MIEJSCE TECHNIKI W BEZPIECZNEJ I SKUTECZNEJ OCHRONIE ROŚLIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCE TECHNIKI W BEZPIECZNEJ I SKUTECZNEJ OCHRONIE ROŚLIN"

Transkrypt

1 Zakład ad Agroinżynierii INSTYTUT OGRODNICTWA w Skierniewicach MIEJSCE TECHNIKI W BEZPIECZNEJ I SKUTECZNEJ OCHRONIE ROŚLIN Ryszard Hołownicki Konferencja GRUNT TO BEZPIECZEŃSTWO STWO 29 listopada 2011 r. SGGW Warszawa

2 Technika opryskiwania Technika opryskiwania Skuteczności ochrony Zagrożenia dla środowiska

3 Miejsce techniki Czynniki rozwoju techniki opryskiwania Zagrożenia podczas opryskiwania roślin Technika przyjazne środowisku Innowacyjne rozwiązania Quo vadis techniko opryskiwania? Znaczenie edukacji

4 Czynniki rozwoju techniki Czynniki rozwoju techniki Oczekiwania odbiorców Rolnicy Firmy usługowe Wzrost kosztów Środki ochrony roślin (koszty badań, rejestracja) Koszty pracy Koszty certyfikacji, szkoleń (wymogi prawne) Zmiana priorytetów Skuteczność zabiegów ochrona środowiska Finansowanie badań (produkcja: tradycyjna ekologiczna) Regulacje prawne 3 Dyrektywy (konstrukcja, okresowa inspekcja, szkolenia)

5 OCHRONA ROŚLIN - zagrożenia

6 Ochrona roślin - skażenia Skażenia miejscowe Gospodarstwo (porcjowanie ś.o.r., mycie, płukanie) Składowanie odpadów Skażenia rozproszone Bezpośrednie opryskiwanie Znoszenie Spływ z pól (zabiegi jesienne) Według raportu World Watch Institute aża 97% zasobów w wody pitnej na świecie zmagazynowane jest w zbiornikach wody podziemnej

7 ZAGROŻENIA skażenia miejscowe

8 Skażenia miejscowe Obowiązkowa zbiórka opakowań Niemcy Polska (82 % opakowań) (65% opakowań) Ostrożne porcjowanie i napełnianie opryskiwaczy Bez wycieków, skażenia wody i gleby Zagospodarowanie resztek cieczy użytkowej Rozwodnić i wypryskać na wcześniej traktowane pole Opryskiwacze (mycie, redukcja martwej objętości)

9 Bioremediacja Biobed Napełnianie Mycie zewnętrzne Przechowywanie opryskiwacza 20 m od wody Sieczka 50% Torf 25% Gleba 25% Glina 0,5 m 0,1 m

10 Ochrona wódw Projekt TOPPS (EU LIFE Environment) (Training the Operators to Prevent Pollution from Point Sources) 16 krajów UE Kodeks (Dobra Praktyka Organizacji Ochrony Roślin) Projekt EOS (Environmentally Optimised Sprayer) (i) obszar ryzyka (ii) problemy (iii) technologie potencjał w ograniczeniu zagrożenia dla środowiska. Model EOS może e być pomocą dla producentów w opryskiwaczy w opracowywaniu nowych konstrukcji oraz dla użytkowniku ytkowników chcących cych ocenić użytkowany lub oferowany opryskiwacz pod kątem k jego bezpieczeństwa dla środowiska

11 ZAGROŻENIA skażenia rozproszone (znoszenie)

12 Definicje Znoszenie (spray drift) Fizyczne przemieszczanie się ś.o.r. w powietrzu, podczas wykonywania zabiegu lub bezpośrednio po, z opryskiwanego obiektu na obiekt nieopryskiwany Część cieczy użytkowej u w postaci kropel lub częś ęści stałych przenoszona prądami powietrznymi poza opryskiwany obiekt Strefa ochronna (Hewitt, 2000) Substancja aktywna ś.o.r., która nie została a naniesiona na chronione obiekty (Göhlich, 1979) Powierzchnia, na której nie prowadzi się chemicznej ochrony roślin, w celu zabezpieczająca ca terenów w podlegających szczególnej ochronie (np. wody powierzchniowe, ujęcia wody, szkoły, szpitale)

13 Strefy ochronne Strefy ochronne Ujęcia wody Studnie Studzienki melioracyjne Wody powierzchniowe Rzeki, kanały, rowy melioracyjne Wyschnięte cieki wodne Stawy, jeziora

14 Znoszenie Zjawisko niepożądane Straty ś.o.r. Zagrożenie dla środowiska Zagrożenie dla sąsiednich upraw

15 Znoszenie Faza II Faza I Technika ochrony Rozpylacz (rodzaj, wielkość) Ciśnienie cieczy Prędkość robocza Wysokość belki polowej PSP (uprawy polowe) Technika tunelowa (sady) Warunki atmosferyczne Wiatr (prędkość, kierunek) Temperatura powietrza Wilgotność powietrza Czynniki biologiczne Wielkość roślin Gęstość (faza rozwojowa)

16 TOZ (Techniki Ograniczające ce Znoszenie) Belka polowa Tradycyjna PSP (Pomocniczy Strumień Powietrza) Z powietrzem (Hołownicki i in., 2006) without air

17 TOZ (Techniki Ograniczające ce Znoszenie) TOZ Rozpylacze Niskoznoszeniowe Eżektorowe Opryskiwacze Polowe PSP Uprawy przestrzenne Wentylatory z deflektorami Sensorowe Tunelowe (recykling cieczy) Parametry (np.) Belka tradycyjna 75% 50% 50% 95% Rozpylacze niskoznoszeniowe (klasa redukcji znoszenia 50%) Wysokość belki 30 cm 90% Prędkość robocza < 5 km/godz 75% Konieczna jest krajowa lista TOZ opryskiwaczy wytwarzanych w Polsce i dla lokalnych specyficznych warunków w zabiegu

18 MNIEJ ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA

19 Środowisko - mniej zagrożeń Mycie zewnętrzne Gładka powierzchnia

20 Środowisko - mniej zagrożeń Mycie zewnętrzne Gładka powierzchnia Osłony łatwe do umycia

21 Środowisko - mniej zagrożeń Płukanie wewnętrzne Ściany zbiornika zawsze mokre Aż 4 dysze płuczące Bardziej efektywne mieszanie

22 Rolnictwo Precyzyjne TECHNIKA OPRYSKIWANIA - przyjazna środowisku

23 Rolnictwo Precyzyjne Pozycjonowanie Identyfikacja zmienności Mapa GIS zmiennej aplikacji Zmienna aplikacja

24 POZYCJONOWANIE - Rolnictwo Precyzyjne

25 Pozycjonowanie - Rolnictwo Precyzyjne Systemy pozycjonowania GPS (Global Positioning System) Zastosowania Identyfikowalność (traceability) Kontrola (usługi, PIORiN) Jazda równoległa (np. bez znacznika pianowego)

26 Pozycjonowanie - Rolnictwo Precyzyjne Systemy pozycjonowania GPS (Global Positioning System) LPS (Local Positioning System) Zastosowanie Prowadzenie agregatu (rzędy, ścieżki technologiczne)

27 Pozycjonowanie - Rolnictwo Precyzyjne Precyzyjne wyznaczenie dawki Ile cieczy do zakończenia zabiegu? (GPS + komputer)

28 Pozycjonowanie - Rolnictwo Precyzyjne Sterowane głowice rozpylaczy Zmiana dawki cieczy i/lub wielkości kropel Precyzja (mniej omijaków, podwójnego opryskiwania) Bez omijaków Bez nakładania dawki

29 Pozycjonowanie - Rolnictwo Precyzyjne Sterowane głowice rozpylaczy Precyzja (mniej omijaków, podwójnego opryskiwania) Rozkład idealny

30 IDENTYFIKACJA - Rolnictwo Precyzyjne

31 Identyfikacja - Rolnictwo Precyzyjne Zielony obiekt/tło (czujnik optyczny) Zwalczanie chwastów Otwórz/zamknij rozpylacz Gęstość chwastów oszczędności (Doruchowski i in., 1998) Oszczędności (%) Czułość systemu identyfikacji Oszczędności 50 60%

32 Identyfikacja - Rolnictwo Precyzyjne Roślina jest najlepszym sensorem Infekcja (% powierzchni) OPTIDIS (OPTIcal detection system for DISeases) (West & McCartney,2002) septorioza liści żółta rdza 1,0 3,0 (m) 9,0 (m) Odległość od źródła infekcji (m)

33 ZMIENNA APLIKACJA - Rolnictwo Precyzyjne

34 Zmienna aplikacja Fragment pola W skali rośliny (plant scale husbandry) 1998) (Hague i in., W skali liścia (leaf scale husbandry) (Stafford, 2000) W nadchodzącej cej dekadzie możemy oczekiwać Rolnictwa Precyzyjnego w odniesieniu do pojedynczego liścia, gdzie zmienne dawki pestycydów w będąb kierowane na wybrane organy rośliny Rolnictwo Precyzyjne to historyczny powrót t do korzeni kiedy kiedy to każda pojedyncza roślina liść była a traktowana oddzielnie w zależno ności od jej potrzeb (Hague i in., 1998)

35 Zmienna aplikacja Dawka pestycydu System iniekcyjny (tylko płynne ś.o.r.) Zmiana dawki cieczy Ciśnienie cieczy (1 rozpylacz, np l/ha) Liczba rozpylaczy (sterowane głowice rozpylaczy, 4 rozpylacze; np l/ha) Parametry robocze Wielkość kropel (VarioWindSelect) (Hołownicki, 2003) Strumień powietrza Opryskiwacz CDS (Canopy Density Sprayer) (Van de Zande i in., 2003) Opryskiwacz VSPG (Variable Spray Plume Geometry) (Hołownicki i in., 2001) EDAS (Environmentally Dependent Application System) (Doruchowski i in., 2006) Płaszczyzna rozpylania Odchylenie belki polowej (Szewczyk, 2011)

36 Zmienna aplikacja Głowice wielorozpylaczowe Zmiana dawki cieczy i/lub wielkości kropel ZAKRES REGULACJI Już wkrótce zostaną opracowane rozpylacze eniu wypływu ywu cieczy rozpylacz tradycyjny x 2 np l/ha o zmiennym natęż ężeniu wyp sterowane głowice g wielorozpylaczowe x 15 np l/ha

37 Inteligentne opryskiwacze Sterowane głowice rozpylaczy Zmiana dawki cieczy i/lub wielkości kropel Układ VarioWindSelect to pomysł ze Skierniewic, który otrzymał Złoty Medal na Targach POLAGRA 2003

38 Zmienna aplikacja - wiatr Atmosferyczny Względny (prędkość robocza) Wiatr (atmosferyczny) 2,0 m/s 4,0 m/s Wiatr (względny) 2,0 m/s (7,2 km/h) 0,0 m/s (Hołownicki i in., 2004)

39 Zmienna aplikacja Zmiana dawki cieczy Liczba rozpylaczy (Doruchowski i in., 2006) (CASA Crop Adapted Spray Application) ZAWORY PNEUMATYCZNE POZIOM III ZAWÓR CIŚNIENIOWY ROZPYLACZE POZIOM II POZIOM I P

40 Zmienna aplikacja Regulacja wydajności powietrza Sumaryczna, asymetryczna (Doruchowski i in., 2010) Kierownica powietrza Lewo/prawo Diafragma Redukcja wydajności

41 Zmienna aplikacja Regulacja wydajności powietrza Opryskiwacz nawigowany (Doruchowski i in., 2010) WIATR +20% -20% -50%

42 Większa precyzja Mieszanie cieczy od początku zabiegu W zbiorniku W belce polowej

43 Większa precyzja Mieszanie cieczy w belce polowej Zawór Pompa Zawór sterujący Zawory odcinające pneumatyczne

44 QUO VADIS - techniko opryskiwania

45 Gigantyczne opryskiwacze Większa wydajność Niższe koszty usług Mniej uliczek roboczych (np. warzywa, szkółki) Dammann 45 m; (l) Inuma 45 m; (l) Agrifac 50 m

46 to krok wstecz Technika PSP wciąż jest najlepsza Skuteczność biologiczna PSP Rozpylacze inżektorowe Rozpylacze standardowe Rozpylacze niskoznoszeniowe Znoszenie ZNOSZENIE: technika tradycyjna wiatr 1,5 m/s = technika PSP wiatr 8,5 m/s 2 3 krotnie mniejsza emisja ś.o.r. do środowiska

47 Quo Vadis techniko? Inteligentne opryskiwacze Samoregulacja opryskiwaczy Rejestracja historii zabiegu (tracebility) Warunki środowiskowe (klimatyczne, cechy roślin) Opryskiwacze nawigowane (dane historyczne, GIS ) Konieczne badania Opryskiwacz bezpieczny dla środowiska Techniki VRT (rozpylacze, wentylatory) Sensory (sensor zdrowotności, badania interdyscyplinarne) Autonomiczne roboty Edukacja zwiększenie zakresu nauczania Średnie szkoły rolnicze Szkoły wyższe Szkolenia dla rolników (patrz: dyrektywa)

48 PODSUMOWANIE

49 Podsumowanie Blisko 50% błędów to technika Nowoczesne wyposażenie Sprawność techniczna opryskiwacza Właściwa kalibracja Nowe konstrukcje opryskiwaczy Zwiększają skuteczność zabiegów ochrony roślin Redukują zagrożenia dla środowiska i straty ś.o.r. Zwiększają bezpieczeństwo operatorów opryskiwaczy Rolnika nie stać na byle jaki opryskiwacz Rosnące ceny (ś.o.r., opryskiwacze) Regulacje prawne Może e lepiej z sąsiadami s siadami zakupić wspólnie droższy, ale lepszy opryskiwacz???

50 Podsumowanie Wiedza techniczna absolwentów (UJ Kraków, 1890 r.) ¼przedmioty techniczne (mechanika, inżynieria, geometria wykreślna) Użytkowanie narzędzi i maszyn (pługi konne, kieraty, lokomobile) Wiedza techniczna absolwentów AD 2011??? Nie więcej 60 godzin w całym okresie studiów Czy potrafią wykorzystać możliwości współczesnych maszyn? Brak specjalistów z zakresu techniki ochrony 8 pracowników naukowych (4 w IO Skierniewice, 2 w IOR Poznań) 4 doradców ODR (Zgłobice, Przysiek, Stare Pole, Sielinko) Kto będzie szkolił rolników??? Minęł ęło o ponad 100 lat. Czy coś zmieniło o się w technice?

51 Minęł ęło o 100 lat

52 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ

Świat potrzebuje coraz więcej żywności

Świat potrzebuje coraz więcej żywności 2 Spis treści Dlaczego Agrifac? Świat potrzebuje coraz więcej żywności 3 Opryskiwacze firmy Agrifac w czołówce przez dziesiątki lat 4 Brilliant Simple zgodnie z koncepcją 4E for growers 6 Podstawa StabiloPlus

Bardziej szczegółowo

Samojezdne opryskiwacze polowe

Samojezdne opryskiwacze polowe Samojezdne opryskiwacze polowe Przesłanki stosowania opryskiwaczy samojezdnych Spośród głównych producentów opryskiwaczy w Polsce: Pilmet SA, KFMR Krukowiak, Jar-Met, Bury, Agrola i Moskit, tylko dwie

Bardziej szczegółowo

Instytut Ogrodnictwa Zakład Agroinżynierii. DOBRA PRAKTYKA postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin

Instytut Ogrodnictwa Zakład Agroinżynierii. DOBRA PRAKTYKA postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin Instytut Ogrodnictwa Zakład Agroinżynierii DOBRA PRAKTYKA postępowania przy stosowaniu środków ochrony roślin Skierniewice 2014 Autorzy: Grzeorz Doruchowski Ryszard Hołownicki Waldemar Świechowski Artur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

ixtrack A - B - C HSS, HSA, HBWP Opryskiwacz ciągany ixtrack

ixtrack A - B - C HSS, HSA, HBWP Opryskiwacz ciągany ixtrack ixtrack A - B - C HSS, HSA, HBWP Opryskiwacz ciągany ixtrack Najlepsza ochrona dla Twoich roślin Dział ochrony i nawożenia w firmie Kverneland uważa, że nowoczesna technologia buduje lepszą przyszłość.

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADANIA STANU TECHNICZNEGO OPRYSKIWACZY MONTOWANYCH NA POJAZDACH KOLEJOWYCH *

METODYKA BADANIA STANU TECHNICZNEGO OPRYSKIWACZY MONTOWANYCH NA POJAZDACH KOLEJOWYCH * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(145) T.1 S. 67-76 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org METODYKA BADANIA STANU TECHNICZNEGO OPRYSKIWACZY

Bardziej szczegółowo

Inteligenta wydajność. Ergonomia, Widoczność, Optymalizacja. ALPHA evo

Inteligenta wydajność. Ergonomia, Widoczność, Optymalizacja. ALPHA evo Inteligenta wydajność Ergonomia, Widoczność, Optymalizacja ALPHA evo ALPHA evo Komfort Proste użytkowanie Pojemność Wydajność Zbiornik: 3500 l - 4100 l Prześwit: 120-165 cm Silnik: Deutz 6 cyl. 175 KM

Bardziej szczegółowo

POSTĘP I NOWE KONCEPCJE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

POSTĘP I NOWE KONCEPCJE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 POSTĘP I NOWE KONCEPCJE W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM Grzegorz Doruchowski Zakład Agroinżynierii, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Streszczenie. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Produkty dla rolnictwa Trimble 2014

Produkty dla rolnictwa Trimble 2014 Produkty dla rolnictwa Trimble 2014 System GPS firmy Trimble; precyzyjne rozwiązania pomagające znaleźć drogę rolnikom we wszystkich porach roku, przy wszystkich typach upraw, terenu i pojazdów Zmieniamy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...

SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE... SPIS TREŚCI SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI...7 Grzegorz Gorzała PROCES WDRAŻANIA URZĘDOWO KONTROLOWANEJ INTEGROWANEJ PRODUKCJI W POLSCE...9 Dariusz Wiraszka INTEGROWANA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi montażu i obsługi SECTION-Control Box Stan: V2.20120213 30302670-02-PL Przeczytaj tą instrukcję obsługi i stosuj się do niej. Zachowaj tą instrukcję obsługi do użycia w przyszłości Nota redakcyjna Dokument

Bardziej szczegółowo

AFS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE AFS ACCUGUIDE

AFS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE AFS ACCUGUIDE AFS ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE AFS ACCUGUIDE 02 AFS (ZAAWANSOWANE SYSTEMY) AFS NARZĘDZIA NOWOCZESNEGO ROLNICTWA ZAJMUJĄCE NIEWIELE MIEJSCA, FUNKCJONALNE, WYSOCE KONKURENCYJNE! ZAAWANSOWANE SYSTEMY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Opryskiwacze Dominiak

Opryskiwacze Dominiak Luty 2014 r. Rok III Nr 18 ISSN 2299-5145 Egzemplarz bezpłatny Opryskiwacze Dominiak ABC opryskiwaczy ULV str. 7 Jeśli siać, to z głową str. 8-9 Zmiany w dopłatach bezpośrednich str. 14 luty 2014 3 Hurtownia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Zakład Upowszechniania, Szkoleń i Współpracy z Zagranicą ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań WYBRANE PROBLEMY INTEGROWANEJ OCHRONY KUKURYDZY ORAZ

Bardziej szczegółowo

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

G L E A N 75 WG. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa; tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50; e-mail: kontakt.ag@dupont.com G L E A N 75 WG Środek przeznaczony do stosowania

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

BIURO REKLAMY: Grażyna Kaczmarek 62-800 KALISZ, ul. Górnośląska 10 tel. 62 757 55 66, 62 757 55 69 reklama.kalisz@glos.com

BIURO REKLAMY: Grażyna Kaczmarek 62-800 KALISZ, ul. Górnośląska 10 tel. 62 757 55 66, 62 757 55 69 reklama.kalisz@glos.com WYDAWCA: Polskapresse Sp. z o.o. O/Prasa Poznańska ul. Grunwaldzka 19 60-782 Poznań tel. centr. 61 8694 100 KOORDYNATOR INFORMATORA: Stanisław Zabarski REDAKTOR TECHNICZNY: Karolina Migas Katarzyna Niedziałkowska

Bardziej szczegółowo

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących

@ www.wrp.pl. Ciągniki Roku 2015. Termoizolacja budynków inwentarskich i magazynów SIŁA DOŚWIADCZENIA. Siatka do pras rolujących SIATKA DO PRAS ROLUJĄCYCH OSZCZĘDNOŚĆ WYDAJNOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆ tel.: + 48 33 812 30 81 Siatka do pras rolujących QQNr 12/2014 (115) bezpłatny miesięcznik ogólnopolski www.wrp.pl ISSN: 1733-4446 Ciągniki

Bardziej szczegółowo

Nawadnianie Na statystycz- upraw nego Polaka przypada prawie trzy razy mniej dostępnej czystej wody polowych niż na obywatela innego kraju UE.

Nawadnianie Na statystycz- upraw nego Polaka przypada prawie trzy razy mniej dostępnej czystej wody polowych niż na obywatela innego kraju UE. Zasoby wodne Polska ma najgorszy bilans wodny w Europie i dlatego racjonalna gospodarka wodna jest podstawowym czynnikiem wpływającym na przyszłość naszego rozwoju, a szczególnie dotyczy to rolnictwa.

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) Wytyczne dla Branży Chemicznej w Polsce Systemy Obróbki / Zarządzania Wodami i Gazami Odpadowymi w Sektorze Chemicznym Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH dr in. Zdzis³aw POP AWSKi, mgr in. Tomasz SZULC Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie.

Poniżej dokonano charakterystyki głównych zbiorników wód podziemnych zlokalizowanych w najbliższym regionie. Mapa nr 12 Subregion Warty nizinny mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) Koszkowo lokalizacja inwestycji Poniżej dokonano charakterystyki głównych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014

PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 PORADNIK AGRO WIOSNA 2014 Biathlon 4D Cztery wymiary skutecznego zwalczania chwastów w zbożach 1. Długi termin stosowania, aż do w pełni rozwiniętego liścia flagowego 2. Skuteczne działanie w szerokim

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach

dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach dr hab. inż. Mariusz Adamski Poradnik oszczędzania energii w mikro i małych przedsiębiorstwach Suwałki, 2014

Bardziej szczegółowo