Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Spis treści Wprowadzenie... 9 A. Demografia m.st. Warszawy B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty Przedszkola a. Rekrutacja i elektroniczny system ewidencji wniosków do przedszkoli b. Inne formy opieki przedszkolnej c. Sześciolatki Szkoły dla dzieci i młodzieży a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Szkoły dla dorosłych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jednostki wychowania pozaszkolnego Jednostki prowadzone przez inne podmioty niż samorząd C. Kadra Pracownicy pedagogiczni Pracownicy administracji i obsługi Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych D. Baza lokalowa Placówki nadzorowane przez Biuro Edukacji Placówki nadzorowane przez dzielnice E. Finanse Wydatki a. Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ b. Przedszkola c. Szkoły podstawowe d. Gimnazja e. Licea ogólnokształcące f. Szkoły zawodowe g. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne h. Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i. Jednostki wychowania pozaszkolnego j. Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli (WCIES) Zasady finansowania edukacji Standardy finansowe na ucznia F. Wyniki egzaminów zewnętrznych Sprawdzian szóstoklasistów

6 2. Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny G. Informacja o wybranych ważnych działaniach w roku szkolnym 2013/ Programy dla uczniów zdolnych Współpraca z organizacjami pozarządowymi a. Realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych b. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży c. Współpraca pozafinansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie oświaty i wychowania podejmowana w roku szkolnym 2013/ Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne Przykłady projektów, dofinansowanych w ramach IX edycji WIE Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Wybrane projekty unijne i międzynarodowe Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców Programy Lato w Mieście, Zima w Mieście Najważniejsze programy z zakresu bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej Pomoc materialna dla uczniów a. Stypendia szkolne b. Zasiłki szkolne c. Dożywianie d. Dofinansowanie zakupu podręczników Działania podejmowane na rzecz uczniów należących do mniejszości narodowych oraz cudzoziemców Wybrane poradniki, informatory i materiały opublikowane w roku szkolnym 2013/ Realizacja Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach Spis tabel Tabela 1: Porównanie liczby osób urodzonych w latach wg ewidencji ludności w poszczególnych dzielnicach (lipiec-styczeń 2014) Tabela 2: Przedszkola samorządowe liczba jednostek opieki przedszkolnej, oddziałów i dzieci Tabela 3: Szkoły podstawowe samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 4: Gimnazja samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 5: Licea ogólnokształcące samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 6: Licea profilowane samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 7: Technika samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 8: Technika uzupełniające samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 9: Zasadnicze Szkoły Zawodowe samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 10: Szkoły policealne samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 11: Gimnazja dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 12: Licea ogólnokształcące dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy

7 Tabela 13: Uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 14: Technika dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 15: Technika uzupełniające dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 16: Szkoły policealne dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy 44 Tabela 17: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działalność diagnostyczna Tabela 18: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży Tabela 19: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom Tabela 20: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydane orzeczenia Tabela 21: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydane opinie Tabela 22: Specjalne jednostki systemu oświaty jednostki, oddziały i dzieci/uczniowie Tabela 23: Oddziały integracyjne w jednostkach ogólnodostępnych jednostki, oddziały i uczniowie 61 Tabela 24: Pozaszkolne placówki specjalistyczne - specjalizacje Tabela 25: Pozaszkolne placówki specjalistyczne grupy odbiorców Tabela 26: Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i dzieci Tabela 27: Szkoły podstawowe prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 28: Gimnazja prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 29: Licea ogólnokształcące prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 30: Szkoły zawodowe prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 31: Szkoły dla dorosłych prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i słuchaczy Tabela 32: Szkoły zawodowe dla dorosłych prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i słuchaczy Tabela 33: Placówki specjalne niepubliczne liczba placówek i dzieci/uczniów Tabela 34: pracowników pedagogicznych z przydziałami wg kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego Tabela 35: Udział procentowy pracowników pedagogicznych z przydziałami wg kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego Tabela 36: Pracownicy pedagogiczni w etatach przeliczeniowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 37: nauczycieli specjalistów w jednostkach systemu oświaty Tabela 38: pracowników administracji i obsługi wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 39: Pracownicy administracji i obsługi w etatach przeliczeniowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 40: Przedszkola wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 41: Oddziały przedszkolne w szkołach wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia

8 Tabela 42: Szkoły podstawowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 43: Gimnazja wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 44: Licea ogólnokształcące wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 45: Szkoły zawodowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 46: Wysokość jednolitych w skali m.st. Warszawy środków przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w 2013 i 2014 roku (określone przez Skarbnika m.st. Warszawy) Tabela 47: Szczegółowe zestawienie wysokości wskaźników (wag) oraz kwot naliczonych na uczniów Tabela 48: Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w dzielnicach Warszawy Tabela 49: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w dzielnicach Warszawy część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza Tabela 50: Zdawalność egzaminu maturalnego w dzielnicach Warszawy w 2014 r Tabela 51: Lista szkół ubiegających się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem w V edycji programu Tabela 52: Dofinansowanie wyjazdowych form wypoczynku Tabela 53: Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach WIE w 2014 r Tabela 54: Zakup podręczników - maksymalna wartość pomocy Spis wykresów Wykres 1: Ocena usług w Warszawie Wykres 2: Wydatki bieżące na edukację w latach Wykres 3: Wydatki bieżące na edukację w latach 2005 i Wykres 4: Przeciętne wynagrodzenie warszawskich nauczycieli w 2007 i 2013 r Wykres 5: Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 w rozbiciu na typy jednostek i placówek Wykres 6: Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 w rozbiciu na rodzaje wydatków Wykres 7: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Wykres 8: Struktura wydatków dotyczących szkół podstawowych Wykres 9: Struktura wydatków dotyczących gimnazjów Wykres 10: Struktura wydatków dotyczących liceów ogólnokształcących Wykres 11: Struktura wydatków dotyczących szkół zawodowych Wykres 12: Struktura wydatków dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych Wykres 13: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i szkół specjalnych Wykres 14: Struktura wydatków dotyczących pozostałych jednostek specjalnych Wykres 15: Struktura wydatków dotyczących jednostek wychowania pozaszkolnego Wykres 16: Struktura wydatków dotyczących WCIES

9 Wprowadzenie Rok szkolny 2013/2014 w Warszawie Priorytety edukacyjne roku szkolnego 2013/2014 w Warszawie: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla trzy-pięciolatków Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem sześcioletnim Wprowadzenie projektów Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach związanych z podnoszeniem jakości edukacji Wprowadzenie kompleksowego wspierania szkół w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej Wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły we współpracy szkoły z instytucjami pomocy i społecznej i organizacjami pozarządowymi Doskonalenie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z reformy edukacyjnej (w szczególności nauczycieli II i IV etapu edukacyjnego) Wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji i zarządzaniu oświatą Upowszechnianie edukacji prozdrowotnej Wybrane efekty edukacyjne roku szkolnego 2013/ Nowe i zmodernizowane szkoły i przedszkola. W roku szkolnym 2013/2014 w warszawskiej oświacie prowadzony był szeroki program inwestycyjny i remontowy. Oddane zostały do użytkowania cztery nowe budynki szkolne, w których nauka rozpoczęła się od 1 września 2014 r. Nowymi obiektami są: Filia Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 14 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 355 przy ul. Ceramicznej 11 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 w dzielnicy Bemowo Miniony rok szkolny to ważny rok w rozwoju bazy przedszkolnej. Oddanych zostało do użytku pięć nowych obiektów, to jest: Przedszkole nr 128 przy ul. Sternhela 40 w dzielnicy Targówek Przedszkole nr 86 przy ul. Krupniczej 3 w dzielnicy Wawer, Przedszkole nr 262 przy ul. Łaguny 3 w dzielnicy Wesoła, Przedszkole nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w dzielnicy Wilanów, Przedszkole nr 419 przy ul. Ryżowej 17 w dzielnicy Włochy. W 2014 roku uruchomiony został także program rozbudowy i modernizacji infrastruktury przedszkolnej, na którego realizację, z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, przeznaczona została kwota 75 mln zł. Program ten realizowany będzie w latach W ramach tego programu powstanie około 3000 nowych miejsc przedszkolnych, co łącznie z wcześniej rozpoczętymi 9

10 inwestycjami pozwoli stworzyć ponad 4000 miejsc przedszkolnych do roku Program ten obejmuje m.in. budowę 3 nowych przedszkoli w dzielnicy Białołęka, jednego przedszkola w dzielnicy Bielany oraz dzielnicy Ursus. Ponadto w ramach programu planowana jest modernizacja ponad 20 placówek przedszkolnych. Na remonty i konserwacje placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 miasto i dzielnice przeznaczyły kwotę 64,7 mln zł. Prace remontowe prowadzone były w 302 placówkach, w tym w: 86 szkołach podstawowych, 96 przedszkolach, 37 gimnazjach, 31 liceach ogólnokształcących, 13 szkołach zawodowych, 18 placówkach edukacji pozaszkolnej, poradniach, bursach, 21 szkołach i placówkach specjalnych. Nowe siedziby w wyremontowanych budynkach uzyskały cztery poradnie psychologicznopedagogiczne: PPP nr 3 PPP nr 11 PPP nr 16 PPP nr Rozwój edukacji przedszkolnej. Na mocy ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy rekrutacyjnej) zostały wprowadzone nowe zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli. Dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brano pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Rekrutacja do przedszkoli samorządowych, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzona była z wykorzystaniem elektronicznego systemu. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przyjętych 24 tys. dzieci w wieku 3-6 lat, w tym do przedszkoli 15,5 tys. dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 8,5 tys. dzieci. Przedszkola i szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach publikowana jest na stronie internetowej systemu rekrutacji. Zapisy na wolne miejsca prowadzone są przez cały rok szkolny. W wyniku zmian ustawowych nastąpiło istotne obniżenie opłat dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Na korzyść rodziców zmieniło się również finansowanie zajęć dodatkowych. Od 1 września 2013 r. wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach prowadzone są w czasie płatnym (1 zł za godzinę pobytu), bez konieczności płacenia osobnych opłat. Na realizację tego zadania burmistrzowie dzielnic przyznali godzin zajęć tygodniowo. Średnio każdy 10

11 przedszkolak korzystał z dwóch rodzajów zajęć. Warszawa jako jedno z niewielu miast zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe środki na ten cel (7,5 mln zł). Rodzice przedszkolaków wybierali głównie rytmikę oraz język angielski. W przypadku zajęć z rytmiki przyjęto m.in. rozwiązanie polegające na zatrudnianiu kadry w placówkach pozaszkolnych, która prowadzi zajęcia w przedszkolach. W przypadku języka angielskiego Biuro Edukacji sfinansowało kursy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych prowadzone w MSCDN. 3. Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich. Już w 2008 roku samorząd warszawski podjął decyzję o zwiększeniu liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddziały dla 6-latków organizowano głównie w szkołach podstawowych, a na wolne miejsca w przedszkolach przyjęto dzieci młodsze (3 i 4 latki). W roku szkolnym 2008/2009 (roku poprzedzającym wdrożenie reformy obniżenia wieku szkolnego) w Warszawie wprowadzono standard oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole - od tego roku oddziały przedszkolne w szkołach organizowane są zgodnie z przyjętym standardem, od roku 2009/2010 tj. od pierwszego roku obowiązywania reformy obniżenia wieku szkolnego standard organizacyjny oddziału dla sześciolatków obowiązuje również w klasach I dla sześciolatków. Wzorując się na warszawskim standardzie, MEN przygotowało założenia organizacyjne do reformy obniżenia wieku szkolnego. Przygotowanie infrastruktury szkolnej odbywało się sukcesywnie przez 7 lat. Działania w tym kierunku zostały podjęte już w 2008 r. kiedy to wydatkowano z budżetu m.st. Warszawy kwotę prawie 30 mln zł na przygotowanie szkół do potrzeb młodszych dzieci. Dodatkowo w latach w ramach programu Radosna szkoła : utworzono 39 placów zabaw przy szkołach podstawowych (wkład własny miasta 5,8 mln zł), zmodernizowano 29 placów zabaw (wkład własny miasta 2,1 mln zł), zakupiono pomoce dydaktyczne dla 162 szkół (wkład własny miasta 222 tys.). W sumie wydatki w ramach programu Radosna Szkoła to kwota ponad 15 mln zł, z tego ponad 8 mln zł to środki z budżetu miasta. W styczniu 2014 r. przeprowadzony został monitoring przygotowania szkół. Ustalono m.in., że w 40 szkołach uczniowie klas I III mają oddzielne wejście do szkoły, w 135 uczniowie klas I III korzystają z wydzielonej części budynku (piętro, skrzydło), w 176 szkołach sale dla 6-latków mają wydzieloną część edukacyjną i rekreacyjną, we wszystkich szkołach meble dostosowane są do wzrostu dzieci, w 166 szkołach 6-letni uczniowie mają w salach indywidualne szafki/półki/szuflady, wszystkie szkoły posiadają odpowiednie pomoce dydaktyczne dla uczniów 6-letnich, w 175 szkołach sanitariaty dla 6- latków znajdują się w pobliżu sal dydaktycznych, w 164 szkołach są oddzielne sanitariaty dla uczniów młodszych i starszych, prawie 100% 6-letnich uczniów korzysta za opieki świetlicowej, w 174 szkołach plac zabaw jest na terenie placówki, w 5 szkołach uczniowie korzystają z placu zabaw położonego w sąsiedztwie szkoły (plac zabaw przedszkolny lub plac zabaw administrowany przez urząd dzielnicy), w 154 szkołach najmłodsi uczniowie mają możliwość korzystania z pełnego wyżywienia (2-3 posiłki dziennie), 31 % 6-letnich uczniów korzysta z pełnego wyżywienia, 69 % tylko z obiadu. Od roku 2009, tj. od pierwszego roku obowiązywania prawa rodziców dzieci sześcioletnich do decydowania o drodze edukacyjnej dziecka, prowadzona była kompleksowa kampania informacyjna dla rodziców 6-latków. Celem kampanii była pomoc rodzicom dzieci sześcioletnich w podjęciu decyzji, która forma kształcenia będzie najlepsza dla ich dziecka. W ramach kampanii corocznie organizowano m.in.: konferencje dzielnicowe z udziałem specjalistów psychologów, pedagogów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach, dni otwarte w szkołach podstawowych połączone z prezentacją oferty szkół. Uruchomiono dyżury psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świadczono również porady drogą mailową (e-porady). Przekazano rodzicom materiały informacyjne na temat gotowości szkolnej sześciolatka oraz oferty szkół podstawowych organizujących oddziały dla sześciolatków. Rodzice wszystkich pięciolatków otrzymywali corocznie poradnik Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły. Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi sześcioletnimi obejmowało: szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na temat diagnozy w przedszkolu, dojrzałości szkolnej i metod pracy z dzieckiem 6-letnim w klasie I (WCIES), zajęcia otwarte dla nauczycieli szkolnych organizowane w przedszkolach, lekcje otwarte w szkołach podstawowych prowadzone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem doradców metodycznych, dyżury doradców metodycznych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 11

12 konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z udziałem autorytetów w dziedzinie psychologii rozwoju i edukacji małego dziecka oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na sierpniowym spotkaniu z dyrektorami szkół podstawowych wszystkie szkoły otrzymały publikacje przygotowane pod redakcją prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej - 6-latki - rozwój i wspomaganie rozwoju oraz 6-latki w szkole - edukacja i pomoc. dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie I w szkołach samorządowych kształtowała się następująco: w pierwszym roku wdrażania reformy (rok szkolny 2009/2010) sześciolatków rozpoczęło naukę w klasie pierwszej (ok. 11 %) w drugim roku (2010/2011) sześciolatków (ok. 24%), w trzecim roku (2011/2012) sześciolatków (ok. 45 %), w czwartym roku (2012/2013) 4545 sześciolatków (33%), w roku szkolnym 2013/2014: 4734 sześciolatków rozpoczęło naukę w klasie pierwszej w szkołach samorządowych (32%), utworzono 607 oddziałów klas I, w tym 142 tylko dla dzieci sześcioletnich, średnia liczba dzieci w klasie I - wynosiła 24 uczniów. w roku szkolnym 2014/2015 wg danych z systemu rekrutacyjnego spośród dzieci 6-letnich uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym: urodzonych w I połowie roku 2008: 80,1% zostało zapisanych do klas I, 19,9% do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (odroczenie obowiązku szkolnego). urodzonych w II połowie roku 2008: (21,2%) zostało zapisanych do klas I, 77,9% do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Działania inicjowane przez warszawski samorząd na rzecz edukacji dzieci sześcioletnich zyskały uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które od trzech lat przyznaje Miastu Stołecznemu Warszawie wyróżnienie Samorząd na 6 w kategorii miasto wojewódzkie. 4. Realizacja programu Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych (w ramach ogólnopolskiego programu EFS przewidzianego do realizacji przez MEN Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w latach ). Warszawa przystąpiła do ogólnopolskiego systemowego programu jako jeden z nielicznych dużych samorządów terytorialnych (obok Łodzi i Wrocławia). W Warszawie program objął 150 szkół i przedszkoli oraz ponad 4 tysiące nauczycieli i dyrektorów szkół. Projekt jest prowadzony przez Biuro Edukacji we współpracy z Partnerami zewnętrznymi Towarzystwem Amicus i Fundacją Humanites Sztuka Wychowania. Partnerami wewnętrznymi są Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 i Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP. W ramach programu zaangażowano do pracy 15 SORE Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. We wszystkich placówkach dokonano szczegółowych diagnoz potrzeb w zakresie wsparcia szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 1179 godzin warsztatów, 2173 godzin konsultacji grupowych i 888,5 godzin konsultacji indywidualnych. Zajęcia prowadzono w 24 wybranych obszarach tematycznych, tj.: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 12

13 2. Ocenianie kształtujące 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 7. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 8. Postawy uczniowskie jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel Szkoła promuje wartość edukacji 19. Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 24. Pierwszy / drugi rok 149 dyrektorów szkół i przedszkoli rozpoczęło pracę w 7 sieciach tematycznych. Wybrano następujące tematy: 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły 2. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 3. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 4. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów, jako element koncepcji pracy szkoły 5. Nauczyciele pracują zespołowo - rola dyrektora w organizowaniu pracy rady pedagogicznej 6. Dyrektor szkoły kształcącej w zawodzie wobec nowych wyzwań edukacyjnych (dla dyrektorów techników i szkół zasadniczych) 7. Przedszkole równych szans, jako koncepcja pracy placówki (dla dyrektorów przedszkoli) Utworzono elektroniczną platformę do współpracy, na której najbardziej aktywnie pracują dyrektorzy przedszkoli. Opracowano 22 zestawy materiałów szkoleniowych do poszczególnych ofert, które dostępne będą w wersji papierowej i elektronicznej. 13

14 5. Obchody 25-lecia demokracji, 10-lecia wstąpienia Polski do UE, 70-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Rok 2014 obfitował w istotne dla Polski i Warszawy rocznice. Obok wymienionych można również przywołać 15-lecie członkostwa w NATO, 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej, 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz wiele rocznic związanych ze znanymi twórcami, w tym rocznice śmierci Romualda Traugutta (150), Marii Skłodowskiej-Curie (80), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (70), Witolda Lutosławskiego (20), Czesława Miłosza (10), rocznice urodzin Stefana Żeromskiego (150), Juliana Tuwima (120). Z okazji rocznicy wydarzeń 1989 roku zorganizowanych zostało we WCIES kilkanaście tematycznych seminariów podsumowujących 25 lat doświadczeń warszawskiej oświaty w takich obszarach jak: samorządność, uspołecznienie, wychowanie, zarządzanie, nadzór, edukacja a zmiany ustroju Warszawy, edukacja w metropolii warszawskiej, autonomia szkoły i dyrektora, reformy edukacyjne, awans zawodowy, zróżnicowania edukacyjne, integracja niepełnosprawnych, oświata niepubliczna, inwestycje oświatowe. Odbyły się ważne konferencje 25 lat warszawskiej oświaty, 25 lat oświaty niepublicznej w Warszawie, międzynarodowa konferencja przygotowana przez WCIES i Dom Spotkań z Historią 1989 zwycięstwo kompromisu. Na podstawie wypowiedzi, zapisów dyskusji, materiałów, artykułów opracowana została jubileuszowa publikacja pt. 25 lat edukacji w wolnej Polsce. Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE, co oznacza również dziesięć lat pełnoprawnej obecności warszawskiej oświaty w europejskiej przestrzeni edukacyjnej zorganizowanych zostało wiele spotkań, szkoleń, konferencji. 30 kwietnia 2014 roku, w przeddzień rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Starej Prochowni odbyła się podsumowująca dekadę edukacyjnej współpracy europejskiej w Warszawie. Z tej okazji wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy za osiągnięcia w tym obszarze otrzymało 59 warszawskich szkół i placówek oświatowych. Opracowany został materiał podsumowujący 10-lecie współpracy europejskiej. W latach ponad pół tysiąca warszawskich placówek uczestniczyło lub było beneficjentami różnych programów UE. Warszawa pozyskała w sumie ponad 50 mln złotych z funduszy europejskich na projekty edukacyjne. Z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowano szereg spotkań, szkoleń i konferencji. W ramach programu Lato w Mieście 1 sierpnia 2014 roku ponad pół tysiąca młodych uczestników programu uczestniczyło we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych na Placu Zamkowym i pod Pomnikiem Młodego Powstańca. Wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau Biuro Edukacji i WCIES przygotowały projekt Podróż Pamięci, upamiętniający deportację ludności cywilnej Warszawy po upadku powstania do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 6. Projekty cyfryzacji warszawskiej edukacji. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono wiele nowych projektów i narzędzi informacyjnokomunikacyjnych w warszawskiej oświacie. Wśród nich wymienić należy takie przedsięwzięcia jak: Pierwsza ogólnowarszawska elektroniczna rekrutacja do gimnazjów - rekrutacja na rok 2013/2014. W roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy w rekrutacji do przedszkoli (dla dzieci w wieku 5 i 6 lat), oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów zastosowano pełną synchronizację systemu rekrutacyjnego z systemem ewidencji ludności, co pozwoliło śledzić szlak edukacyjny każdego zameldowanego w Warszawie dziecka oraz sprawdzać poprawność przypisania obwodu rekrutacyjnego do każdego adresu. To był znaczący krok w kierunku integracji miejskich systemów informatycznych. Przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie wdrożenia nowego, w pełni internetowego arkusza organizacyjnego, wraz z rejestrem szkół i uczniów. Istotny postęp dokonano w zakresie informatyzacji arkuszy placówek pozaszkolnych. Rozpoczęcie współpracy z Khan Academy. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania zasobów Khan Academy Polska, warszawscy nauczyciele stworzyli nowe lekcje do portalu co traktować należy jako tworzenie wartościowych sieciowych zasobów edukacyjnych oraz przeciwdziałanie zjawisku korepetycji. Pierwsze szkoły zaczęły 14

15 jako całość pracować z wykorzystaniem metodyki Khan Academy. Biuro Edukacji przyznało pierwsze granty dla organizacji pozarządowych rozwijających uczenie się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Cyfrowy Zajączek 2 kwietnia 2014 r. - w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Zajączka 7 odbyła się konferencja, zorganizowana przez Biuro Edukacji i Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, poświęcona cyfryzacji warszawskich szkół. Przedstawiono informacje na temat nowych projektów cyfryzacyjnych polegających na dostarczeniu szkołom sprzętu komputerowego, w tym rozpoczęcie procesu przekazywania do szkół sprawnego sprzętu komputerowego niewykorzystywanego już w Urzędzie m.st. Warszawy. Te w pełni funkcjonalne i wystarczające do realizacji podstawy programowej zestawy komputerowe zostały wyposażone w systemy operacyjne i oprogramowanie edukacyjne oparte na otwartych licencjach. Do końca roku zaplanowano dostarczenie 400 zestawów komputerowych, a w kolejnych latach planuje się dalsze partie sprzętu. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych zainstalowalii na komputerach wolne oprogramowanie. W pierwszej kolejności komputery trafiły do szkół specjalnych. Urząd m.st. Warszawy oferuje szkołom serwis przekazanego sprzętu. Majowe Mrozy w Warszawie - przeprowadzenie w dniach 30 kwietnia 1 czerwca 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych. Miasto Warszawa po raz pierwszy było współorganizatorem konferencji, razem z Miastem i Gminą Mrozy (tradycyjnym organizatorem przedsięwzięcia) oraz mazowiecką placówką doskonalenia nauczycieli OEIiZK. Konferencja zgromadziła setki nauczycieli oraz wielu ekspertów. Ważnym tematem była dyskusja o rozpoczęciu nowej perspektywy finansowej programów unijnych w kontekście cyfryzacji szkół. ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie realizowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przy współpracy Biura Edukacji. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Działania projektu obejmują: nieodpłatne udostępnienie 1000 gospodarstwom domowym spełniającym kryteria grupy docelowej, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; wyposażenie 30 jednostek podległych m.st. Warszawie (w tym: m.in. biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie placówki wsparcia dziennego, miejskie zespoły ognisk wychowawczych, miejski dom wsparcia seniorów) łącznie w 150 stanowisk komputerowych; zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym, 30 jednostkom podległym m.st. Warszawie (150 stanowisk) dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości; wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania; przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu. Program realizowany w latach jest praktycznym przykładem działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w miejskiej społeczności i wzmacniania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych młodych mieszkańców miasta, którzy mają utrudniony dostęp do sprzętu i sieci. 7. Uruchomienie programu edukacji szachowej w Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 m.st. Warszawa we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym rozpoczęło realizację warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu Edukacja przez szachy w szkole Wars i Sawa grają w szachy. Do pilotażu zakwalifikowały się 72 szkoły, spośród 175 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Celem warszawskiego pilotażu jest: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej. Pilotaż projektu realizowany w Warszawie wyróżnia się w kraju systemowym rozwiązaniem nauki gry w szachy - jego wyjątkowość polega na wprowadzeniu szachów do standardowej oferty edukacyjnej w ciągu dwóch lat szkolnej nauki. Nauka prowadzona jest przez przeszkolonych na specjalistycznym kursie (opracowanym przez Polski Związek Szachowy) nauczycieli. Kurs doskonalący z metodyki nauczania gry w szachy dla 146 nauczycieli zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku 15

16 Szachowego, który m.in. zapewnił wyposażenie szkół w podstawowy sprzęt szachowy.z udziałem prezydenta m.st. Warszawy rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 połączona z pokazem gry w szachy. Od października 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi ewaluację pilotażu, w której uczestniczą 22 szkoły podstawowe. Pierwsze wnioski z prowadzonych badań pozwalają sformułować tezę, że rozwój poznawczy uczniów w klasach szachowych jest szybszy. Z wyników ankiet przeprowadzonych w lutym 2014 r. wynika m.in., że zainteresowanie dzieci królewską grą zdecydowanie wzrosło, a rodzice są jednymi z największych sojuszników dla szkoły w realizacji tego działania. W ciągu roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele ze szkół z pilotażu uczestniczyli ponadto w uzupełniającym doskonaleniu, brali także udział w warsztatach szachowych, prowadzonych przez Polski Związek Szachowy. Mieli również razem z uczniami możliwość udziału lub obserwacji mistrzostw i zawodów organizowanych przez PZSz, które w opinii nauczycieli stanowią swoiste lekcje poglądowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szachami. 8. Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka. Miasto stołeczne Warszawa doceniając starania szkół w sferze wychowania, ustanowiło Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Patron Nagrody był prekursorem walki o prawa dziecka i twórcą nowoczesnego, antyautorytarnego systemu wychowania. Nagroda stała się wyróżnieniem dla warszawskich przedszkoli, szkół i placówek, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Celem przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej jest jednocześnie inspirowanie nauczycieli i wychowawców ciągle aktualną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka oraz zachęta do czerpania z dorobku jego pedagogiki. Przyznając Nagrodę, Warszawa będzie promowała ideę szkoły otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - szkoły zauważającej potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać potencjał nauczycieli i wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska. Nagroda przyczyni się do wskazywania skutecznych rozwiązań w procesie wychowania, tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju uczniów, wsparcia ich pasji i zainteresowań. Najlepsze rozwiązania będą promowane przez Biuro Edukacji jako przykłady dobrych praktyk z intencją ich upowszechniania w innych szkołach i placówkach oświatowych. Będzie to jednocześnie element promocji warszawskiej oświaty w kraju i zagranicą, jako depozytariusza i twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. I edycja nagrody rozpoczęła się w roku szkolnym 2013/2014. Szkoły i placówki aplikowały o przyznanie nagrody do 31 lipca 2014 r. Nagroda będzie przyznawana w pięciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, inne placówki. Laureatów I edycji konkursowej Warszawskiej Nagrody wychowawczej imienia Janusza Korczaka wyłonieni zostaną w października 2014 r. podczas gali w Ośrodku Dokumentacji i Badań Korczakianum. Elementem przygotowania do pierwszej edycji była konferencja W poszukiwaniu dobrych praktyk wychowawczych Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka zorganizowana przez BE 28 maja 2014 roku w Korczakianum. 9. Rewitalizacja edukacyjna w trudnych obszarach. Lokalne Systemy Wsparcia to kolejny duży kompleksowy projekt realizowany od 2013 roku, mający na celu rewitalizację edukacyjno-społeczną trudnych obszarów i tworzący sieci współpracy na danym terenie (formuła organizacja + instytucja = sposób na rewitalizację ). LSW są lokalizowane na obszarach kryzysowych wyznaczonych na specjalnie przygotowanej mapie problemów społecznych. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłosiło konkursy dla konsorcjów organizacji pozarządowych (docelowo będzie kilkanaście takich obszarów). Biuro Edukacji współpracuje w projekcie pomagając w kontaktach ze szkołami. Wyłoniono dotychczas 5 konsorcjów dla pięciu obszarów. Wsparciem objętych jest 1,8 tysiąca uczniów w wieku 6-18 lat. Nowatorstwo projektu polega też na tym, że konsoliduje wsparcie poprzez wymuszoną współpracę różnych podmiotów działających zazwyczaj osobno szkół, świetlic środowiskowych, poradni, placówek pozaszkolnych, parafii, bibliotek, placówek wsparcia dziennego, organizacji pozarządowych, służb społecznych. 16

17 Pierwszy konkurs na wsparcie dla Pragi Północ wygrało konsorcjum dziewięciu różnych organizacji, które zdołały się porozumieć. Tworzą je: Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie KARAN, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Kościół Armii Zbawienia, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko i mazowiecki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zwycięskiemu konsorcjum udało się zdobyć poparcie i deklarację współpracy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum nr 31, Zespołu Szkół nr 112, Szkoły Podstawowej nr 30 oraz 73, a także Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska, Domu Kultury TU Praga oraz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi Północ. Praca organizacji pozarządowych jest połączona z działalnością placówek wsparcia dziennego i streetworkingu oraz z lokalnymi instytucjami publicznymi. W ramach projektów odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania (m.in. streetartowe, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, filmowe, profilaktyczne, sportowe). Towarzyszą im zajęcia wspierające dla rodziców oraz inicjatywy integracyjne dla mieszkańców, jak pikniki sąsiedzkie czy festyny dla społeczności lokalnej. Projekt objęty jest systemem monitoringu, znany jest wpływ na poziom nauczania dzieci, ich frekwencję w szkole, reintegrację z grupą rówieśniczą, a także na zwiększenie kompetencji zawodowych. Wiosną 2014 roku przeprowadzono badania Barometru Warszawskiego - ogólna ocena jakości usług publicznych wśród mieszkańców dzielnic Warszawy. Ocenie poddano 16 rodzajów usług publicznych w 18 dzielnicach miasta. Ocena usług edukacyjnych przez mieszkańców wypadła bardzo dobrze. Respondenci najwyżej ocenili komunikację miejską, kolejne miejsca zajęły odpowiednio: 2 miejsce szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 4 zieleń miejska, 5 przedszkola. Średnia ocen usług edukacyjnych (pytanie: Jak Pan/Pani ocenia jakość usług edukacyjnych) to dla szkół podstawowych 56% odpowiedzi zdecydowanie dobrze i raczej dobrze, wobec 3% odpowiedzi źle i raczej źle. Dla gimnazjów proporcje są podobne 51% dobrze oceniających wobec 4% źle oceniających. Dla przedszkoli rozkład odpowiedzi wynosi odpowiednio 48% wobec 5%. Dobra ocena szkół i przedszkoli potwierdza wiodącą pozycję warszawskich placówek oświatowych w kraju. Analiza wyników badań ukazuje jednocześnie obszary wymagające wsparcia szkół. Wykres 1: Ocena usług w Warszawie Źródło: Barometr Warszawski

18 O Informacji Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2013/2014 jest przedstawiana Radzie Miasta na podstawie znowelizowanej w marcu 2009 r. ustawy o systemie oświaty już po raz szósty. Informacja, a nie raport, sprawozdanie lub analiza Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji" zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób m.st. Warszawa realizowało swoje zadanie oświatowe w roku szkolnym, którego Informacja dotyczy. Układ i forma opracowania W tym roku zachowano zakres i formę prezentowanych danych przyjęte w poprzedniej edycji. Opracowanie składa się z 6 części A-F zawierających głównie dane liczbowe i fakty, oraz z części G z omówieniem realizacji priorytetów Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach Jeśli było to możliwe posłużono się danymi z 31 marca 2014, czyli m.in. danymi z aneksów do arkuszy organizacyjnych i z wiosennej edycji Systemu Informacji Oświatowej. Uzupełnieniem opracowania jest płyta CD zawierająca 18 Informacji dzielnicowych oraz materiały towarzyszące opracowaniu: Załącznik nr 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie Załącznik nr 2. Spis jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Załącznik nr 3. Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 18

19 A. Demografia m.st. Warszawy Tabela 1: Porównanie liczby osób urodzonych w latach wg ewidencji ludności w poszczególnych dzielnicach (lipiec-styczeń 2014) Źródło: Dane otrzymane z systemu SELWIN Rok urodzenia Dzielnica Bemowo I Bemowo VII Bemowo przyrost Białołęka I Białołęka VII Białołęka przyrost Bielany I Bielany VII Bielany przyrost Mokotów I Mokotów VII Mokotów przyrost Ochota I Ochota VII Ochota przyrost

20 Rok urodzenia Dzielnica Praga Południe I Praga Południe VII Praga Płd przyrost Praga Północ I Praga Północ VII Praga Płn przyrost Rembertów I Rembertów VII Rembertów przyrost Śródmieście I Śródmieście VII Śródmieście przyrost Targówek I Targówek VII Targówek przyrost Ursus I Ursus VII Ursus przyrost

21 Rok urodzenia Dzielnica Ursynów I Ursynów VII Ursynów przyrost Wawer I Wawer VII Wawer przyrost Wesoła I Wesoła VII Wesoła przyrost Wilanów I Wilanów VII Wilanów przyrost Włochy I Włochy VII Włochy przyrost Wola I Wola VII Wola przyrost

22 Rok urodzenia Dzielnica Żoliborz I Żoliborz VII Żoliborz przyrost Warszawa I Warszawa VII Warszawa przyrost

23 B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty 1. Przedszkola Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola, oceniając stopień osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym można objąć dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Od roku 2011/2012 dzieci pięcioletnie są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Zapewnienie warunków do realizacji tego obowiązku jest zadaniem samorządu. W roku 2013/2014 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach obowiązkowe przygotowanie przedszkolne realizowało blisko 100% pięciolatków, w tym w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 14,7 tys. dzieci pięcioletnich, w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 4,1 tys. W roku szkolnym 2013/2014 do 1995 oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych uczęszczało 51 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 36 publicznych przedszkolach zorganizowano 117 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne. Do oddziałów integracyjnych i specjalnych uczęszczało 555 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do oddziałów ogólnodostępnych zostało zapisanych 94 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie do publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach uczęszczało 97 % dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę opiekują się dziećmi od godziny do godziny Czas pracy poszczególnych przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do przedszkola. W publicznych przedszkolach, w ramach dodatkowych zajęć przedszkolnych organizuje się na życzenie rodziców naukę religii. W roku szkolnym 2013/2014 nauka religii katolickiej prowadzona była w 117 przedszkolach samorządowych. Na wniosek władz zwierzchnich Kościołów i Związków Wyznaniowych organizowano również naukę religii dla dzieci innych wyznań. W ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne w roku szkolnym 2013/ przedszkoli samorządowych otrzymało dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych. 23

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012

POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012 Załącznik Do uchwały Nr.. Rady m.st. Warszawy Z dnia.. POLITYKA EDUKACYJNA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W LATACH 2008 2012 Warszawa, 2008 r. 1 Spis treści Warszawa miastem edukacji... 3 Diagnoza warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL.

INFRASTRUKTURA DANE WG ARKUSZY ORGANIZACJI - STAN NA 31 MARCA 2014 R. SZKÓŁY SPECJALNE W M.ST. ELEKTORALNA 12/14 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 85 UL. Informator Szkoły i placówki specjalne prowadzone przez m. st. Warszawę Rok szkolny 2014/2015 Spis treści: JEDNOSTKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH... 4 NABÓR... 6 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia

Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia Załącznik I - Szczegółowa diagnoza obszaru wsparcia Spis treści Rozdział 1. Diagnoza obszaru wsparcia... 2 1.1 Demografia i potencjał rozwojowy... 2 1.2 Edukacja i szkolnictwo wyższe... 5 1.2.1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Projekt 3.04.2012 r. Załącznik do uchwały nr /2012 Rady Ministrów z dnia 2012 r. Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014. 1. Wprowadzenie... 5 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych... 5 2. Rekrutacja... 8 3. Informacje ogólne dot. kształcenia specjalnego... 9 2. Informacje dotyczące placówek kształcenia specjalnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15

a. Udział w konkursach przedmiotowych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim... 15 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1. Typy jednostek specjalnych:... 5 2. Rekrutacja... 6 3. Dane wg arkuszy organizacji... 7 2. Placówki specjalne prowadzone przez m.st. Warszawę podsumowanie... 9 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo