IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010"

Transkrypt

1 IV Edycja Programu Szkoły bez przemocy rok 2009/2010 Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka w roku szkolnym 2009/2010 wzięła udział w IV edycji programu społecznego Szkoła bez przemocy". Głównym celem programu było zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna oraz dostarczanie szkole systemowych narzędzi umożliwiających skuteczne zapobieganie wzrostowi przemocy i agresji. Włączając się do programu podjęliśmy następujące działania: 1 Wychowawcy klas zrealizowali podczas godzin wychowawczych zajęcia na podstawie zaproponowanych scenariuszy dotyczących rozpoznawania agresji i przemocy w szkole oraz sposobu reagowania w trudnych sytuacjach, 2 Nasi nauczyciele poprzez udział w profesjonalnych warsztatach wzmacniali kompetencje z zakresu profesjonalnych metod przeciwdziałania oraz profilaktyki przemocy i agresji szkolnej. W szkoleniach wzięli udział: - Sylwia Kaczmarczyk Reagowanie na agresję, - Agnieszka Lehmann Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej, - Barbara Włodarczyk szkolenie przy Wydziale Katechetycznym. Uczestnik szkolenia: Agnieszka Lehmann Nazwa kursu: Pomoc ofierze przemocy i agresji szkolnej Termin szkolenia: grudnia 2009r., Białystok Nazwisko szkoleniowca/trenera: Ewa Czemierowska Koruba 1

2 Tematyka szkolenia: Pojęcie przemocy, agresji, świadka przemocy; Sytuacje trudne: agresja czy przemoc? Scenki tematyczne: Wspólne stworzenie portretu ofiary: wrażliwa, nieśmiała, niepewna ostrożna w kontaktach z innymi, często wysoki poziom lęku, trudno jej zaistnieć w grupie, brak umiejętności bronienia się, atakowana płacze, wycofuje się, ucieka, niska samoocena, często samotna, negatywnie nastawiona do stosowania przemocy, często słabsza fizycznie, lepsze kontakty z dorosłymi; Ofiara prowokująca: brak zrozumienia i nieprzestrzeganie pewnych, ogólnie przyjętych norm społecznych w danej grupie, częste przekraczanie cudzych granic, zaczepianie, zbyt bliski kontakt, problemy z koncentracją, częste absorbowanie innych swoją osobą, zadawanie dużej ilości pytań, przerywanie, wtrącanie; Szkoły w których odbyły się szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Jana Kochanowskiego ul. Wspólna 5/7, Łódź, tel.: Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka ul. Sucharskiego 3, Łódź, tel.: Celem warsztatu było nabycie umiejętności właściwej pomocy ofierze przemocy i agresji szkolnej. Uczestnicy mieli okazję zdobyć i uporządkować wiedzę z zakresu specyfiki przemocy i agresji, diagnozowania sytuacji psychologicznej ofiary oraz praktycznego dzielenia się i przekazywania tej wiedzy innym nauczycielom oraz dzieciom. Podczas warsztatu omówione zostały poszczególne zjawiska łączące się z przemocą oraz metody ich odróżniania. Uczestnicy: - poznali portret dziecka poszkodowanego jego zachowania, cechy i potrzeby, - nauczyli się jak pracować z ofiarą poprzez prowadzenie rozmowy wspierającej i metodę wspólnej sprawy - nauczyli się jak prowadzić działania długofalowe o charakterze pomocowym. 2

3 Uczestnik szkolenia: Sylwia Kaczmarczyk Nazwa kursu: Reagowanie na agresję Termin szkolenia: stycznia 2010, Katowice Tematyka szkolenia: Reagowaniu na agresję Zapobieganiu agresji Celem warsztatu jest zdobycie i udoskonalenie umiejętności właściwego reagowania na zachowania agresywne. Zajęcia warsztatowe pozwoliły mi sprecyzować kierunki działań w zespole klasowym, a także w szkole, w zakresie budowania systemu przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej. Dowiedziałam się jakimi sposobami i możliwościami powinna dysponować szkoła w zakresie obniżania poziomu i zapobiegania agresji rówieśniczej. Poprzez studium konkretnych przypadków osób uczestniczących w szkoleniu nauczyłam się właściwych reakcji na zachowania agresywne uczniów w stosunku do rówieśników i nauczycieli. Wykonywane ćwiczenia: 1. Nauczyciel wprowadza temat mówiąc uczniom, że czasem zdarza się, że ktoś nas zaczepia, dokucza, sprawia przykrość. Pyta uczniów: co chce osiągnąć taka osoba, kiedy taka osoba czuje, że osiągnęła swój cel, wygrała. Zbiera wypowiedzi, podsumowuje. Ważne by w podsumowaniu znalazły się spostrzeżenia, że agresor chce sprowokować, zmusić tego kogo atakuje, żeby zrobił to samo, dał się wciągnąć w agresję. Następnie nauczyciel pyta uczniów jak wygląda osoba, która jest odważna, pewna swojej wartości. Ważne by kierunkować odpowiedzi uczniów i by na tablicy pojawiła się lista z odpowiednimi cechami ( zdecydowany, stanowczy głos; proste plecy; patrzenie w oczy). Każdy będzie mógł przećwiczyć takie zachowanie. Prawdziwą odwagą jest nie dać się sprowokować, użyć swojej inteligencji a nie siły mięśni bo to potrafi wiele osób, a mądre sposoby znają nieliczni. 2. Nauczyciel uprzedza, że za chwilę podejdzie do każdego w klasie i będzie mówił same nieprawdziwe rzeczy, będzie agresorem. Zadaniem każdego zaczepionego będzie nie dać się sprowokować, zastosować sposoby wypisane na tablicy i powiedzieć tylko jedno zdanie nie mów tak do mnie (nauczyciel zapisuje to zdanie na tablicy). Ważny jest ton głosu i postawa ciała. Następnie uczniowie, siedząc każdy w swojej ławce, ćwiczą z nauczycielem ten sposób obrony przed przemocą. Zawsze prowadzący gra rolę agresora (mówi np. ty maluchu, nie umiesz grać w piłkę lub ale masz brzydkie ubranie ). 3

4 3. Nauczyciel mówi, że za chwilę każdy chętny będzie mógł spróbować swojego sposobu obrony. Trzeba mieć wiele różnych sposobów obrony, żeby dać sobie radę w różnych sytuacjach. Ważne, żeby nie dać się sprowokować i samemu nie być agresywnym. Nauczyciel mówi, że będzie mówił te same rzeczy co w poprzednim ćwiczeniu a ten, kto będzie chciał może obronić się swoim sposobem, sposoby będą zapisywane na tablicy. Nauczyciel zaprasza każdego z chętnych pojedynczo do zagrania scenki. Po każdej scence zapisuje sposób na tablicy. 4. Kiedy wypisanych sposobów jest już przynajmniej kilka, nauczyciel mówi, że czas na kolejny stopień trudności - będzie zaczepiał tak jak do tej pory ale nie ustąpi od razu, trzeba będzie zastosować kilka sposobów lub ten sam sposób kilka razy. Chętni do odgrywania scenek są zapraszani tak jak poprzednio - pojedynczo na środek klasy. 5. Nauczyciel mówi, że teraz chce, żeby przećwiczyć bardzo trudny sposób. Potrzebna do tego będzie odwaga, siła woli i wytrwałość, żeby nie dać się pokonać, sprowokować. Nauczyciel będzie mówił coś nieprzyjemnego a chętny uczeń będzie miał za zadanie odwrócić się i odejść. Jest to jeden z najtrudniejszych sposobów. Chętny uczeń wychodzi na środek klasy, nauczyciel mówi do niego obraźliwe słowa z poprzednich scenek. Kiedy uczeń odchodzi nauczyciel woła za nim zdanie typu: no co, uciekasz?, tchórzy, zobaczcie, tchórzy, boisz się, co?. Jeśli uczniowi zdarzy się odwrócić lub zatrzymać, nauczyciel wychodząc z roli agresora przypomina mu, na czym polega przewaga nad agresorem, zachęca by odszedł. Praca w grupach. Nauczyciel mówi, że za chwilę klasa podzieli się na grupy i każda z grup otrzyma zadanie wymyślenia przynajmniej trzech nieagresywnych sposobów obrony. O jaką sytuację chodzi uczniowie dowiedzą się po podziale. Mówi uczniom ile grup i po ile osób mają stworzyć. Gdy uczniowie siedzą już w grupach nauczyciel mówi, żeby wyobrazili sobie, że jakiś agresor chce ich sprowokować do bójki i wyzywa ich na tzw. solówę. Zadaniem jest odmówić i wymyślić na to kilka sposobów. Podaje czas przeznaczony na to zadanie. Po upływie tego czasu każda z grup podaje kolejno po jednym sposobie aż do wyczerpania pomysłów, podając tylko te sposoby, które jeszcze nie padły. Szkoły w których odbyły się szkolenia: Szkoła Podstawowa Nr 153 im. Marii Skłodowskiej Curie ul. Obr. Westerplatte 28, Łódź, tel./fax (042) Prywatna Szkoła Podstawowa Kornelówka ul. Sucharskiego 3, Łódź, tel.:

5 Uczestnictwo w szkoleniu Reagowanie na agresję pozwoliło mi na przeprowadzenie w Prywatnej Szkole Podstawowej Kornelówka oraz w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi w klasach I- III kilku mini warsztatów na temat zapobiegania agresji. Zajęcia spotkały się one z żywym zainteresowaniem ze strony dzieci, które z entuzjazmem brały udział w scenkach indywidualnych i pracy zespołowej. Ćwiczenia te wyposażyły je w szereg sposobów reagowania na zachowania agresywne w ich najbliższym otoczeniu. Uczestnik szkolenia: Barbara Włodarczyk Nazwa kursu: Jak radzić sobie z agresją Termin szkolenia: 3 10 lutego 2010r. Nazwisko szkoleniowca/trenera: Irena Wolska Tematyka szkolenia: Rozróżnienie pomiędzy agresją a przemocą Podejmowanie skutecznej interwencji pedagogicznej Budowanie poczucia własnej wartości i silnej osobowości Nawiązywanie nieagresywnych kontaktów Organizator: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 3 Dla pobudzania empatii wśród uczniów został utworzony Klub Wolontariusza, którego celem działania była realizacja planu wolontaryjnego pt.: Myślimy nie tylko o sobie. 4 Akcja Przyjaciele bezdomnych zwierząt (1 15 stycznia 2010r.) Podczas pierwszej z prowadzonych przez Szkolną Grupę Wolontaryjną akcji udało nam się zebrać na rzecz schroniska Medor w Zgierzu następujące artykuły: 30 kg karmy, 7 puszek karmy dla zwierząt, 8 zabawek i 261 zł. Zostały one przekazane przez jednego z rodziców do schroniska. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 0,5 h, 5

6 - Dwójka członków SGW przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 1 h, - Uczniowie i Rodzice przyniesienie darów dla schroniska, - Mama ucznia klasy trzeciej zawiezienie darów do schroniska 1 h, - Dwójka członków SGW przygotowanie podziękowań 0,5 h, - Dziesięcioro Rodziców przygotowanie wypieków (ciast i ciasteczek) sprzedawanych na rzecz schroniska podczas szkolnej imprezy mikołajkowej 10h. 5 Akcja Kropla Krwi (16 31 stycznia 2010r.) Podczas drugiej z prowadzonych przez nas akcji zachęcaliśmy osoby dorosłe do honorowego krwiodawstwa. Dla nauczycieli i rodziców zorganizowaliśmy akcję informacyjną, a dla uczniów konkurs prac plastycznych. Po przeprowadzonej przez nas akcji chęć oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Łodzi zadeklarowały trzy osoby: jeden nauczyciel i dwóch rodziców. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 1 h, - Jeden z członków SGW i jego Rodzic przywiezienie plakatów z RCK, promujących honorowe krwiodawstwo 1 h, - Dwójka członków SGW- przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 1 h, - Ośmioro uczniów klasy trzeciej i opiekun SGW podczas zajęć dodatkowych, gdzie została przeprowadzona pogadanka uświadamiająca dzieciom wartość i cele honorowego krwiodawstwa wykonanie prac konkursowych 9 x 0,45 h, - Sześcioro uczniów klasy drugiej i opiekun SGW - podczas zajęć dodatkowych, gdzie została przeprowadzona pogadanka uświadamiająca dzieciom wartość i cele honorowego krwiodawstwa wykonanie prac konkursowych 9 x 0,45 h, - Opiekun SGW przygotowanie kart do głosowania 0,5 h, Zrezygnowaliśmy natomiast z przeprowadzenia aukcji przygotowanych prac, ze względu na to, że podczas pierwszej akcji zbieraliśmy pieniądze na schronisko. 6 Akcja 1% (1 14 lutego 2010r.) Celem akcji 1% było zachęcenie Rodziców uczniów z naszej szkoły oraz innych osób dorosłych do ofiarowania 1 % swoich podatków na rzecz Franka Rutkowskiego, ucznia klasy III, chorującego na mukowiscydozę. 6

7 Do naszej akcji włączyli się również niepedagogiczni pracownicy naszej placówki i zaproponowali zorganizowanie loterii fantowej podczas balu karnawałowego. Dochód ze sprzedaży losów (72 zł) przeznaczony został na wsparcie zakupu kamizelki wibracyjnej, ułatwiającej Frankowi terapię i przekazany na konto Fundacji Zdążyć z Pomocą. - Opiekun SGW zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego akcji 1 % - 0,45 h, - Trójka uczniów SGW przygotowanie plakatu informacyjnego, zachęcającego do ofiarowania 1 % na rzecz Franka 3 x 0, 45 h, - Animator szkolnej strony internetowej przygotowanie informacji o możliwości przekazania 1 % na rzecz Franka 0,5 h, - Dwójka członków SGW przygotowanie ulotek informacyjnych i przejście po klasach 2 x 1h, - Uczniowie wszystkich klas przyniesienie fantów na loterię (przyniesiono 41 fantów i wszystkie zostały sprzedane), - Dwójka uczniów SGW przygotowanie losów na loterię 2 x 0,45 h, - Dwójka uczniów klasy czwartej sprzedawanie losów podczas loterii 2 x 2 h, - Mama Franka Rutkowskiego przygotowanie ulotki informacyjnej, dotyczącej możliwości odpisania 1 % - 1 h, - Wychowawcy wszystkich klas ustna informacja i rozdanie ulotek podczas zebrania z Rodzicami 5 x 0,05 h. - Opiekun SGW rozdanie ulotek informacyjnych w zaprzyjaźnionej Szkole Podstawowej nr 135 w Łodzi, na zebraniu rodziców klasy drugiej 0,05 h, - Opiekun SGW przygotowanie podziękowań 0,5 h, - grafik przygotowanie bilbordu (rozmiar: 5 na 2 metry; 20 miejsc na Terenia całego miasta Łodzi) zachęcającego do oddania 1 % na rzecz Franka 10 h, Na zakończenie tej akcji zostało zorganizowane spotkanie z wolontariuszem Łódzkiego Hospicjum Dla Dzieci. Wzięła w nim udział szóstka dzieci z kasy szóstej wraz z Opiekunem SGW 6 x 045 h. 7 Akcja Nakrętki dla Osoby Niepełnosprawnej (15 28 lutego 2010r.) Mimo ferii zimowych SGW postanowiła wykorzystać wolny czas na działania wolontaryjne. Dzięki zachęcie i pomysłowi naszej Pani Dyrektor zorganizowaliśmy akcję zbierania nakrętek dla osoby niepełnosprawnej, będącej pod opieką Żoliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek i zachęciliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły do włączenia do akcji. Dzięki 7

8 naszemu wsparciu zebrane nakrętki będzie można wymienić na elektryczny wózek inwalidzki. - Pani Dyrektor nawiązanie kontaktu z Żoliborskim Stowarzyszeniem Dom Rodzina Człowiek 0,5 h, - Opiekun SGW zachęcenie uczniów wszystkich klas do zbierania nakrętek 0,15 h, - Rodzice dwóch uczniów - zawiezienie nakrętek do Warszawy 5 h. W sumie żoliborskiemu stowarzyszeniu przekazano 69 kilogramów nakrętek. Szkoła otrzymała dyplomy i podziękowania. 8 Akcja Jałmużna Wielkopostna i Góra grosza (1 15 marca 2010r.) Podczas kolejnej z naszych akcji Szkolna Grupa Wolontaryjna zaproponowała, aby połączyć Jałmużnę Wielkopostną (akcję Szkolnego Koła Caritas) z konkursem Góra grosza. Zebrane w ten sposób pieniądze wpłacone zostaną na konto fundacji Zdążyć z pomocą na zakup kamizelki wibracyjnej dla Franka Rutkowskiego, chorego na mukowiscydozę. Termin oddawania puszek ustalono na początek kwietnia. - Opiekun SGW przygotowanie plakatu informacyjnego 1 h, - Opiekun SGW i jeden członek SGW przygotowanie ulotek informujących o akcji 0,5 h, - Jeden członek SGW rozdanie ulotek w klasach i przekazanie ustnej informacji na temat akcji 0,15 h, - Jedna osoba dorosła przywiezienie puszek do zbierania Jałmużny Wielkopostnej z magazynu Caritasu 1,5 h, - Wychowawcy klas rozdanie puszek w klasach 0,5 x 0,1 h, - Uczniowie wszystkich klas przynoszący swoje datki. 9 Akcja Palmy Wielkanocne (15 28 marca 2010r.) 8

9 Celem w. w. akcji było zwrócenie uwagi uczniów i rodziców na sytuację osób zamieszkujących pobliski DPS. Podczas Dni otwartych szkoły została otwarta pracownia informująca o działaniach Szkolnej Grupy Wolontaryjnej, gdzie wykonywano palmy wielkanocne przeznaczone dla pensjonariuszy DPS u. - Opiekun SGW, jeden nauczyciel i jeden pracownik niepedagogiczny przygotowanie plakatów informujących o działaniach SGW 2,5 h, - Jedna uczennica klasy IV przyniesienie gałązek 1 h, - Opiekun SGW, trójka rodziców i trójka uczniów wykonanie palm wielkanocnych 7x 1 h, - Opiekun SGW, dwójka uczniów wykonanie życzeń wielkanocnych 3x 1h, - Opiekun SGW, trójka uczniów zaniesienie własnoręcznie wykonanych palm i życzeń wielkanocnych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (ul. Złotnicza 10 w Łodzi) 4 x 1 h. 10 Podsumowanie pracy SGW (7 15 kwietnia 2010r.) Ostatnią z prowadzonych przez nas akcji było ogłoszenie i rozwiązanie konkursu na najlepsze wypracowanie, którego temat brzmiał: O empatii i miłości bliźniego. Na ogłoszony przez SGW konkurs wewnątrzszkolny wpłynęło 5 wypracowań. Zawarte w nich zostały bogate przemyślenia uczniów, które jak mamy nadzieję staną się w przyszłości zachętą do podejmowania działań wolontaryjnych. - opiekun SGW przygotowanie plakatu zachęcającego do udziału w konkursie 1 x 0,5 h. W ramach działań, 20 marca, do naszej szkoły przyszli na zajęcia uczniowie niesłyszący. Dzieci były pod wielkim wrażeniem spotkania z osobami inaczej patrzącymi na świat. Chętnie uczyły się języka migowego i z szacunkiem traktowali gości. Uwieńczeniem naszych działań była wizyta w dniu 14 kwietnia uczniów klasy IV i VI w Łódzkiej Szkole dla Niewidomych i Niedowidzących. Miejsce 9

10 spotkania zaplanowane początkowo w świetlicy środowiskowej Opoka zostało zmienione w porozumieniu z panią psycholog, zajmującą się promowaniem wśród uczniów postaw wyrażających empatię. Oprócz spotkania z dziećmi niewidomymi mieliśmy okazję poznać metody i środki jakimi te osoby się posługują (min. lupy, szkła powiększające pismo Braillle a, programy komputerowe i inne pomoce naukowe ). - Trzech nauczycieli ( szkolny psycholog, opiekun SGW, nauczyciel) zabranie uczniów do w. w szkoły i udział w zajęciach 3 x 3 h, - Trójka nauczycieli w. w. szkoły zorganizowanie zajęć dla naszych uczniów 3 x 2 h, - Trzynaścioro uczniów Kornelówki udział w zajęciach w szkole dla dzieci niewidomych 13 x 3 h. *** Sprostowanie do akcji: Jałmużna Wielkopostna - podczas tej akcji zebranych zostało 20 kg groszy (równowartość 350 zł), przeznaczonych na wsparcie zakupu kamizelki dla Franka Rutkowskiego. W podsumowanie akcji Jałmużna Wielkopostna zaangażowały się następujące osoby: - Opiekun SGW i trója członków SGW segregacja zebranego bilonu 4 x 1 h, - Opiekun SGW i szkolna sekretarka zawiezienie zebranego bilonu do NBP 2 x 1 h. 11 Szkoła podjęła współpracę z poradnią psychologiczno pedagogiczną. Nauczyciele i uczniowie mieli okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji, odbywały się systematyczne zajęcia w klasach. 12 W ramach Dnia Szkoły bez przemocy odbył się piknik rodzinny w Bratoszewicach, podczas którego odbyło się spotkanie z artystą malarzem ze stowarzyszenia Artystów Malujących Ustami i Nogami (AMUN) Stanisławem Kmiecikiem. Dodatkowo zorganizowano wystawę jego prac. 10

11 13 W każdej klasie umieściliśmy materiały dydaktyczne promujące Kodeks Szkoły bez przemocy. 14 Nagradzaliśmy dobre przykłady konkurs na najlepszą klasę i najbardziej uprzejmego ucznia. 15 Została opracowana roboczą wersję Systemu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji w Prywatnej Szkole Podstawowej Kornelówka w Łodzi. 16 W kasach IV-VI wdrożyliśmy procentowy system oceny z zachowania. 11

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ

POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ Ewa Czemierowska-Koruba Hubert Czemierowski POMOC OFIERZE PRZEMOCY I AGRESJI SZKOLNEJ PROGRAM SPOŁECZNY SZKOŁA BEZ PRZEMOCY V EDYCJA WARSZTATY MAKROREGIONALNE AGRESJA I PRZEMOC Agresję definiuje się najczęściej

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny

Młody Obywatel. Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny seria ekonomia społeczna Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet edukacyjny Młody Obywatel Młody Obywatel Uczniowskie projekty na rzecz społeczności lokalnej. Pakiet

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI,,ZDROWY STYL ŻYCIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 W BIAŁYMSTOKU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI,,ZDROWY STYL ŻYCIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 W BIAŁYMSTOKU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI,,ZDROWY STYL ŻYCIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 W BIAŁYMSTOKU Zatwierdzony Uchwałą Rady icznej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Rok szkolny 2011 / 2012 SPIS TREŚCI I. Akty prawne...3

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach Szkolny Program Profilaktyki Bezpieczny komputer Koluszki, rok szkolny 2006/07 1 Program profilaktyczny Bezpieczny komputer jest jednym z elementów Szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie

Program Wychowania i Profilaktyki. Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie Program Wychowania i Profilaktyki Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie "W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. 2010 rok. z działalności podejmowanej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. 2010 rok. z działalności podejmowanej SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2010 rok z działalności podejmowanej w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych

Dlaczego? Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych Dlaczego? 1 8027 978 9 116 111 112 5 Scenariusz zajęć dotyczących zjawiska handlu dziećmi Propozycja dla pedagogów szkolnych szkół ponadpodstawowych Copyright 2009 Fundacja Dzieci Niczyje Fundacja Dzieci

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

* Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci * Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci Gdańsk, 2014 spis

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE? PORADNIK DLA MŁODZIEŻY

JAK ZORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE? PORADNIK DLA MŁODZIEŻY JAK ZORGANIZOWAĆ EFEKTYWNĄ KAMPANIĘ SPOŁECZNĄ W SZKOLE? PORADNIK DLA MŁODZIEŻY Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00 033 Warszawa www.edukacja.warszawa.pl e-mail: edukacja@um.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku,

Od redakcji. Zapraszamy do lektury. Drogi Czytelniku, Od redakcji Najpierw są rodzice, potem dzieci, i dopiero wtedy nauczyciele. To jest porządek. Rodzice powierzają dzieci nauczycielom, a nauczyciele reprezentują rodziców wobec dzieci. Są w stanie to zrobić,

Bardziej szczegółowo

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań

rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC rok. 1 Tydzień projektów to oczywiście jedno z wielu możliwych rozwiązań Metoda projektów w gimnazjum co zrobić,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po programie

Przewodnik po programie Szkoła z klasą 2.0 Przewodnik po programie Autorzy: Alicja Pacewicz, Piotr Pacewicz, Anna Gilla, Agata Łuczyńska W publikacji wykorzystano następujące materiały: Jacek Strzemieczny, Jak organizować i prowadzić

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+

Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości. klucz do sukcesu osób 45+ Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości klucz do sukcesu osób 45+ 1 SPIS TREŚCI I. Słowo wstępne... 3 II. Realizacja projektu Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości... 4 1. Profil kompetencji przedsiębiorcy...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo