DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Transkrypt

1 DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, Kalisz Szanowni Państwo, DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt.: Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi pomiędzy firmą DSW Polska i jej partnerami w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , działanie 8.2. W związku z powyższym, prosimy o przesłanie oferty na usługi dla naszej firmy, które zostały zaplanowane do nabycia w ramach realizacji projektu. Lp SPECYFIKACJA: Nazwa Usługa doradcza o charakterze informatycznym analiza procesu, analiza technologiczna, reinżynieria procesów biznesowych Usługa doradcza o charakterze informatycznym opracowanie koncepcji rozwiązania informatycznego systemu B2B Planowany termin zakupu usług poz. 1-2: do r. Specjalistyczne szkolenie dla 9 osób zaangażowanych w realizację projektu 10 dni szkoleniowych Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym uruchomienie systemu produkcyjnego B2B Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym konfiguracja stanowisk roboczych Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym konfiguracja i parametryzacja systemu B2B Usługa informatyczna związana z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania instalacja systemu B2B Planowany termin zakupu usług poz. 3-7: od do r. Usługa ekspercka o charakterze informatycznym integracja systemu B2B z systemami partnerów Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym migracja danych z poprzednich systemów do poszczególnych modułów systemu B2B Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym testy systemu w warunkach pracy na rzeczywistych danych Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B Planowany termin zakupu usług poz. 8-11: od do r. Ilość roboczogodzin (10 dni szkolenia x 9 osób) Szczegółowa specyfikacja do zapytania ofertowego znajduje się w Załączniku nr 1.

2 W ofercie proszę o zawarcie : 1. Pełną nazwę oferenta. 2. Datę wystawienia oferty. 3. Cenę netto za każdą usługę. 4. Termin ważności oferty (oferty muszą być ważne minimum do 30 września Oferty z krótszym terminem ważności nie będą rozpatrywane). 5. Podpis i pieczątkę. Na oferty czekamy do dnia 13 września 2013 roku do godziny 17:00. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych rozpatrywane będą tylko oferty na kompleksową realizację w/w usług. Kryterium Wyboru oferty będzie : Cena. Wg poniższego schematu: Kryteria wyboru Cena netto (wartość oferty) Max. ilość punktów 100 Ocena kryterium Wmin Ilość punktów = * 100 Wr gdzie: Wmin cena oferty najtańszej Wr cena oferty rozpatrywanej Szerszych informacji na temat realizowanego przez nas projektu oraz sposobu składania ofert można uzyskać: tel.:

3 Załącznik nr 1 DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, Kalisz SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA Lp. 1 Nazwa Usługa doradcza o charakterze informatycznym analiza procesu, analiza technologiczna, reinżynieria procesów biznesowych Proces wdrożenia powinno rozpocząć się od przeprowadzenia analizy procesów biznesowych występujących w przedsiębiorstwie, w którym ma być wdrożone oprogramowanie. Analiza procesu, analiza technologiczna i reinżynieria procesów biznesowych stanowi krytyczny element pozwalający poznać specyfikę firmy, jej potrzeby i problemy, informacje te są potrzebne na kolejnym etapie, którym jest zasadnicze projektowanie systemu. Najważniejszym celem usługi będzie określenie rozwiązań informatycznych, które zostaną zastosowane w systemie, określenie sposobów integracji z systemami partnerów oraz analiza procesów biznesowych, które zostaną zautomatyzowane w wyniku realizacji projektu. Ilość roboczogodzin Usługa doradcza o charakterze informatycznym opracowanie koncepcji rozwiązania informatycznego systemu B2B Po przeprowadzeniu analizy następuje opracowanie koncepcji rozwiązania, czyli stworzenie dokumentu opisującego m.in.: przebieg procesów biznesowych przedsiębiorstwa wraz z ich sposobem zaimplementowania w systemie, opis wstępnej niezbędnej konfiguracji i parametryzacji systemu, zakres niezbędnych modyfikacji, których należy dokonać w systemie, koncepcja przebiegu całego wdrożenia wraz z planami testów poszczególnych etapów, plan startu produkcyjnego, zakresy migracji danych ze starych systemów wraz z ich strukturami, opisy interfejsów do systemów zewnętrznych (w tym rozwiązania informatycznego EDI), lista wymaganych raportów i zestawień. Koncepcja wdrożenia stanowi najważniejszy dokument, w oparciu o który przeprowadzane będą wszystkie pozostałe etapy wdrożenia. 160 Planowany termin zakupu usług poz. 1-2: do r. 3 Specjalistyczne szkolenie dla 9 osób zaangażowanych w realizację projektu 10 dni szkoleniowych W ramach szkolenia zaplanowano: szkolenie z zakresu obsługi nowo powstałego systemu oraz z zarządzania, administracji i rozwiązywania problemów nowo powstałego systemu. Planuje się zakup szkoleń dla 9 osób w 10-dniowym szkoleniu: 2 dni szkolenia teoretycznego, 8 dni szkolenia praktycznego. W szkoleniu wezmą udział pracownicy Firmy oraz Członkowie Zarządu. Bezpośredni kontakt uczestników szkolenia z praktykami wdrożeniowymi jest okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia użytecznej wiedzy. Zakup szkolenia dla osób, które będą korzystać z systemu podniesie ich kwalifikacje i zapewni bezawaryjne działanie systemu. Zakup i przeprowadzenie szkolenia są konieczne w celu zapoznania ich z możliwościami nowych modułów systemu oraz ich obsługą. Zasadniczymi elementami - (10 dni szkolenia x 9 osób)

4 szkolenia będzie współdziałanie poszczególnych systemów w ramach poszczególnych modułów, sposobu obsługi i charakterystyki danych. Przykładowy plan szkolenia: 1) Sposób poruszania się po module 2) Procesy biznesowe wspierane przez moduł 3) Funkcjonalności dostępne w module 4) Sposoby realizacji wybranych procedur w systemie 5) Sposoby postępowania w przypadku błędów systemowych 6) Możliwości dostosowania modułu do własnych wymagań 7) Zapoznanie się z rozkładem menu wdrażanego systemu B2B 8) Zapoznanie się z zawartością poszczególnych kartotek 9) Zapoznanie się z różnymi rodzajami i typami dokumentów, które będą w obiegu. Potrzeba przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia wynika bezpośrednio z unikatowości rozwiązania wprowadzanego w życie. Celem szkoleń będzie zdobycie wyłącznie umiejętności sprawnej obsługi i zarządzania całym systemem, dlatego musi ono być oparte na jego elementach. 4 Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym uruchomienie systemu produkcyjnego B2B Start produkcyjny jest najbardziej newralgicznym momentem w całym wdrożeniu. Wadliwy jego przebieg może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa lub nawet jego zatrzymanie, co narazić może przedsiębiorstwo na duże straty. Plan startu produkcyjnego powstaje na etapie koncepcji wdrożenia z ewentualnymi zmianami wynikłymi w trakcie realizacji etapu Konfiguracja i parametryzacja systemu B2B. Pomimo tego, że przejście ze starego systemu na nowy następuje w jednym momencie to jednak uruchomienie poszczególnych modułów nowego systemu musi odbywać się sekwencyjnie i pod ścisłą kontrolą. Nieprawidłowy przebieg tego procesu będzie od razu zauważony przez całe otoczenie współpracujące z przedsiębiorstwem: klienci, dostawcy, firmy współpracujące itp., dlatego tak istotne jest jego prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym konfiguracja stanowisk roboczych Stworzone zostaną instrukcje stanowiskowe - dokumentacja dla użytkowników systemu i administratora. Zakup tych usług zagwarantuje prawidłowe uruchomienie i funkcjonowanie systemu Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym konfiguracja i parametryzacja systemu B2B Konfiguracja systemu będzie polegała na wprowadzeniu niezbędnych ustawień w oprogramowaniu, aby realizowało ono wszystkie funkcjonalności opisane w koncepcji wdrożenia (dla wszystkich modułów). Po instalacji sprzętu i oprogramowania przeprowadzona jest docelowa konfiguracja i parametryzacja całego systemu B2B w celu przygotowania sytemu do pracy produkcyjnej. Na tym etapie przenoszone są wstępne ustawienia z modelu na rozwiązanie produkcyjne, uzupełniane są wszystkie parametry słownikowe, tworzone niezbędne raporty i zestawienia, wprowadzana jest konfiguracja poprawiająca ergonomię pracy. Podczas tego etapu przeprowadzana jest również migracja danych testowych. Tworzony jest docelowy system, na którym wykonane zostaną testy akceptacyjne, a następnie szkolenie użytkowników końcowych. W ramach tego zadania wykonana zostanie pełna parametryzacja systemu. Przeprowadzenie parametryzacji wymagane jest przystosowania systemu do zmieniającego się środowiska pracy i wymagań użytkowników. 200

5 Konfiguracja i parametryzacja systemu jest niezbędna w celu ustawienia wszystkich niezbędnych parametrów i widoków we wszystkich modułach oprogramowania. 7 Usługa informatyczna związana z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania instalacja systemu B2B Przedmiotowe zadanie będzie dotyczyć przeprowadzenia fizycznej instalacji oprogramowania na zakupionym sprzęcie. Ze względu na ilość modułów oraz mnogość funkcji programu oraz gwarancje na sprawną współpracę oprogramowania z zakupionym sprzętem wymagana jest instalacja oprogramowania przez wyspecjalizowany do tego zespół znający bardzo dobrze strukturę oprogramowania. Działanie to obejmować będzie instalację oprogramowania na zakupionym sprzęcie komputerowym, jego wstępną konfigurację oraz testy. W ramach tej usługi skonfigurowane zostaną wszystkie serwery oraz skonfigurowana zostanie cała infrastruktura informatyczna Planowany termin zakupu usług poz. 3-7: od do r. Usługa ekspercka o charakterze informatycznym integracja systemu B2B z systemami partnerów Aby systemy partnerów mogły wymieniać między sobą dane należy zaimplementować komponenty programowe, które będą łączyły się z serwerem i odpowiadały za automatyczne pobieranie, rozsyłanie i synchronizowanie danych między systemami partnerów a systemem firmy DSW Polska Sp. z o.o. Działanie to będzie wymagało, poza samą instalacją, połączenia z systemem B2B podpięcie odpowiednich dokumentów oraz zestawień i raportów z systemu B2B do rozwiązania EDI tak aby umożliwić ich automatyczny przesył do/z systemów partnerów. Dla każdego z partnerów w systemie Firmy należy przygotować indywidualnie metody integrujące. Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym migracja danych z poprzednich systemów do poszczególnych modułów systemu B2B Dane zgromadzone w dotychczas eksploatowanym systemie (szczególnie dane stałe o charakterze normatywnym oraz dane księgowe), zostaną przeniesione do nowej aplikacji, co wymaga przygotowania indywidualnego mechanizmu dla Firmy ułatwiającego ten proces. Działanie to polegać będzie na przekształceniu danych pochodzących z jednej lub kilku tabel i umieszczenie ich w tabeli o postaci odpowiadającej określonemu wcześniej standardowi modułów systemu. Konwersja danych pozwoli skorzystać z tych samych danych po zmianie na System B2B. Konwersja danych to jeden z najważniejszych punktów projektu w szczególności, jeśli chodzi o dane historyczne, które przed wprowadzeniem do systemu należy poddać weryfikacji. Skonwertowane dane będą standaryzowane do jednolitej postaci. Przygotowanie do wdrożenia nowego systemu będzie wymagało usunięcia przykładowych danych z poprzedniego systemu i wykonania migracji danych docelowych. Etap ten jest tak na prawdę początkiem startu produkcyjnego systemu. Przeniesienie aktualnych danych do nowego systemu powoduje zakończenie używania starych systemów. W trakcie tego etapu wykonany będzie przede wszystkim: eksport danych z obecnych systemów, konwersja i translacja zebranych danych do formatów nowego systemu, import przygotowanych danych do nowego systemu B2B, weryfikacja spójności i integralności zaimportowanych danych. Przed uruchomieniem systemu musi nastąpić faza migracji danych, która odbywać się będzie na bardzo wysokim poziomie szczegółowości. Migrowane dane będą musiały zostać rozksięgowane, z uwzględnieniem nowych wymagań w zakresie sprawozdawczości Firmy i sieci zgodnie z wymaganiami baz relacyjnych. Mechanizmy automatyzujące będące przedmiotem tej usługi pozwolą znacznie ułatwić proces migracji

6 10 Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym testy systemu w warunkach pracy na rzeczywistych danych Po starcie produkcyjnym następuje praca na nowym systemie. Początkowy okres tej pracy jest tak naprawdę testem całego rozwiązania w rzeczywistych warunkach. W ramach tego etapu przy równoległej pracy całego systemu wykonane zostaną dodatkowe testy wykonywane na rzeczywistych danych. Testy te będą głównie testami wydajnościowymi oraz testami ergonomii. Przeprowadzone one zostaną głownie dla najbardziej czasochłonnych i obciążających system procesów, co kontrolowane będzie poprzez odpowiednie statystyki wydajności systemu oraz wskaźniki zaimplementowane podczas wdrożenia. Jest to okres, w którym wdrożone oprogramowanie będzie przechodziło ostateczny test, podczas normalnej pracy. Nawet najlepiej działająca aplikacja/system nie dostanie akceptacji na wdrożenie jeśli nie będzie spełniała wymogów wydajnościowych czego konsekwencją może być wydatne spowolnienie bądź również zatrzymanie procesów klienta co oczywiście pociąga za sobą wymierne konsekwencje. Bardzo często zdarza się, że zaprojektowane rozwiązanie jest bardzo wygodne z punktu widzenia procesu jednak pod względem wydajnościowym nieefektywne. Dobrze jeśli zmiany można dokonać na etapie projektowania aplikacji, późniejsza optymalizacja wydajnościowa może rodzić duże problemy. Stąd też przeprowadza się tego typu testy w celu sprawdzenia wydajności aplikacji/systemu. Do tego celu najczęściej stosowane są wyspecjalizowane narzędzia, które przeprowadzą testy wg zadanych parametrów (ilość jednocześnie pracujących użytkowników, ilość jednocześnie wprowadzanych danych itp.), zapiszą rezultaty i przeanalizują uzyskane wyniki wskazując nieoptymalne rozwiązania. Testy wydajnościowe polegają na badaniu wpływu zwiększonego obciążenia na zachowanie się aplikacji/systemu. Wykonywane są one przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Testowanie wydajnościowe dzieli się na: 1. Performance testing (testy wydajnościowe) badanie czasu odpowiedzi krytycznych dla biznesu funkcji systemu porównywanie czasu odpowiedzi przejścia pojedynczego vs. wielu użytkowników przez system kryterium testów jest sprawdzenie czy poszczególne akcje wykonywane są przez system w akceptowalnym czasie. 2. Stress testing (testy przeciążeniowe) założenie: zbyt wielu użytkowników, danych, czasu oraz malejące zasoby systemowe badanie czy system zawiedzie w oczekiwany sposób wyszukiwanie defektów systemu działającego w trybie awaryjnym sprawdzanie konsekwencji utraty danych po awarii wywołanej nadmiernym obciążeniem. 3. Load testing (testy obciążeniowe) duża liczba jednocześnie działających użytkowników / przeprowadzanych transakcji utrzymanie takiego stanu przez określony w scenariuszu czas jak wiele zapytań (requests) jest w stanie obsłużyć system w określonym przedziale czasu. Testy wydajnościowe prowadzone są w dwóch etapach. Etap pierwszy ma na celu wychwycenie wąskich gardeł lub innych niepożądanych zachowań aplikacji. Etap drugi weryfikuje usunięcie problemów. Po jego zakończeniu istnieje możliwość wystawienia certyfikatu potwierdzającego liczbę równoległych użytkowników, jaką system jest w stanie obsłużyć oraz że system nie powoduje żadnych niepożądanych skutków (jak utrata danych) przy bardzo dużym obciążeniu. W przypadku, gdy podczas drugiego etapu zostaną ponownie wykryte nieprawidłowości proces jest powtarzany. Testy ergonomii pozwalają na maksymalne usprawnianie pracy współdziałania wszystkich elementów nowego systemu. 170

7 11 DOTACJE NA INNOWACJE Usługa ekspercka o charakterze wdrożeniowym testy integracyjne i akceptacyjne systemu B2B Zakończony proces konfiguracji systemu będzie wymagał dokładnego przetestowania powstałego rozwiązania zgodnie z opracowanymi testami akceptacyjnymi. Po skonfigurowaniu i sparametryzowaniu systemu oraz zaimportowaniu rzeczywistych danych testowych, wykonywane są testy akceptacyjne całego systemu. Testy wykonuje się na podstawie scenariuszy testowych opracowanych w celu zapewnienia objęciem testami najważniejszych procesów biznesowych oraz newralgicznych funkcjonalności. Podczas tych testów badana jest również wydajność całego systemu oraz ergonomia pracy na nim. Zadaniem testów akceptacyjnych jest potwierdzenie prawidłowości konfiguracji i parametryzacji całego systemu oraz prawidłowości implementacji wszystkich procesów biznesowych wraz z przygotowanymi modyfikacjami. Testy te powinny potwierdzić zgodność powstałego oprogramowania z założeniami i wymaganiami zawartymi w koncepcji oraz potwierdzić, że fizycznie system realizuje wszystkie wymagane funkcjonalności. W ramach tych testów zweryfikowany zostanie również moduł odpowiedzialny za elektroniczną wymianę danych z partnerami. W ramach tego zadania opracowane zostaną procedury testowe oraz wykonany zostanie fizycznie test sprawdzający prawidłowe zachowanie systemu na wprowadzane lub pobierane dane. Przypadki testowe są wybierane bezpośrednio na podstawie wymagań użytkowych i specyfikacji wymagań względem systemu. Jeżeli w trakcie testowania akceptacyjnego okaże się, że system nie spełnia kryteriów akceptacji, testowanie akceptacyjne nie może być zaliczone. Wówczas błędy i braki muszą zostać poprawione i uzupełnione, a testy akceptacyjne powtórzone. Testy akceptacyjne uwzględniają wszystkie poziomy organizacyjne systemu oraz pokrywają wszystkie obszary funkcjonalności systemu (również komunikacji z użytkownikiem). W trakcie testów akceptacyjnych będą testowane następujące obszary: Funkcjonalność i kompletność - Sprawdzenie, czy: system realizuje cele i poprawnie wykonuje wszystkie funkcje zdefiniowane w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, system jest odporny na podanie nielogicznych danych, rezultaty działania systemu poprawnie odwzorowują się na bazie danych, raporty i zestawienia generowane przez system są poprawne (np. poprawność raportu w przypadku braku danych). Parametryzacja funkcjonalna - Sprawdzenie, czy: parametryzacja funkcji systemu jest zgodna z wymaganiami zdefiniowanymi w wymaganiach użytkowych i specyfikacji funkcjonalnej, system poprawnie korzysta z parametrów. Użyteczność i jednoznaczność aplikacji - Sprawdzenie, czy: przy pomocy systemu można zrealizować standardowe procedury opisane w wymaganiach, system działa jednoznacznie (dla identycznych zestawów testowych otrzymujemy identyczne wyniki). Komunikacja z odbiorcą danych - Sprawdzenie, czy: w sytuacjach nielegalnych pojawiają się ostrzeżenia i komunikaty o błędach, zachowane są standardy np. reprezentacji liczb i dat. Spójność - Sprawdzenie, czy: system zapewnia kontrolę i walidację danych wejściowych (warunki brzegowe, wartości domyślne, typ danych, obowiązkowość i opcjonalność danych), system kontroluje kompletność danych (zapobiega zapisywaniu niekompletnych rekordów, podczas usuwania danych powiązanych z innymi danymi nie pozostawia niepotrzebnych danych itp.), system uniemożliwia dostęp do danych aktualizowanych w każdej chwili. Bezpieczeństwo - Sprawdzenie, czy: dostęp do aplikacji jest dozwolony tylko dla grupy zdefiniowanych użytkowników (użytkowników można tworzyć i usuwać), każdy użytkownik ma dostęp do określonych funkcji aplikacji (użytkownikom można 130

8 nadawać i odbierać prawa dostępu do poszczególnych funkcji systemu), system przetwarza wszystkie niezbędne dane ze źródeł zewnętrznych. Administrowanie systemem - Sprawdzenie, czy system: umożliwia zmianę parametrów pracy przez administratora systemu, umożliwia zmianę parametrów aplikacji przez administratorów aplikacji, zapewnia administrację systemem i aplikacjami użytkowymi tylko przez uprawnione osoby, system zapewnia administrowanie użytkownikami (identyfikatory, hasła, prawa dostępu), Środowisko pracy - Sprawdzenie, czy: system działa poprawnie na wszystkich docelowych platformach systemowych. Komunikacja między systemami i poziomami - Sprawdzenie, czy system zapewnia: kompatybilność danych otrzymywanych z systemów zewnętrznych obsługa interfejsów z systemów zewnętrznych, kompatybilność danych wysyłanych do systemów zewnętrznych obsługa interfejsów do systemów zewnętrznych, komunikację między aplikacjami i poziomami systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi. Planowany termin zakupu usług poz. 8-11: od do r.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2012 r. Specyfikacja techniczna poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych systemu B2B: 1. Zakup bazy MS SQL SERVER (max

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ DSW POLSKA Sp. z o.o. Pawłówek 37, 62-800 Kalisz Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Kalisz, 2013-08-27 Z przyjemnością informujemy, że nasza firma otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE

Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI. Ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów ZAPYTANIE OFERTOWE EL-SKŁAD SPÓŁKA JAWNA W.PAŁAJSKI, M.MIGATULSKI Ul. Świdnicka 38 58-200 Dzierżoniów Dzierżoniów, dnia:06.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania informacji dodatkowych są: Łódź, dnia 03.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zleceniodawca Zleceniodawcą jest: APLA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 207/225 Osobami upoważnionymi do prowadzenia postępowania ofertowego i udzielania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 Piaseczno, 02.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2014 na dostawę środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkolenia funkcjonalnego Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE - Tytuł projektu Wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami z dnia 01 lipca 2013 roku. SPECYFIKACJA Cel projektu Elementem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r.

Zapytanie ofertowe. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Piotrków Trybunalski, dn 14.01.2013 r. Nazwa i adres siedziby Zamawiającego: Hempis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Demczyka 16-28, 97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-26-02-615, Regon 592255661

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Starowa Góra, dnia 21.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Integracja systemów informatycznych przedsiębiorstwa i Partnerów celem standaryzacji i automatyzacji wymiany informacji

Bardziej szczegółowo