OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ KONFERENCJE KURSY KWALIFIKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ 2014-2015 KONFERENCJE KURSY KWALIFIKACYJNE"

Transkrypt

1 OFERTA EDUKACYJNA WODN ZGIERZ KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Forma Tematyka KONFERENCJE Liczba godzin Konferencja metodyczna dla nauczycieli języków obcych Matematyka i przyroda w jednej łodzi, w Zgierzu! 1 Konferencje Nauczyciel jako badacz. Rozwój zawodowy i naukowy pedagoga Ogólnopolska konferencja: Wychowanie dla bezpieczeństwa nad wodą Wychowanie fizyczne i sport szkolny wczoraj, dziś i jutro. W poszukiwaniu kierunku zmian KURSY KWALIFIKACYJNE Kurs instruktora gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu edukacji integracyjnej i włączającej 2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu etyki 270 Kurs kwalifikacyjny z zakresu filozofii 270 Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii 2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki 2 Kurs kwalifikacyjny z zakresu sztuki 270 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej 2 Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki 2 Kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli zawodu 2 Przygotowanie pedagogiczne 270 Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Rytmika w edukacji przedszkolnej 2 Wychowawca małego dziecka 2 Szkolny doradca zawodowy 2 Wczesne wspomaganie rozwoju 2 Zarządzanie oświatą 2 KURSY DOSKONALĄCE I WARSZTATY 2 Jak sobie radzić z nieśmiałym uczniem? 2 Edukacja emocjonalna Zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym Jak karać i nagradzać? - kary i nagrody w procesie wychowania dziecka w młodszym wieku szkolnym Metoda Klanzy w teorii i praktyce Mówię wyraźnie - zabawy muzyczne i artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie Różnice, które nie dzielą, ale łączą - integracja ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z grupą pełnosprawnych Uwolnij swój głos - emisja i higiena głosu 12 W co i jak się bawią i grają dzieci w różnych krajach świata Wyraź siebie przez muzykę - zabawy integracyjne z wykorzystaniem instrumentów muzycznych i głosu ABC wychowania 3 Akademia umiejętności - wykorzystanie programów graficznych do przygotowywania materiałów dydaktycznych nauczyciela Arteterapia 0 Asertywność w szkole 20 12

2 Awans zawodowy nauczyciela 0 Barbie na zakupach, czyli trening postaw konsumpcyjnych w prasie i filmach dla dzieci i młodzieży - nauczyciele języka polskiego szkoły podstawowej (I-III i IV-VI) Chcę być bezpieczny na drodze wychowanie komunikacyjne w edukacji wczesnoszkolnej Chór nauczycielski 120 Co bardziej szkodzi piękności - złość, czy brak złości - Trening Kontroli Złości 1 Cyberprzemoc 2 Czego dorosły nie wie o sieci Czy to jest normalne - o rozwoju zachowań seksualnych w wieku gimnazjalnym Diagnoza ryzyka dysleksji uczniów rozpoczynających naukę szkolną Diagnoza sprawności fizycznej przedszkolaka 3 Dogoterapia 12 Doskonalenie warsztatu pracy dyrektora placówki oswiatowej 40 DTP skład publikacji naukowych, czasopism, folderów i broszur. Dziecko z autyzmem w szkole 12 Dziecko z zespołem Aspergera w szkole 12 Edukacja filmowa. Jak napisać scenariusz czyli kreować świat? Jak filmować czyli opowiadać obrazem? Jak montować czyli układać strukturę filmową? 1 Edytor tekstu, jako narzędzie wspomagające prace pisemne 12 Eksperyment uczniowski na lekcjach fizyki w gimnazjum 120 Eksperymenty i obserwacje na lekcjach przyrody 120 E-learning różne metody przygotowywania materiałów Elementy dzieła muzycznego jako czynnik rozwijający i poprawiający wyrazistość mowy dziecka Emocje w pracy nauczyciela 1 Etyka zrównoważonego rozwoju - 4 filary 30 Filozofia japońskiego karate shotokan w rozwoju sprawności fizycznej 7 Fotografuj.pl - warsztaty fotograficzne- nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania; instruktorzy domów kultury Gimnastyka korekcyjna dla przedszkolaków 3 Grafika na edukacyjnych stronach internetowych Gry i zabawy dydaktyczne dla dzieci dyslektycznych w młodszym wieku szkolnym Identyfikacja i rozwój zdolności kreatywnych uczniów 1 Integracja muzyki z pozostałymi przedmiotami w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym Interpretacja i inscenizacja ruchowa piosenki dziecięcej 20 Jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi występującymi u uczniów edukacji wczesnoszkolnej? Jak skutecznie wykorzystywać technikę dramy na zajęciach szkolnych Jak stworzyć w szkolną Akademię Sztuki Filmowej czyli jak wykorzystać potencjał i kreatywność uczniów do tworzenia wartościowych narracji filmowych Jak tworzyć narzędzia diagnostyczne do oceny sprawności fizycznej dziecka? Jak wykorzystać metody aktywizujące podczas spotkań z rodzicami czyli udana współpraca Jestem dzieckiem popkultury - wykorzystanie tekstów kultury popularnej na lekcjach języka polskiego (film, literatura, muzyka) Joga w lekcjach wychowania fizycznego 4 Komiks sztuka czy kicz? Propozycje wybranych tekstów do wykorzystania na lekcjach języka polskiego-nauczyciele języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Komputer w edukacji małego dziecka 20 Komunikacja interpersonalna- jak skutecznie porozumiewać się w szkole 20 Komunikacja interpersonalna podstawowym narzędziem wpływu społecznego 20 Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela 20 Koncepcja oceny sprawności fizycznej w wychowaniu fizycznym Konkursy języka niemieckiego- Konkurs czytania bajek w języku niemieckim Gimnazjum - Konkurs na ilustracje bajek Braci Grimm do Kamishibai

3 Konstruowanie programu nauczania przyrody na IV etapie edukacyjnym Kursy doskonalące i warsztaty metodyczne Konsumpcja, czyli pustka sytuacja młodzieży w świecie ponowoczesnym na przykładzie wybranych filmów (Jan Komasa Sala samobójców) Konsumpcja, czyli pustka sytuacja młodzieży w świecie ponowoczesnym na przykładzie wybranych filmów (Katarzyna Rosłaniec Baby Blues/ Galerianki) Kurs interdyscyplinarny "Filozofia w działaniach plastycznych" czyli wybrane działania plastyczne jako urzeczywistnienie odpowiednich koncepcji filozoficznych Metoda Kamishibai warsztaty dla nauczycieli j. polskiego (szkoły podstawowe) i dla bibliotekarzy Metoda Kamishibai warsztaty dla nauczycieli języków obcych 20 Metoda Kamishibai warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Metoda projektu w nauczaniu przyrody na 4 etapie nauczania Metody pracy z uczniem z ADHD Mój pierwszy film - sztuka reportażu (reportaż filmowy z wydarzeń szkolnych) (cz. II)- nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania; instruktorzy domów kultury 4 Mój pierwszy film - tajniki sztuki filmowej (część I)- nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania; instruktorzy domów kultury MS Publisher w pracy nauczyciela 12 Muzyczna podróż przez wieki i kraje oraz inne muzyczne fanaberie 1 Muzyka jako inspiracja do tworzenia scenariuszy teatralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą Muzykodrama a rozwiązywanie konfliktów Muzykoterapia w walce z agresją i stresem 40 Nauczyciel i klasa jak rozwiązywać trudne sytuacje w zespole klasowym. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło- konflikt w grupie szkolnej 1 Nie taki Excel straszny - wykorzystanie programu w codziennej pracy nauczyciela 12 Nordic Walking w wychowaniu fizycznym 4 Odkrywanie emocji zawartych w tekstach literackich oraz tekstach utworów muzycznych. Praktyczne ćwiczenia wzbogacające warsztat artystyczny z zakresu interpretacji tekstu i piosenki. Okulary na trudne zachowania- behawiralne pomysły na nielubiane zachowania uczniów 1 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole specjalnej Organizacja pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniem niepełnosprawnym ruchowo 4 Organizowanie pracy ucznia sprzyjającej samodzielności w uczeniu się na podstawie kanadyjskiego projektu Uczenie się przez zgłębianie - Learning in Depth Poczytaj mi mamo! - propozycje ciekawych lektur dla dzieci- nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Podstawy pedagogiki Poprawa wyrazistości mowy poprzez ćwiczenia logopedyczne i słowno- muzyczne 20 Poznaję swój komputer - ABC obsługi komputera- nauczyciele, pracownicy administracji, inni zainteresowani Praca dydaktyczno wychowawcza z uczniem uzdolnionym Praca dydaktyczno wychowawcza z uczniem niedowidzącym i niewidomym Praca z uczniem niedosłyszącym i głuchym Problematyka wypalenia zawodowego w pracy nauczycielskiej. 9 Profilaktyka uprzedzająca jako strategia zapobiegania zaburzeniom rozwojowym u dzieci 4 Prowadzenie chóru szkolnego będącego elementem uwrażliwienia, integracji i zespołowego muzykowania Robotyka dla przedszkolaków 24 Rola opiekuna stażu Rola szkoły w zakresie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych Rozwiązywanie problemów i konfliktów w szkole Rozwijanie twórczej aktywności uczniów w młodszym wieku szkolnym Rozwój umiejętności słuchania, koncentracji i ekspresji dzieci poprzez gry i zabawy muzyczne 3 20

4 Skuteczna interwencja 20 Sprzymierzeńcy, czyli jak zorganizować efektywną współpracę z rodzicami aby zapewnić uczniom sukces w rozwoju Strategie radzenia sobie ze stresem 20 Survival w procesie zajęć aktywności fizycznej 4 Szkoła w obiektywie, czyli tworzymy fotokronikę szkoły - nauczyciele wszystkich specjalności i poziomów nauczania; instruktorzy domów kultury Sztuka komunikacji z nastolatkiem- Trenig Komunikacji z Młodzieżą 9 Trening antydyskryminacyjny 20 Trening twórczego myślenia dla nauczycieli Trening wnioskowania moralnego 9 Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy - edukacja wczesnoszkolna 0 Tworzenie programów nauczania na poziomie klasy I-III Tworzenie uczniowskiej prezentacji multimedialnej 4 Warsztat graficzny "Linoryt w szkole" Warsztat grafiki EBRU Warsztaty narciarstwa zjazdowego Wspomaganie pracy mózgu z wykorzystaniem języka migowego 12 Wychowanie dla bezpieczeństwa nad wodą- (wycieczki dydaktyczne) Wychowanie patriotyczne w pracy nauczyciela przedszkola 2 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauiczaniu przedmiotowym 1 Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach fizyki 21 Wykorzystanie technologii informacyjnych i multimediów w nauczaniu przyrody na II etapie edukacyjnym Zabawa i bajka w terapii pedagogicznej Zabawy muzyczne, taneczne, piosenki dziecięce z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zabawy muzyczno-ruchowe z elementami rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym 20 Zachowania asertywne w pracy nauczyciela 1 Zarządzanie awansem zawodowym Zastosowanie materiałów filmowych dostępnych w internecie do nowoczesnej edukacji. Idea szkoły globalnej. Zastosowanie metody projektu w pracy dydaktyczno wychowawczej z uczniami w młodszym wieku szkolnym Zastosowanie oceniania kształtującego w praktyce szkolnej Zastosowanie różnych technik teatralnych w pracy z dziećmi i młodzieżą SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH Cukrzyca u przedszkolaka 4 Doskonalenie procesu kształcenia w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych Szkolenia Rad Pedagogicznych Dziecko z zespołem Aspergera w szkole 4 Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. Gry i zabawy w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym na języku obcym prezentacja materiałów dydaktycznych Michael Fal Goethe Institut Warszawa Lekcja pokazowa praca z Naszym elementarzem. Narzędzia pracy do elementarza: generator kart pracy, Platforma Scholaris, ocenianie w klasie I SP Monitorowanie losów absolwentów szkół - Pozyskanie środków na realizację projektu obejmującego województwo łódzkie - Wdrożenie projektu do szkół Mowa zwierząt - Jak rozmawiać z dziećmi o zachowaniach wobec zwierząt 4 Nauka zachowań asertywnych w sytuacjach niebezpiecznych dla dziecka 4 Palec i główka, czy tylko szkolna wymówka- objawy psychosomatyczne zaburzeń nerwicowych występujących u dzieci Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych Projekt edukacyjny w szkole podstawowej i w gimnazjum Szkolenie na życzenie - tematyka zaproponowana przez Radę Pedagogiczną 4 Szkolenie w zakresie uzależnienia i współuzależnienia alkohol 20

5 Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo SEMINARIA Dieta przedszkolaka 3 Metoda LdL uczenie się poprzez nauczanie seminarium dla nauczycieli języków obcych Seminaria MOL Optivum w bibliotece szkolnej Potrzeby nauczycieli przedmiotów przyrodniczych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Wykorzystanie seksualne dzieci. Profilaktyka przemocy Konsultacje zbiorowe Konsultacje indywidualne Zabawy ruchowe w wymiarze międzynarodowym 3 KONSULTACJE ZBIOROWE I INDYWIDUALNE Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji o międzynarodowych programach edukacyjnych-erasmus + Wsparcie szkół w zakresie metodologii badań. Przygotowanie narzędzi badawczych - kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety, narzędzia socjometrii, narzędzia obserwacji, skale.opracowanie wyników badań. Planowanie ewaluacji pracy nauczycieli, osiągnięć uczniów. Doradztwo na etapie tworzenia aplikacji Europejskich programów edukacyjnych. Innowacje pedagogiczne w wychowaniu fizycznym 1 9 Praca z uczniem zdolnym w wychowaniu fizycznym 1 WARSZTATY PRZEDMIOTOWE Chemia środków czystości 2 Dodatki do żywności E 2 chemii Metody aktywne na lekcjach chemii 2 Obliczenia chemiczne 2 Promieniotwórczość 2 Proste doświadczenia chemiczne 2 Substancje narkotyczne 2 Droga prędkość, wysokość 12 Jak pracować z mapą na lekcjach przyrody? 20 Jak rozbudzać zainteresowania uczniów otaczającą przyrodą? 20 Maluchy i zjawiska fizyczne 12 Metoda projektu w nauczaniu przyrody na 4 etapie nauczania 12 Metody aktywne na lekcjach przyrody 20 przyrody Praca z uczniem zdolnym 20 Proste doświadczenia chemiczne 20 Proste doświadczenia fizyczne 20 Światło i dźwięk eksperymenty i obserwacje 12 Woda i powietrze, ciała stałe eksperyment uczniowski 20 Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach przyrody 20 Wykorzystanie technologii informacyjnych i multimediów w nauczaniu przyrody na IV etapie edukacyjnym 1 Zajęcia terenowe - organizacja i przebieg 20 edukacji technicznej fizyki muzyki Edukacja techniczna- Rozwiązywanie problemów technicznych Edukacja techniczna-eksploatacja urządzeń technicznych Eksperyment na lekcjach fizyki w gimnazjum 20 Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach fizyki 20 Muzyka w klasach I-III 30

6 FESTIWALE I KONKURSY Festiwal "Latawce na niebie" Festiwal wokalny dla dzieci i młodzieży "Cantus" Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży "Płynąca Kolęda"

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN

Szanowni Państwo. Urszula Wyrzykowska-Dudek Dyrektor SCDIDN Szanowni Państwo Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach jest publiczną placówką oświatową świadczącą od lat usługi szkoleniowe dla nauczycieli. Wysoka jakość świadczonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami

SZANOWNI PAŃSTWO! Dyrektor WODN w Sieradzu Ilona Lewandowska wraz z pracownikami SZANOWNI PAŃSTWO! Witamy po wakacyjnej przerwie i jak co roku mamy przyjemność zaprezentować ofertę edukacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. Wiele form zamieszczonych w naszym

Bardziej szczegółowo

Informator o formach doskonalenia nauczycieli

Informator o formach doskonalenia nauczycieli 2008 Informator o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku Redakcja i korekta: Joanna Banasiak Projekt okładki: studio graficzne Polskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA

OFERTA FORM DOSKONALENIA POWIATOWY OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SEMESTR I Busko-Zdrój 2015 Skład i druk: Kazimierska Agencja Drukarska ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli

Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20. o formach doskonalenia nauczycieli Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli INFORMATOR 20 0/20 o formach doskonalenia nauczycieli Informator o formach doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2010/2011 Mazowieckie Samorządowe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI

PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI PROPOZYCJE FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY KIEROWNICZEJ, PRACOWNIKÓW NADZORU PEDAGOGICZNEGO I ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁY I PLACÓWKI Numer oferty Nazwa szkolenia Forma Program szkolenia Organizacja:

Bardziej szczegółowo

Formy płatne na rok szkolny 2014/2015

Formy płatne na rok szkolny 2014/2015 Formy płatne na rok szkolny 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE ORGANIZOWANE PRZEZ AKADEMIĘ JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WE WSPÓŁPRACY Z SOD W CZĘSTOCHOWIE L.p. Temat Adresat Zakres tematyczny Liczba 1. Studia

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela Na podstawie art. 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 Doskonalenie jest instrumentem przystosowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz

Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz 1 2 SPRAWOZDANIE z wykonania usługi edukacyjnej realizacja form

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy...

I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... SPIS TREŚCI: I. Wstęp... 3 1. Doradcy metodyczni... 4 2. Eksperci... 3. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji... 4. Liderzy... 6 6 6 II. Zasady organizacji... 7 III. Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2014/2015 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 201/201 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo