Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do postępowania wyboru na Generalnego dostawcę oprogramowania w ramach projektu Wdrożenie systemu zdalnego dostepu do zbioru klasy B2B integrujacego procesy w zakresie zarzadzania archiwizowanymi dokumentami realizowanego w ramach, Działanie 8.2. nr umowy UDA- POIG /13 WYMOGI TECHNICZNE Wymagane innowacyjne rozwiązania informatyczne System wyposażony powinien być w takie innowacyjne narzędzia jak: praca z za pośrednictwem stron WWW z wykorzystaniem standardowych przeglądarek internetowych dostępnych na rynku, możliwość tworzenia serwisów internetowych dla klientów przedsiębiorstwa, kooperantów czy wreszcie pracowników obsługiwanych przez portale, pozwalające na bezpośrednią komunikację użytkowników z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa. System powinien pracować w oparciu o rozproszony model klient serwer. Po stronie serwera wymagany jest wielowarstwowy model w ramach którego wyróżnić trzeba płaszczyznę logiki biznesowej oraz bazy danych. Wymagany jest również zaawansowany serwer SQL pracujący w technologii 64-bitowej pozwalający na przechowywanie i zarządzanie nieograniczonymi zbiorami danych. Interfejs użytkownika powinien być wykonany z wykorzystaniem najnowszych technologii, ze szczególnym naciskiem ukierunkowanym na bezpieczeństwo wprowadzanych danych. Poszczególne moduły systemu powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby możliwy był dostęp nie tylko przez klasyczne komputery PC lecz również urządzenia przenośne. System powinien być otwartym, pozwalającym na nieograniczoną wymianę danych z otoczeniem np. w formacie EDI, XML, Allegro-connect, SWIFT itp.. Ponadto powinien posiadać wbudowane elementy BI (ang. Business Intelligence) umożliwiające analizowanie i przetwarzanie danych pod kontem danego przedsiębiorstwa w oparciu o mechanizmy OLAP (ang.onlineanalytical Processing), które umożliwiają szybkie dotarcie od informacji ogólnej do tej najbardziej szczegółowej. Ponadto system powinien być wyposażony w takie elementy jak: ograniczenia dostępu do danych, tylko tych, do których użytkownik posiada uprawnienie, przechodzenia od ogółu do szczegółu, czyli drążenie danych, dowolną filtrację danych (datę, kontrahenta itd ), oznaczania kolorem danych skrajnych, agregację wartości rozproszonych, graficzną prezentację danych. Oprogramowanie zostanie stworzone z wykorzystaniem następujących innowacyjnych technologii informatycznych: PHP 5 obiektowy język programowania wykorzystywany głównie do tworzenia skryptów wspomagających budowanie stron internetowych po stronie serwera. Język PHP, którego początki sięgają 1995 roku jest obecnie jednym z najszerzej stosowanych języków oprogramowania a co za tym idzie najbardziej rozwijanym i 1

2 wspieranym przez twórców jaki i samych użytkowników przekłada się to na stabilność i bezawaryjność języka. MySql 5 system zarządzania relacyjnymi bazami danych od 2010 roku rozwijany przez firmę Oracle, światowego potentata w dziedzinie baz danych. System baz danych MySql charakteryzuje się szybkością działania oraz wysoką stabilnością i wydajnością co jest niezmiernie ważne w przypadku aplikacji komercyjnych. System baz danych MySql obsługuje standard ANSI/ISO Sql który jest obecnie obowiązującym standardem języka programistycznego baz danych. HTML 5 język programowania stosowany do tworzenia stron internetowych powstały z rozwinięcia standardów HTML4 i XHTML. Stwarza nowe możliwości, w stosunku do poprzedników, umieszczania nowoczesnych danych multimedialnych oraz poprawia przejrzystość struktury dokumentu co sprawia, że jest lepiej i logiczniej interpretowany przez przeglądarki internetowe. JavaScript skryptowy język programowania nieprzerwanie rozwijany od roku 1996 wykorzystywany do zwiększenie interaktywności tworzonych stron WWW poprzez umożliwienie wywoływania/kontroli zdarzeń w czasie rzeczywistym. Przez ostatnich kilka lat wykorzystywany coraz powszechniej ze względu na bardzo duże możliwości w budowaniu interfejsu użytkownika. JQuery stale rozwijana biblioteka zwiększająca i skracająca czas programowania w języku JavaScript. Pozwala na zwiększenie dynamiczności i użyteczności stron WWW. CSS język wykorzystywany do tworzenia warstwy prezentacji stron WWW. Umożliwia zmianę wyglądu stron WWW bez potrzeby ingerowania w jej treść i strukturę danych. Wykorzystanie odpowiednich arkuszy stylów CSS sprawia, że dowolna strona WWW może być wyświetlana na różnorakich urządzeniach końcowych takich jak smartfony czy tablety. Ponadto język CSS wspiera dostosowanie stron dla osób niewidomych czy niedowidzących. XML język znaczników przeznaczony głównie do reprezentowania rożnych danych w ustrukturyzowany i formalny sposób. Umożliwia bezkonfliktową wymianę danych pomiędzy różnymi platformami programistycznymi niekoniecznie napisanymi w tym samym języku programowania. 2

3 Wymagania odnośnie zautomatyzowania procesów B2B Nazwa procesu B2B Obecny stan Stan docelowy (zautomatyzowany) Wartość dodana Udostępniani e dokumentów do wglądu na żądanie Partnera. na dany dokument w formie pisemnej (najczęściej faksem). Następnie pracownik wnioskodawcy wyszukuje żądany dokument, skanuje go i wysyła em do klienta. Procedura zajmuje zwykle 2-3 dni, w trybie Express kilka godzin. dokument i udostępnia do wglądu. kosztów faksów (po stronie klienta). Z punktu widzenia wizerunkowego zdecydowany skok cywilizacyjny wnioskodawcy. Wykonywanie i dostarczanie partnerowi prawomocnyc h i nieprawomoc nych kopii przechowywa nych dokumentów. na dany dokument w formie pisemnej (najczęściej faksem). Następnie pracownik wnioskodawcy wyszukuje żądany dokument, kopiuje. Dodatkowo w przypadku kopii poświadczonych uprawniony pracownik Archiwum dokonuje poświadczenia. Dokument jest wysyłany listem poleconym. Procedura zajmuje zwykle 3-5 dni, w trybie Express 2 dni. dokument, który może wydrukować. W przypadku poświadczonego dokumentu wybiera opcję wyślij poświadczoną kopię, co zostaje automatycznie dokonane za pomocą cyfrowego podpisu. kosztów faksów (po stronie klienta) oraz przesyłek pocztowych (po stronie wnioskodawcy). Z punktu widzenia wizerunkowego zdecydowany skon cywilizacyjny wnioskodawcy. Składanie zleceń dostarczania oryginałów dokumentów lub nośników danych. na dany dokument w formie pisemnej (najczęściej faksem). Następnie pracownik wnioskodawcy wyszukuje żądany dokument i wysyła listem poleconym. Procedura zajmuje zwykle 3-5 dni, w trybie Express 2 dni. dokument, wobec którego klient złoży dyspozycje otrzymania oryginału. 3 kosztów przesyłek pocztowych.

4 Pracownik otrzyma zlecenie zbiorcze, odnajdzie dokument i wyśle pocztą. Składanie dyspozycji dotyczących utylizacji przechowywa nych zbiorów. na zniszczenie danego dokumentu wysyłając poczta podpisaną dyspozycję lub osobiście stawiając się w biurze. Następnie pracownik wnioskodawcy wyszukuje żądany dokument i komisyjnie likwiduje. dokument. Klient wybierze opcję utylizacji i zatwierdzi podpisem cyfrowym. Będzie tez mógł przetwarzać całe serie wyszukiwarki. Pracownik otrzyma zbiorcze zamówienie, które wykona w rzeczywistości. W wirtualnym zbiorze dokument samoczynnie się skasuje. kosztów przesyłek pocztowych. Wystawianie faktur VAT Zliczanie usług jest ręczne każdego miesiąca. Faktury są wystawiane ręcznie, wysyłane poczta lub odbierane osobiście przez kontrahenta. Liczenie usług nastąpi automatycznie i na ich podstawie wygeneruje się faktura, która zostanie podpisana cyfrowo, po czym wysłana automatycznie na maila do klienta. Eliminacja czasu pracy potrzebnego na zliczanie usług, kosztów pocztowych i wydruków. 4

5 Wymagania odnośnie podpisu elektronicznego W ramach projektu zostanie wdrożona technologia podpisu elektronicznego. Wykorzystane zostanie rozwiązanie PGP - Gnu PG - jest to rozwiązanie (wspierane np. przez rząd Niemiecki) zapewniające podpis elektroniczny z wykorzystaniem podpisów wystawianych przez lokalne centrum certyfikacji. Rozwiązanie jest skalowane w każdym zakresie procesów biznesowych wykorzystujących szyfrowanie i oraz sprawdzenie tożsamości. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane co sprawia, że nie występują problemy w komunikacji z innymi systemami. Wykorzystując rozwiązanie PGP Gnu PG podczas wymiany danych uzyskuje się 100% pewność, że dane pochodzą od osób zaufanych i ich przetwarzanie (oczywiście zapewniając równocześnie inne środki bezpieczeństwa) nie wyrządzi szkody w systemie informatycznym. Jest to technologia ciągle rozwijana co zapewnia jej stabilność i dostępność. Dodatkowo zostanie wprowadzona ewidencja wystawionych certyfikatów umożliwiająca kontrolę nad dostępem do systemu dla uprawnionych osób w miarę upływu czasu. Nazwa procesu B2B w ramach którego wykorzystywany jest podpis cyfrowy Opis wykorzystania podpisu cyfrowego Szacowany stopień eliminacji papierowego obiegu dokumentów w ramach procesu B2B Wykonywanie i dostarczanie partnerowi prawomocnych i nieprawomocnych kopii dokumentów. Składanie dyspozycji dotyczących utylizacji zbiorów. Do potwierdzenia zgodności z oryginałem 100% Do potwierdzania 100% Wystawianie faktur VAT Do potwierdzania 100% 5

6 Wymagania odnośnie Software as a Service Przeszukiwarka zasobów System po wprowadzeniu wytycznych dotyczących przeszukiwanego dokumentu dokona w sposób automatyczny selekcji pasujących rekordów. Jeżeli zdefiniujemy odpowiednie parametry aplikacja zawęzi lub rozszerzy proponowane pozycje do całych katalogów, roczników, czy pojedynczych skanów. Bez tego typu programu dostęp do bazy zawierającej kilkanaście milionów pozycji czyni nierealnym korzystanie z niej przez klientów i powoduje, że digitalizacja traci sens. Procesy automatyzowane w ramach wymienionej usług SaaS: 1. Udostępnianie dokumentów do wglądu na żądanie Partnera. 2. Wykonywanie i dostarczanie partnerowi prawomocnych i nieprawomocnych kopii dokumentów. 3. Składanie zleceń dostarczania oryginałów dokumentów lub nośników danych. 4. Składanie dyspozycji dotyczących utylizacji zbiorów. 6

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013. Opis systemu Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 2/POIG.8.2/2013 Opis systemu Wymagania dotyczące technicznego działania platformy B2B Projekt zakłada zakup licencji na wyłączność i budowę elektronicznej platformy

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] [Wpisz tekst] [Wpisz tekst]

[Wpisz tekst] [Wpisz tekst] [Wpisz tekst] Załącznik nr 2 - Opis funkcjonalności Systemu Obrotu Artykułami Rolno-Spożywczymi System B2B AGRO TECH Marcin Wójcicki Ul. Gen. M. Boruty - Spiechowicza 10/9 35-223 Rzeszów Tel. 696-367-237 Fax. 17 85

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego. Przebieg realizacji Warszawa, 23 czerwiec 2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Przebieg realizacji Projekt zakłada zakup i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania typu B2B. Wnioskodawca zdecydował

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Założenia podstawowe systemu B2B Projekt polegał będzie na stworzeniu i zintegrowaniu nowoczesnego systemu finansowo-księgowego, który umożliwiał będzie zarówno objęcie nim dowolnej

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ

OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY ul. Przy Rondzie 5 OGÓLNY OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 2 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 2 1.2. Cel zamówienia... 2 1.3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu "Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014. W związku z realizacją Projektu Automatyzacja procesów związanych z realizacją badań INNOWACYJNA ~r.o()owa STRATEGIASI'ÓJNOScI UNIA EUROPEJSKA EUIlOPEJS!I.'1FUNOUSZ WlWOJU REGIO NEGO Brainlab Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Noakowsldego 16/39, ~ Warszawa NIP: 951 235-65-32, REGON: 146143522 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 01.07.2013r. PROMAN mgr inż. Piotr Manowski. ul. Zaopusta 51. 40-748 Katowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 01.07.2013r. PROMAN mgr inż. Piotr Manowski. ul. Zaopusta 51. 40-748 Katowice PROMAN mgr inż. Piotr Manowski Katowice, dnia 01.07.2013r. ul. Zaopusta 51 40-748 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie systemu B2B oraz Reporting

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI

PROJEKT PN.: PLATFORMA WYMIANY DANYCH B2B USPRAWNIAJĄCA PROCESY BIZNESOWE POMIĘDZY FIRMĄ SAWO-MET SP. Z O.O. A PARTNERAMI HANDLOWYMI ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania Ofertowego na: Dostawę i wdrożenie platformy wymiany danych B2B oraz sprzętu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia POIG 8.2/SAWOMET SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG

Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG Kielce, dn. 28.07.2014 MICRON Sp. z o.o. Ul. Silniczna 15/1 25 515 Kielce ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014/PARP/POIG W związku z realizacją projektu Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B automatyzującego

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE SPECYFIKACJA REALIZOWANEGO PRZEZ FIRMĘ SOLVEO SP. Z O.O. SYSTEMU B2B MAJĄCEGO NA CELU AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW PRZEDSIĘBIORSTWA Z PARTNERAMI BIZNESOWYMI, REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA

Bardziej szczegółowo