I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR"

Transkrypt

1 Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej oraz Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mają zaszczyt i przywilej zaprosić na I OGÓLNOPOLSKI ZJAZD KATEDR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ INNOWACJI Rozwój badań nad przedsiębiorczością: brikolaż ekonomii i zarządzania Kraków, 6 kwietnia 2016 organizowany w ścisłej współpracy z: Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym SAN w Łodzi Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi partnerzy strategiczni: Katedra Przedsiębiorczości WZ Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Centrum oraz Katedra Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego Katedra Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego WE UE w Katowicach Katedra Ekonomii i Innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie Politechniki Poznańskiej Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego Politechniki Gdańskiej partnerzy stowarzyszeni: Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG UP w Krakowie

2 Tematyka Zjazdu i Konferencji 1. Metodologia przedsiębiorczości (w tym metodyka badań nad przedsiębiorczością) 2. Multi- oraz interdyscyplinarność przedsiębiorczości brikolaż ekonomii i zarządzania 3. Przedsiębiorczość międzynarodowa oraz internacjonalizacja MŚP 4. Przedsiębiorczość oparta na wiedzy przedsiębiorczość innowacyjna i technologiczna 5. Przedsiębiorczość szybkiego wzrostu (High-Growth Entrepreneurship, Hyper-Growth SMEs) 6. Przedsiębiorcza gospodarka jako nowy paradygmat w teorii ekonomii 7. Przedsiębiorczość strategiczna i przedsiębiorcze zarządzanie 8. Przedsiębiorczość rodzinna 9. Przedsiębiorczość społeczna 10. Finansowanie przedsiębiorczości (venture capital, corporate venturing) 11. Ekosystem przedsiębiorczości otoczenie dla przedsiębiorczości 12. Edukacja dla przedsiębiorczości i przedsiębiorcza pedagogika W ramach Zjazdu planujemy opublikować dwa albumy biograficzno-encyklopedyczne wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości oraz innowacji, Kraków 2016 Leksykon biograficzny polskich badaczy przedsiębiorczości oraz innowacji, Kraków 2016 Szczegółowe wytyczne edytorskie zostaną przesłane tym spośród Państwa, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym zadeklarują chęć udziału w tym biograficzno-encyklopedycznym przedsięwzięciu wydawniczym. Możliwości publikacyjne Artykuły nadesłane w ramach Zjazdu Katedr przyjmowane są w języku angielskim oraz polskim (natomiast prezentacje podczas Zjazdu w dn. 6 kwietnia odbywają się w języku polskim). Wszystkie artykuły po dwóch pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane. W zależności od oceny jakościowej artykułu czyli rekomendacji recenzentów i decyzji organizatorów, artykuły zostaną opublikowane w jednej z następujących form: jako artykuły naukowe w numerach dedykowanych następujących czasopismach (w j. ang.): Problemy Zarządzania (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane m. in. w ProQuest, EBSCO, BazEkon, Google Scholar, CrossRef (DOI) (obecnie 8 pkt.) Entrepreneurial Business and Economics Review EBER (ISSN X) czasopismo krajowe anglojęzyczne indeksowane w: ABI/INFOR, ProQuest Entrepreneurship, EBSCO host, CEEOL, RePEc, BazEkon, Google Scholar, CrossRef (DOI), obecnie w trakcie ewaluacji na liście ERIH Plus, czasopismo wydawane jest od 2013 roku, stąd w grudniu 2015 r. otrzyma pierwsze punkty ministerialne (obecnie 5 pkt. za rozdział w monografii anglojęzycznej z numerem ISBN) wybrane artykuły zostaną opublikowane w następujących czasopismach: Przedsiębiorczość i Zarządzanie (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane w EBSCO, Capell s, BazEkon, RePEc etc. (obecnie 8 pkt.) maksymalnie dwa najlepsze artykuły poświęcone przedsiębiorczości rodzinnej Journal of Management and Financial Sciences (ISSN ) czasopismo krajowe anglojęzyczne indeksowane w CEJSH, IndexCopernicus (obecnie 7 pkt.) maksymalnie cztery artykuły z zakresu kultury przedsiębiorczości Horyzonty Wychowania (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane w CEJSH, CEEOL, BazHum (obecnie 7 pkt.) maksymalnie dwa artykuły z zakresu przedsiębiorczej pedagogiki Studia Oeconomica Posnaniensia SOEP (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane w BazEkon (obecnie 6 pkt.) maksymalnie trzy artykuły z zakresu przedsiębiorczości z perspektywy teorii ekonomii Przedsiębiorczość Edukacja (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane w BazEkon, CEJSH, Google Scholar (obecnie 6 pkt.) maksymalnie dwa artykuły z zakresu edukacji dla przedsiębiorczości Horyzonty Polityki (ISSN ) czasopismo krajowe dwujęzyczne indeksowane w ProQuest, EBSCO, CEJSH, CEEOL, BazEkon, BazHum, IndexCopernicus (obecnie 5 pkt.) maksymalnie dwa artykuły z zakresu polityki wspierania przedsiębiorczości Journal of Intercultural Management (ISSN: ) czasopismo krajowe anglojęzyczne indeksowane m.in. w: EBSCO Discovery Service, Google Scholar, Index Copernicus, Summon (Serials Solutions/ProQuest), CEJSH, EconPapers - RePEc (obecnie 10 pkt.) - maksymalnie cztery artykuły z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej.

3 jako rozdziały w monografiach naukowych (w j. pol. lub w j. ang.): rozdział w monografii w języku polskim (4 pkt.) rozdział w monografii w języku angielskim (5 pkt.) Opłaty za uczestnictwo Zjeździe Opłata podstawowa*: 300 zł Opłata za udział w Zjeździe (6 kwietnia 2016) bez publikacji artykułu Opłaty publikacyjne dla uczestników Zjazdu*: 300 zł Opłata za publikację artykułu/rozdziału dla uczestników Zjazdu** 200 zł Opłata za drugą publikację (rozdział w monografii) dla uczestników Zjazdu Opłaty publikacyjne bez uczestnictwa w Zjeździe/Konferencji: 550 zł Opłata za publikację artykułu/rozdziału bez uczestnictwa w Zjeździe/Konferencji 200 zł Opłata za drugą publikację (rozdział w monografii) bez uczestnictwa Opłaty dodatkowe*: +50 zł Opłata za druk tekstu w księdze biogramów (ze zdjęciem lub bez zdjęcia) +150 zł Opłata za druk tekstu encyklopedycznego na temat katedry/zakładu/centrum (tj. za jednostkę organizacyjną) +300 zł Opłata za aktywny udział w Zjeździe współautora referatu Organizatorzy zapraszają także na towarzyszącą międzynarodową konferencję w dniach 7-8 kwietnia 2016 roku. Konferencja jest prowadzona wyłącznie w języku angielskim i jest odrębnym niezależnym wydarzeniem. Informacje organizacyjne znajdują się na stronie internetowej: Opłaty konferencyjne*: 850 zł Opłata konferencyjna (7-8 kwietnia 2016) z ewentualną publikacją jednego artykułu*** 950 zł Opłata pakietowa Zjazd + Konferencja (6-8 kwietnia 2016) z ewentualną publikacją jednego artykułu*** Opłata nie zawiera kosztów zakwaterowania i podróży. Uczestnicy rezerwują zakwaterowanie we własnym zakresie. Na stronie internetowej Zjazdu wskazane są rekomendowane hotele. * Proszę uwzględnić fakt, że przy odwołaniu udziału w konferencji nie zwracamy uiszczonych już opłat. ** W opłacie anglojęzycznej konferencji ENTRE 2016 zawarta jest opłata za publikację jednego artykułu w języku angielskim, stąd uczestnicy zarówno Zjazdu, jak i Konferencji mają już uwzględnioną jedną publikację przy dwóch pozytywnych recenzjach oraz przy wniesieniu pełnej opłaty konferencyjnej. *** Powyższe opłaty dotyczą tylko i wyłącznie jednego uczestnika. W wypadku współautorów opłata dotyczy jednego aktywnego uczestnika Konferencji/Zjazdu. Opłata za Zjazd bez publikacji obejmuje: (w języku polskim): zestaw konferencyjny (notes, długopis, identyfikator) uczestnictwo w sesjach Zjazdu w dniu 6 kwietnia udział w warsztatach metodycznych udział w sesji prezentującej dorobek Katedr poczęstunek podczas przerw lunch w środę (6 kwietnia) certyfikat uczestnictwa Rachunek bankowy: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ul. Rakowicka 27, Kraków Bank BPH S.A. o/kraków z dopiskiem: ENTRE imię i nazwisko uczestnika Opłata konferencyjna obejmuje: (wyłącznie w języku angielskim): zestaw konferencyjny (notes, długopis, identyfikator) uczestnictwo w sesjach konferencyjnych w dn poczęstunek podczas przerw lunch w czwartek (7.04) oraz w piątek (8.04) impreza integracyjna i/lub bankiet w czwartek (7.04) publikacja referatu konferencyjnego (w wypadku uzyskania dwóch pozytywnych recenzji) certyfikat uczestnictwa

4 Kalendarz konferencyjny 1 grudnia 2015 Zgłoszenia konferencyjne wraz z abstraktami referatów* 8 grudnia 2015 Akceptacja zgłoszeń na I Zjazd Katedr 6 stycznia 2016 Nadsyłanie pełnych tekstów artykułów 15 stycznia 2016 Zgłaszanie chęci prezentacji Katedry (5 min. + publikacja) 1 lutego 2016 Nadsyłanie tekstów prezentujących Katedry oraz biogramów 1 marca 2016 Wniesienie opłat konferencyjnych 15 marca 2016 Wstępne dostosowanie artykułów do uwag recenzentów 24 marca 2016 Potwierdzenie osobistego uczestnictwa w zjeździe i konferencji 6 kwietnia 2016 ZJAZD 7-8 kwietnia 2016 KONFERENCJA (tylko dla osób wypełniających dodatkowe zgłoszenie) do grudnia 2016 Zakończenie procesu wydawniczego *Referaty będą publikowane w języku polskim oraz w języku angielskim tylko w ramach opłaty konferencyjnej (opłata pakietowa za Zjazd i Konferencję) lub dodatkowej opłaty publikacyjnej. Gospodarze Zjazdu Prof. UEK, dr hab. Krzysztof Wach Pomysłodawca i inicjator Zjazdu Katedr Przedsiębiorczości oraz Innowacji Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej UEK Profesor nadzwyczajny w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji UEK Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Zjazdu Prof. dr hab. Bogdan Piasecki Pionier badań nad przedsiębiorczością w Polsce Dyrektor Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi Rada Naukowo-Programowa Zjazdów Katedr Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik Akademia Leona Koźmińskiego, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości koordynator sieci SEIPA, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Wojciech Dyduch Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Przedsiębiorczości, Zakład Zarządzania Przedsiębiorczego, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą Prof. dr hab. Aleksandra Gaweł Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej Prof. dr hab. Beata Glinka Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Kierownik Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Marian Gorynia Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Jerzy Hausner Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, członek Rady Polityki Pieniężnej Prof. dr hab. Teresa Łuczka Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

5 Prof. SGH dr hab. Jan Klimek Szkoła Główna Handlowa, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości Prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacjami Prof. dr hab. Bogdan Nogalski Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Zakład Strategii Zarządzania, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska Uniwersytet Jagielloński, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Kierownik Katedry Ekonomii i Innowacji Prof. dr hab. Bogdan Piasecki Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Dyrektor Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Honorowy Przewodniczący Rady Programowej Prof. SAN dr hab. Anna Rogut SAN w Łodzi, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym, Przewodnicząca Rady Naukowej NCBiR Prof. UŁ dr hab. Edward Stawasz Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Kierownik Katedry Zarządzania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Spraw Publicznych Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji, Kierownik Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, Przewodniczący Rady Programowej, Kierownik I Zjazdu, Pomysłodawca Zjazdów Prof. PG dr hab. Julita Wasilczuk Politechnika Gdańska, Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego I Zjazd odbywa się w Krakowie (2016), kolejne Zjazdy odbędą się najprawdopodobniej w Łodzi (2017) oraz w Warszawie (2018). Rada Doradczo-Programowa I Zjazdu Katedr w Krakowie Prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Dyrektor Instytutu Kreatywności i Przedsiębiorczości w Warszawie Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kierownik Katedry Zarządzania w Turystyce (wieloletni pracownik KPiI UEK) Prof. USz dr hab. Tomasz Bernat Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, kier. Katedry Mikroekonomii Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa Prof. dr hab. Franciszek Bławat Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Prof. PG dr hab. Nelly Daszkiewicz Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Nauk Ekonomicznych Prof. dr hab. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych Prof. WSB dr hab. Anna Francik Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Zarządzania (wieloletni pracownik KPiI UEK) Dr hab. Marta Gancarczyk Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Katedra Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu

6 Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Główna Handlowa w Warszawa, Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania Wartością, Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania Prof. UEK dr hab. Andrzej Jaki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Mirosław Jarosiński Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Prof. dr hab. Jan Jeżak Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Kierownik Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa, Członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk Prof. UEK dr hab. Jacek Klich Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej Prof. dr hab. Małgorzata Kokocińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Mikroekonomii Dr Marek Laszuk Szkoła Główna Handlowa, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Prof. ALK dr hab. Dominika Latusek-Jurczak Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kierownik Katedry Zarządzania Dyr. dr Remigiusz Lewandowski Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Dyrektor Biura Strategii i Marketingu Dr Andrzej Marjański Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zarządzania, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Bożena Mikołajczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Finansów, Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości MSP Prof. dr hab. Krzysztof Obłój Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Strategii Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsiębiorstwa, Kierownik Zakładu Zarządzania Innowacjami dr Tomasz Rachwał Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Maria Romanowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Dyrektor Instytutu Zarządzania Dr hab. Jarosław Ropęga Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Kierownik Zespołu Badawczego Zarządzania i Przedsiębiorczości, członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Kierownik Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości Prof. UEK dr hab. Jan Targalski profesor emeritus, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Założyciel i wieloletni kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania w Gospodarce Prof. dr hab. Marzenna A. Weresa Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej

7 Prof. dr hab. Czesław Zając Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa Prof. UMK dr hab. Maciej Zastempowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem Dyr. Paulina Zadura-Lichota Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczościi Innowacyjności Prof UE dr hab. Przemysław Zbierowski Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości Prof. dr hab. Kazimierz Zieliński Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Wstępny program I Zjazdu Katedr 8:00 9:00 Rejestracja uczestników 9:00 11:30 Sesja plenarna Wyzwania dla przedsiębiorczości jako dyscypliny naukowej 12:00 13:30 Prezentacje Katedr Poznajmy dorobek naszego środowiska akademickiego 13:30 14:30 Lunch 14:30 16:00 Warsztaty metodyczne inspiracje do badań nad przedsiębiorczością 16:30 18:00 Sesje robocze* podzielmy się swoimi badaniami (referaty w języku polskim) 19:30 21:00 Posiedzenie Rady Programowej ustalenia dot. II Zjazdu Katedr * Ze względu na ograniczenia czasowe do sesji roboczych zaproszeni zostaną tylko wybrani nieliczni przedstawiciele naszego środowiska. Szczegółowe informacje o Zjeździe dostępne są na stronie internetowej: Formularz zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej. Będziemy wdzięczni za jak najszybsze dokonanie zgłoszenia, nie później jednak niż 1 grudnia 2015 r. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na temat towarzyszącej Zjazdowi międzynarodowej Konferencji:

8 Patronat honorowy: Patronat medialny:

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY RADA PROGRAMOWA ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie PATRONAT HONOROWY Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera, Ministra Gospodarki RADA PROGRAMOWA Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ZAPROSZENIE

Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ZAPROSZENIE Jubileusz 20-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej ZAPROSZENIE Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Prezydent Miasta Zabrze zapraszają na U R O

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU

Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2010 ROKU Warszawa 2011 Polskie Towarzystwo Ekonomiczna Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012

nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 nr 4 (2012/2013) grudzień 2012 Wydawnictwo Poznań 2012 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIE. z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIE z dzia³alnoœci Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIE z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Iwona Escher, Joanna Petrykowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing Handel Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Doktorat Honoris Causa ISSN 1731-075X. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009

SPIS TREŚCI. Doktorat Honoris Causa ISSN 1731-075X. AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009 AE Forum Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach nr 30, grudzień 2009 SPIS TREŚCI Doktorat Honoris Causa Profesor Jerzy Rokita doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu...............

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

nr 7 (2012/2013) marzec 2013

nr 7 (2012/2013) marzec 2013 nr 7 (2012/2013) marzec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA

publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA publikacja bezpłatna ł numer 6/15 (316), czerwiec 2015 Rekiny a biznes Podsumowujemy się Wykuwanie elit w USA Międzynarodowa konferencja naukowa EuInteg Fot. Maciej Górski OD REDAKCJI SPIS TREŚCI OD REDAKCJI

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012

Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 Archiwum aktualności Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2012 19.12.2012 Wyrożnieni Doktoranci Decyzją Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów VII kadencji, za dotychczasową działalność na rzecz

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy,

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w listopadzie 2013 roku. Drodzy Czytelnicy, Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR. 1 (47) marzec 2013 Drodzy Czytelnicy, Zaproszenie do współpracy Wszystkich członków i sympatyków NTIE zapraszamy do współredakcji Biuletynu.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski.

ISBN 978-83-88700-21-7. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Zespół Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2008 ISBN 978-83-88700-21-7 Polskie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW INSTYTUTU POLIGRAFII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ zaprasza na XXX POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE Patronat Honorowy DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 Mikro-, średnie i małe

Bardziej szczegółowo

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013

nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 nr 11 (2012/2013) lipiec-sierpień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku

Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2011 roku INSTYTUT GEOGRAFII Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Działalność

Bardziej szczegółowo

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA

5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 5.4. SPRAWOZDANIE Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TOWAROZNAWSTWA 1. Władze wydziału Dziekan prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski Prodziekan ds. Kształcenia dr Tomasz Owczarek Prodziekan

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl

Biuletyn. Zaproszenie do współpracy. w kwietniu 2013 roku. Aktualności NTIE. maria.mach-krol@ue.katowice.pl Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej NR 3 (46) listopad 2012 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu NTIE. Zawarliśmy w nim

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013

nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 nr 8 (2012/2013) kwiecień 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Marlena Chomska Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo