PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ"

Transkrypt

1 w^uftusteowj,.-' i inspektor Saaitarny w Lublinie :!. Pielęgniarek 6, Lublin vel. centr do 75 nsp ; fax skr. poczt, 119 Ol-OZM) łjk L3 Załącznik Nr 9 Strona 1 z 6 Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr DNS-HŻ BZ Majdan Wielki, dnia 22 sierpnia 2013 r. (Miejscowość i clata) Przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Beatę Zielińską - Starszego Asystenta, nr upoważnienia 15 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r Nr 212, poz.1263 ze zm.), w związku art oraz art i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/HŻ/01. Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu/obiektu 1. Zakład/obiekt kontrolowany: Blok żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji Krasnobród zakładu) (adres) NIP REGON: PESEL - nd TEL FAX - - Numer i data wydania decyzji PIS stwierdzającej spełnienie wymagań wynikającej z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.dz. U. Nr 136 z 2010r, poz. 914 z późn. zm.) Zakład pod stałym nadzorem PIS. Nr wpisu do rejestru 334/0320/ Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: Pan Sławomir Nowosielecki - Dyrektor (imię i nazwisko, 3. Przedstawiciel zakładu/obiektu kontrolowanego: stanowisko)

2 Strona 2 z 6 Pani Barbara Ożóg - Kierownik bloku żywienia nd (imię i nazwisko, stanowisko) (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych) 4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w zakresie oceny zgodności funkcjonowania bloku żywienia z obowiązującym prawem żywnościowym. 5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: termometr z sondąpp/s/k/01/hż II. 1. Opis stanu faktycznego*, (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład) Zakład prowadzi żywienie w całodziennym zakresie. Produkcja posiłków odbywa od surowca do gotowego wyrobu dla 60 osób. Posiłki wydawane są w naczyniach wielokrotnego użytku w godzinach : śniadanie 8.00, obiad 13.00, kolacja Jadłospis układany dekadowo przez kierownika kuchni w oparciu o posiadane doświadczenie i poradniki m.in Tabele składu i wartości odżywczej żywności" wyd. Lekarze PZWL, Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych" wyd. IŻŻ, Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej" wyd. Nowium. W dni kontroli u części osób stosowano dietę cukrzycową i lekkostrawną. Personel kuchni to 7 osób w tym magazynier i kierownik kuchni. Okazano aktualną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby pracujące w dniu kontroli posiadały odpowiednie, czyste dostosowane okrycie wierzchnie (jasne fartuchy, czapki okrywające włosy) jak też zachowany odpowiedni stopień higieny. Budynek podłączony do wodociągu lokalnego należącego do DPS. Wg okazanego pisma z dnia r wydanego przez LWIS w Lublinie w badanym zakresie, woda spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nieczystości płynne odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków. Teren ośrodka ogrodzony, utrzymany w należytym porządku, dojazdy do budynku utwardzone. Na blok żywienia składają się: Kuchnia właściwa Z ogólnej części wydzielono strefę produkcyjną oraz punkt mycia sprzętu produkcyjnego. Stanowiska pracy wyposażone w zlew do mycia mięs, dwa głębokie zlewy z przeznaczeniem do mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, brodzik do mycia sprzętu o dużych gabarytach, dwie umywalki do mycia rąk blaty i szafki wykonane ze stali nierdzewnej, piec elektryczny, kuchenkę oraz taborety gazowe. Zapewniono systemy wentylacyjne mechaniczne oraz grawitacyjne. Powierzchnia ścian i podłóg w pomieszczeniu kuchni właściwej posiada łatwo zmywalną powierzchnią (terakota, płytki

3 Strona 3 z 6 ceramiczne). Umywalki do mycia rąk wyposażone w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcji rąk, zawieszone ręczniki jednorazowego użytku, pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. Do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu produkcyjnego używany jest środek dezynfekcyjny Mikro Quat firmy ECOLAB wg instrukcji. Roztwór przygotowywany przez kierownika kuchni w proporcjach : 30 mł środka na 1 1 wody. Środek pozostawiany na powierzchni przez 15 min., po czym następuje spłukiwanie czystą, pitną wodą. Punkt wydawania posiłków W punkcie wydawania posiłków zapewniono stanowisko do mycia rąk - jednokomorowy zlew z wyposażeniem w mydło antybakteryjne w dozowniku oraz zawieszone ręczniki papierowe, okienko wydawcze, bemar (nie używany w dniu kontroli), stół i blat pomocniczy. Posiłki wydawane przez okienko wydawcze. Punkt zmywalni naczyń Wstępne procesy mycia naczyń stołowych przeprowadzane są w zmywalni w wydzielonej komorze zlewozmywaka dwukomorowego, zasadnicze mycie odbywa się w zmywarce typu gastronomicznego z parametrami ogrzania wody do 90 C. Cykl wyparzania prowadzony przez 3-4 min. Procesy mycia i dezynfekcji naczyń stołowych odbywają się wg opracowanej w zakładzie instrukcji. Dokonano oceny wizualnej przechowywanych czystych naczyń. Czyste osuszone naczynia stołowe przechowywane w szafie tzw. przelotowej" ustawionej w części łączącej zmywalnię z punktem wydawania posiłków. Szafa wykonana ze stali nierdzewnej, utrzymana w dobrym stanie sanitarnym, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych procesów mycia naczyń stołowych. Resztki pokonsumpcyjne ( bardzo mała ilość) zostaje przecedzona. Treść płynna zostaje usunięta do kanalizacji natomiast treść stała gromadzona w zamykanym, oznakowanym pojemniku. Pojemnik wyłożony workiem z tworzywa sztucznego, opróżniany na bieżąco do pojemnika zbiorczego, na odpady stałe. Odbiór odpadów zapewniony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s Majdan Wielki 398 (okazano dokumentację w tym zakresie ). Pomieszczenie obróbki wstępnej jaj Pomieszczenie wyposażone w dwa zlewy dwukomorowe do mycia warzyw, umywalkę do mycia rąk. Jaja dezynfekowane w naświetlarce z promieniami UV. Urządzenie naświetlające wyposażone w możliwość odczytu czasu prowadzonej dezynfekcji jaj. W celu weryfikacji przeprowadzono rozmowę z szefową kuchni Panią Barbarą Ożóg. Po włożeniu jaj do maszyny następuje uruchomienie naświetlarki włącznikiem i naświetlane ich przez czas ok. 1 min. Po tym czasie następuje zgaszenie świateł kontrolnych, które sygnalizują koniec procesu. Po czynnościach brudnych personel myje i dezynfekuje ręce w umywalce. Jaja po procesie dezynfekcji przenoszone do kuchni w wydzielonym naczyniu.

4 Strona 4 z 6 Pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw. Pomieszczenie wyposażone w płuczko-obieraczkę, zlew dwukomorowy do mycia warzyw, umywalkę do mycia rąk. Dwa magazyny Magazyny wyposażone w regały do przechowywania trwałych środków spożywczych oraz urządzenie chłodnicze i zamrażarki do przechowywania żywności wymagającej zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. W urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania środków spożywczych dokonano pomiarów kontrolnych: z nabiałem, pomiar wynosił C (+/- 1 C), (zalecana temperatura przechowywania przez producenta do +8 0 C), z mrożonkami pomiar wynosił - 25 C (+/- 1 C). Na stanie magazynowym nie stwierdzono żywności GMO oraz takiej, która mogłaby zawierać składniki GMO. Żywność w urządzeniach chłodniczych przechowywana z zachowaniem segregacji asortymentowej, zgodnie z zaleceniami producentów. W magazynach przechowywana niewielka ilość środków spożywczych, zaopatrzenie odbywa się na bieżąco. Przeprowadzono wyrywkową kontrolę terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości wybranych surowców tj. przyprawy, nabiał. Nie stwierdzono wśród tej żywności, żywności po upływie terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości. Zakup surowców i produktów spożywczych odbywa się u stałych dostawców. Na środki spożywcze posiadana wymagana dokumentacja oraz dokumentacja HDI na środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Szatnia Pomieszczenie szatni wyposażone w dwudzielne szafki na odzież ochronną oraz wierzchnią odzież personelu. Segregacja odzieży zachowana. Sanitariat dla personelu kuchennego wyposażony w umywalkę do mycia i dezynfekcji rąk, z mydłem i środkiem do dezynfekcji, czyste ręczniki papierowe w dozowniku, zamykany pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. W zakładzie przeprowadzono analizę zagrożeń na podstawie, której ustalono punkty kontrolne oraz 1 krytyczny punkt kontroli - etap obróbki termicznej potraw. CP1- przyjęcie środków spożywczych, CP2- przechowywanie środków spożywczych wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. Za nadzór nad CPloraz CP2 - odpowiada Pan Marcin Greszta, magazynier. Przeprowadzono rozmowę weryfikującą w trakcie, której ustalono, iż w/w osoba przy przyjęciu środków spożywczych dokonuje oceny m.in. zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, stanu higienicznego środka transportu, terminów przydatności do spożycia. Po czym ^

5 Strona 5 z 6 kontrolowane obszary są zapisywane w kracie. Ocena dokonywana jest przy każdej z dostawie. Rejestry prowadzone na bieżąco. CCP1- na etapie obróbki termicznej potraw tj. gołąbków, pieczeni z mięsa, kotletów mielonych, kotletów schabowych, potrawki z kurczaka, smażenia i duszenia żeberek, obróbki termicznej wątróbki. Wskazano sposób kontroli, częstotliwość, wartości docelowe i krytyczne, działania korygujące, osobę odpowiedzialną. Za nadzór nad kontrolą CCP odpowiada Pani Barbara Ożóg - kierownik kuchni. Okazano dokumentację z prowadzonej kontroli. Rejestry prowadzone na bieżąco, przekroczeń ustalonych limitów w ostatnim okresie nie stwierdzono. W zakładzie prowadzona jest codzienna kontrola wewnętrzna przez Panią Barbarę Ożóg - członka zespołu ds. HACCP, ocena dot. m.in. utrzymania stanu sanitarnego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, wyposażenia umywalek. Czynność ta jest rejestrowana w ustalonym arkuszu. Analiza dokumentacji wykazała, iż w ostatnim okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w ocenianych obszarach. Personel posiada wiedzę z nadzoru nad kontrolowanymi obszarami oraz stosowania działań naprawach w przypadku stwierdzenia przekroczeń. Pomieszczenia bloku żywienia utrzymane w dobrym stanie sanitarnym. Przy głównym wejściu do budynku na drzwiach umieszczono znak graficzny i słowny informujący o zakazie palenia. W dniu kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 1996r. nr 10, poz.55 z późn.zm). II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono. ^ Nie naruszono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: Z/03 III. Ustalenia pokontrolne Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w: nd ukarano nie ukarano - nd (imię, nazwisko, stanowisko) grzywną w drodze mandatu karnego nd w wysokości nd (nr mandatu karnego na podstawie nd (podstawa prawna) upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nd nr up.nd (podstawa prawna) (po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy) 2. Zgodnie z art. 10 kpa na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarnotechnicznych: nie ustalono.

6 Strona 6 z 6 3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt. nd 5. Uwagi osoby kontrolującej nd 6. Czas trwania kontroli: od. 10:00 do 12:30 Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nd fn. i, oi A t j-i Marszy Asystentjfddziału Higieny (podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia łub wyrazy błędne i te, które/je zastępują) /,.itawnmir t, t ; > -Zywnaścr, "ZywfSrtiOTfźeMiótowUMu'' (podpis i pieczęc kontrolowanego) // > u (podpisy świadków ) IV. Potwierdzenie odbioru protokołu Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 22 sierpień 2013 r. otrzymałem (-am) w dniu 2013r jącego protokół) Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu/obiektu. Niniejszy protokół nie może być bez zgody Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości. ^ Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / ( 1 ^ M ^ nie zatwierdzono sanitarnego: wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/ kierownika technicznego/ zastępcy) - zaznaczyć właściwe

7 Załącznik Nr 5 Z/03 :...W j;~<\ -- ' y Hntóor StóEM - '"'" * Strona 1 (2) Pieczęć pgju^g^ggp inspektpra;samtgr^ęgft\n tel. centr do 75 z^^a^^g^ontroli sanitarnej Nr DNS-HŻ BZ z dnia ARKUSZ OCENY STANU SANITARNEGO ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Blok żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim Krasnobród II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO OBIEKTU: P - ocena pozytywna = 1 pkt, WP - stan wymaga poprawy = 0,5 pkt, N - ocena negatywna = 0 pkt. Wstawić znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli. W przypadku kiedy zagadnienie nie dotyczy zakładu - w kolumnie P wpisać ND" i liczyć jako 1 pkt. Lp. Zakres kontroli P WP N i. STAN TECHNICZNY l. Usytuowanie zakładu X * 2. Stan techniczny, czystość i przestrzeń robocza zakładu X 3. Ochrona zakładu przed zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń X 4. Ochrona zakładu przed szkodnikami X 5. Kanalizacja zakładu X 6. Umywalki do mycia rąk X 7. Ustępy X 8. Systemy wentylacyjne X 9. Oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych X 10. Szatnie dla pracowników X 11. Rozplanowanie pomieszczeń (zanieczyszczenia krzyżowe) X 12. Podłogi X 13. Ściany X 14. Sufity i zamocowane w górze elementy X 15. Okna i inne otwory X 16. Drzwi X 17. Powierzchnie wykorzystywane w procesie produkcji X 18. Urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu roboczego i wyposażenia X 19. Warunki do mycia żywności X 20. Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia, które stykają się z żywnością X 21. Przechowywanie i usuwanie odpadów X II. ZAOPATRZENIE ZAKŁADU W WODĘ 22. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi X 23. Woda technologiczna ND 24. Lód stykający się z żywnością ND 25. Para wodna stykająca się z żywnością X III. PERSONEL ZAKŁADU 26. Higiena osobista pracowników X 27. Odzież i obuwie robocze, oraz środki ochrony indywidualnej X 28. Stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością. Orzeczenia lekarskie X IV. HIGIENA PRODUKCJI 29. Jakość surowców i składników X 30. Magazynowanie surowców i składników X 31. Ochrona przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi X 32. Obecność szkodników X 33. Sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony zakładu przed szkodnikami X 34. Ciągłość łańcucha chłodniczego artykułów łatwo psujących się X 35. Segregacja żywności X 36. Rozmrażanie żywności X 37. Magazynowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych lub niejadalnych X 38. Przechowywanie sprzętu i środków używanych do sprzątania, mycia i dezynfekcji X 39. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością X 40. Pakowanie żywności X 41. Procesy technologiczne X 42. Wyposażenie kontrolno - sterujące urządzeń do obróbki cieplnej i metody kontrolowania skuteczności procesów X obróbki cieplnej

8 I Z/03 : Strona 2 (2) 43. Prawidłowość chłodzenia artykułów po obróbce cieplnej X 44. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem żywności po ogrzewaniu, a przed pakowaniem X 45. Mycie i dezynfekcja naczyń X V. DYSTRYBUCJA 46. Jakość żywności X 47. Znakowanie żywności X 48. Wydawanie potraw X 49. Transport żywności X VI. DOKUMENTACJA ZAKŁADU 50. Opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej: X higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami, kwalifikacji i szkoleń pracowników, konserwacji maszyn i urządzeń. 51. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP: X identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, określenie kiytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń, ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych), ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania kiytycznych punktów kontroli, ustalenie działań korygujących, jeżeli punkt krytyczny nie spełnia wymagań, ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem, opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania, ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu. 52. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofywania z obrotu partii żywności X nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej 53. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy/odbiorcy składników X żywności i gotowych produktów (system traceability) 54. Rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych X 55. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych X 56. Przechowywanie dokumentu dotyczącego pierwszego dopuszczenia do obrotu partii żywności - X Liczba punktów Ogólna liczba punktów - max. 56 pkt 56 W tym liczba punktów wg haseł wytłuszczonych (max. 5 pkt) 0 Ocena zakładu zgodny Kryteria oceny: Zakład żywienia zbiorowego - zgodny z wymaganiami: w zakresie haseł wytłuszczonych uzyskał oceny P lub WP. Minimalna liczba punktów (70% liczby maksymalnej) = 39. ' Zakład żywienia zbiorowego - niezgodny z wymaganiami: w zakresie haseł wytłuszczonych wystąpiły oceny N. Liczua punktów poniżej 39. III. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKÓLE KONTROLI SANITARNEJ NR nd Z DNIA nd IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY: ' YfrEKTf (podpifw&^ytmuohmmbśj}, y Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywierw i Przedmiotów Użytku mgr inż< Beata Zielińska (podpis ospby kontrolującej)

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej

Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw Warszawa, wersja z dnia

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W TRAKCIE OPERACJI LUB MISJI I N S T R U K C J A

MINIMALNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W TRAKCIE OPERACJI LUB MISJI I N S T R U K C J A Załącznik do decyzji Nr 36/MON. Ministra Obrony Narodowej z dnia 02 lutego 2010 r. INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Zdr. 246/2010 MINIMALNE STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W TRAKCIE OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SANITARNE w GOSPODARSTWACH AGROTURYSTYCZNYCH Wymagania sanitarne Obecnie brak jest wymagań sanitarno- higienicznych ustalonych dla gospodarstw agroturystycznych (w formie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników

Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników Jak prawidłowo i bezpiecznie zorganizować wypoczynek dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników Spis treści Wstęp... 4 1 Informacje dla organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży....

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r.

PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. PORADNIK DLA ORGANIZATORÓW INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Główny Inspektorat Sanitarny - lipec 2008r. W CELU ZAREJESTROWANIA SIĘ JAKO PLACÓWKA OŚWIATOWA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NALEŻY

Bardziej szczegółowo

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu 5900_WP_NOWY.qxd 4/4/2007 2:13 PM Page 239 Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz kontrola wewnętrzna organizacji żywienia w przedszkolu. dr n. techn. Halina

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Anna Smolarz WSSE w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok

STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 2010 rok STAN SANITARNY POWIATU RAWSKIEGO za 21 rok I. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ POWIATU RAWSKIEGO ZA 21r. Odnosząc się do sytuacji epidemiologicznej powiatu rawskiego w 21 roku, w porównaniu z 29r., stwierdzić

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych

Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Higiena i bezpieczeństwo żywności w sklepikach szkolnych oraz blokach żywieniowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieruszowie mgr inż. Karolina Krawczyk - Borowiec Iwona Promna - stażystka

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014

OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 OCENA STANU SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEGO DLA MIASTA GLIWICE ZA ROK 2014 Sporządził: Małgorzata Szołkowska Strona 1 z 64 Ocena stanu sanitarno higienicznego obiektów żywieniowo żywnościowych na terenie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja

ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego. wdrażanie utrzymanie weryfikacja ISSN 1869-5466 Kwiecień 2008 nr 1 Harmonizacja prawa żywnościowego wdrażanie utrzymanie weryfikacja Schemat technologiczny jak właściwie go opracować Jednym z zadań, zespołu ds. HACCP jest wykonanie schematu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul. Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego 51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Posiłki wykonawca zobowiązany będzie wydawać mieszkańcom DPS zgodnie z poniższym harmonogramem: 1) śniadanie: godz. 08:00 10:00 w Bielawie i w Niemczy, 2) obiad:

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator projektu. Projekt Kraina Maluszka współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 I. Zamawiający: Biuro Projektu Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 22 pok.18 75-211 Koszalin email: zlobek-koszalin@ipt.pl tel 094 346 56 38 Fax:

Bardziej szczegółowo

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń

GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń GMP/GHP wymagane do wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do zidentyfikowania zagrożeń Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne :

Obowiązujące akty prawne : WYMAGANIA SANITARNE DLA ZAKŁADÓW śywienia ZBIOROWEGO TYPU ZAMKNIĘTEGO Przepisy prawa Stołówka szkolna lub przedszkolna prowadząca jakąkolwiek formę wyŝywienia dla dzieci, staje się jednym z elementów sektora

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU

WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU WYTYCZNE DLA GOSPODARSTW MLECZARSKICH WPROWADZAJACYCH MLEKO SUROWE DO OBROTU Gospodarstwa, które wprowadzają do obrotu mleko surowe muszą spełniać wymogi zawarte w załączniku II rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo