ANATOMY WORDS (ENGLISH LATIN POLISH) SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO ŁACIŃSKO POLSKI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANATOMY WORDS (ENGLISH LATIN POLISH) SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO ŁACIŃSKO POLSKI)"

Transkrypt

1 ANATOMY WORDS (ENGLISH LATIN POLISH) SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO ŁACIŃSKO POLSKI) Słownik anatomiczny (angielsko-łacińsko-polski) Arteries Tętnice accessory obturator artery arteria obturatoria accessoria tętnica zasłonowa dodatkowa acetabular branch ramus acetabularis gałąź panewkowa anterior basal segmental artery arteria segmentalis basalis anterior pulmonis (dextri et sinistri) tętnica segmentowa podstawna przednia płuca (prawego i lewego) anterior cecal artery arteria caecalis anterior tętnica kątnicza przednia anterior cerebral artery arteria cerebri anterior tętnica przednia mózgu anterior choroidal artery arteria choroidea anterior tętnica naczyniówkowa przednia anterior ciliary arteries arteriae ciliares anteriores tętnice rzęskowe przednie anterior circumflex humeral artery arteria circumflexa humeri anterior tętnica okalająca ramię przednia anterior communicating artery arteria communicans anterior tętnica łącząca przednia anterior conjunctival artery arteria conjunctivalis anterior tętnica spojówkowa przednia anterior ethmoidal artery arteria ethmoidalis anterior tętnica sitowa przednia anterior inferior cerebellar artery arteria anterior inferior cerebelli tętnica dolna przednia móżdżku anterior interosseous artery arteria interossea anterior tętnica międzykostna przednia anterior labial branches of deep external pudendal artery rami labiales anteriores arteriae pudendae externae profundae gałęzie wargowe przednie tętnicy sromowej zewnętrznej głębokiej anterior lateral malleolar artery arteria malleolaris anterior lateralis tętnica kostkowa przednia boczna anterior medial malleolar artery arteria malleolaris anterior medialis tętnica kostkowa przednia przyśrodkowa anterior meningeal branch (of anterior ethmoidal artery) ramus meningeus anterior arteriae ethmiodalis anterioris gałąź oponowa przednia tętnicy sitowej przedniej anterior parietal artery arteria parietalis anterior tętnica ciemieniowa przednia anterior perforating arteries arteriae perforantes anteriores tętnice przeszywające przednie (anterior and posterior) radicular arteries arteriae radiculares (anterior et posterior) tętnice korzeniowe (przednia i tylna) (anterior and posterior) superior pancreaticoduodenal artery arteria pancreaticoduodenalis superior (anterior et posterior) tętnica trzustkowo-dwunastnicza górna (przednia i tylna) anterior spinal artery arteria spinalis anterior tętnica rdzeniowa przednia anterior superior alveolar arteries arteriae alveolares superiores anteriores tętnice zębodołowe górne przednie anterior temporal branch ramus temporalis anterior gałąź skroniowa przednia anterior tibial artery arteria tibialis anterior tętnica piszczelowa przednia anterior tibial recurrent artery arteria recurrens tibialis anterior tętnica wsteczna piszczelowa przednia anterior tympanic artery arteria tympanica anterior tętnica bębenkowa przednia anterior vestibular artery arteria vestibularis anterior tętnica przedsionkowa przednia anterolateral central arteries arteriae centrales anterolaterales tętnice środkowe przednio-boczne aorta aorta tętnica główna, aorta appendicular artery arteria appendicularis tętnica wyrostka robaczkowego arcuate arteries of kidney arteriae arcuatae renis tętnice łukowate nerki arcuate artery (of foot) (inconstant) arteria arcuata (pedis) (inconstans) tętnica łukowata (stopy) (niestała) arteries of brain arteriae encephali tętnice mózgowia arteries of lower limb arteriae membri inferioris tętnice kończyny dolnej arteries of upper limb arteriae membri superioris tętnice kończyny górnej artery of bulb of penis arteria bulbi penis tętnica opuszki prącia artery of bulb of vagina arteria bulbi vaginae tętnica opuszki pochwy artery of bulb of vestibule arteria bulbi vestibuli tętnica opuszki przedsionka artery of caudate lobe arteria lobi caudati tętnica płata ogoniastego artery of central sulcus arteria sulci centralis tętnica bruzdy środkowej artery of postcentral sulcus arteria sulci postcentralis tętnica bruzdy zaśrodkowej artery of precentral sulcus arteria sulci precentralis tętnica bruzdy przedśrodkowej artery of pterygoid canal arteria canalis pterygoidei tętnica kanału skrzydłowego artery of round ligament of uterus arteria ligamenti teretis uteri tętnica więzadła obłego macicy artery of tuber cinereum arteria tuberis cinerei tętnica guza popielatego artery to ductus deferens arteria deferentialis, arteria ductus deferentis tętnica nasieniowodowa, tętnica nasieniowodu

2 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 87 artery to sciatic nerve arteria comitans nervi ischiadici tętnica towarzysząca nerwowi kulszowemu artery to tail of pancreas arteria caudae pancreatis tętnica ogona trzustki ascending artery arteria ascendens tętnica wstępująca ascending cervical artery arteria cervicalis ascendens tętnica szyjna wstępująca ascending palatine artery arteria palatina ascendens tętnica podniebienna wstępująca ascending pharyngeal artery arteria pharyngea ascendens tętnica gardłowa wstępująca atrial anastomotic branch of circumflex branch of left coronary artery ramus anastomoticus atrialis rami circumflexi arteriae coronariae sinistrae gałąź zespalająca przedsionkowa gałęzi okalającej tętnicy wieńcowej lewej atrial arteries arteriae atriales tętnice przedsionkowe axillary artery arteria axillaris tętnica pachowa basilar artery arteria basilaris tętnica podstawna brachial artery arteria brachialis tętnica ramienna branch to angular gyrus ramus gyri angularis gałąź zakrętu kątowego buccal artery arteria buccalis tętnica policzkowa calcarine branch of medial occipital artery ramus calcarinus arteriae occipitalis medialis gałąź ostrogowa tętnicy potylicznej przyśrodkowej callosomarginal artery arteria callosomarginalis tętnica spoidłowo-brzeżna caroticotympanic arteries (of internal carotid artery) arteriae caroticotympanicae (arteriae carotidis internae) tętnice szyjno-bębenkowe (od tętnicy szyjnej wewnętrznej) celiac (arterial) trunk truncus coeliacus (arterialis) pień trzewny (tętniczy) central retinal artery arteria centralis retinae tętnica środkowa siatkówki cervicovaginal artery arteria cervicovaginalis tętnica szyjkowo-pochwowa circumflex scapular artery arteria circumflexa scapulae tętnica okalająca łopatkę collicular artery arteria collicularis tętnica wzgórkowa common carotid artery arteria carotis communis tętnica szyjna wspólna common cochlear artery arteria cochlearis communis tętnica ślimakowa wspólna common hepatic artery arteria hepatica communis tętnica wątrobowa wspólna common iliac artery arteria iliaca communis tętnica biodrowa wspólna common interosseous artery arteria interossea communis tętnica międzykostna wspólna common plantar digital artery arteria digitalis plantaris communis tętnica podeszwowa wspólna palców cortical radiate arteries arteriae corticales radiatae tętnice korowe promieniste cremasteric artery arteria cremasterica tętnica mięśnia dźwigacza jądra cystic artery arteria cystica tętnica pęcherzykowa deep artery of clitoris arteria profunda clitoridis tętnica głęboka łechtaczki deep artery of penis arteria profunda penis tętnica głęboka prącia deep artery of thigh arteria profunda femoris tętnica głęboka uda deep auricular artery arteria auricularis profunda tętnica uszna głęboka deep cervical artery arteria cervicalis profunda tętnica szyjna głęboka deep circumflex iliac artery arteria circumflexa iliaca profunda tętnica okalająca biodro głęboka deep lingual artery arteria profunda linguae tętnica głęboka języka deep plantar artery arteria plantaris profunda tętnica podeszwowa głęboka deep temporal artery (anterior and posterior) arteria temporalis profunda (anterior et posterior) tętnica skroniowa głęboka (przednia i tylna) descending genicular artery arteria descendens genus tętnica zstępująca kolana descending palatine artery arteria palatina descendens tętnica podniebienna zstępująca dorsal artery of clitoris arteria dorsalis clitoridis tętnica grzbietowa łechtaczki dorsal artery of penis arteria dorsalis penis tętnica grzbietowa prącia dorsal digital artery arteria digitalis dorsalis tętnica grzbietowa palca dorsal metacarpal arteries arteriae metacarpale dorsale tętnice grzbietowe śródręcza dorsal metatarsal arteries arteriae metatarsale dorsale tętnice grzbietowe śródstopia dorsal nasal artery arteria dorsalis nasi tętnica grzbietowa nosa dorsal pancreatic artery arteria pancreatica dorsalis tętnica trzustkowa grzbietowa dorsal scapular artery arteria scapularis dorsalis tętnica łopatkowa grzbietowa dorsalis pedis artery arteria dorsalis pedis tętnica grzbietowa stopy episcleral artery arteria episcleralis tętnica nadtwardówkowa external carotid artery arteria carotis externa tętnica szyjna zewnętrzna

3 Aneksy 88 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) external iliac artery arteria iliaca externa tętnica biodrowa zewnętrzna facial artery arteria facialis tętnica twarzowa femoral artery arteria femoralis tętnica udowa femoral nutrient artery arteria nutricia femoris tętnica odżywcza kości udowej fibular artery arteria fibularis tętnica strzałkowa first and second posterior intercostal arteries arteriae intercostales posteriores prima et secunda tętnice miedzyżebrowe tylne pierwsza i druga gastroduodenal artery arteria gastroduodenalis tętnica żołądkowo-dwunastnicza gastroepiploic arteries arteriae gastroepiploicae tętnice żołądkowo-sieciowe gastroomental arteries arteriae gastroomentales tętnice żołądkowo-sieciowe great segmental medullary artery arteria radicularis magna tętnica korzeniowa wielka, tętnica rdzeniowa segmentowa wielka greater palatine artery arteria palatina major tętnica podniebienna większa greater pancreatic artery arteria pancreatica magna tętnica trzustkowa wielka helicine arteries of penis arteriae helicinae penis tętnice ślimakowate prącia helicine arteries of the uterus arteriae helicinae uteri tętnice ślimakowate macicy hepatic artery proper arteria hepatica propria tętnica wątrobowa właściwa humeral nutrient arteries arteriae nutriciae humeri tętnice odżywcze kości ramiennej hyaloid artery arteria hyaloidea tętnica ciała szklistego ileal arteries arteriae ileales tętnica jelita krętego ileocolic artery arteria ileocolica tętnica krętniczo-okrężnicza iliolumbar artery arteria iliolumbalis tętnica biodrowo-lędźwiowa inferior alveolar artery arteria alveolaris inferior tętnica zębodołowa dolna inferior epigastric artery arteria epigastrica inferior tętnica nabrzuszna dolna inferior gluteal artery arteria glutea inferior tętnica pośladkowa dolna inferior hypophysial artery arteria hypophysialis inferior tętnica przysadkowa dolna inferior labial branch of facial artery arteria labialis inferior, ramus labialis inferior arteriae facialis tętnica wargowa dolna, gałąź wargowa dolna tętnicy twarzowej inferior laryngeal artery arteria laryngea inferior tętnica krtaniowa dolna inferior lateral genicular artery arteria inferior lateralis genus tętnica dolna boczna kolana inferior lingular artery arteria lingularis inferior tętnica języczkowa dolna inferior medial genicular artery arteria genus inferior medialis tętnica dolna przyśrodkowa kolana inferior mesenteric artery arteria mesenterica inferior tętnica krezkowa dolna inferior pancreatic artery arteria pancreatica inferior tętnica trzustkowa dolna inferior pancreaticoduodenal artery arteria pancreaticoduodenalis inferior tętnica trzustkowo-dwunastnicza dolna inferior phrenic artery arteria phrenica inferior tętnica przeponowa dolna inferior rectal artery arteria rectalis inferior tętnica odbytnicza dolna inferior suprarenal artery arteria suprarenalis inferior tętnica nadnerczowa dolna inferior thyroid artery arteria thyroidea inferior tętnica tarczowa dolna inferior tympanic artery arteria tympanica inferior tętnica bębenkowa dolna inferior ulnar collateral artery arteria collateralis ulnaris inferior tętnica poboczna łokciowa dolna inferior vesical artery arteria vesicalis inferior tętnica pęcherzowa dolna infraorbital artery arteria infraorbitalis tętnica podoczodołowa insular arteries arteriae insulares tętnice wyspowe interlobar arteries of kidney arteriae interlobares renis tętnice międzypłatowe nerki interlobular arteries of liver arteriae interlobulares (hepatis) tętnice międzyzrazikowe wątroby internal carotid artery arteria carotis interna tętnica szyjna wewnętrzna internal iliac artery arteria iliaca interna tętnica biodrowa wewnętrzna internal pudendal artery arteria pudenda interna tętnica sromowa wewnętrzna internal thoracic artery arteria thoracica interna tętnica piersiowa wewnętrzna intrarenal arteries arteriae intrarenales tętnice wewnątrznerkowe jejunal arteries arteriae jejunales tętnice jelita czczego labyrinthine artery arteria labyrinthi tętnica błędnika lacrimal artery arteria lacrimalis tętnica łzowa (lateral and medial) palpebral arteries arteriae palpebrales (laterales et mediales) tętnice powiekowe (boczne i przyśrodkowe) (lateral and medial) parietal arteries arteriae parietales (laterales et mediales) tętnice ciemieniowe (boczne i przyśrodkowe)

4 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 89 lateral basal segmental artery arteria segmentalis basalis lateralis pulmonis (dextri et sinistri) tętnica segmentowa podstawna boczna płuc (prawa i lewa) lateral circumflex femoral artery arteria circumflexa femoris lateralis tętnica okalająca udo boczna lateral frontobasal artery arteria frontobasalis lateralis tętnica czołowo-podstawna boczna lateral malleolar branch [of fibular (peroneal) artery] arteriae malleolares posteriores laterales tętnice kostkowe tylne boczne (od tętnicy strzałkowej) lateral occipital artery arteria occipitalis lateralis tętnica potyliczna boczna lateral orbitofrontal artery arteria orbitofrontalis lateralis tętnica oczodołowo-czołowa boczna lateral plantar artery arteria plantaris lateralis tętnica podeszwowa boczna lateral sacral arteries arteriae sacrales laterales tętnice krzyżowe boczne lateral tarsal artery arteria tarsalis lateralis tętnica stępowa boczna lateral thoracic artery arteria thoracica lateralis tętnica piersiowa boczna left colic artery arteria colica sinistra tętnica okrężnicza lewa left coronary artery arteria coronaria sinistra tętnica wieńcowa lewa left gastric artery arteria gastrica sinistra tętnica żołądkowa lewa left gastroomental artery arteria gastroomentalis sinistra tętnica żołądkowo-sieciowa lewa left pulmonary artery arteria pulmonalis sinistra tętnica płucna lewa lesser palatine arteries arteriae palatinae minores tętnice podniebienne mniejsze lingual artery arteria lingualis tętnica językowa long posterior ciliary arteries arteriae ciliares posteriores longae tętnice rzęskowe tylne długie lowest lumbar arteries arteriae lumbales imae tętnice lędźwiowe najniższe lumbar arteries arteriae lumbales tętnice lędźwiowe mammillary arteries arteriae mammillares tętnice ciał suteczkowatych marginal artery of colon arteria marginalis coli tętnica brzeżna okrężnicy masseteric artery arteria masseterica tętnica żwaczowa maxillary artery arteria maxillaris tętnica szczękowa medial basal segmental artery arteria segmentalis basalis medialis pulmonis (dextri et sinistri) tętnica segmentowa podstawna przyśrodkowa płuc (prawa i lewa) medial circumflex femoral artery arteria circumflexa femoris medialis tętnica okalająca udo przyśrodkowa medial collateral artery arteria collateralis media tętnica poboczna środkowa medial frontobasal artery arteria frontobasalis medialis tętnica czołowo-podstawna przyśrodkowa medial malleolar branches (of posterior tibial artery) rami malleolares mediales (arteriae tibialis posterioris) gałęzie kostkowe przyśrodkowe (tętnicy piszczelowej tylnej) medial occipital artery arteria occipitalis medialis tętnica potyliczna przyśrodkowa medial plantar artery arteria plantaris medialis tętnica podeszwowa przyśrodkowa medial striate artery arteria striata medialis tętnica prążkowia przyśrodkowa medial tarsal arteries arteria tarsalis medialis tętnica stępowa przyśrodkowa median artery arteria comitans nervi mediani tętnica towarzysząca nerwowi pośrodkowemu median callosal artery arteria callosa mediana tętnica ciała modzelowatego pośrodkowa median commissural artery arteria commissuralis mediana tętnica spoidłowa pośrodkowa median sacral artery arteria sacralis mediana tętnica krzyżowa pośrodkowa mental branch (of inferior alveolar artery) ramus mentalis (arteriae alveolaris inferioris) gałaź bródkowa (tętnicy zębodołowej dolnej) metatarsal artery arteria metatarsalis tętnica śródstopia middle cerebral artery arteria cerebri media tętnica środkowa mózgu middle colic artery arteria colica media tętnica okrężnicza środkowa middle genicular artery arteria genus media tętnica środkowa kolana middle meningeal artery arteria meningea media tętnica oponowa środkowa middle rectal artery arteria rectalis media tętnica odbytnicza środkowa middle suprarenal artery arteria suprarenalis media tętnica nadnerczowa środkowa middle temporal artery arteria temporalis media tętnica skroniowa środkowa muscular arteries (of ophthalmic artery) arteriae musculares (arteriae opthalmicae) tętnice mięśniowe (tętnicy ocznej) musculophrenic artery arteria musculophrenica tętnica mięśniowo-przeponowa nutrient artery of radius arteria nutricia radii tętnica odżywcza kości promieniowej nutrient artery of ulna arteria nutricia ulnae tętnica odżywcza kości łokciowej nutrient artery arteria nutricia tętnica odżywcza

5 Aneksy 90 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) obturator artery arteria obturatoria tetnica zasłonowa occipital artery arteria occipitalis tętnica potyliczna ophthalmic artery arteria ophthalmica tętnica oczna ovarian artery arteria ovarica tętnica jajnikowa palmar metacarpal arteries arteriae metacarpales palmares tętnice dłoniowe śródręcza paracentral branches (of pericallosal artery) rami paracentrales arteriae pericallosae gałęzie okołośrodkowe tętnicy okołospoidłowej parietooccipital branches of pericallosal artery rami parieto-occipitales arteriae pericallosae gałęzie ciemieniowo-potyliczne tętnicy okołospoidłowej perforating arteries (of deep femoral artery) arteriae perforantes (arteriae profundae femoris) tętnice przeszywające (od tętnicy głębokiej uda) perforating arteries of penis arteriae perforantes penis tętnice przeszywające prącia perforating radiate arteries (of kidney) arteriae perforantes radiatae (renis) tętnice przeszywające promieniste (nerki) pericallosal artery arteria pericallosa tętnica okołospoidłowa pericardiacophrenic artery arteria pericardiacophrenica tętnica osierdziowo-przeponowa perineal artery arteria perinealis tętnica kroczowa plantar metatarsal arteries arteriae metatarsales plantares tętnice podeszwowe śródstopia polar frontal artery arteria polaris frontalis tętnica biegunowa czołowa polar temporal artery arteria polaris temporalis tętnica biegunowa skroniowa pontine arteries arteriae pontis tętnice mostu popliteal artery arteria poplitea tętnica podkolanowa posterior auricular artery arteria auricularis posterior tętnica uszna tylna posterior cecal artery arteria cecalis posterior tętnica kątnicza tylna posterior cerebral artery arteria cerebri posterior tętnica mózgu tylna posterior choroidal artery arteria choroidea posterior tętnica naczyniówkowa tylna posterior circumflex ihumeral artery arteria circumflexa humeri posterior tętnica okalająca ramię tylna posterior communicating artery arteria communicans posterior tętnica łącząca tylna posterior conjunctival artery arteria conjunctivalis posterior tętnica spojówkowa tylna posterior ethmoidal artery arteria ethmoidalis posterior tętnica sitowa tylna posterior gastric artery arteria gastrica posterior tętnica żołądkowa tylna posterior inferior cerebellar artery arteria posterior inferior cerebelli tętnica tylna dolna móżdżku posterior intercostal arteries 3 11 arteriae intercostales posteriores III XI tętnice międzyżebrowe tylne 3 11 posterior interosseous artery arteria interossea posterior tętnica międzykostna tylna posterior lateral nasal arteries arteriae nasales posteriores laterales tętnice nosowe tylne boczne posterior meningeal artery arteria meningea posterior tętnica oponowa tylna posterior parietal artery arteria parietalis posterior tętnica ciemieniowa tylna posterior septal branch of nose ramus septalis posterior nasi gałąź przegrodowa tylna nosa posterior spinal artery arteria spinalis posterior tętnica rdzeniowa tylna posterior superior alveolar artery arteria alveolaris superior posterior tętnica zębodołowa górna tylna posterior temporal branch of middle cerebral artery ramus temporalis posterior arteriae cerebri mediae gałąź skroniowa tylna tętnicy środkowej mózgu posterior tibial artery arteria tibialis posterior tętnica piszczelowa tylna posterior tibial recurrent artery arteria recurrens tibialis posterior tętnica wsteczna piszczelowa tylna posterior tympanic artery arteria tympanica posterior tętnica bębenkowa tylna posterolateral central arteries arteriae centrales posterolaterales tętnice środkowe tylno-boczne posteromedial central arteries arteriae centrales posteriomediales tętnice środkowe tylno-przyśrodkowe precuneal branches of anterior pericallosal artery rami precuneales arteriae pericallosae gałęzie przedklinkowe tętnicy okołospoidłowej prepancreatic artery arteria prepancreatica tętnica przedtrzustkowa princeps pollicis artery arteria princeps pollicis tętnica główna kciuka profunda brachii artery arteria profunda brachii tętnica głęboka ramienia proper cochlear artery arteria cochlearis propria tętnica ślimakowa właściwa proper palmar digital arteries arteriae digitales palmares propriae tętnice dłoniowe własne palców proximal medial striate arteries arteriae striatae mediales proximales tętnice prążkowiowe przyśrodkowe bliższe pterygomeningeal artery arteria pterygomeningealis tętnica skrzydłowo-oponowa pulmonary trunk truncus pulmonalis pień płucny radial artery arteria radialis tętnica promieniowa

6 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 91 radial collateral artery arteria collateralis radialis tętnica poboczna promieniowa radial recurrent artery arteria recurrens radialis tętnica wsteczna promieniowa radialis indicis artery arteria radialis indicis tętnica promieniowa wskaziciela recurrent interosseous artery arteria interossea recurrens tętnica międzykostna wsteczna renal artery arteria renalis tętnica nerkowa retroduodenal artery arteria retroduodenalis tętnica zadwunastnicza right colic artery arteria colica dextra tętnica okrężnicza prawa right coronary artery arteria coronaria dextra tętnica wieńcowa prawa right flexural artery arteria flexurae dextrae tętnica zgięcia prawego right gastric artery arteria gastrica dextra tętnica żołądkowa prawa right gastroomental artery arteria gastroomentalis dextra tętnica żołądkowo-sieciowa prawa right pulmonary artery arteria pulmonalis dextra tętnica płucna prawa segmental arteries of kidney arteriae segmentales renis tętnice segmentów nerkowych segmental arteries of liver arteriae segmentales hepatis tętnice segmentów wątroby segmental medullary arteries arteriae medullares segmentales tętnice rdzeniowe segmentowe short circumferential arteries arteriae circumferentiales breves tętnice okalające krótkie short gastric arteries arteriae gastricae breves tętnice żołądkowe krótkie short posterior ciliary artery arteria ciliaris posterior brevis tętnica rzęskowa tylna krótka sigmoid arteries arteriae sigmoideae tętnice esicze sphenopalatine artery arteria sphenopalatina tętnica klinowo-podniebienna splenic artery arteria splenica tętnica śledzionowa stylomastoid artery arteria stylomastoidea tętnica rylcowo-sutkowa subclavian artery arteria subclavia tętnica podobojczykowa subcostal artery arteria subcostalis tętnica podżebrowa sublingual artery arteria sublingualis tętnica podjęzykowa submental artery arteria submentalis tętnica podbródkowa subscapular artery arteria subscapularis tętnica podłopatkowa superficial brachial artery arteria brachialis superficialis tętnica ramienna powierzchowna superficial cervical artery arteria cervicalis superficialis tętnica szyjna powierzchowna superficial circumflex iliac artery arteria circumflexa iliaca superficialis tętnica okalająca biodro powierzchowna (superficial and deep) external pudendal arteries arteriae pudendae externae (superficiales et profundae) tętnice sromowe zewnętrzne (powierzchowna i głęboka) superficial epigastric artery arteria epigastrica superior tętnica nabrzuszna górna superficial temporal artery arteria temporalis superficialis tętnica skroniowa powierzchowna superior cerebellar artery arteria superior cerebelli tętnica górna móżdżku superior epigastric artery arteria epigastrica superior tętnica nabrzuszna górna superior gluteal artery arteria glutea superior tętnica pośladkowa górna superior hypophysial artery arteria hypophysialis superior tętnica przysadkowa górna superior labial branch of facial artery arteria labialis superior tętnica wargowa górna (gałąź tętnicy twarzowej) superior laryngeal artery arteria laryngea superior tętnica krtaniowa górna superior lateral genicular artery arteria superior lateralis genus tętnica górna boczna kolana superior lingular artery arteria lingularis superior tętnica języczkowa górna superior medial genicular artery arteria superior medialis genus tętnica górna przyśrodkowa kolana superior mesenteric artery arteria mesenterica superior tętnica krezkowa górna superior phrenic arteries arteriae phrenicae superiores tętnice przeponowe górne superior rectal artery arteria rectalis superior tętnica odbytnicza górna superior suprarenal arteries arteriae suprarenales superiores tętnice nadnerczowe górne superior thoracic artery arteria thoracica superior tętnica piersiowa górna superior thyroid artery arteria thyroidea superior tętnica tarczowa górna superior tympanic artery arteria tympanica superior tętnica bębenkowa górna superior ulnar collateral artery arteria collateralis ulnaris superior tętnica poboczna łokciowa górna superior vesical arteries arteriae vesicales superiores tętnice pęcherzowe górne suprachiasmatic artery arteria suprachiasmatica tętnica nadskrzyżowaniowa supraduodenal artery arteria supraduodenalis tętnica naddwunastnicza supraoptic artery arteria supraoptica tętnica nadwzrokowa

7 Aneksy 92 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) supraorbital artery arteria supraorbitalis tętnica nadoczodołowa suprascapular artery arteria suprascapularis tętnica nadłopatkowa supratrochlear artery arteria supratrochlearis tętnica nadbloczkowa supreme intercostal artery arteria intercostalis suprema tętnica międzyżebrowa najwyższa sural arteries arteriae surales tętnice łydkowe testicular artery arteria testicularis tętnica jądrowa thoracoacromial artery arteria thoracoacromialis tętnica piersiowo-barkowa thoracodorsal artery arteria thoracodorsalis tętnica piersiowo-grzbietowa thyroid ima artery arteria thyroidea ima tętnica tarczowa najniższa tibial nutrient artery arteria nutricia tibiae tętnica odżywcza kości piszczelowej transverse cervical artery arteria transversa colli tętnica poprzeczna szyi transverse facial artery arteria transversa faciei tętnica poprzeczna twarzy ulnar artery arteria ulnaris tętnica łokciowa ulnar recurrent artery arteria recurrens ulnaris tętnica wsteczna łokciowa umbilical artery arteria umbilicalis tętnica pępkowa uncal artery arteria uncalis tętnica hakowa urethral artery arteria urethralis tętnica cewki moczowej uterine artery arteria uterina tętnica maciczna vaginal artery arteria vaginalis tętnica pochwowa ventricular arteries arteriae ventriculares tętnice komorowe vertebral artery arteria vertebralis tętnica kręgowa vestibulocochlear artery arteria vestibulocochlearis tętnica przedsionkowo-ślimakowa zygomaticoorbital artery arteria zygomaticoorbitalis tętnica jarzmowo-oczodołowa Bones Kości Atlas atlas kręg szczytowy axis axis kręg obrotowy basilar bone os basilare cz. podstawna kości potylicznej bones of cranium ossa cranii kości czaszki bones of digits ossa digitorum kości palców bones of foot ossa pedis kości stopy bones of lower limb ossa membri inferioris kości kończyny dolnej calcaneus calcaneus, os calcis kość piętowa capitate os capitatum kość główkowata carpal bones ossa carpi kości nadgarstka clavicle clavicula obojczyk coccyx os coccygis kość guziczna compact bone substantia compacta istota zbita cortical bone substantia corticalis istota korowa cribriform plate of ethmoid bone lamina cribrosa ossis ethmoidalis blaszka sitowa kości sitowej cuboid (bone) os cuboideum kość sześcienna distal phalanx of foot phalanx distalis pedis paliczek dalszy stopy distal phalanx of hand phalanx distalis manus paliczek dalszy ręki ethmoid (bone) os ethmoidale kość sitowa facial bones ossa faciei kości twarzoczaszki femur femur kość udowa fibula fibula strzałka flat bone os planum kość płaska frontal bone os frontale kość czołowa hamate (bone) (os) hamatum kość haczykowata hip bone os coxae kość miedniczna humerus humerus kość ramienna hyoid bone os hyoideum kość gnykowa ilium os ilium kość biodrowa incisive bone os incisivum kość przysieczna

8 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 93 incus incus kowadełko inferior nasal concha concha nasalis inferior małżowina nosowa dolna interalveolar septa septa interalveolaria mandibulae et maxillae przegrody międzyzębodołowe szczęki i żuchwy intermediate cuneiform (bone) os cuneiforme intermedium kość klinowata pośrednia interparietal bone os interparietale kość międzyciemieniowa irregular bone os irregulare kość nieregularna, kość różnokształtna ischium os ischii kość kulszowa lacrimal bone os lacrimale kość łzowa lateral cuneiform (bone) os cuneiforme laterale kość klinowata boczna long bone os longum kość długa lunate (bone) os lunatum kość księżycowata malleus malleus młoteczek mandible mandibula żuchwa mastoid process processus mastoideus wyrostek sutkowaty maxilla maxilla szczęka medial cuneiform (bone) os cuneiforme mediale kość klinowata przyśrodkowa metacarpal (bones) [I V] ossa metacarpi [I V] kości śródręcza (I V) metatarsal (bones) [I V] ossa metatarsi [I V] kości śródstopia (I V) middle phalanges of foot and hand phalanges media pedis et manus paliczki środkowe stopy i ręki nasal bone os nasale kość nosowa navicular (bone) os naviculare kość łódkowata occipital bone os occipitale kość potyliczna palatine bone os palatinum kość podniebienna parietal bone os parietale kość ciemieniowa patella patella rzepka petrous part of temporal bone pars petrosa ossis temporalis część skalista kości skroniowej pisiform (bone) os pisiforme kość grochowata pneumatized bone os pneumaticum kość pneumatyczna proximal phalanx of foot phalanx proximalis pedis paliczek bliższy stopy proximal phalanx of hand phalanx proximalis manus paliczek bliższy ręki pubis os pubis kość łonowa radius radius kość promieniowa rib os costale, costa kość żebrowa, żebro sacrum os sacrum kość krzyżowa scaphoid (bone) os scaphoideum kość łódeczkowata scapula scapula łopatka sesamoid bone os sesamoideum trzeszczka short bone os breve kość krótka sphenoid (bone) os spenoidale kość klinowa stapes stapes strzemiączko sternum sternum mostek substantia spongiosa substantia spongiosa istota gąbczasta suprasternal bones ossa suprasternalia kości nadmostkowe sutural bones ossa suturalia kości szwów talus talus kość skokowa temporal bone os temporale kość skroniowa tibia tibia kość piszczelowa trapezium (bone) os trapezium kość czworoboczna większa trapezoid bone (wrist) os trapezoideum kość czworoboczna mniejsza triangular bone os trigonum kość trójkątna triquetrum (bone) (os) triquetrum kość trójgraniasta tympanic ring anulus tympanicus pierścień bębenkowy ulna ulna kość łokciowa vertebrae, cervical vertebrae cervicales kręgi szyjne vertebrae, coccygeal vertebrae coccygeae kregi guziczne

9 Aneksy 94 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) vertebrae, lumbar vertebrae lumbales kręgi lędźwiowe vertebrae, sacral vertebrae sacrales kręgi krzyżowe vertebrae, thoracic (dorsal) vertebrae thoracicae kręgi piersiowe vesalianum os Vesalianum kość Wesaliusza vomer (bone) vomer lemiesz zygomatic bone os zygomaticum kość jarzmowa Ligaments Więzadła acromioclavicular ligament ligamentum acromioclaviculare więzadło barkowo-obojczykowe anterior cruciate ligament ligamentum cruciatum anterius więzadło krzyżowe przednie anterior ligament of fibular head ligamentum capitis fibulae anterius więzadło przednie głowy strzałki anterior ligament of malleus ligamentum mallei anterius więzadło przednie młoteczka anterior longitudinal ligament ligamentum longitudinale anterius więzadło podłużne przednie anterior meniscofemoral ligament ligamentum meniscofemorale anterius więzadło łąkotkowo-udowe przednie anterior sacrococcygeal ligament ligamentum sacrococcygeum anterius więzadło krzyżowo-guziczne przednie anterior sacroiliac ligaments ligamenta sacroiliaca anteriora więzadła krzyżowo-biodrowe przednie anterior sternoclavicular ligament ligamentum sternoclaviculare anterius więzadło mostkowo-obojczykowe przednie anterior talofibular ligament ligamentum talofibulare anterius więzadło skokowo-strzałkowe przednie anterior tibiofibular ligament ligamentum tibiofibulare anterius więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie anular ligament of radius ligamentum anulare radii więzadło pierścieniowate kości promieniowej anular ligament of stapes ligamentum anulare stapedis więzadło pierścieniowate strzemiączka anular ligament of trachea ligamentum anulare tracheae więzadło obrączkowate tchawicze anular ligament ligamentum anulare więzadło pierścieniowate apical ligament of dens ligamentum apicis dentis więzadło wierzchołka zęba arcuate popliteal ligament ligamentum popliteum arcuatum więzadło podkolanowe łukowate arterial ligament ligamentum arteriosum więzadło tętnicze auricle ligament ligamentum auriculare więzadło uszne bifurcate ligament ligamentum bifurcatum więzadło rozdwojone broad ligament of the uterus ligamentum latum uteri więzadło szerokie macicy calcaneocuboid ligament ligamentum calcaneocuboideum więzadło piętowo-sześcienne calcaneofibular ligament ligamentum calcaneofibulare więzadło piętowo-strzałkowe calcaneonavicular ligament ligamentum calcaneonaviculare więzadło piętowo-łódkowe capsular ligament ligamentum capsulare więzadło torebkowe cardinal ligament ligamentum cardinale więzadło podstawowe carpometacarpal ligaments (dorsal and palmar) ligamenta carpometacarpalia (dorsalia et palmaria) więzadła nadgarstkowo-sródręczne (grzbietowe i dłoniowe) ceratocricoid ligament ligamentum ceratocricoideum więzadło rogowo-pierścienne collateral ligaments ligamenta collateralia więzadła poboczne conoid ligament ligamentum conoideum więzadło stożkowate coracoacromial ligament ligamentum coracoacromiale więzadło kruczo-barkowe coracoclavicular ligament ligamentum coracoclaviculare więzadło kruczo-obojczykowe coracohumeral ligament ligamentum coracohumerale więzadło kruczo-ramienne coronary ligament of liver ligamentum coronarium hepatis więzadło wieńcowe wątroby costoclavicular ligament ligamentum costoclaviculare więzadło żebrowo-obojczykowe costotransverse ligament ligamentum costotransversarium więzadło żebrowo-poprzeczne costoxiphoid ligaments ligamenta costoxiphoidea więzadła żebrowo-mieczykowe cricoarytenoid ligament ligamentum cricoarytenoideum więzadło pierścienno-nalewkowe cricopharyngeal ligament ligamentum cricopharyngeum więzadło pierścienno-gardłowe cricotracheal ligament ligamentum cricotracheale więzadło pierścienno-tchawicze cruciate ligament of the atlas ligamentum cruciatum atlantis więzadło krzyżowe kręgu szczytowego cruciate ligaments of knee ligamenta cruciata genus więzadła krzyżowe kolana cuboideonavicular ligaments ligamenta cuboideonavicularia więzadła sześcienno-łódkowe cuneocuboid interosseous ligament ligamentum cuneocuboideum interosseum więzadło klinowo-sześcienne międzykostne cuneocuboid ligaments ligamentum cuneocuboideum więzadło klinowo-sześcienne cuneometatarsal interosseous ligaments ligamenta cuneometatarsalia interossea więzadła klinowo-śródstopne międzykostne

10 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 95 deep posterior sacrococcygeal ligament ligamentum sacrococcygeum posterius profundum więzadło krzyżowo-guziczne tylne głębokie deep transverse metatarsal ligament ligamentum metatarsale transversum profundum więzadło poprzeczne głębokie śródstopia deltoid ligament ligamentum deltoideum więzadło trójgraniaste denticulate ligament ligamentum denticulatum więzadło ząbkowane dorsal carpometacarpal ligaments ligamenta carpometacarpalia dorsalia więzadła nadgarstkowo-śródręczne grzbietowe dorsal cuboideonavicular ligament ligamentum cuboideonaviculare dorsale więzadło sześcienno-łódkowe grzbietowe dorsal cuneocuboid ligament ligamentum cuneocuboideum dorsale więzadło klinowo-sześcienne grzbietowe dorsal cuneonavicular ligaments ligamenta cuneonavicularia dorsalia więzadła klinowo-łódkowe grzbietowe dorsal metacarpal ligaments ligamenta metacarpalia dorsalia więzadła śródręczne grzbietowe dorsal metatarsal ligaments ligamenta metatarsalia dorsalia więzadła śródstopne grzbietowe dorsal radiocarpal ligament ligamentum radiocarpale dorsale więzadło promieniowo-nadgarstkowe grzbietowe dorsal tarsal ligaments ligamenta tarsi dorsalia więzadła grzbietowe stępu dorsal tarsometatarsal ligaments ligamenta tarsometatarsalia dorsalia więzadła stępowo-śródstopne grzbietowe duodenorenal ligament ligamentum duodenorenale więzadło dwunastniczo-nerkowe extracapsular ligaments ligamenta extracapsularia więzadła zewnątrztorebkowe falciform ligament of liver ligamentum falciforme hepatis więzadło sierpowate wątroby fibular collateral ligament ligamentum collaterale fibulare więzadło poboczne strzałkowe fundiform ligament of clitoris ligamentum fundiforme clitoridis więzadło procowate łechtaczki fundiform ligament of penis ligamentum fundiforme penis więzadło procowate prącia gastrocolic ligament ligamentum gastrocolicum więzadło żołądkowo-okrężnicze gastrophrenic ligament ligamentum gastrophrenicum więzadło żołądkowo-przeponowe gastrosplenic ligament ligamentum gastrosplenicum więzadło żołądkowo-śledzionowe genitoinguinal ligament ligamentum genitoinguinale więzadło płciowo-pachwinowe glenohumeral ligaments ligamenta glenohumeralia więzadła obrąbkowo-ramienne hepatocolic ligament ligamentum hepatocolicum więzadło wątrobowo-okrężnicze hepatoduodenal ligament ligamentum hepatoduodenale więzadło wątrobowo-dwunastnicze hepatoesophageal ligament ligamentum hepatoesophageum więzadło wątrobowo-przełykowe hepatogastric ligament ligamentum hepatogastricum więzadło wątrobowo-żołądkowe hepatorenal ligament ligamentum hepatorenale więzadło wątrobowo-nerkowe hyalocapsular ligament ligamentum hyaloideocapsulare więzadło szklisto-torebkowe hyoepiglottic ligament ligamentum hyoepiglotticum więzadło gnykowo-nagłośniowe iliofemoral ligament ligamentum iliofemorale więzadło biodrowo-udowe iliolumbar ligament ligamentum iliolumbale więzadło biodrowo-lędźwiowe iliopectineal arch arcus iliopectineus łuk biodrowo-łonowy inferior ligament of epididymis ligamentum epididymidis inferius więzadło najądrza dolne inferior pubic ligament ligamentum pubicum inferius więzadło łonowe dolne inferior transverse scapular ligament ligamentum transversum scapulae inferius więzadło poprzeczne łopatki dolne inguinal ligament ligamentum inguinale więzadło pachwinowe intercarpal ligaments ligamenta intercarpalia więzadła międzynadgarstkowe interclavicular ligament ligamentum interclaviculare więzadło międzyobojczykowe intercuneiform ligaments ligamenta intercuneiformia więzadła międzyklinowe interfoveolar ligament ligamentum interfoveolare więzadło międzydołkowe interosseous metacarpal ligaments ligamenta metacarpalia interossea więzadła śródręczne międzykostne interosseous sacroiliac ligaments ligamenta sacroiliaca interossea więzadła krzyżowo-biodrowe międzykostne interspinous ligament ligamentum interspinale więzadło międzykolcowe intertransverse ligament ligamentum intertransversarium więzadło międzypoprzeczne intraarticular ligament of head of rib ligamentum capitis costae intraarticulare więzadło śródstawowe głowy żebra intraarticular sternocostal ligament ligamentum sternocostale intraarticulare więzadło mostkowo-żebrowe śródstawowe intracapsular ligaments ligamenta intracapsularia więzadła wewnątrztorebkowe ischiofemoral ligament ligamentum ischiofemorale więzadło kulszowo-udowe lacunar ligament ligamentum lacunare więzadło rozstępowe lateral arcuate ligament ligamentum arcuatum laterale więzadło łukowate boczne lateral costotransverse ligament ligamentum costotransversarium laterale więzadło żebrowo-poprzeczne boczne lateral ligament of ankle ligamentum collaterale laterale więzadło poboczne boczne

11 Aneksy 96 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) lateral ligament of bladder ligamentum laterale vesicae więzadło pęcherzowe boczne lateral ligament of malleus ligamentum mallei laterale więzadło boczne młoteczka lateral ligament of temporomandibular joint ligamentum laterale articulationis temporomandibularis więzadło boczne stawu skroniowo-żuchwowego lateral palpebral ligament ligamentum palpebrale laterale więzadło powiekowe boczne lateral sacrococcygeal ligament ligamentum sacrococcygeum laterale więzadło krzyżowo-guziczne boczne lateral talocalcaneal ligament ligamentum talocalcaneum laterale więzadło skokowo-piętowe boczne lateral thyrohyoid ligament ligamentum thyrohyoideum laterale więzadło tarczowo-gnykowe boczne lateral puboprostatic ligament ligamentum laterale puboprostaticum więzadło łonowo-sterczowe boczne left triangular ligament of liver ligamentum triangulare hepatis sinistrum więzadło trójkątne lewe wątroby lienorenal ligament ligamentum lienorenale więzadło śledzionowo-nerkowe ligament of head of femur ligamentum capitis femoris więzadło głowy kości udowej ligament of left vena cava ligamentum venae cavae sinistrae więzadło żyły głównej lewej ligament of ovary ligamentum ovarii proprium więzadło właściwe jajnika ligaments of auditory ossicles ligamenta ossiculorum auditorium więzadła kosteczek słuchowych ligaments of epididymis (inferior and ligamentum epididymidis (inferius et superius) więzadła najądrza (dolne i górne) superior) long plantar ligament ligamentum plantare longum więzadło podeszwowe długie longitudinal ligaments ligamenta longitudinalia więzadła podłużne lumbocostal ligament ligamentum lumbocostale więzadło lędźwiowo-żebrowe medial arcuate ligament ligamentum arcuatum mediale więzadło łukowate przyśrodkowe stawu skokowo-goleniowego medial ligament of ankle joint ligamentum collaterale mediale więzadło poboczne przyśrodkowe medial ligament of temporomandibular joint ligamentum mediale articulationis temporomandibularis więzadło przyśrodkowe stawu skroniowo-żuchwowego medial palpebral ligament ligamentum palpebrale mediale więzadło powiekowe przyśrodkowe medial talocalcaneal ligament ligamentum talocalcaneum mediale więzadło skokowo-piętowe przyśrodkowe median arcuate ligament ligamentum arcuatum medianum więzadło łukowate pośrodkowe median thyrohyoid ligament ligamentum thyrohyoideum medianum więzadło tarczowo-gnykowe pośrodkowe median umbilical ligament ligamentum umbilicale medianum więzadło pępkowe pośrodkowe meniscofemoral ligaments ligamenta meniscofemoralia więzadła łąkotkowo-udowe metatarsal interosseous ligaments ligamenta metatarsalia interossea więzadła śródstopne międzykostne nuchal ligament ligamentum nuchae więzadło karkowe oblique popliteal ligament ligamentum popliteum obliquum więzadło podkolanowe skośne palmar carpometacarpal ligaments ligamenta carpometacarpalia palmaria więzadła nadgarstkowo-śródręczne dłoniowe palmar ligaments of interphalangeal joints of hand palmar ligaments of metacarpophalangeal joints ligamenta palmaria articulationis interphalangeae manus ligamenta palmaria articulationis metacarpophalangeae więzadła dłoniowe stawów międzypaliczkowych ręki więzadła dłoniowe stawów śródręczno-paliczkowych palmar ligaments ligamenta palmaria więzadła dłoniowe palmar metacarpal ligaments ligamenta metacarpalia palmaria więzadła śródręczne dłoniowe palmar radiocarpal ligament ligamentum radiocarpale palmare więzadło promieniowo-nadgarstkowe dłoniowe palmar ulnocarpal ligament ligamentum ulnocarpale palmare więzadło łokciowo-nadgarstkowe dłoniowe patellar ligament ligamentum patellae więzadło rzepki pectineal ligament ligamentum pectineum więzadło grzebieniowe phrenicocolic ligament ligamentum phrenicocolicum więzadło przeponowo-okrężnicze phrenicosplenic ligament ligamentum phrenicosplenicum więzadło przeponowo-śledzionowe pisohamate ligament ligamentum pisohamatum więzadło grochowo-haczykowe pisometacarpal ligament ligamentum pisometacarpale więzadło grochowo-śródręczne plantar calcaneocuboid ligament ligamentum calcaneocuboideum plantare więzadło piętowo-sześcienne podeszwowe plantar calcaneonavicular ligament ligamentum calcaneonaviculare plantare więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe plantar cuboideonavicular ligaments ligamenta cuboideonavicularia plantaria więzadła sześcienno-łódkowe podeszwowe plantar cuneonavicular ligaments ligamenta cuneonavicularia plantaria więzadła klinowo-łódkowe podeszwowe plantar ligaments of interphalangeal joints of foot plantar ligaments of metatarsophalangeal joints ligamenta plantaria articulationis interphalangeae pedis ligamenta plantaria articulationis metatarsophalangeae więzadła podeszwowe stawów międzypaliczkowch stopy więzadła podeszwowe stawów śródstopno-paliczkowych

12 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 97 plantar ligaments ligamenta plantaria więzadła podeszwowe plantar metatarsal ligaments ligamenta metatarsalia plantaria więzadła śródstopne podeszwowe plantar tarsal ligaments ligamenta tarsi plantaria więzadła podeszwowe stępu plantar tarsometatarsal ligaments ligamenta tarsometatarsalia plantaria więzadła stępowo-śródstopne podeszwowe posterior cruciate ligament ligamentum cruciatum posterius więzadło krzyżowe tylne posterior ligament of fibular head ligamentum capitis fibulae posterius więzadło tylne głowy strzałki posterior ligament of incus ligamentum incudis posterius więzadło tylne kowadełka posterior longitudinal ligament ligamentum longitudinale posterius więzadło podłużne tylne posterior meniscofemoral ligament ligamentum meniscofemorale posterius więzadło łąkotkowo-udowe tylne posterior sacroiliac ligaments ligamenta sacroiliaca posteriora więzadło krzyżowo-biodrowe tylne posterior sternoclavicular ligament ligamentum sternoclaviculare posterius więzadło mostkowo-obojczykowe tylne posterior talocalcaneal ligament ligamentum talocalcaneum posterius więzadło skokowo-piętowe tylne posterior talofibular ligament ligamentum talofibulare posterius więzadło skokowo-strzałkowe tylne posterior tibiofibular ligament ligamentum tibiofibulare posterius więzadło piszczelowo-strzałkowe tylne pterygospinous ligament ligamentum pterygospinale więzadło skrzydłowo-kolcowe pubofemoral ligament ligamentum pubofemorale więzadło łonowo-udowe puboprostatic ligament ligamentum puboprostaticum więzadło łonowo-sterczowe pubovesical ligament (of female) ligamentum pubovesicale (feminum) więzadło łonowo-pęcherzowe (kobiety) pubovesical ligament (of male) ligamentum pubovesicale (masculinum) więzadło łonowo-pęcherzowe (mężczyzny) pulmonary ligament ligamentum pulmonale więzadło płucne quadrate ligament ligamentum quadratum więzadło czworoboczne radial collateral ligament of elbow joint ligamentum collaterale radiale articulationis cubiti więzadło poboczne promieniowe stawu łokciowego radial collateral ligament of wrist joint ligamentum collaterale carpi radiale articulationis radiocarpalis więzadło poboczne nadgarstka promieniowe stawu promieniowo-nadgarstkowego radiate carpal ligament ligamentum carpi radiatum więzadło promieniste nadgarstka radiate ligament of head of rib ligamentum capitis costae radiatum więzadło promieniste głowy żebra radiate sternocostal ligaments ligamenta sternocostalia radiata więzadła mostkowo-żebrowe promieniste reflected inguinal ligament ligamentum reflexum więzadło zagięte right triangular ligament of liver ligamentum triangulare dextrum hepatis więzadło trójkątne prawe wątroby round ligament of liver ligamentum teres hepatis więzadło obłe wątroby round ligament of uterus ligamentum teres uteri więzadło obłe macicy sacrodural ligament ligamentum sacrodurale więzadło krzyżowo-oponowe, opony twardej sacrospinous ligament ligamentum sacrospinale więzadło krzyżowo-kolcowe sacrotuberous ligament ligamentum sacrotuberale więzadło krzyżowo-guzowe serous ligament ligamentum serosum więzadło surowicze sphenomandibular ligament ligamentum sphenomandibulare więzadło klinowo-żuchwowe spiral ligament of cochlear duct ligamentum spirale ductus cochlearis więzadło spiralne przewodu ślimakowego splenorenal ligament ligamentum splenorenale więzadło śledzionowo-nerkowe spring ligament ligamentum calcaneonaviculare plantare więzadło piętowo-łódkowe podeszwowe sternoclavicular ligaments ligamenta sternoclavicularia więzadła mostkowo-obojczykowe sternopericardial ligaments ligamenta sternopericardiaca więzadła mostkowo-osierdziowe stylohyoid ligament ligamentum stylohyoideum więzadło rylcowo-gnykowe stylomandibular ligament ligamentum stylomandibulare więzadło rylcowo-żuchwowe superficial posterior sacrococcygeal ligament superficial transverse metacarpal ligament ligamentum sacrococcygeum posterius superficiale ligamentum metacarpale transversum superficiale więzadło krzyżowo-guziczne tylne powierzchowne więzadło poprzeczne powierzchowne śródręcza superficial transverse metatarsal ligament ligamentum metatarsale transversum superficiale więzadło poprzeczne powierzchowne śródstopia superior costotransverse ligament ligamentum costotransversarium superius więzadło żebrowo-poprzeczne górne superior ligament of epididymis ligamentum epididymidis superius więzadło górne najądrza superior ligament of incus ligamentum incudis superius więzadło górne kowadełka superior ligament of malleus ligamentum mallei superius więzadło górne młoteczka superior pubic ligament ligamentum pubicum superius więzadło łonowe górne superior transverse scapular ligament ligamentum transversum scapulae superius więzadło poprzeczne łopatki górne

13 Aneksy 98 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) supraspinous ligament ligamentum supraspinale więzadło nadkolcowe suspensory ligament of axilla ligamentum suspensorium axillae więzadło wieszadłowe pachy suspensory ligament of clitoris ligamentum suspensorium clitoridis więzadło wieszadłowe łechtaczki suspensory ligament of eyeball ligamentum suspensorium bulbi więzadło wieszadłowe gałki ocznej suspensory ligament of ovary ligamentum suspensorium ovarii więzadło wieszadłowe jajnika suspensory ligament of penis ligamentum suspensorium penis więzadło wieszadłowe prącia suspensory ligament of thyroid gland ligamentum suspensorium glandulae thyroideae więzadło wieszadłowe gruczołu tarczowego suspensory ligaments of breast ligamenta suspensoria mammaria więzadła wieszadłowe sutka suspensory retinaculum of breast retinaculum cutis mammae troczek skóry sutka talocalcaneal interosseous ligament ligamentum talocalcaneae interosseum więzadło skokowo-piętowe międzykostne talonavicular ligament ligamentum talonaviculare więzadło skokowo-łódkowe tarsal interosseous ligaments ligamenta tarsi interossea więzadła międzykostne stępu tarsal ligaments ligamenta tarsi więzadła stępu tarsometatarsal ligaments ligamenta tarsometatarsalia więzadła stępowo-śródstopne thyroepiglottic ligament ligamentum thyroepiglotticum więzadło tarczowo-nagłośniowe tibial collateral ligament ligamentum collaterale tibiale więzadło poboczne piszczelowe transverse acetabular ligament ligamentum transversum acetabuli więzadło poprzeczne panewki transverse cervical ligament ligamentum transversum cervicis więzadło poprzeczne szyjki transverse humeral ligament ligamentum transversum humeri więzadło poprzeczne kości ramiennej transverse ligament of knee ligamentum transversum genus więzadło poprzeczne kolana transverse ligament of the atlas ligamentum transversum atlantis więzadło poprzeczne kręgu szczytowego transverse perineal ligament ligamentum transversum perinei więzadło poprzeczne krocza trapezoid ligament ligamentum trapezoideum więzadło czworoboczne ulnar collateral ligament of elbow joint ligamentum collaterale ulnare articulationis cubiti więzadło poboczne łokciowe stawu łokciowego ulnar collateral ligament of wrist joint ligamentum collaterale carpi ulnare więzadło poboczne nadgarstka łokciowe uterovesical ligament ligamentum uterovesicalis więzadło maciczno-pęcherzowe vestibular ligament ligamentum vestibulare więzadło przedsionkowe vocal ligament ligamentum vocale więzadło głosowe Muscles Mięśnie abductor digiti minimi (muscle) of foot musculus abductor digiti minimi pedis mięsień odwodziciel palca małego stopy abductor digiti minimi (muscle) of hand musculus abductor digiti minimi manus mięsień odwodziciel palca małego ręki abductor hallucis (muscle) musculus abductor hallucis mięsień odwodziciel palucha abductor pollicis brevis (muscle) musculus abductor pollicis brevis mięsień odwodziciel krótki kciuka abductor pollicis longus (muscle) musculus abductor pollicis longus mięsień odwodziciel długi kciuka adductor brevis (muscle) musculus adductor brevis mięsień przywodziciel krótki adductor longus (muscle) musculus adductor longus mięsień przywodziciel długi adductor magnus (muscle) musculus adductor magnus mięsień przywodziciel wielki adductor minimus (muscle) musculus adductor minimus mięsień przywodziciel najmniejszy adductor pollicis (muscle) musculus adductor pollicis mięsień przywodziciel kciuka anconeus muscle musculus anconeus mięsień łokciowy anorectoperineal muscles musculi rectourethrales mięśnie odbytniczo-cewkowe anterior cervical intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii anteriores cervicis/colli mięśnie międzypoprzeczne przednie szyi antitragus (muscle) musculus antitragicus mięsień przeciwskrawka arrector muscle of hair musculus arrector pili mięsień przywłosowy articular muscle musculus articularis mięsień stawowy articularis cubiti (muscle) musculus articularis cubiti mięsień stawowy łokcia articularis genus (muscle) musculus articularis genus mięsień stawowy kolana auricularis anterior (muscle) musculus auricularis anterior mięsień uszny przedni auricularis posterior (muscle) musculus auricularis posterior mięsień uszny tylny auricularis superior (muscle) musculus auricularis superior mięsień uszny górny biceps brachii (muscle) musculus biceps brachii mięsień dwugłowy ramienia biceps femoris (muscle) musculus biceps femoris mięsień dwugłowy uda Bochdalek muscle musculus triticeoglossus mięsień ziarnowato-językowy (Bochdaleka)

14 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 99 brachialis (muscle) musculus brachialis mięsień ramienny brachioradialis (muscle) musculus brachioradialis mięsień ramienno-promieniowy bronchoesophageus (muscle) musculus bronchoesophageus mięsień oskrzelowo-przełykowy buccinator (muscle) musculus buccinator mięsień policzkowy bulbospongiosus (muscle) musculus bulbospongiosus mięsień opuszkowo-gąbczasty ceratocricoid (muscle) musculus ceratocricoideus mięsień rogowo-pierścienny chondroglossus muscle musculus chondroglossus mięsień chrząstkowo-językowy ciliary muscle musculus ciliaris mięsień rzęskowy coccygeus muscle musculus coccygeus mięsień guziczny coracobrachialis muscle musculus coracobrachialis mięsień kruczo-ramienny corrugator cutis muscle of anus musculus corrugator cutis ani mięsień marszczący skórę odbytu corrugator supercilii (muscle) musculus corrugator supercilii mięsień marszczący brwi cremaster muscle musculus cremaster mięsień dźwigacz jądra cricopharyngeus muscle musculus cricopharyngeus mięsień pierścienno-gardłowy cricothyroid muscle musculus cricothyroideus mięsień pierścienno-tarczowy cruciate muscle musculus cruciatus mięsień krzyżowy cutaneous muscle musculus cutaneus mięsień skórny dartos muscle musculus dartos mięsień błony kurczliwej deep transverse perineal muscle musculus transversus perinei profundus mięsień poprzeczny głęboki krocza deltoid (muscle) musculus deltoideus mięsień naramienny depressor anguli oris (muscle) musculus depressor anguli oris mięsień obniżacz kąta ust depressor labii inferioris (muscle) musculus depressor labii inferioris mięsień obniżacz wargi dolnej depressor septi nasi musculus depressor septi nasi mięsień obniżacz przegrody nosa depressor supercilii (muscle) musculus depressor supercilii mięsień obniżacz brwi detrusor (muscle) musculus detrusor vesicae mięsień wypierający pęcherza diaphragm musculus diaphragma przepona digastric (muscle) musculus biventer mięsień dwubrzuścowy dilator (muscle) of ileocecal sphincter musculus dilatator pylori ilealis mięsień rozwieracz odźwiernika krętniczo-kątniczego dilator (muscle) of pylorus musculus dilatator pylori gastroduodenalis mięsień rozwieracz odźwiernika, żołądkowo-dwunastniczy dilator muscle musculus dilatator mięsień rozwieracz dilator pupillae muscle musculus dilatator pupillae mięsień rozwieracz źrenicy dorsal interossei (interosseous muscles) musculi interossei dorsales manus mięśnie międzykostne grzbietowe ręki of hand dorsal interossei (interosseus muscles) musculi interossei dorsales pedis mięśnie międzykostne grzbietowe stopy of foot dorsal sacrococcygeal muscle musculus sacrococcygeus dorsalis mięsień krzyżowo-guziczny grzbietowy epicranius (muscle) musculus epicranius mięsień naczaszny erector spinae (muscles) musculus erector spinae mięsień prostownik grzbietu extensor carpi radialis brevis (muscle) musculus extensor carpi radialis brevis mięsień prostownik pomieniowy krótki nadgarstka extensor carpi radialis longus (muscle) musculus extensor carpi radialis longus mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka extensor carpi ulnaris (muscle) musculus extensor carpi ulnaris mięsień prostownik łokciowy nadgarstka extensor digiti minimi (muscle) musculus extensor digiti minimi mięsień prostownik palca małego extensor digitorum brevis (muscle) of foot musculus extensor digitorum brevis pedis mięsień prostownik krótki palców stopy extensor digitorum brevis (muscle) musculus extensor digitorum brevis mięsień prostownik krótki palców extensor digitorum longus (muscle) musculus extensor digitorum longus mięsień prostownik długi palców extensor digitorum muscle musculus extensor digitorum mięsień prostownik palców extensor hallucis brevis (muscle) musculus extensor hallucis brevis mięsień prostownik krótki palucha extensor hallucis longus (muscle) musculus extensor hallucis longus mięsień prostownik długi palucha extensor indicis (muscle) musculus extensor indicis mięsień prostownik wskaziciela extensor pollicis brevis (muscle) musculus extensor pollicis brevis mięsień prostownik krótki kciuka extensor pollicis longus (muscle) musculus extensor pollicis longus mięsień prostownik długi kciuka external intercostal (muscle) musculus intercostales externi mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne external oblique (muscle) musculus obliquus externus abdominis mięsień skośny zewnętrzny brzucha

15 Aneksy 100 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) extraocular muscles musculi externi bulbi oculi mięśnie zewnętrzne gałki ocznej facial muscles musculi faciei mięśnie twarzy fibularis brevis (muscle) musculus fibularis brevis mięsień strzałkowy krótki fibularis longus (muscle) musculus fibularis longus mięsień strzałkowy długi fibularis tertius (muscle) musculus fibularis tertius mięsień strzałkowy trzeci flexor accessorius (muscle) musculus flexor accessorius mięsień zginacz dodatkowy flexor carpi radialis (muscle) musculus flexor carpi radialis mięsień zginacz nadgarstka promieniowy flexor carpi ulnaris (muscle) musculus flexor carpi ulnaris mięsień zginacz nadgarstka łokciowy flexor digiti minimi brevis (muscle) of foot musculus flexor digiti minimi brevis pedis mięsień zginacz krótki palca małego stopy flexor digiti minimi brevis (muscle) of hand musculus flexor digiti minimi brevis manus mięsień zginacz krótki palca małego ręki flexor digitorum brevis (muscle) musculus flexor digitorum brevis mięsień zginacz krótki palców flexor digitorum longus(muscle) musculus flexor digitorum longus mięsień zginacz długi palców flexor digitorum profundus (muscle) musculus flexor digitorum profundus mięsień zginacz palców głęboki flexor digitorum superficialis (muscle) musculus flexor digitorum superficialis mięsień zginacz palców powierzchowny flexor hallucis brevis (muscle) musculus flexor hallucis brevis mięsień zginacz krótki palucha flexor hallucis longus (muscle) musculus flexor hallucis longus mięsień zginacz długi palucha flexor pollicis brevis (muscle) musculus flexor pollicis brevis mięsień zginacz krótki kciuka flexor pollicis longus (muscle) musculus flexor pollicis longus mięsień zginacz długi kciuka fusiform muscle musculus fusiformis mięsień wrzecionowaty gastrocnemius muscle musculus gastrocnemius mięsień brzuchaty łydki genioglossus (muscle) musculus genioglossus mięsień bródkowo-językowy geniohyoid muscle musculus geniohyoideus mięsień bródkowo-gnykowy gluteal medius (muscle) musculus gluteus medius mięsień pośladkowy średni gluteus minimus (muscle) musculus gluteus minimus mięsień pośladkowy mały gluteus maximus (muscle) musculus gluteus maximus mięsień pośladkowy wielki musculus gluteus maximusgracilis muscle musculus gracilis mięsień smukły helices minor (muscle) musculus helicis minor mięsień mniejszy obrąbka Houston muscle compressor venae dorsalis penis mięsień zaciskający żyłę grzbietową prącia, m. Houstona hyoglossus (muscle) musculus hyoglossus mięsień gnykowo-językowy iliacus minor (muscle) musculus iliacus minor mięsień biodrowy mniejszy iliacus muscle musculus iliacus mięsień biodrowy iliococcygeus (muscle) musculus iliococcygeus mięsień biodrowo-guziczny iliocostalis cervicis (muscle) musculus iliocostalis cervicis/colli mięsień biodrowo-żebrowy szyi iliocostalis lumborum (muscle) musculus sacrolumbalis mięsień krzyżowo-lędźwiowy iliocostis (muscle) musculus iliocostalis mięsień biodrowo-żebrowy iliopsoas (muscle) musculus iliopsoas mięsień biodrowo-lędźwiowy inferior constrictor (muscle) of pharynx musculus constrictor pharyngis inferior mięsień zwieracz dolny gardła inferior gemellus (muscle) musculus gemellus inferior mięsień bliźniaczy dolny inferior longitudinal muscle of tongue musculus longitudinalis inferior linguae mięsień podłużny dolny języka inferior oblique (muscle) musculus obliquus inferior (bulbi) mięsień skośny dolny (gałki ocznej) inferior rectus (muscle) musculus rectus inferior mięsień prosty dolny inferior tarsal muscle musculus tarsalis inferior mięsień tarczkowy dolny infrahyoid muscles musculi infrahyoidei mięśnie podgnykowe infraspinatus (muscle) musculus infraspinatus mięsień podgrzebieniowy innermost intercostal (muscle) musculus intercostalis intimus mięsień międzyżebrowy najgłębszy internal intercostal (muscle) musculus intercostalis internus mięsień międzyżebrowy wewnętrzny internal oblique (muscle) musculus obliquus internus abdominis mięsień skośny wewnętrzny brzucha interosseous muscles musculi interossei mięśnie międzykostne interspinales (muscles) musculi interspinales mięśnie międzykolcowe interspinales cervicis (muscles) musculus interspinalis cervicis/colli mięsień międzykolcowy szyi interspinalis lumborum (muscles) musculus interspinalis lumborum mięsień międzykolcowy lędźwi interspinalis thoracis (muscles) musculus interspinalis thoracis mięsień międzykolcowy klatki piersiowej intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii mięśnie międzypoprzeczne ischiocavernosus (muscle) musculus ischiocavernosus mięsień kulszowo-jamisty lateral cricoarytenoid (muscle) musculus cricoarytenoideus lateralis mięsień pierśnienno-nalewkowy boczny

16 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 101 lateral lumbar intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii laterales lumborum mięśnie międzypoprzeczne boczne lędźwi lateral pterygoid muscle musculus pterygoideus lateralis mięsień skrzydłowy boczny lateral rectus (muscle) musculus rectus lateralis mięsień prosty boczny latissimus dorsi (muscle) musculus latissimus dorsi mięsień najszerszy grzbietu levator anguli oris (muscle) musculus levator anguli oris mięsień dźwigacz kąta ust levator ani (muscle ) musculus levator ani mięsień dźwigacz odbytu levator labii superioris (muscle) musculus levator labii superioris mięsień dźwigacz wargi górnej levator labii superioris alaeque nasi (muscle) musculus levator labii superioris alaeque nasi mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa levator palpebrae superioris (muscle) musculus levator palpebrae superioris mięsień dźwigacz powieki górnej levator scapulae (muscle) musculus levator scapulae mięsień dźwigacz łopatki levator veli palatine (muscle) musculus levator veli palatini mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego levatores costarum (muscles) musculi levatores costarum mięśnie dźwigacze żeber longissimus capitis (muscle) musculus longissimus capitis mięsień najdłuższy głowy longissimus cervicis (muscle) musculus longissimus cervicis mięsień najdłuższy szyi longissimus muscle musculus longissimus mięsień najdłuższy longissimus thoracis (muscle) musculus longissimus thoracis mięsień najdłuższy klatki piersiowej longus capitis (muscle) musculus longus capitis mięsień długi głowy longus colli (muscle) musculus longus colli mięsień długi szyi lumbricals (lumbrical muscles) of foot musculi lumbricales pedis mięśnie glistowate stopy lumbricals (lumbrical muscles) of hand musculi lumbricales manus mięśnie glistowate ręki masseter (muscle) musculus masseter mięsień żwacz medial lumbar intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii mediales lumborum mięśnie międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi medial pterygoid (muscle) musculus pterygoideus medialis mięsień skrzydłowy przyśrodkowy medial rectus (muscle) musculus rectus medialis (bulbi) mięsień prosty przyśrodkowy (gałki ocznej) mentalis (muscle) musculus mentalis mięsień bródkowy middle constrictor (muscle) of pharynx musculus constrictor pharyngis medius mięsień zwieracz środkowy gardła multifidus (muscle) musculus multifidus mięsień wielodzielny multipennate muscle musculus multipennatus mięsień wielopierzasty muscle of terminal notch musculus incisurae helicis mięsień wcięcia obrąbka muscle of uvula musculus uvulae mięsień języczka muscles of abdomen musculi abdominis mięśnie brzucha muscles of auditory ossicles musculi ossiculorum auditorium mięśnie kosteczek słuchowych muscles of back proper musculi dorsi proprii mięśnie właściwe grzbietu muscles of back musculi dorsi mięśnie grzbietu muscles of head musculi capitis mięśnie głowy muscles of larynx musculi laryngis mięśnie krtani muscles of neck musculi colli mięśnie szyi muscles of soft palate and fauces musculi palati mollis et faucium mięśnie podniebienia miękkiego i gardzieli muscles of thorax musculi thoracis mięśnie klatki piersiowej muscles of tongue musculi linguae mięśnie języka muscles of urogenital triangle musculi regionis urogenitalis mięśnie okolicy moczowo-płciowej mylohyoid (muscle) musculus mylohyoideus mięsień żuchwowo-gnykowy nasalis (muscle) musculus nasalis mięsień nosowy oblique arytenoid muscle musculus arytenoideus obliquus mięsień nalewkowy skośny oblique capitis inferior (muscle) musculus obliquus capitis inferior mięsień skośny głowy dolny oblique capitis superior (muscle) musculus obliquus capitis superior mięsień skośny głowy górny oblique muscle of auricle musculus obliquus auriculae mięsień skośny małżowiny usznej obturator externus (muscle) musculus obturator externus mięsień zasłaniacz zewnętrzny obturator internus (muscle) musculus obturator internus mięsień zasłaniacz wewnętrzny occipitofrontalis (muscle) musculus occipitofrontalis mięsień potyliczno-czołowy omohyoid (muscle) musculus omohyoideus mięsień łopatkowo-gnykowy opponens digiti minimi (muscle) musculus opponens digiti minimi mięsień przeciwstawiacz palca małego opponens pollicis (muscle) musculus opponens pollicis mięsień przeciwstawiacz kciuka orbicular muscle musculus orbicularis mięsień okrężny

17 Aneksy 102 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) orbicularis oculi (muscle) musculus orbicularis oculi mięsień okrężny oka orbicularis oris (muscle) musculus orbicularis oris mięsień okrężny ust orbitalis (muscle) musculus orbitalis mięsień oczodołowy palatoglossus (muscle) musculus palatoglossus mięsień podniebienno-językowy palatopharyngeus (muscle) musculus palatopharyngeus mięsień podniebienno-gardłowy palmar interossei (interosseous muscles) musculus interosseus palmaris mięsień międzykostny dłoniowy palmaris longus (muscle) musculus palmaris longus mięsień dłoniowy długi papillary muscle musculus papillaris cordis mięsień brodawkowaty serca pectinate muscles musculi pectinati atrii mięśnie grzebieniaste przedsionka pectineus (muscle) musculus pectineus mięsień grzebieniowy pectoralis major (muscle) musculus pectoralis major mięsień piersiowy większy pectoralis minor (muscle) musculus pectoralis minor mięsień piersiowy mniejszy pennate muscle musculus bipennatus mięsień dwupierzasty perineal muscles musculi perinei mięśnie krocza peroneus brevis (muscle) musculus peroneus brevis mięsień strzałkowy krótki peroneus longus (muscle) musculus peroneus longus mięsień strzałkowy długi peroneus tertius (muscle) musculus peroneus tertius mięsień strzałkowy trzeci piriformis (muscle) musculus piriformis mięsień gruszkowaty plantar interossei (interosseous muscles) musculus interosseus plantaris mięsień międzykostny podeszwowy plantaris (muscle) musculus plantaris mięsień podeszwowy platysma (muscle) musculus platysma mięsień szeroki szyi pleuroesophageus (muscle) musculus pleuroesophageus mięsień opłucnowo-przełykowy popliteus (muscle) musculus popliteus mięsień podkolanowy posterior cervical intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii posteriores (laterales et mediales) cervicis mięśnie międzypoprzeczne tylne (boczne i przyśrodkowe) szyi posterior cricoarytenoid (muscle) musculus cricoarytenoideus posterior mięsień pierścienno-nalewkowy tylny procerus (muscle) musculus procerus mięsień podłużny pronator quadratus (muscle) musculus pronator quadratus mięsień nawrotny czworoboczny pronator teres (muscle) musculus pronator teres mięsień nawrotny obły psoas major (muscle) musculus psoas major mięsień lędźwiowy większy psoas minor (muscle) musculus psoas minor mięsień lędźwiowy mniejszy pubococcygeus (muscle) musculus pubococcygeus mięsień łonowo-guziczny puboprostaticus (muscle) musculus puboprostaticus mięsień łonowo-sterczowy puborectalis (muscle) musculus puborectalis mięsień łonowo-odbytniczy pubovaginalis (muscle) musculus pubovaginalis mięsień łonowo-pochwowy pubovesicalis (muscle) musculus pubovesicalis mięsień łonowo-pęcherzowy pyramidal muscle of auricle musculus pyramidalis auriculae mięsień piramidowy małżowiny quadrate muscle of upper lip musculus quadratus labii superioris mięsień czworoboczny wargi górnej quadrate muscle musculus quadratus mięsień czworoboczny quadratus femoris (muscle) musculus quadratus femoris mięsień czworoboczny uda quadratus lumborum (muscle) musculus quadratus lumborum mięsień czworoboczny lędźwi quadratus plantae (muscle) musculus quadratus plantae mięsień czworoboczny podeszwy rectococcygeus (muscle) musculus rectococcygeus mięsień odbytniczo-guziczny rectouterinus (muscle) musculus rectouterinus mięsień odbytniczo-maciczny rectovesicalis (muscle) musculus rectovesicalis mięsień odbytniczo-pęcherzoy rectus abdominis (muscle) musculus rectus abdominis mięsień prosty brzucha rectus capitis anterior (muscle) musculus rectus capitis anterior mięsień prosty głowy przedni rectus capitis lateralis (muscle) musculus rectus capitis lateralis mięsień prosty głowy boczny rectus capitis posterior major (muscle) musculus rectus capitis posterior major mięsień prosty głowy tylny większy rectus capitis posterior minor (muscle) musculus rectus capitis posterior minor mięsień prosty głowy tylny mniejszy rectus femoris (muscle) musculus rectus femoris mięsień prosty uda rhomboid major (muscle) musculus rhomboideus major mięsień równoległoboczny większy rhomboid minor (muscle) musculus rhomboideus minor mięsień równoległoboczny mniejszy risorius (muscle) musculus risorius mięsień śmiechowy rotatores (muscles) musculi rotatores mięśnie skręcające

18 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 103 rotatores cervicis (muscles) musculi rotatores cervicis/colli mięśnie skręcające szyi rotatores lumborum (muscles) musculi rotatores lumborum mięśnie skręcające lędźwi rotatores thoracis (muscles) musculi rotatores thoracis mięśnie skręcające klatki piersiowej salpingopharyngeus (muscle) musculus salpingopharyngeus mięsień trąbkowo-gardłowy sartorius (muscle) musculus sartorius mięsień krawiecki scalenus anterior (muscle) musculus scalenus anterior mięsień pochyły przedni scalenus medius (muscle) musculus scalenus medius mięsień pochyły środkowy scalenus minimus (muscle) musculus scalenus minimus mięsień pochyły najmniejszy scalenus posterior (muscle) musculus scalenus posterior mięsień pochyły tylny second tibial muscle musculus tibialis secundus mięsień piszczelowy drugi semimembranous (muscle) musculus semimembranosus mięsień półbłoniasty semipennate muscle musculus semipennatus mięsień półpierzasty semispinalis (muscle) musculus semispinalis mięsień półkolcowy semispinalis capitis (muscle) musculus semispinalis capitis mięsień półkolcowy głowy semispinalis cervicis (muscle) musculus semispinalis cervicis mięsień półkolcowy szyi semispinalis thoracis (muscle) musculus semispinalis thoracis mięsień półkolcowy klatki piersiowej semitendinosus (muscle) musculus semitendinosus mięsień półścięgnisty serratus anterior (muscle) musculus serratus anterior mięsień zębaty przedni serratus posterior inferior (muscle) musculus serratus posterior inferior mięsień zębaty tylny dolny serratus posterior superior (muscle) musculus serratus posterior superior mięsień zębaty tylny górny skeletal muscle musculus skeleti mięśnie szkieletowe soleus (muscle) musculus soleus mięsień płaszczkowaty spinalis (muscle) musculus spinalis mięsień kolcowy spinalis capitis (muscle) musculus spinalis capitis mięsień kolcowy głowy spinalis cervicis (muscle) musculus spinalis cervicis mięsień kolcowy szyi spinalis thoracis musculus spinalis thoracis mięsień kolcowy klatki piersiowej splenius capitis (muscle) musculus splenius capitis mięsień płatowaty głowy splenius cervicis (muscle) musculus splenius cervicis mięsień płatowaty szyi stapedius (muscle) musculus stapedius mięsień strzemiączkowy sternalis (muscle) musculus sternalis mięsień mostkowy sternochondroscapular muscle musculus sternochondroscapularis mięsień mostkowo-chrzęstno-łopatkowy sternoclavicular muscle musculus sternoclavicularis mięsień mostkowo-obojczykowy sternocleidomastoid (muscle) musculus sternocleidomastoideus mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy sternohyoid (muscle) musculus sternohyoideus mięsień mostkowo-gnykowy sternothyroid (muscle) musculus sternothyroideus mięsień mostkowo-tarczowy styloauricular (muscle) musculus styloauricularis mięsień rylcowo-uszny styloglossus (muscle) musculus styloglossus mięsień rylcowo-językowy stylohyoid (muscle) musculus stylohyoideus mięsień rylcowo-gnykowy stylopharyngeus (muscle) musculus stylopharyngeus mięsień rylcowo-gardłowy subclavius (muscle) musculus subclavius mięsień podobojczykowy subcostal muscle musculus subcostalis mięsień podżebrowy suboccipital muscles musculi suboccipitales mięśnie podpotyliczne subscapularis (muscle) musculus subscapularis mięsień podłopatkowy superficial transverse perineal muscle musculus transversus perinei superficialis mięsień poprzeczny powierzchowny krocza superior gemellus (muscle) musculus gemellus superior mięsień bliźniaczy górny superior longitudinal muscle of tongue musculus longitudinalis superior linguae mięsień podłużny górny języka superior oblique (muscle) musculus obliquus superior (bulbi) mięsień skośny górny (oka) superior pharyngeal constrictor (muscle) musculus constrictor pharyngis superior mięsień zwieracz górny gardła superior rectus (muscle) musculus rectus superior (bulbi) mięsień prosty górny (oka) superior tarsal muscle musculus tarsalis superior mięsień tarczkowy górny supinator (muscle) musculus supinator mięsień odwracacz supraclavicular muscle musculus supraclavicularis mięsień nadobojczykowy suprahyoid muscles musculi suprahyoidei mięśnie nadgnykowe supraspinalis (muscle) musculus supraspinalis mięsień nadkolcowy supraspinatus (muscle) musculus supraspinatus mięsień nadgrzebieniowy

19 Aneksy 104 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) suspensory muscle of duodenum musculus suspensorius duodeni mięsień wieszadłowy dwunastnicy temporalis (muscle) musculus temporalis mięsień skroniowy temporoparietalis (muscle) musculus temporoparietalis mięsień skroniowo-ciemieniowy tensor fasciae latae (muscle) musculus tensor fasciae latae mięsień napinacz powięzi szerokiej tensor tympani (muscle) musculus tensor tympani mięsień napinacz błony bębenkowej tensor veli palati (muscle) musculus tensor veli palatini mięsień napinacz podniebienia miękkiego teres major (muscle) musculus teres major mięsień obły większy teres minor (muscle) musculus teres minor mięsień obły mniejszy thoracic intertransversarii (muscles) musculi intertransversarii thoracis mięśnie międzypoprzeczne klatki piersiowj thyroarytenoid (muscle) musculus thyroarytenoideus (externus) mięsień tarczowo-nalewkowy (zewnętrzny) thyrohyoid muscle musculus thyrohyoideus mięsień tarczowo-gnykowy tibialis anterior (muscle) musculus tibialis anterior mięsień piszczelowy przedni tibialis posterior (muscle) musculus tibialis posterior mięsień piszczelowy tylny trachealis (muscle) musculus trachealis mięsień tchawiczy tracheoclavicular muscle musculus tracheoclavicularis mięsień tchawiczo-obojczykowy tragicus (muscle) musculus tragicus mięsień skrawka transverse arytenoid (muscle) musculus arytenoideus transversus mięsień nalewkowy poprzeczny transverse muscle of auricle musculus transversus auriculae mięsień poprzeczny małżowiny usznej transverse muscle of tongue musculus transversus linguae mięsień poprzeczny języka transversospinales (muscles) musculi transversospinales mięśnie poprzeczno-kolcowe transversus abdominis (muscle) musculus transversus abdominis mięsień poprzeczny brzucha transversus menti (muscle) musculus transversus menti mięsień poprzeczny bródki transversus nuchae (muscle) musculus transversus nuchae mięsień poprzeczny karku transversus thoracis (muscle) musculus transversus thoracis mięsień poprzeczny klatki piersiowej trapezius (muscle) musculus trapezius mięsień czworoboczny triangular muscle musculus triangularis mięsień trójkątny triceps brachii (muscle) musculus triceps brachii mięsień trójgłowy ramienia triceps coxae (muscle) musculus triceps coxae mięsień trójgłowy biodra triceps surae (muscle) musculus triceps surae mięsień trójgłowy łydki trigonal muscles (superficial and deep) musculi trigoni vesicae (superficialis et profundus) mięśnie trójkąta pęcherzowego (powierzchowny i głęboki) vastus intermedius (muscle) musculus vastus intermedius mięsień obszerny pośredni vastus lateralis (muscle) musculus vastus lateralis nięsień obszerny boczny vastus medialis (muscle) musculus vastus medialis mięsień obszerny przyśrodkowy ventral sacrococcygeus (muscle) musculus sacrococcygeus ventralis mięsień krzyżowo-guziczny brzuszny vertical muscle of tongue musculus verticalis linguae mięsień pionowy języka vocalis (muscle) musculus vocalis mięsień głosowy zygomaticus major (muscle) musculus zygomaticus major mięsień jarzmowy większy zygomaticus minor (muscle) musculus zygomaticus minor mięsień jarzmowy mniejszy Nerves Nerwy abducent nerve [CN VI] nervus abducens [CN VI] nerw odwodzący (NC VI) accessory nerve [CN XI] nervus accessorius [CN XI] nerw dodatkowy (NC XI) accessory phrenic nerves nervi phrenici accessorii nerwy przeponowe dodatkowe anococcygeal nerve nervus anococcygeus nerw odbytniczo-guziczny anterior ampullary nerve nervus ampullaris anterior nerw bańkowy przedni anterior auricular nerves nervi auriculares anteriores nerwy uszne przednie anterior ethmoidal nerve nervus ethmoidalis anterior nerw sitowy przedni anterior interosseous antebrachial nerve nervus interosseous antebrachii anterior nerw międzykostny przedni przedramienia anterior labial nerves nervi labiales anteriores nerwy wargowe przednie anterior scrotal nerves nervi scrotales anteriores nerwy mosznowe przednie articular nerve nervus articularis nerw stawowy auricular nerve of vagus nerve ramus auricularis nervi vagi gałąź uszna nerwu błędnego auriculotemporal nerve nervus auriculotemporalis nerw uszno-skroniowy

20 SŁOWNIK ANATOMICZNY (ANGIELSKO-ŁACIŃSKO-POLSKI) Aneksy 105 autonomic nerve nervus autonomicus nerw autonomiczny axillary nerve nervus axillaris nerw pachowy buccal nerve nervus buccalis nerw policzkowy caroticotympanic nerves nervi caroticotympanici nerwy szyjno-bębenkowe cavernous nerves of clitoris nervi cavernosi clitoridis nerwy jamiste łechtaczki cavernous nerves of penis nervi cavernosi penis nerwy jamiste prącia cervical nerves [C1 C8] nervi cervicales [C1 C8] nerwy szyjne (C1 C8) coccygeal nerve nervus coccygeus nerw guziczny cochlear nerve nervus cochlearis nerw ślimakowy common fibular nerve nervus fibularis communis nerw strzałkowy wspólny common palmar digital nerves nervi digitales palmares communes nerwy dłoniowe wspólne palców common plantar digital nerves nervi digitales plantares communes nerwy podeszwowe wspólne palców cranial nerves nervi craniales nerwy czaszkowe crural interosseous nerve nervus interosseus cruris nerw międzykostny goleni cutaneous nerve nervus cutaneus nerw skórny deep fibular nerve nervus fibularis profundus nerw strzałkowy głęboki deep temporal nerves nervi temporales profundi nerwy skroniowe głębokie dorsal digital nerves of foot nervi digitales dorsales pedis nerwy grzbietowe palców stopy dorsal digital nerves of hand nervi digitales dorsales manus nerwy grzbietowe palców ręki dorsal nerve of clitoris nervus dorsalis clitoridis nerw grzbietowy łechtaczki dorsal nerve of penis nervus dorsalis penis nerw grzbietowy prącia dorsal scapular nerve nervus dorsalis scapulae nerw grzbietowy łopatki external carotid nerves nervi carotici externi nerwy szyjno-tętnicze zewnętrzne facial nerve [CN VII] nervus facialis [CN VII] nerw twarzowy (NC VII) femoral nerve nervus femoralis nerw udowy fourth lumbar nerve [L4] nervus lumbalis quartus [L4] 4. nerw lędźwiowy frontal nerve nervus frontalis nerw czołowy genitofemoral nerve nervus genitofemoralis nerw płciowo-udowy glossopharyngeal nerve [CN IX] nervus glossopharyngeus [CN IX] nerw językowo-gardłowy (NC IX) great auricular nerve nervus auricularis magnus nerw uszny wielki greater occipital nerve nervus occipitalis major nerw potyliczny większy greater palatine nerve nervus palatinus major nerw podniebienny większy greater petrosal nerve nervus petrosus major nerw skalisty większy greater splanchnic nerve nervus splanchnicus major nerw trzewny większy hypogastric nerve nervus hypogastricus nerw podbrzuszny hypoglossal nerve [CN XII] nervus hypoglossus [CN XII] nerw podjęzykowy (NC XII) iliohypogastric nerve nervus iliohypogastricus nerw biodrowo-podbrzuszny ilioinguinal nerve nervus ilioinguinalis nerw biodrowo-pachwinowy inferior alveolar nerve nervus alveolaris inferior nerw zębodołowy dolny inferior ampullary nerve nervus ampullaris inferior nerw bańkowy dolny inferior anal nerves nervi rectales inferiores nerwy odbytowe (odbytnicze) dolne inferior cervical cardiac nerve nervus cardiacus cervicalis inferior nerw sercowy szyjny dolny inferior cluneal nerves nervi clunium inferiores nerwy dolne pośladków inferior gluteal nerve nervus gluteus inferior nerw pośladkowy dolny inferior laryngeal nerve nervus laryngeus inferior nerw krtaniowy dolny inferior lateral cutaneous nerve of arm nervus cutaneus brachii lateralis inferior nerw skórny ramienia boczny dolny infraorbital nerve nervus infraorbitalis nerw podoczodołowy infratrochlear nerve nervus infratrochlearis nerw podbloczkowy intercostal nerves nervi intercostales nerwy międzyżebrowe intercostobrachial nerves nervi intercostobrachiales nerwy międzyżebrowo-ramienne intermediate dorsal cutaneous nerve nervus cutaneus dorsalis intermedius nerw skórny grzbietowy pośredni intermediate nerve nervus intermedius nerw pośredni jugular nerve nervus jugularis nerw szyjny lacrimal nerve nervus lacrimalis nerw łzowy lateral ampullary nerve nervus ampullaris lateralis nerw bańkowy boczny

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski )

KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) KINEZJOLOGIA ( prof. dr hab. Jacek Lewandowski ) AKINEZJA brak lub upośledzenie wykonywania ruchów, które bardzo często określa się mianem niedowładu. Wywołane jest uszkodzeniem obwodowego narządu ruchu,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII

ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII ZAKRES WYMAGAŃ Z ANATOMII PRAWIDŁOWEJ CZŁOWIEKA DLA STUDENTÓW I ROKU ODDZIAŁU STOMATOLOGII Znajomość mian anatomicznych w języku polskim i angielskim. Osie i płaszczyzny ciała człowieka. Narządy bierne

Bardziej szczegółowo

Badanie przedmiotowe

Badanie przedmiotowe Prof. UM dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Badanie przedmiotowe Badanie przedmiotowe dziecka

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE BADANIE NEUROLOGICZNE WYWIAD : -w przypadku gdy pacjent sam nie jest w stanie podać wszystkich szczegółów należy zebrać wywiad od innych np. rodziny, świadków główna skarga chorego : początek choroby :

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY

www.pandm.org Testy napięciowe nerwów : -sprawdzamy czy uzyskana reakcja jest podobna do objawów opisywanych przez pacjenta NERW POŚRODKOWY NEUROMOBILIZACJA Metoda Butlera Cechy : - bada oraz likwiduje zaburzenia przesuwalności tk.nerwowej w stosunku do innych tkanek - jest to metoda leczenia zaburzeń poślizgowych struktur uk.nerwowego - stosowanie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Przypadki obrażeń rąbanych głowy bez skutku śmiertelnego Cases of non-fatal chop wounds to the head

Przypadki obrażeń rąbanych głowy bez skutku śmiertelnego Cases of non-fatal chop wounds to the head ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2013, LXIII, 283-287 PRACE KAZUISTYCZNE / CASE REPORTS Magdalena Cychowska, Elżbieta Bloch-Bogusławska Przypadki obrażeń rąbanych głowy bez skutku śmiertelnego Cases of non-fatal

Bardziej szczegółowo

BADANIE NEUROLOGICZNE

BADANIE NEUROLOGICZNE Anna Cisowska-Maciejewska Andrzej Głąbiński BADANIE NEUROLOGICZNE Wywiad (Badanie podmiotowe). Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia trafnego rozpoznania. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Pod skrzydłami lwa. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NR 01/2011 Spis treści: Artykuł

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu

Rzadki przypadek tętniaka rzekomego tętnicy trzustkowo- -dwunastniczej dolnej leczonego śródnaczyniowo implantacją stentgraftu Ann. Acad. Med. Gedan., 2010, 40, 137 143 Krzysztof Grabowski 1, Waldemar Dorniak 1, Piotr Rumianowski 1, Ryszard Zając 1, Irina Borisovich 1, Anastazja Skuras 1, Marek Grzybiak 2 Rzadki przypadek tętniaka

Bardziej szczegółowo

Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu

Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu Ann. Acad. Med. Gedan., 2007, 37, 81 88 Adam Lorczyński¹, Filip Dąbrowski², Michał Bieniecki² Ocena wyników leczenia pourazowych uszkodzeń stawu promieniowo-łokciowego dalszego Evaluation of Treatment

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM

WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM WZÓR PROFILAKTYCZNEGO BADANIA PACJENTA W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM Przedstawiamy badanie w kierunku raka jamy ustnej zamieszczone na stronach Państwowego Instytutu Dentystycznego i Twarzowo-Czaszkowego

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczna Szkoła KOD: C-BSNNW-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report

Przypadek choroby Takayasu u 25-letniego mężczyzny. Takayasu arteritis in 25-years-old man case report 256 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2012, 1, 256 261 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży zagranicznych indeks UT/12/12/15 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych podróży Kontynenty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ubezpieczenia AA/NNW/OWU/3.00 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Bardziej szczegółowo

Samobójczy postrzał w głowę poprzez otwarte usta z pozaczaszkowym przebiegiem kanału postrzałowego

Samobójczy postrzał w głowę poprzez otwarte usta z pozaczaszkowym przebiegiem kanału postrzałowego ARCH. MED. SĄD. KRYMINOL., 2010, LX, 127-131 PRACE KAZUISTYCZNE Kurt Trübner 1, Volker Schmidt 2, Ursel Sannemüller 3, Krzysztof Maksymowicz 4 Samobójczy postrzał w głowę poprzez otwarte usta z pozaczaszkowym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty ubezpieczenie podróży indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I

Ogólne warunki. ubezpieczenia. ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I ubezpieczenia indeks UT/09/10/01 Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróży Kontynenty stosuje się do umów generalnych

Bardziej szczegółowo

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa? Nasze forum kardiolodzy i kardiochirurdzy razem/cardiac surgery and cardiology Czy nadszedł już czas na rewaskularyzację hybrydową w wielonaczyniowej chorobie wieńcowej z udziałem kardiochirurga i kardiologa?

Bardziej szczegółowo

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek

Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek Przypadek pierwotnej nadczynnoœci przytarczyc rozpoznanej u chorej z przewlek³¹ chorob¹ nerek PRACE KAZUISTYCZNE Alicja E. GRZEGORZEWSKA Dominik PAJZDERSKI U chorej w 43 r.. rozpoznano dnê moczanow¹, kamicê

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA

Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Klasowy Wybór AXA grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo-wychowawczych indeks NNWS/08/05/15 Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo