Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych"

Transkrypt

1 Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 O projekcie Projekt Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych był przedsięwzięciem ponadregionalnym, skierowanym do osób pracujących lub zamierzających rozpocząć działalność w branży turystycznej. Działania zakładały przeprowadzenie szkoleń menadżerskich oraz szkoleń nadających różnego rodzaju uprawnienia turystyczne. Równocześnie celem projektu było podjęcie działań promujących i wspierających rozwój produktów turystycznych Polski Północno-Wschodniej. Obszarem realizacji projektu były dwa województwa: podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, objęte programem Zielone Płuca Polski najczystszego obszaru kraju. Można tu zauważyć coraz więcej różnorodnych inwestycji w branżę turystyczną, a w szczególności w turystykę aktywną, wykorzystującą urozmaicone bogactwa otaczającej natury. Zarówno Podlasie, jak i Mazury, są regionami rozpoznawalnymi na turystycznej mapie Polski i z każdym rokiem częściej są odwiedzane nie tylko przez polskich turystów, ale też przez zagranicznych (kraje Europy Zachodniej, kraje nadbałtyckie). Turyści zachwyceni są nienaruszoną przyrodą, pełnią fauny i flory. Produkty turystyczne zaoferowane przez poszczególne krainy wyodrębnione geograficznie, społecznie i kulturowo w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim, powstające w ramach wewnętrznego sieciowania się i współpracy podmiotów tworzących sieć, będą mogły lepiej i skuteczniej pozyskiwać i realizować zamówienia każdego, nawet najbardziej wymagającego, turysty. Założone w projekcie formy wsparcia (szeroki wachlarz szkoleń i indywidualnego doradztwa, stworzenie Katalogu Produktów Turystycznych) były i niewątpliwie będą nowoczesnym rozwiązaniem pozwalającym jeszcze lepiej przygotować się do wejścia w szerszą (ponadregionalną) sieć oraz zaspokoić oczekiwania zarówno każdego indywidualnego klienta, jak i większej grupy turystów odwiedzających urokliwe zakątki Północno-Wschodniej Polski. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w Białymstoku, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Miasto Mrągowo oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. Projekt Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych jest wspófinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego PARP Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 strona: 6 Krainy Puszcza Białowieska + Hajnówka RU LT 12 Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 18 Dolina Biebrzy 23 Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 32 Ełk + Gołdap + Olecko Wielkie Jeziora Mazurskie Pojezierze Mrągowskie BY 50 Warmia (Olsztyn + Frombork + Lidzbark Warmiński + Orneta + Pieniężno) 57 Mazury Zachodnie (Ostróda + Iława + Elbląg) 64 Równina Mazurska (Szczytno + Nidzica) 69 Narew Dolna i Górna 74 Bug + Kraina Bobra Wydawca Starostwo Powiatowe w Hajnówce Fundacja Zielone Płuca Polski Redakcja Bartłomiej Wolfram Opracowanie graficzne, skład Paweł Sobolewski Zdjęcia A. Kowalewska, A. Bielonko, J. Costa, T. Jaszkowski, M. Modzelewski, Z. Stanuch, G. Gwizdon, P. Tałałaj, T. Ołdytowski, A. Gardocki, A. Dudo, A. Ostaszewska, P. Zalewska, G. Lorinczy, M. Kromarek, J. Kosicka, S. Szeremeta, T. Żaczek, J. Domański, A. Bereza, A. Skums, Ł. Dobrzyński, K. Kryza, L. Kosz, R. Kopczewski, R.i M. Kosińscy, M. Chomicki, U. Janiel, M. Stepaniuk, P. Fabijański, J. Nesteruk, M. Grześ, G. Stolarkiewicz, Ł. Łukasik, J. Koniecko, K. Stawnicki, A. Keczyński, H. Zieniuk, A. Kierzkowski, P. Sobolewski, archiwa: UM w Mrągowie, UM w Giżycku, UM w Białymstoku, UM w Łomży, UM w Tykocinie, UM w Ełku, SP w Hajnówce, SP w Łomży, SP w Białymstoku, SP w Siemiatyczach, LOT Ziemia Łomżyńska PL Wydawca składa serdeczne podziękowania autorom fotografii oraz podmiotom, które dostarczyły fotografie i informacje na temat krain przedstawionych w Katalogu. Do współpracy w tworzeniu katalogu zaangażowały się jednostki samorządu terytorialnego, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, centra informacji turystycznej, parki narodowe oraz inne podmioty i przedsiębiorcy z branży turystycznej z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

4 Daj się zachwycić bogactwem widoków Nasz KOMPAS będzie dobrym tropem...

5 Puszcza Białowieska i okolice to powiat hajnowski, położony w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Na terenie powiatu funkcjonują przejścia graniczne z Republiką Białoruś: m.in. turystyczne przejście pieszo-rowerowe w Białowieży. Puszcza Białowieska to unikatowy w skali europejskiej kompleks leśny i kraina największego ssaka lądowego Europy żubra. Najcenniejsze wartości przyrodnicze chroni Białowieski Park Narodowy. W Puszczy Białowieskiej i jej okolicy przygotowano wiele atrakcyjnych szlaków turystycznych. Bogactwo flory i fauny oraz czyste środowisko sprawiają, że jest to teren świetnie nadający się do uprawiania turystyki przyrodniczej i aktywnej. Region Puszczy Białowieskiej to miejsce ciekawe kulturowo. Wędrując szlakami można zobaczyć interesujące budownictwo wiejskie i sakralne, poznać kulturę oraz zetknąć się z wyjątkową atmosferą regionu pogranicza. Po zwiedzeniu atrakcji przyrodniczo-kulturowych można skosztować regionalnych smakołyków: pierogów, babki ziemniaczanej, dziczyzny przyprawianej puszczańskimi ziołami, dań z grzybami czy też puszczańskiego miodu, m.in. Lipiec Puszcza Białowieska + Hajnówka Białowieski, sera carskiego, ciasta marcinek. Bogata oferta hoteli, pensjonatów i kwater agroturystycznych sprosta oczekiwaniom najwybredniejszych gości. Region Puszczy Białowieskiej odwiedza co roku wielu turystów z Polski i zagranicy. Gościli tu między innymi członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej książę Filip i książę Karol. Ambasadorem regionu Puszczy Białowieskiej jest Włodzimierz Cimoszewicz obecny senator Rzeczypospolitej Polskiej, który tu mieszka i promuje region w kraju i za granicą. Więcej na: Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej ostatni na niżu Europy las naturalny, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych. Park zajmuje ha czyli 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. W uznaniu dla wyjątkowych walorów BPN został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości oraz na listę rezerwatów biosfery. Najcenniejszym obiektem przyrodniczym BPN jest obszar objęty ochroną ścisłą Obręb Ochron- Puszcza Białowieska + Hajnówka 6 Katalog Produktów Turystycznych 7

6 ny Orłówka, położony w widłach rzek: Narewka i Hwoźna. Teren ten porasta las naturalny, czyli taki, który nie został posadzony przez człowieka i rośnie bez jego ingerencji. W obszarze tym dostępna jest dla turystów trasa o długości 4 km. Poruszać się po niej można z licencjonowanym przewodnikiem, w grupie do 20 osób. Symbolem parku i wizytówką powiatu hajnowskiego jest żubr. Obecnie w polskiej części Puszczy Białowieskiej na wolności bytuje około 480 osobników. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów żyją: żubry, łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, ryś, a także koniki typu tarpan. Uzupełnieniem eksponowanych gatunków ssaków są żubronie krzyżówki żubra z bydłem domowym. Rezerwat czynny jest codziennie. Najszerzej udostępnionym dla turystów obiektem terenowym parku jest położony w jego północnej części Obręb Ochronny Hwoźna. Na amatorów turystyki aktywnej czeka tu ponad 20 km szlaków pieszych i 14 km szlaków rowerowych. Turyści indywidualni mogą się tu poruszać bez przewodnika. Puszczę Białowieską w bardzo atrakcyjny sposób dokumentuje Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN. Na dwóch piętrach prezentuje przyrodę i historię Puszczy Białowieskiej oraz wielowiekową działalność człowieka na tym terenie. Park Pałacowy został założony na przełomie XIX i XX w. wokół wznoszonej w latach myśliwskiej rezydencji carów Rosji. Jego powierzch- nia wynosi ok. 50 ha. Na terenie parku stoi najstarszy budynek w Białowieży drewniany dworek z 1845 r., wzniesiony na potrzeby gubernatora grodzieńskiego obecnie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN. Na grobli przecinającej dwa stawy znajduje się obelisk z piaskowca najstarszy zabytek w Białowieży, upamiętniający polowanie Augusta III Sasa w 1752 r. Na wzgórzu pałacowym rośnie grupa dębów szypułkowych, liczących dziś ponad 250 lat. Więcej infomacji: Białowieża i okolice Cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja Cudotwórcy wybudowana w XIX w., we wnętrzu znajduje się unikatowy ikonostas; Kościół katolicki pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus piękny wystrój kaplicy św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i rogów; Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia prezentuje drewniane budownictwo; drewniany wiatrak, stare chaty, kapliczki oraz barcie i ule kłodowe; Skansen Sioło Budy w Budach zabytkowy dom, stodoła, obora, bróg, studnia, płot wierzbiowy zwany olenderskim; Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich znajdujący się na uroczysku Stara Białowieża, o długości 500 m. Szlak biegnie wśród dębów mających lat, nazwanych imionami władców Polski i Litwy, którzy niegdyś polowali w Puszczy Białowieskiej. Miejsce Mocy ścieżka turystyczna o długości 300 m, położona niedaleko Białowieży to prawdopodobnie miejsce kultu Prasłowian bądź kultur pogańskich. Nordic Walking Park Białowieża to ponad 30 km oznakowanych tras w okolicy Białowieży, które prowadzą leśnymi duktami i drogami Puszczy Białowieskiej i granicą Białowieskiego Parku Narodowego. Informacja turystyczna: Hajnówka i okolice Kolejka wąskotorowa jako atrakcyjna forma poznawania Puszczy Białowieskiej; sieć kolejek wąskotorowych na terenie Puszczy Białowieskiej zbudowana została przez Niemców eksploatujących puszczę w czasie I wojny światowej. Były one wykorzystywane do końca lat 80-tych XX wieku do wywozu drewna z puszczy, Sobór św.trójcy jedna z nowocześniejszych cerkwi prawosławnych w Polsce; corocznie w maju odbywa się Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej, Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa wystawa narzędzi i wyrobów kowalskich i ślusarskich, a po wcześniejszym uzgodnieniu pokazy kowalstwa; Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów, Park Miniatur Zabytków Podlasia można tam podziwiać charakterystyczną dla tego regionu architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace, itp. Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25; czynne w sezonie letnim, Park Wodny nowoczesny obiekt; baseny z wieloma atrakcjami, zjeżdżalnie, jacuzzi, sauny, solarium, tężnie solankowe, SPA, Nordic Walking Park Kraina Puszczy i Żubra to sieć 7 tras o różnej długości zlokalizowanych w przepięknej scenerii Puszczy Białowieskiej; trasy szlaków biegną w większości leśnymi drogami żwirowymi, obok rezerwatów przyrody i przez śródleśne osady. W Hajnówce odbywają się ogólnopolskie zawody o Puchar Polski Nordic Walking. Szlaki rowerowe to kilkanaście dobrze oznakowanych tras o łącznej długości ponad 400 km, które stwarzają możliwość poznania Puszczy Białowieskiej i jej okolic. Najczęściej uczęszczane to: Hajnówka Dubicze Cerkiewne Czeremcha Piaski, 84 km Dubicze Cerkiewne Topiło Białowieża, 41 km Podlaski Szlak Bociani, 62 km na trasie Białowieża Puchły Hajnówka Topiło Hajnówka, 42 km Wokół Białowieży i Polany Białowieskiej, 13 km Puszcza Białowieska + Hajnówka 8 Katalog Produktów Turystycznych 9

7 Czeremcha Siemiatycze, 59 km Szlaki narewkowskie, 18 km, 36 km lub 45 km Białowieski Szlak Transgraniczny długość 58 km w Polsce i 146 km na Białorusi; wytyczony na terenie dwóch krajów, dwóch parków i jednej puszczy; Narew Hajnówka Białowieża granica PL-BY Prużany Nowy Dwór; certyfikowany produkt turystyczny POT w 2008 r. Akweny wodne Doliny rzek: Narew i Narewka, a także zbiorniki wodne: Siemianówka, Bachmaty i Repczyce stwarzają dogodne warunki do wypoczynku nad wodą, kąpieli, spływów kajakowych, windsurfingu, pływania łódką, rowerem wodnym, katamaranem, oferują swoje skarby miłośnikom natury, wędkarzom i ornitologom. Zbiornik wodny Siemianówka jeden z największych sztucznych zbiorników, utworzony na rzece Narew. Latem odbywają się tu zawody windsurfingowe i mistrzostwa jachtów kabinowych. W Starym Dworze znajduje się m.in. kąpielisko z plażą, plac zabaw, wypożyczalnia sprzętu wodnego, korty tenisowe, pole namiotowe i kempingowe, ścianka wspinaczkowa, amfiteatr, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona. Dziedzictwo kulturowe Niezwykle cenne są walory kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska oraz religie: prawosławna i katolicka stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu. Bogactwem kulturowego pogranicza są obiekty sakralne: cerkwie parafialne, cmentarne, kościoły, przydrożne kapliczki i krzyże. Jednym z najcenniejszych zabytków drewnianego budownictwa sakralnego w regionie jest XVIII-wieczny kościół w Narwi. Świątynie prawosławne cechuje duża różnorodność stylów i form architektonicznych. Wiele jest cerkwi drewnianych, które pomalowane w pastelowych kolorach, niejednokrotnie oświetlone wieczorem, zachwycają swoją architekturą. W krajobrazie często możemy spotkać inne obiekty kultu religijnego: krzyże i kapliczki. W regionie występują cmentarze różnych wyznań i religii, stare, nieczynne (tzw. choleryczne) oraz współczesne. Na wielu z nich zachowały się zabytkowe, wykonane z kamienia nagrobki lub wysokie krzyże. Na cmentarzach prawosławnych krzyże udekorowane są białymi ręcznikami lub kolorowymi wstążkami. W wielu wsiach regionu Puszczy Białowieskiej zachowała się tradycyjna, drewniana architektura domów, której nie spotkamy w innych częściach Polski. Domy mieszkalne, a w szczególności okna, naroża ścian i ganków, mozaikowe szczyty, są bogato zdobione ornamentami snycerskimi, natomiast okna mają drewniane, kolorowe okiennice. Takie budownictwo można zobaczyć m.in. w Krainie Otwartych Okiennic: Trześciance, Puchłach i Socach. Cykliczne imprezy kulturalne i sportowe Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, Półmaraton Hajnowski w Hajnówce, Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową Z wiejskiego podwórza w Czeremsze, Jarmark Żubra w Hajnówce, Noc Kupały w Białowieży, Na Iwana na Kupała w Dubiczach Cerkiewnych, Festiwal Muzyki Rockowej Rockowisko w Hajnówce, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wertep (Hajnówka, Białowieża, Narewka, Kleszczele, Czeremcha), Biesiada Weselna w Hajnówce, Festyn Archeologiczny w Zbuczu. Puszcza Białowieska + Hajnówka 10 Katalog Produktów Turystycznych 11

8 Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Puszcza Knyszyńska to jeden z największych i najpiękniejszych kompleksów leśnych w kraju. Ów wiekowy las kryje w sobie wiele skarbów te skarby to przyroda, zabytki i historia. Aby je chronić, w 1988 r. powołano Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego. W pobliżu supraskiego monasteru w zabytkowym Białym Dworku, obecnie nazywanym Domem Staromiejskim mieści się siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, a wraz z nią punkt informacji turystycznej oraz sale muzealne akcentu przyrodniczo- etnograficznego. Ciekawie zaaranżowane wystawy przyciągają pasjonatów przyrody i nie tylko. Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice Na obszarze ha parku krajobrazowego można podziwiać bory sosnowe i sosnowo-świerkowe, rzadkie gatunki roślin i zwierząt oraz dziedzictwo kulturowe dawnych kresów. Nazwa puszczy pochodzi od położonego na jej obszarze Knyszyna, miasta, które w XVI w. upodobał sobie król Zygmunt August. Stąd wyruszał na polowania okolicznych lasach. Atrakcję Puszczy Kny- Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 12 Katalog Produktów Turystycznych 13

9 szyńskiej tworzą strzeliste tutejsze sosny, które w przeszłości wykorzystywane były do budowy okrętów żaglowych i w związku z tym zyskały miano masztowych. Puszcza odznacza się niezwykłym bogactwem, miejscami przywodząc na myśl las pierwotny. Jego charakter wiązał się między innymi z działalnością lodowca. Stąd występująca tu urozmaicona rzeźba terenu. Supraśl (dawna nazwa Sprząśla) to główna rzeka parku, która spina wszystkie drobniejsze cieki, tworząc raj dla kajakarzy. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej zaskakuje także różnorodnością zwierząt. Nie każdy wie, że właśnie tu żyje wolnościowe stado żubrów, liczące obecnie ponad 100 sztuk. W leśnych ostępach kryją się chronione rysie i wilki. Zachwyca puszczański świat ptaków z unikatowym orłem bielikiem. Walory przyrodnicze parku przybliżają obiekty edukacji leśnej: Arboretum w Kopnej Górze oraz Silvarium w Poczopku (z Galerią na skraju puszcz ). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się wyznakowane ścieżki dydaktyczne i szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe, konne, samochodowe. Warto odwiedzić rezerwat leśno- -archeologiczny Krzemianka. Wiele wrażeń dostarcza Szlak Rękodzieła Ludowego a tam warsztaty tkactwa dwuosnowowego, garncarstwa, kowalstwa, łyżkarstwa, rzeźbiarstwa. Więcej informacji na stronie internetowej: Urokliwe miejscowości z rejonu parku odznaczają się niezwykłą spuścizną pogranicza, wynikającą z wielokulturowości omawianego zakątka Polski. Zamieszkiwali tu i zamieszkują wyznawcy różnych religii, reprezentanci różnych narodowości. Na terenie parku zachwyca tradycyjna drewniana zabudowa puszczańskich wsi i miasteczek, zabytki sakralne, a wśród nich kapliczki na tzw. świętych sosnach, a także muzułmańskie świątynie - meczety i tatarskie cmentarze - Mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Tu prowadzi Podlaski Szlak Tatarski. Są to tereny nadane w XVII w. polskim Tatarom, przez króla Jana Sobieskiego. Do dziś mieszkają tam Tatarzy, którzy kontynuują tradycje swoich przodków, odprawiają religijne ceremonie w meczetach oraz częstują tatarskimi smakołykami. Odkryj Białystok Białystok to fascynująca opowieść. Niegdyś miasto prywatne polskie, później stolica obwodu w carskiej Rosji, następnie prężny ośrodek włókienniczy. Białystok słynie z młodej sceny tanecznej, dynamicznie rozwijającej się filharmonii i coraz bogatszej oferty festiwalowej. Komfortowo zaprojektowany Rynek Kościuszki, ulica Lipowa i otoczenie Pałacu Branickich czekają na przyjęcie turystów. Dzięki peryferyjnemu położeniu, na styku Wschodu z Zachodem, Białystok stał się miastem wielu narodowości, języków, religii, tradycji i smaków. Tutaj na jednym podwórku, we względnej harmonii, żyli obok siebie Polacy, Białorusini, Tatarzy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i Żydzi, którzy do II wojny światowej stanowili blisko połowę mieszkańców miasta. Wojna przyniosła spustoszenie i do dziś w Białymstoku przetrwałyjedynie nieliczne ślady żydowskiej kultury, o której pamiętamy m.in. dzięki Festiwalowi Kultury Żydowskiej Zachor kolor i dźwięk. Ducha Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 14 Katalog Produktów Turystycznych 15

10 wielokulturowego Białegostoku przybliża Szlak esperanto i wielu kultur. Natomiast Szlak białostockich świątyń pokazuje różnorodność religijną białostoczan. Tutaj znajduje się największa świątynia prawosławna w Polsce cerkiew św. Ducha, a kościół św. Rocha uważanyjest za jeden z najciekawszych architektonicznie budynków sakralnych XX wieku w Polsce. Z powodu zawieruchy wojennej Białystok nie jest już, jak kiedyś, włókienniczym imperium. A trzeba przyznać, że majątki i sukcesy białostockich fabrykantów były naprawdę imponujące. Swoimi wyrobami podbijali świat, ale, niestety, nie zdołali oprzeć się niszczycielskiej sile okupantów. W mieście pozostawili po sobie świadectwo. Dziś ślady wielkich fortun widzimy w fabrykanckich pałacykach i dworkach oraz ich zakładach. Budynki zmieniły swoje funkcje, ale przypominają o włókienniczym prosperity XIX i początków XX wieku. Można je zobaczyć na Szlaku białostockich fabrykantów. Białystok to także urok drewnianej architektury. Szlak architektury drewnianej ukazuje pozostałości architektury drewnianej XIX i XX w. Zachowały się tu drewniane domy na Bojarach i w okolicach dawnej żydowskiej dzielnicy Chanajki, a także pojedynczo porozrzucane w różnych zakątkach miasta. Miasto to ludzie! A ludzie Białegostoku to Jan Klemens Branicki hetman wielki koronny i jego małżonka Izabela z Poniatowskich. Ta para nadała niepowtarzalny charakter miastu a budowle z czasów, kiedy Ród Branickich herbu Gryf władał Białymstokiem, można podziwiać wędrując Szlakiem rodu Branickich. Białystok to także Ludwik Zamenhof twórca międzynarodowego języka esperanto, Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, Max Weber malarz, Jerzy Maksymiuk dyrygent i kompozytor, Paweł Małaszyński aktor i muzyk, Tomasz Bagiński grafik nominowany do Oscara, Agnieszka Maciąg, Monika Dryl i wielu innych ze świata polityki, sztuki i kultury, których znamy i cenimy. Współczesny Białystok zasłużył na miano polskiej stolicy tańca i nieszablonowych festiwali! Warto tu być podczas imprezy tanecznej Over The Top, Festiwalu Kalejdoskop, Free Mind Festival, Festiwalu Muzyki i Tańca Białystok Miasto Młodych czy w trakcie Up To Date Festival, nie wspominając już o Podlaskiej Oktawie Kultur i Festiwalu Pozytywne Wibracje. Więcej na: Tykocin perła baroku Zabytkowe, blisko 600-letnie miasto jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej. Tykocin to jeden z największych przedwojennych ośrodków kultury żydowskiej w Polsce. Warto zobaczyć tu: barokowy Kościół Trójcy Przenajświętszej ( ), barokową Wielka Synagogę z 1642 r. i Dom Talmudyczny, w których wnętrzach znajduje się Muzeum Kultury Żydowskiej, Duży Rynek z okresu lokacji miasta, otoczony zabytkową, bogato zdobioną, niską zabudową, sięgającą XVIII w., pomnik Stefana Czarnieckiego z 1763 r., Zespół Klasztorny Bernardynów ( ), Zamek z XVI w. (odbudowany), cmentarz żydowski (1522 r.). Supraśl perła Puszczy Knyszyńskiej Supraśl powstał dokładnie w 1500 roku. Założyli go przybyli z pobliskiego Gródka mnisi św. Bazylego, którzy nie chcieli już dłużej przebywać w przeludnionej osadzie przy dworze Chodkiewiczów. Legenda spisana przez zakonników w XVIII w. głosi, że bracia puścili na wody Supraśli drewniany krzyż z relikwiami, prosząc Bożą Opatrzność, aby zatrzymał się w miejscu najbardziej dogodnym. Tam mieli wybudować klasztor. W ten sposób właściciel puszczy porastającej okolice wspomnianego Gródka, marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz, wyraził zgodę na założenie w swoich dobrach klasztoru o tradycjach grecko-rusko-bizantyjskich. Rozpoczęto budowę zespołu klasztornego hołdującego ideom pojednania między prawosławiem a katolicyzmem. Przez trzysta lat klasztor stanowił fundament rozwoju miejscowości zarówno pod względem kulturowym, jak i gospodarczym. Należał do prawosławnych (mnisi św. Bazylego) i katolików (bazylianie, salezjanie). W 1696 r. powstała Supraska Oficyna Wydawnicza oo. Bazylianów, w której drukowano księgi liturgiczne i świeckie pisane w języku polskim, łacińskim i słowiańskim. Tu pierwszy raz wydano Pieśni Nabożne Franciszka Karpińskiego, polskie tłumaczenia Podróży Guliwera Jonathana Swifta, Cyda Pierre a Corneille a. Obecnie w Pałacu Opatów znajduje się Muzeum Ikon interaktywna galeria sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa Dziś Supraśl liczy ok mieszkańców. Jego atrakcyjne położenie w samym środku Puszczy Knyszyńskiej, stanowiącej jednocześnie obszar Zielonych Płuc Polski, Natury 2000 i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej sprawiło, że Supraśl od 2002 roku może się poszczycić statusem uzdrowiska nizinnego, klimatycznego, borowinowego. Tradycje uzdrowiskowe i letniskowe sięgają czasów międzywojnia, kiedy istniało tu sanatorium przeciwgruźlicze. W Uzdrowisku Supraśl prowadzone są liczne inwestycji związane z budową nowych ośrodków SPA, terapeutycznych i hotelowych wzbogacające bazę turystyczno-zabiegową. Puszcza Knyszyńska + Białystok i okolice 16 Katalog Produktów Turystycznych 17

11 Dolina Biebrzy Jest to teren niezwykle cenny przyrodniczo. Znajdują się tu ostatnie w Europie Środkowej i Zachodniej, tak rozległe i prawie niezmienione torfowiska z różnorodnością gatunków roślin, ptaków i innych zwierząt oraz naturalnych ekosystemów. Miłośnicy turystyki przyrodniczej mogą podziwiać unikalną faunę i florę podczas wycieczek pieszych i rowerowych oraz na specjalnych ścieżkach edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wiosenne rozlewiska Biebrzy stanowią cel przyjazdów setek ornitologów z całej Europy, można wtedy podziwiać około 280 gatunków ptaków, z czego 180 lęgowych. Swoje siedliska mają tu m.in. orliki, błotniaki, wodniczka, dubelt, bekasik, batalion, czapla siwa, bocian czarny. Bagna Biebrzańskie są jednocześnie największą w kraju osto- Dolina Biebrzy 18 Katalog Produktów Turystycznych 19

12 ją populacji łosia liczącej ponad 600 sztuk. Wszystkie te walory przyrodnicze można podziwiać podczas spływu Biebrzą tratwami i kajakami, które stanowią prawdziwe wyzwanie dla osób pragnących aktywnie spędzić wolny czas, sprawdzić swoje siły i umiejętności nawigacji. Jest to doskonały sposób na zobaczenie z bliska piękna przyrody rzeki Biebrza, ale także Kumiałki, Olszanki, które również kuszą swymi atrakcjami turystów. Specyficzny klimat terenów to nie tylko wspaniała przyroda, ale także miasteczka i wsie z zabytkami architektury sakralnej i świeckiej, świadczące o bogatej historii regionu. Na naszym terenie zachowały się liczne jeszcze przykłady charakterystycznego drewnianego budownictwa mieszkalnego z oryginalnymi elementami zdobniczymi mającymi delikatne wpływy orientalne, tatarskie i żydowskie. Stare drewniane budynki oraz przydrożne krzyże i kapliczki podkreślają odrębność kulturową regionu, zachwycają i przyciągają turystów oraz poszukiwaczy dawnej wsi podlaskiej. Każda gmina ma na swoim obszarze wiele zabytkowych obiektów godnych obejrzenia. Najcenniejsze to: kościół pw. św. Anny w Starej Kamiennej, kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Giełczynie, kościół pw. św. Mateusza w Jaminach, drewniany młyn z początku XX w. w Rudce. Pisankarstwo, tkactwo, hafciarstwo, plecionkarstwo, rzeźbiarstwo i pieczenie obrzędowych wypieków to ciągle żywe tradycje, które są kultywowane do dzisiaj. W Muzeum Lipskiej Pisanki można podziwiać słynne lipskie pisanki wielkanocne o niepowtarzalnym wzorze, a osoby zainteresowane mogą samodzielnie wykonać pisankę pod okiem lipskich artystek. Region Doliny Biebrzy to także ciągle żywe tradycje tkania dywanów dwuosnowowych. Tradycje tej archaicznej i prawie zapomnianej w Europie techniki tkackiej kontynuuje się w Izbie Tkactwa Regionalnego przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie. Można tam nie tylko podziwiać kolekcję janowskich tkanin dwuosnowowych, które trafiły do muzeów i galerii w kraju i za granicą, lecz także poznać sposób wykonywania dywanów. Dolina Biebrzy 20 Katalog Produktów Turystycznych 21

13 Dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i kulinarne to filary, na których opiera się rozwój gmin. Produkt regionalny był zawsze atrakcyjny dla turystów. Żywność regionalna i lokalna, wytwarzana w specyficzny sposób, tradycyjnymi metodami i według dawnych receptur, cieszy się coraz większym uznaniem konsumentów. Podnosi wartość regionu, przyciąga gości i inwestorów. Można tu znaleźć restauracje serwujące lokalne specjały czy gospodarstwa agroturystyczne mające w jadłospisie potrawy regionalnej kuchni, które cieszą się największym uznaniem turystów. Turyści znajdą wiele atrakcyjnych produktów: miody nek- ta- rowe i spadziowe, chlebek na tataraku, ser Klinek dąbrowiecki, kartacze goniądzkie, sękacz suchowolski, żurawinę biebrzańską. Ich niepowtarzalna, specyficzna jakość jest związana z warunkami klimatycznymi, tradycją, dziedzictwem kulturowym. To tu można spróbować oryginalnego sera korycińskiego swojskiego, który otrzymał Perłę w konkursie Nasze kulinarne dziedzictwo, czy poznać metodę wyrobu obrzędowego pieczywa korowaja weselnego w Lipsku. Zróżnicowane tereny sprawiają, że zarówno latem, jak i zimą, gminy mają do zaoferowania wiele atrakcji turystom lubiącym przyrodę, spokój i ciszę, a także aktywny wypoczynek. Położenie w dolinie rzeki Biebrza, unikalne walory krajobrazowe i przyrodnicze, czyste powietrze, bogata przeszłość, szeroka gama zabytków architektury drewnianej, zachowana do dziś niepowtarzalna różnorodność kulturowa regionu czynią obszar atrakcyjny turystycznie. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby Augustów Niewiele jest już obszarów w Polsce, a nawet w Europie, gdzie zachowały się czyste wody rzek i jezior w otoczeniu puszczańskich lasów, dużych kompleksów bagien z naturalną fauną i florą. Takim obszarem są właśnie okolice Augustowa. Niewątpliwym walorem jest położenie miasta w sąsiedztwie parków i rezerwatów przyrody. Duża liczba jezior i rzek połączonych Kanałem Augustowskim tworzy niepowtarzalne warunki dla miłośników uprawiania bez ograniczeń wszelkich sportów wodnych. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby Kanał Augustowski Kanał Augustowski był największą inwestycją Królestwa Polskiego XIX wieku. Całkowita długość kanału wynosi ok. 103 km. Na odcinku tym wybudowano 18 śluz, z czego czternaście obecnie znajduje się po polskiej stronie, jedna w pasie 22 Katalog Produktów Turystycznych 23

14 granicznym i trzy po stronie białoruskiej. Różnice poziomów wód pomiędzy poszczególnymi zbiornikami wynoszą od 0,8 do 9,80 m. Im większa różnica, tym bardziej skomplikowaną śluzę trzeba było wybudować. Narty wodne Jedną z największych atrakcji Augustowa jest pierwszy w Polsce profesjonalny wyciąg dla narciarzy wodnych. Jego długość wynosi 740 m., a maksymalna prędkość, jaką może rozwinąć 58 km/h. Statkiem, katamaranem i gondolami Organizatorzy proponują rejsy w najpiękniejsze zakątki Puszczy Augustowskiej. Odbywają się one po jeziorach augustowskich i Kanale Augustowskim. Szczególnie polecamy rejsy w Dolinę Rospudy i do sanktuarium w Studzienicznej. Rowerem, pieszo, kajakiem, konno... Przez Puszczę Augustowską prowadzą dobrze oznakowane szlaki turystyczne. Pokonać je można pieszo, na rowerze lub samochodem, oczywiście na trasach udostępnionych dla ruchu publicznego. Dużą atrakcją są spływy kajakowe od jednodniowych do dwutygodniowych. Można poznać nie tylko szlak czarnej Hańczy i Kanału Augustow- skiego, ale i Rospudy oraz Blizny. Najciekawszym wśród ofert oraz najchętniej uczęszczanym szlakiem wodnym jest linia Kanału Augustowskiego. Na całej trasie kanału znajdują się liczne stanice wodne. Na uprawianie jeździectwa nie ma złej ani nieodpowiedniej pogody czy pory roku. Szlak Konny Puszczy Augustowskiej stanowi ciąg dróg i ścieżek o łącznej długości 246 km, przeznaczonych do jazdy konnej wierzchem. Augustowszczyzna zimą Zimą gruba warstwa lodu na augustowskich jeziorach stwarza d o s k o n a ł e warunki do uprawiania łyżwiarstwa i żeglowania na bojerach. Niezliczone drogi leśne znakomicie nadają się do urządzania kuligów lub uprawiania narciarstwa biegowego, a okoliczne jeziora pełne ryb przez okrągły rok wabią do Augustowa miłośników wędkowania. Imprezy cykliczne Wypełniony po brzegi kalendarz imprez sportowo-kulturalnych, odbywających się co roku w Augustowie, gwarantuje moc wrażeń wszystkim mieszkańcom i przyjezdnym. Latem na plaży miejskiej i augustowskich błoniach odbywają się festyny, pokazy, konkursy, koncerty czołowych gwiazd polskiej estrady. Najbardziej znaną imprezą kojarzoną z miastem jest: Co ma pływać nie utonie widowiskowa impreza augustowskiego lata Mistrzostwa Polski w Pływaniu Na Byle Czym. Po zdrowie do Augustowa O cudownych właściwościach augustowskiego powietrza wiedziano już w latach dwudziestych XX wieku, kiedy Augustów był jedną z najpopularniejszych miejscowości zdrojowych, znaną nie tylko w kraju, ale i za granicą. Specyficzny mikroklimat oraz wysokiej jakości złoża borowiny stwarzają idealne warunki do leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń. Sanatorium Budowlani oferuje kuracjuszom liczne zabiegi. Po stwierdzeniu, że walory miasta mają charakter uzdrowiskowy, w 1968 roku rozpoczęto pierwsze odwierty głębinowe, odkrywając pokłady wody zdrojowej. Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 24 Katalog Produktów Turystycznych 25

15 Woda Augustowianka wydobywana jest z jednego z najgłębszych ujęć w Polsce (482 m), z samego serca Puszczy Augustowskiej. Suwalszczyzna Suwalszczyzna leży na północno-wschodnim krańcu Polski. Kraina zachwyca bogactwem krajobrazu, jezior, rzek, strumieni, łagodnych wzgórz, bagien, lasów, łąk i pól uprawnych. W środkowej części tego regionu leży największe spośród wszystkich suwalskich jezior Wigry. Wydaje się ono trwać tutaj niezmiennie od tysiącleci, podobnie jak zasilająca je rzeka Czarna Hańcza, która toczy swoje wody przez całą Suwalszczyznę. Suwalszczyznę ukształtował skandynawski lodowiec w czasie ostatniego zlodowacenia, kilkanaście tysięcy lat temu. Wigierski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy zajmuje obecnie powierzchnię ha. Park jest celem wędrówek turystów, którzy mogą korzystać z wielu oznakowanych szlaków pieszych, rowerowych oraz ścieżek edukacyjnych. Towarzyszy im niezbędna infrastruktura. W miejscach, gdzie szlaki prowadzą przez cenne i łatwe do zniszczenia ekosystemy bagienne, zbudowane są drewniane kładki, mostki i pomosty. Liczne wieże widokowe pozwalają na podzi- wianie wspaniałego krajobrazu. Na spragnionych odpoczynku podczas długiej wędrówki czekają zadaszone miejsca ze stołem i ławami. Zespół poklasztorny w Wigrach W 1667 roku król Jan Kazimierz ufundował na wyspie jeziora Wigry klasztor kamedulski. Kościół i klasztor zostały zbudowane w stylu barokowym. Po upadku Rzeczypospolitej zakonnicy zostali zmuszeni do opuszczenia Wigier. Do pierwszej wojny światowej przetrwał kościół i budynek plebanii. W czasie działań wojennych został zniszczony. W 1946 roku rozpoczęto odbudowę kościoła, a następnie rekonstrukcję klasztoru. Sylweta zespołu wpisana w krajobraz jeziora Wigry stała się rozpoznawalnym znakiem Suwalszczyzny. Obecnie na terenie klasztoru funkcjonuje Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Znajdują się tu pamiątki po papieżu Janie Pawle II, który wypoczywał na Wigrach w 1999 roku. Muzeum Wigier w Starym Folwarku Poznać tu można jezioro Wigry od głębin i żyjących w nich organizmów, aż po świat przyrody nad jego brzegami, także poprzez filmy i prezentacje multimedialne. Muzeum jest także ośrodkiem edukacyjnym, gdzie prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Latem można skorzystać z 9-osobowej łodzi z przeszklonym dnem Leptodora II, z której podglądać można podwodny świat jeziora Wigry. Wigierska Kolej Wąskotorowa Wigierska Kolej Wąskotorowa w Płocicznie jest jedną z większych atrakcji turystycznych regionu. Jej szlak wiedzie przez Wigierski Park Narodowy i Puszczę Augustowską. W najatrakcyjniejszych miejscach trasy kolejki urządzone są przystanki widokowe. Jest tu również Muzeum Kolejki, w którym zgromadzono rzadkie eksponaty związane z kolejnictwem wąskotorowym. Suwalski Park Krajobrazowy Został utworzony w 1976 roku jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Park obejmuje Zagłębienie Szeszupy i tereny otaczające jez. Hańcza (108,5 m). Powierzchnia parku wynosi 6284 ha. We wsi Malesowizna-Turtul mieści się dyrekcja parku. W pobliżu rzeki Czarna Hańcza znajdują się ruiny młyna wodnego z ubiegłego wieku. Na skarpie stanowiącej krawędź rynnowej doliny Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 26 Katalog Produktów Turystycznych 27

16 Czarnej Hańczy usytuowany jest punkt widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok na staw turtulski. Jezioro Hańcza Akwen ten jest najgłębszym w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim (108,5 m). W jego wodach można schować 30-piętrowy wieżowiec, czyli głębina sięga poziomu tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z okolic jeziora rozpoczyna swój bieg rzeka Czarna Hańcza. Szelment Nowoczesny kompleks Wojewódzkiego Ośrodka Sportów i Rekreacji zapewniający dostęp do wszelkich form turystyki aktywnej i uprawiania sportów zimowych. Na Górze Jesionowej zbudowano wyciągi narciarskie i trasę snowboardową. W ośrodku znajduje się również baza noclegowa i gastronomiczna. Podominikański zespół w Sejnach Dziś to najcenniejszy zabytek architektury na Suwalszczyźnie. Kościół powstał pierwotnie jako budowla gotycka na początku XVII wieku, ostatecznie po przebudowie w 2. połowie XVIII wieku uzyskał formę późnobarokową. Monumentalny klasztor z cylindrycznymi basztami w narożach przypomina nieco zamek. Założenie pierwotnie o formach nawiązujących do renesansu ma barokowe akcenty w postaci hełmów baszt. Krasnogruda Miłosza Dwór Eysymontów w Krasnogrudzie związany jest z postacią wybitnego poety uhonorowanego nagrodą Nobla Czesława Miłosza. Czesław Miłosz w Krasnogrudzie nad jeziorem Hołny spędzał wakacje w latach szkolnych i uniwersyteckich. W Krasnogrudzie działa Ośrodek Małych Ojczyzn Europy Środkowowschodniej pod patronatem Ośrodka Pogranicze sztuk, kultur, narodów i Fundacji Pogranicze. W Krasnogrudzie i jej okolicach na odwiedzających czeka baza turystyczna i noclegowa o zróżnicowanym standardzie. Osada Jaćwiesko-Pruska w Oszkiniach W miejscowości Oszkinie koło Puńska, miejscu, w którym dawni mieszkańcy tych terenów Jaćwingowie i Prusowie odprawiali rytualne obrzędy, powstała osada Jaćwiesko-Pruska. Znajduje się tu kamienno- -drewniany kompleks odwzorowujący dawny gród Jaćwingów Bałtów. Można się tu przenieść w czasie i przestrzeni, zobaczyć i poczuć, jak żyli Jaćwingowie. Giby P o ł u d n i o w ą część gminy Giby zajmują malownicze obszary Puszczy Augustowskiej, zachodnia i środkowa część stanowi strefę ochronną Wigierskiego Parku Narodowego. Walory turystyczne Gminy Giby to przede wszystkim naturalna przyroda: 29 jezior w większości otoczonych lasami (największe to: Pomorze 295,4 ha, Zelwa 103,7 ha i Gieret 67,3 ha). Z pół- Augustów + Suwałki + Sejny + Giby 28 Katalog Produktów Turystycznych 29

17 6. edycja Suwałki Blues Festival lipca dni koncertów na 5 scenach w klimatycznym parku i centrum starego miasta: nocnego zachodu na południowy wschód teren gminy przecina dolina rzeki Czarnej Hańczy. Inną bardzo malowniczą rzeką jest dopływ Czarnej Hańczy Marycha. Szlakami tych rzek organizuje się wiele spływów kajakowych. Na samym obrzeżu Gib, jest ustawiony pomnik głazowisko dla uczczenia ofiar obławy lipcowej, dokonanej w 1945 roku przez NKWD. Jego projekt wykonał wybitny twórca Andrzej Strumiłło. Do najciekawszych zabytków gminy Giby należą: Molenna Staroobrzędowców z 1912 r. obecnie Kościół p.w. Św. Anny w Gibach, przeniesiona z Pogorzelca w 1982 r., pozostałości cmentarzy Staroobrzędowców w Pogorzelcu, Wierśniach, Białogórach. koncerty plenerowe na dwóch scenach głównych wstęp wolny koncerty towarzyszące na trzech małych scenach wstęp wolny wieczorne koncerty klubowe i jam session, liczne imprezy towarzyszące W poprzednich edycjach festiwalu grali: Joe Bonamassa (USA), Ten Years After (UK), Canned Heat (USA), Mick Taylor Band (UK), The Blues Band (UK), Ana Popovic Band (SR/NL), Glenn Hughes (UK), The Yardbirds (UK), Jeremy Spencer (UK), Julian Sas (NL) Buddy Whittington Band (USA), Super Chikan (USA), Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers (USA), B. B. & The Blues Shacks (DE), Jarle Bernhoft & Knut Reiersrud Band (NO), Trampled Under Foot (USA), Innes Sibun Band (UK), Spoonful Of Blues (NO), The Road Band (LT), Dżem (PL), Nocna Zmiana Bluesa (PL), Martyna Jakubowicz (PL), Shakin Dudi (PL), TSA (PL) i wielu innych 30 Katalog Produktów Turystycznych Jeremy Spencer, 2008 Joe Bonamassa, 2009 Ten Years After, 2009 Canned Heat, 2010 Ana Popovic, 2011 The Blues Band, 2011 The Yardbirds, 2012 Glenn Hughes, 2012

18 W Krainie EGO poznasz smak przygody Kraina EGO (Ełk Gołdap Olecko) położona jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim na obszarze Zielonych Płuc Polski. Tworzą ją trzy mazurskie powiaty: ełcki, gołdapski i olecki. Największym atutem Subregionu EGO jest przyroda. Region ten jest znany ze swych wyjątkowych walorów turystycznych. Ełk + Gołdap + Olecko Ełk + Gołdap + Olecko Kraina EGO to uroczy, malowniczy region. Ten, kto się o tym jeszcze nie przekonał, powinien zrobić to jak najszybciej. Będąc tu nie można oprzeć się pokusie uwiecznienia jej na fotografiach. Wędkarz odnajdzie tu jeziora pełne ryb, rowerzysta atrakcyjne ścieżki rowerowe, 32 Katalog Produktów Turystycznych 33

19 wielbiciel pysz- nych potraw restauracje ser- wujące wykwintne dania. Tu turysta może przemierzyć ścieżki Puszczy Boreckiej i Puszczy Rominckiej. Kraina EGO to z pewnością jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można spróbować ekstremalnej formy wypoczynku survivalu, czyli sztuki przetrwania. W ten sposób można poznać smak prawdziwej przygo- dy. Ten, kto zdecydu- je się odwiedzić EGO, spędzi tu czas aktywnie i przyjemnie. Podczas jazdy konnej urozmaiconymi zakątkami Ełku turysta będzie podziwiać otaczającą przyrodę. Znakomitym miejscem d o czynnego wypoczynku jest również Piękna Góra w pobliżu Gołdapi. Tu turysta może skorzystać z wyciągów i tras narciarskich o różnym stopniu trudności lub uprawiać narciarstwo biegowe. Niewątpliwie okolice Olecka także ku- szą licznymi pomysłami na spędzenie wolnego czasu. Jedną z najcie- kawszych form są spływy kajakowe, cieszące się dużą popularnością. Dobrą propozy- cją na wypoczynek jest nordic wal- king trasami Krainy EGO. Spacerując ścieżkami Krainy EGO bądź wędrując po lesie, można spotkać sympa- tyczną wiewiórkę. Prowadzi ona aktywny tryb życia, niesie ze sobą entuzjazm i radość oraz chęć poznania przyrody. Dlatego też wiewiórka jest symbolem i maskotką naszego regionu. Pojawia się wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ciekawego. Warto odwiedzić Krainę EGO, by zasmakować w mazurskich przygodach oraz poznać jej walory i atrakcje. Zapraszamy także do wirtualnej Krainy EGO www. egoturystyka.pl. Portal turystyczny to przydatne źródło informacji o Krainie EGO regionie Mazur. Z tej skarbnicy wiedzy mogą korzystać turyści, pasjonaci przyrody oraz mieszkańcy powiatu ełckiego, gołdapskiego i oleckiego. W portalu odnajdziemy informacje o najciekawszych wydarzeniach w regionie. Ciekawym jego elementem jest przedstawienie najważniejszych obiektów turystycznych w technologii 3D oraz aplikacje mp3 audioprzewodniki do pobrania bezpośrednio ze strony. Pliki te można umieścić w odtwarzaczu mp3 lub telefonie komórkowym. Na nagraniach usłyszymy głos lektora, który opowiada nam ciekawe historie o zabytkach i zakątkach Krainy EGO. Przygotowując się do czynnego wypoczynku, możemy znaleźć na portalu interaktywną mapę Kra- iny EGO oraz opis szlaków pieszych, rowerowych, konnych i kajakowych, zawierający dokładny przebieg i stopień trudności wybranej przez nas trasy. Turyści znajdą tam również sugestie, gdzie warto zboczyć ze szlaku, by zobaczyć coś interesującego. Na stronie znajduje się także baza informacji teleadresowych o instytucjach, obiektach turystycznych i okołoturystycznych. Odwiedzający portal www. egoturystyka.pl mogą odbyć wirtualny spacer po najciekawszych zakątkach Krainy EGO. Warto też skorzystać z propozycji zamieszczonej na stronie i wybrać się na wycieczkę po powiatach bądź na spacer po Ełku, Gołdapi czy Olecku. Z pewnością z wirtualnym przewodnikiem po Krainie EGO łatwiej zaplanować swój pobyt w tej niezwykle magicznej części Polski. Zapraszamy na Ełk + Gołdap + Olecko 34 Katalog Produktów Turystycznych 35

20 Wielkie Jeziora Mazurskie Mazury to Cud Natury to wiedzą już chyba wszyscy. Ziemia piska, czyli Mazury Południowe, to właśnie wrota, za którymi znajduje się jedna z najpiękniejszych krain w Polsce. Witająca turystów Puszcza Piska jest największym kompleksem leśnym w Polsce i drugim co do wielkości w Europie. Tu znajduje się większa część jeziora Śniardwy, największego akwenu w Polsce, zwanego też mazurskim morzem. Śniardwy połączone są z jeziorem Roś, najdłuższym mazurskim kanałem Jeglińskim. Dla przybywających drogą wodną przez Narew i Pisę to początek przygody w Krainie Tysiąca Jezior. Na Mazurach Południowych znajduje się również Jezioro Nidzkie, jedno z najdłuższych na całych Mazurach, z 13 wyspami, rezerwatami i wioskami, w których zatrzymał się czas. Aktywny turysta, który docenia piękno przyrody, nie będzie zawiedziony. Liczne szlaki rowerowe, kajakowe, piesze, szkoły żeglarskie i windsurfingowe, porty jachtowe, stanice wodne, stadniny koni, zabytki oraz imprezy z pewnością sprawią, że pobyt na Mazu- rach Południowych okaże się fantastyczną przygodą i niezapomnianym wspomnieniem. Pomogą w tym gościnni gospodarze, którzy przez cały rok oferują znakomitą bazę nocle- gową o r a z wyśmienitą domową kuchnię. Słońce, woda, wiatr, przygoda czyli jak zostać żeglarzem Kraina Wielkich Jezior Mazurskich jest najodpowiedniejszym miejscem, by nauczyć się żeglować. Żagle to nie tylko sport, lecz pasja i styl życia. Aby opanować tę sztukę, można skorzystać ze szkoleń Wielkie Jeziora Mazurskie 36 Katalog Produktów Turystycznych 37

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży

Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży Inny wymiar promocji, czyli o fenomenie wizerunkowym Białowieży Nie ma oficjalnej strategii marketingowej, systemu identyfikacji wizualnej, ani promocyjnego logo. Jednak właśnie to miejsce odwiedził książę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI GMINY KLIMONTÓW 2007-2015 KLIMONTÓW-KIELCE 2007-1 - SPIS TREŚCI Wstęp 1. Miejsce i rola turystyki w polityce Gminy Klimontów. 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki w Gminie Klimontów

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK

WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK ARKA 2008 NA STYKU KULTUR, JĘZYKÓW, RELIGII KURIER NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE GALICYJSKI WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, HALICKO- POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA DWUTYGODNIK HALINA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU

DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE WOKÓŁ DOBRA WSPÓLNEGO VI EDYCJA PROGRAMU 1 2 SPIS TREŚCI 4 JAK REALIZUJEMY PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE? DOBRO WSPÓLNE. OPISY WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem?

Krok po kroku. - jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Krok po kroku jak zostać rybakiem? Sulęcin 2011 Krok po kroku jak zostać rybakiem? Część I Krok po kroku jak zostać rybakiem? tekst i zdjęcia: Wojciech Zieleniewski Część

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą. W Polichnie dziękowali za plony. VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych Nr 8 (127) sierpień 2014 Gazeta bezpłatna Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI

ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI prof. dr hab. Cezary Marcinkiewicz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ROZWÓJ I STAN POLSKIEJ AGROTURYSTYKI Streszczenie: Jednym z głównych trendów charakteryzujących współczesną turystykę jest rozwój turystyki

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 12 styczeń-marzec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny WITAMY Zapraszamy do lektury XII już numeru naszego kwartalnika.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Warszawa Szczecin Koszalin, 2005/2006 STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOMORSKIM DO 2015 ROKU OPRACOWANIE DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO oraz DEPARTAMENT TURYSTYKI w MINISTERSTWIE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny

Digitalizacja inny wymiar muzeum. Medal świętego Krzysztofa. Nocne zwiedzanie. Teatr mój widzę ogromny BIULETYN INFORMACYJNY MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA ISSN 2083 618X wiosna lato nr 3 2012 Digitalizacja inny wymiar muzeum Medal świętego Krzysztofa Nocne zwiedzanie Teatr mój widzę ogromny BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD

NR 11(95) NR 11(95) LISTOPAD 2013 LISTOPAD REFLEKSJE W ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI FRANCISZEK WYSŁOUCH NR 11(95) LISTOPAD 2013 UCZ SIĘ POLSKIEGO! NR 11(95) LISTOPAD 2013 Stefan Batory brandem Grodna Umiłował Grodno i najchętniej je odwiedzał podnosząc

Bardziej szczegółowo

Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach

Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach GDAŃSK morze możliwości ORGAN ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH NR 1(54) MARZEC 2013 ISSN 1425-2430 K W A R T A L N I K B E Z P Ł A T N Y Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach mówi Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba

1. Potrzeba i inicjatorzy rewitalizacji Pomorskiej Drogi św. Jakuba Ryszard Wenta przewodniczący Kapituły Pomorskiej Drogi św. Jakuba Rewitalizacja Pomorskiej Drogi św. Jakuba przebieg, stan obecny i potrzeby Referat na konferencję Między Gdańskiem a Santiago 14 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND

A&O SALES GUIDE ZAWSZE W SERCU MIASTA. booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10 AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND A&O SALES GUIDE AKWIZGRAN FRANKFURT DÜSSELDORF BERLIN DORTMUND GRAZ KARLSRUHE KOLONIA HAMBURG DREZNO ZAWSZE W SERCU MIASTA LIPSK MONACHIUM WIEDEŃ NORYMBERGA booking@aohostels.com +49 (0)30-80 947-51 10

Bardziej szczegółowo