Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu pt. Stworzenie systemu B2B umożliwiającego integracje z dostawcami oprogramowania i urządzeń IT oraz firmą kurierską, nr umowy UDA-POIG / I. Wstęp Firma NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna zaprasza do złożenia pisemnych ofert w zakresie dostawy sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenia technologii teleinformatycznych niezbędnych do realizacji projektu Stworzenie systemu B2B umożliwiającego integracje z dostawcami oprogramowania i urządzeń IT oraz firmą kurierską na bazie wymagań firmy NKK System wyspecyfikowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym. II. Informacje podstawowe 1.Charakterystyka firmy NKK System Sp. J. Firma funkcjonuje na rynku od 1990 r. początkowo jako Spółka Cywilna prowadzona przez trzech wspólników: Artura Nowaka, Stanisława Kukułkę oraz Piotra Kornijasza. W 2001 r. zmieniła formę prawną ze Spółki Cywilnej na wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Spółkę Jawną. Od tego czasu funkcjonuje na rynku pod nazwą NKK System Nowak, Kukułka, Kornijasz Spółka Jawna. W 2003 r. siedziba firmy została przeniesiona na ul. Tatarską 5 w Krakowie do lokalu będącego własnością jej wspólników. Od początku swojej działalności firma zajmuje się sprzedażą oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania czołowych producentów. W początkowym okresie rozwoju posiadała w swojej ofercie także sprzęt telekomunikacyjny. Obecnie skoncentrowała się wyłącznie na sprzedaży i serwisowaniu szeroko rozumianego sprzętu IT i oprogramowania. W jej ofercie znajduje się także: odzyskiwanie danych, budowa sieci komputerowych, naprawa laptopów, ochrona antywirusowa, czyszczenie i konserwacja sprzętu IT. Wymienionymi zagadnieniami zajmuje się dział serwisu i montownia. Nad zadowoleniem klientów pracuje w firmie łącznie pięć działów. Ponieważ firma specjalizuje się zwłaszcza w stałej obsłudze przedsiębiorstw i instytucji publicznych w 2000 r. powstał dział przetargów ściśle współpracujący z działem handlowym. Wśród stałych klientów firmy znajdują się m.in. Politechnika Krakowska, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Oknoplast, Instal Kraków, Chemobudowa. Oprócz tradycyjnych kanałów sprzedaży, firma posiada także dział Allegro oraz własny sklep internetowy NKK24.pl. Dzięki czemu rozszerzyła obszar swojej działalności z lokalnego do całej Polski. 2. Lokalizacja projektu Projekt będzie zlokalizowany w siedzibie firmy NKK System przy ulicy Tatarskiej 5 w Krakowie. W nim zostaną umieszczone wszystkie zakupywane w projekcie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

2 Lokal jest w pełni zaadaptowany pod działalność firmy znajduje się w nim magazyn (200 m 2 ), serwerownie (10 m 2), montownia (60 m 2), dział handlowy, dział serwisu, biura zarządu oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Serwerownia wyposażona jest w 2 serwery do obsługi programu sprzedaży i sklepu internetowego. Firma posiada do własnego użytku 2 łącze internetowe (4 Mb, 20 Mb). Stan techniczny, wyposażenie i infrastruktura tych pomieszczeń są wystarczające do zrealizowania wszystkich koniecznych działań w ramach niniejszego projektu. 3. Ogólny opis projektu Przedsięwzięcie ma na celu zakup systemów odpowiednio dostosowanych do modułów integrowanych przedsiębiorstw tj. system ujednolicający bazy produktowe, analizujący optymalny zakup, system do wymiany danych, kontrolno-finansowy oraz obsługi serwisowej. W wyniku jego wdrożenia zostaną zautomatyzowane następujące procesy biznesowe: zamówienia towarów handlowych (oprogramowania i sprzętu IT) od dystrybutorów, monitoring zamówień produktów kierowanych od dostawcy bezpośrednio do klientów końcowych oraz zamówień rzadkich, finansowe rozliczenia zamówień, dostawy produktów do kontrahentów firmy NKK, obsługa serwisowa. Wszystkie te działania prowadzą do przyśpieszenia procesu obsługi klienta zwiększając jego satysfakcję, jak również obniżenia kosztów związanych z logistyczną obsługą firmy czego wynikiem jest konkurencyjna cena końcowa produktów i usług. Projekt będzie się składał z pięciu etapów rozłożonych w czasie: I etap projektu (3 miesiące): będzie miał charakter przygotowawczy (przygotowanie infrastrukturalne i personalne). Osoby zaangażowane w realizację projektu ze strony Wnioskodawcy otrzymają zakresy czynności i rozpoczną wykonywanie swoich obowiązków. Zostaną wybrane zewnętrzne firmy dostawcy rozwiązań informatycznych, sprzętu, świadczące usługi doradcze. W dalszej kolejności zostanie zakupiony serwer podstawowy do instalacji systemu B2B oraz oprogramowanie systemowe. Serwer ma zapewnić prawidłową pracę systemów B2B, jak również odpowiednie parametry transmisji danych z pozostałymi serwerami (u Wnioskodawcy i partnerów). Oprogramowanie systemowe zostanie tak dobrane, by zapewnić prawidłową pracę tworzonego systemu (będzie w wersji 64 bit, by wykorzystać pełną moc czterech procesorów w wersji 64 bit). Zostaną także zakupione 2 laptopy niezbędne do pracy przedstawicieli wybranej firmy zewnętrznej świadczącej usługi w projekcie. Etap zakończą testy współpracy sprzętowej pomiędzy serwerami oraz sprawdzenie szybkości pracy sprzętowej przy różnych obciążalnościach. II etap projektu (4 miesiące): w ramach II etapu zostanie zakupiony system ujednolicający bazy produktowe (SUBP) oraz system analizujący optymalny zakup (SAOZ). System ujednolicający bazy produktowe pozwoli zapewnić pełną kompatybilność baz towarowych sklepu internetowego NKK24.pl, systemu sprzedaży Subiekt oraz systemów sprzedaży partnerów. Systemy zostaną zainstalowane i skonfigurowane. Etap kończyć będzie dostosowanie zakupionych systemów do systemów integrowanych przedsiębiorstw oraz testowanie poprawności działania na zdarzeniach próbnych (w tym zakresie skorzystamy z zewnętrznych usług doradczych). III etap (4 miesiące): w jego ramach zostanie zakupiony system do wymiany danych (SWD) oraz system kontrolno-finansowy SKF (kolejne 2 istotne elementy tworzonego systemu B2B). Systemy zostaną zainstalowane i skonfigurowane. Podobnie jak wyżej etap zakończy dostosowanie systemów do systemów integrowanych przedsiębiorstw (tworzenie oprogramowania dodatków, poprawek i patchy niezbędnych do prawidłowego działania pomiędzy firmą a partnerami) oraz testowanie poprawności

3 działania na zdarzeniach próbnych (w tym zakresie ponownie skorzystamy z zewnętrznych usług doradczych). IV etap (4 miesiące): zostanie zakupiony, zainstalowany i skonfigurowany ostatni z systemów stanowiących trzon tworzonego rozwiązania tj. system obsługi serwisowej (SOS). Podobnie, jak w przypadku pozostałych systemów, zostanie on następnie dostosowany do systemów integrowanych przedsiębiorstw oraz będą miały miejsce testy poprawności działania na zdarzeniach próbnych. V etap (4 miesiące): zostanie zakupiony i zlokalizowany serwer back-up odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych przetwarzanych w ramach tworzonego systemu B2B oraz oprogramowanie do zdalnego back-upu. W ramach ostatecznego przygotowywania infrastrukturalnego zostaną zakupione zestawy komputerowe oraz drukarki sieciowe (istnieje konieczność wymiany na sprzętu na taki, który będzie miał parametry kompatybilne z tworzonym rozwiązaniem; przetestowanie systemu na zdarzeniach rzeczywistych będzie wymagało użytkowania sprzętu o odpowiednich parametrach). VI etap (3 miesiące): obejmie testowanie systemu na zdarzeniach rzeczywistych i pełne wdrożenie systemu. System będzie posiadał wszystkie zakładane funkcjonalności. Etap zakończy szkolenie pracowników z obsługi stworzonego systemu (liczba przeszkolonych osób - 7). W efekcie realizacji projektu: zakupione i odpowiednio dostosowane systemy zostaną zintegrowane z dotychczasowymi systemami Wnioskodawcy (system sklepu internetowego, system sprzedaży Subiekt) oraz systemami partnerów: systemem sprzedaży, obsługi serwisowej, systemem firmy kurierskiej, systemem finansowo-księgowym dostawców/dystrybutorów III. Przedmiot oferty Na przedmiot oferty składają się elementy z dwóch części, dotyczy to etapu I i V projektu B2B: Część I (etap I): a) zakup sprzętu komputer owego: - serwer podstawowy do instalacji systemów B2B 1 sztuka (parametry minimalne: 4 procesory, 64 GB RAM, przestrzeń dyskowa min. 2TB), - laptopy dla celów wdrożenia systemu 2 sztuki (parametry minimalne: matryca 15,6, 3GB RAM, dysk 320GB) b) zakup oprogramowania: - licencja na serwer serwerowy system operacyjny umożlwiający instalację czterech maszyn wirtualnych 1 sztuka - licencje na stacje robocze system operacyjny umożlwiający członkostwo w domenie oraz zawierający program do backupu danych 10 sztuk - licencje zdalnego dostępu do ww. licencji na serwer 3sztuki c) usługi doradcze: - usługi doradcze o charakterze informatycznym dotyczące testowania współpracy sprzętowej pomiędzy serwerami minimum 42 godziny. Część 2 (etap V): a) zakup sprzętu komputerowego: - serwer back-up z macierzą 1 zestaw (parametry sprzętu mają zapewnić efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo danych znajdujących się na serwerze podstawowym : minimum 1 procesor,

4 macierz dyskowa o pojemności dyskowej minimum 8TB, pamięć operacyjna pozwalająca na prawidłową obsługę oprogramowania do back-upu.) - zestawy komputerowe z monitorami do współpracy z systemem B2B 7 sztuk (parametry minimalne: dwurdzeniowe procesory, 4GB pamięci RAM, dyski 500GB, monitory minimum 21, system operacyjny umożlwiający członkostwo w domenie oraz zawierający program do backupu danych ) - drukarki sieciowe 2 sztuki (kompatybilne wydajnościowo z tworzonym systemem B2B) b) zakup oprogramowania: - oprogramowanie do zdalnego back-upu pozwalające na automatyczną archiwizację danych i ich odtworzenie w przypadku częściowej lub całkowitej utraty z serwera podstawowego. System serwerowy pozwalający na prawidłową współpracę z programem archiwizującym (do odtwarzania danych online, system zapisu bez kompresji 1:1) Oferty powinny zawierać koszty dostawy, instalacji oprogramowania i testowania współpracy pomiędzy serwerem podstawowym a serwerem back-upu. Prosimy o wyszczególnienie ilości godzin na instalację i testowanie oprogramowania oraz stawkę za godzinę. W przypadku sprzętu komputerowego prosimy o wyszczególnienie warunków serwisowania. IV. Warunki postępowania ofertowego 1. Informacje ogólne Firma NKK System Spółka Jawna zaprasza wszystkie zainteresowane firmy, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu projektów tego typu i są władne do złożenia oferty w zakresie i na warunkach w nim określonych z następującymi zastrzeżeniami: a) NKK System zastrzega sobie prawo do przyznania realizacji tego projektu jednemu dostawcy w całości, lub kilku dostawcom oddzielnie w wyspecyfikowanych obszarach tematycznych dotyczących oprogramowania i wdrożenia, oraz infrastruktury sprzętowej. b) Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej, jednakże obejmującej całość danego obszaru tematycznego. c) Firma NKK System zastrzega sobie prawo do przyznania realizacji projektu dostawcy / dostawcom najlepiej spełniającym wymagania biznesowe firmy. d) Firma NKK System zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert wg własnego uznania. e) Złożenie oferty przez Oferenta nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy NKK System. f) Firma NKK System zastrzega sobie bez konieczności podawania przyczyn prawo odstąpienia od rozpatrywania otrzymanej oferty zarówno w odniesieniu do całości jak i jej poszczególnych elementów. 2. Kryteria oceny ofert Firma NKK System dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi kryteriami: Kryteria oceny ofert: a) Cena (waga 60%)

5 b) Jakość zaoferowanych produktów i usług (waga 20%) c) Warunki i jakość zaoferowanego serwisu (waga 10%) d) Kompleksowość składanej oferty (waga 5%) e) Czas dostawy oferowanych produktów lub usług (waga 3%) f) Zakres funkcjonalny proponowanych rozwiązań (waga 2%) W wyniku dokonanej analizy otrzymanych ofert zostaną wyłonieni dwaj dostawcy poszczególnych obszarów tematycznych w zakresie oprogramowania i wdrażania oraz infrastruktury sprzętowej. 3. Konsultacje, udzielanie wyjaśnień W przypadku zainteresowania niniejszym zapytaniem, informacji merytorycznych i technicznych udziela pan Stanisław Kukułka kontakt: tel lub w siedzibie firmy NKK System w Krakowie przy ulicy Tatarskiej Przygotowanie, ważność i termin składania ofert Oferty należy przygotować w języku polskim. Wszystkie ceny należy podawać jako wartości netto. Ceny powinny być wyrażone w PLN. Oferty można składać w formie papierowej pod adres: Pan Stanisław Kukułka NKK System Spółka Jawna ul. Tatarska Kraków lub Termin i miejsce składania ofert z I i V etapu Siedziba firmy NKK System Sp. J. ul. Tatarska 5, Kraków Pani Beata Zalewska do dnia godz Rozstrzygnięcie: Podpisanie umowy: do Termin realizacji I etapu: Dostawa sprzętu i oprogramowania: Usługi doradcze: do Protokół zdawczo-odbiorczy i faktura muszą być wystawione do dnia Termin realizacji etapu V: Dostawa sprzętu i oprogramowania: od do Protokół zdawczo-odbiorczy i faktura muszą być wystawione do dnia

Kraków, 10 lipca 2011. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Kraków, 10 lipca 2011. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych Kraków, 10 lipca 2011 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego oraz zakupu i wdrożenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu pt. Stworzenie systemu B2B umożliwiającego integracje

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych Kraków, 24 września 2009 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu nr umowy WNP-POIG.08.02.00-12-006/09-01 o tytule: Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych

Kraków, 24 września 2009. Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych Kraków, 24 września 2009 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdroŝenie technologii teleinformatycznych w ramach projektu nr umowy WNP-POIG.08.02.00-12-006/09-01 o tytule: Zakup i wdroŝenie narzędzia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Kraków, 1 sierpnia 2011 Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych W ramach projektu nr umowy UDA-POIG.08.02.00-12-029/10-00 o tytule Stworzenie systemu B2B do integracji

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług.

Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. Zapytanie ofertowe: Zakup systemu informatycznego zarządzania zdalnym autoryzowanym sterowaniem rygli w drzwiach w celu świadczenia e-usług. 1/24 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji.

Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. Zapytanie ofertowe: Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany dokumentów i informacji. 1/35 Spis treści 1. Charakterystyka Zamawiającego... 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2

Projekt realizowany z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej POIG 8.2 Grupa Polska Stal S.A. ul. Ujastek 7 31-752 Kraków Kraków, 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu: 1. Sprzętu komputerowego, 2. Licencji oprogramowania komputerowego, 3. Szkoleń specjalistycznych,

Bardziej szczegółowo