Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1

2

3

4

5 Spis treści Wprowadzenie... 9 A. Demografia m.st. Warszawy B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty Przedszkola a. Rekrutacja i elektroniczny system ewidencji wniosków do przedszkoli b. Inne formy opieki przedszkolnej c. Sześciolatki Szkoły dla dzieci i młodzieży a. Szkoły podstawowe b. Gimnazja c. Licea ogólnokształcące d. Szkoły zawodowe Szkoły dla dorosłych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Jednostki wychowania pozaszkolnego Jednostki prowadzone przez inne podmioty niż samorząd C. Kadra Pracownicy pedagogiczni Pracownicy administracji i obsługi Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych D. Baza lokalowa Placówki nadzorowane przez Biuro Edukacji Placówki nadzorowane przez dzielnice E. Finanse Wydatki a. Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/ b. Przedszkola c. Szkoły podstawowe d. Gimnazja e. Licea ogólnokształcące f. Szkoły zawodowe g. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne h. Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i. Jednostki wychowania pozaszkolnego j. Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli (WCIES) Zasady finansowania edukacji Standardy finansowe na ucznia F. Wyniki egzaminów zewnętrznych Sprawdzian szóstoklasistów

6 2. Egzamin gimnazjalny Egzamin maturalny G. Informacja o wybranych ważnych działaniach w roku szkolnym 2013/ Programy dla uczniów zdolnych Współpraca z organizacjami pozarządowymi a. Realizacja programów edukacyjnych i wychowawczych b. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży c. Współpraca pozafinansowa Miasta z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie oświaty i wychowania podejmowana w roku szkolnym 2013/ Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne Przykłady projektów, dofinansowanych w ramach IX edycji WIE Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych Wybrane projekty unijne i międzynarodowe Warszawskie Forum Rodziców i Rad Rodziców Programy Lato w Mieście, Zima w Mieście Najważniejsze programy z zakresu bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej Pomoc materialna dla uczniów a. Stypendia szkolne b. Zasiłki szkolne c. Dożywianie d. Dofinansowanie zakupu podręczników Działania podejmowane na rzecz uczniów należących do mniejszości narodowych oraz cudzoziemców Wybrane poradniki, informatory i materiały opublikowane w roku szkolnym 2013/ Realizacja Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach Spis tabel Tabela 1: Porównanie liczby osób urodzonych w latach wg ewidencji ludności w poszczególnych dzielnicach (lipiec-styczeń 2014) Tabela 2: Przedszkola samorządowe liczba jednostek opieki przedszkolnej, oddziałów i dzieci Tabela 3: Szkoły podstawowe samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 4: Gimnazja samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 5: Licea ogólnokształcące samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 6: Licea profilowane samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 7: Technika samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 8: Technika uzupełniające samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 9: Zasadnicze Szkoły Zawodowe samorządowe liczba jednostek, oddziałów i uczniów Tabela 10: Szkoły policealne samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 11: Gimnazja dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 12: Licea ogólnokształcące dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy

7 Tabela 13: Uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 14: Technika dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 15: Technika uzupełniające dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy Tabela 16: Szkoły policealne dla dorosłych samorządowe liczba jednostek, oddziałów i słuchaczy 44 Tabela 17: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne działalność diagnostyczna Tabela 18: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomoc bezpośrednia udzielona dzieciom i młodzieży Tabela 19: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne pomoc udzielona nauczycielom, rodzicom i wychowawcom Tabela 20: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydane orzeczenia Tabela 21: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydane opinie Tabela 22: Specjalne jednostki systemu oświaty jednostki, oddziały i dzieci/uczniowie Tabela 23: Oddziały integracyjne w jednostkach ogólnodostępnych jednostki, oddziały i uczniowie 61 Tabela 24: Pozaszkolne placówki specjalistyczne - specjalizacje Tabela 25: Pozaszkolne placówki specjalistyczne grupy odbiorców Tabela 26: Przedszkola prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i dzieci Tabela 27: Szkoły podstawowe prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 28: Gimnazja prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 29: Licea ogólnokształcące prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 30: Szkoły zawodowe prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i uczniów Tabela 31: Szkoły dla dorosłych prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i słuchaczy Tabela 32: Szkoły zawodowe dla dorosłych prowadzone przez podmioty inne niż samorząd liczba placówek i słuchaczy Tabela 33: Placówki specjalne niepubliczne liczba placówek i dzieci/uczniów Tabela 34: pracowników pedagogicznych z przydziałami wg kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego Tabela 35: Udział procentowy pracowników pedagogicznych z przydziałami wg kwalifikacji i stopnia awansu zawodowego Tabela 36: Pracownicy pedagogiczni w etatach przeliczeniowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 37: nauczycieli specjalistów w jednostkach systemu oświaty Tabela 38: pracowników administracji i obsługi wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 39: Pracownicy administracji i obsługi w etatach przeliczeniowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela 40: Przedszkola wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 41: Oddziały przedszkolne w szkołach wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia

8 Tabela 42: Szkoły podstawowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 43: Gimnazja wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 44: Licea ogólnokształcące wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 45: Szkoły zawodowe wydatki w roku szkolnym 2013/2014 w przeliczeniu na jednego ucznia Tabela 46: Wysokość jednolitych w skali m.st. Warszawy środków przypadających na 1 ucznia przeliczeniowego w 2013 i 2014 roku (określone przez Skarbnika m.st. Warszawy) Tabela 47: Szczegółowe zestawienie wysokości wskaźników (wag) oraz kwot naliczonych na uczniów Tabela 48: Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w dzielnicach Warszawy Tabela 49: Wyniki egzaminu gimnazjalnego w dzielnicach Warszawy część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza Tabela 50: Zdawalność egzaminu maturalnego w dzielnicach Warszawy w 2014 r Tabela 51: Lista szkół ubiegających się o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy Szkoła z pomysłem w V edycji programu Tabela 52: Dofinansowanie wyjazdowych form wypoczynku Tabela 53: Lista szkół, które otrzymały dofinansowanie w ramach WIE w 2014 r Tabela 54: Zakup podręczników - maksymalna wartość pomocy Spis wykresów Wykres 1: Ocena usług w Warszawie Wykres 2: Wydatki bieżące na edukację w latach Wykres 3: Wydatki bieżące na edukację w latach 2005 i Wykres 4: Przeciętne wynagrodzenie warszawskich nauczycieli w 2007 i 2013 r Wykres 5: Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 w rozbiciu na typy jednostek i placówek Wykres 6: Struktura wydatków w roku szkolnym 2013/2014 w rozbiciu na rodzaje wydatków Wykres 7: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Wykres 8: Struktura wydatków dotyczących szkół podstawowych Wykres 9: Struktura wydatków dotyczących gimnazjów Wykres 10: Struktura wydatków dotyczących liceów ogólnokształcących Wykres 11: Struktura wydatków dotyczących szkół zawodowych Wykres 12: Struktura wydatków dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych Wykres 13: Struktura wydatków dotyczących przedszkoli i szkół specjalnych Wykres 14: Struktura wydatków dotyczących pozostałych jednostek specjalnych Wykres 15: Struktura wydatków dotyczących jednostek wychowania pozaszkolnego Wykres 16: Struktura wydatków dotyczących WCIES

9 Wprowadzenie Rok szkolny 2013/2014 w Warszawie Priorytety edukacyjne roku szkolnego 2013/2014 w Warszawie: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla trzy-pięciolatków Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem sześcioletnim Wprowadzenie projektów Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach związanych z podnoszeniem jakości edukacji Wprowadzenie kompleksowego wspierania szkół w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej Wzmocnienie funkcji opiekuńczej szkoły we współpracy szkoły z instytucjami pomocy i społecznej i organizacjami pozarządowymi Doskonalenie nauczycieli w realizacji zadań wynikających z reformy edukacyjnej (w szczególności nauczycieli II i IV etapu edukacyjnego) Wspieranie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi Rozwój doradztwa zawodowego dla uczniów Upowszechnienie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji i zarządzaniu oświatą Upowszechnianie edukacji prozdrowotnej Wybrane efekty edukacyjne roku szkolnego 2013/ Nowe i zmodernizowane szkoły i przedszkola. W roku szkolnym 2013/2014 w warszawskiej oświacie prowadzony był szeroki program inwestycyjny i remontowy. Oddane zostały do użytkowania cztery nowe budynki szkolne, w których nauka rozpoczęła się od 1 września 2014 r. Nowymi obiektami są: Filia Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Topolowej 14 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 355 przy ul. Ceramicznej 11 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w dzielnicy Białołęka, Szkoła Podstawowa nr 357 przy ul. Zachodzącego Słońca 25 w dzielnicy Bemowo Miniony rok szkolny to ważny rok w rozwoju bazy przedszkolnej. Oddanych zostało do użytku pięć nowych obiektów, to jest: Przedszkole nr 128 przy ul. Sternhela 40 w dzielnicy Targówek Przedszkole nr 86 przy ul. Krupniczej 3 w dzielnicy Wawer, Przedszkole nr 262 przy ul. Łaguny 3 w dzielnicy Wesoła, Przedszkole nr 420 przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 8 w dzielnicy Wilanów, Przedszkole nr 419 przy ul. Ryżowej 17 w dzielnicy Włochy. W 2014 roku uruchomiony został także program rozbudowy i modernizacji infrastruktury przedszkolnej, na którego realizację, z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy, przeznaczona została kwota 75 mln zł. Program ten realizowany będzie w latach W ramach tego programu powstanie około 3000 nowych miejsc przedszkolnych, co łącznie z wcześniej rozpoczętymi 9

10 inwestycjami pozwoli stworzyć ponad 4000 miejsc przedszkolnych do roku Program ten obejmuje m.in. budowę 3 nowych przedszkoli w dzielnicy Białołęka, jednego przedszkola w dzielnicy Bielany oraz dzielnicy Ursus. Ponadto w ramach programu planowana jest modernizacja ponad 20 placówek przedszkolnych. Na remonty i konserwacje placówek oświatowych w roku szkolnym 2013/2014 miasto i dzielnice przeznaczyły kwotę 64,7 mln zł. Prace remontowe prowadzone były w 302 placówkach, w tym w: 86 szkołach podstawowych, 96 przedszkolach, 37 gimnazjach, 31 liceach ogólnokształcących, 13 szkołach zawodowych, 18 placówkach edukacji pozaszkolnej, poradniach, bursach, 21 szkołach i placówkach specjalnych. Nowe siedziby w wyremontowanych budynkach uzyskały cztery poradnie psychologicznopedagogiczne: PPP nr 3 PPP nr 11 PPP nr 16 PPP nr Rozwój edukacji przedszkolnej. Na mocy ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawy rekrutacyjnej) zostały wprowadzone nowe zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli. Dzieci przyjmuje się po przeprowadzeniu dwuetapowego postępowania rekrutacyjnego. Jeżeli o przyjęcie ubiega się większa liczba kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wynikające z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym tj.: wielodzietność rodziny kandydata; niepełnosprawność kandydata; niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; objęcie kandydata pieczą zastępczą. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brano pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola/szkoły w uzgodnieniu z prezydentem miasta. Rekrutacja do przedszkoli samorządowych, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzona była z wykorzystaniem elektronicznego systemu. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostało przyjętych 24 tys. dzieci w wieku 3-6 lat, w tym do przedszkoli 15,5 tys. dzieci, a do oddziałów przedszkolnych 8,5 tys. dzieci. Przedszkola i szkoły nadal dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach publikowana jest na stronie internetowej systemu rekrutacji. Zapisy na wolne miejsca prowadzone są przez cały rok szkolny. W wyniku zmian ustawowych nastąpiło istotne obniżenie opłat dla rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu. Na korzyść rodziców zmieniło się również finansowanie zajęć dodatkowych. Od 1 września 2013 r. wszystkie zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolach prowadzone są w czasie płatnym (1 zł za godzinę pobytu), bez konieczności płacenia osobnych opłat. Na realizację tego zadania burmistrzowie dzielnic przyznali godzin zajęć tygodniowo. Średnio każdy 10

11 przedszkolak korzystał z dwóch rodzajów zajęć. Warszawa jako jedno z niewielu miast zdecydowała się przeznaczyć dodatkowe środki na ten cel (7,5 mln zł). Rodzice przedszkolaków wybierali głównie rytmikę oraz język angielski. W przypadku zajęć z rytmiki przyjęto m.in. rozwiązanie polegające na zatrudnianiu kadry w placówkach pozaszkolnych, która prowadzi zajęcia w przedszkolach. W przypadku języka angielskiego Biuro Edukacji sfinansowało kursy z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych prowadzone w MSCDN. 3. Przygotowanie szkół na przyjęcie dzieci 6-letnich. Już w 2008 roku samorząd warszawski podjął decyzję o zwiększeniu liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddziały dla 6-latków organizowano głównie w szkołach podstawowych, a na wolne miejsca w przedszkolach przyjęto dzieci młodsze (3 i 4 latki). W roku szkolnym 2008/2009 (roku poprzedzającym wdrożenie reformy obniżenia wieku szkolnego) w Warszawie wprowadzono standard oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole - od tego roku oddziały przedszkolne w szkołach organizowane są zgodnie z przyjętym standardem, od roku 2009/2010 tj. od pierwszego roku obowiązywania reformy obniżenia wieku szkolnego standard organizacyjny oddziału dla sześciolatków obowiązuje również w klasach I dla sześciolatków. Wzorując się na warszawskim standardzie, MEN przygotowało założenia organizacyjne do reformy obniżenia wieku szkolnego. Przygotowanie infrastruktury szkolnej odbywało się sukcesywnie przez 7 lat. Działania w tym kierunku zostały podjęte już w 2008 r. kiedy to wydatkowano z budżetu m.st. Warszawy kwotę prawie 30 mln zł na przygotowanie szkół do potrzeb młodszych dzieci. Dodatkowo w latach w ramach programu Radosna szkoła : utworzono 39 placów zabaw przy szkołach podstawowych (wkład własny miasta 5,8 mln zł), zmodernizowano 29 placów zabaw (wkład własny miasta 2,1 mln zł), zakupiono pomoce dydaktyczne dla 162 szkół (wkład własny miasta 222 tys.). W sumie wydatki w ramach programu Radosna Szkoła to kwota ponad 15 mln zł, z tego ponad 8 mln zł to środki z budżetu miasta. W styczniu 2014 r. przeprowadzony został monitoring przygotowania szkół. Ustalono m.in., że w 40 szkołach uczniowie klas I III mają oddzielne wejście do szkoły, w 135 uczniowie klas I III korzystają z wydzielonej części budynku (piętro, skrzydło), w 176 szkołach sale dla 6-latków mają wydzieloną część edukacyjną i rekreacyjną, we wszystkich szkołach meble dostosowane są do wzrostu dzieci, w 166 szkołach 6-letni uczniowie mają w salach indywidualne szafki/półki/szuflady, wszystkie szkoły posiadają odpowiednie pomoce dydaktyczne dla uczniów 6-letnich, w 175 szkołach sanitariaty dla 6- latków znajdują się w pobliżu sal dydaktycznych, w 164 szkołach są oddzielne sanitariaty dla uczniów młodszych i starszych, prawie 100% 6-letnich uczniów korzysta za opieki świetlicowej, w 174 szkołach plac zabaw jest na terenie placówki, w 5 szkołach uczniowie korzystają z placu zabaw położonego w sąsiedztwie szkoły (plac zabaw przedszkolny lub plac zabaw administrowany przez urząd dzielnicy), w 154 szkołach najmłodsi uczniowie mają możliwość korzystania z pełnego wyżywienia (2-3 posiłki dziennie), 31 % 6-letnich uczniów korzysta z pełnego wyżywienia, 69 % tylko z obiadu. Od roku 2009, tj. od pierwszego roku obowiązywania prawa rodziców dzieci sześcioletnich do decydowania o drodze edukacyjnej dziecka, prowadzona była kompleksowa kampania informacyjna dla rodziców 6-latków. Celem kampanii była pomoc rodzicom dzieci sześcioletnich w podjęciu decyzji, która forma kształcenia będzie najlepsza dla ich dziecka. W ramach kampanii corocznie organizowano m.in.: konferencje dzielnicowe z udziałem specjalistów psychologów, pedagogów i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, warsztaty dla rodziców w przedszkolach i szkołach, dni otwarte w szkołach podstawowych połączone z prezentacją oferty szkół. Uruchomiono dyżury psychologów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, świadczono również porady drogą mailową (e-porady). Przekazano rodzicom materiały informacyjne na temat gotowości szkolnej sześciolatka oraz oferty szkół podstawowych organizujących oddziały dla sześciolatków. Rodzice wszystkich pięciolatków otrzymywali corocznie poradnik Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły. Przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do pracy z dziećmi sześcioletnimi obejmowało: szkolenia i warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na temat diagnozy w przedszkolu, dojrzałości szkolnej i metod pracy z dzieckiem 6-letnim w klasie I (WCIES), zajęcia otwarte dla nauczycieli szkolnych organizowane w przedszkolach, lekcje otwarte w szkołach podstawowych prowadzone dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem doradców metodycznych, dyżury doradców metodycznych edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 11

12 konferencje dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych z udziałem autorytetów w dziedzinie psychologii rozwoju i edukacji małego dziecka oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na sierpniowym spotkaniu z dyrektorami szkół podstawowych wszystkie szkoły otrzymały publikacje przygotowane pod redakcją prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej - 6-latki - rozwój i wspomaganie rozwoju oraz 6-latki w szkole - edukacja i pomoc. dzieci sześcioletnich rozpoczynających naukę w klasie I w szkołach samorządowych kształtowała się następująco: w pierwszym roku wdrażania reformy (rok szkolny 2009/2010) sześciolatków rozpoczęło naukę w klasie pierwszej (ok. 11 %) w drugim roku (2010/2011) sześciolatków (ok. 24%), w trzecim roku (2011/2012) sześciolatków (ok. 45 %), w czwartym roku (2012/2013) 4545 sześciolatków (33%), w roku szkolnym 2013/2014: 4734 sześciolatków rozpoczęło naukę w klasie pierwszej w szkołach samorządowych (32%), utworzono 607 oddziałów klas I, w tym 142 tylko dla dzieci sześcioletnich, średnia liczba dzieci w klasie I - wynosiła 24 uczniów. w roku szkolnym 2014/2015 wg danych z systemu rekrutacyjnego spośród dzieci 6-letnich uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym: urodzonych w I połowie roku 2008: 80,1% zostało zapisanych do klas I, 19,9% do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (odroczenie obowiązku szkolnego). urodzonych w II połowie roku 2008: (21,2%) zostało zapisanych do klas I, 77,9% do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Działania inicjowane przez warszawski samorząd na rzecz edukacji dzieci sześcioletnich zyskały uznanie Ministerstwa Edukacji Narodowej, które od trzech lat przyznaje Miastu Stołecznemu Warszawie wyróżnienie Samorząd na 6 w kategorii miasto wojewódzkie. 4. Realizacja programu Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli, jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych (w ramach ogólnopolskiego programu EFS przewidzianego do realizacji przez MEN Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w latach ). Warszawa przystąpiła do ogólnopolskiego systemowego programu jako jeden z nielicznych dużych samorządów terytorialnych (obok Łodzi i Wrocławia). W Warszawie program objął 150 szkół i przedszkoli oraz ponad 4 tysiące nauczycieli i dyrektorów szkół. Projekt jest prowadzony przez Biuro Edukacji we współpracy z Partnerami zewnętrznymi Towarzystwem Amicus i Fundacją Humanites Sztuka Wychowania. Partnerami wewnętrznymi są Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 i Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP. W ramach programu zaangażowano do pracy 15 SORE Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. We wszystkich placówkach dokonano szczegółowych diagnoz potrzeb w zakresie wsparcia szkół i przedszkoli. W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 1179 godzin warsztatów, 2173 godzin konsultacji grupowych i 888,5 godzin konsultacji indywidualnych. Zajęcia prowadzono w 24 wybranych obszarach tematycznych, tj.: 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 12

13 2. Ocenianie kształtujące 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 4. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się 5. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 6. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 7. Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła 8. Postawy uczniowskie jak je kształtować? 9. Budowa koncepcji pracy szkoły 10. Praca z uczniem młodszym 11. Praca z uczniem zdolnym 12. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 13. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych bezpieczny Internet 14. Projekt edukacyjny w szkole 15. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 16. Rodzice są partnerami szkoły 17. Nauczyciel Szkoła promuje wartość edukacji 19. Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole 20. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 21. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 22. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 23. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 24. Pierwszy / drugi rok 149 dyrektorów szkół i przedszkoli rozpoczęło pracę w 7 sieciach tematycznych. Wybrano następujące tematy: 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły 2. Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 3. Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły 4. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów, jako element koncepcji pracy szkoły 5. Nauczyciele pracują zespołowo - rola dyrektora w organizowaniu pracy rady pedagogicznej 6. Dyrektor szkoły kształcącej w zawodzie wobec nowych wyzwań edukacyjnych (dla dyrektorów techników i szkół zasadniczych) 7. Przedszkole równych szans, jako koncepcja pracy placówki (dla dyrektorów przedszkoli) Utworzono elektroniczną platformę do współpracy, na której najbardziej aktywnie pracują dyrektorzy przedszkoli. Opracowano 22 zestawy materiałów szkoleniowych do poszczególnych ofert, które dostępne będą w wersji papierowej i elektronicznej. 13

14 5. Obchody 25-lecia demokracji, 10-lecia wstąpienia Polski do UE, 70-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Rok 2014 obfitował w istotne dla Polski i Warszawy rocznice. Obok wymienionych można również przywołać 15-lecie członkostwa w NATO, 100 rocznicę wybuchu I wojny światowej, 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz wiele rocznic związanych ze znanymi twórcami, w tym rocznice śmierci Romualda Traugutta (150), Marii Skłodowskiej-Curie (80), Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (70), Witolda Lutosławskiego (20), Czesława Miłosza (10), rocznice urodzin Stefana Żeromskiego (150), Juliana Tuwima (120). Z okazji rocznicy wydarzeń 1989 roku zorganizowanych zostało we WCIES kilkanaście tematycznych seminariów podsumowujących 25 lat doświadczeń warszawskiej oświaty w takich obszarach jak: samorządność, uspołecznienie, wychowanie, zarządzanie, nadzór, edukacja a zmiany ustroju Warszawy, edukacja w metropolii warszawskiej, autonomia szkoły i dyrektora, reformy edukacyjne, awans zawodowy, zróżnicowania edukacyjne, integracja niepełnosprawnych, oświata niepubliczna, inwestycje oświatowe. Odbyły się ważne konferencje 25 lat warszawskiej oświaty, 25 lat oświaty niepublicznej w Warszawie, międzynarodowa konferencja przygotowana przez WCIES i Dom Spotkań z Historią 1989 zwycięstwo kompromisu. Na podstawie wypowiedzi, zapisów dyskusji, materiałów, artykułów opracowana została jubileuszowa publikacja pt. 25 lat edukacji w wolnej Polsce. Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE, co oznacza również dziesięć lat pełnoprawnej obecności warszawskiej oświaty w europejskiej przestrzeni edukacyjnej zorganizowanych zostało wiele spotkań, szkoleń, konferencji. 30 kwietnia 2014 roku, w przeddzień rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Starej Prochowni odbyła się podsumowująca dekadę edukacyjnej współpracy europejskiej w Warszawie. Z tej okazji wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy za osiągnięcia w tym obszarze otrzymało 59 warszawskich szkół i placówek oświatowych. Opracowany został materiał podsumowujący 10-lecie współpracy europejskiej. W latach ponad pół tysiąca warszawskich placówek uczestniczyło lub było beneficjentami różnych programów UE. Warszawa pozyskała w sumie ponad 50 mln złotych z funduszy europejskich na projekty edukacyjne. Z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowano szereg spotkań, szkoleń i konferencji. W ramach programu Lato w Mieście 1 sierpnia 2014 roku ponad pół tysiąca młodych uczestników programu uczestniczyło we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych na Placu Zamkowym i pod Pomnikiem Młodego Powstańca. Wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau Biuro Edukacji i WCIES przygotowały projekt Podróż Pamięci, upamiętniający deportację ludności cywilnej Warszawy po upadku powstania do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następie do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 6. Projekty cyfryzacji warszawskiej edukacji. W roku szkolnym 2013/2014 wprowadzono wiele nowych projektów i narzędzi informacyjnokomunikacyjnych w warszawskiej oświacie. Wśród nich wymienić należy takie przedsięwzięcia jak: Pierwsza ogólnowarszawska elektroniczna rekrutacja do gimnazjów - rekrutacja na rok 2013/2014. W roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy w rekrutacji do przedszkoli (dla dzieci w wieku 5 i 6 lat), oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów zastosowano pełną synchronizację systemu rekrutacyjnego z systemem ewidencji ludności, co pozwoliło śledzić szlak edukacyjny każdego zameldowanego w Warszawie dziecka oraz sprawdzać poprawność przypisania obwodu rekrutacyjnego do każdego adresu. To był znaczący krok w kierunku integracji miejskich systemów informatycznych. Przeprowadzenie przetargu i rozpoczęcie wdrożenia nowego, w pełni internetowego arkusza organizacyjnego, wraz z rejestrem szkół i uczniów. Istotny postęp dokonano w zakresie informatyzacji arkuszy placówek pozaszkolnych. Rozpoczęcie współpracy z Khan Academy. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania zasobów Khan Academy Polska, warszawscy nauczyciele stworzyli nowe lekcje do portalu co traktować należy jako tworzenie wartościowych sieciowych zasobów edukacyjnych oraz przeciwdziałanie zjawisku korepetycji. Pierwsze szkoły zaczęły 14

15 jako całość pracować z wykorzystaniem metodyki Khan Academy. Biuro Edukacji przyznało pierwsze granty dla organizacji pozarządowych rozwijających uczenie się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem zasobów sieciowych. Cyfrowy Zajączek 2 kwietnia 2014 r. - w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. gen. Zajączka 7 odbyła się konferencja, zorganizowana przez Biuro Edukacji i Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu m.st. Warszawy, poświęcona cyfryzacji warszawskich szkół. Przedstawiono informacje na temat nowych projektów cyfryzacyjnych polegających na dostarczeniu szkołom sprzętu komputerowego, w tym rozpoczęcie procesu przekazywania do szkół sprawnego sprzętu komputerowego niewykorzystywanego już w Urzędzie m.st. Warszawy. Te w pełni funkcjonalne i wystarczające do realizacji podstawy programowej zestawy komputerowe zostały wyposażone w systemy operacyjne i oprogramowanie edukacyjne oparte na otwartych licencjach. Do końca roku zaplanowano dostarczenie 400 zestawów komputerowych, a w kolejnych latach planuje się dalsze partie sprzętu. Uczniowie zespołu szkół elektronicznych zainstalowalii na komputerach wolne oprogramowanie. W pierwszej kolejności komputery trafiły do szkół specjalnych. Urząd m.st. Warszawy oferuje szkołom serwis przekazanego sprzętu. Majowe Mrozy w Warszawie - przeprowadzenie w dniach 30 kwietnia 1 czerwca 2014 roku Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych. Miasto Warszawa po raz pierwszy było współorganizatorem konferencji, razem z Miastem i Gminą Mrozy (tradycyjnym organizatorem przedsięwzięcia) oraz mazowiecką placówką doskonalenia nauczycieli OEIiZK. Konferencja zgromadziła setki nauczycieli oraz wielu ekspertów. Ważnym tematem była dyskusja o rozpoczęciu nowej perspektywy finansowej programów unijnych w kontekście cyfryzacji szkół. ARGOS - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie realizowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, przy współpracy Biura Edukacji. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Działania projektu obejmują: nieodpłatne udostępnienie 1000 gospodarstwom domowym spełniającym kryteria grupy docelowej, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem; wyposażenie 30 jednostek podległych m.st. Warszawie (w tym: m.in. biblioteki publiczne, instytucje kultury, miejskie placówki wsparcia dziennego, miejskie zespoły ognisk wychowawczych, miejski dom wsparcia seniorów) łącznie w 150 stanowisk komputerowych; zapewnienie 1000 gospodarstwom domowym, 30 jednostkom podległym m.st. Warszawie (150 stanowisk) dostępu do Internetu w trakcie realizacji projektu i w okresie jego trwałości; wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania; przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i oprogramowania, technologii cyfrowych, korzystania z Internetu. Program realizowany w latach jest praktycznym przykładem działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w miejskiej społeczności i wzmacniania kompetencji informacyjno-komunikacyjnych młodych mieszkańców miasta, którzy mają utrudniony dostęp do sprzętu i sieci. 7. Uruchomienie programu edukacji szachowej w Warszawie. W roku szkolnym 2013/2014 m.st. Warszawa we współpracy z Polskim Związkiem Szachowym rozpoczęło realizację warszawskiego pilotażu ogólnopolskiego projektu Edukacja przez szachy w szkole Wars i Sawa grają w szachy. Do pilotażu zakwalifikowały się 72 szkoły, spośród 175 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Celem warszawskiego pilotażu jest: wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz upowszechnianie wykorzystywania gier logicznych w procesie edukacji formalnej. Pilotaż projektu realizowany w Warszawie wyróżnia się w kraju systemowym rozwiązaniem nauki gry w szachy - jego wyjątkowość polega na wprowadzeniu szachów do standardowej oferty edukacyjnej w ciągu dwóch lat szkolnej nauki. Nauka prowadzona jest przez przeszkolonych na specjalistycznym kursie (opracowanym przez Polski Związek Szachowy) nauczycieli. Kurs doskonalący z metodyki nauczania gry w szachy dla 146 nauczycieli zorganizowało Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Projekt finansowany jest ze środków samorządowych, przy współudziale Polskiego Związku 15

16 Szachowego, który m.in. zapewnił wyposażenie szkół w podstawowy sprzęt szachowy.z udziałem prezydenta m.st. Warszawy rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014 połączona z pokazem gry w szachy. Od października 2013 r. Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi ewaluację pilotażu, w której uczestniczą 22 szkoły podstawowe. Pierwsze wnioski z prowadzonych badań pozwalają sformułować tezę, że rozwój poznawczy uczniów w klasach szachowych jest szybszy. Z wyników ankiet przeprowadzonych w lutym 2014 r. wynika m.in., że zainteresowanie dzieci królewską grą zdecydowanie wzrosło, a rodzice są jednymi z największych sojuszników dla szkoły w realizacji tego działania. W ciągu roku szkolnego 2013/2014 nauczyciele ze szkół z pilotażu uczestniczyli ponadto w uzupełniającym doskonaleniu, brali także udział w warsztatach szachowych, prowadzonych przez Polski Związek Szachowy. Mieli również razem z uczniami możliwość udziału lub obserwacji mistrzostw i zawodów organizowanych przez PZSz, które w opinii nauczycieli stanowią swoiste lekcje poglądowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych szachami. 8. Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka. Miasto stołeczne Warszawa doceniając starania szkół w sferze wychowania, ustanowiło Warszawską Nagrodę Wychowawczą imienia Janusza Korczaka. Patron Nagrody był prekursorem walki o prawa dziecka i twórcą nowoczesnego, antyautorytarnego systemu wychowania. Nagroda stała się wyróżnieniem dla warszawskich przedszkoli, szkół i placówek, poszukujących własnych, innowacyjnych i skutecznych rozwiązań w kluczowych obszarach wychowania. Celem przyznawania Warszawskiej Nagrody Wychowawczej jest jednocześnie inspirowanie nauczycieli i wychowawców ciągle aktualną myślą pedagogiczną Janusza Korczaka oraz zachęta do czerpania z dorobku jego pedagogiki. Przyznając Nagrodę, Warszawa będzie promowała ideę szkoły otwartej, mądrej, przyjaznej i twórczej - szkoły zauważającej potrzeby uczniów i oczekiwania ich rodziców, potrafiącej wykorzystać potencjał nauczycieli i wrażliwej na specyfikę najbliższego środowiska. Nagroda przyczyni się do wskazywania skutecznych rozwiązań w procesie wychowania, tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwoju uczniów, wsparcia ich pasji i zainteresowań. Najlepsze rozwiązania będą promowane przez Biuro Edukacji jako przykłady dobrych praktyk z intencją ich upowszechniania w innych szkołach i placówkach oświatowych. Będzie to jednocześnie element promocji warszawskiej oświaty w kraju i zagranicą, jako depozytariusza i twórczego realizatora myśli pedagogicznej Janusza Korczaka. I edycja nagrody rozpoczęła się w roku szkolnym 2013/2014. Szkoły i placówki aplikowały o przyznanie nagrody do 31 lipca 2014 r. Nagroda będzie przyznawana w pięciu kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, inne placówki. Laureatów I edycji konkursowej Warszawskiej Nagrody wychowawczej imienia Janusza Korczaka wyłonieni zostaną w października 2014 r. podczas gali w Ośrodku Dokumentacji i Badań Korczakianum. Elementem przygotowania do pierwszej edycji była konferencja W poszukiwaniu dobrych praktyk wychowawczych Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka zorganizowana przez BE 28 maja 2014 roku w Korczakianum. 9. Rewitalizacja edukacyjna w trudnych obszarach. Lokalne Systemy Wsparcia to kolejny duży kompleksowy projekt realizowany od 2013 roku, mający na celu rewitalizację edukacyjno-społeczną trudnych obszarów i tworzący sieci współpracy na danym terenie (formuła organizacja + instytucja = sposób na rewitalizację ). LSW są lokalizowane na obszarach kryzysowych wyznaczonych na specjalnie przygotowanej mapie problemów społecznych. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłosiło konkursy dla konsorcjów organizacji pozarządowych (docelowo będzie kilkanaście takich obszarów). Biuro Edukacji współpracuje w projekcie pomagając w kontaktach ze szkołami. Wyłoniono dotychczas 5 konsorcjów dla pięciu obszarów. Wsparciem objętych jest 1,8 tysiąca uczniów w wieku 6-18 lat. Nowatorstwo projektu polega też na tym, że konsoliduje wsparcie poprzez wymuszoną współpracę różnych podmiotów działających zazwyczaj osobno szkół, świetlic środowiskowych, poradni, placówek pozaszkolnych, parafii, bibliotek, placówek wsparcia dziennego, organizacji pozarządowych, służb społecznych. 16

17 Pierwszy konkurs na wsparcie dla Pragi Północ wygrało konsorcjum dziewięciu różnych organizacji, które zdołały się porozumieć. Tworzą je: Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, Stowarzyszenie KARAN, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Kościół Armii Zbawienia, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie Q Zmianom, Stowarzyszenie Mierz Wysoko i mazowiecki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zwycięskiemu konsorcjum udało się zdobyć poparcie i deklarację współpracy: Ośrodka Pomocy Społecznej, Gimnazjum nr 31, Zespołu Szkół nr 112, Szkoły Podstawowej nr 30 oraz 73, a także Stowarzyszenia Pracownie Twórcze Lubelska, Domu Kultury TU Praga oraz Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pragi Północ. Praca organizacji pozarządowych jest połączona z działalnością placówek wsparcia dziennego i streetworkingu oraz z lokalnymi instytucjami publicznymi. W ramach projektów odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci, socjoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania (m.in. streetartowe, muzyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, filmowe, profilaktyczne, sportowe). Towarzyszą im zajęcia wspierające dla rodziców oraz inicjatywy integracyjne dla mieszkańców, jak pikniki sąsiedzkie czy festyny dla społeczności lokalnej. Projekt objęty jest systemem monitoringu, znany jest wpływ na poziom nauczania dzieci, ich frekwencję w szkole, reintegrację z grupą rówieśniczą, a także na zwiększenie kompetencji zawodowych. Wiosną 2014 roku przeprowadzono badania Barometru Warszawskiego - ogólna ocena jakości usług publicznych wśród mieszkańców dzielnic Warszawy. Ocenie poddano 16 rodzajów usług publicznych w 18 dzielnicach miasta. Ocena usług edukacyjnych przez mieszkańców wypadła bardzo dobrze. Respondenci najwyżej ocenili komunikację miejską, kolejne miejsca zajęły odpowiednio: 2 miejsce szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 4 zieleń miejska, 5 przedszkola. Średnia ocen usług edukacyjnych (pytanie: Jak Pan/Pani ocenia jakość usług edukacyjnych) to dla szkół podstawowych 56% odpowiedzi zdecydowanie dobrze i raczej dobrze, wobec 3% odpowiedzi źle i raczej źle. Dla gimnazjów proporcje są podobne 51% dobrze oceniających wobec 4% źle oceniających. Dla przedszkoli rozkład odpowiedzi wynosi odpowiednio 48% wobec 5%. Dobra ocena szkół i przedszkoli potwierdza wiodącą pozycję warszawskich placówek oświatowych w kraju. Analiza wyników badań ukazuje jednocześnie obszary wymagające wsparcia szkół. Wykres 1: Ocena usług w Warszawie Źródło: Barometr Warszawski

18 O Informacji Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w r. szk. 2013/2014 jest przedstawiana Radzie Miasta na podstawie znowelizowanej w marcu 2009 r. ustawy o systemie oświaty już po raz szósty. Informacja, a nie raport, sprawozdanie lub analiza Podobnie jak w ubiegłych latach treść Informacji" zgodna jest ze znaczeniem jej ustawowej nazwy. Zawiera ona dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz oraz sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładna informacja o tym, w jaki sposób m.st. Warszawa realizowało swoje zadanie oświatowe w roku szkolnym, którego Informacja dotyczy. Układ i forma opracowania W tym roku zachowano zakres i formę prezentowanych danych przyjęte w poprzedniej edycji. Opracowanie składa się z 6 części A-F zawierających głównie dane liczbowe i fakty, oraz z części G z omówieniem realizacji priorytetów Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach Jeśli było to możliwe posłużono się danymi z 31 marca 2014, czyli m.in. danymi z aneksów do arkuszy organizacyjnych i z wiosennej edycji Systemu Informacji Oświatowej. Uzupełnieniem opracowania jest płyta CD zawierająca 18 Informacji dzielnicowych oraz materiały towarzyszące opracowaniu: Załącznik nr 1. Wyniki egzaminów zewnętrznych przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie Załącznik nr 2. Spis jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Załącznik nr 3. Jednostki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 18

19 A. Demografia m.st. Warszawy Tabela 1: Porównanie liczby osób urodzonych w latach wg ewidencji ludności w poszczególnych dzielnicach (lipiec-styczeń 2014) Źródło: Dane otrzymane z systemu SELWIN Rok urodzenia Dzielnica Bemowo I Bemowo VII Bemowo przyrost Białołęka I Białołęka VII Białołęka przyrost Bielany I Bielany VII Bielany przyrost Mokotów I Mokotów VII Mokotów przyrost Ochota I Ochota VII Ochota przyrost

20 Rok urodzenia Dzielnica Praga Południe I Praga Południe VII Praga Płd przyrost Praga Północ I Praga Północ VII Praga Płn przyrost Rembertów I Rembertów VII Rembertów przyrost Śródmieście I Śródmieście VII Śródmieście przyrost Targówek I Targówek VII Targówek przyrost Ursus I Ursus VII Ursus przyrost

21 Rok urodzenia Dzielnica Ursynów I Ursynów VII Ursynów przyrost Wawer I Wawer VII Wawer przyrost Wesoła I Wesoła VII Wesoła przyrost Wilanów I Wilanów VII Wilanów przyrost Włochy I Włochy VII Włochy przyrost Wola I Wola VII Wola przyrost

22 Rok urodzenia Dzielnica Żoliborz I Żoliborz VII Żoliborz przyrost Warszawa I Warszawa VII Warszawa przyrost

23 B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty 1. Przedszkola Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola, oceniając stopień osiągnięcia przez dziecko gotowości przedszkolnej. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym można objąć dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 1 września 2014 r. obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Od roku 2011/2012 dzieci pięcioletnie są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. Zapewnienie warunków do realizacji tego obowiązku jest zadaniem samorządu. W roku 2013/2014 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach obowiązkowe przygotowanie przedszkolne realizowało blisko 100% pięciolatków, w tym w samorządowych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 14,7 tys. dzieci pięcioletnich, w niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego 4,1 tys. W roku szkolnym 2013/2014 do 1995 oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych uczęszczało 51 tys. dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 36 publicznych przedszkolach zorganizowano 117 oddziałów integracyjnych i 2 oddziały specjalne. Do oddziałów integracyjnych i specjalnych uczęszczało 555 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Do oddziałów ogólnodostępnych zostało zapisanych 94 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Łącznie do publicznych i niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach uczęszczało 97 % dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkola prowadzone przez m.st. Warszawę opiekują się dziećmi od godziny do godziny Czas pracy poszczególnych przedszkoli został dostosowany do potrzeb rodziców dzieci zapisanych do przedszkola. W publicznych przedszkolach, w ramach dodatkowych zajęć przedszkolnych organizuje się na życzenie rodziców naukę religii. W roku szkolnym 2013/2014 nauka religii katolickiej prowadzona była w 117 przedszkolach samorządowych. Na wniosek władz zwierzchnich Kościołów i Związków Wyznaniowych organizowano również naukę religii dla dzieci innych wyznań. W ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne w roku szkolnym 2013/ przedszkoli samorządowych otrzymało dofinansowanie na realizację projektów edukacyjnych. 23

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2012/2013 Spis treści Wprowadzenie...9 A. Demografia m.st. Warszawy...12 B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty...16 1. Przedszkola... 16 a. Rekrutacja i elektroniczny system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2011-2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2011-2012 Spis treści Wprowadzenie...9 A. Demografia m.st. Warszawy...12 B. Informacje wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty...18 1. Przedszkola... 18 a. Rekrutacja i elektroniczny system ewidencji

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY ORE

PROJEKT SYSTEMOWY ORE PROJEKT SYSTEMOWY ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola - 1 - Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH TWORZENIE ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH A może jednak klasa sportowa Co robimy? AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. najważniejsze działania m.st. Warszawy Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu najważniejsze działania m.st. Warszawy 1. Projekty: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie oraz Nowoczesne technologie szansą rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Siemiatycze r.

Siemiatycze r. Siemiatycze 31.08.2014 r. Sprawozdanie z realizacji I oferty doskonalenia w ramach projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA Małgorzata Percińska BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PLACÓWKI OŚWIATOWE W SIEDLCACH PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek, sierpień 2012 Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna Badane obszary w latach szkolnych: 2009/10 2011/12 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Rozwiązania w zakresie wspomagania pracy szkół i przedszkoli w powiecie giżyckim Sposób realizacji projektu 1) Projekt na

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT

Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Elementy systemu pracy z uczniami zdolnymi wypracowanego w ramach projektu DiAMEnT Załącznik Nr 4 Nazwa elementu systemu: programu uzupełniającego Twórczo odkrywam świat Status elementu: niezbędny, bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa

Kompleksowe wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki Warszawa SORE działają w szkole nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Kompleksowe wspomaganie pracy szkół Dobre praktyki Warszawa 23-24.10.2014 Realizacja projektu w powiecie giżyckim Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik

Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018. Krystyna Skalik Organizacja kształcenia specjalnego w roku szk.2017/2018 Krystyna Skalik Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017r.poz.1578) w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach

Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach Biblioteka pedagogiczna wspomaga placówki oświatowe w Siedlcach BP w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Oskara Lange 6 tel. (25) 644-17-16 fax: (25) 633-40-14 www.bpsiedlce.pl e-mail: sekretariat@bpsiedlce.pl

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARS i SAWA grają w szachy pilotaż projektu Edukacja poprzez szachy w szkole. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 6 czerwca, 2013 r.

WARS i SAWA grają w szachy pilotaż projektu Edukacja poprzez szachy w szkole. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 6 czerwca, 2013 r. WARS i SAWA grają w szachy pilotaż projektu Edukacja poprzez szachy w szkole Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 6 czerwca, 2013 r. Smykałka* do czegoś. pot. dryg, zręczność, wrodzona zdolność, zamiłowanie,

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Pilotaż modelu współpracy instytucji i placówek oświatowych realizujących kształcenie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzony przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 71 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r.

Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. Lublin,01.09 2011 r. 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli planowych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013 (w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.) W roku

Bardziej szczegółowo

Rzeszów kwiecień 2013

Rzeszów kwiecień 2013 Rzeszów kwiecień 2013 Uczeń autystyczny uczeń niepełnosprawny autyzm jako jeden z rodzajów niepełnosprawności pojawia się w przepisach oświatowych w roku 2005 zespół Aspergera w 2010 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 I. Rekrutację do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego.

Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego. 1 Poradnik dla rodziców Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego. I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANĘ 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 Warszawa 1 marca 2011r Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak Barszczewicz 1 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna 2. Główne

Bardziej szczegółowo

1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone!

1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone! 1. Zmiany w podstawach prawnych statutów zmiany zostały podkreślone! Podstawy prawne: 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego

Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego Działania poradni psychologiczno pedagogicznych związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego spotkanie z wizytatorami Kuratoriów Oświaty Sulejówek, 6 lutego 2014 r. Regulacje prawne rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego. Białystok, 12 lutego 2014 r. Zmiany w systemie oświaty w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego Białystok, 12 lutego 2014 r. Ustawa sześciolatkowa 30 sierpnia 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła

Dane statystyczne. Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła Dane statystyczne Debata Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 2020. Obszar: Szkoła I. Dane dotyczące liczby i rodzajów placówek Tabela 1: szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę (rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH INDYWIDUALIZACJA PRACY Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość

Bardziej szczegółowo

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r.

POWIAT SIEMIATYCKI. Siemiatycze, sierpień 2015 r. POWIAT SIEMIATYCKI Raport końcowy z monitoringu Powiatowego Programu Wspomagania (PPW) Siemiatycze, sierpień 05 r. . Wstęp. W powiecie siemiatyckim powstał nowy system doskonalenia nauczycieli. Opiera

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty Rekrutacja do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami. Integracyjnymi nr 15 w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 1 Zarządzenia DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 1 KRAKOWIE nr 21./2014/2015 z dnia 23.02.2015r. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH

2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH 2015/2016 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONAGIMNAZJALNYCH Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP - DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015r. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMOLNIKU PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011

Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 Wnioski z kontroli planowych przeprowadzonych w roku szkolnym 2010-2011 na terenie województwa wielkopolskiego opracowano na podstawie materiałów Wydziału Kontroli i Ewaluacji 1 1. Prawidłowość wykonywania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada:

Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada: Szanowni Państwo Rodzice Dzieci Sześcioletnich! W związku z szeroką dyskusją społeczną i zaproponowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej zmianami prawa w zakresie obniżania wieku spełniania obowiązku

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole

Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Ulotka informacyjna dla rodziców Sześciolatek w szkole Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. Filozofia zmiany Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku

Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Przygotowanie szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn do przyjęcia dzieci sześcioletnich od 1 września 2012 roku Na podstawie danych uzyskanych od Dyrektorów Szkół Podstawowych opracowała:

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl

Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. II cykl Analiza wybranych danych z projektów w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Projekty w województwach W analizie uwzględniono dane pochodzące ze 30 sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty

Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty Rekrutacja do publicznych szkół i placówek - zmiany w ustawie o systemie oświaty ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r.

Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wydział Nadzoru Kształcenia Podstawowego i Specjalnego Prawo Oświatowe Narada z dyrektorami szkół i placówek Wrocław 29 listopada 2017 r. ZMIANY dotyczące nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU :

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA ZA ROK 2013/2014 PROJEKTU : ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ ORAZ PRZEDSZKOLI W POWIECIE KALISKIM SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Mapa kumulacji problemów społecznych Liczba rodzin w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, Liczba dzieci

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w kołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w kołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w kołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warszawa, 2017 r. Oddziały dwujęzyczne w szkołach podstawowych - przepisy Zasady

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r.

REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012. stan na 31 lipca 2012 r. REALIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 stan na 31 lipca 2012 r. Ewaluacje zewnętrzne Całościowe Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I IX 2017 NOWE AKTY PRAWNE Ustawy 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz.60) 2. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacyjne Nabór do klas pierwszych w LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH i ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH na rok szkolny 2016/2017 Kryteria rekrutacyjne KRYTERIA REKRUTACYJNE obowiązujące w naborze do sprofilowanych

Bardziej szczegółowo