EBA 20 S. Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi LT Naudojimo instrukcija... 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EBA 20 S. Rev. 00 / 01.10 Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET. PL Instrukcja obsługi... 5. LT Naudojimo instrukcija... 17"

Transkrypt

1 EBA 20 S PL Instrukcja obsługi... 5 LT Naudojimo instrukcija LV Lietošanas instrukcija ET Kasutamisjuhend Rev. 00 / Andreas Hettich GmbH & Co. KG AB2080PLLTLVET

2 START RPM x 100 t STOP Fig. 1 2/54

3 Deklaracja zgodności z przepisami UE EB reikalavimų atitikimo pareiškimas ES atbilstības apliecinājums EL Konformsuse seletamine Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12 D Tuttlingen Germany Urządzenie wraz z akcesoriami odpowiada wymienionym dyrektywom i normom UE. Aprašytas prietaisas ir jo priedai atitinka nurodytas EB direktyvas ir standartus. Minētā ierīce kopā ar piederumiem atbilst norādītām ES direktīvām un normām. Kirjeldatud seade, lisatarvikud, vastavad üksikasjalikele EÜ direktiividele ja normidele. Rodzaj urządzenia, Prietaiso tipas, Ierīces veids, Seadme liik: Wirówka laboratoryjna i akcesoria, Laboratorinės centrifugos su priedais, Laboratorijas centrifūga ar piederumiem, Laboritsentrifuugid koos tarvikutega Oznaczenie typu, Tipo ženklinimas, Tipa apzīmējums, Tüübi nimetus: EBA 20 S Dyrektywy/normy UE, EB direktyvos/standartai, ES direktīvas/normas, EL- Eeskirjad/Normid: 2006/95/EG, EN :2001, EN : /108/EG, EN : /42/EG, EN ISO :2004, EN ISO : /79/EG Tuttlingen, H. Eberle Prezes, Direktorius, Vadītājs, Juhataja 3/54

4 Andreas Hettich GmbH & Co. KG Föhrenstraße 12, D Tuttlingen / Germany Phone +49 (0)7461 / Fax +49 (0)7461 / by Andreas Hettich GmbH & Co. KG All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the written prior permission of the copyright owner. Zmiany zastrzeżone!, Gali būti pakeitimų!, Paturētas tiesības izdarīt grozījumus!, Tehas jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks! AB2080PLLTLVET / Rev. 00 / /54

5 PL Spis treści 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Pozostałe zagrożenia Dane techniczne Wskazówki bezpieczeństwa Znaczenie symboli Zawartość kompletu Uruchomienie Otwieranie i zamykanie pokrywy Otwieranie pokrywy Zamykanie pokrywy Załadowywanie wirnika Elementy obsługi i wskazań Symbole pola obsługi Przyciski i programowanie funkcji Wirowanie Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Praca ciągła Wirowanie krótkotrwałe Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm Odblokowanie awaryjne Pielęgnacja i konserwacja Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Dezynfekcja powierzchni Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Wirnik i akcesoria Autoklawowanie Naczynia wirowane Zakłócenia pracy Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Przyjęcie wirówki do naprawy Utylizacja Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

6 PL 1 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Maszyna jest produktem medycznym (wirówka laboratoryjna) w rozumieniu dyrektywy IVD 98/79/EG. Wirówka jest przeznaczona do oddzielania substancji lub mieszanek o maksymalnej gęstości 1,2 kg/dm3. W wirówce można także oddzielać substancje i mieszanki pochodzenia ludzkiego. Wirówka jest przeznaczona jedynie do podanego celu zastosowania. Zastosowanie wykraczające poza podany zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG nie odpowiada za powstałe w wyniku tego szkody. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje także stosowanie wszystkich wskazówek zawartych w instrukcji obsługi oraz przeprowadzanie czynności kontrolnych i konserwacyjnych. 2 Pozostałe zagrożenia Konstrukcja wirówki odpowiada najnowszemu stanowi techniki i przyjętym zasadom z zakresu techniki bezpieczeństwa pracy. W przypadku używania wirówki w sposób nieprzepisowy mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników i osób trzecich wzgl. może dojść do uszkodzenia urządzenia i pozostałego wyposażenia. Urządzenie należy stosować jedynie zgodnie z przeznaczeniem i w stanie nie budzącym zastrzeżeń pod względem bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie usuwać zakłócenia, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo. 3 Dane techniczne Producent Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Model EBA 20 S Typ Napięcie sieciowe (± 10%) V V 1 Częstotliwość sieciowa Hz Hz Wartość przyłączowa 130 VA 180 VA Pobór prądu 0.7 A 1.8 A Pojemność maks. 8 x 15 ml Dopuszczalny ciężar właściwy 1.2 kg/dm 3 Prędkość obrotowa (RPM) 8000 Przyśpieszenie (RCF) 6153 Energia kinetyczna 1450 Nm Obowiązek kontroli (BGR 500) nie Warunki otoczenia (EN / IEC ) Miejsce ustawienia Wysokość tylko do wnętrz do 2000 m powyżej zera norm. Temperatura otoczenia 2 C do 40 C Wilgotność powietrza Kategoria przepięciowa (IEC ) maks. wzgl. wilgotność powietrza 80% do temperatur do 31 C, zmniejszająca się liniowo do 50% wzgl. wilgotności powietrza przy 40 C. Stopień zanieczyszczenia 2 Klasa ochrony urządzeń Ι nie nadaje się do użytku w środowisku z zagrożeniem wybuchem. Kompatybilność elektromagnetyczna Emisja zakłóceń, Odporność na zakłócenia Poziom szumów (zależnie od wirnika) Wymiary szerokość głębokość wysokość Masa EN / IEC , klasa B ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm ok. 6.3 kg FCC Class B 6/54

7 PL 4 Wskazówki bezpieczeństwa Nieprzestrzeganie wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi uniemożliwia dochodzenie u producenta praw z tytułu gwarancji. Wirówkę należy ustawiać w taki sposób, aby można było ją stabilnie użytkować. Przed użyciem wirówki koniecznie sprawdzić, czy wirnik jest należycie zamocowany. Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli wirniki, wieszaki i elementy wyposażenia wykazują wyraźne oznaki korozji bądź uszkodzenia mechaniczne lub w przypadku upływu terminu trwałości, ich dalsze stosowanie jest niedozwolone. Nie wolno uruchamiać wirówki, jeżeli komora wirowania posiada uszkodzenia istotne dla bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem wirówki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i bezwzględnie przestrzegać jej. Urządzenie mogą obsługiwać jedynie osoby, które zapoznały się z instrukcją obsługi. Oprócz instrukcji obsługi oraz wiążących regulacji zapobiegania wypadkom należy również przestrzegać uznanych zasad technicznych bezpiecznej i fachowej pracy. Instrukcję obsługi należy uzupełnić o instrukcję na podstawie istniejących przepisów BHP krajowych kraju użytkowania. Wirówka została skonstruowana według aktualnego stanu techniki i jest bezpieczna w użytkowaniu. Jednakże może być ona źródłem zagrożeń dla użytkowników lub osób trzecich, gdy będzie używana przez nieprzeszkolony personel lub używana w sposób nieprzepisowy lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem. Wirówka nie może być poruszana lub uderzana podczas pracy. W razie zakłócenia pracy lub odblokowania awaryjnego nigdy nie sięgać do obracającego się wirnika. Aby uniknąć szkód wskutek działania kondensatu, przy zamianie pomieszczenia zimnego na ciepłe wirówkę rozgrzać przed podłączeniem do sieci albo przez co najmniej 3 godziny w ciepłym pomieszczeniu albo przez 30 minut w zimnym pomieszczeniu. Używać wyłącznie wirników i akcesoriów dopuszczonych przez producenta dla danego typu urządzenia (patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Załadowywanie wirnika wykonywać zgodnie z instrukcją podaną w rozdziale "Załadowywanie wirnika". W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. Wirowanie z nieprawidłowym wyważeniem nie jest dozwolone. Wirówka nie może być używane w środowisku grożącym wybuchem. Wirowanie: palnych lub wybuchowych materiałów materiałów, które wchodzą chemicznie w reakcję z dużą energią, jest zakazane. Przy wirowaniu niebezpiecznych substancji lub mieszanek, które są skażone radioaktywnie lub patogennymi mikroorganizmami, użytkownik wirówki powinien podjąć odpowiednie środki ostrożności. Używać wyłącznie wirówek ze specjalnymi zamknięciami gwintowymi do substancji niebezpiecznych. Jeśli stosuje się materiały grupy ryzyka 3 i 4, oprócz wirówek zamykanych należy dodatkowo stosować system bezpieczeństwa biologicznego (patrz podręcznik "Laboratory Biosafety Manual Światowej Organizacji Zdrowia). W tej wirówce jakiekolwiek systemy biobezpieczeństwa nie występują i są niedostępne. Praca wirówki z substancjami z silnym działaniem korodującym, które mogą wpłynąć negatywnie na odporność mechaniczną wirników, wieszaków i akcesoriów, nie jest dozwolona. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez osobę autoryzowaną przez producenta. Używać można wyłącznie oryginalnych części zamiennych i dopuszczalnych akcesoriów firmy Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Obowiązują następujące przepisy bezpieczeństwa: 7/54

8 PL EN / IEC i EN / IEC oraz ich krajowe wersje. Bezpieczeństwo i niezawodność wirówki jest zapewniona tylko wtedy, gdy: wirówka jest używana zgodnie z instrukcją obsługi. instalacja elektryczna w miejscu ustawienia wirówki spełnia wymogi przepisów EN / IEC. rzeczoznawca przeprowadził przepisowe próby wg BGV A1, BGR Znaczenie symboli Symbol na maszynie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Przed użyciem wirówki koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać przepisów bezpieczeństwa! Symbol w tym dokumencie: Uwaga! Miejsce niebezpieczne! Symbol oznacza wskazówki ważne ze względów bezpieczeństwa i wskazuje na możliwość wystąpienia zagrożeń. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować straty materialne i zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu Symbol w tym dokumencie: Symbol wskazuje na istotne informacje. Symbol na maszynie i w tym dokumencie: Symbol dla oddzielnego zbioru urządzeń elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z dyrektywą 2002/96/EG (WEEE). Urządzenie należy do grupy 8 (Urządzenia medyczne). Zastosowanie w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i w Szwajcarii. 6 Zawartość kompletu Z wirówką w komplecie znajdują się następujące akcesoria: 1 Kabel przyłączeniowy 2 Bezpieczniki 1 Wskazówki do zabezpieczeń transportowych 1 Instrukcja obsługi 1 Klucz sześciokątny do zabezpieczeń transportowych 8 Adapterów redukcyjnych SK EBA 20 S jest dostarczany w komplecie z wirnikiem kątowym 8 x 15 ml. Do probówek z dnem okrągłym nie są konieczne wkładki gumowe. Na zamówienie przystawka do różnych probówek do poboru krwi. 8/54

9 PL 7 Uruchomienie Usunąć zabezpieczenie transportowe na dnie obudowy, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. Wirówkę należy stabilnie ustawić w odpowiednim miejscu i wypoziomować. Przy ustawieniu należy pamiętać o zachowaniu wokół wirówki wymaganego 300 mm obszaru bezpieczeństwa zgodnie z EN / IEC Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Przez otwór wentylacyjny z tyłu wirówki mogą się wydostać materiały. Urządzenie należy tak ustawić, by strumień powietrza nie był skierowany na ludzi. Nie należy zastawiać otworów wentylacyjnych. Należy pozostawić odstęp wentylacyjny 300 mm, aby zachować szczelinę wentylacyjną lub dostęp do otworów wentylacyjnych. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe, częstotliwość sieciowa i lokalny bezpiecznik sieciowy są zgodne z danym na tabliczce znamionowej. Wirówkę należy podłączyć znajdującym się w komplecie kablem sieciowym do normatywnego gniazda sieciowego. Zasilanie, patrz rozdz. "Dane techniczne". Włączyć przełącznik sieciowy. Położenie przełącznika "Ι". Wskazywane są ostatnio używane dane wirowania. Otworzyć pokrywę. Usunąć zabezpieczenie transportowe w komorze wirowania, patrz arkusz wskazówek Zabezpieczenie transportowe. 8 Otwieranie i zamykanie pokrywy 8.1 Otwieranie pokrywy Pokrywa otwiera się tylko wtedy, gdy wirówka jest włączona i wirnik jest zatrzymany. Jeśli nie jest to możliwe, patrz Rozdział "Odblokowanie awaryjne". Nacisnąć przycisk i otworzyć pokrywę. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa otwarta). 8.2 Zamykanie pokrywy Nie trzaskać pokrywą. Pokrywę założyć i lekko docisnąć na przedniej krawędzi. Na wskazaniu obrotu świeci się symbol " " (pokrywa zamknięta). 9 Załadowywanie wirnika Standardowe zbiorniki wirówki ze szkła mogą być obciążane do RZB 4000 (DIN część 2). Sprawdzić wirnik pod kątem stałego osadzenia. Wirniki mogą być ładowane jedynie symetrycznie. Dopuszczalne kombinacje, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Napełniać pojemnik wirówki zawsze poza wirówką. Zbiorniki wirówki mogą być napełnianie jedynie ilością maksymalną podaną przez producenta. Aby utrzymać możliwie najmniejsze różnice ciężarów w obrębie pojemnika wirówki, należy zwrócić uwagę na równomierną wysokość napełnienia w zbiornikach. Na każdym z wirników podany jest ciężar maksymalnego napełnienia. Ciężar ten nie może być przekroczony. 9/54

10 PL 10 Elementy obsługi i wskazań Patrz ilustracja na stronie 2. Fig. 1: Pole wskazań i obsługi 10.1 Symbole pola obsługi Wskazanie obrotu. Gdy wirnik się obraca, wskazanie obrotu świeci się rotacyjnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jeśli wirnik się zatrzyma, symbole na wskazaniu obrotu zasygnalizują stan pokrywy: Symbol : pokrywa otwarta Symbol : pokrywa zamknięta Błąd obsługi lub występujące zakłócenia są przedstawiane na wyświetlaczu (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy") Przyciski i programowanie funkcji RPM x 100 t START Zakres obrotów Programowanie w zakresie od 500 RPM do maksymalnej prędkości obrotowej wirnika. Maksymalna prędkość obrotowa wirnika, patrz rozdz. "Załącznik/Appendix, Wirniki i wyposażenie/rotors and accessories. Programowanie co 100 obrotów (RPM = wyświetlona wartość x 100). Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Czas pracy - Programowanie w zakresie od 1 do 99 min, co 1 minutę. - Praca ciągła "--" Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Uruchamianie wirowania. STOP Kończenie wirowania. Wirowanie krótkotrwałe. Wirowanie odbywa się przez czas wciśnięcia przycisku. Odblokować pokrywę. 10/54

11 PL 11 Wirowanie Gdy wirówka pracuje, zgodnie z EN / IEC w obszarze bezpieczeństwa 300 mm wokół wirówki nie mogą się znajdować jakiekolwiek osoby, substancje niebezpieczne i przedmioty. Jeśli dopuszczalna różnica ciężarów w obrębie załadunku wirnika jest przekroczona, napęd wyłącza się podczas rozruchu i wskazywany jest błąd -3- (patrz rozdz. "Zakłócenia pracy"). Wirowanie może być przerwane w każdej chwili wciśnięciem przycisku STOP. Czas wirowania i zakres obrotów można zmienić podczas wirowania za pomocą przycisków. Trzymanie wciśniętego przycisku lub zmienia wartość parametru ze wzrastającą prędkością. Po zakończeniu wirowania wskazanie miga do momentu otwarcia pokrywy lub naciśnięcia przycisku. Jeśli wskazanie obrotu miga naprzemiennie z symbolem " " (pokrywa zamknięta) i " " (pokrywa otwarta), dalsza obsługa wirówki możliwa jest dopiero po jednokrotnym otwarciu pokrywy. Włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Załadować wirnik i zamknąć pokrywę wirówki Wirowanie zgodnie z ustawionym czasem Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisków poniżej wskazania czasu ustawić żądany czas wirowania. Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas wirowania jest wyświetlany w minutach. Ostatnia minuta jest pokazywana w sekundach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Po zakończeniu wirowania lub w przypadku przerwania ruchu wirowego po naciśnięciu przycisku STOP następuje całkowite zatrzymanie wirnika. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika i pozostały czas wirowania Praca ciągła Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Za pomocą przycisku poniżej wskazania czasu ustawić czas wirowania na wartość zero. Na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "--". Nacisnąć przycisk START. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Nacisnąć przycisk STOP, aby zakończyć wirowanie. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania Wirowanie krótkotrwałe Za pomocą przycisków poniżej wskazania prędkości obrotowej ustawić żądany zakres obrotów. Nacisnąć przycisk i trzymać go w stanie wciśniętym. Wskazanie obrotu jest aktywne, gdy wirnik się obraca. Czas trwania procesu zaczyna się od 0. Pierwsza minuta jest podawana w sekundach, następnie czas wirowania ukazuje się w minutach. Jeśli czas wirowania jest wyświetlany w minutach, obok liczby miga kropka. Przycisk zwolnić w celu zakończenia wirowania. Wirnik zostaje całkowicie zatrzymany. Podczas wirowania wyświetlana jest prędkość obrotowa wirnika oraz dotychczasowy czas wirowania. 11/54

12 PL 12 Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest podawane jako wielokrotność przyśpieszenia ziemskiego (g). Jest ono wartością liczbową i służy do porównania wydajności oddzielania i sedymentacji. Obliczanie odbywa się za pomocą wzoru: 2 RPM RCF = r 1, RPM = RCF 1000 r 1,118 RCF = względne przyśpieszenie wirowania RPM = prędkość obrotowa r = promień wirowania w mm = Odległość od środka osi obrotu do dnia zbiornika wirowania. Promień wirowania, patrz Rozdział "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories". Względne przyśpieszenie wirowania (RCF) jest zależne od prędkości obrotowej i promienia wirowania. 13 Wirowanie materiałów lub mieszanin materiałów o gęstości wyższej niż 1,2 kg/dm 3 W przypadku wirowania z maksymalną prędkością obrotową gęstość substancji lub mieszanek nie może przekroczyć 1,2 kg/dm 3. W przypadku materiałów lub mieszanin materiałów o wyższej gęstości prędkość obrotowa musi być zredukowana. Dozwolona prędkość obrotowa może być obliczona według następującego wzoru: zred.pr.obrotowa (nred) = 1,2 maksymalna prędkość obrotowa [RPM] wieksza gest. [kg/dm³] np.: maksymalna prędkość obrotowa RPM 4000, gęstość 1,6 kg/dm 3 1,2 kg/dm³ n red = 4000 RPM = 3464 RPM 1,6 kg/dm³ W razie ewentualnych niejasności należy zwrócić się z zapytaniem do producenta. 14 Odblokowanie awaryjne W razie przerwania zasilania elektrycznego nie można otworzyć pokrywy za pomocą silnika. Należy dokonać ręcznego odblokowania awaryjnego. W celu odblokowania awaryjnego należy odłączyć wirówkę od sieci. Otwierać pokrywę tylko w przestoju wirnika. W celi odblokowania awaryjnego należy stosować wyłącznie dołączony bolec odblokowujący z tworzywa sztucznego. 1. Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). 2. Wprowadzić bolec odblokowujący poziomo w otwór, który znajduje się pośrodku obudowy i wsunąć do oporu, patrz rysunek. 3. Wcisnąć bolec odblokowujący poprzecznie (45 ) w górę w prawo i jednocześnie odchylić pokrywę w górę, patrz rysunek. 4. Bolec odblokowujący ponownie wyjąć z otworu /54

13 PL 15 Pielęgnacja i konserwacja Przed konserwacją wyciągnąć wtyczkę sieciową. Zanim zastosowana zostanie inna niż zalecana przez producenta metoda czyszczenia i dezynfekcji, producent musi upewnić się, czy przewidziana metoda nie uszkodzi silnika. Wirówek, wirników i osprzętu nie wolno czyścić w zmywarkach. Dopuszczalne jest tylko przeprowadzenie czyszczenia ręcznego i dezynfekcji płynem. Temperatura wody musi wynosić C. Wolno stosować tylko środki czyszczące lub dezynfekcyjne, których wartość ph mieści się w zakresie 5-8, które nie zawierają alkalii żrących, nadtlenków, związków chloru, kwasów i ługów. Aby uniknąć powstawania korozji wskutek działania środków czyszczących i dezynfekujących należy koniecznie przestrzegać specjalnych wskazówek producenta do użycia środka czyszczącego i dezynfekującego Wirówka (obudowa, pokrywa i komora odrzutowa) Czyszczenie i pielęgnacja powierzchni Regularnie czyścić obudowę wirówki i komorę wirową, używając ewentualnie mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Służy to zachowaniu higieny i zapobiega korozji wskutek działania osiadających zanieczyszczeń. Składniki odpowiednich środków czyszczących: mydło, anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne. Po zastosowaniu środków czyszczących usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po czyszczeniu. W razie tworzenia się wody kondensacyjnej wysuszyć komorę wirowania poprzez wytarcie chłonną ściereczką. Co rok należy sprawdzić komorę odrzutową pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń istotnych dla bezpieczeństwa nie wolno uruchamiać wirówki. W takim przypadku należy powiadomić serwis Dezynfekcja powierzchni Jeśli zainfekowany materiał przedostanie się do komory wirowania, należy go natychmiast zdezynfekować. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: etanol, alkohol n-propylowy, izopropanol, dwualdehyd glutarowy, czteroskładnikowe związki amonu. Po zastosowaniu środków dezynfekcyjnych usunąć resztki środka dezynfekcyjnego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po dezynfekcji Usuwanie zanieczyszczeń radioaktywnych Środek musi być przeznaczony specjalnie do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych usunąć resztki środka czyszczącego poprzez wytarcie wilgotną ścierką. Powierzchnie muszą być wysuszone bezpośrednio po usunięciu zanieczyszczeń radioaktywnych. 13/54

14 PL 15.2 Wirnik i akcesoria Aby zapobiec korozji i zmianom w obrębie materiałów, wirnik i akcesoria czyścić regularnie za pomocą mydła lub łagodnego środka czyszczącego i wilgotnej szmatki. Zaleca się czyszczenie co najmniej raz w tygodniu, najlepiej po każdym użyciu. Jeżeli wirniki bądź akcesoria są zanieczyszczone szkodliwym lub radioaktywnym materiałem, należy przeprowadzić odpowiednie czyszczenie. Składniki odpowiednich środków dezynfekcyjnych: aldehyd glutarowy, propanol, heksanol etylowy, anionowe związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji. Składniki odpowiednich środków do usuwania zanieczyszczeń radioaktywnych: anionowe związki powierzchniowo czynne, nieanionowe związki powierzchniowo czynne, etanol wielowodorotlenowy. Wirnik i akcesoria osuszyć bezpośrednio po czyszczeniu. Wirnik i akcesoria sprawdzać raz w miesiącu pod kątem śladów korozji. Stosowanie wirnika i osprzętu w przypadku wystąpienia objawów zużycia lub korozji jest niedozwolone. Sprawdzać wirnik co tydzień pod kątem stałego osadzenia Autoklawowanie Wirnika i osprzętu nie wolno poddawać autoklawizacji Naczynia wirowane Jeśli dojdzie do przecieku wzgl. do pęknięcia pojemników, zbite elementy, odłamki szkła i wydostający się materiał należy starannie usunąć. W przypadku pęknięcia szkła należy wymienić podkładki gumowe oraz plastikowe tulejki wirników. Nieusunięte odłamki szkła mogą spowodować kolejne pęknięcia! Jeśli nastąpił wyciek zainfekowanego materiału, należy natychmiast przeprowadzić dezynfekcję. 14/54

15 PL 16 Zakłócenia pracy Jeżeli błąd nie daje się usunąć za pomocą poniższej tabeli zakłóceń, należy poinformować serwis. Proszę podać typ wirówki i numer seryjny. Oba numery widoczne są na tabliczce znamionowej wirówki. Wykonać RESET SIECIOWY: Wyłączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "0"). Odczekać co najmniej 10 sek. i następnie ponownie włączyć przełącznik sieciowy (położenie przełącznika "Ι"). Zakłócenie Wskaza nie Przyczyna zakłócenia Usuwanie brak wskazania --- brak napięcia sprawdzić napięcie zasilające Uszkodzone bezpieczniki wejściowe sieci. Sprawdzić bezpieczniki sieciowe, patrz rozdział "Wymiana bezpieczników wejściowych sieci". przełącznik sieciowy ZAŁ. błąd tacho zadziałanie impulsu prędkości obrotowej. Ze względów bezpieczeństwa pokrywę można otworzyć dopiero po ok. 120 sek. Po upływie tego czasu przeprowadzić RESET SIECIOWY. RESET SIECIOWY Przerwanie sieciowe podczas wirowania. (Wirowanie nie jest zakończone.) po zatrzymaniu otworzyć pokrywę i wcisnąć START. W razie potrzeby powtórzyć wirowanie. niewyważenie Wirnik jest załadowany niesymetrycznie. otworzyć pokrywę po zatrzymaniu wirnika. Sprawdzić załadowanie wirnika, patrz rozdział "Załadowywanie wirnika". Powtórzyć wirowanie. komunikacja błąd w części sterowania lub mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. przeciążenie uszkodzony silnik lub sterowanie silnika Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. nadnapięcie niedomiar napięcia nadmierna prędkość obrotowa nadmierna temperatura napięcie sieciowe poza tolerancją (patrz Dane techniczne). Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. skontrolować napięcie sieciowe błąd w części mocy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY zadziałał wyłącznik temperaturowy w silniku. po zatrzymaniu wirnika otworzyć pokrywę przez odblokowanie awaryjne (patrz rozdział Odblokowanie awaryjne). ochłodzić silnik controller-watchdog - C - błąd w części sterowania. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. błąd pokrywy - d - błąd blokady pokrywy. Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. zwarcie - E - zwarcie w części sterowania / mocy Po zatrzymaniu wirnika wykonać RESET SIECIOWY. Konfiguracja - F - błędna wersja maszyny zawiadomić serwis. 15/54

16 PL 17 Wymiana bezpieczników wejściowych sieci Wyłączyć przełącznik sieciowy i odłączyć wirówkę od sieci! A B Uchwyt bezpiecznika (A) z bezpiecznikami wejściowymi sieci znajduje się obok przełącznika sieciowego. Wyciągnąć kabel przyłączeniowy z wtyku urządzenia. Wcisnąć zamknięcie zaciskowe (B) w kierunku uchwytu bezpiecznika (A) i wyciągnąć go. Wymienić uszkodzone bezpieczniki wejścia sieciowego. Używać wyłącznie bezpieczników o wartości znamionowej odpowiedniej dla typu, patrz poniższa tabela. Ponownie wsunąć uchwyt bezpiecznika do momentu zaskoczenia zamknięcia na zacisk. Ponownie podłączyć wirówkę do sieci. Model Typ Bezpiecznik Nr do zam EBA 20 S 2080 T 3.15 AH/250V E997 EBA 20 S T 5 AH/250V E Przyjęcie wirówki do naprawy Jeśli wirówka zostanie przesłana do producenta w celu naprawy, w celu ochrony osób, środowiska i materiału, musi być ona przed wysyłką zdezynfekowana i wyczyszczona. Zastrzegamy sobie przyjmowanie jedynie zdezynfekowanych wirówek. Kosztami ewentualnego czyszczenia i dezynfekcji zostanie obciążony klient. Prosimy o zrozumienie naszego stanowiska. 19 Utylizacja Przed utylizacją urządzenia konieczne jest jego dekontaminacja i oczyszczenie dla ochrony osób, środowiska i materiału. Urządzenie utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosownie do dyrektywy 2002/96/UE (WEEE) urządzeń dostarczonych po dniu r. nie można wyrzucać do odpadów domowych. Urządzenie należy do grupy 8 (sprzęt medyczny) i jest zaszeregowane do obszaru business to business. Symbol z przekreślonym koszem wskazuje na zakaz wyrzucania urządzenia do odpadów domowych. Przepisy poszczególnych krajów UE w zakresie utylizacji mogą się od siebie różnić. W razie wątpliwości prosimy się zwracać do dostawcy urządzenia. 16/54

17 LT Turinys 1 Naudojimas pagal paskirtį Galimas pavojus Techniniai duomenys Saugaus darbo nurodymai Ženklų reikšmės Tiekimo apimtis Paruošimas eksploatavimui Dangtelio atidarymas ir uždarymas Dangtelio atidarymas Dangtelio uždarymas Rotoriaus užkrovimas Valdymo ir indikacijos elementai Valdymo pulto panelės simboliai Mygtukai ir nustatymo galimybės Centrifugavimo procesas Centrifugos procesas su preliminariu laiko pasirinkimu Ilgalaikis darbas Trumpalaikis centrifugos darbas Santykinis centrifugos greitėjimas (RCF) Medžiagų ir medžiagų mišinių, kurių tankis yra didesnis kaip 1,2 kg/dm 3 centrifugavimas Avarinis atrakinimas Priežiūra ir techninis aptarnavimas Centrifuga (korpusas, dangtis ir centrifugavimo kamera) Paviršių valymas ir priežiūra Paviršių dezinfekcija Radioaktyvių teršalų šalinimas Rotorius ir priedai Apdirbimas autoklave Centrifuguojamos talpos Techniniai sutrikimai Elektros tinklo įtampos saugiklių pakeitimas Centrifugų priėmimas remontui Šalinimas Anhang / Appendix Rotoren und Zubehör / Rotors and accessories /54

18 LT 1 Naudojimas pagal paskirtį Šis įrenginys - tai medicinos gaminys (laboratorinė centrifuga) pagal IVD direktyvą 98/79/EB. Centrifuga tarnauja medžiagų, att. medžiagų mišinių atskyrimui. Maksimalus medžiagų tankis- 1,2 kg/dm³. Tarp šių medžiagų įeina ir žmogaus pagamintos medžiagos bei medžiagų mišiniai. Centrifuga skirta tik šiam naudojimo tikslui. Naudojimas kitu tikslu arba naudojimas, viršijantis nurodytą naudojimą, laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Už dėl naudojimo ne pagal paskirtį atsiradusią žalą firma Andreas Hettich GmbH & Co. KG neatsako. Prie naudojimo pagal paskirtį taip pat priklauso visų Naudojimo instrukcijos nurodymų ir techninės patikros ir priežiūros taisyklių laikymasis. 2 Galimas pavojus Prietaisas sukurtas laikantis techninių duomenų ir pripažintų saugos taisyklių. Naudojant ir dirbant su ja nekvalifikuotai kyla grėsmė naudotojo arba trečiųjų asmenų gyvybei, be to, gali būti padaryta žala mašinai arba kitoms materialinėms vertybėms. Prietaisą leidžiama naudoti tik pagal paskirtį ir tik atitinkantį techninius saugos reikalavimus. Būtina nedelsiant pašalinti pavojų saugumui keliančius gedimus. 3 Techniniai duomenys Gamintojas Andreas Hettich GmbH & Co. KG D Tuttlingen Modelis EBA 20 S Tipas Elektros tinklo įtampa (± 10%) V V 1 Elektros tinklo dažnis Hz Hz Galia 130 VA 180 VA Naudojama elektros srovė 0.7 A 1.8 A Didžiausias pajėgumas 8 x 15 ml Leistinas tankis 1.2 kg/dm 3 Apsukų skaičius (RPM) 8000 Pagreitis (RCF) 6153 Kinetinė energija 1450 Nm Privaloma tikrinti (BGR 500) ne Aplinkos sąlygos (EN / IEC ) Naudojimo vieta Aukštis tik patalpose iki 2000 m virš jūros lygio Aplinkos temperatūra nuo 2 iki 40 C Oro drėgmė Viršįtampio kategorija (IEC ) didžiausia leistina santykinė oro drėgmė siekia 80 %, kai temperatūra yra 31 C ir linijine progresija mažėja iki 50 %, kai temperatūra siekia 40 C. Užterštumo lygis 2 Prietaiso saugiklio klasė Ι netinkamas naudoti sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Elektromagnetinis suderinamumas Elektromagnetinių trikdžių skleidimas, Atsparumas trikdžiams Garso lygis (priklauso nuo rotoriaus) Matmenys Plotis Gylis Aukštis Masė EN / IEC , B klasė ΙΙ 55 db(a) 231 mm 292 mm 216 mm apie 6.3 kg FCC Class B 18/54

19 LT 4 Saugaus darbo nurodymai Jei laikomasi ne visų šios naudojimo instrukcijos nuorodų, gamintojas gali nepriimti pretenzijų dėl garantijos. Centrifugą reikia pastatyti taip, kad centrifugos darbo metu būtų užtikrinama stabili centrifugos padėtis. Prieš naudodami centrifugą būtinai patikrinkite, ar rotorius neatsilaisvinęs. Centrifugos darbo metu remiantis EN / IEC , 300 mm aplink centrifugą atstumu neturi būti jokių asmenų, pavojingų medžiagų ir daiktų. Rotorių, pakabų ir jų priedų, ant kurių matyti korozijos žymių ar mechaninių gedimų arba kurių pasibaigusi galiojimo data, naudoti negalima. Centrifugos nebegalima eksploatuoti, jei centrifugavimo kameroje yra pažeidimų, kurie kenkia saugumui. Prieš centrifugos panaudojimą perskaitykite ir vykdykite naudojimo instrukcijos nurodymus. Naudotis prietaisu leidžiama tik asmenims, skaičiusiems ir supratusiems Naudojimo instrukciją. Kartu su naudojimo instrukcija ir privalomomis saugaus darbo taisyklėmis taip pat reikia vykdyti ir galiojančias specialias saugaus ir tinkamai atliekamo darbo taisykles. Naudojimo instrukciją reikia papildyti nuorodomis į prietaiso naudojimo šalyje galiojančias saugaus darbo ir aplinkos apsaugos taisykles. Centrifuga sukonstruota panaudojant dabartinius techninius pasiekimus, užtikrinančius saugų centrifugos eksploatavimą. Tačiau centrifuga gali kelti pavojų naudotojui arba tretiesiems asmenims, jeigu centrifugą eksploatuoja neapmokyti darbuotojai, arba centrifuga naudojama neteisingai arba ne pagal paskirtį. Centrifugos darbo metu draudžiama ją perkelti arba pastumti. Techninių sutrikimų arba avarinio atrakinimo atveju niekada nelieskite besisukančio rotoriaus. Kad būtų išvengta pažeidimų dėl kondensato, pernešus centrifugą iš šaltos patalpos į šiltą, prieš prijungiant centrifugą prie elektros tinklo, būtina leisti jai šiltoje patalpoje sušilti bent 3 valandas, arba šaltoje patalpoje prieš išnešant leisti dirbti 30 minučių, kad sušiltų. Galima naudoti tik prietaiso gamintojo nurodytą rotorių ir tik gamintojo nurodytus priedus (žr. skyrių "Anhang/Appendix, Rotoren und Zubehör/Rotors and accessories"). Centrifugos rotorių galima apkrauti tik pagal nurodymus, pateiktus skyriuje Rotoriaus užkrovimas. Jeigu centrifuguojama maksimaliu sukimosi greičiu, tai medžiagų arba medžiagų mišinio tankumas turi neviršyti 1,2 kg/dm 3. Draudžiama centrifuguoti, kai disbalansas yra didesnis už leistiną. Draudžiama naudoti centrifuga sprogimo atžvilgiu pavojingoje aplinkoje. Draudžiama centrifuguoti: degias arba sprogstančias medžiagas medžiagas, kurių tarpusavio reakcijos metu išsiskiria didelė cheminė energija. Atliekant pavojingų medžiagų arba medžiagų mišinių, kurie yra nuodingi, radioaktyvūs arba užkrėsti sukeliančiais ligas mikroorganizmais, centrifugavimą naudotojas turi panaudoti tinkamas apsaugos priemones. Būtina naudoti centrifugavimo indus, skirtus pavojingoms medžiagoms ir uždaromus specialiais užveržiamaisiais dangčiais. Dirbant su 3 ir 4 rizikos grupės medžiagomis, būtina naudoti ne tik uždaromus centrifugavimo indus, bet ir biologinės saugos sistemą (žr. Pasaulinės sveikatos organizacijos instrukciją "Laboratory Biosafety Manual"). Šiai centrifugai skirtos biologinės saugos sistemos nėra. Draudžiama centrifuguoti intensyvią koroziją sukeliančias medžiagas, galinčias neigiamai paveikti rotorių, pakabų ir papildomų įtaisų mechaninį tvirtumą. Remontuoti centrifugą leidžiama tik gamintojo įgaliojimus turintiems asmenims. Remontui leidžiama naudoti tik originalias atsargines detales bei leistus naudoti originalius firmos Andreas Hettich GmbH & Co. KG papildomus įtaisus. 19/54

20 LT Galioja šie saugos reikalavimai: EN / IEC ir EN / IEC ir jų nacionaliniai atitikmenys. Saugus ir patikimas centrifugos darbas garantuojamas tik tada, kai: centrifuga naudojama pagal naudojimo instrukcijos nurodymus. elektros instaliacija centrifugos pastatymo vietoje patenkina EN / IEC reikalavimus. pagal BGV A1, BGR 500 nurodymus centrifugą patikrino ekspertas. 5 Ženklų reikšmės Ant įrenginio pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta Prieš naudodami centrifugą būtinai perskaitykite Naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos nurodymų! Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Dėmesio, pavojinga vieta. Šis simbolis reiškia saugos nurodymus ir galimą pavojingą situaciją. Nesilaikant šių nurodymų, galima sugadinti daiktą ir susižaloti. Šiame dokumente pavaizduotas simbolis: Šis simbolis reiškia svarbią informaciją. Ant įrenginio ir šiame dokumente pavaizduotas simbolis. Ženklas, nurodantis atskirą elektros ir elektroninės įrangos surinkimą pagal Direktyvą 2002/96/EB (EEĮ). Prietaisas priklauso 8 grupei (medicininiai prietaisai). Naudoti Europos Sąjungos valstybėse, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 6 Tiekimo apimtis Kartu su centrifuga tiekiami žemiau nurodyti priedai: 1 Prijungimo kabelis 2 Saugikliai 1 Apsaugos pervežimo metu nurodymų lapas 1 Naudojimo instrukcija 1 Šešiabriaunis įstatomas raktas apsauginiams pervežimo elementams 8 Sumažinimai SK EBA 20 S tiekimo komplekte yra kampinis rotorius 8 x 15 ml. Centrifugavimo vamzdeliams su apvaliu dugnu guminiai įdėklai nereikalingi. Pagal užsakymą tiekiami adapteriai įvairiems kraujo ėmimo vamzdeliams. 20/54

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1. Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja obsługi młynka do kawy UKM1 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica

INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa tel. 022 517 15 75; fax 022 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Szatkownica MODEL: 713001 BEZPIECZEŃSTWO Personel

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015

TECH. Deklaracja zgodności nr 158/2015 ST-361 Instrukcja obsługi ST-361 TECH Deklaracja zgodności nr 158/2015 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

S P R O U T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. Przeczytaj zanim uruchomisz! WIRÓWKA LABORATORYJNA HS

S P R O U T I N S T R U K C J A O B S Ł U G I. Przeczytaj zanim uruchomisz! WIRÓWKA LABORATORYJNA HS nr kat. produktu: nr kat. instrukcji: HS10021 20SPROUT/PL 2015-06-30 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I WIRÓWKA LABORATORYJNA S P R O U T Przeczytaj zanim uruchomisz! MPW MED.INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA PRACY,

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW

MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji MASZYNA DO CZYSZCZENIA BUTÓW Szanowny Kliencie Przed podłączeniem urządzenia dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi, aby niewłaściwym użytkowaniem nie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC

INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-302 WOLTOMIERZ ANALOGOWY AC/DC 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie grozi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Arkusz informacyjny Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 85, AME 86 Opis Siłowniki AME 85 i AME 86 stosuje się z zaworami VFM 2 (DN 50 250), VFS 2 (DN 65 00), VF2/3 (DN 25, 50) i AFQM (DN 50 250).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry)

Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Siłownik sterowany sygnałem analogowym AME 438 SU (sprężyna do góry) Opis Siłowniki AME 438 SU stosowane są z zaworami 2- i 3- drogowymi typu VRB, VRG, VF i VL o średnicy do DN 50. Siłownik automatycznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA

- 2 - OSTRZEŻENIE UWAGA Tech ST-3800-1 - ST-3800 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach

CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach CapMix Mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach Instrukcja użycia 1. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją przed podłączeniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia

WÖHLER CM 220. Miernik tlenku węgla (CO) Technika na miarę. Zawartość: 1. Ważne wskazówki. 2. Specyfikacja. 3. Elementy obsługi. 4. Obsługa urządzenia WÖHLER CM 220 Miernik tlenku węgla (CO) Zawartość: 1. Ważne wskazówki 2. Specyfikacja 3. Elementy obsługi 4. Obsługa urządzenia 5. Kalibracja 0-ppm 6. Usuwanie usterek 7. Skutki stężenia CO 8. Usuwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie,

Kostkarka do lodu. Szanowny Kliencie, Kostkarka do lodu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kostkarki do lodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA. Wersja 11.11

Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA. Wersja 11.11 Instrukcja obsługi inkubatora do testów biologicznych firmy NAMSA Wersja 11.11 1 Spis treści Strona Wprowadzenie 3 Schemat inkubatora 4 Instalacja 5 Dane techniczne i najczęstsze problemy 6 Środki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400

Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie rozruchowe, booster GYS GYSPACK 400 Produkt nr 1331065 Strona 1 z 6 Gratulujemy wyboru produktu, który został zaprojektowany z największą starannością. Aby jak najlepiej wykorzystać

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C

KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miliomomierz EM480C 0.1mOhm EnergyLab Typ: EG-EM480C CECHY 1. Pomiar bardzo małej rezystancji jedną, cztero-przewodową izolowaną parą zacisków. 2. Przydatny pomiar rezystancji,

Bardziej szczegółowo

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC

Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe V DC Sygnał wyjściowy V DC 1 959 1959P02 Konwerter sygnału zapotrzebowania na wentylację do czujników CO 2 /VOC typu QPA63... AQP63.1 Napięcie zasilania 24 V AC Sygnały wejściowe 0...10 V DC Sygnał wyjściowy 0...10 V DC Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760

HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 HAIR DRYER CERAMIC HD 6760 F G E D B C A 2 Bezpieczeństwo Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek: 7 Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. 7

Bardziej szczegółowo

Nr produktu

Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Mówiący zegar stołowy Nr produktu 000672631 Strona 1 z 8 PL INSTRUKCJA OBSŁUGI www.conrad.com Mówiący zegar stołowy Nr zamówienia 672631 Wersja 01/12 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA

OPIS URZĄDZENIA ZASADA DZIAŁANIA 1 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną uszkodzeń urządzenia. Aby uniknąć niepotrzebnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK

ELMAST F S F S F S F S F S F S F S F S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE BIAŁYSTOK ELMAST BIAŁYSTOK F6-3002 S F 40-4001 S F16-3002 S F63-4001 S F90-4001 S F6-4002 S F 40-5001 S F16-4002 S F63-5001 S F90-5001 S ZESTAWY STERUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCE DO AGREGATÓW POMPOWYCH T R Ó J F A Z O W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth

Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth BTS-50 Głośniki wewnętrzne i zewnętrzne Bluetooth PRZED URUCHOMIENIEM TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ. www.facebook.com/denverelectronics INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia Ten produkt został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

TM-508A MILIOMOMIERZ

TM-508A MILIOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-508A MILIOMOMIERZ 0,1mΩ 20kΩ Cechy miernika 1. Pomiar bardzo małych rezystancji metodą 4-ro przewodową przy pomocy 2-ch par przewodów pomiarowych z klipsami. 2. Bezpiecznik 0,5A/250V

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz. Nr produktu

Odkurzacz. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Odkurzacz Nr produktu 001170855 Strona 1 z 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było używane przez osoby (włączając w to dzieci)

Bardziej szczegółowo

Jonizator antystatyczny

Jonizator antystatyczny Jonizator antystatyczny Jonizator DJ-04 Jonizator DJ-05 INSTRUKCJA OBSŁUGI IMMU-48-03-05-17-PL www.radwag.pl MAJ 2017 2 Spis treści 1. UWAGI OGÓLNE 4 2. DANE TECHNICZNE 4 3. PODSTAWOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Ściemniacz przewodowy Nr produktu

Ściemniacz przewodowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściemniacz przewodowy Nr produktu 000702801 Strona 1 z 5 Ściemniacz przewodowy do ściemniania: Świetlówek 230 V Lamp halogenowych 230 V- Niskonapięciowych lamp halogenowych w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa NAGRZEWNICE KANAŁOWE TYPU DH Venture Industries Sp. z o.o. Tel. (22) 7519550; 7512031 ul. Mokra 27 Fax (22) 7512259; 7511202 05-092 Łomianki-Kiełpin http://www.venture.pl

Bardziej szczegółowo

Centrala Sterująca 540BPR

Centrala Sterująca 540BPR Centrala Sterująca 540BPR 1.OSTRZEŻENIE Uwagi: Przed jakąkolwiek próbą pracy przy elektronicznym sprzęcie (połączenia, konserwacja), zawsze odłącz urządzenie od zasilania. - Zawsze instaluj w urządzeniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, INSTRUKCJA OBSŁUGI Inwerter Pure Sine Wave MODEL: 53880, 53881, 53882, 53883, 53884, 53885 www.qoltec.com Przedmowa Dziękujemy za wybranie naszego urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy. Nr produktu

Sterownik czasowy. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: ,

Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji. BEMAR Kitchen Line. Kod produktu: , Instrukcja instalowania, obsługi i konserwacji BEMAR Kitchen Line Kod produktu: 238905, 238912 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. 1 Szanowny Kliencie,

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at. HP8117. Instrukcja obsługi

Register your product and get support at.  HP8117. Instrukcja obsługi Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8117 Instrukcja obsługi a b Polski Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK

INSTRUKCJA OBSŁUGI GK INSTRUKCJA OBSŁUGI GK-12-150 Przetwornica napięcia DC AC 150W Genius Power, Drow Enterprise Co., LTD., TAIWAN 1. OPIS -2- 2. ZŁĄCZA WEJŚCIOWE Przetwornica wyposażona jest w zamontowany na stałe przewód

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY

MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MCP MS-305 WATOMIERZ ANALOGOWY TRÓJFAZOWY 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW Znaczenie symbolu UWAGA Oznaczenie to wskazuje warunki pracy i zasady obsługi przyrządu, których nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi

Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156. Instrukcja obsługi Miernik uniwersalny MIE0154 MIE0155 MIE0156 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi WSTĘP MIE0154/MIE0155/MIE0156 z cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzuje się dużą ilością funkcji, prostotą i wygodą użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przenośny wentylator (2w1)

Przenośny wentylator (2w1) Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi

GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę

Bardziej szczegółowo