Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej 2012 UTC Fire & Security Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka i logo TruVision oraz Interlogix to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Australii i Nowej Zelandii: UTC Fire & Security Australia Pty Ltd Unit 3, 310 Ferntree Gully Road, Notting Hill, VIC, 3168, Australia N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! Produkt Klasy A. Niniejsze urządzenie jest produktem Klasy A przeznaczonym do użytku wewnątrz budynków i może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym UTC Fire & Security deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/WE (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowej utylizacji, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacje dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazujące obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe Pomoc techniczna lub ii Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

3 Spis treści Rozdział 1 TVN 20 Podstawowe informacje o systemie 1 Wstęp 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 2 Panel przedni rejestratora TVN 20 3 Panel tylny rejestratora TVN 20 4 Konfiguracja rejestratora TVN 20 5 Montaż rejestratora TVN 20 6 Konfiguracja rejestratora TVN 20 wprowadzenie 6 Komputer minimalne wymagania dla przeglądarki 8 Narzędzia automatycznego wykrywania w urządzeniu IP 8 Działanie przeglądarki TVN 20 9 Konfiguracja rejestratora TVN Krok 1: określanie adresu IP rejestratora TVN Krok 2: określanie formatu materiałów wideo rejestratora TVN Krok 3: ustawianie czasu letniego i określanie ustawień serwera NTP 18 Krok 4: Dodawanie kamer IP 20 Krok 5: Konfiguracja kamery IP ustawienia urządzenia 22 Krok 6: Konfiguracja kamery IP ustawienia rozdzielczości 26 Krok 7: Konfigurowanie harmonogramu nagrywania wprowadzenie 30 Krok 8: Konfigurowanie harmonogramu nagrywania konfiguracja przykładowa 33 Krok 9: Ostatnie etapy harmonogramów nagrywania wyzwalanie detekcji ruchu 37 Wej. alarm. 43 Wybieranie danego wejścia alarmowego 43 Dodatkowe elementy systemu przegląd 48 Zdalna aktualizacja oprogramowania firmware 50 Porty RS-232 i RS Integracja z oprogramowaniem Interlogix TruVision Navigator 50 Ustawienia komputera lokalnego z przeglądarką 52 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 iii

4 Podgląd na żywo i podgląd odtwarzania z poziomu przeglądarki 53 Strona przeglądarki Live Viewing (Podgląd na żywo) 53 Strona odtwarzania 55 Wyszukiwanie nagrania 57 Rozdział 2 TVN tematy zaawansowane 59 Dysk twardy zarządzanie i konfiguracja 59 Grupy dysków twardych 60 Zarządzanie kontami (Użytkownicy) 67 Wstęp 67 Dodawanie użytkowników 69 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 70 Zaawansowane ustawienia kamery 73 Sabotaż obrazu wideo 73 Video Record Masking (Maski prywatności) 78 Funkcje cyfrowych wejść i wyjść alarmowych kamer IP 80 Konfiguracja cyfrowych wejść alarmowych (z kamery IP) 80 Zarządzanie wyjściami alarmowymi (rejestrator TVN 20 i kamery IP) Parametry wyjątków monitorowanie sprawności systemu 96 Utrata sygnału wideo 98 Zdalne nagrywanie i pobieranie wideo 102 Ustawienia na stronie Local Config (Konfiguracja lokalna) 102 Dodatkowe ustawienia sieciowe 109 Multicast (Multiemisja) 109 Ustawienia portu urządzenia i HTTP 110 Ustawienia PPPoE i DDNS 111 Aby wyświetlić lub zmienić ustawienie PPPoE: 112 Zdalna aktualizacja 114 Ustawienia portu szeregowego RS-232 i RS Port RS Porty RS iv Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

5 Pliki dzienników 118 Załącznik A Rozwiązywanie problemów 121 Załącznik B Dane techniczne rejestratora TVN Połączenia zewnętrzne 129 Załącznik C TVN 20 możliwości kamer IP 131 Metoda obliczania zasobów 131 Szacowanie pojemności urządzenia 132 Załącznik D TVN 20 obsługiwane kamery IP 133 Lista aktualnie znanych nazw użytkowników i haseł do obsługiwanych kamer IP 134 Tabela rozdzielczości: przewodnik po ustawieniach systemowych 134 Załącznik E TVN 20 opcje archiwizacji na dysku USB 135 Lokalne archiwizowanie na dysku USB za pomocą przycisku COPY 136 Lokalne archiwizowanie na dysku USB za pomocą strony administracyjnej TVN Załącznik F Narzędzie TruVision Device Finder 140 Instalacja narzędzia TruVision Device Finder 140 Korzystanie z narzędzia TruVision Device Finder 145 Załącznik G Słownik terminów 148 Załącznik H Pomoc techniczna 150 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 v

6

7 Rozdział 1 TVN 20 Podstawowe informacje o systemie Wstęp TruVision TVN 20 to sieciowy rejestrator wideo, który umożliwia rejestrowanie obrazu z maksymalnie 16 kamer IP (w zależności od modelu). W rejestratorze TruVision TVN 20 można skonfigurować jeden, dwa, cztery lub osiem dysków SATA (o pojemności 2 TB każdy). Niniejsza instrukcja obsługi jest podzielona na dwie główne części: TVN 20 Podstawowe informacje o systemie TVN 20 Tematy zaawansowane W części Podstawowe informacje o systemie opisano najważniejsze elementy, które należy skonfigurować, w celu wykorzystywania rejestratora do codziennych zadań. W części Tematy zaawansowane przedstawiono szczegółowe informacje na temat funkcji systemu nieopisanych dokładnie w części Podstawowe informacje o systemie. Zawartość opakowania W opakowaniu znajdują się: Rejestrator TruVision TVN 20 Zapakowane oddzielnie dyski twarde Uwaga: w zależności od modelu w rejestratorze może być skonfigurowanych 1, 2, 4 lub 8 dysków twardych. Przewód zasilający (USA: przewód zasilający USA; EMEA: Przewody zasilające dla Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 1

8 Plastikowa torba z łączówkami na złącza wejścia/wyjścia alarmowe Instrukcja szybkiego uruchamiania Dokument dot. zgodności kamery IP Deklaracja zgodności WEEE Deklaracja dot. baterii Dysk CD z dokumentacją rejestratora TruVision TVN 20 zawierający: Kalkulator pojemności Dokument dot. zgodności kamery IP Narzędzie TruVision Device Finder Dysk CD z oprogramowaniem TruVision Navigator Version 4.x Opcjonalne: TVR-RK1 Warunki instalacji Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi, ale należy przestrzegać następujących ważnych wymagań: 1. Umieść rejestrator TVN 20 w bezpiecznym miejscu. 2. Upewnij się, że rejestrator TVN 20 znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 3. Nie narażaj rejestratora na działanie deszczu ani wilgoci. Przyjmuje się, że rejestrator będzie montowany w 19-calowej szafie, ponieważ użytkownicy nie mogą uzyskać bezpośredniego dostępu do obrazu na żywo ani obrazu odtwarzanego. Dostarczone zaczepy montażowe pozwalają na montaż rejestratora bez dodatkowej pomocy. 2 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

9 Panel przedni rejestratora TVN 20 Rysunek 1: Przedni panel rejestratora TVN POWER ALARM TX/R/X HDD READY ARCHIVE Tabela 1: Elementy na przednim panelu Nr Element Opis Dioda LED stanu 1 Dioda LED zasilania Wskazuje, że urządzenie jest włączone Kolor = normalny 2 Dioda LED alarmu Wskazuje, czy włączone są alarmy CZERWONA = błąd WYŁ. = normalny 3 Dioda LED TX/RX Wskazuje komunikację urządzenia w sieci Niebieska, migająca 4 Dioda LED dysku twardego Wskazuje odczyt/zapis na dysku twardym Czerwona, migająca 5 GOTOWOŚĆ Wskazuje, że urządzenie jest w pełni gotowe do pracy 6 ARCHIWUM Wskazuje stan działania funkcji archiwizacji na urządzeniu USB. W przypadku wykrycia niezgodnego urządzenia USB włączany jest brzęczyk. Niebieski = normalny Niebieski = archiwizacja 7 Diody LED kanałów Pokazuje stan połączenia kamery IP z rejestratorem TVN 20, wskazuje również trybu nagrywania kanału Podgląd lub nagrywanie zaplanowane (brak zdarzenia) = niebieski Zdarzenie + podgląd (brak nagrywania) = czerwony Podgląd lub zdarzenie + nagrywanie = fioletowy 8 Przycisk COPY (Kopiuj) Po podłączeniu dysku USB do portu USB z przodu urządzenia naciśnięcie przycisku COPY inicjuje proces archiwizacji najnowszego materiału wideo na dysk USB Podczas pracy dioda LED archiwizacji świeci na niebiesko 9 Przycisk POWER (Zasilanie) Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy pozwala na kontrolowane wyłączenie urządzenia Nie dotyczy 10 Porty USB 2.0 (2) Używane wraz z przyciskiem Copy lub poprzez narzędzie Remote Backup z poziomu przeglądarki Nie dotyczy Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 3

10 Panel tylny rejestratora TVN 20 Rysunek 2: Tylny panel rejestratora TVN Tabela 2: Elementy na tylnym panelu Element Nazwa Opis 1 Reset Przywraca ustawienia fabryczne 2 RS-232 Złącze używane do podłązenia komputera w celu rozwiązywania problemów 3 LAN Interfejs UTP Ethernet 10/100/1000 Mb/s 4 esata Zarezerwowane do użytku w przyszłości 5 Przełącznik RS-485 Zarezerwowane do użytku w przyszłości 6 Złącza RS-485 Zarezerwowane do użytku w przyszłości 7 Wejście alarmowe Wejścia alarmowe: 16 (NO/NC) 8 Wyjście alarmowe 4 wyjścia przekaźnikowe 9 GND Uziemienie 10 Złącze zasilania Podłączenie przewodu zasilającego 11 Przełącznik zasilania Wł./wył. zasilania (aby włączyć zasilanie urządzenia, należy użyć przycisku zasilania w przedniej cęści urządzenia). 4 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

11 Konfiguracja rejestratora TVN 20 Instalacja dysków twardych Przestroga: Nie należy wkładać ani wyjmować dysków, gdy rejestrator TVN 20 jest włączony. Uwaga: rejestrator zawiera elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed przystąpieniem do obsługi dysków twardych, należy zapewnić uziemienie osoby dotykającej dysków. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych. 1. Rozpakuj opakowanie rejestratora TVN Rozpakuj opakowanie rejestratora TVN 20. Uwaga: dyski twarde w pudełku są fabrycznie mocowane do szyny montażowej/kieszeni. 3. Aby odblokować przedni panel, użyj klucza dostarczonego w pudełku z akcesoriami. 4. Aby otworzyć przedni panel, naciśnij zatrzaski po jego obu stronach. 5. Zainstaluj dyski twarde tak jak na poniższym schemacie. Pierwszy dysk w położeniu numer 1, drugi dysk w położeniu numer 2, itd. Zainstaluj wszystkie dyski twarde zgodnie z oznaczeniami numerycznymi. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 5

12 Wsuń całkowicie dysk twardy do jednej z wnęk. W ten sam sposób wsuń wszystkie dyski twarde. 7. Zamknij i ponownie zablokuj przedni panel. Uwaga: dyski twarde należy zainstalować PRZED włączeniem zasilania rejestratora. Dyski są domyślnie przydzielane do jednej grupy dysków twardych, co pozwala na automatyczne rejestrowanie zaraz po dodaniu kamer IP i skonfigurowaniu harmonogramów nagrywania. Montaż rejestratora TVN Zamontuj urządzenie w 19-calowej szafie za pomocą dostarczonych zaczepów montażowych w odpowiednio wentylowanym pomieszczaniu zapewniającym właściwą temperaturę. 2. Podłącz rejestrator TVN 20 do sieci za pomocą kabla Ethernet. 3. Podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie. Konfiguracja rejestratora TVN 20 wprowadzenie Wstępną konfigurację rejestratora TVN 20 należy przeprowadzić przy użyciu strony administracyjnej TVN 20. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono niezbędne czynności pozwalające na szybkie skonfigurowanie w pełni funkcjonalnego systemu rejestrowania. Konfiguracja rejestratora TVN 20 obejmuje: 1. Przydzielenie rejestratorowi TVN 20 odpowiedniego adresu IP za pomocą narzędzia TruVision Device Finder. 6 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

13 2. Dodanie kamer IP. 3. Skonfigurowanie kamer IP. W zależności od modelu niektóre kamery IP można w pełni skonfigurować przez przeglądarkę TVN lub w przypadku kamer IP innych producentów konieczne może być uzyskanie dostępu do wewnętrznej strony administracyjnej kamery IP. Większość kamer Interlogix można skonfigurować w sposób pozwalający na określenie parametrów strumienia wideo kamer IP. 4. Zdefiniowanie harmonogramu nagrywania dla kamer IP. Obsługiwane tryby nagrywania: Nagrywanie zaplanowane Nagrywanie ruchu (wewnętrzna detekcja ruchu kamery IP) Nagrywanie z wejścia alarmowego Urządzenie jest wyposażone w 16 wejść alarmowych, które można skonfigurować w celu wyzwalania nagrywania za pomocą powiązanych kamer IP. Wewnętrzne wejścia alarmowe niektórych kamer IP pozwalają na wyzwalanie nagrywania w rejestratorze TVN 20. (Patrz: dokument dot. zgodności kamer IP zawierający pełną listę funkcji obsługiwanych przez wszystkie typu kamer IP). 5. Zdefiniowanie zachowań wyjść alarmowych, alarmów akustycznych jednostek lokalnych, wyjść przekaźnikowych jednostek lokalnych (4) oraz powiadomień do oprogramowania do zarządzania urządzeniami wideo Interlogix TruVision Navigator. 6. Wstępne skonfigurowanie wszystkich dysków twardych w postaci jednej grupy nagrywania, co pozwala wszystkim podłączonym kamerom na nagrywanie materiału wideo o tej samej długości (np. wszystkie kamery nagrywają przez taką samą liczbę dni). Przeglądarka umożliwia skonfigurowanie określonego zachowania nagrywania np. jednoczesne nagrywanie przez dwie kamery IP (redundancja). Dodatkowe informacje przedstawiono w rozdziale Dysk twardy zarządzanie i konfiguracja. Konfiguracja wstępna rejestratora TVN 20 pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie korzystania z urządzenia. Domyślnie wszystkie dodane kamery IP nagrywają w trybie ciągłym. Po skonfigurowaniu adresu serwera Navigator TruVision wszystkie zdarzenia systemowe związane z dyskami twardymi i usterkami lub utratą sygnału wideo są zgłaszane do oprogramowania TruVision Navigator. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 7

14 Komputer minimalne wymagania dla przeglądarki Minimalne wymagania sprzętowe dla przeglądarki: Użytkownik podstawowy Podgląd na żywo w 9 oknach z kamerami w jakości 4CIF/VGA LUB Podgląd na żywo w 4 oknach z kamerami w jakości 2,0 MPix Użytkownik zaawansowany Podgląd na żywo w 9 oknach lub więcej z kamerami MPix Procesor czterordzeniowy Intel Core I5 750 Procesor dwurdzeniowy Intel E6550 taktowany taktowany zegarem 2,66 Ghz (8 MB zegarem 2,33 Ghz (4 MB pamięci podręcznej) pamięci podręcznej) 1 GB RAM 4 GB RAM Karta graficzna HD z 256 MB pamięci Karta graficzna HD z 1 GB pamięci Minimum 1,5 GB miejsca na dysku twardym na wszystkie zapisane pliki wideo Klawiatura, monitor, mysz Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 TVN 20 oferuje określone funkcje w odniesieniu do liczby i rodzajów kamer IP. Rodzaje kamer: Kamery IP obsługujące rozdzielczość 4CIF/VGA Kamery IP obsługujące rozdzielczość 1,3 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 2,0 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 3,0 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 5,0 megapiksela Ponadto rejestrator TVN 20 obsługuje szeroką gamę kamer IP różnych producentów. Ważna uwaga: nie wszystkie kamery IP będą obsługiwały te same funkcje. Ograniczenia zależą od samej kamery IP i obsługiwanych przez nią protokołów. W dodatkach na końcu niniejszej instrukcji zawarto szczegółowe informacje na temat danych technicznych rejestratora TVN 20, jak również szczegółowe informacje dotyczące obsługi i funkcji kamer IP. Narzędzia automatycznego wykrywania w urządzeniu IP Rejestrator TVN 20 może automatycznie wykrywać wiele kamer IP (różne marki i modele) w sieci. Rejestrator TVN 20 wykrywa urządzenia, które znajdują się w tej samej sieci, co rejestrator. Przykładowo: jeśli rejestrator TVN 20 pracuje w sieci o adresie IP z maską podsieci , to wykrywane będą tylko kamery IP działające w zakresie ostatniego oktetu od 1 do 255. Interlogix i inni producenci kamer IP zapewniają narzędzia do automatycznego wykrywania, które ułatwiają zmianę domyślnego adresu IP w celu dostosowania 8 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

15 do wymogów adresowania danej sieci. Zaleca się korzystanie z tych narzędzi w celu szybkiego identyfikowania i modyfikowania wymogów adresowania urządzeń IP. Urządzenia Interlogix, które obsługują automatyczne wykrywanie, można zidentyfikować w sieci za pomocą narzędzia TruVision Device Finder. To proste narzędzie pozwala przeglądać i modyfikować adresy IP dowolnych urządzeń obsługiwanych przez TruVision. Narzędzie znajduje się na dysku z materiałami dla rejestratora TVN 20 dołączonym do produktu. Informacje wstępne dotyczące niniejszego narzędzia przedstawiono w Załączniku (zobacz str. Error! Bookmark not defined.). Działanie przeglądarki TVN 20 Strona przeglądarki TVN 20 korzysta z formantów ActiveX systemu Windows na komputerze klienta i zapewnia działanie, korzystając z przeglądarki Windows Internet Explorer 6.0 i nowszych. Rysunek 3: Interfejs strony administracyjnej TVN 20 Po uruchomieniu programu Internet Explorer jest wyświetlany monit o zainstalowanie formantów ActiveX. Należy potwierdzić wszystkie monity dotyczące wczytywania sterowników w celu zapewnienia prawidłowego działania i zachowania witryn internetowych obsługujących rozwiązanie TVN 20. Po zakończeniu instalacji można się zalogować. Domyślna nazwa użytkownika i hasło Nazwa użytkownika = admin Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 9

16 Hasło = 1234 Strona początkowa połączenia Funkcje dostępne na stronie: Wyświetlanie wideo na żywo Odtwarzanie obrazu wideo Zapisywanie zrzutów obrazu na komputerze lokalnym Pobieranie nagrań wideo na komputer lokalny Uruchamianie stron konfiguracji, które pozwalają na konfigurację urządzenia, połączenie z kamerami IP i zachowania w odpowiedzi na zdarzenia (zdarzenia alarmowe lub alarmy systemowe urządzenia). Otwarcie systemu wyszukiwania rejestratora TVN 20 i dzienników zdarzeń. Rysunek 4: Strona początkowa połączenia Użytkownik za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami wideo TruVision Interlogix Navigator może również przeglądać i reagować na zdarzenia z wielu rejestratorów TVN 20 lub urządzeń Interlogix TruVision DVR i TVN. Uwaga: elementy sterujące PTZ i jasnością/kontrastem są dostępne tylko w niektórych modelach kamer IP TruVision. Karta konfiguracji wstępnej Na tej stronie można szybko dodać kamery IP, skonfigurować harmonogramy nagrywania, włączyć tylko tryby nagrywania, jak również zdefiniować zachowanie różnych wejść i wyjść alarmowych urządzenia. Ponadto przeglądarka umożliwia 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

17 dostosowywanie zdarzeń systemowych mających wpływ na stan dysku twardego, utratę sygnału wideo i wiele innych. Konfiguracja rejestratora TVN 20 pozwala na bardzo szybkie nawiązanie połączenia z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami wideo Interlogix TruVision Navigator. Dostępne są dwa główne elementy konfiguracyjne: Remote Config (Konfiguracja zdalna) główny obszar służący do planowania wszystkich funkcji kamery IP i zarządzania nimi. Local Config (Konfiguracja lokalna) obszar służący do sterowania, w jaki sposób użytkownicy, używający do obsługi systemu tylko strony administracyjnej TVN 20, określają położenia zrzutów ekranu, pobieranych materiałów wideo i nagrań lokalnych na komputerze z zainstalowaną przeglądarką. Rysunek 5: Karta konfiguracji wstępnej Domyślnie wyświetlane jest okno Remote Config (Konfiguracja zdalna) zapewniające natychmiastowy dostęp do opcji konfiguracji kamer IP w TVN 20. Niniejsze okno przedstawia podłączone kamery IP, które są połączone z urządzeniem. Po pierwszym uruchomieniu żadne kamery nie są wyświetlane. Informacje w oknie: Szczegółowe podsumowanie informacji o kamerze Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 11

18 D1-D16 to dostępne kanały wideo IP, które mogą być używane przez obsługiwane kamery IP i obsługiwane enkodery (w zależności od zamówionego modelu). Adresy IP oraz numery portów podłączonych kamer. Po wybraniu rzeczywistej etykiety D1-D16 w panelu po prawej stronie wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o kamerze. Można również kliknąć etykietę, aby ręcznie dodać kamerę IP. Po dodaniu kamer, klikając w głównym wierszu kamery, uruchomiona zostanie strona internetowa określonej kamery IP. Przycisk Refresh (Odśwież) zasygnalizuje przejście kamery IP do trybu online po jej wstępnym podłączeniu. W polu Link Mode (Tryb łącza) zostanie wyświetlona domyślna metoda połączenia (TCP lub UDP) z kamerami IP. Panel po prawej stronie służy do wyświetlania informacji z kamery wybranej na liście głównej lub do wybrania kanału kamery IP w celu ręcznego dodania określonej kamery. Quick Add (Szybkie dodawanie) ten przycisk służy do automatycznego wyszukiwania kamer i pozwala użytkownikowi na dodanie żądanej kamery IP (z ustawieniami domyślnymi). Przycisk działa w przypadku kamer obsługujących funkcję automatycznego wykrywania. Configuration parameters (Parametry konfiguracji) to ścieżka pozwalająca na dostosowanie nagrywania systemowego, zarządzanie zdarzeniami i zachowaniami monitorowania sprawności. 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

19 Konfiguracja rejestratora TVN 20 Za pomocą komputera z programem Windows Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej na pasku adresu można wprowadzić domyślny adres IP urządzenia i wczytać stronę internetową. Domyślny adres IP urządzenia: W celu logowania należy użyć domyślnej nazwy użytkownika i hasła. Domyślna nazwa użytkownika = admin Domyślne hasło = 1234 Krok 1: określanie adresu IP rejestratora TVN 20 Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień sieciowych należy skontaktować się z administratorem, aby potwierdzić wybrane ustawienia dla danej sieci. Na górnym pasku wybierz pozycję Config (Konfiguracja). W prawej dolnej części ekranu wybierz pozycję Configuration parameters (Parametry konfiguracji). W menu folderów Network Parameters (Parametry sieci) wybierz pozycję Network Settings (Ustawienia sieciowe). Rysunek 6: Ustawienia sieciowe Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 13

20 W polu NIC Type (Typ NIC) należy pozostawić wartość domyślną 10M/100M/1000M Auto. W polu Device IP Address (Adres IP urządzenia) należy wpisać żądany adres IP. Domyślna wartość pola Device Port (Port urządzania) dla rejestratora TVN 20 to Typowa wartość w polu Subnet Mask (Maska podsieci) to (wartość domyślna). Adres IP Default Gateway (Domyślna brama) można ustawić taki sam jak adres IP poza ostatnią wartością, którą zazwyczaj jest 1. W polu HTTP Port (Port HTTP) należy pozostawić ustawienie domyślne 80. Rysunek 7: Zaawansowane ustawienia sieci Kliknij przycisk Advance (Zaawansowane), aby potwierdzić następujące ustawienia: Wartość MTU: 1500 Uwaga: jeśli używane będzie oprogramowanie Interlogix TruVision Navigator, należy się upewnić, że następujące pola są wypełnione: Adres IP w polu Alarm Host IP (Adres IP hosta alarmu) jest taki sam jak adres IP serwera TruVision Navigator. Wartość w polu Alarm host port (Port hosta alarmu) to Kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony głównej Network Settings (Ustawienia sieciowe). Kliknij przycisk SAVE (Zapisz), aby zapisać zmiany. W przeglądarce zostanie wyświetlony monit o zresetowanie rejestratora TVN 20. Kliknij przycisk OK. 14 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

21 Należy skontaktować się z administratorem IT, jeśli będzie wykorzystywana transmisja multicast, DHCP, serwery DNS lub określone wielkości pakietów MTU. Dostęp do tych ustawień jest możliwy po kliknięciu przycisku Advanced (Zaawansowane). Krok 2: określanie formatu materiałów wideo rejestratora TVN 20 Mimo że użytkownik ma do czynienia z materiałami wideo IP, to w celu zapewnienia wyświetlania w przeglądarce prawidłowego rozmiaru obrazu konieczne jest określenie, czy materiały wideo dla danego regionu mają być wyświetlane w formacie NTSC czy PAL. W prawej dolnej części strony głównej REMOTE CONFIG (Konfiguracja zdalna) wybierz pozycję Configuration parameters (Parametry konfiguracji). W lewej części wybierz pozycje Device Parameters > Device Information (Parametry urządzenia > Informacje o urządzeniu). Przejdź do pola Video Format (Format wideo) i wybierz opcję NTSC lub PAL. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 15

22 Rysunek 8: Device information (Informacje o urządzeniu) W lewej części wybierz pozycje Device Parameters > Device Information (Parametry urządzenia > Informacje o urządzeniu). Opcja Overwrite (Nadpisz) pozwala na zastępowanie starych nagrań nowymi. W przypadku większości użytkowników nie należy zmieniać ustawionej opcji Yes (Tak). HDD Number (Liczba dysków twardych) określa liczbę zainstalowanych w urządzeniu dysków twardych. Alarm Input Number (Liczba wejść alarmowych) określa całkowita liczbę dostępnych, wbudowanych wejść alarmowych. 16 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

23 Alarm Output Number (Liczba wyjść alarmowych) określa całkowitą liczbę dostępnych, wbudowanych wyjść alarmowych. Device Serial No. (Nr seryjny urządzenia) to numer seryjny urządzenia. esata identyfikuje połączenie wyjściowe pozwalające na podłączenie zewnętrznego urządzenia magazynującego esata. Aktualnie ta funkcja nie jest dostępna i zostanie udostępniona w późniejszym wydaniu oprogramowania. Automatic IP camera connection (Automatyczne podłączenie kamery IP) to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli w systemie działa tylko jeden rejestrator TVN 20. Ta funkcja automatycznie wykrywa wszystkie wykrywalne kamery IP i po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu dostępne kamery będą dodawane, aż wszystkie kanały dostępne w urządzeniu zostaną zajęte. NIE WOLNO korzystać z tej funkcji, jeśli w jednej sieci działa wiele rejestratorów TVN 20, ponieważ niektóre kamery mogą zostać podłączone do wielu rejestratorów TVN 20. Przycisk Sync to PC time (Synchronizuj z czasem komputera) pozwala na zsynchronizowanie czasu między komputerem z przeglądarką i rejestratorem TVN 20 (synchronizacja do czasu komputera). Synchronizacja czasu odbywa się dopiero po naciśnięciu przycisku. Rejestrator TVN 20 automatycznie przeprowadza synchronizację czasu do kamery IP co 5 minut. Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk Save (Zapisz). Uwaga: naciśnięcie przycisku Default (Domyślne) powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych rejestratora TVN 20. Naciśnięcie przycisku Reboot (Uruchom ponownie) natychmiast ponownie uruchamia urządzenie, zachowując ustawienia sieciowe. W normalnych warunkach urządzenie jest ponownie uruchamiane, gdy: Zmieniony zostanie adres IP, DHCP, PPPoE lub port urządzenia TVN 20. Zmieniony zostanie stan wejść alarmowych (NO/NC). Wykonywana jest aktualizacja oprogramowania firmware rejestratora TVN 20. Użytkownik chce przywrócić ustawienia domyślne. Importowana jest konfiguracja z oprogramowania zewnętrznego takiego jak TruVision Navigator. Typowy restart, do momentu przywrócenia pełnej sprawności urządzenia, może trwać od 45 do 75 sekund. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 17

24 Krok 3: ustawianie czasu letniego i określanie ustawień serwera NTP Czas letni Jest to ważna funkcja w kontekście zachowania prawidłowego zapisu wideo. W drzewie Device Parameters > DST Settings (Parametry urządzenia > Ustawienia czasu letniego) należy włączyć dostosowanie czasu letniego, zaznaczając pole wyboru Enable DST (Włącz czas letni) (domyślnie to pole NIE jest zaznaczone). Należy wprowadzić prawidłową datę i godzinę zmiany czasu. Rysunek 9: Ust. zm. czasu Uwaga: pole DST Bias (Niestandardowa zmiana czasu letniego) dotyczy niektórych obszarów na świecie, gdzie zmiana obejmuje czas dłuższy niż jedna godzina. To ustawienie pozwala na dostosowanie systemu do tych regionów. NTP Synchronizacja czasu pomiędzy urządzeniami IP ma kluczowe znaczenie dla wydajnego i dokładnego zapisu wideo. Wiele kamer IP wyszukuje serwer NTP lub inne urządzenie w celu zsynchronizowania czasu. Sieciowe rejestratory wideo takie jak TVN 20 współpracują nie tylko z innymi rejestratorami TVN 20, ale również z wieloma kamerami IP obsługującymi różne godziny. Ważnym jest, aby wszystkie te urządzenia łączył jeden wspólny czas. Serwer NTP może składać się po prostu z komputera-klienta i serwera w ramach instalacji rozwiązania Interlogix TruVision Navigator lub też może to być oddzielny serwer NTP, którego zadaniem jest zachowywanie ujednoliconego czasu systemowego w sieci. 18 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 70 Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Jedno wyjście audio: podłącz głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 2. Jedno wejście audio: podłącz mikrofon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Kamera sieciowa Mini

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy Gemini Technology Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy Gemini Technology UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Box. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Box Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4012F-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4012FWD-(A)(P)(W)(SDI)(FC), DS-2CD4024F-(A)(P)(W)(SDI)(FC),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz do urządzenia RS-232. 2. Podłącz maksymalnie cztery wejścia alarmu. 3. Podłącz jedno wyjście alarmowe. 4.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L0201B1268A01EU 1 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 12 Rysunek 1: Złącza na panelu tylnym 1. Zapętl do 16 kamer analogowych (zależy od modelu rejestratora DVR). 2. Podłącz do urządzenia RS-232. 3. Cztery złącza

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD. Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: UD.6L001B170A01EU 0 Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi Informacje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu rejestratora.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2112-(I), DS-2CD2132-(I) UD.6L0201B1254A01EU 1 Kamera sieciowa Dome Skrócona

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision NVR 20 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Ważne dokumenty 2 Instalowanie rejestratora TruVision NVR

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070143-PL REV 2.0 ISS 04NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje kontaktowe

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP

KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP KONFIGURACJA KAMER FORTEC IP Konfiguracja połączenia z kamerą. Domyślny adres IP kamery jest ustawiony na 192.168.0.120. Porty komunikacyjne kamery to: 80 standardowy port www 30001 video, dane i komunikacja

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi

Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi Kopułowa kamera megapikselowa IP TruVision skrócona instrukcja obsługi P/N 1070297-PL REV A ISS 09NOV10 Copyright 2010 UTC Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i patenty Informacje

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Mini Dome

Kamera sieciowa Mini Dome Kamera Kamera sieciowa Mini Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD252F-(I) (IS) (IW) (IWS), DS-2CD2532F-(I) (IS) (IW) (IWS) UD.6L020B230A0EU

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision NVR 10 P/N 1072767B-PL REV 1.0 ISS 17OCT14 Copyright 2014 United Technologies Corporation. Interlogix jest częścią UTC Building & INdustrial Systems oddziału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904

Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Instrukcja konfiguracji programu TV Wall do zarządzania dekoderami IN-IP-5904-MP, IN-IP-5904 Aktualizacja 16.01.2012r Strona 1 Sterowanie dekoderami przez program TV WALL Kam 1 (FullHD) KAM 1 KAM 2 Strumień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator analogowy AHD Sunell SN-ADR22/04E1 SN-ADR22/08E1 OSTRZEŻENIE: Urządzenie powinno być instalowane przez fachowy personel posiadający uprawnienia do pracy z urządzeniami i

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN

Lista pakowania: Proces instalacji: Start. podłączenie sprzętu. zainstalowanie narzędzia wyszukiwania. zalogowanie kamery IP w sieci LAN DENVER IPC-1020 DENVER IPC-1030 Lista pakowania: kamera IP uchwyt montażowy Antena adapter zasilania CD kabel LAN instrukcja instalacji śruby Informacja: w niektórych modelach nie ma oddzielnej anteny.

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji 4-CH Video Server SED-2310Q Ver. 061031 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA ACD-2100 Zasilacz sieciowy (Opcjonalnie) CD produktu Blok złączy i wkręty Karta gwarancyjna 1.2 OPIS

Bardziej szczegółowo

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD

2 Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TVR 45HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Podłącz do głośników w celu odtwarzania dźwięku. 3. Wejście liniowe

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r)

Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS. (wersja z dn. 20.08.2014r) Instrukcja konfiguracji sieciowych rejestratorów marki EVOS (wersja z dn. 20.08.2014r) 1 1. Do przełącznika (switch-a) należy podłączyć: Wszystkie kamery IP EVOS Można podłączyć wszystkie kamery IP jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite

Oprogramowanie zarządzające CMS Lite INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ Oprogramowanie zarządzające CMS Lite Informacje zawarte w tej instrukcji uważane są za aktualne w czasie publikacji. Informacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo