reżyseria: Michał Zad ara Bartosz Porczyk jak PISMO BEZPŁATNE - Nr rok wydania XX -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "reżyseria: Michał Zad ara Bartosz Porczyk jak PISMO BEZPŁATNE - Nr 239 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL"

Transkrypt

1 PISMO BEZPŁATNE - Nr rok wydania XX - R K O N C E N T R reżyseria: Michał Zad reżyseria: Zadara ara Bartosz Porczyk jak jakoo Gustaw Gustaw premiera 15 lutego 2014 Scena im. JJ.. Grzegorzewskiego A T O R K U L T U R STYCZEŃ 2014 ISSN Y

2

3

4 cojestgrane.pl koncentratorkultury 2 Nr 239 styczeń 2014 JerzyPołomski KONCERTKOLĘD Legenda polskiej estrady w znakomitejformie,niezmienniepopularnyikochany przez publiczność. W tymwyjątkowymświątecznymrecitalujerzypołomskiśpiewanajbardziejpopularnetradycyjnepolskiekolędy i pastorałki. To wyjątkowy wieczór, w którym publicznośćmożeśpiewaćrazemz Artystąswojeulubionepieśnibożonarodzeniowe. 5 stycznia,godz ,Csimpart,ulmazowiecka 17 GalanoWoroCzna 2014 Przebojoweariei duetyz najpopularniejszychoperetek tomelodielekkiei beztroskie,alemistrzowskoskomponowanei perfekcyjniewykonywaneprzezorkiestrę SymfonicznąFilharmoniiWrocławskiej.Ariekurtyzany Violetty,wesołejwdówkiHanny,Adeliz zemstynietoperzai innychoperowychbohaterekwykona zjawiskowa Joanna Woś,a żartobliwe,nierzadkorubaszneariesłynnychoperowychkochankówzaśpiewatenor Tomasz Kuk.Orkiestrazagrapod batutąmłodego,utalentowanegodyrygentapochodzącegoz LibanubassemaAkiki, a całągalępoprowadząrobertgonerai KingaPreis. Bilety: 110/80/50/25 zł.rezerwacja:tel , 5stycznia,godz. 18:00 halastulecia,ul.wystawowa 1 iv orszaktrzechkróli Nowościąw tegorocznymprogramiebędziestrażojcowska, odpowiedzialna za bezpieczeństwonajmniejszychaktorów, którzybędąszliw orszaku.po oddaniupokłonowiświętejrodziniena wrocławskimrynku kolejna atrakcja:koncertarki Noego.W programietakże:kilkusetosobowypochóddwórek, aniołów,rycerzyi pastuszków,z TrzemaKrólamina czele,scenyjasełkowe,wspólneśpiewaniekolędi pastorałek.organizatorzyprzygotowaliśpiewnikii koronydlauczestników. 6stycznia,godz ostrówtumski KALENDARIUM styczeń i2014ŚRODA CoPPélia,l.Delibes PREMIERAbALETOWA G.18:0o operawrocławska WYCIECzKI» spacernoworoczny G.10:0o rynekprzypomniku hr.aleksandrafredry leśnica lasmokrzański Wycieczkanoworoczna z ogniskiemklubperpedesa.woźnicka,t.abramowicz.(8km) G.11.0o leśnica pętla tramwajowaliniinr20i10 WyCieCzkaPieszaDo lasuosobowickiego Powitanie Nowego Roku przy ognisku.wycieczkęprow. A.zygnerskii z.wągrowska G.12:0o Pętlatramwajowalinii 14i24naosobowicach 3 i2014 PIąTEK GalakarnaWałoWa Czardasze,walce,ariei duety operetkoweorazscenyz oper wykonają sopran: Agnieszka Drożdżewska,barbaraSpitzer, Anna Wilczyńska.IzabelaStrzelecka mezzosopran, Mateusz Myrlak tenor,ivomichl baryton, WitoldJanusz fortepian G.19:0o Śokrynek43,Świdnica Trzyrazyłóżko G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia WalenTina G.19:0o małascena WałBrzyChUToPia2.039 G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn reż.annailczuk G.10:0o TPscenakameralna 4 i2014 SObOTA koncertkameralny DawidJarząb dyrygent; Christian Danowicz dyrygent,skrzypce; G. 18:0o Filharmonia sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego

5 STYCZEŃ śr coppelia léo delibes premiera BaletoWa 4 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 5 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 9 cz skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 10 pt skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 11 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 12 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 16 cz skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 17 pt skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 18 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 19 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 23 cz Zemsta nietoperza Johann strauss 24 pt Zemsta nietoperza Johann strauss 25 so Zemsta nietoperza Johann strauss 26 nd Zemsta nietoperza Johann strauss 28 wt Zemsta nietoperza Johann strauss 29 śr Zemsta nietoperza Johann strauss 30 cz Zemsta nietoperza Johann strauss 31 pt Zemsta nietoperza Johann strauss Dyrekcjazastrzegasobiemożliwośćzmianwrepertuarze. EWA MICH NIK ZA PRA SZA SzanowniPaństwo, gorącozachęcamdo obejrzeniaspektaklioperywrocławskiejw styczniubieżącegoroku. Rok 2014 rozpoczynamy premierą baletu Coppelia Léo Delibes. Piękny wizualnie spektakl przygotował znakomitywłoskichoreografgiorgiomadia.noworoczneprzedstawieniewystawionezostaniez towarzyszeniemorkiestryoperywrocławskiejpod dyr.tadeusza Zatheya.Będzietoz pewnościąwspaniałaucztadlamiłośnikówsztukibaletowej. Kolejnestycznikowewieczorywypełniąoczekiwanei lubianeprzezwidzówspektakle Skrzypkana dachu oraz Zemstynietoperza. Słynnymusical Skrzypekna dachu towzruszającaopowieść o losach żydowskiej rodziny ze wsi Anatewka przedstawiona w formie sentymentalnej podróży do świata,któryjużminął,alektórywciążstanowidlanas źródłoinspiracjii aktualnychrefleksji.piękna muzyka i scenografia,wspaniałachoreografia,znakomiciwykonawcydajągwarancjęprzeżycianiezapomnianychchwil. SpektaklprzygotowanyzostałreżyserskoprzezMarka Weissa,adaptacjiscenicznejdokonałAdamFrontczak, scenografię zaprojektował Ryszard Kaja, choreografię opracowałemilwesołowski. Równieinteresującąpropozycjąjestoperetka Zemsta nietoperza J.Straussa.Barwnekostiumy,imponująca scenografia,porywającescenytaneczne,wspaniałegłosy togwarancjadobrejzabawydlapublicznościw każdym wieku. Spektakl wyreżyserowała Helena Kaut -Howson,dekoracjezaprojektowałPawełDobrzycki,kostiumy MałgorzataSłoniowska. Jestemprzekonana,żenaszestycznioweprzedstawieniabędąstanowiłydoskonałąpropozycjędo spędzenia atrakcyjnegowieczorukarnawałowego. Zapraszamdo OperyWrocławskiej! EwaMichnik Dyrektornaczelnyi artystyczny OperyWrocławskiej in For ma cja i re Zer Wa cja Bi le tów: dział pro mo cji i ob słu gi Wi dzów tel.: ; tel./fax: go dzi ny pra cy ka sy: ka sa ope ry, ul. Świd nic ka 35, tel po nie dzia łek so bo ta ; nie dzie la ; oraz na godzinę przed spektaklem. prze rwa WW W. o pe r a. Wroc l a W. p l

6 cojestgrane.pl koncentratorkultury 4 Nr 239 styczeń 2014 aloszaawdiejew Posukcesiewydanejw 2010r. płytypt.aloszana bispolskie Radioprezentujenowyalbum zawierającyzestawieniekolejnych, najlepszych utworów w wykonaniualoszyawdiejewa.jesttoswoistethebestof tegoartystya zarazemciągdalszytamtejedycji.aloszabawiąckoncertowąpublicznośćsięga karnawałowastraussgala po humor dawnej Odessy i współczesną satyrę na naszą, DUETMAŁŻEŃSKI DorotaUjda-Jankiewicz(sopran) wspólnąz wszystkimisłowianami,postkomunistycznąrzeczywistość.starannywybórtakichutworów,gdziepobrzmiewają i AndrzejJankiewicz(tenor)w towarzystwie KAMERALNEGO zespołu INSTRUMENTALNEGO. nutycygańskie,żydowskie,odeskie.pojawiasięautorska,refleksyjnaballadaa nawetprzebójz zapomnianegomusicalu. Po sukcesachw USA,Australiii wszystkichkrajacheuropywystąpiąw Polsce.Przepełnionyśpiewem,tańcem i humorem koncert zawiera takie utwory jak: MarekPiąteki KazimierzAdamczyk(tymrazemna gitarzebasowej)budująsolidnyfundamentgitarowybędącysiłąnapędowąśpiewanychprzezaloszępiosenek. Wielkasławatożart,Wiedeńskakrew,Odgłosywiosny, Tricztraczpolka,MarszRadetzkiegoa takżemuzyczne 26stycznia,godz. 19:00.Bilety: 60/50zł toastyi niespodzianki. Csimpart,ul.mazowiecka17 19stycznia,godz.16:00 Teatrmiejski,Świdnicarynek43.Bilet:25zł zemstanietoperza OPERETKAW3AKTACH Libretto: Carl Haffner i Richard Genée wg Henri MeilhacaiLudovicaHalevy'ego. Prapremiera:Wiedeń,5IV1874 Kierownictwomuzyczne:EwaMichnik zemstanietoperzatoprzedewszystkimarcydzieło, zupełnielegalnienależącedo skarbnicyrepertuaru operowego, choć w swoim czasie było to również szczytoweosiągnięcieteatruoperetkowego. zemsta nietoperza pozostaje dziełem genialnym, urzekającymw swejświeżościi bogactwiemuzycznym,sprawdzającymsięjakoutwóroperowyi teatralnyzarazem.zresztądziełozyskałosobietakąwłaśnie opinięnawetwówczas,kiedyteatroperetkowycieszył sięjeszczeniezrównanąpopularnością. Wielkikompozytori dyrygentgustawmahlersamwybrałzemstęnietoperzai dyrygowałniąjużw latach osiemdziesiątych XIX w.,a kiedyobjąłdyrekcjęopery Wiedeńskiej,włączyłjądo repertuaruoperowego. spektaklwykonywanyjestw językuniemieckimi polskim z polskiminapisami.czastrwania: 3godz., 30min. 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31stycznia,godz. 19:00 26stycznia,godz. 17: 00 operawrocławska,ul.świdnicka 35 fot.m.grotowski Trzyrazyłóżko G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska kaspar G.19:0o scenanastrychu zabijaniegomułki AdaptacjapowieściJerzegoPilcha Tysiąc spokojnych miast. Pełnahumoruopowieśćo zamachu na I sekretarza PzPR z użyciemchińskiejkuszy. G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy WałBrzyChUToPia2.039 G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn G.16:0o TPscenakameralna 5 i2014 NIEDzIELA GalanoWoroCzna2014 G.18:0o halastulecia JerzyPołomskiKOLĘDY G.19:0o Csimpart.Bilety:30/40 GalakarnaWałoWa G.19:0o Ckmuza,lubin skrzypeknadachu G.17:0o operawrocławska sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego kaspar G.18:0o scenanastrychu WałBrzyChUToPia2.039 G. 18:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych PsyChoTeraPiaCzyli sexwżyciuczłowieka G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia zabijaniegomułki G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy SPOTKANIA» marszałekjózefpiłsudskii legionypolskie Wykład. Spotkanie prowadzi MichałPlutarski. G.12:0o muzeumpoczty itelekomunikacji.wstępwolny! WYCIECzKI» BoroWaoleŚniCka DłUGołęka(12km) ProwadziJanuszKaczmarek G.8:15,DworzecGłównyPkP spacerpowrocławiu G.10:0o rynekprzypomniku hr.aleksandrafredry DLA DzIECI» BaJkao rozczarowanym rumakuromualdzie G.12.3o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/17zł DzieCizBUllerByn G.16:0o TPscenakameralna

7 4 SO godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM I CHÓRU Dawid Jarząb dyrygent; Christian Danowicz dyrygent skrzypce; Wiesław Prządka bandoneon Chór Filharmonii Wrocławskiej Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum Program: A. Piazzolla Preparense, Milonga del Angel, Michelangelo, Oblivion, Libertango; C. Gardel Por una cabeza; R. Galliano New York Tango z Concerto Opale; M. Palmieri Missa Tango 5 ND godz. 18:00 Hala Stulecia GALA NOWOROCZNA Joanna Woś - sopran, Tomasz Kuk - tenor Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej pod batutą Bassema Akiki - dyrygenta z Libanu Galę poprowadzą Robert Gonera i Kinga Preis. W programie przebojowe arie i duety z najpopularniejszych operetek 9 CZ godz. 19:00 Ossolineum KONCERT KAMERALNY Łukasz Długosz flet; Radosław Pujanek skrzypce; Katarzyna Budnik-Gałązka altówka; Rafał Kwiatkowski wiolonczela Program: K. Meyer Capriccio per sei strumenti op. 69; W. Słowiński Barokowe reminiscencje; K. Penderecki Kwartet fletowy 11 SO godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT JUBILEUSZOWY KONCERT Z OKAZJI 35-LECIA ZESPOŁU SPIRITUALS SINGERS BAND Włodzimierz Szomański dyrygent; Spirituals Singers Band; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: Karnawał z Spirituals Singers Band 12 ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT BAROKOWY Wrocławska Orkiestra Barokowa Program: J.S. Bach II Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067, Koncert podwójny na obój i skrzypce c-moll BWV 1060, Koncert na trzy klawesyny d-moll BWV 1063, IV Koncert brandenburski G-dur BWV 1049, Koncert na cztery klawesyny a-moll BWV CZ godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT KAMERALNY Lutosławski Quartet Program: W.A. Mozart Kwartet smyczkowy C-dur KV 465 Dysonansowy ; K. Penderecki I Kwartet smyczkowy M. Ravel Kwartet smyczkowy F-dur 17 PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Marzena Diakun dyrygent; Cezary Rembisz fagot Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: M. de Falla I Suita Trójgraniasty kapelusz; C.M. von Weber Koncert fagotowy F-dur op. 75; M. Karłowicz Epizod na maskaradzie op. 14; P. Dukas Uczeń czarnoksiężnika 19 ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT CHÓRALNY Fernando Mauricio Gil Estrada dyrygent Jorge Vega perkusja, solista; Shoko Sakai perkusja Chór Filharmonii Wrocławskiej Program: Latineando muzyczna podróż przez Amerykę Łacińską 23 CZ godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT KAMERALNY Trio Solistów Leopoldinum; Anna Rutkowska-Schock fortepian Program G. Fauré Kwartet fortepianowy c-moll op. 15, Kwartet fortepianowy g-moll op PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Nicholas Collon dyrygent; Karen Cargill mezzosopran Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: B. Britten Cztery interludia morskie z opery Peter Grimes op. 331; G. Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen J. Sibelius II Symfonia D-dur op ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM Niels Muus dyrygent; Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum Program: L. van Beethoven Wielka fuga B-dur op. 133; T. Takemitsu Requiem; R. Strauss Sekstet z opery Capriccio op. 85 TrV 279; A. Pärt Fratres; H. Wolf Włoska serenada G-dur 31 PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Michał Klauza dyrygent; Piotr Pławner skrzypce Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: Ph. Glass I Koncert skrzypcowy; D. Szostakowicz X Symfonia e-moll op. 93 Adresy: Sala koncertowa Filharmonii: ul. Piłsudskiego 19, Hala Stulecia: ul. Wystawowa 1, Ossolineum: ul. Szewska 37 Bilety i rezerwacje: tel.: 71/ , 71/ , kasa online: bilety.nfm.wroclaw.pl

8 cojestgrane.pl koncentratorkultury Nr 239 styczeń 2014 mollynilsson DISTORTEDCLUb Królewna lo-fiw Firleju.Dajsię uwieść lodowatemu synth- -popowiskandynawkiz berlina!mollynilssonzaprezentuje swojeminimalistyczneprzebojew ramachnowegowrocławskiego cyklu Distorted Club. Koncert artystki to premiera wrocławskiejodsłonycykludistortedclub,realizowanegoprzez Firleji agencjędistortedanimals.na comiesięcznychimprezach będziemożna usłyszećnajświeższemuzycznetrendyz pograniczapopu,lo-fii eksperymentu. 9stycznia,godz.20:00.Bilety: 20/25 zł ośrodekdziałańartystycznychfirlej,ul.grabiszyńska56 35laT spiritualssingersband KONCERTJUbILEUSzOWY WłodzimierzSzomański dyrygent;spiritualssingers band;orkiestrafilharmoniiwrocławskiej W pierwszej części koncertu piosenki The beatles a cappella w aranżacjach Włodka Szomańskiego, w drugiejutworyz programugalagospelz akompaniamentemorkiestry.aktualnyskład:alicjawiłkowska -sopran,martaraczak-idczak mezzosopran,aleksandra Sozańska-Kut alt, Włodzimierz Szomański tenor,marekdygdała baryton,arturstężała bas. 11stycznia,g. 18:00 salakoncertowafilharmoniiwrocławskiej,ul.marszałkaj.piłsudskiego 19 PeTerJ.BirCh&TheriVerBoaTBanD zagralipierwsząpróbę.kilkadnipóźniejzagralipierwszykoncert!w Krakowie,dlakilkusetosób podczas juwenaliów.tużpo pierwszymkoncerciezostalizaproszenina OpenerFestivaldo Gdyni.Dzieńpo tymzaproszeniu, mając na koncie jeden występ, przyszło zaproszeniena OFFFestivalArturaRojka.PóźniejodezwalisięSłowacyz PokeFestival...i takrozpoczęłasię tahistoria.grająalternatywnyfolk,americancountry, szerokopojęteindie.grupętworząmuzycyznanizalternatywnychgrup takichjakhappypills,silverrocket,lettheboydecide,blueraincoatczyturnipfarm. 19stycznia,godz Bilety:10/15zł klubmuzycznyłykend,podwale37/38 ritapaxnowyprojektpaulinyprzybysz Artystkaznanajestz solowychdokonańjakopinnawelaorazz siostrzanegoduetusistars.członkamizespołusą:paulinaprzybysz,katarzynapiszek(brodka, Novika), Piotr zalewski (Alters, Excessive Machine, Clintwood),Pawełzalewski(Alters,ExcessiveMachine, Newestzealand)orazRemekzawadzki(AfroKolektyw,ExcessiveMachine,Newestzealand,EmmaDax) 16stycznia,godz Bilety: 30/35 zł klubmuzycznyłykend,podwale 37/38 6 i2014 PONIEDzIAŁEK GerharDzeGGerT inmemoriam 433KoncertPoniedziałkowy G.19:3o kościółśw.krzysztofa, ul.wierzbowa.wstępwolny! sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego SPOTKANIA» orszaktrzechkróli z OstrowaTumskiegobarwny pochódruszydo Rynku.Organizatorzyprzygotowaliśpiewnikii koronydlauczestników. G.13:0o ostrówtumski 7 xii WTOREK oknonaparlament reż.wojciechpokora G.19:0o scenakameralna kaspar G.19:0o scenanastrychu 8 xii ŚRODA opowieści zulicybrokatowej Spektakldyplomowystudentów IV r.wydz.lalkarskiego G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio oknonaparlament G.19:0o scenakameralna ziemiaobiecana G.19:0o sc.j.grzegorzewskiego kaspar G.19:0o scenanastrychu WYSTAWY» TeresaBłĄDek Malarstwoolejne wernisaż G. 18: 0o mbp,szewska 78 annasobczukszron Otwarciewystawyfotografii G.18:0o saloniktrzechmuz SPOTKANIA» kazimierzkociołek WIECzÓRAUTORSKIw oprawiemuzycznejpt.wędrówki po śladach słowa. Prowadzi: Anna Paciorek,KołoLiteratów Polskichim.zb.Herberta. G.17:0o klubmuzykiiliteratury 9 xii CzWARTEK koncertkameralny ŁukaszDługosz flet;radosław Pujanek skrzypce; Katarzyna budnik-gałązka altówka; RafałKwiatkowski wiolonczela G. 19:0o ossolineum mollynilsson W ramachwrocławskiejodsłonycyklu:distortedclub G.20:00.Firlej.Bilety:20/25zł opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio skrzypeknadachu J.Stein,J.bock,S.Harnick G.19:0o operawrocławska

9 Nr 239 styczeń 2014 aniarusowiczgenesis Po dwóchlatachod debiutanckiejpłytypt.mójbigbit,obsypanejażczteremafryderykami,aniarusowiczpowracaz nowymalbumemzatytułowanymgenesis. Nowapłytaswojątematykąnawiązujedo tegocopierwotne, naturalne,bliskienatury.jaksamaartystkamówi,jestodzwierciedleniemjednejz częścijejosobowości.płytajestbardziej niepokorna, nieco psychodeliczna, ale pełna też przepięknychmelodii,noi oczywiściewspaniałegogłosuani. ProdukcjąalbumuzająłsięEmade. 17stycznia,godz Bilety:40/45zł ośrodekdziałańartystycznychfirlej,ul.grabiszyńska56 oknonaparlament G.19:0o scenakameralna ziemiaobiecana G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego WalenTina G.19:0o małascena CzysTakomerCJa POKAzPRzEDPREMIEROWY G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia SPOTKANIA» spotkanieklubowe Klubu Turystów Miłośników Wrocławiaprzy TMWi Klubu Przewodników OSKAR Odd. PTTKprzy InstytutachPAN G.15:3o kamieniczkamałgosia 10 xii PIąTEK J.sTraUssi PrzyJaCiele Wystąpią: Katarzyna Hołysz, zbigniew Wodecki, Andrzej Lampert,mistrzowskaparataneczna:Anna Głogowskai RafałMaserak.zespółz Orkiestrą CollegiumFpod dyrekcjąmarcina Sompolińskiego.W roligospodarzy duet bogusław Kaczyńskii KrzysztofSkiba. G. 18:0o halaorbita,wejherowska 2.Bilety: 50/80/110/150zł GalanoWoroCzna OrkiestraSymfoniczna FS,dyrygentRubenSilva,soliści:Marta Wyłomańska(sopran);Tomasz Krzysica (tenor). Arie i duety z oper,operetek,musicali G.19:0o Filharmoniasudecka kayah & Transorien- TalorChesTra G.19.0o TeatrPolski.Bilety: 150/120/90/60zł opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio CoUrTneyloVe reż.monikastrzępka G.18:0o scenanaświebodzkim skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska smycz reż.nataliakorczakowska G.19:0o scenakameralna WalenTina G.19:0o małascena UCiszserCe G.19:0o Teatrarka DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy kayah&transorientalorchestra TakKayahmówio projekcietransorientalorchestra: Roktemuniezmiernieucieszyłamniepropozycjazagraniana festiwaluwarszawasingera.byłtopoczątek,jaksięokazałowspaniałejprzygody.przygody, któramaswojąkontynuacjęw postacipłyty TransorientalOrchestra.Albumtenjestmoimpowrotem do muzykietniczneji nurtuworldmusic,w którymto zawszeczułamsięświetnie,a dziękiwspółpracyz Goranembregovicem,CesariąEvorączyteżVerąbilą osiągnęłamsukcesy.(...) Na płycieznalazłysiępieśniżydowskiez różnychregionóweuropyi bliskiegowschodu.taróżnorodność geograficzna maoczywiścieodzwierciedleniew muzyce,w którejsłychaćbrzmieniabałkańskie,perskie,słowiańskie,afrykańskie,noi oczywiścieżydowskie.to takżeróżnejęzyki,z jakimimusiałazmierzyćsiękayah śpiewapo hebrajsku,w jidysz,ladinoi arabsku. 10stycznia,godz Bilety: 150/120/90/60 zł TeatrPolski,ul.G.zapolskiej 3 kazikna żywozagraw eterze! KazikStaszewskijakoKNŻ KazikNa Żywowystąpi 18.styczniaw klubieeter. zespół(początkowopod nazwąkazik)powstałw 1991 roku.formacjagrałapoczątkowowyłącznieutwory z solowychprojektówkazika,późniejuległotozmianie.najważniejszymkoncertemna początkuistnienia kapelibyłwystęppodczasfestiwaluw Sopociew 1992 roku.w 1994rokuzespółKazikwydałswojąpierwszą płytę Na żywo, ale w studio. Pod koniec listopada 2011ukazałasięichkolejnapłytazatytułowana barlacurva/plamyna słońcu.obecnieosiągnęła jużstatuszłotejpłytyi jestjednąz najlepiejsprzedającychsiepolskichpłyt. 18stycznia,godz ,Bilety: 55/60 zł/70 zł klubeter,ul.kazimierzawielkiego 19 cojestgrane.pl koncentratorkultury

10 cojestgrane.pl koncentratorkultury Nr 239 styczeń 2014 radioarmageddon SŁUCHOWISKONAŻYWO scenariusz:jakubżulczyk:reżyseriai muzyka:tomaszhynek System.Słowo-kluczwszystkichrewoltmłodzieżowych XX w. Słowo-wytrychbitnikow,hippisów,punków,alei polityków,ministrówsprawzagranicznych,posłówdo parlamentueuropejskiego...system,czyliwszystkoi nic.jakal-kaida.cośczegonie można pokonać. Coś, co nawet własną śmierć pośmiertnie sprzedai ogłosijakonowyprogramwyborczy.coś,cojestw nas. bodziśbuntniejestsexy.bunttozaburzenie,z którymnależy udaćsiędo specjalistyjednegoz kilkusetnurtówpsychoterapeutycznych.alecichuteńkograw każdymz nas.zagłuszany szumemkonformizmu,uwikłań,odpowiedzialności,przedmiotów.graw RadioArmageddon.z Systememniewygra.Alemo- Próbaprzedpremierowado Akropolis,Teatr 13Rzędów fot.teatrlaboratorium,archiwumig żemożenieprzegrać?tylkojakajestcena?(tomaszhynek) Słuchowiskotransmitowaćbędąna żywo:akademickieradio LuzorazTelewizjaStudenckaStykPolitechnikiWrocławskiej. 12stycznia,godz , Wstępwolny!zarezerwacją:tel , Dużascena,ul.rzeźnicza 12 akropolisnaszychczasów 15.ROCzNICAŚMIERCIJERzEGOGROTOWSKIEGO SłuchowiskoAkropolisnaszychczasów,realizacjaJerzyFalkowski,realizacjaakustycznaWładysławGawroński,producentPolskieRadiow Opolu, 1964, 37 Podczassłuchowiskazaprezentowanezostanąfotografiez pierwszejwersjispektaklu. 14stycznia,godz. 18: 00 instytutgrotowskiego, salateatrulaboratorium,przejścieżelaźnicze.wstępwolny! statekszaleńcówreż.renatajasińska Spektaklnawiązujedo motywusymbolicznegopozbywaniasięwykluczonych głupich i obłąkanych, stanowiącychzałogętytułowegostatku.jegopasażeramisąci,którzyniespełniająwymogówspołeczeństwa kiedyśbylitoszaleńcy,dzisiajci,którzyniesą w stanie sprostać współczesnym kanonom piękna i inteligencji.wszyscy,którzyniemieszcząsięw głównymnurcieżyciaspołecznego. 24, 25, 31stycznia,godz Teatrarka,ul.mennicza 3 l inatenduspektaklannykrotoskiej aktorka:annakrotoska.reżyseria:alexandrakazazou L inatendutoopowieśćo momenciegranicznymw życiu.o ciszytużprzed...o buncie,absurdzie,smutku i codziennościpo utracie.czyjedentotylesamoco milion?czypojedynczaśmierćważytylesamocota zwielokrotniona w codziennychwiadomościachw telewizji?czypamięćjestdarem,czyprzekleństwem? 24, 25, 30stycznia, 1lutego, godz.19:00.bilet: 15 zł igsalateatrulaboratorium,przejścieżelaźnicze BohaTerki G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych CzysTakomerCJa POKAzPRzEDPREMIEROWY G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia WYSTAWY» GraFikalWoWska. PrzesTrzeńmłoDyCh G.17:0o Wernisaż GaleriamDkŚródmieście majawolińska, JoanleanDre CICHAPUSTKAwernisaż G.18:0o Galeriaentropia JanUszmerkel Malarstwo-wernisaż G.18.3o Ckzamekwleśnicy WYCIECzKI» ChrzĄsTaWa raków Wędrówkaszl.b.Turonia G.7:0o Dw.CentralnyPks DLA DzIECI» 11 xii SObOTA koncertjubileuszowy SPIRITUALSSINGERSbAND G. 18:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej CoUrTneyloVe reż.monikastrzępka G.18:0o scenanaświebodzkim skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska smycz G.19:0o scenakameralna WsamoPołUDnie G. 18:0o TeatrDramatyczny Dużascena,Wałbrzych CzysTakomerCJa PREMIERA G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia WalenTina G.19:0o małascena UCiszserCe G.19:0o Teatrarka DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy BohaTerki G. 20:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych WYSTAWY» nadodrzańska FaBrykaarTysTyCzna G.17:0o klubpodkolumnami, pl.św.macieja21.wstępwolny! WYCIECzKI» PęGóWiokoliCznelasy WycieczkęprowadząCzesław Leśniaraibarbarazarzycka G.9:4o DworzecGł.,kołokas

11

12 cojestgrane.pl koncentratorkultury 10 Nr 239 styczeń 2014 Chodżcie,zbudujemysobieeinestadt. Fot.J.Szabliński PamięTnikiWałBrzyszanPREMIERA FOTOPLASTIKONteksti reżyseria:aśkagrochulska CHODŹCIE,zbUDUJEMYSObIEEINESTADT tekst:janczapliński;reżyseria:anetagroszyńska DwiepremieryPamiętnikówwałbrzyszan,wybrane spośródczterechrealizacjiprezentowanychpodczas tegorocznych XIV DniDramaturgii.Stanowiąceswoisty dyptyk tytuły powstały w oparciu o istniejące wspomnieniamieszkańcówmiasta.spisaneprzeszło dekadętemuna KonkursPowiatowejbibliotekiPublicznejw Wałbrzychuzapiskistałysięinspiracjądla młodychdramaturgów,którzyna ichpodstawiestworzyliautorskietekstydramatyczne. FOTOPLASTIKONtospektaklparadokumentalnyo charakterzewspólnotowym.w formieteatralnegokolażu prezentujeprawdziwehistoriei sylwetkiautorówpamiętnikówwałbrzyszan,do którychaśkagrochulska postanowiładotrzećosobiście.odpowiedziąna tęreportażowąpodróżjestwariacjaoperowaautorstwajanaczaplińskiegochodźcie,zbudujemysobieeine STADT(fantazjahistorycznana dwagłosy).na kanwie wspomnień powstała oryginalna partytura nowego tekstu,w którywpisanajesttajemnicapewnejlegendy. Obieczęścipodejmujątemattożsamościi pamięci. 31stycznia,godz TeatrDramatycznyw Wałbrzychu DziaDyADAMMICKIEWICz ROzPOCzĘŁYSIĘPRÓbYSPEKTAKLU Jednegowieczoruw 2016,kiedyWrocław,polskiemiasto,będzie EuropejskąStolicąKultury,po razpierwszyw historiizostaną wystawione wszystkie części Dziadów Adama Mickiewicza. Przedstawieniew TeatrzePolskimweWrocławiuwyreżyseruje Michałzadara. Całyprojektpodzielonyzostałna trzyczęści. 15lutego 2014 roku odbędzie się premiera pierwszej odsłony, obejmującej I, II i IV częśćdziadóworazwierszupiór.premierykolejnych odsłonzaplanowanow kolejnychlatach,takabyw roku 2016, na siedemdziesięciolecie Teatru Polskiego we Wrocławiu iwczasie,gdywrocławbędzieeuropejskąstolicękultury,zaprezentowaćpublicznościpolskieji zagranicznejpełnąinscenizację arcydramatu Mickiewicza. Ostatnia wrocławska premieradziełamickiewiczaw teatrzedramatycznym w reżyseriikazimierzabrauna na deskachteatruwspółczesnego wewrocławiu odbyłasięponad trzydzieścilattemu. Premiera 15lutego 2014 TeatrPolski scena JerzegoGrzegorzewskiego,ul.G.zapolskiej 3 12 i2014 NIEDzIELA koncertbarokowy G. 18:0o Filharmonia skrzypeknadachu G.17:0o operawrocławska rodzinakerwoodów G.17:0o WrocławskiTeatrkomedia CoUrTneyloVe G.18:0o scenanaświebodzkim smycz G.19:0o scenakameralna BohaTerki G. 18:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy radioarmageddon SŁUCHOWISKONAŻYWO G.20:0o Dużascena WYCIECzKI» WysPaWroCłaWska: biskupin Sępolno zalesie zacisze. 10 km ProwadziAlfredFryśny G.10:0o Biskupin pętla tramwajowaliniinr1,2,4,10 DLA DzIECI» BrzyDkiekaCzĄTko G.12.3o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/17zł naj(od1do4lat) G.16.0o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/20zł 13 i2014 PONIEDzIAŁEK opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio SPOTKANIA» WarszTaTyliTeraCkie G.18:0o saloniktrzechmuz CzynnePonieDziałki MagielteatralnywokółKronosu G.19:0o scenakameralna 14 i2014 WTOREK mahagon balkanbeat/skazmołdawii G. 20:0o klubłykend opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio akropolisnaszych CzasóWSŁUCHOWISKO Piętnasta rocznica śmierci JerzegoGrotowskiego G.18:0o instytutgrotowskiego salateatrulaboratorium PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu

13 MIKROKOSMOS reżyseria: Konrad Dworakowski ZUZANNA I STARCY reżyseria: Leszek Mądzik 26 stycznia, godz , 28 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c 24, 25 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c OSĄD reżyseria: reż. Jerzy Kalina, Paweł Passini, Leszek Mądzik 31 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/ , a.paluch pantomima.wroc.pl sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego al. Dębowa 16, tel

14 SZTUKA ŚLĄSKA XII-XVI w. Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki średniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są: dwunastowieczny romański tympanon z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana ze złoconego srebra herma relikwiarzowa świętej Doroty. SZTUKA ŚLĄSKA XVI-XIX w. Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z okresu od renesansu po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego Michaela Willmanna zwanego śląskim Rembrandtem oraz praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera. SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w. Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, Zurbarán i Kandinsky to tylko niektórzy z wybitnych atystów pokazywanych na tej wystawie. W sumie wystawiono ponad 200 obrazów powstałych od renesansu po 1. połowę XX wieku oraz przykłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie sal wystawienniczych, prezentowane są zbiory rzemiosła artystycznego. ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu MUZEUM ETNOGRAFICZNE MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU DOLNOŚLĄZACY PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ środa piątek: sobota, niedziela: ostatni wtorek miesiąca: pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław EKSPOZYCJE STAŁE SZTUKA POLSKA XVII-XIX w. Najbardziej znane obrazy zaprezentowane w zupełnie nowym układzie oraz dzieła nigdy wcześniej niepokazywane - po zakończonym w listopadzie 2013 r. remoncie wystawa sztuki polskiej od XVII do XIX w. prezentowana jest w nowej aranżacji. Trzonem wrocławskiej kolekcji są dzieła wybrane spośród około 300 zabytków przekazanych w 1946 r. ze zbiorów muzeów Lwowa. W salach galerii na 2. piętrze można zobaczyć dzieła m.in. Bacciarellego, Bellotta, Michałowskiego, Matejki, Grottgera, Mal- POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego, a kończą prace Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz. SZTUKA WSCHODU Sztuka w służbie samurajów Uzbrojenie to, po przedmiotach zdobionych laką, drugi co do wielkości zbiór w japońskiej kolekcji wrocławskiego muzeum. Obejmuje ponad 120 obiektów, z których większość powstała w okresie Edo ( ). Na wystawie pokazane zostaną zbroje, miecze, muszkiety oraz przedmioty używane przez samurajów w życiu codziennym i przy specjalnych okazjach. wtorek niedziela ul.traugutta 111/ 113, Wrocław Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej konfrontację kultur tych terenów przed II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje filmowe, dokumenty, fotografie oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników. wtorek niedziela PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, Wrocław DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA z lat upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wrocławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w formie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

15 STYCZEŃ 2014 Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaprasza KOLEKCJA HERMANSDORFERÓW 26 listopada stycznia 2014 Wystawa z cyklu Artyści i mecenasi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Dar oraz depozyt rodziny Hermansdorferów. Prace Abakanowicz, Hasiora, Natalii LL, Lebensteina, Makowskiego, Nowosielskiego i kilkudziesięciu innych polskich artystów współczesnych można oglądać na tej wystawie. To wybór dzieł z liczącej ponad 300 eksponatów kolekcji rodziny Hermansdorferów. Decyzja o tym, że uzyskane w formie darów dzieła sztuki zostaną przekazane do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, została podjęta dość dawno temu wyjaśnia Mariusz Hermansdorfer: Przechowywana od dawna w Muzeum, częściowo eksponowana na wystawie stałej (Rosołowicz, Stażewski), na prezentacjach indywidualnych (m.in. Jurkiewicz), kolekcja Hermansdorferów dojrzała do pełnego opracowania, pokazania i ofiarowania instytucji, w której pracuję ponad 49 lat, 41 kieruję Działem Sztuki Współczesnej, a 30 pełnię obowiązki dyrektora. Zakończenie tego okresu jest optymalnym terminem na sfinalizowanie formalności. WYSTAWY CZASOWE Jerzy Nowosielski Wnętrze czerwone, ok M. Abakanowicz, Głowa z cyklu Inkarnacje, 1986 Władysław Hasior W starym piecu diabeł pali, 1970 Jan Lebenstein Figura, 1967 Zbigniew Makowski V, 1967 MUZEUM ETNOGRAFICZNE NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA 12 grudnia lutego 2014 ANIOŁY JAROSŁAWA FURGAŁY 13 grudnia stycznia 2014 Henryk Stażewski Kompozycja, 1932 NIEWYJAŚNIONE DZIEDZICTWO ŚLADY NIEMIECKICH ŻYDÓW NA ŚLĄSKU Fotografie dokumentalne Piotra Piluka. 8 listopada utego 2014

16 Autor: Daria Ilow - 35, 2011 IDEA-MATERIA. INNY POTENCJAŁ FOTOGRAFII Wystawa członków Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Tegoroczni uczestnicy wystawy w swoich pracach analizują odwieczne filozoficzne zagadnienie procesu przemiany transformacji przekształcenia. IDEA-MATERIA, mają w sobie zarówno elementy przeciwstawne jak i uzupełniające się. Współczesny czas to ciągłe zmaganie się, przenikanie tych energii. Dla świadomego twórcy jest to zagadnienie podstawowe. Nieustanny rozwój techniczny i technologiczny jak i świadomościowy stawia przed twórcą nowe wyzwania, zarówno możliwości jak również nowe pułapki. Autorzy w różnych stylistykach, konwencjach artystycznych zgłębiają i obrazują ideę wystawy. Sztuka Fotografia jest tą formą ekspresji artystycznej, która w niepowtarzalny sposób rejestruje proces przemian, stając się przejawem trwałości, refleksji nad przemijaniem. Uczestnicy wystawy: Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza, Waldemar Zieliński. Kurator: Andrzej Dudek-Dürer Wernisaż 16 stycznia, godz Wystawa trwa do 15 lutego 2014 DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8 Dyrektor: Piotr Borkowski Rynek-Ratusz 24, Wrocław tel.: ; fax: zaprasza pon.-pt., w godz tel MEDALE W BUDAPESZCIE W styczniu, w galerii Węgierskiego Związku Artystów Plastyków w Budapeszcie zaprezentowana zostanie XI edycja wystawy pt. Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła, która swoją premierę miała we wrocławskim Muzeum Militariów w 2012 r. W wystawie uczestniczy po dwóch artystów z Czech, Słowacji Węgier i Polski, twórcy prezentują po 25 dzieł z ostatnich lat, zatem na wystawie eksponowanych będzie około 200 prac medalierskich i małej formy rzeźbiarskiej. Wydarzenie zorganizowane w ramach Spotkań Wyszehradzkich. Wystawa trwa od 17 stycznia do 9 lutego 2014 r. Budapeszt, ul. Andrássy, nr 6, I piętro Koncert kolęd Gwiazdo świeć, kolędo leć! Alicja Majewska Zbigniew Wodecki Włodzimierz Korcz 11 stycznia 2014 r., godz Bazylika Mniejsza (Kościół Garnizonowy) p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Bilety: 35 zł przedsprzedaż (DCIK, Rynek-Ratusz 24), 40 zł w dniu KOncertu (od godz w miejscu KOncertu) Dzieci do lat 10, pod opieką osoby dorosłej posiadającej bilet, wstęp bezpłatny Koncert pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca Koncert pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego W STYCZNIOWYM NUMERZE ODRY: ROŻEWICZ YANG LIAN: Kto się śmieje? CITATI Dziennik HENA KUNDZEWICZ: O ociepleniu klimatu O Reichu-Ranickim MAJERSKI: Śląska wojna i pokój Rozmowy ze SZCZEKLIKIEM I DRYGASEM MURCIA KLIMOWICZ: Umiłowany Mylycancie 8 ARKUSZ Autor: Jiří Dostál

17 Nr 239 styczeń 2013 Badmannarodnélouce ,olejnaplátně,150x200 PaVelBrázDaMALARSTWOI GRAFIKA Pavelbrázdauchodziza jednegoz najbardziejwyrazistychsamotnikówspośród czeskichartystówplastykówdrugiejpołowy XX wieku.jegotwórczośćwychodzi z koncepcjifiguralnegorealizmu,w którejelementywewnętrznego,marzycielskiegoświatapołączonesąz uniwersalnymiprawdamina tematjasnychi ciemnychstronludzkiejpsychiki.pavelbrázdaurodziłsię 21sierpnia 1926w brnie. W 1943rokustworzyłtamswójwłasnykierunek,którynazwałhominizmem sztukąo ludziachi dlaludzi.po dwóchsemestrachhistoriisztukii filozofii na Uniwersytecieim.TomaszaMasarykaw brniei dwóchsemestrachna WyższejSzkoleWzornictwaPrzemysłowegoprzeszedłna trzecisemestrdo AkademiiSztukPięknych,gdziepoznałswojąprzyszłążonę,malarkęVieręNovákową. Na początku 1949rokuobojezostaliobjęcizewzględówpolitycznychzakazem studiowaniana wszystkichszkołachwyższych.brázdamógłwykonywaćjedynie pracemanualnejakomalarzpokojowy. W latach ukończyłTechnikumWzornictwaPrzemysłowegoi uzyskał zgodęna zarobkowaniejakotakzwanyzawodowyartystaplastyk.nigdyniebył członkiemkomunistycznegozwiązkuczechosłowackich,późniejczeskichartystówplastyków,aniteżnieskładałwnioskuo członkostwo.od roku 1977pracował jako palacz w kotłowni, w 1987 roku przeszedł na emeryturę. zaczął normalniewystawiaćw latachdziewięćdziesiątych.(...)pierwsząwiększąwystawęmiałwspólniez VierąNovákowąw 1992rokuw galeriipkcženskédomovy. O życiui dzielebrázdynakręconokilkatelewizyjnychfilmówdokumentalnych. W 2007rokubrázdaotrzymałnagrodęCzłowiekRoku,a 28października 2008 rokuodznaczenieza zasługidlapaństwaw dziedziniesztuki. Wystawaczynnado 25styczniabr.Galeriamiejsk,ul.kiełbaśnicza 28 elżbietaterlikowskacichanieobecność Studiowałana WydzialeProjektowaniaFormPrzemysłowychw PWSSPwe Wrocławiu.Obroniłarównieżdyplomz malarstwaw pracowniprofesorajózefahałasa.zajmujesięm.in.grafikąużytkowąi małąformągraficzną. Jakoscenografzadebiutowaław 1986roku,projektująci dekoracjei kostiumy do NowegoWyzwolenia wedługwitkacegow reż.jerzegobielunasa.brałaudział w licznychwystawachindywidualnychorazrealizacjachscenograficznychi telewizyjnych.autorkawieluprestiżowychnagródz zakresuplastykii scenografii w krajui za granicą,m.in.:stypendiumrząduwłoskiego(akademiasztukpięknych),wenecja,nagrodai stypendiumw.cwenarskiegowewrocławiu,nagroda na X FestiwaluMalarstwaWspółczesnegow Szczecinie,Nagrodana konkursiemalarskimim.spychalskiegow Poznaniu,NagrodaDziennikarzyw Westfaliiza najciekawsząekspozycjęroku Hannover,NagrodaWrocławiaza całokształttwórczości. Wernisaż ,godz , muzeummiejskiewrocławia-pałackrólewski,ul.kazimierzawielkiego

18 cojestgrane.pl koncentratorkultury 1 Nr 239 styczeń 2014 TaDeUsz m.zipserzygzakiemprzezsymbole Wystawapoświęcona twórczości architektonicznej, urbanistycznej,malarskieji poetyckiej Tadeusza M.zipsera,na której będziemożna zobaczyćdzieła marszałekjózefpiłsudski i legionypolskie Jeszczetylkodo 7styczniabr.można oglądaćwystawę, która została przygotowana z okazji 95. rocznicyodzyskaniaprzez Polskęniepodległości. Prezentowanena niejsą znaczkipocztowez okresu 20-leciamiędzywojennego związanez osobąmarszałkajózefapiłsudskiegoi tematykąlegionową.przedstawiona jesttakżecenna kolekcja całostekpocztowych,tzw.zbiórdudzińskiego,pt.poczta PolowaLegionówz 1938r.,którawcześniejniebyłaprezentowana publicznościw całości.na uwagęzasługuje fakt,żepo razpierwszypokazanezostanąniezrealizowaneprojektyznaczkówpocztowychz lat Wystawęwzbogacąeksponatywypożyczonez Oddziałów MuzeumMiejskiegoWrocławia:MuzeumMilitariówi MuzeumSztukiMedalierskiej. Wystawaczynnado 7styczniabr. muzeumpocztyi Telekomunikacji,ul.krasińskiego 1 JanUszmerkelMALARSTWO Prezentowaneobrazypowstaływostatnich 10-ciu lat,samautormówio tym czasie jako najważniejszymw swojejtwórczości. W owymczasieostatecznieugruntowałysiejegopoglądyna malarstwoi sztukę w ogóle. JanuszMerkel studiaw PaństwowejWyższejSzkoleSztukPlastycznychweWrocławiuw latach Dyplom z malarstwa w pracowni malarstwai rysunkuprof.józefahałasaorazmalarstwaw architekturzei urbanistycew pracowniprof. Mieczysławazdanowicza.Obecniepracujew Katedrze Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, gdzie na stanowiskuprof.nadzwyczajnegoprowadzizajęcia z rysunkuna studiachdziennychorazz malarstwa na studiachzaocznych.malujeabstrakcyjneukłady geometryzujące,częstonawiązującedo takichzjawisk jak przestrzeń, czy światło. Dużą wagę przykłada do koloruorazmateriimalarskiej. Wernisaż10stycznia,godz. 18:30,(do16.02) Galeriazamekw Ckzamek,pl.Świętojański1 kuratorliberaartystawczasach beznadziei.najnowszasztukapolska Wystawajestpokazaniemniemożliwego.Niepokazuje dzieł,leczdokumentacjęprocesu.jakartyścidefiniują współczesność, którą sam Libera określił jako epokę beznadziei.czymająnadzieję?artyści: HonorataMartin, Tom Swoboda, Piotr blajerski, Michał Łagowski, FranciszekOrłowski,MarynaTomaszewska. Wystawaczynnado19styczniabr. awangardabwawrocław,witastwosza32 powstałe od połowy lat 50- tych XXw.ażdo najnowszych. Obejmują one projekty ogrodów zoologicznych, a także SPOTKANIA» WszeChniCaWieDzyo WroCłaWiU Wykład pt. zakład Narodowy Ossolińskich Lwów Wrocław,wygłosidr.AdolfJuzwenko DyrektorOssolineum G.17:0o BibliotekaDolnośląskaiiip. DLA DzIECI» PioTrUŚPaniPiraCi G.9:00i11:3o Csimpart DzieCizBUllerByn G.10:0o scenakameralna 15 i2014 ŚRODA WnDkrCITYSOUNDS G. 20:0o klubmuzycznyłykend opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio PrezyDenTki (z angielskiminapisami) G.19:0o scenanaświebodzkim PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu leningrad SpektaklTeatruPiosenki G.19:0o Csimpart.Bilety40/35 WYSTAWY» elżbietaterlikowska Cichanieobecność G. 17: 0o muzeummiejskie Wrocławia Pałackrólewski KościółDuchaŚwiętego, ul.bardzkawewrocławiu ,projektelewacjifrontowej późniejsze idee urbanistyczne. Szczególne miejsce zajmą na wystawieprojektyzrealizowanychi niezrealizowanychkościołów. zaprezentowane zostaną także dzieła malarskie, a wśródnichmonumentalny,liczącysobieprzeszło 12metrów wysokościi 9metrówszerokościobraz Wezwaniena SądOstateczny,przeznaczonyw zamyśledo kościołaopatrznościbożej na NowymDworzeweWrocławiu. Wystawaczynnaod23styczniado 23marca br. muzeumarchitekturywewrocławiu WYCIECzKI» spacerpowrocławiu Kościółśw.JakubaiWincentego G.13:0o spotkanieprzy pomnikuhra.fredry,rynek DLA DzIECI» PioTrUŚPaniPiraCi Spektakldladzieci.bilet15zł G.9:00i11:3o Csimpart DzieCizBUllerByn G.10:0o TPscenakameralna 16 i2014 CzWARTEK koncertkameralny LutosławskiQuartet G. 19:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej ritapax Nowyprojekt PaulinyPrzybysz G. 20:0o łykend.bilety:30/35 skrzypeknadachu J.Stein,J.bock,S.Harnick G.19:0o operawrocławska PrezyDenTki (z angielskiminapisami) G.19:0o scenanaświebodzkim leningrad G.19:0o Csimpart.Bilety40/35 PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu BoeinGBoeinG G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia

19 Nr 239 styczeń 2014 eugeniuszmincieldrzwido MALARSTWA ObRAzW ObRAzIE IDEAMALARSTWATOTALNEGO Obrazynamalowanew pracownii pracetworzonebezpośredniow saliwystawienniczejzłożą się na najnowszą prezentację wrocławskiego artysty EugeniuszaMinciela. Toniebędzie klasyczna wystawamalarstwa wyjaśnia artysta. Punktem wyjściadlaprojektujestzałożenie,żemalarstwo Obrazjestsferąnieograniczoną,totalną. Rezultatemprojektubędziewygenerowanie 2przestrzenimalarskich- statyczneji dynamicznej.przestrzeńmalarskastatyczna obrazynamalowanew pracowni,przestrzeńmalarska dynamiczna tworzona w Muzeum. EugeniuszMinciel,ur.w 1958r.,malarz,przedstawicelabstrakcjikonkretnej.W latach studiowałna WydzialeMalarstwa,Grafikii RzeźbyAkademiiSztukPięknychwe Wrocławiu.Mana swoimkoncielicznewystawyindywidualne w krajui za granicą.praceartystyznajdująsięw zbiorachm.in. MuzeówNarodowychweWrocławiui w Warszawie.W 2009r. zostałlaureatemnagrodyexit. Wystawaczynnaod 27styczniado 9marca br.muzeumnarodowe wewrocławiu,pl.powstańcówwarszawy 5 SPOTKANIA» DolinaBaryCzy Prelekcjaz prezentacjąmultimedialnąjolantyfuryk z Koła PTTKNr 4Odd.Wrocław G.17:0o klubturystypttk DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn G.10:0o TPscenakameralna 17 i2014 PIąTEK koncertsymfoniczny MarzenaDiakun dyrygent CezaryRembisz fagot G. 19:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej koncertsymfoniczny CesarioCosta dyrygent PawełKowalski fortepian G.19:0o Filharmoniasudecka aniarusowicz Koncertpromującynowyalbumartystkipt.Genesis G.20.0o odafirlej.bilety:40/45 CoCoTier folk/jazz/flamenco G. 20:0o klubłykendbilety:10/15 skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska kronos reż.krzysztofgarbaczewski G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego mayday reż.wojciechpokora G.19:0o scenakameralna moralnośćpani DUlskieJ 2 G.19:0o Teatrarka iwanow G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy DomakTora Wałbrzyskiserialkabaretowy PREMIERAodcinka 3 G. 19:0o DomTechnikanoT ul.szmidta 4,Wałbrzych kupiecwenecki G.19:15,Dużascena BoeinGBoeinG G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia SPOTKANIA» PraWDziWiUCznioWie nigdyniesąuczniami MAGDALENA ABAKANOWICZ z cyklu PLEJADA ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH 18 stycznia 2014 (sobota) o godz. 15:00 WSTĘP WOLNY pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław Projekt realizowany przy współpracy TVP Wrocław CaroleesChneemannliFeBook WystawaCaroleeSchneemannLifebookjestposzerzeniemformyfilmowej,ponownympodejściemdo realizowanych przez lata materiałów powstałych w trakciepracynad breakingtheframemariellinitosławskiej,dokumentującymżyciei twórczośćwybitnejnowojorskiejartystki. Prezentowanesąunikatowefotografie,szkice,fragmentyprac,dziennikii listy,sekwencjefilmowei wideo, konstruująceparalelnąw stosunkudo filmuopowieść. Na wystawieponowniesplatająsięzagadnieniatwórczościi wątkiautobiograficzne,wydobywającportret CaroleeSchneemannorazjejhistorycznedokonania, którewpłynęłyna niepokojei wyborykształtującebieg współczesnejsztukiświatowej. \ Wydarzeniaw ramachwystawyod stycznia 2014: InstalacjainteraktywnaPawłaJanickiegoz systemem referencji,umożliwiającawidzomw bezpośrednii intuicyjnysposóbprzeglądanieksiąglifebooks. 12stycznia,godz., 14:00 DolnośląskieCentrumFilmowe,salaPolonia ProjekcjafilmubreakingtheFrameMarielliNitosławskiejo CaroleeSchneemann Finisaż13-14lutego, godz.18:00 Filmowaretrospektywa z udziałemreżyserki CentrumsztukiWro,ulWidok 7 1 cojestgrane.pl koncentratorkultury

20 cojestgrane.pl koncentratorkultury 1 Nr 239 styczeń 2014 GraFikalWoWska PRzESTRzEŃMŁODYCH Wystawaw ramachprojektu polsko-ukraińskiej wymianykulturalnej. Głównym celem projektu jestrozwójdialogui partnerstwa międzynarodowegow dziedzinieedukacji artystycznej, promocja młodej ukraińskiej grafiki artystycznej za granicą, prezentacja działalności Katedry Grafiki i Designu UkraińskiejAkademiiDrukuweLwowie. Wernisaż10stycznia, godz.17.00(do22.01) GaleriamDkŚródmieście, ul.dubois5 annasobczukszronfotografia Pracujew szkole.zdjęciaprzy różnychokazjachrobi od kilku lat. Przez patrzenie obiektywem na ludzi i przyrodę mówi wracamchybado światadzieciństwa.dlamniejestw tymzajęciucośz beztroski,czystejradości,wytchnienia.cośz balsamudladuszy.to wielkiplusbyciaamatorem.ponoćdrugiskokspadochronowyjesttrudniejszyniżpierwszy,boskoczekjuż wie,cogoczeka Mamnadzieję,żemojeamatorskie fotopodglądanie świata przyrody, prezentowane po razdrugiwłaśnie,niezawiedzieżyczliwegoodbiorcy,a szorstkii zimowytematdostarczyciekawych przeżyć.a zatemośmielamsięzaprosićna mojądrugąwystawęfotografiido serdecznegozakątkawrocławia,jakimjestsaloniktrzechmuz. W programiewernisażukoncertskrzypcowyw wykonaniubartkanowaka,tegorocznegodyplomanty OgólnokształcącejSzkołyMuzycznej IiII st.im.karolaszymanowskiegowewrocławiu. Wernisaż 8stycznia,godz saloniktrzechmuz,ul.zawalna 7.Wstępwolny! krystiantruthczaplicki PRzESUNIĘTYDOM KrystianTruthCzaplicki absolwentkatedrywzornictwa Wrocławskiej ASP, jeden z najciekawszych artystów młodego pokolenia, tworzących rzeźby i instalacje w przestrzenipublicznej. Wystawaczynnado17stycznia(wt,czw,pt ) mieszkaniegepperta,ul.ofiaroświęcimskich1/2 yinkashonibare WYbRANEPRACE brytyjsko-nigersyjski artysta, któryznanyjestzeswoichteatralnychi barwnychprac.jego twórczośćskupiasięwokółzagadnieńzwiązanychz kolonializmembrytyjskiegoimperium, costanowirównieżodniesienie do współczesnejproblematyki postkolonializmuw sztucei filozofii.shonibaresamokreśla siebie postkolonialnąhybrydą JewgienijWachtangowi Michaił Czechow wobec Stanisławskiego. Wykład dr hab. KatarzynyOsińskiej G.18:0o instytutgrotowskiego salasalakinowa.wstępwolny! 18 i2014 SObOTA kaziknażywo G. 18: 0o klubeter,ul.kazimierzawlk. 19.Biety: 55/60 skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska mayday G.19:0o scenakameralna znikająceszkoły G. 18:0o TeatrDramatyczny scenakameralna,wałbrzych kronos G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego moralnośćpani DUlskieJ 2 G.19:0o Teatrarka iwanow G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy kupiecwenecki G.19:15,Dużascena WsamoPołUDnie G. 20:0o TeatrDramatyczny Dużascena,Wałbrzych edukacjarity G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia RevolutionKid skupiającsięna dynamiceznaczeń,któresąwytwarzanepomiędzyznanyminarracjamio podłożuhistorycznym.intrygująca,wielowymiarowatematyczniewystawa. Wernisaż17stycznia,godz ,(do17.03) muzeumwspółczesnewrocław,pl.strzegomski2 WYSTAWY» ostrawskiedni zphilipemglassem Wernisażwystawyfotografii G.14:0o GaleriaDsaFiTa, ul.p.włodkowica31/4a,1-p SPOTKANIA» karnawałowawymiana UbRAŃ,bUTÓWitp. G.11:0o Ckzamekwleśnicy WYCIECzKI» Wilkszyn las mokrzański leśnica ProwadziMirosławaHalik G.10:45,Pętlatramwajowalinii 10i20wleśnicy DLA DzIECI» UloDoWyChWłaDCóW Wielopokoleniowy bal PrzebierańcówdlababciDziadka G.11:0o Ckagora.Wstępwolny! PioTrUŚPaniPiraCi G.12:0o Csimpart.Bilet15zł 19 i2014 NIEDzIELA karnawałowastrauss Gala -DUETMAŁzEŃSKI: DorotaUjda-Jankiewiczsopran, i AndrzejJankiewicztenor G.16:0o Teatrmiejski,Świdnica koncertchórufilharmoniiwrocławskiej Fernando MauricioGilEstrada dyrygent;jorgevega perkusja,solista;shokosakai perk.

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA

WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA WSZYSTKIE STRONY ŚWIATA 4. PUŁAWSKI FESTIWAL MUZYCZNY 3-10 LISTOPADA 2013 um.pulawy.pl festiwalwss.pl Zespół Realizacyjny BOGUSŁAW BOJCZUK ADAM KLOCEK KAROLINA SEROCKA ALICJA MYŚLIWIEC ANDRZEJ ŁYSZCZARZ

Bardziej szczegółowo

Kultura bardzo uduchowiona

Kultura bardzo uduchowiona Przez pół roku powstawał wyjątkowy kalendarz na 2010 rok, na kartach którego można obejrzeć Kayah, Ryszarda Rynkowskiego, Dodę, Ewelinę Flintę, Beatę Kozidrak, Perfect, Lady Pank, Kasię Kowalską, Pectus,

Bardziej szczegółowo

Październik to miesiąc szczególny

Październik to miesiąc szczególny SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji.

Bardziej szczegółowo

Do zaczytania jeden krok...

Do zaczytania jeden krok... 22 maja 2015 Nr 11 (860) Do zaczytania jeden krok... Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czytania dzieciom mówi Izabela Kula, dyrektorka

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530

NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 www.katowice.eu NASZE NR 1 (75) Styczeń 2015 r. Bezpłatny informator miejski tel. 32 2593 850 redakcja@katowice.eu ISSN 1899-9530 Jest we mnie wielka potrzeba zmieniania miasta fot. Sławomir Rybok w numerze

Bardziej szczegółowo

Dzień bezpieczeństwa w WSH

Dzień bezpieczeństwa w WSH ISSN 2082 2308 Miesięcznik Regionu Radomskiego GAZETA BEZPŁATNA NAKŁAD 15 000 EGZ. Nr 24 czerwiec 2013 STRONA 3 STRONA 6 Na co wydamy 3 miliony? Dzień bezpieczeństwa w WSH To także Twoje miejsce na reklamę

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Książki, które pomagają żyć

Książki, które pomagają żyć Wieczór poezji Urszuli Bazan 28 lutego w czytelni Biblioteki Publicznej w Bojanowie odbył się wieczór poezji z udziałem Urszuli Bazan. Rawicka poetka zawitała do biblioteki po raz drugi. Okazją do tego

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach

WIEŚCI GMINNE. Dożynki 2012. W tym wydaniu między innymi: Piknik integracyjny w Bielsku. Jubileusz 90-lecia OSP w Goślicach WIEŚCI GMINNE www.bielsk.pl Pismo Urzędu Gminy Bielsk Nr 23 (4)/2012 W tym wydaniu między innymi: Dożynki 2012 Piknik integracyjny w Bielsku W niedzielę 26 sierpnia 2012 roku Gmina Bielsk dziękowała rolnikom

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010. Fotoreportaż z pobytu gości MU3W z Francji GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 7, Kwiecień 2010 Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi Platon Drodzy Słuchacze MU3W! Ten kwiecień pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako czas bardzo

Bardziej szczegółowo

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych

Poznań Baroque 2014. Cezary Zych 1 Poznań Baroque 2014 Cztery lata wystarczyły, by wśród miłośników muzyki dawnej utrwaliło się skojarzenie: listopad barok Poznań. W polskich warunkach nie jest to może osiągnięcie nadzwyczajne, ponieważ

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R.

ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. ORATORIANA nr 59 (listopad 2007) REFLEKSJE ZE SPOTKANIA ORATORYJNEGO DOROSŁYCH ŚWIĘTA GÓRA 23-24 CZERWCA 2007 R. Lidia Błażejewska - Wojtaszczyk Okaż, że jesteś Matką! Ileż razy kierowaliśmy do Ciebie

Bardziej szczegółowo

Zwolnij! Jest ślisko!

Zwolnij! Jest ślisko! BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 nr 2(2) październik 2008 Pola naftowe na Biłgorajszczyźnie? W październiku Geofizyka Kraków Sp. z o.o. rozpoczęła badania sejsmiczne

Bardziej szczegółowo

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać

Kongres Polaków chce pracować dla tych, co chcą działać wtorek 23 marca 2010 nr 34 (LXV) cena: 6 kč Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Katarzyna Stonawska przywiozła Grand Prix s. 3 Polak, Węgier, dwa bratanki s. 4 Czas pomyśleć o

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka

TO NIE BYŁ PRZYPADEK. 20 Echa znad Sanu i Wisłoka TO NIE BYŁ PRZYPADEK Jeszcze nikt przedtem, jak Józef Czwakiel nie dostarczył mi tak ciekawych tematów do zamieszczenia w naszym Biuletynie. Raz pisałem o nim jako gorzyckim Ikarze pasjonacie paralotniarstwa,

Bardziej szczegółowo

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ

CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ CZTERDZIEŚCI LAT JAK JEDEN DZIEŃ Wielu z nas zna przysłowie: Choćby cię smażono w smole, nie mów, co się dzieje w szkole. Jednak jubileusz, jakim jest 40-lecie szkoły, to z pewnością okoliczność, która

Bardziej szczegółowo

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych Nr 8 (127) sierpień 2014 Gazeta bezpłatna Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906

Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Ukraina ma wszystkie szanse powtórzyć sukcesy Polski (str. 8) www.dk.com.ua Nr 3 (466) luty 2014 Tytuł istnieje od roku 1906 Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie Komentarz ekonomiczny POLSKA GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo