POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI INFORMATOR DLA STUDENTÓW KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2009/2010

2 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 2 Wydawca: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechnika Gdańska Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12 tel.: (48-58) fax: (48-58) Opracowanie redakcyjne: dr hab. inż. Dariusz Świsulski, mgr Mirosława Kamonciak

3 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE Kierunek Elektrotechnika Sylwetka absolwenta Organizacja studiów PROGRAM STUDIÓW Plan studiów kierunku Elektrotechnika Treści programowe przedmiotów semestru I Treści programowe przedmiotów semestru II Treści programowe przedmiotów semestru III Treści programowe przedmiotów semestru IV Treści programowe przedmiotów semestru V Treści programowe przedmiotów semestru VI Treści programowe przedmiotów semestru VII Praktyka zawodowa REGULAMIN STUDIÓW ZASADY DYPLOMOWANIA NA STUDIACH I STOPNIA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS ORGANIZACJE STUDENCKIE Wydziałowa Rada Studentów Elektrotechniki i Automatyki Wydziałowa Komisja Stypendialna Naukowe Koło Studentów Automatyki Naukowe Koło Studentów Elektryków Studenckie Koło Inżynierii Pomiarowej Studenckie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich PG... 74

4 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Kierunek Elektrotechnika Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (WEiA PG) prowadzone są studia na trzech kierunkach: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika oraz Energetyka. Ostatni z wymienionych jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym wspólnie z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziałem Mechanicznym. Zgodnie z Procesem Bolońskim, przyjęto trzystopniowy system studiów: studia pierwszego stopnia zakończone tytułem inżyniera, studia drugiego stopnia zakończone tytułem magistra oraz studia doktoranckie. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (zajęcia od poniedziałku do piątku) oraz w systemie niestacjonarnym (zajęcia w trakcie zjazdów w piątki, soboty i niedziele). Studia na kierunku Elektrotechnika na WEiA PG prowadzone są jako: studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie), studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie (ostatni rocznik zakończy te studia w 2011 roku), stacjonarne studia doktoranckie, oraz niestacjonarne studia pierwszego stopnia i niestacjonarne studia drugiego stopnia. Informator ten dotyczy tylko studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika. Elektrotechnika jest dziedziną nauki i techniki obejmującą: wytwarzanie, przesyłanie i rozdział energii elektrycznej, oraz jej przetwarzanie (w energię elektryczną o zmienionych parametrach lub w inne rodzaje energii) i użytkowanie. Na kierunku Elektrotechnika studenci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności praktyczne ze wszystkich wymienionych powyżej zagadnień w szerokim powiązaniu z informatyką i technikami komputerowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Inżynierowie elektrycy po tym kierunku są dobrze przygotowani zarówno do pracy zawodowej jak i do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Elektrotechnika lub pokrewnym Sylwetka absolwenta Zgodnie ze Standardami kształcenia dla kierunku Elektrotechnika dla studiów pierwszego stopnia Absolwent posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestnictwa w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w podstawowym zakresie językiem zawodowym. Posiada umiejętności: komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Kwalifikacje absolwentów kierunku Elektrotechnika na WEiA PG odpowiadają wymaganiom sformułowanym w Standardach. Absolwenci tego kierunku pracują głównie w: biurach badawczych i projektowych przy projektowaniu i oprogramowywaniu urządzeń i układów energoelektronicznych, firmach produkujących urządzenia elektryczne, osprzęt elektryczny i elektroniczny oraz sprzęt oświetleniowy, koncernach energetycznych i firmach

5 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 5 dystrybucyjnych, firmach budowy obiektów elektroenergetycznych, działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw przemysłowych różnych gałęzi gospodarki, przy projektowaniu, programowaniu i uruchamianiu układów zasilania i sterowania obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, firmach zajmujących się automatyką napędu elektrycznego, elektroniką i/lub informatyką przemysłową Organizacja studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne na kierunku Elektrotechnika trwają 7 semestrów, obejmując łącznie 1510 godzin zajęć prowadzonych w formie: wykładów, ćwiczeń audytoryjnych, ćwiczeń laboratoryjnych, ćwiczeń projektowych i seminariów. Wszystkie przedmioty podzielone są na cztery grupy: przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalnościowe. Do przedmiotów kształcenia ogólnego należą przedmioty humanistyczne, Technologie informacyjne, Rachunek ekonomiczny w elektrotechnice, Język obcy (zajęcia przez cztery semestry). W ramach przedmiotów podstawowych prowadzone są zajęcia z: Matematyki, Fizyki, Informatyki, Inżynierii materiałowej, Geometrii i grafiki inżynierskiej oraz Metod numerycznych. Do przedmiotów kierunkowych należą m.in.: Obwody elektryczne, Mechanika, Elektrodynamika, Metrologia, Maszyny elektryczne, Elektronika, Energoelektronika, Technologie wytwarzania energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Systemy elektroenergetyczne, Technika wysokich napięć, Urządzenia elektryczne, Inżynieria elektryczna w transporcie, Techniki mikroprocesorowe, Podstawy automatyki, Napęd elektryczny, Sygnały i systemy dynamiczne, Sterowniki programowalne, Instalacje elektryczne i technika oświetleniowa, Przemysłowe sieci informatyczne, Budynek inteligentny, Inżynieria systemów alarmowych. Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektrotechnika są prowadzone bez podziału na specjalności. W trakcie studiowania na tym kierunku studenci zdobywają szeroką wiedzę między innymi z zakresu: instalacji elektrycznych, osprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu oświetleniowego, urządzeń i aparatów elektrycznych, techniki wysokich napięć, elektrowni i stacji elektroenergetycznych, sieci i systemów elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej, energetyki niekonwencjonalnej, maszyn i napędu elektrycznego, energoelektroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, sterowania układami napędowymi o zasilaniu przekształtnikowym, pojazdów elektrycznych, elektrotechniki w transporcie, projektowania urządzeń energoelektronicznych i układów elektromechanicznych, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych i przemysłowych sieci informatycznych, programowania obiektowego i technik komputerowo wspomaganego projektowania. Pomimo braku podziału na specjalności ukierunkowanie zainteresowań każdego studenta jest możliwe m in. poprzez odpowiedni dobór przedmiotów obieralnych, wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej oraz odpowiedni wybór tematu pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego). Przedmioty obieralne w wymiarze 220 godzin są realizowane w semestrach piątym, szóstym i siódmym. Po semestrze szóstym studenci odbywają sześciotygodniową praktykę zawodową. W trakcie semestru siódmego studenci wykonują pracę dyplomową (projekt dyplomowy), a na zakończenie studiów zdają egzamin dyplomowy. Absolwent kierunku Elektrotechnika otrzymuje tytuł inżyniera i może rozpocząć studia drugiego stopnia.

6 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 6 2. PROGRAM STUDIÓW 2.1. Plan studiów kierunku Elektrotechnika

7 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe semestru I Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS dr inż. M. Michna Technologie informacyjne 2 2 dr C. Mrozicki Propedeutyka matematyki dr C. Mrozicki Matematyka 2 E 2 6 dr K. Trzebiatowski Fizyka 3 E 2 6 dr inż. M. Palacz Geometria i grafika inżynierska dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 prof. dr hab. inż. M. Krawczuk Mechanika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Kod: Semestr: I Godziny: 2W Punkty: 2 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr inż Michał Michna zaliczenia: Zaliczenie Technologie informacyjne jako część dziedziny techniki i wiedzy. Środki techniczne (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) oraz zakres ich stosowania w technologiach informacyjnych. Istota programowania strukturalnego i obiektowego w informatyce, telekomunikacji i nauce o informacji. Zasady przetwarzania informacji w ujęciu strukturalnym i obiektowym. Techniki informacyjne w multimediach. Informacje ogólne na temat komputerowego modelowania 3D obiektów wirtualnych. Sposoby przekazywania informacji w trójwymiarowej grafice komputerowej. Omówienie zagadnień komputerowej animacji i wirtualnych narzędzi stosowanych przy tworzeniu prezentacji multimedialnych. Sposoby przetwarzania i przekazywania informacji przy wykorzystaniu animacji komputerowej. Bazy danych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji. Obiekty baz danych. Zasady zarządzania bazą danych. Struktura bazy danych. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Podstawy transmisji, protokoły, warstwowy model OSI (open systems interconnections). Technologie sieci lokalnych. Infrastruktura, okablowanie i podstawowy osprzęt sieciowy. Internet. Pojęcie domeny, nazwy sieciowe (adresy URL, technika DNS ), protokół TCP/IP adresacja. Bezpieczeństwo w sieci i mechanizmy zabezpieczające.

8 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 8 Gogołek W.: Technologie informacyjne mediów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Wilk A., Michna M., Trybull A.: Wprowadzenie do IT - wykłady. Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Poznanie ogólnych zasad i możliwości zastosowania sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w informatyce i nauce o informacji. przedmiotu: PROPEDEUTYKA MATEMATYKI Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 5 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Zaliczenie Zbiór liczb rzeczywistych. Wartość bezwzględna liczby rzeczywistej i jej własności. Funkcje jednej zmiennej, podstawowe własności, funkcje złożone i odwrotne. Przegląd funkcji elementarnych: liniowe, kwadratowe, potęgowe, wielomiany, wymierne, wykładnicze, logarytmiczne, trygonometryczne, cyklometryczne, hiperboliczne. Równania i nierówności różnych typów, układy równań i nierówności. Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Ciągi liczbowe granica ciągu, arytmetyka granic. Ciąg arytmetyczny i geometryczny. Liczba e. Liczby zespolone postać algebraiczna, trygonometryczna, wykładnicza, działania, potęgowanie (wzór Moivre'a), pierwiastkowanie liczb zespolonych. Elementy geometrii analitycznej linia prosta na płaszczyźnie, okrąg, elipsa, parabola, hiperbola. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Pr. zb.: Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej. Gdańsk: Wyd. PG, Leksiński W., Macukow B., Żakowski W.: Matematyka w zadaniach cz. I i II. Warszawa, WNT przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 2Ć Punkty: 6 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Granica i ciągłość funkcji. Własności funkcji ciągłych. Pochodna funkcji. Pochodne funkcji elementarnych. Zastosowania pochodnych twierdzenie Taylora, reguła de l'hospitala, monotoniczność, ekstrema, wypukłość, asymptoty, badanie przebiegu zmienności funkcji. Całka nieoznaczona podstawowe wzory, całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie. Całkowanie funkcji wymiernych, trygonometrycznych. Całka oznaczona Riemanna twierdzenie Newtona Leibniza, całki niewłaściwe, zastosowania geometryczne. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany.

9 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 9 Gewert M., Skoczylas Z.: Analiza matematyczna 1. Wrocław: GiS, Jurewicz T, Skoczylas Z.: Algebra liniowa 1. Wrocław: GiS, Krysicki W., Włodarski L.: Analiza matematyczna w zadaniach, cz. I. Warszawa: PWN, Lassak M.: Matematyka dla studiów technicznych. Warszawa: Supremum, Leksiński W., Nabiałek I., Żakowski W.: Matematyka. Definicje, twierdzenia, przykłady, zadania. Warszawa: WNT, przedmiotu: FIZYKA Kod: Semestr: I Godziny: 3W 2Ć Punkty: 6 Fizyki Ciała Stałego Dr Konrad Trzebiatowski zaliczenia: Egzamin Elementy matematyki w fizyce. Rachunek wektorowy i różniczkowy. Układ jednostek SI. Ruch i energia. Równania ruchu punktu materialnego. Ruch jednostajny i jednostajnie zmienny. Zasady dynamiki. Praca. Moc. Energia. Dynamika ruchu postępowego i obrotowego bryły sztywnej. Ruch drgający. Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans. Ruch falowy i akustyka. Rozchodzenie się fal w różnych ośrodkach. Własności mechaniczne ciał. Ultradźwięki. Ciepło. Elementy fizyki molekularnej. Pojęcie temperatury i pomiar temperatury. Przemiany gazowe. Gaz doskonały i rzeczywisty. Stan krytyczny. Przemiany fazowe. Zasady termodynamiki. Pole elektryczne i magnetyczne. Własności elektryczne i magnetyczne ciał. Ruch ładunku w polu elektrycznym i magnetycznym. Wektor natężenia pola elektrycznego i magnetycznego. Ferromagnetyki, diamagnetyki, paramagnetyki, nadprzewodniki. : Resnick R., Halliday D.: Fizyka dla studentów nauk przyrodniczych i technicznych t. 1 i 2. Warszawa: PWN, przedmiotu: GEOMETRIA I GRAFIKA INŻYNIERSKA Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1L Punkty: 3 Robotyki i Systemów Mechatroniki Dr inż. Magdalena Palacz zaliczenia: Zaliczenie Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi odwzorowań elementów przestrzennych na płaszczyźnie, teorii zapisu złożonych konstrukcji technicznych oraz metod komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji mechanicznych, elektromechanicznych i elektrycznych. Przedmiot umożliwi poznanie zagadnień odwzorowań obiektów technicznych na płaszczyźnie. Studenci zapoznają się również z komputerowymi narzędziami niezbędnymi do realizacji w/w celów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na komputerowy proces tworzenia dokumentacji rysunkowej, a w szczególności na powiązania między doborem cech konstrukcji a sporządzaniem dokumentacji rysunkowej w warunkach wspomagania komputerowego.

10 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 10 Omówione zostaną takie zagadnienia jak graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych na płaszczyźnie, w tym rzutowanie, odwzorowania przestrzenne w rzutach prostokątnych. W dalszej kolejności omówione zostaną pojęcia podstawowe dotyczące konstrukcji i zasad jej zapisu, rodzajów zapisu konstrukcji, formatów arkuszy i podziałek rysunkowych. Następnie przedstawione zostaną metody odwzorowania graficznego zapisu postaci konstrukcyjnej i układu wymiarów, graficzny zapis połączeń konstrukcyjnych, połączenia rozłączne i nierozłączne, rysunki złożeniowe i wykonawcze. Końcowa część wykładu będzie poświęcona komputerowemu zapisowi konstrukcji, komputerowym metodom odwzorowań graficznych, komputerowemu zapisowi układów elektrycznych oraz przedstawieniu wybranych symboli graficznych stosowanych w mechanice, elektrotechnice, automatyce i elektroenergetyce. Mazur J., Kosiński k., Polakowski K. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2004 r. Pikoń A. AutocCAD PL. Helion. Gliwice 2006 r. Poradnik inżyniera elektryka. WNT przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: I Godziny: 1 W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Wiadomości wstępne: wielkości fizyczne i ich jednostki (ładunek, potencjał, napięcie, prąd, energia, moc), liniowe i nieliniowe elementy obwodów elektrycznych (zależności między prądem i napięciem dla elementów R, L i C), prawa Kirchhoffa, sygnały elektryczne (klasyfikacja i wielkości charakterystyczne). Obwody prądu stałego: podstawowe połączenia elementów obwodu elektrycznego, opis obwodu równaniami wynikającymi z praw Kirchhoffa, metoda potencjałów węzłowych analizy obwodów, twierdzenie Thevenina o zastępczym źródle napięciowym, element nieliniowy w obwodzie prądu stałego (punkt pracy, linearyzacja elementy nieliniowego), bilansowanie mocy w obwodach elektrycznych. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. Warszawa: WNT, Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: WNT, Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. Warszawa: PWN, Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. Warszawa: PWN, Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Gdańsk: Wyd. PG, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu stałego w stanie ustalonym.

11 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 11 przedmiotu: MECHANIKA Kod: Semestr: I Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Robotyki i Systemów Mechatroniki Prof. dr hab. inż. Marek Krawczuk zaliczenia: Zaliczenie Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki. Pojęcia pierwotne Siła jako wektor. Dwójka zerowa.twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż prostej działania. Wypadkowa dwóch sił nierównoległych na płaszczyźnie. Rozkład siły na dwie składowe o danych kierunkach działania. Zasada akcji i reakcji. Rodzaje więzów. Równowaga zbieżnego układu sił. Układy sił. Analityczna reprezentacja siły. Wektor główny. Warunki równowagi zbieżnego płaskiego i przestrzennego układu sił. Twierdzenie o trzech siłach. Para sił. Moment pary sił. Składanie dwóch sił równoległych. Para sił. Moment pary sił. Twierdzenie o parach sił. Składanie par sił w jednej płaszczyźnie. Moment siły względem punktu i osi. Moment siły względem punktu (bieguna). Moment siły względem osi. Twierdzenie o równoległym przesuwaniu siły. Równowaga płaskiego, dowolnego i przestrzennego układu sił. Redukcja płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Przypadki redukcji płaskiego i przestrzennego. Dowolnego układu sił. Warunki równowagi płaskiego i przestrzennego, dowolnego układu sił. Środki ciężkości. Środek sił równoległych. Środek ciężkości brył, figur płaskich, linii. Tarcie. Tarcie statyczne. Siła tarcia statycznego. Tarcie kinetyczne. Tarcie cięgien. Tarcie toczenia. Podstawowe założenia i hipotezy wytrzymałościowe. Rodzaje obciążeń. Odkształcenia. Naprężenia. Elementy teorii sprężystości. Podział obciążeń. Zasada de Saint-Venanta. Podstawy projektowania konstrukcji. Momenty bezwładności figur. Rozciąganie i ściskanie prętów prostych. Ścinanie technologiczne. Skręcanie prętów. Zginanie. Wytrzymałość. Zginanie z rozciąganiem lub ściskaniem. Zginanie ze skręcaniem. Wytrzymałość zmęczeniowa. Podstawowe pojęcia wytrzymałości zmęczeniowej. Wytrzymałość zmęczeniowa przy cyklach symetrycznych i niesymetrycznych. Czynniki wpływające na zmianę wytrzymałości zmęczeniowej. Krawczuk M.: Mechanika ciała stałego wybrane zagadnienia. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących wyznaczania reakcji oraz stanu naprężeń i odkształceń ciała stałego dla układów sił zbieżnych i dowolnych.

12 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru II Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr C. Mrozicki Matematyka 3 E 3 7 dr inż M. Wołoszyn Metody numeryczne mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 2 E 2 6 dr inż. A. Skiba Laboratorium podstaw elektrotechniki 2 2 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 E 3 dr inż. A. Augusiak Technologie wytwarzania energii elektrycznej 1 2 Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: II Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Dyrektor Studium zaliczenia: Zaliczenie Hobbies and interests; Verb form reviews; Applying for a job; CV; Application letter; Interview; Negatives and questions; Saying no; Autograph hunters; Time adverbials; Collectors; Talking about collections; What clauses; Expressions with thing; Wildlife; Present habits; Describing personality; Adjectives (character); Animal rights; Verb idioms; Expressing opinions; Pets and their owners; Past habits; Strong reactions; Working animals; Be/Get used to; collocations with get; Fashion statements; Compound adjectives; Writing a composition; Dress style; Expressions with look; Defining and non-defining relative clauses; Mirror images; Participle clauses; Model behavior; Functional language: addition; Fears and phobias; Word building; Explaining reasons (so that, in order to, in case ); Gladiators; Present perfect and past simple; Discussing assertiveness; Human rights; Freedom; Equality; Southern snakes; Present perfect simple and continuous. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB

13 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 13 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2 przedmiotu: MATEMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 3W 3Ć Punkty: 7 Jednostka: Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Dr Cezary Mrozicki zaliczenia: Egzamin Macierze i wyznaczniki. Układy równań liniowych. Wektory na płaszczyźnie i w przestrzeni. Iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany. Płaszczyzna i prosta w przestrzeni. Szeregi liczbowe, potęgowe, Taylora, Fouriera. Funkcje wielu zmiennych, pochodne cząstkowe, zastosowania. Całka podwójna, zastosowania. Równania różniczkowe zwyczajne zmiennych rozdzielonych i do nich sprowadzalne, równania liniowe pierwszego rzędu. Transformata Laplace'a i jej zastosowania. K. Jankowska, T. Jankowski, Zbiór zadań z matematyki. K. Jankowska, T. Jankowski, Zadania z matematyki wyższej. K. Jankowska, T. Jankowski, Funkcje wielu zmiennych. Całki wielokrotne. Geometria analityczna. przedmiotu: METODY NUMERYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Mirosław Wołoszyn zaliczenia: Zaliczenie Układy równań liniowych. Metody rozwiązywania: eliminacji Gaussa, Jordana, obliczanie macierz odwrotnej, metoda LU, metody iteracyjne. Interpolacja: wielomiany Lagrange a, funkcje sklejane. Aproksymacja: średniokwadratowa. Równania nieliniowe: metoda bisekcji, siecznych i Newtona. Całkowanie numeryczne: kwadratury Newtona-Cotesa, metoda Romberga, kwadratury Gaussa. Rozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań różniczkowych zwyczajnych: metody wielokrokowe jawne i niejawne, zbieżność i stabilność metody, metody typu predyktor- korektor, kontrola błędu obliczeń. Metody Rungego-Kutty. Chua L.O., Pen-Min Lin: Komputerowa analiza układów elektronicznych. Warszawa: WNT, Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J.: Metody numeryczne. Warszawa: WNT, 1982.

14 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 14 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: II Godziny: 1W 2L Punkty: 5 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Podstawy architektury komputerów i systemów operacyjnych. Klasy urządzeń zewnętrznych komputerów, komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi. Algorytmy (własności, przykłady, sposób zapisu), złożoność obliczeniowa algorytmu. Elementy języka C: funkcja main, stałe, wbudowane typy danych języka C (int, char, float, double, void), operatory w języku C (składnia, priorytet wykonania), wyrażenia w języku C, konstrukcje programowe języka C (if, for, while, do while, goto, switch). Funkcje w języku C (definiowanie, wywołanie, przekazywanie parametrów, zwrot wartości). Typy abstrakcyjne (definiowane przez operatora) wektory, macierze, struktury, unie; typy abstrakcyjne jako parametry funkcji i rezultaty działania funkcji. Zakres widzialności obiektów (zmiennych, funkcji) w języku C. Program laboratorium: Wstęp do algorytmów. Wstęp do języka C. Struktura programu. Wbudowane typy proste (char, int, float, double, void). Modyfikatory typów (long, short, signed, unsigned). Podstawowe operacje I/O. Formatowanie informacji wyjściowej. Tablice jedno- i dwuwymiarowe. Stałe w języku C. Struktury programowe (instrukcje strukturalne). Arytmetyka liczb całkowitych i zmiennoprzecinkowych. Arytmetyka bitowa. Operatory relacji. Operatory logiczne. Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L.: Wprowadzenie do algorytmów, WNT Drozdek A., Simon D. L.: Struktury danych w języku C, WNT Kerninghan B., Ritchie D.: Język ANSI C, WNT Wróblewski P.: Algorytmy, struktury danych i techniki programowania, Helion Zalewski A.: Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem Borland C++, BUM przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: II Godziny: 2 W 2Ć Punkty: 6 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Jednofazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: liczby zespolone w analizie obwodów prądu przemiennego, wykresy fazorowe napięć i prądów, analiza dwójników z elementami RLC (połączenia szeregowe, równoległe i mieszane), moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, trójkąt mocy, analiza obwodów prądu przemiennego, bilansowanie mocy, rezonans w obwodach elektrycznych, sprzężenie magnetyczne, indukcyjność wzajemna, czwórniki (parametry łańcuchowe, impedancja charakterystyczna czwórnika symetrycznego), filtry reaktancyjne typu k, obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych. Trójfazowe obwody prądu przemiennego w stanie ustalonym: obwody trójfazowe symetryczne i niesymetryczne, odbiornik trójfazowy gwiazdowy i trójkątowy, składowe symetryczne napięć i prądów trójfazowych.

15 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 15 Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym. LABORATORIUM przedmiotu: Kod: PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Semestr: II Godziny: 2 L Punkty: 2 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Obwody liniowe prądu stałego. Obwody z elementami nieliniowymi. Obwody z elementami liniowymi RLC. Rezonans w obwodach elektrycznych. Badanie obwodu trójfazowego symetrycznego. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Cichocki A. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. PWN Warszawa Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. Horiszny J. i in. : Obwody elektryczne w stanie ustalonym. Zbiór zadań. Wydawnictwo PG. Gdańsk 2005 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Rozumienie zagadnień z zakresu układów elektrycznych. Umiejętność tworzenia modeli obwodowych oraz ich opisu matematycznego. Analiza obwodów prądu przemiennego w stanie ustalonym.

16 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 16 przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: II Godziny: 2 W Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Egzamin Rola i zadania metrologii. Służba miar. Jednostki miary. Opracowywanie wyników badań doświadczalnych. Teoria błędów. Niedokładność systematyczna, przypadkowa i od nieczułości. Klasy dokładności. Analiza statystyczna wyników pomiarów. Określanie niepewności pomiaru. Mierniki analogowe. Wzorce i kalibratory. Rozszerzanie zakresów pomiarowych przy prądzie stałym i przemiennym. Mostki stało- i przemienno-prądowe. Pomiary parametrów RLC. Pomiary kompensacyjne. Pomiary mocy 1 i 3 fazowej w układach elektroenergetycznych. Pomiary mocy biernej. Pomiary energii elektrycznej. Elektroniczne układy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Podstawy przetwarzania analogowocyfrowego i cyfrowo-analogowego. Kompensacja i eliminacja zakłóceń. Klasyfikacja metod pomiarowych. Pomiary cyfrowe napięcia, częstotliwości i czasu. Multimetry cyfrowe. Oscyloskopy elektroniczne. Rejestracja danych pomiarowych. Przemysłowe przetworniki pomiarowe. Statyczne i dynamiczne właściwości przetworników. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Stabrowski M.: Miernictwo elektryczne. Cyfrowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Prawidłowe stosowanie jednostek miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych. Umiejętność doboru narzędzi i metod pomiarowych stosownych do zadania pomiarowego w określonych warunkach zewnętrznych, a także doboru narzędzi i metod do kontroli podstawowych urządzeń pomiarowych. Przygotowanie do projektowania i konstrukcji układów pomiarowych. Umiejętności opracowania wyników pomiarowych, oceny błędów i niepewności pomiaru. Przygotowanie do udziału w zajęciach laboratoryjnych z metrologii oraz dalszej części wykładów realizowane w sem. III. TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ENERGII przedmiotu: Kod: ELEKTRYCZNEJ Semestr: II Godziny: 1W Punkty: 2 Elektroenergetyki Dr inż. Andrzej Augusiak zaliczenia: Zaliczenie Postacie i nośniki energii. Sprawność i efektywność przemian energetycznych. Zapotrzebowanie na energię elektryczną i jego struktura. Klasyfikacja elektrowni. Podstawy fizyczne przemian energetycznych. Przemiany energetyczne w klasycznych elektrowniach parowych. Sprawność urządzeń energetycznych i sprawność całkowita elektrowni. Podstawy fizyczne wykorzystania energii wodnej. Parametry i sprawność w elektrowni wodnych. Podstawy fizyczne wykorzystania energii jądrowej. Zasady działania oraz klasyfikacja reaktorów jądrowych. Niekonwencjonalne źródła energii odnawialnej. Możliwości wykorzystania energii słonecznej, wiatrowej, geotermicznej oraz energii biomasy. Oddziaływanie energetyki na środowisko.

17 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 17 Marecki J.: Podstawy przemian energetycznych. Warszawa: WNT, Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej. Warszawa: PWN, Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera elektryka, t III. Warszawa: WNT1997. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: WNT Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Zdobycie umiejętności w zakresie wyznaczania podstawowych wskaźników techniczno eksploatacyjnych różnych rodzajów elektrowni; badania warunków pracy prostych układów wytwarzania energii elektrycznej.

18 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru III Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 mgr inż. M. Kostrzewski Informatyka dr inż. H. Boryń, doc. PG Inżynieria materiałowa dr inż. A. Skiba Obwody elektryczne 1 E 1 4 dr hab. inż. P. Chrzan Elektronika 2 E 2 5 dr inż. M. Wołoszyk Metrologia 2 3 dr hab. inż. W. Matulewicz Maszyny elektryczne 2 E 2 5 dr inż. A. Skiba Elektrodynamika Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: III Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Art.; Narrative tenses; Dependent prepositions; Writing a review; Evaluating; -ever words; A good read; Discussing a painting; Past perfect continuous; Bookworm; Discussing reading preferences; Phrasal verbs; Politics at the polls; Real and unreal conditions; Women in politics; I wish & If only; Elections; Politically incorrect; Should have; Embarrassment; Politically correct; Asking for and giving clarification; Job interview; Green issues; Vocabulary: the environment; Writing an ; Green houses; Futures review; Expressions with make; Home improvements; Lifestyle changes; Future perfect and future continuous; Life-coaching; Trends; Nouns and prepositions; Future predictions; Health; Idioms; Symptoms; Modals of speculation; Alternative therapies; Modals (permission, obligation & prohibition); Back pain; Phrasal verbs with objects; Changing the subject. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

19 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 19 przedmiotu: INFORMATYKA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 2P Punkty: 4 Automatyki Mgr inż. Marian Kostrzewski zaliczenia: Zaliczenie Operacje na plikach w języku C (pliki o dostępie sekwencyjnym i swobodnym). Podstawowe informacje o programowaniu proceduralnym, strukturalnym i obiektowym. Elementy języka C++ (definicja klasy, znaczenie modyfikatorów public, private, protected, dziedziczenie; deklaracja egzemplarzy klasy; klasyczny strumień operacji I/O). Elementy relacyjnych baz danych (relacja zależności 1:1, 1:N, N:M; postacie normalne bazy relacyjnej; operatory relacyjne). Podstawowe konstrukcje języka SQL. Tematyka projektu: Opracowanie aplikacji (projekt danych, interfejsu, raportów) do ewidencji związanej z jakimś obszarem ludzkiej aktywności. J.L.Harrington SQL dla każdego, Mikom W.Harris Bazy danych nie tylko dla ludzi biznesu, WNT H.Schildt Programowanie C++, ReadMe M.Whitehorn, B.Marklyn Relacyjne bazy danych, Helion A.Zalewski (Programowanie w językach C i C++ z wykorzystaniem) Borland C++, BUM Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność programowania w języku algorytmicznym. Projektowanie i podstawowa obsługa relacyjnych baz danych. przedmiotu: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1L Punkty: 4 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr inż. Henryk Boryń, doc. PG zaliczenia: Zaliczenie Materiały przewodzące. Fizyczne podstawy przewodnictwa elektrycznego. Miedź i aluminium - porównanie własności. Styki. Materiały oporowe metaliczne i niemetaliczne, kryteria doboru. Półprzewodniki w elektrotechnice silnoprądowej. Materiały magnetyczne. Magnetyki anizotropowe, izotropowe, amorficzne, nanokrystaliki. Kształtowanie obwodów magnetycznych. Magnetyki twarde. Materiały elektroizolacyjne. Mechanizmy przewodnictwa i polaryzacji dielektryków. Materiały stałe nieorganiczne. Szkło, mika i ich przetwory. Ceramika elektrotechniczna. Materiały stałe organiczne. Papiery elektrotechniczne. Materiały stałe. Termoplasty i duroplasty. Tworzywa warstwowe. Elastomery. Materiały izolacyjne ciekłe i gazowe. Lakiery izolacyjne, impregnacja uzwojeń. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Warszawa: Oficyna Wyd. PW Boryń H., Tłustochowicz Ł.: Laboratorium materiałoznawstwa elektrotechnicznego. Wyd. Politechniki Gdańskiej ( w przygotowaniu)

20 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 20 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstawowych właściwości fizycznych i technicznych materiałów elektrotechnicznych, zasad doboru materiałów do wykorzystania w konstrukcji urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia oraz mechanizmów determinujących prawidłową eksploatację urządzeń. przedmiotu: OBWODY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 1W 1Ć Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż. Andrzej Skiba zaliczenia: Egzamin Obwody elektryczne przy okresowych niesinusoidalnych przebiegach napięciowo prądowych: szereg Fouriera, metoda superpozycji, analiza obwodów; moc w obwodach z przebiegami napięcia prądu odkształconego. Wiadomości wstępne dotyczące stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych. Fizyczne prawa prowadzące do warunków ciągłości ładunku i strumienia magnetycznego. Stany nieustalone w obwodach I rzędu (RC i RL) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi, sinusoidalnymi i wykładniczymi. Stany nieustalone w obwodach II rzędu (RLC i LC) bez wymuszeń oraz z wymuszeniami stałymi i sinusoidalnymi. Stan quasiustalony w obwodach I i II rzędu. Obwody o parametrach rozłożonych - równania linii długiej, stan ustalony i nieustalony w linii bezstratnej, odbicie sygnału od końca linii. Bolkowski S.: Teoria obwodów elektrycznych. WNT Warszawa. Bolkowski S.. i in. : Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej. WNT Warszawa. Mikołajuk K., Trzaska Z.: Elektrotechnika teoretyczna - analiza i synteza elektrycznych obwodów liniowych. PWN Warszawa. przedmiotu: ELEKTRONIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Dr hab. inż. Piotr Chrzan zaliczenia: Egzamin Aparatura pomiarowa: multimetry analogowe i cyfrowe, oscyloskopy analogowe i cyfrowe, zasilacze, generatory. Elementy elektroniczne bierne: rezystory, kondensatory, elementy indukcyjne. Półprzewodniki: budowa krystaliczna, nośniki ładunku elektrycznego, półprzewodniki, domieszkowane, wpływ czynników fizycznych na właściwości półprzewodników: termistory, warystory. Niejednorodne struktury półprzewodnikowe: złącze p-n, złącze m-s, struktura MOS, główne zjawiska elektryczne, technologia wytwarzania. Diody półprzewodnikowe: przełączające, impulsowe, prostownicze, szybkie, Zenera, Schottky ego, pojemnościowe, tunelowe. Elementy optoelektroniczne: fotodiody, transoptory, diody świecące, diody emitujące podczerwień, diody laserowe, wyświetlacze LCD, ogniwa słoneczne budowa i zastosowania. Tranzystory bipolarne i unipolarne: budowa, zasada działania, główne właściwości elektryczne, podstawowe parametry i charakterystyki, parametry małosygnałowe. Wzmacniacze elektroniczne: pojęcia ogólne, budowa i zasada działania, podstawowe parametry i charakterystyki, sprzężenie zwrotne,

21 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 21 jednostopniowy wzmacniacz z tranzystorem w układzie ze wspólnym emiterem, tranzystorowy wzmacniacz różnicowy, wzmacniacz operacyjny idealny i rzeczywisty w zakresie pracy liniowej i nieliniowej, wzmacniacze mocy. Filtry: klasyfikacja, charakterystyki częstotliwościowe, filtry bierne RLC, selektywne, aktywne Generatory sygnałów elektrycznych: Zasada działania, generacja sygnałów sinusoidalnych, generacja sygnałów impulsowych, generatory kwarcowe. Elementy techniki cyfrowej: podstawowe układy logiczne TTL, CMOS, sprzęgi układów cyfrowych, cyfrowe bloki funkcjonalne. Wybrane zastosowania układów elektronicznych: w technice analogowej i cyfrowej, przetworniki AC i CA, elementy logiki programowalnej, interfejsy komunikacyjne, systemy pomiarowe. Opolski A.: Elektronika dla elektryków. Wydawnictwo PG. Gdańsk Jaczewski l., Opolski A. Stolz l.: Podstawy elektroniki i energoelektroniki. WNT Warszawa Baranowski J., Czajkowski G.: Układy elektroniczne. Część II - Układy analogowe nieliniowe i impulsowe. WNT Warszawa Nosal Z., Baranowski J.: Układy elektroniczne. Część I - Układy analogowe. WNT Warszawa Baranowski J., Kalinowski B., Nosal Z.: Układy elektroniczne. Część III - Układy i systemy cyfrowe. WNT Warszawa Filipkowski A.: Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT Warszawa Hennel J.: Podstawy elektroniki półprzewodnikowej. Warszawa: WNT Warszawa Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Uzyskanie inżynierskich umiejętności i kompetencji w zakresie analizy i projektowania prostych układów elektronicznych, zastosowań elektroniki, roli i perspektyw przemysłu elektronicznego przedmiotu: METROLOGIA Kod: Semestr: III Godziny: 2L Punkty: 3 Metrologii i Systemów Informacyjnych Dr inż. Marek Wołoszyk zaliczenia: Zaliczenie Błędy i ich rodzaje, mechanizmy powstawania i sposoby wyznaczania. Opracowanie wyników badań doświadczalnych. Zasady pomiarów podstawowych wielkości elektrycznych (prądu, napięcia, mocy, energii i parametrów RLC). Pomiary wartości stało- i przemiennoprądowych. Metody mostkowe i kompensacyjne. Pomiary mocy i energii w obwodach 3-fazowych. Pomiary parametrów uziemień i pętli zwarciowej. Podstawowe pomiary magnetyczne. Wykaz tematów ćwiczeń laboratoryjnych: Analiza statystyczna wyników pomiarów, Sprawdzanie i rozszerzanie zakresów pomiarowych mierników, Mostki prądu stałego, Kompensatory prądu stałego, Pomiary wartości skutecznej sygnałów przemiennych, Pomiar mocy w układach trójfazowych, Pomiary rezystancji uziemienia i impedancji pętli zwarciowej, Pomiar stratności magnetycznej blach stalowych aparatem Epsteina 50 cm.

22 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 22 Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna. WNT, Tumański S.: Technika pomiarowa. WNT, Kupras K.: Pomiary w elektroenergetyce do 1 kv. COSiW SEP, Warszawa, Roskosz R. i inni: Miernictwo elektryczne - Laboratorium. Wyd. PG, Gdańsk, przedmiotu: MASZYNY ELEKTRYCZNE Kod: Semestr: III Godziny: 2W 2L Punkty: 5 Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych Dr hab. inż. Wacław Matulewicz zaliczenia: Egzamin Wprowadzenie. Definicje. Sposoby wytwarzania pola magnetycznego: stałe, wirujące i pulsujące. Indukcja i moment elektromagnetyczny. Napięcia indukowane rotacji i transformacji. Klasyfikacja maszyn elektrycznych. Transformatory. Konstrukcja i zasada działania. Stan jałowy i obciążenia. Stan zwarcia. Model obwodowy, wykresy wektorowe. Układy połączeń transformatorów trójfazowych. Praca równoległa. Maszyny asynchroniczne. Rodzaje, budowa i zasada działania. Schemat zastępczy i wykres wektorowy. Bilans energetyczny. Moment elektromagnetyczny. Stan jałowy i zwarcia. Regulacja prędkości kątowej. Maszyny synchroniczne. Zasada działania. Oddziaływanie twornika. Model maszyny obciążonej. Wykresy wektorowe. Schemat zastępczy. Próby i charakterystyki pracy ustalonej. Praca z siecią sztywną. Maszyny prądu stałego. Budowa i zasada działania. Oddziaływanie twornika. Moment elektromagnetyczny. Prądnice prądu stałego. Samowzbudzanie. Charakterystyki zewnętrzne. Silniki prądu stałego. Charakterystyki mechaniczne. Regulacja prędkości kątowej. Mikromaszyny. Silniki jednofazowe asynchroniczne i komutatorowe, silniki wykonawcze, silniki krokowe-budowa, sposoby regulacji. Matulewicz W.: Maszyny Elektryczne. Podstawy: Gdańsk: Wyd. P. Gdańsk, Matulewicz W.: Maszyny elektryczne w elektroenergetyce. Warszawa: PWN Plamitzer A.: Maszyny elektryczne. Warszawa: WNT 1982 Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Umiejętność stosowania podstawowych typów maszyn elektrycznych oraz transformatorów jako elementów systemu energetycznego lub napędowego

23 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 23 przedmiotu: ELEKTRODYNAMIKA Kod: Semestr: III Godziny: 2W 1L Punkty: 4 Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Dr inż Andrzej Skiba zaliczenia: Zaliczenie Elementy analizy wektorowej. Układy współrzędnych przestrzennych. Wektory i skalary. Działania na wektorach. Gradient wielkości skalarnej. Dywergencja i rotacja wielkości wektorowej. Twierdzenie Gaussa. Twierdzenie Stokesa. Pole elektromagnetyczne. Definicja pola. Równania Maxwella w postaci różniczkowej i całkowej. Prawo zachowania ładunku. Pole elektrostatyczne. Prawo Coulomba. Prawo Gaussa. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Pojemność elektryczna. Kondensatory. Pole przepływowe prądu stałego. Rezystancja przewodników o zmiennych przekrojach. Uziemienia. Pole magnetyczne stacjonarne. Prawo przepływu. Prawo Biota-Savarta. Obliczanie rozkładu pola metodą superpozycji. Siła elektrodynamicznego oddziaływania prądów. Indukcyjność własna i wzajemna. Prawo Faradaya. Własności magnetyczne materii. Obwody magnetyczne. Krakowski M.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Pole elektromagnetyczne WNT Matusiak R.: Elektrotechnika teoretyczna. Tom 2. Teoria pola elektromagnetycznego. WNT 1982.

24 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia Treści programowe przedmiotów semestru IV Nazwisko prowadzącego Przedmiot Liczba godzin w tygodniu W Ć L P Punkty ECTS Język angielski 2 1 dr inż A. Lewicki Podstawy automatyki dr inż K. Iwan Energoelektronika 1 E 1 3 dr inż. H. Boryń, doc. PG Technika wysokich napięć 1 E 1 3 dr inż R. Małkowski Elektroenergetyka 2 E 1 5 dr inż. A. Cichowski Techniki mikroprocesorowe dr inż. M. Morawiec Napęd elektryczny dr inż. M. Dąbkowski Podstawy robotyki 2 3 dr inż. Z. Giętkowski, doc. PG Inżynieria elektryczna w transporcie Uwagi: 1. Symbole w tablicach oznaczają odpowiednio: W wykład, Ć ćwiczenia, L laboratorium, P projekt, 2. Indeks E oznacza przedmiot kończący się w danym semestrze egzaminem, 3. Punkty odzwierciedlają w sposób liczbowy całkowitą ilość pracy wymaganą dla uzyskania zaliczenia przedmiotu. System punktów ECTS odpowiada Europejskiemu Systemowi Punktów (ang. European Credit Transfer System). przedmiotu: JĘZYK ANGIELSKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2Ć Punkty: 1 Jednostka: Centrum Języków Obcych Kierownik Studium zaliczenia: Zaliczenie Celebrity heeroes; Adjective order; Local Hero; Adjectives with prepositions; Crimes; Adjectives and modifying adverbs; Job survey; compound nouns (jobs); Discusing annoying situations; Altruism; Reflexive verbs; Reporting; Collocations with give; Aid worker; Reporting verbs and patterns; Job responsibilities; A good job; Job interviews; Globetrotting; the & geographical names; Geographical features; Places; Maps; Binominals; Vague language; Writing a report; Positive psychology; Articles; Describing landscape; So & such; Film; Loot; Treasure; Passives review; Money; Passive reporting structures; Reporting a news story; Scam; Causative; Phrasal verbs; Money; Credit cards; US & UK English; Generalizing. Straightforward Upper Intermediate, Philip Kerr and Ceri Jones, Macmillan, SB&WB Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Opanowanie języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym, według skali CEF: poziom B2

25 Informator dla studentów kierunku Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia 25 przedmiotu: PODSTAWY AUTOMATYKI Kod: Semestr: IV Godziny: 2W 1Ć Punkty: 4 Automatyki Napędu Elektrycznego Dr inż. Arkadiusz Lewicki zaliczenia: Zaliczenie Wprowadzenie, układ regulacji i jego elementy, sprzężenie zwrotne. Pojęcie transmitancji Przekształcenie Laplace a, transmitancja operatorowa. Schematy blokowe, łączenie elementów automatyki. Charakterystyki czasowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Charakterystyki częstotliwościowe: pomiar i obliczanie dla zadanej transmitancji. Elementy automatyki: inercyjny pierwszego rzędu i wyższych rzędów, różniczkujący, oscylacyjny, opóźniający itd., Regulatory, Charakterystyki typowych regulatorów: P, I, PI, PD, PID. Dynamika obiektów regulacji: równania różniczkowe i ich linearyzacja. Stabilność liniowych układów regulacji, kryteria stabilności. Kryteria stabilności Lagunowa. Wskaźniki procesu regulacji wynikające z czasowego przebiegu regulacji dla skokowej zmiany zakłócenia i charakterystyki częstotliwościowej zamkniętego układu regulacji. Dobór parametrów regulatora. Przykłady typowych układów regulacji M. Żelazny Podstawy automatyki, PWN. M. Ferenc Podstawy automatyki, Skrypt A.Urbaniak - Podstawy automatyki, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2001 R.H. Bishop - Modern control systems, Dorf R.C., Addison-Wesley Publ. Co., 1995 J.Kowal, - Podstawy automatyki, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH Markowski, J. Kostro, A. Lewandowski - Automatyka w pytaniach i odpowiedziach,, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa K. Rumatowski Podstawy Automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2004 W. Greblicki Podstawy Automatyki D. Horla Podstawy Automatyki Efekty kształcenia umiejętności i kompetencje: Znajomość podstaw automatyki w zakresie metod opisu i analizy układów liniowych bądź zbliżonych do liniowych (możliwych do linearyzacji. Umiejętność określania własności obiektów regulacji lub sterowania oraz znajomość charakterystyk typowych elementów automatyki. Znajomość zasad określania stabilności układów automatyki oraz umiejętność doboru elementów korekcyjnych. Umiejętność doboru regulatora do obiektu. Umiejętność określenia jakości układu regulacji oraz występujących w nim błędów. Umiejętność zaprojektowania prostego układu regulacji bądź umiejętność przeprowadzenia analizy i wyznaczenia przebiegu wielkości fizycznych układu istniejącego.

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka 2. Kod przedmiotu: 3_4_0_1_5_1_694 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczny Katedra Fizyki 4. Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Studia II stopnia Rok akademicki 2009/2010 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011

OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 2011 Sem. 1 OPISY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STUDIACH I-go STOPNIA-INŻYNIERSKICH STACJONARNYCH plan studiów 011 Kod kursu MAP00114 Nazwa kursu: ANALIZA MATEMATYCZNA 1.1A lub angielski Tygodniowa - - - liczba

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Fizyka medyczna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Fizyka medyczna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii i medycynie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Psychologia i socjologia pracy II W2; 2 pkt. WYKŁADY: Teoria grup społecznych rodzaje grup i ich funkcje. Grupy odniesienia w miejscu pracy. Człowiek jako element struktury społecznej normy, wartości i

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2009

Program nauczania 2009 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2009 Kierunek - informatyka Specjalność:informatyka morska studia inżynierskie (niestacjonarne) Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania na kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Ekonomia Nazwa w języku angielskim: Economics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Transport Stopień studiów i forma: I stopień, stacjonarna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac.

Opis przedmiotu: Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Opis Algorytmy i złożoność obliczeniowa semestr I niestac. Nazwa Kod Formuła Status wykład, ćwiczenia obowiązkowy, Algorytmy i złożoność obliczeniowa Zakład Informatyki, INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Dziennik Ustaw Nr 164 132 Poz. 1166 Załącznik nr 77 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Papiernictwo i poligrafia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2007

Program nauczania 2007 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2007 Obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008 Kierunek - nawigacja specjalność: pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne studia inżynierskie Program

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana Informatyka Stosowana OPISY PRZEDMIOTÓW 1. Matematyka Dyskretna...3 2. Algebra liniowa...4 3. Opracowanie danych pomiarowych...6 4. Elementy fizyki...7 5. Fizyka przetwarzania informacji...8 6. Office

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr.

Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1. Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Załącznik nr 2 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW

STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW STUDIA I STOPNIA NA MAKROKIERUNKU INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR UW 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia stacjonarne pierwszego stopnia na makrokierunku Inżynieria nanostruktur na Wydziale Fizyki i Wydziale Chemii

Bardziej szczegółowo