Przetwornik temperatury Rosemount 644

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwornik temperatury Rosemount 644"

Transkrypt

1 , wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą wersją sterownika urządzenia. Opis wymaganej konfiguracji systemu patrz strona 3.

2 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 644. Nie zawiera procedur konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji, napraw ani instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych czy iskrobezpiecznych (I.S.). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Niniejsza instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub odniesienie poważnych obrażeń ciała. Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Szczegółowe informacje o ograniczeniach, wynikających z bezpiecznej instalacji zawiera rozdział o atestach w instrukcji obsługi przetwornika 644. Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niezapalności. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem grożącym porażeniem elektrycznym. Osłony kablowe/przepusty. Jeśli nie zaznaczono inaczej, osłony kablowe/przepusty w obudowie przetwornika mają gwint 1 /2-14 NPT. Przepusty oznaczone M20 mają gwint M20 1,5. W przypadku urządzeń z kilkoma przepustami wszystkie przepusty mają ten sam gwint. Wolno stosować tylko zaślepki, adaptery, dławiki kablowe i osłony kablowe wyposażone w kompatybilne gwinty. Podczas instalacji w obszarach zagrożonych, w przepustach stosować należy wyłącznie zaślepki, adaptery lub dławiki kablowe wymienione w instrukcji lub posiadające atest Ex. Spis treści Sprawdzenie konfiguracji systemu Instalacja przetwornika Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Weryfikacja konfiguracji Montaż przetwornika Okablowanie i włączenie zasilania Test pętli Systemy bezpieczeństwa SIS Atesty urządzenia

3 Skrócona instrukcja uruchomienia Sprawdzenie konfiguracji systemu Potwierdzenie wersji HART Jeśli wykorzystywany jest system sterowania lub zarządzania posługujący się protokołem HART, przed instalacją przetwornika należy sprawdzić zgodność wersji HART. Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7 protokołu HART. Instrukcje zmiany wersji protokołu HART w przetworniku przedstawiono w rozdziale Weryfikacja konfiguracji na stronie 5. Potwierdzenie prawidłowości sterownika urządzenia Sprawdzić, czy w systemie zapisana jest najnowsza wersja sterownika urządzenia (Device Driver - DD), pozwalająca na prawidłową komunikację. Najnowsze wersje sterowników można znaleźć na na stronie ges/aboutdeviceinstallkits.aspx lub Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Tabela 1 zawiera informacje konieczne do wyboru właściwego sterownika urządzenia i instrukcji obsługi. Tabela 1. Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Data wydania oprogramowania Identyfikacja urządzenia Pliki sterownika urządzenia Instrukcje obsługi Funkcjonalność urządzenia Data Wersja oprogramowania NAMUR Wersja oprogramowania HART Wersja ogólna hart (1) Wersja urządzenia (2) Numer dokumentu instrukcji obsługi Zmiany w oprogramowaniu (3) Czerwiec Uwaga 3 zawiera wykaz zmian. 1. Wersja oprogramowania NAMUR jest wybita na tabliczce znamionowej urządzenia. Wersja oprogramowania HART może być odczytana przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego wykorzystującego protokół HART. 2. Nazwa zbioru sterownika urządzenia zawiera wersję urządzenia i wersję opisu urządzenia (DD), np. 10_01. Protokół HART umożliwia korzystanie z wcześniejszych wersji urządzeń i komunikację z nowymi urządzeniami HART. Aby możliwe było korzystanie z nowych funkcji urządzeń, konieczne jest załadowanie nowego sterownika urządzenia. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności urządzenia, zaleca się załadowanie najnowszych sterowników urządzenia. 3. Wybór wersji HART 5 lub 7, obsługa dwóch czujników, możliwość stosowania w systemach bezpieczeństwa, zaawansowana diagnostyka (jeśli zamówiono), zwiększona dokładność i stabilność (jeśli zamówiono). 3

4 Instalacja przetwornika Krok 1: Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Przed przekazaniem przetwornika 644 do eksploatacji należy ustawić przełącznik wyboru poziomu alarmowego. Bez wyświetlacza LCD 1. Przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne (jeśli są) i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy. 3. Ustawić przełącznik w żądanej pozycji (H oznacza stan wysoki, L stan niski), a następnie założyć pokrywę obudowy. 4. Podłączyć zasilanie i przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie automatyczne. Ilustracja 1. Lokalizacja przełącznika poziomu alarmowego Przetwornik 644 Przetwornik 644 do montażu polowego A A. Przełącznik poziomu alarmowego Uwaga Jeśli wykorzystywany jest wyświetlacz LCD, najpierw usunąć różową piankową przekładkę znajdującą się między wyświetlaczem LCD a pokrywą. Przekładkę można wyrzucić. Następnie zdjąć wyświetlacz, odłączając go od górnej części urządzenia, ustawić przełącznik w wybranym położeniu i ponownie zamocować wyświetlacz LCD. 4

5 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 2: Weryfikacja konfiguracji Konfigurację przetwornika Rosemount 644 można zweryfikować przy użyciu dowolnego narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Konfiguracja przy użyciu programu AMS Device Manager opisana jest w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Z przetwornikiem 644 można komunikować się przy pomocy komunikatora polowego (rezystancja pętli musi wynosić od 250 do 1100 omów). Przetwornik nie działa, jeśli napięcie na zaciskach zasilania jest mniejsze od 12 V DC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount model 644 (numer dokumentu ) i instrukcji obsługi komunikatora polowego. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu komunikatora polowego Aby była możliwa weryfikacja konfiguracji, w komunikatorze polowym muszą być zainstalowane opisy urządzenia (DD) przetwornika Rosemount 644. Skróty klawiszowe dla najnowszych sterowników opisów urządzeń DD przedstawiono w tabeli na stronie 6. Skróty klawiszowe dla wcześniejszych wersji opisów urządzeń DD, można uzyskać w firmie Emerson Process Management. W celu sprawdzenia, czy konieczne jest uaktualnienie oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności. 1. Podłączyć czujnik (patrz schemat połączeń znajdujący się na górnej naklejce urządzenia). 2. Podłączyć zasilanie do zacisków zasilania ( + lub ). 3. Podłączyć komunikator polowy do rezystora znajdującego się w pętli lub do zacisków zasilania/sygnałowych przetwornika. 4. Jeśli komunikator posiada poprzednią wersję opisów urządzenia (zbiorów DD), to pojawi się następujący komunikat: Device Description Not Installed The Device Description for manufacturer 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 is not installed on the System Card see Programming Utility for details on Device Description updates Do you wish to proceed in forward compatibility mode? (Opis urządzenia nie jest zainstalowany...opis urządzenia dla producenta 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 nie jest zainstalowany na karcie systemowej...szczegółowe informacje o uaktualnieniach opisów urządzenia można znaleźć w Programming Utility...Czy kontynuować w trybie pracy kompatybilności w przód?) Jeśli ten komunikat nie pojawi się, oznacza to, że komunikator posiada najnowszą wersję opisów urządzenia DD. Jeśli najnowsza wersja nie jest dostępna, komunikator będzie działał prawidłowo, jednak gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z zaawansowanych funkcji przetwornika, to komunikacja zostanie przerwana i użytkownik otrzyma komunikat nakazujący wyłączenie komunikatora. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy uaktualnić wersje opisów urządzeń DD lub odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie NO (NIE) i korzystać tylko z podstawowych funkcji przetwornika. 5

6 Uwaga Firma Emerson zaleca zainstalowanie najnowszych wersji opisów urządzeń DD, gwarantujących dostęp do wszystkich funkcji przetwornika. Sposób uaktualnienia biblioteki opisów urządzeń DD jest opisany na stronie Interfejs użytkownika komunikatora polowego Do konfiguracji urządzenia dostępne są dwa interfejsy użytkownika. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD w wersji 1 przedstawione w tabela 2 mogą być używane do konfiguracji i uruchomienia przetwornika. Ilustracja 2. Interfejs komunikatora polowego dla przetwornika Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 6 Funkcja HART 5 HART 7 Data 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Informacje o urządzeniu 1, 8, 1 1, 8, 1 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A 3, 4, 4, 1 3, 4, 4, 1 Kalibracja wyjścia analogowego 3, 4, 5 3, 4, 5 Konfiguracja dodatkowych komunikatów Brak 2, 2, 8, 4, 7 Konfiguracja funkcji Hot Backup 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 Konfiguracja temperatury średniej 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Konfiguracja wyświetlacza 2, 1, 4 2, 1, 4 Opis 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5 Status komunikacji Brak 1, 2 Tryb nadawania 2, 2, 8, 4 2, 2, 8, 4 Wartości alarmowe 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Wartości tłumienia 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 Wyjście analogowe 2, 2, 5, 1 2, 2, 5, 1

7 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 Funkcja HART 5 HART 7 Konfiguracja różnicy temperatur 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 Alarm niestabilności czujnika 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Filtr 50/60 Hz 2, 2, 7, 4, 1 2, 2, 7, 4, 1 Konfiguracja funkcji pierwszej dobrej temperatury 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 Wersja sprzętowa 1, 8, 2, 3 1, 8, 2, 3 Blokada HART Brak 2, 2, 9, 2 Detekcja uszkodzonego czujnika 2, 2, 7, 4, 2 2, 2, 7, 4, 2 Test pętli 3, 5, 1 3, 5, 1 Lokalizacja urządzenia Brak 3, 4, 6, 2 Status blokady Brak 1, 8, 3, 8 LRV (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 LSL (dolna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Komunikat 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Procent zakresu pomiarowego 2, 2, 5, 2 2, 2, 5, 2 Konfiguracja czujnika 1 2, 1, 1 2, 1, 1 Konfiguracja czujnika 2 2, 1, 1 2, 1, 1 Numer seryjny czujnika 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 1, 7 Numer seryjny czujnika 2 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 Typ czujnika 1 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Typ czujnika 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 Jednostki dla czujnika 1 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Jednostki dla czujnika 2 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Status czujnika 1 Brak 2, 2, 1, 2 Status czujnika 2 Brak 2, 2, 2, 2 Symulacja sygnału cyfrowego Brak 3, 5, 2 Wersja oprogramowania 1, 8, 2, 4 1, 8, 2, 4 Oznaczenie projektowe 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Długie oznaczenie projektowe Brak 2, 2, 7, 1, 2 Temperatura zacisków 2, 2, 7, 1 2, 2, 8, 1 URV (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 USL (górna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Przypisanie zmiennych 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 1 2, 2, 1, 9 2, 2, 1, 10 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 2 2, 2, 2, 9 2, 2, 2, 10 7

8 Wprowadzenie lub weryfikacja stałych Callendara Van-Dusena Jeśli stosowane jest dopasowanie przetwornika i czujnika, należy sprawdzić stałe wejściowe. 1. Z ekranu HOME, wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik). 2. Przełączyć pętlę regulacyjną na sterowanie ręczne i wybrać OK. 3. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE (wprowadź typ czujnika) wybrać Cal VanDusen (współczynniki Callendara Van-Dusena). 4. Po zapytaniu ENTER SENSOR CONNECTION (wprowadź liczbę przewodów czujnika) wybrać odpowiednią liczbę przewodów. 5. Wpisać wartości Ro, Alfa, Beta i Delta odczytane z tabliczki znamionowej wykonanej ze stali nierdzewnej i umocowanej do czujnika. 6. Po przełączeniu pętli regulacyjnej na sterowanie automatyczne wybrać OK. 7. W celu wyłączenia funkcji dopasowania przetwornika i czujnika, z ekranu HOME wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik), 10 SensorMatching-CVD (dopasowanie czujnika CVD). 8. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE wybrać właściwy typ czujnika. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu lokalnego interfejsu operatora (LOI) Opcjonalny LOI może być wykorzystany do przygotowania urządzenia do eksploatacji. Lokalny interfejs operatora jest konstrukcją dwuprzyciskową. Uaktywnienie interfejsu następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcje przycisków wyświetlane są w dolnych rogach ekranu. Działanie przycisków i informacje o menu patrz tabela 3 i ilustracja 4. Ilustracja 3. Lokalny interfejs operatora 8

9 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 3. Działanie przycisków LOI Przycisk Lewy No (nie) PRZEWIJANIE Prawy Yes (tak) ENTER Ilustracja 4. Schemat menu LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) Konfiguracja typu czujnika i podłączenia Przegląd wszystkich parametrów konfiguracyjnych przetwornika Wybór jednostek bazowych RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) Zmiana zakresu przetwornika Ustawienie sygnału wyjścia analogowego do testowania integralności pętli prądowej Konfiguracja wyświetlacza Kalibracja Tłumienie Przypisanie zmiennych Oznaczenie projektowe Wartości alarmowe i nasycenia Hasło Symulacja Wersja HART Konfiguracja funkcji Hot Backup Alarm niestabilności czujnika Konfiguracja czujnika termoelektrycznego Śledzenie wartości maksymalnej i minimalnej Zmiana wersji protokołu HART Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7protokołu HART przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Uaktualnione menu konfiguracji zawiera parametr HART Universal Revision (wersja ogólna HART), który może przyjmować wartość 5 lub 7, właściwą dla systemu użytkownika. Skróty klawiszowe podano w tabeli 2. Jeśli narzędzie komunikacyjne HART nie jest w stanie nawiązać komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART wersja 7, menu konfiguracyjne przedstawione w tabeli 2 nie będzie dostępne. W celu zmiany wartości parametru HART Universal Revision (wersja ogólna HART) z trybu ogólnego, należy wykonać następującą procedurę. 9

10 1. Przejść do Configure (konfiguracja) > Manual Setup (konfiguracja ręczna)>device Information (informacje o urządzeniu)>identification (identyfikacja)>message (komunikat) a. W celu zmiany na wersję HART 7, wprowadzić: HART7 w polu Message (komunikat) b. W celu zmiany na wersję HART 5, wprowadzić: HART5 w polu Message (komunikat) Uwaga Sposób zmiany wersji HART, gdy załadowany jest właściwy sterownik urządzenia, zawiera tabela 2 na stronie 6. Krok 3: Montaż przetwornika Przetwornik należy zamontować w wysokim punkcie biegu osłony rurowej, aby uniemożliwić przedostanie się wody do wnętrza obudowy przetwornika. Montaż przetwornika w główce z czujnikiem typu DIN 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. Sprawdzić ustawienie przełącznika poziomu alarmowego. 4. Dołączyć przetwornik do czujnika. Przełożyć śruby montażowe przez płytę montażową czujnika. 5. Podłączyć czujnik do przetwornika (patrz Okablowanie i włączenie zasilania na stronie 14). 6. Włożyć zespół czujnik-przetwornik w główkę przyłączeniową. a. Wkręcić śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe główki przyłączeniowej. b. Zamocować przedłużenie do główki przyłączeniowej. c. Wsunąć złożony zespół do osłony. 7. Jeśli stosowany jest dławik kablowy, prawidłowo umocować go w przepuście obudowy. 8. Przełożyć końcówki kabla ekranowanego przez przepust kablowy do wnętrza główki przyłączeniowej. 9. Podłączyć końcówki kabla ekranowanego do zacisków zasilania przetwornika. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami czujnika. 10. Umocować i dokręcić dławik kablowy. 10

11 Skrócona instrukcja uruchomienia 11. Założyć i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B C D E F A. Pokrywa główki przyłączeniowej B. Główka przyłączeniowa C. Osłona procesowa D. Śruby montażowe przetwornika E. Czujnik do montażu zintegrowanego zwolnymi końcówkami F. Przedłużenie Montaż przetwornika w główce z czujnikiem z przyłączem gwintowym (2 lub 3 przepusty kablowe) 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 4. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 5. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 6. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 7. Aby sprawdzić, prawidłowość instalacji zintegrowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (kod opcji T1) w przetworniku 644, należy się upewnić, czy wykonano następujące czynności: a. Sprawdzenie, czy zabezpieczenie przed przepięciami jest dobrze podłączone do zespołu przetwornika. b. Sprawdzenie, czy przewody zasilające zabezpieczenie przed przepięciami są właściwie dokręcone w zaciskach zasilania przetwornika. c. Sprawdzenie, czy przewód uziemienia zabezpieczenia przed przepięciami jest prawidłowo zamocowany w wewnętrznym zacisku uziemienia w główce uniwersalnej. Uwaga Zabezpieczenie przed przepięciami wymaga korzystania z obudowy o średnicy co najmniej 89 mm. 11

12 8. Przełożyć końcówki kabla czujnika przez główkę uniwersalną i środkowy otwór w przetworniku. 9. Zamontować przetwornik w główce uniwersalnej wkręcając śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe w główce uniwersalnej. 10. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 11. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 12. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza główki uniwersalnej. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 13. Założyć i dokręcić pokrywę główki uniwersalnej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Główka uniwersalna (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 12

13 Skrócona instrukcja uruchomienia Montaż polowy przetwornika z czujnikiem z przyłączem gwintowym 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 2. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 3. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 4. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 5. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 6. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 7. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 8. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza obudowy do montażu polowego. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 9. Założyć i dokręcić pokrywy obu części. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Obudowa do montażu polowego (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 13

14 Krok 4: Okablowanie i włączenie zasilania Podłączyć czujnik do przetwornika. Schemat połączeń znajduje się na górnej naklejce urządzenia, poniżej zacisków śrubowych. Przetwornik 644 do montażu w główce Ilustracja 5. Schematy podłączeń do przetwornika 644 z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv * Przetwornik musi być skonfigurowany do współpracy z czujnikiem rezystancyjnym co najmniej 3-przewodowym, aby mógł zostać rozpoznany czujnik rezystancyjny z pętlą kompensacyjną. ** Firma Rosemount Inc. jako jednoelementowe rezystancyjne czujniki temperatury stosuje czujniki 4-przewodowe. Możliwe jest zastosowanie tego typu czujników w konfiguracji 3-przewodowej, pozostawiając jeden przewód niepodłączony i zaizolowany taśmą izolacyjną. 14

15 Skrócona instrukcja uruchomienia Przetwornik 644 do montażu polowego Ilustracja 6. Schematy podłączeń do przetwornika 644 do montażu polowego z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv Włączenie zasilania przetwornika Do zasilania przetwornika potrzebny jest zewnętrzny zasilacz. 1. Zdjąć pokrywę obudowy (jeśli jest). 2. Przewód od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego +. Przewód od ujemnego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego -. - Jeżeli stosowane jest zabezpieczenie przed przepięciami, przewody zasilania będą podłączone u góry układu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Aby określić typ zacisków przyłącza ( + lub - ), patrz naklejka na zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym. 3. Dokręcić śruby zacisków. Maksymalny moment obrotowy dokręcenia śrub zacisków czujnika i zasilania wynosi 0,7 Nm. 4. Założyć i dokręcić pokrywę (jeśli dotyczy). 5. Włączyć zasilanie (12 42 V DC). 15

16 Ograniczenia obciążenia Napięcie na zaciskach zasilania przetwornika musi zawierać się w przedziale od 12 do 42,4 V DC (dopuszczalne napięcie wynosi 42,4 V DC). Aby uniknąć uszkodzenia przetwornika, nie można dopuścić do spadku napięcia poniżej 12,0 V DC podczas zmiany parametrów konfiguracyjnych. Uziemienie przetwornika W celu uzyskania prawidłowego uziemienia ważne jest, by ekran obrotowy kabla przetwornika: Był krótko przycięty i zaizolowany tak, aby nie miał kontaktu z obudową przetwornika Był podłączony do ekranu następnego kabla, jeśli kabel przechodzi przez skrzynkę przyłączeniową Był podłączony do uziemienia od strony zasilacza. Uwaga Zaleca się stosowanie ekranowanej dwużyłowej skrętki przewodów. Należy stosować przewody o przekroju co najmniej 24 AWG i maksymalnej długości 1500 m. Podłączenie nieuziemionego czujnika termoelektrycznego, sygnału miliwoltowego, czujnika rezystancyjnego lub sygnału omowego Każda instalacja procesowa wymaga innego sposobu uziemienia. Uziemienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub spróbować uziemić zgodnie z przedstawionymi niżej możliwościami, rozpoczynając od opcji 1 (najczęściej stosowana). Opcja 1 1. Połączyć ekran okablowania czujnika z obudową przetwornika. 2. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych potencjalnie uziemionych urządzeń. 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 16

17 Skrócona instrukcja uruchomienia Opcja 2 1. Połączyć ekran okablowania sygnałowego z ekranem okablowania czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany zostały połączone i elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika. 3. Ekran okablowania uziemić tylko od strony zasilacza. 4. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 5. Ekrany połączyć razem, odizolować elektrycznie od przetwornika Opcja 3 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika, jeśli to możliwe. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 17

18 Podłączenie uziemionego czujnika termoelektrycznego Opcja 1 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 18

19 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 5: Test pętli Test pętli sprawdza układy wyjściowe przetwornika, integralności pętli sygnałowej oraz poprawność działania urządzeń rejestrujących lub pomiarowych pracujących w pętli sygnałowej. Wykonanie testu pętli przy użyciu komunikatora polowego Inicjalizacja testu pętli 1. Podłączyć miliamperomierz szeregowo z przetwornikiem w pętli (tak, by przez oba urządzenia płynął ten sam prąd). 2. Z poziomu ekranu Home wprowadzić skrót klawiszowy. Skrót klawiszowy urządzenia 3, 5, 1 3. W teście pętli porównać sygnał wyjściowy z przetwornika w ma z wartością natężenia prądu wskazywaną przez komunikator HART. Jeśli odczyt jest inny, to albo układy wyjściowe przetwornika wymagają kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. Po zakończeniu testu, wyświetlacz powraca do ekranu testu pętli, co umożliwia wybór innej wartości sygnału wyjściowego. 4. W celu zakończenia testu pętli, wybrać End (koniec) i Enter. Wykonanie testu pętli przy użyciu programu AMS Device Manager 1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na przetwornik i z menu wybrać Service Tools (narzędzia serwisowe). 2. W lewym panelu nawigacyjnym wybrać Simulate (symulacja). 3. W zakładce Simulate (symulacja) odnaleźć przycisk Perform Loop Test (wykonaj test pętli) w grupie Analog Output Verification (weryfikacja wyjścia analogowego). 4. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a po zakończeniu kliknąć Apply (zastosuj). Wykonanie testu pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora Na ilustracji poniżej przedstawiono sposób przejścia do testu pętli w menu lokalnego interfejsu operatora (LOI). 19

20 Ilustr. 7. Test pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) USTAWIENIE 4 ma USTAWIENIE 20 ma SET CUSTOM (USTAWIENIE DOWOLNEJ WARTOŚCI PRĄDU) END LOOP TEST (KONIEC TESTU PĘTLI) BACK TO MENU (POWRÓT DO MENU) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) Systemy bezpieczeństwa SIS Atestowane instalacje systemów bezpieczeństwa przedstawiono w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie na stronie lub w firmie Emerson Process Management. 20

21 Atesty urządzenia Skrócona instrukcja uruchomienia Informacje o dyrektywach europejskich Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się na końcu niniejszej skróconej instrukcji uruchomienia. Najnowszą wersję Deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi ipożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Instalacja urządzenia w Ameryce Północnej USA Amerykańskie normy elektryczne (National Electrical Code - NEC) i kanadyjskie (Canadian Electrical Code - CEC) zezwalają na użycie urządzeń z oznaczeniem europejskim stref w strefach amerykańskich i na odwrót. Oznaczenia muszą odpowiadać klasyfikacji obszaru, gazowi i klasie temperaturowej. Informacje te jednoznacznie zdefiniowano w odpowiednich normach. E5 Atesty przeciwwybuchowości (XP), niezapalności (NI) i niezapalności pyłów (DIP) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [XP i DIP]: ; [NI]: & Normy: FM Class 3600: 2011, FM Class 3615: 2006, FM Class 3616: 2011, FM Class 3810: 2005, NEMA-250: 250: 2003; ANSI/IEC 60529: 2004 Oznaczenia: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, GP E, F, G; (-50 C T a +85 C); typ 4X; oznaczenia niezapalności zawiera opis atestu I5 I5 Atesty iskrobezpieczeństwa (IS) i niezapalności (NI) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [Fieldbus/PROFIBUS do montażu w główce, HART do montażu na szynie] Normy: FM Class 3600: 1998, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611: 2004, FM Class 3810: 2005, NEMA 250: 1991 Oznaczenia: IS CL I / II / III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Jeśli wybrano opcję bez obudowy, przetwornik temperatury 644 musi zostać zainstalowany w obudowie spełniającej wymagania norm ANSI/ISA S82.01 i S82.03 lub innych właściwych norm lokalnych. 2. Opcja atestu K5 jest dostępna tylko dla główki uniwersalnej Rosemount J5 (M2031,5) i główki uniwersalnej Rosemount J6 ( 1 /2-14 NPT). 3. Obudowa musi gwarantować klasę ochrony typu 4X. Certyfikat: [HART do montażu w główce] 21

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014 Przetwornik temperatury Rosemount 248 00825-0114-4825, wersja EB UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 00825-0214-2654, wersja BB Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0065 i 0185. Nie zawiera procedur

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1 00825-0314-2654, wersja AB Zespoły czujników Rosemount tom 1 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0068, 0078 i 0183. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R

Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R Skrócona instrukcja instalacji Maj 2003 Rosemount Model 644 Przetworniki temperatury Rosemount Modele 644H i 644R Start Krok 1: Konfiguracja (warsztatowa) Krok 2: Ustawienie przełącznika wyboru trybu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0314-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount

Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount 00825-0314-4530, wersja AB Falowodowy przetwornik radarowy Rosemount Instrukcja montażu sondy segmentowej OSTRZEŻENIE Niezastosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpiecznej instalacji iobsługi

Bardziej szczegółowo

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014 Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 148. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Luty 2014

Przetwornik temperatury Rosemount 148. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Luty 2014 Przetwornik temperatury Rosemount 148 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4148, wersja EA Skrócona instrukcja UWAGA Niniejsza instrukcja obsługi zawiera tylko podstawowe informacje o przetwornikach

Bardziej szczegółowo

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instrukcja obsługi 00809-0114-4021, Rev BA Dodatek B Model 3144P Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem......... strona B 1 Schematy instalacyjne............................

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0214-4841, wersja AA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała pracowników

Bardziej szczegółowo

Produktwycofanyzprodukcji

Produktwycofanyzprodukcji Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 848L Przetwornik sygnałów dyskretnych Rosemount 848L z obsługą protokołu Foundation Fieldbus Produktwycofanyzprodukcji Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus 00825-0114-4834, wersja CA Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus UWAGA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 3144P.

Bardziej szczegółowo

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AD Lipiec 2016

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AD Lipiec 2016 Czujnik Rosemount 214C 00825-0414-2654, wer. AD UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o czujnikach Rosemount 214C. Jeśli czujnik został zamówiony w wersji zintegrowanej z osłoną lub

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4308, wersja AC Maj 2013 Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia, kod opcji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik poziomu Rosemount 5400

Przetwornik poziomu Rosemount 5400 00825-0614-4026, wersja AA Przetwornik poziomu Rosemount 5400 Instrukcje montażu anteny parabolicznej 1.0 Informacje na temat instrukcji Niniejsza skrócona instrukcja obsługi zawiera instrukcje mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Czerwiec Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EA Czerwiec Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600 00825-0114-4022, wersja EA Panelowy przetwornik ciśnienia gazu i ropy Rosemount 4600 UWAGA UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 4600. Nie zawiera

Bardziej szczegółowo

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144 Gotowe do instalacji rozwiązanie w aplikacjach do monitorowania temperatury stanowiące kompletny punkt pomiarowy (CPS) Większa dokładność pomiarów i niezawodność w stosunku do czujników podłączanych zdalnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T

Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T 00825-0114-4697, wersja EA Ośmiowejściowy przetwornik temperatury Rosemount 848T zfoundation fieldbus Wersja urządzenia 7 wymaga nowej wersji DD/CFF UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi , Wersja BB Sierpień Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781

Skrócona instrukcja obsługi , Wersja BB Sierpień Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781 Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4421, Wersja BB Zewnętrzny moduł antenowy firmy Emerson 781 Skrócona instrukcja obsługi UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera opis podstawowych procedur obsługi zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4952, wersja BA Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Rosemount 3144P HART

Przetwornik temperatury Rosemount 3144P HART Skrócona instrukcja instalacji Rosemount Model 3144P Przetwornik temperatury Rosemount 3144P HART Start Krok 1: Konfiguracja (kalibracja warsztatowa) Krok 2: Ustawienie przełączników Krok 3: Montaż przetwornika

Bardziej szczegółowo

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW

Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Skrócona instrukcja instalacji Wskaźnik Rosemount 753R Rosemount 753R Zdalny wskaźnik z dostępem przez WWW Początek Informacje ogólne Wskaźnik Rosemount 753R ze zintegrowanym przetwornikiem ciśnienia 3051S

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 Wersja sprzętowa 644 30 1 1 Wersja urządzenia 7 8 9 Wersja HART 5 5

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0214-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A OSTRZEŻENIE Wybuch grozi śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Należy sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4108, wersja BA Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P z protokołem 4 20 ma HART i o małym poborze mocy 1 5 V DC HART (wersje 5 i 7) Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4088, wersja AC Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 752 Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Start Krok 1: Podłączenie okablowania Krok 2: Konfiguracja bloku przetwornika Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Radarowy przetwornik z falą prowadzoną służący do pomiaru poziomu i granicy podziału

Radarowy przetwornik z falą prowadzoną służący do pomiaru poziomu i granicy podziału QIG_3300_RevCA pol.fm Page 1 Thursday, August 30, 2007 4:27 PM Maj 2007 Seria Rosemount 3300 Radarowy przetwornik z falą prowadzoną służący do pomiaru poziomu i granicy podziału Start Krok 1: Montaż przetwornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czujników

Instrukcja instalacji czujników Skrócona instrukcja instalacji Polish P/N 20001157A Marzec 2003 Instrukcja instalacji czujników Micro Motion Modele D, DT i DL Wsparcie techniczne on line w systemie EXPERT 2 www.expert2.com Wsparcie techniczne

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Power Rail

Widok z przodu. Power Rail Separator rezystancji Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie 4 V DC (szyna zasilająca) Wejście rezystancyjne oraz dla RTD (Pt100, Pt500, Pt1000) Wyjście rezystancyjne dokładność

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP 00825-0114-4102, wersja BA Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP z protokołem WirelessHART UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary 10 5 20.4 3.2 6.2 16.2 1.6 0102 42 ±0.2 Opis zamówienia Opis zamówienia 5 mm niezabudowany Płaska budowa Szczelina montażowa dla opaski do kabli Obudowa odporna chemicznie z PVDF Przyłącze BN BU

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F Skrócona instrukcja instalacji Kwiecień 2013 Rosemount 2088 i 2090 Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F z protokołem 4-20 ma HART i o małym poborze mocy 1-5 Vdc HART Start Krok 1: Montaż

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart

Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart Skrócona instrukcja instalacji Marzec 2007 Model 1151 Przetwornik ciśnienia Rosemount 1151 Smart Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Obrót obudowy Krok 3: Podłączenie okablowania i włączenie zasilania

Bardziej szczegółowo

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Skrócona instrukcja instalacji Lipiec 2010 Rosemount 644 Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Podłączenie przewodów iwłączenie zasilania Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania s n 1 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 1 mm niezabudowany Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NO Nominalny zasięg działania

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik szczelinowy

Indukcyjny czujnik szczelinowy Wymiary 3.5 5 10 15 0.9 6.95 19 2 0102 10 3 Opis zamówienia Opis zamówienia Szerokość szczeliny 3,5 mm można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Rozszerzony zakres temperaturowy Przyłącze BN BU L+ L- Dane

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF

Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4801, wersja MA Przetwornik ciśnienia Rosemount z serii 3051S i przepływomierz Rosemount z serii 3051SF z protokołem HART Skrócona instrukcja obsługi UWAGA Skrócona

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik szczelinowy

Indukcyjny czujnik szczelinowy 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort Szerokość szczeliny 3,5 mm Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Szerokość

Bardziej szczegółowo

Czujniki Micro Motion z serii H

Czujniki Micro Motion z serii H Skrócona instrukcja instalacji P/N 20001401, Rev. B Styczeń 2004 Czujniki Micro Motion z serii H Instrukcja instalacji Wsparcie techniczne on line narzędzie EXPERT 2 na stronie www.expert2.com Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy 10 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem czujnik należy obsługiwać za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR10-A

Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR10-A Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR1-A Karta katalogowa WIKA TE 6.1 Inne zatwierdzenia patrz strona 2 Zastosowanie Wymienny wkład pomiarowy Do zastosowania

Bardziej szczegółowo

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN

Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1362369 Licznik kosztów energii Wskaźnik panelowy cyfrowy Trumeter APM-VOLT-APN Strona 1 z 8 Szanowni Państwo Dziękujemy za zakup tego produktu. Produkt jest zgodny z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 00809-0114-4825, wersja BB Sierpień 2005 Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 www.rosemount.com 00809 0100 4825, Rev BB Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount

Bardziej szczegółowo

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AE Kwiecień 2017 r.

Czujnik Rosemount 214C. Skrócona instrukcja obsługi , wer. AE Kwiecień 2017 r. Czujnik Rosemount 214C 00825-0414-2654, wer. AE UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o czujnikach Rosemount 214C. Jeśli czujnik został zamówiony w wersji zintegrowanej z osłoną lub

Bardziej szczegółowo

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Dodatek: Okablowanie P/N MMI-20016039, Rev. AA Wrzesień 2009 Micro Motion model 775 Bezprzewodowy adapter Smart Wireless THUM Spis treści Informacje ogólne o adapterze THUM..............................

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 15 mm niezabudowany Obudowa ze stali nierdzewnej Akcesoria BF 30 Kołnierz montażowy, 30 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi , Wer. DB Maj Zespół czujników Rosemount 0065/0185

Skrócona instrukcja obsługi , Wer. DB Maj Zespół czujników Rosemount 0065/0185 00825-0214-2654, Wer. DB Zespół czujników Rosemount 0065/0185 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0065 i 0185. Nie zawiera procedur konfiguracji,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja AB Luty Zdalny wskaźnik Rosemount 751

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja AB Luty Zdalny wskaźnik Rosemount 751 00825-0114-4378, wersja AB Zdalny wskaźnik Rosemount 751 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o instalacji zdalnego wskaźnika Rosemount 751. Nie zawiera szczegółowych procedur konfiguracji,

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 40 mm niezabudowany Akcesoria MHW 01 Modularne uchwyty montażowe MH 04-2057B Element mocujący do VariKont i +U1+ V1-G puszka kablowa, M12, 4-stykowa, konfekcjonowana

Bardziej szczegółowo

Wymiary. Dane techniczne

Wymiary. Dane techniczne Wymiary M18 x 1 4 1 24 35.5 39 0102 Opis zamówienia Opis zamówienia 8 mm niezabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Przyłącze BN BU L+ L- Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX Wydanie listopad 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa

Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Elektryczny pomiar temperatury Powierzchniowy termometr do montażu na rurze Model TR57-M, wersja miniaturowa Karta katalogowa WIKA TE 60.57 Zastosowanie Sterylne procesy technologiczne Przemysł spożywczy

Bardziej szczegółowo

Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52

Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52 Elektroniczny pomiar ciśnienia Podwójny różnicowy czujnik ciśnienia Do wentylacji i klimatyzacji Model A2G-52 Karta katalogowa WIKA PE 88.03 inne aprobaty patrz strona 5 Zastosowanie Do monitorowania powietrza,

Bardziej szczegółowo

Zespół do monitorowania temperatury Model 248

Zespół do monitorowania temperatury Model 248 Zespół do monitorowania temperatury Prosty sposób zamawiania zespół przetwornika i czujnika posiada jeden numer zamówieniowy Łatwość instalacji. Zespół dostarczony od producenta jest gotowy do instalacji

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10

Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.23 GL więcej aprobat patrz strona 6 Zastosowanie Oczyszczalnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Mechatroniczny pomiar temperatury Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Karta katalogowa WIKA TV 31.72 Seria procesowa mini Zastosowanie Monitorowanie i sterowanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki Micro Motion Model Wymogi CE MMI , Rev AA Wrzesień 2014

Przetworniki Micro Motion Model Wymogi CE MMI , Rev AA Wrzesień 2014 Przetworniki Micro Motion Model 5700 Wymogi E MMI-20027436, Rev Wrzesień 2014 Spis treści Spis treści Rozdział 1 Instalacja przenosiciel Micro Motion...1 1.1 Opis dokumentu...1 1.2 Lista kontrolna czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi BARTEC. Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.**

Instrukcja Obsługi BARTEC. Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.** Instrukcja Obsługi BARTEC Polska Sp. z o.o. Iskrobezpieczny Czujnik Temperatury Typu ICT-*.** Wydanie 2 Styczeń 2012 Spis treści WSTĘP... 3 WARUNKI PRACY... 3 OZNACZENIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWWYBUCHOWEGO...

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Styczeń 2015

Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Styczeń 2015 Bezprzewodowy przetwornik akustyczny Rosemount 708 00825-0214-4708, wersja BB UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 708. Nie zawiera szczegółowych instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Programowalne przetworniki temperatury Model 244ER

Programowalne przetworniki temperatury Model 244ER Możliwość podłączenia szerokiej gamy czujników rezystancyjnych 2, 3 i 4 przewodowych oraz czujników termoelektrycznych Konfiguracja przy użyciu interfejsu komunikacyjnego 244EC i standardowego komputera

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Zacisk rozłączny. niebieski

Widok z przodu. Zacisk rozłączny. niebieski Konwerter Pt KFTREx Charakterystyka Konstrukcja kanałowa bariera rozdzielająca zasilanie V C (pętla zasilająca) Wejście dla lub przewodowego czujnika Pt Wyjście ma... ma, z opcją linearyzacji temperaturowej

Bardziej szczegółowo

detektor gazów łatwopalnych i toksycznych

detektor gazów łatwopalnych i toksycznych detektor gazów łatwopalnych i toksycznych CHARAKTERYSTYKA Łatwość integracji Bezprzewodowość Komunikacja WirelessHART 7.2 Zgodność z IEC 62591 Zintegrowane zaciski HART Regulowana częstość transmisji danych

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjścia Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XAS BT33 BT34 V1-G puszka kablowa, M12,

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Wymiary

Dane techniczne. Wymiary 0102 Opis zamówienia Cechy Seria komfort 4 mm niezabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja przełączania Rozwierne (NC) Rodzaj wyjścia NAMUR Nominalny zasięg działania s n 4 mm Instalacja niezabudowany

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta. 1 ma Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014 Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4848, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia 2 UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy dla termopar Model TC10-A

Wkład pomiarowy dla termopar Model TC10-A Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy dla termopar Model TC1-A Karta katalogowa WIKA TE 65.1 Inne zatwierdzenia patrz strona 2 Zastosowanie Wymienny wkład pomiarowy Do zastosowania w każdym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjżcia. Nominalny zasięg działania s n 3 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Rodzaj wyjżcia. Nominalny zasięg działania s n 3 mm 0102 Opis zamówienia Cechy Do instalacji w obudowie Bezpośredni montaż do standardowych rozruszników Certyfikat badania typu WE TÜV99 ATEX 1479X Akcesoria BT32 BT32XS BT32XAS BT33 BT34 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus

Widok z przodu. Interfejs parametryzacji. Power Bus Przetwornik pomiarowy Charakterystyka Konstrukcja 1-kanałowy separator sygnału Zasilanie 24 V DC Wejście termopary, rezystancyjnego czujnika temperatury, potencjometru lub mv Wejście do termistora PTC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4601, wersja AA Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Instrukcje montażu dla opcji XC Skrócona instrukcja uruchomienia Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm

Dane techniczne. Dane ogólne. Nominalny zasięg działania s n 2 mm 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany można stosować do SIL3 zgodnie z IEC61508 Aprobata ATEX, ochrona typu Ex-i i ExnA/tc dla stref 0 2 i 20 22 Stopień ochrony IP68 Aplikacja Niebezpieczeństwo! W

Bardziej szczegółowo

Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych

Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych Dräger Polytron 5310 IR Detektor gazów i par palnych Dräger Polytron 5310 IR to ekonomiczny przetwornik do wykrywania stężenia palnych gazów w zakresie DGW w strefach zagrożonych wybuchem. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym

Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym Elektryczny Pomiar Temperatury Miniaturowy termometr rezystancyjny Model TR33 z przyłączem gwintowym Karta katalogowa WIKA TE 60.33 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji i zbiorników Technika napędowa,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start Skrócona instrukcja instalacji Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane techniczne Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przetwornik temperatury Rosemount 3244MVF

Wielofunkcyjny przetwornik temperatury Rosemount 3244MVF Skrócona instrukcja instalacji Rosemount Model 3244MV Wielofunkcyjny przetwornik temperatury Rosemount 3244MVF Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Okablowanie i włączenie zasilania Krok 3: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0614-4101, wersja AA Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus Przed instalacją przetwornika

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo