ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! DATA URODZENIA UCZNIA"

Transkrypt

1 ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZ CIA EGZAMINU! Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzie miesi c rok miejsce na naklejk z kodem PRÓBNY EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z J ZYKA ANGIELSKIEGO Informacje dla ucznia 1. Sprawd, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron zg o nauczycielowi. 2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 11 zada. 3. Czytaj uwa nie wszystkie teksty i zadania. 4. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 5. Wszystkie zadania rozwi zuj d ugopisem lub piórem. 6. Do niektórych zada podanych jest kilka odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest poprawna Wybierz j i zaznacz znakiem, np.: A. B. C. D. 7. Je li si pomylisz, otocz znak kó kiem i zaznacz inn odpowied, np.: A. B. C. D. 8. Rozwi zania zada, w których musisz sam sformu owa odpowied, zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy ki przekre laj. Powodzenia! STYCZE 2009 Czas pracy: 135 minut Liczba punktów do uzyskania: 50 GA-7-09P

2 Zadanie 1. (4 pkt) Do ka dej cz ci tekstu dobierz odpowiedni tytu. Wpisz liter A, B, C lub D. A. School B. Animals C. Housework D. Trips 1. Eve and her classmates love cats and dogs. Eve has a dog but most of her classmates have cats. They take care of their pets. They give them food and water in the morning. 2. Mr Cooper is their class teacher. There are ten students in the class, five girls and five boys. They look after their classroom. They water the plants and clean the blackboard. They like history very much. Mr Cooper thinks that they are good students. 3. Eve likes sightseeing with her parents or her class. With her parents she often goes to visit her grandparents in London. Sometimes they go to the city centre to see some sights. She also goes with her classmates and their teachers to some famous places. 4. Eve helps her parents. She often goes to the shop to buy some fresh bread and rolls. Twice a week her parents ask her to buy some fruit or vegetables at the greengrocer s. At home she tidies her bedroom and helps her mother with dinner. Then she washes up after dinner. Strona 2 z 9

3 Zadanie 2. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe (True) czy fa szywe (False). At the Seaside Ann often goes with her family to the seaside on her summer holidays. She loves it. They go there by train. They always stay in the same small summer house. Every year Ann meets her old friends there but she also makes new friends. Her parents go sunbathing every day. This way they relax. Ann prefers playing volleyball with her friends and swimming. Sometimes her parents let her go sailing. In the evening, after dinner, she goes for a short walk with her friends. Then she comes back to the summer house and reads some books or magazines. TRUE FALSE 1. Ann likes going to the seaside very much. 2. Her family spends the summer in a big house. 3. Ann s parents do not like sunbathing. 4. After dinner she meets her friends. Strona 3 z 9

4 Zadanie 3. (4 pkt) Do ka dego miejsca dobierz jego nazw. Wpisz liter A, B, C lub D. 1. At Home In front of the window, there is a white fridge. There is a brown sink next to it. There is a white cooker opposite the sink. 2. In the middle of the room, there is a wooden table. A black sofa is behind the table. There is a television set in front of an armchair. 3. There is a washbasin opposite the door. The toilet is on the right and the bathtub is on the left. There are some pink towels near the bathtub. 4. There is a cupboard with shoes and boots in the corner. The coat stand is next to it. The mirror is on the right. A. Kitchen B. Bathroom C. Living Room D. Hall Zadanie 4. (5 pkt) Przeczytaj tekst. Uzupe nij go wyrazami z ramki. Wpisz do tekstu liter A, B, C, D lub E. My Favourite Food My favourite food is a ham, cheese and tomato sandwich. I can make it myself. I take ham, cheese, (1.) and butter out of the fridge. I take a slice of bread and put some butter on it. Then I (2.) the ham, the cheese. and tomatoes into slices. I put the ham on the bread first, (3.) the cheese, and finally tomatoes. I put the (4.) on a plate. I (5.) have it with a cup of tea. A. then B. sandwich C. tomatoes D. cut E. usually Strona 4 z 9

5 Zadanie 5. (4 pkt) Do ka dej informacji dobierz nazw miejsca, w którym mo na j przeczyta. Wpisz liter A, B, C lub D A. In the street B. In a shop C. In the park D. By a river Strona 5 z 9

6 Zadanie 6. (4 pkt) Przeczytaj tekst. Zaznacz odpowied A, B lub C zgodn z tre ci tekstu. 18 Crown Street tel am pm on weekdays am pm Friday Sunday We serve traditional Italian dishes. Our Italian chef knows everything about his national food. Our pizzas are the best in town. Try a variety of pastas with meat and tomato sauce or seafood. We also serve delicious vegetarian dishes Enjoy a meal for two from just 24. Our service is kind, friendly and helpful. Wednesday is a half price day. At the weekend, you can listen to a live band and get one cold drink free. Call us to book a table. Bring your friends and try us!!! 1. What can you eat at Di Pilla s Italian Restaurant? A. Various kinds of pizzas only. B. Pizzas and other meals. C. Only vegetarian food. 2. When can you buy a cheaper meal? A. On Wednesdays. B. Every evening. C. Never. 3. When can you get one cold drink without paying for it? A. At weekends. B. On weekdays. C. Only on Wednesdays. 4. How can you book a table? A. By post. B. By phone. C. On the Internet. Strona 6 z 9

7 Zadanie 7. (4 pkt) Do ka dego obrazka dobierz nazw miejsca. Wpisz liter A, B, C lub D A. Airport B. Classroom C. Bus Station D. Library Zadanie 8. (3 pkt) Do ka dego obrazka dobierz w a ciwy opis. Zaznacz liter A, B lub C A. It s a fridge. A. These are gloves. A. They are playing tennis. B. It s a cooker. B. These are shoes. B. They are studying. C. It s a cupboard. C. These are hats. C. They are running. Strona 7 z 9

8 Zadanie 9. (5 pkt) Do ka dego pytania dobierz w a ciw odpowied. Wpisz liter A, B, C, D lub E w miejsca How many chairs are there in the room? A. Tennis and basketball. 2. What is your father s job? B. Yes, she is. 3. What colour is your dog? C. He is a policeman. 4. What can you play? D. Four. 5. Is your aunt from Canada? E. It s black and white Zadanie 10. (5 pkt) Przeczytaj tekst. Zakre l w ka dym zdaniu w a ciwy wyraz. School Uniform Rules 1. Schoolgirls have white blouses, dark blue shirts / skirts, white socks or dark tights. 2. Schoolboys have white shirts and dark blue trousers / dresses. 3. In winter students wear / watch pullovers. 4. In summer they do not wear pullovers because it is too hot / cold. 5. Boys wear dark blue ties to look / see smart. Strona 8 z 9

9 Zadanie 11. (8 pkt) Popatrz na zdj cie. Odpowiedz po angielsku pe nym zdaniem na ka de pytanie. 1. Where is the man? What is he doing? What is the weather like? What do you like doing in your free time?... Strona 9 z 9

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011. miejsce na naklejkę z kodem KOD UCZNIA PESEL Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-092 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ 2013. dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 100 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY

Bardziej szczegółowo

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej.

Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. Test diagnostyczny dla klasy IV szkoły podstawowej. NR 1 Opracowanie: Marian Składanowski Poziom podstawowy Zadanie 1 Zamień według przykładu używając: I, you, he, she, it, we, they My father is in the

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA PESEL PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 11 stron (zadania 1. 11.). Ewentualny

Bardziej szczegółowo

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba

Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Współpraca: Alicja Cholewa-Zawadzka Monika Michalak Halina Tyliba Published by Express Publishing Liberty House, Greenham Business Park, Newbury, Berkshire RG19 6HW, United Kingdom Tel.: (0044) 165 817

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAJ ROK 2008 dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI STYCZEŃ 2015 WPISUJE UCZEŃ. dysleksja. Czas pracy: 45 minut KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY dysleksja PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM CZĘŚĆ 2 JĘZYK ANGIELSKI Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz sprawdzianu zawiera

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KWIECIEŃ 2010 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY WPISUJE UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL A. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ PESEL UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY miejsce

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny. Przykładowe zadania

Egzamin gimnazjalny. Przykładowe zadania Egzamin gimnazjalny Przykładowe zadania Odbiór tekstu słuchanego Dobieranie Zadanie egzaminacyjne 1 Wysłuchaj dwukrotnie pięciu krótkich rozmów i zgodnie z ich treścią zaznacz (X) odpowiedź A, lub w każdym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJA-P1A7P-052 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz I dla osób niesłyszących Czas pracy 120 minut ARKUSZ I MAJ ROK 2005 Instrukcja dla zdającego 1.

Bardziej szczegółowo

The Revision Folder - 1 -

The Revision Folder - 1 - The Revision Folder Zawartość: 1. SINGULAR AND PLURAL NOUNS: cat, cats... 2 2. DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES: a, an and the... 3 3. A/AN, SOME, ANY COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS... 5 4. SOME AND ANY:

Bardziej szczegółowo

ZAD. 1.1 The girl is talking about her

ZAD. 1.1 The girl is talking about her ZAD. 1.1 The girl is talking about her C. plans for the future. ZAD. 1.2. Which shop are the speakers in? ZAD.1.3 Where will Emma find the car keys? ZAD. 1.4. How are the speakers going to travel to Spain?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MJA 2015 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE.

UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. UWAGA! Podane poniżej odpowiedzi są odpowiedziami przykładowymi i mogą różnić się od klucza, który opublikuje CKE. ZAD. 1.1 The girl is talking about her C. plans for the future. ZAD. 1.2. Which shop are

Bardziej szczegółowo

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy

KLASA CZWARTA TEST 1. 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots. money cat very boy Sunday no house their scared happy KLASA CZWARTA TEST 1 1.Uzupełnij luki w tekście słowami z ramki. Puss in boots money cat very boy Sunday no house their scared happy In a land far, far away, an old man and his three sons live in a little.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo