Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045"

Transkrypt

1 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania w przyszłości: Realizujemy zobowiązanie kontynuowania programu nieprzerwanego ulepszania produktów. Dane techniczne, wygląd i wymiary podane w niniejszym podręczniku podlegają zmianie bez zawiadamiania. Nr DCN Copyright 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone.

2 Informacje o transporcie Rozpakowywanie i kontrola Odbiorca powinien skontrolować granulator w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń transportowych. Należy dokładnie skontrolować urządzenie w poszukiwaniu uszkodzeń, do jakich mogło dojść w transporcie, jak na przykład uszkodzone lub luźne okablowanie i podzespoły, leżący luzem sprzęt i wkręty montażowe itp. W przypadku uszkodzeń transportowych Zgodnie z warunkami kontraktu z przewoźnikiem odpowiedzialność wysyłającego kończy się w czasie i miejscu wysyłki. W wypadku odkrycia uszkodzenia należy zawiadomić lokalnego przedstawiciela przewoźnika. Przechowywać uszkodzone towary i materiał opakowania do przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela. Nie należy zwracać żadnych towarów, zanim firma transportowa nie zakończy kontroli i nie wyda autoryzacji. Wystąpić z roszczeniem wobec firmy transportowej. Uzasadnić roszczenie powołując się na raport przedstawiciela firmy transportowej. Poświadczona kopia naszej faktury jest dostępna na żądanie. Oryginalny list przewozowy jest dołączony do naszej oryginalnej faktury. Jeśli przesyłka została opłacona z góry, proszę napisać do nas w celu uzyskania rachunku za transport. Poinformować dział obsługi klientów o chęci uzyskania pomocy i numeru RMA (return material authorisation autoryzacji zwracanych materiałów). Jeśli dostawa nie jest kompletna Sprawdzić specyfikację towarową, ponieważ są w niej umieszczone pozycje ponownie zamówione. Odbiorca powinien otrzymać: þ List przewozowy þ Specyfikację towarową þ Pakiet instrukcji obsługi i instalacji þ Rysunki ideowe układu elektrycznego i rozplanowania panelu þ Podręczniki z instrukcjami dotyczącymi podzespołów Odbiorca powinien ponownie skontrolować kontener i materiał opakowania, aby upewnić się, że w czasie rozpakowywania nie przeoczył żadnych mniejszych części. Jeśli dostawa nie jest prawidłowa Jeśli przesyłka nie zawiera tego, co zamówił użytkownik, prosimy skontaktować się niezwłocznie z działem części i obsługi pod numer telefonu [847] Należy mieć przy sobie numer zamówienia i numer pozycji. Odbiorca powinien zatrzymać takie elementy do czasu otrzymania instrukcji sposobu dokonania przesyłki. Numer biuletynu ii

3 Zwroty Nie należy zwracać żadnych uszkodzonych ani niewłaściwych elementów przed otrzymaniem instrukcji sposobu dokonania przesyłki. Numer biuletynu iii

4 Please note that our address and phone information has changed. Please reference this page for updated contact information. Parts and Service Department The ACS Customer Service Group will provide your company with genuine OEM quality parts manufactured to engineering design specifications, which will maximize your equipment s performance and efficiency. To assist in expediting your phone or fax order, please have the model and serial number of your unit when you contact us. A customer replacement parts list is included in this manual for your convenience. ACS welcomes inquiries on all your parts needs and is dedicated to providing excellent customer service. For immediate assistance, please contact: North, Central and South America, 8am 5pm CST +1 (800) for drying, conveying, heating and cooling and automation. For size reduction: +1 (800) North America, emergencies after 5pm CST (847) North America Mexico, Central & South America Europe, Middle East & Africa India Asia/Australia Sales and Contracting Department Our products are sold by a worldwide network of independent sales representatives. Contact our Sales Department for the name of the sales representative nearest you. Let us install your system. The Contract Department offers any or all of these services: project planning; system packages including drawings; equipment, labor, and construction materials; and union or non-union installations. For assistance with your sales or system contracting needs please Call: North, Central and South America +1 (262) or +1 (847) Monday Friday, 8am 5pm CST Europe/Middle East/Africa India Asia/Australia Facilities: ACS offers facilities around the world to service you no matter where you are located. For more information, please visit us at United States: ACS Schaumburg Corporate Offices 1100 E. Woodfield Road Suite 588 Schaumburg, IL Phone: Fax: ACS New Berlin Manufacturing Facility 2900 S. 160 th Street New Berlin, WI Phone : Fax: Asia/Australia: ACS Suzhou 109 Xingpu Road SIP Suzhou, China Phone: Fax: Europe/Middle East/Africa: ACS Warsaw Ul. Działkowa Warszawa Phone: Fax: India ACS India Gat No. 191/1, Sandbhor Complex Mhalunge, Chakan, Tal Khed, Dist. Pune , India Phone: Fax:

5 Spis treści CHAPTER 1: BEZPIECZEŃSTWO Jak korzystać z niniejszej Instrukcji... 5 Symbole bezpieczeństwa użyte w niniejszym podręczniku Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Odpowiedzialność Ostrzeżenia oraz środki ostrożności... 8 CHAPTER 2: OPIS DZIAŁANIA Omawiane modele i opis ogólny Typowe wyposażenie i podzespoły Funkcje bezpieczeństwa CHAPTER 3: INSTALACJA Rozpakowywanie urządzenia Instalowanie granulatora Połączenia elektryczne Pierwszy rozruch CHAPTER 4: OBSŁUGA Uruchamianie Procedury podczas obsługi Wyłączanie CHAPTER 5: KONSERWACJA Plan konserwacji zapobiegawczej Konserwacja zapobiegawcza i korekcyjna CHAPTER 6: WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK Wstęp CHAPTER 7: ZAŁĄCZNIK Zasady zwrotu produktów Parametry techniczne Rysunki i diagramy Części zamienne Pomoc techniczna Wydział Części Dział Obsługi - Service Department Dział Sprzedaży - Sales Department Dział Kontraktów - Contracting Department Numer biuletynu iv

6 Chapter 1: Bezpieczeństwo 1-1 Jak korzystać z niniejszej Instrukcji Z niniejszej Instrukcji należy sięgać jako do źródła wiedzy o instalacji, obsługi i konserwacji granulatora. Zadaniem podręcznika jest służenie pomocą pracownikom w stosowaniu skutecznych, sprawdzonych technik, które będą zwiększać produkcję. Niniejsza Instrukcja omawia jedynie niewielkie prace z zakresu konserwacji naprawczej. Przed uprzednim skontaktowaniem się z technikiem serwisu nie należy wykonywać żadnych prac konserwacyjnych. Część Opis funkcji wskazuje omawiane modele, standardowe funkcje i zabezpieczenia. Pozostałe części niniejszego podręcznika zawierają instrukcje instalowania, procedury wstępne, rozruchu, konserwacji zapobiegawczej i napraw. Instrukcje dotyczące instalacji zawierają wszystkie dane wymagane do odbioru, rozpakowywania, kontroli odbiorczej i ustawiania granulatora. Możemy zapewnić usługę przeszkolonego technika fabrycznego, za symboliczną opłatą, który pomoże w szkoleniu operatora (lub operatorów) użytkownika. Ta część zawiera instrukcje, kontrole i regulacje, które należy wykonać przed rozpoczęciem eksploatacji granulatora. Zadaniem tych instrukcji jest uzupełnienie standardowych procedur zakładowych wykonywanych w ciągu zmian roboczych, codziennie i cotygodniowo. Rozdział Obsługa zawiera opis regulatorów elektrycznych i mechanicznych oraz informacje na temat bezpiecznej i wydajnej obsługi granulatora. Rozdział Konserwacja ma służyć zarówno jako źródło szczegółowych instrukcji dotyczących montażu i demontażu elementów granulatora wymagających serwisowania. Części dotyczące konserwacji zapobiegawczej mają zapewnić doskonałą i długą eksploatację granulatora. Rozdział Wykrywanie i usuwanie usterek służy jako przewodnik wykrywania najczęstszych problemów. Wymieniono potencjalne problemy, możliwe przyczyny oraz sposoby ich usuwania Załącznik zawiera dane techniczne, rysunki, schematy, wykazy części i dostępne opcje. Lista części zamiennych jest podana wraz z numerami katalogowymi oraz obejmuje części przeznaczone do konkretnego modelu maszyny i jest dołączona do dokumentacji przesyłki. Przed zakupem części zamiennych należy sprawdzić dane na tej liście. Podczas zamawiania należy dysponować numerem seryjnym i numerem modelu swojej maszyny. Symbole bezpieczeństwa użyte w niniejszym podręczniku Do alarmowania użytkownika o ewentualnych zagrożeniach dla zdrowia użyto następujących symboli bezpieczeństwa. Aby uniknąć ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa umieszczonych obok symboli. Numer biuletynu 5 z 43

7 DANGER! NIEBEZPIECZEŃSTWO sygnalizuje nieuchronnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej nie unikniemy, spowoduje śmierć lub uszczerbek na zdrowiu. WARNING! OSTRZEŻENIE sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację lub działanie, którego skutkiem, w razie nie podjęcia środków zapobiegawczych, może być uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. OSTRZEŻENIE sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytuację lub działanie, której skutkiem w razie nie podjęcia środków zapobiegawczych, może być niewielki lub średni uszczerbek na zdrowi. Numer biuletynu 6 z 43

8 1-2 Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa Niniejsza maszyna używa noży do wykonywania działań, do których są przeznaczone. W związku z tym, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas obsługiwania i konserwowania maszyny może stanowić zagrożenie. Przepisy te wszyscy pracownicy mający kontakt z obsługą maszyny powinni przeczytać, zrozumieć i co pewien czas odnawiać ich znajomość. Nigdy nie wolno obsługiwać ani demontować żadnych podzespołów maszyny zabezpieczonych elementami mocującymi, do których zdjęcia należy użyć jakichkolwiek kluczy, jeśli silnik nie jest elektrycznie odizolowany, a wirnik nie jest całkowicie zatrzymany. Nigdy nie wolno obsługiwać maszyny ani impulsować silnika, jeśli komora cięcia, zsypnia odrzutu i pokrywy nie są zamontowane. Nie wolno obchodzić zabezpieczeń. Przed usunięciem zakleszczenia lub wykonaniem prac konserwacyjnych, należy wyłączyć i odizolować elektrycznie silnik. Sprawdzić, czy wirnik całkowicie się zatrzymał. Podczas usuwania zakleszczenia nie wolno wsuwać rąk do maszyny. Jeśli silniki nie są elektrycznie odizolowane, wirnik i walce nie zostaną całkowicie zatrzymane, nie wolno zbliżać żadnej części ciała do otworów podajnika walcowego ani do obszaru wyrzutu. Nigdy nie wolno wsuwać palców przez otwory w przesiewaczu. Sprawdzić, czy paski klinowe są prawidłowo wyrównane i maksymalnie napięte. Podczas sprawdzania, czy wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone zawsze należy zachować najwyższą ostrożność. Śruby noży wirnika mogą się obluzować podczas eksploatacji maszyny. Chociaż śruby noży wirnika mają drobne gwinty, aby drgania ich z łatwością nie obluzowały, należy często sprawdzać ich dokręcenie. Niniejsza maszyna jest przeznaczona do granulowania sztucznego tworzywa. Nie wolno wrzucać do niej żadnych innych materiałów. 1-3 Odpowiedzialność Maszyny te zostały tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo operatora podczas eksploatacji i konserwacji w warunkach zgodnych z normą i zgodnie z instrukcjami. Wszyscy pracownicy zaangażowani w użytkowanie tej maszyny powinni znać jej obsługę opisaną w niniejszej instrukcji. Prawidłowa obsługa maszyny oznacza bezpieczeństwo operatora i wszystkich osób pracujących w jej pobliżu. Zapoznanie się z materiałami, przeglądem, ograniczeniami prędkości, przesiewaczami i konserwacją osłon oraz ogólnymi obowiązkami użytkownika pomoże w poznaniu obszarów, które ewentualnie wymagają większej uwagi w związku z zagrożeniami. Każda osoba musi być odpowiedzialna za przestrzeganie podanych zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich przestróg, ostrzeżeń i znaków bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z nimi. Wszystkie rzeczywiste lub potencjalnie niebezpieczne obszary muszą być zgłaszane bezpośrednim przełożonym. Numer biuletynu 7 z 43

9 1-4 Ostrzeżenia oraz środki ostrożności Granulatory firmy Cumberland są tak skonstruowane, aby zapewniały bezpieczną i niezawodną eksploatację, gdy zostaną zainstalowane i są obsługiwane zgodnie z danymi konstrukcyjnymi, przy przestrzeganiu krajowych i lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Żeby zapobiec obrażeniom ciała lub uszkodzeniom tego granulatora podczas jego instalowania, eksploatacji lub konserwacji należy zachować dobrą ocenę fachową i przestrzegać bezpiecznych warunków pracy. þ POZNAJ I PRZESTRZEGAJ przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy z granulatorami obowiązujących w twojej firmie. þ PRZEMIESZCZANIE LUB PODNOSZENIA GRANULATORA: Chociaż nasze urządzenia są tak budowane i konstruowane, aby wytrzymały najtrudniejsze warunki pracy, to w czasie przemieszczania maszyny po podłodze lub podnoszenia jej, należy zachować ostrożność. Jeśli podczas przemieszczania granulatora zostanie wywarty nacisk na arkusze blachy obudowy, szafy elektryczne lub małe wsporniki, może dojść do ich uszkodzenia. Podczas podnoszenia granulatora należy uwzględnić masę całkowitą maszyny oraz udźwig urządzeń podnoszących. (Masy i wymiary maszyny są podane w kartach danych technicznych granulatorów). þ MIEJSCE USTAWIENIA GRANULATORA: Wokół urządzenia należy pozostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca pozwalającego na otwarcie maszyny w celu dojścia do noży, przesiewacza w czasie rutynowych konserwacji lub na czas czyszczenia. Ludzie wykonujący prace serwisowe powinni być dobrze widoczni dzięki zapewnieniu odpowiedniej ilości miejsca w rejonie prac, co zmniejszy ewentualne zagrożenie dla bezpieczeństwa. þ UTRZYMANIE PORZĄDKU: Obszar prac należy utrzymywać w czystości i porządku, co pozwoli na bezpieczne poruszanie się wokół granulatora w czasie jego eksploatacji lub konserwacji. Na maszynie ani w pobliżu maszyny nie należy pozostawiać żadnych narzędzi ręcznych ani innych przedmiotów metalowych. Wszelkie narzędzia lub inne przedmioty metalowe, które przez pomyłkę wpadną do wlotu kosza zasypowego mogą spowodować poważne uszkodzenie podzespołów znajdujących się wewnątrz komory cięcia i komory przesiewacza. þ Podczas serwisowania lub eksploatacji maszyny PRACOWNICY MUSZĄ ZAWSZE NOSIĆ OKULARY OCHRONNE LUB MASKĘ TWARZOWĄ. Chociaż nasze maszyny są tak skonstruowane, aby zapewnić maksymalna kontrolę nad ruchem powrotnym, należy zachować ostrożność w pobliżu wlotu zasypu, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym odrzutem materiału. þ Podczas granulowania lub po zadaniu materiałów bardzo twardych lub powodujących duży hałas konieczne może być stosowanie OCHRONNIKÓW SŁUCHU. Occupational Safety and Health Act (ustawa o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w związku z wykonywanym zawodem) z 1970 roku zawiera wytyczne w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Permissible Noise Exposures - OSHA ), których należy przestrzegać. þ NIGDY nie wolno obsługiwać granulatora, na którym nie ma zamontowanych i sprawnych wszystkich osłon i blokad. þ Należy PRZESTRZEGAĆ wszystkich ostrzeżeń, przestróg i informacji o niebezpieczeństwie umieszczonych na tabliczkach zamocowanych na urządzeniach. Numer biuletynu 8 z 43

10 þ Po zakończeniu wszelkich prac konserwacyjnych maszyny, a przed rozpoczęciem jej eksploatacji, koniecznie należy dobrze i prawidłowo zamocować WSZYSTKIE OSŁONY I POKRYWY ZABEZPIECZAJĄCE. Wszystkie elementy połączeniowe muszą być założone i prawidłowo umocowane. WSZELKIE DZIAŁANIE NA SKRÓTY MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA CIAŁA PRACOWNIKÓW LUB USZKODZENIE URZĄDZENIA. þ NIGDY nie wolno nosić luźnej odzieży, krawatów ani swobodnie zwisających elementów takich, jak kolczyki, paski, czy sznurówki. NIGDY nie wolno nosić biżuterii takiej, jak zegarki na rękę, bransoletki, czy pierścionki. Długie włosy muszą być związane z tyłu głowy lub osłonięte obcisłą siatką na włosy. NIGDY nie wolno opierać się o granulator ani kłaść na nim rąk lub stóp, gdy jest eksploatowany lub otwarty do prac konserwacyjnych. NIGDY nie wolno stawać na pracującym granulatorze. þ OBROTY SILNIKÓW: Na maszynie wyraźnie zaznaczono wszystkie kierunki obrotów silnika granulatora. Należy zawsze sprawdzać prawidłowość obrotów silników. Nieprawidłowy kierunek obrotów może spowodować poważne uszkodzenie. þ UZIEMIENIE: Wszystkie podzespoły elektryczne w granulatorze muszą być uziemione zgodnie z lokalnymi normami i artykułem 20 National Electric Code (Krajowego Kodeksu Elektrycznego). þ Przed wykonaniem jakichkolwiek prac serwisowych należy ZAWSZE ODŁĄCZYĆ ORAZ ODCIĄĆ główne zasilanie granulatora. þ NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ BLOKAD ZABEZPIECZAJĄCYCH. Mechaniczne i elektryczne blokady zabezpieczające zapewniają bezpieczeństwo pracowników. Nigdy, z ŻADNEGO powodu, nie wolno wprowadzać do nich modyfikacji ani ich usuwać. Prawidłowość ich działania powinien często sprawdzać wykwalifikowany mechanik. þ Bez pisemnej zgody firmy Cumberland NIGDY nie wolno modyfikować konfiguracji maszyny ani żadnego jej pojedynczego podzespołu. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa granulatora, instalacji i obsługi, znajduje się w American National Standard for Plastics Machinery Granulators, Pelletizers, and Dicers Used for Size Reduction of Plastics Construction, Care, and Use. ANSI B Już os dawna uznajemy wagę bezpieczeństwa i projektując oraz produkując swoje urządzenia pamiętamy przede wszystkim o bezpieczeństwie operatorów. Oczekujemy od użytkowników przestrzegania powyższych zaleceń, co zapewni rzeczywiste bezpieczeństwo operatorów. Numer biuletynu 9 z 43

11 Chapter 2: Opis działania 2-1 Omawiane modele i opis ogólny Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modeli od Serii 800 typu Beside-the-Press, 2025, 2035 i Rodzina granulatorów została skonstruowana do granulowania sztucznego tworzywa, takiego jak nadlewy wtryskowe, przetłoczone i małe części odpadowe. Granulator składa się z zasypu podawania, do którego podawany materiał przeznaczony do granulacji. Zasyp jest zamontowany na komorze cięcia, w której szereg noży obrotowych i przeciwnoży rozdrabnia materiał na granulki, których rozmiar jest ustalany otworami przesiewacza. Granulki opadają i gromadzą się w niżej znajdującym się pojemniku. Działanie granulatora, zasilanego silnikiem elektrycznym, jest sterowane z panelu sterowniczego. 2-2 Typowe wyposażenie i podzespoły Główne podzespoły granulatorów standardowych Należy zapoznać się z następującym wykazem i rysunkiem. 1. Zasyp podawania 2. Komora cięcia 3. Pojemnik na zgranulowany materiał 4. Pas napędu 5. panel sterowania 6. Silnik elektryczny Numer biuletynu 10 z 43

12 Wyposażenie opcjonalne: Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press oferują następujące opcje: Przenośnik Inne rozmiary oczek przesiewacza Układ dmuchawa / przenośnik powietrzny Pojemnikiem podciśnieniowy Specjalne napięcie robocze Dane techniczne Podawanie Zasyp podawania Komora cięcia Wirnik System cięcia Noże Od przodu lub od góry podawanie ręczne kolumnowa, skręcana wirnik z trzema nożami, z tarczami bocznymi działanie nożycowe z cięciem pod dwoma kątami stal narzędziowa UWAGA: Więcej informacji znajduje się w rozdziale Rysunki i diagramy. 2-3 Funkcje bezpieczeństwa Granulatory są wyposażone w zabezpieczenia, które mają chronić pracowników i sam granulator. NIE wolno zdejmować ani manipulować takimi zabezpieczeniami. Zabezpieczenia zamontowane w granulatorze Wszystkie ruchome części napędu, w tym dwa koła pasowe i pas są zakryte osłoną, którą można zdjąć wyłącznie za pomocą specjalnych narzędzi i nie można jej założyć w prawidłowym położeniu bez używania specjalnych elementów mocujących. WARNING! Przed uruchomieniem granulatora należy zawsze upewnić się, czy osłona jest założona. Górna część komory cięcia jest chroniona przez zasyp podawania, przez który zasypywany jest materiał do granulacji, natomiast dolna część jest chroniona przez przesiewacz i podporę przesiewacza. Podzespoły te są mocowane dwoma pokrętłami gwintowanymi; ich odkręcenie zwalnia klucz wyłącznika bezpieczeństwa (patrz rysunek Numer biuletynu 11 z 43

13 poniżej); odkręcenie ich zwalnia klucz wyłącznika bezpieczeństwa, który odcina zasilanie silnika powodując zatrzymanie wirnika. Sposób otwierania granulatora jest tak skonstruowany, aby ograniczyć dostęp operatora, przy jednoczesnym całkowitym zatrzymaniu wirnika i wszystkich noży będących w ruchu. Umożliwienie szybszego dostępu operatora mogłoby być niebezpieczne, ponieważ doszłoby wówczas do ewentualnego kontaktu z obracającymi się ciągle nożami granulatora. Rysunek: Wyłącznik bezpieczeństwa Otwieranie granulatora Podświetlony przycisk Start/Stop znajdujący się na panelu sterowniczym (patrz rysunek poniżej) jest używany do obsługi granulatora. Aby zatrzymać granulator należy nacisnąć i wyciągnąć ten przycisk. Przed pracami konserwacyjnymi lub otwarciem granulatora, należy wykonać następującą procedurę: 2. Przyciskiem wyłączyć granulator. 3. Obrócić przełącznik odłącznika w położenie OFF i odciąć zasilanie. (Jeśli nie można odciąć zasilania, należy wyjąć bezpieczniki znajdujące się na panelu sterowniczym.) 4. Oznakować maszynę jako Nie działa. 5. Sprawdzić, czy wirnik całkowicie się zatrzymał. WARNING! Podczas zbliżania się do noży należy zakładać rękawice ochronne. Numer biuletynu 12 z 43

14 Przycisk Start/Stop Rysunek 7: Panel sterowniczy Numer biuletynu 13 z 43

15 Chapter 3: INSTALACJA 3-1 Rozpakowywanie urządzenia Miejsce wybrane na zamontowanie granulatora należy wcześniej przygotować. Rejon, w którym ma stanąć maszyna, powinien być czysty, równy i bez przeszkód. Podłoga w miejscu ustawienia maszyny powinna mieć zdolność łatwego wytrzymania masy maszyny. Granulator jest zamontowany na drewnianej podstawie, zablokowane oraz owinięty taśmą, aby uniemożliwić jego przesunięcie. Wszystkie niemalowane części podatne na korozję są pokryte doskonałym środkiem przeciwrdzewnym. Cała maszyna jest pokryta osłoną z polietylenu o dużej wytrzymałości w celu ochrony przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Granulatory są zazwyczaj wysyłane całkowicie zmontowane, jeśli rozmiar maszyny lub ustalenia dotyczące szczególnych warunków transportu nie wymagają ich częściowego demontażu. Jeśli kontrola po dostarczeniu nie wykazuje żadnych uszkodzeń przesyłki, należy rozpakować urządzenie zdejmując osłonę z polietylenu i taśmę. Z podstawy wyjąć kopertę z listą części, rysunkami montażowymi, schematami elektrycznymi i podręcznikiem. Teraz można podnieść maszynę z podstawy. Do tego celu idealnie nadaje się wózek widłowy, ale należy uważać, aby prawidłowo wsunąć widły z boku maszyny, pomiędzy kołami samonastawnymi a przewodem odprowadzającym zamontowanym pośrodku (patrz rysunek poniżej). Rysunek: Podnoszenie granulatora PRZESTROGA! Nie należy podnosić granulatora za pomocą żadnego wału ani wystającego elementu, a SZCZEGÓLNIE ZASYPU Numer biuletynu 14 z 43

16 3-2 Instalowanie granulatora UWAGA: Przed podniesieniem lub przesunięciem granulatora, sprawdzić masę względną wskazaną w dokumentacji przewozowej. Aby ułatwić podnoszenie za pomocą wózka widłowego, z granulatora wyjęto pojemnik, który jest zapakowany z częściami zamiennymi. Podczas używania wózka widłowego do przemieszczania granulatora, należy sprawdzić, czy jego unos i wymiary pozwalają na używanie go z granulatorem. Należy przy tym zachować ostrożność, by NIE uszkodzić delikatnych części. Aby podnieść maszynę za pomocą wózka widłowego, należy wsunąć widły pod jej podstawę (patrz rysunek poniżej). Gdy nie ma wózka widłowego, można użyć kabli lub pasów, pod warunkiem, że są wystarczająco wytrzymałe do utrzymania masy granulatora, a następnie wykonać procedurę podnoszenia. UWAGA: Podczas przemieszczania granulatora, ładunek musi pozostać w położeniu poziomym, niezależnie od rodzaju używanego sprzętu. Ustawianie granulatora UWAGA: Sprawdzić, czy podstawa, na której spoczywa granulator jest solidna i wypoziomowana, co zapewni sztywność granulatora i uniknięcie drgań. Zaleca się, żeby podłoga była wykonana z betonu zbrojonego i bardzo gładka. Postawić granulator na obszarze wystarczająco dużym, aby ze wszystkich stron była wystarczająca ilość miejsca dla operatora wykonującego prace konserwacyjne. Chociaż regulatory i podzespoły elektryczne są zgodne z normami oraz przepisami CEE i NEMA, maszyna musi zostać ustawiona w obszarze wolnym od wilgotności, zawilgocenia i wody. Granulator należy zamontować w zadaszonym pomieszczeniu, niezależnym od warunków pogodowych i z daleka od miejsc zbierania się wody na podłodze. Po ustawieniu granulatora, należy otworzyć przednią płytę, aby wsunąć pojemnik, jak to pokazano na rysunku poniżej. Numer biuletynu 15 z 43

17 Zaciski przewodów faz 3-3 Połączenia elektryczne Prawidłowe wykonanie połączeń elektrycznych maszyny, przez wykwalifikowanego elektryka, ze źródłem zasilania jest niezwykle ważne. (Patrz Diagram okablowania) Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być właściwie uziemione, aby chronić pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Zdecydowanie zaleca się zainstalowanie odłącznika z bezpiecznikiem i zablokowanego pomiędzy źródłem zasilania kompleksu a szafą elektryczną maszyny. PRZESTROGA! Przed podłączeniem zasilania, sprawdzić, czy rozmiar i pojemność kabla zasilania odpowiada mocy i natężeniu obciążenia wskazanego na tabliczce znamionowej granulatora oraz, czy wyłącznik odłącznika jest w położeniu OFF (wyłączony) Jeśli nie zostało to określone inaczej, granulator ma okablowanie na 480 volt, 60 Hz, 3 ph. Kabel zasilania ze źródła zasilania można poprowadzić bezpośrednio do panelu sterowniczego lub przez podstawę maszyny. Aby poprowadzić kabel przez podstawę granulatora, należy wykonać następujące czynności: 1. Otworzyć tylną pokrywę i od dołu wsunąć przewód zasilania do granulatora. 2. Przeciągnąć kabel zasilania przez właściwy otwór i wsunąć go do panelu sterowniczego przez złącze znajdujące się na podstawie. 3. Połączyć przewody trzech faz z właściwymi zaciskami wyłącznika głównego i połączyć przewód uziemienia z zaciskiem znajdującym się w pobliżu głównego wyłącznika odłącznika. (patrz rysunek poniżej) Rysunek: Połączenia elektryczne Numer biuletynu 16 z 43

18 3-4 Pierwszy rozruch Kontrole przed rozruchem Sprawdzanie komory cięcia Przed uruchomieniem granulatora, otworzyć komorę cięcia, aby sprawdzić, czy w czasie transportu i instalacji nie wpadły do niej obce przedmioty. W celu uniknięcia obrażeń podczas obsługi noży, należy zakładać grube rękawice ochronne. UWAGA: Ta operacja musi zostać wykonana przez operatora / technika konserwacji mechanicznej. Sprawdzić, czy w komorze cięcia nie ma obcych przedmiotów w następujący sposób: 1. Wyłączyć (OFF) i odizolować zasilanie granulatora lub wyjąć bezpieczniki z głównego panelu sterowniczego. 2. Otworzyć przednią płytę i wyjąć pojemnik. 3. Odkręcić pokrętła gwintowane i ostrożnie obniżyć przesiewacz. (patrz rysunek poniżej) 4. Odwrócić w tył zasyp podawania, aby uzyskać swobodny dostęp do komory cięcia. 5. Sprawdzić, czy w komorze cięcia nie ma obcych przedmiotów. 6. Sprawdzić prawidłowość momentu obrotowego przeciwnoża i noży wirnika oraz zgodność szczeliny z danymi technicznymi. 7. Po zakończeniu kontroli, zamknąć zasyp i przesiewacz, zamocować je odpowiednimi pokrętłami. 8. Wsunąć pojemnik i zamknąć tylną pokrywę i płytę przednią. Numer biuletynu 17 z 43

19 9. Zdjąć osłonę pasa napędowego odkręcając dziesięć (10) wkrętów mocujących. 10. Używając koła pasowego wirnika, ręcznie obrócić wirnik o co najmniej jeden pełny obrót. 11. Jeśli nie ma hałasów ostrzegawczych ani oznak tarcia oznacza to, że komora cięcia jest całkowicie pusta. Ponownie założyć osłonę pasa, usunąć blokady i włączyć zasilanie (ON). Sprawdzanie kierunku obrotów Prawidłowość kierunku obrotów wirnika należy sprawdzić w następujący sposób: 1. Ustawić odłącznik główny w położeniu ON (włączony). 2. Pociągnąć przycisk Start, aż silnik osiągnie prawidłową prędkość. 3. Nacisnąć przycisk Stop, aby zatrzymać silnik granulatora. 4. Przez właściwe okienko sprawdzić, czy kierunek obrotów wirnika jest zgodny z kierunkiem pokazanym na tabliczce ze strzałką znajdującej się ponad osłoną. Jeśli kierunek obrotów jest prawidłowy granulator jest gotowy do eksploatacji. Jeśli kierunek obrotów wirnika jest nieprawidłowy, należy odwrócić kierunek obrotów w następujący sposób: WARNING! Tę operację musi wykonać WYKWALIFIKOWANY ELEKTRYK.! 1. Odłączyć i zablokować zasilanie maszyny na wejściu źródła zasilania. Jeśli odłącznika nie można zablokować, wyjąć bezpieczniki. 2. Odwrócić dowolne dwa z trzech przewodów zasilania maszyny. Jeśli maszyna jest wyposażona w więcej niż jeden silnik i tylko jeden obraca się w nieprawidłowym kierunku, odwrócić dowolne dwa z trzech przewodów zasilania na przekaźniku nadmiarowym danego silnika. 3. Odblokować zasilanie i ustawić odłącznik w położeniu On (włączony). (Jeśli jest to konieczne, wymienić bezpieczniki.) 4. Ponownie sprawdzić prawidłowość obrotów silników. Numer biuletynu 18 z 43

20 Rysunek: Sprawdzanie szczeliny noża Testowanie przełączników blokujących Przy zamkniętej komorze cięcia i ramie przesiewacza oraz przy włączonym zasilaniu, należy wykonać następujący test: 1. Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić granulator. 2. Przy pracującym granulatorze poluzować pokrętło ręczne na przedniej płycie dostępu, aby sprawdzić, czy przełącznik blokady odcina maszynę od zasilania. Jeśli pokrętło ręczne jest całkowicie wykręcone i zasilanie nie odłącza się, przełącznik blokujący nie działa i należy znaleźć przyczynę tego uszkodzenia. 3. Wyłączyć i odizolować zasilanie. 4. Elektryk powinien sprawdzić wyłącznik blokady na zasypie, aby naprawić nieprawidłowe działanie. 5. Jeśli jest to konieczne, załączyć wkręt siłownika blokady ramy przesiewacza. Po zakończeniu powyższych procedur, zamknąć panel sterowniczy. Odblokować zasilanie lub włożyć bezpieczniki w panel zasilania, przekręcając przełącznik odłącznika w położenie On. Pociągnąć przycisk Start i zwolnić dopiero wtedy, gdy silnik ponownie się uruchomi, następnie ponownie sprawdzić, czy wirnik obraca się w prawidłowym kierunku. Sprawdzanie położenia noża UWAGA: Ta operacja musi zostać wykonana przez operatora lub technika konserwacji mechanicznej. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac w maszynie, należy użyć szczelinomierza do sprawdzenia odległości pomiędzy przeciwnożami a nożami wirnika (szczelina noży). Aby uzyskać dostęp do komory cięcia, należy wykonać te same czynności i przestrzegać tych samych środków ostrożności, jak podane w Części Sprawdzanie komory cięcia. Przed rozpoczęciem sprawdzania, zaleca się zablokowanie wirnika, aby uniknąć jakichkolwiek przypadkowych obrotów. Po bezpiecznym uzyskaniu dostępu do komory cięcia, szczelinomierzem sprawdzić aktualną odległość pomiędzy przeciwnożami a nożami wirnika (patrz rysunek poniżej). Numer biuletynu 19 z 43

Granulatorów Serii 25

Granulatorów Serii 25 Instrukcja obsługi i instalacji Granulatorów Serii 25 Modele 2530 i 2545 Ważne! Przed instalacją lub przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769

I-30-POL Seria 751, 756, 758, 764, 768 i 769 WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS

Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS w trakcie certyfikacji PK 80177 Instrukcja obsługi i montażu Wyłączniki Linkowe bezpieczeństwa serii 1CPS NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA Wyłączniki linkowe serii CPS należy zainstalować zgodnie z wymogami tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

Szafa chłodząca dla systemów

Szafa chłodząca dla systemów Szafa chłodząca dla systemów Instrukcja odbioru, rozpakowania i przemieszczania ns0629a Uwaga Note Należy zachować tę instrukcję! Niniejszy dokument zawiera ważne instrukcje dotyczące szafy chłodzącej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5

SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK DO ZABUDOWY DB5 Właściwości: Krótki kabel mocowany do DB5 w celu połączenia z CBD4 za pomocą oddzielnego kabla silnika DESKLINE Maks. siła: 800 N (na nogę) Maks. prędkość: 38 mm/s

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu 1 Skrzynka narzędzi do ustawiania Mechanizmu Rozrządu W przypadku większości silników umożliwia ustawienie kół pasowych, gdy przeprowadza się prace konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI INSTRUKCJA PRZENOSZENIA, PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI 1. WPROWADZENIE... 2 Informacja ogólna...2 OSTRZEŻENIE...2 2. PRZENOSZENIE (ORAZ ROZPAKOWYWANIE)... 3 3. PRZECHOWYWANIE... 5 4. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA

PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454

Bardziej szczegółowo

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW

14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW 14. PRZEWODNIK INSTALACJI/ PODŁĄCZENIA PRZEWODÓW SPIS TREŚCI 1. Zanim rozpoczniesz... 188 2. Zawartość opakowania... 188 3. Ogólne środki ostrożności... 188 4. Środki ostrożności dotyczące instalacji...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych

Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Montaż systemu okablowania do dystrybucji danych Omówienie Data Distribution Cable System to system połączeń o dużej gęstości, przeznaczony do łączenia szaf zawierających urządzenia komputerowe i telekomunikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA TV INSTRUKCJA OBSŁUGI 8 9 5 10 4 14 12 6 11 13 7 21 18 20 22 16 2 19 1 15 25 17 24 23 3 OSTRZEŻENIA! 1. Ustawić przełącznik zasilania w położenie

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Podłączenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA MODEL: DATA SPRZEDAŻY: PIECZĄTKA SPRZEDAWCY: PRZYRZĄDY DO CIĘCIA GLAZURY I TERRAKOTY ADNOTACJE O NAPRAWACH Data Zgłoszenia Rodzaj Usterki Opis czynności serwisowych Data wykonania naprawy

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu

Bezpiecznik przeciwko spadnięciu PL Bezpiecznik przeciwko spadnięciu 1-2011 Instrukcja instalacji 1. Symbole i napisy ostrzegawcze Niebezpieczeństwo Zwracać uwaga 2. Ogólne napisy ostrzegawcze Niniejsza instrukcja instalacji jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE

DESKLIFT DL11 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE DESKLIFT DL11 Właściwości: Siła: do 800 N na siłownik (600 N w wersji XL) Prędkość: 38 mm/s bez obciążenia Standardowy wymiar zabudowy: 575 mm Standardowa długość skoku: 635 mm Kolor: wszystkie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU

INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU BIURKO Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI CONSET - MODEL: 501-49 INSTRUKCJA OBSŁUGI / MONTAŻU PL OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE: NIEPRZESTRZEGANIE WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH MONTAŻU, BEZPIECZEŃSTWA ORAZ UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l

Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD Conrad IPS120M, wydajność cięcia 12 kartek, 21 l Nr produktu 883541 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Produkt ten jest przeznaczony do rozdrabniania papieru,

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Genie 250 CD

Instrukcja obsługi Genie 250 CD Instrukcja obsługi Genie 250 CD Drogi użytkowniku, dziękujemy za wybór urządzenia marki Genie. Jesteśmy pewni, że produkt ten spełni twoje wszelkie oczekiwania. Aby twoja praca z niszczarką przebiegała

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T

Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Maszynki do mięsa PI-12, PI-22-M, PI-22-T, PI-22-U-M, PI-22-U-T, PI-22-TU-T, PI-32-T, PI-32-TU-T PA-12, PA-22-T, PA-22-M, PA-22-TU-T Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Oprawy oświetleniowe LED Lumination

Oprawy oświetleniowe LED Lumination GE Lighting Solutions Instrukcja instalacji Oprawy oświetleniowe LED Lumination Podwieszana oprawa LED (seria EP14) Cechy Długi okres trwałości (trwałość znamionowa 50 000 godzin) 5-letnia gwarancja IP30

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ GWARANCJA 2 IN 1 STEAM & SWEEPER MODEL NO. XY-201 Prosimy o zachowanie tej instrukcji na przyszłość. Ten dokument będzie też potwierdzał gwarancję produktu. SPIS TREŚCI WAŻNE WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Maszyna do szycia TV-1000

Maszyna do szycia TV-1000 TV Maszyna do szycia TV-1000 Import: 01-585 Warszawa, ul. Próchnika 4 DZIAŁ HANDLOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM: tel. (0-25) 759 18 81, fax (0-25) 759 18 85 AGD@expo-service.com.pl, http://hoho.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OGÓLNA NIE WYRZUCAĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPA STROBOSKOPOWA Z REGULACJĄ AR020004 TA2300 INSTRUKCJA OGÓLNA 1.Zlokalizować i oczyścić znaczniki na silniku. Pomocne może być pomalowanie ich kredą lub białą farbą.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER

SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER SCHODOŁAZ GĄSIENICOWY CLIMBER CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PARAMETRY TECHNICZNE Oznaczenie CLIMBER 1 Rodzaj napędu Typ urządzenia Sterowanie Udźwig Prędkość Elektryczny Urządzenie do transportu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch. Instrukcja obsługi bindownicy Instrukcja obsługi bindownicy OPUS profipunch Środki ostrożności Obsługiwać maszynę zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Pompy głębinowe seria SF6

Pompy głębinowe seria SF6 Pompy głębinowe seria SF6 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA POMPY GŁĘBINOWE SF6 Instrukcja obsługi 1. DANE DOTYCZĄCE PRODUCENTA POMPY 1.1 DANE PRODUCENTA EBARA PUMPS EUROPE S.p.A. Adres głównego biura i fabryki:

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH.

INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. INSTRUKCJA BHP PRZY PRACACH ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH. 1. Do pracy administracyjno- biurowej może być skierowany pracownik, który posiada: - wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku, -

Bardziej szczegółowo