 24. Uzarzewo (gm. Swarzędz) 25. Środa Wielkopolska, stacja PKP 26. Krzykosy (gm. Środa Wielkopolska) 27. Nowe Miasto nad Warta (gm. Środa Wielkopolska) 28. Tulce (gm. Kleszczewo), ul. Sportowa /przystanek autobusowy przy Kościele 29. Laskowca Mała (gm. Gołańcz) 30. Panigródź (gm. Gołańcz) 31. przystanki kolejowe wzdłuż linii kolejowej relacji Poznań - Kluczbork 1. Poznań - Antoninek przy stacji kolejowej 2. Poznań - Antoninek węzeł przy tunelu koło Volkswagena 3. Poznań - Bukowska/King Cross 4. Poznań - Dolna Wilda - Hetmańska (potrzebne przystanki tramwajowe przesiadkowe 5. Poznań - Dolna Wilda - Droga Dembińska Hetmańska (potrzebne przystanki tramwajowe przesiadkowe 6. Poznań Głuszyna, pętla Autobusowa 7. Poznań - Garbary, dworzec kolejowy 8. Poznań - Jana II Sobieskiego, ul. Smoleńskiej. 9. Poznań - Komandoria (Świętojańska/ Świętego Michała, przy przystanku tramwajowym) 10. Poznań - ul. Kórnicka, Rocha, Serafitek, Piotrowo, pobliżu Politechniki Poznańskiej. 11. Poznań - Ławica 12. Poznań - Morawsko 13. Poznań - Os. Lecha, dawna pętla tramwajowa 14. Poznań Ogrody, pętla tramwajowa 15. Poznań - Rondo Rataje 16. Poznań - Rondo Śródka 17. Poznań - Smochowice 18. Poznań - Słowiańska (PST) 19. Poznań - Solidarności (PST) 20. Poznań Sypniewo, pętla autobusowa (nr 58) 21. Poznań - Wilczak, pętla, przystanek 22. Poznań - Wolne tory 23. Poznań - okolice skrzyżowania ulic 28 czerwca 1956 i Hetmańskiej 38

39 11 Decydując dla których lokalizacji przygotować dokumentację należy kierować się następującymi czynnikami uproszczony model oceny (propozycja) 1 Wielkością zapotrzebowania na miejsca parkingowe w danej lokalizacji 2 Dostępnością do sprawnej komunikacji zbiorowej 3 Możliwością wybudowania w latach a.chcemy b.mamy teren lub możemy go łatwo pozyskać c.mamy budżet d.nie ma protestów społecznych 4 Nie powielanie Master Planu 39

40 11a Decydując dla których lokalizacji przygotować dokumentację należy kierować się następującymi czynnikami - szczegółowy model oceny (propozycja) Parametr proponowana skala 1. Opracowanie planów (Gmina ma potrzebne do budowy plany) tak 3; częściowe 1,5; nie 0 2. Wybudowanie (Gmina wybudowała praking w tej lokalizacji) tak 1; częściowe 0,5; nie 0 3. Popyt wg "Polityki parkingowej" s. 62 (skorygowany) i typ parkingu wg BIT duży 3; średni 2; mały 1 4. Dostępność lokalizacji w deklaracji Gminy tak 1; nie 0 5. Deklaracja Gminy co do budowy tak 1; może 0,5; nie Deklaracja Gminy budowy parkingu do końca 2017 tak 1; nie 0 7. Gminna własność gruntu tak 3; częściowo 1,5; nie 0 8. Możliwość pozyskania gruntu (perspektywya, stan zaawansowania) trudna 0,3; średnia 0,6; łatwa 1 9. Do którego roku zostanie pozyskany grunt? wpisać 10. Własność gruntu PKP tak: -1; częściowo - 0,5; nie Bliskość dworca PKP - do 4 minut / 300 metrów tak, obecnego 1; tak, przyszłego 0,5; nie Liczba kursów PKP do Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 13. Bliskość autobusu do 4 minut / 300 metrów tak,kilka 1; tak, jeden 0,5; nie Liczba kursów autobusów do Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 15. Bliskość tramwaju do 4 minut / 300 metrów tramwaju tak,kilka 1; tak, jeden 0,5; nie Liczba kursów tramwajów z P&R do centrum Poznania w ciągu 24 godzin wpisać 17. Łatwość dojazdu samochodem do proponowanej lokalizacji parkingu - ogólna ocena dobra 1; średnia 0,5; zła Dostęność komunikacji publicznej - ogólna ocena dobra 1; średnia 0,5; zła Ocena społeczna proponowanej lokalizacji dobra 1; średnia 0,5; zła Zgłoszono problemy ekologiczne żadnych 1; trochę 0,5; dużo Zgłoszono inne problemy żadnych 1; trochę 0,5; dużo Master plan tak - 0; nie Ocena Eksperta - BIT (skale możemy uzgodnić na spotkaniu 8 kwietnia) dobra 1; średnia 0,5; zła 0 Uwaga: zasada sumowania punktów zostanie ustalona podczas spotkania Rady Projektu dnia

41 IV. SZCZEGŁÓWE OMÓWIENIE WYNIKÓW PIERWSZEJ TURY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 41

42 4.1. Pytania, wnioski, postulat natury ogólnej zgłoszone podczas spotkań konsultacyjnych 42

43 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [1] Podczas spotkań konsultacyjnych ich uczestnicy zadawali pytania, podnosili różne kwestie oraz składali wnioski dotyczącej całego poddawanego konsultacjom dokumentu Polityki parkingowej oraz specyficzne dotyczące poszczególnych lokalizacji. Pytania, uwagi, wnioski i postulaty zgłoszone do konsultowanego dokumentu Polityki parkingowej można podzielić na następujące grupy tematyczne: Grupa 1: Kluczowa jest dobrze funkcjonująca i zintegrowana komunikacja zbiorowa. 1. Czy komunikacja miejska w Poznaniu jest przygotowana na obsłużenie takiej ilości potencjalnych nowych pasażerów (7.5 tysiąca, w planach)? Odpowiedź: Jak najbardziej, komunikacja miejska w Poznaniu dziennie obsługuje ponad milion pasażerów i jest przygotowana na dodatkowych użytkowników. 2. Najważniejsza, dla działania tego systemu, jest atrakcyjna oferta sprawnego transportu zbiorowego kolej metropolitalna. Priorytet to częste połączenia i dobra jakość usług. 3. Niezbędna jest poprawa częstotliwości kursowania i jakości usług transportu miejskiego. 4. Oprócz budowy systemu parkingów trzeba pomyśleć o usprawnieniu transportu, żeby ten system komunikacji zbiorowej był atrakcyjny, aby ludzie chcieli się na niego przesiąść. Szczególnie problematyczny jest węzeł Poznań Wschód (słaba komunikacja zbiorowa) oraz Poznań Główny (skomplikowany układ przesiadkowy szczególnie od strony budynku nowego dworca ) traci się dużo czasu. Trzeba to zmienić. 5. Trzeba stworzyć więcej połączeń komunikacji miejskiej w Poznaniu, które łączyłyby przeciwległe krańce miasta, tak aby nie trzeba było się zawsze przesiadać w centrum. 6. Koordynacja transportu miejskiego optymalizacja czasu i sieci przesiadek. 7. Aby usprawnić komunikację z jednych do drugich krańców Poznania warto rozważyć wykorzystanie kolejowej obwodnicy Poznania. 8. Czy możliwe jest połączenia biletów kolejowych i transportu miejskiego w niższej jednej cenie? Odpowiedź: Projekt zakłada ujednolicenie systemu opłat dla wszystkich gmin włączonych w projekt. System ten, być może, zostanie oparty na systemie PEKA, bądź na innym, specjalnie stworzonym systemie. Nie jest to kwestia rozstrzygnięta. 43

44 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [2] Grupa 2: Konieczność integracji Polityki parkingowej z innymi podobnymi projektami. 9. Czy można ten projekt zintegrować z innymi (często już realizowanymi) projektami zagospodarowania i rewitalizacji terenów pokolejowych? Odpowiedź: Prawnie nie można połączyć tych projektów, ale jeżeli chodzi o ujednolicenie wizualne, można uwzględnić sugestie, wynikające z już zastosowanych rozwiązań czy przeprowadzonych rewitalizacji, do projektów architektonicznych. 10. Czy polityka parkingowa będzie spójna z Koleją Metropolitalną? Odpowiedź: Oczywiście, oba projekty mają rozwijać się symultanicznie. Grupa 3: Sprecyzować czas realizacji projektu Polityki parkingowej i budowy systemu parkingów Park & Ride. 11. Na kiedy zaplanowana jest finalizacja projektu? Odpowiedź: Finalizacja opracowywania projektu zaplanowana jest na czerwiec Jaki jest plan budowy parkingów? Odpowiedź: Inwestycje mają się odbyć w okresie dofinansowania Grupa 4: Dla jakiego typu pojazdów parkingi budować? 13. Oprócz parkingów dla samochodów i rowerów, potrzebne są też miejsca dla motocykli i skuterów. Miejsca takie powinny dawać możliwość bezpiecznego pozostawienia nie tylko pojazdy, ale i kasku. Grupa 5: Jasne i czytelne zdefiniowanie grupy docelowej, określenie dla kogo są, a dla kogo nie parkingi Park & Ride. 14. Jasno określić do kogo jest skierowana oferta parkingów parkuj i jedź. 15. Dla jakich użytkowników stworzone mają zostać duże parkingi na obrzeżach Poznania? Odpowiedź: Parkingi na obrzeżach Poznania są dedykowane dla użytkowników komunikacji miejskiej z krańców miasta oraz okolicznych miejscowości, a także dla osób dojeżdżających z miejscowości bez połączenia komunikacją zbiorową z Poznaniem. 16. Czy mieszkańcy również mogą korzystać z parkingów Park and Ride? Odpowiedź: W założeniu są to parkingi dla parkujących i przesiadających się na transport zbiorowy, ale w niektórych lokalizacjach z parkingów korzystać będą mogli wszyscy, bez restrykcji. 17. Zaproponować jak wykorzystywać parking dla systemu parkuj i jedź oraz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, aby maksymalizować efektywność wydatkowanych publicznych / unijnych środków. 44

45 Pytania, wnioski, postulat do dokumentu Polityki parkingowej [3] Grupa 6: Wielkość / pojemność parkingów Park & Ride. 18. Czy wielkość parkingów w niektórych lokalizacjach nie jest przesadzona w porównaniu z realnym zapotrzebowaniem? Czy nie będzie to strata pieniędzy, jeżeli ludzie nie będą korzystać z parkingów w takim stopniu, jak jest to przewidziane? Odpowiedź: Wyniki badań i ankiet wskazują na duże zapotrzebowanie na takie rozwiązanie oraz duże zainteresowanie i deklaratywne korzystanie z systemu, gdy zostanie on wdrożony. Ale oczywiście istnieje zagrożenie, że deklaracje mogą być zawyżone, choć szacując zapotrzebowania wprowadzono korekty w stosunku do deklaracji o oparciu o doświadczenia i wiedzę autorów opracowania. Grupa 7: Finansowanie budowy parkingów Park & Ride. 19. Kiedy można będzie składać wnioski o dofinansowania na rewitalizację terenów pokolejowych, przy których proponowane jest lokalizowanie znacznej części parkingów Park & Ride? Odpowiedź: Powinno być to możliwe pod koniec pierwszego kwartału lub w drugim kwartale tego roku (według założeń). Ale może się to jeszcze zmienić. Na pewno pojawi się na ten temat informacja. 20. Czy stacje, które nie zostały uwzględnione w tym zarysie projektu również mogą ubiegać się o dofinansowania i mają na nie szanse? Odpowiedź: Tak, wytypowane lokalizacje są wstępne, a jeżeli w innych miejscach pojawi się zapotrzebowanie na tego typu system, powinno być możliwe dołączenia takiej miejscowości do projektu. Projekt Park & Ride zakłada rozbudowę, w celu połączenia jak największej ilości obszaru Aglomeracji i umożliwienie korzystania z tego systemu jak najwyższej liczbie mieszkańców. 21. Jeżeli chodzi o finanse to jakiego dofinansowania konkretnych inwestycji się można spodziewać się? Odpowiedź: Możliwe jest dofinansowanie z Unii Europejskiej do 85%. 23. Jak wysokie może być dofinansowanie z Unii Europejskiej? Odpowiedź: Dofinansowanie z Unii może wynieść do 85% kosztów inwestycji. 22. Należy zadbać o to, aby budować parkingi o niskich kosztach obsługi bieżącej i okresowej (to bardzo ważne wymaganie dla projektu). 24. Czy gminy biorące udział w projekcie będą wspólnie starać się o dofinansowanie? Odpowiedź: Tak, jest to możliwe. Część elementów projektu na pewno będzie realizowana wspólnie, np. system IST. 25. Jaki zakres inwestycji może być dofinansowany z Unii? Odpowiedź: Budowa parkingów, dróg dojazdowych i innej infrastruktury potrzebnej do sprawnego funkcjonowania systemu P+R. 45

PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ JACEK THIEM - BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU thiem@bit-poznan.com.pl 1 1.POPRAWIONO ZAPISY DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej prezentacja głównych wyników pierwszego etapu konsultacji społecznych przygotowany dla Oddziału Programowania

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski)

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski) Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski) Współczesne podróżowanie to świadomy wybór różnych środków transportu lub ich kombinacji. Podróżujący

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Poznań, dnia 23 kwietnia 2014 roku Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA

KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO KONFERENCJA PROBLEMOWA KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO LUBLINA dr inż. PIOTR SZAGAŁA

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz MASTER PLAN DLA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz K

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Brief załącznik nr 2 do umowy

Brief załącznik nr 2 do umowy Brief załącznik nr 2 do umowy Definicja: System Informacji Miejskiej (SIM) to system jednolitych pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym nośników przekazujących informacje o charakterze

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

CZEMPIŃSKI WĘZEŁ PRZESIADKOWY. Konferencja prasowa Urząd Gminy w Czempiniu 21 listopada 2016 roku

CZEMPIŃSKI WĘZEŁ PRZESIADKOWY. Konferencja prasowa Urząd Gminy w Czempiniu 21 listopada 2016 roku CZEMPIŃSKI WĘZEŁ PRZESIADKOWY Konferencja prasowa Urząd Gminy w Czempiniu 21 listopada 2016 roku Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r.

PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych. w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 4 lutego 2015 r. PROJEKT: Badanie powiązań funkcjonalnoprzestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem powiatów sąsiednich SPPOFAP) Poznań, 4 lutego 2015 r. Działania i rezultaty

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej

Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej Konsultacje społeczne Spójnej Polityki Parkingowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej raport z drugiego etapu konsultacji społecznych przygotowany dla Oddziału Programowania Wydziału Transportu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa

Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Komunikacja miejska na prawobrzeżu po uruchomieniu pętli Turkusowa Stan obecny Linie tramwajowe Obecnie komunikację pomiędzy prawo a lewobrzeżem Szczecina obsługuje zarówno komunikacja autobusowa jak i

Bardziej szczegółowo

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu

Przynajmnie Kilka razy w Kilka razy w lub prawie. j raz w codziennie. miesiącu GMINA: MIEJSCOWOŚĆ: TYP: Gospodarstwo domowe Przystanek/ autobus/ tramwaj NR RESP.: Dzień dobry. Nazywam się... Jestem pracownikiem. Na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przeprowadzam badanie

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA

FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA FORMULARZ F1 ZAMÓWIENIA INFORMACJI I GADŻETÓW PRZEZ RESPONDENTA Proszę wskazać rodzaj informacji, którą chciałaby Pani/Pan zamówić. Rozkłady jazdy linii autobusowych lub tramwajowych dla konkretnych przystanków.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji gminy Suchy Las i Poznania od 28 stycznia 2013 (linie nr 67, 88, 901, 902, 904, 905, 907, 911) Poznań, dnia 09.01.2013

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój transportu

Zrównoważony rozwój transportu Programy strategiczne 231 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Zrównoważony rozwój transportu nr programu: 21 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Poprawa jakości życia oraz

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej

Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej Najlepsze praktyki w dostępie transportu publicznego dla turystyki rowerowej dr Michał Beim Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu michal.beim@up.poznan.pl Wstęp dostępność transportu publicznego dla przewozu

Bardziej szczegółowo

Centrum Przesiadkowe w Świdnicy

Centrum Przesiadkowe w Świdnicy Centrum Przesiadkowe w Świdnicy Centrum Przesiadkowe - przebieg inwestycji Inwestycja została zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Uwarunkowania Uwarunkowania przy wyznaczaniu kierunków rozwoju transportu rowerowego: Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Rola handlu w rozwoju pasażerskich węzłów komunikacyjnych

Rola handlu w rozwoju pasażerskich węzłów komunikacyjnych Rola handlu w rozwoju pasażerskich węzłów komunikacyjnych Michał Grobelny, ZDG TOR ReDI TO TALK/ ReDI TRADE FAIR June 10-11 2015, Na/onal Stadium, Warsaw DWORCE KOLEJOWE KIEDYŚ Bazujące przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r.

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r. WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności 15 czerwca 10 października 2016 r. 1 Zostaw samochód w domu! Przestaw myślenie! Autobus,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Dr inż. Jeremi Rychlewski Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska Dr Radosław Bul Dr Jędrzej Gadziński Dr Tomasz Kossowski Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

M a s t e r P l a n d l a P o z n ańskiej Kolei Me t r o p o l i t a l n e j

M a s t e r P l a n d l a P o z n ańskiej Kolei Me t r o p o l i t a l n e j M a s t e r P l a n d l a P o z n ańskiej Kolei Me t r o p o l i t a l n e j Załącznik nr 2 Do SIWZ DT-I.272.5.2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Michał Beim: Długoterminowe planowanie inwestycji Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe

dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Michał Beim: Długoterminowe planowanie inwestycji Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe Długoterminowe planowanie inwestycji w systemy tramwajowe dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Forum Inwestycji Tramwajiowych, Warszawa 27.09.2012 1 Spis treści 1. Inwestycje tramwajowe jako element polityki

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 1. Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie

KOMUNIKAT 1. Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie KOMUNIKAT 1 Międzynarodowa konferencja popularnonaukowa Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie Miejsce konferencji: Ośrodek Naukowo Dydaktyczny w Zielonce gm. Murowana Goślina Termin 11-13 października

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej ETAP I

PROJEKT. Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej ETAP I PROJEKT Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów objętych Spójną Polityką Parkingową dla Obszaru

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 25 PKP Gocławek DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 25 PKP Gocławek DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 25 Gocławek DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Fot. 1. Wrocław Główny dworzec kolejowy wejście główne.

Fot. 1. Wrocław Główny dworzec kolejowy wejście główne. Stan na dzień 03.04.2013 Stacja całkowicie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. INFORMACJE OGÓLNE Wrocław Główny to największa stacja kolejowa leżąca na terenie województwa dolnośląskiego stanowiąca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. UCHWAŁA NR 45/2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

Projekt systemu zintegrowanej. zbiorowego w LGOM. www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF 15.09.2011 1 Rodzaje taryf: Jednolita

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r.

Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Szczecin, 23 lipca 2015 r. Koncepcja i inwentaryzacja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Szczecin, 23 lipca 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu.

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011

Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga. Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Planowanie dostępności w sąsiedztwie (NAP) przykłady z Monachium i Gothenburga Sebastian Bührmann Rupprecht Consult Warszawa, 17 marca 2011 Dlaczego te dzieci w Monachium wyglądają na zadowolone? Zdjęcie:

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Transport publiczny. Dr inż. Marcin Kiciński. Integracja transportu miejskiego. Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Transport publiczny Integracja transportu miejskiego Dr inż. Marcin Kiciński Marcin.Kicinski@put.poznan.pl Agenda 1. Wprowadzenie 2. Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014

Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014 Wyniki badań jakości usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie 2013/2014 Zakres prowadzonych badań W marcu 2014 roku przeprowadzone zostały wśród pasażerów badania jakości usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego

Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego Stan obecny Komunikacja miejska działająca na zlecenie ZDiTM Szczecin opiera się na komunikacji tramwajowej i autobusowej. Usługi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF

Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Kryteria oceny merytorycznej i strategicznej projektów ZIT WOF Przedsięwzięcia ZIT WOF Priorytet inwestycyjny UE Oś priorytetowa RPO WM Nazwa przedsięwzięcia ZIT Alokacja środków UE na ZIT (EUR) Tryb wyboru

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań

Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Lokalizacja przystanków autobusowych w rejonie skrzyżowań Michał Pyzik Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej Kraków, 26 kwietnia 2013 Przystanek - definicja Według Ustawy

Bardziej szczegółowo

Serwis dla Pasażerów OPIS. Stan na dzień INFORMACJE OGÓLNE

Serwis dla Pasażerów OPIS. Stan na dzień INFORMACJE OGÓLNE Serwis dla Pasażerów Źródło: http://www.pasazer.utk.gov.pl/pas/informacje-1/dworce-kolejowe/olsztyn-glowny/2788,olsztyn-glowny.html Wygenerowano: Piątek, 30 grudnia 2016, 11:40 Stan na dzień 03.04.2013

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu dla strategii #Warszawa2030

Rekomendacje Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu dla strategii #Warszawa2030 Rekomendacje Komisji Dialogu Społecznego ds. transportu dla strategii #Warszawa2030 Autor: Robert Buciak (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze) Współpraca: Michał Harasimowicz (Forum Rozwoju Warszawy), Leszek

Bardziej szczegółowo

II Seminarium Mobilny Śląsk

II Seminarium Mobilny Śląsk II Seminarium Mobilny Śląsk Katowice, 17 marca 2015r. Działania na rzecz zrównoważonej mobilności doświadczenia Krakowa Włodzimierz Zaleski, Urząd Miasta Krakowa Polityka transportowa Uchwała nr XVIII/225/07

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013

PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014. Poznań, 9.05.2013 PROPOZYCJA NOWEGO SYSTEMU BILETOWEGO 2014 Poznań, 9.05.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020

ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 ANKIETA ROWEROWA DOLNOŚLĄSKA POLITYKA ROWEROWA 2014-2020 UWAGA: jeśli dane objęte pytaniem ankietowym są niedostępne prosimy napisać brak danych lub podać posiadane informacje o zbliżonym charakterze.

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 4.3.1,, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (typ projektu: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA Poznań, 16 października 2015

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA Poznań, 16 października 2015 ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA 2015 Poznań, 16 października 2015 Transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej Miasto Poznań Liczba mieszkańców: 546 0829 () Powierzchnia: 260 km 2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biuro Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław tel. 71 777 73 25 fax.71 777 86 59 brw@um.wroc.pl Niniejszy projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA

ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ROLA PLANÓW MOBILNOŚCI W ORGANIZACJI RUCHU SAMOCHODOWEGO ZWIĄZANEGO Z OBIEKTAMI W CENTRUM MIASTA KATARZYNA NOSAL Politechnika Krakowska 24 lutego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r.

Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Darłówko, 21 maja 2015 r. Koncepcja tras rowerowych Pomorza Zachodniego Darłówko, 21 maja 2015 r. Dlaczego turystyka rowerowa? Turystyka aktywna jednym z głównych strategicznych produktów turystycznych regionu. Turystyka rowerowa

Bardziej szczegółowo

Działania podejmowane przez Gminę Miejską Kraków w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej. Kraków, 26 sierpnia 2016 r.

Działania podejmowane przez Gminę Miejską Kraków w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej. Kraków, 26 sierpnia 2016 r. Działania podejmowane przez Gminę Miejską Kraków w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej Kraków, 26 sierpnia 2016 r. Działania Uspokojenie ruchu w centrum miasta Strefa płatnego parkowania Strefy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY SKAWINA

PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY SKAWINA PODSUMOWANIE BADANIA ANKIETOWEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PLANU MOBILNOŚCI DLA GMINY SKAWINA ANKIETA NR 2: SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA Okres trwania badania ankietowego: od 02 listopada do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014)

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) BUDŻET OBYWATELSKI GMINY KÓRNIK na 2014 rok (BOGK 2014) Kórnik, lipiec 2013 1 HARMONOGRAM Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na 2014 rok Zgłaszanie propozycji zadań inwestycyjnych do Budżetu Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855

Wójt Gminy Czernica. Wyniki konsultacji społecznych. w sprawie gminnych przewozów pasażerskich. na liniach komunikacyjnych 845 i 855 Wójt Gminy Czernica Wyniki konsultacji społecznych w sprawie gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych 845 i 855 przebiegających przez teren Gminy Czernica Czernica 14 czerwca 216 r. Pyt.

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-1/14 Załącznik nr 6 do SIWZ I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Po co społeczny raport? tradycja? zebranie rozproszonych danych

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Gdyni Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni Projekt CIVITAS DYN@MO (2012-2016) dofinansowany z 7 Programu Ramowego projekt RTD zajmujący się planowaniem transportu,

Bardziej szczegółowo