Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień"

Transkrypt

1 Tydzień PIERWSZY: Miłość Boża; rozważania na każdy dzień Piątek Mdr 11,21-26 Często poznawanie cudowności Bożego działania, czy nawet Istnienia, dokonuje się przez zachwyt otaczającym nas światem. Światem niezmąconym ludzką pomysłowością. A kiedy coś poznajemy, staramy się to nazwać najwłaściwszym imieniem. Wtedy też poznanie Boga jest na wyciągnięcie ręki, bo On objawia się w całym stworzeniu. Czy tak poznajesz Go, czy potrafisz wypowiedzieć takie Jego Imię? Sobota Ef 1,3-6 Szukanie Boga zazwyczaj kojarzy się nam z niemożliwymi do pokonania trudnościami, a usłyszenie Jego głosu z cudem, dostępnym tylko dla nielicznych. Zniechęcenie efektem naszej ciężkiej pracy przychodzi bardzo szybko... Napinam duchowe muskuły i nic? A może jest to postawienie wszystkiego na głowie? Kto był pierwszy w dawaniu siebie, w ukochaniu drugiego? Ty czy Bóg? Niedziela Rz 8,31-37 Wątpliwości, słabość, świadomość grzechu i doświadczenie jego konsekwencji. Cały ten bagaż doświadczeń jak kamień przyciska nas do ziemi, zniechęca, sprawia, że czujemy się niegodni i oddzieleni od Boga. Bez nadziei... Czy taką widzisz rzeczywistość? A przecież prawda jest w Bogu! Poniedziałek J 3,16-18 Życie jest wspaniałym darem i z pewnością każdy pragnie przeżyć je najpełniej, najszczęśliwiej. Kłopoty zaczynają się z chwilą, gdy szukamy środków do osiągnięcia wymarzonego celu. A świat daje mnóstwo fałszywych rozwiązań. Gdzie więc jest fundament pełni mojego życia? Gdy Ktoś da mi wszystko czego potrzebuję do najlepszego dla mnie życia czy Mu uwierzę? Wtorek 1 J 4,9-16 Bóg jest Tajemnicą i nikt z nas nie jest w stanie objąć Go poznaniem sam z siebie. Dlatego Najwyższy sam objawia nam wszystko co tylko jesteśmy w stanie przyjąć. Pierwszy ukochał i w Swoim Synu powiedział nam wszystko o Sobie, o Swojej miłości ku nam. Jak dotknąć tej miłości? Czy dla mnie istnieje obok mnie mój bliźni umiłowany przez Ojca tak bezgranicznie jak ja? Środa J 17,24-26 Samotność jest wielkim ciężarem, niemożność dzielenia się życiem z inną osobą przysparza wiele smutku. Szukanie bliskiej nam osoby często zajmuje nam całe życie. A znalazłszy wciąż czujemy niedosyt... Czy w takim razie nie mamy szans na prawdziwa miłość? A przecież Chrystus zaprasza nas do pełnej jedności ze Sobą i z miłością prowadzi nas do Ojca. Czy tego potrzebujesz? Czy wierzysz, że tak odnajdziesz pełnię życia?

2 Tydzień DRUGI: Grzech; rozważania na każdy dzień Piątek 1 J 1, 8-10 Prawdą jest że jesteśmy grzesznikami. Tak często usprawiedliwiamy się widząc zło, winę poza sobą. Boimy się przyznać do grzechu, do popełnionego zła i w konsekwencji rodzi to w nas niepokój. Czy masz jakieś grzechy, których boisz się wyznać podczas spowiedzi? Sobota Ga 5, Pożądliwość, która jest w nas, popycha nas do życia dla siebie, do koncentracji na swoich potrzebach. Często ranimy przez to drugiego człowieka i owocem tego są rozłamy, nasze cierpienie i drugiego człowieka. Jakie dzisiaj widzisz w sobie pożądliwości, które przynoszą ci śmierć? Niedziela Jk 1, Każdego z nas dotyka grzech, który pozbawia nas życia, radości i pokoju. Bóg pragnie naszego szczęścia, chce nas wyzwalać z niewoli grzechu. Czy jesteś obecnie w niewoli jakiegoś grzechu? Poniedziałek Rz 3, 23 Wszystko co czynimy przynosi jakiś owoc. Albo służymy bliźniemu, albo wszystko robimy dla siebie. Grzech jest niewolą, a życie w łasce, oddaniem się Bogu jest prawdziwą wolnością. Nasze czyny przynoszą konkretne owoce. Jakie są twoje czyny? Jakie są owoce twojego postępowania? Dobre, czy złe? Wtorek Rz 6, Często grzeszymy z powodu niewiary w Boga, Jego miłość. Tak często chcemy pełnić swoją wolę, a nie Bożą. Mamy swoje plany na życie, ale są one dalekie od planów Boga względem mojego życia. Jaka jest dzisiaj twoja wiara? Czy przyjmujesz wydarzenia w swoim życiu jako wolę Boga? Środa Hbr 3, Może nie widzisz swoich grzechów, nie masz się z czego spowiadać, czujesz że tak naprawdę to nic złego nie robisz. Inni są grzeszni, a ja jestem dobry; jestem w porządku. Módl się dzisiaj, aby Duch Święty pokazał ci prawdę o tobie, aby oświetlił twoje życie i abyś zobaczył prawdę o sobie w świetle słowa, które skierowane jest do ciebie. Czwartek J 16, 5-9 Są w nas dwie natury duchowa i cielesna. Często toczy się w naszym sercu walka dobra ze złem. Chcemy czynić dobrze, a spełniamy uczynki złe. W jaki sposób walczysz z pokusami, z pożądliwościami?

3 Tydzień TRZECI: Jezus Chrystus Zbawicielem świata; rozważania na każdy dzień Piątek J 1,14.10 (celowo odwrotna kolejność wersów) Oczami wyobraźni popatrz na ziemskie życie Jezusa, od poczęcia do śmierci. Kontempluj tajemnicę Jego uniżenia. Jak w swoim życiu możesz Go naśladować? Sobota Łk 23,44-46 Przypomnij sobie najboleśniejsze chwile swojego życia, największe ciemności, największe grzechy. Jezus był wtedy przy tobie, z tobą się bał, z tobą płakał, z tobą był zrozpaczony. On zstąpił do twoich piekieł, aby być z tobą. On chce rozświetlić te mroki światłem zmartwychwstania, dać ci nowe życie. Niedziela 1J 4,10 Spróbuj wyobrazić sobie scenę, w której Jezus chcąc ochronić twoje życie, zasłania Swym ciałem ciebie. Wszystkie uderzenia, strzały, bicze trafiają w Niego. Umiera On - abyś ty żył. Poniedziałek J 3,16-17 Bóg, który jest Miłością cały czas kocha człowieka. Pomimo jego grzechów i odwracania się od Niego. Bóg Ojciec nigdy nie chce cię skrzywdzić, ale zawsze i bez ustanku szuka dróg ratunku dla ciebie. Wtorek Rz 8,38-39 Żaden nasz grzech, bunt, niewiara, żadne wydarzenie, słowo, myśl, żaden człowiek, żadne działanie nic nie zatrzyma i nie zmniejszy miłości Boga do ciebie. Środa 1J 4,18 Jezus bardzo pragnie nie tylko miłości i czci, ale przede wszystkim twojego zaufania. Jako dowodu na to, że wierzysz w Jego miłość, że On nie chce cię skrzywdzić. Czwartek Ef 6,10 Jako dzieci Boga możemy być mali i słabi, bo nie pokonujemy własnych grzechów sami, lecz Jego mocą.

4 Tydzień CZWARTY: Jezus jest Panem; rozważania na każdy dzień Piątek Wj 3, Bóg objawia swoje imię Jestem, Który jestem. Zapewnia cię o swojej stałej obecności. Zapewnia o tym, że jest i przychodzi by uwalniać i ratować człowieka, tak jak uratował swój lud wybrany z niewoli faraona. Co jest twoją niewolą? W jakich sferach życia pragniesz ratunku od Boga? Sobota Ps 136 Jest to psalm nazwany w Biblii Jerozolimskiej Wielką litanią dziękczynną. Izrael uwolniony z Egiptu wspomina cuda jakich dokonał pośród nich Jahwe. Psalm ten zaprasza cię, abyś również zobaczył cuda Boga w swoim życiu i za nie podziękował. Niedziela Flp 2, 6-11 Słowo to ukazuje w jaki sposób działa Bóg, aby nas wyratować od śmierci wiecznej i zła, które niszczy życie. Jezus idzie drogą posłuszeństwa i poddania woli Ojca, przyjmując nasze grzechy i naszą śmierć, przybija je do krzyża. Poprzez zmartwychwstanie zostajemy uwolnieni z niewoli faraona = szatana. A Jezus staje przed nami jako PAN całego stworzenia. Dziś dziękujmy Jezusowi za to, że jest Panem całego świata i historii również twojej. Poniedziałek Rz 10, 9-13 Jest to najstarsze wyznanie wiary chrześcijan. Jeżeli wyznasz ustami, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie będziesz uratowany! Twoja hierarchia wartości, twoje życie wróci na właściwą ścieżkę. Gdy oddasz całe swoje życie Zmartwychwstałemu Jezusowi Jego plan miłości względem ciebie będzie mógł się zrealizować. On będzie Twoim Panem i Ojcem, a ty Jego dzieckiem. Będziesz mógł być słaby, bo jesteś w obecności Tego, który cię kocha. Wtorek J 8, Tak jak Jahwe objawił swoje imię Mojżeszowi, tak Jezus wprost mówi kim jest. Używa tego samego Bożego imienia w stosunku do siebie: Ja JESTEM. Jezus Bóg wcielony mówi nam, że kto zachowa Jego naukę nie zazna śmierci na wieki. Jego pragnieniem jest byśmy tu na ziemi żyli z Nim w zażyłości i kiedyś w wieczności. Czy zachowujesz Jego naukę? Środa Kol 2, 6-7 Zapuścić korzenie w Chrystusie Panu, to słuchać Jego Słowa w kościele, na modlitwie, we wspólnocie. Karmić się sakramentami w Jego Kościele, szukać Jego obecności w codziennym życiu. Pytać, czego Panie ode mnie chcesz? Czwartek Flp 3, 7-12 Poznanie Jezusa jest najwyższą wartością w życiu chrześcijanina. Przez Niego zostaliśmy zdobyci, więc nasze życie jest ciągłym biegiem ku zmartwychwstaniu, ku przemianie zgodnej z wolą Bożą, dokonującej się Jego mocą. Czy potrafię dla Jezusa zrezygnować z czegoś, co wydaje mi się dla mnie dobre i atrakcyjne? Czy On jest dla mnie najważniejszą Osobą w moim życiu?

5 Tydzień PIĄTY: tydzień bez podanych rozważań

6 Tydzień SZÓSTY: Duch Święty; rozważania na każdy dzień Piątek Pierwsze wystąpienie w Nazarecie. Z pustyni Jezus powraca... w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przybył również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił I posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana» (lz 61, In; 58,6). Sobota Zapewnia w rozmowie z Samarytanką że... Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. (J 4,23-24) Niedziela Jezus zapewnia o skuteczności wytrwałej modlitwy: O ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. (Łk 11,13) Poniedziałek Zapowiedź Pocieszyciela: W czasie mowy pożegnalnej w wieczerniku Jezus składa najwyraźniejsze i najmocniejsze obietnice dotyczące Ducha Świętego. Obiecuje zesłanie Ducha Świętego: Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze Ducha Prawdy. [...] Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14,16-18) Wtorek Jezus przed Wniebowstąpieniem daje Uczniom ostatnie zapewnienie i rozkaz: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28,18-19) Mimo ogromnej wagi tego zadania, Jezus powstrzymuje uczniów: Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. " (Łk 24,49) Środa Zesłanie Ducha Świętego (Dz 2,1-11) Czwartek (Rz 8,11)

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego

1. Modlitwa na rozpoczęcie i na zakończenie spotkania modlitewnego Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości. Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego. Chroń mnie przed jedną światową religią (158) Modlitwa Krucjaty

Bardziej szczegółowo

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC

Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Program formacyjny diakonii wyzwolenia 2013/2014 Modlitwa członków KWC Wprowadzenie Główną linią programu formacyjnego opracowanego na okres wrzesień 2013 czerwiec 2014 dla diakonii wyzwolenia jest aspekt

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU

NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU NAJWAŻNIEJSZA RZECZ W ŻYCIU Treść tej broszury może zmienić twoje życie. Przygotowaliśmy ją specjalnie dla ciebie i wierzymy, że trafiła w twoje ręce nieprzypadkowo. Mamy nadzieję, że pomoże ci odkryć

Bardziej szczegółowo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo

Uczeń wierzy w obecność Jezusa i chce się modlić. Uczeń samodzielnie odmawia modlitwę Zdrowaś Maryjo Klasa I S E M E S T R I I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie! 1. Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające) Uczeń potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i Uczeń używa

Bardziej szczegółowo

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił!

Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Mk 1,14 20 PONIEDZIAŁEK Jezus głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił! Czas się wypełnił to są pierwsze słowa Pana Jezusa zapisane w Ewangelii św. Marka. Spróbujmy je skomentować. Również w naszym

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ TU, JUTRO TAM

DZISIAJ TU, JUTRO TAM 1 S t r o n a 1. AKT SKURUCHY 1.Panie, przebacz Nam! Ojcze, zapomnij Nam! Zapomnij nam nasze winy, Przywołaj kiedy błądzimy, Ojcze zapomnij nam. 2.Panie przyjmij nas! Ojcze przygarnij nas! I w swej Ojcowskiej

Bardziej szczegółowo

Jezu, zburz wszystkie mury

Jezu, zburz wszystkie mury Jezu, zburz wszystkie mury 7 DNIOWE MODLITEWNE OBLĘŻENIE JERYCHA Ks. Kamil Spolankiewicz (POLECANA, SKUTECZNA PRAKTYKA DUCHOWA DLA WSZYSTKICH INTENCJI) I. Przeczytać z listu św. Pawła do Efezjan z rozdziału

Bardziej szczegółowo

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu

Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu Podczas oczekiwania na pociąg podszedłem do stojących kolporterów Strażnicy, jeden z nich trzymał w ręku między innymi Strażnicę 21/1995 roku, w której odwołano

Bardziej szczegółowo

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki

Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka. Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam mówiłem

Bardziej szczegółowo

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni.

Zasady ewangelii. Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. Zasady ewangelii Poznają swego Odkupiciela i zrozumieją istotę Jego nauki, aby wiedzieli, jak mają do Niego przystąpić i zostać zbawieni. 1 Nefi 15:14 Zasady ewangelii Wydane przez Kościół Jezusa Chrystusa

Bardziej szczegółowo

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój

Jedyną jest. GC/G 7. 6.BĄDŹ UWIELBIONY Bądź uwielbiony /3x Panie mój 1.MÓJ ZBAWICIEL Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie, Ja nie wiem czemu miłością darzy mnie. On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce. Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. Hej, hej, hej, Nananana CGda

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE

CZĘŚCI ZMIENNE LITURGII EUCHARYSTYCZNEJ PREFACJE CĘŚCI MIENNE LITURGII EUCHARYSTYCNEJ Prefacje śpiewane: PREFACJE W czasie Adwentu I przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. * Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu, * aby lud, który chodził w ciemności ujrzał

Bardziej szczegółowo

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu

WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Dzięki czemu człowiek może poznać Boga? światło rozumu Dział I: WIERZĘ-WIERZYMY od str. 19. 1. Jaki cel miał Bóg stwarzając człowieka? Bóg stworzył człowieka po to, by go uczynić uczestnikiem swego życia i szczęścia, do życia w komunii z sobą (Bogiem) i z

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

OCENA DOSTATECZNA OCENA CELUJĄCA OCENA BARDZO DOBRA OCENA DOBRA OCENA DOPUSZCZAJĄCA TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie II zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. A oto Ja jestem z wami.. TYTUŁ ROZDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie

Modlić się aby żyć. Katechezy Benedykta XVI o modlitwie Modlić się aby żyć Katechezy Benedykta XVI o modlitwie 1 1. Modlitwa pogan - Katecheza z 4 maja 2011 r. Drodzy bracia i siostry, Chciałbym dziś rozpocząć nową serię katechez. Po katechezach poświęconych

Bardziej szczegółowo

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech.

10.Boże Twa łaska nad nami jest, Twoja miłość przychodzi wciąż. Działasz w mocy pośród nas, Przenikasz serca, gładzisz grzech. 1.Aby uwielbić Jezusa 2x Koniecznie potrzeba nam Ducha Świętego Ducha Świętego koniecznie potrzeba Wciąż naprzód i naprzód 2x Z Jezusem iść 3x Wielbiąc Go 2x 2. Alleluja! Wznieś pod niebo głos Pan dal

Bardziej szczegółowo

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY

GDY NA ANIOŁ PAŃSKI WŁAŚNIE TY GDY NA ANIOŁ PAŃSKI Gdy na Anioł Pański bije dzwon Maryjo A E A fis Dusza moja śpiewa Tobie pieśń D A E Niechaj wdzięczne nutki A E Przed tron Twój płyną fis D Naszej wiary i radości zew. A E D A Najpiękniejsza

Bardziej szczegółowo

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów.

Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów. Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Kościoła, wyboru papieża oraz za kardynałów. Modlitwa duszy najmniejszej: Bądź uwielbiony Panie! Jesteś światłem mojej duszy! Jesteś radością moją i moim życiem.

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości.

ŚPIEWNIK. Gloriosa Trinitá. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. Każde spojrzenie na krzyż, niech niepokojem zagości, Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości. 128A. ŻYCIE NOWE Przybądź do nas Duchu Życia, Natchnij sobą nas, mocą ulecz nas. Ref. Ja to

Bardziej szczegółowo

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie

1. Będę tańczyć przed Twoim tronem. Wszystkie góry na drodze Muszą, muszą ustąpić Bo wiara góry przenosi A ja wierzę Tobie SPIS PIEŚNI 1. Będę tańczyć przed Twoim tronem 2. Boże Twa łaska 3. Boży Duch 4. Bóg nasz Pan jest dobry cały czas 5. Całym moim sercem, całą moją duszą 6. Chlebie najcichszy 7. Ciebie pragnie dusza moja

Bardziej szczegółowo

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ

PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ KONFERENCJA SCALANIA TEMAT OGÓLNY: PROWADZIĆ życie, W KTÓRYM PODDAJEMY SIĘ JEDYNEMU ZWIERZCHNICTWU CHRYSTUSA I DOŚWIADCZAĆ ZBAWIENIA W życiu ORAZ KRÓLOWAĆ W życiu ZE WZGLĘDU NA życie CIAŁA WARSZAWA 1-3

Bardziej szczegółowo

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 -

ŚPIEWNIK PIEŚNI I PIOSENEK PIELGRZYMKOWYCH GRUPY TĘCZOWEJ II - 1 - 1. Abba Ojcze 2. Amen jak Maryja 3. Apel Jasnogórski 4. Barka 5. Bądź pozdrowiony 6. Bądź z nami w kontakcie 7. Będę śpiewał 8. Blues Maryjny 9. Bo nikt nie ma z nas 10. BoŜa radość jak rzeka 11. Bóg kocha

Bardziej szczegółowo

Post. Cz. I - Moc ze słabości

Post. Cz. I - Moc ze słabości Post Cz. I - Moc ze słabości Potrzeba wyrzeczeń i oddzielenia życia dla Jezusa Duch tego świata potrafi manifestować się w subtelny i wyrafinowany sposób. Przekonuje wszystkich do swoich racji i wspaniałych

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE

ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE OJCIEC JÓZEF WRZESIŃSKI ŻYĆ EWANGELIĄ W RODZINIE Cahiers de Baillet, Éditions Quart Monde Cahiers de Baillet to seria wydawnicza publikująca teksty napisane przez ojca Józefa Wresińskiego, jak też szkice

Bardziej szczegółowo

W IECZE RNIK MODLITW Y

W IECZE RNIK MODLITW Y M A L EŃKA D R O G A M I Ł OŚ C I 1 WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2010 W IECZE RNIK MODLITW Y J e z u, M a r y j o k o c h a m W a s, r a t u j c i e d u s z e Pan Jezus do Siostry Konsolaty Dziś konsekruję cię

Bardziej szczegółowo

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie

współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Poselstwo pierwsze Znać centralną myśl Boga, współpracować z Jego centralnym dziełem i żyć w boskim romansie Wersety biblijne: Mt 16,16.18; Ef 5,32; 3,16-17a; Ga 4,19; Pnp 1,2-4. I. Jeśli mamy prowadzić

Bardziej szczegółowo

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć!

630. Alleluja, Jezus Panem moim jest! e D h e Alleluja, Jemu chwała, Jemu cześć! Powiedz Mu całą winę swą, D 7 On ci swój pokój, szczęście da. G D 629. To jest mój Pan, to jest mój Bóg F B To Jego Miłość mnie ogarnia. B F g C To właśnie dziś. C F B (F) 2. Tyś jest mój Pan, Tyś jest

Bardziej szczegółowo

Życie w łasce franciszkanina świeckiego

Życie w łasce franciszkanina świeckiego Życie w łasce franciszkanina świeckiego Materiały do formacji permanentnej we Franciszkańskim Zakonie Świeckich w Polsce NA ROK 2014 1. Natura łaski (KKK 1996 2005) O. Andrzej Romanowski OFMCap 2. Żyć

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..

A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony.. SPIS TREŚCI NR PIEŚNI A-a-a alleluja 222 Abba Ojcze...170 Albowiem tak Bóg umiłował świat...74 Alleluja...138 Alleluja, Amen, Amen, Alleluja...68 Alleluja biją dzwony..218 Alleluja chwalcie Pana...95 Alleluja,

Bardziej szczegółowo