Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045"

Transkrypt

1 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania w przyszłości: Realizujemy zobowiązanie kontynuowania programu nieprzerwanego ulepszania produktów. Dane techniczne, wygląd i wymiary podane w niniejszym podręczniku podlegają zmianie bez zawiadamiania. Nr DCN Copyright 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Informacje o transporcie Rozpakowywanie i kontrola Odbiorca powinien skontrolować granulator w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń transportowych. Należy dokładnie skontrolować urządzenie w poszukiwaniu uszkodzeń, do jakich mogło dojść w transporcie, jak na przykład uszkodzone lub luźne okablowanie i podzespoły, leżący luzem sprzęt i wkręty montażowe itp. W przypadku uszkodzeń transportowych Zgodnie z warunkami kontraktu z przewoźnikiem odpowiedzialność wysyłającego kończy się w czasie i miejscu wysyłki. W wypadku odkrycia uszkodzenia należy zawiadomić lokalnego przedstawiciela przewoźnika. Przechowywać uszkodzone towary i materiał opakowania do przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela. Nie należy zwracać żadnych towarów, zanim firma transportowa nie zakończy kontroli i nie wyda autoryzacji. Wystąpić z roszczeniem wobec firmy transportowej. Uzasadnić roszczenie powołując się na raport przedstawiciela firmy transportowej. Poświadczona kopia naszej faktury jest dostępna na żądanie. Oryginalny list przewozowy jest dołączony do naszej oryginalnej faktury. Jeśli przesyłka została opłacona z góry, proszę napisać do nas w celu uzyskania rachunku za transport. Poinformować dział obsługi klientów o chęci uzyskania pomocy i numeru RMA (return material authorisation autoryzacji zwracanych materiałów). Jeśli dostawa nie jest kompletna Sprawdzić specyfikację towarową, ponieważ są w niej umieszczone pozycje ponownie zamówione. Odbiorca powinien otrzymać: þ List przewozowy þ Specyfikację towarową þ Pakiet instrukcji obsługi i instalacji þ Rysunki ideowe układu elektrycznego i rozplanowania panelu þ Podręczniki z instrukcjami dotyczącymi podzespołów Odbiorca powinien ponownie skontrolować kontener i materiał opakowania, aby upewnić się, że w czasie rozpakowywania nie przeoczył żadnych mniejszych części. Jeśli dostawa nie jest prawidłowa Jeśli przesyłka nie zawiera tego, co zamówił użytkownik, prosimy skontaktować się niezwłocznie z działem części i obsługi pod numer telefonu [847] Należy mieć przy sobie numer zamówienia i numer pozycji. Odbiorca powinien zatrzymać takie elementy do czasu otrzymania instrukcji sposobu dokonania przesyłki. Numer biuletynu ii

3 Zwroty Nie należy zwracać żadnych uszkodzonych ani niewłaściwych elementów przed otrzymaniem instrukcji sposobu dokonania przesyłki. Numer biuletynu iii

4 Please note that our address and phone information has changed. Please reference this page for updated contact information. Parts and Service Department The ACS Customer Service Group will provide your company with genuine OEM quality parts manufactured to engineering design specifications, which will maximize your equipment s performance and efficiency. To assist in expediting your phone or fax order, please have the model and serial number of your unit when you contact us. A customer replacement parts list is included in this manual for your convenience. ACS welcomes inquiries on all your parts needs and is dedicated to providing excellent customer service. For immediate assistance, please contact: North, Central and South America, 8am 5pm CST +1 (800) for drying, conveying, heating and cooling and automation. For size reduction: +1 (800) North America, emergencies after 5pm CST (847) North America Mexico, Central & South America Europe, Middle East & Africa India Asia/Australia Sales and Contracting Department Our products are sold by a worldwide network of independent sales representatives. Contact our Sales Department for the name of the sales representative nearest you. Let us install your system. The Contract Department offers any or all of these services: project planning; system packages including drawings; equipment, labor, and construction materials; and union or non-union installations. For assistance with your sales or system contracting needs please Call: North, Central and South America +1 (262) or +1 (847) Monday Friday, 8am 5pm CST Europe/Middle East/Africa India Asia/Australia Facilities: ACS offers facilities around the world to service you no matter where you are located. For more information, please visit us at United States: ACS Schaumburg Corporate Offices 1100 E. Woodfield Road Suite 588 Schaumburg, IL Phone: Fax: ACS New Berlin Manufacturing Facility 2900 S. 160 th Street New Berlin, WI Phone : Fax: Asia/Australia: ACS Suzhou 109 Xingpu Road SIP Suzhou, China Phone: Fax: Europe/Middle East/Africa: ACS Warsaw Ul. Działkowa Warszawa Phone: Fax: India ACS India Gat No. 191/1, Sandbhor Complex Mhalunge, Chakan, Tal Khed, Dist. Pune , India Phone: Fax:

5 Spis treści CHAPTER 1: BEZPIECZEŃSTWO Jak korzystać z niniejszej Instrukcji... 5 Symbole bezpieczeństwa użyte w niniejszym podręczniku Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Odpowiedzialność Ostrzeżenia oraz środki ostrożności... 8 CHAPTER 2: OPIS DZIAŁANIA Omawiane modele i opis ogólny Typowe wyposażenie i podzespoły Funkcje bezpieczeństwa CHAPTER 3: INSTALACJA Rozpakowywanie urządzenia Instalowanie granulatora Połączenia elektryczne Pierwszy rozruch CHAPTER 4: OBSŁUGA Uruchamianie Procedury podczas obsługi Wyłączanie CHAPTER 5: KONSERWACJA Plan konserwacji zapobiegawczej Konserwacja zapobiegawcza i korekcyjna CHAPTER 6: WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Wstęp CHAPTER 7: ZAŁĄCZNIK Zasady zwrotu produktów Parametry techniczne Rysunki i diagramy Części zamienne Pomoc techniczna Wydział Części Dział Obsługi - Service Department Dział Sprzedaży - Sales Department Dział Kontraktów - Contracting Department Numer biuletynu iv

6 Chapter 1: Bezpieczeństwo 1-1 Jak korzystać z niniejszej Instrukcji Z niniejszej Instrukcji należy sięgać jako do źródła wiedzy o instalacji, obsługi i konserwacji granulatora. Zadaniem podręcznika jest służenie pomocą pracownikom w stosowaniu skutecznych, sprawdzonych technik, które będą zwiększać produkcję. Niniejsza Instrukcja omawia jedynie niewielkie prace z zakresu konserwacji naprawczej. Przed uprzednim skontaktowaniem się z technikiem serwisu nie należy wykonywać żadnych prac konserwacyjnych. Część Opis funkcji wskazuje omawiane modele, standardowe funkcje i zabezpieczenia. Pozostałe części niniejszego podręcznika zawierają instrukcje instalowania, procedury wstępne, rozruchu, konserwacji zapobiegawczej i napraw. Instrukcje dotyczące instalacji zawierają wszystkie dane wymagane do odbioru, rozpakowywania, kontroli odbiorczej i ustawiania granulatora. Możemy zapewnić usługę przeszkolonego technika fabrycznego, za symboliczną opłatą, który pomoże w szkoleniu operatora (lub operatorów) użytkownika. Ta część zawiera instrukcje, kontrole i regulacje, które należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji granulatora. Zadaniem tych instrukcji jest uzupełnienie standardowych procedur zakładowych wykonywanych w ciągu zmian roboczych, codziennie i cotygodniowo. Rozdział Obsługa zawiera opis regulatorów elektrycznych i mechanicznych oraz informacje na temat bezpiecznej i wydajnej obsługi granulatora. Rozdział Konserwacja ma służyć zarówno jako źródło szczegółowych instrukcji dotyczących montażu i demontażu elementów granulatora wymagających serwisowania. Części dotyczące konserwacji zapobiegawczej mają zapewnić doskonałą i długą eksploatację granulatora. Rozdział Wykrywanie i usuwanie usterek służy jako przewodnik wykrywania najczęstszych problemów. Wymieniono potencjalne problemy, możliwe przyczyny oraz sposoby ich usuwania Załącznik zawiera dane techniczne, rysunki, schematy, wykazy części i dostępne opcje. Lista części zamiennych jest podana wraz z numerami katalogowymi oraz obejmuje części przeznaczone do konkretnego modelu maszyny i jest dołączona do dokumentacji przesyłki. Przed zakupem części zamiennych należy sprawdzić dane na tej liście. Podczas zamawiania należy dysponować numerem seryjnym i numerem modelu swojej maszyny. Symbole bezpieczeństwa użyte w niniejszym podręczniku Do alarmowania użytkownika o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia użyto następujących symboli bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych obok symboli. Numer biuletynu 5 z 43

7 DANGER! NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje nieuchronnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej nie unikniemy, spowoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. WARNING! OSTRZEŻENIE sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację lub działanie, którego skutkiem, w razie nie podjęcia środków zapobiegawczych, może być uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. OSTRZEŻENIE sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację lub działanie, której skutkiem w razie nie podjęcia środków zapobiegawczych, może być niewielki lub średni uszczerbek na zdrowi. Numer biuletynu 6 z 43

8 1-2 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Niniejsza maszyna używa noży do wykonywania działań, do których są przeznaczone. W związku z tym, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas obsługiwania i konserwowania maszyny może stanowić zagrożenie. Przepisy te wszyscy pracownicy mający kontakt z obsługą maszyny powinni przeczytać, zrozumieć i co pewien czas odnawiać ich znajomość. Nigdy nie wolno obsługiwać ani demontować żadnych podzespołów maszyny zabezpieczonych elementami mocującymi, do których zdjęcia należy użyć jakichkolwiek kluczy, jeśli silnik nie jest elektrycznie odizolowany, a wirnik nie jest całkowicie zatrzymany. Nigdy nie wolno obsługiwać maszyny ani impulsować silnika, jeśli komora cięcia, zsypnia odrzutu i pokrywy nie są zamontowane. Nie wolno obchodzić zabezpieczeń. Przed usunięciem zakleszczenia lub wykonaniem prac konserwacyjnych, należy wyłączyć i odizolować elektrycznie silnik. Sprawdzić, czy wirnik całkowicie się zatrzymał. Podczas usuwania zakleszczenia nie wolno wsuwać rąk do maszyny. Jeśli silniki nie są elektrycznie odizolowane, wirnik i walce nie zostaną całkowicie zatrzymane, nie wolno zbliżać żadnej części ciała do otworów podajnika walcowego ani do obszaru wyrzutu. Nigdy nie wolno wsuwać palców przez otwory w przesiewaczu. Sprawdzić, czy paski klinowe są prawidłowo wyrównane i maksymalnie napięte. Podczas sprawdzania, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone zawsze należy zachować najwyższą ostrożność. Śruby noży wirnika mogą się obluzować podczas eksploatacji maszyny. Chociaż śruby noży wirnika mają drobne gwinty, aby drgania ich z łatwością nie obluzowały, należy często sprawdzać ich dokręcenie. Niniejsza maszyna jest przeznaczona do granulowania sztucznego tworzywa. Nie wolno wrzucać do niej żadnych innych materiałów. 1-3 Odpowiedzialność Maszyny te zostały tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo operatora podczas eksploatacji i konserwacji w warunkach zgodnych z normą i zgodnie z instrukcjami. Wszyscy pracownicy zaangażowani w użytkowanie tej maszyny powinni znać jej obsługę opisaną w niniejszej instrukcji. Prawidłowa obsługa maszyny oznacza bezpieczeństwo operatora i wszystkich osób pracujących w jej pobliżu. Zapoznanie się z materiałami, przeglądem, ograniczeniami prędkości, przesiewaczami i konserwacją osłon oraz ogólnymi obowiązkami użytkownika pomoże w poznaniu obszarów, które ewentualnie wymagają większej uwagi w związku z zagrożeniami. Każda osoba musi być odpowiedzialna za przestrzeganie podanych zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich przestróg, ostrzeżeń i znaków bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi. Wszystkie rzeczywiste lub potencjalnie niebezpieczne obszary muszą być zgłaszane bezpośrednim przełożonym. Numer biuletynu 7 z 43

9 1-4 Ostrzeżenia oraz środki ostrożności Granulatory firmy Cumberland są tak skonstruowane, aby zapewniały bezpieczną i niezawodną eksploatację, gdy zostaną zainstalowane i są obsługiwane zgodnie z danymi konstrukcyjnymi, przy przestrzeganiu krajowych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Żeby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom tego granulatora podczas jego instalowania, eksploatacji lub konserwacji należy zachować dobrą ocenę fachową i przestrzegać bezpiecznych warunków pracy. þ POZNAJ I PRZESTRZEGAJ przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy z granulatorami obowiązujących w twojej firmie. þ PRZEMIESZCZANIE LUB PODNOSZENIA GRANULATORA: Chociaż nasze urządzenia są tak budowane i konstruowane, aby wytrzymały najtrudniejsze warunki pracy, to w czasie przemieszczania maszyny po podłodze lub podnoszenia jej, należy zachować ostrożność. Jeśli podczas przemieszczania granulatora zostanie wywarty nacisk na arkusze blachy obudowy, szafy elektryczne lub małe wsporniki, może dojść do ich uszkodzenia. Podczas podnoszenia granulatora należy uwzględnić masę całkowitą maszyny oraz udźwig urządzeń podnoszących. (Masy i wymiary maszyny są podane w kartach danych technicznych granulatorów). þ MIEJSCE USTAWIENIA GRANULATORA: Wokół urządzenia należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca pozwalającego na otwarcie maszyny w celu dojścia do noży, przesiewacza w czasie rutynowych konserwacji lub na czas czyszczenia. Ludzie wykonujący prace serwisowe powinni być dobrze widoczni dzięki zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca w rejonie prac, co zmniejszy ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa. þ UTRZYMANIE PORZĄDKU: Obszar prac należy utrzymywać w czystości i porządku, co pozwoli na bezpieczne poruszanie się wokół granulatora w czasie jego eksploatacji lub konserwacji. Na maszynie ani w pobliżu maszyny nie należy pozostawiać żadnych narzędzi ręcznych ani innych przedmiotów metalowych. Wszelkie narzędzia lub inne przedmioty metalowe, które przez pomyłkę wpadną do wlotu kosza zasypowego mogą spowodować poważne uszkodzenie podzespołów znajdujących się wewnątrz komory cięcia i komory przesiewacza. þ Podczas serwisowania lub eksploatacji maszyny PRACOWNICY MUSZĄ ZAWSZE NOSIĆ OKULARY OCHRONNE LUB MASKĘ TWARZOWĄ. Chociaż nasze maszyny są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalna kontrolę nad ruchem powrotnym, należy zachować ostrożność w pobliżu wlotu zasypu, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym odrzutem materiału. þ Podczas granulowania lub po zadaniu materiałów bardzo twardych lub powodujących duży hałas konieczne może być stosowanie OCHRONNIKÓW SŁUCHU. Occupational Safety and Health Act (ustawa o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w związku z wykonywanym zawodem) z 1970 roku zawiera wytyczne w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Permissible Noise Exposures - OSHA ), których należy przestrzegać. þ NIGDY nie wolno obsługiwać granulatora, na którym nie ma zamontowanych i sprawnych wszystkich osłon i blokad. þ Należy PRZESTRZEGAĆ wszystkich ostrzeżeń, przestróg i informacji o niebezpieczeństwie umieszczonych na tabliczkach zamocowanych na urządzeniach. Numer biuletynu 8 z 43

10 þ Po zakończeniu wszelkich prac konserwacyjnych maszyny, a przed rozpoczęciem jej eksploatacji, koniecznie należy dobrze i prawidłowo zamocować WSZYSTKIE OSŁONY I POKRYWY ZABEZPIECZAJĄCE. Wszystkie elementy połączeniowe muszą być założone i prawidłowo umocowane. WSZELKIE DZIAŁANIE NA SKRÓTY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA PRACOWNIKÓW LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA. þ NIGDY nie wolno nosić luźnej odzieży, krawatów ani swobodnie zwisających elementów takich, jak kolczyki, paski, czy sznurówki. NIGDY nie wolno nosić biżuterii takiej, jak zegarki na rękę, bransoletki, czy pierścionki. Długie włosy muszą być związane z tyłu głowy lub osłonięte obcisłą siatką na włosy. NIGDY nie wolno opierać się o granulator ani kłaść na nim rąk lub stóp, gdy jest eksploatowany lub otwarty do prac konserwacyjnych. NIGDY nie wolno stawać na pracującym granulatorze. þ OBROTY SILNIKÓW: Na maszynie wyraźnie zaznaczono wszystkie kierunki obrotów silnika granulatora. Należy zawsze sprawdzać prawidłowość obrotów silników. Nieprawidłowy kierunek obrotów może spowodować poważne uszkodzenie. þ UZIEMIENIE: Wszystkie podzespoły elektryczne w granulatorze muszą być uziemione zgodnie z lokalnymi normami i artykułem 20 National Electric Code (Krajowego Kodeksu Elektrycznego). þ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac serwisowych należy ZAWSZE ODŁĄCZYĆ ORAZ ODCIĄĆ główne zasilanie granulatora. þ NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ BLOKAD ZABEZPIECZAJĄCYCH. Mechaniczne i elektryczne blokady zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Nigdy, z ŻADNEGO powodu, nie wolno wprowadzać do nich modyfikacji ani ich usuwać. Prawidłowość ich działania powinien często sprawdzać wykwalifikowany mechanik. þ Bez pisemnej zgody firmy Cumberland NIGDY nie wolno modyfikować konfiguracji maszyny ani żadnego jej pojedynczego podzespołu. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa granulatora, instalacji i obsługi, znajduje się w American National Standard for Plastics Machinery Granulators, Pelletizers, and Dicers Used for Size Reduction of Plastics Construction, Care, and Use. ANSI B Już os dawna uznajemy wagę bezpieczeństwa i projektując oraz produkując swoje urządzenia pamiętamy przede wszystkim o bezpieczeństwie operatorów. Oczekujemy od użytkowników przestrzegania powyższych zaleceń, co zapewni rzeczywiste bezpieczeństwo operatorów. Numer biuletynu 9 z 43

11 Chapter 2: Opis działania 2-1 Omawiane modele i opis ogólny Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli od Serii 800 typu Beside-the-Press, 2025, 2035 i Rodzina granulatorów została skonstruowana do granulowania sztucznego tworzywa, takiego jak nadlewy wtryskowe, przetłoczone i małe części odpadowe. Granulator składa się z zasypu podawania, do którego podawany materiał przeznaczony do granulacji. Zasyp jest zamontowany na komorze cięcia, w której szereg noży obrotowych i przeciwnoży rozdrabnia materiał na granulki, których rozmiar jest ustalany otworami przesiewacza. Granulki opadają i gromadzą się w niżej znajdującym się pojemniku. Działanie granulatora, zasilanego silnikiem elektrycznym, jest sterowane z panelu sterowniczego. 2-2 Typowe wyposażenie i podzespoły Główne podzespoły granulatorów standardowych Należy zapoznać się z następującym wykazem i rysunkiem. 1. Zasyp podawania 2. Komora cięcia 3. Pojemnik na zgranulowany materiał 4. Pas napędu 5. panel sterowania 6. Silnik elektryczny Numer biuletynu 10 z 43

12 Wyposażenie opcjonalne: Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press oferują następujące opcje: Przenośnik Inne rozmiary oczek przesiewacza Układ dmuchawa / przenośnik powietrzny Pojemnikiem podciśnieniowy Specjalne napięcie robocze Dane techniczne Podawanie Zasyp podawania Komora cięcia Wirnik System cięcia Noże Od przodu lub od góry podawanie ręczne kolumnowa, skręcana wirnik z trzema nożami, z tarczami bocznymi działanie nożycowe z cięciem pod dwoma kątami stal narzędziowa UWAGA: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Rysunki i diagramy. 2-3 Funkcje bezpieczeństwa Granulatory są wyposażone w zabezpieczenia, które mają chronić pracowników i sam granulator. NIE wolno zdejmować ani manipulować takimi zabezpieczeniami. Zabezpieczenia zamontowane w granulatorze Wszystkie ruchome części napędu, w tym dwa koła pasowe i pas są zakryte osłoną, którą można zdjąć wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi i nie można jej założyć w prawidłowym położeniu bez używania specjalnych elementów mocujących. WARNING! Przed uruchomieniem granulatora należy zawsze upewnić się, czy osłona jest założona. Górna część komory cięcia jest chroniona przez zasyp podawania, przez który zasypywany jest materiał do granulacji, natomiast dolna część jest chroniona przez przesiewacz i podporę przesiewacza. Podzespoły te są mocowane dwoma pokrętłami gwintowanymi; ich odkręcenie zwalnia klucz wyłącznika bezpieczeństwa (patrz rysunek Numer biuletynu 11 z 43

13 poniżej); odkręcenie ich zwalnia klucz wyłącznika bezpieczeństwa, który odcina zasilanie silnika powodując zatrzymanie wirnika. Sposób otwierania granulatora jest tak skonstruowany, aby ograniczyć dostęp operatora, przy jednoczesnym całkowitym zatrzymaniu wirnika i wszystkich noży będących w ruchu. Umożliwienie szybszego dostępu operatora mogłoby być niebezpieczne, ponieważ doszłoby wówczas do ewentualnego kontaktu z obracającymi się ciągle nożami granulatora. Rysunek: Wyłącznik bezpieczeństwa Otwieranie granulatora Podświetlony przycisk Start/Stop znajdujący się na panelu sterowniczym (patrz rysunek poniżej) jest używany do obsługi granulatora. Aby zatrzymać granulator należy nacisnąć i wyciągnąć ten przycisk. Przed pracami konserwacyjnymi lub otwarciem granulatora, należy wykonać następującą procedurę: 2. Przyciskiem wyłączyć granulator. 3. Obrócić przełącznik odłącznika w położenie OFF i odciąć zasilanie. (Jeśli nie można odciąć zasilania, należy wyjąć bezpieczniki znajdujące się na panelu sterowniczym.) 4. Oznakować maszynę jako Nie działa. 5. Sprawdzić, czy wirnik całkowicie się zatrzymał. WARNING! Podczas zbliżania się do noży należy zakładać rękawice ochronne. Numer biuletynu 12 z 43

14 Przycisk Start/Stop Rysunek 7: Panel sterowniczy Numer biuletynu 13 z 43

15 Chapter 3: INSTALACJA 3-1 Rozpakowywanie urządzenia Miejsce wybrane na zamontowanie granulatora należy wcześniej przygotować. Rejon, w którym ma stanąć maszyna, powinien być czysty, równy i bez przeszkód. Podłoga w miejscu ustawienia maszyny powinna mieć zdolność łatwego wytrzymania masy maszyny. Granulator jest zamontowany na drewnianej podstawie, zablokowane oraz owinięty taśmą, aby uniemożliwić jego przesunięcie. Wszystkie niemalowane części podatne na korozję są pokryte doskonałym środkiem przeciwrdzewnym. Cała maszyna jest pokryta osłoną z polietylenu o dużej wytrzymałości w celu ochrony przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Granulatory są zazwyczaj wysyłane całkowicie zmontowane, jeśli rozmiar maszyny lub ustalenia dotyczące szczególnych warunków transportu nie wymagają ich częściowego demontażu. Jeśli kontrola po dostarczeniu nie wykazuje żadnych uszkodzeń przesyłki, należy rozpakować urządzenie zdejmując osłonę z polietylenu i taśmę. Z podstawy wyjąć kopertę z listą części, rysunkami montażowymi, schematami elektrycznymi i podręcznikiem. Teraz można podnieść maszynę z podstawy. Do tego celu idealnie nadaje się wózek widłowy, ale należy uważać, aby prawidłowo wsunąć widły z boku maszyny, pomiędzy kołami samonastawnymi a przewodem odprowadzającym zamontowanym pośrodku (patrz rysunek poniżej). Rysunek: Podnoszenie granulatora PRZESTROGA! Nie należy podnosić granulatora za pomocą żadnego wału ani wystającego elementu, a SZCZEGÓLNIE ZASYPU Numer biuletynu 14 z 43

16 3-2 Instalowanie granulatora UWAGA: Przed podniesieniem lub przesunięciem granulatora, sprawdzić masę względną wskazaną w dokumentacji przewozowej. Aby ułatwić podnoszenie za pomocą wózka widłowego, z granulatora wyjęto pojemnik, który jest zapakowany z częściami zamiennymi. Podczas używania wózka widłowego do przemieszczania granulatora, należy sprawdzić, czy jego unos i wymiary pozwalają na używanie go z granulatorem. Należy przy tym zachować ostrożność, by NIE uszkodzić delikatnych części. Aby podnieść maszynę za pomocą wózka widłowego, należy wsunąć widły pod jej podstawę (patrz rysunek poniżej). Gdy nie ma wózka widłowego, można użyć kabli lub pasów, pod warunkiem, że są wystarczająco wytrzymałe do utrzymania masy granulatora, a następnie wykonać procedurę podnoszenia. UWAGA: Podczas przemieszczania granulatora, ładunek musi pozostać w położeniu poziomym, niezależnie od rodzaju używanego sprzętu. Ustawianie granulatora UWAGA: Sprawdzić, czy podstawa, na której spoczywa granulator jest solidna i wypoziomowana, co zapewni sztywność granulatora i uniknięcie drgań. Zaleca się, żeby podłoga była wykonana z betonu zbrojonego i bardzo gładka. Postawić granulator na obszarze wystarczająco dużym, aby ze wszystkich stron była wystarczająca ilość miejsca dla operatora wykonującego prace konserwacyjne. Chociaż regulatory i podzespoły elektryczne są zgodne z normami oraz przepisami CEE i NEMA, maszyna musi zostać ustawiona w obszarze wolnym od wilgotności, zawilgocenia i wody. Granulator należy zamontować w zadaszonym pomieszczeniu, niezależnym od warunków pogodowych i z daleka od miejsc zbierania się wody na podłodze. Po ustawieniu granulatora, należy otworzyć przednią płytę, aby wsunąć pojemnik, jak to pokazano na rysunku poniżej. Numer biuletynu 15 z 43

17 Zaciski przewodów faz 3-3 Połączenia elektryczne Prawidłowe wykonanie połączeń elektrycznych maszyny, przez wykwalifikowanego elektryka, ze źródłem zasilania jest niezwykle ważne. (Patrz Diagram okablowania) Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być właściwie uziemione, aby chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie odłącznika z bezpiecznikiem i zablokowanego pomiędzy źródłem zasilania kompleksu a szafą elektryczną maszyny. PRZESTROGA! Przed podłączeniem zasilania, sprawdzić, czy rozmiar i pojemność kabla zasilania odpowiada mocy i natężeniu obciążenia wskazanego na tabliczce znamionowej granulatora oraz, czy wyłącznik odłącznika jest w położeniu OFF (wyłączony) Jeśli nie zostało to określone inaczej, granulator ma okablowanie na 480 volt, 60 Hz, 3 ph. Kabel zasilania ze źródła zasilania można poprowadzić bezpośrednio do panelu sterowniczego lub przez podstawę maszyny. Aby poprowadzić kabel przez podstawę granulatora, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć tylną pokrywę i od dołu wsunąć przewód zasilania do granulatora. 2. Przeciągnąć kabel zasilania przez właściwy otwór i wsunąć go do panelu sterowniczego przez złącze znajdujące się na podstawie. 3. Połączyć przewody trzech faz z właściwymi zaciskami wyłącznika głównego i połączyć przewód uziemienia z zaciskiem znajdującym się w pobliżu głównego wyłącznika odłącznika. (patrz rysunek poniżej) Rysunek: Połączenia elektryczne Numer biuletynu 16 z 43

18 3-4 Pierwszy rozruch Kontrole przed rozruchem Sprawdzanie komory cięcia Przed uruchomieniem granulatora, otworzyć komorę cięcia, aby sprawdzić, czy w czasie transportu i instalacji nie wpadły do niej obce przedmioty. W celu uniknięcia obrażeń podczas obsługi noży, należy zakładać grube rękawice ochronne. UWAGA: Ta operacja musi zostać wykonana przez operatora / technika konserwacji mechanicznej. Sprawdzić, czy w komorze cięcia nie ma obcych przedmiotów w następujący sposób: 1. Wyłączyć (OFF) i odizolować zasilanie granulatora lub wyjąć bezpieczniki z głównego panelu sterowniczego. 2. Otworzyć przednią płytę i wyjąć pojemnik. 3. Odkręcić pokrętła gwintowane i ostrożnie obniżyć przesiewacz. (patrz rysunek poniżej) 4. Odwrócić w tył zasyp podawania, aby uzyskać swobodny dostęp do komory cięcia. 5. Sprawdzić, czy w komorze cięcia nie ma obcych przedmiotów. 6. Sprawdzić prawidłowość momentu obrotowego przeciwnoża i noży wirnika oraz zgodność szczeliny z danymi technicznymi. 7. Po zakończeniu kontroli, zamknąć zasyp i przesiewacz, zamocować je odpowiednimi pokrętłami. 8. Wsunąć pojemnik i zamknąć tylną pokrywę i płytę przednią. Numer biuletynu 17 z 43

19 9. Zdjąć osłonę pasa napędowego odkręcając dziesięć (10) wkrętów mocujących. 10. Używając koła pasowego wirnika, ręcznie obrócić wirnik o co najmniej jeden pełny obrót. 11. Jeśli nie ma hałasów ostrzegawczych ani oznak tarcia oznacza to, że komora cięcia jest całkowicie pusta. Ponownie założyć osłonę pasa, usunąć blokady i włączyć zasilanie (ON). Sprawdzanie kierunku obrotów Prawidłowość kierunku obrotów wirnika należy sprawdzić w następujący sposób: 1. Ustawić odłącznik główny w położeniu ON (włączony). 2. Pociągnąć przycisk Start, aż silnik osiągnie prawidłową prędkość. 3. Nacisnąć przycisk Stop, aby zatrzymać silnik granulatora. 4. Przez właściwe okienko sprawdzić, czy kierunek obrotów wirnika jest zgodny z kierunkiem pokazanym na tabliczce ze strzałką znajdującej się ponad osłoną. Jeśli kierunek obrotów jest prawidłowy granulator jest gotowy do eksploatacji. Jeśli kierunek obrotów wirnika jest nieprawidłowy, należy odwrócić kierunek obrotów w następujący sposób: WARNING! Tę operację musi wykonać WYKWALIFIKOWANY ELEKTRYK.! 1. Odłączyć i zablokować zasilanie maszyny na wejściu źródła zasilania. Jeśli odłącznika nie można zablokować, wyjąć bezpieczniki. 2. Odwrócić dowolne dwa z trzech przewodów zasilania maszyny. Jeśli maszyna jest wyposażona w więcej niż jeden silnik i tylko jeden obraca się w nieprawidłowym kierunku, odwrócić dowolne dwa z trzech przewodów zasilania na przekaźniku nadmiarowym danego silnika. 3. Odblokować zasilanie i ustawić odłącznik w położeniu On (włączony). (Jeśli jest to konieczne, wymienić bezpieczniki.) 4. Ponownie sprawdzić prawidłowość obrotów silników. Numer biuletynu 18 z 43

20 Rysunek: Sprawdzanie szczeliny noża Testowanie przełączników blokujących Przy zamkniętej komorze cięcia i ramie przesiewacza oraz przy włączonym zasilaniu, należy wykonać następujący test: 1. Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić granulator. 2. Przy pracującym granulatorze poluzować pokrętło ręczne na przedniej płycie dostępu, aby sprawdzić, czy przełącznik blokady odcina maszynę od zasilania. Jeśli pokrętło ręczne jest całkowicie wykręcone i zasilanie nie odłącza się, przełącznik blokujący nie działa i należy znaleźć przyczynę tego uszkodzenia. 3. Wyłączyć i odizolować zasilanie. 4. Elektryk powinien sprawdzić wyłącznik blokady na zasypie, aby naprawić nieprawidłowe działanie. 5. Jeśli jest to konieczne, załączyć wkręt siłownika blokady ramy przesiewacza. Po zakończeniu powyższych procedur, zamknąć panel sterowniczy. Odblokować zasilanie lub włożyć bezpieczniki w panel zasilania, przekręcając przełącznik odłącznika w położenie On. Pociągnąć przycisk Start i zwolnić dopiero wtedy, gdy silnik ponownie się uruchomi, następnie ponownie sprawdzić, czy wirnik obraca się w prawidłowym kierunku. Sprawdzanie położenia noża UWAGA: Ta operacja musi zostać wykonana przez operatora lub technika konserwacji mechanicznej. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w maszynie, należy użyć szczelinomierza do sprawdzenia odległości pomiędzy przeciwnożami a nożami wirnika (szczelina noży). Aby uzyskać dostęp do komory cięcia, należy wykonać te same czynności i przestrzegać tych samych środków ostrożności, jak podane w Części Sprawdzanie komory cięcia. Przed rozpoczęciem sprawdzania, zaleca się zablokowanie wirnika, aby uniknąć jakichkolwiek przypadkowych obrotów. Po bezpiecznym uzyskaniu dostępu do komory cięcia, szczelinomierzem sprawdzić aktualną odległość pomiędzy przeciwnożami a nożami wirnika (patrz rysunek poniżej). Numer biuletynu 19 z 43

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30

Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Instrukcja obsługi Duże zaworyetied Duże zaworyfisherr ET i ED NPS12do16iNPS30 Spis treści Wstęp... 1 Zakres instrukcji... 1 Usługi edukacyjne... 2 Opis... 3 Dane techniczne... 4 Instalacja... 4 Obsługa...

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2

Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 Naprawa-części zamienne Układ dozownika Reactor 2 E-30 i E-XP2 333480C PL Układ elektrycznego, podgrzewanego dozownika wielu składników. Do natryskiwania powłok polimocznikowych i pianek poliuretanowych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali.

Mamy za cel uświadomienie każdego pracownika huty czy odlewni o zagrożeniach wynikających z pracy przy topieniu metali. 1 POTRZEBA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA Praca przy ciekłym metalu zawsze była i jest niebezpieczna. W przeszłości wysokie temperatury, hałas i dym będący efektem spalania w piecach płomieniowych ustawicznie

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi

Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi Zastosowanie mają aktualne warunki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie... Instrukcja obsługi S-10, S-11 Przetwornik ciśnienia www.wikapolska.pl WIKA Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika

2354235 11/2008. Altivar 12. Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych. Podręcznik Użytkownika 2354235 11/2008 Altivar 12 Przemienniki częstotliwości do silników asynchronicznych Podręcznik Użytkownika Zawartość podręcznika Ważne informacje 4 Przed przystąpieniem do pracy 5 Struktura Instrukcji

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E

Instrukcja montażu. Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Instrukcja montażu Gazowy grzejnik wody przepływowej C 11 E Spis treści WSTĘP 1 Przewodnik po instrukcji...2 1.1 Dokumentacja produktu...2 1.2 Powiązane dokumenty...2 1.3 Objaśnienia symboli...2 2 Opis

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo