2009 r. Przedmiot / treść umowy Komunikacji autobusowej na trasach... ul. Jankowicka 7, Rybnik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2009 r. Przedmiot / treść umowy. 57 000.00 Komunikacji autobusowej na trasach... ul. Jankowicka 7, 44-200 Rybnik"

Transkrypt

1 2009 r. Lp. Nazwa podmiotu wykonawcy z którym zawarto umowę Przedmiot / treść umowy Wartość umowy (brutto) Przedsiębiorstwo Komunikacji W ramach komunikacji publicznej do wprowadzenia 1 Samochodowej w u Komunikacji autobusowej na trasach... ul. Jankowicka 7, Sprzedaż paliwa tj. etylina bezołowiowa Pb 95, olej napędowy, Przedsiębiorstwo Spedycyjno - oleje samochodowe do samochodów strażackich, straży 2 Transportowe Transgór S.A., gminnej i innych zbiorników sprzętu zmechanizowanego Urzędu ul. Jankowicka 9, Gminy Lyski. Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych tj. wykonanie 3 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/21, wyciągów głównych z wykazu zmian gruntowych oraz opisów i map EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Wywóz odpadów komunalnych z budynków użyteczności 4 Spółka Jawna ul. Kościuszki 45a, publicznej. Stanisław Wodziński Zdzisław Szewczyk 5 Pracowani Wykonanie dodatkowych prac projektowych "Kanalizacja Ochrony Środowiska ul. Grudzicka 51 sanitarna w miejscowości Lyski ul. Kamionki, realizacja etap I" Opole Spółka Wod- Kan Lyski Sumina Wykonanie remontu odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Dworcowa 1a, Lyski ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach Mariusz Smykała Usługi Rolnicze i Czyszczenie i odtwarzanie rowu melioracyjnego o długości Transportowe ul. Leśna mb w miejscowości Raszczyce Nowa Czesław Mazurek ul. Stodolska Wykonanie obowiązków konserwatora sprzętu strażackiego w Zwonowice OSP Zwonowice 9 Józef Blazel ul. Rybnicka 1a Wykonanie obowiązków konserwatora sprzętu strażackiego w Sumina OSP Lyski Franciszek Kolarczyk WAND II Firma Wykonanie prac projektowych instalacji wewnętrznych dla Projektowo-Budowlana ul. Rybnicka 10 rozbudowy budynku gminnego z ośrodkiem zdrowia w Pstrążnej Nowa Dostarczenie, montaż instalacji sprzętu oraz instruktarzu w RIG OFFICE Grzegorz Szewczyk zakresie Kserokopiarki Toshiba e-sudio 233 wraz z ul. Zwycięstwa Turza Śląska wyposażeniem RIG OFFICE Grzegorz Konserwacja i przeglądy okresowe oraz naprawy 12 Szewczyk ul. Zwycięstwa Pogwarancyjne kserokopiarki Toshiba e-studio 233 nr seryjny Turza Śląska CRJ Zbigniew Ruducha Autoryzowany Zakład Przegląd i remont gaśnic, które są na wyposażeniu budynków 13 Przeciwpożarowy ANTI - FLAM ul. Gliwicka strażackich, sportowych gminnych z terenu gminy Lyski oraz A budynku Urzędu Gminy 14 Wysprzątanie piwnicy, terenu wokół budynku, Andrzej Gawlas ul. Wyzwolenia zrzucenie opału - węgla i mułu w budynku gminnym Pstrążna w Adamowicach ul. Rybnicka

2 Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wydzielenie drogi ul. kolejowej w Suminie, 15 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/ wznowienie granic działek obręb Zwonowice Stanisław Wodziński i Zdzisław Szewczyk 16 Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i Wykonanie dodatkowych prac projektowych "Kanalizacja Ochrony Środowiska ul. Grudzicka 51 sanitarna w miejscowości Lyski ul. Kamionki" Opole Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo Usługa zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Lyski w 17 Wielobranżowe ul. Dobra Nowa sołectwach: Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Pstrążna, Lyski, Nowa, Sumina i Zwonowice Bernadeta Hajzyk ul. Rybnicka 22a Usługa zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Lyski w sołectwach: Raszczyce i EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Podstawienie w wyznaczonym miejscach na terenie Gminy 19 Spółka Jawna ul. Kościuszki 45a Lyski kontenerów KP-7 i gospodarowania zgromadzonymi w nich odpadami komunalnymi 20 Usztywnienie skrzydeł oraz podanie środków Jacek Wąsiński ul. Kościuszki farmakologicznychchoremu łabędziowi w Leśnym Pogotowiu w Mikołowie Mikołów Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wydzielenie drogi ul. Bączkowiec w Bogunicach, działka Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/ /204, km Jadwiga Duda ul. Ofiar Terroru 93/ Przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości zaciągania 280 zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków - 5%. Rydułtowy Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa dachu na budynku gminnym w Raszczycach przy ul. Krzysztof Zielonka ul. Dworcowa Raciborskiej Sumina Stanisław Wodziński Zdzisław Szewczyk Wykonanie dodatkowych prac projektowych "Kanalizacja 24 Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i sanitarna w miejscowości Lyski zlewnia kolektora W" Ochrony Środowiska Stanisław Pendziałek Stanisław Neuman Wykonanie dokumentów geodezyjno kartograficznych 25 Przedsiębiorstwo Geodezyjno do celów projektowych wodociągu przy ulicy Leśnej w Żytnej Kartograficzne GEOSTAN PN s.c. Paweł Duś ARCHIMEDES - Paweł Duś ul. Opracowanie zmiany miejscowego planu Zagospodarowania Storczyków Bielsko-Biała przestrzennego gminy Lyski dla części obszaru sołectwa Wykonanie projektu technicznego wodociągu przy ulicy Leśnej Adelajda i Lesław Kreyczi ul. Weteranów 2 27 w Żytnej Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa rynien i blacharki na części budynku OSP w 28 Krzysztof Zielonka ul. Dworcowa Bogunicach ul. Polna Sumina Eugeniusz Kolanowski Józef Świerczek Wykonanie prac projektowych zadania "Projekt budowlano - PROJEKT J.R. s.c. Usługi Projektowe i 29 wykonawczy wielobranżowy przebudowy budynku Budowlane ul. 3-go Maja socjalnego w Lyskach przy ul. Robotniczej Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wydzielenie działki pod drogę ul. Nowa w Suminie Wznowienie 30 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/ granic dróg bocznych ul. Kamionki w Lyskach Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wydzielenie dróg z art. 73 ustawy z dnia r. Przepisy 31 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/ Wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Wykonanie wentylacji nawiewnej oraz sprawdzenie wentylacji K i K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i 32 grawitacyjnej w budynku sportowym w Nowej Wsi i Sanitarna ul. Szkolna Bogunicach

3 Wykonanie wentylacji nawiewnej w budynku OSP w K i K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i 33 Raszczycach, wykonanie projektu wentylacji nawiewno Sanitarna ul. Szkolna wywiewnej kotłowni, kuchni, wc... Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe Remont mieszkania socjalnego w budynku gminnym w "WAND" ul. Rybnicka 35 A Sumina Dzimierzu ul. Wygony 2 K i K Kapica-Karpiak Technika Grzewcza i Wykonanie wentylacji nawiewnej oraz wentylacji wywiewnej w Sanitarna ul. Szkolna budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36 Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo Wywóz nieczystości płynnych z budynków gminnych, budynków 36 Wielobranżowe Iwona Jakubczyk ul. Dobra sportowych i budynków strażackich na terenie Gminy Lyski Nowa Marek Wierzyk, Roman Rut MINFO - Usługi Aktualizacja i serwis w 2009 r. oprogramowania autorstwa firmy 37 Komputerowe Spółka Cywilna, Marek U.I INFO-SYSTEM z Legionowa: PODATKI WIN/SQL, Wierzyk, Roman Rut ul. Majora JGU WIN/SQL, KSZOB WIN/SQL, KbiP WIN/SQL Hubala 25 B/ Marek Wierzyk, Roman Rut MINFO - Dostawa, instalacja, wdrożenie i serwis programu Usługi komputerowego autorstwa firmy U.I INFO-SYSTEM z Komputerowe Spółka Cywilna, Marek Legionowa, Wierzyk, Roman Rut ul. Majora AUTO WIN/SQL Hubala 25 B/ Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo 39 - Handlowe MAXDROGI Longin Wykonanie ewidencji dróg gminnych, mostów i przepustów o Karczewski, ul. Bohaterów Warszawy łącznej długości 60 km /2, Bielsko Biała Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach. Kontynuacja M+ 40 budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski - etap I ul ul. Strzelecka 13 B Kędzierzyn Kamionki w Lyskach Koźle Stanisław Pendziałek Stanisław Neuman Wykonanie dokumentów geodezyjno - kartograficznych do 41 Przedsiębiorstwo Geodezyjno celów projektowania Wodociągu przy ulicy Słonecznej w Kartograficzne GEOSTAN PN s.c. Pstrążnej Biuro Projektowo - Usługowe ALDA ul. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa 42 Skrzyszowska 39 c Wodzisław drogi gminnej - ul. Kamionki w Lyskach" Śląski Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i Wykonanie dokumentów przewłaszczeniowych tj. wykonanie 43 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1B/ wyciągów głównych z wykazu zmian gruntowych oraz opisów i map... Otynkowanie cokołu budynku OSP oraz 44 Zdzisław Kierszniak usunięcie warstw ziemi wzdłuż ścian budynku Henryk Weiner Przedsiębiorstwo Wykonanie podbitki dachowej w budynku sportowym w 45 Budowlano Usługowe WAND ul Dzimierzu Rybnicka 35A Sumina Adelajda i Lesław Kreyczi ul. Weteranów 2 Wykonanie projektu technicznego na zadanie "Budowa wodociągu przy ul. Słonecznej w Pstrążnej" Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach. Kontynuacja budowy 47 Jerzy Rzodeczko kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski - ul. Kamionki w Lyskach" w części dot. budowy kanalizacji sanitarnej wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji Wygłoszenie prelekcji pn. "Konsekwencje jakości produkcji 48 Krystian Brząkalik rolnej" w ramach Konferencji Ochrony Krajobrazu w praktyce cz człowiek a środowisko. Wygłoszenie prelekcji pn. "Wpływ fal elektromagnetycznych na 49 Zbigniew Gelzok zdrowie i życie ludzi" w ramach konferencji Ochrony Krajobrazu w praktyce cz. 4 człowiek a środowisko.

4 Wygłoszenie prelekcji pn. "Znaczenie środowiska w 50 Bronisław Wyżgolik rolnictwie" w ramach Konferencji Ochrony Krajobrazu w praktyce cz. 4 człowiek a środowisko. Przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości zaciągania 51 Jadwiga Duda ul. Ofiar zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 5% Terroru 93/43 Rydułtowy wydatków w następujących jednostkach Gminy Lyski: ZSP w Adamowicach, ZSP w Pstrążnej Zakład Wielobranżowy "MELKAD" ul. Remont nawierzchni dróg Wolności 128 A Łańce gminnych klińcem kamiennym na terenie Gminy Lyski 53 Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Remont nawierzchni Bitumicznych dróg gminnych masą Drogowych Sp. z o.o. w u ul. mineralno - asfaltową na gorąco na terenie Gminy Lyski Jankowicka Szymon Raszczyk Biuro Usług Wykonanie map analizy własnościowej w celu określenia stref 54 Geodezyjnych i Kartograficznych ochrony pośredniej dla stacji uzdatniania wody i ujęć w "GEOFART" ul. Rybnicka Lyski Pstrążnej Michał Osadzin Firma Obsługi i 55 Zaopatrzenia Rolnictwa ul. Polna 11a, Naprawa skarpy potoku Bogunice Bogunice Aleksander Gamoń Przedsiębiorstwo Wykonanie opracowania dokumentacji technicznej -Usługowo-Handlowe "WIKO 56 kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na ALEKSANDER GAMOŃ" ul. Wiślana 32 budowę ul. Powstańców w Lyskach Włodzimierz Linder, Agnieszka Linder PHU Wykonanie usługi polegającej na sprzedaży i dostawie 57 "VITO" ul. Adwentowicza 6/198A materiałów biurowych, papieru xero Pollux A4 i A3 oraz tuszy i Łódź Tonerów Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Wykonanie remontu nawierzchni odcinka drogi Majątkowa gminnej ul. Pogrzebieńska w Żytnej dł. 210 mb Roman Siwarski Zakład Produkcyjno- 59 Usługowo -Handlowy "METAL-BUD", Remont oznakowania pionowego i poziomego parkingu przy UG ul. Wolności 132, Wodzisław Lyski Śląski Sławomir Poremski RE -MAL Poremski 60 Sławomir Malowanie i Tapetowanie Naprawa przewodów kominowych w budynkach socjalnych w Ścian Roboty Remontowo -Budowlane ul. Dzimierzu ul. Wygony, Rzuchowska Łukowska Lyski Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Montaż włazów na dach i remont kominów na budynku gminnym w Lyskach ul. Robotnicza Janusz Mularczyk ul. Powstańców Odmulenie potoku Adamowice na długości 165 mb Adamowice Robert Nowak ul. Poprzeczna Przygotowanie podłoża pod trawnik oraz klomby w centrum Adamowice sołectwa Adamowice w rejonie przystanku autobusowego Roman Siwarski Zakład Produkcyjno- Wykonanie awaryjnego remontu oznakowania Usługowo -Handlowy "METAL-BUD", 64 ulicznego na przejeździe Kolejowym w Suminie przy ul ul. Wolności 132, Wodzisław Dworcowej Śląski Urszula Wiśniewska Spółka Wodociągowo 65 -Kanalizacyjna Lyski -Sumina ul. Remont zjazdu z ul. Sikorskiego na ul. Powstańców w Lyskach Dworcowa 1a Lyski Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo Remont nawierzchni tłuczniowych dróg gminnych - ul. Stawowa 66 Wielobranżowe ul. Dobra Nowa w Lyskach i ul. Wygony w Dzimierzu Eugeniusz Zientek Instalatorstwo Wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie syreny 67 Elektryczne i Naprawa AGD ul. Jankowicka Przeciwpożarowej w budynku OSP Bogunice ul. Szkolna Zwonowice

5 Stefania Wojak ul. Wolności Wykoszenie traw i opróżnienie koszy w sołectwie QNT Systemy Informatyczne sp. z o.o. ul. Sprawowanie opieki serwisowej nad programem Quorum Karola Miarki Gliwice Płace VIRIDIS Jan Duda ul. Pamiątki Wydanie pisemnej opinii dendrologicznej dotyczącej 47 sztuk Pogrzebień wnioskowanych do wycinki drzew przez ZDW w Katowicach Usługi geodezyjne: podziały nieruchomości, dokumenty Jerzy Dereń Usługi Geodezyjne i przewłaszczeniowe, wznowienie punktów granicznych, 71 Kartograficzne ul. Dąbrówki 1b/ rozgraniczenie nieruchomości, sporządzenie wyrysu z map, aktualizacja mapy zasadniczej RE-MAL Poremski Sławomir Malowanie i Naprawa przewodów kominowych w budynku gminnym 72 Tapetowanie Ścian Roboty Remontowo socjalnym w Lyskach ul. Robotnicza 4 Budowlane ul. Łukowska Lyski Ludwik Stąpor Biuro Wycen i Usług 73 Technicznych "LOKUM" ul. Galaktyki 5/8 Wycena nieruchomości Gliwice RE-MAL Poremski Sławomir Malowanie i Przebudowa balustrady schodowej w budynku gminnym 74 Tapetowanie Ścian Roboty Remontowo w Adamowicach ul. Rybnicka 36 Budowlane ul. Łukowska Lyski Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka Remont kominów, naprawa rynien i rur spustowych na budynku gminnym w Pstrążnej ul. Szkolna Michał Osadzin Firma Obsługi i Wykoszenie 594 m2 potoku Bogunice oraz odmulanie na 76 Zaopatrzenia Rolnictwa ul. Polna 11a długości 198 m Bogunice Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich członków 77 Ochotniczej Straży Pożarnej, biorących udział w działaniach Janusz Kozak Usługi Lekarskie ul. Łączna ratowniczych z terenu gminy Lyski w ilości 89 członków i 5/37 Katowice badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ilości członków. Bank Spółdzielczy w u ul. Rynek 10 Obsługa bankowa budżetu Gminy Lyski oraz Jednostek organizacyjnych Gminy Alojzy Maciaszek ul. G.Morcinka Dowóz rolników na szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej Pstrążna Seweryn Kałusek ul. Wyzwolenia Obsługa Centrum Kształcenia w budynku OSP Pstrążna Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz z planem 81 ATMOTERM ul. Łangowskiego Gospodarki Odpadami, wraz z niezbędnymi Opole dokumentami kierowanymi do opiniowania i konsultacji społecznych Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo 82 Koszenie poboczy dróg gminnych w sołectwach Wielobranżowe ul. Dobra Lyski Przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości zaciągania 83 Jadwiga Duda ul. Ofiar zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 5% Terroru 93/43 Rydułtowy wydatków w następujących jednostkach: Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli, Gminna Biblioteka Publiczna w Lyskach 84 Anna Chmura ul. Przyjaciół Żołnierza Opracowanie wniosku do ustanowienia strefy ochrony 9/ Sosnowiec pośredniej dla ujęć wody oraz stacji uzdatniania w Pstrążnej Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka Remont komina na budynku OSP w Raszczycach

6 86 Spółka Wodociągowo - Kanalizacyjna Remont odwodnienia skrzyżowania ul. Dworcowej i Rybnickiej w Lyski Suminie -Sumina ul. Dworcowa 1a Lyski Aniela Moralewska ul. Raciborska 34 a, Wykoszenie traw i opróżnienie koszy na przystankach Raszczyce autobusowych w sołectwie Raszczyce Wykonanie naprawy a) dwóch kontenerów 1100 l mieszczących 88 się przy budynkach gminnych w Lyskach b) trzech kontenerów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iwona 1100 l mieszczących się przy budynkach gminnych w Jakubczyk ul Dobra Nowa Bogunicach c) dwóch kontenerów mieszczących się przy budynku gminnym w Żytnej Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo Naprawa przepustu pod drogą oraz odmulanie rowu o długości 89 Wielobranżowe ul. Dobra Nowa m w Nowej Wsi Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysu Lesław Kreyczi ul. Weteranów Inwestorskiego na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysu Lesław Kreyczi ul. Weteranów Inwestorskiego na zadanie "Budowa Kanalizacji sanitarnej przy ulicy boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach" Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina ul. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Dworcowa 1a Lyski Suminie Stanisław Wodziński i Zdzisław Szewczyk 93 Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych Wykonanie projektu wykonawczego kanalizacji sanitarnej - HYDROSIEĆ ul. Grudzicka przy ul. Krótkiej w Lyskach Opole Realizacja strategii promocyjnej zleceniodawcy, Stowarzyszenie pn. Małopolskie Forum 94 który przyjął Funkcję PARTNERA XVII Światowego Forum Współpracy z Polonią Mediów Polonijnych Tarnów Śląsk 2009 Alojzy Maciaszek ul. G. Morcinka Dowóz rolników na szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej Pstrążna Kierszniak Renata ul. Rybnicka Wywiezienie gruzu i płyt drogowych z terenu przy budynku gminnym w Pstrążnej ul. Szkolna 97 Dostawa opału w asortymencie: węgiel orzech typ 34,2 klasa Termo - Bud Marcin Anbild ul. Mikołaja 9b 30/7/06 w ilości 100 ton, muł węglowy typ 33 klasa 17/24/08 w Racibórz ilości 200 na sezon grzewczy 2009/2010 do Wykonanie czterech okien plastikowych i parapetów Firma DUDA M. i L. Duda ul. Rudzka 12 zewnętrznych i wewnętrznych z montażem w budynku Gaszowice sportowym w Bogunicach Wykonanie czterech okien plastikowych oraz parapetów Firma DUDA M. i L. Duda ul. Rudzka 12 zewnętrznych i wewnętrznych z montażem w budynku Gaszowice sportowym w Nowej Wsi Wykonanie pięciu okien plastikowych oraz parapetów Firma DUDA M. i L. Duda ul. Rudzka zewnętrznych i wewnętrznych z montażem w budynku gminnym Gaszowice mieszkalnym w Adamowicach ul. Rybnicka Wykonanie siedmiu okien plastikowych oraz parapetów Firma DUDA M. i L. Duda ul. Rudzka zewnętrznych i wewnętrznych z montażem w budynku gminnym Gaszowice mieszkalnym w Adamowicach ul. Szkolna Alina Puzynowska ul. Raciborska Obsługa Centrum Kształcenia w budynku OSP Raszczyce MIRBEN Warsztat Instalacji Sanitarnych Wykonanie remontu instalacji wod.kan. i c.o. w mieszkaniu 103 wod.-kan.c.o. i gaz ul. Polna 1a budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka 36 Adamowice Spółka Wod-Kan Lyski - Sumina ul. Usunięcie skutków nawałnic remont kanalizacji deszczowej Dworcowa 1a Lyski przy drodze bocznej ul. Rybnickiej w Żytnej

7 Usunięcie skutków nawałnicy czyszczenie kanalizacji Renata Kierszniak ul. Rybnicka deszczowej oraz studzienek rewizyjnych i ściekowych przy drodze gminnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach Wykonanie projektu Techniczno wykonawczego wraz z Augustyn Konieczny ul. Rybnicka Kosztorysem inwestorskim i Specyfikacją techniczną na Żory odbudowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzimierzu/Żytnej o dł mb Wymiana okien drewnianych na PCV oraz parapetów GBI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. 107 zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach gminnych Energetyków mieszkalnych w Dzimierzu ul. Wygony 1 i ul. Wygony 2. Leszek Zajączkowski Zakład Ochrony Wykonanie karty informacyjnej dla zadania "Kontynuacja 108 Środowiska i Odnowy Biologicznej ul. budowy Zwycięstwa 16/ Gliwice kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski" Usunięcie 7 szt uszkodzonych drzew w miejscowości Sumina w Michał Osadzin Obsługa i Zaopatrzenie 109 wyniku nawałnicy z dnia 02 lipca 2009 r oraz uporządkowania Rolnictwa ul. Polna 11a Bogunice terenu Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo 110 Wielobranżowe ul. Dobra Nowa Usunięcie powalonego drzewa przy potoku Bogunickim Ditmar Sobota Zakład Zduński-Budowa i Naprawa Kominków, Pieców Pokojowych i Wykonanie pieca stołówkowego o jednym palenisku 111 Kuchennych ul. Kard. Wyszyńskiego Wolnostojącego w budynku OSP Adamowice 400 Racibórz AQUA-BUD ul. Kochanowskiego Utwardzenie zjazdu na drogę gminną ul. Zwycięstwa oraz Żory zajazdu na drogę gminną ul. Jankowicka w Zwonowicach Obsługa zadań realizowanych w ramach obszaru a programu 113 Katarzyna Fiur "uczeń na wsi" Krzysztof Ogrodowski Zakład Remontowo - Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej boczna ul. 114 Budowlany Kanalizacji i Odwadniania ul Rybnickiej w Adamowicach Turystyczna 1B Golejów Eugeniusz Zientek Instalatorstwo Wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu w budynku 115 Elektryczne i Naprawa AGD ul. Jankowicka gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka Zwonowice Wydrukowanie i dostarczenie do UG Lyski ul. Dworcowa 1a Fundacja Ekologiczna plakatów informacyjnych w formacie A2 w ilości 1000 szt. oraz 116 ARKA, skr. Pocztowa 525, Bielsko ulotek informacyjnych w formacie A5 w ilości 500 szt z naszym Biała logo w ramach akcji "segregujesz zyskujesz" Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa komina na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa rynien i wymiana rury spustowej na budynku gminnym ,30 w Raszczycach ul. Raciborska 131 F.P.H.U SIATEX-POL, ul. Grunwaldzka 64, Dostawa materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Nowej Wsi CROQUET Andrzej Cieślawski, Adam Dostawa wraz z Montażem wyposażenia placu zabaw w 120 Wronecki, Szczodre, ul. Trzebnicka 81, 55- Adamowicach i Nowej Wsi 950 Mirków Spółka Wod-Kan Lyski - Sumina, ul. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 38 mb fi 121 Dworcowa 1a, Lyski 200 oraz 4 mb fi 160 w miejscowości Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 122 Katowicach ul. Podchorążych Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 zł Katowice

8 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 123 Katowicach ul. Podchorążych Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 zł Katowice Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w 124 Katowicach ul. Podchorążych Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie ,00 zł Katowice Czyszczenie 6 studzienek kanalizacji deszczowej oraz Renata Kierszniak ul. Rybnicka czyszczenie 88 mb sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Osiedle Na Stoku w Zwonowicach Spółka Wod Kan Zwonowice, ul. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości 78 w 126 Jankowicka 28, Zwonowice miejscowości Zwonowice przy ul. Rudzkiej Michał Osadzin, Firma Obsługi i Wykoszenie potoku Bogunice oraz odmulanie na długości Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Polna mb 11a, Bogunice Krzysztof Zielonka, Blacharstwo Naprawa dachu na budynku Urzędu Gminy Lyski ul. Dworcowa 128 Budowlane, ul. Dworcowa 5, a Sumina FUH Piotr Gryt, ul. Sportowa 83 B, Demontaż przystanku autobusowego w miejscowości Lyski Lyski Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych typu MERKURY 130 Wykonawcze BUDOTECHNIKA, ul ST Gliwicka 3b, Pilchowice Zakład Produkcyjno - Usługowo - Wykonanie remontu oznakowania pionowego drogi gminnej Handlowy oraz METAL - BUD, ul. Wolności 132, zabezpieczenia przepusty drogowego poprzez zabudowę Wodzisław Śląski barier energochłonnych na ul. Sportowej w Dzimierzu RE-MAL Poremski Sławomir Malowania i Przebudowa chodnika z kostki brukowej betonowej przy 132 Tapetowanie Ścian Roboty Remontowo budynku gminnym w Pstrążnej ul. Szkolna -Budowlane, ul. Łukowska Lyski Jarosław Kuśka, ul. Poprzeczna 9, Wykoszenie rowu melioracyjnego o długości 370 mb w ,20 Raszczyce miejscowości Raszczyce Henryk Czarnuszka ul. Jana Matejki Obsługa muzyczna na dożynkach w sołectwie Pstrążna Babice Usługi Remontowo -Budowlane ul. Położenie płytek W pomieszczeniach sanitarnych w budynku Raciborska Raszczyce sportowym w Adamowicach Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe Remont świetlicy środowiskowej w budynku gminnym "WAND" ul. Rybnicka 35 A Sumina w Zwonowicach Teresa Michalik, ul. Gaszowicka 9, Wykoszenie i odmulenie 115 mb rowu melioracyjnego w Zwonowice Zwonowicach Iwona Jakubczyk, Przedsiębiorstwo Wykoszenie i odmulenie 550 mb rowu melioracyjnego w 138 Wielobranżowe, ul. Dobra 8, Nowa miejscowości Dzimierz Przeprowadzenie kursów językowych i dostarczenie Firma "Britannia" Katarzyna Couchman, ul. 139 podręczników w ramach projektu "Oddolna inicjatywa Wiejska 3, językowa w Gminie Lyski. Lidia Chrzan Kancelaria Radcy Prawnego 140 Świadczenie pomocy prawnej ul. Sikorskiego Lyski Centrum Ekologiczne Licencyjnych Odbiór i utylizacja przeterminowanych środków 141 Technologii "Celt" sp. z o.o. ul. M. Gierlotki farmaceutycznych 10, Katowice

9 Wykonanie stolarki okiennej oraz parapetów zewnętrznych i DUDA M. i L. sp. j Gaszowice ul. 142 wewnętrznych z montażem i przeróbką w mieszkaniu w Rudzka 12 Adamowicach ul. Rybnicka 36 Stanisław Wodziński, Zdzisław Szewczyk, Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru autorskiego na Pracownia Projektowa Sieci Sanitarnych i 143 zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamionki w Ochrony Środowiska, ul. Grudzicka 51, 45- Lyskach 470 Opole Franciszek Kolarczyk, Firma Projektowo Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży budowlanej 144 Budowlana WAND II, ul. Rybnicka 10, na zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej. 295 Nowa Spółka Wodociągowo Kanalizacyjną Wykonanie odcinka sieci wodociągowej fi 110 o długości Adamowice Raszczyce, ul. mb w miejscowości przy ul. Leśnej Sobieskiego 1, Adamowice Marek Kareta - Dmochowski, Firma MKD, Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego i autorskiego na 146 ul. Św. Marcina 4, Marcinkowice zadaniu pn. Budowa stacji Uzdatniania wody w Pstrążnej Roman Konsek, Firma ELEKTROBUD, ul. Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru w branży elektrycznej Polna 9b, na zadaniu pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej Wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich Lesław Kreyczi, ul. Weteranów 2, na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sportowej w Suminie" Przeprowadzenie kontroli w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków 5% Jadwiga Duda, ul. Ofiar Terroru 93/43, 149 wydatków w następujących jednostkach Gminy Lyski: Świetlica Rydułtowy Środowiskowa w Nowej Wsi, SP w Raszczycach, Gimnazjum w Lyskach Walter Łukoszek, ul. Rybnicka 78, Wykoszenie traw i opróżnianie koszy w miejscach wskazanych Adamowice przez pracownika UG Lyski w sołectwie Adamowice Bartłomiej Stasiaczek WODROPOL, ul. Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego dla zadania Mokronoska 2, Wrocław "budowa Stacji uzdatniania wody Lyski" Zakład Remontowo - Budowlany Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu. Kanalizacji i Odwadniania, ul. Turystyczna 152 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Marusze w b, Dzimierzu -Golejów Jan Gutkowski, Firma Gutkowski, ul Budowa stacji uzdatniania wody w Pstrążnej Stycznia 92, Leszno Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Modernizacja i odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Adamczyka Racibórz Dzimierz - Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad modernizacją i Augustyn Konieczny, ul. Rybnicka 50, odbudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzimierz Żory Eugeniusz Zientek Instalatorstwo Wykonanie instalacji elektrycznej w szatni sportowej na boisku 156 Elektryczne i Naprawa AGD ul. Jankowicka w Zwonowice Pstrążnej Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn. Jerzy Rzodeczko, ul. Raciborska 59, 47- "Budowa Raszczyce kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach wraz z rozliczeniem końcowym. Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn. Jerzy Rzodeczko, ul. Raciborska 59, 47- "Budowa Raszczyce kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu wraz z rozliczeniem końcowym Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina ul. 159 Wykonanie ogrodzenia części boiska sportowego w Dzimierzu Dworcowa 1a Lyski Remont nawierzchni drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Raszczycach. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej - boczna Adamczyka 12, Racibórz ul. Raciborskiej w Raszczycach"

10 Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina ul. Remont studni rewizyjnej na drodze gminnej boczna ul Dworcowa 1a Lyski Rzuchowskiej w Dzimierzu Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina ul. Wykonanie remontu na odcinku drogi bocznej ul. Rybnickiej w Dworcowa 1a Lyski Żytnej Mariusz Smykała, Usługi Rolnicze i Roboty remontowo - naprawczo - konserwacyjnych 163 Transportowe, ul. Dobra 8, na drogach gminnych w Gminie Lyski Nowa Robert Kuśka Instalatorstwo wod-kan Wykonanie grzejnika w mieszkaniu budynku gminnego w Żytnej 164 c.o. i gaz ul. Raciborska ul. Rybnicka Raszczyce 987,60 Grzegorz Powała STALMET, ul. Wymiana i montaż klap stalowych do składu opału w budynku 165 Poprzeczna 19a, Raszczyce gminnym w Adamowicach ul. Szkolna Wykonanie i montaż poręczy stalowej w kotłowni budynku Grzegorz Powała STALMET, ul. 166 sportowego w Nowej Wsi oraz barier przy zejściu do kotłowni w Poprzeczna 19a, Raszczyce budynku sportowym w Bogunicach RE-MAL Poremski Sławomir Malowanie i Położenie płytek podłogowych w pomieszczeniu sportowym w 167 Tapetowanie Ścian Roboty Remontowo budynku sportowym w Bogunicach ul. Szkolna -Budowlane ul. Łukowska 5, Lyski Eugeniusz Zientek Wykonanie instalacji Instalatorstwo elektrycznej w drugim 168 Elektryczne i Naprawa mieszkaniu oraz w klatce AGD, ul. Jankowicka 19, schodowej w budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka Zwonowice 36 Roman Michna, Leszek Gierucki Zakład Zadanie nr 1: remont odwodnienia odcinka drogi gminnej - ul. Usług Wodociągowo -Kanalizacyjnych i 169 Budzińska i ul. Sobieskiego w Żytnej. zadanie nr 2: remont Remontowo-Budowlanych ROLES ul. odwodnienia odcinka drogi gminnej ul. Leśna w Suminie Kopernika Tworków Iwona Jakubczyk, Przedsiębiorstwo 170 Koszenie poboczy dróg gminnych w sołectwach Wielobranżowe, ul. Dobra 8, Lyski Wydrukowanie i dostarczenie do Urzędu Gminy Lyski, ul. Dworcowa 1a plakatów informacyjnych w formacie A2 w ilości Fundacja Ekologiczna ARKA skr szt, oraz ulotek informacyjnych w formacie A5 w ilości Pocztowa 525, Bielsko Biała szt. z naszym logo w ramach akcji "Kochasz dzieci nie pal śmieci" Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka 172 Wykonanie naprawy dachu na budynku Urzędu Gminy Lyski Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa komina na budynku sportowym w Nowej Wsi ul. 173 Krzysztof Zielonka ul. Dworcowa 5, Sportowa Sumina Krzysztof Zielonka Blacharstwo Budowlane Naprawa komina na budynku sportowym w Bogunicach ul. 174 Krzysztof Zielonka ul. Dworcowa szkolna Sumina Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Opracowanie dokumentacji technicznej odtworzenia rowu 175 WIKO ALEKSANDER GAMOŃ, otwartego wzdłuż odcinka drogi gminnej ul. Stodolska w ul. Wiślana 32, Zwonowicach Norbert Janosz Usługi Transportowe Janosz Remont nawierzchni drogi gminnej - boczna ul. Polnej w 176 Robert ul. Rybnicka 71c Adamowicach Adamowice BUDOTECHNIKA, ul. Bierawka 2a, Wykonanie i montaż wiaty Przystankowej typu MERKURY Pilchowice ST

11 RE-MAL Poremski Sławomir Malowanie i 178 Tapetowanie Ścian Roboty Remontowo Montaż drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Dzimierzu Budowlane ul. Łukowska 5, Lyski Katarzyna Chrapek F.H.U. Star-elektronik Wykonanie systemu video monitoringu na obiekcie Urzędu 179 Katarzyna Chrapek ul. Radoszowska 80a, Gminy oraz parkingu przy ul. Dworcowej w Lyskach Szczerbice Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A ul. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Lyski, Wniosek Legionów Bielsko - Biała do WFOŚiGW w Katowicach na powyższe zadanie Wanda Burda, AQUA-BUD, ul. Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 140 mb w Kochanowskiego 13, Żory Suminie przy ul. Sportowej Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina, ul. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 306 mb przy Dworcowa 1a, Lyski ul. Raciborskiej w Bogunicach Michał Osadzin, Firma Obsługi i 183 Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Polna Wykoszenie potoku Bogunice a, Bogunice Iwona Jakubczyk Przedsiębiorstwo Wykoszenie działek nr 132/30 i 135/31 obręb Pstrążna do 184 Wielobranżowe Iwona Jakubczyk, ul których gmina Lyski posiada tytuł prawny. Dobra 8, Nowa Wycena nieruchomości działka 1367/131, km 3, obręb Lyski o Biuro Wycen Majątku i Usług Technicznych 185 pow. 761 m2 zabudowanej nieukończonym budynkiem o LOKUM ul. Galaktyki 5/8, Gliwice charakterze użytkowym. Piotr Gryt, Firma Usługowo - Handlowa Remont studzienek kanalizacyjnych przy ulicy Osiedle Na Stoku BARYT, ul. Sportowa 83b, Lyski w Zwonowicach Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe M+, Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej na działce 664/24 ul ul. Strzelecka 13b, Kędzierzyn Kamionki w Lyskach Koźle Stefania Wojak, ul. Wolności 17, Wykoszenie traw i opróżnienie koszy w miejscach wskazanych przez pracownika Urzędu Gminy Lyski w sołectwie Bank Spółdzielczy ul. Rynek Udzielenie kredytu Gminie Lyski o łącznej wysokości ,00 zł P.P.U.H. BET-POL ul. Raciborska 251a Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach Walter Łukoszek, ul. Rybnicka, Wykoszenie traw i opróżnienie koszy w miejscach wskazanych 191 Adamowice przez pracownika Urzędu Gminy Lyski w sołectwie Adamowice Stanisław Parzych, ul. Powstańców 19a, Przygotowanie podłoża pod trawniki oraz wypielęgnowanie Adamowice trawników w centrum sołectwa Adamowice Maria Rajkowska ul. Hutnicza 40, Dostawa wraz z montażem następujących elementów placu 193 Radlin zabaw w Nowej Wsi Dariusz Szymura, Zakład Kształtowania i Usunięcie 10 szt drzew wraz z transportem drewna do 194 Utrzymania Terenów Zieleni RAJGRAS ul. budynków gminnych oraz cięcia techniczne drzew rosnących na Grzybowa skarpie w pasie drogowym ulicy Gaszowickiej w Zwonowicach Wykonanie zadań związanych z Niszczeniem dokumentacji Alina Puzynowska -Szczyra ul. Robotnicza 195 niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 8, Raszczyce zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka Naprawa dachu na budynku gminnym w Raszczycach ul. 196 Raciborska 64 - część biblioteczna Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka Konserwacja dachu na budynku Urzędu Gminy w Lyskach ul. 197 ul. Dworcowa 5, Sumina Dworcowa 1a

12 Wymiana spłuczek ustępowych, baterii oraz częściowej Robert Kuśka Instalatorstwo wod.-kan. c.o wymiany 198 i gaz ul. Raciborska kanalizacji sanitarnej i naprawa muszli w budynku Urzędu Raszczyce Gminy Lyski Jerzy Rzodeczko, ul. Raciborska 59, 47- Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn Raszczyce "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sportowa w Suminie" Blacharstwo Budowlane Krzysztof Zielonka Naprawa dachu na budynku gminnym w Zwonowicach ul Sumińska część świetlicowa Tadeusz Kisiel, ul. Barcioka 7, Oprawa muzyczno -rozrywkowa imprezy sołeckiej Czernica Remont-Ex Firma Prywatna Marek 202 Stworzenie centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna Gajewski, ul. Larysza 11, Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru w branży budowlanej Franciszek Kolarczyk Firma projektowo na 203 budowlana WAND II, ul. Rybnicka 10, zadaniu pn. " Stworzenie Centrum Kulturalnego w sołectwie 295 Nowa Pstrążna" Andrzej Job, ul. Powstańców Śl. 4, 44 Przeprowadzenie szkolenia obronnego zgodnie z planem Godów, Łaziska szkolenia obronnego Urzędu Gminy Lyski na rok 2009 Firma Usługowo-Handlowa BARYT ul. 205 Odwodnienie piwnic i placu przy budynku OSP Raszczyce Sportowa 83 B, Lyski Michał Osadzin, Firma Obsługi i Zebranie zużytych opon porzuconych na terenie należącym do 206 Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Polna Gminy Lyski i przewiezienia do Raszczyc w celu przekazania a, Bogunice uprawnionemu podmiotowi. Wykonanie przyłącza Kanalizacyjnego do OSP Sumina Spółka Wod-Kan Lyski -Sumina, ul. 207 przepompownia ścieków, zgodnie z protokołem konieczności z Dworcowa 1a, Lyski dnia 14 lipca 2009 r. Mariusz Smykała, Przedsiębiorstwo Usługi 208 Transportowe, ul. Leśna 22, Nowa Wykoszenie rowu melioracyjnego w miejscowości Raszczyce Mariusz Smykała, Przedsiębiorstwo Usługi Czyszczenie i udrożnienie rowu melioracyjnego w miejscowości 209 Transportowe, ul. Leśna 22, Nowa Zwonowice przy ul. Buczka. Odmulenie i wykoszenie 207 mb rowu melioracyjnego w 210 Piotr Utrata, ul. Borek 1, Rzuchów miejscowości Dariusz Szymura, Zakład Kształtowania i Karczowanie 2 szt. korzeni wraz z uformowaniem skarpy w 211 Utrzymania Terenów Zieleni RAJGRAS, ul pasie drogowym ulicy Gaszowickiej w Zwonowicach Grzybowa 14, Eugeniusz Zientek Instalatorstwo Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu świetlicy w 212 Elektryczne i Naprawa AGD ul. Jankowicka budynku gminnym w Adamowicach ul. Rybnicka 36 oraz , Zwonowice usunięcie usterek w z protokołu nr 24/09 Janusz Tkocz Indywidualna Przeprowadzenie badań wad postawy wśród dzieci i młodzieży 213 Specjalistyczna z terenu Gminy Lyski oraz wystawienie zaświadczeń o Praktyka Lekarska ul. 3 Maja 41, Syrynia konieczności dalszej profilaktyki. Przeprowadzenie badań wad postawy wśród dzieci i młodzieży Krzysztof Winkler Specjalistyczna z 214 Praktyka lek. med. Krzysztof Winkler terenu Gminy Lyski oraz wystawienie zaświadczeń o Specjalista ortopedii i traumatologii konieczności dalszej profilaktyki. Przeprowadzenie badań wad postawy wśród dzieci i młodzieży Nawarem Banout Indywidualna z Specjalistyczna Praktyka Lekarska terenu Gminy Lyski oraz wystawienie zaświadczeń o konieczności dalszej profilaktyki. Iwona Jakubczyk, Przedsiębiorstwo Udrożnienie rowu melioracyjnego o długości 180 mb w 216 Wielobranżowe, ul. Dobra 8, Nowa miejscowości Pstrążna Zadanie 1 sołectwa Adamowice, Bogunice, Zadanie 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Iwona 217 sołectwa Dzimierz, Pstrążna, Zadanie 3 sołectwa Lyski, Nowa Jakubczyk ul. Dobra Nowa, Sumina, Zwonowice,

13 Bernadeta Hajzyk, ul. Rybnicka 22a, Zadanie 4 sołectwa Raszczyce, Spółka Wodociągowo - Kanalizacyjna Wykonanie remontu na odcinku drogi bocznej ul. Raciborskiej w 219 Lyski - Sumina ul. Dworcowa 1a, Bogunicach Lyski Sputnik Software sp. z o.o., ul. Góreckiej 220 Opieka autorska na oprogramowanie koncesje Alkoholowe , Renata Kierszniak, ul. Rybnicka 12, Konserwacja sieci drenarskiej w Raszczycach Sputnik Software sp. z o.o., ul. Góreckiej Opieka autorska na oprogramowanie Ewidencja Działalności , Gospodarczej Aniela Moralewska, ul. Raciborska 34a, Wykoszenie traw i opróżnienie koszy na przystankach Raszczyce autobusowych w sołectwie Raszczyce Przedsiębiorstwo Informatyczno 224 -Geodezyjne INFOGEO sp. z o.o., ul. Aktualizacja Programu VEGB Rzemieślnicza 1, Będzin Plus8 s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania Seemann ul. Wolności 94, Zabrze pn. "Budowa boiska sportowego w Zwonowicach" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe M+, Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogą ul. Strzelecka 13b, Kędzierzyn powiatową nr S 5604 w Raszczycach. Koźle Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia boiska 227 ELEKTROMONT Worobiec i E. Podolec, sportowego w Raszczycach. ul. Nowotki 1, Kuźnia Raciborska Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Jerzy Rzodeczko, ul. Raciborska 59, "Przebudowa skrzyżowania DW nr 923 z DP nr S 5604 w Raszczyce Raszczycach Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu Piotr Nowak ul. Gagarina 4, pn."przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z Wodzisław Śl. drogą powiatową nr S 5604 w Raszczycach" Bank Spółdzielczy z siedzibą w u ul. 230 Udzielenie kredytu w kwocie ,00 zł Rynek 10, CONCEPT INTERMEDIA Marek 231 Zintegrowany System Informacji Urzędu Gminy Lyski Jagodziński Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD ul. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej - ul Wodna 21, Racibórz Wąska w Suminie Przyjęcie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gminy Lyski zgłoszonych przez osoby wymienione w załączniku u, ul. Majątkowa 42, stanowiącym integralną część umowy. Zapewnienie niezbędnej opieki... Włodzimierz Linder, Agnieszka Linder, PHU Sprzedaż i dostawa materiałów biurowych, papieru ksero Polluź WVITO, ul. Adwentowicza 6/198A, a4 i a3 oraz tuszy i tonerów do Urzędu Gminy Lyski Łódź Sprzedaż paliwa etylinę bezołowiową Pb 95, olej napędowy, Przedsiębiorstwo Spedycyjno - oleje 235 Transportowe Transgór S.A. ul samochodowe do samochodów strażackich, straży gminnej i Jankowicka 9, innych zbiorników sprzętu zmechanizowanego UG w Lyskach Eugeniusz Zientek, Instalatorstwo Wykonanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach w 236 Elektryczne i Naprawa AGD, ul budynku gminnym w Dzimierzu Jankowicka 19, Zwonowice 237 Czesław Mazurek Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Zwonowice Józef Blazel, ul. Rybnicka 1a, Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Lyski Sumina

14 Eugeniusz Kolarczyk, ul. Sportowa 75a, Lyski Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Lyski Czesław Porwoł, ul. Lysecka 2, Bogunice Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Bogunice Zdzisław Dudek, ul. Leśna 11, Pstrążna Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Pstrążna Arnold Powalla, ul. Raciborska 138, Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Raszczyce Raszczyce Mieczysław Biernat, ul. Dworcowa 14, Sumina Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Sumina Robert Skorupka, ul. Powstańców 6, Konserwator sprzętu strażackiego w OSP Dzimierz Dzimierz Jarosław Wolnik, ul. Wolności 9, Konserwator sprzętu strażackiego w OSP

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2015 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.76.2015 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lyski za 2014 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu br. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 110 405 785 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 425 171 294,38 zł, co stanowi 38,29 % kwoty rocznej, z tego: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZA 2010 r. Pawłowiczki, 30.03.2011r. I INWESTYCJE 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dobrosławice i Dobieszów wraz z wymianą sieci wodociągowej

Bardziej szczegółowo

Rejestr umów. Środowiska

Rejestr umów. Środowiska Rejestr umów Raport wygenerował(a): Bożena Topolewska dnia: 2015-07-20 Lp. 1 032.325.2014.OP 2014-10-01 2014-11-10 Andrzej Grzywaczewski 250,74 zł Umowa o uzywanie samochodu prywatnego do celów słuzbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09. Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. ZARZĄDZENIE Nr 27/ 09 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za I półrocze 2011 roku. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 19 marca 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 17/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za 2009 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.157.2014 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 26.08.2014r. INFORMACJA o przebiegu budżetu miasta Pyskowice za I półrocze 2014r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 września 2014 r. Poz. 3383 UCHWAŁA NR XXXVII/49/2014 RADY GMINY WIELGOMŁYNY z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZECHOWICE - DZIEDZICE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Czechowice Dziedzice, sierpień 2008 rok 1 Spis treści A. Dane ogólne B. Dochody budżetu Gminy Czechowice - Dziedzice

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-82/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2014 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-29/2015 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sławkowa za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.BILANS OTWARCIA... 6 2.BUDŻET GMINY... 9 3.INWESTYCJE GMINNE... 13 1) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2011-2014... 13

1.BILANS OTWARCIA... 6 2.BUDŻET GMINY... 9 3.INWESTYCJE GMINNE... 13 1) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2011-2014... 13 SPRAWOZDANIE Z KADENCJI WÓJTA 2010-2014 Strona 2 Spis treści 1.BILANS OTWARCIA... 6 2.BUDŻET GMINY... 9 3.INWESTYCJE GMINNE... 13 1) WYBRANE INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2011-2014.... 13 1.1 OBIEKTY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Wydatki budżetowe w 2008 roku wykonano w kwocie 106.183.403 zł, tj. 91,54% 28.105.140 zł 78.078.263 Dział 010 Rolnictwo 912.

WYDATKI Wydatki budżetowe w 2008 roku wykonano w kwocie 106.183.403 zł, tj. 91,54% 28.105.140 zł 78.078.263 Dział 010 Rolnictwo 912. WYDATKI Wydatki budżetowe w 2008 roku wykonano w kwocie 106.183.403 zł, tj. 91,54% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 28.105.140 zł, tj. 26,47 % planu, natomiast wydatki bieżące zostały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA za 2011r. 2 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Szklarska Poręba za 2011r. Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2011r. został uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 421.039,94 zł, tj. 76,74 % planu rocznego, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 421.039,94 zł, tj. 76,74 % planu rocznego, w tym: Wydatki budżetowe w I półroczu 2014r. wykonano w kwocie 70.013.273,52 zł, tj. 42,52% planu rocznego, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 13.079.839,37 zł, tj. 18,68% wykonanych wydatków, natomiast wydatki

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2007 Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach

Bardziej szczegółowo