Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP"

Transkrypt

1 Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej NWSP "Drogi i bezdroża współczesnej edukacji. Realia, priorytety i prognozy edukacyjne przełomu wieków I. Sesja plenarna 1 czerwca 2009 r. Przewodniczyli: Prof. dr hab. K. Chałas, prof. dr hab. R. Gerlach, prof. zw dr hab. J. Niemiec 1. Prof. zw. Dr hab. Urszula Ostrowska NWSP w Białymstoku Drogi i bezdroża edukacji z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych 2. Prof. zw. dr hab. Mirosław Szymański Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków Nierówności społeczne a szkoła 3. Prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski WSHE, Włocławek Praca człowieka w XXI wieku w wersji filozoficzno-pedagogicznej 4. Prof. zw. dr hab. Danuta Cichy Instytut Badań Edukacyjnych Dylematy kształcenia dla zrównoważonego rozwoju 5. Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka - UJ Badania pedagogiczne a współczesna praktyka edukacyjna 6. Prof. Dr hab. Włodzimierz Seidler WSFiZ, Warszawa Komunikacja i zrozumienie w okresie transformacji. Aspekty synchroniczne oraz diachroniczne 7. Prof. dr hab. Maria Leszczenko Narodowy Uniwersytet Ukraiński Tendencje rozwoju międzynarodowej przestrzeni i jej wpływ na edukacyjną ukraińską rzeczywistość II. Sesja plenarna 2 czerwca 2009 r. Przewodniczyli: Prof. zw. dr hab. U. Ostrowska, Prof. zw. dr hab. St. Palka, prof. dr hab. R. Stępień 1. Prof. dr hab. Janusz Gęsicki APS im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa Zmiany prawa oświatowego a reforma edukacyjna 2. Prof. dr hab. Krystyna Chałas KUL im. Jana Pawła II, Lublin Reforma szkoły między postępem a zacofaniem 3. Prof. dr hab. Adam Solak UKSW, Warszawa Edukacja wychowująca jako imperatyw ładu społecznego w dobie globalizacji 4. Prof. dr hab. Anna Karpińska - UwB Miedzy retrospektywnością a transgresją poszukiwania źródeł naszych edukacyjnych priorytetów 5. Prof. dr hab. Barbara Baraniak Instytut Badań Edukacyjnych Kwalifikacje czy kompetencje dylematem współczesnej pracy zawodowej 6. Prof. dr hab. Marian Mraz Trnavska Univerzita v Trnave, Słowacja Inspiracje antropologiczne w edukacji globalnej 7. Prof. dr doc. Harald Nielsen Nesna University, Norwegia Norwegian School: struggle between Educational ideas and school reality III. Sesja plenarna 2 czerwca 2009 r. Przewodniczyli: Prof. dr hab. A. Karpińska, prof. dr hab. A. Solak, prof. dr hab. J. Bednarek 1. Prof. dr hab. Czesław Wiśniewski WSHE, Łódź Koncentralizacja zakresu ideologicznej wykładni wychowania 2. Prof. dr hab. Eva Klcovanska - Trnavska Univerzita v Trnave, Słowacja Wartości w procesie rozwoju osobowości 3. Prof. dr hab. Jan Bielecki Zadania uniwersytetu w nauczaniu Jana Pawła II

2 4. Prof. dr hab. Ryszard Gerlach UKW Stan i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce w kontekście międzynarodowych raportów edukacyjnych 5. Prof. dr hab. Albert Maszke NWSP, Białystok Kompetencje zawodowe nauczyciela 6. Prof. dr hab. Ryszard Stępień Dydaktyka ogólna w strukturze nauk pedagogicznych 7. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Wieczorek NWSP, Białystok Kwestie terminologiczne metodologii badań pedagogicznych 8. Prof. dr hab. Józef Bednarek APS im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa Cyberprzestrzeń nowym zagrożeniem świata rzeczywistego IV. Sesja plenarna 3 czerwca 2009 r. Przewodniczyli: Prof. zw. dr hab. D. Cichy, prof. zw. dr hab. Z. Wiatrowski, prof. zw. dr hab. M. Szymański 1. Prof. dr hab. Eugenia Laska GWSP, Mysłowice Samotność dziecka w odczuciu uczniów edukacji wczesnoszkolnej 2. Prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński UMCS, Lublin Wartości świata konsumpcji aksjologicznym priorytetem młodzieży 3. Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski AP, Siedlce Motywacja do zawodu nauczyciela 4. Prof. dr hab. Ewa Maria Kulesza NWSP, Białystok Od pedagogiki niepełnosprawności do pedagogiki włączającej 5. Prof. dr hab. Alicja Kicowska NWSP, Białystok Przemiany szkolnictwa rolniczego Prof. dr hab. Romuald Kalinowski AP, Siedlce Szczególny wymiar edukacji w zakresie powszechnej samoobrony 7. Prof. dr hab. Barbara Golińska NWSP, Białystok Telewizja (nie)znana czyli dwa oblicza mediów Obrady odbyły się w pięciu sekcjach tematycznych: I. SEKCJA Edukacja polska w przemianach i prognozie Przewodniczyli: Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Prof. zw. dr hab. Lesław Hostyński 1. Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska Zapobieganie patologiom wyzwaniem dla edukacji współczesnego społeczeństwa. Spojrzenie kryminologa. 2. Dr Agata Jacewicz Dylematy reformowanej edukacji przedszkolnej w Polsce 3. Dr Agata Popławska Szkoła i jej podmioty (nauczyciele i uczniowie) w trakcie zmiany 4. Dr Agnieszka Iłendo-Milewska Edukacja skoncentrowana na osobie jako podstawa teoretycznych innowacji w oświacie 5. Dr Zofia Chełstowska Pedagogiczne implikacje procesu autonomizacji szkoły polskiej 6. dr Danuta Apanel Doświadczenia w zakresie edukacji integracyjnej w Polsce założenia a rzeczywistość 7. Dr Marek Dolata

3 Wpływ wymiaru aksjologicznego nauki na edukację 8. Dr Emilia Dolata Możliwość aplikacji modeli motywowania w zarządzaniu do praktyki edukacyjnej 9. Dr Teresa Janicka Panek Konteksty interpretacyjne nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej 10. Dr Teresa Pietraszek Przemiany szkolnictwa rolniczego po Mgr Lucja Ryńska Gimnazjum w systemie edukacyjnym w Polsce na podstawie dyskursu publicznego 12. Mgr Katarzyna Zajączkowska Umasowienie szkolnictwa wyższego w percepcji studentów 13. Mgr Halina Muryjas-Rząsa Tocząca się reforma edukacji w Polsce Reforma programowa 2009/2010 dylematy i wątpliwości II. SEKCJA Europejskie drogi i rozdroża edukacyjne Przewodniczyli: Prof. dr hab. M. Dajnowicz, prof. dr hab. A. Kicowska 1. Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz Edukacja regionalna i jej miejsce w zjednoczonej Europie 2. Dr Andrzej Puliński System oświatowy w Finlandii 3. Dr Beata Goworko - Składanek Współpraca międzynarodowa Polski z państwami wschodnimi na polu edukacyjnym 4. Dr Andrzej Cichocki Priorytet zmian w organizacji pracy nauczycieli w kontekście inicjatyw i tendencji międzynarodowych raportów edukacyjnych 5. Dr Tatiana Walkowiak Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej 6. Dr Agnieszka Iwaszko Działania edukacyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom społecznym 7. Dr Piotr Gołdyn Elementy wspomagające edukację patriotyczną we współczesnej szkole 8. Dr Tatiana Aniskevich Kształtowanie poglądów młodzieży w procesie rozwoju społecznego 9. Dr Alicja Walenda Udział kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych działalność edukacyjna i humanistyczna 10. Mgr Yelena Novak Wielokulturowość środowiska szansą poszerzania orientacji aksjologicznej dzieci i młodzieży III. SEKCJA Media i cyberprzestrzeń jako situs szkolnictwa Przewodniczyli: Prof. zw. dr hab. J. Bednarek, Prof. dr hab. B. Golińska 1. Dr Henryk Cirut Pedagogika medialna jako nowy obszar badawczy 2. Dr Marcin Kołacz Wdrożenia systemów multimedialnych z zakresu ekologii w szkolnictwie podstawowym i gimnazjalnym 3. Mgr Magdalena Golińska-Konecko

4 Telewizja nieznana czyli dwa oblicza mediów 4. Mgr Bogumiła Konieczny-Rozenfeld Informacja w wirtualnym świecie 5. Mgr Iwona Klonowska-Sanderska 6. Mgr Alicja Hytrek 7. Mgr Piotr Maciejczak 8. Mgr Małgorzata Ziewicka Kreowanie wizerunku w świecie wirtualnym 9. Mgr Sebastian Koczy Edukacja w świecie robotów wizja przyszłości 10. Mgr Anna Andrzejewska Wirtualny świat zabawa czy uzależnienie 11. Mgr Justyna Szwarc Uwarunkowania cyberprzestrzeni w świetle Polskiego Kodeksu Karnego 12. Mgr Tomasz Makowski Internet a uzależnienie 13. Mgr Piotr Deputowski Samobójstwa w sieci IV. SEKCJA Uczniowie wobec przemian i w obliczu zagrożeń Przewodniczyli: Prof. dr hab. M. Mantur, dr I. Borawska 1. Prof. dr hab. Maria Mantur Anoreksja wśród młodzieży przyczyny, objawy i skutki 2. Dr Janina Florczykiewicz Współczesne nurty w resocjalizacji 3. Dr Ryszard Skrzypniak Wychowanie przedzawodowe dziecka w rodzinie 4. Dr Maria Szymańska Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców woj. łódzkiego 5. Dr Iwona Borawska Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej 6. Dr Anna Wołpiuk-Ochocińska Współczesny obraz ucznia o nieadekwatnych osiągnięciach szkolnych 7. Dr Halina Drewniak Stare i nowe zagrożenia dzieci i młodzieży 8. Dr Emilia Martynowicz Motywacja do pracy, motywacja osiągnięć a kryzys wartości u studenta pedagogiki (w trybie zaocznym) 9. Dr Maria Staworzyńska-Grządziel Wpływ środków medialnych na psychikę i rozwój dziecka. Dziecko a reklama telewizyjna 10. Mgr Dominika Kosewska Metody działań korekcyjnych w socjoterapii jak forma innowacyjnej pracy z dziećmi i młodzieżą 11. Mgr Tomasz Eliasz Wardzała Edukacja do pracy w warsztacie terapii zajęciowej 12. Mgr Ewa Stropiętka-Kuna Szanse i zagrożenia dla dziecka wiejskiego w świetle założeń i celów reformy

5 13. Mgr Izabela Dolata Wpływ edukacji muzycznej na referencjalny vs absolutystyczny styl percepcji muzyki V. SEKCJA Nauczyciele kreatorzy przemian oświatowych Przewodniczyli: Prof. dr hab. M. Mantur, prof. dr hab. E. M. Kulesza 1. Dr Marek Jasiński Psychospołeczne przeszkody w realizacji promowanego modelu współczesnego nauczyciela 2. Dr Roman Król Być nauczycielem akademickim 3. Dr Roman Gawrych Skuteczne strategie budowania autorytetu współczesnego pedagoga 4. Dr Katarzyna Klimkowska Społeczny odbiór studiów pedagogicznych motywy studiowania 5.Mgr Izabela Kaczyńska Społeczny odbiór studiów pedagogicznych motywy studiowania 6. Dr Anna Sas-Badowska Zagadnienia kultury w kształceniu ponadgimnazjalnym 7. Mgr Agnieszka Szarkowska Innowacyjność nauczyciela gimnazjum komunikat z badań 8. Mgr Henryk Prus Kształcenie modułowe w szkolnictwie zawodowym. Próba oceny z perspektywy nauczyciela przedmiotów zawodowych 9.Mgr Renata Tomaszewska-Lipiec Pracownik jako podmiot działań edukacyjnych 10. Mgr Jolanta Jarocka-Piesik Etyka zawodu nauczyciela jako priorytetowy obszar badań pedentologicznych

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze

21 października 2014 (wtorek) 17.00 18.00 INTERNATIONAL WEEK: Introductory session for international participants spotkanie zapoznawcze RAMOWY PLAN XII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ EDUKACJA XXI WIEKU Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku 21 października 2014 (wtorek) Od 15.00 Przyjazd,

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY.

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ na temat POMIĘDZY DWIEMA EDUKACJAMI. NAUCZYCIEL WCZESNEJ EDUKACJI I DZIECKO / UCZEŃ WOBEC CZASU ZMIANY. 3-4 kwietnia 2014 r. miejsce obrad: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi ul. Piotrkowska 243 Komitet Naukowy Konferencji: prof. dr hab. Irena Adamek dr hab. prof. APS Józefa Bałachowicz dr hab. Dorota Ekiert

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich na I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO X Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 14 15 CZERWCA 2010 r. PROGRAM MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO SEKCJE TEMATYCZNE Prawa człowieka w procesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12

FILIA W JAŚLE PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE ul. Plac Żwirki i Wigury 9 tel. (13) 446-32-47 e-mail: jaslo@pbw.org.pl www.pbw.org.pl INFORMATOR O NABYTKACH NR 12 Jasło 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607

Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 Nowości (maj listopad 2014 r.) Socjologia 1. Albisetti, Valerio Pokonać przemoc / Valerio Albisetti. - Kraków : Wydaw. Salwator, 2013 Sygnatura: 34607 2. Andrzejewski, red. Marek Związki partnerskie :

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010

ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 ZESTAWIENIE NOWOSCI WYDAWNICZYCH W ZBIORACH BIBLIOTEKI UCZELNIANEJ MARZEC 2010 0/A LEKSYKONY, INFORMATORY Ilustrowana encyklopedia powszechna. T. 2, D-J / [red. prowadzący Jadwiga Marcinek ; zespół red.

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte

MEDIA A WYCHOWANIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013. Wydawnictwa zwarte MEDIA A WYCHOWANIE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2013 Wydawnictwa zwarte 1. ACUFF Dan S., Reiher Robert H.: Kidnaping : jak marketerzy kontrolują umysł Twojego dziecka / Dan S. Acuff,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika

dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw. e-mail: miroslaw.babiarz@ujk.edu.pl Dyscyplina: Pedagogika Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK w dyscyplinie pedagogika Obszary zainteresowań i problematyka badawcza opiekunów naukowych dr hab. Mirosław Babiarz, prof. nadzw...2 dr

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie

Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Centrum Edukacji Nauczycieli. Dział Informacji Pedagogicznej Biblioteka Pedagogiczna w Koszalinie Koszalin 2015 W numerze: 1. Dydaktyka. Pedagogika. Wychowanie. Organizacja szkolnictwa..... 3 2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Marek Konopczyński

prof. dr hab. Marek Konopczyński prof. dr hab. Marek Konopczyński profesor nauk społecznych Wykształcenie: Profesor nauk społecznych Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej - Uniwersytet Adama

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

Doc. dr Alicja Kozubska

Doc. dr Alicja Kozubska Doc. dr Alicja Kozubska Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych, Instytut Nauk Społecznych, Pracownia Nauk o Rodzinie bud. W pokój 5 Adres email: alicja.kozubska@byd.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH

PROGRAM SESJI NAUKOWYCH 2 3. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE CZŁOWIEK MEDIA EDUKACJA p o d h o n o r o w y m p a t r o n a t e m JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego Prof. zw. dr. hab. Michała Śliwy Patronat medialny: KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY

17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej. PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY 17 Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej PROMOCJA ZDROWIA MIT czy RZECZYWISTOŚĆ: MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ PROGRAM NAUKOWY Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo