GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI,"

Transkrypt

1 POLSKI WIFI 705 WIFI GEN 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI, JĘZYK POLSKI Wersja 3.0 Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można pobrać ze strony Szanowny Kliencie, Dziękujemy za wybranie produktu firmy ARCHOS. Mamy nadzieję, że urządzenie będzie służyło Ci i będzie powodem zadowolenia przez wiele kolejnych lat. Zarejestruj swój produkt na naszej stronie internetowej ( aby móc korzystać z pomocy i otrzymywać informacje o bezpłatnych aktualizacjach oprogramowania dla zakupionego produktu. Życzymy Ci udanego korzystania z urządzenia multimedialnego, Zespół ARCHOS. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi były poprawne w momencie jej publikacji. Jednak przez cały czas dokonujemy aktualizacji i wprowadzają ulepszenia w naszych produktach, dlatego oprogramowanie zakupionego urządzenia może nieznacznie różnić się wyglądem lub funkcjami od przykładów podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Entertainment way

2 Spis TREŚCI > STR. 2 Table Of Contents Wstęp... 4 Opis urządzenia ARCHOS Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii...7 włączanie i wyłączanie urządzenia archos...8 korzystanie z interfejsu urządzenia ARCHOS...8 Zmiana języka DBAŁOŚĆ O PRODUKT Odtwarzanie plików wideo PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO Odtwarzanie plików wideo Ustawienia odtwarzacza wideo Zapisywanie plików wideo w urządzeniu ARCHOS Nagrywanie filmów wideo odtwarzanie plików wideo udostępnionych na komputerze pc Odtwarzanie muzyki przeglądanie plików muzycznych odtwarzanie muzyki USTAWIENIA ODTWARZACZA MUZYKI Listy odtwarzania Zapisywanie muzyki w urządzeniu ARCHOS Nagrywanie dźwięku analogowego odtwarzanie muzyki udostępnionej na komputerze pc Wyświetlanie zdjęć przeglądanie zdjęć Przeglądarka zdjęć Ustawienia przeglądarki zdjęć Odtwarzanie pokazu slajdów WYŚWIETLANIE ZDJĘPODCZAS ODTWARZANIA MUZYKI Zapisywanie zdjęć w urządzeniu ARCHOS wyświetlanie zdjęć udostępnionych na komputerze pc Korzystanie z przeglądarki plików Nawigacja Korzystanie z wirtualnej klawiatury korzystanie z przeglądarki plików podczas odtwarzania muzyki Przeglądanie zawartości innych komputerów w sieci Korzystanie z czytnika plików PDF SPIS TREŚCI Ciąg dalszy na następnej stronie...

3 Spis TREŚCI > STR Łączenie się z siecią WiFi Procedura łączenia się z siecią WiFi Konfiguracja sieci WiFi funkcje WiFi przeglądanie internetu Odtwarzanie plików multimedialnych udostępnionych na komputerze PC strona archos content portal przesyłanie plików Podłączanie urządzenia archos do komputera Połączenie z hostem USB ustawienia główne Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku] Ustawienia funkcji Display [Ekran] Ustawienia funkcji Appearance [sposobu prezentacji] Ustawienia funkcji Language (and region) [Język i region] Ustawienia funkcji TV control [Sterowanie TV] Ustawienia funkcji Clock [Data i godzina] Ustawienia funkcji Power [Zasilanie] Ustawienia opcji Firmware and plug-ins [Oprogramowanie i dodatki] Aktualizacja oprogramowania Ustawienia funkcji System [System] funkcje dodatkowe akceosoria dla urządzenia archos dodatki urządzenia archos planowanie nagrywania programu telewizyjnego ręczne nagrywanie zewnętrznego sygnału wideo ręczne nagrywanie zewnętrznego sygnału audio wyświetlanie obrazu z urządzenia archos na ekranie telewizora rozwiązywanie problemów resetowanie urządzenia ARCHOS przywracanie systemu...90 problemy z ekranem dotykowym Zarządzanie przywracaniem ustawień...91 Wymiana baterii specyfikacja techniczna Pomoc techniczna... 98

4 Wstęp > STR. 4 Wstęp Informacje podane w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić w zależności od modelu zakupionego urządzenia ARCHOS Gen 5. Ikony ta oznaczają, że poniższa sekcja dotyczy tylko określonego modelu. Opis urządzenia ARCHOS Główne przyciski ARCHOS 605 WiFi Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć urządzenie ARCHOS.* Wskaźnik LED znajdujący się obok przycisku świeci się, gdy urządzenie jest włączone. * Przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje wyświetlenie dwóch komunikatów jednego po drugim. Zwolnienie przycisku po wyświetleniu pierwszego komunikatu spowoduje, że urządzenie będzie pobierać niewielką ilość energii z baterii, aby umożliwić jego szybkie uruchomienie. Jeżeli urządzenie ARCHOS ma nie być używane przez dłuższy czas, należy przytrzymać przycisk, aż do wyświetlenia drugiego komunikatu. Urządzenie zostanie całkowicie wyłączone i nie będzie pobierać energii z baterii. TV/ LCD Naciśnij raz, aby przełączyć wyświetlanie obrazu między wbudowanym ekranem LCD a telewizorem (z wykorzystaniem opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock dostępnych na stronie Patrz: Funkcje dodatkowe. Gdy obraz jest wyświetlany na ekranie telewizora TV, wskaźnik LED TV/LCD świeci, a wbudowany ekran LCD jest wyłączony. Naciśnij, aby zablokować/odblokować przyciski/ekran dotykowy urządzenia. Funkcja ta jest przydatna na przykład wtedy, gdy urządzenie ARCHOS jest noszone w kieszeni i chcesz uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisku lub dotknięcia ekranu.

5 Wstęp > STR. 5 Wskaźniki LED CHG Wskaźnik ładowania baterii. świecący: ładowanie baterii migający: bateria jest całkowicie naładowana HDD Wskaźnik aktywności twardego dysku (w zależności od modelu): dioda miga, jeżeli dysk twardy jest aktywny (odtwarzanie/ przesyłanie plików) TV/ LCD Wskaźnik wyświetlacza: dioda świeci, gdy obraz z urządzenia ARCHOS jest wyświetlany na ekranie telewizora (patrz informacje o przycisku TV/LCD). Złącza ARCHOS 705 Po lewej stronie urządzenia: Gniazdo zasilania: umożliwia ładowanie baterii urządzenia ARCHOS (patrz Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii). Wyjście AV typu jack: umożliwia podłączenie słuchawek lub kabla AV (opcjonalnego) urządzenia ARCHOS w celu wyświetlania plików wideo i zdjęć na ekranie telewizora. Pod urządzeniem: USB B: umożliwia podłączenie urządzenia ARCHOS do komputera (patrz: Podłączanie urządzenia archos do komputera). USB A: umożliwia podłączenie zgodnego urządzenia zewnętrznego do urządzenia ARCHOS (patrz Połączenie z hostem USB). Złącza dokujące umożliwiają podłączenie opcjonalnego urządzenia DVR Station Gen 5 (dostępnego na stronie w celu nagrania sygnału audio/video ze źródła zewnętrznego. Patrz Funkcje dodatkowe. A/V

6 Wstęp > STR. 6 ARCHOS 405 i 605 Po lewej stronie urządzenia: Gniazdo słuchawkowe: umożliwia podłączenie słuchawek. Pod urządzeniem: Złącza te umożliwiają: podłączenie urządzenia ARCHOS do komputera (patrz Podłączanie urządzenia archos do komputera). ładowanie baterii urządzenia ARCHOS (patrz Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii). Złącza dokujące umożliwiają także podłączenie opcjonalnych akcesoriów* (dostępnych na stronie Podłącz zgodne urządzenie USB do urządzenia ARCHOS, korzystając z opcjonalnych akcesoriów DVR Station Gen 5, Mini lub Battery Dock. Nagrywaj sygnał audio/video ze źródła zewnętrznego, korzystając z opcjonalnych akcesoriów DVR Station Gen 5 lub DVR Travel Adapter. Patrz Funkcje dodatkowe. Wbudowany głośnik Z przodu urządzenia znajduje się jeden (605 WiFi) lub dwa (705 WiFi) głośniki. podpórka Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w podpórkę znajdującą się z tyłu. Po jej ostrożnym wyciągnięciu można ustawić urządzenie ARCHOS na płaskiej, stabilnej powierzchni. gniazdo karty pamięci (w zależności od modelu)

7 Wstęp > STR. 7 Gniazdo karty pamięci znajdujące się u góry urządzenia po prawej stronie umożliwia włożenie jednej z następujących kart (nie są dostarczone w zestawie): SD MMC Mini i micro SD (z wykorzystaniem adaptera) RS MMC (z wykorzystaniem adaptera) Aby uzyskać informacje na temat przeglądania zawartości karty, patrz: Przeglądanie plików wideo, Przeglądanie plików muzycznych, Przeglądanie zdjęć lub Korzystanie z przeglądarki plików. Przed wyjęciem karty pamięci z gniazda, należy zawsze wybrać pozycję menu Remove SD/MMC card safely [Bezpiecznie usuń kartę SD/MMC] dostępną na ekranie głównym. Pierwsze uruchomienie: ładowanie baterii z wykorzystaniem kabla USB Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ARCHOS należy całkowicie naładować jego baterię. Baterię urządzenia ARCHOS ładuje się poprzez port USB komputera: 1. podłącz kabel USB ARCHOS do wyłączonego urządzenia ARCHOS. 2. Podłącz drugi koniec kabla USB do włączonego komputera. 3. Urządzenie ARCHOS uruchomi się i rozpocznie się ładowanie baterii: -- Symbol błyskawicy będzie migał nad ikoną baterii na pasku zadań podczas ładowania baterii:. -- Wskaźnik LED CHG będzie świecił podczas ładowania baterii. Wskaźnik ten będzie migał po całkowitym naładowaniu baterii. Baterię urządzenia ARCHOS można także naładować szybciej i bez korzystania z komputera, korzystając z opcjonalnego urządzenia DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock (dostępne na stronie Patrz: Funkcje dodatkowe.

8 Wstęp > STR. 8 z wykorzystaniem ładowarki/zasilacza Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia ARCHOS należy ładować baterię, aż wskaźnik CHG zacznie migać. Wystarczy podłączyć ładowarkę/zasilacz urządzenia ARCHOS do gniazda zasilania. Urządzenie ARCHOS włączy się i rozpocznie się ładowanie baterii, a symbol błyskawicy będzie migał nad ikoną baterii na pasku stanu:. Urządzenie ARCHOS posiada wymienną baterię. Aby uzyskać informacje na temat jej wymiany, patrz: Rozwiązywanie problemów. włączanie i wyłączanie urządzenia archos ARCHOS 605 WiFi Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie ARCHOS, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk. Patrz: Opis urządzenia ARCHOS. Wskaźnik LED znajdujący się obok przycisku świeci, gdy urządzenie jest włączone. korzystanie z interfejsu urządzenia ARCHOS opis interfejsu Pasek stanu Pasek statusu w prawym górnym rogu ekranu wskazuje głośność, poziom naładowania baterii urządzenia i aktualną godzinę.

9 Wstęp > STR. 9 Karty W lewym górnym rogu ekranu karty pokazują inne dostępne aplikacje i ekrany. Różnią się one w zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Jeżeli dostępna jest tylko jedna karta, ikona karty w lewym górnym rogu jest wyszarzona. Menu kontekstowe W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się ikony menu kontekstowego. Dostępne opcję będą różnić się w zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik. Na ekranie głównym, należy wybrać pozycję menu Settings [Ustawienia], aby przejść do ustawień głównych urządzenia ARCHOS. Na ekranie głównym pozycja menu Resume [Wznów] umożliwia wznowienie prezentacji ostatnio odtwarzanego pliku muzycznego lub pliku wideo, jeżeli przerwano ją przed zakończeniem. Jeżeli ikona menu Resume [Wznów] nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie można wznowić odtwarzania pliku muzycznego lub pliku wideo. (w zależności od modelu) Ekran główny To jest ekran główny urządzenia ARCHOS, który zawiera jego główne funkcje. (w zależności od modelu) za pomocą ekranu dotykowego Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w ekran dotykowy. Poniżej zamieszczono opis głównych obszarów dotykowych ekranu wraz z kilkoma wskazówkami, jak używać samego ekranu. W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni ekranu dotykowego należy dotykać go wyłącznie załączonym rysikiem lub palcem.

10 Wstęp > STR. 10 Główne funkcje ekranu dotykowego Aby otworzyć aplikację/ekran za pomocą ikony lub elementu, należy wybrać ikonę/element menu w celu jej zaznaczenia, a następnie wybrać ją ponownie. W różnych aplikacjach można przejść poziom wyżej w strukturze, wybierając ikonę wyjścia (w prawym górnym rogu ekranu). Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując ikonę wyjścia. Jeżeli dostępnych jest kilka kart, można przełączać się między nimi, wybierając ikonę karty (w lewym górnym rogu ekranu). W celu przejścia do właściwego ekranu można również wybrać bezpośrednio jedną z kart. Aby użyć funkcji pozycji menu, wystarczy wybrać jej ikonę. Aby wyświetlić tekst opisu ikony, należy wybrać słowo menu. Podczas odtwarzania pliku wideo lub utworu można wstrzymać/wznowić odtwarzanie, wybierając ikonę wstrzymania / odtwarzania. Inne funkcje ekranu dotykowego Podczas oglądania filmu wideo lub słuchania muzyki istnieje możliwość wybrania paska postępu. Umożliwia to przejście bezpośrednio do innego miejsca w filmie wideo lub utworze. Możliwe jest również przesunięcie kursora na pasku postępu rysikiem w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo lub do następnego utworu. Na ekranach, na których pojawia się pasek głośności, może on być przesunięty w ten sam sposób. W różnych przeglądarkach (plików, muzyki, filmów wideo, zdjęć), można przesunąć pasek przewijania w górę lub w dół, aby przewinąć listę plików. Można także przyspieszyć przewijanie, wybierając punkt nad lub pod kursorem paska przewijania. W czytniku plików PDF istnieje możliwość przewijania w górę lub w dół poprzez wybranie strony i przesunięcie jej odpowiednio w górę lub w dół (należy uważać, aby nie wybrać łącza!)

11 Wstęp > STR. 11 za pomocą przycisków Przyciski nawigacji znajdują się po prawej stronie urządzenia: Przycisk wyjścia (anulowanie / powrót / zatrzymanie) OK (wprowadzanie / akceptacja lub odtwarzanie / wstrzymanie / wznowienie) Przycisk przyspieszania w górę (szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub powiększanie) Przyciski nawigacji (przechodzenie między elementami) Przycisk przyspieszania w dół (szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub pomniejszanie) Przycisk karty (przechodzenie pomiędzy dostępnymi ekranami) Przycisk menu (umożliwia wyświetlenie tekstu opisu dostępnych ikon menu) Przycisk głośności (zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności) Główne funkcje przycisków: Aby otworzyć aplikację/ekran za pomocą ikony lub elementu, należy użyć przycisków nawigacji, aby zaznaczyć ikonę/element i nacisnąć przycisk OK. W różnych aplikacjach można przejść poziom wyżej w strukturze, naciskając jeden raz przycisk wyjścia. Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując przycisk wyjścia. Jeżeli dostępnych jest kilka kart, można przełączać się między nimi, naciskając przycisk karty. Aby użyć funkcji ikony menu, należy nacisnąć przycisk menu, wybrać pozycję menu za pomocą przycisków nawigacji i nacisnąć przycisk OK. Podczas odtwarzania pliku wideo, utworu lub pokazu zdjęć można wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciskając przycisk OK. Inne funkcje przycisków

12 Wstęp > STR. 12 Podczas oglądania filmu wideo lub słuchania muzyki można przytrzymać przycisk nawigacji w lewo/w prawo, aby przesunąć kursor na pasku postępu w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo lub utworze. Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, należy użyć przycisku głośności. W różnych przeglądarkach (plików, muzyki, filmów wideo, zdjęć), można przytrzymać przyciski nawigacji w górę lub w dół, aby przewinąć listę plików. Można także przewijać szybciej, używając przycisków przyspieszania. W przeglądarce internetowej (w zależności od modelu) i czytniku PDF można przewijać w górę i w dół. przytrzymując przyciski nawigacji w górę/w dół. korzystanie z pilota Podczas wyświetlania obrazu z urządzenia ARCHOS na ekranie telewizora do sterowania urządzeniem ARCHOS należy użyć pilota. Urządzenie ARCHOS wyposażone jest w odbiornik podczerwieni znajdujący się z przodu urządzenia, w lewym dolnym rogu. Należy skierować pilota dostarczonego w zestawie w kierunku odbiornika podczerwieni. 1. Ta cześć pilota używana jest podczas korzystania z przeglądarki internetowej i elementów widget. Płytka nawigacji umożliwia przesuwanie kursora wyświetlanego na ekranie.

13 Wstęp > STR. 13 Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uaktywnienie 2 trybów jednocześnie: --trybu naciśnięcia lewego przycisku : płytka nawigacji będzie działać tak, jak przypadku przesuwania myszy z naciśniętym lewym przyciskiem. Umożliwi to korzystanie z suwaków i innych elementów, które można przesuwać. --przyciski nawigacji, po prawej stronie u góry umożliwią przechodzenie między łączami/polami (standardowo umożliwiają one przejście do następnej/poprzedniej strony). Aby wyłączyć te 2 tryby, należy nacisnąć ten przycisk ponownie. Przycisk ten działa jak lewy przycisk myszy. W zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik, umożliwi on otwarcie łącza, wykonanie funkcji itp. (tak jak w przypadku wybrania punktu na ekranie). Przycisk ten działa jak prawy przycisk myszy. W zależności od miejsca w interfejsie, w którym aktualnie znajduje się użytkownik, umożliwi on wyświetlenie menu kontekstowego (tak jak wybranie i przytrzymanie punktu na ekranie). 2. Poniżej przedstawiono główne przyciski: Przyciski nawigacji: przechodzenie między elementami Wprowadzanie / Akceptacja lub odtwarzanie / Wstrzymanie / Wznowienie Anulowanie / Powrót / Zatrzymanie Szybkie przewijanie do przodu, przewijanie listy lub powiększanie Szybkie przewijanie do tyłu, przewijanie listy lub pomniejszanie Wyświetlanie tekstu opisu dostępnych ikon menu Przełączanie wyświetlania obrazu pomiędzy wbudowanym ekranem LCD a ekranem telewizora Włączanie urządzenia ARCHOS / przełączanie w stan uśpienia Zwiększanie / zmniejszanie poziomu głośności Wyciszanie dźwięku Przechodzenie między dostępnymi ekranami

14 Wstęp > STR Klawiatura umożliwia na przykład wprowadzenie adresu internetowego, napisanie wiadomości , wprowadzenie/zmianę nazwy folderu itp.: Klawisz Caps Lock Zielony klawisz Alt: włączenie dodatkowej funkcji klawiszy oznaczonej kolorem zielonym Niebieski klawisz Alt: włączenie dodatkowej funkcji klawiszy oznaczonej kolorem niebieskim Klawisz Shift usuwanie znaku przed kursorem Aby wpisać dodatkowe znaki oznaczone kolorem zielonym/niebieskim jako wielkie litery (é, è, ç itp.), należy nacisnąć klawisz Caps Lock, a następnie zielony/niebieski klawisz Alt i klawisz wybranej litery. Zmiana języka Interfejs urządzenia ARCHOS jest dostępny w kilku językach. Jeżeli dany język nie jest dostępny, należy przejść do strony internetowej firmy ARCHOS ( i pobrać oraz zainstalować najnowszą wersję oprogramowania. Nowe języki dodawane są do oprogramowania po ich udostępnieniu. Patrz Aktualizacja oprogramowania. Aby zmienić język systemu: 1. Na ekranie głównym wybierz pozycję menu Settings [Ustawienia], a następnie wybierz opcję Language (and Region) [Język i region]. 2. Wybierz inny język, używając przycisków strzałek w lewo / w prawo (ustawienia zostaną natychmiast zapisane). 3. Zamknij ekran, wybierając ikonę, aby zakończyć i przejść do ekranu głównego. DBAŁOŚĆ O PRODUKT Urządzenie ARCHOS jest produktem elektronicznym, którym należy się ostrożnie posługiwać: Nie należy wystawiać go na zbędne uderzenia lub drgania.

15 Wstęp > STR. 15 Nie należy wystawiać go na działanie ciepła i zasłaniać dopływu powietrza (szczególnie gdy urządzenie podłączone jest do komputera). Urządzenie należy chronić przed wodą i nadmierną wilgocią. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie pól elektromagnetycznych o dużym natężeniu. Nie należy otwierać urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych elementów, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

16 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Odtwarzanie plików wideo Na ekranie głównym wybierz ikonę Video [Video], aby przejść do trybu wideo. 1.1 PRZEGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO Przeglądarka Video [Video] umożliwia przeglądanie zawartości folderu Video na dysku twardym urządzenia ARCHOS. Można przejść poziom wyżej w strukturze, zamykając bieżący ekran za pomocą ikony. Z dowolnego poziomu struktury można przejść bezpośrednio do ekranu głównego, naciskając i przytrzymując ikonę/ przycisk wyjścia. Przeglądarka plików wideo Na pierwszym ekranie trybu wideo widoczne są wszystkie pliki wideo i podfoldery znajdujące się w folderze Video. Aby odtworzyć plik wideo, należy go zaznaczyć, a następnie otworzyć. Jeżeli plik wideo znajduje się w podfolderze folderu Video, aby wyświetlić plik wideo należy otworzyć podfolder. W przeglądarce plików wideo, obok nazwy każdego pliku wyświetlana jest miniaturka. Aby utworzyć nową miniaturkę pliku wideo, należy otworzyć plik wideo, wybrać pozycję menu Set [Ustaw] i wybrać opcję Thumbnail [Miniaturka obrazu] (patrz: Pozycje menu odtwarzania wideo).

17 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 17 przeglądanie plików wideo na karcie pamięci (W zależności od modelu) Jeżeli do urządzenia ARCHOS włożono kartę pamięci (patrz: Gniazdo karty pamięci, aby uzyskać informacje na temat wkładania/wyjmowania karty pamięci), należy wybrać wiersz SD/MMC card [Karta SD/MMC], na pierwszym ekranie przeglądarki Video [Video]. Teraz można przeglądać zawartość karty i odtwarzać pliki wideo (jeżeli znajdują się na karcie). W przeglądarce wideo wyświetlane są wyłącznie pliki wideo i zawierające je foldery. Pozycje menu przeglądarki wideo Info [Informacje] -powoduje wyświetlenie okna z informacjami na temat zaznaczonego - pliku wideo. File Management [Zarządzanie plikami] --Rename [Zmień nazwę]: umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku wideo za pomocą wirtualnej klawiatury. Patrz: Korzystanie z wirtualnej klawiatury. --Delete [Usuń]: umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku wideo. Pojawi się ekran z potwierdzeniem. Bookmark [Zakładki] --Resume [Wznów]: spowoduje powrót do odtwarzania zaznaczonego pliku wideo od zakładki. --Clear [Usuń]: spowoduje usunięcie zakładki z zaznaczonego pliku wideo. Opcja Bookmark [Zakładki] pojawia się w menu, jeśli zaznaczony jest plik wideo z zakładką. Settings [Ustawienia] --umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień odtwarzacza wideo (patrz: Ustawienia odtwarzacza wideo) lub ekranu ustawień Sound [Barwa dźwięku] (patrz: Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku]). 1.2 Odtwarzanie plików wideo Aby odtworzyć plik wideo, należy go zaznaczyć, a następnie otworzyć. Nakładka menu automatycznie zniknie po kilku sekundach.

18 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 18 Ekran odtwarzania wideo 1. ikona wyjścia 2. nazwa pliku wideo 3. ikona karty 4. poziom głośności 5. ikona odtwarzania / wstrzymania 6. pasek postępu odtwarzania wideo 7. pozycje menu Elementy sterowania odtwarzaniem wideo na ekranie dotykowym Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie pliku wideo, należy wybrać ikonę wstrzymania / odtwarzania (patrz nr 5 na poprzednim ekranie). Aby ponownie wyświetlić nakładkę menu, należy wybrać raz dowolny punkt na ekranie. Aby ją zamknąć, należy poczekać kilka sekund lub wybrać ikonę karty, w lewym górnym rogu (patrz nr 3). Aby przejść bezpośrednio do innego miejsca w filmie wideo, należy wybrać pasek postępu. Możliwe jest również przesunięcie kursora na pasku postępu rysikiem w celu przejścia do następnego miejsca w filmie wideo (patrz nr 6). W ten sam sposób można przesunąć pasek głośności (patrz nr 4). Aby użyć funkcji pozycji menu, wystarczy wybrać jej ikonę. Aby wyświetlić tekst opisu ikony, należy wybrać słowo menu (patrz nr 7). Aby zatrzymać odtwarzanie pliku wideo i przejść do przeglądarki Video [Video], należy wybrać ikonę wyjścia (patrz nr 1). Aby wyjść z trybu wideo i przejść bezpośrednio do ekranu głównego, należy przytrzymać ikonę wyjścia.

19 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 19 Przyciski sterowania odtwarzaniem wideo Pozycje menu odtwarzania wideo --naciśnięcie jeden raz: zatrzymanie odtwarzania pliku wideo i powrót do przeglądarki Video [Video] --przytrzymanie: wyjście z trybu wideo i powrót bezpośrednio do ekranu głównego wstrzymanie/wznowienie odtwarzania pliku wideo przyspieszone przewijanie do przodu w lewo/w prawo: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu przyspieszone przewijanie do tyłu wyświetlenie/ukrycie nakładki menu wyświetlenie dostępnych pozycji menu zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności Info [Informacje] -powoduje wyświetlenie okna z informacjami na temat bieżącego - pliku wideo. Soundtrack [Ścieżka dźwiękowa] i/lub Subtitles [Napisy] --umożliwia wybranie różnych ścieżek audio*. --umożliwia wybranie napisów**. * Tylko, jeżeli plik wideo zawiera kilka ścieżek audio. ** Tylko jeśli napisy znajdują się w osobnym pliku. Obsługiwane są następujące typy plików:.srt,.ssa,.sub (tekstowe) oraz.smi.

20 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 20 Format [Format] --umożliwia zmianę sposobu wyświetlania obrazu. --Auto [Automatycznie]: wybiera rozmiar obrazu wideo najlepiej dopasowany do wbudowanego ekranu (Lub ekranu telewizora z wykorzystaniem opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, Mini Dock lub Battery Dock: patrz: Funkcje dodatkowe). --Full Screen [Pełny ekran]: powiększa obraz, dopasowując go do wielkości ekranu. Aby zmieścić obraz na ekranie urządzenia ARCHOS niewielkie jego fragmenty (zazwyczaj na górze i na dole), mogą zostać obcięte. --Maximized [Zmaksymalizowane]: powiększa obraz tak, aby wypełnił cały ekran, uwzględniając kodowanie w formacie 2,35 z czarnymi pasami na górze i na dole. --Original [Oryginalny]: wyświetla cały obraz w oryginalnym formacie. Speed [Szybkość] --wyświetla bieżący filmu w zwolnionym lub przyspieszonym tempie. --po wstrzymaniu w trybie zwolnionego tempa można wyświetlać kolejne klatki, używając ikony strzałki w prawo. Set [Ustaw] --Bookmark [Zakładki]: wstawia zakładkę w aktualnym miejscu filmu. Możliwa jest tylko jedna zakładka w jednym pliku. Można umieścić zakładki w maksymalnie 32 plikach. Pliki wideo z zakładkami mają w przeglądarce Video [Video] symbol zakładki i pasek postępu. --Aby wznowić odtwarzanie pliku wideo z zakładki, należy przejść do przeglądarki Video [Video] i zaznaczyć plik wideo z zakładką. Wybierz pozycję menu Bookmark [Zakładki], a następnie wybierz opcję Resume (wybranie opcji Clear [Usuń] spowoduje usunięcie zakładki z pliku wideo). --Thumbnail [Miniaturka obrazu]: zapisuje bieżący obraz jako nową miniaturkę dla tego pliku. W przeglądarce Video [Video] miniaturka pliku wideo zostanie zastąpiona nową. --Wallpaper [Tapeta]: bieżący obraz zostanie ustawiony jako grafika tła urządzenia. Settings [Ustawienia] -umożliwia wyświetlenie ekranu ustawień odtwarzacza wideo - (patrz: Ustawienia odtwarzacza wideo) lub ekranu ustawień Sound [Barwa dźwięku] (patrz: Ustawienia funkcji Sound [Barwa dźwięku]).

21 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Ustawienia odtwarzacza wideo W trybie wideo można przejść do ustawień odtwarzacza wideo, wybierając pozycję menu Settings [Ustawienia]. Aby wybrać inne ustawienia parametru, należy użyć strzałek w lewo/w prawo. PlayMode [Tryb odtwarzania], Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo] --W poniższej tabeli wyjaśniono sposób działania odtwarzacza wideo w zależności od ustawień opcji PlayMode [Tryb odtwarzania] ORAZ Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo]. PlayMode Repeat & Shuffle [Powtarzanie i losowo] Sposób działania odtwarzacza muzyki... Single Normal --odtwarza bieżący plik wideo i zatrzymuje się. Repeat --powtarza odtwarzanie bieżącego pliku wideo. Folder Normal --odtwarza po kolei wszystkie pliki wideo w bieżącym folderze i zatrzymuje się. Repeat Shuffle [Losowo] --odtwarza po kolei wszystkie pliki wideo w bieżącym folderze. Czynność ta wykonywana jest nieprzerwanie. odtwarza losowo wszystkie pliki wideo - - w bieżącym folderze.

22 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR. 22 UPnP Thumbnails [Miniaturki UPnP] --W tym miejscu można włączyć/wyłączyć wyświetlanie miniaturek plików wideo podczas przeglądania plików wideo udostępnionych na komputerze PC (patrz: Odtwarzanie plików multimedialnych udostępnionych na komputerze PC). Wybranie opcji Disabled [Wyłączone] umożliwi szybsze przeglądanie plików wideo udostępnionych na komputerze PC. LCD Backlight [Podświetlenie ekranu], Brightness [Jasność], Contrast [Kontrast] i Gamma [Gamma] --Dostosowuje poziom podświetlenia/kontrastu/jasności/gamma wbudowanego wyświetlacza. --Można także przywrócić wartości domyślne parametrów wyświetlacza LCD (przycisk Reset [Ustawienia domyślne]). 1.4 Zapisywanie plików wideo w urządzeniu ARCHOS Strona ARCHOS Content Portal umożliwia zakup plików wideo bezpośrednio z urządzenia ARCHOS bez potrzeby korzystania z komputera. Patrz: Strona ARCHOS Content Portal. Są dwa podstawowe sposoby przesłania własnych plików wideo zapisanych na komputerze do urządzenia ARCHOS: 1. Windows Media Player: skopiowanie plików wideo za pomocą programu Windows Media Player 10 lub nowszego*: --Należy użyć programu Windows Media Player 10 lub nowszego* (karty Synchronizacja), aby zsynchronizować pliki wideo na komputerze z urządzeniem ARCHOS. --Patrz Przesyłanie plików na urządzenie archos, aby uzyskać więcej informacji na temat przesyłania plików wideo z komputera za pomocą programu Windows Media Player. * Aby uzyskać jak najlepszą wydajność zalecamy aktualizację do programu Windows Media Player 11 lub nowszego.

23 ODTWARZANIE PLIKÓW WIDEO > STR Eksplorator Windows : skopiowanie i wklejenie plików wideo z komputera do folderu Video urządzenia ARCHOS. Aby uzyskać informacje na temat podłączania/odłączania urządzenia ARCHOS od komputera, patrz sekcja Przesyłanie plików. Tworzenie kompatybilnych plików wideo przy pomocy komputera Jeżeli nie można odtworzyć określonych plików wideo za pomocą urządzenia ARCHOS, może zaistnieć konieczność przekonwertowania ich do kompatybilnego formatu. Najłatwiejszym sposobem jest przesłanie plików do odtwarzacza ARCHOS za pomocą programu Windows Media Player 10 lub nowszego. Windows Media Player dokona automatycznej konwersji większości formatów do formatu WMV obsługiwanego przez urządzenie. Więcej informacji zawiera pomoc programu Windows Media Player. Oprócz programu Windows Media Player w Internecie można znaleźć odpowiednie programy użytkowe do konwersji plików. Aby skopiować i wkleić niezabezpieczone pliki DVD video z komputera PC na urządzenie ARCHOS bez konwertowania ich do formatu WMV w witrynie internetowej firmy ARCHOS ( można zakupić dodatek Cinema. Tak samo można postąpić w przypadku formatu H.264. W takim przypadku należy zakupić dodatek Video Podcast. 1.5 Nagrywanie filmów wideo Zastosowanie opcjonalnych urządzeń DVR Station Gen 5, DVR Travel Adapter lub Helmet CamCorder (dostępnych na stronie umożliwia nagrywanie za pomocą urządzenia ARCHOS filmów wideo z niemal wszystkich standardowych źródeł sygnału wideo. Patrz: Funkcje dodatkowe.

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera

ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera ADAPTER INTERFEJSU dla ipod KS-PD100 Przed użyciem adaptera Ostatnie uaktualnienie: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC* 1 : Odbiorniki

Bardziej szczegółowo

504/604 INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU POLSKA

504/604 INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU POLSKA POLSKA 504/604 INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU Wersja 2.1 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie produktu firmy ARCHOS. Mamy

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU POLSKA 404 INSTRUKCJA OBSŁUGI PO POLSKU Wersja 3 Najnowszą wersję tej instrukcji można pobrać ze strony www.archos.com/manuals Szanowny Kliencie, dziękujemy za wybranie produktu firmy ARCHOS. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia

Instrukcja użytkowania. Ładowanie urządzenia GOCLEVER PlayTAB 01 Instrukcja użytkowania Szanowni Państwo, Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Mamy nadzieję, że nasz produkt multimedialny spełni Państwa oczekiwania i zapewni satysfakcję z jego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem

Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem INSTRUKCJA OBSŁUGI Skaner do slajdów i negatywów REFLECTA IMAGEBOX LCD9, z wbudowanym wyświetlaczem Nr produktu 884041 Strona 1 z 5 1. Widok z przodu 2. Widok z tyłu Wejście zasilacza Złącze USB 2.0 Złącze

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player

Wersja polska. Wstęp. Instalacja software. MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player MP508FMV2 Sweex Black Onyx MP4 Player Wstęp Nie należy wystawiać Sweex Black Onyx MP4 Player na działanie wysokich temperatur. Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy HD 50213 Opis urządzenia 1. Reset 2. Góra 3. Tryb 4. Ok Potwierdź 5. Menu 6. Dół 7. Zasilanie 8. Wejście na kartę TF 9. Przycisk zabezpieczający (SOS) 10. Port USB

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI

KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERA INSPEKCYJNA MODEL: TV-EC2M INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. PRZEGLĄD URZĄDZENIA 1. Ekran LCD 2. Przycisk OK 3. Dżojstik Przycisk LEWO Przycisk PRAWO Przycisk GÓRA ( MODE) Przycisk DÓŁ (MODE) 4. Przycisk POWER

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01

Wygląd. 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki _ POL 01 Wygląd 3 2 1 1.Soczewki 2.Przycisk nagrywania; 3.Przycisk migawki POL 01 13 10 12 11 6 7 8 9 4.Port micro USB 5.Przełącznik zasilania akumulatorem 4 6.Przycisk Do góry 7.Włącznik 5 8.Przycisk OK 9.Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50210) Opis produktu Opis baterii: Wskaźnik naładowania baterii: naładowana nieco słaba bateria słaba bateria Ładowanie baterii : 1. Podłącz rejestrator do ładowarki

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FiiO X7

Instrukcja obsługi FiiO X7 Instrukcja obsługi FiiO X7 Dziękujemy za zakup odtwarzacza wysokiej rozdzielczości FiiO X7. Aby lepiej wykorzystać to zaawansowane urządzenie, przygotowaliśmy tą instrukcję, która, jak mamy nadzieję, pozwoli

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch

Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Cyfrowa kamera EVOLVE 1500HD Touch Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup cyfrowej kamery EVOLVE 1500 HD. Pozostałe informacje i szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na www.evolve.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika

DF-S Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika DF-S 100 -Oczekuje na Patent- Podręcznik Użytkownika II. Instalacja filmu w ramce na film Instalacja slajdu w ramce na slajdy 1. Otwórz ramkę na slajdy zgodnie z ilustracją 2. Połóż slajd w miejsce na

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora

Krótkie wprowadzenie. Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) Konfiguracja. Polski. Wkładanie akumulatora Pl_JB Zen Xtra.fm Page 1 Wednesday, September 17, 2003 3:38 PM Krótkie wprowadzenie Przegląd (patrz obrazek na zewnętrznej karcie) 1. Przycisk zasilania 2. Przycisk przejścia wstecz 3. Przycisk głośności

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Życzymy udanego użytkowania, Zespół ARCHOS. Entertainment

Instrukcja obsługi. Życzymy udanego użytkowania, Zespół ARCHOS. Entertainment POLSKI 5 Instrukcja obsługi Odwiedzając stronę www.archos.com/manuals możesz otrzymać najnowszą wersję tej instrukcji. All the information contained in this manual was correct at the time of Drogi Kliencie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Napędy optyczne. Paweł Jamer

Napędy optyczne. Paweł Jamer Napędy optyczne Paweł Jamer Plan prezentacji Płyty CD, DVD, Blu-Ray. Odczytanie zawartości płyty. Słuchanie muzyki. Oglądanie filmów. Płyty CD, DVD, Blu-Ray Czytane przez odpowiednie napędy: Napęd CD DVD

Bardziej szczegółowo

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura

Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Płytka dotykowa TouchPad i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Media Player 6w1

Odtwarzacz Media Player 6w1 Odtwarzacz Media Player 6w1 47119 Instrukcja obsługi Opis produktu: - Samodzielne zasilanie i wyjście AV, umoŝliwia bezpośrednie wyświetlanie zdjęć zapisanych w formacie JPEG, MPEG 1 oraz odtwarzanie muzyki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206)

Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) Instrukcja obsługi Rejestrator jazdy (50206) 1 Instrukcja obsługi Opis produktu 1) Góra 2) Menu 3) Dół 4) Wejście USB 5) Kamera 6) Głośnik 7) OK 8) Mode 9) Power 10) Wyświetlacz 11) Slot na kartę 12) Diody

Bardziej szczegółowo

Kamera. Nr produktu

Kamera. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamera Nr produktu 000401987 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi Opis kamery 1. LCD 2,5 cala 2. Slot USB i HDMI 3. Przycisk wł./wył. ze wskaźnikiem stanu naładowania (czerwony) 4. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY CZYTNIK E-BOOK'ÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI CECHY URZĄDZENIA 1. CECHY URZĄDZENIA Ekran LCD z przekątna 7" (TFT) Rozdzielczość ekranu 800x480 pikseli Pamięć RAM: 256MB Wbudowana pamięć flash 2GB

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego WT 7 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego przekaźnika bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego bezprzewodowych pilotów zdalnego sterowania WR-1/WR-R10 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W tej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619

70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 Zawartość pudełka: NDX200 Przewód zasilający Przewód audio RCA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

NR410 Podręcznik UŜytkownika

NR410 Podręcznik UŜytkownika NR410 Podręcznik UŜytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa Zapoznaj się z poniŝszymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniŝszych zasad, zwiększa ryzyko wypadku i moŝe

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Mini (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Eee Pad TF201

FAQ dla Eee Pad TF201 FAQ dla Eee Pad TF201 PL6915 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania HP (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTRUJ PRODUKT! POTRZEBNA POMOC? OPIS URZĄDZENIA

ZAREJESTRUJ PRODUKT! POTRZEBNA POMOC? OPIS URZĄDZENIA ZAREJESTRUJ PRODUKT! W Internecie na stronie WWW.archos.com/register Dziękujemy za wybranie tego produktu firmy ARCHOS. Mamy nadzieję, że użytkowanie go będzie wieloletnią przyjemnością. Gdy produkt zostanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Aktualizacja oprogramowania sprzętowego aparatu fotograficznego Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik nie

Bardziej szczegółowo

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3

Obrazek 1: Interfejs DT. DT Help File v1.3 Interfejs DT Ta sekcja umożliwia minimalizowanie i/lub zamykanie interfejsu DT, zapewnia dostęp do funkcji wyszukiwania oraz paska informującego o wolnej/zajętej przestrzeni. Ta sekcja umożliwia wybór

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI

DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI DJCONTROL MP3 LE I DJUCED 18 PIERWSZE KROKI Instalacja Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. Więcej informacji (forum, samouczki, materiały wideo...) na stronie www.herculesdjmixroom.com

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Aktualizacja oprogramowania sprzętowego cyfrowego aparatu fotograficznego SLR Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej instrukcji opisano sposób aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Jeśli użytkownik

Bardziej szczegółowo

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi

Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Skaner do slajdów i negatywów ION Pics 2 SD, 1800 dpi, USB, czytnik kart pamięci Instrukcja obsługi Numer produktu: 956561 Strona 1 z 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Skaner PICS 2 SD Kabel USB Zasilacz na USB Uchwyt

Bardziej szczegółowo

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Po ekranie uruchomienia przejdzie automatycznie do strony Home.

Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Po ekranie uruchomienia przejdzie automatycznie do strony Home. Podstawowe funkcje Nacisnąć i przytrzymać przycisk Power, aby włączyć urządzenie. Po ekranie uruchomienia przejdzie automatycznie do strony Home. Na stronie Home nacisnąć przycisk Menu, aby wejść do menu

Bardziej szczegółowo

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej,

1 Włącz aparat. Jeśli aktualizujesz oprogramowanie sprzętowe lampy błyskowej, Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zaawansowanych aparatów z wymiennymi obiektywami Nikon 1, obiektywów 1 NIKKOR oraz akcesoriów do aparatów Nikon 1 Dziękujemy za wybór produktu Nikon. W niniejszej

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi

Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Urządzenia wskazujące i klawiatura Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Rozpoczęcie użytkowania Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Mini DVR MD-80 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Mini DVR MD-80 Najważniejsze cechy urządzenia: Nagrywanie video i audio Zasilanie z wbudowanego akumulatora lub ze złącza USB Przetwornik o dużej rozdzielczości 2Mpix CMOS Bardzo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki

Instrukcja Obsługi GigaNagrywarki. Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Instrukcja obsługi GigaNagrywarki Witamy w usłudze GigaNagrywarka GigaNagrywarka Interfejs użytkownika i nawigowanie 1. Aplikacja GigaNagrywarka w Menu Aplikację GigaNagrywarki znajdziesz w Menu Netia

Bardziej szczegółowo

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Mobilny pilot zdalnego sterowania HP ScrollSmart (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400

Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 Instrukcja obsługi do kamery interwencyjnej TV-8400 1. Wprowadzenie Rejestrator TV-8400 jest kamerą interwencyjną przeznaczoną do nagrywania zdarzeń, wypadków, lub nawet całej służby funkcjonariusza. Spełnia

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia

Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Dyktafon cyfrowy z bluetooth VR837 4GB - instrukcja użycia Główne Menu W trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, żeby wejść do głównego menu. Na ekranie wyświetli się następujący obraz: Tryb

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OV-CAM-01 Dziękujemy za zakup przenośnej kamery DVR naszej firmy. Aby obsługiwać ją we właściwy sposób, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z

Bardziej szczegółowo

Czynności wstępne - mikrowieża

Czynności wstępne - mikrowieża QSG_pol 29/12/04 15:16 Page 73 Polski Czynności wstępne - mikrowieża Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Mamy nadzieję, że

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo