Przetwornik temperatury Rosemount 644

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwornik temperatury Rosemount 644"

Transkrypt

1 , wersja DB Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją przetwornika należy sprawdzić, czy systemy nadrzędne zawierają właściwą wersją sterownika urządzenia. Opis wymaganej konfiguracji systemu patrz strona 3.

2 UWAGA Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje o przetwornikach Rosemount 644. Nie zawiera procedur konfiguracji, diagnostyki, obsługi, konserwacji, napraw ani instalacji przeciwwybuchowych, ognioszczelnych czy iskrobezpiecznych (I.S.). Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Niniejsza instrukcja jest dostępna również w wersji elektronicznej na stronie OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub odniesienie poważnych obrażeń ciała. Instalacja tego przetwornika w środowisku zagrożonym wybuchem musi odbywać się zgodnie z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi normami i metodami postępowania. Szczegółowe informacje o ograniczeniach, wynikających z bezpiecznej instalacji zawiera rozdział o atestach w instrukcji obsługi przetwornika 644. Przed podłączeniem komunikatora z protokołem HART w atmosferze zagrożonej wybuchem należy się upewnić, że przyrządy pracujące w pętli sygnałowej zostały zainstalowane zgodnie z normami iskrobezpieczeństwa lub niezapalności. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Nie wolno dotykać przewodów i zacisków. Przewody mogą znajdować się pod wysokim napięciem grożącym porażeniem elektrycznym. Osłony kablowe/przepusty. Jeśli nie zaznaczono inaczej, osłony kablowe/przepusty w obudowie przetwornika mają gwint 1 /2-14 NPT. Przepusty oznaczone M20 mają gwint M20 1,5. W przypadku urządzeń z kilkoma przepustami wszystkie przepusty mają ten sam gwint. Wolno stosować tylko zaślepki, adaptery, dławiki kablowe i osłony kablowe wyposażone w kompatybilne gwinty. Podczas instalacji w obszarach zagrożonych, w przepustach stosować należy wyłącznie zaślepki, adaptery lub dławiki kablowe wymienione w instrukcji lub posiadające atest Ex. Spis treści Sprawdzenie konfiguracji systemu Instalacja przetwornika Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Weryfikacja konfiguracji Montaż przetwornika Okablowanie i włączenie zasilania Test pętli Systemy bezpieczeństwa SIS Atesty urządzenia

3 Skrócona instrukcja uruchomienia Sprawdzenie konfiguracji systemu Potwierdzenie wersji HART Jeśli wykorzystywany jest system sterowania lub zarządzania posługujący się protokołem HART, przed instalacją przetwornika należy sprawdzić zgodność wersji HART. Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7 protokołu HART. Instrukcje zmiany wersji protokołu HART w przetworniku przedstawiono w rozdziale Weryfikacja konfiguracji na stronie 5. Potwierdzenie prawidłowości sterownika urządzenia Sprawdzić, czy w systemie zapisana jest najnowsza wersja sterownika urządzenia (Device Driver - DD), pozwalająca na prawidłową komunikację. Najnowsze wersje sterowników można znaleźć na na stronie ges/aboutdeviceinstallkits.aspx lub Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Tabela 1 zawiera informacje konieczne do wyboru właściwego sterownika urządzenia i instrukcji obsługi. Tabela 1. Wersje urządzenia i zbiory dla przetworników Rosemount 644 Data wydania oprogramowania Identyfikacja urządzenia Pliki sterownika urządzenia Instrukcje obsługi Funkcjonalność urządzenia Data Wersja oprogramowania NAMUR Wersja oprogramowania HART Wersja ogólna hart (1) Wersja urządzenia (2) Numer dokumentu instrukcji obsługi Zmiany w oprogramowaniu (3) Czerwiec Uwaga 3 zawiera wykaz zmian. 1. Wersja oprogramowania NAMUR jest wybita na tabliczce znamionowej urządzenia. Wersja oprogramowania HART może być odczytana przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego wykorzystującego protokół HART. 2. Nazwa zbioru sterownika urządzenia zawiera wersję urządzenia i wersję opisu urządzenia (DD), np. 10_01. Protokół HART umożliwia korzystanie z wcześniejszych wersji urządzeń i komunikację z nowymi urządzeniami HART. Aby możliwe było korzystanie z nowych funkcji urządzeń, konieczne jest załadowanie nowego sterownika urządzenia. Dla zapewnienia pełnej funkcjonalności urządzenia, zaleca się załadowanie najnowszych sterowników urządzenia. 3. Wybór wersji HART 5 lub 7, obsługa dwóch czujników, możliwość stosowania w systemach bezpieczeństwa, zaawansowana diagnostyka (jeśli zamówiono), zwiększona dokładność i stabilność (jeśli zamówiono). 3

4 Instalacja przetwornika Krok 1: Ustawienie przełącznika poziomu alarmowego Przed przekazaniem przetwornika 644 do eksploatacji należy ustawić przełącznik wyboru poziomu alarmowego. Bez wyświetlacza LCD 1. Przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie ręczne (jeśli są) i odłączyć zasilanie. 2. Zdjąć pokrywę obudowy. 3. Ustawić przełącznik w żądanej pozycji (H oznacza stan wysoki, L stan niski), a następnie założyć pokrywę obudowy. 4. Podłączyć zasilanie i przełączyć sterowanie urządzeń pracujących w pętli na sterowanie automatyczne. Ilustracja 1. Lokalizacja przełącznika poziomu alarmowego Przetwornik 644 Przetwornik 644 do montażu polowego A A. Przełącznik poziomu alarmowego Uwaga Jeśli wykorzystywany jest wyświetlacz LCD, najpierw usunąć różową piankową przekładkę znajdującą się między wyświetlaczem LCD a pokrywą. Przekładkę można wyrzucić. Następnie zdjąć wyświetlacz, odłączając go od górnej części urządzenia, ustawić przełącznik w wybranym położeniu i ponownie zamocować wyświetlacz LCD. 4

5 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 2: Weryfikacja konfiguracji Konfigurację przetwornika Rosemount 644 można zweryfikować przy użyciu dowolnego narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Konfiguracja przy użyciu programu AMS Device Manager opisana jest w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Z przetwornikiem 644 można komunikować się przy pomocy komunikatora polowego (rezystancja pętli musi wynosić od 250 do 1100 omów). Przetwornik nie działa, jeśli napięcie na zaciskach zasilania jest mniejsze od 12 V DC. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi przetwornika Rosemount model 644 (numer dokumentu ) i instrukcji obsługi komunikatora polowego. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu komunikatora polowego Aby była możliwa weryfikacja konfiguracji, w komunikatorze polowym muszą być zainstalowane opisy urządzenia (DD) przetwornika Rosemount 644. Skróty klawiszowe dla najnowszych sterowników opisów urządzeń DD przedstawiono w tabeli na stronie 6. Skróty klawiszowe dla wcześniejszych wersji opisów urządzeń DD, można uzyskać w firmie Emerson Process Management. W celu sprawdzenia, czy konieczne jest uaktualnienie oprogramowania, należy wykonać poniższe czynności. 1. Podłączyć czujnik (patrz schemat połączeń znajdujący się na górnej naklejce urządzenia). 2. Podłączyć zasilanie do zacisków zasilania ( + lub ). 3. Podłączyć komunikator polowy do rezystora znajdującego się w pętli lub do zacisków zasilania/sygnałowych przetwornika. 4. Jeśli komunikator posiada poprzednią wersję opisów urządzenia (zbiorów DD), to pojawi się następujący komunikat: Device Description Not Installed The Device Description for manufacturer 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 is not installed on the System Card see Programming Utility for details on Device Description updates Do you wish to proceed in forward compatibility mode? (Opis urządzenia nie jest zainstalowany...opis urządzenia dla producenta 0x26 model 0x2618 dev rev 8/9 nie jest zainstalowany na karcie systemowej...szczegółowe informacje o uaktualnieniach opisów urządzenia można znaleźć w Programming Utility...Czy kontynuować w trybie pracy kompatybilności w przód?) Jeśli ten komunikat nie pojawi się, oznacza to, że komunikator posiada najnowszą wersję opisów urządzenia DD. Jeśli najnowsza wersja nie jest dostępna, komunikator będzie działał prawidłowo, jednak gdy użytkownik będzie chciał skorzystać z zaawansowanych funkcji przetwornika, to komunikacja zostanie przerwana i użytkownik otrzyma komunikat nakazujący wyłączenie komunikatora. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy uaktualnić wersje opisów urządzeń DD lub odpowiedzieć na wcześniejsze pytanie NO (NIE) i korzystać tylko z podstawowych funkcji przetwornika. 5

6 Uwaga Firma Emerson zaleca zainstalowanie najnowszych wersji opisów urządzeń DD, gwarantujących dostęp do wszystkich funkcji przetwornika. Sposób uaktualnienia biblioteki opisów urządzeń DD jest opisany na stronie Interfejs użytkownika komunikatora polowego Do konfiguracji urządzenia dostępne są dwa interfejsy użytkownika. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD w wersji 1 przedstawione w tabela 2 mogą być używane do konfiguracji i uruchomienia przetwornika. Ilustracja 2. Interfejs komunikatora polowego dla przetwornika Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 6 Funkcja HART 5 HART 7 Data 2, 2, 7, 1, 2 2, 2, 7, 1, 3 Informacje o urządzeniu 1, 8, 1 1, 8, 1 Kalibracja cyfrowa przetwornika C/A 3, 4, 4, 1 3, 4, 4, 1 Kalibracja wyjścia analogowego 3, 4, 5 3, 4, 5 Konfiguracja dodatkowych komunikatów Brak 2, 2, 8, 4, 7 Konfiguracja funkcji Hot Backup 2, 2, 4, 1, 3 2, 2, 4, 1, 3 Konfiguracja temperatury średniej 2, 2, 3, 3 2, 2, 3, 3 Konfiguracja wyświetlacza 2, 1, 4 2, 1, 4 Opis 2, 2, 7, 1, 4 2, 2, 7, 1, 5 Status komunikacji Brak 1, 2 Tryb nadawania 2, 2, 8, 4 2, 2, 8, 4 Wartości alarmowe 2, 2, 5, 6 2, 2, 5, 6 Wartości tłumienia 2, 2, 1, 5 2, 2, 1, 6 Wyjście analogowe 2, 2, 5, 1 2, 2, 5, 1

7 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 2. Skróty klawiszowe dla wersji urządzeń 8 i 9 (HART 5 i 7) oraz DD wwersji 1 Funkcja HART 5 HART 7 Konfiguracja różnicy temperatur 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 Alarm niestabilności czujnika 2, 2, 4, 2 2, 2, 4, 2 Filtr 50/60 Hz 2, 2, 7, 4, 1 2, 2, 7, 4, 1 Konfiguracja funkcji pierwszej dobrej temperatury 2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 Wersja sprzętowa 1, 8, 2, 3 1, 8, 2, 3 Blokada HART Brak 2, 2, 9, 2 Detekcja uszkodzonego czujnika 2, 2, 7, 4, 2 2, 2, 7, 4, 2 Test pętli 3, 5, 1 3, 5, 1 Lokalizacja urządzenia Brak 3, 4, 6, 2 Status blokady Brak 1, 8, 3, 8 LRV (dolna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 3 2, 2, 5, 5, 3 LSL (dolna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Komunikat 2, 2, 7, 1, 3 2, 2, 7, 1, 4 Reakcja przetwornika na rozwarcie czujnika 2, 2, 7, 3 2, 2, 7, 3 Procent zakresu pomiarowego 2, 2, 5, 2 2, 2, 5, 2 Konfiguracja czujnika 1 2, 1, 1 2, 1, 1 Konfiguracja czujnika 2 2, 1, 1 2, 1, 1 Numer seryjny czujnika 1 2, 2, 1, 6 2, 2, 1, 7 Numer seryjny czujnika 2 2, 2, 2, 7 2, 2, 2, 8 Typ czujnika 1 2, 2, 1, 2 2, 2, 1, 3 Typ czujnika 2 2, 2, 2, 2 2, 2, 2, 3 Jednostki dla czujnika 1 2, 2, 1, 4 2, 2, 1, 5 Jednostki dla czujnika 2 2, 2, 2, 4 2, 2, 2, 5 Status czujnika 1 Brak 2, 2, 1, 2 Status czujnika 2 Brak 2, 2, 2, 2 Symulacja sygnału cyfrowego Brak 3, 5, 2 Wersja oprogramowania 1, 8, 2, 4 1, 8, 2, 4 Oznaczenie projektowe 2, 2, 7, 1, 1 2, 2, 7, 1, 1 Długie oznaczenie projektowe Brak 2, 2, 7, 1, 2 Temperatura zacisków 2, 2, 7, 1 2, 2, 8, 1 URV (górna wartość graniczna zakresu pomiarowego) 2, 2, 5, 5, 2 2, 2, 5, 5, 2 USL (górna wartość graniczna zakresu roboczego czujnika) 2, 2, 1, 7, 2 2, 2, 1, 8, 2 Przypisanie zmiennych 2, 2, 8, 5 2, 2, 8, 5 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 1 2, 2, 1, 9 2, 2, 1, 10 Przesunięcie poziomu stałego dla 2-przewodowego czujnika 2 2, 2, 2, 9 2, 2, 2, 10 7

8 Wprowadzenie lub weryfikacja stałych Callendara Van-Dusena Jeśli stosowane jest dopasowanie przetwornika i czujnika, należy sprawdzić stałe wejściowe. 1. Z ekranu HOME, wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik). 2. Przełączyć pętlę regulacyjną na sterowanie ręczne i wybrać OK. 3. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE (wprowadź typ czujnika) wybrać Cal VanDusen (współczynniki Callendara Van-Dusena). 4. Po zapytaniu ENTER SENSOR CONNECTION (wprowadź liczbę przewodów czujnika) wybrać odpowiednią liczbę przewodów. 5. Wpisać wartości Ro, Alfa, Beta i Delta odczytane z tabliczki znamionowej wykonanej ze stali nierdzewnej i umocowanej do czujnika. 6. Po przełączeniu pętli regulacyjnej na sterowanie automatyczne wybrać OK. 7. W celu wyłączenia funkcji dopasowania przetwornika i czujnika, z ekranu HOME wybrać kolejno 2 Configure (konfiguracja), 2 Manual Setup (konfiguracja ręczna), 1 Sensor (czujnik), 10 SensorMatching-CVD (dopasowanie czujnika CVD). 8. Po zapytaniu ENTER SENSOR TYPE wybrać właściwy typ czujnika. Weryfikacja konfiguracji przy użyciu lokalnego interfejsu operatora (LOI) Opcjonalny LOI może być wykorzystany do przygotowania urządzenia do eksploatacji. Lokalny interfejs operatora jest konstrukcją dwuprzyciskową. Uaktywnienie interfejsu następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku. Funkcje przycisków wyświetlane są w dolnych rogach ekranu. Działanie przycisków i informacje o menu patrz tabela 3 i ilustracja 4. Ilustracja 3. Lokalny interfejs operatora 8

9 Skrócona instrukcja uruchomienia Tabela 3. Działanie przycisków LOI Przycisk Lewy No (nie) PRZEWIJANIE Prawy Yes (tak) ENTER Ilustracja 4. Schemat menu LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) Konfiguracja typu czujnika i podłączenia Przegląd wszystkich parametrów konfiguracyjnych przetwornika Wybór jednostek bazowych RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) Zmiana zakresu przetwornika Ustawienie sygnału wyjścia analogowego do testowania integralności pętli prądowej Konfiguracja wyświetlacza Kalibracja Tłumienie Przypisanie zmiennych Oznaczenie projektowe Wartości alarmowe i nasycenia Hasło Symulacja Wersja HART Konfiguracja funkcji Hot Backup Alarm niestabilności czujnika Konfiguracja czujnika termoelektrycznego Śledzenie wartości maksymalnej i minimalnej Zmiana wersji protokołu HART Nie wszystkie systemy mogą komunikować się przy użyciu protokołu HART w wersji 7. Przetwornik może być skonfigurowany do korzystania z wersji 5 lub 7protokołu HART przy użyciu narzędzia konfiguracyjnego posługującego się protokołem HART. Uaktualnione menu konfiguracji zawiera parametr HART Universal Revision (wersja ogólna HART), który może przyjmować wartość 5 lub 7, właściwą dla systemu użytkownika. Skróty klawiszowe podano w tabeli 2. Jeśli narzędzie komunikacyjne HART nie jest w stanie nawiązać komunikacji z wykorzystaniem protokołu HART wersja 7, menu konfiguracyjne przedstawione w tabeli 2 nie będzie dostępne. W celu zmiany wartości parametru HART Universal Revision (wersja ogólna HART) z trybu ogólnego, należy wykonać następującą procedurę. 9

10 1. Przejść do Configure (konfiguracja) > Manual Setup (konfiguracja ręczna)>device Information (informacje o urządzeniu)>identification (identyfikacja)>message (komunikat) a. W celu zmiany na wersję HART 7, wprowadzić: HART7 w polu Message (komunikat) b. W celu zmiany na wersję HART 5, wprowadzić: HART5 w polu Message (komunikat) Uwaga Sposób zmiany wersji HART, gdy załadowany jest właściwy sterownik urządzenia, zawiera tabela 2 na stronie 6. Krok 3: Montaż przetwornika Przetwornik należy zamontować w wysokim punkcie biegu osłony rurowej, aby uniemożliwić przedostanie się wody do wnętrza obudowy przetwornika. Montaż przetwornika w główce z czujnikiem typu DIN 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. Sprawdzić ustawienie przełącznika poziomu alarmowego. 4. Dołączyć przetwornik do czujnika. Przełożyć śruby montażowe przez płytę montażową czujnika. 5. Podłączyć czujnik do przetwornika (patrz Okablowanie i włączenie zasilania na stronie 14). 6. Włożyć zespół czujnik-przetwornik w główkę przyłączeniową. a. Wkręcić śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe główki przyłączeniowej. b. Zamocować przedłużenie do główki przyłączeniowej. c. Wsunąć złożony zespół do osłony. 7. Jeśli stosowany jest dławik kablowy, prawidłowo umocować go w przepuście obudowy. 8. Przełożyć końcówki kabla ekranowanego przez przepust kablowy do wnętrza główki przyłączeniowej. 9. Podłączyć końcówki kabla ekranowanego do zacisków zasilania przetwornika. Należy unikać kontaktu z przewodami i zaciskami czujnika. 10. Umocować i dokręcić dławik kablowy. 10

11 Skrócona instrukcja uruchomienia 11. Założyć i dokręcić pokrywę główki przyłączeniowej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B C D E F A. Pokrywa główki przyłączeniowej B. Główka przyłączeniowa C. Osłona procesowa D. Śruby montażowe przetwornika E. Czujnik do montażu zintegrowanego zwolnymi końcówkami F. Przedłużenie Montaż przetwornika w główce z czujnikiem z przyłączem gwintowym (2 lub 3 przepusty kablowe) 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. 2. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 3. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 4. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 5. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 6. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 7. Aby sprawdzić, prawidłowość instalacji zintegrowanego zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (kod opcji T1) w przetworniku 644, należy się upewnić, czy wykonano następujące czynności: a. Sprawdzenie, czy zabezpieczenie przed przepięciami jest dobrze podłączone do zespołu przetwornika. b. Sprawdzenie, czy przewody zasilające zabezpieczenie przed przepięciami są właściwie dokręcone w zaciskach zasilania przetwornika. c. Sprawdzenie, czy przewód uziemienia zabezpieczenia przed przepięciami jest prawidłowo zamocowany w wewnętrznym zacisku uziemienia w główce uniwersalnej. Uwaga Zabezpieczenie przed przepięciami wymaga korzystania z obudowy o średnicy co najmniej 89 mm. 11

12 8. Przełożyć końcówki kabla czujnika przez główkę uniwersalną i środkowy otwór w przetworniku. 9. Zamontować przetwornik w główce uniwersalnej wkręcając śruby montażowe przetwornika w otwory montażowe w główce uniwersalnej. 10. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 11. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 12. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza główki uniwersalnej. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 13. Założyć i dokręcić pokrywę główki uniwersalnej. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Główka uniwersalna (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 12

13 Skrócona instrukcja uruchomienia Montaż polowy przetwornika z czujnikiem z przyłączem gwintowym 1. Zamocować osłonę procesową w rurociągu lub w ścianie zbiornika. Osłonę należy zainstalować i dokręcić przed doprowadzeniem ciśnienia procesowego. 2. W osłonę wkręcić niezbędne złączki wkrętne przedłużenia i adaptery. 3. Gwinty złączki i adaptera należy uszczelnić taśmą silikonową. 4. Wkręcić czujnik w osłonę. W agresywnych środowiskach lub jeśli wymagają tego przepisy lokalne, uszczelnić spust. 5. Sprawdzić, czy przełącznik poziomu alarmowego przetwornika znajduje się we właściwym położeniu. 6. Złożony zespół przetwornik-czujnik zamocować w osłonie lub zdalnie. 7. Uszczelnić gwinty adaptera przy użyciu taśmy silikonowej. 8. Przełożyć przewody okablowania polowego przez osłonę kablową do wnętrza obudowy do montażu polowego. Podłączyć przewody czujnika i przewody zasilające do przetwornika. Należy unikać kontaktu z innymi zaciskami. 9. Założyć i dokręcić pokrywy obu części. Aby spełnione były wymagania norm dotyczących instalacji przeciwwybuchowych, pokrywy obudowy muszą być szczelnie dokręcone. A B D C E A. Osłona procesowa z przyłączem gwintowym B. Czujnik z przyłączem gwintowym C. Standardowe przedłużenie D. Obudowa do montażu polowego (z przetwornikiem wewnątrz) E. Przepust kablowy 13

14 Krok 4: Okablowanie i włączenie zasilania Podłączyć czujnik do przetwornika. Schemat połączeń znajduje się na górnej naklejce urządzenia, poniżej zacisków śrubowych. Przetwornik 644 do montażu w główce Ilustracja 5. Schematy podłączeń do przetwornika 644 z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv * Przetwornik musi być skonfigurowany do współpracy z czujnikiem rezystancyjnym co najmniej 3-przewodowym, aby mógł zostać rozpoznany czujnik rezystancyjny z pętlą kompensacyjną. ** Firma Rosemount Inc. jako jednoelementowe rezystancyjne czujniki temperatury stosuje czujniki 4-przewodowe. Możliwe jest zastosowanie tego typu czujników w konfiguracji 3-przewodowej, pozostawiając jeden przewód niepodłączony i zaizolowany taśmą izolacyjną. 14

15 Skrócona instrukcja uruchomienia Przetwornik 644 do montażu polowego Ilustracja 6. Schematy podłączeń do przetwornika 644 do montażu polowego z pojedynczym i podwójnym wejściem Pojedyncze wejście 2-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 3-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy 4-przewodowy czujnik rezystancyjny i sygnał omowy Czujnik termoelektryczny i sygnał mv Podwójne wejście Dwa 2-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa 3-przewodowe czujniki rezystancyjne i sygnały omowe Dwa czujniki termoelektryczne i sygnały mv Włączenie zasilania przetwornika Do zasilania przetwornika potrzebny jest zewnętrzny zasilacz. 1. Zdjąć pokrywę obudowy (jeśli jest). 2. Przewód od dodatniego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego +. Przewód od ujemnego zacisku zasilacza podłączyć do zacisku oznaczonego -. - Jeżeli stosowane jest zabezpieczenie przed przepięciami, przewody zasilania będą podłączone u góry układu zabezpieczenia przeciwprzepięciowego. Aby określić typ zacisków przyłącza ( + lub - ), patrz naklejka na zabezpieczeniu przeciwprzepięciowym. 3. Dokręcić śruby zacisków. Maksymalny moment obrotowy dokręcenia śrub zacisków czujnika i zasilania wynosi 0,7 Nm. 4. Założyć i dokręcić pokrywę (jeśli dotyczy). 5. Włączyć zasilanie (12 42 V DC). 15

16 Ograniczenia obciążenia Napięcie na zaciskach zasilania przetwornika musi zawierać się w przedziale od 12 do 42,4 V DC (dopuszczalne napięcie wynosi 42,4 V DC). Aby uniknąć uszkodzenia przetwornika, nie można dopuścić do spadku napięcia poniżej 12,0 V DC podczas zmiany parametrów konfiguracyjnych. Uziemienie przetwornika W celu uzyskania prawidłowego uziemienia ważne jest, by ekran obrotowy kabla przetwornika: Był krótko przycięty i zaizolowany tak, aby nie miał kontaktu z obudową przetwornika Był podłączony do ekranu następnego kabla, jeśli kabel przechodzi przez skrzynkę przyłączeniową Był podłączony do uziemienia od strony zasilacza. Uwaga Zaleca się stosowanie ekranowanej dwużyłowej skrętki przewodów. Należy stosować przewody o przekroju co najmniej 24 AWG i maksymalnej długości 1500 m. Podłączenie nieuziemionego czujnika termoelektrycznego, sygnału miliwoltowego, czujnika rezystancyjnego lub sygnału omowego Każda instalacja procesowa wymaga innego sposobu uziemienia. Uziemienie należy wykonać zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu czujnika lub spróbować uziemić zgodnie z przedstawionymi niżej możliwościami, rozpoczynając od opcji 1 (najczęściej stosowana). Opcja 1 1. Połączyć ekran okablowania czujnika z obudową przetwornika. 2. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych potencjalnie uziemionych urządzeń. 3. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 16

17 Skrócona instrukcja uruchomienia Opcja 2 1. Połączyć ekran okablowania sygnałowego z ekranem okablowania czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany zostały połączone i elektrycznie odizolowane od obudowy przetwornika. 3. Ekran okablowania uziemić tylko od strony zasilacza. 4. Sprawdzić, czy ekran czujnika jest elektrycznie odizolowany od innych uziemionych urządzeń. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 5. Ekrany połączyć razem, odizolować elektrycznie od przetwornika Opcja 3 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika, jeśli to możliwe. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 17

18 Podłączenie uziemionego czujnika termoelektrycznego Opcja 1 1. Ekran okablowania czujnika uziemić od strony czujnika. 2. Sprawdzić, czy ekrany okablowania czujnika i okablowania sygnałowego są odizolowane elektrycznie od obudowy przetwornika. 3. Nie wolno łączyć ekranu okablowania czujnika z ekranem okablowania sygnałowego. 4. Ekran okablowania sygnałowego uziemić od strony zasilacza. A B C DCS D A. Przewody czujnika B. Przetwornik C. Punkt uziemienia ekranu D. Pętla 4 20 ma 18

19 Skrócona instrukcja uruchomienia Krok 5: Test pętli Test pętli sprawdza układy wyjściowe przetwornika, integralności pętli sygnałowej oraz poprawność działania urządzeń rejestrujących lub pomiarowych pracujących w pętli sygnałowej. Wykonanie testu pętli przy użyciu komunikatora polowego Inicjalizacja testu pętli 1. Podłączyć miliamperomierz szeregowo z przetwornikiem w pętli (tak, by przez oba urządzenia płynął ten sam prąd). 2. Z poziomu ekranu Home wprowadzić skrót klawiszowy. Skrót klawiszowy urządzenia 3, 5, 1 3. W teście pętli porównać sygnał wyjściowy z przetwornika w ma z wartością natężenia prądu wskazywaną przez komunikator HART. Jeśli odczyt jest inny, to albo układy wyjściowe przetwornika wymagają kalibracji cyfrowej, albo miernik jest niesprawny. Po zakończeniu testu, wyświetlacz powraca do ekranu testu pętli, co umożliwia wybór innej wartości sygnału wyjściowego. 4. W celu zakończenia testu pętli, wybrać End (koniec) i Enter. Wykonanie testu pętli przy użyciu programu AMS Device Manager 1. Kliknąć prawym klawiszem myszy na przetwornik i z menu wybrać Service Tools (narzędzia serwisowe). 2. W lewym panelu nawigacyjnym wybrać Simulate (symulacja). 3. W zakładce Simulate (symulacja) odnaleźć przycisk Perform Loop Test (wykonaj test pętli) w grupie Analog Output Verification (weryfikacja wyjścia analogowego). 4. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a po zakończeniu kliknąć Apply (zastosuj). Wykonanie testu pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora Na ilustracji poniżej przedstawiono sposób przejścia do testu pętli w menu lokalnego interfejsu operatora (LOI). 19

20 Ilustr. 7. Test pętli przy użyciu lokalnego interfejsu operatora LOI VIEW CONFIG (ODCZYT KONFIGURACJI) SENSOR CONFIG (KONFIGURACJA CZUJNIKA) UNITS (JEDNOSTKI) RERANGE (ZMIANA ZAKRESU POMIAROWEGO) LOOP TEST (TEST PĘTLI) DISPLAY (WYŚWIETLACZ) EXTENDED MENU (MENU ROZSZERZONE) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) USTAWIENIE 4 ma USTAWIENIE 20 ma SET CUSTOM (USTAWIENIE DOWOLNEJ WARTOŚCI PRĄDU) END LOOP TEST (KONIEC TESTU PĘTLI) BACK TO MENU (POWRÓT DO MENU) EXIT MENU(WYJŚCIE Z MENU) Systemy bezpieczeństwa SIS Atestowane instalacje systemów bezpieczeństwa przedstawiono w instrukcji obsługi przetworników Rosemount 644 (numer dokumentu ). Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie na stronie lub w firmie Emerson Process Management. 20

21 Atesty urządzenia Skrócona instrukcja uruchomienia Informacje o dyrektywach europejskich Kopia Deklaracji zgodności WE znajduje się na końcu niniejszej skróconej instrukcji uruchomienia. Najnowszą wersję Deklaracji zgodności WE można znaleźć na stronie Certyfikaty do pracy w obszarze bezpiecznym wydawane przez producenta Przetworniki są standardowo badane i testowane w celu sprawdzenia ich zgodności z podstawowymi wymaganiami elektrycznymi, mechanicznymi ipożarowymi. Badania prowadzone są w laboratorium akredytowanym przez Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Instalacja urządzenia w Ameryce Północnej USA Amerykańskie normy elektryczne (National Electrical Code - NEC) i kanadyjskie (Canadian Electrical Code - CEC) zezwalają na użycie urządzeń z oznaczeniem europejskim stref w strefach amerykańskich i na odwrót. Oznaczenia muszą odpowiadać klasyfikacji obszaru, gazowi i klasie temperaturowej. Informacje te jednoznacznie zdefiniowano w odpowiednich normach. E5 Atesty przeciwwybuchowości (XP), niezapalności (NI) i niezapalności pyłów (DIP) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [XP i DIP]: ; [NI]: & Normy: FM Class 3600: 2011, FM Class 3615: 2006, FM Class 3616: 2011, FM Class 3810: 2005, NEMA-250: 250: 2003; ANSI/IEC 60529: 2004 Oznaczenia: XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CL II / III, GP E, F, G; (-50 C T a +85 C); typ 4X; oznaczenia niezapalności zawiera opis atestu I5 I5 Atesty iskrobezpieczeństwa (IS) i niezapalności (NI) wydawane przez producenta (FM) Certyfikat: [Fieldbus/PROFIBUS do montażu w główce, HART do montażu na szynie] Normy: FM Class 3600: 1998, FM Class 3610: 2010, FM Class 3611: 2004, FM Class 3810: 2005, NEMA 250: 1991 Oznaczenia: IS CL I / II / III, DIV I, GP A, B, C, D, E, F, G; NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D; Specjalne warunki bezpiecznego stosowania (X): 1. Jeśli wybrano opcję bez obudowy, przetwornik temperatury 644 musi zostać zainstalowany w obudowie spełniającej wymagania norm ANSI/ISA S82.01 i S82.03 lub innych właściwych norm lokalnych. 2. Opcja atestu K5 jest dostępna tylko dla główki uniwersalnej Rosemount J5 (M2031,5) i główki uniwersalnej Rosemount J6 ( 1 /2-14 NPT). 3. Obudowa musi gwarantować klasę ochrony typu 4X. Certyfikat: [HART do montażu w główce] 21

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014

Przetwornik temperatury Rosemount 248. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja EB Luty 2014 Przetwornik temperatury Rosemount 248 00825-0114-4825, wersja EB UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera tylko podstawowe informacje o bezprzewodowym przetworniku Rosemount 248. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BB Czerwiec Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 00825-0214-2654, wersja BB Zespoły czujników Rosemount 0065/0185 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0065 i 0185. Nie zawiera procedur

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0314-2654, wersja AB Czerwiec 2014. Zespoły czujników Rosemount tom 1 00825-0314-2654, wersja AB Zespoły czujników Rosemount tom 1 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o czujnikach temperatury Rosemount 0068, 0078 i 0183. Nie zawiera szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A

Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A 00825-0314-4308, wersja AD Falowodowy radarowy przetwornik bezprzewodowy poziomu i granicy faz Rosemount 3308, 3308A Skrócona instrukcja uruchomienia OSTRZEŻENIE Wybuch może spowodować śmierć lub poważne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Styczeń 2014. Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4021, wersja JA Przetwornik temperatury Rosemount 3144P z protokołem HART Skrócona instrukcja UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0114-4841, wersja BA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014

Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Marzec 2014 Symulator czujnika magnetycznego Rosemount 8714D (kalibrator) Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4764, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instrukcja obsługi 00809-0114-4021, Rev BA Dodatek B Model 3144P Atesty do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Instalacja w obszarze zagrożonym wybuchem......... strona B 1 Schematy instalacyjne............................

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART 00825-0214-4841, wersja AA Jednostka sterująca Rosemount serii 3490 4 20 ma + HART OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała pracowników

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja CA Styczeń Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus 00825-0114-4834, wersja CA Przetworniki temperatury Rosemount 3144P z protokołem FOUNDTAION fieldbus UWAGA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o przetworniku Rosemount 3144P.

Bardziej szczegółowo

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144

Programowalny przetwornik temperatury Model Rosemount 144 Gotowe do instalacji rozwiązanie w aplikacjach do monitorowania temperatury stanowiące kompletny punkt pomiarowy (CPS) Większa dokładność pomiarów i niezawodność w stosunku do czujników podłączanych zdalnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085

Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja BA Luty Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4952, wersja BA Czujnik temperatury z obejmą zaciskową Rosemount 0085 Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496

Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4792, wersja BB Luty 2014. Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 00825-0114-4792, wersja BB Kryza Rosemount 1495 Kołnierze obudowy kryzy Rosemount 1496 UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje o kryzach kondycjonujących Rosemount 1495. Nie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P Skrócona instrukcja obsługi 00825-0114-4108, wersja BA Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090F i 2090P z protokołem 4 20 ma HART i o małym poborze mocy 1 5 V DC HART (wersje 5 i 7) Skrócona instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART

Instrukcja obsługi 00809-0214-4728, wersja NB Wrzesień 2012. Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 z protokołem HART Instrukcja obsługi Przetwornik temperatury Rosemount 644 Wersja sprzętowa 644 30 1 1 Wersja urządzenia 7 8 9 Wersja HART 5 5

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 248 bezprzewodowy Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 248 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus

Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4088, wersja AC Wielofunkcyjny przetwornik Rosemount 4088A MultiVariable z protokołem Modbus Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza instrukcja uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus

Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja instalacji Rosemount 752 Zdalny wskaźnik Rosemount 752 z protokołem FOUNDATION fieldbus Start Krok 1: Podłączenie okablowania Krok 2: Konfiguracja bloku przetwornika Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 4 mm. 2,2 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 4 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F

Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F Skrócona instrukcja instalacji Kwiecień 2013 Rosemount 2088 i 2090 Przetworniki ciśnienia Rosemount 2088, 2090P i 2090F z protokołem 4-20 ma HART i o małym poborze mocy 1-5 Vdc HART Start Krok 1: Montaż

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP 00825-0114-4102, wersja BA Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF DP z protokołem WirelessHART UWAGA Niniejsza instrukcja instalacji zawiera podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA

Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Skrócona instrukcja instalacji Lipiec 2010 Rosemount 644 Przetworniki temperatury Rosemount 644H Profibus PA Start Krok 1: Montaż przetwornika Krok 2: Podłączenie przewodów iwłączenie zasilania Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR10-A

Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR10-A Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy dla termometrów rezystancyjnych Model TR1-A Karta katalogowa WIKA TE 6.1 Inne zatwierdzenia patrz strona 2 Zastosowanie Wymienny wkład pomiarowy Do zastosowania

Bardziej szczegółowo

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji

DM700I, DM700XI 10 lat gwarancji Sygnał wejściowy 4...20mA, 2-przew., pętla prądowa Czytelny 4-cyfrowy wyświetlacz LED, czerwony Predefiniowana linearyzacja lub użytkownika do 20 pkt. Wysoka dokładność i stabilność długoterminowa Inteligentna

Bardziej szczegółowo

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-*****

Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe Typ A21-**-***** DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska ul. Puławska 34 tel.+48-22-70-35-100 mail: dacpol@dacpol.com.pl Kasety sterownicze oraz skrzynki zaciskowe DACPOL Sp. z o.o. 05-500 Piaseczno Polska Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063

Przetwornik sygnału ESK II / ESK3-PA PTB 00 ATEX 2063 KROHNE 12/2000 7.02118.21.00 KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk GR Uzupełnienie Instrukcji montażu i eksploatacji przepływomierza rotametrycznego H250/M9 Przetwornik sygnału

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa

Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR30, wersja kompaktowa Karta katalogowa WIKA TE 60.30 Zastosowanie Budowa maszyn, instalacji oraz konstrukcja zbiorników Przenoszenie mocy,

Bardziej szczegółowo

Zespół do monitorowania temperatury Model 248

Zespół do monitorowania temperatury Model 248 Zespół do monitorowania temperatury Prosty sposób zamawiania zespół przetwornika i czujnika posiada jeden numer zamówieniowy Łatwość instalacji. Zespół dostarczony od producenta jest gotowy do instalacji

Bardziej szczegółowo

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248

Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 00809-0114-4825, wersja BB Sierpień 2005 Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount 248 www.rosemount.com 00809 0100 4825, Rev BB Przetwornik i zespół do monitorowania temperatury Rosemount

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K

Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy do termometrów rezystancyjnych Do termometrów w obudowie ognioodpornej model TR10-L Model TR10-K Karta katalogowa WIKA TE 60.11 inne zatwierdzenia patrz strona

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta Opis zamówienia Cechy Seria komfort 2 mm zabudowany Dane techniczne Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm Instalacja zabudowany Polaryzacja wyjżciowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX. Wydanie listopad 2007 INSTRUKCJA OBSŁUGI Inteligentny, 2-przewodowy przetwornik temperatury montowany na szynie DIN IPAQ -L/LX Wydanie listopad 2007 PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW IN TROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d

JUMO dtrans p20 DELTA Ex d JUMO dtrans p20 DELTA Ex d Przetwornik różnicy ciśnień w obudowie przeciwwybuchowej Opis skrócony Przetwornik różnicy ciśnień typu JUMO dtrans p20 DELTA Ex d z HART-em łączy wysoką precyzję z prostotą

Bardziej szczegółowo

Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10

Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10 Elektroniczny pomiar ciśnienia Iskrobezpieczna sonda poziomu Do zastosowań w strefach niebezpiecznych Model IL-10 Karta katalogowa WIKA PE 81.23 GL więcej aprobat patrz strona 6 Zastosowanie Oczyszczalnie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA

Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Mechatroniczny pomiar temperatury Przełącznik temperatury w wersji mini Obudowa ognioszczelna Ex d Model TXA Karta katalogowa WIKA TV 31.72 Seria procesowa mini Zastosowanie Monitorowanie i sterowanie

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna

Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Termometr rezystancyjny - wkład pomiarowy Model TR10-A, wersja standardowa Model TR10-K, wersja ognioodporna Elektryczny Pomiar Temperatury Karta katalogowa WIKA TE 60.01 Zastoswowanie Odpowiedni do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy miernik poziomu

Ultradźwiękowy miernik poziomu j Rodzaje IMP Opis Pulsar IMP jest ultradźwiękowym, bezkontaktowym miernikiem poziomu. Kompaktowa konstrukcja, specjalnie zaprojektowana dla IMP technologia cyfrowej obróbki echa. Programowanie ze zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648. Start Skrócona instrukcja instalacji Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 648 Start Komunikacja bezprzewodowa Krok 1: Instalacja mechaniczna Krok 2: Weryfikacja działania Dane techniczne Atesty urządzenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014

Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T. Skrócona instrukcja uruchomienia , wersja DA Grudzień 2014 Bezprzewodowy przetwornik temperatury Rosemount 848T Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4848, wersja DA Skrócona instrukcja uruchomienia 2 UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex

FA300Ex. Przetworniki punktu rosy. Karta katalogowa FA300Ex FA300Ex Przetworniki punktu rosy Idealne rozwiązanie do pomiaru punktu rosy w aplikacjach ciśnieniowych i atmosferycznych m.in. do kontroli osuszaczy membranowych, adsorpcyjnych, dla 1 strefy zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wkład pomiarowy dla termopar Model TC10-A

Wkład pomiarowy dla termopar Model TC10-A Elektryczny pomiar temperatury Wkład pomiarowy dla termopar Model TC1-A Karta katalogowa WIKA TE 65.1 Inne zatwierdzenia patrz strona 2 Zastosowanie Wymienny wkład pomiarowy Do zastosowania w każdym przemyśle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-07L 1. Informacje ogólne Miernik MU-07L umożliwia pomiary napięć stałych (do 600V) i przemiennych (do 600V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do 2MΩ) oraz sprawdzanie diod półprzewodnikowych, ciągłości

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11

Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia z osłoną ognioszczelną Do zastosowań w obszarach chronionych przed wybuchem Modele E-10 i E-11 Karta katalogowa WIKA PE 81.27 Zastosowanie Monitoring

Bardziej szczegółowo

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X

Czujnik magneto-indukcyjny Czujnik magneto-indukcyjny BIM-EG08-Y1X ATEX kategoria II 1 G, strefa Ex 0 ATEX kategoria II 1 D, strefa Ex 20 SIL2 zgodny z IEC 61508 Gwintowany cylinder M8x1 stal nierdzewna 1.4301 Nominalny zakres detekcji 78 mm z magnesem DMR31-15-5 2-przewodowy

Bardziej szczegółowo

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901

Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4601, wersja AA Falowodowy miernik poziomu z komorami Rosemount 9901 Instrukcje montażu dla opcji XC Skrócona instrukcja uruchomienia Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus

Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0614-4101, wersja AA Przetwornik ciśnienia Rosemount 2051 i przepływomierze Rosemount z serii 2051CF z protokołem FOUNDATION fieldbus Przed instalacją przetwornika

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA - OBUDOWY, DŁAWIKI, ELEMENTY MONTAŻOWE

AKCESORIA - OBUDOWY, DŁAWIKI, ELEMENTY MONTAŻOWE Szeroka gama akcesoriów dla mierników, przetworników SCH4 / SCH15 dla przyrządów DM64, DM7, SEM71 głowicowych przetworników temperatury Głowice przyłączeniowe dla czujników temperatury na czujniku, na

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10

Elektroniczna listwa pomiarowa typ 6706-10 Precyzyjny pomiar poziomu towarów płynnych dla strefy 0. Można go stosować w cysternach przewożących produkt lub kilka produktów ze stacji do jednego lub kilku miejsc rozładunku. Można go również używać

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta

Dane techniczne. Dane ogólne Funkcja elementów przełączających NAMUR, NC Nominalny zasięg działania s n 2 mm. 3 ma Płyta pomiarowa wykryta 0102 Opis zamówienia Cechy 2 mm zabudowany Do zastosowania do SIL 2 zgodnie z IEC 61508 Akcesoria BF 12 Kołnierz montażowy, 12 mm EXG-12 Uchwyt do szybkiego montażu z blokadą Dane techniczne Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Programowalne przetworniki temperatury Modele 244ER

Programowalne przetworniki temperatury Modele 244ER Instrukcja obsługi 00809-0114-4737, Wersja EA Programowalne przetworniki temperatury Modele 244ER Produktwycofanyzprodukcji www.rosemount.com Instrukcja obsługi 00809 0100 4739, Wersja EA Modele 244EH

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX

Seria DW 18. Mechaniczny sygnalizator przepływu. Instrukcje uzupełniające. Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX Seria DW 18 Instrukcje uzupełniające Mechaniczny sygnalizator przepływu Instrukcje uzupełniające dla zastosowań ATEX KROHNE Spis treści Seria DW 18 1 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3 1.1 Zakres...3

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510

Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań przemysłowych typu MBS 4510 Przetworniki ciśnienia MBS 4510 z płaską membraną przeznaczone są do stosowania z medium

Bardziej szczegółowo

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR)

OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną (TDR) KROHNE 12/2004 7.02526.21.PL KROHNE Endra Sp. z o.o. ul. Stary Rynek Oliwski 8A, 80-324 Gdańsk Uzupełniająca instrukcja montażu i eksploatacji OPTIFLEX 1300 C Radarowy miernik poziomu z falą prowadzoną

Bardziej szczegółowo

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09

ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 ISKROBEZPIECZNY ENKODER INKREMENTALNY typu IEI-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI NR BP/IO/10/09 POLSKA Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Murarska 28 tel/fax: (0048 32) 327 14 59 0048 32 326 44 00 0048 32 326 44 03 Wrzesień

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2*

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych Tychy DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR TYPU IME-S2* 01/ 2004 DTR ZMUE styczeń 2004 Aktualizacja wrzesień 2008r. 1 SPIS TREŚCI 1. Przeznaczenie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC. Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18. Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC Modele JZ20-T10/JZ20-J-T10 i JZ20-T18/JZ20-J-T18 Poradnik montażu Micro OPLC JZ20-T10/JZ20-J-T10 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia tranzystorowe JZ20-T18/JZ20-J-T18 6 wejść

Bardziej szczegółowo

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART

Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4804, wersja BA Przetwornik Rosemount 3051S ERS z elektronicznymi oddzielaczami membranowymi z protokołem HART Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Termopara procesowa Model TC12-B, do montażu z osłoną termometryczną Model TC12-M, moduł podstawowy

Termopara procesowa Model TC12-B, do montażu z osłoną termometryczną Model TC12-M, moduł podstawowy Elektryczny pomiar temperatury Termopara procesowa Model TC12-B, do montażu z osłoną termometryczną Model TC12-M, moduł podstawowy Karta katalogowa WIKA TE 65.17 dodatkowe atesty - patrz strona 2 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Safety Instrumented Systems (SIS)

Safety Instrumented Systems (SIS) Safety Instrumented Systems (SIS) Certyfikaty...................................... strona S 2 Identyfikacja przetworników 3051S SIS............... strona S 2 Instalacja.......................................

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny z przyłączem gwintowym model TR10-C i z osłoną termometryczną model TW35

Termometr rezystancyjny z przyłączem gwintowym model TR10-C i z osłoną termometryczną model TW35 Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny z przyłączem gwintowym model TR10-C i z osłoną termometryczną model TW35 Karta katalogowa WIKA TE 60.03 Zastosowanie Maszyny, urządzenia i zbiorniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Analogowe przetworniki temperatury Dla czujników Pt100, konfigurowalny z PC, do montażu w główce Model T24.10

Analogowe przetworniki temperatury Dla czujników Pt100, konfigurowalny z PC, do montażu w główce Model T24.10 Elektryczny Pomiar Temperatury Analogowe przetworniki temperatury Dla czujników Pt100, konfigurowalny z PC, do montażu w główce Model T24.10 Karta katalogowa WIKA TE 24.01 Zastosowanie Budowa maszyn, konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL

Instrukcja obsługi. Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH. Numer instrukcji: EXI PL Instrukcja obsługi Zasilacza z obwodem iskrobezpiecznym typu ZRi02 Numer instrukcji: EXI-02-03-05-14-PL PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH RADWAG Wagi Elektroniczne 26 600 Radom ul. Bracka 28 Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02

Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 Dwukanałowy konwerter sygnałów z zasilaczem CZAK-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA CZAK2/002U Łódź, wrzesień 2004 r. Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową

Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przemysłowe przetworniki ciśnienia Model IPT-10, wersja standardowa Model IPT-11, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 86.11 Zastosowanie Technologia procesowa

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

Dräger Polytron 8720 IR Wykrywanie dwutlenku węgla

Dräger Polytron 8720 IR Wykrywanie dwutlenku węgla Dräger Polytron 8720 IR Wykrywanie dwutlenku węgla Dräger Polytron 8720 IR to zaawansowany detektor dwutlenku węgla w procentach objętościowych lub ppm w strefach zagrożonych wybuchem, z czujnikiem podczerwieni

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Termometr rezystancyjny Model TR10-H, bez osłony termometrycznej

Termometr rezystancyjny Model TR10-H, bez osłony termometrycznej Elektryczny Pomiar Temperatury Termometr rezystancyjny Model TR10-H, bez osłony termometrycznej Karta katalogowa WIKA TE 60.08 Inne zatwierdzenia patrz strona 8 Zastosowanie Do bezpośredniej instalacji

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D

Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D Instrukcja obsługi miernika uniwersalnego MU-02D 1. Informacje ogólne Miernik MU-02D umożliwia pomiary napięć stałych (do 1000V) i przemiennych (do 750V), natężenia prądu stałego (do 10A), oporności (do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount.

Instrukcja obsługi 00809-0114-4601, wersja AB Lipiec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Instrukcja bezpieczeństwa. www.rosemount. Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa www.rosemount.com Instrukcja obsługi Lipiec 2011 Rosemount 9901 Instrukcja bezpieczeństwa Niniejszą instrukcję bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D. Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4860, wersja BA Grudzień 2013

Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D. Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4860, wersja BA Grudzień 2013 Przepływomierz Vortex Rosemount 8600D 00825-0114-4860, wersja BA UWAGA Skrócona instrukcja instalacji zawiera podstawowe procedury obsługi przepływomierzy Rosemount 8600D Vortex. Nie zawiera ona szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu

Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu Warunki bezpiecznego użytkowania wagi WPT/4 xxhx/z /EX w zagłębieniu EXI-10-02/09/09/PL 1 Spis treści 1. Ostrzeżenia i informacje bezpieczeństwa... 3 2. Ustawienie wagi WPT/4 xxhx/z/ex w zagłębieniu...

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz magnetyczny Rosemount 8750W do wody/ścieków izastosowań komunalnych

Przepływomierz magnetyczny Rosemount 8750W do wody/ścieków izastosowań komunalnych Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4750, wersja CA Przepływomierz magnetyczny Rosemount 8750W do wody/ścieków izastosowań komunalnych Skrócona instrukcja uruchomienia UWAGA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE

Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE Karta katalogowa PS 00375, wersja E Wrzesień 2005 Czujniki przepływu masowego i gęstości Micro Motion ELITE z technologią MVD Najwyższa dokładność pomiarów natężenia przepływu masowego (do ±0,05%) i gęstości

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051 iprzepływomierze Rosemount z serii 3051CF

Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051 iprzepływomierze Rosemount z serii 3051CF Skrócona instrukcja uruchomienia 00825-0114-4007, wersja CB Przetwornik ciśnienia Rosemount 3051 iprzepływomierze Rosemount z serii 3051CF z protokołem 4 20 ma HART (wersja 5 i 7) Uwaga Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową

Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do aplikacji chłodnicznych i klimatyzacji Model AC-1, z ceramiczną komorą pomiarową Karta katalogowa WIKA PE 81.46 Zastosowanie Chłodnictwo Pompy ciepła

Bardziej szczegółowo

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W

Strona 21-3. WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe: 24VDC Moc wyjściowa: 5-960W WYKONANIE MODUŁOWE Jednofazowe Napięcie wyjściowe: 12 lub Moc wyjściowa: 10-100W Strona -2 Strona -3 WYKONANIE PRZEMYSŁOWE DO MONTAŻU NA SZYNIE DIN Jednofazowe, dwufazowe i trójfazowe Napięcie wyjściowe:

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo