Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12

2 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej 2012 UTC Fire & Security Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Marka i logo TruVision oraz Interlogix to znaki towarowe firmy UTC Fire & Security. Pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów lub ich sprzedawców. UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA , USA Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Unii Europejskiej: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Holandia Autoryzowany przedstawiciel producenta na terenie Australii i Nowej Zelandii: UTC Fire & Security Australia Pty Ltd Unit 3, 310 Ferntree Gully Road, Notting Hill, VIC, 3168, Australia N4131 Klasa A: Urządzenie zostało przetestowane i została stwierdzona jego zgodność z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy A zgodnie z częścią 15 norm FCC. Wartości graniczne określono w celu zapewnienia należytego zabezpieczenia przed powstawaniem szkodliwych zakłóceń w otoczeniu pracującego urządzenia. Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może stanowić źródło promieniowania energii o częstotliwości radiowej; jeżeli nie zostanie więc zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może stać się źródłem szkodliwych zakłóceń w komunikacji radiowej. Praca tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może być powodem zakłóceń, a w takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do zneutralizowania zakłóceń na własny koszt. Uwaga! Produkt Klasy A. Niniejsze urządzenie jest produktem Klasy A przeznaczonym do użytku wewnątrz budynków i może powodować zakłócenia radiowe. W takiej sytuacji użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki zaradcze. 2004/108/EC (dyrektywa EMC): Niniejszym UTC Fire & Security deklaruje, że urządzenie to jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz innymi postanowieniami dyrektywy 2004/108/EC. 2002/96/WE (dyrektywa WEEE): W obrębie Unii Europejskiej produktów oznaczonych tym znakiem nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. W celu zapewnienia prawidłowej utylizacji, produkt należy oddać lokalnemu sprzedawcy lub przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 2006/66/EC (dyrektywa dotycząca baterii): W obrębie Unii Europejskiej produktów zawierających baterie nie wolno wyrzucać wraz z odpadami miejskimi. Szczegółowe informacje dotyczące baterii znajdują się w dokumentacji produktu. Bateria jest oznaczona tym symbolem, który może zawierać litery wskazujące obecność kadmu (Cd), ołowiu (Pb) lub rtęci (Hg). W celu prawidłowego recyklingu należy zwrócić produkt do dostawcy lub oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Informacje kontaktowe Pomoc techniczna lub ii Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

3 Spis treści Rozdział 1 TVN 20 Podstawowe informacje o systemie 1 Wstęp 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 2 Panel przedni rejestratora TVN 20 3 Panel tylny rejestratora TVN 20 4 Konfiguracja rejestratora TVN 20 5 Montaż rejestratora TVN 20 6 Konfiguracja rejestratora TVN 20 wprowadzenie 6 Komputer minimalne wymagania dla przeglądarki 8 Narzędzia automatycznego wykrywania w urządzeniu IP 8 Działanie przeglądarki TVN 20 9 Konfiguracja rejestratora TVN Krok 1: określanie adresu IP rejestratora TVN Krok 2: określanie formatu materiałów wideo rejestratora TVN Krok 3: ustawianie czasu letniego i określanie ustawień serwera NTP 18 Krok 4: Dodawanie kamer IP 20 Krok 5: Konfiguracja kamery IP ustawienia urządzenia 22 Krok 6: Konfiguracja kamery IP ustawienia rozdzielczości 26 Krok 7: Konfigurowanie harmonogramu nagrywania wprowadzenie 30 Krok 8: Konfigurowanie harmonogramu nagrywania konfiguracja przykładowa 33 Krok 9: Ostatnie etapy harmonogramów nagrywania wyzwalanie detekcji ruchu 37 Wej. alarm. 43 Wybieranie danego wejścia alarmowego 43 Dodatkowe elementy systemu przegląd 48 Zdalna aktualizacja oprogramowania firmware 50 Porty RS-232 i RS Integracja z oprogramowaniem Interlogix TruVision Navigator 50 Ustawienia komputera lokalnego z przeglądarką 52 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 iii

4 Podgląd na żywo i podgląd odtwarzania z poziomu przeglądarki 53 Strona przeglądarki Live Viewing (Podgląd na żywo) 53 Strona odtwarzania 55 Wyszukiwanie nagrania 57 Rozdział 2 TVN tematy zaawansowane 59 Dysk twardy zarządzanie i konfiguracja 59 Grupy dysków twardych 60 Zarządzanie kontami (Użytkownicy) 67 Wstęp 67 Dodawanie użytkowników 69 Zarządzanie uprawnieniami użytkowników 70 Zaawansowane ustawienia kamery 73 Sabotaż obrazu wideo 73 Video Record Masking (Maski prywatności) 78 Funkcje cyfrowych wejść i wyjść alarmowych kamer IP 80 Konfiguracja cyfrowych wejść alarmowych (z kamery IP) 80 Zarządzanie wyjściami alarmowymi (rejestrator TVN 20 i kamery IP) Parametry wyjątków monitorowanie sprawności systemu 96 Utrata sygnału wideo 98 Zdalne nagrywanie i pobieranie wideo 102 Ustawienia na stronie Local Config (Konfiguracja lokalna) 102 Dodatkowe ustawienia sieciowe 109 Multicast (Multiemisja) 109 Ustawienia portu urządzenia i HTTP 110 Ustawienia PPPoE i DDNS 111 Aby wyświetlić lub zmienić ustawienie PPPoE: 112 Zdalna aktualizacja 114 Ustawienia portu szeregowego RS-232 i RS Port RS Porty RS iv Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

5 Pliki dzienników 118 Załącznik A Rozwiązywanie problemów 121 Załącznik B Dane techniczne rejestratora TVN Połączenia zewnętrzne 129 Załącznik C TVN 20 możliwości kamer IP 131 Metoda obliczania zasobów 131 Szacowanie pojemności urządzenia 132 Załącznik D TVN 20 obsługiwane kamery IP 133 Lista aktualnie znanych nazw użytkowników i haseł do obsługiwanych kamer IP 134 Tabela rozdzielczości: przewodnik po ustawieniach systemowych 134 Załącznik E TVN 20 opcje archiwizacji na dysku USB 135 Lokalne archiwizowanie na dysku USB za pomocą przycisku COPY 136 Lokalne archiwizowanie na dysku USB za pomocą strony administracyjnej TVN Załącznik F Narzędzie TruVision Device Finder 140 Instalacja narzędzia TruVision Device Finder 140 Korzystanie z narzędzia TruVision Device Finder 145 Załącznik G Słownik terminów 148 Załącznik H Pomoc techniczna 150 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 v

6

7 Rozdział 1 TVN 20 Podstawowe informacje o systemie Wstęp TruVision TVN 20 to sieciowy rejestrator wideo, który umożliwia rejestrowanie obrazu z maksymalnie 16 kamer IP (w zależności od modelu). W rejestratorze TruVision TVN 20 można skonfigurować jeden, dwa, cztery lub osiem dysków SATA (o pojemności 2 TB każdy). Niniejsza instrukcja obsługi jest podzielona na dwie główne części: TVN 20 Podstawowe informacje o systemie TVN 20 Tematy zaawansowane W części Podstawowe informacje o systemie opisano najważniejsze elementy, które należy skonfigurować, w celu wykorzystywania rejestratora do codziennych zadań. W części Tematy zaawansowane przedstawiono szczegółowe informacje na temat funkcji systemu nieopisanych dokładnie w części Podstawowe informacje o systemie. Zawartość opakowania W opakowaniu znajdują się: Rejestrator TruVision TVN 20 Zapakowane oddzielnie dyski twarde Uwaga: w zależności od modelu w rejestratorze może być skonfigurowanych 1, 2, 4 lub 8 dysków twardych. Przewód zasilający (USA: przewód zasilający USA; EMEA: Przewody zasilające dla Europy kontynentalnej i Wielkiej Brytanii) Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 1

8 Plastikowa torba z łączówkami na złącza wejścia/wyjścia alarmowe Instrukcja szybkiego uruchamiania Dokument dot. zgodności kamery IP Deklaracja zgodności WEEE Deklaracja dot. baterii Dysk CD z dokumentacją rejestratora TruVision TVN 20 zawierający: Kalkulator pojemności Dokument dot. zgodności kamery IP Narzędzie TruVision Device Finder Dysk CD z oprogramowaniem TruVision Navigator Version 4.x Opcjonalne: TVR-RK1 Warunki instalacji Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi, ale należy przestrzegać następujących ważnych wymagań: 1. Umieść rejestrator TVN 20 w bezpiecznym miejscu. 2. Upewnij się, że rejestrator TVN 20 znajduje się w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 3. Nie narażaj rejestratora na działanie deszczu ani wilgoci. Przyjmuje się, że rejestrator będzie montowany w 19-calowej szafie, ponieważ użytkownicy nie mogą uzyskać bezpośredniego dostępu do obrazu na żywo ani obrazu odtwarzanego. Dostarczone zaczepy montażowe pozwalają na montaż rejestratora bez dodatkowej pomocy. 2 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

9 Panel przedni rejestratora TVN 20 Rysunek 1: Przedni panel rejestratora TVN POWER ALARM TX/R/X HDD READY ARCHIVE Tabela 1: Elementy na przednim panelu Nr Element Opis Dioda LED stanu 1 Dioda LED zasilania Wskazuje, że urządzenie jest włączone Kolor = normalny 2 Dioda LED alarmu Wskazuje, czy włączone są alarmy CZERWONA = błąd WYŁ. = normalny 3 Dioda LED TX/RX Wskazuje komunikację urządzenia w sieci Niebieska, migająca 4 Dioda LED dysku twardego Wskazuje odczyt/zapis na dysku twardym Czerwona, migająca 5 GOTOWOŚĆ Wskazuje, że urządzenie jest w pełni gotowe do pracy 6 ARCHIWUM Wskazuje stan działania funkcji archiwizacji na urządzeniu USB. W przypadku wykrycia niezgodnego urządzenia USB włączany jest brzęczyk. Niebieski = normalny Niebieski = archiwizacja 7 Diody LED kanałów Pokazuje stan połączenia kamery IP z rejestratorem TVN 20, wskazuje również trybu nagrywania kanału Podgląd lub nagrywanie zaplanowane (brak zdarzenia) = niebieski Zdarzenie + podgląd (brak nagrywania) = czerwony Podgląd lub zdarzenie + nagrywanie = fioletowy 8 Przycisk COPY (Kopiuj) Po podłączeniu dysku USB do portu USB z przodu urządzenia naciśnięcie przycisku COPY inicjuje proces archiwizacji najnowszego materiału wideo na dysk USB Podczas pracy dioda LED archiwizacji świeci na niebiesko 9 Przycisk POWER (Zasilanie) Przytrzymanie tego przycisku przez 3 sekundy pozwala na kontrolowane wyłączenie urządzenia Nie dotyczy 10 Porty USB 2.0 (2) Używane wraz z przyciskiem Copy lub poprzez narzędzie Remote Backup z poziomu przeglądarki Nie dotyczy Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 3

10 Panel tylny rejestratora TVN 20 Rysunek 2: Tylny panel rejestratora TVN Tabela 2: Elementy na tylnym panelu Element Nazwa Opis 1 Reset Przywraca ustawienia fabryczne 2 RS-232 Złącze używane do podłązenia komputera w celu rozwiązywania problemów 3 LAN Interfejs UTP Ethernet 10/100/1000 Mb/s 4 esata Zarezerwowane do użytku w przyszłości 5 Przełącznik RS-485 Zarezerwowane do użytku w przyszłości 6 Złącza RS-485 Zarezerwowane do użytku w przyszłości 7 Wejście alarmowe Wejścia alarmowe: 16 (NO/NC) 8 Wyjście alarmowe 4 wyjścia przekaźnikowe 9 GND Uziemienie 10 Złącze zasilania Podłączenie przewodu zasilającego 11 Przełącznik zasilania Wł./wył. zasilania (aby włączyć zasilanie urządzenia, należy użyć przycisku zasilania w przedniej cęści urządzenia). 4 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

11 Konfiguracja rejestratora TVN 20 Instalacja dysków twardych Przestroga: Nie należy wkładać ani wyjmować dysków, gdy rejestrator TVN 20 jest włączony. Uwaga: rejestrator zawiera elementy wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed przystąpieniem do obsługi dysków twardych, należy zapewnić uziemienie osoby dotykającej dysków. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia wskutek wyładowań elektrostatycznych. 1. Rozpakuj opakowanie rejestratora TVN Rozpakuj opakowanie rejestratora TVN 20. Uwaga: dyski twarde w pudełku są fabrycznie mocowane do szyny montażowej/kieszeni. 3. Aby odblokować przedni panel, użyj klucza dostarczonego w pudełku z akcesoriami. 4. Aby otworzyć przedni panel, naciśnij zatrzaski po jego obu stronach. 5. Zainstaluj dyski twarde tak jak na poniższym schemacie. Pierwszy dysk w położeniu numer 1, drugi dysk w położeniu numer 2, itd. Zainstaluj wszystkie dyski twarde zgodnie z oznaczeniami numerycznymi. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 5

12 Wsuń całkowicie dysk twardy do jednej z wnęk. W ten sam sposób wsuń wszystkie dyski twarde. 7. Zamknij i ponownie zablokuj przedni panel. Uwaga: dyski twarde należy zainstalować PRZED włączeniem zasilania rejestratora. Dyski są domyślnie przydzielane do jednej grupy dysków twardych, co pozwala na automatyczne rejestrowanie zaraz po dodaniu kamer IP i skonfigurowaniu harmonogramów nagrywania. Montaż rejestratora TVN Zamontuj urządzenie w 19-calowej szafie za pomocą dostarczonych zaczepów montażowych w odpowiednio wentylowanym pomieszczaniu zapewniającym właściwą temperaturę. 2. Podłącz rejestrator TVN 20 do sieci za pomocą kabla Ethernet. 3. Podłącz przewód zasilający i włącz zasilanie. Konfiguracja rejestratora TVN 20 wprowadzenie Wstępną konfigurację rejestratora TVN 20 należy przeprowadzić przy użyciu strony administracyjnej TVN 20. W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono niezbędne czynności pozwalające na szybkie skonfigurowanie w pełni funkcjonalnego systemu rejestrowania. Konfiguracja rejestratora TVN 20 obejmuje: 1. Przydzielenie rejestratorowi TVN 20 odpowiedniego adresu IP za pomocą narzędzia TruVision Device Finder. 6 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

13 2. Dodanie kamer IP. 3. Skonfigurowanie kamer IP. W zależności od modelu niektóre kamery IP można w pełni skonfigurować przez przeglądarkę TVN lub w przypadku kamer IP innych producentów konieczne może być uzyskanie dostępu do wewnętrznej strony administracyjnej kamery IP. Większość kamer Interlogix można skonfigurować w sposób pozwalający na określenie parametrów strumienia wideo kamer IP. 4. Zdefiniowanie harmonogramu nagrywania dla kamer IP. Obsługiwane tryby nagrywania: Nagrywanie zaplanowane Nagrywanie ruchu (wewnętrzna detekcja ruchu kamery IP) Nagrywanie z wejścia alarmowego Urządzenie jest wyposażone w 16 wejść alarmowych, które można skonfigurować w celu wyzwalania nagrywania za pomocą powiązanych kamer IP. Wewnętrzne wejścia alarmowe niektórych kamer IP pozwalają na wyzwalanie nagrywania w rejestratorze TVN 20. (Patrz: dokument dot. zgodności kamer IP zawierający pełną listę funkcji obsługiwanych przez wszystkie typu kamer IP). 5. Zdefiniowanie zachowań wyjść alarmowych, alarmów akustycznych jednostek lokalnych, wyjść przekaźnikowych jednostek lokalnych (4) oraz powiadomień do oprogramowania do zarządzania urządzeniami wideo Interlogix TruVision Navigator. 6. Wstępne skonfigurowanie wszystkich dysków twardych w postaci jednej grupy nagrywania, co pozwala wszystkim podłączonym kamerom na nagrywanie materiału wideo o tej samej długości (np. wszystkie kamery nagrywają przez taką samą liczbę dni). Przeglądarka umożliwia skonfigurowanie określonego zachowania nagrywania np. jednoczesne nagrywanie przez dwie kamery IP (redundancja). Dodatkowe informacje przedstawiono w rozdziale Dysk twardy zarządzanie i konfiguracja. Konfiguracja wstępna rejestratora TVN 20 pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie korzystania z urządzenia. Domyślnie wszystkie dodane kamery IP nagrywają w trybie ciągłym. Po skonfigurowaniu adresu serwera Navigator TruVision wszystkie zdarzenia systemowe związane z dyskami twardymi i usterkami lub utratą sygnału wideo są zgłaszane do oprogramowania TruVision Navigator. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 7

14 Komputer minimalne wymagania dla przeglądarki Minimalne wymagania sprzętowe dla przeglądarki: Użytkownik podstawowy Podgląd na żywo w 9 oknach z kamerami w jakości 4CIF/VGA LUB Podgląd na żywo w 4 oknach z kamerami w jakości 2,0 MPix Użytkownik zaawansowany Podgląd na żywo w 9 oknach lub więcej z kamerami MPix Procesor czterordzeniowy Intel Core I5 750 Procesor dwurdzeniowy Intel E6550 taktowany taktowany zegarem 2,66 Ghz (8 MB zegarem 2,33 Ghz (4 MB pamięci podręcznej) pamięci podręcznej) 1 GB RAM 4 GB RAM Karta graficzna HD z 256 MB pamięci Karta graficzna HD z 1 GB pamięci Minimum 1,5 GB miejsca na dysku twardym na wszystkie zapisane pliki wideo Klawiatura, monitor, mysz Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0 TVN 20 oferuje określone funkcje w odniesieniu do liczby i rodzajów kamer IP. Rodzaje kamer: Kamery IP obsługujące rozdzielczość 4CIF/VGA Kamery IP obsługujące rozdzielczość 1,3 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 2,0 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 3,0 megapiksela Kamery IP obsługujące rozdzielczość 5,0 megapiksela Ponadto rejestrator TVN 20 obsługuje szeroką gamę kamer IP różnych producentów. Ważna uwaga: nie wszystkie kamery IP będą obsługiwały te same funkcje. Ograniczenia zależą od samej kamery IP i obsługiwanych przez nią protokołów. W dodatkach na końcu niniejszej instrukcji zawarto szczegółowe informacje na temat danych technicznych rejestratora TVN 20, jak również szczegółowe informacje dotyczące obsługi i funkcji kamer IP. Narzędzia automatycznego wykrywania w urządzeniu IP Rejestrator TVN 20 może automatycznie wykrywać wiele kamer IP (różne marki i modele) w sieci. Rejestrator TVN 20 wykrywa urządzenia, które znajdują się w tej samej sieci, co rejestrator. Przykładowo: jeśli rejestrator TVN 20 pracuje w sieci o adresie IP z maską podsieci , to wykrywane będą tylko kamery IP działające w zakresie ostatniego oktetu od 1 do 255. Interlogix i inni producenci kamer IP zapewniają narzędzia do automatycznego wykrywania, które ułatwiają zmianę domyślnego adresu IP w celu dostosowania 8 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

15 do wymogów adresowania danej sieci. Zaleca się korzystanie z tych narzędzi w celu szybkiego identyfikowania i modyfikowania wymogów adresowania urządzeń IP. Urządzenia Interlogix, które obsługują automatyczne wykrywanie, można zidentyfikować w sieci za pomocą narzędzia TruVision Device Finder. To proste narzędzie pozwala przeglądać i modyfikować adresy IP dowolnych urządzeń obsługiwanych przez TruVision. Narzędzie znajduje się na dysku z materiałami dla rejestratora TVN 20 dołączonym do produktu. Informacje wstępne dotyczące niniejszego narzędzia przedstawiono w Załączniku (zobacz str. Error! Bookmark not defined.). Działanie przeglądarki TVN 20 Strona przeglądarki TVN 20 korzysta z formantów ActiveX systemu Windows na komputerze klienta i zapewnia działanie, korzystając z przeglądarki Windows Internet Explorer 6.0 i nowszych. Rysunek 3: Interfejs strony administracyjnej TVN 20 Po uruchomieniu programu Internet Explorer jest wyświetlany monit o zainstalowanie formantów ActiveX. Należy potwierdzić wszystkie monity dotyczące wczytywania sterowników w celu zapewnienia prawidłowego działania i zachowania witryn internetowych obsługujących rozwiązanie TVN 20. Po zakończeniu instalacji można się zalogować. Domyślna nazwa użytkownika i hasło Nazwa użytkownika = admin Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 9

16 Hasło = 1234 Strona początkowa połączenia Funkcje dostępne na stronie: Wyświetlanie wideo na żywo Odtwarzanie obrazu wideo Zapisywanie zrzutów obrazu na komputerze lokalnym Pobieranie nagrań wideo na komputer lokalny Uruchamianie stron konfiguracji, które pozwalają na konfigurację urządzenia, połączenie z kamerami IP i zachowania w odpowiedzi na zdarzenia (zdarzenia alarmowe lub alarmy systemowe urządzenia). Otwarcie systemu wyszukiwania rejestratora TVN 20 i dzienników zdarzeń. Rysunek 4: Strona początkowa połączenia Użytkownik za pomocą oprogramowania do zarządzania urządzeniami wideo TruVision Interlogix Navigator może również przeglądać i reagować na zdarzenia z wielu rejestratorów TVN 20 lub urządzeń Interlogix TruVision DVR i TVN. Uwaga: elementy sterujące PTZ i jasnością/kontrastem są dostępne tylko w niektórych modelach kamer IP TruVision. Karta konfiguracji wstępnej Na tej stronie można szybko dodać kamery IP, skonfigurować harmonogramy nagrywania, włączyć tylko tryby nagrywania, jak również zdefiniować zachowanie różnych wejść i wyjść alarmowych urządzenia. Ponadto przeglądarka umożliwia 10 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

17 dostosowywanie zdarzeń systemowych mających wpływ na stan dysku twardego, utratę sygnału wideo i wiele innych. Konfiguracja rejestratora TVN 20 pozwala na bardzo szybkie nawiązanie połączenia z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami wideo Interlogix TruVision Navigator. Dostępne są dwa główne elementy konfiguracyjne: Remote Config (Konfiguracja zdalna) główny obszar służący do planowania wszystkich funkcji kamery IP i zarządzania nimi. Local Config (Konfiguracja lokalna) obszar służący do sterowania, w jaki sposób użytkownicy, używający do obsługi systemu tylko strony administracyjnej TVN 20, określają położenia zrzutów ekranu, pobieranych materiałów wideo i nagrań lokalnych na komputerze z zainstalowaną przeglądarką. Rysunek 5: Karta konfiguracji wstępnej Domyślnie wyświetlane jest okno Remote Config (Konfiguracja zdalna) zapewniające natychmiastowy dostęp do opcji konfiguracji kamer IP w TVN 20. Niniejsze okno przedstawia podłączone kamery IP, które są połączone z urządzeniem. Po pierwszym uruchomieniu żadne kamery nie są wyświetlane. Informacje w oknie: Szczegółowe podsumowanie informacji o kamerze Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 11

18 D1-D16 to dostępne kanały wideo IP, które mogą być używane przez obsługiwane kamery IP i obsługiwane enkodery (w zależności od zamówionego modelu). Adresy IP oraz numery portów podłączonych kamer. Po wybraniu rzeczywistej etykiety D1-D16 w panelu po prawej stronie wyświetlone zostaną dodatkowe informacje o kamerze. Można również kliknąć etykietę, aby ręcznie dodać kamerę IP. Po dodaniu kamer, klikając w głównym wierszu kamery, uruchomiona zostanie strona internetowa określonej kamery IP. Przycisk Refresh (Odśwież) zasygnalizuje przejście kamery IP do trybu online po jej wstępnym podłączeniu. W polu Link Mode (Tryb łącza) zostanie wyświetlona domyślna metoda połączenia (TCP lub UDP) z kamerami IP. Panel po prawej stronie służy do wyświetlania informacji z kamery wybranej na liście głównej lub do wybrania kanału kamery IP w celu ręcznego dodania określonej kamery. Quick Add (Szybkie dodawanie) ten przycisk służy do automatycznego wyszukiwania kamer i pozwala użytkownikowi na dodanie żądanej kamery IP (z ustawieniami domyślnymi). Przycisk działa w przypadku kamer obsługujących funkcję automatycznego wykrywania. Configuration parameters (Parametry konfiguracji) to ścieżka pozwalająca na dostosowanie nagrywania systemowego, zarządzanie zdarzeniami i zachowaniami monitorowania sprawności. 12 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

19 Konfiguracja rejestratora TVN 20 Za pomocą komputera z programem Windows Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej na pasku adresu można wprowadzić domyślny adres IP urządzenia i wczytać stronę internetową. Domyślny adres IP urządzenia: W celu logowania należy użyć domyślnej nazwy użytkownika i hasła. Domyślna nazwa użytkownika = admin Domyślne hasło = 1234 Krok 1: określanie adresu IP rejestratora TVN 20 Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień sieciowych należy skontaktować się z administratorem, aby potwierdzić wybrane ustawienia dla danej sieci. Na górnym pasku wybierz pozycję Config (Konfiguracja). W prawej dolnej części ekranu wybierz pozycję Configuration parameters (Parametry konfiguracji). W menu folderów Network Parameters (Parametry sieci) wybierz pozycję Network Settings (Ustawienia sieciowe). Rysunek 6: Ustawienia sieciowe Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 13

20 W polu NIC Type (Typ NIC) należy pozostawić wartość domyślną 10M/100M/1000M Auto. W polu Device IP Address (Adres IP urządzenia) należy wpisać żądany adres IP. Domyślna wartość pola Device Port (Port urządzania) dla rejestratora TVN 20 to Typowa wartość w polu Subnet Mask (Maska podsieci) to (wartość domyślna). Adres IP Default Gateway (Domyślna brama) można ustawić taki sam jak adres IP poza ostatnią wartością, którą zazwyczaj jest 1. W polu HTTP Port (Port HTTP) należy pozostawić ustawienie domyślne 80. Rysunek 7: Zaawansowane ustawienia sieci Kliknij przycisk Advance (Zaawansowane), aby potwierdzić następujące ustawienia: Wartość MTU: 1500 Uwaga: jeśli używane będzie oprogramowanie Interlogix TruVision Navigator, należy się upewnić, że następujące pola są wypełnione: Adres IP w polu Alarm Host IP (Adres IP hosta alarmu) jest taki sam jak adres IP serwera TruVision Navigator. Wartość w polu Alarm host port (Port hosta alarmu) to Kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony głównej Network Settings (Ustawienia sieciowe). Kliknij przycisk SAVE (Zapisz), aby zapisać zmiany. W przeglądarce zostanie wyświetlony monit o zresetowanie rejestratora TVN 20. Kliknij przycisk OK. 14 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

21 Należy skontaktować się z administratorem IT, jeśli będzie wykorzystywana transmisja multicast, DHCP, serwery DNS lub określone wielkości pakietów MTU. Dostęp do tych ustawień jest możliwy po kliknięciu przycisku Advanced (Zaawansowane). Krok 2: określanie formatu materiałów wideo rejestratora TVN 20 Mimo że użytkownik ma do czynienia z materiałami wideo IP, to w celu zapewnienia wyświetlania w przeglądarce prawidłowego rozmiaru obrazu konieczne jest określenie, czy materiały wideo dla danego regionu mają być wyświetlane w formacie NTSC czy PAL. W prawej dolnej części strony głównej REMOTE CONFIG (Konfiguracja zdalna) wybierz pozycję Configuration parameters (Parametry konfiguracji). W lewej części wybierz pozycje Device Parameters > Device Information (Parametry urządzenia > Informacje o urządzeniu). Przejdź do pola Video Format (Format wideo) i wybierz opcję NTSC lub PAL. Kliknij przycisk Save (Zapisz). Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 15

22 Rysunek 8: Device information (Informacje o urządzeniu) W lewej części wybierz pozycje Device Parameters > Device Information (Parametry urządzenia > Informacje o urządzeniu). Opcja Overwrite (Nadpisz) pozwala na zastępowanie starych nagrań nowymi. W przypadku większości użytkowników nie należy zmieniać ustawionej opcji Yes (Tak). HDD Number (Liczba dysków twardych) określa liczbę zainstalowanych w urządzeniu dysków twardych. Alarm Input Number (Liczba wejść alarmowych) określa całkowita liczbę dostępnych, wbudowanych wejść alarmowych. 16 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

23 Alarm Output Number (Liczba wyjść alarmowych) określa całkowitą liczbę dostępnych, wbudowanych wyjść alarmowych. Device Serial No. (Nr seryjny urządzenia) to numer seryjny urządzenia. esata identyfikuje połączenie wyjściowe pozwalające na podłączenie zewnętrznego urządzenia magazynującego esata. Aktualnie ta funkcja nie jest dostępna i zostanie udostępniona w późniejszym wydaniu oprogramowania. Automatic IP camera connection (Automatyczne podłączenie kamery IP) to pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli w systemie działa tylko jeden rejestrator TVN 20. Ta funkcja automatycznie wykrywa wszystkie wykrywalne kamery IP i po wylogowaniu się i ponownym zalogowaniu dostępne kamery będą dodawane, aż wszystkie kanały dostępne w urządzeniu zostaną zajęte. NIE WOLNO korzystać z tej funkcji, jeśli w jednej sieci działa wiele rejestratorów TVN 20, ponieważ niektóre kamery mogą zostać podłączone do wielu rejestratorów TVN 20. Przycisk Sync to PC time (Synchronizuj z czasem komputera) pozwala na zsynchronizowanie czasu między komputerem z przeglądarką i rejestratorem TVN 20 (synchronizacja do czasu komputera). Synchronizacja czasu odbywa się dopiero po naciśnięciu przycisku. Rejestrator TVN 20 automatycznie przeprowadza synchronizację czasu do kamery IP co 5 minut. Aby zapisać wprowadzone zmiany, należy nacisnąć przycisk Save (Zapisz). Uwaga: naciśnięcie przycisku Default (Domyślne) powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych rejestratora TVN 20. Naciśnięcie przycisku Reboot (Uruchom ponownie) natychmiast ponownie uruchamia urządzenie, zachowując ustawienia sieciowe. W normalnych warunkach urządzenie jest ponownie uruchamiane, gdy: Zmieniony zostanie adres IP, DHCP, PPPoE lub port urządzenia TVN 20. Zmieniony zostanie stan wejść alarmowych (NO/NC). Wykonywana jest aktualizacja oprogramowania firmware rejestratora TVN 20. Użytkownik chce przywrócić ustawienia domyślne. Importowana jest konfiguracja z oprogramowania zewnętrznego takiego jak TruVision Navigator. Typowy restart, do momentu przywrócenia pełnej sprawności urządzenia, może trwać od 45 do 75 sekund. Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 17

24 Krok 3: ustawianie czasu letniego i określanie ustawień serwera NTP Czas letni Jest to ważna funkcja w kontekście zachowania prawidłowego zapisu wideo. W drzewie Device Parameters > DST Settings (Parametry urządzenia > Ustawienia czasu letniego) należy włączyć dostosowanie czasu letniego, zaznaczając pole wyboru Enable DST (Włącz czas letni) (domyślnie to pole NIE jest zaznaczone). Należy wprowadzić prawidłową datę i godzinę zmiany czasu. Rysunek 9: Ust. zm. czasu Uwaga: pole DST Bias (Niestandardowa zmiana czasu letniego) dotyczy niektórych obszarów na świecie, gdzie zmiana obejmuje czas dłuższy niż jedna godzina. To ustawienie pozwala na dostosowanie systemu do tych regionów. NTP Synchronizacja czasu pomiędzy urządzeniami IP ma kluczowe znaczenie dla wydajnego i dokładnego zapisu wideo. Wiele kamer IP wyszukuje serwer NTP lub inne urządzenie w celu zsynchronizowania czasu. Sieciowe rejestratory wideo takie jak TVN 20 współpracują nie tylko z innymi rejestratorami TVN 20, ale również z wieloma kamerami IP obsługującymi różne godziny. Ważnym jest, aby wszystkie te urządzenia łączył jeden wspólny czas. Serwer NTP może składać się po prostu z komputera-klienta i serwera w ramach instalacji rozwiązania Interlogix TruVision Navigator lub też może to być oddzielny serwer NTP, którego zadaniem jest zachowywanie ujednoliconego czasu systemowego w sieci. 18 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo