Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych"

Transkrypt

1 Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 O projekcie Projekt Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych był przedsięwzięciem ponadregionalnym, skierowanym do osób pracujących lub zamierzających rozpocząć działalność w branży turystycznej. Działania zakładały przeprowadzenie szkoleń menadżerskich oraz szkoleń nadających różnego rodzaju uprawnienia turystyczne. Równocześnie celem projektu było podjęcie działań promujących i wspierających rozwój produktów turystycznych Polski Północno-Wschodniej. Obszarem realizacji projektu były dwa województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, objęte programem Zielone Płuca Polski najczystszego obszaru kraju. Można tu zauważyć coraz więcej różnorodnych inwestycji w branżę turystyczną, a w szczególności w turystykę aktywną, wykorzystującą urozmaicone bogactwa otaczającej natury. Zarówno Podlasie, jak i Mazury, są regionami rozpoznawalnymi na turystycznej mapie Polski i z każdym rokiem częściej są odwiedzane nie tylko przez polskich turystów, ale też przez zagranicznych (kraje Europy Zachodniej, kraje nadbałtyckie). Turyści zachwyceni są nienaruszoną przyrodą, pełnią fauny i flory. Produkty turystyczne zaoferowane przez poszczególne krainy wyodrębnione geograficznie, społecznie i kulturowo w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, powstające w ramach wewnętrznego sieciowania się i współpracy podmiotów tworzących sieć, będą mogły lepiej i skuteczniej pozyskiwać i realizować zamówienia każdego, nawet najbardziej wymagającego, turysty. Założone w projekcie formy wsparcia (szeroki wachlarz szkoleń i indywidualnego doradztwa, stworzenie Katalogu Produktów Turystycznych) były i niewątpliwie będą nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym jeszcze lepiej przygotować się do wejścia w szerszą (ponadregionalną) sieć oraz zaspokoić oczekiwania zarówno każdego indywidualnego klienta, jak i większej grupy turystów odwiedzających urokliwe zakątki Północno-Wschodniej Polski. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Mrągowo oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Projekt Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych jest wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego PARP Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 strona: 6 Krainy Puszcza Białowieska + Hajnówka RU LT 12 Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 18 Dolina Biebrzy 23 Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 32 Ełk + Gołdap + Olecko Wielkie Jeziora Mazurskie Pojezierze Mrągowskie BY 50 Warmia (Olsztyn + Frombork + Lidzbark Warmiński + Orneta + Pieniężno) 57 Mazury Zachodnie (Ostróda + Iława + Elbląg) 64 Równina Mazurska (Szczytno + Nidzica) 69 Narew Dolna i Górna 74 Bug + Kraina Bobra Wydawca Starostwo Powiatowe w Hajnówce Fundacja Zielone Płuca Polski Redakcja Bartłomiej Wolfram Opracowanie graficzne, skład Paweł Sobolewski Zdjęcia A. Kowalewska, A. Bielonko, J. Costa, T. Jaszkowski, M. Modzelewski, Z. Stanuch, G. Gwizdon, P. Tałałaj, T. Ołdytowski, A. Gardocki, A. Dudo, A. Ostaszewska, P. Zalewska, G. Lorinczy, M. Kromarek, J. Kosicka, S. Szeremeta, T. Żaczek, J. Domański, A. Bereza, A. Skums, Ł. Dobrzyński, K. Kryza, L. Kosz, R. Kopczewski, R.i M. Kosińscy, M. Chomicki, U. Janiel, M. Stepaniuk, P. Fabijański, J. Nesteruk, M. Grześ, G. Stolarkiewicz, Ł. Łukasik, J. Koniecko, K. Stawnicki, A. Keczyński, H. Zieniuk, A. Kierzkowski, P. Sobolewski, archiwa: UM w Mrągowie, UM w Giżycku, UM w Białymstoku, UM w Łomży, UM w Tykocinie, UM w Ełku, SP w Hajnówce, SP w Łomży, SP w Białymstoku, SP w Siemiatyczach, LOT Ziemia Łomżyńska PL Wydawca składa serdeczne podziękowania autorom fotografii oraz podmiotom, które dostarczyły fotografie i informacje na temat krain przedstawionych w Katalogu. Do współpracy w tworzeniu katalogu zaangażowały się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, centra informacji turystycznej, parki narodowe oraz inne podmioty i przedsiębiorcy z branży turystycznej z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

4 Daj się zachwycić bogactwem widoków Nasz KOMPAS będzie dobrym tropem...

5 Puszcza Białowieska i okolice to powiat hajnowski, położony w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Na terenie powiatu funkcjonują przejścia graniczne z Republiką Białoruś: m.in. turystyczne przejście pieszo-rowerowe w Białowieży. Puszcza Białowieska to unikatowy w skali europejskiej kompleks leśny i kraina największego ssaka lądowego Europy żubra. Najcenniejsze wartości przyrodnicze chroni Białowieski Park Narodowy. W Puszczy Białowieskiej i jej okolicy przygotowano wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Bogactwo flory i fauny oraz czyste środowisko sprawiają, że jest to teren świetnie nadający się do uprawiania turystyki przyrodniczej i aktywnej. Region Puszczy Białowieskiej to miejsce ciekawe kulturowo. Wędrując szlakami można zobaczyć interesujące budownictwo wiejskie i sakralne, poznać kulturę oraz zetknąć się z wyjątkową atmosferą regionu pogranicza. Po zwiedzeniu atrakcji przyrodniczo-kulturowych można skosztować regionalnych smakołyków: pierogów, babki ziemniaczanej, dziczyzny przyprawianej puszczańskimi ziołami, dań z grzybami czy też puszczańskiego miodu, m.in. Lipiec Puszcza Białowieska + Hajnówka Białowieski, sera carskiego, ciasta marcinek. Bogata oferta hoteli, pensjonatów i kwater agroturystycznych sprosta oczekiwaniom najwybredniejszych gości. Region Puszczy Białowieskiej odwiedza co roku wielu turystów z Polski i zagranicy. Gościli tu między innymi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej książę Filip i książę Karol. Ambasadorem regionu Puszczy Białowieskiej jest Włodzimierz Cimoszewicz obecny senator Rzeczypospolitej Polskiej, który tu mieszka i promuje region w kraju i za granicą. Więcej na: Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej ostatni na niżu Europy las naturalny, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Park zajmuje ha czyli 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. W uznaniu dla wyjątkowych walorów BPN został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości oraz na listę rezerwatów biosfery. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest obszar objęty ochroną ścisłą Obręb Ochron- Puszcza Białowieska + Hajnówka 6 Katalog Produktów Turystycznych 7

6 ny Orłówka, położony w widłach rzek: Narewka i Hwoźna. Teren ten porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji. W obszarze tym dostępna jest dla turystów trasa o długości 4 km. Poruszać się po niej można z licencjonowanym przewodnikiem, w grupie do 20 osób. Symbolem parku i wizytówką powiatu hajnowskiego jest żubr. Obecnie w polskiej części Puszczy Białowieskiej na wolności bytuje około 480 osobników. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów żyją: żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, ryś, a także koniki typu tarpan. Uzupełnieniem eksponowanych gatunków ssaków są żubronie krzyżówki żubra z bydłem domowym. Rezerwat czynny jest codziennie. Najszerzej udostępnionym dla turystów obiektem terenowym parku jest położony w jego północnej części Obręb Ochronny Hwoźna. Na amatorów turystyki aktywnej czeka tu ponad 20 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych. Turyści indywidualni mogą się tu poruszać bez przewodnika. Puszczę Białowieską w bardzo atrakcyjny sposób dokumentuje Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN. Na dwóch piętrach prezentuje przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Park Pałacowy został założony na przełomie XIX i XX w. wokół wznoszonej w latach myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Jego powierzch- nia wynosi ok. 50 ha. Na terenie parku stoi najstarszy budynek w Białowieży drewniany dworek z 1845 r., wzniesiony na potrzeby gubernatora grodzieńskiego obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Więcej infomacji: Białowieża i okolice Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w XIX w., we wnętrzu znajduje się unikatowy ikonostas; Kościół katolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus piękny wystrój kaplicy św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i rogów; Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia prezentuje drewniane budownictwo; drewniany wiatrak, stare chaty, kapliczki oraz barcie i ule kłodowe; Skansen Sioło Budy w Budach zabytkowy dom, stodoła, obora, bróg, studnia, płot wierzbiowy zwany olenderskim; Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich znajdujący się na uroczysku Stara Białowieża, o długości 500 m. Szlak biegnie wśród dębów mających lat, nazwanych imionami władców Polski i Litwy, którzy niegdyś polowali w Puszczy Białowieskiej. Miejsce Mocy ścieżka turystyczna o długości 300 m, położona niedaleko Białowieży to prawdopodobnie miejsce kultu Prasłowian bądź kultur pogańskich. Nordic Walking Park Białowieża to ponad 30 km oznakowanych tras w okolicy Białowieży, które prowadzą leśnymi duktami i drogami Puszczy Białowieskiej i granicą Białowieskiego Parku Narodowego. Informacja turystyczna: Hajnówka i okolice Kolejka wąskotorowa jako atrakcyjna forma poznawania Puszczy Białowieskiej; sieć kolejek wąskotorowych na terenie Puszczy Białowieskiej zbudowana została przez Niemców eksploatujących puszczę w czasie I wojny światowej. Były one wykorzystywane do końca lat 80-tych XX wieku do wywozu drewna z puszczy, Sobór św.trójcy jedna z nowocześniejszych cerkwi prawosławnych w Polsce; corocznie w maju odbywa się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa wystawa narzędzi i wyrobów kowalskich i ślusarskich, a po wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa; Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów, Park Miniatur Zabytków Podlasia można tam podziwiać charakterystyczną dla tego regionu architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace, itp. Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25; czynne w sezonie letnim, Park Wodny nowoczesny obiekt; baseny z wieloma atrakcjami, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny, solarium, tężnie solankowe, SPA, Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra to sieć 7 tras o różnej długości zlokalizowanych w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej; trasy szlaków biegną w większości leśnymi drogami żwirowymi, obok rezerwatów przyrody i przez śródleśne osady. W Hajnówce odbywają się ogólnopolskie zawody o Puchar Polski Nordic Walking. Szlaki rowerowe to kilkanaście dobrze oznakowanych tras o łącznej długości ponad 400 km, które stwarzają możliwość poznania Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Najczęściej uczęszczane to: Hajnówka Dubicze Cerkiewne Czeremcha Piaski, 84 km Dubicze Cerkiewne Topiło Białowieża, 41 km Podlaski Szlak Bociani, 62 km na trasie Białowieża Puchły Hajnówka Topiło Hajnówka, 42 km Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej, 13 km Puszcza Białowieska + Hajnówka 8 Katalog Produktów Turystycznych 9

7 Czeremcha Siemiatycze, 59 km Szlaki narewkowskie, 18 km, 36 km lub 45 km Białowieski Szlak Transgraniczny długość 58 km w Polsce i 146 km na Białorusi; wytyczony na terenie dwóch krajów, dwóch parków i jednej puszczy; Narew Hajnówka Białowieża granica PL-BY Prużany Nowy Dwór; certyfikowany produkt turystyczny POT w 2008 r. Akweny wodne Doliny rzek: Narew i Narewka, a także zbiorniki wodne: Siemianówka, Bachmaty i Repczyce stwarzają dogodne warunki do wypoczynku nad wodą, kąpieli, spływów kajakowych, windsurfingu, pływania łódką, rowerem wodnym, katamaranem, oferują swoje skarby miłośnikom natury, wędkarzom i ornitologom. Zbiornik wodny Siemianówka jeden z największych sztucznych zbiorników, utworzony na rzece Narew. Latem odbywają się tu zawody windsurfingowe i mistrzostwa jachtów kabinowych. W Starym Dworze znajduje się m.in. kąpielisko z plażą, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego, korty tenisowe, pole namiotowe i kempingowe, ścianka wspinaczkowa, amfiteatr, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona. Dziedzictwo kulturowe Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska oraz religie: prawosławna i katolicka stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. Bogactwem kulturowego pogranicza są obiekty sakralne: cerkwie parafialne, cmentarne, kościoły, przydrożne kapliczki i krzyże. Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w regionie jest XVIII-wieczny kościół w Narwi. Świątynie prawosławne cechuje duża różnorodność stylów i form architektonicznych. Wiele jest cerkwi drewnianych, które pomalowane w pastelowych kolorach, niejednokrotnie oświetlone wieczorem, zachwycają swoją architekturą. W krajobrazie często możemy spotkać inne obiekty kultu religijnego: krzyże i kapliczki. W regionie występują cmentarze różnych wyznań i religii, stare, nieczynne (tzw. choleryczne) oraz współczesne. Na wielu z nich zachowały się zabytkowe, wykonane z kamienia nagrobki lub wysokie krzyże. Na cmentarzach prawosławnych krzyże udekorowane są białymi ręcznikami lub kolorowymi wstążkami. W wielu wsiach regionu Puszczy Białowieskiej zachowała się tradycyjna, drewniana architektura domów, której nie spotkamy w innych częściach Polski. Domy mieszkalne, a w szczególności okna, naroża ścian i ganków, mozaikowe szczyty, są bogato zdobione ornamentami snycerskimi, natomiast okna mają drewniane, kolorowe okiennice. Takie budownictwo można zobaczyć m.in. w Krainie Otwartych Okiennic: Trześciance, Puchłach i Socach. Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Półmaraton Hajnowski w Hajnówce, Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową Z wiejskiego podwórza w Czeremsze, Jarmark Żubra w Hajnówce, Noc Kupały w Białowieży, Na Iwana na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych, Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko w Hajnówce, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep (Hajnówka, Białowieża, Narewka, Kleszczele, Czeremcha), Biesiada Weselna w Hajnówce, Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Puszcza Białowieska + Hajnówka 10 Katalog Produktów Turystycznych 11

8 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Puszcza Knyszyńska to jeden z największych i najpiękniejszych kompleksów leśnych w kraju. Ów wiekowy las kryje w sobie wiele skarbów te skarby to przyroda, zabytki i historia. Aby je chronić, w 1988 r. powołano Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. W pobliżu supraskiego monasteru w zabytkowym Białym Dworku, obecnie nazywanym Domem Staromiejskim mieści się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, a wraz z nią punkt informacji turystycznej oraz sale muzealne akcentu przyrodniczo- etnograficznego. Ciekawie zaaranżowane wystawy przyciągają pasjonatów przyrody i nie tylko. Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice Na obszarze ha parku krajobrazowego można podziwiać bory sosnowe i sosnowo-świerkowe, rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz dziedzictwo kulturowe dawnych kresów. Nazwa puszczy pochodzi od położonego na jej obszarze Knyszyna, miasta, które w XVI w. upodobał sobie król Zygmunt August. Stąd wyruszał na polowania okolicznych lasach. Atrakcję Puszczy Kny- Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 12 Katalog Produktów Turystycznych 13

9 szyńskiej tworzą strzeliste tutejsze sosny, które w przeszłości wykorzystywane były do budowy okrętów żaglowych i w związku z tym zyskały miano masztowych. Puszcza odznacza się niezwykłym bogactwem, miejscami przywodząc na myśl las pierwotny. Jego charakter wiązał się między innymi z działalnością lodowca. Stąd występująca tu urozmaicona rzeźba terenu. Supraśl (dawna nazwa Sprząśla) to główna rzeka parku, która spina wszystkie drobniejsze cieki, tworząc raj dla kajakarzy. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaskakuje także różnorodnością zwierząt. Nie każdy wie, że właśnie tu żyje wolnościowe stado żubrów, liczące obecnie ponad 100 sztuk. W leśnych ostępach kryją się chronione rysie i wilki. Zachwyca puszczański świat ptaków z unikatowym orłem bielikiem. Walory przyrodnicze parku przybliżają obiekty edukacji leśnej: Arboretum w Kopnej Górze oraz Silvarium w Poczopku (z Galerią na skraju puszcz ). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wyznakowane ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, konne, samochodowe. Warto odwiedzić rezerwat leśno- -archeologiczny Krzemianka. Wiele wrażeń dostarcza Szlak Rękodzieła Ludowego a tam warsztaty tkactwa dwuosnowowego, garncarstwa, kowalstwa, łyżkarstwa, rzeźbiarstwa. Więcej informacji na stronie internetowej: Urokliwe miejscowości z rejonu parku odznaczają się niezwykłą spuścizną pogranicza, wynikającą z wielokulturowości omawianego zakątka Polski. Zamieszkiwali tu i zamieszkują wyznawcy różnych religii, reprezentanci różnych narodowości. Na terenie parku zachwyca tradycyjna drewniana zabudowa puszczańskich wsi i miasteczek, zabytki sakralne, a wśród nich kapliczki na tzw. świętych sosnach, a także muzułmańskie świątynie - meczety i tatarskie cmentarze - Mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Tu prowadzi Podlaski Szlak Tatarski. Są to tereny nadane w XVII w. polskim Tatarom, przez króla Jana Sobieskiego. Do dziś mieszkają tam Tatarzy, którzy kontynuują tradycje swoich przodków, odprawiają religijne ceremonie w meczetach oraz częstują tatarskimi smakołykami. Odkryj Białystok Białystok to fascynująca opowieść. Niegdyś miasto prywatne polskie, później stolica obwodu w carskiej Rosji, następnie prężny ośrodek włókienniczy. Białystok słynie z młodej sceny tanecznej, dynamicznie rozwijającej się filharmonii i coraz bogatszej oferty festiwalowej. Komfortowo zaprojektowany Rynek Kościuszki, ulica Lipowa i otoczenie Pałacu Branickich czekają na przyjęcie turystów. Dzięki peryferyjnemu położeniu, na styku Wschodu z Zachodem, Białystok stał się miastem wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Tutaj na jednym podwórku, we względnej harmonii, żyli obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i Żydzi, którzy do II wojny światowej stanowili blisko połowę mieszkańców miasta. Wojna przyniosła spustoszenie i do dziś w Białymstoku przetrwałyjedynie nieliczne ślady żydowskiej kultury, o której pamiętamy m.in. dzięki Festiwalowi Kultury Żydowskiej Zachor kolor i dźwięk. Ducha Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 14 Katalog Produktów Turystycznych 15

10 wielokulturowego Białegostoku przybliża Szlak esperanto i wielu kultur. Natomiast Szlak białostockich świątyń pokazuje różnorodność religijną białostoczan. Tutaj znajduje się największa świątynia prawosławna w Polsce cerkiew św. Ducha, a kościół św. Rocha uważanyjest za jeden z najciekawszych architektonicznie budynków sakralnych XX wieku w Polsce. Z powodu zawieruchy wojennej Białystok nie jest już, jak kiedyś, włókienniczym imperium. A trzeba przyznać, że majątki i sukcesy białostockich fabrykantów były naprawdę imponujące. Swoimi wyrobami podbijali świat, ale, niestety, nie zdołali oprzeć się niszczycielskiej sile okupantów. W mieście pozostawili po sobie świadectwo. Dziś ślady wielkich fortun widzimy w fabrykanckich pałacykach i dworkach oraz ich zakładach. Budynki zmieniły swoje funkcje, ale przypominają o włókienniczym prosperity XIX i początków XX wieku. Można je zobaczyć na Szlaku białostockich fabrykantów. Białystok to także urok drewnianej architektury. Szlak architektury drewnianej ukazuje pozostałości architektury drewnianej XIX i XX w. Zachowały się tu drewniane domy na Bojarach i w okolicach dawnej żydowskiej dzielnicy Chanajki, a także pojedynczo porozrzucane w różnych zakątkach miasta. Miasto to ludzie! A ludzie Białegostoku to Jan Klemens Branicki hetman wielki koronny i jego małżonka Izabela z Poniatowskich. Ta para nadała niepowtarzalny charakter miastu a budowle z czasów, kiedy Ród Branickich herbu Gryf władał Białymstokiem, można podziwiać wędrując Szlakiem rodu Branickich. Białystok to także Ludwik Zamenhof twórca międzynarodowego języka esperanto, Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Max Weber malarz, Jerzy Maksymiuk dyrygent i kompozytor, Paweł Małaszyński aktor i muzyk, Tomasz Bagiński grafik nominowany do Oscara, Agnieszka Maciąg, Monika Dryl i wielu innych ze świata polityki, sztuki i kultury, których znamy i cenimy. Współczesny Białystok zasłużył na miano polskiej stolicy tańca i nieszablonowych festiwali! Warto tu być podczas imprezy tanecznej Over The Top, Festiwalu Kalejdoskop, Free Mind Festival, Festiwalu Muzyki i Tańca Białystok Miasto Młodych czy w trakcie Up To Date Festival, nie wspominając już o Podlaskiej Oktawie Kultur i Festiwalu Pozytywne Wibracje. Więcej na: Tykocin perła baroku Zabytkowe, blisko 600-letnie miasto jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej. Tykocin to jeden z największych przedwojennych ośrodków kultury żydowskiej w Polsce. Warto zobaczyć tu: barokowy Kościół Trójcy Przenajświętszej ( ), barokową Wielka Synagogę z 1642 r. i Dom Talmudyczny, w których wnętrzach znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, Duży Rynek z okresu lokacji miasta, otoczony zabytkową, bogato zdobioną, niską zabudową, sięgającą XVIII w., pomnik Stefana Czarnieckiego z 1763 r., Zespół Klasztorny Bernardynów ( ), Zamek z XVI w. (odbudowany), cmentarz żydowski (1522 r.). Supraśl perła Puszczy Knyszyńskiej Supraśl powstał dokładnie w 1500 roku. Założyli go przybyli z pobliskiego Gródka mnisi św. Bazylego, którzy nie chcieli już dłużej przebywać w przeludnionej osadzie przy dworze Chodkiewiczów. Legenda spisana przez zakonników w XVIII w. głosi, że bracia puścili na wody Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymał się w miejscu najbardziej dogodnym. Tam mieli wybudować klasztor. W ten sposób właściciel puszczy porastającej okolice wspomnianego Gródka, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz, wyraził zgodę na założenie w swoich dobrach klasztoru o tradycjach grecko-rusko-bizantyjskich. Rozpoczęto budowę zespołu klasztornego hołdującego ideom pojednania między prawosławiem a katolicyzmem. Przez trzysta lat klasztor stanowił fundament rozwoju miejscowości zarówno pod względem kulturowym, jak i gospodarczym. Należał do prawosławnych (mnisi św. Bazylego) i katolików (bazylianie, salezjanie). W 1696 r. powstała Supraska Oficyna Wydawnicza oo. Bazylianów, w której drukowano księgi liturgiczne i świeckie pisane w języku polskim, łacińskim i słowiańskim. Tu pierwszy raz wydano Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego, polskie tłumaczenia Podróży Guliwera Jonathana Swifta, Cyda Pierre a Corneille a. Obecnie w Pałacu Opatów znajduje się Muzeum Ikon interaktywna galeria sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa Dziś Supraśl liczy ok mieszkańców. Jego atrakcyjne położenie w samym środku Puszczy Knyszyńskiej, stanowiącej jednocześnie obszar Zielonych Płuc Polski, Natury 2000 i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej sprawiło, że Supraśl od 2002 roku może się poszczycić statusem uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Tradycje uzdrowiskowe i letniskowe sięgają czasów międzywojnia, kiedy istniało tu sanatorium przeciwgruźlicze. W Uzdrowisku Supraśl prowadzone są liczne inwestycji związane z budową nowych ośrodków SPA, terapeutycznych i hotelowych wzbogacające bazę turystyczno-zabiegową. Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 16 Katalog Produktów Turystycznych 17

11 Dolina Biebrzy Jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo. Znajdują się tu ostatnie w Europie Środkowej i Zachodniej, tak rozległe i prawie niezmienione torfowiska z różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Miłośnicy turystyki przyrodniczej mogą podziwiać unikalną faunę i florę podczas wycieczek pieszych i rowerowych oraz na specjalnych ścieżkach edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wiosenne rozlewiska Biebrzy stanowią cel przyjazdów setek ornitologów z całej Europy, można wtedy podziwiać około 280 gatunków ptaków, z czego 180 lęgowych. Swoje siedliska mają tu m.in. orliki, błotniaki, wodniczka, dubelt, bekasik, batalion, czapla siwa, bocian czarny. Bagna Biebrzańskie są jednocześnie największą w kraju osto- Dolina Biebrzy 18 Katalog Produktów Turystycznych 19

12 ją populacji łosia liczącej ponad 600 sztuk. Wszystkie te walory przyrodnicze można podziwiać podczas spływu Biebrzą tratwami i kajakami, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla osób pragnących aktywnie spędzić wolny czas, sprawdzić swoje siły i umiejętności nawigacji. Jest to doskonały sposób na zobaczenie z bliska piękna przyrody rzeki Biebrza, ale także Kumiałki, Olszanki, które również kuszą swymi atrakcjami turystów. Specyficzny klimat terenów to nie tylko wspaniała przyroda, ale także miasteczka i wsie z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, świadczące o bogatej historii regionu. Na naszym terenie zachowały się liczne jeszcze przykłady charakterystycznego drewnianego budownictwa mieszkalnego z oryginalnymi elementami zdobniczymi mającymi delikatne wpływy orientalne, tatarskie i żydowskie. Stare drewniane budynki oraz przydrożne krzyże i kapliczki podkreślają odrębność kulturową regionu, zachwycają i przyciągają turystów oraz poszukiwaczy dawnej wsi podlaskiej. Każda gmina ma na swoim obszarze wiele zabytkowych obiektów godnych obejrzenia. Najcenniejsze to: kościół pw. św. Anny w Starej Kamiennej, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Giełczynie, kościół pw. św. Mateusza w Jaminach, drewniany młyn z początku XX w. w Rudce. Pisankarstwo, tkactwo, hafciarstwo, plecionkarstwo, rzeźbiarstwo i pieczenie obrzędowych wypieków to ciągle żywe tradycje, które są kultywowane do dzisiaj. W Muzeum Lipskiej Pisanki można podziwiać słynne lipskie pisanki wielkanocne o niepowtarzalnym wzorze, a osoby zainteresowane mogą samodzielnie wykonać pisankę pod okiem lipskich artystek. Region Doliny Biebrzy to także ciągle żywe tradycje tkania dywanów dwuosnowowych. Tradycje tej archaicznej i prawie zapomnianej w Europie techniki tkackiej kontynuuje się w Izbie Tkactwa Regionalnego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Można tam nie tylko podziwiać kolekcję janowskich tkanin dwuosnowowych, które trafiły do muzeów i galerii w kraju i za granicą, lecz także poznać sposób wykonywania dywanów. Dolina Biebrzy 20 Katalog Produktów Turystycznych 21

13 Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne to filary, na których opiera się rozwój gmin. Produkt regionalny był zawsze atrakcyjny dla turystów. Żywność regionalna i lokalna, wytwarzana w specyficzny sposób, tradycyjnymi metodami i według dawnych receptur, cieszy się coraz większym uznaniem konsumentów. Podnosi wartość regionu, przyciąga gości i inwestorów. Można tu znaleźć restauracje serwujące lokalne specjały czy gospodarstwa agroturystyczne mające w jadłospisie potrawy regionalnej kuchni, które cieszą się największym uznaniem turystów. Turyści znajdą wiele atrakcyjnych produktów: miody nek- ta- rowe i spadziowe, chlebek na tataraku, ser Klinek dąbrowiecki, kartacze goniądzkie, sękacz suchowolski, żurawinę biebrzańską. Ich niepowtarzalna, specyficzna jakość jest związana z warunkami klimatycznymi, tradycją, dziedzictwem kulturowym. To tu można spróbować oryginalnego sera korycińskiego swojskiego, który otrzymał Perłę w konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo, czy poznać metodę wyrobu obrzędowego pieczywa korowaja weselnego w Lipsku. Zróżnicowane tereny sprawiają, że zarówno latem, jak i zimą, gminy mają do zaoferowania wiele atrakcji turystom lubiącym przyrodę, spokój i ciszę, a także aktywny wypoczynek. Położenie w dolinie rzeki Biebrza, unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze, czyste powietrze, bogata przeszłość, szeroka gama zabytków architektury drewnianej, zachowana do dziś niepowtarzalna różnorodność kulturowa regionu czynią obszar atrakcyjny turystycznie. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby Augustów Niewiele jest już obszarów w Polsce, a nawet w Europie, gdzie zachowały się czyste wody rzek i jezior w otoczeniu puszczańskich lasów, dużych kompleksów bagien z naturalną fauną i florą. Takim obszarem są właśnie okolice Augustowa. Niewątpliwym walorem jest położenie miasta w sąsiedztwie parków i rezerwatów przyrody. Duża liczba jezior i rzek połączonych Kanałem Augustowskim tworzy niepowtarzalne warunki dla miłośników uprawiania bez ograniczeń wszelkich sportów wodnych. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby Kanał Augustowski Kanał Augustowski był największą inwestycją Królestwa Polskiego XIX wieku. Całkowita długość kanału wynosi ok. 103 km. Na odcinku tym wybudowano 18 śluz, z czego czternaście obecnie znajduje się po polskiej stronie, jedna w pasie 22 Katalog Produktów Turystycznych 23

14 granicznym i trzy po stronie białoruskiej. Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą od 0,8 do 9,80 m. Im większa różnica, tym bardziej skomplikowaną śluzę trzeba było wybudować. Narty wodne Jedną z największych atrakcji Augustowa jest pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy wodnych. Jego długość wynosi 740 m., a maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć 58 km/h. Statkiem, katamaranem i gondolami Organizatorzy proponują rejsy w najpiękniejsze zakątki Puszczy Augustowskiej. Odbywają się one po jeziorach augustowskich i Kanale Augustowskim. Szczególnie polecamy rejsy w Dolinę Rospudy i do sanktuarium w Studzienicznej. Rowerem, pieszo, kajakiem, konno... Przez Puszczę Augustowską prowadzą dobrze oznakowane szlaki turystyczne. Pokonać je można pieszo, na rowerze lub samochodem, oczywiście na trasach udostępnionych dla ruchu publicznego. Dużą atrakcją są spływy kajakowe od jednodniowych do dwutygodniowych. Można poznać nie tylko szlak czarnej Hańczy i Kanału Augustow- skiego, ale i Rospudy oraz Blizny. Najciekawszym wśród ofert oraz najchętniej uczęszczanym szlakiem wodnym jest linia Kanału Augustowskiego. Na całej trasie kanału znajdują się liczne stanice wodne. Na uprawianie jeździectwa nie ma złej ani nieodpowiedniej pogody czy pory roku. Szlak Konny Puszczy Augustowskiej stanowi ciąg dróg i ścieżek o łącznej długości 246 km, przeznaczonych do jazdy konnej wierzchem. Augustowszczyzna zimą Zimą gruba warstwa lodu na augustowskich jeziorach stwarza d o s k o n a ł e warunki do uprawiania łyżwiarstwa i żeglowania na bojerach. Niezliczone drogi leśne znakomicie nadają się do urządzania kuligów lub uprawiania narciarstwa biegowego, a okoliczne jeziora pełne ryb przez okrągły rok wabią do Augustowa miłośników wędkowania. Imprezy cykliczne Wypełniony po brzegi kalendarz imprez sportowo-kulturalnych, odbywających się co roku w Augustowie, gwarantuje moc wrażeń wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym. Latem na plaży miejskiej i augustowskich błoniach odbywają się festyny, pokazy, konkursy, koncerty czołowych gwiazd polskiej estrady. Najbardziej znaną imprezą kojarzoną z miastem jest: Co ma pływać nie utonie widowiskowa impreza augustowskiego lata Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym. Po zdrowie do Augustowa O cudownych właściwościach augustowskiego powietrza wiedziano już w latach dwudziestych XX wieku, kiedy Augustów był jedną z najpopularniejszych miejscowości zdrojowych, znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą. Specyficzny mikroklimat oraz wysokiej jakości złoża borowiny stwarzają idealne warunki do leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń. Sanatorium Budowlani oferuje kuracjuszom liczne zabiegi. Po stwierdzeniu, że walory miasta mają charakter uzdrowiskowy, w 1968 roku rozpoczęto pierwsze odwierty głębinowe, odkrywając pokłady wody zdrojowej. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 24 Katalog Produktów Turystycznych 25

15 Woda Augustowianka wydobywana jest z jednego z najgłębszych ujęć w Polsce (482 m), z samego serca Puszczy Augustowskiej. Suwalszczyzna Suwalszczyzna leży na północno-wschodnim krańcu Polski. Kraina zachwyca bogactwem krajobrazu, jezior, rzek, strumieni, łagodnych wzgórz, bagien, lasów, łąk i pól uprawnych. W środkowej części tego regionu leży największe spośród wszystkich suwalskich jezior Wigry. Wydaje się ono trwać tutaj niezmiennie od tysiącleci, podobnie jak zasilająca je rzeka Czarna Hańcza, która toczy swoje wody przez całą Suwalszczyznę. Suwalszczyznę ukształtował skandynawski lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia, kilkanaście tysięcy lat temu. Wigierski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy zajmuje obecnie powierzchnię ha. Park jest celem wędrówek turystów, którzy mogą korzystać z wielu oznakowanych szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Towarzyszy im niezbędna infrastruktura. W miejscach, gdzie szlaki prowadzą przez cenne i łatwe do zniszczenia ekosystemy bagienne, zbudowane są drewniane kładki, mostki i pomosty. Liczne wieże widokowe pozwalają na podzi- wianie wspaniałego krajobrazu. Na spragnionych odpoczynku podczas długiej wędrówki czekają zadaszone miejsca ze stołem i ławami. Zespół poklasztorny w Wigrach W 1667 roku król Jan Kazimierz ufundował na wyspie jeziora Wigry klasztor kamedulski. Kościół i klasztor zostały zbudowane w stylu barokowym. Po upadku Rzeczypospolitej zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia Wigier. Do pierwszej wojny światowej przetrwał kościół i budynek plebanii. W czasie działań wojennych został zniszczony. W 1946 roku rozpoczęto odbudowę kościoła, a następnie rekonstrukcję klasztoru. Sylweta zespołu wpisana w krajobraz jeziora Wigry stała się rozpoznawalnym znakiem Suwalszczyzny. Obecnie na terenie klasztoru funkcjonuje Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Znajdują się tu pamiątki po papieżu Janie Pawle II, który wypoczywał na Wigrach w 1999 roku. Muzeum Wigier w Starym Folwarku Poznać tu można jezioro Wigry od głębin i żyjących w nich organizmów, aż po świat przyrody nad jego brzegami, także poprzez filmy i prezentacje multimedialne. Muzeum jest także ośrodkiem edukacyjnym, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Latem można skorzystać z 9-osobowej łodzi z przeszklonym dnem Leptodora II, z której podglądać można podwodny świat jeziora Wigry. Wigierska Kolej Wąskotorowa Wigierska Kolej Wąskotorowa w Płocicznie jest jedną z większych atrakcji turystycznych regionu. Jej szlak wiedzie przez Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską. W najatrakcyjniejszych miejscach trasy kolejki urządzone są przystanki widokowe. Jest tu również Muzeum Kolejki, w którym zgromadzono rzadkie eksponaty związane z kolejnictwem wąskotorowym. Suwalski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Park obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (108,5 m). Powierzchnia parku wynosi 6284 ha. We wsi Malesowizna-Turtul mieści się dyrekcja parku. W pobliżu rzeki Czarna Hańcza znajdują się ruiny młyna wodnego z ubiegłego wieku. Na skarpie stanowiącej krawędź rynnowej doliny Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 26 Katalog Produktów Turystycznych 27

16 Czarnej Hańczy usytuowany jest punkt widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok na staw turtulski. Jezioro Hańcza Akwen ten jest najgłębszym w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim (108,5 m). W jego wodach można schować 30-piętrowy wieżowiec, czyli głębina sięga poziomu tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z okolic jeziora rozpoczyna swój bieg rzeka Czarna Hańcza. Szelment Nowoczesny kompleks Wojewódzkiego Ośrodka Sportów i Rekreacji zapewniający dostęp do wszelkich form turystyki aktywnej i uprawiania sportów zimowych. Na Górze Jesionowej zbudowano wyciągi narciarskie i trasę snowboardową. W ośrodku znajduje się również baza noclegowa i gastronomiczna. Podominikański zespół w Sejnach Dziś to najcenniejszy zabytek architektury na Suwalszczyźnie. Kościół powstał pierwotnie jako budowla gotycka na początku XVII wieku, ostatecznie po przebudowie w 2. połowie XVIII wieku uzyskał formę późnobarokową. Monumentalny klasztor z cylindrycznymi basztami w narożach przypomina nieco zamek. Założenie pierwotnie o formach nawiązujących do renesansu ma barokowe akcenty w postaci hełmów baszt. Krasnogruda Miłosza Dwór Eysymontów w Krasnogrudzie związany jest z postacią wybitnego poety uhonorowanego nagrodą Nobla Czesława Miłosza. Czesław Miłosz w Krasnogrudzie nad jeziorem Hołny spędzał wakacje w latach szkolnych i uniwersyteckich. W Krasnogrudzie działa Ośrodek Małych Ojczyzn Europy Środkowowschodniej pod patronatem Ośrodka Pogranicze sztuk, kultur, narodów i Fundacji Pogranicze. W Krasnogrudzie i jej okolicach na odwiedzających czeka baza turystyczna i noclegowa o zróżnicowanym standardzie. Osada Jaćwiesko-Pruska w Oszkiniach W miejscowości Oszkinie koło Puńska, miejscu, w którym dawni mieszkańcy tych terenów Jaćwingowie i Prusowie odprawiali rytualne obrzędy, powstała osada Jaćwiesko-Pruska. Znajduje się tu kamienno- -drewniany kompleks odwzorowujący dawny gród Jaćwingów Bałtów. Można się tu przenieść w czasie i przestrzeni, zobaczyć i poczuć, jak żyli Jaćwingowie. Giby P o ł u d n i o w ą część gminy Giby zajmują malownicze obszary Puszczy Augustowskiej, zachodnia i środkowa część stanowi strefę ochronną Wigierskiego Parku Narodowego. Walory turystyczne Gminy Giby to przede wszystkim naturalna przyroda: 29 jezior w większości otoczonych lasami (największe to: Pomorze 295,4 ha, Zelwa 103,7 ha i Gieret 67,3 ha). Z pół- Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 28 Katalog Produktów Turystycznych 29

17 6. edycja Suwałki Blues Festival lipca dni koncertów na 5 scenach w klimatycznym parku i centrum starego miasta: nocnego zachodu na południowy wschód teren gminy przecina dolina rzeki Czarnej Hańczy. Inną bardzo malowniczą rzeką jest dopływ Czarnej Hańczy Marycha. Szlakami tych rzek organizuje się wiele spływów kajakowych. Na samym obrzeżu Gib, jest ustawiony pomnik głazowisko dla uczczenia ofiar obławy lipcowej, dokonanej w 1945 roku przez NKWD. Jego projekt wykonał wybitny twórca Andrzej Strumiłło. Do najciekawszych zabytków gminy Giby należą: Molenna Staroobrzędowców z 1912 r. obecnie Kościół p.w. Św. Anny w Gibach, przeniesiona z Pogorzelca w 1982 r., pozostałości cmentarzy Staroobrzędowców w Pogorzelcu, Wierśniach, Białogórach. koncerty plenerowe na dwóch scenach głównych wstęp wolny koncerty towarzyszące na trzech małych scenach wstęp wolny wieczorne koncerty klubowe i jam session, liczne imprezy towarzyszące W poprzednich edycjach festiwalu grali: Joe Bonamassa (USA), Ten Years After (UK), Canned Heat (USA), Mick Taylor Band (UK), The Blues Band (UK), Ana Popovic Band (SR/NL), Glenn Hughes (UK), The Yardbirds (UK), Jeremy Spencer (UK), Julian Sas (NL) Buddy Whittington Band (USA), Super Chikan (USA), Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers (USA), B. B. & The Blues Shacks (DE), Jarle Bernhoft & Knut Reiersrud Band (NO), Trampled Under Foot (USA), Innes Sibun Band (UK), Spoonful Of Blues (NO), The Road Band (LT), Dżem (PL), Nocna Zmiana Bluesa (PL), Martyna Jakubowicz (PL), Shakin Dudi (PL), TSA (PL) i wielu innych 30 Katalog Produktów Turystycznych Jeremy Spencer, 2008 Joe Bonamassa, 2009 Ten Years After, 2009 Canned Heat, 2010 Ana Popovic, 2011 The Blues Band, 2011 The Yardbirds, 2012 Glenn Hughes, 2012

18 W Krainie EGO poznasz smak przygody Kraina EGO (Ełk Gołdap Olecko) położona jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim na obszarze Zielonych Płuc Polski. Tworzą ją trzy mazurskie powiaty: ełcki, gołdapski i olecki. Największym atutem Subregionu EGO jest przyroda. Region ten jest znany ze swych wyjątkowych walorów turystycznych. Ełk + Gołdap + Olecko Ełk + Gołdap + Olecko Kraina EGO to uroczy, malowniczy region. Ten, kto się o tym jeszcze nie przekonał, powinien zrobić to jak najszybciej. Będąc tu nie można oprzeć się pokusie uwiecznienia jej na fotografiach. Wędkarz odnajdzie tu jeziora pełne ryb, rowerzysta atrakcyjne ścieżki rowerowe, 32 Katalog Produktów Turystycznych 33

19 wielbiciel pysz- nych potraw restauracje ser- wujące wykwintne dania. Tu turysta może przemierzyć ścieżki Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej. Kraina EGO to z pewnością jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można spróbować ekstremalnej formy wypoczynku survivalu, czyli sztuki przetrwania. W ten sposób można poznać smak prawdziwej przygo- dy. Ten, kto zdecydu- je się odwiedzić EGO, spędzi tu czas aktywnie i przyjemnie. Podczas jazdy konnej urozmaiconymi zakątkami Ełku turysta będzie podziwiać otaczającą przyrodę. Znakomitym miejscem d o czynnego wypoczynku jest również Piękna Góra w pobliżu Gołdapi. Tu turysta może skorzystać z wyciągów i tras narciarskich o różnym stopniu trudności lub uprawiać narciarstwo biegowe. Niewątpliwie okolice Olecka także ku- szą licznymi pomysłami na spędzenie wolnego czasu. Jedną z najcie- kawszych form są spływy kajakowe, cieszące się dużą popularnością. Dobrą propozy- cją na wypoczynek jest nordic wal- king trasami Krainy EGO. Spacerując ścieżkami Krainy EGO bądź wędrując po lesie, można spotkać sympa- tyczną wiewiórkę. Prowadzi ona aktywny tryb życia, niesie ze sobą entuzjazm i radość oraz chęć poznania przyrody. Dlatego też wiewiórka jest symbolem i maskotką naszego regionu. Pojawia się wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Warto odwiedzić Krainę EGO, by zasmakować w mazurskich przygodach oraz poznać jej walory i atrakcje. Zapraszamy także do wirtualnej Krainy EGO www. egoturystyka.pl. Portal turystyczny to przydatne źródło informacji o Krainie EGO regionie Mazur. Z tej skarbnicy wiedzy mogą korzystać turyści, pasjonaci przyrody oraz mieszkańcy powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. W portalu odnajdziemy informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie. Ciekawym jego elementem jest przedstawienie najważniejszych obiektów turystycznych w technologii 3D oraz aplikacje mp3 audioprzewodniki do pobrania bezpośrednio ze strony. Pliki te można umieścić w odtwarzaczu mp3 lub telefonie komórkowym. Na nagraniach usłyszymy głos lektora, który opowiada nam ciekawe historie o zabytkach i zakątkach Krainy EGO. Przygotowując się do czynnego wypoczynku, możemy znaleźć na portalu interaktywną mapę Kra- iny EGO oraz opis szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych, zawierający dokładny przebieg i stopień trudności wybranej przez nas trasy. Turyści znajdą tam również sugestie, gdzie warto zboczyć ze szlaku, by zobaczyć coś interesującego. Na stronie znajduje się także baza informacji teleadresowych o instytucjach, obiektach turystycznych i okołoturystycznych. Odwiedzający portal www. egoturystyka.pl mogą odbyć wirtualny spacer po najciekawszych zakątkach Krainy EGO. Warto też skorzystać z propozycji zamieszczonej na stronie i wybrać się na wycieczkę po powiatach bądź na spacer po Ełku, Gołdapi czy Olecku. Z pewnością z wirtualnym przewodnikiem po Krainie EGO łatwiej zaplanować swój pobyt w tej niezwykle magicznej części Polski. Zapraszamy na Ełk + Gołdap + Olecko 34 Katalog Produktów Turystycznych 35

20 Wielkie Jeziora Mazurskie Mazury to Cud Natury to wiedzą już chyba wszyscy. Ziemia piska, czyli Mazury Południowe, to właśnie wrota, za którymi znajduje się jedna z najpiękniejszych krain w Polsce. Witająca turystów Puszcza Piska jest największym kompleksem leśnym w Polsce i drugim co do wielkości w Europie. Tu znajduje się większa część jeziora Śniardwy, największego akwenu w Polsce, zwanego też mazurskim morzem. Śniardwy połączone są z jeziorem Roś, najdłuższym mazurskim kanałem Jeglińskim. Dla przybywających drogą wodną przez Narew i Pisę to początek przygody w Krainie Tysiąca Jezior. Na Mazurach Południowych znajduje się również Jezioro Nidzkie, jedno z najdłuższych na całych Mazurach, z 13 wyspami, rezerwatami i wioskami, w których zatrzymał się czas. Aktywny turysta, który docenia piękno przyrody, nie będzie zawiedziony. Liczne szlaki rowerowe, kajakowe, piesze, szkoły żeglarskie i windsurfingowe, porty jachtowe, stanice wodne, stadniny koni, zabytki oraz imprezy z pewnością sprawią, że pobyt na Mazu- rach Południowych okaże się fantastyczną przygodą i niezapomnianym wspomnieniem. Pomogą w tym gościnni gospodarze, którzy przez cały rok oferują znakomitą bazę nocle- gową o r a z wyśmienitą domową kuchnię. Słońce, woda, wiatr, przygoda czyli jak zostać żeglarzem Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest najodpowiedniejszym miejscem, by nauczyć się żeglować. Żagle to nie tylko sport, lecz pasja i styl życia. Aby opanować tę sztukę, można skorzystać ze szkoleń Wielkie Jeziora Mazurskie 36 Katalog Produktów Turystycznych 37

Ruch turystyczny w 2011 roku w poszczególnych obszarach województwa podlaskiego

Ruch turystyczny w 2011 roku w poszczególnych obszarach województwa podlaskiego RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2011 ROKU W 2011 roku województwo podlaskie odwiedziło około 804394 turystów. Poniżej w tabeli 1, podane są przybliżone dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ Programy wycieczek jednodniowych (7-8 godzinnych) 5:52 wyjazd z Białegostoku pociągiem REGIO 8:11 przyjazd do Suwałk wycieczka 17:28 wyjazd z Suwałk pociągiem REGIO 19:37 przyjazd

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne 2015-06-01 13:20:37

Atrakcje turystyczne 2015-06-01 13:20:37 Atrakcje turystyczne 2015-06-01 13:20:37 2 Region słynie z rozległych obszarów dzikiej przyrody. Do dzisiaj zachowały się w województwie podlaskim naturalne krajobrazy, puszcze i lasy, jeziora oraz doliny

Bardziej szczegółowo

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim

Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Cennik działek rolnych - osada nad jeziorem Zaleckim Nr Powierzchnia w m2 Cena zł / m 2 Cena łączna w zł Status 25/4 3002 59,0 177 118 dostępna 25/5 3002 59,0 177 118 dostępna 25/6 3002 59,0 177 118 dostępna

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure. Mrągowo, kraina Częstochowa 1000 jezior,

Hotel Mercure. Mrągowo, kraina Częstochowa 1000 jezior, MRĄGOWO CZĘSTOCHOWA RESORT CENTRUM & SPA**** Mrągowo, kraina Częstochowa 1000 jezior, spokoju duchowa i dziewiczej stolica przyrody Polski. Miasto, w którego samym jasnogórskie sercu Mazur. sanktuarium

Bardziej szczegółowo

Rola czystego ekologicznie obszaru północno-wschodniej Polski. Katarzyna Borkowska, Alicja Gosiewska

Rola czystego ekologicznie obszaru północno-wschodniej Polski. Katarzyna Borkowska, Alicja Gosiewska Rola czystego ekologicznie obszaru północno-wschodniej Polski Katarzyna Borkowska, Alicja Gosiewska ZIELONE PŁUCA POLSKI EUROPY FORMY OCHRONY PRZYRODY POMYSŁ POMYSŁ PARKI NARODOWE PARKI KRAJOBRAZOWE REZERWATY

Bardziej szczegółowo

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień

TERMINY: maj, czerwiec, wrzesień MAZURY - TYSIĄC MOŻLIWOŚCI DLA AKTYWNYCH!! 4 dni Zapraszamy Was do krainy tysiąca jezior, gdzie na tle dziewiczej przyrody znajdziemy mnóstwo zabytków i atrakcji. Mazury to przede wszystkim piękne krajobrazy,

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie campingowo i caravaningowo Ilość dni: 3 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Czekają na Ciebie: rodzinne pola campingowe wyżywienie

Bardziej szczegółowo

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 ROKU W 2009 roku województwo podlaskie odwiedziło około 683657 turystów. Poniżej w tabeli 1, podane są przybliżone dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2010 ROKU

RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2010 ROKU RAPOTR STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2010 ROKU W 2010 roku województwo podlaskie odwiedziło około 715124 turystów. Poniżej w tabeli 1, podane są przybliżone dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

ACH MAZURY Stanica Mikołajki www.achmazury.pl

ACH MAZURY Stanica Mikołajki www.achmazury.pl ACH MAZURY Stanica Mikołajki ul. Leśna 1, 11-730 Mikołajki tel./fax: +48 87 421 60 22 e-mail: recepcja@achmazury.pl www.achmazury.pl www.achmazury.pl ACH MAZURY ACH MAZURY! JAK WY CUDNE... Mazury, to bez

Bardziej szczegółowo

Szlak Żubra. Dzień 1 Hajnówka

Szlak Żubra. Dzień 1 Hajnówka Dzień 1 Hajnówka bierze swój początek w Hajnówce bramie do Białowieży. W trakcie wędrówki przez to urokliwe miasteczko nadarzy się okazja do zwiedzenia prawosławnego Soboru Świętej Trójcy, z zachwycającym

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Kresowa Osada w Baszni Dolnej PIRWSZA WIOSKA TMATYZNA NA PODKARPAIU Kresowa Osada w Baszni Dolnej Na smakoszy galicyjskich tradycji gastronomicznych czeka z kolei dawna karczma wiejska, w której posmakować można Kresowego Jadła. W

Bardziej szczegółowo

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę.

Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Biuro turystyczne Travel proponuje niezapomnianą wycieczkę. Gmina Kolbudy Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Gminie Kolbudy podczas której zaprezentujemy jej walory turystyczne, przyrodnicze, kulturalne

Bardziej szczegółowo

Jesień w Białowieży Augustów na strzelnicy 17-18.10.2015 z grupą kuprzygodzie turystyka aktywna ( 2 dniowa wycieczka pieszo-strzelecka)

Jesień w Białowieży Augustów na strzelnicy 17-18.10.2015 z grupą kuprzygodzie turystyka aktywna ( 2 dniowa wycieczka pieszo-strzelecka) Jesień w Białowieży Augustów na strzelnicy 17-18.10.2015 z grupą kuprzygodzie turystyka aktywna ( 2 dniowa wycieczka pieszo-strzelecka) Zapraszam w jesienny weekend na wycieczkę po malowniczym Podlasiu.

Bardziej szczegółowo

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia.

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia. Północne wybrzeże Costa Blanca rozciąga się od Denii do Benidormu w południowowschodniej części Hiszpanii, czyli jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc, gdzie Morze Śródziemne i góry niemalże

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i kulinaria Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień, zima JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet proponujemy wszystkim poszukiwaczom

Bardziej szczegółowo

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl

W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl W Y P O C Z Y N E K w 11-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W TCZEWIE ul. Jana III Sobieskiego 10 tel/fax 58 5315644 e-mail ohp11.1@wp.pl NASZA OFERTA 40 miejsc noclegowych w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami

Bardziej szczegółowo

Zielona Szkoła. Straduń "'? 25.05.-28.05.2010.

Zielona Szkoła. Straduń '? 25.05.-28.05.2010. Zielona Szkoła Straduń "'? 25.05.-28.05.2010. Dzień I 9:00 - wyjazd wycieczki ze szkoły 11:00 - przyjazd do Smolarni - spotkanie z leśniczym i spacer ścieżką dydaktyczną po terenie Rezerwatu w Smolarni

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl).

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia pięknego hotelu Pałac Lucja w Zakrzowie (www.pałaclucja.pl). Nasz hotel to idealne miejsce na organizację m.in.: spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń oraz imprez

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Norwegia - w krainie fiordów

Norwegia - w krainie fiordów Norwegia - w krainie fiordów Opis Cena od: 5000 PLN Liczba dni: 8 dni Kraj: Norwegia Norwegia jest miejscem niezwykłym, w którym przyroda urzeka swoją nieskazitelnością i czystością. Wiele tam miejsc w

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Szlak Żubra. Dzień 1 Hajnówka

Szlak Żubra. Dzień 1 Hajnówka Dzień 1 Hajnówka bierze swój początek w Hajnówce bramie do Białowieży. W trakcie wędrówki przez to urokliwe miasteczko nadarzy się okazja do zwiedzenia prawosławnego Soboru Świętej Trójcy, z zachwycającym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE!

Ilość dni: 3 lub 5. Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie. Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Mazury Zachodnie i grzybobranie Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Ten pakiet jest idealny dla wszystkich miłośników grzybobrania.

Bardziej szczegółowo

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul.

17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 5 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 42 17-230 Białowieża, ul. Kolejowa- Wejmutka 17-200 Hajnówka, ul. Mapa aktywności organizacji pozarządowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, nad którymi nadzór sprawuje Starosta Lp. Nazwa organizacji Adres Tel./Fax E - mail 1. Towarzystwo Przyjaciół Białowieży

Bardziej szczegółowo

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK

Panorama Owińsk - pocysterski zespół klasztorny GMINA CZERWONAK Panorama Owińsk pocysterski zespół klasztorny GMIN CZERWONK Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 62004 Czerwonak tel. 061 654 42 04 Informacja tel. 061 654 42 01 Sekretariat Wójta www.czerwonak.pl email:

Bardziej szczegółowo

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów.

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Powiat Świdnicki Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Na terenie 743 km 2 mieszka prawie 160 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej

STUDIUM WYKONALNOŚCI. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej STUDIUM STUDIUM WYKONALNOŚCI Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Załącznik 9: Atrakcje turystyczne województwa podlaskiego w bezpośrednim otoczeniu Trasy rowerowej Trasy Rowerowe w Polsce

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska kliniska 20 21 O ośrodku Oferta edukacyjna Nadleśnictwo Kliniska położone jest w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego, w południowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka bazy:

Charakterystyka bazy: Czuwaj! Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino ma zaszczyt zaprosid środowiska (grupy zorganizowane) do wspólnego wypoczynku podczas obozu letniego w miesiącu lipcu w miejscowości Czerwonka

Bardziej szczegółowo

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej

Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej V V Jesteś zainteresowany przyszłością

Bardziej szczegółowo

Pensjonat. Dychów 66-624. Dychów 4

Pensjonat. Dychów 66-624. Dychów 4 Pensjonat 66-624 Dychów Dychów 4 Lokalizacja N 51 59 05 E 15 03 19. Odległość z pensjonatu: Warszawa 465 km Wrocław 215 km Zielona Góra 37 km Poznań 166 km Berlin 162 km Przejścia graniczne: Gubin(PL)

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: 19-300. Miejscowość, ulica, nr domu: Bartosze 3/1. Telefon kontaktowy: 870610 48 37 Telefon kom.: 602 484 490. www.ostoja.elk.com.

Kod pocztowy: 19-300. Miejscowość, ulica, nr domu: Bartosze 3/1. Telefon kontaktowy: 870610 48 37 Telefon kom.: 602 484 490. www.ostoja.elk.com. Nazwa: Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie ekologicznym: Gospodarstwo ekoturystyczne 1990 Kod pocztowy: 19-300 Poczta: Ełk Miejscowość, ulica, nr domu: Bartosze 3/1 Województwo: Powiat: Gmina: Warmińsko

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka zarabiania na wypoczynku Aleksandra Ruta Uniwersytet w Białymstoku 8 października 2015 r. Sztuka. zarabiania Sztuka (łac.ars, grec. techne) w starożytności i średniowieczu

Bardziej szczegółowo

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10

Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Bronisław Piskorz 37-523 Radawa 65 tel. (016) 622 30 10 Gospodarstwo prowadzi produkcję metodami ekologicznymi. Do dyspozycji gości 3 pokoje, łazienka, aneks kuchenny oraz salonik i świetlica w budynku

Bardziej szczegółowo

Na ryby Gminie Przytoczna

Na ryby Gminie Przytoczna Na ryby Pasjonaci wędkarstwa znajdą w Gminie Przytoczna idealne warunki dla swojego hobby. Wędkować może tu każdy, zarówno amator, jak i profesjonalista. Wędkowanie w naszej gminie zapewnia nie tylko odprężenie

Bardziej szczegółowo

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI

GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI GINĄCY GŁOS LUDU CZYLI O POTRZEBIE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Zadaniem każdego pokolenia jest zabezpieczenie i najpełniejsze poznanie dziedzictwa kulturowego swego narodu oraz wiarygodne udostępnienie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz, że... MIEJSKIE HISTORIE

Czy wiesz, że... MIEJSKIE HISTORIE Czy wiesz, że... MIEJSKIE HISTORIE MIASTO SUPER KOTA Czyste powietrze, zadbana starówka i prawdziwy raj dla spragnionych aktywnego wypoczynku. Malowniczo położone, porośnięte starymi lasami i słynnymi

Bardziej szczegółowo

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi

Wieczór Albański. Butrintit i Zamek Lekursi Wieczór Albański Specjalnie dla Państwa w każdą niedzielę odbywa się wieczór albański przy dźwiękach tradycyjnej polifonicznej muzyki. Cały wieczór to degustacja wspaniałych albańskich potraw oraz niezwykle

Bardziej szczegółowo

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje:

Czekają na Ciebie: Co będziecie robić? Zapraszamy na Mazury Zachodnie! Program 3-dniowy. Cena obejmuje: Mazury Zachodnie i gry terenowe Ilość dni: 3 lub 5 Obszar geograficzny: Mazury Zachodnie Pory roku: wiosna, lato, jesień JAK MAZURY TO TYLKO ZACHODNIE! Jeżeli chcesz aktywnie, kreatywnie i niezwykle ciekawie

Bardziej szczegółowo

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów.

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 2 dzień Przylot do stolicy Indii Delhi. Ten dzień poświęcimy na aklimatyzację i zapoznanie się z indyjskimi realiami. Udamy się

Bardziej szczegółowo

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY :

ATRACKJE TURYSTYCZNE BUKOWINY : BUKOWINA TATRZAŃSKA Bukowina Tatrzańska to piękna podhalańska miejscowość w województwie małopolskim,leżąca na wschód od Zakopanego,blisko granicy ze Słowacją. Z Bukowiny położonej na wysokości 860 do

Bardziej szczegółowo

Polski. Źr ódło: www.lodzianin.pl

Polski. Źr ódło: www.lodzianin.pl Wybieramy Polski 7 Nowych Cudów Wszyscy zachwycamy się 7 Cudami Świata, ale nie zapominajmy, że Polskie zabytki krajobrazy są równie imponujące! Wspólnie wybierzmy najpiękniejsze z nich: ódło: www.lodzianin.pl

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm

Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm Stowarzyszenie Klub Żeglarski Chełm Strona internetowa Klubu http://www.kzchelm.pl projekt i wykonanie: gawdzinski.com STRONA INTERNETOWA KLUBU jest miejscem promocji zarówno żeglarstwa w naszym regionie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM.

INFORMATOR POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM. INFORMATOR OFERTA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I ABSOLWENTÓW I KLAS GIMNAZJUM POGORZELICA MRZEŻYNO BOCHNIA ROWY ŚWINOUJŚCIE OŚRODKI ŚWIADCZENIA CENY TABELA ODPŁATNOŚCI INFORMACJE TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Nowe akweny wodne nowe rynki

Nowe akweny wodne nowe rynki Nowe akweny wodne nowe rynki Rewitalizacja terenów w okolicach Lipska i Łużyc objętych przed laty wydobyciem węgla brunatnego umożliwiła powstanie rozległych akwenów wodnych, dzięki którym w rejonach tych

Bardziej szczegółowo

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!!

Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy. Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Pacółtowo kompleks ok. 1 ha działek z możliwością zabudowy Cena 65 tys. zł/ha OKAZJA!!! Przedmiotem sprzedaży są działki o powierzchniach około 1 ha z możliwością szybkiego wydania decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki

WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki WRC Rally Poland Impreza sportowa światowej rangi jako narzędzie wspierające rozwój miasta Mikołajki Bałtycki Kongres Marketingu Sportowego Gdańsk, 10 października 2014 1 Mikołajki serce Mazur 2 Mikołajki

Bardziej szczegółowo

CAMPINGI I POLA NAMIOTOWE. w województwie podlaskim

CAMPINGI I POLA NAMIOTOWE. w województwie podlaskim CAMPINGI I POLA NAMIOTOWE w województwie podlaskim SUWALSZCZYZNA Suwalszczyzna jest regionem pełnym bogactw kulturowych jak i przyrodniczych. Wielkim skarbem Suwalszczyzny jest Wigierski Park Narodowy,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia 20 187 km 2

Powierzchnia 20 187 km 2 podlaskie Powierzchnia 20 187 km 2 Liczba ludności: 1 194 965 - w tym w miastach 60,04 % Gęstość zaludnienia 59 osób/km 2 Główne miasto Białystok Większe miasta Suwałki, Łomża, Augustów, w regionie Bielsk

Bardziej szczegółowo

www.turystyka.frrg.pl

www.turystyka.frrg.pl Niektóre możliwości wykorzystania znaku graficznego Gołdapi Powiat gołdapski Powiat gołdapski liczy około 29 tys. mieszkańców. Północna granica ma długość 50,1 km. Miasto Gołdap Niepowtarzalne atuty przyrodniczo-krajobrazowe

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

Zakończyła się realizacja projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej

Zakończyła się realizacja projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej Zakończyła się realizacja projektu Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej Gdy w XVIII w. ruszyła lokomotywa postępu, równocześnie zrodziła się idea zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zarządzanie ruchem turystycznym 2BA Leszek Nowak

Organizacja i zarządzanie ruchem turystycznym 2BA Leszek Nowak Organizacja i zarządzanie ruchem turystycznym 2BA Leszek Nowak Hajnówka, 29 stycznia 2014 r. www.2ba.pl 1 Plan spotkania Wprowadzenie Rozwój ruchu turystycznego za i przeciw. Ruch turystyczny w regionie

Bardziej szczegółowo

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się Sopot Krótko o Sopocie Sopot miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto.

Bardziej szczegółowo

RAPORT STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU

RAPORT STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU RAPORT STATYSTYCZNY RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2012 ROKU 1. Ruch turystyczny w punkach informacji turystycznej województwa podlaskiego. W 2012 roku punkty informacji turystycznej w

Bardziej szczegółowo

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r.

Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Rozwój turystyki sportowej na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie zrealizowanego projektu partnerskiego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z Miastem Sabinov Piwniczna-Zdrój 19 września 2015r. Poprawa

Bardziej szczegółowo

BORY TUCHOLSKIE. 08.05.2013 Wycieczka krajoznawcza klas IV a i IV e

BORY TUCHOLSKIE. 08.05.2013 Wycieczka krajoznawcza klas IV a i IV e BORY TUCHOLSKIE 08.05.2013 Wycieczka krajoznawcza klas IV a i IV e O Borach Tucholskich Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce i kraina o unikalnych walorach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA

MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA MIĘDZY WIEPRZEM A BUGIEM PRZESTRZEŃ EKOLOGICZNO- TURYSTYCZNA Opracowała Dorota Wolińska Obszar Między Wieprzem a Bugiem to trzy powiaty na terenie których występują parki krajobrazowe: Nadwieprzański,

Bardziej szczegółowo

BIZNES I KONFERENCJE

BIZNES I KONFERENCJE BIZNES I KONFERENCJE Jest takie miejsce... Hotel Senator to doskonale wyposażony obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny położony zaledwie 80 m od morza, z bogatym zapleczem gastronomicznym i rekreacyjnym. Szeroka

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Marketing w turystyce

Marketing w turystyce Marketing w turystyce MT 6 Kształtowanie produktu turystycznego dr Edyta Gołąb-Andrzejak MSU4 sem. 3, MSU3 sem. 2 (zimowy), studia dzienne Gdańsk 2011-12 Najważniejsze składniki produktu turystycznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO

ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO ANKIETA GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO I. Informacje podstawowe 1. Imię i nazwisko właściciela: 2. Nazwa gospodarstwa agroturystycznego: 3. Adres: ulica... nr... kod -... poczta:... powiat... tel.... tel.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km²

Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km² Kęty to gmina miejsko-wiejska położona w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim. Powierzchnia Gminy Kęty 75,79 km² Powierzchnia miasta Kęty 23,05 km² Liczba ludności Gminy Kęty 34 292 osoby Liczba

Bardziej szczegółowo

Scenariusz wycieczki szkolnej Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

Scenariusz wycieczki szkolnej Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Scenariusz wycieczki szkolnej Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Poniższy scenariusz wycieczki szkolnej powstał z myślą o uczniach, dlatego też został napisany w oparciu o ich pomysły i propozycje,

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27

Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 Zielona brama Polski 2015-06-01 11:16:27 2 Czyste środowisko sprzyja rozwojowi turystyki i przedsiębiorstw agroturystycznych. Liczne jeziora i rzeki stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i uprawiania

Bardziej szczegółowo

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020

Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Wnioski z analizy ankiet do aktualizacji Strategii rozwoju turystyki dla miasta Stargard Szczeciński w perspektywie do roku 2020 Biuro Strategii Miasta / Luty 2015 Metryczka Osoba wypełniająca Wiek 1,01

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW

NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW NADLEŚNICTWO STRZYŻÓW Słów kilka o naszym nadleśnictwie Lasy stanowią znakomitą wizytówkę Podkarpacia jak powiedział Edward Balwierczak. Jednak najczęściej oglądamy je z okna samochodu lub podczas sporadycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form

Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Materiały wypracowane w ramach projektu Szkoła Dialogu - projektu edukacyjnego Fundacji Form Nasze zajęcia w ramach Szkoły Dialogu odbyły się 27 i 28 kwietnia oraz 26 i 27 maja. Nauczyły nas one sporo

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT

PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI SPORTU I TURYSTYKI. 01 lipiec 14 lipiec 2011 AUGUSTÓW WIEK UCZESTNIKÓW 8-16 LAT Stowarzyszenie Apetyt na Aktywność 02-764 Warszawa ul. Iberyjska 4 lok. 4 tel. 601 736 573,501 134 490, 22 550 57 28 apetytnaaktywnosc@gmail.com PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NA OBOZIE LETNIM Z ELEMENTAMI

Bardziej szczegółowo

Indie fascynujący region Kerala. 7 dniowy program

Indie fascynujący region Kerala. 7 dniowy program Indie Od jednego końca kraju do drugiego, każdy zakątek Indii jest pełen atrakcji, które zostawiają nas w zachwycie na długi czas. To miejsce zaskakuje pięknem i zdumieniem. Nie ważne, czy jesteś miłośnikiem

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY

GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY GMINA ZAKRZÓWEK INFORMATOR PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa do lektury publikacji prezentującej gminę Zakrzówek. Naszym potencjałem są żyzne gleby oraz położenie

Bardziej szczegółowo

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa OMEGA jezioro Miedwie, Morzyczyn 19-21 czerwiec 2015r.

XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa OMEGA jezioro Miedwie, Morzyczyn 19-21 czerwiec 2015r. XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa OMEGA jezioro Miedwie, Morzyczyn 19-21 czerwiec 2015r. MORZYCZYN I JEZIORO MIEDWIE Gmina Kobylanka leży w zachodniej części województwa

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa: rodzina

Grupa docelowa: rodzina Grupa docelowa: rodzina Źródło zdjęć: http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl/rodzina-zastepcza/271333,galeria,podzial-kompetencji-miedzy-rodzina-zastepcza-a-rodzicami.html Pakiet turystyczny Nazwa pakietu:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

1-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (12 km lub 25 km)

1-dniowy spływ kajakowy Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim (12 km lub 25 km) Lokalizacja Olecka daje kilka możliwości zorganizowania jednodniowego spływu kajakowego. W odległości ok. 40 km. organizowane są spływy kajakowe Czarną Hańczą. Najbliżej bo zaledwie 15 km. od Olecka organizowane

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016

PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 PROPOZYCJA WYCIECZEK DLA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU III WIEKU FUNDACJI EKSPERT KUJAWY PRZY WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNO TECHNICZNEJ W KONINIE W ROKU 2016 CZĘŚĆ II Inowrocław, 2.12.2015 1 Propozycja nr 1 BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

WĘDRÓWKI TRADYCJI turystyka kulturowa Euroregionu Niemen

WĘDRÓWKI TRADYCJI turystyka kulturowa Euroregionu Niemen WĘDRÓWKI TRADYCJI TURYSTYKA KULTUROWA EUROREGIONU NIEMEN PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) PROGRAM SĄSIEDZTWA INTERREG IIIA/TACIS CBC POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA

Bardziej szczegółowo