INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJE PEDAGOGICZNE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte"

Transkrypt

1 INNOWACJE PEDAGOGICZNE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wydawnictwa zwarte 1. ANDRUKOWICZ Wiesław : Edukacja integralna / Wiesław Andrukowicz. - Kraków: Impuls, s. Sygnatura : Mg 33368/ud 2. CZETWERTYŃSKA Grażyna, Krawczyk Magdalena, Lewenstam Karolina : Pomysł na szkołę z klasą : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewenstam. - Warszawa : Cent. Eduk. Obywatelskiej, cop s. Sygnatura : Mg / w 3. DOBROŁOWICZ Justyna : Kreatywność uczniów a ich osiągnięcia szkolne / Justyna Dobrołowicz. - Kielce : Wydaw. Akad. Świętokrzyskiej, s. Sygnatura : Mg / w 4. DUMOWSKA Bogumiła : Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce / Bogumiła Dumowska. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / ud 5. EDUKACJA alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / ud 6. FERENSZTAJN Bogna : Wiatr i Błyskawica : mityczna wizja szkoły : projekt nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sktodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Bogna Ferensztajn. - Gorzów Wielkopolski : Stów. R&R Liceum Curie, s. Sygnatura : Mg / w ; Mg / w ; Mg / w 7. GLASSER William : Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang.]. - Łódź : Prac. Alternatywnego Wychowania, s. Sygnatura : Mg / w 8. INNOWACJE pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. Sygnatura : Mg / ud 9. JAK być twórczym nauczycielem? / [oprac. Danuta Małgorzata Petry, Jan Lewandowski, Danuta Nikitienko. - Wyd.4. - Legnica : DODN. Filia, s. Sygnatura : Mg / w 10. JANKOWSKI Dzierżymir : Edukacja wobec zmiany / Dzierżymir Jankowski. - Toruń : Adam Marszałek, s. Sygnatura : Mg / w

2 11. KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. - Kraków : Zam Kor, s. Sygnatura : Mg / w 12. KRÓLIKOWSKI Jacek : Projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych / Jacek Królikowski. - Warszawa : Wydaw. Centr. Ośr. Dosk. Nauczycieli, s. Sygnatura : PIP ; Mg / w ; Mg / w 13. KSZTAŁCENIE wczesnoszkolne na przełomie tysiąc leci / pod red. Władysława Puśleckiego. - Warszawa : ADAM, s. Sygnatura : Mg / ud 14. KUJAWIŃSKI Jerzy : Postęp pedagogiczny w szkole / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, s. Sygnatura : Mg / w 15. KUJAWIŃSKI Jerzy : Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów / Jerzy Kujawiński. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, s. Sygnatura : Mg / w 16. NAKONECZNA Danuta : Sukces to trwanie: 25 lat Towarzystwa Szkół Twórczych / Danuta Nakoneczna. - Warszawa : Tow. Szkół Twórczych, s. Sygnatura : / w ; Mg / w 17. NOWAK-DZIEMIANOWICZ Mirosław : Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły / Mirosław Nowak-Dziemianowicz. - Toruń : Adam Marszałek, s. Sygnatura : Mg / w 18. PEDAGOGIKA alternatywna : postulaty, projekty, kontynuacje / pod red. nauk. Bogusława Śliwerskiego. - T Kraków : Impuls, s. Sygnatura : Mg / w 19. PEDAGOGIKA wobec problemów wychowania końca XX wieku / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. Sygnatura : Mg / ud 20. PŁÓCIŃSKA Małgorzata, Rylke Hanna : Czas współpracy i czas zmian / Małgorzata Płócińska, Hanna Rylke. - Warszawa : Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, s. Sygnatura : Mg / ud ; Mg / w 21. PÓŁTURZYCKI Józef : Innowacja pedagogiczna // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. 2, G - Ł. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, s Sygnatura : Czyt.37(03) 22. PROJEKT edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej. - Zlotów : Prac. Wydaw.- Edukacyjna

3 K&K, s. Sygnatura : PIP PRZYBOROWSKA Beata : Struktury innowacyjne w edukacji w kontekście polskich doświadczeń // W : Teoria i praktyka kształcenia w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok, Trans Humana, s Sygnatura : Mg / w 24. RADZIEWICZ Julian : Warunki podejmowania pedagogicznych decyzji innowacyjnych // W : Twórczość : wyzwanie XXI wieku / [zebr. i oprac. Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka]. - Kraków, Impuls, s Sygnatura : Mg / w 25. SOWIŃSKI Andrzej J. : Pedagogiczny sens innowacji w wychowaniu // W : Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. - Kraków, Impuls, s Sygnatura : Mg / ud 26. WARSZTATY edukacji twórczej : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : EUROPA, cop s. Sygnatura : Mg / w 27. WOLLMAN-MAZURKIEWICZ Lidia : Zreformowana edukacja wczesnoszkolna - czynnik sprzyjający czy hamujący innowacyjne działania nauczycieli? // W : Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce / pod red. Władysława Puśleckiego. - Opole, Wydaw. UO, s Sygnatura : Mg / w 28. Z zagadnień modernizacji kształcenia pedagogicznego studentów / pod red. Mieczysława Łobockiego. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, s. Sygnatura : Mg / w Artykuły z czasopism 1. ARCISZEWSKA Ewa : Bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych // Nowa Szkoła nr 10 s BARAŃSKI Szczepan : Wykształcić rekina // Nowa Szkoła nr 1 s BARTODZIEJ Danuta : Innowacja - droga do podwyższenia jakości pracy przedszkola // Dyrektor Szkoły nr 9 s BIELSKI Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider nr 2 s BOREK Dorota : Działalność innowacyjna przedszkola nr 14 w Tychach // Dyrektor Szkoły nr 3 s DĄBROWSKA Agnieszka : Ekologiczne innowacje pedagogiczne w regionie skierniewickim w latach // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa nr 2 s

4 7. DZIAŁABIJ-DRUPKA Marlena : Innowacja w pracy pedagoga // Glos Pedagogiczny nr 35 s DZIAŁABIJ-DRUPKA Marlena : Przykładowa innowacja pedagogiczna // Glos Pedagogiczny nr 35 s Zakres organizacyjny innowacji pedagogicznej. Zakres merytoryczny innowacji pedagogicznej. Karty innowacji i źródła jej finansowania. Procedura zatwierdzania innowacji pedagogicznej. 9. FAZLAGIĆ Jan : Poznań stawia na innowacyjne zarządzanie // Edukacja i Dialog nr 4 s FAZLAGIĆ Jan A. : Szkoła przyjazna dla ludzi kreatywnych // Edukacja i Dialog nr 5 s FERENS Bożena : Edukacja w wirtualnych klasach międzynarodowych // Gazeta Szkolna nr s GIZA Teresa: Innowatyka pedagogiczna w teorii i praktyce // Nauczanie Początkowe /2004 nr 2 s GUTOWSKA Wiesława : Nauczanie tańca w szkole - fragment innowacji pedagogicznej // Lider nr 6 s JANKOWSKA Anna : Atrakcyjne przedszkole : budowanie marki placówki. Cz. 1. // Bliżej Przedszkola nr 10 s. 103-[105] W artykule jest mowa o tym, na czym polega konkurencyjność, czym jest przewaga konkurencyjna i jakie innowacje gwarantują uzyskanie przewagi na rynku. 15. JASZCZUK Marta : Innowacje? To jest możliwe! // Glos Nauczycielski nr 46 s KAZIMIEROWICZ Marek : Innowacyjność nauczycieli // Nowa Szkoła nr 1 s KLIMASZEWSKA Anna : Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole // Nauczanie Początkowe /2004 nr 2 s KOLUDO Anna i in. : Wybrane innowacje w zakresie edukacji informatycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego // Gazeta Szkolna nr s KORCZEWSKA Elżbieta : Innowacje i eksperymenty w przedszkolu // Doradca Dyrektora Przedszkola [nr] 9 s KOSIBA Grażyna, Madejski Eligiusz : Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf // Kultura Fizyczna nr 5/6 s KOSIBA Grażyna, Madejski Eligiusz : Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 4 s KOWALCZYK Edyta : Psychologiczny portret nauczyciela innowatora // Nowe w Szkole nr 11 s. 17,18, 19, 20, 21

5 23. KRÓLICZEK Jadwiga, Pawlita Helena : Gdy przedszkole pustoszeje..." : działania innowacyjne w przedszkolach - projekt środowiskowy // Dyrektor Szkoły nr 7/8 s KRÓLICZEK, Jadwiga, Pawlita Helena : Kondycja wychowania przedszkolnego : wnioski z realizacji programu "Gdy przedszkole pustoszeje..." // Dyrektor Szkoły nr 6 s KUKLA Marzena : Innowacje i zmiany - kluczem atrakcyjności wychowania fizycznego w Irlandii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne nr 8 s KUŁAK Maciej : Wzorce są w Polsce // Głos Nauczycielski nr 31 s KUZITOWICZ Władysław : Certyfikaty i wyróżnienia za innowacyjność // Gazeta Szkolna nr s MACIEJEWSKA Jadwiga, Durda Marek : Szkolne procedury jakości : szkoły innowacyjne same się doskonalą // Dyrektor Szkoły nr 9 s MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Innowacje w oświacie // Edukacja i Dialog nr 4 s MATLAKIEWICZ Alina : Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorcza szkoła warunkiem sukcesu ucznia : Szczecin, sprawozdanie // Edukacja Dorosłych nr 4 s MĄDROWSKA Wiesława : Innowacje pedagogiczne jako metoda rozwoju przedszkola // Doradca Dyrektora Przedszkola nr 26 s OKRASZEWSKI Kazimierz, Rakowiecka Barbara : Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów - przyszłych studentów uczelni technicznych // Wychowanie Techniczne w Szkole nr 2 s PETLÁK Erich, Porubská Gabriela : Dydaktyka ogólna a innowacyjne podejście w dydaktyce w aspekcie przygotowania przyszłych nauczycieli; tł. ze słowac. Lucyna Spyrka // Chowanna T.2 s PODŁOWSKA Jolanta : Innowacje nowe wyzwania w doskonaleniu nauczycieli // Nowa Edukacja Zawodowa nr 1 s RĘKAWEK Anna : Innowacje w szkole // Dyrektor Szkoły nr 4 s RĘKAWEK Anna : Innowacyjność nauczyciela w kontekście nowoczesnych technologii // Dyrektor Szkoły nr 1 s ROKITA Andrzej, Rzepa Tadeusz : Nowatorstwo dydaktyczne : wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III.- Cz.I-II // Lder nr 4 s. 5-6; nr 10 s. 30

6 38. RYBCZYŃSKA Małgorzata, Wajs Ewa, Skotnicki Bogdan : Innowacja pedagogiczna "Kształcenie na odległość ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - podsumowanie // Kwartalnik Edukacyjny nr 1/2 s RYSZKOWSKI Wojciech : Rodzaje działań innowacyjnych w projektowaniu procesu wychowania fizycznego // Kultura Fizyczna nr 9/10 s SAWIŃSKI Julian P. : Jak w szkole przygotować interesująca innowacje? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) // Nowa Szkoła nr 9 s SAWIŃSKI Julian Piotr : Warto poczuć zapach nowoczesności (scenariusz dyskusji z nauczycielami o istocie i znaczeniu nowoczesnych edukacji) // Wszystko dla Szkoły nr 10 s SCHERNER Zuza : Innowacyjna gościnność // Edukacja i Dialog nr 4 s SIŃCZUCH Marcin : Młodzież - innowacja, komunikacja i informacja // Remedium nr 5 s STASIŁA-SIERADZKA Marta : Innowacje w zarządzaniu zasobami ludzkimi - historia i dzień dzisiejszy // Chowanna T. 2 s. [145] SYMELA Krzysztof : Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, streszcz. w jęz. ang. // Pedagogika Pracy. - T. 48 (2006) s ŚWIERCZYŃSKA Elżbieta : Dziś nie idę do szkoły : polskie i zagraniczne przykłady walki z absencją // Sedno nr 6 s TRZASKA Leszek : Innowatorzy na start // Remedium nr 9 s WASZEK Agata : E-learning jako innowacja pedagogiczna // Wszystko dla Szkoły nr 12 s WILK Alfred : Innowacja wspomagana komputerem // Nowe w Szkole nr 3. - wkł. s WIOROGÓRSKA Zuzanna : "Znaczenie alfabetyzacji informacyjnej dla ludności wielokulturowej: potrzeby, strategie, programy i rola bibliotek" oraz "Dostęp i innowacja: dostarczanie informacji wszystkim". Sprawozdanie z 94. i 164. Sesji 77 Konferencji Generalnej IFLA (San Juan, Porto Rico, września 2011r.) // Przegląd Biblioteczny nr 4 s WOŁOSEWICZ-WYSOCKA Alicja: Innowacja pedagogiczna na zajęciach pozalekcyjnych // Aspekty nr 2 s ZAKORCZMENNA Elżbieta : Innowacyjny program dziennikarski w klasach V i VI szkoły podstawowej // Kwartalnik Edukacyjny nr 3 s ZYBERT Elżbieta Barbara : "Biblioteki poza bibliotekami: integracja, innowacja i informacja dla wszystkich". Światowy kongres bibliotek i informacji i 77.

7 Konferencja Generalna IFLA (San Juan, Porto Rico, sierpnia 2011r.) // Przegląd Biblioteczny nr 4 s Dokumenty elektroniczne 1. Karta Innowacji [online], Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, aktualizacja [dostęp: dostęp: ] Dostępny w Internecie: <http://ko-gorzow.edu.pl/innowacje-i-eksperymenty/1382-procedura-wprowadzeniainnowacji-i-eksperymentow-pedagogicznych-w-szkoach-i-placowkach-wojewodztwalubuskiego> 2. Procedura wprowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa lubuskiego [online], aktualizacja [dostęp: dostęp: ] Dostępny w Internecie: < 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki ( Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506) [online], [dostęp: ] Dostępny w Internecie: <http://www.kuratorium.lodz.pl/data/other/rozporzadzenie_men_i_s_dotyczace_dzia_. pdf> 4. Such Renata : Innowacje pedagogiczne [online], aktualizacja 2007 [dostęp: ] Dostępny w Internecie: <http://www.sce.pl/upload/file/renata%20such%20- %20Innowacje%20pedagogiczne.pdf> Opracowała :Monika Panek Dział Informacji i Doradztw ( )

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte:

EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013. Wydawnictwa zwarte: EDUKACJA ZDROWOTNA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2013 Wydawnictwa zwarte: 1. EDUKACJA zdrowotna // W: Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski.

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012. Wydawnictwa zwarte UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2012 Wydawnictwa zwarte 1. BOKSA Ewa : Uczeń z dysleksją w Twojej klasie // W : Poradnik nauczyciela. - Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY. opracowanie Alina Daniel INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI (TIK) Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji WYBRANE MATERIAŁY opracowanie Alina Daniel PBW RZESZÓW 2013 www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P I. Edukacja w dobie rewolucji

Bardziej szczegółowo

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2

PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ. Wyd. 2 PAKIET EDUKACYJNY ZDOLNY UCZEŃ Wyd. 2 Wrocław, 2011 W Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu została opracowana nowa forma wspierania nauczycieli w procesach nauczania i wychowania: tematyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI EDUKACJA ZDROWOTNA Opracowanie BEATA BAŁCHAN PBW RZESZÓW 2014 WWW.rzeszow.pbw.org.pl Edukacja zdrowotna to proces dydaktyczno-wychowawczy, w którym dzieci i młodzież uczą się

Bardziej szczegółowo

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE

Funkcje, zadania i rola szkoły Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE Filia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej 59-900 Zgorzelec ul. Powstańców Śląskich 1 tel. 75 77 56 951 www.zgorzelec.dbp.wroc.pl e-mail: zgorzelec@zgorzelec.dbp.wroc.pl Funkcje, zadania i rola szkoły

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ

E-LEARNING - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Filia w Iławie E-LEARNING - EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ Zestawienie bibliograficzne w wyborze WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Bednarek, Józef Kształcenie

Bardziej szczegółowo

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Marcin Laskowski Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi E-learning: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011 Wydawnictwa zwarte 1. Akademia on-line

Bardziej szczegółowo

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266

I. WYDAWNICTWA ZWARTE. 3. BEDNAREK, Józef Media w nauczaniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Mikom, 2002. Sygn. 40343, 40266 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach Filia w Bytomiu ul. Armii Krajowej 54B 41-909 Bytom tel. 32 286 23 52 e-mail: bytom@pbw.katowice.pl www.bytom.pbw.katowice.pl Media w nauczaniu Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013

Książki zestawienie w wyborze za lata 2009-2013 Unia Europejska Zestawienie materiałów źródłowych dostępnych w sieci bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska (DSIE) Dzień Unii Europejskiej obchodzony jest 9 maja i przypomina o dacie 9 maja 1950 roku,

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne]

28. Bezpieczeństwo na placach zabaw / Maciej Kamiński, Marcin Krawczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 24-27 [normy prawne] 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE I POZA SZKOŁĄ (bibliografia w wyborze za lata 2000-2010) KSIĄŻKI : 1. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

E-learning. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Książki

E-learning. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Książki E-learning zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne zostało sporządzone w oparciu o zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku. Opis jest zgodny z obowiązującymi normami:

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna i public relations w oświacie

Działalność promocyjna i public relations w oświacie Działalność promocyjna i public relations w oświacie Zestawienie bibliograficzne w wyborze Druki zwarte 1. BUDZYŃSKI Wojciech : Public relations : zarządzanie reputacją firmy.- Warszawa : Poltext, 2000

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip

INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI. E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip INFORMATOR DLA NAUCZYCIELI E-learning W ZBIORACH PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE. Wybór. opracowanie Monika Filip PBW RZESZÓW 2012 r. www.rzeszow.pbw.org.pl 1 W S T Ę P W rozwijającym

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA

SAMOOCENA PRACY NAUCZYCIELA I UCZNIA Adres: ul. Piłsudskiego 62 75-525 Koszalin tel./fax (094) 345-45-05 (094) 347-43-07 e-mail: sekretariat@bibliotekacen.pl http://www.bibliotekacen.pl CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH

OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE OŚWIATA WE FRANCJI I NIEMCZECH Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu FRANCJA Wydawnictwa zwarte: 1. DZIEWULAK DOBROMIR

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile)

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (bibliografia w wyborze ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Pile) Artykuły 1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska. // Psychologia w Szkole.

Bardziej szczegółowo

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży

Współczesne uwarunkowania procesu nauczania i uczenia się znaczenie języka ojczystego w rozwoju kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk Telefon (0...59) 84-23-462 Telefaks (0...59) 84-23-567

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449

Wydawnictwa zwarte. 4. Bezpieczna wycieczka / Jan Szumiał. - Wyd. 2. - Warszawa : Grupa IMAGE, 2014. Sygnatura: wyp. 56448, 56449 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach do 2015 r.) Poszukując materiałów na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011)

DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECI ODMIENNE KULTUROWO W SZKOLE (bibliografia w wyborze za lata 2005-2011) 1. "Swapping Culture" a adaptacja kulturowa dzieci

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006)

DORADZTWO ZAWODOWE. (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) DORADZTWO ZAWODOWE (zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2006) Wydawnictwa zwarte 1. BIURO Biuro Karier jako ważne ogniwo łączące studentów i absolwentów z rynkiem pracy : materiały konferencji,

Bardziej szczegółowo