GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,"

Transkrypt

1 POLSKI WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony Szanowny Kliencie, Dziękujemy za wybranie produktu firmy ARCHOS. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie służyło Ci i będzie powodem zadowolenia przez wiele kolejnych lat. Zarejestruj swój produkt na naszej stronie internetowej (www.archos.com/register), aby móc korzystać z pomocy i otrzymywać informacje o bezpłatnych aktualizacjach oprogramowania dla zakupionego produktu. Życzymy Ci udanego korzystania z urządzenia multimedialnego, Zespół ARCHOS. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi były poprawne w momencie jej publikacji. Jednak przez cały czas dokonujemy aktualizacji i wprowadzają ulepszenia w naszych produktach, dlatego oprogramowanie zakupionego urządzenia może nieznacznie różnić się wyglądem lub funkcjami od przykładów podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Entertainment way

2 Spis TREŚCI > STR. 2 Table Of Contents Wstęp... 4 Opis urządzenia ARCHOS Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii...7 włączanie i wyłączanie urządzenia archos...8 korzystanie z interfejsu urządzenia ARCHOS...8 Zmiana języka DBAŁOŚĆ O PRODUKT Odtwarzanie plików wideo PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO Odtwarzanie plików wideo Ustawienia odtwarzacza wideo Zapisywanie plików wideo w urządzeniu ARCHOS Nagrywanie filmów wideo odtwarzanie plików wideo udostępnionych na komputerze pc Odtwarzanie muzyki przeglądanie plików muzycznych odtwarzanie muzyki USTAWIENIA ODTWARZACZA MUZYKI Listy odtwarzania Zapisywanie muzyki w urządzeniu ARCHOS Nagrywanie dźwięku analogowego odtwarzanie muzyki udostępnionej na komputerze pc Wyświetlanie zdjęć przeglądanie zdjęć Przeglądarka zdjęć Ustawienia przeglądarki zdjęć Odtwarzanie pokazu slajdów WYŚWIETLANIE ZDJĘPODCZAS ODTWARZANIA MUZYKI Zapisywanie zdjęć w urządzeniu ARCHOS wyświetlanie zdjęć udostępnionych na komputerze pc Korzystanie z przeglądarki plików Nawigacja Korzystanie z wirtualnej klawiatury korzystanie z przeglądarki plików podczas odtwarzania muzyki Przeglądanie zawartości innych komputerów w sieci Korzystanie z czytnika plików PDF SPIS TREŚCI Ciąg dalszy na następnej stronie...

3 Spis TREŚCI > STR Łączenie się z siecią WiFi Procedura łączenia się z siecią WiFi Konfiguracja sieci WiFi funkcje WiFi przeglądanie internetu Odtwarzanie plików multimedialnych udostępnionych na komputerze PC strona archos content portal przesyłanie plików Podłączanie urządzenia archos do komputera Połączenie z hostem USB ustawienia główne Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku] Ustawienia funkcji Display [Ekran] Ustawienia funkcji Appearance [sposobu prezentacji] Ustawienia funkcji Language (and region) [Język i region] Ustawienia funkcji TV control [Sterowanie TV] Ustawienia funkcji Clock [Data i godzina] Ustawienia funkcji Power [Zasilanie] Ustawienia opcji Firmware and plug-ins [Oprogramowanie i dodatki] Aktualizacja oprogramowania Ustawienia funkcji System [System] funkcje dodatkowe akceosoria dla urządzenia archos dodatki urządzenia archos planowanie nagrywania programu telewizyjnego ręczne nagrywanie zewnętrznego sygnału wideo ręczne nagrywanie zewnętrznego sygnału audio wyświetlanie obrazu z urządzenia archos na ekranie telewizora rozwiązywanie problemów resetowanie urządzenia ARCHOS przywracanie systemu...90 problemy z ekranem dotykowym Zarządzanie przywracaniem ustawień...91 Wymiana baterii specyfikacja techniczna Pomoc techniczna... 98

4 Wstęp > STR. 4 Wstęp Informacje podane w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić w zależności od modelu zakupionego urządzenia ARCHOS Gen 5. Ikony ta oznaczają, że poniższa sekcja dotyczy tylko określonego modelu. Opis urządzenia ARCHOS Główne przyciski ARCHOS 605 WiFi Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie ARCHOS.* Wskaźnik LED znajdujący się obok przycisku świeci się, gdy urządzenie jest włączone. * Przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje wyświetlenie dwóch komunikatów jednego po drugim. Zwolnienie przycisku po wyświetleniu pierwszego komunikatu spowoduje, że urządzenie będzie pobierać niewielką ilość energii z baterii, aby umożliwić jego szybkie uruchomienie. Jeżeli urządzenie ARCHOS ma nie być używane przez dłuższy czas, należy przytrzymać przycisk, aż do wyświetlenia drugiego komunikatu. Urządzenie zostanie całkowicie wyłączone i nie będzie pobierać energii z baterii. TV/ LCD Naciśnij raz, aby przełączyć wyświetlanie obrazu między wbudowanym ekranem LCD a telewizorem (z wykorzystaniem opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock dostępnych na stronie Patrz: Funkcje dodatkowe. Gdy obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora TV, wskaźnik LED TV/LCD świeci, a wbudowany ekran LCD jest wyłączony. Naciśnij, aby zablokować/odblokować przyciski/ekran dotykowy urządzenia. Funkcja ta jest przydatna na przykład wtedy, gdy urządzenie ARCHOS jest noszone w kieszeni i chcesz uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisku lub dotknięcia ekranu.

5 Wstęp > STR. 5 Wskaźniki LED CHG Wskaźnik ładowania baterii. świecący: ładowanie baterii migający: bateria jest całkowicie naładowana HDD Wskaźnik aktywności twardego dysku (w zależności od modelu): dioda miga, jeżeli dysk twardy jest aktywny (odtwarzanie/ przesyłanie plików) TV/ LCD Wskaźnik wyświetlacza: dioda świeci, gdy obraz z urządzenia ARCHOS jest wyświetlany na ekranie telewizora (patrz informacje o przycisku TV/LCD). Złącza ARCHOS 705 Po lewej stronie urządzenia: Gniazdo zasilania: umożliwia ładowanie baterii urządzenia ARCHOS (patrz Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii). Wyjście AV typu jack: umożliwia podłączenie słuchawek lub kabla AV (opcjonalnego) urządzenia ARCHOS w celu wyświetlania plików wideo i zdjęć na ekranie telewizora. Pod urządzeniem: USB B: umożliwia podłączenie urządzenia ARCHOS do komputera (patrz: Podłączanie urządzenia archos do komputera). USB A: umożliwia podłączenie zgodnego urządzenia zewnętrznego do urządzenia ARCHOS (patrz Połączenie z hostem USB). Złącza dokujące umożliwiają podłączenie opcjonalnego urządzenia DVR Station Gen 5 (dostępnego na stronie w celu nagrania sygnału audio/video ze źródła zewnętrznego. Patrz Funkcje dodatkowe. A/V

6 Wstęp > STR. 6 ARCHOS 405 i 605 Po lewej stronie urządzenia: Gniazdo słuchawkowe: umożliwia podłączenie słuchawek. Pod urządzeniem: Złącza te umożliwiają: podłączenie urządzenia ARCHOS do komputera (patrz Podłączanie urządzenia archos do komputera). ładowanie baterii urządzenia ARCHOS (patrz Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii). Złącza dokujące umożliwiają także podłączenie opcjonalnych akcesoriów* (dostępnych na stronie Podłącz zgodne urządzenie USB do urządzenia ARCHOS, korzystając z opcjonalnych akcesoriów DVR Station Gen 5, Mini lub Battery Dock. Nagrywaj sygnał audio/video ze źródła zewnętrznego, korzystając z opcjonalnych akcesoriów DVR Station Gen 5 lub DVR Travel Adapter. Patrz Funkcje dodatkowe. Wbudowany głośnik Z przodu urządzenia znajduje się jeden (605 WiFi) lub dwa (705 WiFi) głośniki. podpórka Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w podpórkę znajdującą się z tyłu. Po jej ostrożnym wyciągnięciu można ustawić urządzenie ARCHOS na płaskiej, stabilnej powierzchni. gniazdo karty pamięci (w zależności od modelu)

7 Wstęp > STR. 7 Gniazdo karty pamięci znajdujące się u góry urządzenia po prawej stronie umożliwia włożenie jednej z następujących kart (nie są dostarczone w zestawie): SD MMC Mini i micro SD (z wykorzystaniem adaptera) RS MMC (z wykorzystaniem adaptera) Aby uzyskać informacje na temat przeglądania zawartości karty, patrz: Przeglądanie plików wideo, Przeglądanie plików muzycznych, Przeglądanie zdjęć lub Korzystanie z przeglądarki plików. Przed wyjęciem karty pamięci z gniazda, należy zawsze wybrać pozycję menu Remove SD/MMC card safely [Bezpiecznie usuń kartę SD/MMC] dostępną na ekranie głównym. Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii z wykorzystaniem kabla USB Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ARCHOS należy całkowicie naładować jego baterię. Baterię urządzenia ARCHOS ładuje się poprzez port USB komputera: 1. podłącz kabel USB ARCHOS do wyłączonego urządzenia ARCHOS. 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do włączonego komputera. 3. Urządzenie ARCHOS uruchomi się i rozpocznie się ładowanie baterii: -- Symbol błyskawicy będzie migał nad ikoną baterii na pasku zadań podczas ładowania baterii:. -- Wskaźnik LED CHG będzie świecił podczas ładowania baterii. Wskaźnik ten będzie migał po całkowitym naładowaniu baterii. Baterię urządzenia ARCHOS można także naładować szybciej i bez korzystania z komputera, korzystając z opcjonalnego urządzenia DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock (dostępne na stronie Patrz: Funkcje dodatkowe.

8 Wstęp > STR. 8 z wykorzystaniem ładowarki/zasilacza Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ARCHOS należy ładować baterię, aż wskaźnik CHG zacznie migać. Wystarczy podłączyć ładowarkę/zasilacz urządzenia ARCHOS do gniazda zasilania. Urządzenie ARCHOS włączy się i rozpocznie się ładowanie baterii, a symbol błyskawicy będzie migał nad ikoną baterii na pasku stanu:. Urządzenie ARCHOS posiada wymienną baterię. Aby uzyskać informacje na temat jej wymiany, patrz: Rozwiązywanie problemów. włączanie i wyłączanie urządzenia archos ARCHOS 605 WiFi Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie ARCHOS, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. Patrz: Opis urządzenia ARCHOS. Wskaźnik LED znajdujący się obok przycisku świeci, gdy urządzenie jest włączone. korzystanie z interfejsu urządzenia ARCHOS opis interfejsu Pasek stanu Pasek statusu w prawym górnym rogu ekranu wskazuje głośność, poziom naładowania baterii urządzenia i aktualną godzinę.

9 Wstęp > STR. 9 Karty W lewym górnym rogu ekranu karty pokazują inne dostępne aplikacje i ekrany. Różnią się one w zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Jeżeli dostępna jest tylko jedna karta, ikona karty w lewym górnym rogu jest wyszarzona. Menu kontekstowe W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się ikony menu kontekstowego. Dostępne opcję będą różnić się w zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Na ekranie głównym, należy wybrać pozycję menu Settings [Ustawienia], aby przejść do ustawień głównych urządzenia ARCHOS. Na ekranie głównym pozycja menu Resume [Wznów] umożliwia wznowienie prezentacji ostatnio odtwarzanego pliku muzycznego lub pliku wideo, jeżeli przerwano ją przed zakończeniem. Jeżeli ikona menu Resume [Wznów] nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie można wznowić odtwarzania pliku muzycznego lub pliku wideo. (w zależności od modelu) Ekran główny To jest ekran główny urządzenia ARCHOS, który zawiera jego główne funkcje. (w zależności od modelu) za pomocą ekranu dotykowego Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w ekran dotykowy. Poniżej zamieszczono opis głównych obszarów dotykowych ekranu wraz z kilkoma wskazówkami, jak używać samego ekranu. W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni ekranu dotykowego należy dotykać go wyłącznie załączonym rysikiem lub palcem.

10 Wstęp > STR. 10 Główne funkcje ekranu dotykowego Aby otworzyć aplikację/ekran za pomocą ikony lub elementu, należy wybrać ikonę/element menu w celu jej zaznaczenia, a następnie wybrać ją ponownie. W różnych aplikacjach można przejść poziom wyżej w strukturze, wybierając ikonę wyjścia (w prawym górnym rogu ekranu). Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując ikonę wyjścia. Jeżeli dostępnych jest kilka kart, można przełączać się między nimi, wybierając ikonę karty (w lewym górnym rogu ekranu). W celu przejścia do właściwego ekranu można również wybrać bezpośrednio jedną z kart. Aby użyć funkcji pozycji menu, wystarczy wybrać jej ikonę. Aby wyświetlić tekst opisu ikony, należy wybrać słowo menu. Podczas odtwarzania pliku wideo lub utworu można wstrzymać/wznowić odtwarzanie, wybierając ikonę wstrzymania / odtwarzania. Inne funkcje ekranu dotykowego Podczas oglądania filmu wideo lub słuchania muzyki istnieje możliwość wybrania paska postępu. Umożliwia to przejście bezpośrednio do innego miejsca w filmie wideo lub utworze. Możliwe jest również przesunięcie kursora na pasku postępu rysikiem w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo lub do następnego utworu. Na ekranach, na których pojawia się pasek głośności, może on być przesunięty w ten sam sposób. W różnych przeglądarkach (plików, muzyki, filmów wideo, zdjęć), można przesunąć pasek przewijania w górę lub w dół, aby przewinąć listę plików. Można także przyspieszyć przewijanie, wybierając punkt nad lub pod kursorem paska przewijania. W czytniku plików PDF istnieje możliwość przewijania w górę lub w dół poprzez wybranie strony i przesunięcie jej odpowiednio w górę lub w dół (należy uważać, aby nie wybrać łącza!)

11 Wstęp > STR. 11 za pomocą przycisków Przyciski nawigacji znajdują się po prawej stronie urządzenia: Przycisk wyjścia (anulowanie / powrót / zatrzymanie) OK (wprowadzanie / akceptacja lub odtwarzanie / wstrzymanie / wznowienie) Przycisk przyspieszania w górę (szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub powiększanie) Przyciski nawigacji (przechodzenie między elementami) Przycisk przyspieszania w dół (szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub pomniejszanie) Przycisk karty (przechodzenie pomiędzy dostępnymi ekranami) Przycisk menu (umożliwia wyświetlenie tekstu opisu dostępnych ikon menu) Przycisk głośności (zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności) Główne funkcje przycisków: Aby otworzyć aplikację/ekran za pomocą ikony lub elementu, należy użyć przycisków nawigacji, aby zaznaczyć ikonę/element i nacisnąć przycisk OK. W różnych aplikacjach można przejść poziom wyżej w strukturze, naciskając jeden raz przycisk wyjścia. Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując przycisk wyjścia. Jeżeli dostępnych jest kilka kart, można przełączać się między nimi, naciskając przycisk karty. Aby użyć funkcji ikony menu, należy nacisnąć przycisk menu, wybrać pozycję menu za pomocą przycisków nawigacji i nacisnąć przycisk OK. Podczas odtwarzania pliku wideo, utworu lub pokazu zdjęć można wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciskając przycisk OK. Inne funkcje przycisków

12 Wstęp > STR. 12 Podczas oglądania filmu wideo lub słuchania muzyki można przytrzymać przycisk nawigacji w lewo/w prawo, aby przesunąć kursor na pasku postępu w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo lub utworze. Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, należy użyć przycisku głośności. W różnych przeglądarkach (plików, muzyki, filmów wideo, zdjęć), można przytrzymać przyciski nawigacji w górę lub w dół, aby przewinąć listę plików. Można także przewijać szybciej, używając przycisków przyspieszania. W przeglądarce internetowej (w zależności od modelu) i czytniku PDF można przewijać w górę i w dół. przytrzymując przyciski nawigacji w górę/w dół. korzystanie z pilota Podczas wyświetlania obrazu z urządzenia ARCHOS na ekranie telewizora do sterowania urządzeniem ARCHOS należy użyć pilota. Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w odbiornik podczerwieni znajdujący się z przodu urządzenia, w lewym dolnym rogu. Należy skierować pilota dostarczonego w zestawie w kierunku odbiornika podczerwieni. 1. Ta cześć pilota używana jest podczas korzystania z przeglądarki internetowej i elementów widget. Płytka nawigacji umożliwia przesuwanie kursora wyświetlanego na ekranie.

13 Wstęp > STR. 13 Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uaktywnienie 2 trybów jednocześnie: --trybu naciśnięcia lewego przycisku : płytka nawigacji będzie działać tak, jak przypadku przesuwania myszy z naciśniętym lewym przyciskiem. Umożliwi to korzystanie z suwaków i innych elementów, które można przesuwać. --przyciski nawigacji, po prawej stronie u góry umożliwią przechodzenie między łączami/polami (standardowo umożliwiają one przejście do następnej/poprzedniej strony). Aby wyłączyć te 2 tryby, należy nacisnąć ten przycisk ponownie. Przycisk ten działa jak lewy przycisk myszy. W zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik, umożliwi on otwarcie łącza, wykonanie funkcji itp. (tak jak w przypadku wybrania punktu na ekranie). Przycisk ten działa jak prawy przycisk myszy. W zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik, umożliwi on wyświetlenie menu kontekstowego (tak jak wybranie i przytrzymanie punktu na ekranie). 2. Poniżej przedstawiono główne przyciski: Przyciski nawigacji: przechodzenie między elementami Wprowadzanie / Akceptacja lub odtwarzanie / Wstrzymanie / Wznowienie Anulowanie / Powrót / Zatrzymanie Szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub powiększanie Szybkie przewijanie do tyłu, przewijanie listy lub pomniejszanie Wyświetlanie tekstu opisu dostępnych ikon menu Przełączanie wyświetlania obrazu pomiędzy wbudowanym ekranem LCD a ekranem telewizora Włączanie urządzenia ARCHOS / przełączanie w stan uśpienia Zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności Wyciszanie dźwięku Przechodzenie między dostępnymi ekranami

14 Wstęp > STR Klawiatura umożliwia na przykład wprowadzenie adresu internetowego, napisanie wiadomości , wprowadzenie/zmianę nazwy folderu itp.: Klawisz Caps Lock Zielony klawisz Alt: włączenie dodatkowej funkcji klawiszy oznaczonej kolorem zielonym Niebieski klawisz Alt: włączenie dodatkowej funkcji klawiszy oznaczonej kolorem niebieskim Klawisz Shift usuwanie znaku przed kursorem Aby wpisać dodatkowe znaki oznaczone kolorem zielonym/niebieskim jako wielkie litery (é, è, ç itp.), należy nacisnąć klawisz Caps Lock, a następnie zielony/niebieski klawisz Alt i klawisz wybranej litery. Zmiana języka Interfejs urządzenia ARCHOS jest dostępny w kilku językach. Jeżeli dany język nie jest dostępny, należy przejść do strony internetowej firmy ARCHOS (www.archos.com/firmware) i pobrać oraz zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Nowe języki dodawane są do oprogramowania po ich udostępnieniu. Patrz Aktualizacja oprogramowania. Aby zmienić język systemu: 1. Na ekranie głównym wybierz pozycję menu Settings [Ustawienia], a następnie wybierz opcję Language (and Region) [Język i region]. 2. Wybierz inny język, używając przycisków strzałek w lewo / w prawo (ustawienia zostaną natychmiast zapisane). 3. Zamknij ekran, wybierając ikonę, aby zakończyć i przejść do ekranu głównego. DBAŁOŚĆ O PRODUKT Urządzenie ARCHOS jest produktem elektronicznym, którym należy się ostrożnie posługiwać: Nie należy wystawiać go na zbędne uderzenia lub drgania.

15 Wstęp > STR. 15 Nie należy wystawiać go na działanie ciepła i zasłaniać dopływu powietrza (szczególnie gdy urządzenie podłączone jest do komputera). Urządzenie należy chronić przed wodą i nadmierną wilgocią. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie pól elektromagnetycznych o dużym natężeniu. Nie należy otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

16 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Odtwarzanie plików wideo Na ekranie głównym wybierz ikonę Video [Video], aby przejść do trybu wideo. 1.1 PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO Przeglądarka Video [Video] umożliwia przeglądanie zawartości folderu Video na dysku twardym urządzenia ARCHOS. Można przejść poziom wyżej w strukturze, zamykając bieżący ekran za pomocą ikony. Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując ikonę/ przycisk wyjścia. Przeglądarka plików wideo Na pierwszym ekranie trybu wideo widoczne są wszystkie pliki wideo i podfoldery znajdujące się w folderze Video. Aby odtworzyć plik wideo, należy go zaznaczyć, a następnie otworzyć. Jeżeli plik wideo znajduje się w podfolderze folderu Video, aby wyświetlić plik wideo należy otworzyć podfolder. W przeglądarce plików wideo, obok nazwy każdego pliku wyświetlana jest miniaturka. Aby utworzyć nową miniaturkę pliku wideo, należy otworzyć plik wideo, wybrać pozycję menu Set [Ustaw] i wybrać opcję Thumbnail [Miniaturka obrazu] (patrz: Pozycje menu odtwarzania wideo).

17 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 17 przeglądanie plików wideo na karcie pamięci (W zależności od modelu) Jeżeli do urządzenia ARCHOS włożono kartę pamięci (patrz: Gniazdo karty pamięci, aby uzyskać informacje na temat wkładania/wyjmowania karty pamięci), należy wybrać wiersz SD/MMC card [Karta SD/MMC], na pierwszym ekranie przeglądarki Video [Video]. Teraz można przeglądać zawartość karty i odtwarzać pliki wideo (jeżeli znajdują się na karcie). W przeglądarce wideo wyświetlane są wyłącznie pliki wideo i zawierające je foldery. Pozycje menu przeglądarki wideo Info [Informacje] -powoduje wyświetlenie okna z informacjami na temat zaznaczonego - pliku wideo. File Management [Zarządzanie plikami] --Rename [Zmień nazwę]: umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku wideo za pomocą wirtualnej klawiatury. Patrz: Korzystanie z wirtualnej klawiatury. --Delete [Usuń]: umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku wideo. Pojawi się ekran z potwierdzeniem. Bookmark [Zakładki] --Resume [Wznów]: spowoduje powrót do odtwarzania zaznaczonego pliku wideo od zakładki. --Clear [Usuń]: spowoduje usunięcie zakładki z zaznaczonego pliku wideo. Opcja Bookmark [Zakładki] pojawia się w menu, jeśli zaznaczony jest plik wideo z zakładką. Settings [Ustawienia] --umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień odtwarzacza wideo (patrz: Ustawienia odtwarzacza wideo) lub ekranu ustawień Sound [Barwa dźwięku] (patrz: Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku]). 1.2 Odtwarzanie plików wideo Aby odtworzyć plik wideo, należy go zaznaczyć, a następnie otworzyć. Nakładka menu automatycznie zniknie po kilku sekundach.

18 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 18 Ekran odtwarzania wideo 1. ikona wyjścia 2. nazwa pliku wideo 3. ikona karty 4. poziom głośności 5. ikona odtwarzania / wstrzymania 6. pasek postępu odtwarzania wideo 7. pozycje menu Elementy sterowania odtwarzaniem wideo na ekranie dotykowym Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie pliku wideo, należy wybrać ikonę wstrzymania / odtwarzania (patrz nr 5 na poprzednim ekranie). Aby ponownie wyświetlić nakładkę menu, należy wybrać raz dowolny punkt na ekranie. Aby ją zamknąć, należy poczekać kilka sekund lub wybrać ikonę karty, w lewym górnym rogu (patrz nr 3). Aby przejść bezpośrednio do innego miejsca w filmie wideo, należy wybrać pasek postępu. Możliwe jest również przesunięcie kursora na pasku postępu rysikiem w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo (patrz nr 6). W ten sam sposób można przesunąć pasek głośności (patrz nr 4). Aby użyć funkcji pozycji menu, wystarczy wybrać jej ikonę. Aby wyświetlić tekst opisu ikony, należy wybrać słowo menu (patrz nr 7). Aby zatrzymać odtwarzanie pliku wideo i przejść do przeglądarki Video [Video], należy wybrać ikonę wyjścia (patrz nr 1). Aby wyjść z trybu wideo i przejść bezpośrednio do ekranu głównego, należy przytrzymać ikonę wyjścia.

19 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 19 Przyciski sterowania odtwarzaniem wideo Pozycje menu odtwarzania wideo --naciśnięcie jeden raz: zatrzymanie odtwarzania pliku wideo i powrót do przeglądarki Video [Video] --przytrzymanie: wyjście z trybu wideo i powrót bezpośrednio do ekranu głównego wstrzymanie/wznowienie odtwarzania pliku wideo przyspieszone przewijanie do przodu w lewo/w prawo: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu przyspieszone przewijanie do tyłu wyświetlenie/ukrycie nakładki menu wyświetlenie dostępnych pozycji menu zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności Info [Informacje] -powoduje wyświetlenie okna z informacjami na temat bieżącego - pliku wideo. Soundtrack [Ścieżka dźwiękowa] i/lub Subtitles [Napisy] --umożliwia wybranie różnych ścieżek audio*. --umożliwia wybranie napisów**. * Tylko, jeżeli plik wideo zawiera kilka ścieżek audio. ** Tylko jeśli napisy znajdują się w osobnym pliku. Obsługiwane są następujące typy plików:.srt,.ssa,.sub (tekstowe) oraz.smi.

20 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 20 Format [Format] --umożliwia zmianę sposobu wyświetlania obrazu. --Auto [Automatycznie]: wybiera rozmiar obrazu wideo najlepiej dopasowany do wbudowanego ekranu (Lub ekranu telewizora z wykorzystaniem opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock: patrz: Funkcje dodatkowe). --Full Screen [Pełny ekran]: powiększa obraz, dopasowując go do wielkości ekranu. Aby zmieścić obraz na ekranie urządzenia ARCHOS niewielkie jego fragmenty (zazwyczaj na górze i na dole), mogą zostać obcięte. --Maximized [Zmaksymalizowane]: powiększa obraz tak, aby wypełnił cały ekran, uwzględniając kodowanie w formacie 2,35 z czarnymi pasami na górze i na dole. --Original [Oryginalny]: wyświetla cały obraz w oryginalnym formacie. Speed [Szybkość] --wyświetla bieżący filmu w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. --po wstrzymaniu w trybie zwolnionego tempa można wyświetlać kolejne klatki, używając ikony strzałki w prawo. Set [Ustaw] --Bookmark [Zakładki]: wstawia zakładkę w aktualnym miejscu filmu. Możliwa jest tylko jedna zakładka w jednym pliku. Można umieścić zakładki w maksymalnie 32 plikach. Pliki wideo z zakładkami mają w przeglądarce Video [Video] symbol zakładki i pasek postępu. --Aby wznowić odtwarzanie pliku wideo z zakładki, należy przejść do przeglądarki Video [Video] i zaznaczyć plik wideo z zakładką. Wybierz pozycję menu Bookmark [Zakładki], a następnie wybierz opcję Resume (wybranie opcji Clear [Usuń] spowoduje usunięcie zakładki z pliku wideo). --Thumbnail [Miniaturka obrazu]: zapisuje bieżący obraz jako nową miniaturkę dla tego pliku. W przeglądarce Video [Video] miniaturka pliku wideo zostanie zastąpiona nową. --Wallpaper [Tapeta]: bieżący obraz zostanie ustawiony jako grafika tła urządzenia. Settings [Ustawienia] -umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień odtwarzacza wideo - (patrz: Ustawienia odtwarzacza wideo) lub ekranu ustawień Sound [Barwa dźwięku] (patrz: Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku]).

21 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Ustawienia odtwarzacza wideo W trybie wideo można przejść do ustawień odtwarzacza wideo, wybierając pozycję menu Settings [Ustawienia]. Aby wybrać inne ustawienia parametru, należy użyć strzałek w lewo/w prawo. PlayMode [Tryb odtwarzania], Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo] --W poniższej tabeli wyjaśniono sposób działania odtwarzacza wideo w zależności od ustawień opcji PlayMode [Tryb odtwarzania] ORAZ Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo]. PlayMode Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo] Sposób działania odtwarzacza muzyki... Single Normal --odtwarza bieżący plik wideo i zatrzymuje się. Repeat --powtarza odtwarzanie bieżącego pliku wideo. Folder Normal --odtwarza po kolei wszystkie pliki wideo w bieżącym folderze i zatrzymuje się. Repeat Shuffle [Losowo] --odtwarza po kolei wszystkie pliki wideo w bieżącym folderze. Czynność ta wykonywana jest nieprzerwanie. odtwarza losowo wszystkie pliki wideo - - w bieżącym folderze.

22 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 22 UPnP Thumbnails [Miniaturki UPnP] --W tym miejscu można włączyć/wyłączyć wyświetlanie miniaturek plików wideo podczas przeglądania plików wideo udostępnionych na komputerze PC (patrz: Odtwarzanie plików multimedialnych udostępnionych na komputerze PC). Wybranie opcji Disabled [Wyłączone] umożliwi szybsze przeglądanie plików wideo udostępnionych na komputerze PC. LCD Backlight [Podświetlenie ekranu], Brightness [Jasność], Contrast [Kontrast] i Gamma [Gamma] --Dostosowuje poziom podświetlenia/kontrastu/jasności/gamma wbudowanego wyświetlacza. --Można także przywrócić wartości domyślne parametrów wyświetlacza LCD (przycisk Reset [Ustawienia domyślne]). 1.4 Zapisywanie plików wideo w urządzeniu ARCHOS Strona ARCHOS Content Portal umożliwia zakup plików wideo bezpośrednio z urządzenia ARCHOS bez potrzeby korzystania z komputera. Patrz: Strona ARCHOS Content Portal. Są dwa podstawowe sposoby przesłania własnych plików wideo zapisanych na komputerze do urządzenia ARCHOS: 1. Windows Media Player: skopiowanie plików wideo za pomocą programu Windows Media Player 10 lub nowszego*: --Należy użyć programu Windows Media Player 10 lub nowszego* (karty Synchronizacja), aby zsynchronizować pliki wideo na komputerze z urządzeniem ARCHOS. --Patrz Przesyłanie plików na urządzenie archos, aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania plików wideo z komputera za pomocą programu Windows Media Player. * Aby uzyskać jak najlepszą wydajność zalecamy aktualizację do programu Windows Media Player 11 lub nowszego.

23 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Eksplorator Windows : skopiowanie i wklejenie plików wideo z komputera do folderu Video urządzenia ARCHOS. Aby uzyskać informacje na temat podłączania/odłączania urządzenia ARCHOS od komputera, patrz sekcja Przesyłanie plików. Tworzenie kompatybilnych plików wideo przy pomocy komputera Jeżeli nie można odtworzyć określonych plików wideo za pomocą urządzenia ARCHOS, może zaistnieć konieczność przekonwertowania ich do kompatybilnego formatu. Najłatwiejszym sposobem jest przesłanie plików do odtwarzacza ARCHOS za pomocą programu Windows Media Player 10 lub nowszego. Windows Media Player dokona automatycznej konwersji większości formatów do formatu WMV obsługiwanego przez urządzenie. Więcej informacji zawiera pomoc programu Windows Media Player. Oprócz programu Windows Media Player w Internecie można znaleźć odpowiednie programy użytkowe do konwersji plików. Aby skopiować i wkleić niezabezpieczone pliki DVD video z komputera PC na urządzenie ARCHOS bez konwertowania ich do formatu WMV w witrynie internetowej firmy ARCHOS (www.archos.com) można zakupić dodatek Cinema. Tak samo można postąpić w przypadku formatu H.264. W takim przypadku należy zakupić dodatek Video Podcast. 1.5 Nagrywanie filmów wideo Zastosowanie opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, DVR Travel Adapter lub Helmet CamCorder (dostępnych na stronie umożliwia nagrywanie za pomocą urządzenia ARCHOS filmów wideo z niemal wszystkich standardowych źródeł sygnału wideo. Patrz: Funkcje dodatkowe.

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo

Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i filmy. Lokalizacja i nawigacja. Bezpieczeństwo Moto G zdjęcie Rzut oka Start t Ekran główny i aplikacje Sterowanie iwłasn własne ustawienia Rozmowy telefoniczne Kontakty Wiadomości Poczta e-mail Pisanie Sieci społecznościowe Przeglądanie Zdjęcia i

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch

Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Lenovo S20-30 / S20-30 Touch Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych instrukcjach. Uwagi

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

OPEL ASTRA. Infotainment System

OPEL ASTRA. Infotainment System OPEL ASTRA Infotainment System Spis treści Wprowadzenie... 4 Radioodtwarzacz... 30 Odtwarzacz CD... 47 Wejście AUX... 54 Gniazdo USB... 56 Ramka cyfrowa... 60 Nawigacja... 63 Rozpoznawanie mowy... 113

Bardziej szczegółowo

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801

Polski. All-in-One PC. Podręcznik użytkownika. Seria P1801 All-in-One PC Podręcznik użytkownika Seria P1801 PL7705 Styczeń 2013 Z tabletem firmy Asus P1801 musi być używana stacja PC P1801 Informacje o prawach autorskich Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S

PRAKTICA luxmedia 16-Z21S Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp... 7 O instrukcji obsługi... 7 Prawa autorskie... 7 Oświadczenie dotyczące norm bezpieczeństwa FCC... 7 Deklaracja zgodności... 7 Markowe znaki handlowe... 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 225

Podręcznik użytkownika Nokia 225 Podręcznik użytkownika Nokia 225 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia 225 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Pierwsze kroki 4 Klawisze i części 4 Wkładanie karty SIM, baterii i karty pamięci 4 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ

PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ PRZEWODNIK PO FUNKCJONALNOŚCI TELEWIZJI CYFROWEJ Skomur J.K. Pruscy i D.P. Kaczmarek Boya- Żeleńskiego 39 95-100 Zgierz Tel: 42 716-76-60 e-mail: info@skomur.com.pl MENU - Wywołuje główne menu. Strzałka

Bardziej szczegółowo

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER PL TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Spis treści Spis treści 1 Zakres funkcji i zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo