Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie."

Transkrypt

1 Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotowali: Maria Wolny, Jerzy Błaszczyk Komitet ds. Epidemiologii Kamila Kępska Zakład Epidemiologii Nowotworów Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Grudzień 2009

2 1. Epidemiologia

3 Polska naleŝy do krajów europejskich o najwyŝszym ryzyku zachorowania na raka szyjki macicy. Pod koniec lat 90-tych XX wieku standaryzowany współczynnik wynosił w Polsce 15/100 tys. kobiet i był prawie dwukrotnie wyŝszy od średniego dla Europy (8/100 tys.) Po dziesięciu latach, w roku 2007 spadł nieznacznie, do 12/100 tys.

4 NajwyŜsze w Europie Liczby zachorowań, współczynnik standaryzowany na 100 tys. kobiet (wg. Cancer Incidence in Five Continents vol.ix) Serbia Lithuania Bulgaria Poland (Kraków + Świętokrzyskie + Warszawa) Slovak Republic Czech Republic Estonia Slovenia

5 Średnie dla Europy Liczby zachorowań, współczynnik standaryzowany na 100 tys. kobiet (wg. Cancer Incidence in Five Continents vol.ix) Germany Iceland TOTAL EUROPE Ireland France UK Italy The Netherlands

6 NajniŜsze w Europie Liczby zachorowań, współczynnik standaryzowany na 100 tys. kobiet wg. Cancer Incidence in Five Continents vol. IX Switzerland Spain Finland Malta

7 ZróŜnicowanie współczynników zapadalaności na raka szyjki macicy w Polsce w roku 2007 Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE MAŁOPOLSKIE OPOLSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE POMORSKIE DOLNOŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE ŁÓDZKIE LUBUSKIE ŚLĄSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE LUBELSKIE MAZOWIECKIE PODKARPACKIE WIELKOPOLSKIE POLSKA Współczynnik standaryzowany 14,0 13,2 13,0 12,8 12,7 12,5 12,1 12,1 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 10,5 10,3 8,8 11,6

8 W woj. dolnośląskim od 2001r. stwierdzamy corocznie przedział zachorowań z trendem rosnącym +2%. Na trend wpływ ma jednak coraz większa liczba stwierdzonych stadiów in situ. Ich liczba wzrosła z około w latach poprzez 50 w do ponad 90 w roku Niewątpliwie spowoduje to dalsze zmniejszanie się wykrywanych raków inwazyjnych.

9 Woj. dolnośląskie, C53 i D06 w latach y = 6,5357x + 290, y = -0,8929x + 284, y = 7,4286x + 6, wszystkie inwazyjne in situ Liniowy (in situ)

10 Grupa wiekowa lat stanowi 67% wszystkich kobiet zagroŝonych zachorowaniem na raka szyjki macicy. Analiza 92 raków przedinwazyjnych wykrytych w roku 2008 wskazuje, Ŝe 92% z nich zostało stwierdzone u kobiet z grupy objętej skryningiem. Potwierdziło się więc znaczenie badania przesiewowego dla wykrywania raków in situ.

11 2. Zaawansowanie

12 Według amerykańskiego badania SEER (Surveillance, Epidemiology and End Results) opartego na danych rejestrów nowotworów w USA: The stage distribution CLOSE based on Summary Stage 2000 shows that 50% of cervix uteri cancer cases are diagnosed while the cancer is still confined to the primary site (localized stage); 35% are diagnosed after the cancer has spread to regional lymph nodes or directly beyond the primary site; 11% are diagnosed after the cancer has already metastasized (distant stage) and for the remaining 5% the staging information was unknown.

13 Analogiczne dane oparte na kartach nowotworowych Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów z roku 2003: 45% miejscowe, (63%) 15% regionalne, (21%) 12% uogólnione (16%) oraz 28% nieznany staging. Na kartach dotyczących leczonych w DCO w 2003 roku: 55% miejscowe, (70%) 13%, regionalne, (16%) 11% uogólnione (14%) 21% nieznany staging. Zwracają uwagę: - duŝy, w porównaniu z danymi amerykańskimi odsetek kart bez określonego stagingu, nawet dla kart wystawianych przez onkologów z DCO (co piąta!) - duŝy, zapewne znacznie przeszacowany odsetek zgłaszanych raków w stadium miejscowym, w materiale z określonym zaawansowaniem - 63% dla Dolnego Śląska oraz 70% leczonych w DCO.

14 Zaawansowania inwazyjnego raka szyjki macicy na Dolnym Śląsku w latach (jeśli oznaczony na karcie zgłoszenia) 100% % % % 20% 0% miejscowe regionalne uogólnione

15 Zaawansowania raka szyjki macicy na Dolnym Śląsku w latach (jeśli oznaczony na karcie zgłoszenia) 100% 90% 80% 70% % % 40% 30% 20% % 0% D06 miejscowe regionalne uogólnione

16 3. PrzeŜycia 5-letnie

17 Wszędzie mówimy tu o względnych przeŝyciach 5-letnich (relative 5-year survival) (przy uwzględnieniu wieku chorych oraz tablic dalszego trwania Ŝycia)

18 PrzeŜycia 5-letnie polskich chorych na raka szyjki macicy z lat były najniŝsze w Europie. W Polsce przeŝywała 5 lat co druga chora (ok.50%), w Europie dwie z trzech (67%), a w Norwegii, Holandii, Islandii trzy z czterech (ok.75%). Przy 300 dolnośląskich zachorowaniach rocznie osiągnięcie poziomu europejskiego mogłoby pozwolić na uniknięcie 50, a norweskiego nawet 75 zgonów z powodu raka szyjki macicy rocznie.

19 PrzeŜycia w Europie chorych z lat Country RSC Poland 53,33 Portugal 58,02 UK Wales 59,27 Malta 64,82 Germany 64,98 UK England 65,23 Ireland 65,25 Italy 65,58 Spain 66,09 TOTAL 66,66

20 PrzeŜycia w Europie chorych z lat UK Scotland 67,45 Austria 67,52 Finland 67,86 UK Norther Ireland 68,58 Belgium 69,25 Denmark 69,50 France 69,64 Switzerland 70,60 Sweden 71,01 Slovenia 71,81 Czech Republic 72,00 Norway 72,75 Netherlands 73,19 Iceland 76,71

21 Odsetek przeŝyć względnych na Dolnym Śląsku z lat ,8 58,6 55,0 54,3 Nie stwierdzamy jednoznacznych pozytywnych zmian w woj. dolnośląskim. W roku 2002 przeŝycia wzrosły do 62,2%, w 2003 nastąpił niespodziewany spadek do najniŝszej wartości od 1985 roku - 52,8%.

22 Podobnie niejednoznaczny obraz 5-letnich przeŝyć wynika z badań Eurocare 3 i Eurocare 4 Podają one dla Europy w latach : ,1%, ,7%, Ale dla lat ,4%

23 TakŜe dla USA według Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER)

24 4. PrzeŜycia w zaawansowaniach

25 Porównaliśmy takŝe dostępne dane dotyczące zróŝnicowania przeŝyć 5- letnich w zaawansowaniach amerykańskie (populacyjne) : europejskie (kliniczne) : z dolnośląskimi W stadium miejscowym 92 : 79 : 60(%) w regionalnym 56 : 43 : 33(%) w uogólnionym 17 : 17 : 7(%)

26 Five-year Relative Survival Rates (%) by Stage at Diagnosis, (Źródło: F&F, American Cancer Society, 2009) Local Regional Distant All Stages Uterine cervix (50% miejscowych, 35% regionalnych, 11% uogólnionych, 5% bez stagingu) wg 25th Annual Report of the Results of Treatment In Gynecological Cancer (Pecorelli, 2003, IJGO) Local Regional Distant All Stages Uterine cervix (75% miejscowych, 20% regionalnych i 5% uogólnionych) Obliczone dla lat dla Dolnego Śląska Local Regional Distant All Stages Uterine cervix (65% miejscowych, 20% regionalnych i 15% uogólnionych)

27 5. Dalsze rokowanie

28 Amerykanie podają prócz rokowania wg stagingu w chwili podjęcia leczenia takŝe przeŝycia 5-letnie chorych, które przeŝyły rok oraz 3 lata.

29

30 Porównanie danych dla USA z rokowaniem chorych na raka szyjki macicy z Dolnego Śląska wskazuje, Ŝe przeŝycia 5-letnie statystycznej chorej dolnośląskiej w stadium miejscowym, takŝe jeśli przeŝyła rok lub 3 lata, jest identyczne, jak statystycznej amerykanki w stadium regionalnym.

31 % USA Dolny USA Dolny USA Śląsk Śląsk Dolny Śląsk Miejscowe Regionalne Uogólnione

32 Wnioski Polska naleŝy do krajów europejskich o najwyŝszym ryzyku zachorowania na raka szyjki macicy. W latach było ono dwukrotnie wyŝsze niŝ średnio w Europie 15 vs. 8/100 tys. kobiet. W woj. dolnośląskim stwierdzaliśmy w ostatnich latach zachorowań z trendem rosnącym +2% rocznie. Na trend ten ma jednak wpływ coraz większa liczba stwierdzonych raków in situ. Większa liczba wykrywanych obecnie raków in situ niewątpliwie wpłynie w następnych latach na zmniejszenie się liczby stwierdzanych nowotworów inwazyjnych. Liczba raków przedinwazyjnych wzrosła z około w latach poprzez 50 w do ponad 90 w roku % z nich zostało stwierdzone u kobiet z grup wiekowych lat objętych skryningiem.

33 Wnioski Na co czwartej karcie zgłoszenia nowotworu z Dolnego Śląska brak określenia zaawansowania raka szyjki macicy. TakŜe lekarze DCO nie wpisują (na co piątej karcie) stadium zaawansowania. W Polsce odnotowuje się zgłaszanie zawyŝonych stadiów zaawansowania dla nawet 70% raków szyjki macicy stadium określane jest jako miejscowe, gdy w USA tylko 50% ma przypisane takie stadium. W Polsce przeŝycia 5 letnie dla chorych z lat były najniŝsze w Europie (50%) i nie wykazywały dla chorych z lat stałego zwyŝkowego trendu. Porównanie z przeŝyciami dla Europy (67%) wskazuje, Ŝe w woj. dolnośląskim niepotrzebnie kaŝdego roku umiera z powodu raka szyjki macicy co najmniej 50 kobiet.

34 Piśmiennictwo: Curado. M. P., Edwards, B., Shin. H.R., Storm. H., Ferlay. J., Heanue. M. and Boyle. P., eds (2007): Cancer Incidence in Five Continents, Vol. IX, Lyon, IARC. Pecorelli S. (ed.): 25th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Treatment, IJGO, Błaszczyk J., Pudełko M., Bębenek M.: PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. Dolnośląskim z lat Dolnośląskie Centrum Onkologii,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2010 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2010 ROKU Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie K rajowy R ejestr Nowotworów Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Witold Zatoński NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2010 ROKU CANCER IN POLAND IN 2010

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2007 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2007 ROKU Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie K rajowy R ejestr Nowotworów Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Witold Zatoński NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2007 ROKU CANCER IN POLAND IN 2007

Bardziej szczegółowo

CANCER in the Greater Poland province in 2008

CANCER in the Greater Poland province in 2008 wielkopolskie centrum onkologii Biuletyn nr 7 Bulletin No. 7 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w Wielkopolsce w 2008 roku WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie CANCER in the Greater Poland province

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND?

CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION INITIATIVES IN POLAND? Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 244 250 AGNIESZKA DYZMANN-SROKA 1, MACIEJ TROJANOWSKI 1, DANIEL KAŹMIERCZAK 2 CZY WARTO ORGANIZOWAĆ W POLSCE AKCJE PROFILAKTYCZNE? IS IT WORTH TO ARRANGE HEALTH PROMOTION

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9.

EKSPERTYZA WSTĘPNA. Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego. wersja robocza 0.9. EKSPERTYZA WSTĘPNA Ocena efektywności klinicznej metod diagnostyki zmian nowotworowych narządu rodnego wersja robocza 0.9 Jacek Siwiec Magdalena Władysiuk-Blicharz Aleksandra Niezgoda Robert Dobosz Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie

Zielona Księga. Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Zielona Księga Rak jajnika: zapobieganie, rozpoznawanie, leczenie Polskie Towarzystwo Onkologiczne Zieloną Księgę opracowano z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY SZYJKI MACICY

NOWOTWORY SZYJKI MACICY Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel NOWOTWORY SZYJKI MACICY Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI. Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie RAK PIERSI Redaktor naukowy prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Rak piersi Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel Warszawa 2011 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI I JEJ UWARUNKOWANIA Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka Pawła Goryńskiego i Bożeny Moskalewicz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny Warszawa 212

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU Magdalena Bielska-Lasota Teresa Karpacz Dorota Stępień Paweł Macek Stanisław Góźdź NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU CANCER IN ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP IN 2012 MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

podstawy onkologii klinicznej

podstawy onkologii klinicznej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie podstawy onkologii klinicznej Redaktor naukowy dr n. med. janusz Meder PODSTAWY ONKOLOGII KLINICZNEJ Redakcja naukowa dr n. med. Janusz Meder Warszawa

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 2 I MIERNIKI STANU ZDROWIA POPULACJI... 4 WSTĘP... 4 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI ORAZ RUCH NATURALNY... 4 2. STRUKTURA LUDNOŚCI... 8 3. OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ śycia...13 4. UMIERALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLKI NIE ROBIĄ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH? WHY POLISH WOMEN DO NOT ATTEND PREVENTIVE EXAMINATIONS?

DLACZEGO POLKI NIE ROBIĄ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH? WHY POLISH WOMEN DO NOT ATTEND PREVENTIVE EXAMINATIONS? Nowiny Lekarskie 2012, 81, 3, 258 264 AGNIESZKA DYZMANN-SROKA, MACIEJ TROJANOWSKI DLACZEGO POLKI NIE ROBIĄ BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH? WHY POLISH WOMEN DO NOT ATTEND PREVENTIVE EXAMINATIONS? Zakład Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008

Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 k-51 Sesja NOWOTWORY TUMOURS Rak piersi w krajach Europy i Ameryki Północnej porównanie wyników badań Globocan 2002 a Globocan 2008 Breast cancer in European and North American countries comparison of

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe

Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe http://www.kodekswalkizrakiem.pl/ (wersja trzecia, 2003) Europejski kodeks walki z nowotworami złośliwymi i jego przesłanki naukowe Od czasu powstania Europejskiego kodeksu walki z nowotworami złośliwymi

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI. Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego

SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI. Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny Warszawa 2008 SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POLSKI Pod

Bardziej szczegółowo

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007 Piątkiewicz Probl Hig Epidemiol JA i wsp. 2011, Dzieci 92(2): i młodzież 311-318 jako ofiary wypadków 2000-2007 311 Dzieci i młodzież jako ofiary wypadków drogowych w województwie podlaskim w latach 2000-2007

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011; wskaźniki ilościowe Marek Jabłoński Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa Warszawa, 22 listopada 2012

Bardziej szczegółowo

MACIEJ GÓRECKI PRACA DOKTORSKA Z KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

MACIEJ GÓRECKI PRACA DOKTORSKA Z KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MACIEJ GÓRECKI PROBLEM I OCENA EFEKTYWNOŚCI POLITYKI MINISTERSTWA ZDROWIA ODNOŚNIE PROFILAKTYKI I LECZENIA OSÓB DOROSŁYCH NA PRZYKŁADZIE RAKA NERKI W LATACH 2003-2009 W POLSCE PRACA DOKTORSKA Z KATEDRY

Bardziej szczegółowo

Dr Lidia Danik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Dystans kulturowy we współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerami z Niemiec i Chin;

Dr Lidia Danik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Dystans kulturowy we współpracy polskich przedsiębiorstw z partnerami z Niemiec i Chin; S P I S TREŚCI Dr hab. prof. SGH Adam Ambroziak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) Pomoc publiczna dla przedsiębiorców a eksport polskich przedsiębiorców w okresie kryzysu gospodarczego; hab. prof. SGH

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. wczesnego wykrywania raka prostaty. u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia. na terenie. Powiatu Lubińskiego 2014-2016

Program profilaktyczny. wczesnego wykrywania raka prostaty. u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia. na terenie. Powiatu Lubińskiego 2014-2016 Załącznik nr 3 do uchwały Nr CCXXX/870/2014 Zarządu Powiatu w Lubinie z dnia 15 września 2014 r. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka prostaty u mężczyzn w wieku 50-65 roku życia na terenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Część I Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Zdrowy Kraków 2016-2018 MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA ZDROWY KRAKÓW 2016 2018 Kraków

Bardziej szczegółowo

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki

Narodowe strategie zwalczania nowotworów: doświadczenia, struktura, dobre praktyki Artykuł przeglądowy Review article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 5, 368 374 DOI: 10.5603/NJO.2013.0032 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Pomorski Pilotażowy Program Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca doniesienie wstępne

Pomorski Pilotażowy Program Badań Wczesnego Wykrywania Raka Płuca doniesienie wstępne Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 73 82 Janina Książek 1, Robert Dziedzic 2, Małgorzata Jelitto-Górska 2, Agata Zakrzewska 2, Magdalena Serocka 2, Iwona Biadacz 2, Witold Rzyman 2 Pomorski Pilotażowy Program

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości i użytków rolnych w Polsce w 2011 r. 16.03.2011 r. Warszawa Opracowali: Monika Dybciak tel. 22 860 54

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY

SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Statystyka i demografia Ruch naturalny ludności Mieczysław Kowerski PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna wybranych patologii w obrębie szyjki macicy w populacji kobiet z południowej części województwa lubuskiego

Analiza statystyczna wybranych patologii w obrębie szyjki macicy w populacji kobiet z południowej części województwa lubuskiego prace oryginalne Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 2, 135 139 ISSN 2082-9876 Copyright by Wroclaw Medical University Irena Kichewko, Agnieszka Strama, Barbara Grześ, Elżbieta Kawecka-Janik, Jerzy Heimrath Analiza

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE

NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY SYTUACJI ZDROWOTNEJ W POLSCE PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWE Wersja polska przygotowana pod redakcją: Dr Bogdana Wojtyniaka i Dr Pawła Goryńskiego (Państwowy Zakład Higieny) Opracowanie

Bardziej szczegółowo