PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate"

Transkrypt

1 PSGU - Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Polski w ultimate wersja Format rozgrywek 1.1. Mistrzostwa Polski są rozgrywane w formie serii turniejów, która obejmuje wszystkie etapy kwalifikacji regionalnych oraz turniej finałowy Mistrzostwa Polski są rozgrywane w kategoriach podanych przez Polskie Stowarzyszenie Graczy Ultimate (PSGU) w ogłoszeniu rozgrywek na następny rok (patrz 4). 2. Regiony 2.1. Każda drużyna przypisana jest do jednego z trzech (3) regionów - w zależności od miasta, z którego jest dana drużyna (patrz 5.2) Terytorium Polski zostało podzielone na następujące regiony: Region Północny (N) obejmujący województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-pomorskie; Region Centralny (C) obejmujący województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie; Region Południowy (S) obejmujący województwa: dolnośląskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie Koordynatorzy regionalni Koordynatorzy regionalni są wybierani przez Zarząd PSGU na czas nieokreślony Koordynator regionalny ustępuje ze stanowiska: a. na własny wniosek, b. wskutek uzasadnionej decyzji Zarządu PSGU lub c. w drodze głosowania kapitanów zespołów z danego regionu. W przypadku głosowania o odwołanie koordynatora wymagana jest bezwzględna większość głosów W przypadku ustąpienia koordynatora ze stanowiska Zarząd PSGU wybiera się na to miejsce niezwłocznie kolejną osobę Do obowiązków koordynatorów regionalnych należy: a. ogłoszenie konkursu na organizację kwalifikacji regionalnych, b. zebranie ofert organizacji kwalifikacji i wyłonienie organizatora, c. przekazanie Zarządowi PSGU protokołów meczów i wyników kwalifikacji, d. rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących kwalifikacji regionalnych Reprezentacja regionu Region reprezentowany jest przez koordynatora regionalnego oraz kapitanów zespołów zgłoszonych w danym regionie. 1

2 Reprezentacja regionu jest zobowiązana do współpracy i sprawnej komunikacji zarówno w regionie, jak i w kontaktach z PSGU, pod rygorem częściowego lub całkowitego wykluczenia zespołów z danego regionu z rozgrywek o Mistrzostwo Polski. 3. Zasady rozgrywek o Mistrzostwo Polski 3.1. Kwalifikacje regionalne Kwalifikacje są organizowane w celu wyłonienia zespołów, które uzyskają awans do turnieju finałowego Mistrzostw Polski oraz ustalenia rozstawienia tych zespołów Kwalifikacje powinny odbyć się w formie jedno- lub dwudniowego turnieju W przypadku zgłoszenia się z danego regionu więcej niż szesnastu (16) zespołów, kwalifikacje mogą zostać rozegrane w formie kilku turniejów. Ich format ustala wtedy reprezentacja regionu. Zespoły, które reprezentowały dany region w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w poprzednim roku, uzyskują automatycznie prawo do udziału w ostatnim, decydującym etapie kwalifikacji Regulamin sportowy kwalifikacji regionalnych jest opracowywany przez koordynatora regionalnego zgodnie z wytycznymi PSGU Klasyfikacja końcowa w kwalifikacjach regionalnych określa rozstawienie zespołów w danym regionie, które decyduje o rozstawieniu zespołów w turnieju finałowym. a. Jeżeli w jakimś regionie kwalifikacje nie zostały rozegrane, rozstawienie zespołów w regionie jest zgodne z zajętymi miejscami w poprzednim roku - najpierw zespołów, które brały udział w turnieju finałowym zgodnie z zajętymi na nim miejscami, następnie zespołów, które brały udział w kwalifikacjach zgodnie z zajętymi na nich miejscami. Zespoły, które nie brały udziału w rozgrywkach w poprzednim roku, rozstawiane są losowo na ostatnich miejscach danego regionu. b. Jeżeli gospodarz turnieju finałowego (patrz 9.2.5) jest z danego regionu, otrzymuje awans do turnieju finałowego automatycznie i zajmuje jedno z miejsc należnych regionowi. Jeżeli nie weźmie udziału w kwalifikacjach, zostaje rozstawiony na ostatnim miejscu w danym regionie Awans na turniej finałowy otrzymuje tyle najwyżej rozstawionych zespołów w regionie, ile miejsc ma dany region w turnieju finałowym (z zastrzeżeniem b) Turniej finałowy W turnieju finałowym Mistrzostw Polski bierze udział szesnaście (16) zespołów, które zostały wyłonione w kwalifikacjach regionalnych Regulamin sportowy turnieju finałowego jest opracowywany przez Zarząd PSGU z uwzględnieniem wytycznych PSGU oraz możliwości organizatora turnieju finałowego Przydział miejsc regionom i rozstawienie zespołów na turnieju finałowym Regiony (czyli zespoły z danego regionu) otrzymują miejsca w danym turnieju finałowym na podstawie miejsc zajętych przez zespoły z danego regionu 2

3 w poprzednim roku Przydział miejsc opiera się na następujących zasadach: a. Żaden region nie może mieć więcej niż osiem (8) i mniej niż cztery (4) miejsca. b. Początkowo regiony otrzymują tyle miejsc, ile zespołów z danego regionu grało w turnieju finałowym w poprzednim roku. c. Gdy ostatni zespół z danego regionu zajął w poprzednim roku wyższe miejsce od przedostatniego zespołu z innego regionu z co najmniej pięcioma (5) zespołami, jego region otrzymuje dodatkowe miejsce (o ile nie przekroczy limitu ośmiu zespołów). d. Przyznane w poprzednim punkcie miejsca są odbierane regionom, z których zespoły zajęły ostatnie miejsca w poprzednim roku (o ile liczba zespołów z regionu nie spadnie poniżej czterech). e. Jeżeli któryś region nie wykorzysta wszystkich przysługujących mu miejsc w turnieju finałowym, wolne miejsca otrzymują regiony zgodnie z kolejnością miejsc ostatnich zespołów z tych regionów w poprzednim roku. Jeżeli drużyn z ostatnich miejsc nie wystarczy do wypełnienia wolnych miejsc, miejsca przyznawane są zgodnie z kolejnością przedostatnich, drugich od końca itd. miejsc. Z zastrzeżeniem, że żaden region nie może mieć więcej niż osiem zespołów, chyba że nie da się inaczej wypełnić wolnych miejsc Rozstawienie zespołów opiera się na następujących zasadach: a. Zespoły są rozstawiane na miejscach, które zajęły zespoły z ich regionów w poprzednim roku. b. Zespoły są rozstawiane w turnieju finałowym w kolejności zgodnej z rozstawieniem zespołów w danym regionie ustalonym w kwalifikacjach (patrz 3.1.5). c. Każdemu regionowi przysługuje co najmniej jedno miejsce w elite, czyli wśród ośmiu (8) najwyżej rozstawionych zespołów. Jeżeli w poprzednim roku żaden z zespołów z jakiegoś regionu nie zajął miejsca w elite, najwyżej rozstawione zespoły z regionów, które nie mają miejsca w elite, są przesuwane na najniższe miejsca w elite z zachowaniem ich względnej kolejności Algorytm ustalania liczby miejsc dla regionów i rozstawienia na turnieju finałowym został opisany z dokumencie Algorytm ustalania liczby miejsc dla regionów i rozstawienia zespołów na turnieju finałowym Mistrzostw Polski w ultimate. 4. Ogłoszenie rozgrywek na następny rok 4.1. Do 15 listopada każdego roku Zarząd PSGU ogłasza rozgrywki na następny rok W ogłoszeniu zawarte są następujące informacje: Kategorie, w jakich planowane jest rozegranie Mistrzostw Polski w następnym roku. a. Zarząd PSGU może zadecydować w dowolnym momencie w ciągu roku o rozegraniu Mistrzostw Polski w dodatkowej kategorii. b. Każda kategoria może być rozegrana niezależnie na trawie, na plaży i w hali Wysokość opłaty PSGU za uczestnictwo w rozgrywkach w danej kategorii wraz z terminem płatności. Opłata PSGU może być określona od zawodnika lub od 3

4 zespołu. Opłata PSGU nie zawiera kosztów uczestnictwa w turniejach Liczba miejsc w turnieju finałowym przysługująca poszczególnym regionom oraz schemat rozstawienia zespołów, o ile w poprzednim roku w rozgrywkach w danej kategorii wzięło udział co najmniej szesnaście zespołów Wszystkie znane terminy. 5. Rejestracja drużyn 5.1. Drużyną jest grupa ludzi uprawiających wspólnie sport ultimate, zdolną do wystawienia dowolnej liczby zespołów w którejkolwiek kategorii ultimate na trawie, na plaży lub w hali Drużyna ma określone miasto, z którego pochodzi i które służy do ustalenia przypisania drużyny do regionu (patrz 2) Drużyna zgłasza do rozgrywek o Mistrzostwo Polski dowolną liczbę zespołów w dowolnych kategoriach.? 5.4. Drużynę można zarejestrować w dowolnym momencie Drużyna ma swój skład Dodawać i usuwać zawodników można bez ograniczeń Nie ma limitu na liczbę zawodników w składzie drużyny.? 6. Zgłaszanie zespołów do rozgrywek o Mistrzostwo Polski 6.1. Do 15 grudnia roku drużyny zgłaszają zespoły do udziału w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w następnym roku Drużyny mogą zgłosić dowolną liczbę zespołów w ogłoszonych na następny rok kategoriach (patrz 4.2.1) Zespoły muszą mieć wspólną część nazwy oraz mieć ustaloną kolejność Zgłoszenie zespołu jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do wniesienia opłaty PSGU w wyznaczonym terminie (patrz 4.2.2) Drużyny, które zostaną zarejestrowane po 15 grudnia, mogą zgłosić zespoły do rozgrywek, które się jeszcze nie rozpoczęły. Musi to jednak nastąpić nie później niż trzy (3) tygodnie od zarejestrowania drużyny oraz nie później niż trzy (3) tygodnie przed turniejem, kwalifikacyjnym lub finałowym, w którym zespół miałby wziąć udział, o ile organizator turnieju nie wyznaczy innego terminu. Te zespoły obowiązują te same zasady zgłaszania zawodników, co pozostałe zespoły (opisane w punkcie 7). 7. Zgłaszanie zawodników, zgłaszanie składów na turniej 7.1. Definiuje się dwa rodzaje zawodników: nowi zawodnicy - ci, którzy są Polakami oraz wcześniej nie brali udziału w żadnych rozgrywkach o Mistrzostwo Polski, inni zawodnicy Każdy zespół musi zgłosić swój stały skład na następujących zasadach: 4

5 można dodawać tylko zawodników, którzy są w składzie drużyny zgłaszającej zespół; przed upływem terminu zgłaszania zespołów, tj. do 15 grudnia roku poprzedzającego rozgrywki, można dodawać i usuwać zawodników bez ograniczeń; w tym czasie zespół musi zgłosić dostateczną liczbę zawodników, żeby móc wystawić pełną linię (z uwzględnieniem, że w rozgrywkach mixed musi móc dostosować liczbę zawodników obojga płci) po 15 grudnia można dodać dowolną liczbę nowych zawodników i maksymalnie trzech (3) innych zawodników oraz usunąć dowolną liczbę zawodników; nie można dodawać żadnych zawodników w ciągu dwóch (2) tygodni przed turniejem, w którym zespół ma wziąć udział; jeden zawodnik może być w składzie tylko jednego zespołu grającego w danej kategorii; nie ma limitu na liczbę zawodników w składzie zespołu; jeden zawodnik musi zostać oznaczony jako kapitan zespołu Najpóźniej dwa (2) tygodnie przed turniejem zespoły zgłaszają swój skład na dany turniej W składzie na turniej mogą się znaleźć tylko zawodnicy będący aktualnie w stałym składzie zespołu Liczba zawodników w składzie na turniej nie może przekroczyć: a. 28 zawodników w przypadku Mistrzostw Polski na trawie, b. 20 zawodników w przypadku Mistrzostw Polski w hali lub na plaży W przypadku kontuzji lub innej losowej przyczyny uniemożliwiającej zgłoszonemu zawodnikowi grę w danym turnieju, może on zostać wymieniony na innego zawodnika ze stałego składu zespołu - najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju. 8. Uprawnienia do reprezentowania Polski w rozgrywkach międzynarodowych 8.1. Drużyny uzyskują prawo do reprezentowania Polski w klubowych rozgrywkach rangi mistrzostw międzynarodowych w kolejności, w jakiej ich zespoły ukończyły rywalizację w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w ultimate na trawie Prawo do reprezentowania Polski, określone w punkcie 8.1, przysługuje drużynom w okresie do kolejnego turnieju finałowego Mistrzostw Polski w danej kategorii lub, w uzasadnionych przypadkach, do końca sezonu, w którym rozgrywany jest kolejny turniej finałowy Mistrzostw Polski w danej kategorii. 9. Zasady wybierania organizatora turniejów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski 9.1. Wybór organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Polski odbywa się według następujących zasad: Zarząd PSGU ogłasza konkurs na organizację turnieju finałowe Mistrzostw Polski miesiąc po zakończeniu poprzednich rozgrywek w danej kategorii Terminy i warunki składania ofert oraz kryteria ich oceny muszą zostać podane do wiadomości oferentów, przy czym okres składania ofert nie może być krótszy niż 5

6 miesiąc Szczegółowe warunki wyboru organizatora są określone w regulaminie konkursu Za wybór organizatora turnieju finałowego Mistrzostw Polski odpowiedzialny jest Zarząd PSGU; w szczególności, wobec niemożności wyłonienia organizatora, Zarząd może podjąć decyzję o odwołaniu rozgrywek o Mistrzostwo Polski Organizator turnieju finałowego Mistrzostw Polski ma prawo do: zaproponowania zmian w terminach rozgrywek o Mistrzostwo Polski, opracowania własnego regulaminu i dodatkowych procedur uczestnictwa, za zgodą Zarządu PSGU wykluczenia z turnieju finałowego zespołów lub zawodników, którzy nie spełnili formalnych wymogów uczestnictwa w zawodach, korzystania z rachunku bankowego PSGU za pośrednictwem Dyrektora Finansowego PSGU do obsługi płatności związanych z turniejem finałowym pod warunkiem dochowania wymogów działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dopilnowania, aby kompletna dokumentacja księgowa trafiła na ręce Dyrektora Finansowego PSGU najpóźniej miesiąc po zakończeniu turnieju otrzymania miejsca w turnieju finałowym dla swojego zespołu, o ile w ofercie wyraźnie zaznaczy, że reprezentuje właśnie ten zespół Organizator turnieju finałowego Mistrzostw Polski ma obowiązek: przestrzegać postanowień PSGU, w czytelny i dostępny sposób informować uczestników turnieju oraz Zarząd o podejmowanych działaniach i postanowieniach, promować zawody w mediach, przekazać Zarządowi PSGU protokoły meczów oraz wyniki turnieju, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej, przedstawić Zarządowi PSGU bieżący budżet turnieju. 10. Postanowienia końcowe Niewywiązanie się z zapisów niniejszego regulaminu bądź obowiązków wobec PSGU lub organizatorów turniejów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo Polski może skutkować odebraniem punktów SOTG, uznaniem meczu, w którym zasady były naruszone, za nierozegrany lub przegrany walkowerem albo wykluczeniem z aktualnych i każdej liczby następnych rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Wykluczenie może obejmować zarówno pojedynczych zawodników, jak i całe zespoły W kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego regulaminu, o ile rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony nie nastąpiło w niższej instancji, spory rozstrzyga najpierw Zarząd PSGU, w ostateczności zaś Walne Zebranie Członków PSGU Zarząd PSGU zastrzega sobie możliwość uchylenia zapisów niniejszego regulaminu, o ile służy to szeroko pojętemu dobru i rozwojowi polskiej sceny ultimate. 6

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IX/2013 Z DNIA 14 SIERPNIA 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr IX/223 z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2015 Z DNIA 13 MAJA 2015 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VI/77 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013. Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VIII/2013 Z DNIA 10 lipca 2013 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr VIII/193 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU. 13.Uchwała nr I/13 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN I/2013 Z DNIA 16 STYCZNIA 2013 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr I/1 z dnia 16 stycznia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Turnieje w Battlegrounds są dostępne dla wszystkich drużyn złożonych z co najmniej pięciu graczy, które spełniają poniższe warunki:

Turnieje w Battlegrounds są dostępne dla wszystkich drużyn złożonych z co najmniej pięciu graczy, które spełniają poniższe warunki: Battlegrounds to nowy turniej League of Legends, w którym możesz się zmierzyć z innymi drużynami z twojego kraju. Twoja pozycja w rankingu nie ma znaczenia. Jeżeli masz 30. poziom, załóż pięcioosobową

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007

MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 MIĘDZYNARODOWE PRAWO BRYDŻOWE 2007 Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2007 Copyright Światowa Federacja Brydża Z podziękowaniem dla członków Komisji w składzie: Max Bavin, Ralph Cohen, Grattan Endicott (koordynator),

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO

PROJEKT REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO REGULAMIN TRYBU POWOŁANIA CZŁONKÓW ORAZ ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO POWIATU MOGILEŃSKIEGO Rozdział I Powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 5 poz. 113 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY LICZBOWEJ

REGULAMIN GRY LICZBOWEJ Totalizator Sportowy Spółka z o.o. REGULAMIN GRY LICZBOWEJ LOTTO oraz Plus (tekst jednolity) Warszawa, 2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszego regulaminu Totalizator Sportowy Spółka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo