INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0)"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH Laser Series Pro Wilo Yonos 15/6 (FAW3MTFVTRPN00P0) Zestaw mieszający Purmo został zaprojektowany, by umożliwić montaż obiegów ogrzewania podłogowego w instalacjach, gdzie temperatura wody grzewczej jest wysoka i odpowiada grzejnikom (np.70/55 o C). Pracuje on jako regulator stałotemperaturowy. Dzięki zwartej, kompaktowej budowie może być montowany bezpo- 1. Zasada działania średnio w szafce rozdzielaczowej. Zestaw mieszający jest wyposażony w wysokowydajną pompę elektroniczną Wilo Yonos15/6 Zawór mieszający (6) jest regulatorem proporcjonalnym. W zależności od temperatury nastawionej na pokrętle 3- drogowego zaworu termostatycznego (20-43 o C) gorąca woda o temperaturze zasilania z obiegu kotła (3) miesza się z zimną wodą powracającą ą z obiegów ogrzewania podłogowego (2). Odchylenia od nastawionej wartości po- wodują zmianę ilości gorącej wody dodawanej w zaworze mieszającym. Temperatura zasilania ogrzewania podłoć bezpośrednio na termometrze (7). Dodatkowe zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury zasilania gwarantuje zintegrowany z pompą czujnik gowego jest utrzymywana w stałym wąskim zakresie wartości i można ją odczytać z funkcją auto-ochrony ochrony pompy Wilo Yonos Para 15/6. W przypadku zbyt wysokiej temperatury otoczenia poza do- puszczalny zakres, elektronika redukuje automatycznie prędkość obrotową pompy w celu powrotu do warunków normalnych. Między podłączeniami ze strony kotła (3) i (4) znajduje się zawór zwrotny, który zabezpiecza przed bezpośrednim (krótkim) spięciem hydraulicznym obiegu pierwotnego, np. przy wyłączonej pompie. 2. Ostrzeżenie Przed przystąpieniem do pracy wyjąć ć wtyczkę z gniazdka / odłączyć urządzenie od napięcia! Wszystkie prace zwią- zane z montażem i podłączaniem przewodów elektrycznych zestawu mieszającego można prowadzić wyłącznie wtedy, gdy przewody nie są pod napięciem. Podłączenia i uruchomienia urządzenia mogą dokonać wyłącznie wykwalifikowane osoby z uprawnieniami i zgodnie z miejscowymi wytycznymi i obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. 3. Elementy zestawu 1: Zasilanie ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1 GW lub nypel 1 GZ) 2: Powrót ogrzewania płaszczyznowego (śrubunek1 GW lub nypel 1 GZ) 3: zasilanie obiegu pierwotnego (1 GZ) 4: powrót obiegu pierwotnego (1 GZ) 5: pompa elektroniczna Wilo Yonos PARA 15/6 z funkcją auto-zabezpieczenia przed zbyt wysoką temperaturą 6: 3-drogowy zawór mieszający ESBE VTA 372 (20-43 C) Kvs 2,3 m3/h 7: termometr mierzący temperaturę ę wody zasilającej 8: Zawór odpowietrzający 4. Montaż i podłączenie elektryczne rys Montaż zestawu mieszającego na rozdzielaczu Fabrycznie zestaw mieszający przygotowany jest do montażu po lewej stronie rozdzielacza na rozdzielaczu obie- gów grzewczych o kolektorach zakończonych 1 GW bez uszczelki lub 1 GZ z uszczelnieniem płaskim. (w zestawie są nyple 1 z uszczelką) Odległości osi kolektorów rozdzielacza 210 mm. Podczas montażu trzeba zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić lub załamać kabli pompy Jednocześnie kable nie mogą być poddane naprężeniom rozciągającym. Aby właściwie podłączyć zasilanie i powrót trzeba postępować zgodnie z niniejsza instrukcją oraz załączonymi schematami. układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 1

2 Uwaga! Zestaw mieszający Laser Series Pro można zamontować zarówno z lewej, jak i z prawej strony rozdzielacza. W celu zamontowania rozdzielacza po prawej stronie należy wykonać następujące czynności: Odkręć nieznacznie śrubunek pomiędzy zaworem 3-drogowym, a sześciennym elementem Przekręć element sześcienny o 90 st. zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamień miejscami korek zaślepiający z nyplem podłączeniowym 1" GZ, tak aby podłączenie powrotu do instalacji wypadło na dole. Użyj wykręconego korka do zaślepienia drugiego otworu. Dokręć odkręcony wcześniej śrubunek mocujący sześcienny element z zaworem 3-drożnym. Zamknij zawór 3-drożny kręcąc pokrętłem do końca zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdejmij pokrętło zaworu 3-drożnego wyciągając je z gniazda i włóż z powrotem, pamiętając o ustawieniu właściwej skali (przy pełnym zamknięciu zaworu cyfra 6, musi się znajdować na godzinie 9:00) Zamontuj zestaw na rozdzielaczu, pamiętając, aby zawory odpowietrzająco-spustowe wykręcić i wkręcić po drugiej stronie rozdzielacza. Będą one niezbędne do odpowietrzenia i napełnienia obwodów grzewczych. Odpowietrzając i napełniając obwody grzewcze zastosuj się do instrukcji rozdzielaczy Laser Series dostarczanej w komplecie z każdym egzemplarzem Podłączenie elektryczne Wszystkie podłączenia elektryczne powinien wykonywać uprawniony fachowiec zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Z reguły pompa jest okablowana fabrycznie. Jednakże podłączenie napięcia następuje na budowie. Dla oszczędności energii zalecamy podłączenie pompy do modułu pompy na listwie automatyki TempCo Connect 6M. Wyłącza on pompę, gdy nie występuje potrzeba dostarczania ciepła, tzn. gdy wszystkie słowniki termoelektryczne są zamknięte (schemat podłączenia pompy do listwy automatyki znajduje się na rys.6). 5. Uruchomienie 5.1. Płukanie obiegów grzewczych Zestaw mieszający Laser Series Pro należy podłączyć do instalacji pierwotnej i odciąć go np. za pomącą zaworów kulowych Kod art. FBWAMVNO44F440P0. Pompę wyłączyć i zamknąć wszystkie obiegi na rozdzielaczu. Wystarczy zamknąć zawory powrotne na kolektorze rozdzielacza np. za pomocą kołpaków ochronnych. 9a 9a TK 10 9b TK 10 9b 15 rys. 2a 15 rys. 2b Następnie napełnić rozdzielacz i zestaw mieszający ciepłą wodą według VDI Dodatkowo wąż napełniający podłączyć do powrotu (9b) i wąż spustowy do zasilania (9a) (rys.2a). Zawory (9a i 9b) otworzyć i napełniać rozdzielacz i zestaw mieszający, dopóki woda nie pokaże się na zaworze na zasilaniu (9a). Następnie zamknąć znowu oba zawory. Do napełniania i płukania pojedynczych obiegów grzewczych podłączyć wąż napełniający do zasilania (9a) i wąż spustowy do powrotu(9b) (rys.2b). Otworzyć płukany obieg i zawory (9a i 9b). Obieg grzewczy przepłukiwać w kierunku przepływu, dopóki powietrze i ewentualne nieczystości nie zostaną kompletnie usunięte z obiegu. Ważne: Dozwolone jest płukanie tylko w kierunku przepływu obiegu grzewczego, tzn. Woda musi wpływać na zasilaniu i wypływać na powrocie! Trzeba uważać, żeby statyczne ciśnienie urządzenia płuczącego nie przekroczyło maksymalnego ciśnienia pracy zestawu mieszającego, rozdzielacza i rur ogrzewania płaszczyznowego, które wynosi 6 bar. Po otwarciu zaworów odcinających od strony kotła (15) i wyrównaniu hydraulicznym poszczególnych obiegów ogrzewania płaszczyznowego (przeczytaj również instrukcję montażu rozdzielacza obiegów grzewczych) zestaw mieszający jest gotowy do pracy. układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 2

3 5.2. Nastawa temperatury zasilania ogrzewania podłogowego A Temperatura zasilania może być ustawiona płynnie w zakresie C. Pierścień nastawczy (A) 3-drogowego zaworu mieszającego ESBE VTA 372 jest wyskalowany 1 6. Odpowiadające skali temperatury przedstawia poniższa tabela: C 25 C 29 C 34 C 38 C 43 C PL rys.3 Zadaną temperaturę należy sprawdzić termometrem na górnej belce układu mieszającego. Temperatura powinna być sprawdzana przynajmniej raz w roku, aby upewnić się, że zawór działa właściwie. 6. Dane techniczne Max. temperatura otoczenia: 0-70 C Max. temperatura czynnika grzewczego: 0-90 C Max. ciśnienie robocze: 6 bar Zakres regulacji temperatury zasilania: C Nominalna wydajnośc cieplna: ca. 10 kw 1) Armatura ESBE: Mosiądz DZW CW602N Rury: Stal nierdzewna AISI 304 1) zależnie od systemowej temperatury, pojemności wodnej instalacji i strat ciśnienia 6.1. Dane techniczne pompy Wilo Yonos Para 15/6 Maksymalna wysokość podnoszenia: 6,2 m Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE Obudowa pompy: żeliwo Wysokość: 130 mm Wydajność P1: 3-45 W Częstotliwość: 50/60 Hz Napięcie: 1x230 V Max. ciśnienie pracy pompy : 6 bar Klasa ochrony: IP 44 Klasa izolacyjności (IEC 85): F Klasa energetyczna: A 6.2. Ustawienia pompy Pompa obsługiwana jest za pomocą czerwonego pokrętła. Poprzez obrót czerwonego pokrętła mogą być wybrane odpowiednie tryby regulacji. Należy obrócić, wybrać odpowiedni tryb regulacji i wprowadzić nastawę różnicy ciśnienia. rys.4 układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 3

4 Proporcjonalna różnica ciśnienia ( p-v): rys. 5a Dla trybu regulacji p-v czerwone pokrętło należy obrócić w lewo od pozycji środkowej. Różnica ciśnienia wytwarzana przez pompę dostosowuje sie do odpowiedniej różnicy ciśnienia wartości nastawy. Ten rodzaj regulacji jest przeznaczony dla instalacji grzewczej z grzejnikami. Stała różnica ciśnienia (Δp-c): rys. 5b Dla trybu regulacji p-c czerwone pokrętło należy obrócić w prawo od pozycji środkowej. Nastawiona wartość różnicy ciśnienia H jest utrzymywana w dopuszczalnym zakresie przepływu na poziomie stałej zadanej wartości, aż do maksymalnej charakterystyki (rys. 5b). Wilo zaleca ten rodzaj regulacji dla obwodów ogrzewania podłogowego. p-v Δp-c rys.5b rys.5b Odpowietrzanie: Należy napełnić i odpowietrzyć instalację w sposób prawidłowy. Jeżeli konieczne jest odpowietrzenie przestrzeni wirnika, można ręcznie aktywować procedurę odpowietrzania ustawiając czerwone pokrętło na symbolu procedury odpowietrzania (pozycja środkowa) funkcja odpowietrzania uruchamia się po 3 sekundach. Funkcja odpowietrzania trwa 10 minut i w trakcie jej trwania pierścień LED-owy wokół czerwonego pokrętła miga kolorem zielonym. Pompa pracuje na przemian z wysoką i niską prędkością obrotową w celu ułatwienia koncentracji pęcherzyków powietrza i dalej usunięcia go poprzez odpowietrznik z instalacji. Proces odpowietrzania może być w dowolnym momencie przerwany przez obrót czerwonego pokrętła. Po 10 minutach pompa zatrzymuje się i przechodzi automatycznie do trybu pracy p-c max. Jeżeli pompa ma pracować w innym trybie i na innej nastawie wysokości podnoszenia, wartości te należy na pompie ustawić. układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 4

5 7. Rozwiązywanie problemów X. PROBLEM X.X Możliwa przyczyna Rozwiązanie 1. Nie można uzyskać żądanej temperatury zasilania ogrzewania podłogowego lub temperatura zasilania znacznie się różni 1.1 Zestaw mieszający jest zamontowany odwrotnie zasilanie/powrót Sprawdź czy wszystko jest poprawnie podłączone. (zasilanie z kotła) 1.2 Wysokość podnoszenia pompy jest zbyt niska Zwiększ prędkość obrotową pompy. 1.3 Moc ogrzewania jest niewystarczająco duża w stosunku do zapotrzebowania i wydajności układu mieszającego. Przypadek ten może się także pojawić na początku wygrzewania zimnej podłogi 2. Problem z pompą Określ maksymalne zapotrzebowanie na ciepło i porównaj z nominalną mocą układu mieszającego. Przyczyną może być pierwsze wygrzewanie zimnej podłogi. Po 2-3 dniach sytuacja powinna się unormować 2.1 Niestabilna praca Wyjmij głowicę pompy i sprawdzić, czy są jakieś ciała obce lub zabrudzenia w obudowie pompy. W razie konieczności wymienić pompę 2.2 Awaria. Zablokowany silnik patrz Automatyczne odpowietrzanie Pompa powróci do normalnej pracy po 10min 8. Warunki gwarancji Uwaga! Przed rozpoczęciem prac i uruchomieniem należy przeczytać i zastosować się do tej instrukcji. Zestawy stałowartościowe Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6 mogą być montowane i ustawiane tylko przez uprawnionych fachowców. Tylko przy spełnieniu powyższych warunków obowiązują zasady rękojmi. Nie odpowiadamy za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego, niezgodnego z zasadami używania zestawu lub z technicznych zmian i przebudowy zestawu. Ta instrukcja jak i załączone informacje dotyczące elementów zestawu są częściami składowymi produktu i muszą być przekazane użytkownikowi. Ponadto użytkownik powinien zostać poinstruowany przez uprawnionego fachowca, jak prawidłowo obsługiwać urządzenie. układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 5

6 Schemat okablowania automatyki TempCo i pompy obiegowej BASIC COMFORT DIGITAL CENTRAL A/B Sensor A/B A B 1 Hc Sen 2 4 Pompa 50Hz N PE N PE Zasilanie 50Hz Zasilanie 50Hz Max 4siłowniki na strefę rys.6 Rettig Heating Sp z o.o. ul. Ciszewskiego Warszawa Tel: układ mieszający Laser Series Pro Wilo Yonos PARA15/6. Zastrzega się możliwość zmian technicznych strona 6

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30

REGULATOR TEMPERATURY RTM-30 REGUATOR TEMPERATURY RTM-30 ISTRUKCJA OBSŁUGI MOntaż podłączenie OPIS Działanie regulatora oparte jest o krzywą grzania/regulacji, którą uzyskujemy przez ręczne wpisanie punktów zawierających temperaturę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

EMDR-10. Sterownik elektroniczny

EMDR-10. Sterownik elektroniczny EMDR-10 Sterownik elektroniczny PolSKI Zawartość opakowania: Sterownik Czujnik temperatury otoczenia Czujnik wilgotności Uchwyty mocujące Naklejka Instrukcja 2 EMDR-10 PolSKI Spis treści Zawartość opakowania...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1

LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 GESTRA Steam Systems LRGT 16-1 LRGT 16-2 LRGT 17-1 PL Polski Instrukcja montażu i obsługi 818784-02 Przetwornik przewodności LRGT 16-1 Przetwornik przewodności LRGT 16-2 Przetwornik przewodności LRGT 17-1

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC

Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu kotłowni gazowych będących własnością Spółek Grupy GPEC Strona 1 z 9 Definicje 1. Spółka GPEC, Orchis Energia Sopot, STAR-PEC, ZEC TCZEW. 2. Wykonawca GPEC Serwis. Przepisy, normy i standardy: Kotłownia gazowa musi spełniać wymagania normy PN-B-02431-1;1999

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne

produkt WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne produkt Informacja na temat palników olejowich, gazowych i dwupaliwowych WM 30 olejowe, gazowe i dwupaliwowe Panlniki monarch Brenner WM 30 (350 5700 kw) Mocne i uniwersalne Tradycja i postęp: Nowe palniki

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody

Skrócony opis instalacji: Możliwości instalacji: SYSTEM nr 3 Kocioł kondensacyjny, ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe i zasobnik ciepłej wody Skrócony opis instalacji: Instalacja składa się z kotła kondensacyjnego VKS ecovit plus z wbudowanymi zestawami pompowymi do zasilania instalacji grzejnikowej i podłogowej. Kocioł zasila również zasobnik

Bardziej szczegółowo