Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej...20 4.1 Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna...20 4."

Transkrypt

1 Spis treści Rozdział 1: Informacje ogólne Wstęp - opis projektu Know How Partnerstwo w ramach Projektu Know How Cele projektu Know How Grupy docelowe Projektu Know How Zapotrzebownie na Know How Zarys procesu Know How...10 Narzędzie internetowe...10 Podręcznik doradcy zawodowego...10 Ulotki z instrukcjami...10 Rozdział 2: Trzy narzędzia Know How Mapa stylów uczenia się Rezultaty użycia narzędzi Style uczenia się Kolba Mapa umiejętności Rezultaty użycia narzędzi Umiejętności Mapa mocnych stron uczenia się Rezultaty użycia narzędzi Kontinuum motywacji uczenia się...16 Rozdział 3: Stosowanie systemu Know How Struktura systemu Know How w sieci Konto klienta Konto doradcy zawodowego Jak założyć konto klienta Problemy do zapamiętania - przygotowanie profilu dla klienta W trakcie wykonywania zadań Przeglądanie wyników klienta

2 Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna Interaktywna i dynamiczna sesja informacji zwrotnej Otwarta sesja informacji zwrotnej Interpretacja wyników Zapewnienie współdziałania Wyniki trudne do dyskusji Kwestie etyczne Zamknięcie dyskusji nad informacją zwrotną Udokumentowanie procesu i wyników...23 Przykładowe ilustracje z testów interaktywnych Know How widok ekranu w trakcie wykonywania zadań

3 Rozdział 1: Informacje ogólne 1.1 Wstęp - projekt Know-How Know How jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi internetowych pomaga odnaleźć własny styl uczenia się, odkryć motywacje uczenia się jak i kluczowe umiejętności uczenia się. W ramach Projektu Know How, nadzorowanego przez Ballymum Job Centre (Centrum Zawodowe Ballyum) zbudowano trzy audiowizualne narzędzia internetowe, które są zarówno interesujące jak i informacyjne. Dotyczą one trzech specyficznych dziedzin: 1. Motywacji do uczenia się 2. Systemów uczenia się 3. Umiejętności uczenia się Uczenie się jest ciągłym, dynamicznym i ważnym procesem. Badania dowiodły, że im bardziej jesteśmy świadomi swoich stylów uczenia się, tym lepsze osiągamy wyniki (min. Coffield 2004). Im większe osiągamy sukcesy, tym łatwiej nam określać i osiągać nasze edukacyjne cele. Celem projektu jest podkreślenie wagi uczenia się i zachęcenie do uczenia się przez całe życie człowieka. Główną przesłanką projektu jest założenie, iż by pomóc jednostce pogłębiać jej wiedzę i rozwijać umiejętności, najpierw musimy jej uświadomić istnienie samych umiejętności uczenia się oraz nauczyć jak je rozwijać. Daj człowiekowi rybę, a nie będzie głodny przez cały dzień, naucz go łowić ryby, a nie zazna głodu przez całe życie (Zhou Chang, Azjatycki filozof, VII wiek p.n.e.) Powyższy cytat oddaje istotę projektu, w którym grupę docelową uczy się umiejętności uczenia się tak, by następnie kontynuować naukę przez całe życie. Uczenie jak się uczyć ma pomóc ludziom zrozumieć nie tylko jak sami się uczą, ale także jak rozwijać pomysły, interpretować informacje i dochodzić do prawdy. By rozwijać procesy poznawcze, człowiek musi poznać jak funkcjonują one w życiu codziennym. Narzędzia opracowane w ramach Projektu Know How pomagają jednostce uświadomić sobie istnienie swoich własnych stylów uczenia się, umiejętności, ograniczeń i motywacji. To z kolei pomaga być bardziej elastycznym w wyborze indywidualnego sposobu uczenia się. Narzędzia Know How są zaprojektowane tak, by mogły być wykorzystane w zakresie poradnictwa szkolnego i zawodowego. Zostały opracowane z myślą o potrzebach i ograniczeniach jakie napotykają osoby z trudnościami w uczeniu się, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz pracownicy imigracyjni. 3

4 Są one zaprojektowane tak, by po przyswojeniu informacji dostarczonych im przez uczącego, mogły sporządzić sprawozdanie, które wraz z wywiadem przeprowadzonym przez wykwalifikowanego pracownika, uświadomią uczącemu się jego własny styl uczenia się, bodźce motywacyjne i posiadane umiejętności. Narzędzia Know How mają oparcie w teoriach naukowych oraz metodologii, a także w głębokim zrozumieniu potrzeb grup docelowych. W ten sposób gwarantują dokonanie właściwej oceny, zgodnej z ich przeznaczeniem. 1.2 Partnerzy Know How Program Leonardo da Vinci wykorzystuje ponadnarodowe podejście w celu rozwoju projektów z zakresu transferu innowacji. Pięć organizacji współpracuje nad Projektem Know How. The Ballymun Job Centre (Centrum Zawodowe Ballymun) jest liderem Projektu koordynującym działania partnerów, mające na celu zapewnienia rozwoju współpracy i osiągnięcie wytyczonych celów. Partnerami Projektu Know How są: The Ballymun Job Centre (BJC) jest społecznościową organizacją użyteczności publicznej świadczącą usługi na rzecz miejscowych bezrobotnych. Od jej założenia w 1987 roku, BJC stało się znaną i szanowaną organizacją, która odpowiada na potrzeby osób bezrobotnych poszukujących pracy jak i tych będących w trakcie zmiany pracy (obecnie BJC posiada ponad lokalnie zarejestrowanych członków). BJC nadal pomaga obywatelom dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu poprzez pomoc przy przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i ekonomicznego oraz rozwija działania innowacyjne mające na celu umożliwienie klientom BJC pokonanie przeszkód ograniczających ich dostęp do rynku pracy. The Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (Centrum Kwalifikacji i Technologii Euregio) jest stowarzyszeniem ośrodków szkoleniowych znajdującym się w holendersko-niemieckim regionie przygranicznym zwanym EUREGIO. Prace rozpoczęto w 1990 roku pod nazwą University Enterprise Training Partnership. Dzisiaj EQT działa w zakresie współpracy transgranicznej (INTERREG) oraz w ramach projektów transnarodowych (np. Leonardo, EQUAL). EQT opracowuje podstawy projektów współpracując z instytutami projektowymi członkowskich ośrodków szkoleniowych. 4

5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu (Polska) jest instytucją szkolnictwa wyższego powołaną do życia w roku Kolegium oferuje 3-letnie studia dzienne na kierunku nauczycielskim, którego absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele języka angielskiego lub niemieckiego we wszystkich typach szkół na poziomie podstawowym i średnim. Jako swoją misję Kolegium zakłada wykształcenie modelowego nauczyciela języka obcego spełniającego potrzeby współczesnego społeczeństwa europejskiego, humanisty, wychowawcy i profesjonalisty. POLITEHNICA Uniwersytet w Bukareszcie (PUB), założony w 1886 roku, jest obecnie największym Uniwersytetem Technicznym w Rumunii. Na Uniwersytecie studiuje studentów, jest zatrudnionych 4000 pełnoetatowych pracowników (1 700 pracowników wydziałowych, w ramach zespołów badawczych oraz personelu pomocniczego), 1800 pracowników wydziałowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 900 doktorantów przygotowujących prace doktorskie w 90 specjalnościach inżynierskich na 12 wydziałach. Centrum Zaawansowanych Technologii (CTANM) jest jednostką badawczo- szkoleniową, niezależną finansowo i programowo w ramach PUB, ściśle współpracującą z Manufacturing Eng. Dept. i dziesięcioma innymi wydziałami PUB. Ayuntamiento De Oviedo. Powiat Oviedo, o populacji około mieszkańców, jest usytuowany w centralnej części Asturii. Stolicą powiatu jest Oviedo, które jest także stolicą całego regionu (Principality of Asturias). Bezrobocie w tym regionie wynosi (62% stanowią kobiety, 48% mężczyźni). Prawie połowa bezrobotnych w regionie reprezentuje niski poziom wykształcenia. Rada Miasta Oviedo jest przykładem lokalnej administracji publicznej, która rozwija, między innymi, różne formy polityki na rzecz wspierania zatrudnienia i zwiększenia szans zatrudnienia mniej uprzywilejowanych osób poszukujących pracy oraz ich społecznego i zawodowego zaangażowania. 5

6 1.3 Cele Know How 1. Ocena jednostki z punktu widzenia jej motywacji do uczenia się, stosowanych stylów i umiejętności rozwijanych w ramach codziennych doświadczeń. 2. Zapewnienie wygodnego miejsca i atmosfery dla przeprowadzenia badania narzędziami Know How i przekazania opinii zwrotnej, które gwarantują wsparcie i są przyjazne dla użytkownika. 3. Umożliwienie jednostce uświadomienia sobie swoich codziennych nawyków z zakresu uczenia się oraz pomoc w rozwijaniu elastycznego podejścia do uczenia się poprzez wybór i stosowanie różnych stylów uczenia się i umiejętności. 4. Umożliwienie dyskusji na temat uczenia się z punku widzenia własnych i cudzych preferencji, jak postrzegane jest uczenie się oraz sukcesy i porażki w trakcie procesu uczenia. 5. Uświadomienie jednostce w jaki sposób swój dominujący styl uczenia się może dopasować do różnych warunków pracy. 6. Umożliwienie dopasowania stylu uczenia się indywidualnego i grupowego do stylów stosowanych przez nauczyciela/ trenera. 7. Zachęcenie uczących się do osiągania lepszych wyników i większego zaangażowania w swoją edukację. 8. Umożliwienie nauczycielom i studentom skoncentrowania się na różnych umiejętnościach i zdolnościach, które pomagają zdobywać wiedzę w różny sposób oraz na tym jak można wykorzystać indywidualne predyspozycje do różnych metod uczenia się 9. Zwiększenie wiary jednostki we własną wiedzę, skuteczność i zdolność uczenia się. 6

7 1.4 Grupy docelowe programu Know How Grupa docelowa 1: Wytyczne dla osób poszukujących pracy, biorących udział w treningach i szkoleniach. W skład pierwszej grupy docelowej w ramach projektu Know How wchodzą osoby charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia, brakiem właściwego doświadczenia zawodowego, osoby nieprzystosowane społecznie takie jak samotni rodzice, osoby zmieniające miejsce zamieszkania, narkomani w trakcie terapii odwykowej, osoby, które wcześnie porzuciły naukę, osoby długo pozostające bez pracy oraz ci, którym różnorodne bariery uniemożliwiają dostęp do rynku pracy. Poniżej zamieszczono listę barier najczęściej napotykanych przez te osoby. nieukończenie szkoły niski poziom piśmiennictwa dzielnice zagrożone ubóstwem wysoki poziom bezrobocia niedocenianie wartości edukacji niski poziom poczucia własnej wartości / skuteczności negatywne wzorce do naśladowania przynależność do gangów ciąża nieletnich / problemy z opieką nad dziećmi nadużywanie narkotyków / alkoholu czyny karalne uzależnienie od pomocy społecznej trudne do przerwania zależności nie pozwalające na wyjście z ubóstwa brak znajomości własnych możliwości / wiedzy zawodowej brak umiejętności radzenia sobie ze stresem / brak motywacji Grupa docelowa 2: Pracownicy migrujący - polscy i rumuńscy pracownicy emigracyjni w Irlandii i Niemczech. W skład drugiej grupy docelowej w ramach Projektu Know How wchodzą osoby pochodzące z Rumunii i Polski poszukujące zatrudnienia lub podejmujący pracę niewymagającą kwalifikacji w Irlandii. Pomimo, iż wielu z tych nowych pracowników posługuje się językiem angielskim i posiada wysokie kwalifikacje, istnieją duże grupy, które nie mówią po angielsku i nie posiadają wykształcenia (Polscy pracownicy na emigracji w Irlandii, NCCRI, 2007). Choć wiele osób w tej grupie charakteryzuje się dobrymi umiejętnościami językowymi i wysokim poziomem edukacji, nie można tego powiedzieć o znaczącej mniejszości. 7

8 Badania wskazują, iż nie istnieją odpowiednie narzędzia językowe i materiały, które mogą być wykorzystane do oceny, poradnictwa i podstawowej edukacji w przypadku tej grupy. Projekt ten, poprzez przeniesienie metodologii projektu CHOICES i zapewnienie właściwego kontekstu kulturowego dla danej grupy docelowej poprzez rozwój współpracy z Rumunią i Polską, będzie zaspakajać potrzeby tej grupy. Projekt ma na celu uzyskanie rezultatów, które będą mogły być wykorzystane zarówno przez Polaków mieszkających w Irlandii, jak i Polaków mieszkających w Polsce i Niemczech. Po przełożeniu na język rumuński z rezultatów Projektu CHOICES będą mogli skorzystać także pracownicy rumuńscy przebywający w Irlandii i Niemczech. W ten sposób innowacyjne aspekty projektu zostaną przeniesione nie tylko ze sfery wytycznych do sfery nauczania, ale będą też wykorzystane przez nowe krajowe grupy docelowe, czyli pracowników migrujących. Projekt Know How ma na celu wzmocnić pozycję tej grupy osób poprzez dostarczenie im narzędzi, które pozwolą im rozwinąć swoje umiejętności elastycznego uczenia się, zarówno w pracy jak i w procesie edukacji, a tym samym zwiększą ich szanse na pomyślne ukończenie szkolenia i/lub rywalizacji na rynku pracy w zakresie zatrudnienia i awansu zawodowego. Grupa docelowa 3: Pracownicy zespołów edukacyjnych i szkoleniowych oraz doradcy zawodowi zajmujący się osobami poszukującymi pracy i znajdującymi się w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Z projektu Know How skorzystają profesjonaliści zajmujący się osobami poszukującymi pracy i pozostającymi w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Do tej grupy profesjonalistów zalicza się lokalne instytucje pośrednictwa pracy, agencje szkoleniowe, organizacje społeczne i edukacyjne, zakłady szkolenia zawodowego oraz inne. 1.5 Zapotrzebowanie na Know How W wielu przypadkach system edukacyjny w Europie zakłada, że osoba ucząca się intuicyjnie wie jak się uczyć i jest świadoma wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania niezbędnych do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Dla większości uczących się zdobycie umiejętności uczenia się nie jest ani łatwym ani oczywistym zadaniem. Jest to zadanie szczególnie trudne dla grupy docelowej programu Know How, której członkowie wracają do nauki często po długiej przerwie. Wielu z nich nie ukończyło edukacji na poziomie średnim, a teraz próbuje uzyskać dostęp do kształcenia zawodowego bądź zatrudnienia. Jednakże, by umożliwić tej grupie dostęp, a następnie pomyślne 8

9 ukończenia kształcenia na poziomie zawodowym, a także pomóc im wykształcić pewność siebie i rozbudzić chęć do uczenia się przez całe życie i pojmowania nauki jako części ich codziennej pracy, niezbędne jest by zrozumieli swój własny, niepowtarzalny styl uczenia się i zakres własnych zdolności. Dla wielu z nich brak wiedzy i zrozumienia jak, dlaczego, gdzie i kiedy uczą się mogło być powodem, że w przeszłości nie udało im się pomyślnie ukończyć nauki, szkolenia czy też nie odnieśli sukcesu zawodowego. Wielu z nich nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez istniejący system edukacyjny. Bez wiedzy w jaki sposób można się uczyć oraz jak przezwyciężać wyzwania związane z procesem uczenia się będą oni napotykać kolejne trudności. Współczesny rynek pracy wymaga elastyczności siły roboczej zdolnej do przystosowywania się do zmieniających się potrzeb gospodarki, a pracownicy powinni kontynuować naukę przez całe życie. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne słabo wykształconych osób poszukujących pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz nisko opłacanych pracowników. Grupa ta ma często bardzo negatywne doświadczenie związane z nauką w ramach formalnego systemu i często wątpi we własne zdolności do nauki. W szybko zmieniającym się świecie, takie osoby mogą być dyskryminowane pod względem dostępu do zatrudnienia, awansu czy edukacji. 9

10 1.6 Zarys procesu Know How Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie narzędzi internetowych. Informacja jest następnie przekazywana i krąży pomiędzy doradcami zawodowymi za pomocą modelu szkoleniowego. Początkowo doradcy zawodowi w ramach szkoleń uczą się jak korzystać z narzędzi internetowych, jednakże zakłada się, iż wcześniej posiadają już pewną wiedzę pozyskiwania informacji za pomocą narzędzi internetowych. Następuje wymiana informacji między klientem a doradcą zawodowym. Klienci również przekazują informacje bezpośrednio do narzędzi internetowych. Wreszcie, inni klienci będą przekazywać innym informacje o tym czego nauczyli się o sobie korzystając z narzędzi internetowych i pomocy doradcy zawodowego, angażując w proces kolejne osoby. 1. Zaczynając od najniższego poziomu, widzimy pięciu partnerów programu Know How współpracujących w celu opracowania materiałów badawczych w ramach projektu. 2. Otrzymany materiał badawczy pozwoli na opracowanie specyfikacji i zawartości strony technologicznej projektu. 3. Połączenie materiału badawczego i aspektu technologicznego doprowadzi do rozwoju narzędzi internetowych oraz części projektu znajdującej się powyżej. 4. Doradcy zawodowi są przeszkoleni w zakresie sposobu korzystania z narzędzi internetowych oraz są informowani o rozwoju projektu. 5. Klient przekazuje informację do narzędzi internetowych i, poprzez doradców zawodowych, wchodzi z nimi w interakcje. 6. Klient wchodzi w interakcje także z innymi klientami znajdującymi się w pobliżu i przekazuje im wiedzę zdobytą za pomocą narzędzi. 10

11 Narzędzie internetowe. Klient jest kierowany do narzędzia internetowego przez doradcę zawodowego. Od niego też otrzymuje podstawowe instrukcje jak go używać, po czym potrafi już korzystać z niego samodzielnie. Narzędzie identyfikuje dla klienta jego własną wiedzę na temat uczenia się, umiejętności i relacje, których posiadania sam może nie być świadomy. Gdy klient zakończy pracę z narzędziem, wyniki zostaną udostępnione doradcy zawodowemu do wykorzystania na następnej sesji z udziałem klienta i doradcy zawodowego. Podręcznik Podręcznik został opracowany dla potrzeb doradcy zawodowego, w celu: 1. przybliżenia teorii, na której oparte jest narzędzie 2. dostarczenia wskazówek jak korzystać z narzędzi internetowych i materiałów drukowanych 3. przedstawienia analizy rezultatów dostarczonych przez narzędzia internetowe i drukowane 4. udzielenia pomocy doradcy w zakresie przeprowadzenia zorganizowanego wywiadu poprzez pokazanie przykładowych interpretacji wyników, a także przykładów zorganizowanych wywiadów. Ulotki z instrukcjami Ulotki zawierają instrukcje jak korzystać z narzędzi i jak założyć konto oraz jak uzyskać dostęp do wyników. 11

12 Rozdział 2: Trzy narzędzia Know How Jak wspomniano powyżej, istnieją trzy narzędzia Know How. Przedstawiamy krótki opis tych narzędzi: czym są, co mierzą i jakie przynoszą korzyści, jak z nich korzystać oraz jak interpretować wyniki. Aby uzyskać bardziej szczegółową informację na temat pochodzenia narzędzi Know How, prosimy zapoznać się z raportem badań. 2.1 Mapa stylów uczenia się Mapa stylów uczenia się jest narzędziem psychometrycznym, które dokonuje pomiaru stylu uczenia się zgodnie z regułą zawartą w teorii nauczania doświadczalnego (Experiential Learning Theory) Kolb a (1984). Narzędzie zawiera szesnaście scenariuszy codziennego uczenia się. Respondent otrzymuje trzy rozwiązania dotyczące każdego scenariusza, po czym musi je uporządkować zgodnie z własnymi preferencjami. Mapa stylów uczenia się wykorzystuje animacje wykonane w programie Adobe Flash oraz funkcje głosowe, by respondent otrzymał informację z trzech źródeł: wizualnego, dźwiękowego i tekstowego. Instrukcje są przekazywane w wersji audiowizualnej, są łatwe do zrozumienia i aby utrzymać zainteresowanie respondenta, włączono elementy humorystyczne. Wykonanie poleceń w ramach narzędzia zajmuje około dziesięciu minut, choć nie ma żadnych ograniczeń czasowych na ich wykonanie Rezultaty użycia narzędzia Wyniki przedstawione na mapie stylów uczenia się pokazują dominujący styl uczenia się badanego, podają strategię, która pozwoli wykorzystać jego mocne strony, a także zachęcają uczącego się do skorzystania z innych, dostępnych mu stylów uczenia się Style uczenia się według D. Kolb a Dywergentny- konkretny, refleksyjny Uczący przejawiający ten styl jest pomysłowy i świadomy znaczenia i wartości. Sytuacje praktyczne analizuje z różnych punktów widzenia. Działa w oparciu o obserwacje, a nie działanie. Zainteresowany człowiekiem i jego uczuciami. Assimilacyjny - abstrakcyjny, refleksyjny Uczący przejawiający ten styl lubi dowiadywać się nowych rzeczy, budować teorie i modele. Interesują go pojęcia abstrakcyjne, nie ludzie. Jego zdaniem pomysły powinny być logiczne, raczej niż praktyczne. Konwergentny - abstrakcyjny, aktywny 12

13 Uczący przejawiający ten styl ma łatwość rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i praktycznego wdrażania pomysłów. Najlepiej się sprawdza w sytuacjach takich jak quizy, konkursy. Lubi kontrolować emocje. Lepiej radzi sobie z problemami technicznymi, niż z kwestiami społecznymi. Akomodacyjny - konkretny, aktywny Uczący przejawiający ten styl lubi być aktywnym, realizować plany i angażować się w nowe doświadczenia. Dobrze się adaptuje do zmieniających się warunków. Problemy rozwiązuje intuicyjnie, metodą prób i błędów. Ma łatwość nawiązywania kontaktów, ale często jest postrzegany jako niecierpliwy i arogancki. Kolb postrzega style uczenia się jako sposób przystosowania się do zewnętrznego świata poprzez ciągłe interakcje z otoczeniem. 2.2 Mapa umiejętności Mapa umiejętności jest narzędziem psychometrycznym, które mierzy poziom umiejętności uczenia się określony przez Kolb a i Boyatzis a (1991). Narzędzie to dokonuje pomiaru czterech obszarów umiejętności uczenia się logicznie powiązanych z czterema stylami uczenia się wyodrębnionymi przez Kolba. Te cztery obszary umiejętności uczenia się to umiejętności interpersonalne, umiejętność obserwacji, umiejętności analitycznego myślenia i umiejętności ukierunkowane na działania. Respondentowi zadaje się pytania, które badają jego rozumienie tych czterech obszarów. Pytania dotyczące każdej z czterech kategorii umiejętności są zadawane w różny sposób. Aby określić umiejętności interpersonalne, badany musi się ustosunkować do otrzymanego scenariusza obrazkowego. W celu określenia jego umiejętności obserwacji, badany otrzymuje historię obrazkową, którą musi zrozumieć, przeanalizować, zapamiętać i ułożyć w prawidłowej kolejności, korzystając z aplikacji animacji programu Flash. W przypadku badania umiejętności analitycznego myślenia, badany musi odpowiedzieć na kilka pytań wielokrotnego wyboru, natomiast by sprawdzić umiejętności ukierunkowane na podejmowanie działania ukończyć grę, która określi jego wytrwałość w wytyczaniu celów oraz użycie metodologię prób i błędów. Mapa umiejętności uczenia się wykorzystuje aplikację Adobe do tworzenia animacji oraz aplikacje głosowe tak by do respondenta docierały bodźce z trzech źródeł: wizualnego, dźwiękowego i tekstowego. Na początku każdej sesji instrukcje są podane w wersji dźwiękowej, a ich wypełnienie nie sprawia trudności. Wykonanie poleceń w ramach narzędzia zajmuje około trzydziestu minut, choć nie ma żadnych ograniczeń czasowych na ich wykonanie. 13

14 2.2.1 Rezultaty użycia narzędzia Mapa Stylów Uczenia się pokazuje dominujący styl uczenia się występujący u badanego. Sugeruje mu jakie strategie mogą się okazać pomocne w jego przypadku oraz w jakich warunkach może osiągnąć najlepsze rezultaty. Zachęca też do spróbowania innych, dostępnych stylów Umiejętności uczenia się Umiejętności interpersonalne Pomoc i zrozumienie - empatia, uczenie się od innych, wrażliwość na wartości. Związki - definiowane jako komunikacja z innymi, praca w grupie, analiza przyczyn konfliktów i nieporozumień Przywództwo - rozumiane jako przywództwo przy rozwiązywaniu problemu, negocjacje i praca nad budowaniem ducha zespołu. Umiejętności percepcyjne Rozumowanie - postrzeganie rzeczy w zróżnicowany sposób, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, umiejętność identyfikowania i definiowania problemów. Zbieranie informacji - obiektywizm, umiejętność analitycznego słuchania i określania relacji występujących między zagadnieniami. Analiza informacji - przygotowywanie raportów, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, umiejętność określenia głównych tez rozumowania. Umiejętności analityczne Teoretyczne - umiejętność korzystania z konceptów/teorii, używanie logiki do analizy pojęć i budowania modeli konceptualnych Ilościowe - korzystanie z modeli statystycznych, pozyskiwanie informacji z raportów ilościowych i analiza prawdopodobieństwa różnych zdarzeń Techniczne - umiejętność korzystania z komputera, posługiwanie się zaawansowanym technologicznie sprzętem, tworzenie modeli i symulacji komputerowych. Umiejętności behawioralne Wytyczanie celów - wytyczanie celów działania, poszukiwanie rozwiązań problemów i ocena osiąganych wyników w odniesieniu do zakładanych celów Działanie - wytrwałość, determinacja w osiąganiu założonych celów, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu Inicjatywa - podejmowanie decyzji związanych z ryzykiem, osobiste zaangażowanie oraz branie odpowiedzialności, poszukiwanie i wykorzystywanie szans 14

15 2.3 Mapa mocnych stron uczenia się Mapa mocnych stron uczenia się jest narzędziem psychometrycznym, które mierzy stopień motywacji do nauki zgodnie z definicją Deci i Ryana a (1985), a także bariery występujące w procesie uczenia się zdefiniowane w trakcie projektu Choices (2005). Narzędzie to dokonuje pomiaru motywacji począwszy od braku motywacji demotywacja, aż do motywacji wewnętrznej pełna motywacja. Narzędzie także określa stopień ważności przeszkód i wyzwań, jakie możemy napotkać w trakcie rozpoczynania procesu uczenia się. Zostały one podzielone na osiem obszarów obejmujących: dotychczasową edukację i doświadczenie, samoocenę poczucie własnej wartości, znajomość samego siebie, wiedzę zawodową, podejmowanie decyzji, problemy praktyczne i środowiskowe. Klient, po zapoznaniu się z ośmioma stwierdzeniami dotyczącymi każdego z tych obszarów, musi określić w jakim stopniu się z nimi zgadza. Stopień motywacji zawarty w każdym ze stwierdzeń odpowiada pewnemu punktowi na skali określającej progres od demotywacji do motywacji wewnętrznej. Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch ocen, mapa mocnych stron uczenia się korzysta z oprogramowania Adobe do budowy animacji flashowych oraz instrukcji audio w trakcie wykonywania zadania Efekty użycia narzędzia W efekcie użycia mapy uczący się otrzymuje dwa rodzaje informacji: analizę własnego systemu motywacyjnego oraz analizę przeszkód, które napotyka i pokonuje. Analiza własnego systemu motywacyjnego pomaga mu zrozumieć jego własne reakcje występujące w procesie uczenia się oraz motywacje, którymi się kieruje przy rozwiązywaniu problemów. Wiedza ta pozwala uczącemu się rozwinąć umiejętności, które może wykorzystać w przyszłości do budowania własnego systemu motywacyjnego gdy napotyka podobne przeszkody. Analiza przeszkód występujących w procesie uczenia się zwraca uwagę uczącego się na przeszkody, które udało mu się pokonać oraz pomaga wypracować hierarchię trudności napotykanych przeszkód. Podobnie jak analiza motywacji do uczenia się, ta świadomość również rozwija kolejne umiejętności w uczącym się. 15

16 2.3.2 Kontinuum motywacji do uczenia się Demotywacja: brak chęci działania - brak działania/działanie bezwolne/działanie bezwiedne. Jest wynikiem nie docenienia działania, poczucia braku kompetencji właściwych dla danej czynności lub braku wiary w otrzymanie oczekiwanych rezultatów. B Motywacja zewnętrzna B1 Kontrolowana z zewnątrz: najmniej niezależna, przejawiana gdy występuje żądanie z zewnątrz B2 Regulacja narzucona: przyswojenie reguł/ wartości, ale nie akceptowanie ich jako swoich własnych B3 Regulacja identyfikowana: bardziej autonomiczna, cel behawiorystyczny jest świadomie doceniany dzięki czemu cały proces jest akceptowany przez uczącego się. B4 Regulacja zintegrowana: najbardziej autonomiczna, kiedy regulacje identyfikowane są w pełni zintegrowane tak, że wszystkie czynności pozostają w zgodzie w pozostałymi wartościami. C Motywacja wewnętrzna: wykonywanie czynności dla własnej satysfakcji, wysoce autonomiczne działanie, którego istotą jest samostanowienie 16

17 Rozdział 3 Stosowanie systemu Know How 3.1 Struktura systemu Know How w wersji interaktywnej System Know How działający się w sieci zawiera wszystkie narzędzia oceny psychometrycznej. System jest na tyle elastyczny, że umożliwia klientom i doradcom zawodowym dostęp do narzędzi w sieci na różnym poziomie. Dwa główne poziomy dostępu do systemu sieciowego to konto klienta i konto doradcy Konto klienta Konto klienta umożliwia klientowi dostęp do narzędzi w ramach jednorazowej sesji. Instruktor wybiera narzędzia, do których klient ma dostęp. Klient musi się zalogować do systemu i z niego wylogować. Instruktor także dostarcza klientowi jego nazwę użytkownika i hasło. Klient nie musi wykonać wszystkich czynności w czasie jednej sesji. Może się wylogować z systemu, a gdy powróci do pracy w innym terminie system będzie pamiętał czynność, na której zakończył ostatnio pracę Konto doradcy zawodowego Konto doradcy pozwala doradcy założyć konta klientów, przeglądać ich wyniki oraz dokładnie analizować szablon odpowiedzi klienta. Ponieważ doradca decyduje jakie narzędzia są właściwe dla danego klienta lub które mu najlepiej służą, nie ma potrzeby udostępniać każdemu klientowi całego zestawu narzędzi. Doradca ma dostęp do profilu klienta w momencie ukończenia przez niego rozwiązywania zadań. Dzięki profilowi doradca szybko i w prosty sposób uzyskuje zbiór wyników klienta po zastosowaniu wszystkich trzech typów narzędzi. Profil ma formę jednostronicowego raportu i pozwala doradcy na szybką ocenę uzyskanych wyników w celu przybliżenia klientowi jego stylów uczenia się, umiejętności uczenia się i motywacji do nauki. Jeśli doradca chce się zagłębić w szczegółowe wyniki, otrzymuje dodatkowe raporty dotyczące użycia poszczególnych narzędzi, które zawierają szczegółowe szablony odpowiedzi oraz wyniki jednostkowe. 3.2 Jak założyć konto klienta Założenie konta klienta jest pierwszym zadaniem instruktora systemu Know How. 1. Wejdź na stronę 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło 3. Kliknij na słowo użytkownicy po prawej stronie ekranu 17

18 4. Przejdź na dół okna, które się pojawi i kliknij na dodaj użytkownika 5. Wpisz nazwisko klienta tam gdzie jest imię, nazwę użytkownika tam gdzie jest użytkownik (nazwa użytkownika musi się zaczynać od litery), podaj hasło użytkownika. 6. Zaznacz pola wyboru przy narzędziach, które chcesz udostępnić klientowi 7. Kliknij na zmiana użytkownika Konto klienta jest gotowe i klient już może korzystać z narzędzi. 3.3 Problemy do zapamiętania - przygotowanie profilu dla Klienta 1. Upewnij się, że komputer, którego używasz jest podłączony do Internetu 2. Upewnij się, że strona jest otwarta 3. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do komputera klienta, a kontrola głośności jest włączona zarówno na słuchawkach jak i komputerze. 4. Upewnij się, że klient otrzymał formularz zawierający jego nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu Know How. W formularzu powinno się znaleźć miejsce na zapisanie wszelkich uwag, jakie klient może mieć w trakcie wykonywania zadania. 3.4 W trakcie wykonywania zadań 1. Klient wykonuje zadania w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności 2. Należy pozostać z klientem w czasie początkowych pięciu minut wykonywania zadania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 3. Na końcu każdej kategorii narzędzia, na ekranie pojawią się gratulacje z balonami i wstążkami. W tym momencie proszę pokazać klientowi że, by kontynuować pracę z narzędziem musi kliknąć na link na dole ekranu, który mówi Powrót do strony głównej/początku. 3.5 Przeglądanie wyników klienta Gdy klient zakończy pracę, wyniki są natychmiast dostępne w dziale wyników na koncie instruktora. 1. Wejdź na konto instruktora, kliknij na słowo raporty po prawej stronie ekranu 2. Następnie, u góry ekranu rozwiń menu wybierz użytkownika, wybierz użytkownika i kliknij na przycisk pokaż. 3. Pojawi się ekran z listą zadań ukończonych przez użytkownika, a na dole ekranu link mówiący drukuj pełny profil użytkownika, kliknij na ten link 4. Powinien pojawić się ekran z listą wszystkich zadań, które użytkownik ukończył. 18

19 Na następnej stronie zamieszczamy skrócony przewodnik po wszystkich narzędziach w rozdziale Definicje Know How 19

20 Rozdział 4.0 Interpretacja testów i informacji zwrotnej Arkusze wyników mają na celu pokazanie jakie wyniki klient osiągnął w każdym z 22 kryteriów cząstkowych narzędzi Know How. Wykresy słupkowe odpowiadają nagłówkom każdego z tych kryteriów (patrz rozdział 3 Interpretacja wyników). Skala ocen została zaprojektowana tak, aby zdefiniować zakres oceny niskiej, średniej oraz wysokiej dla poszczególnych aspektów. Zakłada się, ze właściwości mają w przybliżeniu normalny rozkład. Tak więc poziom wyników średnich został zdefiniowany w oparciu o przeciętny rozkład danych statystycznych. Większość klientów plasuje się w okolicach poziomu średniego, nieliczni osiągają skrajne granice poszczególnych czynników, rozkład populacji jest symetryczny i przybiera kształt dzwonu. Oznaczenie Punkty Czas Konkretne doświadczenie 6 00:01:05,3 Abstrakcyjna konceptualizacja 5 00:00:42,9 Refleksyjna obserwacja 3 00:00:29,2 Aktywne eksperymentowanie 2 00:00:21,7 Umiejętności uczenia się Oznaczenie Punkty Czas Stosunek do technologii 19 00:00:02,2 Przywództwo 15 00:00:04,8 Pomoc i zrozumienie ludzi 13 00:00:08,8 Związki 10 00:00:00,7 Niewłaściwa cena 4 Analiza informacji 4 00:00:44,4 Najlepsze oferta 3 Nadawanie znaczenia 1 00:01: Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna W oparciu o przyjętą punktację i arkusze wyników, można przeprowadzić statystyczną i opisową interpretację wyników. Doradca objaśniający wyniki może przedstawić ogólne spostrzeżenia i sądy dotyczące osiągnięć kandydata w testach, wzór wyników, oraz określić w jakich obszarach dotyczących barier występujących w odniesieniu do stylów uczenia się/umiejętności/motywacji badani osiągnęli najwyższe i najniższe wyniki. 20

21 4.2 Interaktywna i dynamiczna sesja informacji zwrotnej Poniżej znajduje się opis informacji zwrotnej, który został opracowany w ramach projektu EGUIDE - Wytyczne dobrych praktyk w zakresie projektów partnerskich. (Współpraca ta była finansowana przez program Leonardo da Vinci dotyczący Ustawicznego Kształcenia, a efekty projektu uzupełniają się z Projektem Know How). Informacja zwrotna może być wykorzystana do przekazywania wyników psychometrycznych zwłaszcza osobom będących w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej Otwarta sesja informacji zwrotnej Stwórz przyjazną atmosferę na spotkaniu. By klient poczuł się swobodnie, przywitaj go uściskiem ręki i zaproś do zajęcia miejsca. Rozpocznij od nieformalnej rozmowy i nawiąż z klientem dobre relacje. Zasygnalizuj, że będziecie analizować wyniki przeprowadzonych testów z zakresu poradnictwa zawodowego. Wyjaśnienie klientowi kolejnych kroków w procesie jest niezbędne, by je zrozumiał. Powiedz coś na wzór: Teraz spójrzmy na twoje wyniki. To pomoże nam zbadać opcje, które warto wziąć pod uwagę w twoim przypadku. Byśmy osiągnęli dobry skutek, musisz nam przekazać swoje przemyślenia z całej sesji. Podkreśl interaktywny charakter sesji i namów klienta do aktywnego udziału w niej. Klient powinien wiedzieć, że wszystkie wyniki testów są oparte na jego odpowiedziach, i jest to jedyny sposób w jaki klient może przekazać informację. Wyjaśnij, że klient zostanie poproszony o sprawdzenie każdego stwierdzenia. Opisz narzędzie, skalę i ograniczenia używanych narzędzi/testów. Opisz cel narzędzia i poproś klienta by opisał czego spodziewa się nauczyć po zapoznaniu się z tym opisem. Jeśli klient przeszedł pierwsze przykładowe trzy pytania, nawiąż do nich mówiąc o przeznaczeniu danego narzędzia/ zadania. Wytłumacz klientowi, że nie będziecie analizować wszystkich pytań po kolei, ponieważ pytania zostały pogrupowane w tabele, a każda tabela zawiera pytania podobnego typu. Powiedz klientowi, że rezultaty otrzymane w wyniku zastosowania tego narzędzia nie są jedynym źródłem informacji. Narzędzie będzie generowało trafne opinie tylko wówczas gdy informacja otrzymana z jego pomocą zostanie połączona z opinią oraz doświadczeniem klienta. Otrzymane wyniki mają tylko wspomagać podejmowanie decyzji. Pytając o odczucia na temat testu i sesji na temat informacji zwrotnej, spowoduj by klient poczuł się swobodnie. Zapytaj czego oczekuje po wynikach testu. Zareaguj z za- 21

22 interesowaniem na otrzymane odpowiedzi, a więcej uwagi poświęć tylko wówczas gdy się pojawią silne reakcje negatywne Interpretacja wyników Zacznij od pozytywnego akcentu. Nie mów wszystkiego na raz, starannie dobieraj przekazywane informacje. Zacznij od informacji, które zostaną przyjęte przez klienta pozytywnie, i stopniowo idź w stronę obszarów bardziej wymagających. Tam gdzie wyniki mogą budzić duże zastrzeżenia klienta, staraj się przedstawić ich konstruktywną interpretację. Przykład: jeśli klient osiągnął wynik w zakresie 10. pertencyla z rozumowania matematycznego, zapytaj go czy sprawiłaby mu satysfakcję kariera zawodowa, gdzie swój czas w 90 procentach musiałby poświęcać zadaniom związanym z matematyką. W ten sposób możemy wykluczyć pewne propozycje zawodowe. Także język, którego używamy musi być dostosowany do danego klienta i jego poziomu. Należy unikać określeń typu: Test pokazuje czy też Test mówi. Zamiast tego, powiedz: Wyniki testu nie zawsze dają jednoznaczną odpowiedź tak lub nie. Przeciwnie, one tylko sugerują nam kwestie do rozważenia, np. zastanówmy się czy jesteś... Klient nie powinien mieć trudności ze zrozumieniem interpretacji. Należy podkreślić, że nie ma jednoznacznie złych bądź dobrych odpowiedzi. Zakłada się, iż pewne drogi rozwoju zawodowego mogą zostać wykluczone tylko w sytuacji, gdy nie spełniają wielu wymagań klienta. Czasami wykorzystanie wartości wyrażonych w procentach w celu wyboru kariery zawodowej może być trudne do wyobrażenia. Wówczas możemy zastosować parafrazę, np. Czy byłbyś zainteresowany pracą, gdzie większość dnia musiałbyś spędzać na obliczeniach? Bardzo ważny jest wybór języka jakim się posługujemy, czasami lepiej używać słowa zadanie niż test Zapewnienie współdziałania Po każdym wniosku, klient powinien zweryfikować lub skorygować wyniki badań w oparciu o wiedzę o sobie i swoich doświadczeniach. Użyj pytań otwartych taki jak np. Jak bardzo wyniki badań pokrywają się z twoim postrzeganiem własnej osoby? Należy zachęcić klienta by zasugerował zmiany, które mogłyby zwiększyć dokładność interpretacji wyników. Poproś go by podał jeden, a lepiej dwa przykłady na potwierdzenie głównych wniosków zawartych w interpretacji. Omów każdy z przykładów wraz z jego implikacjami jeśli jest on dowodem na właściwe zrozumienie badania, lub też 22

23 wprowadź delikatną korektę, o ile został źle zastosowany. Nie zapominaj o środkach pozawerbalnych takich jak potakiwanie, uśmiechanie się, by zachęcić klienta do podawania przykładów i ich interpretacji. Podtrzymywanie wymiany zdań może zwiększyć motywacje klienta. Przejęcie kontroli nad procesem przez klienta może wpłynąć na szybsze podjęcie przez niego decyzji. Efektywne wykorzystanie języka ciała oraz środków pozawerbalnych ma kluczowe znaczenie dla wspierania klienta w całym procesie Wyniki trudne do dyskusji. W doradztwie zawodowym każdy wniosek może być wykorzystany w sposób konstruktywny. Wszelkie negatywne wyniki należy przekształcić w konstruktywne uwagi tak, by pomóc klientom uniknąć niewłaściwych wyborów zawodowych Kwestie etyczne. Przed dokonaniem oceny należy poprosić klienta o wyrażenie zgody na ujawnienie informacji. Pod koniec sesji dotyczącej wymiany wniosków, należy wspomnieć o tym jeszcze raz powołując się na politykę twojej instytucji. Poinformuj go kto znajdzie się w posiadaniu raportu, gdzie będzie przechowywany oraz przez jaki czas. Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę. Przypomnij mu, iż w każdej chwili może się z tobą skontaktować jeśli będzie miał jakiekolwiek pytania dotyczące analizy raportu bądź sposobu przechowywania jego wyników Zamknięcie dyskusji nad informacją zwrotną. Zapytaj klienta czy ma jakieś pytania. Poproś by podsumował sesje. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy. Czy mógłbyś powiedzieć czego konkretnie się dowiedziałeś? Zwróć uwagę na wszelkie nieścisłości dotyczące tego co klient usłyszał bądź zrozumiał. Ponownie spytaj czy są jakieś pytania. Podsumuj spotkanie Udokumentowanie procesu i wyników Po zakończeniu sesji omawiającej wyniki ważnym jest by przygotować dokumentację całego procesu wraz z wynikami, by zarówno klient jak i doradca zawodowy mógł w każdej chwili odnieść się do tego co zostało ustalone w trakcie sesji. Należy przygotować dokumentacje dla klienta zawierającą najważniejsze wyniki oraz decyzje podjęte w trakcie sesji na temat informacji zwrotnej. Należy zaznaczyć, że klient został poinformowany o swoich prawach i wyraził zgodę na przetwarzanie informacji. Najlepiej poprosić klienta by własnoręcznym podpisem wraz z datą zaświadczył, iż zapoznał się z warunkami oraz wyraził na nie zgodę. 23

24 24

25 Przykładowe ilustracje z testów interaktywnych Know How widok ekranu w trakcie wykonywania zadań 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA

KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA KNOW HOW RAPORT DOTYCZĄCY BADAŃ DOKUMENTACJA NAUKOWA LLP/LdV/TOI/2007/IRL-507 Spis treści 1.0: Wstęp 2.0: Definicja nauki uczenia się i struktury narzędzi Know How 3.0: Teoretyczne podstawy motywacji uczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture

7 3 1 1 5 1 P P n 400 2 n sr to c A e r f C o s k r o tw e N 1 2 Éducation et culture Éducation et culture Spis tresci WSTĘP PROFIL KRE AKTORÓW Potencjalna grupa docelowa młodych Kre aktorów Charakterystyka Kre aktorów ORYGINALNA METODOLOGIA SIECIOWEGO WSPARCIA MŁODZIEŻY Tworzenie sieci

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy

2012-1-ES1-LEO05-48196. WP2- Zdefiniowanie i identyfikacja kompetencji odnoszących się do nowych wyzwań rynku pracy VTeCOACH Ocena kompetencji i narzędzie ich rozwoju dla korzystających ze szkoleń zawodowych i ich nauczycieli w obszarach nowych potrzeb rynku pracy (Competences assessment and improvement tool for VET

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia

Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Rozpoznawanie i uznawanie nieformalnych i pozaformalnych form kształcenia Wskazówki i materiały dla przedstawicieli związków zawodowych w zakładach pracy Spis treści Wytyczne dla przedstawicieli związków

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji

Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Nr projektu 502647-LLP-1-2009-1-IT-COMENIUS-CMP Podręcznik do nauczania kompetencji społecznych i przykładowe plany lekcji Produkt Nr: 4 Lipiec 2011 Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Zostań Mentorem

W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Zostań Mentorem Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu Zatrudnienie Fair Play. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim W przypadku cytowania fragmentów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów

Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Warsztaty kompetencji międzykulturowych podręcznik dla trenerów Redakcja: Marzena Lipińska Autorki: Kinga Białek, Anna Kawalska, Ewa Kownacka, Marta Piegat-Kaczmarczyk Warsztaty kompetencji międzykulturowych

Bardziej szczegółowo

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning

HANDBOOK. www.sevaq.eu. Shared Evaluation of Quality in technology-enhanced learning This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym Nowe podejście do nauki zawodu w kształceniu i szkoleniu zawodowym PORADNIK NAUCZYCIELA - KONTEKST TEORETYCZNY Città di Castello, 2012 Projekt finansowany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej

DYPLOM. dla Europejczyka. Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Elżbieta Goźlińska PORADNIK DLA UCZNIÓW DYPLOM dla Europejczyka Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe po technikum i szkole policealnej Centralna Komisja Egzaminacyjna Elżbieta Goźlińska DYPLOM

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY

MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA MENTORING 50+ PODRĘCZNIK WDROŻENIOWY www.fundacja-proeuropa.org.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK

Bardziej szczegółowo