Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej...20 4.1 Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna...20 4."

Transkrypt

1 Spis treści Rozdział 1: Informacje ogólne Wstęp - opis projektu Know How Partnerstwo w ramach Projektu Know How Cele projektu Know How Grupy docelowe Projektu Know How Zapotrzebownie na Know How Zarys procesu Know How...10 Narzędzie internetowe...10 Podręcznik doradcy zawodowego...10 Ulotki z instrukcjami...10 Rozdział 2: Trzy narzędzia Know How Mapa stylów uczenia się Rezultaty użycia narzędzi Style uczenia się Kolba Mapa umiejętności Rezultaty użycia narzędzi Umiejętności Mapa mocnych stron uczenia się Rezultaty użycia narzędzi Kontinuum motywacji uczenia się...16 Rozdział 3: Stosowanie systemu Know How Struktura systemu Know How w sieci Konto klienta Konto doradcy zawodowego Jak założyć konto klienta Problemy do zapamiętania - przygotowanie profilu dla klienta W trakcie wykonywania zadań Przeglądanie wyników klienta

2 Rozdział 4: Interpretacja testu i informacji zwrotnej Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna Interaktywna i dynamiczna sesja informacji zwrotnej Otwarta sesja informacji zwrotnej Interpretacja wyników Zapewnienie współdziałania Wyniki trudne do dyskusji Kwestie etyczne Zamknięcie dyskusji nad informacją zwrotną Udokumentowanie procesu i wyników...23 Przykładowe ilustracje z testów interaktywnych Know How widok ekranu w trakcie wykonywania zadań

3 Rozdział 1: Informacje ogólne 1.1 Wstęp - projekt Know-How Know How jest projektem finansowanym przez Unię Europejską, który poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi internetowych pomaga odnaleźć własny styl uczenia się, odkryć motywacje uczenia się jak i kluczowe umiejętności uczenia się. W ramach Projektu Know How, nadzorowanego przez Ballymum Job Centre (Centrum Zawodowe Ballyum) zbudowano trzy audiowizualne narzędzia internetowe, które są zarówno interesujące jak i informacyjne. Dotyczą one trzech specyficznych dziedzin: 1. Motywacji do uczenia się 2. Systemów uczenia się 3. Umiejętności uczenia się Uczenie się jest ciągłym, dynamicznym i ważnym procesem. Badania dowiodły, że im bardziej jesteśmy świadomi swoich stylów uczenia się, tym lepsze osiągamy wyniki (min. Coffield 2004). Im większe osiągamy sukcesy, tym łatwiej nam określać i osiągać nasze edukacyjne cele. Celem projektu jest podkreślenie wagi uczenia się i zachęcenie do uczenia się przez całe życie człowieka. Główną przesłanką projektu jest założenie, iż by pomóc jednostce pogłębiać jej wiedzę i rozwijać umiejętności, najpierw musimy jej uświadomić istnienie samych umiejętności uczenia się oraz nauczyć jak je rozwijać. Daj człowiekowi rybę, a nie będzie głodny przez cały dzień, naucz go łowić ryby, a nie zazna głodu przez całe życie (Zhou Chang, Azjatycki filozof, VII wiek p.n.e.) Powyższy cytat oddaje istotę projektu, w którym grupę docelową uczy się umiejętności uczenia się tak, by następnie kontynuować naukę przez całe życie. Uczenie jak się uczyć ma pomóc ludziom zrozumieć nie tylko jak sami się uczą, ale także jak rozwijać pomysły, interpretować informacje i dochodzić do prawdy. By rozwijać procesy poznawcze, człowiek musi poznać jak funkcjonują one w życiu codziennym. Narzędzia opracowane w ramach Projektu Know How pomagają jednostce uświadomić sobie istnienie swoich własnych stylów uczenia się, umiejętności, ograniczeń i motywacji. To z kolei pomaga być bardziej elastycznym w wyborze indywidualnego sposobu uczenia się. Narzędzia Know How są zaprojektowane tak, by mogły być wykorzystane w zakresie poradnictwa szkolnego i zawodowego. Zostały opracowane z myślą o potrzebach i ograniczeniach jakie napotykają osoby z trudnościami w uczeniu się, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz pracownicy imigracyjni. 3

4 Są one zaprojektowane tak, by po przyswojeniu informacji dostarczonych im przez uczącego, mogły sporządzić sprawozdanie, które wraz z wywiadem przeprowadzonym przez wykwalifikowanego pracownika, uświadomią uczącemu się jego własny styl uczenia się, bodźce motywacyjne i posiadane umiejętności. Narzędzia Know How mają oparcie w teoriach naukowych oraz metodologii, a także w głębokim zrozumieniu potrzeb grup docelowych. W ten sposób gwarantują dokonanie właściwej oceny, zgodnej z ich przeznaczeniem. 1.2 Partnerzy Know How Program Leonardo da Vinci wykorzystuje ponadnarodowe podejście w celu rozwoju projektów z zakresu transferu innowacji. Pięć organizacji współpracuje nad Projektem Know How. The Ballymun Job Centre (Centrum Zawodowe Ballymun) jest liderem Projektu koordynującym działania partnerów, mające na celu zapewnienia rozwoju współpracy i osiągnięcie wytyczonych celów. Partnerami Projektu Know How są: The Ballymun Job Centre (BJC) jest społecznościową organizacją użyteczności publicznej świadczącą usługi na rzecz miejscowych bezrobotnych. Od jej założenia w 1987 roku, BJC stało się znaną i szanowaną organizacją, która odpowiada na potrzeby osób bezrobotnych poszukujących pracy jak i tych będących w trakcie zmiany pracy (obecnie BJC posiada ponad lokalnie zarejestrowanych członków). BJC nadal pomaga obywatelom dokonywać pozytywnych zmian w swoim życiu poprzez pomoc przy przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i ekonomicznego oraz rozwija działania innowacyjne mające na celu umożliwienie klientom BJC pokonanie przeszkód ograniczających ich dostęp do rynku pracy. The Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.v. (Centrum Kwalifikacji i Technologii Euregio) jest stowarzyszeniem ośrodków szkoleniowych znajdującym się w holendersko-niemieckim regionie przygranicznym zwanym EUREGIO. Prace rozpoczęto w 1990 roku pod nazwą University Enterprise Training Partnership. Dzisiaj EQT działa w zakresie współpracy transgranicznej (INTERREG) oraz w ramach projektów transnarodowych (np. Leonardo, EQUAL). EQT opracowuje podstawy projektów współpracując z instytutami projektowymi członkowskich ośrodków szkoleniowych. 4

5 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Kaliszu (Polska) jest instytucją szkolnictwa wyższego powołaną do życia w roku Kolegium oferuje 3-letnie studia dzienne na kierunku nauczycielskim, którego absolwenci mogą podjąć pracę jako nauczyciele języka angielskiego lub niemieckiego we wszystkich typach szkół na poziomie podstawowym i średnim. Jako swoją misję Kolegium zakłada wykształcenie modelowego nauczyciela języka obcego spełniającego potrzeby współczesnego społeczeństwa europejskiego, humanisty, wychowawcy i profesjonalisty. POLITEHNICA Uniwersytet w Bukareszcie (PUB), założony w 1886 roku, jest obecnie największym Uniwersytetem Technicznym w Rumunii. Na Uniwersytecie studiuje studentów, jest zatrudnionych 4000 pełnoetatowych pracowników (1 700 pracowników wydziałowych, w ramach zespołów badawczych oraz personelu pomocniczego), 1800 pracowników wydziałowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz 900 doktorantów przygotowujących prace doktorskie w 90 specjalnościach inżynierskich na 12 wydziałach. Centrum Zaawansowanych Technologii (CTANM) jest jednostką badawczo- szkoleniową, niezależną finansowo i programowo w ramach PUB, ściśle współpracującą z Manufacturing Eng. Dept. i dziesięcioma innymi wydziałami PUB. Ayuntamiento De Oviedo. Powiat Oviedo, o populacji około mieszkańców, jest usytuowany w centralnej części Asturii. Stolicą powiatu jest Oviedo, które jest także stolicą całego regionu (Principality of Asturias). Bezrobocie w tym regionie wynosi (62% stanowią kobiety, 48% mężczyźni). Prawie połowa bezrobotnych w regionie reprezentuje niski poziom wykształcenia. Rada Miasta Oviedo jest przykładem lokalnej administracji publicznej, która rozwija, między innymi, różne formy polityki na rzecz wspierania zatrudnienia i zwiększenia szans zatrudnienia mniej uprzywilejowanych osób poszukujących pracy oraz ich społecznego i zawodowego zaangażowania. 5

6 1.3 Cele Know How 1. Ocena jednostki z punktu widzenia jej motywacji do uczenia się, stosowanych stylów i umiejętności rozwijanych w ramach codziennych doświadczeń. 2. Zapewnienie wygodnego miejsca i atmosfery dla przeprowadzenia badania narzędziami Know How i przekazania opinii zwrotnej, które gwarantują wsparcie i są przyjazne dla użytkownika. 3. Umożliwienie jednostce uświadomienia sobie swoich codziennych nawyków z zakresu uczenia się oraz pomoc w rozwijaniu elastycznego podejścia do uczenia się poprzez wybór i stosowanie różnych stylów uczenia się i umiejętności. 4. Umożliwienie dyskusji na temat uczenia się z punku widzenia własnych i cudzych preferencji, jak postrzegane jest uczenie się oraz sukcesy i porażki w trakcie procesu uczenia. 5. Uświadomienie jednostce w jaki sposób swój dominujący styl uczenia się może dopasować do różnych warunków pracy. 6. Umożliwienie dopasowania stylu uczenia się indywidualnego i grupowego do stylów stosowanych przez nauczyciela/ trenera. 7. Zachęcenie uczących się do osiągania lepszych wyników i większego zaangażowania w swoją edukację. 8. Umożliwienie nauczycielom i studentom skoncentrowania się na różnych umiejętnościach i zdolnościach, które pomagają zdobywać wiedzę w różny sposób oraz na tym jak można wykorzystać indywidualne predyspozycje do różnych metod uczenia się 9. Zwiększenie wiary jednostki we własną wiedzę, skuteczność i zdolność uczenia się. 6

7 1.4 Grupy docelowe programu Know How Grupa docelowa 1: Wytyczne dla osób poszukujących pracy, biorących udział w treningach i szkoleniach. W skład pierwszej grupy docelowej w ramach projektu Know How wchodzą osoby charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia, brakiem właściwego doświadczenia zawodowego, osoby nieprzystosowane społecznie takie jak samotni rodzice, osoby zmieniające miejsce zamieszkania, narkomani w trakcie terapii odwykowej, osoby, które wcześnie porzuciły naukę, osoby długo pozostające bez pracy oraz ci, którym różnorodne bariery uniemożliwiają dostęp do rynku pracy. Poniżej zamieszczono listę barier najczęściej napotykanych przez te osoby. nieukończenie szkoły niski poziom piśmiennictwa dzielnice zagrożone ubóstwem wysoki poziom bezrobocia niedocenianie wartości edukacji niski poziom poczucia własnej wartości / skuteczności negatywne wzorce do naśladowania przynależność do gangów ciąża nieletnich / problemy z opieką nad dziećmi nadużywanie narkotyków / alkoholu czyny karalne uzależnienie od pomocy społecznej trudne do przerwania zależności nie pozwalające na wyjście z ubóstwa brak znajomości własnych możliwości / wiedzy zawodowej brak umiejętności radzenia sobie ze stresem / brak motywacji Grupa docelowa 2: Pracownicy migrujący - polscy i rumuńscy pracownicy emigracyjni w Irlandii i Niemczech. W skład drugiej grupy docelowej w ramach Projektu Know How wchodzą osoby pochodzące z Rumunii i Polski poszukujące zatrudnienia lub podejmujący pracę niewymagającą kwalifikacji w Irlandii. Pomimo, iż wielu z tych nowych pracowników posługuje się językiem angielskim i posiada wysokie kwalifikacje, istnieją duże grupy, które nie mówią po angielsku i nie posiadają wykształcenia (Polscy pracownicy na emigracji w Irlandii, NCCRI, 2007). Choć wiele osób w tej grupie charakteryzuje się dobrymi umiejętnościami językowymi i wysokim poziomem edukacji, nie można tego powiedzieć o znaczącej mniejszości. 7

8 Badania wskazują, iż nie istnieją odpowiednie narzędzia językowe i materiały, które mogą być wykorzystane do oceny, poradnictwa i podstawowej edukacji w przypadku tej grupy. Projekt ten, poprzez przeniesienie metodologii projektu CHOICES i zapewnienie właściwego kontekstu kulturowego dla danej grupy docelowej poprzez rozwój współpracy z Rumunią i Polską, będzie zaspakajać potrzeby tej grupy. Projekt ma na celu uzyskanie rezultatów, które będą mogły być wykorzystane zarówno przez Polaków mieszkających w Irlandii, jak i Polaków mieszkających w Polsce i Niemczech. Po przełożeniu na język rumuński z rezultatów Projektu CHOICES będą mogli skorzystać także pracownicy rumuńscy przebywający w Irlandii i Niemczech. W ten sposób innowacyjne aspekty projektu zostaną przeniesione nie tylko ze sfery wytycznych do sfery nauczania, ale będą też wykorzystane przez nowe krajowe grupy docelowe, czyli pracowników migrujących. Projekt Know How ma na celu wzmocnić pozycję tej grupy osób poprzez dostarczenie im narzędzi, które pozwolą im rozwinąć swoje umiejętności elastycznego uczenia się, zarówno w pracy jak i w procesie edukacji, a tym samym zwiększą ich szanse na pomyślne ukończenie szkolenia i/lub rywalizacji na rynku pracy w zakresie zatrudnienia i awansu zawodowego. Grupa docelowa 3: Pracownicy zespołów edukacyjnych i szkoleniowych oraz doradcy zawodowi zajmujący się osobami poszukującymi pracy i znajdującymi się w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Z projektu Know How skorzystają profesjonaliści zajmujący się osobami poszukującymi pracy i pozostającymi w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Do tej grupy profesjonalistów zalicza się lokalne instytucje pośrednictwa pracy, agencje szkoleniowe, organizacje społeczne i edukacyjne, zakłady szkolenia zawodowego oraz inne. 1.5 Zapotrzebowanie na Know How W wielu przypadkach system edukacyjny w Europie zakłada, że osoba ucząca się intuicyjnie wie jak się uczyć i jest świadoma wiedzy i umiejętności oraz zaangażowania niezbędnych do osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Dla większości uczących się zdobycie umiejętności uczenia się nie jest ani łatwym ani oczywistym zadaniem. Jest to zadanie szczególnie trudne dla grupy docelowej programu Know How, której członkowie wracają do nauki często po długiej przerwie. Wielu z nich nie ukończyło edukacji na poziomie średnim, a teraz próbuje uzyskać dostęp do kształcenia zawodowego bądź zatrudnienia. Jednakże, by umożliwić tej grupie dostęp, a następnie pomyślne 8

9 ukończenia kształcenia na poziomie zawodowym, a także pomóc im wykształcić pewność siebie i rozbudzić chęć do uczenia się przez całe życie i pojmowania nauki jako części ich codziennej pracy, niezbędne jest by zrozumieli swój własny, niepowtarzalny styl uczenia się i zakres własnych zdolności. Dla wielu z nich brak wiedzy i zrozumienia jak, dlaczego, gdzie i kiedy uczą się mogło być powodem, że w przeszłości nie udało im się pomyślnie ukończyć nauki, szkolenia czy też nie odnieśli sukcesu zawodowego. Wielu z nich nie potrafi sprostać wymaganiom stawianym przez istniejący system edukacyjny. Bez wiedzy w jaki sposób można się uczyć oraz jak przezwyciężać wyzwania związane z procesem uczenia się będą oni napotykać kolejne trudności. Współczesny rynek pracy wymaga elastyczności siły roboczej zdolnej do przystosowywania się do zmieniających się potrzeb gospodarki, a pracownicy powinni kontynuować naukę przez całe życie. Projekt ten jest odpowiedzią na potrzeby edukacyjne słabo wykształconych osób poszukujących pracy, znajdujących się w trudnej sytuacji oraz nisko opłacanych pracowników. Grupa ta ma często bardzo negatywne doświadczenie związane z nauką w ramach formalnego systemu i często wątpi we własne zdolności do nauki. W szybko zmieniającym się świecie, takie osoby mogą być dyskryminowane pod względem dostępu do zatrudnienia, awansu czy edukacji. 9

10 1.6 Zarys procesu Know How Głównym założeniem projektu jest wykorzystanie narzędzi internetowych. Informacja jest następnie przekazywana i krąży pomiędzy doradcami zawodowymi za pomocą modelu szkoleniowego. Początkowo doradcy zawodowi w ramach szkoleń uczą się jak korzystać z narzędzi internetowych, jednakże zakłada się, iż wcześniej posiadają już pewną wiedzę pozyskiwania informacji za pomocą narzędzi internetowych. Następuje wymiana informacji między klientem a doradcą zawodowym. Klienci również przekazują informacje bezpośrednio do narzędzi internetowych. Wreszcie, inni klienci będą przekazywać innym informacje o tym czego nauczyli się o sobie korzystając z narzędzi internetowych i pomocy doradcy zawodowego, angażując w proces kolejne osoby. 1. Zaczynając od najniższego poziomu, widzimy pięciu partnerów programu Know How współpracujących w celu opracowania materiałów badawczych w ramach projektu. 2. Otrzymany materiał badawczy pozwoli na opracowanie specyfikacji i zawartości strony technologicznej projektu. 3. Połączenie materiału badawczego i aspektu technologicznego doprowadzi do rozwoju narzędzi internetowych oraz części projektu znajdującej się powyżej. 4. Doradcy zawodowi są przeszkoleni w zakresie sposobu korzystania z narzędzi internetowych oraz są informowani o rozwoju projektu. 5. Klient przekazuje informację do narzędzi internetowych i, poprzez doradców zawodowych, wchodzi z nimi w interakcje. 6. Klient wchodzi w interakcje także z innymi klientami znajdującymi się w pobliżu i przekazuje im wiedzę zdobytą za pomocą narzędzi. 10

11 Narzędzie internetowe. Klient jest kierowany do narzędzia internetowego przez doradcę zawodowego. Od niego też otrzymuje podstawowe instrukcje jak go używać, po czym potrafi już korzystać z niego samodzielnie. Narzędzie identyfikuje dla klienta jego własną wiedzę na temat uczenia się, umiejętności i relacje, których posiadania sam może nie być świadomy. Gdy klient zakończy pracę z narzędziem, wyniki zostaną udostępnione doradcy zawodowemu do wykorzystania na następnej sesji z udziałem klienta i doradcy zawodowego. Podręcznik Podręcznik został opracowany dla potrzeb doradcy zawodowego, w celu: 1. przybliżenia teorii, na której oparte jest narzędzie 2. dostarczenia wskazówek jak korzystać z narzędzi internetowych i materiałów drukowanych 3. przedstawienia analizy rezultatów dostarczonych przez narzędzia internetowe i drukowane 4. udzielenia pomocy doradcy w zakresie przeprowadzenia zorganizowanego wywiadu poprzez pokazanie przykładowych interpretacji wyników, a także przykładów zorganizowanych wywiadów. Ulotki z instrukcjami Ulotki zawierają instrukcje jak korzystać z narzędzi i jak założyć konto oraz jak uzyskać dostęp do wyników. 11

12 Rozdział 2: Trzy narzędzia Know How Jak wspomniano powyżej, istnieją trzy narzędzia Know How. Przedstawiamy krótki opis tych narzędzi: czym są, co mierzą i jakie przynoszą korzyści, jak z nich korzystać oraz jak interpretować wyniki. Aby uzyskać bardziej szczegółową informację na temat pochodzenia narzędzi Know How, prosimy zapoznać się z raportem badań. 2.1 Mapa stylów uczenia się Mapa stylów uczenia się jest narzędziem psychometrycznym, które dokonuje pomiaru stylu uczenia się zgodnie z regułą zawartą w teorii nauczania doświadczalnego (Experiential Learning Theory) Kolb a (1984). Narzędzie zawiera szesnaście scenariuszy codziennego uczenia się. Respondent otrzymuje trzy rozwiązania dotyczące każdego scenariusza, po czym musi je uporządkować zgodnie z własnymi preferencjami. Mapa stylów uczenia się wykorzystuje animacje wykonane w programie Adobe Flash oraz funkcje głosowe, by respondent otrzymał informację z trzech źródeł: wizualnego, dźwiękowego i tekstowego. Instrukcje są przekazywane w wersji audiowizualnej, są łatwe do zrozumienia i aby utrzymać zainteresowanie respondenta, włączono elementy humorystyczne. Wykonanie poleceń w ramach narzędzia zajmuje około dziesięciu minut, choć nie ma żadnych ograniczeń czasowych na ich wykonanie Rezultaty użycia narzędzia Wyniki przedstawione na mapie stylów uczenia się pokazują dominujący styl uczenia się badanego, podają strategię, która pozwoli wykorzystać jego mocne strony, a także zachęcają uczącego się do skorzystania z innych, dostępnych mu stylów uczenia się Style uczenia się według D. Kolb a Dywergentny- konkretny, refleksyjny Uczący przejawiający ten styl jest pomysłowy i świadomy znaczenia i wartości. Sytuacje praktyczne analizuje z różnych punktów widzenia. Działa w oparciu o obserwacje, a nie działanie. Zainteresowany człowiekiem i jego uczuciami. Assimilacyjny - abstrakcyjny, refleksyjny Uczący przejawiający ten styl lubi dowiadywać się nowych rzeczy, budować teorie i modele. Interesują go pojęcia abstrakcyjne, nie ludzie. Jego zdaniem pomysły powinny być logiczne, raczej niż praktyczne. Konwergentny - abstrakcyjny, aktywny 12

13 Uczący przejawiający ten styl ma łatwość rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i praktycznego wdrażania pomysłów. Najlepiej się sprawdza w sytuacjach takich jak quizy, konkursy. Lubi kontrolować emocje. Lepiej radzi sobie z problemami technicznymi, niż z kwestiami społecznymi. Akomodacyjny - konkretny, aktywny Uczący przejawiający ten styl lubi być aktywnym, realizować plany i angażować się w nowe doświadczenia. Dobrze się adaptuje do zmieniających się warunków. Problemy rozwiązuje intuicyjnie, metodą prób i błędów. Ma łatwość nawiązywania kontaktów, ale często jest postrzegany jako niecierpliwy i arogancki. Kolb postrzega style uczenia się jako sposób przystosowania się do zewnętrznego świata poprzez ciągłe interakcje z otoczeniem. 2.2 Mapa umiejętności Mapa umiejętności jest narzędziem psychometrycznym, które mierzy poziom umiejętności uczenia się określony przez Kolb a i Boyatzis a (1991). Narzędzie to dokonuje pomiaru czterech obszarów umiejętności uczenia się logicznie powiązanych z czterema stylami uczenia się wyodrębnionymi przez Kolba. Te cztery obszary umiejętności uczenia się to umiejętności interpersonalne, umiejętność obserwacji, umiejętności analitycznego myślenia i umiejętności ukierunkowane na działania. Respondentowi zadaje się pytania, które badają jego rozumienie tych czterech obszarów. Pytania dotyczące każdej z czterech kategorii umiejętności są zadawane w różny sposób. Aby określić umiejętności interpersonalne, badany musi się ustosunkować do otrzymanego scenariusza obrazkowego. W celu określenia jego umiejętności obserwacji, badany otrzymuje historię obrazkową, którą musi zrozumieć, przeanalizować, zapamiętać i ułożyć w prawidłowej kolejności, korzystając z aplikacji animacji programu Flash. W przypadku badania umiejętności analitycznego myślenia, badany musi odpowiedzieć na kilka pytań wielokrotnego wyboru, natomiast by sprawdzić umiejętności ukierunkowane na podejmowanie działania ukończyć grę, która określi jego wytrwałość w wytyczaniu celów oraz użycie metodologię prób i błędów. Mapa umiejętności uczenia się wykorzystuje aplikację Adobe do tworzenia animacji oraz aplikacje głosowe tak by do respondenta docierały bodźce z trzech źródeł: wizualnego, dźwiękowego i tekstowego. Na początku każdej sesji instrukcje są podane w wersji dźwiękowej, a ich wypełnienie nie sprawia trudności. Wykonanie poleceń w ramach narzędzia zajmuje około trzydziestu minut, choć nie ma żadnych ograniczeń czasowych na ich wykonanie. 13

14 2.2.1 Rezultaty użycia narzędzia Mapa Stylów Uczenia się pokazuje dominujący styl uczenia się występujący u badanego. Sugeruje mu jakie strategie mogą się okazać pomocne w jego przypadku oraz w jakich warunkach może osiągnąć najlepsze rezultaty. Zachęca też do spróbowania innych, dostępnych stylów Umiejętności uczenia się Umiejętności interpersonalne Pomoc i zrozumienie - empatia, uczenie się od innych, wrażliwość na wartości. Związki - definiowane jako komunikacja z innymi, praca w grupie, analiza przyczyn konfliktów i nieporozumień Przywództwo - rozumiane jako przywództwo przy rozwiązywaniu problemu, negocjacje i praca nad budowaniem ducha zespołu. Umiejętności percepcyjne Rozumowanie - postrzeganie rzeczy w zróżnicowany sposób, umiejętność przystosowywania się do zmieniających się warunków, umiejętność identyfikowania i definiowania problemów. Zbieranie informacji - obiektywizm, umiejętność analitycznego słuchania i określania relacji występujących między zagadnieniami. Analiza informacji - przygotowywanie raportów, pozyskiwanie informacji z różnych źródeł, umiejętność określenia głównych tez rozumowania. Umiejętności analityczne Teoretyczne - umiejętność korzystania z konceptów/teorii, używanie logiki do analizy pojęć i budowania modeli konceptualnych Ilościowe - korzystanie z modeli statystycznych, pozyskiwanie informacji z raportów ilościowych i analiza prawdopodobieństwa różnych zdarzeń Techniczne - umiejętność korzystania z komputera, posługiwanie się zaawansowanym technologicznie sprzętem, tworzenie modeli i symulacji komputerowych. Umiejętności behawioralne Wytyczanie celów - wytyczanie celów działania, poszukiwanie rozwiązań problemów i ocena osiąganych wyników w odniesieniu do zakładanych celów Działanie - wytrwałość, determinacja w osiąganiu założonych celów, umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu Inicjatywa - podejmowanie decyzji związanych z ryzykiem, osobiste zaangażowanie oraz branie odpowiedzialności, poszukiwanie i wykorzystywanie szans 14

15 2.3 Mapa mocnych stron uczenia się Mapa mocnych stron uczenia się jest narzędziem psychometrycznym, które mierzy stopień motywacji do nauki zgodnie z definicją Deci i Ryana a (1985), a także bariery występujące w procesie uczenia się zdefiniowane w trakcie projektu Choices (2005). Narzędzie to dokonuje pomiaru motywacji począwszy od braku motywacji demotywacja, aż do motywacji wewnętrznej pełna motywacja. Narzędzie także określa stopień ważności przeszkód i wyzwań, jakie możemy napotkać w trakcie rozpoczynania procesu uczenia się. Zostały one podzielone na osiem obszarów obejmujących: dotychczasową edukację i doświadczenie, samoocenę poczucie własnej wartości, znajomość samego siebie, wiedzę zawodową, podejmowanie decyzji, problemy praktyczne i środowiskowe. Klient, po zapoznaniu się z ośmioma stwierdzeniami dotyczącymi każdego z tych obszarów, musi określić w jakim stopniu się z nimi zgadza. Stopień motywacji zawarty w każdym ze stwierdzeń odpowiada pewnemu punktowi na skali określającej progres od demotywacji do motywacji wewnętrznej. Podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch ocen, mapa mocnych stron uczenia się korzysta z oprogramowania Adobe do budowy animacji flashowych oraz instrukcji audio w trakcie wykonywania zadania Efekty użycia narzędzia W efekcie użycia mapy uczący się otrzymuje dwa rodzaje informacji: analizę własnego systemu motywacyjnego oraz analizę przeszkód, które napotyka i pokonuje. Analiza własnego systemu motywacyjnego pomaga mu zrozumieć jego własne reakcje występujące w procesie uczenia się oraz motywacje, którymi się kieruje przy rozwiązywaniu problemów. Wiedza ta pozwala uczącemu się rozwinąć umiejętności, które może wykorzystać w przyszłości do budowania własnego systemu motywacyjnego gdy napotyka podobne przeszkody. Analiza przeszkód występujących w procesie uczenia się zwraca uwagę uczącego się na przeszkody, które udało mu się pokonać oraz pomaga wypracować hierarchię trudności napotykanych przeszkód. Podobnie jak analiza motywacji do uczenia się, ta świadomość również rozwija kolejne umiejętności w uczącym się. 15

16 2.3.2 Kontinuum motywacji do uczenia się Demotywacja: brak chęci działania - brak działania/działanie bezwolne/działanie bezwiedne. Jest wynikiem nie docenienia działania, poczucia braku kompetencji właściwych dla danej czynności lub braku wiary w otrzymanie oczekiwanych rezultatów. B Motywacja zewnętrzna B1 Kontrolowana z zewnątrz: najmniej niezależna, przejawiana gdy występuje żądanie z zewnątrz B2 Regulacja narzucona: przyswojenie reguł/ wartości, ale nie akceptowanie ich jako swoich własnych B3 Regulacja identyfikowana: bardziej autonomiczna, cel behawiorystyczny jest świadomie doceniany dzięki czemu cały proces jest akceptowany przez uczącego się. B4 Regulacja zintegrowana: najbardziej autonomiczna, kiedy regulacje identyfikowane są w pełni zintegrowane tak, że wszystkie czynności pozostają w zgodzie w pozostałymi wartościami. C Motywacja wewnętrzna: wykonywanie czynności dla własnej satysfakcji, wysoce autonomiczne działanie, którego istotą jest samostanowienie 16

17 Rozdział 3 Stosowanie systemu Know How 3.1 Struktura systemu Know How w wersji interaktywnej System Know How działający się w sieci zawiera wszystkie narzędzia oceny psychometrycznej. System jest na tyle elastyczny, że umożliwia klientom i doradcom zawodowym dostęp do narzędzi w sieci na różnym poziomie. Dwa główne poziomy dostępu do systemu sieciowego to konto klienta i konto doradcy Konto klienta Konto klienta umożliwia klientowi dostęp do narzędzi w ramach jednorazowej sesji. Instruktor wybiera narzędzia, do których klient ma dostęp. Klient musi się zalogować do systemu i z niego wylogować. Instruktor także dostarcza klientowi jego nazwę użytkownika i hasło. Klient nie musi wykonać wszystkich czynności w czasie jednej sesji. Może się wylogować z systemu, a gdy powróci do pracy w innym terminie system będzie pamiętał czynność, na której zakończył ostatnio pracę Konto doradcy zawodowego Konto doradcy pozwala doradcy założyć konta klientów, przeglądać ich wyniki oraz dokładnie analizować szablon odpowiedzi klienta. Ponieważ doradca decyduje jakie narzędzia są właściwe dla danego klienta lub które mu najlepiej służą, nie ma potrzeby udostępniać każdemu klientowi całego zestawu narzędzi. Doradca ma dostęp do profilu klienta w momencie ukończenia przez niego rozwiązywania zadań. Dzięki profilowi doradca szybko i w prosty sposób uzyskuje zbiór wyników klienta po zastosowaniu wszystkich trzech typów narzędzi. Profil ma formę jednostronicowego raportu i pozwala doradcy na szybką ocenę uzyskanych wyników w celu przybliżenia klientowi jego stylów uczenia się, umiejętności uczenia się i motywacji do nauki. Jeśli doradca chce się zagłębić w szczegółowe wyniki, otrzymuje dodatkowe raporty dotyczące użycia poszczególnych narzędzi, które zawierają szczegółowe szablony odpowiedzi oraz wyniki jednostkowe. 3.2 Jak założyć konto klienta Założenie konta klienta jest pierwszym zadaniem instruktora systemu Know How. 1. Wejdź na stronę 2. Podaj nazwę użytkownika i hasło 3. Kliknij na słowo użytkownicy po prawej stronie ekranu 17

18 4. Przejdź na dół okna, które się pojawi i kliknij na dodaj użytkownika 5. Wpisz nazwisko klienta tam gdzie jest imię, nazwę użytkownika tam gdzie jest użytkownik (nazwa użytkownika musi się zaczynać od litery), podaj hasło użytkownika. 6. Zaznacz pola wyboru przy narzędziach, które chcesz udostępnić klientowi 7. Kliknij na zmiana użytkownika Konto klienta jest gotowe i klient już może korzystać z narzędzi. 3.3 Problemy do zapamiętania - przygotowanie profilu dla Klienta 1. Upewnij się, że komputer, którego używasz jest podłączony do Internetu 2. Upewnij się, że strona jest otwarta 3. Upewnij się, że słuchawki są podłączone do komputera klienta, a kontrola głośności jest włączona zarówno na słuchawkach jak i komputerze. 4. Upewnij się, że klient otrzymał formularz zawierający jego nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do systemu Know How. W formularzu powinno się znaleźć miejsce na zapisanie wszelkich uwag, jakie klient może mieć w trakcie wykonywania zadania. 3.4 W trakcie wykonywania zadań 1. Klient wykonuje zadania w dowolnej, wybranej przez siebie kolejności 2. Należy pozostać z klientem w czasie początkowych pięciu minut wykonywania zadania w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. 3. Na końcu każdej kategorii narzędzia, na ekranie pojawią się gratulacje z balonami i wstążkami. W tym momencie proszę pokazać klientowi że, by kontynuować pracę z narzędziem musi kliknąć na link na dole ekranu, który mówi Powrót do strony głównej/początku. 3.5 Przeglądanie wyników klienta Gdy klient zakończy pracę, wyniki są natychmiast dostępne w dziale wyników na koncie instruktora. 1. Wejdź na konto instruktora, kliknij na słowo raporty po prawej stronie ekranu 2. Następnie, u góry ekranu rozwiń menu wybierz użytkownika, wybierz użytkownika i kliknij na przycisk pokaż. 3. Pojawi się ekran z listą zadań ukończonych przez użytkownika, a na dole ekranu link mówiący drukuj pełny profil użytkownika, kliknij na ten link 4. Powinien pojawić się ekran z listą wszystkich zadań, które użytkownik ukończył. 18

19 Na następnej stronie zamieszczamy skrócony przewodnik po wszystkich narzędziach w rozdziale Definicje Know How 19

20 Rozdział 4.0 Interpretacja testów i informacji zwrotnej Arkusze wyników mają na celu pokazanie jakie wyniki klient osiągnął w każdym z 22 kryteriów cząstkowych narzędzi Know How. Wykresy słupkowe odpowiadają nagłówkom każdego z tych kryteriów (patrz rozdział 3 Interpretacja wyników). Skala ocen została zaprojektowana tak, aby zdefiniować zakres oceny niskiej, średniej oraz wysokiej dla poszczególnych aspektów. Zakłada się, ze właściwości mają w przybliżeniu normalny rozkład. Tak więc poziom wyników średnich został zdefiniowany w oparciu o przeciętny rozkład danych statystycznych. Większość klientów plasuje się w okolicach poziomu średniego, nieliczni osiągają skrajne granice poszczególnych czynników, rozkład populacji jest symetryczny i przybiera kształt dzwonu. Oznaczenie Punkty Czas Konkretne doświadczenie 6 00:01:05,3 Abstrakcyjna konceptualizacja 5 00:00:42,9 Refleksyjna obserwacja 3 00:00:29,2 Aktywne eksperymentowanie 2 00:00:21,7 Umiejętności uczenia się Oznaczenie Punkty Czas Stosunek do technologii 19 00:00:02,2 Przywództwo 15 00:00:04,8 Pomoc i zrozumienie ludzi 13 00:00:08,8 Związki 10 00:00:00,7 Niewłaściwa cena 4 Analiza informacji 4 00:00:44,4 Najlepsze oferta 3 Nadawanie znaczenia 1 00:01: Podstawowa interpretacja wyników i informacja zwrotna W oparciu o przyjętą punktację i arkusze wyników, można przeprowadzić statystyczną i opisową interpretację wyników. Doradca objaśniający wyniki może przedstawić ogólne spostrzeżenia i sądy dotyczące osiągnięć kandydata w testach, wzór wyników, oraz określić w jakich obszarach dotyczących barier występujących w odniesieniu do stylów uczenia się/umiejętności/motywacji badani osiągnęli najwyższe i najniższe wyniki. 20

21 4.2 Interaktywna i dynamiczna sesja informacji zwrotnej Poniżej znajduje się opis informacji zwrotnej, który został opracowany w ramach projektu EGUIDE - Wytyczne dobrych praktyk w zakresie projektów partnerskich. (Współpraca ta była finansowana przez program Leonardo da Vinci dotyczący Ustawicznego Kształcenia, a efekty projektu uzupełniają się z Projektem Know How). Informacja zwrotna może być wykorzystana do przekazywania wyników psychometrycznych zwłaszcza osobom będących w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej Otwarta sesja informacji zwrotnej Stwórz przyjazną atmosferę na spotkaniu. By klient poczuł się swobodnie, przywitaj go uściskiem ręki i zaproś do zajęcia miejsca. Rozpocznij od nieformalnej rozmowy i nawiąż z klientem dobre relacje. Zasygnalizuj, że będziecie analizować wyniki przeprowadzonych testów z zakresu poradnictwa zawodowego. Wyjaśnienie klientowi kolejnych kroków w procesie jest niezbędne, by je zrozumiał. Powiedz coś na wzór: Teraz spójrzmy na twoje wyniki. To pomoże nam zbadać opcje, które warto wziąć pod uwagę w twoim przypadku. Byśmy osiągnęli dobry skutek, musisz nam przekazać swoje przemyślenia z całej sesji. Podkreśl interaktywny charakter sesji i namów klienta do aktywnego udziału w niej. Klient powinien wiedzieć, że wszystkie wyniki testów są oparte na jego odpowiedziach, i jest to jedyny sposób w jaki klient może przekazać informację. Wyjaśnij, że klient zostanie poproszony o sprawdzenie każdego stwierdzenia. Opisz narzędzie, skalę i ograniczenia używanych narzędzi/testów. Opisz cel narzędzia i poproś klienta by opisał czego spodziewa się nauczyć po zapoznaniu się z tym opisem. Jeśli klient przeszedł pierwsze przykładowe trzy pytania, nawiąż do nich mówiąc o przeznaczeniu danego narzędzia/ zadania. Wytłumacz klientowi, że nie będziecie analizować wszystkich pytań po kolei, ponieważ pytania zostały pogrupowane w tabele, a każda tabela zawiera pytania podobnego typu. Powiedz klientowi, że rezultaty otrzymane w wyniku zastosowania tego narzędzia nie są jedynym źródłem informacji. Narzędzie będzie generowało trafne opinie tylko wówczas gdy informacja otrzymana z jego pomocą zostanie połączona z opinią oraz doświadczeniem klienta. Otrzymane wyniki mają tylko wspomagać podejmowanie decyzji. Pytając o odczucia na temat testu i sesji na temat informacji zwrotnej, spowoduj by klient poczuł się swobodnie. Zapytaj czego oczekuje po wynikach testu. Zareaguj z za- 21

22 interesowaniem na otrzymane odpowiedzi, a więcej uwagi poświęć tylko wówczas gdy się pojawią silne reakcje negatywne Interpretacja wyników Zacznij od pozytywnego akcentu. Nie mów wszystkiego na raz, starannie dobieraj przekazywane informacje. Zacznij od informacji, które zostaną przyjęte przez klienta pozytywnie, i stopniowo idź w stronę obszarów bardziej wymagających. Tam gdzie wyniki mogą budzić duże zastrzeżenia klienta, staraj się przedstawić ich konstruktywną interpretację. Przykład: jeśli klient osiągnął wynik w zakresie 10. pertencyla z rozumowania matematycznego, zapytaj go czy sprawiłaby mu satysfakcję kariera zawodowa, gdzie swój czas w 90 procentach musiałby poświęcać zadaniom związanym z matematyką. W ten sposób możemy wykluczyć pewne propozycje zawodowe. Także język, którego używamy musi być dostosowany do danego klienta i jego poziomu. Należy unikać określeń typu: Test pokazuje czy też Test mówi. Zamiast tego, powiedz: Wyniki testu nie zawsze dają jednoznaczną odpowiedź tak lub nie. Przeciwnie, one tylko sugerują nam kwestie do rozważenia, np. zastanówmy się czy jesteś... Klient nie powinien mieć trudności ze zrozumieniem interpretacji. Należy podkreślić, że nie ma jednoznacznie złych bądź dobrych odpowiedzi. Zakłada się, iż pewne drogi rozwoju zawodowego mogą zostać wykluczone tylko w sytuacji, gdy nie spełniają wielu wymagań klienta. Czasami wykorzystanie wartości wyrażonych w procentach w celu wyboru kariery zawodowej może być trudne do wyobrażenia. Wówczas możemy zastosować parafrazę, np. Czy byłbyś zainteresowany pracą, gdzie większość dnia musiałbyś spędzać na obliczeniach? Bardzo ważny jest wybór języka jakim się posługujemy, czasami lepiej używać słowa zadanie niż test Zapewnienie współdziałania Po każdym wniosku, klient powinien zweryfikować lub skorygować wyniki badań w oparciu o wiedzę o sobie i swoich doświadczeniach. Użyj pytań otwartych taki jak np. Jak bardzo wyniki badań pokrywają się z twoim postrzeganiem własnej osoby? Należy zachęcić klienta by zasugerował zmiany, które mogłyby zwiększyć dokładność interpretacji wyników. Poproś go by podał jeden, a lepiej dwa przykłady na potwierdzenie głównych wniosków zawartych w interpretacji. Omów każdy z przykładów wraz z jego implikacjami jeśli jest on dowodem na właściwe zrozumienie badania, lub też 22

23 wprowadź delikatną korektę, o ile został źle zastosowany. Nie zapominaj o środkach pozawerbalnych takich jak potakiwanie, uśmiechanie się, by zachęcić klienta do podawania przykładów i ich interpretacji. Podtrzymywanie wymiany zdań może zwiększyć motywacje klienta. Przejęcie kontroli nad procesem przez klienta może wpłynąć na szybsze podjęcie przez niego decyzji. Efektywne wykorzystanie języka ciała oraz środków pozawerbalnych ma kluczowe znaczenie dla wspierania klienta w całym procesie Wyniki trudne do dyskusji. W doradztwie zawodowym każdy wniosek może być wykorzystany w sposób konstruktywny. Wszelkie negatywne wyniki należy przekształcić w konstruktywne uwagi tak, by pomóc klientom uniknąć niewłaściwych wyborów zawodowych Kwestie etyczne. Przed dokonaniem oceny należy poprosić klienta o wyrażenie zgody na ujawnienie informacji. Pod koniec sesji dotyczącej wymiany wniosków, należy wspomnieć o tym jeszcze raz powołując się na politykę twojej instytucji. Poinformuj go kto znajdzie się w posiadaniu raportu, gdzie będzie przechowywany oraz przez jaki czas. Klient w każdej chwili może wycofać swoją zgodę. Przypomnij mu, iż w każdej chwili może się z tobą skontaktować jeśli będzie miał jakiekolwiek pytania dotyczące analizy raportu bądź sposobu przechowywania jego wyników Zamknięcie dyskusji nad informacją zwrotną. Zapytaj klienta czy ma jakieś pytania. Poproś by podsumował sesje. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy. Czy mógłbyś powiedzieć czego konkretnie się dowiedziałeś? Zwróć uwagę na wszelkie nieścisłości dotyczące tego co klient usłyszał bądź zrozumiał. Ponownie spytaj czy są jakieś pytania. Podsumuj spotkanie Udokumentowanie procesu i wyników Po zakończeniu sesji omawiającej wyniki ważnym jest by przygotować dokumentację całego procesu wraz z wynikami, by zarówno klient jak i doradca zawodowy mógł w każdej chwili odnieść się do tego co zostało ustalone w trakcie sesji. Należy przygotować dokumentacje dla klienta zawierającą najważniejsze wyniki oraz decyzje podjęte w trakcie sesji na temat informacji zwrotnej. Należy zaznaczyć, że klient został poinformowany o swoich prawach i wyraził zgodę na przetwarzanie informacji. Najlepiej poprosić klienta by własnoręcznym podpisem wraz z datą zaświadczył, iż zapoznał się z warunkami oraz wyraził na nie zgodę. 23

24 24

25 Przykładowe ilustracje z testów interaktywnych Know How widok ekranu w trakcie wykonywania zadań 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

KNOW HOW. www.knowhow2learn.net. SPRAWDÊ JAK SI UCZYSZ POZNAJ SWÓJ STYL UCZENIA SI ROZWIƒ KOMPETENCJE UCZENIA SI

KNOW HOW. www.knowhow2learn.net. SPRAWDÊ JAK SI UCZYSZ POZNAJ SWÓJ STYL UCZENIA SI ROZWIƒ KOMPETENCJE UCZENIA SI KNOW SPRAWDÊ JAK SI UCZYSZ POZNAJ SWÓJ STYL UCZENIA SI ROZWIƒ KOMPETENCJE UCZENIA SI HOW www.knowhow2learn.net www.knowhow2learn.net CONTENTS THE LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013) THE KNOW HOW PROJECT

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas

Test inteligencji emocjonalnej. Katarzyna Thomas Test inteligencji emocjonalnej Wykresy i liczby 2013-08-01 Poufne Normy: Poland 2010 Niniejszy raport zawiera informacje i wskazówki pomocne przy rozwijaniu wiedzy i świadomości dotyczącej inteligencji

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 7 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w 6 prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania

Danuta Sterna: Strategie dobrego nauczania : Strategie dobrego nauczania Strategie dobrego nauczania Strategie oceniania kształtującego I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. II. Organizowanie w klasie dyskusji,

Bardziej szczegółowo

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju

Konspekt IntheMC. 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Konspekt IntheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. KONTEKST OGÓLNY Umiędzynarodowienie w Twoim kraju Nazwisko UCZNIA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Ocena kierownika jednostki administracyjnej. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 3 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena kierownika jednostki administracyjnej I. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Fields marked with are mandatory. 1 Cel raportu uczestnika Niniejszy raport służy przekazaniu programowi Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Peer learning Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Plan Definicja Geneza powstania Wspólne uczenie się Zastosowanie metody Wady i zalety Peer learning nauka poprzez wymianę wiedzy, nauczanie rówieśnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test.

Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. Za pomocą tej instrukcji aktywujesz w kilka minut, w kilku prostych krokach, swoje konto w HRmapa.pl oraz dowolny test. W przyszłości to samo konto pozwoli Ci na jeszcze szybsze i samodzielne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do Regulamin przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Formularz nr 1 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania...

Spis treści. Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania... Spis treści Rysunki i tabele... Wstęp do wydania polskiego... Przedmowa... Podziękowania... XI XIII XV XIX Wprowadzenie... 1 Umiejętności społeczne i dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym...

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 14/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. OPINIE I OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:...

Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:... Jednostka organizacyjna SGH:... Zajmowane stanowisko:... Formularz nr 2 ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Ocena pracownika fizycznego I. Dane dotyczące ocenianego pracownika Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju

KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC. 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju KONSPEKT ZAJĘĆ INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 2. OGÓLNE WPROWADZENIE Inne kultury w Twoim kraju Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: PRÓBA

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA:

KONSPEKT INtheMC. Nazwisko STUDENTA. Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA DATA. 1sza OCENA: POPRAWA: KONSPEKT INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 8. PRACA ZA GRANICĄ eksport Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA: EWALUACJA ZAZNACZ DATA ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym. Numer projektu: 539319-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP

Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym. Numer projektu: 539319-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP CZYNNIK LUDZKI W ZARZĄDZANIU PORTEM LOTNICZYM 1. PODSUMOWANIE MODUŁU Cele i grupy docelowe W wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ E-LEARNINGOWEJ 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Zakładanie konta na platformie... 3 2. Logowanie... 5 3. Przypomnienie zapomnianego hasła... 5 4. Zmiana profilu... 5 5. Zapisy na szkolenie...6 6. Proces

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Broszura informacyjna dla rodziców W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności czytania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r.

Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Jakie kompetencje należy uznać jako kluczowe dla dziecka z autyzmem? Joanna Grochowska Skarżysko Kamienna 29.11.2012r. Kompetencje kluczowe Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której

1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której 1. Nazwa kierunku: Ekonomia społeczna (studia I stopnia) 2. Obszar/y kształcenia: Obszar nauk społecznych 3. Wskazanie dziedziny nauki, do której odnoszą się kierunkowe efekty kształcenia: dziedzina nauk

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Wydanie 8 Październik 2010 Drogi czytelniku, Przedstawiamy Ci ósme - ostatnie wydanie biuletynu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć Ci o ostatnim

Bardziej szczegółowo

wywiadu środowiskowego. 1

wywiadu środowiskowego. 1 1. DANE OSOBY Z KTÓRĄ PRZEPROWADZONO WYWIAD 1 Narzędzie pracy socjalnej nr 1 Wywiad Rozpoznanie sytuacji Przeznaczenie narzędzia: Etap 1 Diagnoza / Ocena Podetap 1a Rozeznanie sytuacji związanej z problemem

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji

Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Realizacja projektu Narzędzie do Badania Kompetencji Karolina Tuchalska-Siermińska Narzędzie do badania kompetencji Etapy prac nad NBK Narzędzie do badania kompetencji ETAP 1: Opracowanie katalogu kompetencji

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

JWYWIAD SWOBODNY. Narzędzie do badań w działaniu

JWYWIAD SWOBODNY. Narzędzie do badań w działaniu JWYWIAD SWOBODNY Narzędzie do badań w działaniu Rozmawiając na co dzień z osobami odwiedzającymi naszą instytucję/organizację zdobywamy informacje i opinie na temat realizowanych działań. Nieformalne rozmowy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators

PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators International Association of Facilitators The Core Facilitator Competencies Framework PROFIL KLUCZOWYCH KOMPETENCJI FACYLITATORA International Association of Facilitators A1. Rozwijanie partnerskiego podejścia

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI

DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI DORADZTWO PERSONALNE W NOWOCZESNYCH SPOSOBACH REKRUTACJI I SELEKCJI Każdy z nas znajduje się w sytuacji poszukiwania pracy i zastanawia się wtedy, na jakiej podstawie zostajemy przyjęci na dane stanowisko

Bardziej szczegółowo

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice

Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Przewodnik korzystania z platformy TOEIC Online Placement & Practice Drogi Użytkowniku niniejszy przewodnik pozwoli Ci uruchomić i rozwiązać pełny, próbny test zawierający autentyczne zadania z egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego.

Projekt Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany dedykowany jest trenerom praktykom na ścieżce rozwoju zawodowego. POZIOM ZAAWANSOWANY Szkoła Trenerów Biznesu Poziom Zaawansowany jest to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji

Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na. Wydziale Turystyki i Rekreacji Wytyczne Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Turystyki i Rekreacji w sprawie dostosowania programów kształcenia dla kierunku studiów, poziomów i profili kształcenia prowadzonych w uczelni

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności

Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Twoje dziecko i standaryzowane formy sprawdzania umiejętności Interpretacja wyników w skali standaryzowanej W okresie nauki w szkole podstawowej dziecko będzie pisało standaryzowane sprawdziany umiejętności

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015

Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 MATEMATYKA Algebra I sprawozdanie z badania 2014-2015 IMIĘ I NAZWISKO Data urodzenia: 08/09/2000 ID: 5200154019 Klasa: 11 Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o wynikach zdobytych przez Państwa dziecko

Bardziej szczegółowo

Ocenianie. kształtujące

Ocenianie. kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie tradycyjne /sumujące/ Nastawione na wskazywanie uczniowi popełnionych przez niego błędów w myśl zasady: Człowiek uczy się na błędach Ocenianie tradycyjne Ocenianie to jedna

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FIRMY BETTERFIELD Szanowni Państwo, w imieniu firmy Betterfield zapraszamy serdecznie do udziału w warsztacie szkoleniowym: Metoda Projektów jak pracować tą metodą w

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EDYCJE 2015 i 2016 OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DO SPECJALNOŚCI: Ratownictwo medyczne Studia na specjalności Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności w zakresie medycznych

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami Zarządzanie kompetencjami reprezentuje jeden z najnowszych nurtów zarządzania zasobami ludzkimi. Jako datę początku zainteresowania zarządzaniem kompetencjami w literaturze wskazuje

Bardziej szczegółowo

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku

Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Rejestracja partnerstwa etwinning: przewodnik krok po kroku Informacje ogólne strona 2 Krok 1: Szukaj partnera strona 3 1) Szukanie automatyczne strona 3 2) Szukanie zaawansowane strona 4 3) Szukanie według

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU RÓŻNORODNOŚCI W ZESPOŁACH Różnorodne zespoły podejmują lepsze decyzje, są bardziej twórcze, posiadają unikatowe cechy oraz lepiej radzą sobie z wyzwaniami niż zespoły homogeniczne. Mimo że różnorodność daje ogromne korzyści jest

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

POSTAW NA ROZWÓJ! 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 19.05.2011 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego edycja 2 Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć atrakcyjną pracę?

Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Jak zdobyć atrakcyjną pracę? Cena szkolenia: za darmo Często spotykam kobiety, które mają swoje marzenia, mnóstwo pomysłów, energii i chęci realizacji swoich aspiracji w życiu zawodowym. Niestety w zderzeniu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 23 marca 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU MATEMATYKA Nowy Sącz, 2012

Bardziej szczegółowo

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu

Umiejętności interpersonalne w biznesie. Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu Umiejętności interpersonalne w biznesie PROFIL UCZESTNIKA Oferta ta skierowana jest do osób, które dzięki swojemu indywidualnemu podejściu do zespołu oraz jego zadań chcą zwiększyć efektywność pracy współpracowników

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?)

( ) techniczny ( ) rolniczy ( ) ekonomiczny ( ) prawo i administracja ( ) matematyczno-przyrodniczy ( ) medycyna ( ) inny (jaki?) Nr projektu: 1 KRAJOWA AGENCJA PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PROGRAM LEONARDO DA VINCI Faza II PROJEKTY WYMIAN I STAŻY Raport beneficjenta W związku z koniecznością gromadzenia informacji od uczestników programu

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo