KRYTERIA OCENY I WYBORU SYSTEMÓW ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY I WYBORU SYSTEMÓW ERP"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENY I WYBORU SYSTEMÓW ERP

2 Kluczowe pytania jak będzie przebiegał proces selekcji? kto (jaki zespół) ma dokonać oceny? według jakich kryteriów ocena oprogramowania ma się odbyć? jaką metodą będzie oceniany System? jak wdrażać system?

3 Uczestnicy wdrożenia systemu ERP Firmy konsultingowe Dostawcy systemu ERP Przedsiębiorstwo wdrażające ERP Dostawcy sprzętu komputerowgo Wykonawcy techniczni

4 Ocena aktualnej technologii przetwarzania danych w informatyzowanym przedsiębiorstwie inwentaryzacja i analiza funkcjonujących systemów (lub tradycyjnych procedur przetwarzania danych) decyzja o zakupie systemu klasy ERP, lub (rzadziej) o wykonaniu modyfikacji funkcjonującego systemu

5 Zdefiniowanie założeń informatyzowania przedsiębiorstwa funkcjonalny zakres przyszłego ERP (struktura funkcjonalna) organizacja a także zbiory danych (struktury informacyjne) terytorialne zorganizowanie systemu (struktura organizacyjno-przestrzenna) baza sprzętowa (struktura techniczna)

6 Zdefiniowanie założeń informatyzowania przedsiębiorstwa (c.d.) określenie sposobu przeprowadzenia przetargu (przetarg ograniczony nieograniczony) określenie organizacji wyboru ZSI: ustalenie regulaminu prowadzonych prac określenie sposobu zdawania relacji z przebiegu prac definiowanie sposobu akceptacji (lub nie) ustaleń zespołu przez naczelne kierownictwo

7 Opracowanie zapytania ofertowego, zaproszenia do przetargu

8 Specyfikacja wymagań funkcjonalnych: funkcje realizowane przez ERP: główne wejścia i wyjścia systemu wraz ze specyfikacją objętości (wolumenu) operacji oraz ich przewidywanych tendencji sposób organizacji danych i ich zbiory wraz ze specyfikacją ich zawartości wymagane zdolności do współpracy z innymi (obecnymi lub planowanymi) systemami klasy ERP, ( problemy związane z interfejsami) wymagania w zakresie zabezpieczeń i kontroli, tj. hasła, archiwizacja danych, procedury kontrolne wprowadzanych danych itp.

9 Części tematyczne zapytania ofertowego: informacje wstępne dla oferenta (cel oferty i jej zakres, osoby kontaktowe ze strony zleceniodawcy, termin nadsyłania opracowanych ofert) charakterystyka przedsiębiorstwa jako przyszłego użytkownika systemu ERP, tj. informacje o profilu działalności, strukturze organizacyjnej i kierunkach jego rozwoju itd. stan zastosowań informatyki, tj. inwentaryzacja i charakterystyka eksploatowanych systemów komputerowych, ich architektura, infrastruktura techniczna (sprzęt komputerowy, oprogramowanie systemowe i sieciowe, okablowanie), kadra informatyczna, powiązania z zewnętrznymi firmami świadczącymi usługi informatyczne itp.,

10 Informacje wymagane w ofercie: charakterystyka oferenta obejmująca m.in.: pełne dane adresowe, rok rozpoczęcia działalności, wielkość obrotów w ostatnich latach, struktura organizacyjna, wielkość i struktura zespołów wykonawczych oraz kwalifikacje, lista referencyjna dotychczasowych dokonań itp. charakterystyka oferowanego oprogramowania aplikacyjnego: status oprogramowania, zakres funkcjonalny systemu wraz ze szczegółowym opisem realizowanych funkcji w ramach poszczególnych modułów, architekturę systemu, wymagania sprzętowoprogramowe, ograniczenia systemu, utrzymanie systemu, orientacyjny harmonogram instalacji i wdrażania, ofertę cenową, itp.

11 Informacje wymagane w ofercie (c.d.): charakterystyka oferowanej infrastruktury technicznej obejmująca m.in.: opis i architekturę bazy sprzętowej (w tym okablowanie sieci), możliwości jej rozbudowy, oprogramowanie systemowe, operacyjne i narzędziowe, orientacyjny harmonogram instalacji sprzętu, zakres usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych lista referencyjna dotychczasowych wdrożeń, oferta cenowa, itp. zakres oferowanych usług dotyczy m.in.: metodyki prac realizacyjnych, wsparcia wdrożeniowego, wykorzystywanych narzędzi klasy CASE, szkolenia użytkowników, nadzoru autorskiego itp., ogólne warunki handlowe

12 Ocena i wybór: ocena ofert firm, które odpowiedziały na zapytanie, ich klasyfikacja i utworzenie tzw. krótkiej listy prezentacje i wizyty referencyjne weryfikacja ocen z uwzględnieniem zebranych informacji w trakcie prezentacji oraz wizyt referencyjnych przegląd wszystkich wymagań względem ERP uznanych za konieczne (z najwyższym priorytetem) i opracowanie ostatecznego rankingu systemów pod względem spełniania wymogów przegląd ocen oraz identyfikacja głównych różnic między poszczególnymi systemami wskazanie przez zespół oceniający (komisję przetargową) preferowanego ERP

13 Kryteria wyboru systemu: pozycja producenta doświadczenie i zaufanie partnera wdrożeniowego zasoby wdrożeniowe technologia zakres funkcjonalności systemu przyjazna aplikacja (user s friendly) cena wielkość sprzedaży wyniki finansowe

14 Kryteria wyboru systemu (c.d.): zasady licencjonowania perspektywy rozwoju oprogramowania dokumentacja eksploatacyjna funkcjonalność programu wydajność gwarancje kod źródłowy płatności

15 Licencja Wyłączność na używanie programu? Kto ma prawa do używania obecnie i w przyszłości? Czy można przenosić instalacje na inne stanowiska? Jaka jest dozwolona liczba użytkowników programu? Jakie są warunki dokupienia licencji na kolejne stanowiska? Czy będziemy mogli korzystać z baz danych danego oprogramowania w sytuacji kiedy nie będziemy już go używać?

16 Rodzaje licencji Licencja indywidualna: jedna osoba, mała firma Licencja na komputer: 1 licencja = 1 stanowisko komputerowe Licencja na osobę: 1 licencja = 1 osoba (określona liczba) Licencja sieciowa: ustalona liczba komputerów Licencja dla całej firmy

17 Funkcjonalność aplikacji Potrzeby klienta obecne i przyszłe Ergonomia systemu łatwość obsługi Bezpieczeństwo danych Zgodność ze standardami Zgodność z prawem rachunkowym Kluczowe obszary funkcjonalne Procesy kooperacyjne (e-commerce)

18 Perspektywy rozwoju oprogramowania Kompatybilność narzędzi programistycznych? Odpowiednia jakość systemowa? Plany rozwojowe producenta? Polityka badań i rozwoju producenta? Czy kolejne modyfikacje będą kompatybilne? Warunki pozyskania nowych rozwiązań? Samodzielność modyfikacji i kto ma do nich prawo? Jak długo producent wspiera starsze wersje programu?

19 Aspekty technologiczne Stabilność systemu Bezpieczeństwo danych Elastyczność rozwiązań systemowych Standaryzacja transakcyjna Otwartość na nowe rozwiązania

20 Serwis Gwarancje producenta Wsparcie firmy wdrożeniowej Koszty serwisowe Upgrade za co płacimy? Referencje

21 Firma wdrożeniowa Oferowany zakres usług Doświadczenie w branży Referencje Liczba pracowników Wiarygodność budżetu Kontakty międzynarodowe Certyfikaty, nagrody i wyróżnienia

22 Rodzaje umów wdrożeniowych

23 TIME & MATERIAL Wynagrodzenie dla firmy wdrożeniowej jest ustalone na podstawie faktycznie przepracowanych dni wg ustalonych stawek ZALETY: pełna kontrola budżetu wdrożeniowego (każda usługa jest potwierdzana przez klienta) koncentracja na celach, efektach, terminach WADY: konieczność pełnego zaangażowania stres operacyjny nieprzewidywalny do końca koszt całkowity

24 FIX PRICE Wynagrodzenie dla firmy wdrożeniowej jest stałe, oparte na ustalonym zakresie wdrożenia. Nie zależy ono od faktycznych nakładów ponoszonych przez firmę konsultingową ZALETY: przewidywalna cena mniejsze ryzyko przekroczenia budżetu mniejsze koszty przy wdrożeniach standardowych WADY: brak pełnego zaangażowania ze strony klienta postawa minimalistyczna unikanie koniecznych zmian konflikty kompetencyjne

25 DACH Ustalony jest maksymalny poziom kosztów wdrożenia, np. 20% wartości całego kontraktu. Do dolnej granicy dachu projekt jest rozliczany wg zasady Time&Material Jeżeli koszt projektu nie zostanie przekroczony nadwyżka jest dzielona wg zasady 50/50 ZALETY: zaangażowanie wszystkich uczestników wdrożenia mniejsze ryzyko po obu stronach przewidywalna cena.

26 Podstawy rachunku efektywności inwestycji w informatykę

27 ROI Return on Investment, zwrot z inwestycji ROI V p V V i i V V p i 1 gdzie: V p wartość zysków V i wartość inwestycji

28 ROI Return on Investment, zwrot z inwestycji ROI V ln( V p i ) gdzie: V p wartość zysków V i wartość inwestycji

29 ROI - przykłady Nakłady inwestycyjne = ,- zł Zyski = ,- zł ROI ,40 Nakłady inwestycyjne = ,- zł Zyski = ,- zł ROI ,33

30 EVA Economic Value Added, ekonomiczna wartość dodana EVA WACC ATOP WACC n i 1 w i * k i * IC gdzie: ATOP zysk operacyjny po opodatkowaniu WACC średnio ważony koszt kapitału w i udział kapitału ze źródła i k i koszt kapitału ze źródła i IC zainwestowany kapitał

31 EVA przykład 1. Nakłady inwestycyjne = ,- zł Zyski = ,- zł (nadwyżka ,- zł) Kapitał własny = ,- zł (koszt 10%) Kapitał obcy = ,- zł (koszt 20%) EVA (0,5*0,1 0,5*0,2)* ,150*

32 EVA przykład 2. Nakłady inwestycyjne = ,- zł Zyski = ,- zł (nadwyżka ,- zł) Kapitał własny = ,- zł (koszt 10%) Kapitał obcy = ,- zł (koszt 20%) EVA (0,45*0,1 0,55*0,2)* ,155*

33 NPV - Net Present Value, wartość bieżaca netto NPV n EVA WACC t t 1 (1 ) gdzie: EVA ekonomiczna wartość dodana WACC średnio ważony koszt kapitału t indeks kolejnego roku okresu oceny

34 NPV przykład 1.

35 NPV przykład 2.

36 Model TCO Źródło: Tomasz Byzia, Copyright 2001, Infovide Sp. z o.o.

37 TCO (total cost of ownership) TCO jest systematyczną metodą całościowego spojrzenia na koszty związane z pozyskiwaniem, rozwojem i użytkowaniem technologii informatycznej w przedsiębiorstwie Metodyka TCO Gartnera zawiera obszerny zbiór metod, modeli i narzędzi służących do mierzenia, zarządzania i racjonalizacji kosztów w celu poprawy efektywności inwestycji informatycznych, szczególnie w obszarze infrastruktury

38 Elementy modelu TCO firmy Gartner system klasyfikacji kosztów zawierającego bogatą listę kategorii kosztów obejmujących zarówno koszty bezpośrednie jak i koszty pośrednie (ukryte) baza danych statystycznych o kosztach informatyki dla wielu branż; służy ona do celów porównawczych - koszty w danych w przedsiębiorstwie można porównać ze średnimi kosztami podobnych firm w branży

39 Elementy modelu TCO firmy Gartner metodyka analizy oraz planowania kosztów zestaw zaleceń rekomendacji (najlepszych praktyk), które mogą prowadzić do racjonalizacji kosztów posiadania technologii informatycznej zestaw narzędzi programowych umożliwiających automatyzację kontroli i planowania oraz prowadzenie ulepszeń TCO

40 Model kosztów posiadania informatyki - koszty bezpośrednie hardware i software (wydatki kapitałowe i opłaty leasingowe na zakup i uzupełnienie sprzętu komputerowego, pomocniczego i sieciowego oraz wszelkich rodzajów oprogramowania) zarządzanie (wydatki i robocizna związane z obsługą sieci, systemów, zarządzania zasobami, w tym także outsourcing)

41 Model kosztów posiadania informatyki - koszty bezpośrednie wsparcie (robocizna związana z pracą "helpdesku", prowadzeniem metryk, szkoleń, obsługi zamówień i podróży) rozwój (koszty projektowania i tworzenia, testowania i dokumentowania nowych aplikacji oraz modyfikowania i pielęgnowania istniejących) komunikacja (koszty linii, linii telefonicznych, zdalnego dostępu Internetu itp.)

42 Model kosztów posiadania informatyki - koszty pośrednie koszty użytkownika końcowego, które obejmują koszty "samoobsługi" i pomocy wzajemnej (z pominięciem administratorów systemów i helpdesku), samokształcenie oraz pisanie własnych programów przez użytkowników koszty przestojów, które dotyczą utraty produktywności na skutek planowanych i nie planowanych przestojów konserwacyjnych, niedostępności zasobów, awarii, itp.

43 Typowy rozkład kosztów posiadania informatyki w przedsiębiorstwie

44 Racjonalizacja kosztów Gdzie jesteśmy dziś? podstawą jest określenie aktualnego stanu wydatków związanych z TCO. Możemy tego dokonać rejestrując szczegółowo koszty we wszystkich kategoriach opisanych w modelu kosztów Jakie jest nasze miejsce w porównaniu do innych? porównując profil naszej firmy ze średnimi profilami w branży dowiadujemy się, w których obszarach jesteśmy lepsi, a w których gorsi od przeciętnej firmy podobnej do naszej i posiadającej podobne systemy

45 Racjonalizacja kosztów Dokąd możemy pójść? wynik poprzedniego kroku pokazuje nam drogę do ulepszeń. Teraz mamy szereg możliwości - możemy zmieniać technologię, procesy organizacyjne, praktyki zarządzania. Model TCO zawiera szereg propozycji zaleceń, o których wiadomo, że w istotny sposób wpływają na TCO, jak np. inwentaryzacja aktywów, organizacja helpdesku, standaryzacja stacji użytkowników i sieci, umowy SLA, szkolenia użytkownika końcowego i personelu informatycznego, itp. Korzystając z tych zaleceń opracowuje się różne scenariusze poprawy. Jeden z nich może stać się planem ulepszeń.

46 Racjonalizacja kosztów Jak dobrze realizujemy plan ulepszeń? jest to krok kontrolny, w którym sprawdzamy czy realizowany plan prowadzi do spodziewanych zmian profilu kosztów Metodyka ta jest wspomagana przez narzędzia firmy Gartner. TCO rozumiane jako metoda pomiaru i symulacji wpływu technologii informatycznej na koszty bezpośrednie i pośrednie jej wykorzystania staje się składnikiem rachunku ekonomicznego przy planowaniu każdej nowej inwestycji informatycznej.

47 Przykład analizy alternatywnej kosztów pojedynczego komputera PC

48 Ocena wielokryterialna

49 Metoda porównawcza moduły księgowe

50 Metoda porównawcza moduły kadrowopłacowe

51 Metoda punktowa

52 Organizacja prac wdrożeniowych systemu klasy ERP

53 Podstawowe zadania metodologii Modelowanie procesów biznesowych - przedsiębiorstwo definiuje lub przewiduje przyszłe procesy biznesowe Odwzorowanie procesów biznesowych na formę procesów obsługiwanych przez system ERP - przedsiębiorstwo identyfikuje standardowe procesy i funkcjonalność systemu ERP oraz określa wymagania dla procesów modelowanych

54 Podstawowe zadania metodologii Wykonanie analizy rozbieżności - przedsiębiorstwo określa różnice lub rozbieżności pomiędzy standardową funkcjonalnością a wymaganiami procesów modelowych Definicja zakresu projektu wdrożeniowego - przedsiębiorstwo określa, które procesy będą zaimplementowane w systemie ERP

55 Podstawowe zadania metodologii Konfiguracja systemu ERP - przedsiębiorstwo konfiguruje podstawowe parametry systemu tak, aby spełnione były zdefiniowane wcześniej wymagania Testowanie skonfigurowanego systemu - system poddawany jest określonej grupie testów na aktualnych danych w celu sprawdzenia, czy aktualna konfiguracja zapewnia oczekiwaną funkcjonalność

56 Likwidowanie braków funkcjonalnych: znalezienie innego sposobu (obejścia) osiągnięcia pożądanej cechy zaprogramowanie pożądanej cechy przy wykorzystaniu pozostawionych furtek programowych (z reguły dostępnych w systemach klasy ERP) znalezienie dodatkowego produktu zapewniającego pożądaną funkcjonalność (produkt ten powinien być certyfikowany przez dostawcę systemu ERP)

57 Likwidowanie braków funkcjonalnych: odroczenie implementacji danego fragmentu systemu (danej funkcjonalności) do czasu pojawienia się na rynku nowej, uaktualnionej wersji systemu ERP zmiana procesów biznesowych, tak aby pasowały do funkcjonalności oferowanej przez system zmiana funkcjonalności standardowej poprzez modyfikację kodu źródłowego określonych programów systemu

58 Metodologia Accelerated SAP (ASAP) Wszechstronna biblioteka procesów wymaganych w różnych sektorach gospodarki obejmująca 800 najlepszych procesów biznesowych Klienci, wdrażając system, wybierają z tej biblioteki te procesy, które potrzebne są w ich przedsiębiorstwie Poprzez promowanie implementacji najlepszych praktyk biznesowych SAP eliminuje czasochłonne i nużące etapy gromadzenia i analizy wymagań

59 Kluczowe fazy metody Accelerated SAP 1. Przygotowanie projektu (project preparation), 2. Projektowanie koncepcyjne (business blueprint), 3. Realizacja prototypu (realization), 4. Przygotowanie do startu (final preparation), 5. Uruchomienie systemu i jego obsługa (go live and support).

60 Właściwości metodologii ASAP: Jest to sprawdzona metodologia, która została z powodzeniem użyta w setkach projektów na całym świecie Jest elementem procesu TeamSAP (pozostałymi elementami są ludzie i produkty) Jest to kompletna i zwarta metodologia, która jest zintegrowana z różnymi fazami projektu

61 Właściwości metodologii ASAP: Promuje trzy wyróżniające się role, które gwarantują pełną uwagę dla wszystkich aspektów szybko przebiegającego projektu: zarządzanie projektem, konsultacja aplikacji i wdrożenie techniczne Dane wejściowe z fazy koncepcji biznesowej używane są bezpośrednio do konfiguracji w fazie realizacji Na świecie jest ponad konsultantów posiadających certyfikat ASAP

62 Struktura ASAP ASAP Roadmap - narzędzie typu krok po kroku, umożliwiające pomyślne zakończenie projektu wdrożenia SAP Narzędzia ASAP - narzędzia do zarządzania projektem, kwestionariusze dla konsultantów biznesowych oraz liczne przewodniki i listy kontrolne, Usługi SAP, obsługa techniczna i szkolenia - usługi w zakresie konsultingu, szkolenia i obsługi technicznej (takie jak GoingLive Check), zdalne uaktualnienia i archiwa itp.

63 Przykładowy, widok ekranu systemu ASAP, baza pytań i odpowiedzi

64 Mapa połączeń ASAP (roadmap) Mapa pełni funkcję przewodnika projektu, który określa poszczególne kroki, identyfikuje etapy i w sposób ogólny narzuca tempo realizacji całego projektu tak, aby przy wykorzystaniu optymalnego budżetu i zasobów uzyskać system działający najlepiej pod względem wydajnościowym i jakościowym

65 Przewodnik wdrożenia (IMG) Przewodnik wdrożenia jest narzędziem programowym służącym do konfigurowania oprogramowania SAP bez konieczności modyfikowania jego podstawowej struktury Przewodnik wdrożenia jest narzędziem podobnym do modułów inicjalizacyjnych dla typowych skomputeryzowanych systemów, z tym że liczba parametrów podlegających konfiguracji jest bardzo duża

66 Przewodnik wdrożenia dla referencji Przewodnik wdrożenia dla referencji jest początkowym przewodnikiem wdrożenia z podstawowym zestawem konfigurowalnych opcji, z których wywodzić się będzie dostosowana do specyficznych wymagań funkcjonalność SAP Jest to najbardziej ogólna z dostępnych wersji systemu. Wszystkie inne wersje Przewodnika Wdrożenia wywodzą się z wersji podstawowej.

67 Przewodnik wdrożenia dla przedsiębiorstwa Przewodnik wdrożenia dla przedsiębiorstwa jest podzbiorem przewodnika wdrożenia dla referencji Zawiera on tylko taką funkcjonalność, która jest konieczna do wdrożenia systemu w konkretnym przedsiębiorstwie Podczas generowania przewodnika wdrożenia dla przedsiębiorstwa opcje konfiguracyjne powiązane z wyłączonymi z systemu modułami są usuwane

68 Przewodnik wdrożenia dla projektu Każdy proces biznesowy może zostać skonfigurowany w oparciu o jedną lub kilka transakcji konfiguracyjnych Oznacza to, że każda transakcja konfiguracyjna jest jedną z kilku tysięcy tabel parametrów istniejących wewnątrz systemu SAP Mogą one być parametrami takimi jak jednostki gospodarcze, konta K/G. zakresy numerów kont, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, kody księgowania, definiowanie kodów krajów, grupy dostawców i odbiorców, kody podatków, rok obrotowy, waluty i konwersje do waluty podstawowej, zakresy liczbowe dla transakcji księgowych itp.

69 Przewodnik wdrożenia dla projektu Tekst pomocy konfiguracyjnej dla każdej transakcji konfiguracyjnej dostarcza wyjaśnień na jej temat oraz odpowiada na pytania, dlaczego jest ona potrzebna i w jaki sposób wpływa ona na funkcjonalność poszczególnych procesów Status konfiguracji może być zapewniony na każdym poziomie hierarchii przewodnika wdrożenia dla projektu. SAP dostarcza standardowe wartości statusu takie jak: zakończony i w trakcie działania Dokumentacja konfiguracyjna wprowadza ułatwienia takie jak zapisywanie przypisów, spraw i problemów dotyczących różnych ustawień konfiguracyjnych dla każdej transakcji konfiguracyjnej i może zostać poddana standaryzacji w oparciu o wymagania różnych projektów.

70 Przewodnik wdrożenia dla projektu Podstawowa struktura przewodnika wdrożenia dla projektu jest strukturą hierarchiczną Różnorodne transakcje konfiguracyjne pogrupowane są w hierarchii folderów, które ułożone są w kolejności odpowiadającej modyfikacjom wykonywanym wewnątrz modułu SAP Foldery przewodnika wdrożenia ułożone są pomiędzy różnymi modułami SAP w kolejności, w jakiej są rzeczywiście wdrażane

71

72 Przygotowanie projektu Organizacja projektu CMD (Chairman and Managing Director) Główny sponsor projektu Kierownik zespołu wdrożeniowego Kierownik odpowiedzialny za operacje biznesowe, Kierownik odpowiedzialny za systemy informatyczne Analiza wymagań Ustalenie standardów postępowania Ustalenie infrastruktury systemu testowo-rozwojowego Zapewnienie zasobów

73 Struktura zespołu wdrożeniowego Komitet sterujący Sponsor Reprezentant dostawcy konsultanci... Komitet wykonawczy Kierownik projektu Użytkownicy kluczowi Kierownicy dziedzinowi... Podzespoły wykonawcze Finanse i księgowość zaopatrzenie Gospodarka materiałowa kadry...

74 Komitet sterujący (ang. Executive Committee) tzw. sponsor przedsięwzięcia (ang. Executive Sponsor) - pełni rolę koordynatora szef projektu (ang. Project Manager) ze strony firmy oferującej ERP kierownik przedsięwzięcia ze strony informatyzowanego przedsiębiorstwa doświadczeni konsultanci zewnętrzni przedstawiciele użytkowników kluczowych

75 Zadania komitetu sterującego podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących całego złożonego projektu informatycznego (w tym również w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa) wypracowywanie i zatwierdzanie zakresu i planu realizacji systemu powołanie komitetu wykonawczego decydowanie o bieżących działaniach mających wpływ na zakres, terminy i budżet projektu dokonywanie okresowej oceny i zatwierdzenia rezultatów prac projektowo-wdrożeniowych

76 Komitet wykonawczy gremium taktycznego zarządzania całym przedsięwzięciem główny kierownik przedsięwzięcia ze strony wykonawcy ERP kierownik wdrożenia ze strony informatyzowanego przedsiębiorstwa kierownicy dziedzinowi - funkcję te pełnią doświadczeni wdrożeniowcy w zakresie poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu ERP użytkownicy kluczowi (np. główny księgowy, główny analityk obiektu, główny specjalista ds. organizacji i zarządzania, specjalista informatyk)

77 Zadania komitetu wykonawczego szczegółowe ustalenia w zakresie podziału prac i odpowiedzialności, zarządzanie na bieżąco realizacją prac projektowo-wdrożeniowych opracowywanie planu dokumentującego realizację wdrożenia (projekt działań, szacowanie czasu i kosztów, przydział zasobów, harmonogramy działania i kontroli) ustalanie sposobu sprawdzania wydajności i jakości prowadzonych prac inicjowanie działań korygujących w przypadku wystąpienia zagrożeń realizacyjnych

78 Zadania komitetu wykonawczego stworzenie i bieżące koordynowanie pracy zespołów wykonawczych opracowywanie okresowych raportów opisujących stan zaawansowania działań w celu śledzenia postępu wdrożenia systemu klasy ERP (raport taki zawiera m.in.: postęp prac w stosunku do punktów kontrolnych)

79 Podzespoły wykonawcze przypisane do modułów funkcjonalnych systemu ERP 4 7 osobowe grupy W jego skład wchodzą analitycy, projektanci, konsultanci, szkoleniowcy, przyszli użytkownicy modułu

80 Zadania podzespołów wykonawczych bieżące realizowanie przydzielonych zadań dokumentowanie prowadzonych prac okresowe przygotowywanie raportów z realizowanych działań

81 Struktura podzespołów wykonawczych grupy funkcjonalne zagadnienia techniczne szkolenie użytkowników logistyka przedsięwzięcia instalacja i testowanie poszczególnych modułów systemu inżynieria systemowa konserwacja systemu i infrastruktury technicznej grupy pomocnicze w zakresie: finansów analizy ryzyka i zapewnienia jakości zarządzania dokumentacją zasobów ludzkich

82 Zapewnienie jakości Główne procesy związane z zapewnieniem jakości wg firmy Digital definicje jakości obejmują specyfikacje standardów jakości dla procesu tworzenia ERP oraz atrybuty jakości, docelowe wartości i metryki jakości zarządzanie jakością obejmuje definiowanie, utrzymywanie i wykonanie planu zapewnienia jakości, który powinien spełnić oczekiwania użytkownika ERP szacowanie jakości obejmuje przeglądanie i ocenianie przedsięwzięcia w dowolnym czasie pod względem wymagań jakościowych

83 Plan zapewnienia jakości w zakresie oprogramowania aplikacyjnego (Software Quality Assurance Plan) specyfikacje wymagań względem oprogramowania aplikacyjnego przegląd specyfikacji wymagań projekt techniczny oprogramowania aplikacyjnego wstępny przegląd projektu technicznego krytyczny przegląd projektu technicznego plan weryfikacji i atestacji oprogramowania aplikacyjnego raport z weryfikacji i atestacji oprogramowania aplikacyjnego

84 Zakres testowania ERP Rodzaj testu Przedmiot testu Lokalizacja testu i jego wykonawcy test indywidualny transakcje pojedyncze moduły zespół projektowo-wdrożeniowy, użytkownicy łańcuch procesów test wydajnościowy wybrane zdarzenia gospodarcze ciąg zdarzeń gospodarczych (proces) kilka modułów - integracja zespół projektowo-wdrożeniowy, użytkownicy pełen zakres systemu zespół projektowo-wdrożeniowy, użytkownicy

85 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie definiowania przedsięwzięcia informatycznego: brak jasno sformułowanych celów przedsięwzięcia, niezgodność działań ze strategią funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa brak należytego poparcia kierownictwa naczelnego nieadekwatności stosowanej technologii informatycznej do rzeczywistych potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa

86 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie planowania działań: stosowanie nieefektywnych metod i narzędzi planowania zbyt optymistyczne oceny czasu trwania o kosztów przedsięwzięcia brak analizy różnych scenariuszy zdarzeń

87 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie organizowania i koordynowania prac: brak właściwych procedur organizacyjnych brak właściwej organizacji zespołów realizacyjnych, wynikającej ze specyfiki przedsięwzięcia niesprawności organizacyjne w zakresie monitorowania postępu prac i mechanizmów kontrolnych wadliwe mechanizmy motywowania realizatorów systemu

88 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie realizacji działań: niekontrolowane zmiany w planie przedsięwzięcia rozpoczynanie prac w niewłaściwej kolejności niedocenianie trudności w kierowaniu ludźmi

89 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie kontroli prac: nieefektywny system komunikacji w zespołach wykonawczych uniemożliwiający bieżącą kontrolę działań brak identyfikacji przyczyn odstępstw od planu (usuwanie skutków, a nie przyczyn) brak działań korygujących

90 Błędy w realizacji ZSI Na poziomie organizacji pracy zespołowej: niedocenianie trudności w organizowaniu pracy zespołowej brak właściwego systemu motywowania zespołu wykonawczego nieprecyzyjne delegowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności oraz uprawnień i możliwości ich egzekwowania niedocenianie roli kierownika przedsięwzięcia

91 Negatywne reakcje przyszłych użytkowników ZSI Obawa przed nieznanym, co wynika z niepełnej informacji o dokonywanych zmianach Obawa przed niemożnością przyswojenia sobie nowych umiejętności, czy też - zwłaszcza w starszym wieku - zbyt wolnym tempem ich przyswajania Obawa przed obniżeniem się wynagrodzenia i utratą innych korzyści związanych z dotychczasowym statusem Ograniczenie i zmiany dotychczasowych więzi społecznych

92 Negatywne reakcje przyszłych użytkowników ZSI Brak współuczestnictwa w przeprowadzonym procesie zmian Wzrost lub zmniejszenie się współodpowiedzialności za wykonywaną pracę Atmosfera społeczna towarzysząca zmianom: brak otwartości, zaufania, występująca świadomość podejmowanego wysokiego ryzyka

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów informacyjnych

Wprowadzenie do systemów informacyjnych Wprowadzenie do systemów informacyjnych Kryteria oceny systemu Podstawowe metody projektowania UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 1 UEK w Krakowie Ryszard Tadeusiewicz 2 Technologia informatyczna dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką?

Co to jest jest oprogramowanie? 8. Co to jest inżynieria oprogramowania? 9. Jaka jest różnica pomiędzy inżynierią oprogramowania a informatyką? ROZDZIAŁ1 Podstawy inżynierii oprogramowania: - Cele 2 - Zawartość 3 - Inżynieria oprogramowania 4 - Koszty oprogramowania 5 - FAQ o inżynierii oprogramowania: Co to jest jest oprogramowanie? 8 Co to jest

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej?

Scala Business Solutions Polska Sp. z o.o. Signature metodologia wdrażania Scali. Czego użytkownik potrzebuje najbardziej? Signature metodologia wdrażania Scali Scala to zintegrowany pakiet do zarządzania przedsiębiorstwem. O efektywności jego działania decyduje sposób właściwego wdrożenia, toteż gorąco zachęcamy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI GODNE POLECENIA

PRAKTYKI GODNE POLECENIA PRAKTYKI GODNE POLECENIA REKOMENDOWANY PROCES ZAKUPU APLIKACJI IT Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów dokument przygotowali: Joanna Smolińska - manager ds. Zakupów, ING

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

FORMULARZ OFERTOWY. 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki FORMULARZ OFERTOWY Projekt Wdrożenie internetowego systemu B2B dla TLC Rental integrującego zarządzanie systemami logistycznymi w zakresie zamówień, dostaw i kontrolingu realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis:

Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3. Opis: Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK333S Certified IT Manager Training (CITM ) Dni: 3 Opis: Jest to trzydniowe szkolenie przeznaczone dla kierowników działów informatycznych oraz osób, które ubiegają się

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP?

6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? 6 kroków, jak dobrze przygotować się do wdrożenia systemu ERP? Co to jest metodyka projektowa Microsoft Dynamics Sure Step? Niniejszy przewodnik może pomóc firmie w prawidłowym przygotowaniu się i przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III)

Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III) Skuteczność wdrażania gospodarczych systemów informatycznych (część III) Helena Dudycz i Mirosław Dyczkowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Instytut Informatyki Ekonomicznej {helena.dudycz;miroslaw.dyczkowski}@ue.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa!

Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Ocena okresowa za rok 2015 w systemie informatycznym jest wciąż możliwa! Dzięki systemowi TalentPlus w modelu wdrożenia Milestone Ocena okresowa pozwala zrealizować przynajmniej trzy kluczowe zadania:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów

Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Galileo - encyklopedia internetowa Plan testów Sławomir Pawlewicz Alan Pilawa Joanna Sobczyk Matek Sobierajski 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel..........................................

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 01.09.2008 Firma KOMPUTRONIK S.A., mającą siedzibę w Poznaniu, adres: Poznań 60-003, ul. Wołczyńska 37, zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty na: Opracowanie koncepcji oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami projektu

Zarządzanie kosztami projektu Zarządzanie kosztami projektu Wprowadzenie do szacunku kosztów Tablica. Rodzaje, cechy i funkcje estymacji Rodzaj Charakterystyka Funkcja Dokładność Szacowanie przybliżone Szacowanie porównawcze Szacowanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot

RFP. Wymagania dla projektu. sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot RFP Wymagania dla projektu sklepu internetowego B2C dla firmy Oplot CEL DOKUMENTU Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wymagań technicznych i funkcjonalnych wobec realizacji projektu budowy

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy:

WYDZIAŁ INFORMATYKI. 2. Do zakresu działania Referatu Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną należy: Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 320/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy Z dnia 26 maja 2015 r. WYDZIAŁ INFORMATYKI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Informatyki Urzędu dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie 5. Wybór i wdrożenie u ERP Wprowadzenie Wybór rozwiązania Wdrożenie (studium przypadków) golive! - metoda i narzędzie Wymagania rynku; potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań coraz krótsze terminy realizacji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 12 października 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense.

Moduł szkoleniowy I. Podstawy EPC. Projekt Transparense. Moduł szkoleniowy I Podstawy EPC Projekt Transparense PRZEGLĄD MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH I. Podstawy EPC II. EPC Od identyfikacji projektu do przetargu III. EPC Od kontraktu do gwarantowanych oszczędności

Bardziej szczegółowo

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii

Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii 2012 Jak przeprowadzić integracje pomiędzy aplikacjami dla uzyskania synergii Piotr Przybyłkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 Agenda Projekt z wykorzystaniem integracji danych Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka

Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka Zarządzanie projektem wdrożeniowym systemu klasy ERP autorska metodyka 1 Plan prezentacji Dlaczego potrzebna jest metodyka wdrożeń systemów ERP? Źródła metodyki Założenia metodyki Cykl życia projektu Kastomizacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy)

BIZNES PLAN. (stanowi część Oferty Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Operacyjnej nr [*] BIZNES PLAN (stanowi część Oferty Wykonawcy) Informacje o Wykonawcy: [nazwa] [adres] [dane kontaktowe] (W przypadku wspólnego ubiegania

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp Bezpieczeństwo danych projektowych w środowisku według ISO/IEC 27001 oraz ciągłość procesów wytwarzania i utrzymania w środowisku według BS 25999 warsztaty z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia

Bardziej szczegółowo

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści

SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop Spis treści SAP w 24 godziny / Michael Missbach, George Anderson. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 9 Podziękowania 10 Wprowadzenie 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO SYSTEMU SAP Godzina 1. SAP w skrócie 17 Ogólne

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw

Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Inter Metal: nie było potrzeby projektowania systemu od podstaw Partner wdrożeniowy 2 Nazwa firmy Inter Metal Branża Producent systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego Strona WWW www.intermetal.com.pl SAP

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW SINDBAD RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION OF WDROŻENIE COMARCHW MINISTERSTWIE FINANSÓW M2M SINDBAD PLATFORM RAPORTY ANALIZY BADANIA PROGNOZY CASE STUDY 1 MINISTERSTWO FINANSÓW Ministerstwo Finansów zapewnia obsługę Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo