reżyseria: Michał Zad ara Bartosz Porczyk jak PISMO BEZPŁATNE - Nr rok wydania XX -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "reżyseria: Michał Zad ara Bartosz Porczyk jak PISMO BEZPŁATNE - Nr 239 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL"

Transkrypt

1 PISMO BEZPŁATNE - Nr rok wydania XX - R K O N C E N T R reżyseria: Michał Zad reżyseria: Zadara ara Bartosz Porczyk jak jakoo Gustaw Gustaw premiera 15 lutego 2014 Scena im. JJ.. Grzegorzewskiego A T O R K U L T U R STYCZEŃ 2014 ISSN Y

2

3

4 cojestgrane.pl koncentratorkultury 2 Nr 239 styczeń 2014 JerzyPołomski KONCERTKOLĘD Legenda polskiej estrady w znakomitejformie,niezmienniepopularnyikochany przez publiczność. W tymwyjątkowymświątecznymrecitalujerzypołomskiśpiewanajbardziejpopularnetradycyjnepolskiekolędy i pastorałki. To wyjątkowy wieczór, w którym publicznośćmożeśpiewaćrazemz Artystąswojeulubionepieśnibożonarodzeniowe. 5 stycznia,godz ,Csimpart,ulmazowiecka 17 GalanoWoroCzna 2014 Przebojoweariei duetyz najpopularniejszychoperetek tomelodielekkiei beztroskie,alemistrzowskoskomponowanei perfekcyjniewykonywaneprzezorkiestrę SymfonicznąFilharmoniiWrocławskiej.Ariekurtyzany Violetty,wesołejwdówkiHanny,Adeliz zemstynietoperzai innychoperowychbohaterekwykona zjawiskowa Joanna Woś,a żartobliwe,nierzadkorubaszneariesłynnychoperowychkochankówzaśpiewatenor Tomasz Kuk.Orkiestrazagrapod batutąmłodego,utalentowanegodyrygentapochodzącegoz LibanubassemaAkiki, a całągalępoprowadząrobertgonerai KingaPreis. Bilety: 110/80/50/25 zł.rezerwacja:tel , 5stycznia,godz. 18:00 halastulecia,ul.wystawowa 1 iv orszaktrzechkróli Nowościąw tegorocznymprogramiebędziestrażojcowska, odpowiedzialna za bezpieczeństwonajmniejszychaktorów, którzybędąszliw orszaku.po oddaniupokłonowiświętejrodziniena wrocławskimrynku kolejna atrakcja:koncertarki Noego.W programietakże:kilkusetosobowypochóddwórek, aniołów,rycerzyi pastuszków,z TrzemaKrólamina czele,scenyjasełkowe,wspólneśpiewaniekolędi pastorałek.organizatorzyprzygotowaliśpiewnikii koronydlauczestników. 6stycznia,godz ostrówtumski KALENDARIUM styczeń i2014ŚRODA CoPPélia,l.Delibes PREMIERAbALETOWA G.18:0o operawrocławska WYCIECzKI» spacernoworoczny G.10:0o rynekprzypomniku hr.aleksandrafredry leśnica lasmokrzański Wycieczkanoworoczna z ogniskiemklubperpedesa.woźnicka,t.abramowicz.(8km) G.11.0o leśnica pętla tramwajowaliniinr20i10 WyCieCzkaPieszaDo lasuosobowickiego Powitanie Nowego Roku przy ognisku.wycieczkęprow. A.zygnerskii z.wągrowska G.12:0o Pętlatramwajowalinii 14i24naosobowicach 3 i2014 PIąTEK GalakarnaWałoWa Czardasze,walce,ariei duety operetkoweorazscenyz oper wykonają sopran: Agnieszka Drożdżewska,barbaraSpitzer, Anna Wilczyńska.IzabelaStrzelecka mezzosopran, Mateusz Myrlak tenor,ivomichl baryton, WitoldJanusz fortepian G.19:0o Śokrynek43,Świdnica Trzyrazyłóżko G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia WalenTina G.19:0o małascena WałBrzyChUToPia2.039 G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn reż.annailczuk G.10:0o TPscenakameralna 4 i2014 SObOTA koncertkameralny DawidJarząb dyrygent; Christian Danowicz dyrygent,skrzypce; G. 18:0o Filharmonia sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego

5 STYCZEŃ śr coppelia léo delibes premiera BaletoWa 4 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 5 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 9 cz skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 10 pt skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 11 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 12 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 16 cz skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 17 pt skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 18 so skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 19 nd skrzypek na dachu J. stein, J. Bock, s. harnick 23 cz Zemsta nietoperza Johann strauss 24 pt Zemsta nietoperza Johann strauss 25 so Zemsta nietoperza Johann strauss 26 nd Zemsta nietoperza Johann strauss 28 wt Zemsta nietoperza Johann strauss 29 śr Zemsta nietoperza Johann strauss 30 cz Zemsta nietoperza Johann strauss 31 pt Zemsta nietoperza Johann strauss Dyrekcjazastrzegasobiemożliwośćzmianwrepertuarze. EWA MICH NIK ZA PRA SZA SzanowniPaństwo, gorącozachęcamdo obejrzeniaspektaklioperywrocławskiejw styczniubieżącegoroku. Rok 2014 rozpoczynamy premierą baletu Coppelia Léo Delibes. Piękny wizualnie spektakl przygotował znakomitywłoskichoreografgiorgiomadia.noworoczneprzedstawieniewystawionezostaniez towarzyszeniemorkiestryoperywrocławskiejpod dyr.tadeusza Zatheya.Będzietoz pewnościąwspaniałaucztadlamiłośnikówsztukibaletowej. Kolejnestycznikowewieczorywypełniąoczekiwanei lubianeprzezwidzówspektakle Skrzypkana dachu oraz Zemstynietoperza. Słynnymusical Skrzypekna dachu towzruszającaopowieść o losach żydowskiej rodziny ze wsi Anatewka przedstawiona w formie sentymentalnej podróży do świata,któryjużminął,alektórywciążstanowidlanas źródłoinspiracjii aktualnychrefleksji.piękna muzyka i scenografia,wspaniałachoreografia,znakomiciwykonawcydajągwarancjęprzeżycianiezapomnianychchwil. SpektaklprzygotowanyzostałreżyserskoprzezMarka Weissa,adaptacjiscenicznejdokonałAdamFrontczak, scenografię zaprojektował Ryszard Kaja, choreografię opracowałemilwesołowski. Równieinteresującąpropozycjąjestoperetka Zemsta nietoperza J.Straussa.Barwnekostiumy,imponująca scenografia,porywającescenytaneczne,wspaniałegłosy togwarancjadobrejzabawydlapublicznościw każdym wieku. Spektakl wyreżyserowała Helena Kaut -Howson,dekoracjezaprojektowałPawełDobrzycki,kostiumy MałgorzataSłoniowska. Jestemprzekonana,żenaszestycznioweprzedstawieniabędąstanowiłydoskonałąpropozycjędo spędzenia atrakcyjnegowieczorukarnawałowego. Zapraszamdo OperyWrocławskiej! EwaMichnik Dyrektornaczelnyi artystyczny OperyWrocławskiej in For ma cja i re Zer Wa cja Bi le tów: dział pro mo cji i ob słu gi Wi dzów tel.: ; tel./fax: go dzi ny pra cy ka sy: ka sa ope ry, ul. Świd nic ka 35, tel po nie dzia łek so bo ta ; nie dzie la ; oraz na godzinę przed spektaklem. prze rwa WW W. o pe r a. Wroc l a W. p l

6 cojestgrane.pl koncentratorkultury 4 Nr 239 styczeń 2014 aloszaawdiejew Posukcesiewydanejw 2010r. płytypt.aloszana bispolskie Radioprezentujenowyalbum zawierającyzestawieniekolejnych, najlepszych utworów w wykonaniualoszyawdiejewa.jesttoswoistethebestof tegoartystya zarazemciągdalszytamtejedycji.aloszabawiąckoncertowąpublicznośćsięga karnawałowastraussgala po humor dawnej Odessy i współczesną satyrę na naszą, DUETMAŁŻEŃSKI DorotaUjda-Jankiewicz(sopran) wspólnąz wszystkimisłowianami,postkomunistycznąrzeczywistość.starannywybórtakichutworów,gdziepobrzmiewają i AndrzejJankiewicz(tenor)w towarzystwie KAMERALNEGO zespołu INSTRUMENTALNEGO. nutycygańskie,żydowskie,odeskie.pojawiasięautorska,refleksyjnaballadaa nawetprzebójz zapomnianegomusicalu. Po sukcesachw USA,Australiii wszystkichkrajacheuropywystąpiąw Polsce.Przepełnionyśpiewem,tańcem i humorem koncert zawiera takie utwory jak: MarekPiąteki KazimierzAdamczyk(tymrazemna gitarzebasowej)budująsolidnyfundamentgitarowybędącysiłąnapędowąśpiewanychprzezaloszępiosenek. Wielkasławatożart,Wiedeńskakrew,Odgłosywiosny, Tricztraczpolka,MarszRadetzkiegoa takżemuzyczne 26stycznia,godz. 19:00.Bilety: 60/50zł toastyi niespodzianki. Csimpart,ul.mazowiecka17 19stycznia,godz.16:00 Teatrmiejski,Świdnicarynek43.Bilet:25zł zemstanietoperza OPERETKAW3AKTACH Libretto: Carl Haffner i Richard Genée wg Henri MeilhacaiLudovicaHalevy'ego. Prapremiera:Wiedeń,5IV1874 Kierownictwomuzyczne:EwaMichnik zemstanietoperzatoprzedewszystkimarcydzieło, zupełnielegalnienależącedo skarbnicyrepertuaru operowego, choć w swoim czasie było to również szczytoweosiągnięcieteatruoperetkowego. zemsta nietoperza pozostaje dziełem genialnym, urzekającymw swejświeżościi bogactwiemuzycznym,sprawdzającymsięjakoutwóroperowyi teatralnyzarazem.zresztądziełozyskałosobietakąwłaśnie opinięnawetwówczas,kiedyteatroperetkowycieszył sięjeszczeniezrównanąpopularnością. Wielkikompozytori dyrygentgustawmahlersamwybrałzemstęnietoperzai dyrygowałniąjużw latach osiemdziesiątych XIX w.,a kiedyobjąłdyrekcjęopery Wiedeńskiej,włączyłjądo repertuaruoperowego. spektaklwykonywanyjestw językuniemieckimi polskim z polskiminapisami.czastrwania: 3godz., 30min. 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31stycznia,godz. 19:00 26stycznia,godz. 17: 00 operawrocławska,ul.świdnicka 35 fot.m.grotowski Trzyrazyłóżko G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska kaspar G.19:0o scenanastrychu zabijaniegomułki AdaptacjapowieściJerzegoPilcha Tysiąc spokojnych miast. Pełnahumoruopowieśćo zamachu na I sekretarza PzPR z użyciemchińskiejkuszy. G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy WałBrzyChUToPia2.039 G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn G.16:0o TPscenakameralna 5 i2014 NIEDzIELA GalanoWoroCzna2014 G.18:0o halastulecia JerzyPołomskiKOLĘDY G.19:0o Csimpart.Bilety:30/40 GalakarnaWałoWa G.19:0o Ckmuza,lubin skrzypeknadachu G.17:0o operawrocławska sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego kaspar G.18:0o scenanastrychu WałBrzyChUToPia2.039 G. 18:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych PsyChoTeraPiaCzyli sexwżyciuczłowieka G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia zabijaniegomułki G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy SPOTKANIA» marszałekjózefpiłsudskii legionypolskie Wykład. Spotkanie prowadzi MichałPlutarski. G.12:0o muzeumpoczty itelekomunikacji.wstępwolny! WYCIECzKI» BoroWaoleŚniCka DłUGołęka(12km) ProwadziJanuszKaczmarek G.8:15,DworzecGłównyPkP spacerpowrocławiu G.10:0o rynekprzypomniku hr.aleksandrafredry DLA DzIECI» BaJkao rozczarowanym rumakuromualdzie G.12.3o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/17zł DzieCizBUllerByn G.16:0o TPscenakameralna

7 4 SO godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM I CHÓRU Dawid Jarząb dyrygent; Christian Danowicz dyrygent skrzypce; Wiesław Prządka bandoneon Chór Filharmonii Wrocławskiej Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum Program: A. Piazzolla Preparense, Milonga del Angel, Michelangelo, Oblivion, Libertango; C. Gardel Por una cabeza; R. Galliano New York Tango z Concerto Opale; M. Palmieri Missa Tango 5 ND godz. 18:00 Hala Stulecia GALA NOWOROCZNA Joanna Woś - sopran, Tomasz Kuk - tenor Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej pod batutą Bassema Akiki - dyrygenta z Libanu Galę poprowadzą Robert Gonera i Kinga Preis. W programie przebojowe arie i duety z najpopularniejszych operetek 9 CZ godz. 19:00 Ossolineum KONCERT KAMERALNY Łukasz Długosz flet; Radosław Pujanek skrzypce; Katarzyna Budnik-Gałązka altówka; Rafał Kwiatkowski wiolonczela Program: K. Meyer Capriccio per sei strumenti op. 69; W. Słowiński Barokowe reminiscencje; K. Penderecki Kwartet fletowy 11 SO godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT JUBILEUSZOWY KONCERT Z OKAZJI 35-LECIA ZESPOŁU SPIRITUALS SINGERS BAND Włodzimierz Szomański dyrygent; Spirituals Singers Band; Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: Karnawał z Spirituals Singers Band 12 ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT BAROKOWY Wrocławska Orkiestra Barokowa Program: J.S. Bach II Suita orkiestrowa h-moll BWV 1067, Koncert podwójny na obój i skrzypce c-moll BWV 1060, Koncert na trzy klawesyny d-moll BWV 1063, IV Koncert brandenburski G-dur BWV 1049, Koncert na cztery klawesyny a-moll BWV CZ godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT KAMERALNY Lutosławski Quartet Program: W.A. Mozart Kwartet smyczkowy C-dur KV 465 Dysonansowy ; K. Penderecki I Kwartet smyczkowy M. Ravel Kwartet smyczkowy F-dur 17 PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Marzena Diakun dyrygent; Cezary Rembisz fagot Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: M. de Falla I Suita Trójgraniasty kapelusz; C.M. von Weber Koncert fagotowy F-dur op. 75; M. Karłowicz Epizod na maskaradzie op. 14; P. Dukas Uczeń czarnoksiężnika 19 ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT CHÓRALNY Fernando Mauricio Gil Estrada dyrygent Jorge Vega perkusja, solista; Shoko Sakai perkusja Chór Filharmonii Wrocławskiej Program: Latineando muzyczna podróż przez Amerykę Łacińską 23 CZ godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT KAMERALNY Trio Solistów Leopoldinum; Anna Rutkowska-Schock fortepian Program G. Fauré Kwartet fortepianowy c-moll op. 15, Kwartet fortepianowy g-moll op PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Nicholas Collon dyrygent; Karen Cargill mezzosopran Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: B. Britten Cztery interludia morskie z opery Peter Grimes op. 331; G. Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen J. Sibelius II Symfonia D-dur op ND godz. 18:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM Niels Muus dyrygent; Wrocławska Orkiestra Kameralna Leopoldinum Program: L. van Beethoven Wielka fuga B-dur op. 133; T. Takemitsu Requiem; R. Strauss Sekstet z opery Capriccio op. 85 TrV 279; A. Pärt Fratres; H. Wolf Włoska serenada G-dur 31 PT godz. 19:00 Sala koncertowa Filharmonii KONCERT SYMFONICZNY Michał Klauza dyrygent; Piotr Pławner skrzypce Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej Program: Ph. Glass I Koncert skrzypcowy; D. Szostakowicz X Symfonia e-moll op. 93 Adresy: Sala koncertowa Filharmonii: ul. Piłsudskiego 19, Hala Stulecia: ul. Wystawowa 1, Ossolineum: ul. Szewska 37 Bilety i rezerwacje: tel.: 71/ , 71/ , kasa online: bilety.nfm.wroclaw.pl

8 cojestgrane.pl koncentratorkultury Nr 239 styczeń 2014 mollynilsson DISTORTEDCLUb Królewna lo-fiw Firleju.Dajsię uwieść lodowatemu synth- -popowiskandynawkiz berlina!mollynilssonzaprezentuje swojeminimalistyczneprzebojew ramachnowegowrocławskiego cyklu Distorted Club. Koncert artystki to premiera wrocławskiejodsłonycykludistortedclub,realizowanegoprzez Firleji agencjędistortedanimals.na comiesięcznychimprezach będziemożna usłyszećnajświeższemuzycznetrendyz pograniczapopu,lo-fii eksperymentu. 9stycznia,godz.20:00.Bilety: 20/25 zł ośrodekdziałańartystycznychfirlej,ul.grabiszyńska56 35laT spiritualssingersband KONCERTJUbILEUSzOWY WłodzimierzSzomański dyrygent;spiritualssingers band;orkiestrafilharmoniiwrocławskiej W pierwszej części koncertu piosenki The beatles a cappella w aranżacjach Włodka Szomańskiego, w drugiejutworyz programugalagospelz akompaniamentemorkiestry.aktualnyskład:alicjawiłkowska -sopran,martaraczak-idczak mezzosopran,aleksandra Sozańska-Kut alt, Włodzimierz Szomański tenor,marekdygdała baryton,arturstężała bas. 11stycznia,g. 18:00 salakoncertowafilharmoniiwrocławskiej,ul.marszałkaj.piłsudskiego 19 PeTerJ.BirCh&TheriVerBoaTBanD zagralipierwsząpróbę.kilkadnipóźniejzagralipierwszykoncert!w Krakowie,dlakilkusetosób podczas juwenaliów.tużpo pierwszymkoncerciezostalizaproszenina OpenerFestivaldo Gdyni.Dzieńpo tymzaproszeniu, mając na koncie jeden występ, przyszło zaproszeniena OFFFestivalArturaRojka.PóźniejodezwalisięSłowacyz PokeFestival...i takrozpoczęłasię tahistoria.grająalternatywnyfolk,americancountry, szerokopojęteindie.grupętworząmuzycyznanizalternatywnychgrup takichjakhappypills,silverrocket,lettheboydecide,blueraincoatczyturnipfarm. 19stycznia,godz Bilety:10/15zł klubmuzycznyłykend,podwale37/38 ritapaxnowyprojektpaulinyprzybysz Artystkaznanajestz solowychdokonańjakopinnawelaorazz siostrzanegoduetusistars.członkamizespołusą:paulinaprzybysz,katarzynapiszek(brodka, Novika), Piotr zalewski (Alters, Excessive Machine, Clintwood),Pawełzalewski(Alters,ExcessiveMachine, Newestzealand)orazRemekzawadzki(AfroKolektyw,ExcessiveMachine,Newestzealand,EmmaDax) 16stycznia,godz Bilety: 30/35 zł klubmuzycznyłykend,podwale 37/38 6 i2014 PONIEDzIAŁEK GerharDzeGGerT inmemoriam 433KoncertPoniedziałkowy G.19:3o kościółśw.krzysztofa, ul.wierzbowa.wstępwolny! sprawadantona G.18:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego SPOTKANIA» orszaktrzechkróli z OstrowaTumskiegobarwny pochódruszydo Rynku.Organizatorzyprzygotowaliśpiewnikii koronydlauczestników. G.13:0o ostrówtumski 7 xii WTOREK oknonaparlament reż.wojciechpokora G.19:0o scenakameralna kaspar G.19:0o scenanastrychu 8 xii ŚRODA opowieści zulicybrokatowej Spektakldyplomowystudentów IV r.wydz.lalkarskiego G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio oknonaparlament G.19:0o scenakameralna ziemiaobiecana G.19:0o sc.j.grzegorzewskiego kaspar G.19:0o scenanastrychu WYSTAWY» TeresaBłĄDek Malarstwoolejne wernisaż G. 18: 0o mbp,szewska 78 annasobczukszron Otwarciewystawyfotografii G.18:0o saloniktrzechmuz SPOTKANIA» kazimierzkociołek WIECzÓRAUTORSKIw oprawiemuzycznejpt.wędrówki po śladach słowa. Prowadzi: Anna Paciorek,KołoLiteratów Polskichim.zb.Herberta. G.17:0o klubmuzykiiliteratury 9 xii CzWARTEK koncertkameralny ŁukaszDługosz flet;radosław Pujanek skrzypce; Katarzyna budnik-gałązka altówka; RafałKwiatkowski wiolonczela G. 19:0o ossolineum mollynilsson W ramachwrocławskiejodsłonycyklu:distortedclub G.20:00.Firlej.Bilety:20/25zł opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio skrzypeknadachu J.Stein,J.bock,S.Harnick G.19:0o operawrocławska

9 Nr 239 styczeń 2014 aniarusowiczgenesis Po dwóchlatachod debiutanckiejpłytypt.mójbigbit,obsypanejażczteremafryderykami,aniarusowiczpowracaz nowymalbumemzatytułowanymgenesis. Nowapłytaswojątematykąnawiązujedo tegocopierwotne, naturalne,bliskienatury.jaksamaartystkamówi,jestodzwierciedleniemjednejz częścijejosobowości.płytajestbardziej niepokorna, nieco psychodeliczna, ale pełna też przepięknychmelodii,noi oczywiściewspaniałegogłosuani. ProdukcjąalbumuzająłsięEmade. 17stycznia,godz Bilety:40/45zł ośrodekdziałańartystycznychfirlej,ul.grabiszyńska56 oknonaparlament G.19:0o scenakameralna ziemiaobiecana G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego WalenTina G.19:0o małascena CzysTakomerCJa POKAzPRzEDPREMIEROWY G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia SPOTKANIA» spotkanieklubowe Klubu Turystów Miłośników Wrocławiaprzy TMWi Klubu Przewodników OSKAR Odd. PTTKprzy InstytutachPAN G.15:3o kamieniczkamałgosia 10 xii PIąTEK J.sTraUssi PrzyJaCiele Wystąpią: Katarzyna Hołysz, zbigniew Wodecki, Andrzej Lampert,mistrzowskaparataneczna:Anna Głogowskai RafałMaserak.zespółz Orkiestrą CollegiumFpod dyrekcjąmarcina Sompolińskiego.W roligospodarzy duet bogusław Kaczyńskii KrzysztofSkiba. G. 18:0o halaorbita,wejherowska 2.Bilety: 50/80/110/150zł GalanoWoroCzna OrkiestraSymfoniczna FS,dyrygentRubenSilva,soliści:Marta Wyłomańska(sopran);Tomasz Krzysica (tenor). Arie i duety z oper,operetek,musicali G.19:0o Filharmoniasudecka kayah & Transorien- TalorChesTra G.19.0o TeatrPolski.Bilety: 150/120/90/60zł opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio CoUrTneyloVe reż.monikastrzępka G.18:0o scenanaświebodzkim skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska smycz reż.nataliakorczakowska G.19:0o scenakameralna WalenTina G.19:0o małascena UCiszserCe G.19:0o Teatrarka DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy kayah&transorientalorchestra TakKayahmówio projekcietransorientalorchestra: Roktemuniezmiernieucieszyłamniepropozycjazagraniana festiwaluwarszawasingera.byłtopoczątek,jaksięokazałowspaniałejprzygody.przygody, któramaswojąkontynuacjęw postacipłyty TransorientalOrchestra.Albumtenjestmoimpowrotem do muzykietniczneji nurtuworldmusic,w którymto zawszeczułamsięświetnie,a dziękiwspółpracyz Goranembregovicem,CesariąEvorączyteżVerąbilą osiągnęłamsukcesy.(...) Na płycieznalazłysiępieśniżydowskiez różnychregionóweuropyi bliskiegowschodu.taróżnorodność geograficzna maoczywiścieodzwierciedleniew muzyce,w którejsłychaćbrzmieniabałkańskie,perskie,słowiańskie,afrykańskie,noi oczywiścieżydowskie.to takżeróżnejęzyki,z jakimimusiałazmierzyćsiękayah śpiewapo hebrajsku,w jidysz,ladinoi arabsku. 10stycznia,godz Bilety: 150/120/90/60 zł TeatrPolski,ul.G.zapolskiej 3 kazikna żywozagraw eterze! KazikStaszewskijakoKNŻ KazikNa Żywowystąpi 18.styczniaw klubieeter. zespół(początkowopod nazwąkazik)powstałw 1991 roku.formacjagrałapoczątkowowyłącznieutwory z solowychprojektówkazika,późniejuległotozmianie.najważniejszymkoncertemna początkuistnienia kapelibyłwystęppodczasfestiwaluw Sopociew 1992 roku.w 1994rokuzespółKazikwydałswojąpierwszą płytę Na żywo, ale w studio. Pod koniec listopada 2011ukazałasięichkolejnapłytazatytułowana barlacurva/plamyna słońcu.obecnieosiągnęła jużstatuszłotejpłytyi jestjednąz najlepiejsprzedającychsiepolskichpłyt. 18stycznia,godz ,Bilety: 55/60 zł/70 zł klubeter,ul.kazimierzawielkiego 19 cojestgrane.pl koncentratorkultury

10 cojestgrane.pl koncentratorkultury Nr 239 styczeń 2014 radioarmageddon SŁUCHOWISKONAŻYWO scenariusz:jakubżulczyk:reżyseriai muzyka:tomaszhynek System.Słowo-kluczwszystkichrewoltmłodzieżowych XX w. Słowo-wytrychbitnikow,hippisów,punków,alei polityków,ministrówsprawzagranicznych,posłówdo parlamentueuropejskiego...system,czyliwszystkoi nic.jakal-kaida.cośczegonie można pokonać. Coś, co nawet własną śmierć pośmiertnie sprzedai ogłosijakonowyprogramwyborczy.coś,cojestw nas. bodziśbuntniejestsexy.bunttozaburzenie,z którymnależy udaćsiędo specjalistyjednegoz kilkusetnurtówpsychoterapeutycznych.alecichuteńkograw każdymz nas.zagłuszany szumemkonformizmu,uwikłań,odpowiedzialności,przedmiotów.graw RadioArmageddon.z Systememniewygra.Alemo- Próbaprzedpremierowado Akropolis,Teatr 13Rzędów fot.teatrlaboratorium,archiwumig żemożenieprzegrać?tylkojakajestcena?(tomaszhynek) Słuchowiskotransmitowaćbędąna żywo:akademickieradio LuzorazTelewizjaStudenckaStykPolitechnikiWrocławskiej. 12stycznia,godz , Wstępwolny!zarezerwacją:tel , Dużascena,ul.rzeźnicza 12 akropolisnaszychczasów 15.ROCzNICAŚMIERCIJERzEGOGROTOWSKIEGO SłuchowiskoAkropolisnaszychczasów,realizacjaJerzyFalkowski,realizacjaakustycznaWładysławGawroński,producentPolskieRadiow Opolu, 1964, 37 Podczassłuchowiskazaprezentowanezostanąfotografiez pierwszejwersjispektaklu. 14stycznia,godz. 18: 00 instytutgrotowskiego, salateatrulaboratorium,przejścieżelaźnicze.wstępwolny! statekszaleńcówreż.renatajasińska Spektaklnawiązujedo motywusymbolicznegopozbywaniasięwykluczonych głupich i obłąkanych, stanowiącychzałogętytułowegostatku.jegopasażeramisąci,którzyniespełniająwymogówspołeczeństwa kiedyśbylitoszaleńcy,dzisiajci,którzyniesą w stanie sprostać współczesnym kanonom piękna i inteligencji.wszyscy,którzyniemieszcząsięw głównymnurcieżyciaspołecznego. 24, 25, 31stycznia,godz Teatrarka,ul.mennicza 3 l inatenduspektaklannykrotoskiej aktorka:annakrotoska.reżyseria:alexandrakazazou L inatendutoopowieśćo momenciegranicznymw życiu.o ciszytużprzed...o buncie,absurdzie,smutku i codziennościpo utracie.czyjedentotylesamoco milion?czypojedynczaśmierćważytylesamocota zwielokrotniona w codziennychwiadomościachw telewizji?czypamięćjestdarem,czyprzekleństwem? 24, 25, 30stycznia, 1lutego, godz.19:00.bilet: 15 zł igsalateatrulaboratorium,przejścieżelaźnicze BohaTerki G. 19:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych CzysTakomerCJa POKAzPRzEDPREMIEROWY G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia WYSTAWY» GraFikalWoWska. PrzesTrzeńmłoDyCh G.17:0o Wernisaż GaleriamDkŚródmieście majawolińska, JoanleanDre CICHAPUSTKAwernisaż G.18:0o Galeriaentropia JanUszmerkel Malarstwo-wernisaż G.18.3o Ckzamekwleśnicy WYCIECzKI» ChrzĄsTaWa raków Wędrówkaszl.b.Turonia G.7:0o Dw.CentralnyPks DLA DzIECI» 11 xii SObOTA koncertjubileuszowy SPIRITUALSSINGERSbAND G. 18:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej CoUrTneyloVe reż.monikastrzępka G.18:0o scenanaświebodzkim skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska smycz G.19:0o scenakameralna WsamoPołUDnie G. 18:0o TeatrDramatyczny Dużascena,Wałbrzych CzysTakomerCJa PREMIERA G.18:0o WrocławskiTeatrkomedia WalenTina G.19:0o małascena UCiszserCe G.19:0o Teatrarka DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy BohaTerki G. 20:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych WYSTAWY» nadodrzańska FaBrykaarTysTyCzna G.17:0o klubpodkolumnami, pl.św.macieja21.wstępwolny! WYCIECzKI» PęGóWiokoliCznelasy WycieczkęprowadząCzesław Leśniaraibarbarazarzycka G.9:4o DworzecGł.,kołokas

11

12 cojestgrane.pl koncentratorkultury 10 Nr 239 styczeń 2014 Chodżcie,zbudujemysobieeinestadt. Fot.J.Szabliński PamięTnikiWałBrzyszanPREMIERA FOTOPLASTIKONteksti reżyseria:aśkagrochulska CHODŹCIE,zbUDUJEMYSObIEEINESTADT tekst:janczapliński;reżyseria:anetagroszyńska DwiepremieryPamiętnikówwałbrzyszan,wybrane spośródczterechrealizacjiprezentowanychpodczas tegorocznych XIV DniDramaturgii.Stanowiąceswoisty dyptyk tytuły powstały w oparciu o istniejące wspomnieniamieszkańcówmiasta.spisaneprzeszło dekadętemuna KonkursPowiatowejbibliotekiPublicznejw Wałbrzychuzapiskistałysięinspiracjądla młodychdramaturgów,którzyna ichpodstawiestworzyliautorskietekstydramatyczne. FOTOPLASTIKONtospektaklparadokumentalnyo charakterzewspólnotowym.w formieteatralnegokolażu prezentujeprawdziwehistoriei sylwetkiautorówpamiętnikówwałbrzyszan,do którychaśkagrochulska postanowiładotrzećosobiście.odpowiedziąna tęreportażowąpodróżjestwariacjaoperowaautorstwajanaczaplińskiegochodźcie,zbudujemysobieeine STADT(fantazjahistorycznana dwagłosy).na kanwie wspomnień powstała oryginalna partytura nowego tekstu,w którywpisanajesttajemnicapewnejlegendy. Obieczęścipodejmujątemattożsamościi pamięci. 31stycznia,godz TeatrDramatycznyw Wałbrzychu DziaDyADAMMICKIEWICz ROzPOCzĘŁYSIĘPRÓbYSPEKTAKLU Jednegowieczoruw 2016,kiedyWrocław,polskiemiasto,będzie EuropejskąStolicąKultury,po razpierwszyw historiizostaną wystawione wszystkie części Dziadów Adama Mickiewicza. Przedstawieniew TeatrzePolskimweWrocławiuwyreżyseruje Michałzadara. Całyprojektpodzielonyzostałna trzyczęści. 15lutego 2014 roku odbędzie się premiera pierwszej odsłony, obejmującej I, II i IV częśćdziadóworazwierszupiór.premierykolejnych odsłonzaplanowanow kolejnychlatach,takabyw roku 2016, na siedemdziesięciolecie Teatru Polskiego we Wrocławiu iwczasie,gdywrocławbędzieeuropejskąstolicękultury,zaprezentowaćpublicznościpolskieji zagranicznejpełnąinscenizację arcydramatu Mickiewicza. Ostatnia wrocławska premieradziełamickiewiczaw teatrzedramatycznym w reżyseriikazimierzabrauna na deskachteatruwspółczesnego wewrocławiu odbyłasięponad trzydzieścilattemu. Premiera 15lutego 2014 TeatrPolski scena JerzegoGrzegorzewskiego,ul.G.zapolskiej 3 12 i2014 NIEDzIELA koncertbarokowy G. 18:0o Filharmonia skrzypeknadachu G.17:0o operawrocławska rodzinakerwoodów G.17:0o WrocławskiTeatrkomedia CoUrTneyloVe G.18:0o scenanaświebodzkim smycz G.19:0o scenakameralna BohaTerki G. 18:0o TeatrDramatyczny im.j.szaniawskiego,wałbrzych DroGaŚliskaoDTraW Jaktodiabełwsiąsięprzeszedł G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy radioarmageddon SŁUCHOWISKONAŻYWO G.20:0o Dużascena WYCIECzKI» WysPaWroCłaWska: biskupin Sępolno zalesie zacisze. 10 km ProwadziAlfredFryśny G.10:0o Biskupin pętla tramwajowaliniinr1,2,4,10 DLA DzIECI» BrzyDkiekaCzĄTko G.12.3o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/17zł naj(od1do4lat) G.16.0o Teatrlalkiiaktora Wałbrzych.Bilety:15/20zł 13 i2014 PONIEDzIAŁEK opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio SPOTKANIA» WarszTaTyliTeraCkie G.18:0o saloniktrzechmuz CzynnePonieDziałki MagielteatralnywokółKronosu G.19:0o scenakameralna 14 i2014 WTOREK mahagon balkanbeat/skazmołdawii G. 20:0o klubłykend opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio akropolisnaszych CzasóWSŁUCHOWISKO Piętnasta rocznica śmierci JerzegoGrotowskiego G.18:0o instytutgrotowskiego salateatrulaboratorium PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu

13 MIKROKOSMOS reżyseria: Konrad Dworakowski ZUZANNA I STARCY reżyseria: Leszek Mądzik 26 stycznia, godz , 28 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c 24, 25 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c OSĄD reżyseria: reż. Jerzy Kalina, Paweł Passini, Leszek Mądzik 31 stycznia, godz Teatr Polski Scena na Świebodzkim pl.orląt Lwowskich 20c rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/ , a.paluch pantomima.wroc.pl sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego al. Dębowa 16, tel

14 SZTUKA ŚLĄSKA XII-XVI w. Jedna z najcenniejszych kolekcji sztuki średniowiecznej w tej części Europy. Jej ozdobą są: dwunastowieczny romański tympanon z opactwa benedyktyńskiego na Ołbinie, nagrobki śląskich książąt z dynastii Piastów i wykonana ze złoconego srebra herma relikwiarzowa świętej Doroty. SZTUKA ŚLĄSKA XVI-XIX w. Znakomite przykłady malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego z okresu od renesansu po klasycyzm. Na szczególną uwagę zasługują: obrazy wybitnego malarza barokowego Michaela Willmanna zwanego śląskim Rembrandtem oraz praca światowej sławy manierysty Bartholomaeusa Sprangera. SZTUKA EUROPEJSKA XV-XX w. Brueghel, Bronzino, Rosselli, Cranach, Zurbarán i Kandinsky to tylko niektórzy z wybitnych atystów pokazywanych na tej wystawie. W sumie wystawiono ponad 200 obrazów powstałych od renesansu po 1. połowę XX wieku oraz przykłady rzeźby. W korytarzu, w sąsiedztwie sal wystawienniczych, prezentowane są zbiory rzemiosła artystycznego. ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu MUZEUM ETNOGRAFICZNE MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU DOLNOŚLĄZACY PAMIĘĆ, KULTURA, TOŻSAMOŚĆ środa piątek: sobota, niedziela: ostatni wtorek miesiąca: pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław EKSPOZYCJE STAŁE SZTUKA POLSKA XVII-XIX w. Najbardziej znane obrazy zaprezentowane w zupełnie nowym układzie oraz dzieła nigdy wcześniej niepokazywane - po zakończonym w listopadzie 2013 r. remoncie wystawa sztuki polskiej od XVII do XIX w. prezentowana jest w nowej aranżacji. Trzonem wrocławskiej kolekcji są dzieła wybrane spośród około 300 zabytków przekazanych w 1946 r. ze zbiorów muzeów Lwowa. W salach galerii na 2. piętrze można zobaczyć dzieła m.in. Bacciarellego, Bellotta, Michałowskiego, Matejki, Grottgera, Mal- POLSKA SZTUKA WSPÓŁCZESNA Oryginalne wnętrza dawnego strychu Muzeum to miejsce prezentacji największej w kraju kolekcji polskiej sztuki współczesnej. Ekspozycję rozpoczynają dzieła Makowskiego, Witkacego, Stażewskiego, a kończą prace Kozyry, Bałki i Althamera. Ozdobą nowej galerii jest unikalny w świecie zbiór dzieł Magdaleny Abakanowicz. SZTUKA WSCHODU Sztuka w służbie samurajów Uzbrojenie to, po przedmiotach zdobionych laką, drugi co do wielkości zbiór w japońskiej kolekcji wrocławskiego muzeum. Obejmuje ponad 120 obiektów, z których większość powstała w okresie Edo ( ). Na wystawie pokazane zostaną zbroje, miecze, muszkiety oraz przedmioty używane przez samurajów w życiu codziennym i przy specjalnych okazjach. wtorek niedziela ul.traugutta 111/ 113, Wrocław Wystawa pokazuje historię regionu, burzliwe, procesy społeczne i narodowościowe z perspektywy losów ludzkich. Podejmuje problem etnologii dolnośląskiej konfrontację kultur tych terenów przed II wojną i po 1945 r. Z zestawu licznych zabytków i fotografii ilustrujących sztukę, rzemiosło, wyposażenie mieszkań, rolnictwo, transport i komunikację wyłania się obraz XIX-wiecznej wsi, pozostającej w bliskich związkach z miastem i otwartej na europejskie dziedzictwo kulturowe. Współczesne dzieje regionu dopowiadają projekcje filmowe, dokumenty, fotografie oraz sprzęty przywiezione przez powojennych osadników. wtorek niedziela PANORAMA RACŁAWICKA ul. Purkyniego 11, Wrocław DZIEŁO J. STYKI i W. KOSSAKA z lat upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wrocławiu w 1985 r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w formie hiperboloidy dzięki zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich (specjalna perspektywa) i technicznych (oświetlenie, sztuczny teren) przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

15 STYCZEŃ 2014 Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu zaprasza KOLEKCJA HERMANSDORFERÓW 26 listopada stycznia 2014 Wystawa z cyklu Artyści i mecenasi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Dar oraz depozyt rodziny Hermansdorferów. Prace Abakanowicz, Hasiora, Natalii LL, Lebensteina, Makowskiego, Nowosielskiego i kilkudziesięciu innych polskich artystów współczesnych można oglądać na tej wystawie. To wybór dzieł z liczącej ponad 300 eksponatów kolekcji rodziny Hermansdorferów. Decyzja o tym, że uzyskane w formie darów dzieła sztuki zostaną przekazane do Muzeum Narodowego we Wrocławiu, została podjęta dość dawno temu wyjaśnia Mariusz Hermansdorfer: Przechowywana od dawna w Muzeum, częściowo eksponowana na wystawie stałej (Rosołowicz, Stażewski), na prezentacjach indywidualnych (m.in. Jurkiewicz), kolekcja Hermansdorferów dojrzała do pełnego opracowania, pokazania i ofiarowania instytucji, w której pracuję ponad 49 lat, 41 kieruję Działem Sztuki Współczesnej, a 30 pełnię obowiązki dyrektora. Zakończenie tego okresu jest optymalnym terminem na sfinalizowanie formalności. WYSTAWY CZASOWE Jerzy Nowosielski Wnętrze czerwone, ok M. Abakanowicz, Głowa z cyklu Inkarnacje, 1986 Władysław Hasior W starym piecu diabeł pali, 1970 Jan Lebenstein Figura, 1967 Zbigniew Makowski V, 1967 MUZEUM ETNOGRAFICZNE NAJPIĘKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA 12 grudnia lutego 2014 ANIOŁY JAROSŁAWA FURGAŁY 13 grudnia stycznia 2014 Henryk Stażewski Kompozycja, 1932 NIEWYJAŚNIONE DZIEDZICTWO ŚLADY NIEMIECKICH ŻYDÓW NA ŚLĄSKU Fotografie dokumentalne Piotra Piluka. 8 listopada utego 2014

16 Autor: Daria Ilow - 35, 2011 IDEA-MATERIA. INNY POTENCJAŁ FOTOGRAFII Wystawa członków Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Tegoroczni uczestnicy wystawy w swoich pracach analizują odwieczne filozoficzne zagadnienie procesu przemiany transformacji przekształcenia. IDEA-MATERIA, mają w sobie zarówno elementy przeciwstawne jak i uzupełniające się. Współczesny czas to ciągłe zmaganie się, przenikanie tych energii. Dla świadomego twórcy jest to zagadnienie podstawowe. Nieustanny rozwój techniczny i technologiczny jak i świadomościowy stawia przed twórcą nowe wyzwania, zarówno możliwości jak również nowe pułapki. Autorzy w różnych stylistykach, konwencjach artystycznych zgłębiają i obrazują ideę wystawy. Sztuka Fotografia jest tą formą ekspresji artystycznej, która w niepowtarzalny sposób rejestruje proces przemian, stając się przejawem trwałości, refleksji nad przemijaniem. Uczestnicy wystawy: Jan Bortkiewicz, Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados, Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grzelak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Zdzisław Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorowski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Adam Lesisz, Marek Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Piotr Maciej Nowak, Wacław Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojtycza, Waldemar Zieliński. Kurator: Andrzej Dudek-Dürer Wernisaż 16 stycznia, godz Wystawa trwa do 15 lutego 2014 DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8 Dyrektor: Piotr Borkowski Rynek-Ratusz 24, Wrocław tel.: ; fax: zaprasza pon.-pt., w godz tel MEDALE W BUDAPESZCIE W styczniu, w galerii Węgierskiego Związku Artystów Plastyków w Budapeszcie zaprezentowana zostanie XI edycja wystawy pt. Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły. Medalierzy i ich dzieła, która swoją premierę miała we wrocławskim Muzeum Militariów w 2012 r. W wystawie uczestniczy po dwóch artystów z Czech, Słowacji Węgier i Polski, twórcy prezentują po 25 dzieł z ostatnich lat, zatem na wystawie eksponowanych będzie około 200 prac medalierskich i małej formy rzeźbiarskiej. Wydarzenie zorganizowane w ramach Spotkań Wyszehradzkich. Wystawa trwa od 17 stycznia do 9 lutego 2014 r. Budapeszt, ul. Andrássy, nr 6, I piętro Koncert kolęd Gwiazdo świeć, kolędo leć! Alicja Majewska Zbigniew Wodecki Włodzimierz Korcz 11 stycznia 2014 r., godz Bazylika Mniejsza (Kościół Garnizonowy) p.w. św. Elżbiety we Wrocławiu Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego Bilety: 35 zł przedsprzedaż (DCIK, Rynek-Ratusz 24), 40 zł w dniu KOncertu (od godz w miejscu KOncertu) Dzieci do lat 10, pod opieką osoby dorosłej posiadającej bilet, wstęp bezpłatny Koncert pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca Koncert pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego Józefa Kupnego Przedsięwzięcie sfinansowano z budżetu Województwa Dolnośląskiego W STYCZNIOWYM NUMERZE ODRY: ROŻEWICZ YANG LIAN: Kto się śmieje? CITATI Dziennik HENA KUNDZEWICZ: O ociepleniu klimatu O Reichu-Ranickim MAJERSKI: Śląska wojna i pokój Rozmowy ze SZCZEKLIKIEM I DRYGASEM MURCIA KLIMOWICZ: Umiłowany Mylycancie 8 ARKUSZ Autor: Jiří Dostál

17 Nr 239 styczeń 2013 Badmannarodnélouce ,olejnaplátně,150x200 PaVelBrázDaMALARSTWOI GRAFIKA Pavelbrázdauchodziza jednegoz najbardziejwyrazistychsamotnikówspośród czeskichartystówplastykówdrugiejpołowy XX wieku.jegotwórczośćwychodzi z koncepcjifiguralnegorealizmu,w którejelementywewnętrznego,marzycielskiegoświatapołączonesąz uniwersalnymiprawdamina tematjasnychi ciemnychstronludzkiejpsychiki.pavelbrázdaurodziłsię 21sierpnia 1926w brnie. W 1943rokustworzyłtamswójwłasnykierunek,którynazwałhominizmem sztukąo ludziachi dlaludzi.po dwóchsemestrachhistoriisztukii filozofii na Uniwersytecieim.TomaszaMasarykaw brniei dwóchsemestrachna WyższejSzkoleWzornictwaPrzemysłowegoprzeszedłna trzecisemestrdo AkademiiSztukPięknych,gdziepoznałswojąprzyszłążonę,malarkęVieręNovákową. Na początku 1949rokuobojezostaliobjęcizewzględówpolitycznychzakazem studiowaniana wszystkichszkołachwyższych.brázdamógłwykonywaćjedynie pracemanualnejakomalarzpokojowy. W latach ukończyłTechnikumWzornictwaPrzemysłowegoi uzyskał zgodęna zarobkowaniejakotakzwanyzawodowyartystaplastyk.nigdyniebył członkiemkomunistycznegozwiązkuczechosłowackich,późniejczeskichartystówplastyków,aniteżnieskładałwnioskuo członkostwo.od roku 1977pracował jako palacz w kotłowni, w 1987 roku przeszedł na emeryturę. zaczął normalniewystawiaćw latachdziewięćdziesiątych.(...)pierwsząwiększąwystawęmiałwspólniez VierąNovákowąw 1992rokuw galeriipkcženskédomovy. O życiui dzielebrázdynakręconokilkatelewizyjnychfilmówdokumentalnych. W 2007rokubrázdaotrzymałnagrodęCzłowiekRoku,a 28października 2008 rokuodznaczenieza zasługidlapaństwaw dziedziniesztuki. Wystawaczynnado 25styczniabr.Galeriamiejsk,ul.kiełbaśnicza 28 elżbietaterlikowskacichanieobecność Studiowałana WydzialeProjektowaniaFormPrzemysłowychw PWSSPwe Wrocławiu.Obroniłarównieżdyplomz malarstwaw pracowniprofesorajózefahałasa.zajmujesięm.in.grafikąużytkowąi małąformągraficzną. Jakoscenografzadebiutowaław 1986roku,projektująci dekoracjei kostiumy do NowegoWyzwolenia wedługwitkacegow reż.jerzegobielunasa.brałaudział w licznychwystawachindywidualnychorazrealizacjachscenograficznychi telewizyjnych.autorkawieluprestiżowychnagródz zakresuplastykii scenografii w krajui za granicą,m.in.:stypendiumrząduwłoskiego(akademiasztukpięknych),wenecja,nagrodai stypendiumw.cwenarskiegowewrocławiu,nagroda na X FestiwaluMalarstwaWspółczesnegow Szczecinie,Nagrodana konkursiemalarskimim.spychalskiegow Poznaniu,NagrodaDziennikarzyw Westfaliiza najciekawsząekspozycjęroku Hannover,NagrodaWrocławiaza całokształttwórczości. Wernisaż ,godz , muzeummiejskiewrocławia-pałackrólewski,ul.kazimierzawielkiego

18 cojestgrane.pl koncentratorkultury 1 Nr 239 styczeń 2014 TaDeUsz m.zipserzygzakiemprzezsymbole Wystawapoświęcona twórczości architektonicznej, urbanistycznej,malarskieji poetyckiej Tadeusza M.zipsera,na której będziemożna zobaczyćdzieła marszałekjózefpiłsudski i legionypolskie Jeszczetylkodo 7styczniabr.można oglądaćwystawę, która została przygotowana z okazji 95. rocznicyodzyskaniaprzez Polskęniepodległości. Prezentowanena niejsą znaczkipocztowez okresu 20-leciamiędzywojennego związanez osobąmarszałkajózefapiłsudskiegoi tematykąlegionową.przedstawiona jesttakżecenna kolekcja całostekpocztowych,tzw.zbiórdudzińskiego,pt.poczta PolowaLegionówz 1938r.,którawcześniejniebyłaprezentowana publicznościw całości.na uwagęzasługuje fakt,żepo razpierwszypokazanezostanąniezrealizowaneprojektyznaczkówpocztowychz lat Wystawęwzbogacąeksponatywypożyczonez Oddziałów MuzeumMiejskiegoWrocławia:MuzeumMilitariówi MuzeumSztukiMedalierskiej. Wystawaczynnado 7styczniabr. muzeumpocztyi Telekomunikacji,ul.krasińskiego 1 JanUszmerkelMALARSTWO Prezentowaneobrazypowstaływostatnich 10-ciu lat,samautormówio tym czasie jako najważniejszymw swojejtwórczości. W owymczasieostatecznieugruntowałysiejegopoglądyna malarstwoi sztukę w ogóle. JanuszMerkel studiaw PaństwowejWyższejSzkoleSztukPlastycznychweWrocławiuw latach Dyplom z malarstwa w pracowni malarstwai rysunkuprof.józefahałasaorazmalarstwaw architekturzei urbanistycew pracowniprof. Mieczysławazdanowicza.Obecniepracujew Katedrze Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, gdzie na stanowiskuprof.nadzwyczajnegoprowadzizajęcia z rysunkuna studiachdziennychorazz malarstwa na studiachzaocznych.malujeabstrakcyjneukłady geometryzujące,częstonawiązującedo takichzjawisk jak przestrzeń, czy światło. Dużą wagę przykłada do koloruorazmateriimalarskiej. Wernisaż10stycznia,godz. 18:30,(do16.02) Galeriazamekw Ckzamek,pl.Świętojański1 kuratorliberaartystawczasach beznadziei.najnowszasztukapolska Wystawajestpokazaniemniemożliwego.Niepokazuje dzieł,leczdokumentacjęprocesu.jakartyścidefiniują współczesność, którą sam Libera określił jako epokę beznadziei.czymająnadzieję?artyści: HonorataMartin, Tom Swoboda, Piotr blajerski, Michał Łagowski, FranciszekOrłowski,MarynaTomaszewska. Wystawaczynnado19styczniabr. awangardabwawrocław,witastwosza32 powstałe od połowy lat 50- tych XXw.ażdo najnowszych. Obejmują one projekty ogrodów zoologicznych, a także SPOTKANIA» WszeChniCaWieDzyo WroCłaWiU Wykład pt. zakład Narodowy Ossolińskich Lwów Wrocław,wygłosidr.AdolfJuzwenko DyrektorOssolineum G.17:0o BibliotekaDolnośląskaiiip. DLA DzIECI» PioTrUŚPaniPiraCi G.9:00i11:3o Csimpart DzieCizBUllerByn G.10:0o scenakameralna 15 i2014 ŚRODA WnDkrCITYSOUNDS G. 20:0o klubmuzycznyłykend opowieści zulicybrokatowej G.9:0o TeaTrPWsTsalastudio PrezyDenTki (z angielskiminapisami) G.19:0o scenanaświebodzkim PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu leningrad SpektaklTeatruPiosenki G.19:0o Csimpart.Bilety40/35 WYSTAWY» elżbietaterlikowska Cichanieobecność G. 17: 0o muzeummiejskie Wrocławia Pałackrólewski KościółDuchaŚwiętego, ul.bardzkawewrocławiu ,projektelewacjifrontowej późniejsze idee urbanistyczne. Szczególne miejsce zajmą na wystawieprojektyzrealizowanychi niezrealizowanychkościołów. zaprezentowane zostaną także dzieła malarskie, a wśródnichmonumentalny,liczącysobieprzeszło 12metrów wysokościi 9metrówszerokościobraz Wezwaniena SądOstateczny,przeznaczonyw zamyśledo kościołaopatrznościbożej na NowymDworzeweWrocławiu. Wystawaczynnaod23styczniado 23marca br. muzeumarchitekturywewrocławiu WYCIECzKI» spacerpowrocławiu Kościółśw.JakubaiWincentego G.13:0o spotkanieprzy pomnikuhra.fredry,rynek DLA DzIECI» PioTrUŚPaniPiraCi Spektakldladzieci.bilet15zł G.9:00i11:3o Csimpart DzieCizBUllerByn G.10:0o TPscenakameralna 16 i2014 CzWARTEK koncertkameralny LutosławskiQuartet G. 19:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej ritapax Nowyprojekt PaulinyPrzybysz G. 20:0o łykend.bilety:30/35 skrzypeknadachu J.Stein,J.bock,S.Harnick G.19:0o operawrocławska PrezyDenTki (z angielskiminapisami) G.19:0o scenanaświebodzkim leningrad G.19:0o Csimpart.Bilety40/35 PożeGnanieJesieni G.19:0o scenanastrychu BoeinGBoeinG G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia

19 Nr 239 styczeń 2014 eugeniuszmincieldrzwido MALARSTWA ObRAzW ObRAzIE IDEAMALARSTWATOTALNEGO Obrazynamalowanew pracownii pracetworzonebezpośredniow saliwystawienniczejzłożą się na najnowszą prezentację wrocławskiego artysty EugeniuszaMinciela. Toniebędzie klasyczna wystawamalarstwa wyjaśnia artysta. Punktem wyjściadlaprojektujestzałożenie,żemalarstwo Obrazjestsferąnieograniczoną,totalną. Rezultatemprojektubędziewygenerowanie 2przestrzenimalarskich- statyczneji dynamicznej.przestrzeńmalarskastatyczna obrazynamalowanew pracowni,przestrzeńmalarska dynamiczna tworzona w Muzeum. EugeniuszMinciel,ur.w 1958r.,malarz,przedstawicelabstrakcjikonkretnej.W latach studiowałna WydzialeMalarstwa,Grafikii RzeźbyAkademiiSztukPięknychwe Wrocławiu.Mana swoimkoncielicznewystawyindywidualne w krajui za granicą.praceartystyznajdująsięw zbiorachm.in. MuzeówNarodowychweWrocławiui w Warszawie.W 2009r. zostałlaureatemnagrodyexit. Wystawaczynnaod 27styczniado 9marca br.muzeumnarodowe wewrocławiu,pl.powstańcówwarszawy 5 SPOTKANIA» DolinaBaryCzy Prelekcjaz prezentacjąmultimedialnąjolantyfuryk z Koła PTTKNr 4Odd.Wrocław G.17:0o klubturystypttk DLA DzIECI» DzieCizBUllerByn G.10:0o TPscenakameralna 17 i2014 PIąTEK koncertsymfoniczny MarzenaDiakun dyrygent CezaryRembisz fagot G. 19:0o salakoncertowa FilharmoniiWrocławskiej koncertsymfoniczny CesarioCosta dyrygent PawełKowalski fortepian G.19:0o Filharmoniasudecka aniarusowicz Koncertpromującynowyalbumartystkipt.Genesis G.20.0o odafirlej.bilety:40/45 CoCoTier folk/jazz/flamenco G. 20:0o klubłykendbilety:10/15 skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska kronos reż.krzysztofgarbaczewski G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego mayday reż.wojciechpokora G.19:0o scenakameralna moralnośćpani DUlskieJ 2 G.19:0o Teatrarka iwanow G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy DomakTora Wałbrzyskiserialkabaretowy PREMIERAodcinka 3 G. 19:0o DomTechnikanoT ul.szmidta 4,Wałbrzych kupiecwenecki G.19:15,Dużascena BoeinGBoeinG G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia SPOTKANIA» PraWDziWiUCznioWie nigdyniesąuczniami MAGDALENA ABAKANOWICZ z cyklu PLEJADA ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH 18 stycznia 2014 (sobota) o godz. 15:00 WSTĘP WOLNY pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław Projekt realizowany przy współpracy TVP Wrocław CaroleesChneemannliFeBook WystawaCaroleeSchneemannLifebookjestposzerzeniemformyfilmowej,ponownympodejściemdo realizowanych przez lata materiałów powstałych w trakciepracynad breakingtheframemariellinitosławskiej,dokumentującymżyciei twórczośćwybitnejnowojorskiejartystki. Prezentowanesąunikatowefotografie,szkice,fragmentyprac,dziennikii listy,sekwencjefilmowei wideo, konstruująceparalelnąw stosunkudo filmuopowieść. Na wystawieponowniesplatająsięzagadnieniatwórczościi wątkiautobiograficzne,wydobywającportret CaroleeSchneemannorazjejhistorycznedokonania, którewpłynęłyna niepokojei wyborykształtującebieg współczesnejsztukiświatowej. \ Wydarzeniaw ramachwystawyod stycznia 2014: InstalacjainteraktywnaPawłaJanickiegoz systemem referencji,umożliwiającawidzomw bezpośrednii intuicyjnysposóbprzeglądanieksiąglifebooks. 12stycznia,godz., 14:00 DolnośląskieCentrumFilmowe,salaPolonia ProjekcjafilmubreakingtheFrameMarielliNitosławskiejo CaroleeSchneemann Finisaż13-14lutego, godz.18:00 Filmowaretrospektywa z udziałemreżyserki CentrumsztukiWro,ulWidok 7 1 cojestgrane.pl koncentratorkultury

20 cojestgrane.pl koncentratorkultury 1 Nr 239 styczeń 2014 GraFikalWoWska PRzESTRzEŃMŁODYCH Wystawaw ramachprojektu polsko-ukraińskiej wymianykulturalnej. Głównym celem projektu jestrozwójdialogui partnerstwa międzynarodowegow dziedzinieedukacji artystycznej, promocja młodej ukraińskiej grafiki artystycznej za granicą, prezentacja działalności Katedry Grafiki i Designu UkraińskiejAkademiiDrukuweLwowie. Wernisaż10stycznia, godz.17.00(do22.01) GaleriamDkŚródmieście, ul.dubois5 annasobczukszronfotografia Pracujew szkole.zdjęciaprzy różnychokazjachrobi od kilku lat. Przez patrzenie obiektywem na ludzi i przyrodę mówi wracamchybado światadzieciństwa.dlamniejestw tymzajęciucośz beztroski,czystejradości,wytchnienia.cośz balsamudladuszy.to wielkiplusbyciaamatorem.ponoćdrugiskokspadochronowyjesttrudniejszyniżpierwszy,boskoczekjuż wie,cogoczeka Mamnadzieję,żemojeamatorskie fotopodglądanie świata przyrody, prezentowane po razdrugiwłaśnie,niezawiedzieżyczliwegoodbiorcy,a szorstkii zimowytematdostarczyciekawych przeżyć.a zatemośmielamsięzaprosićna mojądrugąwystawęfotografiido serdecznegozakątkawrocławia,jakimjestsaloniktrzechmuz. W programiewernisażukoncertskrzypcowyw wykonaniubartkanowaka,tegorocznegodyplomanty OgólnokształcącejSzkołyMuzycznej IiII st.im.karolaszymanowskiegowewrocławiu. Wernisaż 8stycznia,godz saloniktrzechmuz,ul.zawalna 7.Wstępwolny! krystiantruthczaplicki PRzESUNIĘTYDOM KrystianTruthCzaplicki absolwentkatedrywzornictwa Wrocławskiej ASP, jeden z najciekawszych artystów młodego pokolenia, tworzących rzeźby i instalacje w przestrzenipublicznej. Wystawaczynnado17stycznia(wt,czw,pt ) mieszkaniegepperta,ul.ofiaroświęcimskich1/2 yinkashonibare WYbRANEPRACE brytyjsko-nigersyjski artysta, któryznanyjestzeswoichteatralnychi barwnychprac.jego twórczośćskupiasięwokółzagadnieńzwiązanychz kolonializmembrytyjskiegoimperium, costanowirównieżodniesienie do współczesnejproblematyki postkolonializmuw sztucei filozofii.shonibaresamokreśla siebie postkolonialnąhybrydą JewgienijWachtangowi Michaił Czechow wobec Stanisławskiego. Wykład dr hab. KatarzynyOsińskiej G.18:0o instytutgrotowskiego salasalakinowa.wstępwolny! 18 i2014 SObOTA kaziknażywo G. 18: 0o klubeter,ul.kazimierzawlk. 19.Biety: 55/60 skrzypeknadachu G.19:0o operawrocławska mayday G.19:0o scenakameralna znikająceszkoły G. 18:0o TeatrDramatyczny scenakameralna,wałbrzych kronos G.19:0o scenaim.jerzego Grzegorzewskiego moralnośćpani DUlskieJ 2 G.19:0o Teatrarka iwanow G.19:0o scenagadzickiego Teatrmodrzejewskiejwlegnicy kupiecwenecki G.19:15,Dużascena WsamoPołUDnie G. 20:0o TeatrDramatyczny Dużascena,Wałbrzych edukacjarity G.20:0o WrocławskiTeatrkomedia RevolutionKid skupiającsięna dynamiceznaczeń,któresąwytwarzanepomiędzyznanyminarracjamio podłożuhistorycznym.intrygująca,wielowymiarowatematyczniewystawa. Wernisaż17stycznia,godz ,(do17.03) muzeumwspółczesnewrocław,pl.strzegomski2 WYSTAWY» ostrawskiedni zphilipemglassem Wernisażwystawyfotografii G.14:0o GaleriaDsaFiTa, ul.p.włodkowica31/4a,1-p SPOTKANIA» karnawałowawymiana UbRAŃ,bUTÓWitp. G.11:0o Ckzamekwleśnicy WYCIECzKI» Wilkszyn las mokrzański leśnica ProwadziMirosławaHalik G.10:45,Pętlatramwajowalinii 10i20wleśnicy DLA DzIECI» UloDoWyChWłaDCóW Wielopokoleniowy bal PrzebierańcówdlababciDziadka G.11:0o Ckagora.Wstępwolny! PioTrUŚPaniPiraCi G.12:0o Csimpart.Bilet15zł 19 i2014 NIEDzIELA karnawałowastrauss Gala -DUETMAŁzEŃSKI: DorotaUjda-Jankiewiczsopran, i AndrzejJankiewicztenor G.16:0o Teatrmiejski,Świdnica koncertchórufilharmoniiwrocławskiej Fernando MauricioGilEstrada dyrygent;jorgevega perkusja,solista;shokosakai perk.

ara Bartosz Porczyk jak reżyseria: Michał Zad STYCZEŃ 2014 PISMO BEZPŁATNE - Nr 239 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL

ara Bartosz Porczyk jak reżyseria: Michał Zad STYCZEŃ 2014 PISMO BEZPŁATNE - Nr 239 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL PISMO BEZPŁATNE - Nr 239 - rok wydania XX - WWW.COJESTGRANE.PL R K O N C E N T R www.teatrpolski.wroc.pl www.dziady.com.pl reżyseria: Michał Zad reżyseria: Zadara ara Bartosz Porczyk jak jakoo Gustaw Gustaw

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT Symfoniczny Maraton

ABONAMENT Symfoniczny Maraton 4.10.2013, piątek, godz. 19:00 Koncert symfoniczny inaugurujący sezon artystyczny 2013/2014 Iwona Sobotka sopran Chór Filharmonii Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne W. Lutosławski Tryptyk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Program Filharmonii Podkarpackiej na I część sezonu 2014-2015. Wrzesień 26 IX 2014, PIĄTEK godz.19:00 Sala koncertowa FP GALA OPEROWA PIOTR SUŁKOWSKI - dyrygent IWONA SOCHA - sopran, MAGDALENA IDZIK -

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Aktualny program koncertów Filharmonii Podkarpackiej otrzymany z Biura Koncertowego w dniu 11.02.2014 r. LUTY AB 14 II 2014 ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII PODKARPACKIEJ TOMASZ TOKARCZYK - dyrygent ANNA

Bardziej szczegółowo

repertuar koncerty abonamentowe styczeń - marzec 2015

repertuar koncerty abonamentowe styczeń - marzec 2015 repertuar koncerty abonamentowe styczeń - marzec 2015 koncerty abonamentowe styczeń luty marzec 9 16 23 30 6 20 27 6 13 20 27 9 stycznia koncert kameralny muzyka dla każdego karnawał z big bandem oifp

Bardziej szczegółowo

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana.

Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Najnowsze kompozycje Janusza Bieleckiego w OiFP Kolory lata oraz Concertino Janusza Bieleckiego w Operze i Filharmonii Podlaskiej w wykonaniu Kwartetu im. Aleksandra Tansmana. Dwie najnowsze kompozycje

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ. GRUDZIEŃ 2011 r.

Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ. GRUDZIEŃ 2011 r. Kalendarium Oddziału BWA SOKÓŁ GRUDZIEŃ 2011 r. 10 listopada 11 grudnia 2011 r., II piętro Galerii BWA SOKÓŁ FAKE ART wystawa wideo - 18 listopada 18 grudnia 2011 r., I piętro Galerii BWA SOKÓŁ LOGIKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ORKIESTRY 12 18 października 2015

PLAN PRACY ORKIESTRY 12 18 października 2015 PLAN PRACY ORKIESTRY 12 18 października 2015 12.10.15 13.10.15 7/21 L. SPOHR Koncert A-dur op. 131 na kwartet smyczkowy i orkiestrę* A. DVOŘÁK IX Symfonia e-moll op. 95 Z Nowego Świata PABLO SABAT /Peru

Bardziej szczegółowo

REPERTUAR KONCERTY ABONAMENTOWE. kwiecień - czerwiec

REPERTUAR KONCERTY ABONAMENTOWE. kwiecień - czerwiec REPERTUAR KONCERTY ABONAMENTOWE kwiecień - czerwiec 2 0 1 5 koncerty abonamentowe KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC 10 8 5 17 15 12 24 29 26 10 KWIETNIA GODZ. 20.00 BAZYLIKA WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Bardziej szczegółowo

19.30 Grigorij Sokołow 17.00 Academia 20.00 Magdalena Filipczak Anton Lachowski 19.30 Sinfonietta Cracovia Jurij Łuciw 17.

19.30 Grigorij Sokołow 17.00 Academia 20.00 Magdalena Filipczak Anton Lachowski 19.30 Sinfonietta Cracovia Jurij Łuciw 17. 15 sierpnia piątek, godz. 19.30 Sala Filharmonii Krakowskiej, ul. Zwierzyniecka 1 KONCERT INAUGURACYJNY Grigorij Sokołow fortepian F. Chopin bilety: I miej. 70 zł norm., 50 zł ulg., II miej. 50 zł norm.,

Bardziej szczegółowo

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń. Dzień dobry! Proszę o publikację informacji o wydarzeniach artystycznych organizowanych i współorganizowanych przez Akademię Sztuki w Szczecinie. W załączeniu oraz poniżej kalendarium i opisy wydarzeń.

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko muzyka orkiestrowego: FLET, OBÓJ, KLARNET, FAGOT, WALTORNIA, TRĄBKA, PUZON, TUBA Terminy przesłuchań:

Bardziej szczegółowo

repertuar koncerty abonamentowe wrzesień - grudzień 2014

repertuar koncerty abonamentowe wrzesień - grudzień 2014 dyrektor Roberto Skolmowski repertuar koncerty abonamentowe wrzesień - grudzień 2014 koncerty abonamentowe wrzesień październik listopad grudzień 12 3 7 5 19 10 14 12 26 17 21 24 12 września godz. 19.00

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ FLET. Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo FLET Mile widziana umiejętność gry na flecie piccolo - W. A. Mozart Koncert G-dur KV 313 (cz. I ekspozycja i kadencja, cz. II) lub - W. A. Mozart Koncert D-dur KV 314 (cz. I - ekspozycja i kadencja, cz.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Program IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka na Szczytach 2012

Program IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka na Szczytach 2012 Program IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Muzyka na Szczytach 2012 15.09.2012, Sobota, godzina 19.00 KONCERT INAUGURACYJNY K. Penderecki - Chaconne z Polskiego Requiem H. M. Górecki Trzy

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Spotkania odbywają się w Gmachu Głównym przy al. 3 maja 1 i w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej 17

Spotkania odbywają się w Gmachu Głównym przy al. 3 maja 1 i w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej 17 PROGRAM WYDARZEŃTOWARZYSZĄCYCH WYSTAWIE SKARBY BAROKU. MIĘDZY BRATYSŁAWĄ A KRAKOWEM 10 lutego - 23 kwietnia 2017 Spotkania odbywają się w Gmachu Głównym przy al. 3 maja 1 i w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

wrzesień grudzień 2016

wrzesień grudzień 2016 R R E A P U T R E wrzesień grudzień 2016 BIALYSTOK 3-8 WRZEŚNIA 2016 I ETAP 4-5 września godz. 10.00-13.30, 18.00-22.00 PODLEŚNA 2 II ETAP 6-7 września godz. 10.00-13.30, 18.00-22.00 PODLEŚNA 2 ZAPRASZAMY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filharmonia Podkarpacka podaje zaktualizowany program koncertów na I część sezonu 2014-2015. Poniżej podajemy zaktualizowany program koncertów na I cz. sezonu artystycznego 2014/15 z uwzględnieniem koncertów

Bardziej szczegółowo

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie SKARBY BAROKU. MIĘDZY BRATYSŁAWĄ A KRAKOWEM 10 lutego - 23 kwietnia 2017

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie SKARBY BAROKU. MIĘDZY BRATYSŁAWĄ A KRAKOWEM 10 lutego - 23 kwietnia 2017 Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie SKARBY BAROKU. MIĘDZY BRATYSŁAWĄ A KRAKOWEM 10 lutego - 23 kwietnia 2017 Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty lekcji muzealnych przygotowanych specjalnie do

Bardziej szczegółowo

VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL

VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL VII DOBRODZIEŃ CLASSIC FESTIVAL FESTIWAL ODBYWA SIĘ POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY Festiwal Muzyki Klasycznej na Ziemi Opolskiej 23-30.09.2017 dyrektor artystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi

Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w BOK-MCC. Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi Wykaz imprez organizowanych w styczniu 2016 roku w Lp. Data Godzina Miejsce Nazwa imprezy Organizator Uwagi 8.01.2016 18.00 11-14.01.2016 9.30/ 12.00 Sala Forum 14.01.2016 19.00 Sala Forum Klub Oko Orła

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE

ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE ABONAMENT S KONCERTY SYMFONICZNE I część: październik - grudzień 2.10.2015, piątek, godz. 19:00 Inauguracja sezonu symfonicznego Narodowe Forum Muzyki Dyrektor Andrzej Kosendiak Ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

do ustalenia Chór dla osób niegrających w orkiestrze dr hab. A. Franków-Żelazny środa B patrz >>> LEKTORATY

do ustalenia Chór dla osób niegrających w orkiestrze dr hab. A. Franków-Żelazny środa B patrz >>> LEKTORATY STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - ROK I Przedmiot Grupa Prowadzący zajęcia Dzień Godzina Sala Kształcenie słuchu z harmonią Grupa dr M. Moc poniedziałek 10.00-16.00 006E Historia muzyki z literaturą

Bardziej szczegółowo

30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Narodowe Forum Muzyki Program 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 150. urodziny Sibeliusa Program

30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Narodowe Forum Muzyki Program 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 150. urodziny Sibeliusa Program 30.10.2015, piątek, godz. 19:00 Medytacje na Górze Atos Tõnu Kaljuste dyrygent Chór NFM Agnieszka Franków-Żelazny kierownictwo artystyczne 6.11.2015, piątek, godz. 19:00 Narodowe Forum Muzyki Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak

Andrzej Kosendiak. Dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Wrocław r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki. Dyrektor Andrzej Kosendiak Wrocław 23.06.2016 r. Szanowni Państwo! Narodowe Forum Muzyki pragnie włączyć się do udziału w projekcie Szkoła w Mieście, proponując uczniom i nauczycielom szereg różnych spotkań i koncertów w naszej

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład

Niedziela BUW, sala Historia filozofii wykład LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 Niedziela BUW, sala 105 17.00-18.30 Typ a styl w architekturze średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 Przedmiot i metody

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego DOROCZNY KONCERT STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego DOROCZNY KONCERT STUDENTÓW PEDAGOGIKI BALETOWEJ UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Warszawa, ul. Okólnik 2, Sala Koncertowa Jubileusz 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina oraz 200-lecia UMFC Patronat honorowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Sezon

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2008/2009 Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty semestru letniego 2008/2009 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KRYTERIA WYMAGAŃ Z MUZYKI ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Na ocenę dobrą uczeń powinien: czynnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, zaśpiewać w grupie poprawną dykcją z pamięci pieśni obowiązkowe,

Bardziej szczegółowo

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota

Akustyka muzyczna. Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Akustyka muzyczna Wykład 10 Zespoły muzyczne. Orkiestra symfoniczna. dr inż. Przemysław Plaskota Zespół muzyczny Zespół kameralny - niewielki zespół instrumentalny, zwykle nie liczniejszy niż dziewięciu

Bardziej szczegółowo

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy Muzyka w Sercu Miasta 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy PROGRAM NA GRUDZIEŃ 2012 2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy 9 grudnia (niedziela) godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach

Karnawał w Krakowie. Program po zmianach Karnawał w Krakowie Program po zmianach SOBOTA, 26 STYCZNIA 2008 godz. 13.00 15.00 SCENY RODZAJOWE PRZED BALEM godz. 19.15 20.15 PARADA KARNAWAŁOWA Brama Floriańska ul. Floriańska wokół Rynku Głównego

Bardziej szczegółowo

Projekt Galeria tymczasowa (pod patronatem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów )

Projekt Galeria tymczasowa (pod patronatem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów ) Projekt Galeria tymczasowa (pod patronatem Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów ) Idea główna Głównym celem Galerii tymczasowej jest wypełnienie pewnej luki na kulturalnej (a w szczególności wystawienniczej)

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.

Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz. Centrum Informacji Turystycznej OSRiR w Kaliszu UL. Zamkowa tel./fax. 0-62/ 598 27 31 e-mail: cit@osir.kalisz.pl www.osir.kalisz.pl/cit Zapraszamy do:/ w: 31.12.2009 01.01.2010 02.01.2010 03.01.2010 Miasto

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 15-07-17 1/5 Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.06.2017 godz. 18:00 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

Wokół Rodziny Bachów

Wokół Rodziny Bachów Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Romualda Twardowskiego w Puławach zaprasza uczniów szkół muzycznych I stopnia regionu Lubelskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego i Podkarpackiego do udziału w V monograficznym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Repertuar Filharmonii Podkarpackiej na II część sezonu: luty - lipiec 2013. FILHARMONIA PODKARPACKA REPERTUAR LUTY 2013 01 II 2013, pi±tek, godz. 19:00 Bogus³aw Kaczyñski zaprasza 02 II 2013, sobota, godz.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA

FOTOGRAFII 13.00-14.00 PRZERWA 10 listopada / piątek / KATOWICE / godz. 17.00 / Otwarcie wystaw: Antoni Kreis WIEŻE Marek Locher CISZA MIEJSC PRZESZŁYCH I-III Oraz prezentacja multimedialna MOTYWY ŚLĄSKA / GALERIA SZYB WILSON, Ul. Oswobodzenia

Bardziej szczegółowo

Klub Muzyki i Literatury. Wrocław, pl. Gen. T. Kościuszki 10

Klub Muzyki i Literatury. Wrocław, pl. Gen. T. Kościuszki 10 Klub Muzyki i Literatury Wrocław, pl. Gen. T. Kościuszki 10 www.klubmil.pl Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zapraszają na Egzaminy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 Sierpień Wrzesień 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Karola Szymanowskiego rok szkolny 2015/2016 I SEMESTR 25 (wtorek) egzaminy poprawkowe 11 00 zebranie Kadry Kierowniczej 26 (środa) postepowanie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie

MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY. Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE- GMACH GŁÓWNY Fot: http://culture.pl/pl/miejsce/muzeum-narodowe-w-krakowie Kilka słów na temat Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum jest największą instytucją muzealną w Polsce

Bardziej szczegółowo

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK

str. 1 Data złożenia oferty w Kancelarii Magistratu Sygnatura oferty w ewidencji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Wykaz ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. Całoroczna

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV

KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH. ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV KRONIKA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II st. im. MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA w KATOWICACH ROK SZKOLNY 2013/2014 cz. IV Koncert uczniów w hospicjum CORDIS 1 kwietnia 2014 r. Szkolną tradycją stały się koncerty

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KRONIKA SZKOLNA - ROK 2009/2010 2

KRONIKA SZKOLNA - ROK 2009/2010 2 część10 W czwartek 27 maja pożegnaliśmy tegorocznych Dyplomantów. Nasi Wychowankowie odebrali z rąk Pani Dyr. Doroty Zawieruchy oraz Kierowników poszczególnych sekcji Dyplomy Ukończenia PSM II st. im.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl tel:

STARA FABRYKA. ul. Plac Żwirki i Wigury Bielsko-Biała. www: muzeum.bielsko.pl   tel: Strona 1 / 5 PROGRAM W OBIEKCIE STARA FABRYKA ul. Plac Żwirki i Wigury 8 43-300 Bielsko-Biała www: muzeum.bielsko.pl email: sekretariat@muzeum.bielsko.pl tel: +48 33 8122367 ZWIEDZANIE STAREJ FABRYKI Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014

Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Terminarz do planu pracy Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 Data Treść Odpowiedzialny 7. II. 2014 r. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Turniej wiedzy muzycznej

Turniej wiedzy muzycznej Turniej wiedzy muzycznej Zadanie 1 Przyporządkuj utwory ich kompozytorom. Stanisław Moniuszko Antonio Vivaldi Piotr Czajkowski Feliks Mendelssohn-Bartholdy Jezioro łabędzie Halka Dla Elizy Preludium Deszczowe

Bardziej szczegółowo

LUTY 2006 SPOTKANIA WROCŁAWSKIE. niedziela, 05.02.2006, godz. 16.00, Sala Teatralna, ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20

LUTY 2006 SPOTKANIA WROCŁAWSKIE. niedziela, 05.02.2006, godz. 16.00, Sala Teatralna, ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20 LUTY 2006 niedziela, 05.02.2006, godz. 16.00, Sala Teatralna, ART HOTEL, ul. Kiełbaśnicza 20 Marek PERZYŃSKI Tajemnice wrocławskiego Ostrowa Tumskiego w programie także utwory F. Chopina w wykonaniu Katarzyny

Bardziej szczegółowo

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY

Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Z JASKINI DO GWIAZD! WSPOMNIENIA Z WYJAZDÓW NA WYSTAWY Tak rozpoczynaliśmy każdą wyprawę na spotkanie ze sztuką! WYJAZD I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE Wspomnienie Pan Zdzisław: Pani przewodniczka bardzo ciekawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org

Sprawozdanie Fundacji im. Zbigniewa Seiferta za rok 2014. www.zbigniewseifert.org Sprawozdanie www.zbigniewseifert.org Spis treści: Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Skrzypcowy... 3-4 Digitalizacja etap IV - www.polishjazzarch.com... 5 Rafal Olbinski Jazz on the Cover 2014... 6-7 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

KONCERTY ABONAMENTOWE

KONCERTY ABONAMENTOWE REPERTUAR WRZESIEŃ GRUDZIEŃ 2015 KONCERTY ABONAMENTOWE K ONCER TY ABONAMEN TO WE LISTOPAD 9 6 16 13 23 20 30 27 5 więcej na INAUGURACJA 61. SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2015/2016 9 PAŹDZIERNIKA GODZ. 19.00 UL.

Bardziej szczegółowo

IV wyjazd ArtBUS do ESK Wrocław 2016

IV wyjazd ArtBUS do ESK Wrocław 2016 IV wyjazd ArtBUS do ESK Wrocław 2016 Termin: Od: 2016-07-23 Do: 2016-07-23 Kategoria: wydarzenie Organizator: Krotoszyński Ośrodek Kultury / KOK, 56 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 18, 63-700 Krotoszyn Krotoszy?ski

Bardziej szczegółowo

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014

IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej. MUSICA SACROMONTANA Gostyń - Święta Góra 27.09. - 5.10.2014 2 0 1 5 IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej IX Festiwal Muzyki Oratoryjnej Koncert dedykowany Wielkopolskiej SKOK z okazji 20-lecia MACIEJ PABICH FORTEPIAN, ANNA JADACH PIANOFORTE /HAMMERKLAVIER/ 1780 Polonezy

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego Program 07.06.2017 - ŚRODA POCHÓD LAS WĘDRUJĄCY ŁODZIĄ 09.00 Otwarcie dwóch wystaw: Barwy lasu prezentacja prac uczniów

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena

I Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Ludwiga van Beethovena 07. - 13. Września 2015 Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Lusławice Organizatorzy: Internationale Beethoven Gesellschaft z Berlina oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SINFONIA VARSOVIA 5. EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

AKADEMIA SINFONIA VARSOVIA 5. EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA SINFONIA VARSOVIA 5. EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU 1. Akademia Sinfonia Varsovia to cykl warsztatów przeznaczonych dla polskich studentów i absolwentów uczelni muzycznych, którzy w dniu przesłuchań

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie Piątek BUW sala 105 ROK I ROK I zajęcia w dodatkowe soboty 16.00-17.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład 17.30-19.00 Historia sztuki średniowiecznej wykład prof. Katarzyna Zalewska 19.00-20.30

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

MUZYKA W STARYCH BALICACH

MUZYKA W STARYCH BALICACH Gmina Zabierzów Małopolska Manufaktura Sztuki Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy zapraszają na koncert z cyklu: MUZYKA W STARYCH BALICACH Maciej Negrey- słow ce Małopolska Manufaktura Sztuki,

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy improwizatorów z całego kraju oraz

Bardziej szczegółowo

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego P R O M E M O R I A Obchody 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Program obchodów 5. rocznicy śmierci Jana Nowaka-Jeziorańskiego Warszawa. 2010 18 stycznia poniedziałek Godz. 18.00 Spotkanie

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2010/2011. Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105, MNW, zajęcia na terenie miasta Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00

Bardziej szczegółowo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo

Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Królowie i sztuka muzea rezydencje w listopadzie zwiedzimy za darmo Zamek na Wawelu [1] Fot. Anna Stankiewicz Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Strona 3 z 5 27 października 2016 Wawel, Zamek Królewski w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł

KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł www.bckbialapodlaska.pl I kwartał 2016 www.bialapodlaska.pl KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU ATRAMENTOWA Koncert Stanisławy Celińskiej. Cena biletu 85 zł Marzec Sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016)

Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016) Wydarzenia artystyczne i naukowe (październik 2015 maj 2016) Promocja płyty Stanisław Firlej w 70. rocznicę urodzin 6 października 2015, godz. 18.00 prof. dr hab. Stanisław Firlej wiolonczela prof. dr

Bardziej szczegółowo

Niedziela BUW, sala 105

Niedziela BUW, sala 105 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przemiany stylowe architektury średniowiecznej - konwersatorium dr Jakub Adamski 18.30-20.00 W stronę autonomii artystycznej: przemiany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Uroczyste otwarcie Festiwalu: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz

PROGRAM. Uroczyste otwarcie Festiwalu: Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz PROGRAM Poniedziałek, 3 listopada 2014, godz. 19.00 Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej Koncert symfoniczny Mistrz ceremonii powitania: Olgierd Łukaszewicz Uroczyste otwarcie Festiwalu: Prezydent m.st.

Bardziej szczegółowo

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00

Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00-15.00 Dzień Godz. Miejsce Prezentacja Organizator Jednostka 09.05 09.00- Biblioteka Główna u Rolniczego w, al. Mickiewicza 24/28,, I p. Wystawa poświęcona J.J. Ignacemu Łukasiewiczowi - eksponaty z Muzeum Przemysłu

Bardziej szczegółowo

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S.

Utwory obowiązkowe: I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. KONCERTMISTRZ I SKRZYPIEC I część z dowolnego koncertu W. A. Mozarta z kadencją dwie kontrastujące części z dowolnej partity lub sonaty J. S. Bacha Partie solowe: N. Rimsky-Korsakov Scheherezada op.35

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 85 732 79 49 tel./fax. 85 732 90 49

KALENDARIUM. Młodzieżowy Dom Kultury ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok tel. 85 732 79 49 tel./fax. 85 732 90 49 KALENDARIUM 18 maja 2012 Spektakle w wykonaniu Teatru Nieznanego. 19 maja 2012 Uroczysta inauguracja Wiosny Artystycznej Wieczór z muzyką klasyczną. Otwarcie wystaw uczestników zajęć plastycznych MDK.

Bardziej szczegółowo

Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Dni Koszalina 2017 INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W dniach 19-27 maja odbędą się Dni Koszalina. W programie min. wiele koncertów, Festiwal Organizacji Pozarządowych, tort dla mieszkańców, Festiwal Smaków Foodtracków,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ

II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA 10-11 MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ godz. 11:00-17:00 Twórcze Targowisko - warsztaty rękodzieła - koordynator:

Bardziej szczegółowo

We wtorek 3 listopada odbył się w Auli naszej Szkoły K O N C E R T poświęcony twórczości. Wśród wykonawców byli Uczniowie i Pedagodzy Szkoły

We wtorek 3 listopada odbył się w Auli naszej Szkoły K O N C E R T poświęcony twórczości. Wśród wykonawców byli Uczniowie i Pedagodzy Szkoły Część 4 We wtorek 3 listopada odbył się w Auli naszej Szkoły K O N C E R T poświęcony twórczości J Ó Z E FA H AY D N A Wśród wykonawców byli Uczniowie i Pedagodzy Szkoły KRONIKA SZKOLNA - ROK 2009/2010

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2014/2015 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Maria Poprzęcka 18.30-20.00 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Maria

Bardziej szczegółowo

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. W. Gersona w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Smocza IV - X 2013r. Lutosławski inspiracją dla młodych plastyków - od gliny do mp4, Warszawa 2013 Konkurs

Bardziej szczegółowo

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski

Wstęp do historii sztuki ćwiczenia z technik i terminologii architektury mgr Filip Merski LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Niedziela BUW, sala 105 Piątek BUW, sala 105 10.00-11.30 Przedmiot i metody historii sztuki wykład prof. Ryszard Kasperowicz 11.30-13.00 Historia filozofii wykład

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki po raz piąty

Festiwal Nauki po raz piąty Festiwal Nauki po raz piąty Anna Zubko, 3.03.2009 Sztuczna inteligencja, transplantacje ludzkich organów, roboty chirurgiczne do operacji na sercu, systemy inteligentnego monitoringu, globalne ocieplenie,

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

07/01/2012 sobota, 19:00

07/01/2012 sobota, 19:00 07/01/2012 sobota, 19:00 Sala Koncertowa na Ołowiance, Salon Gdański Bilety w cenie 40-85zł Koncert karnawałowy i zabawa taneczna I Bal Gdański: Touch of Ireland Carrantuohill zespół instrumentalny Reelandia

Bardziej szczegółowo

Gdański Festiwal Muzyczny P r o g r a m kwietnia 2009 roku

Gdański Festiwal Muzyczny P r o g r a m kwietnia 2009 roku 18 kwietnia 2009r., sobota, godz.19.00 Sala koncertowa Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku Inauguracja Festiwalu Koncert Symfoniczny Isabelle Perrin harfa Marcin Wierzbicki - transformacje Jerzy

Bardziej szczegółowo

CIESZYŃSKA WIOSNA MYZYCZNA 2015 środa, 6 maja 2015

CIESZYŃSKA WIOSNA MYZYCZNA 2015 środa, 6 maja 2015 UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY W CIESZYNIE ZAPRASZAJĄ CIESZYŃSKA WIOSNA MYZYCZNA 2015 11.00 KONCERT INAUGURACYJNY 12.00 ESTRADA STUDENCKA 13.00 WYKŁAD 14.00 RECITAL FORTEPIANOWY 16.00 KONCERT KAMERALNY

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10

Wydawnictwa AM. Rok wyd. L.p. Autor, tytuł. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) ,10 Wydawnictwa AM L.p. Autor, tytuł 1. ZESZYT NAUKOWY nr 1 Z badań nad muzyką i życiem muzycznym Pomorza i Kujaw (1) 1992 2,10 2. ZESZYT NAUKOWY nr 2 Olivier Messiaen (1908 1992) 1992 2,10 3. ZESZYT NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016

INSTYTUT HISTORII SZTUKI LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I SEMESTR LETNI 2015/2016 LICENCJACKIE STUDIA NIESTACJONARNE ROK I Piątek BUW, sala 105 17.00-18.30 Ikonografia nowożytna i nowoczesna wykład prof. Antoni Ziemba 18.30-20.00 Tradycja gotyku w nowożytnej architekturze europejskiej

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest

III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest 1) Wersja oficjalna, średnio długa III Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Scenicznej ImproFest ImproFest to jeden z pierwszych w Polsce festiwali, na którym prezentują się najstarsze i najlepsze grupy

Bardziej szczegółowo

Godzina Nazwa warsztatów Instruktor. Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami

Godzina Nazwa warsztatów Instruktor. Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami Godzina Nazwa warsztatów Instruktor PONIEDZIAŁEK 9.00-10.30 Akademia Małego Bąbla dla dzieci w wieku 1-3 lata z rodzicami Dorota Wójcik 9.00-10.30 Klubik Pracy przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Koordynator

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo