Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych"

Transkrypt

1 Organizacja bazy danych LOGICZNA FIZYCZNA Baza Danych ORACLE Przestrzeń Tabel Plik Danych Wiele elementów SQL Segment "Rób wszystko tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej" Ekstent Albert Einstein Blok Danych Blok Danych Systemu Operacyjnego Podstawowy schemat bazy danych Schemat bazy danych 1

2 Typ Opis Typy danych Typy danych cd VARCHAR2(rozmiar) NVARCHAR2(rozmiar) NUMBER(p,s) LONG Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc : 4000 znaków, minimalna - 1 znak. Specyfikacja maksymalnej długości jest niezbędna. Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc jest reprezentowana przez ilośc bajtów niezbędną do reprezentacji pojedynczego znaku.maksymalna długośc : 4000 znaków. Specyfikacja maksymalnej długości jest niezbędna. Liczba mająca p miejsc calkowitych i s miejsc po przecinku Ciąg znaków o zmiennej długości. Maksymalna długośc 2 GB CLOB NCLOB BLOB Obiekt zawierający duże ilości tekstu (do 4 GB) gdzie jeden znak jest reprezentowany przez jeden bajt. Obiekt zawierający duże ilości tekstu (do 4 GB) gdzie jeden znak jest reprezentowany przez kilka bajtów. Duży binarny plik o maksymalnym rozmiarze 4 GB. DATE RAW(rozmiar) LONG RAW Data od 1 stycznia 4712 p.n.e do 31 grudnia 9999 n.e Czyste dane o dlugości równej ilości bajtów. Maksymalna długośc: 4000 bajtów Czyste dane o dlugości równej ilości bajtów. Maksymalna długośc: 2 GB BFILE Zawiera lokację binarnego pliku przechowywanego na zewnątrz bazy danych.maksymalny rozmiar 4 GB ROWID UROWID CHAR(rozmiar) NCHAR(rozmiar) Szestnastkowy ciag reprezentujący logiczny adres krotki zorganizowanej w indeks. Minimalny rozmiar - 1 bajt. Szestnastkowy ciag reprezentujący logiczny adres krotki zorganizowanej w indeks. Maksymalny (i defaultowy) rozmiar bajtów. Ciąg o stałej długości. Maksymalny rozmiar bajtów. Standardowy - 1 bajt. Ciąg o stałej długości. Maksymalny rozmiar określony ilością bajtów na znak bajtów. Standardowy - 1 bajt. Zapytania wybierające Składnia podstawowa Zapytania wybierające Przykłady podstawowe Wyświetlenie trzech wybranych pól z tabeli SELECT pola FROM relacja WHERE warunek GROUP BY pola HAVING warunek ORDER BY pola SELECT Nazwisko, Imie, RokUrodz FROM Osoby; Wyświetlenie wszystkich pól z tabeli SELECT * FROM Osoby; 2

3 Zapytania wybierające Wyrażenia i Aliasy Wyświetlenie iloczynu dwóch pól SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby; Wyświetlenie łączne Imienia i Nazwiska SELECT Nazwisko ' ' Imie AS Osoba FROM Osoby; SELECT Nazwisko CHR(9) Imie AS Osoba FROM Osoby; Zapytania wybierające Wyrażenia i Aliasy w sortowaniu Sortowanie wg wyrażenia SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby ORDER BY RokUrodz*wzrost; Sortowanie wg aliasu SELECT RokUrodz*wzrost AS Iloczyn FROM Osoby ORDER BY Iloczyn; Zapytania wybierające Operatory Zapytania wybierające Sortowanie Algebraiczne + dodawanie - odejmowanie * mnożenie / dzielenie % modulo Logiczne & iloczyn bitowy (AND) suma bitowa (OR) ^ (XOR) ~ przeczenie bitowe (NOT) Sortowanie według pojedynczego pola - rosnąco SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz; Sortowanie według pojedynczego pola - rosnąco Konaktacja łańcucha SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz ASC; 3

4 Zapytania wybierające Sortowanie Sortowanie według pojedynczego pola - malejąco SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz DESC; Sortowanie według dwóch pól SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby ORDER BY RokUrodz ASC, Wzrost DESC; Zapytania wybierające Filtrowanie Filtrowanie wg wyrażenia algebraicznego SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960; Filtrowanie wg wyrażenia logicznego SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960 AND RokUrodz <1988; Zapytania wybierające Zapytania wybierające Operatory algebraiczne Operatory logiczne = równe < mniejsze niż <= mniejsze niż lub równe > większe niż >= większe niż lub równe <> różne!= nie równe AND TRUE TRUE TRUE NOT negacja OR suma logiczna AND iloczyn logiczny FALSE NULL OR FALSE NULL TRUE TRUE TRUE FALSE TRUE NULL FALSE FALSE NULL FALSE NULL FALSE FALSE FALSE NULL FALSE NULL TRUE FALSE FALSE NULL NULL NULL 4

5 BETWEEN IN LIKE ANY SOME ALL EXISTS Zapytania wybierające Operatory specjalne przedział dwustronnie domknięty lista podobny do wzorca prawda jeśli jedna pozycja na liście prawdziwa prawda jeśli kilka pozycji na liście prawdziwych prawda jeśli wszystkie pozycje na liście prawdziwe prawda jeśli zapytanie zwraca rekordy Zapytania wybierające Filtrowanie - BETWEEN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz BETWEEN 1960 AND 1980; Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz >=1960 AND RokUrodz <=1980; Zapytania wybierające Filtrowanie IN Zapytania wybierające Filtrowanie IN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz IN (1960, 1970, 1980); Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE RokUrodz = 1960 OR RokUrodz = 1970 OR RokUrodz = 1980); SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN ('Kowalski', 'Nowak'); Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko = 'Kowalski' OR Nazwisko= 'Nowak' 5

6 Zapytania wybierające Filtrowanie LIKE SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'KOW'; Równoważne zapytanie SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko = 'KOW'; Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne % dowolny ciąg znaków (w tym ciąg pusty) _ dokładnie jeden znak ESCAPE definiuje znak po którym znaki specjalne są traktowane dosłownie Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne przykłady Nazwiska rozpoczynające się od frazy KOW Nazwiska kończące się frazą KOW SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'KOW%'; SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%KOW'; Nazwiska posiadające w środku frazę KOW SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%KOW%'; Zapytania wybierające Operator LIKE - znaki specjalne przykłady cd Nazwiska rozpoczynające się od litery K a kończące literą I SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE 'K%I'; Nazwiska w których na trzeciej pozycji występuje litera W SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE ' W%; Nazwiska w których występuje znak % SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko LIKE '%\%%' ESCAPE'\'; 6

7 Zapytania wybierające Grupowanie Wyznaczenie funkcji agregującej dla grupy (dla każdej osoby) SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; Wyznaczenie funkcji agregującej dla całej tabeli (wszystkie osoby) SELECT SUM(Brutto) AS Razem FROM Zarobki; AVG SUM MAX MIN Zapytania wybierające Funkcje agregujące wartość średnia suma maksimum minimum STDDEV odchylenie standardowe VARIANCE wariacja COUNT zlicz n n 2 ( x) 2 x n( n 1) 2 ( x) 2 x n( n 1) Zapytanie z CASE oraz filtrem na liczbę kolumn SELECT Nazwisko, RokUrodz, CASE WHEN RokUrodz >=1980 THEN 'Młody' WHEN RokUrodz >=1970 AND RokUrodz <1980 THEN 'Dość młody' WHEN RokUrodz >=1960 AND RokUrodz <1970 THEN 'Średni' WHEN RokUrodz <1960 THEN 'Stary' ELSE 'Nie wiem!!!' END FROM Osoby WHERE ROWNUM <20 Zapytanie z CASE oraz filtrem na liczbę kolumn Ponieważ po pierwszym poprawnym warunku kończone jest sprawdzanie poniższe jest równoważne poprzedniemu SELECT Nazwisko, RokUrodz, CASE WHEN RokUrodz >=1980 THEN 'Młody' WHEN RokUrodz >=1970 THEN 'Dość młody' WHEN RokUrodz >=1960 THEN 'Średni' WHEN RokUrodz <1960 THEN 'Stary' ELSE 'Nie wiem!!!' END FROM Osoby WHERE ROWNUM <20; Dopuszczalne są wszystkie operatory i funkcje np. BETWEEN, LIKE, IN... 7

8 Zastosowanie ROWNUM do wyboru n-tego wiersza Warunek = może być użyty tylko dla wartości 1 SELECT Nazwisko FROM ( SELECT Nazwisko From Nazwiska WHERE ROWNUM <=6 ORDER BY ROWNUM DESC ) WHERE ROWNUM =1; Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Opis, Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki, Dzialy WHERE Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby AND Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Opis, Nazwisko, Brutto FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby JOIN Dzialy ON Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu INNER Zapytania wybierające Złączenia w oparciu o operator JOIN cd SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki RIGHT JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki LEFT JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby SELECT Nazwisko, Brutto FROM Zarobki FULL JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby 8

9 Zapytania wybierające Złączenie prawostronne w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby (+)= Zarobki.IdOsoby Złączenie lewostronne w oparciu o klauzulę WHERE SELECT Nazwisko, Brutto FROM Osoby, Zarobki WHERE Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby (+) Zamieniając stronami pola również zmieniamy kierunek złączenia Zapytania wybierające SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY JOIN ZAROBKI USING (IDOSOBY); Złączenie typu naturalnego SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY NATURAL JOIN ZAROBKI; SELECT Nazwisko, Brutto FROM OSOBY CROSS JOIN ZAROBKI; Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN (SELECT Nazwisko FROM ttt); Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (BŁĄD) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko IN (SELECT Nazwisko FROM ttt) AND imie IN (SELECT ImieFROM ttt); Kowalski Osoby Jan TTT Kowalski Karol Nowak Jan 9

10 Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (POPRAWNIE) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE Nazwisko Imie IN (SELECT Nazwisko Imie FROM ttt) Zapytania wybierające Podzapytania Podzapytanie jako lista dla operatora IN (POPRAWNIE - Lista z wieloma polami) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby WHERE (Nazwisko, Imie) IN (SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt) Osoby TTT Osoby TTT Kowalski Jan Kowalski Nowak Karol Jan Kowalski Jan Kowalski Nowak Karol Jan Zapytania wybierające Dziwne Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Osoby.Nazwisko, Osoby.Imie, Osoby.RokUrodz, ttt.nazwisko, ttt.imie, ttt.rokurodz FROM Osoby JOIN ttt ON Osoby.Nazwisko= ttt.nazwisko AND Osoby.Imie= ttt.imie AND Osoby.RokUrodz= ttt.rokurodz; Wielokrotne złączenie na polach niekluczowych (Osoby ttt) Zapytania wybierające Dziwne Złączenia w oparciu o operator JOIN SELECT Osoby.Nazwisko, Osoby.Imie, Osoby.RokUrodz, ttt.nazwisko, ttt.imie, ttt.rokurodz FROM Osoby LEFT JOIN ttt ON Osoby.Nazwisko= ttt.nazwisko AND Osoby.Imie= ttt.imie AND Osoby.RokUrodz= ttt.rokurodz WHERE ttt.nazwisko IS NULL AND ttt.imie IS NULL AND ttt.rokurodz IS NULL ; Należące do Osoby i nie należące do ttt (OSOBY-ttt) 10

11 Zapytania wybierające Podzapytania SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki Podzapytanie skalarne WHERE Brutto > (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki) Podzapytania z operatorem ANY(SOME) oraz ALL SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki WHERE Brutto > ANY (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY IdDzialu) Zapytania wybierające moda (wartość modalna, oczekiwana, najczęściej występująca) SELECT RokUrodz AS rok FROM Osoby GROUP BY RokUrodz HAVING COUNT(RokUrodz)= (SELECT MAX(rok) FROM (SELECT COUNT(RokUrodz) as rok FROM Osoby GROUP BY RokUrodz) xxx ) SELECT Idosoby, Brutto FROM Zarobki WHERE Brutto > ALL (SELECT AVG(Brutto) FROM Zarobki JOIN Osoby ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY IdDzialu) Średnia pomijająca p=50% procent rekordów z góry i z dołu (MEDIANA, wartość środkowa) SELECT 0.5 AS Wspoczynnik, AVG(rokurodz) AS SredniaZprocentObciętych FROM Osoby a WHERE (SELECT COUNT(*) FROM osoby aa WHERE aa.rokurodz <= a.rokurodz) >= (SELECT 0.5*COUNT(*) FROM Osoby) AND (SELECT COUNT(*) FROM Osoby bb WHERE bb.rokurodz >= a.rokurodz) >= (SELECT 0.5*COUNT(*) FROM Osoby); MEDIANA (wartość środkowa) wariant wydajniejszy SELECT 0.5 AS Wspolczynnik, SUM(RokUrodz*wsp)/sum(wsp) AS Mediana FROM ( SELECT a.rokurodz, COUNT(*) AS wsp FROM Osoby a CROSS JOIN Osoby b GROUP BY a.rokurodz HAVING SUM(CASE WHEN b.rokurodz <= a.rokurodz THEN 1 ELSE 0 END) >= 0.5*COUNT(*) AND SUM(CASE WHEN b.rokurodz >= a. RokUrodz THEN 1 ELSE 0 END) >= 0.5*COUNT(*) ) x1; 11

12 Grupowanie i numerowanie rekordów w grupie SELECT DECODE(ROWNUM-min_sno,0,a.iddzialu,NULL) iddzialu, DECODE(ROWNUM-min_sno,0,1,rownum+1-min_sno) sno, a.idosoby, nazwisko FROM (SELECT * FROM osoby ORDER BY iddzialu, idosoby ) a, ( SELECT iddzialu, MIN(ROWNUM) min_sno FROM ( SELECT * FROM osoby ORDER BY iddzialu, idosoby ) GROUP BY iddzialu ) b WHERE a.iddzialu = b.iddzialu; IDDZIALU SNO IDOSOBY NAZWISKO KOWALSKI 2 2 NOWAK 3 10 NOWIK NOWACKI 2 6 KOW 3 7 JAKOW KOWALIK 2 8 ADAMIAK 3 9 KOWALSKI 4 11 XXX WILK 2 12 YY GROUP BY ROLLUP/CUBE Dodatkowe podsumowania dla działów SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY ROLLUP (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY CUBE (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); NAZWA Dyrekcja Dyrekcja Handlowy Handlowy Techniczny Techniczny Techniczny Administracja Administracja Administracja SUM(BRUTTO)... GROUP BY ROLLUP NAZWISKO Kowalski Nowicki Kow Kowalczyk Janik Nowak RAZEM NAZWA Dyrekcja Dyrekcja Handlowy Handlowy Techniczny Techniczny Techniczny Administracja Administracja Administracja NAZWISKO Kow Janik Nowak Nowicki Kowalski Kowalczyk Kowalski Nowicki Kow Kowalczyk Janik Nowak RAZEM SUM(BRUTTO)... GROUP BY CUBE 12

13 GROUP BY GROUPING SETS Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników (nie są powtarzane podsumowania dla wewnętrznej grupy) SELECT IdDzialu, Osoby.IdOsoby, SUM(Brutto) AS Razem FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby GROUP BY GROUPING SETS (IdDzialu, Osoby.IdOsoby); SUM(BRUTTO)... GROUP BY GROUPING SETS NAZWA Administracja Dyrekcja Handlowy Techniczny NAZWISKO Janik Kow Kowalczyk Kowalski Nowak Nowicki RAZEM GROUP BY GROUPING SETS Dodatkowe podsumowania dla działów po sumach pracowników (nie są powtarzane podsumowania dla wewnętrznej grupy) SELECT Nazwa, Nazwisko, SUM(Brutto) FROM Dzialy JOIN Osoby USING(IdDzialu) JOIN Zarobki USING(IdOsoby) GROUP BY GROUPING SETS (Nazwa, Nazwisko, IdOsoby); Użycie klauzuli WITH Aby nie powielać zapytań z agregacją można użyć klauzuli WITH WITH MojaSuma AS ( SELECT Opis, Sum(Brutto) AS Razem FROM Dzialy, Osoby, Zarobki WHERE Dzialy.IdDzialu = Osoby.IdDzialu AND Osoby.IdOsoby = Zarobki.IdOsoby GROUP BY Opis) SELECT Opis, Razem FROM MojaSuma WHERE Razem > ( SELECT SUM (Razem) * 1/12 FROM MojaSuma) ORDER BY Razem; 13

14 FIRST_VALUE LAST_VALUE VAR_SAMP VAR_POP STDDEV_SAMP STDDEV_POP COVAR_SAMP COVAR_POP Funkcje AGREGUJĄCE REGR_SLOPE REGR_INTERCEPT REGR_R2 REGR_AVGX REGR_AVGY REGR_COUNT REGR_SXX REGR_SXY REGR_SYY. RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY(jeśli dwie pozycje mają taką samą wartość następny rank jest o zwiększany o liczbę powtórzeń pozycje równe traktowane są tak samo) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, RANK() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Powyżej 250" FROM Zarobki; SELECT RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto ASC) "Poniżej 250" FROM Zarobki; NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście Liczba wypłat powyżej/poniżej progu DENSE_RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY (jeśli dwie pozycje mają taką samą wartość następny rank jest o 1 większy pozycje równe traktowane są tak samo) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT DENSE_RANK(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Powyżej 250" FROM Zarobki; NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście PERCENT_RANK () oblicza ranking każdego wiersza zwracanego przez zapytanie zgodnie z klauzulą ORDER BY (w zakresie od (0,1>) SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, PERCENT_RANK () OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC ) "Rank" FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; Przy tym kierunku sortowania: Max -> 0 Min->1 NULLS LAST NULLS FIRST Sposób umieszczenia wartości NULL na liście 14

15 Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdOsoby, Brutto FROM Zarobki ORDER BY IdOsoby; IDOSOBY AGREGATE IDOSOBY BRUTTO SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) OVER (ORDER BY IdOsoby ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) Agregate FROM Zarobki; Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdOsoby, Brutto FROM Zarobki ORDER BY IdOsoby; IDOSOBY AGREGATE IDOSOBY BRUTTO SELECT IdOsoby, SUM(Brutto) OVER (PARTITION BY IdOsoby ORDER BY IdOsoby ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) Agregate FROM Zarobki; Okienkowanie funkcji agregujących SELECT IdDzialu, Nazwisko, SUM(Brutto), AVG(SUM(Brutto)) OVER () "Srednia wszystkich", AVG(SUM(Brutto)) OVER (PARTITION BY IdDzialu) "Srednia sumy dla Dzialu", RATIO_TO_REPORT(SUM(Brutto)) OVER () "Procent z całosci", RATIO_TO_REPORT(SUM(Brutto)) OVER (PARTITION BY IdDzialu) "Procent w Dziale" FROM Osoby JOIN Zarobki USING (IdOsoby) GROUP BY iddzialu, Nazwisko, IdOsoby; IdDzialu Nazwisko SUM (Brutto) Srednia wszystkich Srednia sumy dla Dzialu Procent z całosci Procent w dziale 1 Kowalski , , Janik , ,123 0,372 2 Nowak , ,138 0,418 2 Zieliński , ,069 0,209 3 Kow , ,1 0,382 3 Kowalczyk , ,153 0,588 3 Pawlak , ,007 0,029 4 Nowicki , , Kowal , ,084 1 LAG(), LEAD() SELECT SUM(Brutto), LAG(SUM(Brutto)) OVER (ORDER BY DataWyp ) "Poprzedni rekord wg DataWyp", LEAD(SUM(Brutto)) OVER (ORDER BY DataWyp ) "Następny rekord wg DataWyp" FROM Zarobki GROUP BY DataWyp ORDER BY DataWyp; 15

16 CUME_DIST () oblicza relatywną (względną) pozycję wartości w obrębie grupy rekordów zwraca wartość (0,1> SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, CUME_DIST() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "Ułamkowy rozkład " FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; SELECT CUME_DIST(250) WITHIN GROUP (ORDER BY Brutto DESC) "Jaki ułamek powyżej 250" FROM Zarobki; ROW_NUMBER(), NTILE() SELECT IdDzialu, Nazwisko, Brutto, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "NUMER", NTILE(4) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY Brutto DESC) "Zakresowy rozkład " FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.IdOsoby=Zarobki.IdOsoby; IDDZIALU NAZWISKO BRUTTO NUMER Zakresowy rozkład 1 Kowalski Kowalski Kowalski Kowalski Kowalski Zieliński Janik Nowak Nowak Janik Nowak Janik Kow Kowalczyk Kowalczyk FIRST_VALUE(), LAST_VALUE() SELECT IdDzialu, Nazwisko, RokUrodz, FIRST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY RokUrodz ASC) AS Najstarszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu, Nazwisko, RokUrodz, FIRST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ORDER BY RokUrodz DESC) AS Najmłodszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, LAST_VALUE(Nazwisko) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS Najmłodszy FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; VAR_SAMP(), VAR_POP (), STDDEV_POP (), STDDEV_SAMP () SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, VAR_SAMP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS Warjancja FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, VAR_POP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS WarjancjaPopulacji FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, STDDEV_SAMP(RokUrodz) OVER (PARTITION BY IdDzialu ) AS OdchylenieStand FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; 2 σ 2 σ pop σ = n 1 xi n n n i= 1 i= 1 SELECT IdDzialu,Nazwisko, RokUrodz, n n STDDEV_POP(RokUrodz) OVER 1 xi (PARTITION BY IdDzialu ) AS OdchylenieStandPopulacji i= 1 n i= σ = FROM Osoby ORDER BY IdDzialu, RokUrodz; pop ( n 1) 2 xi 1 2 xi 16

17 COVAR_SAMP(), COVAR_POP działają jak zwykłe funkcje agregujące SELECT IdDzialu, COVAR_SAMP(RokUrodz,wzrost) AS Kowariancja FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; SELECT IdDzialu, COVAR_POP(RokUrodz,wzrost) AS KowariancjaPopulacji FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; l k 1 1 cxy = xi y j kl j= 1 i= 1 kl c xy 1 = kl l k 1 x k l ( ) xi k i= 1 1 x y j= 1 i i j j= 1 i= 1 k i= 1 l j= 1 l y j y j a = REGR_SLOPE (), REGR_INTERCEPT(), REGR_R2(), REGR_AVGX(), REGR_AVGY(), REGR_COUNT() działają jak zwykłe funkcje agregujące SELECT IdDzialu, REGR_SLOPE(RokUrodz,Wzrost) AS RegresjaLiniowa_A, REGR_INTERCEPT (RokUrodz,wzrost) AS RegresjaLiniowa_B FROM Osoby GROUP BY IdDzialu; n 1 x n n 1 x y n i i= 1 i= 1 i i i i= 1 i= 1 i= 1 2 n n 1 x n xi b n yi y = ax + b n a = x y i i i i= 1 i= 1 i= 1 n n 2 2 xi xi i= 1 i= 1 n n n 1 yi a x i n i= 1 i= 1 = n n x n y i REGR_SXX (),REGR_SYY (), REGR_SXY () działają jak zwykłe funkcje agregujące Mediana i wartość modalna (od wersji 10) REGR_SXX: REGR_SYY: REGR_SXY: Rodzaj Statystyki Adjusted R2 Błąd standardowy Suma kwadratów Regresja sumy kwadratów Residuum sumy kwadratóws t statistic for slope t statistic for y-intercept REGR_COUNT(e1,e2) * VAR_POP(e2) REGR_COUNT(e1,e2) * VAR_POP(e1) REGR_COUNT(e1,e2) * COVAR_POP(e1, e2) Wyrażenie 1-((1 - REGR_R2)*((REGR_COUNT-1)/(REGR_COUNT-2))) SQRT((REGR_SYY- (POWER(REGR_SXY,2)/REGR_SXX))/(REGR_COUNT-2)) REGR_SYY POWER(REGR_SXY,2) / REGR_SXX REGR_SYY -(POWER(REGR_SXY,2)/REGR_SXX) REGR_SLOPE * SQRT(REGR_SXX) / (Błąd standardowy) REGR_INTERCEPT / ((Błąd standardowy) * SQRT((1/REGR_COUNT) + (POWER(REGR_AVGX,2)/REGR_SXX)) SELECT IdOsoby, MEDIAN(Brutto) FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; SELECT IdOsoby, STATS_MODE(Brutto) FROM Zarobki GROUP BY IdOsoby; 17

18 Raportowanie SET PAGES 33 TTITLE 'Tytuł Druga Linia' BTITLE 'STOPKA DRUGA LINIA' BREAK ON Osoba SKIP 1 ON REPORT PAGE COMPUTE SUM AVG OF Brutto ON Osoba COMPUTE SUM OF Brutto ON REPORT COLUMN Osoba format A25 heading 'Nazwisko Imię' justify left COLUMN Wzrost format heading 'Wysokość' justify right COLUMN BRUTTO format heading 'Zarobki' justify center SELECT Nazwisko ' ' Imie AS Osoba, Wzrost, Brutto FROM Osoby JOIN Zarobki ON Osoby.Idosoby=Zarobki.IdOsoby; CLEAR BREAKS CLEAR COMPUTES CLEAR COLUMNS Zapytania wybierające UNIA Suma dwóch zapytań z eliminacją powtarzających się rekordów SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby UNION SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Suma dwóch zapytań SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby UNION ALL SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Zapytania wybierające Różnica Różnica dwóch zapytań (Osoby-ttt) SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby MINUS SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Iloczyn dwóch zapytań Zapytania wybierające Część wspólna SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby INTERSECT SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt; Różnica dwóch zapytań (ttt-osoby) SELECT Nazwisko, Imie FROM ttt MINUS SELECT Nazwisko, Imie FROM Osoby; 18

19 Hierarchia (nie obsługuje grafów cyklicznych) BREAK ON LEVEL SKIP 1 SELECT LEVEL, Idosoby, Stanowisko, IdSzefa FROM Osoby CONNECT BY PRIOR IdOsoby=IdSzefa START WITH IdSzefa IS NULL ORDER BY LEVEL; Przy odwrotnym połączeniu zwrócony zostanie tylko jeden rekord IdSzefa= PRIOR IdOsoby Hierarchia z formatowaniem SELECT LEVEL, ' ' SUBSTR(' ',1,2* LEVEL) Nazwisko AS Kto FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; równoważne!! SELECT LEVEL, Idosoby, Stanowisko, IdSzefa FROM Osoby CONNECT BY PRIOR IdSzefa=IdOsoby START WITH IdSzefa IS NULL ORDER BY LEVEL; Hierarchia z formatowaniem Uzupełnij do długości znakami SELECT LEVEL, RPAD(' ', 2*LEVEL, '-') Nazwisko AS Kto,IdSzefa FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; Hierarchia z sumowaniem SELECT LEVEL, SUM (Brutto) FROM Osoby JOIN Zarobki ON Zarobki.IdOsoby=Osoby.IdOsoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR Osoby.IdOsoby = IdSzefa GROUP BY LEVEL; LEVEL SUM(BRUTTO)

20 Hierarchia z poziomem wyższym SELECT LEVEL, Nazwisko, IdSzefa, PRIOR Nazwisko AS Szef FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa; LEVEL NAZWISKO IDSZEFA SZEF 1 Kowalski 2 Nowak 1 Kowalski 3 Janik 2 Nowak 4 Kowalski 4 Janik 4 Kowal 4 Janik 4 Jasiński 4 Janik 4 Bury 4 Janik 4 Wilk 4 Janik 4 Raczyński 4 Janik 4 Lew 4 Janik 3 Pawlak 2 Nowak 3 Gawlik 2 Nowak 2 Kow 1 Kowalski Hierarchia z poziomem wyższym SELECT Poziom, Prac, Osoby.IdSzefa, Osoby.Nazwisko AS Szef FROM Osoby RIGHT JOIN (SELECT LEVEL AS Poziom, Nazwisko AS Prac, IdSzefa FROM Osoby START WITH IdSzefa IS NULL CONNECT BY PRIOR IdOsoby = IdSzefa) xxx ON Osoby.IdOsoby=xxx.IdSzefa; LEVEL NAZWISKO IDSZEFA SZEF 1 Kowalski 2 Nowak 1 Kowalski 3 Janik 2 Nowak 4 Kowalski 4 Janik 4 Kowal 4 Janik 4 Jasiński 4 Janik 4 Bury 4 Janik 4 Wilk 4 Janik 4 Raczyński 4 Janik 4 Lew 4 Janik Zapytanie z parametrem (tylko SQL PLUS) Żąda podania wartości przy każdym wywołaniu SELECT Nazwisko, Wzrost FROM Osoby WHERE Wzrost > &minimum; Żąda podania wartości przy pierwszym wywołaniu SELECT Nazwisko, Wzrost FROM Osoby WHERE Wzrost > &&minimum; Zrzut zawartości tabeli do ograniczonego pliku ASCII 1) SET HEADER OFF SET PAGESIZE 0 SET FEEDBACK OFF SET TRIMSPOOL ON 2) SPOOL file_name.txt <SQL statement> 3) SPOOL OFF Przejście do poprzedniej postaci &minimum nie zmienia działania 4) Dla tabel gdzie długość każdego rekordu jest większa niż 80, nie zapomnij ustawić odpowiednio dużej wartości LINESIZE. W innym wypadku Oracle będzie przerywać linie co 80 znaków, czyniąc plik trudnym do odczytu przez inne aplikacje. 20

21 Zapytania modyfikujące Wstawianie danych INSERT INTO Nowa VALUES ('KOWAL', 'JAN', 1966); INSERT INTO Nowa(Nazwisko, Imie) VALUES ('NOWAK','KAROL'); Zapytania modyfikujące Wstawianie danych z istniejącej tabeli INSERT INTO Nowa SELECT Nazwisko, Imie, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz >1960 ORDER BY Nazwisko; INSERT INTO Nowa(Imie, Nazwisko) SELECT Imie, Nazwisko FROM Osoby WHERE RokUrodz <1960 ORDER BY Nazwisko DESC; Zapytania modyfikujące Modyfikacja danych UPDATE Nowa SET RokUrodz = 0 WHERE RokUrodz IS NULL; UPDATE Nowa SET Nazwisko = UPPER(Nazwisko), Imie = UPPER(Imie); Zapytania modyfikujące usuwanie danych DELETE FROM Nowa WHERE RokUrodz IS NULL; DELETE FROM Nowa; TRUNCATE TABLE Nowa; TRUNCATE TABLE nazwa_tabeli [DROP STORAGE REUSE STORAGE] ; DROP STORAGE REUSE STORAGE zwalnia wszystkie przydzielone tabeli extenty powyżej wartości MINEXTENTS. Przy tym kasowany jest znacznik wysokiej wody i ustawiany na pierwszy blok tabeli; jest to klauzula domyślna usuwa dane, natomiast przestrzeń zarezerwowana dla tej tabeli pozostaje, również znacznik wysokiej wody nie zmienia swojego położenia. 21

22 Zapytania tworzące tabelę Proste CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), RokUrodz number(3)); Ograniczenia przy tworzeniu tabeli: Nazwa pola tabeli nie może przekraczać 30 znaków. Ilość kolumn w ramach jednej tabeli nie może przekroczyć Rodzaje więzów (ograniczeń) NOT NULL UNIQUE PRIMARY KEY FOREIGN KEY CHECK Integralność danych może być wymuszona przy pomocy: więzów integralności (więzy statyczne jawne) wyzwalaczy (więzy dynamiczny niejawne) uniezależniają utrzymanie integralności od narzędzi wykorzystywanych do edycji danych Zapytania tworzące tabelę CREATE TABLE Dzialy ( IdDzialu NUMBER(10) NOT NULL PRIMARY KEY, Opis VARCHAR2(20) NULL, kod CHAR(1) NULL ); Zapytania tworzące tabelę Klucz główny złożony DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), CONSTRAINT klucz PRIMARY KEY (Nazwisko,Imie)); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','KAROL'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); SELECT * FROM Nowa; 22

23 Zapytania tworzące tabelę UNIQUE DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (Nazwisko varchar2(15), Imie varchar2(15), CONSTRAINT spr UNIQUE (Nazwisko,Imie)); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','KAROL'); INSERT INTO Nowa VALUES('KOWAL','JAN'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v) VALUES(2,'KOWAL',30); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v) VALUES(3,'KOWAL','JAN',4); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10), mm_v number(3) CHECK (mm_v<300)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v, mm_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20,50); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v,mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,100); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v,mm_v) VALUES(3,'KOWAL','JAN',4,100); Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak', m_v number(3) CHECK (m_v>10), mm_v number(3) CHECK (mm_v<300), CONSTRAINT spr CHECK(m_v <mm_v)); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m_v, mm_v) VALUES(1,'KOWAL','JAN',20,50); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v,mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,100); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, Imie, m v,mm v) 23

24 Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3), CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu), Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko, Imie) VALUES(1,1,'KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko) VALUES(2,33,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(3,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Ograniczenia cd DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3) NOT NULL, CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu) ON DELETE CASCADE, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak' ); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko, Imie) VALUES(1,1,'KOWAL','JAN'); INSERT INTO Nowa(nr, IdDzialu, Nazwisko) VALUES(2,33,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(3,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; Zapytania tworzące tabelę Kolejność ograniczeń zawsze pierwsze DEFAULT (jeśli jest) pozostałe dowolnie DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, IdDzialu number(3) NOT NULL, CONSTRAINT fk FOREIGN KEY(IdDzialu) REFERENCES Dzialy(IdDzialu) ON DELETE CASCADE, Nazwisko varchar2(15) NOT NULL, Imie varchar2(15) DEFAULT 'Brak' NOT NULL UNIQUE CHECK(Imie LIKE '%') ); Zapytania tworzące tabelę DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Data date DEFAULT Sysdate ); w DEFAULT można odwołać się do funkcj daty (nieudokumentowane) DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) PRIMARY KEY, Data date DEFAULT Sysdate CONSTRAINT spr CHECK(date = sysdate) ); w CHECK nie można odwołać się do funkcji daty (funkcji niedeterministycznych) oraz funkcji użytkownika oraz podzapytań 24

25 Tworzenie tabeli na bazie innej tabeli CREATE TABLE nazwa_tabeli AS SELECT [pole1, pole2,... *] FROM nazwa_tabeli_źródłowej ; Usuwanie tabeli DROP TABLE nazwa_tabeli [CASCADE CONSTRAINTS]; Opcja CASCADE CONSTRAINTS umożliwia usunięcie tabeli, do której odnoszą się ograniczenia integralnościowe. (FOREIGN KEY) Struktura bazy (SQL) CREATE TABLE Dzialy ( IdDzialu int NOT NULL PRIMARY KEY, Opis varchar2(20) NULL, kod char(1) NULL ); CREATE TABLE Osoby ( IdOsoby int NOT NULL PRIMARY KEY, IdDzialu int NULL, Nazwisko varchar2(30) NULL, Imie varchar2(20) NULL, RokUrodz int NULL, Wzrost float NULL, Data date NULL IdSzefa int ); CREATE TABLE Zarobki ( IdZarobku int NOT NULL PRIMARY KEY, IdOsoby int NULL, Brutto number(15,4) NULL ); Zapytania modyfikujące tabelę ALTER ALTER TABLE wys_tab ADD nr number(3); SELECT * FROM wys_tab; ALTER TABLE wys_tab MODIFY nr number(5); INSERT INTO wys_tab(nr) VALUES('aaa'); SELECT * FROM wys_tab; Aby zmienić typ np. z number(3) na char(3) kolumna musi być pusta. To samo dotyczy próby skrócenia pola jeśli dane są dłuższe niż ograniczenie docelowe 25

26 Zapytania modyfikujące tabelę ALTER ALTER TABLE Dzialy MODIFY kod NOT NULL; ALTER TABLE Dzialy SET UNUSED (kod); ALTER TABLE DZIALY DROP UNUSED COLUMNS; ALTER TABLE Dzialy DROP COLUMN kod CASCADE CONSTRAINTS; Usuwanie kolumny razem z więzami integralności Usuwanie kolumny przez jej wstępne blokowanie Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd DROP TABLE Nowa; CREATE table Nowa (nr number(3), Nazwisko varchar2(15) NULL, CONSTRAINT kl PRIMARY KEY(nr)); INSERT INTO Nowa(nr,nazwisko) VALUES(1,'KOWAL'); INSERT INTO Nowa(nr) values(2); ALTER TABLE Nowa DROP COLUMN nr; Kolumna jest usuwana nawet gdy ma zdefiniowane ograniczenia SELECT * FROM Nowa; Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd 1 ALTER TABLE wys_tab DROP COLUMN nr; SELECT * FROM wys_tab; ALTER TABLE Nowa DROP CONSTRAINT spr; INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko, m_v, mm_v) VALUES(2,'KOWAL',30,20); SELECT * FROM Nowa; ALTER TABLE test DROP COLUMN idtest CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT 1000; Usuwanie kolumn ALTER TABLE test DROP COLUMNS CONTINUE; ALTER TABLE test SET UNUSED COLUMN opis; ALTER TABLE test DROP UNUSED COLUMNS; SELECT * FROM USER_PARTIAL_DROP_TABS; SELECT * FROM USER_UNUSED_COL_TABS; Konieczne jeśli istnieją powiązane kolumny w tabelach podrzędnych Wymuszenie punktu kontrolnego co 1000 przetworzonych wierszy Konieczne gdy usuwanie nie zostało zakończone - awaria Blokowanie kolumn (przydatne gdy usuwamy wiele kolumn) poprawa wydajności Usuwanie nieużywanych kolumn Wyświetlenie częściowo usuniętych i zablokowanych kolumn (USER, ALL, DBA) 26

27 Usuwanie kolumny ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMN nazwa_kolumny [CASCADE CONSTRAINTS][CHECKPOINT ilość]; CASCADE CONSTRAINTS CHECKPOINT usuwa jednocześnie więzy integralnościowe, które zostały określone na usuwanych kolumnach określenie częstotliwości wykonywania punktów kontrolnych W momencie usuwania kolumn status tabeli jest ustawiony na INVALID. Podczas awarii instancji status ten zostaje zachowany. Po usunięciu awarii operacja może znowu zostać dokończona poleceniem: ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP COLUMNS CONTINUE; Zaznaczenie kolumny jako nieużywanej ALTER TABLE nazwa_tabeli SET UNUSED COLUMN nazwa_kolumny CASCADE CONSTRAINTS; Usunięcie kolumn zaznaczonych jako nieużywane Usuwanie kolumn ALTER TABLE nazwa_tabeli DROP UNUSED COLUMNS [CHECKPOINT ilość]; Znalezienie tabel posiadających kolumny nieużywane SELECT * FROM DBA_UNUSED_COL_TABS. Nie można usunąć kolumny z tabeli zagnieżdżonej, kolumny, która wchodzi w skład klucza obcego czy klucza partycjonowania, usunąć wszystkich kolumn z tabeli. Nie można również usunąć kolumny z tabeli słownika danych. Znacznik wysokiej wody (high water mark) Wskaźnik ostatniego bloku jaki był kiedykolwiek wykorzystywany do przechowywania danych tabeli. Wartość wskaźnika nie ulega zmianie przy usuwaniu rekordów z tabeli. Zwolnienie nieużywanej w segmencie przestrzeni powyżej znacznika wysokiej wody ALTER TABLE nazwa_tabeli DEALLOCATE UNUSED [KEEP rozm K/M]; Klauzula KEEP określa liczbę bajtów, jaka ma być zostawiona powyżej znacznika wysokiej wody. Zapytania modyfikujące tabelę ALTER cd 1 ALTER Table Nowa ADD CONSTRAINT kl PRIMARY KEY (nr); INSERT INTO Nowa(nr, Nazwisko) VALUES(2,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa; RENAME Nowa TO Inna 27

28 Zapytania modyfikujące tabelę - CONSTRAINTS ALTER TABLE Zarobki ADD CONSTRAINT Fk1 FOREIGN KEY(IdOsoby) REFERENCES Osoby(IdOsoby) ON DELETE CASCADE; ALTER TABLE Zarobki ADD CONSTRAINT Fk1 FOREIGN KEY(IdOsoby) REFERENCES Osoby(IdOsoby) ON DELETE SET NULL; Identyfikator wiersza SELECT ROWID FROM Dzialy; ROWID AAAMVhAAKAAAAAyAAA AAAMVhAAKAAAAAyAAB AAAMVhAAKAAAAAyAAC AAAMVhAAKAAAAAyAAD AAAMVhAAKAAAAAyAAE AAAMVhAAKAAAAAyAAF AAAMVhAAKAAAAAyAAG AAAMVhAAKAAAAAyAAH AAAMVh AAK AAAAAy AAA Identyfikator obiektu (tabeli) Względny numer pliku Numer bloku w ramach pliku Numer wiersza w tabeli Parametry składowania Alokacja ekstentu tabeli ALTER TABLE ttt PCTFREE 10 PCTUSED 40 STORAGE ( NEXT 100K MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 5 PCTINCREASE 0) Procent utrzymywanej wolnej powierzchni bloku Procent zajętości powierzchni bloku poniżej której jest traktowany jako wolny ponowne zapisy Rozmiar następnego przydzielanego ekstentu Minimalna liczba ekstentów Maksymalna liczba ekstentów Procent o który jest powiększany każdy nowy (począwszy od trzeciego) ekstent ALTER TABLE test ALLOCATE EXTENT (SIZE 500K DATAFILE 'E:\ORA\ORADATA\ORCL\AP.ORA') ALTER TABLE test MOVE TABLESPACE inna; 28

29 Tworzenie tabeli tymczasowej DROP TABLE temp; / CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp (nr NUMBER, opis VARCHAR2(11) ) ON COMMIT PRESERVE ROWS; ON COMMIT DELETE ROWS (domyślnie) Tabela jest trwała natomiast czas życia jej zawartości jest zależny od dyrektywy ON COMMIT. Zawartość jest zawsze usuwana z zamknięciem sesji. Każda z sesji widzi tylko swoje dane. Tworzenie tabel CREATE TABLE Osoby_Kopia AS SELECT * FROM Osoby WHERE 1 = 0; ENABLE [[NO]VALIDATE] PRIMARY KEY opcje ENABLE [[NO]VALIDATE] [UNIQUE] (kolumna) opcje ENABLE [[NO]VALIDATE] CONSTRAINT constraint_name opcje ENABLE ALL TRIGGERS DISABLE [[NO]VALIDATE] PRIMARY KEY opcje [CASCADE] DISABLE [[NO]VALIDATE] [UNIQUE] (kolumna) opcje [CASCADE] DISABLE [[NO]VALIDATE] CONSTRAINT constraint_name opcje [CASCADE] DISABLE ALL TRIGGERS ALTER TABLE Osoby ENABLE PRIMARY KEY; ALTER TABLE Dzialy ADD CONSTRAINT Uni UNIQUE(Opis) DISABLE VALIDATE; ALTER TABLE Dzialy ENABLE VALIDATE UNIQUE(opis) ; ALTER TABLE Osoby DISABLE PRIMARY KEY CASCADE; Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odłożona Domyślnie constraint jest typu (non deferrable) czyli oracle sprawdza zgodność natychmiast kiedy naruszone zostaną ograniczenia (constraint violation) Ustawiając ograniczenie na deferrable, oracle sprawdza zgodność w punkcie zatwierdzenia transakcji (commit) tzn. na zakończenie transakcji CREATE TABLE Osoba (Id number, imie varchar2(10), CONSTRAINT pk primary key (Id)); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); (Błąd zwracany przez oracle) ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK) Nie można wpisać takich samych wartości do kolumny ze względu na klucz podstawowy Spróbujmy zmienić walidacje na odroczoną (DEFERRED) SET CONSTRAINT pk DEFERRED; (Błąd zwracany przez oracle) ORA-02447: nie można odroczyć więzów, które nie dają możliwości odraczania Ponieważ w definicji tabeli klucz nie jest typu deferrable, nie możemy więc odroczyć jego walidacji Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odroczona CREATE TABLE Osoba (Id number, imie varchar2(10), CONSTRAINT pk primary key (Id) DEFERRABLE); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); (W dalszym ciągu oracle zwraca błąd) ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK) Ale teraz możemy zmienić walidację na odroczoną (deferrable ) SET CONSTRAINT pk DEFERRED; Więzy zostały określone. INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Jan'); INSERT INTO Osoba VALUES(1,'Karol'); 1 wiersz został utworzony. 1 wiersz został utworzony. COMMIT; (Dopiero teraz oracle zwraca) ORA-02091: transakcja została wycofana ORA-00001: naruszono więzy unikatowe (AP.PK1) Teraz ORACLE zwraca błąd naruszenia więzów dopiero przy próbie zatwierdzenia transakcji (COMMIT) jednocześnie ją wycofując. 29

30 Tworzenie tabel walidacja natychmiastowa i odroczona Możliwe jest sprawdzanie więzów constraints przed zatwierdzeniem transakcji SET CONSTRAINT ALL IMMEDIATE; Zmienione zostaną tylko te więzy, dla których ustawiono (DEFERRABLE ), nie są generowane komunikaty o błędach jeśli istnieje ograniczenie z nieustawionym (DEFERRABLE ) Rodzaj danych Wpływ więzów na dane DISABLE NOVALIDATE Stan w jakim znajdują się więzy DISABLE VALIDATE ENABLE NOVALIDATE ENABLE VALIDATE SET CONSTRAINT pk IMMEDIATE; Aby w ten sposób zmienić miejsce sprawdzania wierszy ograniczenie musi również być typu (DEFERRABLE ) teraz każdy ze wstawianych wierszy, który nie spełnia ograniczeń generuje błąd i tylko ten wiersz jest wycofywany Deferrable jest użyteczny wtedy gdy chcemy mieć pewność, że na skutek błędu walidacji więzów ograniczeń ma być wycofana cała transakcja, a nie tylko wiersze, które nie spełniają ograniczenia (domyślny stan ograniczeń jest no deferrable). Istniejące Wprowadzane mogą nie spełniać ograniczenia mogą nie spełniać ograniczenia nie są dozwolone operacje UPDATE, DELETE nie jest dozwolona operacja INSERT mogą nie spełniać ograniczenia muszą spełniać muszą spełniać muszą spełniać Przełączanie trybu pracy więzów (ograniczeń) ALTER SESSION SET CONSTRAINTS = {IMMEDIATE DEFERRED DEFAULT}; SET CONSTRAINTS {nazwa_więzu_1, nazwa_więzu_2,... ALL} {IMMEDIATE DEFERRED}; Opóźnione (DEFERRABLE) Natychmiastowe (NONDEFERRABLE) weryfikacja wykonywana jest na końcu transakcji. W przypadku wykrycia niezgodności cała transakcja jest wycofywana. Dotyczy to głównie sytuacji, w której jednocześnie wstawiany jest rekord nadrzędny ipodrzędny, weryfikacja wykonywana jest końcu każdego polecenia DML. Oznacza to, że najpierw musi zaistnieć w bazie rekord nadrzędny a dopiero potem podrzędny. Więzy zdefiniowane jako natychmiastowe nie mogą być przestawione w stan opóźnienia. Sekwencja AAA CREATE SEQUENCE Licznik INCREMENT BY 1 START WITH 1 MAXVALUE 1.0E28 MINVALUE 1 CYCLE CACHE 20 NOORDER DROP TABLE Nowa; CREATE TABLE Nowa (nr number(3) DEFAULT 3, Nazwisko varchar2(15)); SELECT Licznik.CURRVAL FROM SYS.DUAL INSERT INTO Nowa VALUES(Licznik.NEXTVAL,'NOWAK'); INSERT INTO Nowa Values(Licznik.Nextval,'KOWAL'); SELECT * FROM Nowa WHERE ROWNUM<2; 30

31 Perspektywa Perspektywa CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 WITH READ ONLY INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; Perspektywa CREATE OR REPLACE VIEW mlodzi AS SELECT Idosoby, RokUrodz FROM Osoby WHERE RokUrodz>1970 WITH CHECK OPTION INSERT INTO mlodzi VALUES(11,1980); INSERT INTO mlodzi VALUES(12,1960); SELECT * FROM mlodzi; SELECT * FROM Osoby; Tabele systemowe COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT object_name, object_type FROM user_objects; COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT owner, object_name, object_type FROM all_objects; COLUMN object_name FORMAT A25; SELECT owner, object_name, object_type FROM dba_objects; DBA_objects (wszystkie obiekty) ALL_objects (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_objects (obiekty będące własnością użytkownika) 31

32 Perspektywy systemowe SELECT * FROM DICTIONARY; TABLE_NAME COMMENTS Informacja o słowniku danych i perspektywach wydajności ALL_ALL_TABLES Description of all object and relational tables accessible to the user USER_AUDIT_SESSION All audit trail records concerning CONNECT and DISCONNECT USER_AUDIT_STATEMENT Audit trail records concerning grant, revoke, audit, noaudit and alter system Perspektywy systemowe Informacja o kolumnach w słowniku danych i perspektywach wydajności SELECT * FROM DICT_COLUMNS; TABLE_NAME COLUMN_NAME COMMENTS ALL_ALL_TABLES TABLESPACE_NAME Name of the tablespace containing the table ALL_ALL_TABLES CLUSTER_NAME Name of the cluster, if any, to which the table belongs ALL_ALL_TABLES IOT_NAME Name of the index-only table, if any, to which the overflow or mapping table entry belongs Pespektywy słownika danych Informacje o obiektach SELECT * FROM USER_TABLES; SELECT * FROM USER_INDEXES; SELECT * FROM USER_TAB_COLUMNS; SELECT * FROM USER_CONSTRAINTS; SELECT * FROM USER_VIEWS; SELECT * FROM USER_PROCEDURES; SELECT * FROM USER_TRIGGERS; DBA_xxx (wszystkie obiekty) ALL_xxx (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_xxx (obiekty będące własnością użytkownika) Pespektywy słownika danych Informacje o wykorzystaniu miejsca alokacji danych SELECT * FROM USER_SEGMENTS; SELECT * FROM USER_EXTENTS; Informacje o strukturze bazy danych SELECT * FROM USER_TABLESPACES; SELECT * FROM DBA_DATA_FILES; Istnieje tylko dla DBA DBA_xxx (wszystkie obiekty) ALL_xxx (obiekty dostępne dla użytkownika) USER_xxx (obiekty będące własnością użytkownika) 32

33 Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_ALL_TABLES Description of all object and relational tables owned by the user's USER_AUDIT_SESSION All audit trail records concerning CONNECT and DISCONNECT USER_AUDIT_STATEMENT Audit trail records concerning grant, revoke, audit, noaudit and alter system USER_AUDIT_TRAIL Audit trail entries relevant to the user USER_CATALOG Tables, Views, Synonyms and Sequences owned by the user USER_CLUSTERS Descriptions of user's own clusters USER_CLUSTER_HASH_EXPRESSIONS Hash functions for the user's hash clusters USER_CLU_COLUMNS Mapping of table columns to cluster columns USER_COLL_TYPES Description of the user's own named collection types USER_COL_COMMENTS Comments on columns of user's tables and views USER_COL_PRIVS Grants on columns for which the user is the owner, grantor or grantee USER_COL_PRIVS_MADE All grants on columns of objects owned by the user USER_COL_PRIVS_RECD Grants on columns for which the user is the grantee USER_CONSTRAINTS Constraint definitions on user's own tables USER_CONS_COLUMNS Information about accessible columns in constraint definitions USER_CONS_OBJ_COLUMNS List of types an object column or attribute is constrained to in the tables owned by the user Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_DB_LINKS Database links owned by the user USER_DEPENDENCIES Dependencies to and from a users objects USER_ERRORS Current errors on stored objects owned by the user USER_FREE_SPACE Free extents in tablespaces accessible to the user USER_INDEXES Description of the user's own indexes USER_INDEXTYPES All user indextypes USER_INDEXTYPE_COMMENTS Comments for user-defined indextypes USER_INDEXTYPE_OPERATORS All user indextype operators USER_IND_COLUMNS COLUMNs comprising user's INDEXes and INDEXes on user's TABLES USER_IND_EXPRESSIONS Functional index expressions in user's indexes and indexes on user's tables USER_INTERNAL_TRIGGERS Description of the internal triggers on the user's own tables USER_JOIN_IND_COLUMNS Join Index columns comprising the join conditions USER_LIBRARIES Description of the user's own libraries USER_LOBS Description of the user's own LOBs contained in the user's own tables USER_LOB_PARTITIONS USER_LOB_SUBPARTITIONS USER_LOG_GROUPS Log group definitions on user's own tables USER_LOG_GROUP_COLUMNS Information about columns in log group definitions USER_NESTED_TABLES Description of nested tables contained in the user's own tables USER_IND_PARTITIONS USER IND SUBPARTITIONS Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_OBJECTS Objects owned by the user USER_OBJECT_SIZE Sizes, in bytes, of various pl/sql objects USER_OBJECT_TABLES Description of the user's own object tables USER_OBJ_COLATTRS Description of object columns and attributes contained in tables owned by the user USER_OPANCILLARY All ancillary opertors defined by user USER_OPARGUMENTS All operator arguments of operators defined by user USER_PASSWORD_LIMITS Display password limits of the user USER_PENDING_CONV_TABLES All user's tables which are not upgraded to the latest type version USER_PROCEDURES Description of the users own procedures USER_ROLE_PRIVS Roles granted to current user USER_RULES Rules owned by the user USER_RULESETS Rulesets owned by the user: maintained for backward compatibility USER_RULE_SETS Rule sets owned by the user USER_RULE_SET_RULES Rules in user rule sets USER_SEGMENTS Storage allocated for all database segments USER_SEQUENCES Description of the user's own SEQUENCEs USER_SOURCE Source of stored objects accessible to the user USER_SOURCE_TABLES USER_SOURCE_TAB_COLUMNS USER_STORED_SETTINGS Parameter settings for objects owned by the user Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_SUMMARIES Description of the summaries created by the user USER_SYNONYMS The user's private synonyms USER_SYS_PRIVS System privileges granted to current user USER_TABLES Description of the user's own relational tables USER_TABLESPACES Description of accessible tablespaces USER_TAB_COLS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COLUMNS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COL_STATISTICS Columns of user's tables, views and clusters USER_TAB_COMMENTS Comments on the tables and views owned by the user USER_TAB_HISTOGRAMS Histograms on columns of user's tables USER_TAB_MODIFICATIONS Information regarding modifications to tables USER_TAB_PARTITIONS USER_TAB_PRIVS Grants on objects for which the user is the owner, grantor or grantee USER_TAB_PRIVS_MADE All grants on objects owned by the user USER_TAB_PRIVS_RECD Grants on objects for which the user is the grantee USER_TAB_SUBPARTITIONS USER_TRIGGERS Triggers owned by the user USER_TRIGGER_COLS Column usage in user's triggers USER_TS_QUOTAS Tablespace quotas for the user USER_TYPES Description of the user's own types 33

34 Perspektywy systemowe wykaz użytkownika USER_TYPE_ATTRS Description of attributes of the user's own types USER_TYPE_METHODS Description of methods of the user's own types USER_TYPE_VERSIONS Description of each version of the user's types USER_UNUSED_COL_TABS User tables with unused columns USER_UPDATABLE_COLUMNS Description of updatable columns USER_USERS Information about the current user USER_USTATS All statistics on tables or indexes owned by the user USER_VARRAYS Description of varrays contained in the user's own tables USER_VIEWS Description of the user's own views USER_WORKSPACES DESC V$INSTANCE; SELECT * FROM V$VERSION; Perspektywy systemowe V$... DESC V$SESSION_CONNECT_INFO; SELECT * FROM V$CONTROLFILE; SELECT * FROM V$LOGFILE; INSTANCE_NUMBER INSTANCE_NAME HOST_NAME VERSION STARTUP_TIME STATUS... BANNER Oracle9i Enterprise Edition Release Production PL/SQL Release Production CORE Production TNS for 32-bit Windows: Version Production NLSRTL Version Production SID AUTHENTICATION_TYPE OSUSER NETWORK_SERVICE_BANNER NAME C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL01.CTL C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL02.CTL C:\ORACLE\ORADATA\ORACLE\CONTROL03.CTL Perspektywy systemowe DBA_xxx DESC DBA_FREE_SPACE; SELECT * FROM DBA_SEGMENTS WHERE TABLESPACE_NAME='AP'; SELECT username, password, account_status, default_tablespace, created FROM DBA_USERS; TABLESPACE_NAME FILE_ID BLOCK_ID BYTES BLOCKS RELATIVE_FNO OWNER SEGMENT_NAME PARTITION_NAME SEGMENT_TYPE TABLESPACE_NAME AP NOWA TABLE AP AP KLUCZ1 INDEX AP AP KLUCZ7 INDEX AP USERNAME PASSWORD ACCOUNT_STATUS DEFAULT_TABLESPACE CREATED SYS DAF52805F OPEN SYSTEM 02/05/12 SYSTEM 970BAA5B81930A40 OPEN SYSTEM 02/05/12 Dynamiczne perspektywy wydajności (dynamic performance views). Większość tych perspektyw posiada nazwy zaczynające się od V$. Domyślnie dynamiczne perspektywy wydajności dostępne są dla użytkownika SYS oraz dla użytkowników o uprawnieniu SYSDBA lub użytkowników mających uprawnienie SELECT ANY TABLE. Perspektywa V$FIXED_TABLE wyświetla nazwy wszystkich dynamicznych perspektyw wydajności. 34

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach

Wykład IV Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie konceptualne implementacyjne Modelowanie pojęciowe na encjach Modelowanie danych, projektowanie systemu informatycznego Modelowanie odwzorowanie rzeczywistych obiektów świata rzeczywistego w systemie informatycznym. Modele - konceptualne reprezentacja obiektów w

Bardziej szczegółowo

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli

kończy wysyłanie danych do pliku tworzy strukturę tabeli wyświetla opis struktury tabeli zmiana nazwy tabeli usuwanie tabeli SPOOL moj_plik SPOOL OFF @ moj_ plik edit CREATE TABLE DESCRIBE ALTER TABLE RENAME DROP TABLE CONNECT CONNECT USER_NAME DISCONNECT EXIT zapisuje wszystkie wydane polecenia oraz ich wyniki do pliku moj_plik,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1

Tworzenie tabel. Bazy danych - laboratorium, Hanna Kleban 1 Tworzenie tabel Tabela podstawowa struktura, na której zbudowana jest relacyjna baza danych. Jest to zbiór kolumn (atrybutów) o ustalonych właściwościach, w których przechowuje się dane. Dane te są reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2.

Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Język SQL. Rozdział 9. Język definiowania danych DDL, część 2. Ograniczenia integralnościowe, modyfikowanie struktury relacji, zarządzanie ograniczeniami. 1 Ograniczenia integralnościowe Służą do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia, role, synonimy

Uprawnienia, role, synonimy Uprawnienia, role, synonimy Schemat, użytkownicy, autoryzacja użytkowników, uprawnienia systemowe i obiektowe, nadawanie i odbieranie uprawnień, tworzenie ról, przywileje, synonimy Schematy i użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania na laboratorium

Zadania do wykonania na laboratorium Lab Oracle Katowice 2013v1 Fizyczna i logiczna struktura bazy danych 1 http://platforma.polsl.pl/rau2/mod/folder/view.php?id=9975 RB_lab2_v04st Przykładowe pomocne strony www: Zadania do wykonania na laboratorium

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota

3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 3 1 Bazy Danych Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka SQL, tworzenie, modyfikacja, wypełnianie tabel 3 Przygotowali: mgr inż. Barbara Łukawska, mgr inż. Maciej Lasota 1)

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Administracja bazy danych Oracle 10g

Administracja bazy danych Oracle 10g Administracja bazy danych Oracle 10g Oracle Database Administration część 5 Zmiana przestrzeni tabel użytkownika Za pomocą SQL*Plus alter user USER_NAME temporary tablespace TEMPOR_NAME; gdzie: USER_NAME

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g

Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Zarządzanie obiektami bazy danych Oracle11g Wstęp Obiekty to struktury przechowujące, porządkujące lub operujące na danych takie jak: Tabele Więzy integralności Indeksy Widoki Sekwencje Procedury Linki

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. Użytkownicy i schematy (1) Użytkownicy i schematy (2) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych Użytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane.

Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. Perspektywy Stosowanie perspektyw, tworzenie perspektyw prostych i złożonych, perspektywy modyfikowalne i niemodyfikowalne, perspektywy wbudowane. 1 Perspektywa Perspektywa (ang. view) jest strukturą logiczną

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1)

Typy Oracle atrybutów relacji Typ NUMBER (1) Tworzenie relacji polecenie CREATE TABLE Rozdział 6 Język definiowania danych DDL CREATE TABLE nazwa_relacji (nazwa_atrybutu typ (rozmiar) [DEFAULT wartość_domyślna] [ [CONSTRAINT nazwa_ogr] ograniczenie_atr],

Bardziej szczegółowo

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora';

startup pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; create spfile from pfile= '$HOME/admin/pfile/initDBx.ora'; Administrowanie systemami baz danych Ćwiczenia laboratoryjne (1) Podstawy uruchamiania serwera bazy danych 1. Przy pomocy programu Putty, połącz się z serwerem miner.cs.put.poznan.pl. Dla wygody otwórz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, tel. (042) 631 28 83. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Oracle i DB2 zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie Podziękowania xiii xvii 1 Podstawy zapytań i programowania T-SQL 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2.

Wprowadzenie do BD Operacje na bazie i tabelach Co poza zapytaniami? Algebra relacji. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2. Bazy Danych i Systemy informacyjne Wykład 2 Piotr Syga 16.10.2017 Dodawanie, usuwanie i zmienianie rekordów Wstawianie rekordu wstawianie do tabeli INSERT INTO A VALUES ( fioletowy, okrągły, słodko-kwaśny

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 10. SQL Widoki

Bazy danych 10. SQL Widoki Bazy danych 10. SQL Widoki P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Widoki, AKA Perspektywy W SQL tabela, która utworzono za pomoca zapytania CREATE TABLE, nazywa się tabela

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage

Wykład 2. SQL 1 Structured Query Lenguage Wykład 2 SQL 1 Structured Query Lenguage SQL (Structured Query Language) Język zapytań do bazy danych. IBM lata osiemdziesiąte. Stosowany w systemach zarządzania bazami danych (DBMS); Oracle, Paradox,Access,

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń

PL/SQL. Zaawansowane tematy PL/SQL. Piotr Medoń PL/SQL Zaawansowane tematy PL/SQL Piotr Medoń Cele Omówienie transakcji bazodanowych Omówienie obsługi wyjątków Zarządzanie perspektywami Tworzenie i usuwanie sekwencji Budowa wyzwalaczy 2 Transakcje bazodanowe

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład trzeci. Konrad Zdanowski

Bazy danych wykład trzeci. Konrad Zdanowski SQL - przypomnienie Podstawowa forma kwerendy SQL: select A1,..., Ak from R1,..., Rn where ; Odpowiada jej w algebrze relacji operacja π A1,...,Ak (σ (R1 Rn)) SQL semantyka select R.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL

PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL PODSTAWY BAZ DANYCH 13. PL/SQL 1 Wprowadzenie do języka PL/SQL Język PL/SQL - rozszerzenie SQL o elementy programowania proceduralnego. Możliwość wykorzystywania: zmiennych i stałych, instrukcji sterujących

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

ORACLE. Organizacja bazy danych SQL LOGICZNA FIZYCZNA. "Rób wszystko tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej" Albert Einstein.

ORACLE. Organizacja bazy danych SQL LOGICZNA FIZYCZNA. Rób wszystko tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej Albert Einstein. ORACLE SQL "Rób wszystko tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej" Albert Einstein Organizacja bazy danych LOGICZNA FIZYCZNA Baza Danych Przestrzeń Tabel Segment Plik Danych Wiele elementów Ekstent

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi

1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) możemy określić do której grupy plików trafi 1 Zaznacz poprawne stwierdzenia dotyczące grup plików (filegroup) Tworząc tabelę nie możemy określić, do którego pliku trafi, lecz możemy określić do której grupy plików trafi Zawsze istnieje grupa zawierająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście.

Instrukcja podwaja zarobki osób, których imiona zaczynają się P i dalsze litery alfabetu zakładamy, że takich osbób jest kilkanaście. Rodzaje triggerów Triggery DML na tabelach INSERT, UPDATE, DELETE Triggery na widokach INSTEAD OF Triggery DDL CREATE, ALTER, DROP Triggery na bazie danych SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP, SHUTDOWN

Bardziej szczegółowo

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska

SQL DDL DML TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. Wykład 5: Język DDL i DML. Małgorzata Krętowska SQL TECHNOLOGIE BAZ DANYCH Wykład 5: Język DDL i DML. SQL (ang. StructuredQueryLanguage) strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania relacyjnych baz danych oraz do umieszczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL

ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL ACESS- zadania z wykorzystaniem poleceń SQL Dane są relacje o schematach: Pracownik ( (nr integer, nazwisko text(12), etat text(10), szef integer, pracuje_od date, placa_pod Currency, placa_dod Currency,

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów

KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów KOLEKCJE - to typy masowe,zawierające pewną liczbę jednorodnych elementów SQL3 wprowadza następujące kolekcje: zbiory ( SETS ) - zestaw elementów bez powtórzeń, kolejność nieistotna listy ( LISTS ) - zestaw

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII

Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII Bazy danych - Materiały do laboratoriów VIII dr inż. Olga Siedlecka-Lamch Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska 23 kwietnia 2011 roku Polecenie COMMIT i ROLLBACK Polecenie

Bardziej szczegółowo

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99

Plan ćwiczenia. Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych. UŜytkownicy i schematy (2) UŜytkownicy i schematy (1) baza danych: ZESP99 Plan ćwiczenia Rozdział 16 Uwierzytelnianie i autoryzacja w bazie danych UŜytkownicy i schematy bazy danych. Uwierzytelnianie i autoryzacja. Przywileje systemowe i obiektowe. Role. Synonimy. Uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

ORACLE. System Zarządzania Bazą Danych Oracle. Oracle Advanced SQL

ORACLE. System Zarządzania Bazą Danych Oracle. Oracle Advanced SQL ORACLE System Zarządzania Bazą Danych Oracle Oracle Advanced SQL wersja 1.0 Politechnika Śląska 2008 Raportowanie z wykorzystaniem fraz rollup, cube Frazy cube, rollup, grouping sets umożliwiają rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle

Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Rozszerzenie obiektowe w SZBD Oracle Cześć 2. Kolekcje Kolekcje Zbiory obiektów, rodzaje: tablica o zmiennym rozmiarze (ang. varray) (1) (2) (3) (4) (5) Malinowski Nowak Kowalski tablica zagnieżdżona (ang.

Bardziej szczegółowo

Kurs. Podstawy MySQL

Kurs. Podstawy MySQL Kurs Podstawy MySQL Krótkie info. Autorem kursu jest Piotr Jędrusik. Kurs jest własnością serwisu MySQL FAQ www.mysqlfaq.prv.pl, email: mysqlfaq@twister.pl. 1. Tworzymy bazę. Stworzymy pierwszą bazę o

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz

Systemowe aspekty baz Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu

Zbiór pytań nr 5. 2 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu Zbiór pytań nr 5 1 Które stwierdzenie opisuje najlepiej zbiór uprawnień dostępny po wykonaniu connect athos/musketeer grant select,insert,update,delete on athos.services to porthos with grant option; grant

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

ORACLE. Organizacja bazy danych SQL. Adam Pelikant LOGICZNA FIZYCZNA. "Rób wszystko tak prosto jak to tylko moŝliwe, ale nie prościej" Albert Einstein

ORACLE. Organizacja bazy danych SQL. Adam Pelikant LOGICZNA FIZYCZNA. Rób wszystko tak prosto jak to tylko moŝliwe, ale nie prościej Albert Einstein ORACLE SQL Adam Pelikant "Rób wszystko tak prosto jak to tylko moŝliwe, ale nie prościej" Albert Einstein Organizacja bazy danych LOGICZNA FIZYCZNA Baza Danych Przestrzeń Tabel Segment Plik Danych Wiele

Bardziej szczegółowo

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa)

Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze. Konrad Zdanowski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Bazy danych Wyszyńskiego, wykładwarszawa) Bazy danych wykład szósty Więzy i wyzwalacze Konrad Zdanowski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa szósty Więzy i wyzwalacze 1 / 35 Wstęp Wiemy jak nakładać pewne ograniczenia (więzy) w

Bardziej szczegółowo

Aspekty aktywne baz danych

Aspekty aktywne baz danych Aspekty aktywne baz danych Aktywne aspekty baz danych Baza danych powinna zapewniać pewne własności i niezmienniki; Własności te powinny mogą być zapisane do bazy danych, a baza danych powinna zapewniać

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek

SELECT * FROM tabela WHERE warunek wybiera dane spełniające podany warunek SELECT SELECT kolumna1, kolumna2,, kolumnan FROM tabela wybrane kolumny SELECT * FROM tabela wszystkie kolumny select * from Orders select CustomerID, CompanyName, Country from Customers WHERE SELECT *

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Podprogramy Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych semestr I Procedury do przeprowadzenia akcji Funkcje do obliczania wartości Pakiety do zbierania logicznie

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 2 Wykład dla studentów matematyki 21 marca 2015 Zapytania na kilku tabelach Czasem poszukiwana informacja znajduje się w kilku tabelach. Aby zapytanie dotyczyło kilku tabel,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

SQL :: Data Definition Language

SQL :: Data Definition Language SQL :: Data Definition Language 1. Zaproponuj wydajną strukturę danych tabela) do przechowywania macierzy o dowolnych wymiarach w bazie danych. Propozycja struktury powinna zostać zapisana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze

Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze Wykład 5 funkcje i procedury pamiętane widoki (perspektywy) wyzwalacze 1 Funkcje i procedury pamiętane Następujące polecenie tworzy zestawienie zawierające informację o tym ilu jest na naszej hipotetycznej

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I

Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I Wydział Informatyki Politechnika Białostocka Plan wykładu Zaawansowane bazy danych i hurtownie danych studia zaoczne II stopnia, sem. I 1. MySQL 2. Powtórzenie SQL WYKŁAD 2: MySQL: podstawowe obiekty Powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe

Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe Rozdział 17. Zarządzanie współbieżnością zadania dodatkowe -- Definicje relacji i utworzenie stanu początkowego dla ćwiczeń z synchronizacji transakcji DROP TABLE Konta cascade constraints; DROP TABLE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem

Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matem Bazy danych Język SQL część 1 Wykład dla studentów matematyki 15 marca 2015 SQL Język wysokiego poziomu do komunikacji z bazami danych (ściślej: z systemami zarzadzania bazami danych) Podajemy co ma być

Bardziej szczegółowo

Systemowe aspekty baz danych

Systemowe aspekty baz danych Systemowe aspekty baz danych Deklaracja zmiennej Zmienne mogą być wejściowe i wyjściowe Zmienne w T-SQL można deklarować za pomocą @: declare @nazwisko varchar(20) Zapytanie z użyciem zmiennej: select

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g

Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Zarządzanie strukturą bazy danych Oracle11g Wstęp Baza danych Oracle przechowuje dane użytkowników oraz własne dane słownikowe w następujących strukturach logicznych: przestrzenie tabel segmenty extenty

Bardziej szczegółowo

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik

Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Blaski i cienie wyzwalaczy w relacyjnych bazach danych. Mgr inż. Andrzej Ptasznik Technologia Przykłady praktycznych zastosowań wyzwalaczy będą omawiane na bazie systemu MS SQL Server 2005 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych SQL Server 2005

Bazy danych SQL Server 2005 Bazy danych SQL Server 2005 TSQL Michał Kuciapski Typ zadania: Podstawowe zapytania Select Zadanie 1: Wyświetl następujące informacje z bazy: A. 1. Wyświetl informacje o klientach: nazwa firmy, imie, nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Grupowanie i funkcje agregujące

Grupowanie i funkcje agregujące Grupowanie i funkcje agregujące Zadanie 1. Stwórz odpowiednią tabelę Test_agr i wprowadź odpowiednie rekordy tak, aby wynik zapytania SELECT AVG(kol) avg_all, AVG(DISTINCT kol) avg_dist, COUNT(*) count_gw,

Bardziej szczegółowo

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi.

Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Marek Robak Wprowadzenie do języka SQL na przykładzie baz SQLite Przykłady najlepiej wykonywać od razu na bazie i eksperymentować z nimi. Tworzenie tabeli Pierwsza tabela W relacyjnych bazach danych jedna

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych i Usługi Sieciowe

Bazy Danych i Usługi Sieciowe Bazy Danych i Usługi Sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2011 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2011 1 / 15 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_Danych_i_Usługi_Sieciowe_-_2011z

Bardziej szczegółowo

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych

SQL - DDL. 1 Tabele systemowe. 2 Typy danych SQL - DDL DDL (ang. data definition language) jest częścią języka zapytań SQL obejmująca tworzenie i zarządzanie (modyfikację, usuwanie i przydzielanie uprawnień) obiektami w bazie danych (tabelami, perspektywami,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA

Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA Przykładowa baza danych BIBLIOTEKA 1. Opis problemu W ramach zajęć zostanie przedstawiony przykład prezentujący prosty system biblioteczny. System zawiera informację o czytelnikach oraz książkach dostępnych

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wyzwalacze Wprowadzenie Tworzenie wyzwalacza Wyzwalacze typu,,po'' Wyzwalacze typu,,zamiast''

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Ćwiczenia I Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS ćw. I Jesień 2014 1 / 16 Strona wykładu http://bioexploratorium.pl/wiki/ Bazy_danych_i_usługi_sieciowe_-_2014z

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

Wykład 05 Bazy danych

Wykład 05 Bazy danych Wykład 05 Bazy danych Tabela składa się z: Kolumn Wierszy Wartości Nazwa Wartości Opis INT [UNSIGNED] -2^31..2^31-1 lub 0..2^32-1 Zwykłe liczby całkowite VARCHAR(n) n = długość [1-255] Łańcuch znaków o

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Relacje Katarzyna Klessa Dygresja nt. operatorów SELECT 2^2 SELECT 2^30 SELECT 50^50 2 Dygresja nt. operatorów SELECT 2^30 --Bitwise exclusive OR

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 7. SQL podstawy

Bazy danych 7. SQL podstawy Bazy danych 7. SQL podstawy P. F. Góra http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/ semestr letni 2005/06 Structured Query Language Używane standardy: SQL92 SQL99 SQL:2003 Żaden dostawca nie jest w pełni zgodny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Karwowska

Autor: Joanna Karwowska Autor: Joanna Karwowska SELECT [DISTINCT] FROM [WHERE ] [GROUP BY ] [HAVING ] [ORDER BY ] [ ] instrukcja może

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8

Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazy Danych - Instrukcja do Ćwiczenia laboratoryjnego nr 8 Bazowy skrypt PHP do ćwiczeń z bazą MySQL: Utwórz skrypt o nazwie cw7.php zawierający następującą treść (uzupełniając go o właściwą nazwę uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

SQL język zapytań (query language) cz.1

SQL język zapytań (query language) cz.1 SQL język zapytań (query language) cz.1 Zapytanie SELECT - podstawy (3) SELECT A 1,A 2,...,A k (1) FROM R 1,R 2,,R n -- lista wyboru (atrybutów) -- relacje (lista FROM) (2) WHERE F -- warunek wyboru (selekcji)

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa. Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i budŝetu państwa Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Bazy danych SQL Języki baz danych Interfejs DBMS składa się

Bardziej szczegółowo