INNOWACYJNA TECHNIKA Program zajęć technicznych dla gimnazjów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNA TECHNIKA Program zajęć technicznych dla gimnazjów"

Transkrypt

1 INNOWACYJNA TECHNIKA Program zajęć technicznych dla gimnazjów Oś tematyczna: KONSTRUKCJE Prezentacja chroniona jest prawami autorskimi. Jest dystrybuowana bezpłatnie wśród uczestników Projektu 1

2 PROGRAM OPRACOWAŁ ZESPÓŁ W SKŁADZIE: Ewa Błędowska-Kempińska, Ewa Dmowska, Anna Zajc, Michał Przybyłowski, Kazimierz Okraszewski INFORMACJE O AUTORACH PROGRAMU mgr inż. EWA BŁĘDOWSKA-KEMPIŃSKA nauczycielka zajęć technicznych i informatyki w gimnazjum nr 1 w Piastowie mgr inż. EWA DMOWSKA nauczycielka zajęć technicznych i informatyki w gimnazjum nr 92 w Warszawie. mgr ANNA ZAJC nauczycielka chemii i zajęć technicznych w gimnazjum nr133 w Warszawie mgr MICHAŁ PRZYBYŁOWSKI nauczyciel zajęć technicznych i edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum nr 93 w Warszawie mgr inż. KAZIMIERZ OKRASZEWSKI specjalista technolog budowy maszyn, były nauczyciel przedmiotów technicznych w technikum mechanicznym w Warszawie 2

3 INNOWACYJNA TECHNIKA PROGRAM ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM KONSTRUKCJE - oś tematyczna zajęć technicznych realizowana w 4. gimnazjach w Warszawie Moduł 1. Konstrukcje. Projektowanie techniczne (realizowane metodą projektów lub burzy mózgów) Moduł 2. Konstrukcje. Techniki wytwarzania (realizowane metodą projektów lub burzy mózgów) Cele główne realizacji wymienionych modułów: - Umożliwienie uczniom przede wszystkim poznawania interdyscyplinarnego i globalnego charakteru techniki oraz w zrozumieniu znaczenia postępu technicznego we współczesnym świecie. - Wyposażenie uczniów w wiedzę związaną z przebiegiem procesu projektowo-konstrukcyjnego i metodami rozwiązywania problemów technicznych z zastosowaniem technik komputerowych. - Stworzenie w szkole optymalnych warunków do rozwijania zdolności twórczych uczniów w warunkach pracy zespołowej. kształtowanie postaw innowacyjnych młodzieży jako przyszłych obywateli społeczeństwa innowacyjnego. Innowacyjność programu ma polegać na rozwijaniu kompetencji społecznych ucznia - nabyciu przez niego umiejętnością pracy w zespole, a także na uwrażliwieniu ucznia na potrzeby nie tylko własne, ale i innych. W trakcie zajęć technicznych uczniowie będą nie tylko rozwiązywać zadania problemowe, ale także budować prototypy prostych urządzeń lub ich zespołów (w formie tzw. mini- projektów), dzięki którym będą mogli lepiej poznać złożoność świata techniki. Podczas trwania projektu nauczyciele prowadzący zajęcia techniczne z uczniami będą mogli korzystać ze wsparcia merytorycznego ekspertów powołanych przez NOT. 3

4 TREŚCI EDUKACYJNE INNOWACYJNA TECHNIKA - KONSTRUKCJE Moduł 1. Konstrukcje. Projektowanie Wprowadzenie do przedmiotu zajęcia techniczne. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zasady WSO i PSO. Projektowanie logo zespołu. Wykonywanie logo zespołu Człowiek, przyroda, technika Twórczość techniczna Czym zajmuje się normalizacja? Podstawowe wiadomości o rysunku technicznym. Rzutowanie prostokątne ćwiczenia Sporządzanie modelu bryły na podstawie rzutu prostokątnego. Zasady wymiarowania ćwiczenia Materiały konstrukcyjne, ich własności i zastosowanie Moduł 2. Konstrukcje. Techniki wytwarzania Rodzaje produkcji techniki wytwarzania wyrobów. Organizacja stanowiska pracy w zakładzie produkcyjnym Techniki łączenia trwałego i rozłącznego części i zespołów Tradycja i nowoczesność w technice Zawodoznawstwo Instytucje i organizacje wspierające działalność techniczną i innowacyjną Realizacja projektów opracowanych przez zespoły uczniowskie z dokumentacją konstrukcyjnotechnologiczną, lub modelu, lub makiety Przegląd ciekawych wynalazków. Sylwetki wybitnych ludzi techniki. Rodzaje środków transportowych (lądowe, wodne, powietrzne). Urządzenia dźwigowo-transportowe. Budowa pojazdów mechanicznych Innowacje uczniowskie 4

5 NOWOCZESNY SPOSÓB POJMOWANIA TECHNIKI I JEJ ROLI W ŻYCIU JEDNOSTEK I SPOŁECZEŃSTW. WYBRANE TREŚCI I OSIĄGANE KOMPETENCJE Treści Związki techniki z rozwojem kultury i innymi dyscyplinami wiedzy Ukazywanie wzajemnych powiazań techniki z różnymi formami aktywności Twórczość techniczna Pojęcie normalizacji typizacji i unifikacji. Podział urządzeń technicznych wspólne cechu maszyn Zawodoznawstwo. Preferowane kierunki i dyscypliny rozwoju techniki Rozwijanie umiejętności i kompetencje Odpowiedzialne korzystanie z technologii informatycznych w rozwiazywaniu problemów technicznych (projektowanie, konstruowanie itd.) Korzystanie z dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi projektowanie nie skomplikowanych przedmiotów (modyfikowanie). Projektowanie warsztatu pracy i uczenie się z użyciem środków technicznych Umiejętność pracy w zespole. Przekonuje się, że praca w zespole, może przymościć większe korzyści niż indywidulane. Razem można zrobić więcej i lepiej. To dzięki wspólnej twórczej pracy, poznajemy własne mocne strony. Przełamanie bariery myślowej, że wynalazki są dziełem wyłączenie geniuszy lub ludzi ze specjalistycznym wykształceniem. Pozna istotę tworzenia, że im rozwiązanie jest prostsze tym lepsze Umie poszukiwać inspiracji do tworzenia nowości. Dowiaduje się, że stosowanie się do norm, dyrektyw, w codziennym życiu i pracy zawodowej ułatwia projektowanie, konstruowanie, wytwarzanie. Normalizacja jest niezbędna w opisywaniu (klasyfikowaniu) wyrobów i pomocna w serwisowaniu (zamienności części) Dojrzałość ucznia do świadomego wyboru kierunku kształcenia oraz wyboru przyszłej drogi zawodowej 5

6 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej Przyroda bogactwo kształtów i prostota struktur 6

7 Rozwiązania niekonwencjonalne przykłady twórczego myślenia - różne typy siedzisk - wykorzystywanie mało sztywnego materiału do wykonania mocnego siedziska 7

8 Wynalazek dziwne klocki Źródła informacji 8

9 Tajemnica wynalazku Podstawka pod książkę pomoc przy uczeniu się 9

10 Środki transportowe - podział 10

11 Paliwo ekologiczne 11

12 Podział dziedzin techniki według FSNT-NOT Skrócony, słowno-graficzny sposób zaprezentowania pojęcia technicznego maszyna 12

13 Rodzaje połączeń stałe lub za pomocą łączników. Przykładowe połączenia rozłączone stosowane w aparatach fotograficznych 13

14 INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMU Oryginalność programu polega na kreowaniu innowacyjnych postaw uczniów, którzy w ramach zajęć technicznych rozwiązują twórcze zadania, opracowują projekty o różnym stopniu trudności. Postawy innowacyjne powinny być istotnym elementem wychowania społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie to takie, w którym każdy ma możliwość wykazania się tym co ma w sobie najcenniejsze i ma możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami i umiejętnościami z innymi, dla dobra nie tylko własnego ale i innych. Program stara się odpowiedzieć na pytanie: Czy to wszyscy absolwenci gimnazjum mają stać się innowatorami? 14

15 Przykładowe tematy projektów uczniowskich: Projekt. Gadżet dla szkoły Projekt. Choinka ekologiczna Projekt.Pojazd księżycowy lub marsjański Projekt. Coś z niczego" z materiałów z odzysku Projekt. Konstrukcje z papierorurek Projekt. Konstrukcja z tektury Projekt. Zabawka dla młodszego rodzeństwa Projekt. Prezent okolicznościowy Projekt. Opakowanie firmowe Projekt. Kompozycja plastyczna z odpadów, nakrętek, butelek itp. Na końcu zajęć technicznych przewiduje się realizację konkursu na najlepszy projekt: - Gadżet dla szkoły z dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną - Projekt choinki ekologicznej lub dowolnego przedmiotu użytkowego w postaci makiety lub modelu (pojazd księżycowy, marsjański) - Plakat o ochronie własności intelektualnej (najlepsze plakaty zostaną zgłoszone do konkursu organizowanego przez UPRP) - Opracowanie ilustrowanego słownika technicznego pt. Technika dla wszystkich - Opracowanie założeń do projektu pojazdu przyszłości (materiały, rodzaje napędu, wymiary zewnętrzne itd.) - Projekt przedmiotu użytkowego według zasady 2w1 lub 3w1 (przedmiot, w którym zwiększono liczbę zastosowań, np. etui do okularów, które może być jednocześnie piórnikiem i notesem, lub ołówek z gumką) - Projekt prostego pojazdu mechanicznego do odśnieżania terenu wokół szkoły. Do realizacji zajęć technicznych proponuje się dokonanie zakupów następujących pomocy: - program edukacyjny AUTO-CAD (po uzgodnieniu z ekspertem) - zestaw narzędzi uniwersalnych do pracowni zajęć technicznych - zestaw elementów złącznych oraz przykładowych części maszyn - zestaw dydaktyczny konstrukcji metalowych do montażu i demontażu - zestaw dydaktyczny klocków - zestaw materiałów dydaktycznych wykonanych z drewna (IKEA) - zestaw norm, dyrektyw. 15

16 Podsumowanie. Innowacyjność programu polega na: o Pomoc uczniom w określaniu przez nich swego miejsca w świecie, w kształtowaniu sprawności w porównywaniu danych statystycznych i interpretacji zestawień oraz szacowaniu danych. o Ukierunkowywanie wyobraźni uczniów na ich przyszłość zawodową, obserwacja i wyszukiwanie własnych predyspozycji, sprzyjających okoliczności, zainteresowań, wytyczanie sobie możliwych dróg rozwoju. o Praca w grupie, niosąca możliwość dowartościowania się, poznawania ciekawych ludzi i ich zainteresowań, kształtowania lojalności wobec innych członków zespołu, rozumienia i uwzględniania potrzeb innego człowieka, uświadamiania odpowiedzialności za własny odcinek pracy oraz za dzieło stanowiące wynik wspólnej pracy, poznawania blasków i cieni pozycji lidera grupy. o Ćwiczenie umiejętności godnego, nie dramatycznego przegrywania, przyjmowania porażek. Racjonalne pozbywanie się leku przed tym że nie będzie się mistrzem, wyznaczeni sobie ograniczonych ale konkretnych celów. o Praca zawodowa konieczność ekonomiczna czy samorealizacja? Prowadzenie debat poświęconych temu zagadnieniu, możliwie wszechstronna argumentacja dotycząca obu punktu widzenia. o Wzorce osobowe. Poznawanie cech charakteru, sposobu postępowania, zachowania konkretnych ludzi, którzy odnieśli sukces, np. jako wynalazca, innowator. Mamy do czynienia z zupełnym brakiem szerszej informacji o codziennej pracy ludzi posiadających dorobek wynalazcy, a należałoby ich przedstawiać i promować dla wykazania nie świeci garnki lepią. o Ćwiczenie rozumienia i prawidłowej interpretacji tekstów, w tym technicznych oraz informacji zawartych w mediach. Ćwiczenie samodzielności myślenia i ocenienia. o Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Pomysły dotyczące bezpieczeństwa w domu, w szkole w drodze do szkoły, a także oszczędzania surowców i materiałów w codziennej działalności, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów i samodzielność w działaniu. 16

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Ekonomia stosowana jest programem nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników.

Ekonomia stosowana jest programem nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Wprowadzenie Ekonomia stosowana jest programem nauczania do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Prezentowany program jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak

autorka: Karolina Czarniecka-Wilczak Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania Podstawy przedsiębiorczości Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 2013 Program nauczania opracowano w ramach projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy zintegrowany system kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej.

ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA. Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej. ISSN 73-9765 ZESZYT METODYCZNY SAMORZĄDOWEGO CENTRUM EDUKACJI W TARNOWIE NR 77 EWA SAWICKA Program nauczania zajęć technicznych w szkole podstawowej. SCE TARNÓW 04 Koncepcja serii: dr Barbara Dagmara Niziołek

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia

Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Miejsce biblioteki szkolnej w procesie kształcenia Biblioteki szkolne i pedagogiczne biorą udział w procesie kształcenia, ponieważ gromadzą, opracowują, przechowują i chronią szeroko pojęte materiały biblioteczne.

Bardziej szczegółowo