KAŻDY POLAK JEST KAPITALISTĄ WIEDZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAŻDY POLAK JEST KAPITALISTĄ WIEDZY"

Transkrypt

1 KATARZYNA KRÓLAK-WYSZYŃSKA, KRZYSZTOF RYBIŃSKI KAŻDY POLAK JEST KAPITALISTĄ WIEDZY Reforma administracji publicznej powinna stworzyć warunki do szybkiego rozwoju kapitału intelektualnego. Każdy Polak jest kapitalistą wiedzy. Mamy bogactwo, które jest niewyczerpywalne. Co więcej, pomnaża się ono przez używanie. Te skarby właściwie wykorzystane mogą stać się źródłem wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego i postępu cywilizacyjnego. Bogactwo to pozwala rozwijać się nawet w sytuacji, gdy przy wykorzystaniu tradycyjnych czynników produkcji miejsca na rozwój już nie ma. Bogactwo nasze jest ukryte, choć na wyciągnięcie ręki; trudno z niego czerpać, choć każdy to potrafi; jest kruche, choć podważa teorie noblistów. Tym skarbem nieprzebranym jest to, co uczeni nazywają kapitałem intelektualnym.. Wydobywanie tego bogactwa równoznaczne jest z wydobywaniem tego co najlepsze z pokładów kapitału ludzkiego, czyli wiedzy, umiejętności, doświadczeń, przekonań. Wymaga to stworzenia odpowiednich warunków, nazwijmy je kapitałem organizacyjnym, na które składa się wizja, kultura, procedury, struktury, modele organizacyjne. Dzięki nim możliwe jest nawiązywanie wysokiej jakości relacji z osobami lub podmiotami, które mogą dostarczać cennych informacji i wiedzy lub inspirować do rozwoju. W ten sposób powstaje kapitał relacji. Kapitał ludzki, organizacyjny i kapitał relacji coraz głośniej i powszechniej uznawane są za źródło konkurencyjności, innowacji i wzrostu. Dotyczy to zarówno firm komercyjnych, jak i organizacji sektora publicznego, zarówno biznesu, jak i całej gospodarki. Ze wzrostem bowiem różnie bywa. Robert Solow, laureat nagrody Nobla z ekonomii, stworzył teorię wzrostu, która w uproszczeniu mówi, że wzrost gospodarczy bierze się albo ze zwiększania ilości czynników produkcji, albo z poprawy efektowności wykorzystania tych czynników. Jak jednak wytłumaczyć szybki rozwój wielu krajów, w których liczba pracujących i inwestycje wcale nie rosną bardzo szybko, a z racji wysokiego zaawansowania technologicznego efektywność wykorzystania czynników produkcji jest bardzo wysoka i rezerwy efektywności praktycznie są wyczerpane. Tego zjawiska teoria Solowa nie tłumaczy. Powstała więc nowa teoria wzrostu, której ojcem jest Paul Romer. Tu oprócz ziemi, maszyn i pracowników pojawiają się jeszcze takie czynniki jak wiedza, pomysły, idee. Co więcej, zasób ziemi czy pracowników jest ograniczony, zaś zasób wiedzy i pomysłów - ograniczony nie jest. Dlatego wzrost gospodarczy zależy nie tylko od tego, jak efektywnie wytwarzamy dane produkty i czy możemy robić to jeszcze efektywniej lub jeszcze taniej, ale przede wszystkim od tego, jaki zasób wiedzy jest w danym kraju i jak skutecznie ta wiedza jest wykorzystywana. Innymi słowy potencjał rozwojowy kraju jest w znacznym stopniu determinowany przez kapitał intelektualny tego kraju. Dowodów na to, że wiedza, w przeciwieństwie do tradycyjnych czynników produkcji, rozmnaża się przez używanie jest wiele. Sam Paul Romer w jednym ze swoich wykładów podaje przykład odkrycia łańcuchowej reakcji polimeryzacji przez chemika Kary ego Mullisa. Dzięki temu odkryciu biologia molekularna wzbogaciła się o potężne narzędzie badawcze, lekarze otrzymali możliwość stosowania nowych testów diagnostycznych, a policja dzięki temu może ścigać przestępców badając DNA na podstawie nawet bardzo małych i zdegenerowanych próbek. Czyli, dzięki jednemu odkryciu do przodu posunęły się badania naukowe, ludzie mogli stać się zdrowsi, a ulice bardziej bezpieczne. 1

2 Nie wszystko jednak jest tak łatwe choćby dlatego, że nie każde odkrycie prowadzi do tak spektakularnych rezultatów. Czasem wiele czasu, wysiłku i pieniędzy trzeba poświęcić po to, by stwierdzić, że w dany sposób nic się nie da osiągnąć. Nowej wiedzy nie przybywa więc wprost proporcjonalnie do jej wykorzystania, a skutki jej wykorzystania często są nieprzewidywalne. Inny powód, dla którego trudno jest dobrze zarządzać wiedzą to olbrzymia rola przypadku w dostarczeniu odpowiedniej wiedzy odpowiedniej osobie w odpowiednim czasie. Doświadczył tego wspomniany Kary Mullis, który dokonał swego wielkiego odkrycia (nagroda Nobla w 1993 r.) pracując w firmie farmaceutycznej Cetus. Tyle, że zarząd firmy wcale nie był jego dziełem zainteresowany. Przypadek sprawił, że jego potencjalną wartość zauważył jeden z menedżerów w firmie. Zainspirowany menedżer doprowadził do opatentowania odkrycia i do rozpoczęcia produkcji na nim opartej. Wkrótce oddział zajmujący się tym produktem osiągnął ogromną wartość rynkową. Ta krótka historia pokazuje, że o rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym decyduje przede wszystkim dobre zarządzanie wiedzą. Dotyczy to zarówno stworzenia warunków, w których mogą powstawać innowacje, jak i warunków do wykorzystywania tych innowacji dla rozwoju firmy czy dla rozwoju kraju. Wiele krajów już od kilku lat prowadzi działania, które zmierzają do rozwoju kapitału intelektualnego. A w Polsce? W Polsce ciągle cierpimy z powodu kompleksów młodszego brata, bo jesteśmy zacofani w nowych technologiach, nie wypromowaliśmy żadnej marki godnej miana narodowa (jak np. Nokia w Finlandii), ciągle zmagamy się z pokutującą o nas opinią kraju furmanki i waciaka. Nasza specjalizacja to nadrabianie zaległości, tyle że dystans do pokonania ciągle się powiększa. Ale czy musimy gonić świat w tych konkurencjach, w których jesteśmy bez szans? Może wystarczyłoby skupić się na wykorzystaniu z całą energią tego magicznego i potężnego skarbu, który posiadamy i wyskoczyć z boku na czoło wyścigu? Obok pokładów węgla, wykorzystujmy także pokłady wiedzy, obok wytopu stali - wytapiajmy także pomysły. Przyjrzyjmy się jak inni to robią? Jak wykorzystują bogactwo zawarte w kapitale ludzkim, organizacyjnym i kapitale relacji dla rozwoju? Na przykład - osią reform brytyjskiego sektora publicznego stały się w 2004 r. relacje z otoczeniem. Przemiany prowadzone w Wielkiej Brytanii systematycznie od 1998 r. przybrały teraz imię: Urzędy publiczne są dla ludzi. Pozornie oczywiste stwierdzenie, że usługi publiczne są dla ludzi, w niektórych krajach nadal czeka na odkrycie. To pozornie oczywiste i banalne stwierdzenie stało się przełomowym okazuje się bowiem, że to nie menedżerowie i urzędnicy powinni decydować o kształcie usług publicznych, ale ich użytkownik (inaczej: klient sektora publicznego) czyli pacjent, rodzic, uczeń i przestrzegający prawa obywatel. Brytyjski rząd ogłosił na początku września br., że będzie teraz poszukiwał sposobu na mierzenie satysfakcji klienta usług publicznych. Jeśli uda nam się stworzyć nadający się do wykorzystania indeks satysfakcji klienta mówi John Hutton, Minister Gabinetu Premiera mógłby być on szalenie przydatny przy zapewnieniu, aby cele w przyszłości były zgodne z priorytetami użytkowników usług [publicznych, przyp. autora]. Trzeba pamiętać, że wyznaczanie dobrych celów zorientowanych na rezultaty oraz identyfikacja pracowników administracji publicznej z tymi celami, to kluczowe elementy modernizowania sektora publicznego w Wielkiej Brytanii. Doprowadziły one do wymiernych sukcesów: spadły wskaźniki śmiertelności na atak serca i raka, skrócono listy oczekujących na leczenie, podniesiono poziom nauczania w szkołach podstawowych w tempie szybszym niż w jakimkolwiek innym kraju, obniżono wskaźniki przestępczości. Wspomniane dobre określenie celów zorientowanych na konkretne rezultaty wydaje się jednym z podstawowych źródeł sukcesu. Nie wystarczy powiedzieć chcę zmniejszyć koszty. Do niedawna przez reformy sektora finansów publicznych rozumiano przede wszystkim ograniczenie wydatków, głównie płacowo-socjalnych, tak żeby zlikwidować deficyt budżetowy i zmniejszyć dług 2

3 publiczny. Te działania pozostają niezmiernie ważne, ale mogą nie przynieść pożądanych skutków jeżeli nie zostaną uzupełnione przez działania zmierzające do rozwoju kapitału intelektualnego kraju. Olbrzymią rolę ma tutaj do odegrania sektor publiczny, a działania które trzeba podjąć są równie ważne jak dążenie do racjonalizacji wydatków. Chodzi o to, żeby ludzie, w których głowie tkwi źródło naszego bogactwa nie siedzieli sfrustrowani przy biurku, ale mogli wypowiedzieć swoje myśli i ufać, że są słuchani, aby mogli dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i zapładniać innych pomysłami, aby w skali całego narodu bogactwo to było lepiej wykorzystane. Może dyrektora szkoły trzeba premiować za stworzenie dla Kowalskiego warunków swobodnej i twórczej ekspresji jego potencjału? Vito Tanzi, znany ekonomista zajmujący się reformami finansów publicznych pokazuje, że wzrost gospodarczy wiąże się z dużą liczbą transakcji. Większość transakcji zwiększa dobrobyt, bo jeżeli transakcja jest dobrowolna to obie strony transakcji z niej skorzystały. Sprzedaż ziemi pod budowę zakładu daje środki sprzedawcy i pozwala na uruchomienie produkcji kupującemu. Każda transakcja stwarza możliwość rozwoju. Dlatego ważne jest, żeby istniało jak najmniej przeszkód dla tego rodzaju transakcji. Jeżeli jakieś podatki powinny być obniżone, to przede wszystkim te, które utrudniają wymianę, zarówno towarów jak i pomysłów. W szczególności niskie podatki i opłaty pożądane są przy sprzedaży gruntów, domów, firm, przy rejestracji firm. W zasadzie wiele z tych transakcji powinno być wolnych od jakichkolwiek danin wobec państwa, żeby państwo nie hamowało wymiany, która jest kluczem do wzrostu. Jeżeli budżet państwa powinien cokolwiek subsydiować, to z pewnością powinny to być subsydia wspierające wymianę zarówno towarów, środków produkcji, jak i idei. Zadaniem państwa powinno być więc stworzenie warunków, w których łatwo jest nawiązywać relacje handlowe, ale również stworzenie środowiska, w którym wyzwala się innowacyjność i wymiana pomysłów. Na przykład dostęp do Internetu powinien być bardzo tani. Należałoby wspierać powstanie i funkcjonowanie rynków na używane maszyny i nowe pomysły wspierać tworzenie baz wiedzy o ekspertach, baz dobrych praktyk, tworzenie sieci ekspertów, tworzenie forów wymiany pomysłów. W warunkach rynkowych, producent, jak i dostawca usług, chcąc oferować coraz lepszy produkt zapewnia sobie dobre relacje z klientami. Zbiera ich opinie i uwagi, zaprasza do dyskusji o cechach przyszłego produktu. Dzięki temu jest w stanie poprawić konkurencyjność i podnieść swoją wartość rynkową znacznie powyżej wartości księgowej. Po prostu - czerpie swój sukces z bliskich relacji. W administracji publicznej takie podejście nie ma długiej historii. Trzeba ją budować, bo każda nowa relacja powiększa zasób wiedzy i służy poprawie państwa. Tym bardziej, że lista organizacji, które poważnie podeszły do kwestii tworzenia wartości poprzez rozwój kapitału intelektualnego jest długa, a przedstawiciele sektora publicznego nie są na niej wyjątkami. Wiele organizacji stworzyło przestrzenie motywujące do twórczego myślenia, otwartości w wymianie poglądów, odwagi w wypowiadaniu pomysłów i wyzbycia się teraźniejszych ograniczeń hamujących innowacyjność. Tym samym są to przestrzenie pozwalające w lepszy sposób wykorzystywać posiadane zasoby wiedzy i tworzyć nową wiedzę. Są to często specjalnie zaprojektowane miejsca spotkań, jak na przykład kosmiczna kapsuła, czy pomieszczenie bez krawędzi, w którym można pisać i rysować na ścianach, suficie, podłodze, gdzie każdy może dorysować lub dopisać własne skojarzenia, gdzie kształty, kolory, dźwięki i zapachy dobrane są tak, by zapewnić poczucie bezpieczeństwa i nieskrępowaną twórczość. Tak mniej więcej wygląda wylęgarnia innowacji, którą w 2002 r. otworzyło duńskie Ministerstwo Gospodarki i Spraw Biznesowych tzw. MindLab. W ten sposób Ministerstwo realizuje swoją misję tworzenia warunków rozwoju dla obywateli i przedsiębiorstw w coraz bardziej zglobalizowanym świecie. Celem MindLab u jest wspieranie odwagi oraz innowacyjności w rozwiązaniach stosowanych w projektach Ministerstwa. 3

4 Nasz największy skarb kapitał intelektualny - mnoży się więc przez używanie, mnoży się przez transakcje, mnoży się przez relacje, mnoży się przez tworzenie odpowiedniego środowiska. Mnoży się wreszcie przez działania na rzecz przyszłości. Rząd Danii dba w związku z tym o rozwój dobrych przyszłych relacji swoich najmłodszych obywateli ze światem zewnętrznym. Na stronach internetowych prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako jedną z sześciu głównych zakładek informujących o kraju, biznesie i atrakcjach w Danii, znajdziemy zaproszenie dla dzieci z zagranicy do spotkania z rówieśnikami Duńczykami. Jest to rozbudowany nowoczesny serwis internetowy, w którym młodzi Duńczycy przedstawiają swój kraj i jego osobliwości oraz swoje codzienne troski i radości. Mówią na przykład o tym, że w szkołach jest niewiele egzaminów, ale dużo uwagi poświęca się na umiejętność wydawania krytycznych osądów oraz pracę zespołową. Trudno spodziewać się, aby dzięki takim stronom www wzrosły obroty handlu zagranicznego w najbliższych latach, ale należy uznać, że jest to istotna inwestycja w budowanie przyszłych dobrych relacji (transakcji) z zagranicą. Trzeba przyznać, że Duńczycy są coraz lepsi w wyławianiu skarbów, czyli budowaniu kapitału intelektualnego, a władze podpowiadają swoim obywatelom jak to robić. Dania była pierwszym państwem, które w aktywny sposób zachęcało swoich przedsiębiorców do opracowywania raportów o kapitale intelektualnym. Pod patronatem duńskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu, w 2000 r. opracowano pierwszy przewodnik pt. Kapitał intelektualny droga do zarządzania wiedzą, a w 2003 r. opublikowano wersję uzupełnioną o zdobyte doświadczenia (szczegóły pod adresem: Nic więc dziwnego, że prawie jedna trzecia głównych duńskich organizacji już posiada lub planuje prowadzić raport o kapitale intelektualnym. Z badań, prowadzonych pod auspicjami duńskiego Ministerstwa Nauki, Technologii i Innowacji, wynika również, że te same organizacje w sposób bardziej systematyczny zajmują się zarządzaniem wiedzą niż pozostałe. Znane są też przykłady państw, w których wprowadzono obowiązek raportowania o kapitale intelektualnym w niektórych sektorach. W Austrii wszystkie publiczne szkoły wyższe oraz instytucje naukowo-badawcze zobowiązane są uzupełniać raport roczny raportem o kapitale intelektualnym. W ten sposób rośnie nie tylko przejrzystość wykorzystania publicznych funduszy, ale przede wszystkim świadomość wartości kapitału intelektualnego oraz możliwość lepszego wykorzystania posiadanych zasobów wiedzy w celu tworzenia wartości dodanej. W zestawieniach takich znajdziemy informacje m.in. o ilości konferencji naukowych organizowanych przez uczelnię, o pracownikach zaangażowanych w innowacyjne projekty, o ilości wizyt badawczych, czy o ilości opinii przygotowanych dla przemysłu. Skala korzyści płynących z dobrego gospodarowania niewyczerpalnym bogactwem znana jest też w Kanadzie. Od 5 lat działa tam Międzydepartamentalne Forum Zarządzania Wiedzą (IKMF), które gromadzi ponad 400 członków z 40 organizacji rządowych, i 9. innych krajów. Współpracuje z nim ściśle wiele szkół wyższych oraz firmy i osoby z sektora prywatnego. IKMF stymuluje praktykę zarządzania wiedzą w sektorze publicznym poprzez tworzenie warunków do dialogu i dzielenia się refleksjami, doświadczeniami oraz spostrzeżeniami między praktykami zarządzania wiedzą z sektora publicznego. IKMF stara się być wzorcowym ośrodkiem wiedzy eksperckiej w rozwoju i zastosowaniu zarządzania wiedzą w sektorze publicznym. Jedną z zalecanych przez IKMF metod jest tworzenie wspólnot praktyków, czyli grup ludzi, którzy, mają wspólne zainteresowania, problemy i pasje, którzy pogłębiają swoją wiedzę i znajomość tego obszaru poprzez nieustanną interakcję. Powstała na przykład Wspólnota praktyków zarządzania informacjami, której współprzewodniczą Sekretariat Rady Skarbu i Archiwa Krajowe Kanady. Wspólnota gromadzi dyrektorów z departamentów i agencji rządowych, zainteresowanych skutecznym zarządzaniem informacją. Służy ona m.in. badaniu możliwych przyszłych tendencji w zarządzaniu informacjami oraz dobremu przygotowaniu administracji państwowej na możliwe zmiany. Interesującym 4

5 przykładem może być też stworzone przez kanadyjski Departament Obrony Narodowej - Wojskowe Centrum Nauki z Doświadczeń (ang. The Army Lessons Learned Center), w ramach którego stworzono bazę wiedzy o przeprowadzonych operacjach, zbiór raportów z ćwiczeń, raportów z wizyt etc. Wysiłki ku poprawie funkcjonowania administracji publicznej w Kanadzie nie ustają. Przewodniczący Królewskiej Rady Przybocznej w jednym z raportów rocznych napisał: Wzywam liderów służb publicznych, żeby zrobili coś innego, coś lepszego, tak aby służby publiczne Kanady stały się bliższe naszym aspiracjom, a gdzie indziej: Wzywam menedżerów służb publicznych, aby stali się lepszymi menedżerami ludzi. Powyższe doświadczenia wskazują, że funkcjonowanie administracji publicznej musi ulec radykalnej zmianie. Przede wszystkim premier powinien jasno komunikować swoją wizję Polski i sformułować misję. Na tej podstawie rząd będzie mógł zdefiniować strategiczne cele, wśród których jednym z najważniejszych powinien być rozwój kapitału intelektualnego kraju. Ten cel powinien być konsekwentnie realizowany, a w systemy regularnej okresowej oceny pracowników administracji publicznej należy wbudować ocenę działań na rzecz realizacji tego celu (jak np. ciągłe doskonalenie, innowacje, czy współpraca). Dotychczasowy częsty model mam wiedzę i informacje, więc jestem ważny, więc pilnuję żeby nikt inny nie miał tej wiedzy trzeba zastąpić modelem im więcej osób korzysta z mojej wiedzy i informacji tym jestem ważniejszy, tym większym jestem ekspertem i tym większe moje znaczenie w organizacji, w urzędzie. Każdy urzędnik i pracownik sektora publicznego powinien mieć świadomość w jaki sposób jego praca przyczynia się do wypełniania misji i realizacji celów strategicznych kraju. Dla każdego urzędu, departamentu i innej jednostki w ramach urzędu i dla poszczególnych urzędników trzeba określić ich klientów, wewnętrznych (w urzędzie) i zewnętrznych (inne urzędy, firmy, osoby fizyczne). Wynagrodzenie powinno zależeć od stopnia satysfakcji klientów z usług danego urzędnika (lub grupy urzędników) oraz od rezultatów działań, które wcześniej podjął (podjęli). Taka reforma administracji publicznej, nakierowana na realizację strategicznych celów w tym rozwoju kapitału intelektualnego Polski nie wymaga wyrzeczeń ani poświęceń. Trzeba po prostu sięgnąć po najlepsze wzorce z krajów które od lat postawiły sobie za cel rozwój kapitału intelektualnego i skutecznie to czynią. To właśnie takie kraje odniosą sukces w XXI wieku. Dajmy sobie szanse, naprawdę warto. Autorzy pracują w Narodowym Banku Polskim. Artykuł jest wyrazem ich prywatnych opinii i nie reprezentuje oficjalnego stanowiska NBP ARTYKUŁ UKAZAŁ SIĘ W MAGAZYNIE INTERNETOWYM RP.PL 5

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XII WZROST GOSPODARCZY cd. Chiny i ich wzrost gospodarczy Podstawy endogenicznej teorii wzrostu Konsekwencje wzrostu endogenicznego Dwusektorowy model endogeniczny

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III

ĆWICZENIA ŻYWIOŁ ZIEMI ŻYWIOŁ ZIEMI. Cz. III Strona1 ŻYWIOŁ ZIEMI Cz. III Aby uzyskać namacalny efekt oddziaływania energii Żywiołu Ziemi w Twoim życiu - jednocześnie korzystaj i z przygotowanych tu ćwiczeń i z opisu procesów nagranych w części I.

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego

Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego Plany rozwoju Mazowieckiego Klastra Chemicznego koordynator 22 czerwca 2016 r. Struktura Klastra Dla porównania Zidentyfikowane potrzeby Komunikacja Innowacje i rozwój Rozwój kadr Internacjonalizacja Wizja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne

Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne Nowe trendy w administracji publicznej - doświadczenia zagraniczne Wojciech Zieliński Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Dzień Otwarty Służby Cywilnej, 26 października 2012 r. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR w krajowym systemie finansowania nauki dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska malgorzata.skibska@ncbir.pl tel. kom.515061557 0 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY?

W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? W JAKI SPOSÓB COACHING MOŻE EFEKTYWNIE WSPIERAĆ ZARZĄD FIRMY? Dariusz Jęda Toruń, 19 maj 2015 Całość niniejszych materiałów objęta jest ochroną praw autorskich. Niedozwolone jest kopiowanie całości jak

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP:

bdiscounts Informacje o Partnerze: Korzyści dla startupów AIP: Informacje o Partnerze: Zapisz się na weekendowy program Startup Academy, a otrzymasz praktyczną wiedzę i narzędzia pozwalające na dopracowanie i przetestowanie pomysłu na biznes bez budżetu. Poznaj startupowe

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Lublin 25 stycznia 2017 r. Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę

Wniosek OPINIA RADY. w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Wniosek OPINIA RADY w sprawie programu partnerstwa gospodarczego przedłożonego przez Maltę PL PL 2013/0399 (NLE) Wniosek

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy

Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy w Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy redakcja naukowa Tomasz Michalski Krzysztof Piech SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA

WSTĘP MISJA I CELE KLASTRA WSTĘP Dokument ten zawiera informacje na temat powołania do życia Klastra Rzecznego Mazovia. Ideą powstania takiego klastra na Mazowszu jest chęć przywrócenia transportu i turystyki na rzekach województwa

Bardziej szczegółowo

Innowacyjności dodaj mi skrzydła!

Innowacyjności dodaj mi skrzydła! Kierunki rozwoju m.st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 2020 EUROPA 2020: Wezwanie do pospolitego ruszenia obywateli na rzecz sprytnego wzrostu gospodarczego Wypracowanie powszechnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań

Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych. Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań Regionalne Centrum Transferu Innowacji Logistycznych Piotr Nowak 28.04.2008, Poznań DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU Misja: Rozwijamy, promujemy i wdraŝamy w gospodarce innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

AUTOR: dr Ewa Hartman

AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Program szkolenia. Szkolenie występuje w formie weekendowej i 5-cio tygodniowej. AUTOR: dr Ewa Hartman Moc Marki Osobistej Jedynym z bardzo skutecznych i trwałych sposobów budowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW

OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW OGÓLNOPOLSKI KLASTER INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW Bogdan Węgrzynek Prezydent Zarządu Głównego OKIP Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pokonać konkurentów rynkowe strategie przedsiębiorstw Warsztaty: Niskie koszty a wysoka jakość Magda Ławicka Małgorzata Smolska Uniwersytet Szczeciński 14 kwiecień 2016

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność a konkurencyjność firmy

Innowacyjność a konkurencyjność firmy 3.3.3 Innowacyjność a konkurencyjność firmy A co jeśli nie startup? Zacznijmy od tego, że interes rozkręcony z pasji to jeden z najtrwalszych rodzajów przedsiębiorstw. Dlaczego? Po pierwsze angażując się

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta:

Tytuł projektu: Politechnika Białostocka. Nazwa beneficjenta: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej" jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk.

Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Autorzy: Christopher E. Bogan, Michael J. English Wdrażać u siebie cudze pomysły -- oto idea benchmarkingu. Dowiedz się, jak robią to najlepsi: Johnson &

Bardziej szczegółowo

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie.

UŻYCIA. Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. K ATA L O G P R Z Y PA D K Ó W UŻYCIA Wykorzystaj usługę Yammer jako społecznościowe miejsce pracy napędzaj kreatywność, innowacje i zaangażowanie. Katalog przypadków użycia usługi Yammer Usługa Yammer

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne

INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI. Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne INTERMENTORING W MAŁEJ FIRMIE ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-14-859/10-03 Działanie 8.3 Projekty innowacyjne CEL GŁÓWNY PROJEKTU CEL GŁÓWNY PROJEKTU Wzrost poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

"Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa

Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkoła Główna Handlowa "Małe i średnie przedsiębiorstwa Szkoła Główna Handlowa Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP) sektor publiczny i sektor prywatny zrzeszający średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera

Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera LMI Kim jesteśmy Firma o międzynarodowym zasięgu, utworzona w 1966 przez Paula J. Meyera Obecni w 80 krajach W Polsce od 2004 roku LMI Kim jesteśmy Z autobiografii Paula J. Meyera: O rodziców odziedziczyłem

Bardziej szczegółowo

Historie polskich przedsiębiorców.

Historie polskich przedsiębiorców. Historie polskich przedsiębiorców. Netizens Digital Innowation House Nie Zrobiłem. Byłem. Mam, a Działamy. Damy radę. Uwierz, wspólnie zapewnimy sobie przyszłość. Firma Netizens Digital Innovation House

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ANUSZ SYSTEM. wg. metodologii ANUSZ SYSTEM

ANUSZ SYSTEM. wg. metodologii ANUSZ SYSTEM analiza zespołu R A P O R T Analizowana osoba / firma Dział: Handlowy Organizacja: Przykładowa Firma Zespół: KAM Data: Prezentowana analiza jest szczegółowym opisem wyników otrzymanych w ramach badania:

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla :

Kwestionariusz dla : Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej w Europie Kwestionariusz dla : osób prowadzących przedsiębiorstwa społeczne ekspertów/trenerów z obszaru ekonomii społecznej, przedsiębiorczości i zarządzania osób

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorstw i instytucji publicznych zaangażowanych w promocję idei zrównoważonej gospodarki. Koalicja powstaje z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo