POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR DLA STUDENTÓW KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2009/2010

2 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 2 Wydawca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 tel.: (48-58) fax: (48-58) Opracowanie redakcyjne: dr hab. inż. Dariusz Świsulski, mgr Mirosława Kamonciak

3 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Kierunek Elektrotechnika Sylwetka absolwenta Organizacja studiów PROGRAM STUDIÓW Plan studiów kierunku Elektrotechnika Treści programowe przedmiotów semestru I Treści programowe przedmiotów semestru II Treści programowe przedmiotów semestru III Treści programowe przedmiotów semestru IV Treści programowe przedmiotów semestru V Treści programowe przedmiotów semestru VI Treści programowe przedmiotów semestru VII Praktyka zawodowa REGULAMIN STUDIÓW ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I STOPNIA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ORGANIZACJE STUDENCKIE Wydziałowa Rada Studentów Elektrotechniki i Automatyki Wydziałowa Komisja Stypendialna Naukowe Koło Studentów Automatyki Naukowe Koło Studentów Elektryków Studenckie Koło Inżynierii Pomiarowej Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich PG... 74

4 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Kierunek Elektrotechnika Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA PG) prowadzone są studia na trzech kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Energetyka. Ostatni z wymienionych jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym. Zgodnie z Procesem Bolońskim, przyjęto trzystopniowy system studiów: studia pierwszego stopnia zakończone tytułem inżyniera, studia drugiego stopnia zakończone tytułem magistra oraz studia doktoranckie. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku) oraz w systemie niestacjonarnym (zajęcia w trakcie zjazdów w piątki, soboty i niedziele). Studia na kierunku Elektrotechnika na WEiA PG prowadzone są jako: studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie), studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie (ostatni rocznik zakończy te studia w 2011 roku), stacjonarne studia doktoranckie, oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia i niestacjonarne studia drugiego stopnia. Informator ten dotyczy tylko studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika. Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym Sylwetka absolwenta Zgodnie ze Standardami kształcenia dla kierunku Elektrotechnika dla studiów pierwszego stopnia Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kwalifikacje absolwentów kierunku Elektrotechnika na WEiA PG odpowiadają wymaganiom sformułowanym w Standardach. Absolwenci tego kierunku pracują głównie w: biurach badawczych i projektowych przy projektowaniu i oprogramowywaniu urządzeń i układów energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, osprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt oświetleniowy, koncernach energetycznych i firmach

5 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 5 dystrybucyjnych, firmach budowy obiektów elektroenergetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, przy projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu układów zasilania i sterowania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, firmach zajmujących się automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i/lub informatyką przemysłową Organizacja studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne na kierunku Elektrotechnika trwają 7 semestrów, obejmując łącznie 1510 godzin zajęć prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych i seminariów. Wszystkie przedmioty podzielone są na cztery grupy: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe. Do przedmiotów kształcenia ogólnego należą przedmioty humanistyczne, Technologie informacyjne, Rachunek ekonomiczny w elektrotechnice, Język obcy (zajęcia przez cztery semestry). W ramach przedmiotów podstawowych prowadzone są zajęcia z: Matematyki, Fizyki, Informatyki, Inżynierii materiałowej, Geometrii i grafiki inżynierskiej oraz Metod numerycznych. Do przedmiotów kierunkowych należą m.in.: Obwody elektryczne, Mechanika, Elektrodynamika, Metrologia, Maszyny elektryczne, Elektronika, Energoelektronika, Technologie wytwarzania energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Systemy elektroenergetyczne, Technika wysokich napięć, Urządzenia elektryczne, Inżynieria elektryczna w transporcie, Techniki mikroprocesorowe, Podstawy automatyki, Napęd elektryczny, Sygnały i systemy dynamiczne, Sterowniki programowalne, Instalacje elektryczne i technika oświetleniowa, Przemysłowe sieci informatyczne, Budynek inteligentny, Inżynieria systemów alarmowych. Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika są prowadzone bez podziału na specjalności. W trakcie studiowania na tym kierunku studenci zdobywają szeroką wiedzę między innymi z zakresu: instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu oświetleniowego, urządzeń i aparatów elektrycznych, techniki wysokich napięć, elektrowni i stacji elektroenergetycznych, sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej, energetyki niekonwencjonalnej, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania układami napędowymi o zasilaniu przekształtnikowym, pojazdów elektrycznych, elektrotechniki w transporcie, projektowania urządzeń energoelektronicznych i układów elektromechanicznych, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych i przemysłowych sieci informatycznych, programowania obiektowego i technik komputerowo wspomaganego projektowania. Pomimo braku podziału na specjalności ukierunkowanie zainteresowań każdego studenta jest możliwe m in. poprzez odpowiedni dobór przedmiotów obieralnych, wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz odpowiedni wybór tematu pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego). Przedmioty obieralne w wymiarze 220 godzin są realizowane w semestrach piątym, szóstym i siódmym. Po semestrze szóstym studenci odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową. W trakcie semestru siódmego studenci wykonują pracę dyplomową (projekt dyplomowy), a na zakończenie studiów zdają egzamin dyplomowy. Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł inżyniera i może rozpocząć studia drugiego stopnia.

6 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 6 2. PROGRAM STUDIÓW 2.1. Plan studiów kierunku Elektrotechnika

7 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe semestru I Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS dr inż. M. Michna Technologie informacyjne 2 2 dr C. Mrozicki Propedeutyka matematyki dr C. Mrozicki Matematyka 2 E 2 6 dr K. Trzebiatowski Fizyka 3 E 2 6 dr inż. M. Palacz Geometria i grafika inżynierska dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 prof. dr hab. inż. M. Krawczuk Mechanika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod: Semestr: I Godziny: 2W Punkty: 2 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr inż Michał Michna zaliczenia: Zaliczenie Technologie informacyjne jako część dziedziny techniki i wiedzy. Środki techniczne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) oraz zakres ich stosowania w technologiach informacyjnych. Istota programowania strukturalnego i obiektowego w informatyce, telekomunikacji i nauce o informacji. Zasady przetwarzania informacji w ujęciu strukturalnym i obiektowym. Techniki informacyjne w multimediach. Informacje ogólne na temat komputerowego modelowania 3D obiektów wirtualnych. Sposoby przekazywania informacji w trójwymiarowej grafice komputerowej. Omówienie zagadnień komputerowej animacji i wirtualnych narzędzi stosowanych przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Sposoby przetwarzania i przekazywania informacji przy wykorzystaniu animacji komputerowej. Bazy danych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Obiekty baz danych. Zasady zarządzania bazą danych. Struktura bazy danych. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Podstawy transmisji, protokoły, warstwowy model OSI (open systems interconnections). Technologie sieci lokalnych. Infrastruktura, okablowanie i podstawowy osprzęt sieciowy. Internet. Pojęcie domeny, nazwy sieciowe (adresy URL, technika DNS ), protokół TCP/IP adresacja. Bezpieczeństwo w sieci i mechanizmy zabezpieczające.

8 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 8 Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Wilk A., Michna M., Trybull A.: Wprowadzenie do IT - wykłady. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Poznanie ogólnych zasad i możliwości zastosowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w informatyce i nauce o informacji. przedmiotu: PROPEDEUTYKA MATEMATYKI Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 5 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Zaliczenie Zbiór liczb rzeczywistych. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej i jej własności. Funkcje jednej zmiennej, podstawowe własności, funkcje złożone i odwrotne. Przegląd funkcji elementarnych: liniowe, kwadratowe, potęgowe, wielomiany, wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne, hiperboliczne. Równania i nierówności różnych typów, układy równań i nierówności. Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Ciągi liczbowe granica ciągu, arytmetyka granic. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Liczba e. Liczby zespolone postać algebraiczna, trygonometryczna, wykładnicza, działania, potęgowanie (wzór Moivre'a), pierwiastkowanie liczb zespolonych. Elementy geometrii analitycznej linia prosta na płaszczyźnie, okrąg, elipsa, parabola, hiperbola. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Pr. zb.: Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej. Gdańsk: Wyd. PG, Leksiński W., Macukow B., Żakowski W.: Matematyka w zadaniach cz. I i II. Warszawa, WNT przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 6 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Granica i ciągłość funkcji. Własności funkcji ciągłych. Pochodna funkcji. Pochodne funkcji elementarnych. Zastosowania pochodnych twierdzenie Taylora, reguła de l'hospitala, monotoniczność, ekstrema, wypukłość, asymptoty, badanie przebiegu zmienności funkcji. Całka nieoznaczona podstawowe wzory, całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna twierdzenie Newtona Leibniza, całki niewłaściwe, zastosowania geometryczne. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany.

9 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 9 Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Wrocław: GiS, Jurewicz T, Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Wrocław: GiS, Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I. Warszawa: PWN, Lassak M.: Matematyka dla studiów technicznych. Warszawa: Supremum, Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W.: Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. Warszawa: WNT, przedmiotu: FIZYKA Kod: Semestr: I Godziny: 3W 2Ć Punkty: 6 Fizyki Ciała Stałego Dr Konrad Trzebiatowski zaliczenia: Egzamin Elementy matematyki w fizyce. Rachunek wektorowy i różniczkowy. Układ jednostek SI. Ruch i energia. Równania ruchu punktu materialnego. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Zasady dynamiki. Praca. Moc. Energia. Dynamika ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej. Ruch drgający. Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy i akustyka. Rozchodzenie się fal w różnych ośrodkach. Własności mechaniczne ciał. Ultradźwięki. Ciepło. Elementy fizyki molekularnej. Pojęcie temperatury i pomiar temperatury. Przemiany gazowe. Gaz doskonały i rzeczywisty. Stan krytyczny. Przemiany fazowe. Zasady termodynamiki. Pole elektryczne i magnetyczne. Własności elektryczne i magnetyczne ciał. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym. Wektor natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Ferromagnetyki, diamagnetyki, paramagnetyki, nadprzewodniki. : Resnick R., Halliday D.: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych t. 1 i 2. Warszawa: PWN, przedmiotu: GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1L Punkty: 3 Robotyki i Systemów Mechatroniki Dr inż. Magdalena Palacz zaliczenia: Zaliczenie Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych, elektromechanicznych i elektrycznych. Przedmiot umożliwi poznanie zagadnień odwzorowań obiektów technicznych na płaszczyźnie. Studenci zapoznają się również z komputerowymi narzędziami niezbędnymi do realizacji w/w celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na komputerowy proces tworzenia dokumentacji rysunkowej, a w szczególności na powiązania między doborem cech konstrukcji a sporządzaniem dokumentacji rysunkowej w warunkach wspomagania komputerowego.

10 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 10 Omówione zostaną takie zagadnienia jak graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie, w tym rzutowanie, odwzorowania przestrzenne w rzutach prostokątnych. W dalszej kolejności omówione zostaną pojęcia podstawowe dotyczące konstrukcji i zasad jej zapisu, rodzajów zapisu konstrukcji, formatów arkuszy i podziałek rysunkowych. Następnie przedstawione zostaną metody odwzorowania graficznego zapisu postaci konstrukcyjnej i układu wymiarów, graficzny zapis połączeń konstrukcyjnych, połączenia rozłączne i nierozłączne, rysunki złożeniowe i wykonawcze. Końcowa część wykładu będzie poświęcona komputerowemu zapisowi konstrukcji, komputerowym metodom odwzorowań graficznych, komputerowemu zapisowi układów elektrycznych oraz przedstawieniu wybranych symboli graficznych stosowanych w mechanice, elektrotechnice, automatyce i elektroenergetyce. Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r. Pikoń A. AutocCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r. Poradnik inżyniera elektryka. WNT przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Wiadomości wstępne: wielkości fizyczne i ich jednostki (ładunek, potencjał, napięcie, prąd, energia, moc), liniowe i nieliniowe elementy obwodów elektrycznych (zależności między prądem i napięciem dla elementów R, L i C), prawa Kirchhoffa, sygnały elektryczne (klasyfikacja i wielkości charakterystyczne). Obwody prądu stałego: podstawowe połączenia elementów obwodu elektrycznego, opis obwodu równaniami wynikającymi z praw Kirchhoffa, metoda potencjałów węzłowych analizy obwodów, twierdzenie Thevenina o zastępczym źródle napięciowym, element nieliniowy w obwodzie prądu stałego (punkt pracy, linearyzacja elementy nieliniowego), bilansowanie mocy w obwodach elektrycznych. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. Warszawa: WNT, Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: WNT, Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: PWN, Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. Warszawa: PWN, Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Gdańsk: Wyd. PG, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu stałego w stanie ustalonym.

11 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 11 przedmiotu: MECHANIKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Robotyki i Systemów Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk zaliczenia: Zaliczenie Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki. Pojęcia pierwotne Siła jako wektor. Dwójka zerowa.twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż prostej działania. Wypadkowa dwóch sił nierównoległych na płaszczyźnie. Rozkład siły na dwie składowe o danych kierunkach działania. Zasada akcji i reakcji. Rodzaje więzów. Równowaga zbieżnego układu sił. Układy sił. Analityczna reprezentacja siły. Wektor główny. Warunki równowagi zbieżnego płaskiego i przestrzennego układu sił. Twierdzenie o trzech siłach. Para sił. Moment pary sił. Składanie dwóch sił równoległych. Para sił. Moment pary sił. Twierdzenie o parach sił. Składanie par sił w jednej płaszczyźnie. Moment siły względem punktu i osi. Moment siły względem punktu (bieguna). Moment siły względem osi. Twierdzenie o równoległym przesuwaniu siły. Równowaga płaskiego, dowolnego i przestrzennego układu sił. Redukcja płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Przypadki redukcji płaskiego i przestrzennego. Dowolnego układu sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Środki ciężkości. Środek sił równoległych. Środek ciężkości brył, figur płaskich, linii. Tarcie. Tarcie statyczne. Siła tarcia statycznego. Tarcie kinetyczne. Tarcie cięgien. Tarcie toczenia. Podstawowe założenia i hipotezy wytrzymałościowe. Rodzaje obciążeń. Odkształcenia. Naprężenia. Elementy teorii sprężystości. Podział obciążeń. Zasada de Saint-Venanta. Podstawy projektowania konstrukcji. Momenty bezwładności figur. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych. Ścinanie technologiczne. Skręcanie prętów. Zginanie. Wytrzymałość. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Zginanie ze skręcaniem. Wytrzymałość zmęczeniowa. Podstawowe pojęcia wytrzymałości zmęczeniowej. Wytrzymałość zmęczeniowa przy cyklach symetrycznych i niesymetrycznych. Czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej. Krawczuk M.: Mechanika ciała stałego wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących wyznaczania reakcji oraz stanu naprężeń i odkształceń ciała stałego dla układów sił zbieżnych i dowolnych.

12 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru II Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr C. Mrozicki Matematyka 3 E 3 7 dr inż M. Wołoszyn Metody numeryczne mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 2 E 2 6 dr inż. A. Skiba Laboratorium podstaw elektrotechniki 2 2 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 E 3 dr inż. A. Augusiak Technologie wytwarzania energii elektrycznej 1 2 Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: II Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Dyrektor Studium zaliczenia: Zaliczenie Hobbies and interests; Verb form reviews; Applying for a job; CV; Application letter; Interview; Negatives and questions; Saying no; Autograph hunters; Time adverbials; Collectors; Talking about collections; What clauses; Expressions with thing; Wildlife; Present habits; Describing personality; Adjectives (character); Animal rights; Verb idioms; Expressing opinions; Pets and their owners; Past habits; Strong reactions; Working animals; Be/Get used to; collocations with get; Fashion statements; Compound adjectives; Writing a composition; Dress style; Expressions with look; Defining and non-defining relative clauses; Mirror images; Participle clauses; Model behavior; Functional language: addition; Fears and phobias; Word building; Explaining reasons (so that, in order to, in case ); Gladiators; Present perfect and past simple; Discussing assertiveness; Human rights; Freedom; Equality; Southern snakes; Present perfect simple and continuous. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB

13 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 13 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2 przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 3W 3Ć Punkty: 7 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Szeregi liczbowe, potęgowe, Taylora, Fouriera. Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, zastosowania. Całka podwójna, zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne zmiennych rozdzielonych i do nich sprowadzalne, równania liniowe pierwszego rzędu. Transformata Laplace'a i jej zastosowania. K. Jankowska, T. Jankowski, Zbiór zadań z matematyki. K. Jankowska, T. Jankowski, Zadania z matematyki wyższej. K. Jankowska, T. Jankowski, Funkcje wielu zmiennych. Całki wielokrotne. Geometria analityczna. przedmiotu: METODY NUMERYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Mirosław Wołoszyn zaliczenia: Zaliczenie Układy równań liniowych. Metody rozwiązywania: eliminacji Gaussa, Jordana, obliczanie macierz odwrotnej, metoda LU, metody iteracyjne. Interpolacja: wielomiany Lagrange a, funkcje sklejane. Aproksymacja: średniokwadratowa. Równania nieliniowe: metoda bisekcji, siecznych i Newtona. Całkowanie numeryczne: kwadratury Newtona-Cotesa, metoda Romberga, kwadratury Gaussa. Rozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych: metody wielokrokowe jawne i niejawne, zbieżność i stabilność metody, metody typu predyktor- korektor, kontrola błędu obliczeń. Metody Rungego-Kutty. Chua L.O., Pen-Min Lin: Komputerowa analiza układów elektronicznych. Warszawa: WNT, Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa: WNT, 1982.

14 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 14 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 1W 2L Punkty: 5 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych. Klasy urządzeń zewnętrznych komputerów, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi. Algorytmy (własności, przykłady, sposób zapisu), złożoność obliczeniowa algorytmu. Elementy języka C: funkcja main, stałe, wbudowane typy danych języka C (int, char, float, double, void), operatory w języku C (składnia, priorytet wykonania), wyrażenia w języku C, konstrukcje programowe języka C (if, for, while, do while, goto, switch). Funkcje w języku C (definiowanie, wywołanie, przekazywanie parametrów, zwrot wartości). Typy abstrakcyjne (definiowane przez operatora) wektory, macierze, struktury, unie; typy abstrakcyjne jako parametry funkcji i rezultaty działania funkcji. Zakres widzialności obiektów (zmiennych, funkcji) w języku C. Program laboratorium: Wstęp do algorytmów. Wstęp do języka C. Struktura programu. Wbudowane typy proste (char, int, float, double, void). Modyfikatory typów (long, short, signed, unsigned). Podstawowe operacje I/O. Formatowanie informacji wyjściowej. Tablice jedno- i dwuwymiarowe. Stałe w języku C. Struktury programowe (instrukcje strukturalne). Arytmetyka liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych. Arytmetyka bitowa. Operatory relacji. Operatory logiczne. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT Drozdek A., Simon D. L.: Struktury danych w języku C, WNT Kerninghan B., Ritchie D.: Język ANSI C, WNT Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion Zalewski A.: Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem Borland C++, BUM przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 2 W 2Ć Punkty: 6 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Jednofazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: liczby zespolone w analizie obwodów prądu przemiennego, wykresy fazorowe napięć i prądów, analiza dwójników z elementami RLC (połączenia szeregowe, równoległe i mieszane), moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, trójkąt mocy, analiza obwodów prądu przemiennego, bilansowanie mocy, rezonans w obwodach elektrycznych, sprzężenie magnetyczne, indukcyjność wzajemna, czwórniki (parametry łańcuchowe, impedancja charakterystyczna czwórnika symetrycznego), filtry reaktancyjne typu k, obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych. Trójfazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: obwody trójfazowe symetryczne i niesymetryczne, odbiornik trójfazowy gwiazdowy i trójkątowy, składowe symetryczne napięć i prądów trójfazowych.

15 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 15 Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym. LABORATORIUM przedmiotu: Kod: PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Semestr: II Godziny: 2 L Punkty: 2 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Obwody liniowe prądu stałego. Obwody z elementami nieliniowymi. Obwody z elementami liniowymi RLC. Rezonans w obwodach elektrycznych. Badanie obwodu trójfazowego symetrycznego. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym.

16 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 16 przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: II Godziny: 2 W Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Egzamin Rola i zadania metrologii. Służba miar. Jednostki miary. Opracowywanie wyników badań doświadczalnych. Teoria błędów. Niedokładność systematyczna, przypadkowa i od nieczułości. Klasy dokładności. Analiza statystyczna wyników pomiarów. Określanie niepewności pomiaru. Mierniki analogowe. Wzorce i kalibratory. Rozszerzanie zakresów pomiarowych przy prądzie stałym i przemiennym. Mostki stało- i przemienno-prądowe. Pomiary parametrów RLC. Pomiary kompensacyjne. Pomiary mocy 1 i 3 fazowej w układach elektroenergetycznych. Pomiary mocy biernej. Pomiary energii elektrycznej. Elektroniczne układy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Podstawy przetwarzania analogowocyfrowego i cyfrowo-analogowego. Kompensacja i eliminacja zakłóceń. Klasyfikacja metod pomiarowych. Pomiary cyfrowe napięcia, częstotliwości i czasu. Multimetry cyfrowe. Oscyloskopy elektroniczne. Rejestracja danych pomiarowych. Przemysłowe przetworniki pomiarowe. Statyczne i dynamiczne właściwości przetworników. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Stabrowski M.: Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Prawidłowe stosowanie jednostek miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych. Umiejętność doboru narzędzi i metod pomiarowych stosownych do zadania pomiarowego w określonych warunkach zewnętrznych, a także doboru narzędzi i metod do kontroli podstawowych urządzeń pomiarowych. Przygotowanie do projektowania i konstrukcji układów pomiarowych. Umiejętności opracowania wyników pomiarowych, oceny błędów i niepewności pomiaru. Przygotowanie do udziału w zajęciach laboratoryjnych z metrologii oraz dalszej części wykładów realizowane w sem. III. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII przedmiotu: Kod: ELEKTRYCZNEJ Semestr: II Godziny: 1W Punkty: 2 Elektroenergetyki Dr inż. Andrzej Augusiak zaliczenia: Zaliczenie Postacie i nośniki energii. Sprawność i efektywność przemian energetycznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego struktura. Klasyfikacja elektrowni. Podstawy fizyczne przemian energetycznych. Przemiany energetyczne w klasycznych elektrowniach parowych. Sprawność urządzeń energetycznych i sprawność całkowita elektrowni. Podstawy fizyczne wykorzystania energii wodnej. Parametry i sprawność w elektrowni wodnych. Podstawy fizyczne wykorzystania energii jądrowej. Zasady działania oraz klasyfikacja reaktorów jądrowych. Niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej. Możliwości wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, geotermicznej oraz energii biomasy. Oddziaływanie energetyki na środowisko.

17 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 17 Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. Warszawa: WNT, Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej. Warszawa: PWN, Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, t III. Warszawa: WNT1997. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Zdobycie umiejętności w zakresie wyznaczania podstawowych wskaźników techniczno eksploatacyjnych różnych rodzajów elektrowni; badania warunków pracy prostych układów wytwarzania energii elektrycznej.

18 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru III Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. H. Boryń, doc. PG Inżynieria materiałowa dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 dr hab. inż. P. Chrzan Elektronika 2 E 2 5 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 3 dr hab. inż. W. Matulewicz Maszyny elektryczne 2 E 2 5 dr inż. A. Skiba Elektrodynamika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: III Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Art.; Narrative tenses; Dependent prepositions; Writing a review; Evaluating; -ever words; A good read; Discussing a painting; Past perfect continuous; Bookworm; Discussing reading preferences; Phrasal verbs; Politics at the polls; Real and unreal conditions; Women in politics; I wish & If only; Elections; Politically incorrect; Should have; Embarrassment; Politically correct; Asking for and giving clarification; Job interview; Green issues; Vocabulary: the environment; Writing an ; Green houses; Futures review; Expressions with make; Home improvements; Lifestyle changes; Future perfect and future continuous; Life-coaching; Trends; Nouns and prepositions; Future predictions; Health; Idioms; Symptoms; Modals of speculation; Alternative therapies; Modals (permission, obligation & prohibition); Back pain; Phrasal verbs with objects; Changing the subject. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

19 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 19 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 2P Punkty: 4 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Operacje na plikach w języku C (pliki o dostępie sekwencyjnym i swobodnym). Podstawowe informacje o programowaniu proceduralnym, strukturalnym i obiektowym. Elementy języka C++ (definicja klasy, znaczenie modyfikatorów public, private, protected, dziedziczenie; deklaracja egzemplarzy klasy; klasyczny strumień operacji I/O). Elementy relacyjnych baz danych (relacja zależności 1:1, 1:N, N:M; postacie normalne bazy relacyjnej; operatory relacyjne). Podstawowe konstrukcje języka SQL. Tematyka projektu: Opracowanie aplikacji (projekt danych, interfejsu, raportów) do ewidencji związanej z jakimś obszarem ludzkiej aktywności. J.L.Harrington SQL dla każdego, Mikom W.Harris Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, WNT H.Schildt Programowanie C++, ReadMe M.Whitehorn, B.Marklyn Relacyjne bazy danych, Helion A.Zalewski (Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem) Borland C++, BUM Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność programowania w języku algorytmicznym. Projektowanie i podstawowa obsługa relacyjnych baz danych. przedmiotu: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr inż. Henryk Boryń, doc. PG zaliczenia: Zaliczenie Materiały przewodzące. Fizyczne podstawy przewodnictwa elektrycznego. Miedź i aluminium - porównanie własności. Styki. Materiały oporowe metaliczne i niemetaliczne, kryteria doboru. Półprzewodniki w elektrotechnice silnoprądowej. Materiały magnetyczne. Magnetyki anizotropowe, izotropowe, amorficzne, nanokrystaliki. Kształtowanie obwodów magnetycznych. Magnetyki twarde. Materiały elektroizolacyjne. Mechanizmy przewodnictwa i polaryzacji dielektryków. Materiały stałe nieorganiczne. Szkło, mika i ich przetwory. Ceramika elektrotechniczna. Materiały stałe organiczne. Papiery elektrotechniczne. Materiały stałe. Termoplasty i duroplasty. Tworzywa warstwowe. Elastomery. Materiały izolacyjne ciekłe i gazowe. Lakiery izolacyjne, impregnacja uzwojeń. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa: Oficyna Wyd. PW Boryń H., Tłustochowicz Ł.: Laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Wyd. Politechniki Gdańskiej ( w przygotowaniu)

20 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 20 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych właściwości fizycznych i technicznych materiałów elektrotechnicznych, zasad doboru materiałów do wykorzystania w konstrukcji urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz mechanizmów determinujących prawidłową eksploatację urządzeń. przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych: szereg Fouriera, metoda superpozycji, analiza obwodów; moc w obwodach z przebiegami napięcia prądu odkształconego. Wiadomości wstępne dotyczące stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych. Fizyczne prawa prowadzące do warunków ciągłości ładunku i strumienia magnetycznego. Stany nieustalone w obwodach I rzędu (RC i RL) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi, sinusoidalnymi i wykładniczymi. Stany nieustalone w obwodach II rzędu (RLC i LC) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi i sinusoidalnymi. Stan quasiustalony w obwodach I i II rzędu. Obwody o parametrach rozłożonych - równania linii długiej, stan ustalony i nieustalony w linii bezstratnej, odbicie sygnału od końca linii. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. przedmiotu: ELEKTRONIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr hab. inż. Piotr Chrzan zaliczenia: Egzamin Aparatura pomiarowa: multimetry analogowe i cyfrowe, oscyloskopy analogowe i cyfrowe, zasilacze, generatory. Elementy elektroniczne bierne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne. Półprzewodniki: budowa krystaliczna, nośniki ładunku elektrycznego, półprzewodniki, domieszkowane, wpływ czynników fizycznych na właściwości półprzewodników: termistory, warystory. Niejednorodne struktury półprzewodnikowe: złącze p-n, złącze m-s, struktura MOS, główne zjawiska elektryczne, technologia wytwarzania. Diody półprzewodnikowe: przełączające, impulsowe, prostownicze, szybkie, Zenera, Schottky ego, pojemnościowe, tunelowe. Elementy optoelektroniczne: fotodiody, transoptory, diody świecące, diody emitujące podczerwień, diody laserowe, wyświetlacze LCD, ogniwa słoneczne budowa i zastosowania. Tranzystory bipolarne i unipolarne: budowa, zasada działania, główne właściwości elektryczne, podstawowe parametry i charakterystyki, parametry małosygnałowe. Wzmacniacze elektroniczne: pojęcia ogólne, budowa i zasada działania, podstawowe parametry i charakterystyki, sprzężenie zwrotne,

21 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 21 jednostopniowy wzmacniacz z tranzystorem w układzie ze wspólnym emiterem, tranzystorowy wzmacniacz różnicowy, wzmacniacz operacyjny idealny i rzeczywisty w zakresie pracy liniowej i nieliniowej, wzmacniacze mocy. Filtry: klasyfikacja, charakterystyki częstotliwościowe, filtry bierne RLC, selektywne, aktywne Generatory sygnałów elektrycznych: Zasada działania, generacja sygnałów sinusoidalnych, generacja sygnałów impulsowych, generatory kwarcowe. Elementy techniki cyfrowej: podstawowe układy logiczne TTL, CMOS, sprzęgi układów cyfrowych, cyfrowe bloki funkcjonalne. Wybrane zastosowania układów elektronicznych: w technice analogowej i cyfrowej, przetworniki AC i CA, elementy logiki programowalnej, interfejsy komunikacyjne, systemy pomiarowe. Opolski A.: Elektronika dla elektryków. Wydawnictwo PG. Gdańsk Jaczewski l., Opolski A. Stolz l.: Podstawy elektroniki i energoelektroniki. WNT Warszawa Baranowski J., Czajkowski G.: Układy elektroniczne. Część II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe. WNT Warszawa Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne. Część I - Układy analogowe. WNT Warszawa Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z.: Układy elektroniczne. Część III - Układy i systemy cyfrowe. WNT Warszawa Filipkowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT Warszawa Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej. Warszawa: WNT Warszawa Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Uzyskanie inżynierskich umiejętności i kompetencji w zakresie analizy i projektowania prostych układów elektronicznych, zastosowań elektroniki, roli i perspektyw przemysłu elektronicznego przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: III Godziny: 2L Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Zaliczenie Błędy i ich rodzaje, mechanizmy powstawania i sposoby wyznaczania. Opracowanie wyników badań doświadczalnych. Zasady pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych (prądu, napięcia, mocy, energii i parametrów RLC). Pomiary wartości stało- i przemiennoprądowych. Metody mostkowe i kompensacyjne. Pomiary mocy i energii w obwodach 3-fazowych. Pomiary parametrów uziemień i pętli zwarciowej. Podstawowe pomiary magnetyczne. Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych: Analiza statystyczna wyników pomiarów, Sprawdzanie i rozszerzanie zakresów pomiarowych mierników, Mostki prądu stałego, Kompensatory prądu stałego, Pomiary wartości skutecznej sygnałów przemiennych, Pomiar mocy w układach trójfazowych, Pomiary rezystancji uziemienia i impedancji pętli zwarciowej, Pomiar stratności magnetycznej blach stalowych aparatem Epsteina 50 cm.

22 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 22 Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Kupras K.: Pomiary w elektroenergetyce do 1 kv. COSiW SEP, Warszawa, Roskosz R. i inni: Miernictwo elektryczne - Laboratorium. Wyd. PG, Gdańsk, przedmiotu: MASZYNY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr hab. inż. Wacław Matulewicz zaliczenia: Egzamin Wprowadzenie. Definicje. Sposoby wytwarzania pola magnetycznego: stałe, wirujące i pulsujące. Indukcja i moment elektromagnetyczny. Napięcia indukowane rotacji i transformacji. Klasyfikacja maszyn elektrycznych. Transformatory. Konstrukcja i zasada działania. Stan jałowy i obciążenia. Stan zwarcia. Model obwodowy, wykresy wektorowe. Układy połączeń transformatorów trójfazowych. Praca równoległa. Maszyny asynchroniczne. Rodzaje, budowa i zasada działania. Schemat zastępczy i wykres wektorowy. Bilans energetyczny. Moment elektromagnetyczny. Stan jałowy i zwarcia. Regulacja prędkości kątowej. Maszyny synchroniczne. Zasada działania. Oddziaływanie twornika. Model maszyny obciążonej. Wykresy wektorowe. Schemat zastępczy. Próby i charakterystyki pracy ustalonej. Praca z siecią sztywną. Maszyny prądu stałego. Budowa i zasada działania. Oddziaływanie twornika. Moment elektromagnetyczny. Prądnice prądu stałego. Samowzbudzanie. Charakterystyki zewnętrzne. Silniki prądu stałego. Charakterystyki mechaniczne. Regulacja prędkości kątowej. Mikromaszyny. Silniki jednofazowe asynchroniczne i komutatorowe, silniki wykonawcze, silniki krokowe-budowa, sposoby regulacji. Matulewicz W.: Maszyny Elektryczne. Podstawy: Gdańsk: Wyd. P. Gdańsk, Matulewicz W.: Maszyny elektryczne w elektroenergetyce. Warszawa: PWN Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. Warszawa: WNT 1982 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność stosowania podstawowych typów maszyn elektrycznych oraz transformatorów jako elementów systemu energetycznego lub napędowego

23 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 23 przedmiotu: ELEKTRODYNAMIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Elementy analizy wektorowej. Układy współrzędnych przestrzennych. Wektory i skalary. Działania na wektorach. Gradient wielkości skalarnej. Dywergencja i rotacja wielkości wektorowej. Twierdzenie Gaussa. Twierdzenie Stokesa. Pole elektromagnetyczne. Definicja pola. Równania Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej. Prawo zachowania ładunku. Pole elektrostatyczne. Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Pole przepływowe prądu stałego. Rezystancja przewodników o zmiennych przekrojach. Uziemienia. Pole magnetyczne stacjonarne. Prawo przepływu. Prawo Biota-Savarta. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Siła elektrodynamicznego oddziaływania prądów. Indukcyjność własna i wzajemna. Prawo Faradaya. Własności magnetyczne materii. Obwody magnetyczne. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Pole elektromagnetyczne WNT Matusiak R.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Teoria pola elektromagnetycznego. WNT 1982.

24 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru IV Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr inż A. Lewicki Podstawy automatyki dr inż K. Iwan Energoelektronika 1 E 1 3 dr inż. H. Boryń, doc. PG Technika wysokich napięć 1 E 1 3 dr inż R. Małkowski Elektroenergetyka 2 E 1 5 dr inż. A. Cichowski Techniki mikroprocesorowe dr inż. M. Morawiec Napęd elektryczny dr inż. M. Dąbkowski Podstawy robotyki 2 3 dr inż. Z. Giętkowski, doc. PG Inżynieria elektryczna w transporcie Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Celebrity heeroes; Adjective order; Local Hero; Adjectives with prepositions; Crimes; Adjectives and modifying adverbs; Job survey; compound nouns (jobs); Discusing annoying situations; Altruism; Reflexive verbs; Reporting; Collocations with give; Aid worker; Reporting verbs and patterns; Job responsibilities; A good job; Job interviews; Globetrotting; the & geographical names; Geographical features; Places; Maps; Binominals; Vague language; Writing a report; Positive psychology; Articles; Describing landscape; So & such; Film; Loot; Treasure; Passives review; Money; Passive reporting structures; Reporting a news story; Scam; Causative; Phrasal verbs; Money; Credit cards; US & UK English; Generalizing. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

25 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 25 przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Automatyki Napędu Elektrycznego Dr inż. Arkadiusz Lewicki zaliczenia: Zaliczenie Wprowadzenie, układ regulacji i jego elementy, sprzężenie zwrotne. Pojęcie transmitancji Przekształcenie Laplace a, transmitancja operatorowa. Schematy blokowe, łączenie elementów automatyki. Charakterystyki czasowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Charakterystyki częstotliwościowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Elementy automatyki: inercyjny pierwszego rzędu i wyższych rzędów, różniczkujący, oscylacyjny, opóźniający itd., Regulatory, Charakterystyki typowych regulatorów: P, I, PI, PD, PID. Dynamika obiektów regulacji: równania różniczkowe i ich linearyzacja. Stabilność liniowych układów regulacji, kryteria stabilności. Kryteria stabilności Lagunowa. Wskaźniki procesu regulacji wynikające z czasowego przebiegu regulacji dla skokowej zmiany zakłócenia i charakterystyki częstotliwościowej zamkniętego układu regulacji. Dobór parametrów regulatora. Przykłady typowych układów regulacji M. Żelazny Podstawy automatyki, PWN. M. Ferenc Podstawy automatyki, Skrypt A.Urbaniak - Podstawy automatyki, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 R.H. Bishop - Modern control systems, Dorf R.C., Addison-Wesley Publ. Co., 1995 J.Kowal, - Podstawy automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Markowski, J. Kostro, A. Lewandowski - Automatyka w pytaniach i odpowiedziach,, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa K. Rumatowski Podstawy Automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004 W. Greblicki Podstawy Automatyki D. Horla Podstawy Automatyki Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstaw automatyki w zakresie metod opisu i analizy układów liniowych bądź zbliżonych do liniowych (możliwych do linearyzacji. Umiejętność określania własności obiektów regulacji lub sterowania oraz znajomość charakterystyk typowych elementów automatyki. Znajomość zasad określania stabilności układów automatyki oraz umiejętność doboru elementów korekcyjnych. Umiejętność doboru regulatora do obiektu. Umiejętność określenia jakości układu regulacji oraz występujących w nim błędów. Umiejętność zaprojektowania prostego układu regulacji bądź umiejętność przeprowadzenia analizy i wyznaczenia przebiegu wielkości fizycznych układu istniejącego.

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści

Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, Spis treści Teoria obwodów / Stanisław Osowski, Krzysztof Siwek, Michał Śmiałek. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Słowo wstępne 8 Wymagania egzaminacyjne 9 Wykaz symboli graficznych 10 Lekcja 1. Podstawowe prawa

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów I-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Model matematyczny pomiaru. 2. Wzorce jednostek miar. 3. Błąd pomiaru.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy elektrotechniki i elektroniki I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 0 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Matematyka I i II - opis przedmiotu

Matematyka I i II - opis przedmiotu Matematyka I i II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Matematyka I i II Kod przedmiotu Matematyka 02WBUD_pNadGenB11OM Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Bardziej szczegółowo

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu

Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Maszyny i napęd elektryczny I Kod przedmiotu 06.2-WE-EP-MiNE1 Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

AiR_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering

AiR_E_1/1 Elektrotechnika Electrical Engineering Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Elektrotechnika 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electrical engineering

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych

Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych Pytania podstawowe dla studentów studiów II-go stopnia kierunku Elektrotechnika VI Komisji egzaminów dyplomowych 1 Podstawy metrologii 1. Co to jest pomiar? 2. Niepewność pomiaru, sposób obliczania. 3.

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Zaliczenie Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ / FIZYKA TECHNICZNA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Obwody Elektryczne Nazwa w języku angielskim Electric

Bardziej szczegółowo

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra

Analiza matematyczna. Wzornictwo Przemysłowe I stopień Ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Matematyki dr Monika Skóra Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Analiza matematyczna Nazwa modułu w języku angielskim Calculus Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 30 30 WYDZIAŁ ARCHITEKTURY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Matematyka 1 Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu

Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne przyrządy pomiarowe Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-EPP Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. wyd. 10-1 dodruk (PWN). Warszawa, 2017 Spis treści Przedmowa 13 1. Wiadomości wstępne 15 1.1. Wielkości i jednostki używane w elektrotechnice 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Metrologia elektryczna Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E19 D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: czwarty

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1

MATEMATYKA MATHEMATICS. Forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 3W E, 3Ćw. PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE semestr 1 Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Podstawowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia MATEMATYKA MATHEMATICS Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA ZAJĘĆ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZALICZENIA ZAJĘĆ Nazwa przedmiotu: Techniki symulacji Kod przedmiotu: ES1C300 015 Forma zajęć: pracownia specjalistyczna Kierunek: elektrotechnika Rodzaj studiów: stacjonarne, I stopnia (inŝynierskie) Semestr studiów:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Analiza matematyczna Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria zarządzania

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: niestacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Zalecana znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie podstawowym Zał. nr do ZW WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Mathematics 1 for Economists Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Matematyka I Mathematics I Kierunek: biotechnologia Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich I stopnia specjalności Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład,

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Maszyny elektryczne Specjalność: Automatyka i energoelektryka w górnictwie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy elektroniki i elektrotechniki 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I/Semestr I 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ MATEMATYKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Analiza matematyczna 1.1 A Nazwa w języku angielskim: Mathematical Analysis 1.1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE Nazwa w języku angielskim ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki. Strona 1 z 5 Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek Automatyka i robotyka studia I stopnia, niestacjonarne rok akademicki 2017/18 Uwaga: zajęcia na specjalnościach

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 6 (letni) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE ELEKTROTECHNIKA Maszyny Elektryczn Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim MATEMATYKA Nazwa w języku angielskim Calculus Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność (jeśli dotyczy): Stopień

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 201/15 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy I (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno - Przyrodniczy przedmiot (3)

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA

KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA 1. PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK STUDIÓW: ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: MATEMATYKA (Stacjonarne: 105 h wykład, 120 h ćwiczenia rachunkowe) S t u d i a I s t o p n i a semestr: W Ć L P S I 2 E 2 II 3 E 4 III

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Zaliczenie na ocenę 1 0,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ****** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE I FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim Differential equations and complex functions Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Matematyka I

Opis przedmiotu: Matematyka I 24.09.2013 Karta - Matematyka I Opis : Matematyka I Kod Nazwa Wersja TR.NIK102 Matematyka I 2012/13 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów Profil studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus)

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Nazwa Przedmiotu: Analiza matematyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy Rok studiów, semestr: rok pierwszy, semestr I

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W, 1L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrical Enginieering and Electronics Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Metrologia Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów

ELEKTROTECHNIKA. Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów ELEKTROTECHNIKA Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla studentów Teoria obwodów 1. Jakimi parametrami (podać definicje) charakteryzowane są okresowe sygnały elektryczne? 2. Wyjaśnić pojecie indukcyjności

Bardziej szczegółowo

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics

E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU E-N-1112-s1 MATEMATYKA Mathematics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Kierunek Chemia. Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S BRAK WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nazwa przedmiotu MATEMATYKA I Kod CH 1.1 Semestr 1 Godziny 3 3 Punkty ECTS 11 w c l p S Sposób zaliczenia E Katedra Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : ELEKTROTECHNIKA I UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: PRINCIPLES OF ELECTRICAL ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Analiza matematyczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Matematyki i Nauk Informacyjnych, Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej B. Ogólna charakterystyka przedmiotu Kod przedmiotu TR.SIK103 Nazwa przedmiotu Matematyka I Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż.

Spis treści. 1. Podstawy elektrotechniki 11. doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Spis treści 1. Podstawy elektrotechniki 11 doc. dr inż. Robert Kielsznia, prof. dr inż. Andrzej Piłatowicz, dr inż. Alicja Zielińska 1.1. Pojęcia podstawowe i jednostki miar 11 1.2. Pole elektrostatyczne,

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: MIKROMASZYNY I NAPĘDY ELEKTRYCZNE 2. Kod przedmiotu: Mne 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż.

Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki studia stacjonarne wszystkie specjalności Katedra Automatyki i Robotyki Dr inż. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU

WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU WYDZIAŁ MECHANICZNY PWR KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW Nazwa w języku polskim: FUNKCJE ZESPOLONE Nazwa w języku angielskim: Complex functions Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Automatyka i Robotyka Specjalność

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Teoria obwodów II Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E10_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: drugi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Inżynieria biomedyczna Linear algebra and analytical geometry forma studiów: studia stacjonarne Kod przedmiotu: IB_mp_ Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia: Informacje ogólne Fizyka 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Elektrotechnika studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Elektrotechnika studia I stopnia Załącznik 1 do uchwały nr 32/d/05/2012 Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Elektrotechnika studia I stopnia Lista efektów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11

KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 KARTA PRZEDMIOTU Rok akademicki: 2010/11 Nazwa przedmiotu: Podstawy elektrotechniki Rodzaj i tryb studiów: stacjonarne I stopnia Kierunek: Górnictwo i geologia Specjalność: Automatyka i energoelektryka

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE

Zajęcia fakultatywne z matematyki (Wyspa inżynierów) Dodatkowe w ramach projektu UE PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH Z MATEMATYKI DLA STUDENTÓW I ROKU SYLABUS Nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin Kierunek Rok studiów Architektura

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Teoria obwodów III Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E10_3_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: drugi Semestr: trzeci

Bardziej szczegółowo