Przetwornik temperatury Rosemount 644

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwornik temperatury Rosemount 644"

Transkrypt

1 , wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą wersją sterownika urządzenia. Opis wymaganej konfiguracji systemu patrz strona 3.

2 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 644. Nie zawiera procedur konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji, napraw ani instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych czy iskrobezpiecznych (I.S.). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Niniejsza instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub odniesienie poważnych obrażeń ciała. Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Szczegółowe informacje o ograniczeniach, wynikających z bezpiecznej instalacji zawiera rozdział o atestach w instrukcji obsługi przetwornika 644. Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niezapalności. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem grożącym porażeniem elektrycznym. Osłony kablowe/przepusty. Jeśli nie zaznaczono inaczej, osłony kablowe/przepusty w obudowie przetwornika mają gwint 1 /2-14 NPT. Przepusty oznaczone M20 mają gwint M20 1,5. W przypadku urządzeń z kilkoma przepustami wszystkie przepusty mają ten sam gwint. Wolno stosować tylko zaślepki, adaptery, dławiki kablowe i osłony kablowe wyposażone w kompatybilne gwinty. Podczas instalacji w obszarach zagrożonych, w przepustach stosować należy wyłącznie zaślepki, adaptery lub dławiki kablowe wymienione w instrukcji lub posiadające atest Ex. Spis treści Sprawdzenie konfiguracji systemu Instalacja przetwornika Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Weryfikacja konfiguracji Montaż przetwornika Okablowanie i włączenie zasilania Test pętli Systemy bezpieczeństwa SIS Atesty urządzenia

3 Skrócona instrukcja uruchomienia Sprawdzenie konfiguracji systemu Potwierdzenie wersji HART Jeśli wykorzystywany jest system sterowania lub zarządzania posługujący się protokołem HART, przed instalacją przetwornika należy sprawdzić zgodność wersji HART. Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7 protokołu HART. Instrukcje zmiany wersji protokołu HART w przetworniku przedstawiono w rozdziale Weryfikacja konfiguracji na stronie 5. Potwierdzenie prawidłowości sterownika urządzenia Sprawdzić, czy w systemie zapisana jest najnowsza wersja sterownika urządzenia (Device Driver - DD), pozwalająca na prawidłową komunikację. Najnowsze wersje sterowników można znaleźć na na stronie ges/aboutdeviceinstallkits.aspx lub Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Tabela 1 zawiera informacje konieczne do wyboru właściwego sterownika urządzenia i instrukcji obsługi. Tabela 1. Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Data wydania oprogramowania Identyfikacja urządzenia Pliki sterownika urządzenia Instrukcje obsługi Funkcjonalność urządzenia Data Wersja oprogramowania NAMUR Wersja oprogramowania HART Wersja ogólna hart (1) Wersja urządzenia (2) Numer dokumentu instrukcji obsługi Zmiany w oprogramowaniu (3) Czerwiec Uwaga 3 zawiera wykaz zmian. 1. Wersja oprogramowania NAMUR jest wybita na tabliczce znamionowej urządzenia. Wersja oprogramowania HART może być odczytana przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego wykorzystującego protokół HART. 2. Nazwa zbioru sterownika urządzenia zawiera wersję urządzenia i wersję opisu urządzenia (DD), np. 10_01. Protokół HART umożliwia korzystanie z wcześniejszych wersji urządzeń i komunikację z nowymi urządzeniami HART. Aby możliwe było korzystanie z nowych funkcji urządzeń, konieczne jest załadowanie nowego sterownika urządzenia. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności urządzenia, zaleca się załadowanie najnowszych sterowników urządzenia. 3. Wybór wersji HART 5 lub 7, obsługa dwóch czujników, możliwość stosowania w systemach bezpieczeństwa, zaawansowana diagnostyka (jeśli zamówiono), zwiększona dokładność i stabilność (jeśli zamówiono). 3

4 Instalacja przetwornika Krok 1: Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Przed przekazaniem przetwornika 644 do eksploatacji należy ustawić przełącznik wyboru poziomu alarmowego. Bez wyświetlacza LCD 1. Przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne (jeśli są) i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy. 3. Ustawić przełącznik w żądanej pozycji (H oznacza stan wysoki, L stan niski), a następnie założyć pokrywę obudowy. 4. Podłączyć zasilanie i przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie automatyczne. Ilustracja 1. Lokalizacja przełącznika poziomu alarmowego Przetwornik 644 Przetwornik 644 do montażu polowego A A. Przełącznik poziomu alarmowego Uwaga Jeśli wykorzystywany jest wyświetlacz LCD, najpierw usunąć różową piankową przekładkę znajdującą się między wyświetlaczem LCD a pokrywą. Przekładkę można wyrzucić. Następnie zdjąć wyświetlacz, odłączając go od górnej części urządzenia, ustawić przełącznik w wybranym położeniu i ponownie zamocować wyświetlacz LCD. 4

5 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 2: Weryfikacja konfiguracji Konfigurację przetwornika Rosemount 644 można zweryfikować przy użyciu dowolnego narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Konfiguracja przy użyciu programu AMS Device Manager opisana jest w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Z przetwornikiem 644 można komunikować się przy pomocy komunikatora polowego (rezystancja pętli musi wynosić od 250 do 1100 omów). Przetwornik nie działa, jeśli napięcie na zaciskach zasilania jest mniejsze od 12 V DC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount model 644 (numer dokumentu ) i instrukcji obsługi komunikatora polowego. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu komunikatora polowego Aby była możliwa weryfikacja konfiguracji, w komunikatorze polowym muszą być zainstalowane opisy urządzenia (DD) przetwornika Rosemount 644. Skróty klawiszowe dla najnowszych sterowników opisów urządzeń DD przedstawiono w tabeli na stronie 6. Skróty klawiszowe dla wcześniejszych wersji opisów urządzeń DD, można uzyskać w firmie Emerson Process Management. W celu sprawdzenia, czy konieczne jest uaktualnienie oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności. 1. Podłączyć czujnik (patrz schemat połączeń znajdujący się na górnej naklejce urządzenia). 2. Podłączyć zasilanie do zacisków zasilania ( + lub ). 3. Podłączyć komunikator polowy do rezystora znajdującego się w pętli lub do zacisków zasilania/sygnałowych przetwornika. 4. Jeśli komunikator posiada poprzednią wersję opisów urządzenia (zbiorów DD), to pojawi się następujący komunikat: Device Description Not Installed The Device Description for manufacturer 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 is not installed on the System Card see Programming Utility for details on Device Description updates Do you wish to proceed in forward compatibility mode? (Opis urządzenia nie jest zainstalowany...opis urządzenia dla producenta 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 nie jest zainstalowany na karcie systemowej...szczegółowe informacje o uaktualnieniach opisów urządzenia można znaleźć w Programming Utility...Czy kontynuować w trybie pracy kompatybilności w przód?) Jeśli ten komunikat nie pojawi się, oznacza to, że komunikator posiada najnowszą wersję opisów urządzenia DD. Jeśli najnowsza wersja nie jest dostępna, komunikator będzie działał prawidłowo, jednak gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z zaawansowanych funkcji przetwornika, to komunikacja zostanie przerwana i użytkownik otrzyma komunikat nakazujący wyłączenie komunikatora. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy uaktualnić wersje opisów urządzeń DD lub odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie NO (NIE) i korzystać tylko z podstawowych funkcji przetwornika. 5

6 Uwaga Firma Emerson zaleca zainstalowanie najnowszych wersji opisów urządzeń DD, gwarantujących dostęp do wszystkich funkcji przetwornika. Sposób uaktualnienia biblioteki opisów urządzeń DD jest opisany na stronie Interfejs użytkownika komunikatora polowego Do konfiguracji urządzenia dostępne są dwa interfejsy użytkownika. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD w wersji 1 przedstawione w tabela 2 mogą być używane do konfiguracji i uruchomienia przetwornika. Ilustracja 2. Interfejs komunikatora polowego dla przetwornika Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 6 Funkcja HART 5 HART 7 Data 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Informacje o urządzeniu 1, 8, 1 1, 8, 1 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A 3, 4, 4, 1 3, 4, 4, 1 Kalibracja wyjścia analogowego 3, 4, 5 3, 4, 5 Konfiguracja dodatkowych komunikatów Brak 2, 2, 8, 4, 7 Konfiguracja funkcji Hot Backup 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 Konfiguracja temperatury średniej 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Konfiguracja wyświetlacza 2, 1, 4 2, 1, 4 Opis 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5 Status komunikacji Brak 1, 2 Tryb nadawania 2, 2, 8, 4 2, 2, 8, 4 Wartości alarmowe 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Wartości tłumienia 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 Wyjście analogowe 2, 2, 5, 1 2, 2, 5, 1

7 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 Funkcja HART 5 HART 7 Konfiguracja różnicy temperatur 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 Alarm niestabilności czujnika 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Filtr 50/60 Hz 2, 2, 7, 4, 1 2, 2, 7, 4, 1 Konfiguracja funkcji pierwszej dobrej temperatury 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 Wersja sprzętowa 1, 8, 2, 3 1, 8, 2, 3 Blokada HART Brak 2, 2, 9, 2 Detekcja uszkodzonego czujnika 2, 2, 7, 4, 2 2, 2, 7, 4, 2 Test pętli 3, 5, 1 3, 5, 1 Lokalizacja urządzenia Brak 3, 4, 6, 2 Status blokady Brak 1, 8, 3, 8 LRV (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 LSL (dolna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Komunikat 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Procent zakresu pomiarowego 2, 2, 5, 2 2, 2, 5, 2 Konfiguracja czujnika 1 2, 1, 1 2, 1, 1 Konfiguracja czujnika 2 2, 1, 1 2, 1, 1 Numer seryjny czujnika 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 1, 7 Numer seryjny czujnika 2 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 Typ czujnika 1 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Typ czujnika 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 Jednostki dla czujnika 1 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Jednostki dla czujnika 2 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Status czujnika 1 Brak 2, 2, 1, 2 Status czujnika 2 Brak 2, 2, 2, 2 Symulacja sygnału cyfrowego Brak 3, 5, 2 Wersja oprogramowania 1, 8, 2, 4 1, 8, 2, 4 Oznaczenie projektowe 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Długie oznaczenie projektowe Brak 2, 2, 7, 1, 2 Temperatura zacisków 2, 2, 7, 1 2, 2, 8, 1 URV (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 USL (górna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Przypisanie zmiennych 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 1 2, 2, 1, 9 2, 2, 1, 10 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 2 2, 2, 2, 9 2, 2, 2, 10 7

8 Wprowadzenie lub weryfikacja stałych Callendara Van-Dusena Jeśli stosowane jest dopasowanie przetwornika i czujnika, należy sprawdzić stałe wejściowe. 1. Z ekranu HOME, wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik). 2. Przełączyć pętlę regulacyjną na sterowanie ręczne i wybrać OK. 3. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE (wprowadź typ czujnika) wybrać Cal VanDusen (współczynniki Callendara Van-Dusena). 4. Po zapytaniu ENTER SENSOR CONNECTION (wprowadź liczbę przewodów czujnika) wybrać odpowiednią liczbę przewodów. 5. Wpisać wartości Ro, Alfa, Beta i Delta odczytane z tabliczki znamionowej wykonanej ze stali nierdzewnej i umocowanej do czujnika. 6. Po przełączeniu pętli regulacyjnej na sterowanie automatyczne wybrać OK. 7. W celu wyłączenia funkcji dopasowania przetwornika i czujnika, z ekranu HOME wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik), 10 SensorMatching-CVD (dopasowanie czujnika CVD). 8. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE wybrać właściwy typ czujnika. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu lokalnego interfejsu operatora (LOI) Opcjonalny LOI może być wykorzystany do przygotowania urządzenia do eksploatacji. Lokalny interfejs operatora jest konstrukcją dwuprzyciskową. Uaktywnienie interfejsu następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcje przycisków wyświetlane są w dolnych rogach ekranu. Działanie przycisków i informacje o menu patrz tabela 3 i ilustracja 4. Ilustracja 3. Lokalny interfejs operatora 8

9 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 3. Działanie przycisków LOI Przycisk Lewy No (nie) PRZEWIJANIE Prawy Yes (tak) ENTER Ilustracja 4. Schemat menu LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) Konfiguracja typu czujnika i podłączenia Przegląd wszystkich parametrów konfiguracyjnych przetwornika Wybór jednostek bazowych RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) Zmiana zakresu przetwornika Ustawienie sygnału wyjścia analogowego do testowania integralności pętli prądowej Konfiguracja wyświetlacza Kalibracja Tłumienie Przypisanie zmiennych Oznaczenie projektowe Wartości alarmowe i nasycenia Hasło Symulacja Wersja HART Konfiguracja funkcji Hot Backup Alarm niestabilności czujnika Konfiguracja czujnika termoelektrycznego Śledzenie wartości maksymalnej i minimalnej Zmiana wersji protokołu HART Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7protokołu HART przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Uaktualnione menu konfiguracji zawiera parametr HART Universal Revision (wersja ogólna HART), który może przyjmować wartość 5 lub 7, właściwą dla systemu użytkownika. Skróty klawiszowe podano w tabeli 2. Jeśli narzędzie komunikacyjne HART nie jest w stanie nawiązać komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART wersja 7, menu konfiguracyjne przedstawione w tabeli 2 nie będzie dostępne. W celu zmiany wartości parametru HART Universal Revision (wersja ogólna HART) z trybu ogólnego, należy wykonać następującą procedurę. 9

10 1. Przejść do Configure (konfiguracja) > Manual Setup (konfiguracja ręczna)>device Information (informacje o urządzeniu)>identification (identyfikacja)>message (komunikat) a. W celu zmiany na wersję HART 7, wprowadzić: HART7 w polu Message (komunikat) b. W celu zmiany na wersję HART 5, wprowadzić: HART5 w polu Message (komunikat) Uwaga Sposób zmiany wersji HART, gdy załadowany jest właściwy sterownik urządzenia, zawiera tabela 2 na stronie 6. Krok 3: Montaż przetwornika Przetwornik należy zamontować w wysokim punkcie biegu osłony rurowej, aby uniemożliwić przedostanie się wody do wnętrza obudowy przetwornika. Montaż przetwornika w główce z czujnikiem typu DIN 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. Sprawdzić ustawienie przełącznika poziomu alarmowego. 4. Dołączyć przetwornik do czujnika. Przełożyć śruby montażowe przez płytę montażową czujnika. 5. Podłączyć czujnik do przetwornika (patrz Okablowanie i włączenie zasilania na stronie 14). 6. Włożyć zespół czujnik-przetwornik w główkę przyłączeniową. a. Wkręcić śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe główki przyłączeniowej. b. Zamocować przedłużenie do główki przyłączeniowej. c. Wsunąć złożony zespół do osłony. 7. Jeśli stosowany jest dławik kablowy, prawidłowo umocować go w przepuście obudowy. 8. Przełożyć końcówki kabla ekranowanego przez przepust kablowy do wnętrza główki przyłączeniowej. 9. Podłączyć końcówki kabla ekranowanego do zacisków zasilania przetwornika. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami czujnika. 10. Umocować i dokręcić dławik kablowy. 10

11 Skrócona instrukcja uruchomienia 11. Założyć i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B C D E F A. Pokrywa główki przyłączeniowej B. Główka przyłączeniowa C. Osłona procesowa D. Śruby montażowe przetwornika E. Czujnik do montażu zintegrowanego zwolnymi końcówkami F. Przedłużenie Montaż przetwornika w główce z czujnikiem z przyłączem gwintowym (2 lub 3 przepusty kablowe) 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 4. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 5. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 6. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 7. Aby sprawdzić, prawidłowość instalacji zintegrowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (kod opcji T1) w przetworniku 644, należy się upewnić, czy wykonano następujące czynności: a. Sprawdzenie, czy zabezpieczenie przed przepięciami jest dobrze podłączone do zespołu przetwornika. b. Sprawdzenie, czy przewody zasilające zabezpieczenie przed przepięciami są właściwie dokręcone w zaciskach zasilania przetwornika. c. Sprawdzenie, czy przewód uziemienia zabezpieczenia przed przepięciami jest prawidłowo zamocowany w wewnętrznym zacisku uziemienia w główce uniwersalnej. Uwaga Zabezpieczenie przed przepięciami wymaga korzystania z obudowy o średnicy co najmniej 89 mm. 11

12 8. Przełożyć końcówki kabla czujnika przez główkę uniwersalną i środkowy otwór w przetworniku. 9. Zamontować przetwornik w główce uniwersalnej wkręcając śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe w główce uniwersalnej. 10. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 11. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 12. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza główki uniwersalnej. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 13. Założyć i dokręcić pokrywę główki uniwersalnej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Główka uniwersalna (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 12

13 Skrócona instrukcja uruchomienia Montaż polowy przetwornika z czujnikiem z przyłączem gwintowym 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 2. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 3. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 4. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 5. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 6. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 7. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 8. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza obudowy do montażu polowego. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 9. Założyć i dokręcić pokrywy obu części. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Obudowa do montażu polowego (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 13

14 Krok 4: Okablowanie i włączenie zasilania Podłączyć czujnik do przetwornika. Schemat połączeń znajduje się na górnej naklejce urządzenia, poniżej zacisków śrubowych. Przetwornik 644 do montażu w główce Ilustracja 5. Schematy podłączeń do przetwornika 644 z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv * Przetwornik musi być skonfigurowany do współpracy z czujnikiem rezystancyjnym co najmniej 3-przewodowym, aby mógł zostać rozpoznany czujnik rezystancyjny z pętlą kompensacyjną. ** Firma Rosemount Inc. jako jednoelementowe rezystancyjne czujniki temperatury stosuje czujniki 4-przewodowe. Możliwe jest zastosowanie tego typu czujników w konfiguracji 3-przewodowej, pozostawiając jeden przewód niepodłączony i zaizolowany taśmą izolacyjną. 14

15 Skrócona instrukcja uruchomienia Przetwornik 644 do montażu polowego Ilustracja 6. Schematy podłączeń do przetwornika 644 do montażu polowego z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv Włączenie zasilania przetwornika Do zasilania przetwornika potrzebny jest zewnętrzny zasilacz. 1. Zdjąć pokrywę obudowy (jeśli jest). 2. Przewód od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego +. Przewód od ujemnego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego -. - Jeżeli stosowane jest zabezpieczenie przed przepięciami, przewody zasilania będą podłączone u góry układu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Aby określić typ zacisków przyłącza ( + lub - ), patrz naklejka na zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym. 3. Dokręcić śruby zacisków. Maksymalny moment obrotowy dokręcenia śrub zacisków czujnika i zasilania wynosi 0,7 Nm. 4. Założyć i dokręcić pokrywę (jeśli dotyczy). 5. Włączyć zasilanie (12 42 V DC). 15

16 Ograniczenia obciążenia Napięcie na zaciskach zasilania przetwornika musi zawierać się w przedziale od 12 do 42,4 V DC (dopuszczalne napięcie wynosi 42,4 V DC). Aby uniknąć uszkodzenia przetwornika, nie można dopuścić do spadku napięcia poniżej 12,0 V DC podczas zmiany parametrów konfiguracyjnych. Uziemienie przetwornika W celu uzyskania prawidłowego uziemienia ważne jest, by ekran obrotowy kabla przetwornika: Był krótko przycięty i zaizolowany tak, aby nie miał kontaktu z obudową przetwornika Był podłączony do ekranu następnego kabla, jeśli kabel przechodzi przez skrzynkę przyłączeniową Był podłączony do uziemienia od strony zasilacza. Uwaga Zaleca się stosowanie ekranowanej dwużyłowej skrętki przewodów. Należy stosować przewody o przekroju co najmniej 24 AWG i maksymalnej długości 1500 m. Podłączenie nieuziemionego czujnika termoelektrycznego, sygnału miliwoltowego, czujnika rezystancyjnego lub sygnału omowego Każda instalacja procesowa wymaga innego sposobu uziemienia. Uziemienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub spróbować uziemić zgodnie z przedstawionymi niżej możliwościami, rozpoczynając od opcji 1 (najczęściej stosowana). Opcja 1 1. Połączyć ekran okablowania czujnika z obudową przetwornika. 2. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych potencjalnie uziemionych urządzeń. 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 16

17 Skrócona instrukcja uruchomienia Opcja 2 1. Połączyć ekran okablowania sygnałowego z ekranem okablowania czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany zostały połączone i elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika. 3. Ekran okablowania uziemić tylko od strony zasilacza. 4. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 5. Ekrany połączyć razem, odizolować elektrycznie od przetwornika Opcja 3 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika, jeśli to możliwe. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 17

18 Podłączenie uziemionego czujnika termoelektrycznego Opcja 1 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 18

19 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 5: Test pętli Test pętli sprawdza układy wyjściowe przetwornika, integralności pętli sygnałowej oraz poprawność działania urządzeń rejestrujących lub pomiarowych pracujących w pętli sygnałowej. Wykonanie testu pętli przy użyciu komunikatora polowego Inicjalizacja testu pętli 1. Podłączyć miliamperomierz szeregowo z przetwornikiem w pętli (tak, by przez oba urządzenia płynął ten sam prąd). 2. Z poziomu ekranu Home wprowadzić skrót klawiszowy. Skrót klawiszowy urządzenia 3, 5, 1 3. W teście pętli porównać sygnał wyjściowy z przetwornika w ma z wartością natężenia prądu wskazywaną przez komunikator HART. Jeśli odczyt jest inny, to albo układy wyjściowe przetwornika wymagają kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. Po zakończeniu testu, wyświetlacz powraca do ekranu testu pętli, co umożliwia wybór innej wartości sygnału wyjściowego. 4. W celu zakończenia testu pętli, wybrać End (koniec) i Enter. Wykonanie testu pętli przy użyciu programu AMS Device Manager 1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na przetwornik i z menu wybrać Service Tools (narzędzia serwisowe). 2. W lewym panelu nawigacyjnym wybrać Simulate (symulacja). 3. W zakładce Simulate (symulacja) odnaleźć przycisk Perform Loop Test (wykonaj test pętli) w grupie Analog Output Verification (weryfikacja wyjścia analogowego). 4. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a po zakończeniu kliknąć Apply (zastosuj). Wykonanie testu pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora Na ilustracji poniżej przedstawiono sposób przejścia do testu pętli w menu lokalnego interfejsu operatora (LOI). 19

20 Ilustr. 7. Test pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) USTAWIENIE 4 ma USTAWIENIE 20 ma SET CUSTOM (USTAWIENIE DOWOLNEJ WARTOŚCI PRĄDU) END LOOP TEST (KONIEC TESTU PĘTLI) BACK TO MENU (POWRÓT DO MENU) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) Systemy bezpieczeństwa SIS Atestowane instalacje systemów bezpieczeństwa przedstawiono w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie na stronie lub w firmie Emerson Process Management. 20

21 Atesty urządzenia Skrócona instrukcja uruchomienia Informacje o dyrektywach europejskich Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się na końcu niniejszej skróconej instrukcji uruchomienia. Najnowszą wersję Deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi ipożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Instalacja urządzenia w Ameryce Północnej USA Amerykańskie normy elektryczne (National Electrical Code - NEC) i kanadyjskie (Canadian Electrical Code - CEC) zezwalają na użycie urządzeń z oznaczeniem europejskim stref w strefach amerykańskich i na odwrót. Oznaczenia muszą odpowiadać klasyfikacji obszaru, gazowi i klasie temperaturowej. Informacje te jednoznacznie zdefiniowano w odpowiednich normach. E5 Atesty przeciwwybuchowości (XP), niezapalności (NI) i niezapalności pyłów (DIP) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [XP i DIP]: ; [NI]: & Normy: FM Class 3600: 2011, FM Class 3615: 2006, FM Class 3616: 2011, FM Class 3810: 2005, NEMA-250: 250: 2003; ANSI/IEC 60529: 2004 Oznaczenia: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, GP E, F, G; (-50 C T a +85 C); typ 4X; oznaczenia niezapalności zawiera opis atestu I5 I5 Atesty iskrobezpieczeństwa (IS) i niezapalności (NI) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [Fieldbus/PROFIBUS do montażu w główce, HART do montażu na szynie] Normy: FM Class 3600: 1998, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611: 2004, FM Class 3810: 2005, NEMA 250: 1991 Oznaczenia: IS CL I / II / III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Jeśli wybrano opcję bez obudowy, przetwornik temperatury 644 musi zostać zainstalowany w obudowie spełniającej wymagania norm ANSI/ISA S82.01 i S82.03 lub innych właściwych norm lokalnych. 2. Opcja atestu K5 jest dostępna tylko dla główki uniwersalnej Rosemount J5 (M2031,5) i główki uniwersalnej Rosemount J6 ( 1 /2-14 NPT). 3. Obudowa musi gwarantować klasę ochrony typu 4X. Certyfikat: [HART do montażu w główce] 21

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Przetwornik zawartości tlenu in situ

Przetwornik zawartości tlenu in situ Karta Katalogowa PDS 106-340.A01 Wrzesień, 2007 Przetwornik zawartości tlenu in situ Wyjątkowa dokładność; Elektronika montowana bezpośrednio przy kołnierzu sondy lub rozdzielnie; Możliwość dopasowania

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową

METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową Instrukcja obsługi METRA HIT 16 I / L / T Multimetr cyfrowy z linijką analogową 3-348-892-100 z opcją pomiaru izolacji 9/5.06 METRA HIT 16 I/L METRA HIT 16 T (1) (5/5a) (2) (3/3a) (4/4a) (5/5b) (2) (3)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009. Stałowarościowy sterownik pompy ciepła R315.12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, lipiec 2009 Stałowarościowy sterownik pompy ciepła Pb COMPIT, ul.wielkoborska 77a, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 362 88

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego

NGC-30 Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego Modułowy elektroniczny system sterowania, monitorowania i dystrybucji zasilania dla ogrzewania elektrycznego KORYTKO KABLOWE Moduły kart sterujących WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 800 mm PANEL OPERATORSKI Raychem NGC-30

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926

CYFROWY SYSTEM INTERKOMOWY MOD. 926 Cyfrowy interkom Mod. 926 może być zainstalowany w dowolnym budynku w celu uzyskania prostego i wydajnego systemu komunikacji głosowej zapewniającego jednoczesne prowadzenie kilku rozmów. Możliwe jest

Bardziej szczegółowo