IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010"

Transkrypt

1 IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010 Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka w roku szkolnym 2009/2010 wzięła udział w IV edycji programu społecznego Szkoła bez przemocy". Głównym celem programu było zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkole systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji. Włączając się do programu podjęliśmy następujące działania: 1 Wychowawcy klas zrealizowali podczas godzin wychowawczych zajęcia na podstawie zaproponowanych scenariuszy dotyczących rozpoznawania agresji i przemocy w szkole oraz sposobu reagowania w trudnych sytuacjach, 2 Nasi nauczyciele poprzez udział w profesjonalnych warsztatach wzmacniali kompetencje z zakresu profesjonalnych metod przeciwdziałania oraz profilaktyki przemocy i agresji szkolnej. W szkoleniach wzięli udział: - Sylwia Kaczmarczyk Reagowanie na agresję, - Agnieszka Lehmann Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej, - Barbara Włodarczyk szkolenie przy Wydziale Katechetycznym. Uczestnik szkolenia: Agnieszka Lehmann Nazwa kursu: Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej Termin szkolenia: grudnia 2009r., Białystok Nazwisko szkoleniowca/trenera: Ewa Czemierowska Koruba 1

2 Tematyka szkolenia: Pojęcie przemocy, agresji, świadka przemocy; Sytuacje trudne: agresja czy przemoc? Scenki tematyczne: Wspólne stworzenie portretu ofiary: wrażliwa, nieśmiała, niepewna ostrożna w kontaktach z innymi, często wysoki poziom lęku, trudno jej zaistnieć w grupie, brak umiejętności bronienia się, atakowana płacze, wycofuje się, ucieka, niska samoocena, często samotna, negatywnie nastawiona do stosowania przemocy, często słabsza fizycznie, lepsze kontakty z dorosłymi; Ofiara prowokująca: brak zrozumienia i nieprzestrzeganie pewnych, ogólnie przyjętych norm społecznych w danej grupie, częste przekraczanie cudzych granic, zaczepianie, zbyt bliski kontakt, problemy z koncentracją, częste absorbowanie innych swoją osobą, zadawanie dużej ilości pytań, przerywanie, wtrącanie; Szkoły w których odbyły się szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Jana Kochanowskiego ul. Wspólna 5/7, Łódź, tel.: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka ul. Sucharskiego 3, Łódź, tel.: Celem warsztatu było nabycie umiejętności właściwej pomocy ofierze przemocy i agresji szkolnej. Uczestnicy mieli okazję zdobyć i uporządkować wiedzę z zakresu specyfiki przemocy i agresji, diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary oraz praktycznego dzielenia się i przekazywania tej wiedzy innym nauczycielom oraz dzieciom. Podczas warsztatu omówione zostały poszczególne zjawiska łączące się z przemocą oraz metody ich odróżniania. Uczestnicy: - poznali portret dziecka poszkodowanego jego zachowania, cechy i potrzeby, - nauczyli się jak pracować z ofiarą poprzez prowadzenie rozmowy wspierającej i metodę wspólnej sprawy - nauczyli się jak prowadzić działania długofalowe o charakterze pomocowym. 2

3 Uczestnik szkolenia: Sylwia Kaczmarczyk Nazwa kursu: Reagowanie na agresję Termin szkolenia: stycznia 2010, Katowice Tematyka szkolenia: Reagowaniu na agresję Zapobieganiu agresji Celem warsztatu jest zdobycie i udoskonalenie umiejętności właściwego reagowania na zachowania agresywne. Zajęcia warsztatowe pozwoliły mi sprecyzować kierunki działań w zespole klasowym, a także w szkole, w zakresie budowania systemu przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej. Dowiedziałam się jakimi sposobami i możliwościami powinna dysponować szkoła w zakresie obniżania poziomu i zapobiegania agresji rówieśniczej. Poprzez studium konkretnych przypadków osób uczestniczących w szkoleniu nauczyłam się właściwych reakcji na zachowania agresywne uczniów w stosunku do rówieśników i nauczycieli. Wykonywane ćwiczenia: 1. Nauczyciel wprowadza temat mówiąc uczniom, że czasem zdarza się, że ktoś nas zaczepia, dokucza, sprawia przykrość. Pyta uczniów: co chce osiągnąć taka osoba, kiedy taka osoba czuje, że osiągnęła swój cel, wygrała. Zbiera wypowiedzi, podsumowuje. Ważne by w podsumowaniu znalazły się spostrzeżenia, że agresor chce sprowokować, zmusić tego kogo atakuje, żeby zrobił to samo, dał się wciągnąć w agresję. Następnie nauczyciel pyta uczniów jak wygląda osoba, która jest odważna, pewna swojej wartości. Ważne by kierunkować odpowiedzi uczniów i by na tablicy pojawiła się lista z odpowiednimi cechami ( zdecydowany, stanowczy głos; proste plecy; patrzenie w oczy). Każdy będzie mógł przećwiczyć takie zachowanie. Prawdziwą odwagą jest nie dać się sprowokować, użyć swojej inteligencji a nie siły mięśni bo to potrafi wiele osób, a mądre sposoby znają nieliczni. 2. Nauczyciel uprzedza, że za chwilę podejdzie do każdego w klasie i będzie mówił same nieprawdziwe rzeczy, będzie agresorem. Zadaniem każdego zaczepionego będzie nie dać się sprowokować, zastosować sposoby wypisane na tablicy i powiedzieć tylko jedno zdanie nie mów tak do mnie (nauczyciel zapisuje to zdanie na tablicy). Ważny jest ton głosu i postawa ciała. Następnie uczniowie, siedząc każdy w swojej ławce, ćwiczą z nauczycielem ten sposób obrony przed przemocą. Zawsze prowadzący gra rolę agresora (mówi np. ty maluchu, nie umiesz grać w piłkę lub ale masz brzydkie ubranie ). 3

4 3. Nauczyciel mówi, że za chwilę każdy chętny będzie mógł spróbować swojego sposobu obrony. Trzeba mieć wiele różnych sposobów obrony, żeby dać sobie radę w różnych sytuacjach. Ważne, żeby nie dać się sprowokować i samemu nie być agresywnym. Nauczyciel mówi, że będzie mówił te same rzeczy co w poprzednim ćwiczeniu a ten, kto będzie chciał może obronić się swoim sposobem, sposoby będą zapisywane na tablicy. Nauczyciel zaprasza każdego z chętnych pojedynczo do zagrania scenki. Po każdej scence zapisuje sposób na tablicy. 4. Kiedy wypisanych sposobów jest już przynajmniej kilka, nauczyciel mówi, że czas na kolejny stopień trudności - będzie zaczepiał tak jak do tej pory ale nie ustąpi od razu, trzeba będzie zastosować kilka sposobów lub ten sam sposób kilka razy. Chętni do odgrywania scenek są zapraszani tak jak poprzednio - pojedynczo na środek klasy. 5. Nauczyciel mówi, że teraz chce, żeby przećwiczyć bardzo trudny sposób. Potrzebna do tego będzie odwaga, siła woli i wytrwałość, żeby nie dać się pokonać, sprowokować. Nauczyciel będzie mówił coś nieprzyjemnego a chętny uczeń będzie miał za zadanie odwrócić się i odejść. Jest to jeden z najtrudniejszych sposobów. Chętny uczeń wychodzi na środek klasy, nauczyciel mówi do niego obraźliwe słowa z poprzednich scenek. Kiedy uczeń odchodzi nauczyciel woła za nim zdanie typu: no co, uciekasz?, tchórzy, zobaczcie, tchórzy, boisz się, co?. Jeśli uczniowi zdarzy się odwrócić lub zatrzymać, nauczyciel wychodząc z roli agresora przypomina mu, na czym polega przewaga nad agresorem, zachęca by odszedł. Praca w grupach. Nauczyciel mówi, że za chwilę klasa podzieli się na grupy i każda z grup otrzyma zadanie wymyślenia przynajmniej trzech nieagresywnych sposobów obrony. O jaką sytuację chodzi uczniowie dowiedzą się po podziale. Mówi uczniom ile grup i po ile osób mają stworzyć. Gdy uczniowie siedzą już w grupach nauczyciel mówi, żeby wyobrazili sobie, że jakiś agresor chce ich sprowokować do bójki i wyzywa ich na tzw. solówę. Zadaniem jest odmówić i wymyślić na to kilka sposobów. Podaje czas przeznaczony na to zadanie. Po upływie tego czasu każda z grup podaje kolejno po jednym sposobie aż do wyczerpania pomysłów, podając tylko te sposoby, które jeszcze nie padły. Szkoły w których odbyły się szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 153 im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Obr. Westerplatte 28, Łódź, tel./fax (042) Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka ul. Sucharskiego 3, Łódź, tel.:

5 Uczestnictwo w szkoleniu Reagowanie na agresję pozwoliło mi na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej Kornelówka oraz w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi w klasach I- III kilku mini warsztatów na temat zapobiegania agresji. Zajęcia spotkały się one z żywym zainteresowaniem ze strony dzieci, które z entuzjazmem brały udział w scenkach indywidualnych i pracy zespołowej. Ćwiczenia te wyposażyły je w szereg sposobów reagowania na zachowania agresywne w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnik szkolenia: Barbara Włodarczyk Nazwa kursu: Jak radzić sobie z agresją Termin szkolenia: 3 10 lutego 2010r. Nazwisko szkoleniowca/trenera: Irena Wolska Tematyka szkolenia: Rozróżnienie pomiędzy agresją a przemocą Podejmowanie skutecznej interwencji pedagogicznej Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów Organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 3 Dla pobudzania empatii wśród uczniów został utworzony Klub Wolontariusza, którego celem działania była realizacja planu wolontaryjnego pt.: Myślimy nie tylko o sobie. 4 Akcja Przyjaciele bezdomnych zwierząt (1 15 stycznia 2010r.) Podczas pierwszej z prowadzonych przez Szkolną Grupę Wolontaryjną akcji udało nam się zebrać na rzecz schroniska Medor w Zgierzu następujące artykuły: 30 kg karmy, 7 puszek karmy dla zwierząt, 8 zabawek i 261 zł. Zostały one przekazane przez jednego z rodziców do schroniska. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 0,5 h, 5

6 - Dwójka członków SGW przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 1 h, - Uczniowie i Rodzice przyniesienie darów dla schroniska, - Mama ucznia klasy trzeciej zawiezienie darów do schroniska 1 h, - Dwójka członków SGW przygotowanie podziękowań 0,5 h, - Dziesięcioro Rodziców przygotowanie wypieków (ciast i ciasteczek) sprzedawanych na rzecz schroniska podczas szkolnej imprezy mikołajkowej 10h. 5 Akcja Kropla Krwi (16 31 stycznia 2010r.) Podczas drugiej z prowadzonych przez nas akcji zachęcaliśmy osoby dorosłe do honorowego krwiodawstwa. Dla nauczycieli i rodziców zorganizowaliśmy akcję informacyjną, a dla uczniów konkurs prac plastycznych. Po przeprowadzonej przez nas akcji chęć oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zadeklarowały trzy osoby: jeden nauczyciel i dwóch rodziców. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 1 h, - Jeden z członków SGW i jego Rodzic przywiezienie plakatów z RCK, promujących honorowe krwiodawstwo 1 h, - Dwójka członków SGW- przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 1 h, - Ośmioro uczniów klasy trzeciej i opiekun SGW podczas zajęć dodatkowych, gdzie została przeprowadzona pogadanka uświadamiająca dzieciom wartość i cele honorowego krwiodawstwa wykonanie prac konkursowych 9 x 0,45 h, - Sześcioro uczniów klasy drugiej i opiekun SGW - podczas zajęć dodatkowych, gdzie została przeprowadzona pogadanka uświadamiająca dzieciom wartość i cele honorowego krwiodawstwa wykonanie prac konkursowych 9 x 0,45 h, - Opiekun SGW przygotowanie kart do głosowania 0,5 h, Zrezygnowaliśmy natomiast z przeprowadzenia aukcji przygotowanych prac, ze względu na to, że podczas pierwszej akcji zbieraliśmy pieniądze na schronisko. 6 Akcja 1% (1 14 lutego 2010r.) Celem akcji 1% było zachęcenie Rodziców uczniów z naszej szkoły oraz innych osób dorosłych do ofiarowania 1 % swoich podatków na rzecz Franka Rutkowskiego, ucznia klasy III, chorującego na mukowiscydozę. 6

7 Do naszej akcji włączyli się również niepedagogiczni pracownicy naszej placówki i zaproponowali zorganizowanie loterii fantowej podczas balu karnawałowego. Dochód ze sprzedaży losów (72 zł) przeznaczony został na wsparcie zakupu kamizelki wibracyjnej, ułatwiającej Frankowi terapię i przekazany na konto Fundacji Zdążyć z Pomocą. - Opiekun SGW zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego akcji 1 % - 0,45 h, - Trójka uczniów SGW przygotowanie plakatu informacyjnego, zachęcającego do ofiarowania 1 % na rzecz Franka 3 x 0, 45 h, - Animator szkolnej strony internetowej przygotowanie informacji o możliwości przekazania 1 % na rzecz Franka 0,5 h, - Dwójka członków SGW przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 2 x 1h, - Uczniowie wszystkich klas przyniesienie fantów na loterię (przyniesiono 41 fantów i wszystkie zostały sprzedane), - Dwójka uczniów SGW przygotowanie losów na loterię 2 x 0,45 h, - Dwójka uczniów klasy czwartej sprzedawanie losów podczas loterii 2 x 2 h, - Mama Franka Rutkowskiego przygotowanie ulotki informacyjnej, dotyczącej możliwości odpisania 1 % - 1 h, - Wychowawcy wszystkich klas ustna informacja i rozdanie ulotek podczas zebrania z Rodzicami 5 x 0,05 h. - Opiekun SGW rozdanie ulotek informacyjnych w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej nr 135 w Łodzi, na zebraniu rodziców klasy drugiej 0,05 h, - Opiekun SGW przygotowanie podziękowań 0,5 h, - grafik przygotowanie bilbordu (rozmiar: 5 na 2 metry; 20 miejsc na Terenia całego miasta Łodzi) zachęcającego do oddania 1 % na rzecz Franka 10 h, Na zakończenie tej akcji zostało zorganizowane spotkanie z wolontariuszem Łódzkiego Hospicjum Dla Dzieci. Wzięła w nim udział szóstka dzieci z kasy szóstej wraz z Opiekunem SGW 6 x 045 h. 7 Akcja Nakrętki dla Osoby Niepełnosprawnej (15 28 lutego 2010r.) Mimo ferii zimowych SGW postanowiła wykorzystać wolny czas na działania wolontaryjne. Dzięki zachęcie i pomysłowi naszej Pani Dyrektor zorganizowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla osoby niepełnosprawnej, będącej pod opieką Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek i zachęciliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia do akcji. Dzięki 7

8 naszemu wsparciu zebrane nakrętki będzie można wymienić na elektryczny wózek inwalidzki. - Pani Dyrektor nawiązanie kontaktu z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek 0,5 h, - Opiekun SGW zachęcenie uczniów wszystkich klas do zbierania nakrętek 0,15 h, - Rodzice dwóch uczniów - zawiezienie nakrętek do Warszawy 5 h. W sumie żoliborskiemu stowarzyszeniu przekazano 69 kilogramów nakrętek. Szkoła otrzymała dyplomy i podziękowania. 8 Akcja Jałmużna Wielkopostna i Góra grosza (1 15 marca 2010r.) Podczas kolejnej z naszych akcji Szkolna Grupa Wolontaryjna zaproponowała, aby połączyć Jałmużnę Wielkopostną (akcję Szkolnego Koła Caritas) z konkursem Góra grosza. Zebrane w ten sposób pieniądze wpłacone zostaną na konto fundacji Zdążyć z pomocą na zakup kamizelki wibracyjnej dla Franka Rutkowskiego, chorego na mukowiscydozę. Termin oddawania puszek ustalono na początek kwietnia. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 1 h, - Opiekun SGW i jeden członek SGW przygotowanie ulotek informujących o akcji 0,5 h, - Jeden członek SGW rozdanie ulotek w klasach i przekazanie ustnej informacji na temat akcji 0,15 h, - Jedna osoba dorosła przywiezienie puszek do zbierania Jałmużny Wielkopostnej z magazynu Caritasu 1,5 h, - Wychowawcy klas rozdanie puszek w klasach 0,5 x 0,1 h, - Uczniowie wszystkich klas przynoszący swoje datki. 9 Akcja Palmy Wielkanocne (15 28 marca 2010r.) 8

9 Celem w. w. akcji było zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na sytuację osób zamieszkujących pobliski DPS. Podczas Dni otwartych szkoły została otwarta pracownia informująca o działaniach Szkolnej Grupy Wolontaryjnej, gdzie wykonywano palmy wielkanocne przeznaczone dla pensjonariuszy DPS u. - Opiekun SGW, jeden nauczyciel i jeden pracownik niepedagogiczny przygotowanie plakatów informujących o działaniach SGW 2,5 h, - Jedna uczennica klasy IV przyniesienie gałązek 1 h, - Opiekun SGW, trójka rodziców i trójka uczniów wykonanie palm wielkanocnych 7x 1 h, - Opiekun SGW, dwójka uczniów wykonanie życzeń wielkanocnych 3x 1h, - Opiekun SGW, trójka uczniów zaniesienie własnoręcznie wykonanych palm i życzeń wielkanocnych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (ul. Złotnicza 10 w Łodzi) 4 x 1 h. 10 Podsumowanie pracy SGW (7 15 kwietnia 2010r.) Ostatnią z prowadzonych przez nas akcji było ogłoszenie i rozwiązanie konkursu na najlepsze wypracowanie, którego temat brzmiał: O empatii i miłości bliźniego. Na ogłoszony przez SGW konkurs wewnątrzszkolny wpłynęło 5 wypracowań. Zawarte w nich zostały bogate przemyślenia uczniów, które jak mamy nadzieję staną się w przyszłości zachętą do podejmowania działań wolontaryjnych. - opiekun SGW przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w konkursie 1 x 0,5 h. W ramach działań, 20 marca, do naszej szkoły przyszli na zajęcia uczniowie niesłyszący. Dzieci były pod wielkim wrażeniem spotkania z osobami inaczej patrzącymi na świat. Chętnie uczyły się języka migowego i z szacunkiem traktowali gości. Uwieńczeniem naszych działań była wizyta w dniu 14 kwietnia uczniów klasy IV i VI w Łódzkiej Szkole dla Niewidomych i Niedowidzących. Miejsce 9

10 spotkania zaplanowane początkowo w świetlicy środowiskowej Opoka zostało zmienione w porozumieniu z panią psycholog, zajmującą się promowaniem wśród uczniów postaw wyrażających empatię. Oprócz spotkania z dziećmi niewidomymi mieliśmy okazję poznać metody i środki jakimi te osoby się posługują (min. lupy, szkła powiększające pismo Braillle a, programy komputerowe i inne pomoce naukowe ). - Trzech nauczycieli ( szkolny psycholog, opiekun SGW, nauczyciel) zabranie uczniów do w. w szkoły i udział w zajęciach 3 x 3 h, - Trójka nauczycieli w. w. szkoły zorganizowanie zajęć dla naszych uczniów 3 x 2 h, - Trzynaścioro uczniów Kornelówki udział w zajęciach w szkole dla dzieci niewidomych 13 x 3 h. *** Sprostowanie do akcji: Jałmużna Wielkopostna - podczas tej akcji zebranych zostało 20 kg groszy (równowartość 350 zł), przeznaczonych na wsparcie zakupu kamizelki dla Franka Rutkowskiego. W podsumowanie akcji Jałmużna Wielkopostna zaangażowały się następujące osoby: - Opiekun SGW i trója członków SGW segregacja zebranego bilonu 4 x 1 h, - Opiekun SGW i szkolna sekretarka zawiezienie zebranego bilonu do NBP 2 x 1 h. 11 Szkoła podjęła współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji, odbywały się systematyczne zajęcia w klasach. 12 W ramach Dnia Szkoły bez przemocy odbył się piknik rodzinny w Bratoszewicach, podczas którego odbyło się spotkanie z artystą malarzem ze stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami (AMUN) Stanisławem Kmiecikiem. Dodatkowo zorganizowano wystawę jego prac. 10

11 13 W każdej klasie umieściliśmy materiały dydaktyczne promujące Kodeks Szkoły bez przemocy. 14 Nagradzaliśmy dobre przykłady konkurs na najlepszą klasę i najbardziej uprzejmego ucznia. 15 Została opracowana roboczą wersję Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji w Prywatnej Szkole Podstawowej Kornelówka w Łodzi. 16 W kasach IV-VI wdrożyliśmy procentowy system oceny z zachowania. 11

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016

Akademia Pozytywnej Profilaktyki. Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Programy pozytywnego rozwoju dla uczniów kl. I-III SP 2015/2016 Drodzy Rodzice, Szanowni Pedagodzy, Nauczyciele oraz Wychowawcy! Pozytywny rozwój jest elementem tzw. pozytywnej profilaktyki. Idea ta nie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna szkoła to MY - kontynuacja. Program przeciwdziałania zachowaniom. agresywnym uczniów. w Specjalnym Ośrodku. w Nowym Dworze Gdańskim

Bezpieczna szkoła to MY - kontynuacja. Program przeciwdziałania zachowaniom. agresywnym uczniów. w Specjalnym Ośrodku. w Nowym Dworze Gdańskim Bezpieczna szkoła to MY - kontynuacja Program przeciwdziałania zachowaniom agresywnym uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim Nowy Dwór Gdański 2011/2012 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła

SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY. Bezpieczna szkoła SZKOLNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY na rok szkolny 2013/2014 oraz 2014/2015 Bezpieczna szkoła Szkoła Podstawowa nr 7 im. A. Mickiewicza w Świeciu Świecie, wrzesień 2013r 1 CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy

Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy Przykładowe oferty szkół w zakresie profilaktyki agresji i przemocy - wypracowane przez uczestników kursu Tworzenie systemu oddziaływań profilaktycznych w szkole w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008

Program naprawczy problemów wychowawczych. w roku szkolnym 2007/2008 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Program naprawczy problemów wychowawczych Opracował zespół w składzie: w roku szkolnym 2007/2008 Mgr Ewelina Jaskulska -pedagog szkolny Mgr Daria Augustyniak-koordynator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE PROGRAM PROFILAKTYKI DLA DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. POWSTAŃCÓW 1863 ROKU W ZABOROWIE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

III. Nauczyciele Nauczyciele Wychowawcy Pedagog Psycholog Bibliotekarz. Cały rok X XII. Palenie papierosów, picie alkoholu

III. Nauczyciele Nauczyciele Wychowawcy Pedagog Psycholog Bibliotekarz. Cały rok X XII. Palenie papierosów, picie alkoholu III IV V Palenie papierosów, picie alkoholu Uzależnienie od środków odurzających i od komputera Używanie wulgaryzmów. Brak kultury osobistej. 6. Postawa nauczyciela szacunek wobec ucznia; nauczyciel wzorem.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec

MĄDRA ADOPCJA. Autorzy. Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia. Paweł Fortuna. Katarzyna Ługowska. Jan Borowiec MĄDRA ADOPCJA Instrukcja dla osoby prowadzącej zajęcia Autorzy Paweł Fortuna Koncepcja, opis przypadku, instrukcje Katarzyna Ługowska Opis przypadku, instrukcje Jan Borowiec Opis przypadku, realizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Palonka Nauczyciel: wychowawca świetlicy Szkoła Podstawowa nr 258 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2007-31.05.2010 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 28 w KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 28 w Krakowie został opracowany w

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Wybierz zdrowie i wolność

Wybierz zdrowie i wolność O przedsięwzięciu Program profilaktyki uzależnień Wybierz zdrowie i wolność Niniejszy program stanowi wypadkową zdobytej na szkoleniach wiedzy i doświadczeń własnych autorki, które przyniosło kilkanaście

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ... PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2015/2016 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOŁASZYNIE Gołaszyn, 1 września 2015 r. SPIS TREŚCI Założenia programu... 3 Cele i zadania... 4 Zalecane metody pracy...

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Profilaktyka jest to ciągły proces ochrony człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl II. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl II. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Psychoedukacja dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej Cykl II. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU

PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU PROGRAM SZKOLNEGO WOLONTARIATU Chcemy Pomagać Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela Jan Paweł II 1 Okres nauki w szkole

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU BEZPIECZNA SZKOŁA I SEMESTR ROK SZKOLNY 2013/2014 NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZESPOŁU: -dbamy o bezpieczeczne zachowania uczniów. -dbamy o bezpieczne otoczenie. -przeciwdziałamy

Bardziej szczegółowo

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to,co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Sprawozdanie z działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie w ramach akcji,,podaruj Dzieciom Iskierkę Radości- Szczecińskie Szkoły Potrzebującym.,, Człowiek jest wielki nie przez to,

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków

Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II. ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków FORMULARZ ZGŁOSZENIA DOBREJ PRAKTYKI WSPÓŁPRACY NA KONKURS Nazwa szkoły/przedszkola Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II Adres: ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków Email kontaktowy: gimnazjum-nr4@wp.pl Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego

Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego IV Profilaktyka zagroŝeń Lp. Zadania Cele Formy realizacji, skierowanie Odpowiedzialni Termin 1 Diagnozowanie środowiska szkolnego rozpoznanie sytuacji problemowej przeprowadzanie ankiet i analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ NA ROK 2015/2016. Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Priorytet 1: Promowanie zdrowego stylu życia Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego żywienia i higieny spożywania posiłków. Godziny z wychowawcą

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bukowskich w Buku rok szkolny 2014/2015 1. Cel główny programu. Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Buku opiera się na zasadach tzw. profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM AKTYWNEJ WSPÓŁPRACY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 258 IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE Dokument ten jest podsumowaniem udziału szkoły w projekcie Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2015/16

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2015/16 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUŚCU NA ROK SZKOLNY 2015/16 Profilaktyka jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona człowieka,

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY w SZKOLE PODSTAWOWEJ im. S. KRASIŃSKIEGO w CHOTOMOWIE (na okres od września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r.) PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 07.01.2003 roku

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Świebodzin, 28.04.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Publiczne Przedszkole nr 5 oś. Łużyckie 30 66-200 Świebodzin DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) ukrytyskarb5@wp.pl http://pp5swiebodzin.edupage.org/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mikołowie NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Mikołowie. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012

OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 w Łodzi 92-332 Łódź, al. Piłsudskiego 101 tel/fax 42 674 59 73; 42 674 45 88 www.ppp4.edu.lodz.pl OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROK SZKOLNY 2011/2012 Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 321 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 321 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 321 W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 7 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Wolontariat klas I-III działa we współpracy z wolontariatem

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W TULCACH 2 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program profilaktyki stanowi element programu wychowawczego szkoły. Program zapobiega realnym problemom i zagrożeniom mogącym pojawić

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIĘGIELOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CELE: zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia w bezpiecznym i

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TYTUSA I JANA DZIAŁYŃSKICH 2015/2016 Zatwierdzony przez Radę Rodziców, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Dotychczasowa diagnoza przeprowadzona na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku Projekt Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku DLA KLAS I-VI w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 uchwały nr 3/13/14 Rady Pedagogicznej z dn 13.09.13 CEL ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE GIMNAZJUM NR 1 im. JANA PAWŁA II w OZORKOWIE Wartość człowieka ocenia się nie po tym co posiada, ale po tym kim jest Jan Paweł II Cele główne programu: Do mnie należy wybór i słów, i czynów, i dróg (-)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach

Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Szkoła Podstawowa Im. Floriana Ceynowy w Sierakowicach Sprawozdanie z realizacji zadania 8 Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PRZEMOC KRADNIE ŻYCIE PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM SĄCZU LP. NAZWA ZADANIA ZAKRES DZIAŁAO PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny

Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni. -nauczyciele - nauczyciele -nauczyciele -konserwator -nauczyciel dyżurujący -woźny Cele główne Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni I. Bezpieczeństwo uczniów 1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą -zapoznanie uczniów z przepisami bhp -udział uczniów w konkursach

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W ŁOWICZU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Cele Zadania Sposoby realizacji Realizatorzy 1. Zaspokajanie potrzeb opiekuńczych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej

Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej 1 Scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy drugiej gimnazjalnej Blok tematyczny: Rozwijanie własnej osobowości Temat: Jak chronić swoje prawa w grupie? Wprowadzenie do postaw asertywnych. Cele: Uświadomienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KULTURY SŁOWA I ZAPOBIEGANIA AGRESJI SŁOWNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PROGRAM KULTURY SŁOWA I ZAPOBIEGANIA AGRESJI SŁOWNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROGRAM KULTURY SŁOWA I ZAPOBIEGANIA AGRESJI SŁOWNEJ WŚRÓD UCZNIÓW KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROGRAM KULTURY SŁOWA I ZAPOBIEGANIA AGRESJI SŁOWNEJ WŚRÓD UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI I ZAŁOśENIA PROGRAMU PROGRAM PROFILAKTYKI 1. Profilaktyka rozumiana jako zapobieganie występowania niepoŝądanych procesów i zjawisk określonych jako przejawy patologii Ŝycia społecznego, jako system działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W BRZEGU DOLNYM OPRACOWANIE: SZKOLNY ZESPÓŁ DS. PROFILAKTYKI BRZEG DOLNY, 2014r. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI W LATACH 2014-2017 1. Podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu na rok szkolny 2014/2015 Rada Rodziców uchwałą z dnia 30 września 2014 r. przyjęła Program Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 16 współredagowany

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016

Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016 Szkolny Program Zespołu ds. Bezpieczeństwa ; harmonogram działań na rok szkolny 2015 /2016 Cele Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni za realizację Partnerzy do realizacji/ realizatorzy Poprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana

PROGRAM PROFILAKTYKI. Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana PROGRAM PROFILAKTYKI Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana W obecnym świecie zaobserwować możemy osłabienie wielu wartości i ideałów spowodowane przemianami społecznymi, gospodarczymi,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Rok szkolny 2014/2015 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI RĘBKOWSKIEJ (SZKOŁA PODSTAWOWA) PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2014/2015 Działania profilaktyczne w klasach I-III Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. Ks. WARCISŁAWA IV w SZCZECINKU Spis treści: I. Wstęp II. Diagnoza środowiska szkolnego III. Cele programu IV. Harmonogram działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe

pogadanki dramy na godzinie wychowaw. filmy rozmowy wychowawcze sytuacje z życia szkolnego rozmowy wychowawcze kontrakty grupowe C E L G Ł Ó W N Y : P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E P R Z E M O C Y I A G R E S J I CELE SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DO ZREALIZOWANIA SPOSÓB REALIZACJI I DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE POZIOM ORGAN. ODPOWIEDZIA LNI ZA

Bardziej szczegółowo