KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA INFORMACYJNA Sikaflex PRO 20 CF"

Transkrypt

1 KARTA INFORMACYJNA Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał do systemów uszczelnień przeciwpożarowych elementów konstrukcji betonowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY to jednoskładnikowy kit uszczelniający na bazie poliuretanu. Wraz ze sznurem podpierającym Bourrelet 511 tworzy uszczelnienie przeciwpożarowe o szerokości od 20 do 40 mm. Wykonanie uszczelnień przeciwpożarowych o szerokości od 20 do 40 mm zgodnie z normą EN Wiąże pod wpływem wilgoci z powietrza Nie spływa, nawet w przypadku uszczelnień o dużej szerokości Doskonała przyczepność bez zagruntowania do zapraw cementowych, betonu i anodowanego aluminium Duża elastyczność W przypadku pożaru nie przepuszcza gazów, wody i powietrza Certyfikat SNJF, oznaczenie Fasada Uszczelniacz elastyczny Klasa F 25 E, bez warstwy gruntującej na zaprawie M2 i anodowanym aluminium. Odporność ogniowa PV CSTB nr RS zgodnie z normą EN , uszczelnienie o szerokości 20 mm do 40 mm pomiędzy elementami betonowymi. DANE PRODUKTU POSTAĆ / KOLORY Betonowo szara OPAKOWANIA : 600 ml kiełbaski / 20 szt. w kartonie 300 ml kartusze / 12 szt. w kartonie Bourrelet 511: 50 mb w kartonie SKŁADOWANIE przechowywany z dala od wilgoci i źródeł ciepła, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze +5 C +25 C, chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Bourrelet 511 należy przechowywać w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu w suchym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej. 1/5

2 DANE TECHNICZNE BAZA CHEMICZNA Wiążący pod wpływem wilgoci, jednoskładnikowy poliuretan. GĘSTOŚĆ ~ 1,29 kg/dm 3 LEPKOŚĆ CZAS NASKÓRKOWANIA SZYBKOŚĆ POLIMERYZACJI Konsystencja gęstej pasty 1 6 godzin (w +23 C, 50% w.w.) ~ 10 mm przez 15 dni (w +23 C, 50% w.w.) ODKSZTAŁCALNOŚĆ ± 25 % STABILNOŚĆ TERMICZNA PRZYCZEPNOŚĆ 30 C +70 C Dobra przyczepność do betonu, zapraw cementowych i anodowanego aluminium. Wykonanie uszczelnienia na innym podłożu wymaga przeprowadzenia prób przyczepności oraz konsultacji z przedstawicielem Sika. TWARDOŚĆ SHORE A A MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI E ~ 0,4 MPa (w +23 C) WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU > 200% (w +23 C) (ISO 8339) POWRÓT POODKSZTAŁCENIOWY > 70% (ISO 7389) TRWAŁOŚĆ ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ Dobra odporność na naturalne starzenie. Uszczelnienie przeciwpożarowe tworzy sznur podpierający z wełny szklanej Bourrelet 511 oraz kit uszczelniający. Tak wykonane uszczelnienie charakteryzuje się: nieprzepuszczalnością płomieni oraz gorących lub łatwopalnych gazów izolacyjnością termiczną Maksymalna temperatura użycia Bourrelet 511 to +500 C Poniższa tabela przedstawia testowane konfiguracje oraz odpowiednie parametry: Szerokość szczeliny Układ spoiny Głębokość wypełnienia Nr. Raportu PV CSTB wg EN Odporność na ogień* 20 mm 40 mm 1 wstęga Bourrelet 511 średnica 50 mm 1 wstęga Bourrelet 511 średnica 50 mm 20 mm RS EI mm RS EI 120 * Po upływie wyszczególnionego w tabeli czasu gazoszczelność nie jest nie jest zapewniona. Uwaga: pomiar był wykonywany dla płyty betonowej o grubości 18 cm INFORMACJE O SYSTEMIE STRUKTURA SYSTEMU Sznur podpierający z wełny szklanej Bourrelet 511 średnicy 50 mm Wypełnienie szczeliny kitem 2/5

3 INSTRUKCJA APLIKACJI ZUŻYCIE / PROJEKTOWANIE SZCZELINY Wymiarowanie złącza powinno być wykonane w sposób następujący: W przypadku uszczelnień od 20 do 40 mm szerokości, głębokość wypełnienia powinna wynosić 20 mm. Wymiary przekroju (szerokość x głębokość) 20 x x 20 Opakowanie 300 ml 0,75 m 0,37 m Opakowanie 600 ml 1,50m 0,75 m JAKOŚĆ PODŁOŻA PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA / GRUNTOWANIE TEMPERATURA PODŁOŻA / OTOCZENIA WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA TEMPERATURA PUNKTU ROSY METODA APLIKACJI / NARZĘDZIA Podłoże musi być mocne, zdrowe, czyste i suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek oraz wszelkich elementów mogących zaburzyć przyczepność kitu. Podłoża nie porowate: Jak metale, anodowane aluminium muszą być oczyszczone ściereczką nasączoną Sika Aktivator 205 (Sika Cleaner 205). Odczekać co najmniej 10 minut (w temperaturze +23 C) aby rozpuszczalnik całkowicie odparował. Podłoża porowate: Jak beton, zaprawy na bazie cementu należy oczyścić z mleczka cementowego a następnie odkurzyć Minimum +5 C / Maksimum +35 C Podłoże powinno być suche. Temperatura podłoża musi być co najmniej o 3 C wyższa od temperatury punktu rosy. Podstawowe zasady: Kit Sikaflex PRO 20 CF należy nanieść od strony pomieszczenia, które ma być chronione przed ogniem. Zatem wałek podpierający z wełny mineralnej Bourrelet 511 jest narażony na kontakt z ogniem (patrz rys. 1). W przypadku gdy przed ogniem chronione powinny być oba pomieszczenia, uszczelnienie należy wykonać po obu stronach. 3/5

4 Montaż sznura podpierającego: Sznur podpierający powinien być umieszczony na głębokości uzależnionej od szerokości złącza, zgodnie z poniższym rysunkiem, gdzie: l = szerokość szczeliny mm P = głębokość wypełnienia 20 mm Wypełnienie szczeliny kitem: Kit powinien być aplikowany w szczelinę w sposób ciągły pistoletem ręcznym, pneumatycznym lub elektrycznym. Należy unikać wprowadzania powietrza w szczelinę. W zależności od szerokości wypełnienie następuje jedną lub kilkoma warstwami (patrz poniższy rysunek). W przypadku uszczelnień o znacznej szerokości od strony wewnętrznej, może być konieczne odczekanie do związania warstwy kitu przed naniesieniem kolejnej warstwy. należy docisnąć w taki sposób, aby dokładnie przylegała do powierzchni podłoża. Ostatnią warstwę kitu należy wygładzić przy pomocy szpatułki, ewentualnie nawilżonej wodą z mydłem lub Sika Tooling Agent N. CZYSZCZENIE NARZĘDZI UWAGI DO STOSOWANIA Zabrudzenia kitem usuwać chusteczkami Sika Clean. Związany materiał można usunąć jedynie mechanicznie. Bezpośrednio po użyciu produktu zabrudzenia z rąk usuwać chusteczkami Sika Clean. Nie należy używać rozpuszczalnika. Naniesioną warstwę kitu pozostawić nie zakrytą. Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami zawierającymi oleje lekkie, substancje zmiękczające lub substancje zapobiegające utlenianiu, bitumem, smołą, asfaltem, kauczukiem, silikonem itp. Nie dopuszczać do kontaktu z alkoholem lub produktami mogącymi go uwalniać w trakcie nakładania lub wiązania. Nie malować wypełnionych spoin. 4/5

5 WAŻNE INFORMACJE UWAGA OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA UWAGI PRAWNE Wszelkie podane dane techniczne bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami, na które producent nie ma wpływu. Unikać kontaktu z oczami błonami śluzowymi i skórą. Należy używać odzieży ochronnej, rękawic i okularów ochronnych. Nie jeść i nie pić podczas pracy, myć ręce w czasie przerw i po pracy, natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie robocze. Resztek materiału nie należy wylewać do gruntu ani do wód powierzchniowych. Szczegółowe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, a także dane dotyczące ekologii, właściwości toksykologicznych materiału itp. dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na żądanie. Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Sika są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia Sika i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu Sika, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez Sika nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności Sika w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami podanymi przez Sika. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę Sika. Sika zastrzega sobie prawo zmiany właściwości swoich produktów. Prawa własności osób trzecich muszą być przestrzegane. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami sprzedaży i dostawy. Użytkownicy są obowiązani przestrzegać wymagań zawartych w aktualnej Karcie Informacyjnej użytkowanego produktu. Kopię aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika dostarcza Użytkownikowi na jego żądanie. Sika Poland Sp. z o.o. Karczunkowska Warszawa Polska Opracował Tel: Fax: e mail: 2015 Sika Poland Sp. z o.o. 5/5

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30

KARTA INFORMACYJNA Sikadur 30 KARTA INFORMACYJNA Klej do wzmocnień konstrukcyjnych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA APROBATY / NORMY jest bezrozpuszczalnikowym, tiksotropowym, dwuskładnikowym klejem na bazie żywic epoksydowych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 13 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowa żywica gruntująca na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym, szybkosprawnym materiałem gruntującym o niskiej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 14 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowe spoiwo PMMA do jastrychów samozagładzających i zapraw wyrównawczych na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest dwuskładnikowym,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto

KARTA INFORMACYJNA Sikafloor 16 Pronto KARTA INFORMACYJNA Dwuskładnikowy, nawierzchniowy materiał posadzkowy na bazie reaktywnych żywic akrylowych OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE CHARAKTERYSTYKA jest nawierzchniowym, dwuskładnikowym, szybkosprawnym

Bardziej szczegółowo

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych. Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack -Panel Karta Informacyjna Wydanie 20/12/2012 Numer identyfikacyjny 01 01 01 15 001 9 System System mocowania paneli dla fasad wentylowanych Construction pis systemu Zastosowanie Właściwości Badania Zestaw materiałów

Bardziej szczegółowo

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych

Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Karta Informacyjna Wydanie 08/2012 Nr identyfikacyjny 01 08 03 04 005 0 000040 Bezbarwny preparat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych Opis produktu Zastosowanie jest bezbarwnym

Bardziej szczegółowo

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych

Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Karta Informacyjna Wydanie 09/10/2013 Numer identyfikacyjny 01 08 03 04 001 0 000040 Mieszanka twardych kruszyw i cementu do wykonywania posadzek przemysłowych Construction Opis produktu Zastosowanie Właściwości

Bardziej szczegółowo

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU

I. CONCEPT STONE DRIP CAP - WYMAGANIA I WARUNKI MONTAŻU CONCEPT STONE WSZYSTKIE KOMPONENTY: WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA, PRZYGOTOWANIA ORAZ NAŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.

Bardziej szczegółowo

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB)

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca (masa KMB) WŁAŚCIWOŚCI weber.tec Superflex 10 elastyczny, mostkuje rysy o wysokiej zawartości części stałych - 90% przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników dobra przyczepność do podłoża odporny na

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU

ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OPISEM JEST NIEZBĘDNE DLA PRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PRODUKTU INSTRUKCJA MONTAŻU OKAPNIKÓW CONCEPT STONE DRIP CAP I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Przeznaczone do wykończenia powierzchnie

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM

SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM Purtop System Roof SYSTEM IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA BAZIE HYBRYDOWYCH ŻYWIC POLIMOCZNIKOWYCH DO NAKŁADANIA NATRYSKIEM NA DACHACH NIEPODDAWANYCH OBCIĄŻENIOM PRODUKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Purtop 600

Bardziej szczegółowo

FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm

FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm FDT POLSKA SP. Z O.O. UL. JAGODOWA 10 GLIWICE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA, ODBIORU I UŻYTKOWANIA DACHU W TECHNOLOGII RHENOFOL CV 1,50 mm 1.0 Informacje ogólne dotyczące materiałów i robót hydroizolacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy

Interzinc 12 Nieorganiczny krzemian wysokocynkowy OPIS PRODUKTU Dwuskładnikowy rozpuszczalnikowy nieorganiczny grunt etylokrzemianowy z dużą zawartością cynku. Spełnia wymagania SSPC Paint 20 odnośnie składu i własności. ZALECANY ZAKRES STOSOWANIA Jako

Bardziej szczegółowo

TIKKURILA EVERAL MATT [10]

TIKKURILA EVERAL MATT [10] 14.06.2013 r. TIKKURILA EVERAL MATT [10] Emalia alkidowa do drewna i metalu OPIS TIKKURILA EVERAL MATT [10] - Matowa emalia alkidowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego malowania powierzchni i

Bardziej szczegółowo

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro.

Latex Samt 10. Karta informacyjno-techniczna 322. Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Karta informacyjno-techniczna 322 Latex Samt 10 Satynowo-matowa farba lateksowa. 1 klasa odporności na szorowanie na mokro. Opis produktu Zastosowanie Właściwości Spoiwo Wielkość opakowań Barwa Do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE

UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE UK ADANIE KLEJE PROFESJONALNE Profesjonalny i zaawansowany technologicznie klej z bardzo drobnymi wypełniaczami kwarcowymi, o wysokiej obrabialności i przyczepności. Odpowiedni do układania przy dużej

Bardziej szczegółowo

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne

1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne 1. PROMATECT -H, -L, -L500, - płyty ogniochronne Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem.

STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej modyfikowanej styrenem. KARTA TECHNICZNA, 30.10.2013r STYROMAL 10 STYROMAL 10 Opis Produktu Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: Emalia styrenowana STYROMAL 10 jest szybkoschnącą matową emalią produkowaną na bazie żywicy alkidowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ. 45232460 4 Roboty sanitarne SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.01. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA - MONTAŻ 45232460 4 Roboty sanitarne NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944

JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI. Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 12944 JAK WYBRAĆ WŁAŚCIWY SYSTEM MALARSKI Wytyczne dotyczące projektowania powłokowej ochrony przed korozją zgodnie z normą PN-EN ISO 944 Wstęp Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem ułatwiającym wybór malarskiego

Bardziej szczegółowo

European Technical Approval ETA-11/0208

European Technical Approval ETA-11/0208 Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt Eine vom Bund und den Ländern Gemeinsam getragene Anstalt des Öffentlichen Rechts Mitglied der EOTA

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo