Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Numer sprawy: DGA/05/12 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowaniasystemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Opis przedmiotu zamówienia Przetarg został podzielony na sześć części. W każdej części wymieniono licencje, na które Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w poszczególnych częściach, które w największym stopniu spełniają podane kryterium oceny (najniższa cena). Wszystkie oferowane licencje muszą mieć charakter komercyjny. Część 1 - SERWEROWE SYSTEMY OPERACYJNE 1. 2 licencjemicrosoft Windows Server 2008 R2 Enterprise PLlubrównoważne Do powyższych licencji wymaga się dołączenia następujących licencji użytkownika: a) 25 licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 CAL User lubrównoważne, b) 20 licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 RDS CAL User lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie serwerowy system operacyjny pozwalający na uruchomienie w oparciu o pojedynczą licencję do min. 4 serwerów wirtualnych (na jednym fizycznym serwerze). System operacyjny jak i każdy serwer wirtualny musi spełniać następujące kryteria: 1) zapewniać pełne wsparcie dla oprogramowania: - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard lub równoważnego zdefiniowanego w cz. 2 pkt 1, - programu antywirusowego Sophos posiadanego przez zamawiającego; 2) zapewniać pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: 1/9

2 - serwerem Active Directory MS Windows 2008, - serwerem plików MS Windows 2008; 3) umożliwiać uruchomienie usługi Active Directory, 4) umożliwiać zainstalowanie oprogramowania Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise lub równoważnego opisanego w cz. 3 pkt 1 5) umożliwiać obsługę minimum 256 GB RAM. Poprzez równoważność25 licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 CAL User Zamawiający rozumie licencje dla 25 użytkowników, uprawniające do korzystania z usług sieciowych serwerów, na których został zainstalowany Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise lub oprogramowanie równoważne. Poprzez równoważność- 20 licencji Microsoft Windows Server 2008 R2 RDS CAL User Zamawiający rozumie licencje uprawniające 20 użytkowników do korzystania z usług terminalowych zrealizowanych w oparciu o posiadany serwer wyposażony w oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise. lub oprogramowanie równoważne licencjamicrosoft Windows Web Server 2008 R2 PL lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie serwerowy system operacyjny spełniające następujące kryteria: 1) zapewniające pełne wsparcie oprogramowania: - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard lub równoważnego zdefiniowanego w cz. 2 pkt 1, - programu antywirusowego Sophos posiadanego przez zamawiającego; 2) zapewniające pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: - serwerem Active Directory MS Windows 2008, - serwerem plików MS Windows 2008; 3) umożliwiające obsługę aplikacji sieci Web za pomocą funkcji zintegrowanych z systemem operacyjnym (ASP.NET,.NET Framework), 4) pełniące rolę serwera usług internetowych, 5) pełniące rolę serwera DNS licencje Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie serwerowy system operacyjny pozwalający na uruchomienie w oparciu o pojedynczą licencję min. 1 serwera wirtualnego (na jednym fizycznym serwerze). System operacyjny jak i każdy serwer wirtualny musi spełniać następujące kryteria: 1) zapewniać pełne wsparcie oprogramowania: - Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard lub równoważnego zdefiniowanego w cz. 2 pkt. 1, - programu antywirusowego Sophos posiadanym przez zamawiającego; 2/9

3 2) zapewniać pełną współpracę z serwerami usług sieciowych działającymi w sieci Zamawiającego: - serwerem Active Directory MS Windows 2008, - serwerem plików MS Windows 2008; 3) zapewniać pełne wsparcie dla oprogramowania: - Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise lub równoważnego zdefiniowanego w cz. 3 pkt. 1, 4) umożliwiać uruchomienie usługi Active Directory, 5) umożliwiać obsługę minimum 128 GB RAM, 6) umożliwiać wykorzystanie serwera jako część klastra obliczeniowego. Część 2 - SERWER BAZ DANYCH 1. 1 licencja Microsoft SQL Server 2008 R2 Standardlub równoważne. Do powyższej licencji wymaga się dołączenia następujących licencji: a) 5 licencjimicrosoft SQL 2008 R2 User CAL lub równoważne. Powyższe licencje muszą mieć możliwość bezpłatnego uaktualnienia do najnowszej wersji minimum przez jeden rok od daty zakupu. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie serwera baz danych spełniające następujące kryteria: 1) zapewniające pełne wsparcie oprogramowania: - Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise lub równoważnego zdefiniowanego w cz. 3 pkt. 1; 2) zapewniające pełną współpracę z serwerem Active Directory MS Windows 2008 R2działającym w sieci Zamawiającego, 3) zapewniające możliwość wykorzystania do min. 64 GB RAM, 4) posiadające ograniczenie na maksymalną wielkość bazy nie mniejsze niż 1TB, 5) posiadające wbudowany system definiowania i generowania raportów oraz ich udostępniania przez protokół http (dostęp klienta za pomocą przeglądarki) obsługujący: - raporty parametryzowane, - cache raportów (generacja raportów bez dostępu do źródła danych), - cache raportów parametryzowanych (generacja raportów bez dostępu do źródła danych z różnymi wartościami parametrów), - generowania raportów w formatach: XML, PDF, XLS, DOC, HTML, - mechanizm subskrypcji raportów (np. drogą mailową lub do wybranego folderu) w formacie wybranym przez użytkownika i zgodnie z określonym harmonogramem, - tworzenie wykresów i wskaźników wydajności; 3/9

4 6) posiadające wbudowany moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (hurtownia danych), 7) zapewniające dedykowaną sesję administracyjną możliwość zdalnego podłączenia sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów, 8) zapewniające narzędzia do monitorowania serwera, pozwalające na przechwytywanie i zapisywanie zapytań wysyłanych do serwera, 9) posiadające wbudowane narzędzia do automatycznej optymalizacji bazy danych, generujące na podstawie przechwyconych zapytań listę rekomendacji dotyczących zmian w strukturze bazy danych pozwalających na optymalizację jej wydajności. 10) umożliwia wysyłanie poczty elektronicznej z wykorzystaniem protokołu SMPT. Poprzez równoważność 5 licencji Microsoft SQL 2008 R2 User CAL zamawiający rozumie licencje dla 5 użytkowników uprawniające do dostępu lub korzystania z usług lub funkcjonalności oprogramowania Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard lub oprogramowania równoważnego. Część 3 - ŚRODOWISKO OBLICZENIOWE 1. 3 licencjemicrosoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne rozumie się oprogramowanie wspierające wykonywanie zadań w klastrze obliczeniowym i spełniające następujące kryteria: 1) wykorzystujące protokół MPI wspierający obliczenia równoległe wykonywane na wielu serwerach, 2) posiadające możliwość konfiguracji klastra, 3) umożliwiające kolejkowanie zadań (Job Scheduling), 4) umożliwiające tworzenie węzłów obliczeniowych na stacjach roboczych z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 posiadanym przez Zamawiającego, 5) umożliwiające wykonywanie obliczeń w programie Microsoft Excel 2010 posiadanym przez zamawiającego w klastrze obliczeniowym, 6) mogące być stosowane na serwerach z zainstalowanym dowolnym poniżej wymienionym systemem operacyjnym: - Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise lub równoważnym zdefiniowanym w cz. 1 pkt. 1, - Microsoft Windows HPC Server 2008 R2 lub równoważnym zdefiniowanym w cz.1 pkt. 3. 4/9

5 2. 4 licencjemicrosoft HPC Pack 2008 R2 for Workstation lubrównoważne Przez oprogramowanie równoważne rozumie się oprogramowanie umożliwiające stacji roboczej pełnienie roli węzła obliczeniowego oraz spełniające następujące kryteria: 1) współpracujące z oprogramowaniem Microsoft HPC Pack 2008 R2 Enterprise lub równoważnym zdefiniowanym w cz. 3 pkt. 1, zainstalowanym na serwerze pełniącym rolę węzła głównego w ramach jednego klastra obliczeniowego, 2) mogące być zainstalowane na dowolnym poniżej wymienionym systemie operacyjnym (32 lub 64 bitowym): - Microsoft Windows 7 Professional posiadanym przez zamawiającego, Część 4 - ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 1. 3 licencjemicrosoft Visual Studio 2010 Professional lub równoważne każda licencja musi mieć możliwość bezpłatnegouaktualnienia do najnowszej wersji przez dwa kolejne lata od daty zakupu. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie zintegrowane środowisko programistyczne spełniające następujące kryteria: 1) umożliwiać tworzenie aplikacji dla MS Windows(posiadanych przez zamawiającego), aplikacji internetowych korzystających z platformy.net oraz AJAX, aplikacji opartych na Microsoft Office System (posiadanego przez zamawiającego), platformie.net Framework, SQL Server, Windows Azure za pomocą zintegrowanych kreatorów obsługiwanych metodą przeciągnij i upuść, 2) umożliwiać zintegrowaną obsługę języków Visual Basic, Visual C# i Visual C++, która pozwala na stosowanie różnych stylów programowania, 3) obsługiwać funkcje edytora, takie jak zmień i kontynuuj, które upraszczają cykl projektowania, tworzenia kodu i debugowania aplikacji, 4) obsługiwać tworzenie aplikacji opartych na: -.NET Framework w wersjach 2.0, 3.0, 3.5 oraz 4.0 wykorzystywanego przez Zamawiającego; 5) wykorzystywać ASP.NET do tworzenia interaktywnych, atrakcyjnych aplikacji internetowych oraz usług sieciowych, 6) posiadać zintegrowane graficzne narzędzie do projektowania interfejsu użytkownika, 7) posiadać zintegrowane funkcjonalności umożliwiające współdzielenie zadań i zarządzenie projektem, 8) posiadać narzędzia do kontroli jakości kodu, 9) umożliwiać dokonywanie zmian kodu podczas sesji debugowania na platformie x86, 10) umożliwiać debugowanie w trybie zdalnym, 5/9

6 11) umożliwiać bezpieczną pracę zdalną i lokalną z repozytorium kodu źródłowego, 12) zapewniać mechanizmy automatycznej kompilacji rozwiązań.net oraz automatycznie uruchamiać testy jednostkowe i generować raporty pokazujące listę błędów, 13) oferować jedno kompatybilne środowisko z cz.4 pkt licencjavisual Studio Team Foundation Server 2010lub równoważne kompatybilne z cz. 4 pkt. 1. Do powyższej licencji wymaga się dołączenia następujących licencji: a) 3 licencje dla użytkowników umożliwiającedostęp do serweravisual Studio Team Foundation Server 2010 (User CAL). Powyższe licencje muszą mieć możliwość bezpłatnego uaktualnienia do najnowszej wersji przez 2 kolejne lata od daty zakupu. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie zintegrowane środowisko kryteria: do zarządzania cyklem życia aplikacji spełniające następujące 1) zapewnia pełną możliwość śledzenia oraz podgląd kondycji całego projektu w czasie rzeczywistym, 2) zapewnia możliwość kompleksowego śledzenia błędów i kontroli wersji, 3) pomaga wizualizować cel, organizację oraz obsługę kodu źródłowego, 4) zapewnia kolejkowanie wersji oraz agenta buforowania wersji, 5) umożliwia zarządzanie zbiorem wymagań dla produktu, ocenę szybkość zespołu oraz pozwala dzielić projekt na iteracje, 6) oferuje jedno kompatybilne środowisko z cz. 4 pkt. 1 Część 5 - OPROGRAMOWANIE DLA STACJI ROBOCZYCH 1. 4 licencjemicrosoft Office 2010 ProfessionalPL lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie biurowe spełniające następujące kryteria: 1) zawierające edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny program do tworzenia prezentacji, program pocztowy, 2) poszczególne komponenty oprogramowania muszą zapewniać pełną kompatybilność przy wymianie dokumentów z oprogramowaniem MS Office 2007/2010(posiadanych przez Zamawiającego), w tym obsługę makr zagnieżdżonych w dokumentach, 3) arkusz kalkulacyjny ma zapewniać obsługę (posiadanych) arkuszy stworzonych w MS Office 2007 zawierających tabele przestawne pobierające dane z zewnętrznej bazy danych MS SQL Server 2005/2008 z użyciem 6/9

7 uwierzytelnienia opartego o Active Directory wykorzystywanym przez Zamawiającego, 4) klient pocztowy będący częścią pakietu ma zapewniać pełną integrację z posiadanym przez Zamawiającego MS Exchange 2007, 5) zawierające relacyjną bazę danych, 6) interfejs użytkownika w języku polskim licencja Adobe Acrobat X Standard PL lub równoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie biurowe spełniające następujące kryteria: 1) umożliwiające tworzenie dokumentów PDF z skanowanych dokumentów, 2) umożliwiające tworzenie dokumentów PDF w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie, 3) umożliwiające konwertowanie dokumentu PDF do formatów plików obsługiwanych przez aplikację Microsoft Excel 2010posiadanym przez Zamawiającego 4) posiadające funkcję rozpoznawania pisma (OCR), 5) umożliwiające łączenie kilku plików w jeden plik PDF, 6) posiadające interfejs w języku polskim wraz z rozpoznawaniem języka polskiego w analizowanych dokumentach za pomocą funkcji OCR licencjaabbyyfinereader 10 Professional Editionlubrównoważne. Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie biurowe spełniające następujące kryteria: 1) posiadające funkcję rozpoznawania pisma drukowanego, 2) posiadające funkcję rozpoznawania tabel, 3) posiadające funkcję rozpoznawania formalnych języków programowania, 4) umożliwiające zapisywanie rezultatów pracy z punktów 1-3 w postaci plików edytowalnych, 5) umożliwiające otwieranie formatów graficznych: BMP, TIFF, PNG, JPG, 6) umożliwiające eksport wyników do plików w formatach: PDF, TXT, DOCX, HTML, PPTX, 7) posiadające interfejs w języku polskim wraz z rozpoznawaniem języka polskiego w analizowanych dokumentach za pomocą funkcji OCR licencjamicrosoft Visio 2010 Professional lub równoważne Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające następujące kryteria: 7/9

8 1) zapewniające narzędzia do graficznego modelowania w postaci wektorowej: procesów biznesowych, procesów obiegu informacji, schematów organizacyjnych, diagramów sieciowych, harmonogramów, 2) zapewniające pełna kompatybilność przy wymianie dokumentów z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem MS Visio 2007/2010, 3) zapewniające możliwość graficznego obrazowania na diagramach i analizowania danych pobieranych z plików XLS i XLSX oraz baz danych dostępnych przez ODBC, 4) posiadające wbudowana biblioteka kształtów o funkcjonalności nie mniejszej niż we wskazanym produkcie referencyjnym, 5) dające możliwość importu posiadanych kształtów z formatu MS Visio 2007/2010 posiadanego przez Zamawiającego, 6) interfejs użytkownika w języku polskim. Część 6 - DANE - Mapy cyfrowe i dostęp do map i metadanych (zabudowy, terenu, ludności) 1. 1 licencjamapinfo Professional 11.0PLlub w wersji nowszej lub oprogramowanie równoważne, wraz z usługąrocznej bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie GIS spełniające następujące kryteria i umożliwiające: 1) drukowanie do PDF z warstwami oraz zapisem atrybutów oraz georejestracji, 2) tworzenie stylów łamanych dla punktów, linii oraz poligonów, 3) zawierające narzędzia MapCad oraz narzędzia obliczania odległości do punktów. 4) zawierające narzędzie geographictracker, 5) zawierające przeglądarkę katalogów CSW - wyszukiwanie oraz dostęp do metadanych, 6) umożliwiające zmianę stylu wyświetlania obiektów przy zmianie skali mapy, 7) posiadające funkcję przeciągania okna mapy do innej aplikacji kontenera OLE, 8) możliwość tworzenia okien rejonizacji, 9) możliwość pisania własnych funkcji w języku MapBasic, 10) konwersję plików siatek rastrowych do formatu *.MIG. 2 2licencje mapy osadniczej Polski która powinnaposiadać następujące dane i cechy: 1) zawierać lokalizację min miejscowości dla całego obszaru Polski, 2) zawierać obrysy terenów zabudowanych i punktową lokalizację miejscowości, 3) zawierać informację o liczbie ludnościdla punktów lokalizacji miejscowości i obrysów terenów zabudowanych, 8/9

9 4) posiadać format danych MapInfo posiadanego przez Zamawiającego (*.tab), 5) posiadać odwzorowanie: Długość/szerokość geograficzna w układzie WGS 84, 6) zawierać informacjęz numerem TERYT (Krajowy Rejestr Podziału Terytorialnego Kraju) zgodnie z GUS. 9/9

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/20/12 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowaniasystemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/01/13 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia:dostawa oprogramowania na potrzeby Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma informatyczna do

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego, informatycznego, bazodanowego, systemu operacyjnego, biurowego, licencji dostępowych i licencji usług zdalnego pulpitu na potrzeby Zarządu

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę dodatkowego oraz uaktualnienie już posiadanego oprogramowania dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, numer sprawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Nr postępowania: Załącznik nr 1c do SIWZ RAP.272.67.2014 część 1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO OPROGRAMOWANIA Część 1 Lp. Parametry wymagane Parametry oferowane 1 I. Systemy operacyjne 2 System

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: "Dostawa i montaż Wyposażenia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego, informatycznego, bazodanowego, systemu operacyjnego, biurowego, licencji dostępowych i licencji usług zdalnego pulpitu na potrzeby Zarządu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Licencja Microsoft Windows SQL Server Standard 2012 (nie OEM) lub w pełni równoważny oraz licencja umożliwiająca dostęp do Microsoft Windows SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/13/12 Załącznik A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowania dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN)

wyposażenie zamawianego oprogramowania producent (PLN) Załącznik nr 4.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEGO/OFEROWANEGO KOMPUTEROWEGO OPROGRAMOWANIA BIZNESOWEGO DLA PRACOWNI PLATFORM I USŁUG KORPORACYJNYCH Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie specjalistyczne dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA LICENCJI OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 114/118 tel./fax.: (044) 7327445 NIP: 6570234850, Regon: 140700034 Znak postępowania: ZP 02/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Kody CPV odpowiadające przedmiotowi zamówienia: 48761000-0 Pakiety oprogramowania antywirusowego 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części II - Załącznik nr 1b do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo licencji oprogramowania SQL Server Standard

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr postępowania ZP/354/055/D/14 Załącznik nr 13 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA em zamówienia jest dostawa dla Politechniki Gdańskiej oprogramowania z przeznaczeniem na wyposażenie eksploatowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 04.07.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 30/AW/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/93/2015 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- Dostawa komputerów Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo