PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ"

Transkrypt

1 w^uftusteowj,.-' i inspektor Saaitarny w Lublinie :!. Pielęgniarek 6, Lublin vel. centr do 75 nsp ; fax skr. poczt, 119 Ol-OZM) łjk L3 Załącznik Nr 9 Strona 1 z 6 Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr DNS-HŻ BZ Majdan Wielki, dnia 22 sierpnia 2013 r. (Miejscowość i clata) Przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie Beatę Zielińską - Starszego Asystenta, nr upoważnienia 15 (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r Nr 212, poz.1263 ze zm.), w związku art oraz art i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/HŻ/01. Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz ze zm.), w związku z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z , str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu/obiektu 1. Zakład/obiekt kontrolowany: Blok żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji Krasnobród zakładu) (adres) NIP REGON: PESEL - nd TEL FAX - - Numer i data wydania decyzji PIS stwierdzającej spełnienie wymagań wynikającej z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.dz. U. Nr 136 z 2010r, poz. 914 z późn. zm.) Zakład pod stałym nadzorem PIS. Nr wpisu do rejestru 334/0320/ Kierujący zakładem/obiektem kontrolowanym: Pan Sławomir Nowosielecki - Dyrektor (imię i nazwisko, 3. Przedstawiciel zakładu/obiektu kontrolowanego: stanowisko)

2 Strona 2 z 6 Pani Barbara Ożóg - Kierownik bloku żywienia nd (imię i nazwisko, stanowisko) (osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych) 4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola w zakresie oceny zgodności funkcjonowania bloku żywienia z obowiązującym prawem żywnościowym. 5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: termometr z sondąpp/s/k/01/hż II. 1. Opis stanu faktycznego*, (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład) Zakład prowadzi żywienie w całodziennym zakresie. Produkcja posiłków odbywa od surowca do gotowego wyrobu dla 60 osób. Posiłki wydawane są w naczyniach wielokrotnego użytku w godzinach : śniadanie 8.00, obiad 13.00, kolacja Jadłospis układany dekadowo przez kierownika kuchni w oparciu o posiadane doświadczenie i poradniki m.in Tabele składu i wartości odżywczej żywności" wyd. Lekarze PZWL, Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych" wyd. IŻŻ, Żywienie zbiorowe w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej" wyd. Nowium. W dni kontroli u części osób stosowano dietę cukrzycową i lekkostrawną. Personel kuchni to 7 osób w tym magazynier i kierownik kuchni. Okazano aktualną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby pracujące w dniu kontroli posiadały odpowiednie, czyste dostosowane okrycie wierzchnie (jasne fartuchy, czapki okrywające włosy) jak też zachowany odpowiedni stopień higieny. Budynek podłączony do wodociągu lokalnego należącego do DPS. Wg okazanego pisma z dnia r wydanego przez LWIS w Lublinie w badanym zakresie, woda spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nieczystości płynne odprowadzane do własnej oczyszczalni ścieków. Teren ośrodka ogrodzony, utrzymany w należytym porządku, dojazdy do budynku utwardzone. Na blok żywienia składają się: Kuchnia właściwa Z ogólnej części wydzielono strefę produkcyjną oraz punkt mycia sprzętu produkcyjnego. Stanowiska pracy wyposażone w zlew do mycia mięs, dwa głębokie zlewy z przeznaczeniem do mycia drobnego sprzętu produkcyjnego, brodzik do mycia sprzętu o dużych gabarytach, dwie umywalki do mycia rąk blaty i szafki wykonane ze stali nierdzewnej, piec elektryczny, kuchenkę oraz taborety gazowe. Zapewniono systemy wentylacyjne mechaniczne oraz grawitacyjne. Powierzchnia ścian i podłóg w pomieszczeniu kuchni właściwej posiada łatwo zmywalną powierzchnią (terakota, płytki

3 Strona 3 z 6 ceramiczne). Umywalki do mycia rąk wyposażone w dozownik z mydłem i środkiem dezynfekcji rąk, zawieszone ręczniki jednorazowego użytku, pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. Do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu produkcyjnego używany jest środek dezynfekcyjny Mikro Quat firmy ECOLAB wg instrukcji. Roztwór przygotowywany przez kierownika kuchni w proporcjach : 30 mł środka na 1 1 wody. Środek pozostawiany na powierzchni przez 15 min., po czym następuje spłukiwanie czystą, pitną wodą. Punkt wydawania posiłków W punkcie wydawania posiłków zapewniono stanowisko do mycia rąk - jednokomorowy zlew z wyposażeniem w mydło antybakteryjne w dozowniku oraz zawieszone ręczniki papierowe, okienko wydawcze, bemar (nie używany w dniu kontroli), stół i blat pomocniczy. Posiłki wydawane przez okienko wydawcze. Punkt zmywalni naczyń Wstępne procesy mycia naczyń stołowych przeprowadzane są w zmywalni w wydzielonej komorze zlewozmywaka dwukomorowego, zasadnicze mycie odbywa się w zmywarce typu gastronomicznego z parametrami ogrzania wody do 90 C. Cykl wyparzania prowadzony przez 3-4 min. Procesy mycia i dezynfekcji naczyń stołowych odbywają się wg opracowanej w zakładzie instrukcji. Dokonano oceny wizualnej przechowywanych czystych naczyń. Czyste osuszone naczynia stołowe przechowywane w szafie tzw. przelotowej" ustawionej w części łączącej zmywalnię z punktem wydawania posiłków. Szafa wykonana ze stali nierdzewnej, utrzymana w dobrym stanie sanitarnym, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonych procesów mycia naczyń stołowych. Resztki pokonsumpcyjne ( bardzo mała ilość) zostaje przecedzona. Treść płynna zostaje usunięta do kanalizacji natomiast treść stała gromadzona w zamykanym, oznakowanym pojemniku. Pojemnik wyłożony workiem z tworzywa sztucznego, opróżniany na bieżąco do pojemnika zbiorczego, na odpady stałe. Odbiór odpadów zapewniony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s Majdan Wielki 398 (okazano dokumentację w tym zakresie ). Pomieszczenie obróbki wstępnej jaj Pomieszczenie wyposażone w dwa zlewy dwukomorowe do mycia warzyw, umywalkę do mycia rąk. Jaja dezynfekowane w naświetlarce z promieniami UV. Urządzenie naświetlające wyposażone w możliwość odczytu czasu prowadzonej dezynfekcji jaj. W celu weryfikacji przeprowadzono rozmowę z szefową kuchni Panią Barbarą Ożóg. Po włożeniu jaj do maszyny następuje uruchomienie naświetlarki włącznikiem i naświetlane ich przez czas ok. 1 min. Po tym czasie następuje zgaszenie świateł kontrolnych, które sygnalizują koniec procesu. Po czynnościach brudnych personel myje i dezynfekuje ręce w umywalce. Jaja po procesie dezynfekcji przenoszone do kuchni w wydzielonym naczyniu.

4 Strona 4 z 6 Pomieszczenie obróbki wstępnej warzyw. Pomieszczenie wyposażone w płuczko-obieraczkę, zlew dwukomorowy do mycia warzyw, umywalkę do mycia rąk. Dwa magazyny Magazyny wyposażone w regały do przechowywania trwałych środków spożywczych oraz urządzenie chłodnicze i zamrażarki do przechowywania żywności wymagającej zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. W urządzeniach chłodniczych służących do przechowywania środków spożywczych dokonano pomiarów kontrolnych: z nabiałem, pomiar wynosił C (+/- 1 C), (zalecana temperatura przechowywania przez producenta do +8 0 C), z mrożonkami pomiar wynosił - 25 C (+/- 1 C). Na stanie magazynowym nie stwierdzono żywności GMO oraz takiej, która mogłaby zawierać składniki GMO. Żywność w urządzeniach chłodniczych przechowywana z zachowaniem segregacji asortymentowej, zgodnie z zaleceniami producentów. W magazynach przechowywana niewielka ilość środków spożywczych, zaopatrzenie odbywa się na bieżąco. Przeprowadzono wyrywkową kontrolę terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości wybranych surowców tj. przyprawy, nabiał. Nie stwierdzono wśród tej żywności, żywności po upływie terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości. Zakup surowców i produktów spożywczych odbywa się u stałych dostawców. Na środki spożywcze posiadana wymagana dokumentacja oraz dokumentacja HDI na środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Szatnia Pomieszczenie szatni wyposażone w dwudzielne szafki na odzież ochronną oraz wierzchnią odzież personelu. Segregacja odzieży zachowana. Sanitariat dla personelu kuchennego wyposażony w umywalkę do mycia i dezynfekcji rąk, z mydłem i środkiem do dezynfekcji, czyste ręczniki papierowe w dozowniku, zamykany pojemnik na zużyte ręczniki papierowe. W zakładzie przeprowadzono analizę zagrożeń na podstawie, której ustalono punkty kontrolne oraz 1 krytyczny punkt kontroli - etap obróbki termicznej potraw. CP1- przyjęcie środków spożywczych, CP2- przechowywanie środków spożywczych wymagających zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego. Za nadzór nad CPloraz CP2 - odpowiada Pan Marcin Greszta, magazynier. Przeprowadzono rozmowę weryfikującą w trakcie, której ustalono, iż w/w osoba przy przyjęciu środków spożywczych dokonuje oceny m.in. zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, stanu higienicznego środka transportu, terminów przydatności do spożycia. Po czym ^

5 Strona 5 z 6 kontrolowane obszary są zapisywane w kracie. Ocena dokonywana jest przy każdej z dostawie. Rejestry prowadzone na bieżąco. CCP1- na etapie obróbki termicznej potraw tj. gołąbków, pieczeni z mięsa, kotletów mielonych, kotletów schabowych, potrawki z kurczaka, smażenia i duszenia żeberek, obróbki termicznej wątróbki. Wskazano sposób kontroli, częstotliwość, wartości docelowe i krytyczne, działania korygujące, osobę odpowiedzialną. Za nadzór nad kontrolą CCP odpowiada Pani Barbara Ożóg - kierownik kuchni. Okazano dokumentację z prowadzonej kontroli. Rejestry prowadzone na bieżąco, przekroczeń ustalonych limitów w ostatnim okresie nie stwierdzono. W zakładzie prowadzona jest codzienna kontrola wewnętrzna przez Panią Barbarę Ożóg - członka zespołu ds. HACCP, ocena dot. m.in. utrzymania stanu sanitarnego pomieszczeń, urządzeń, sprzętu, wyposażenia umywalek. Czynność ta jest rejestrowana w ustalonym arkuszu. Analiza dokumentacji wykazała, iż w ostatnim okresie nie stwierdzono nieprawidłowości w ocenianych obszarach. Personel posiada wiedzę z nadzoru nad kontrolowanymi obszarami oraz stosowania działań naprawach w przypadku stwierdzenia przekroczeń. Pomieszczenia bloku żywienia utrzymane w dobrym stanie sanitarnym. Przy głównym wejściu do budynku na drzwiach umieszczono znak graficzny i słowny informujący o zakazie palenia. W dniu kontroli nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 1996r. nr 10, poz.55 z późn.zm). II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono. ^ Nie naruszono. Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: Z/03 III. Ustalenia pokontrolne Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w: nd ukarano nie ukarano - nd (imię, nazwisko, stanowisko) grzywną w drodze mandatu karnego nd w wysokości nd (nr mandatu karnego na podstawie nd (podstawa prawna) upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia nd nr up.nd (podstawa prawna) (po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy) 2. Zgodnie z art. 10 kpa na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarnotechnicznych: nie ustalono.

6 Strona 6 z 6 3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt. nd 5. Uwagi osoby kontrolującej nd 6. Czas trwania kontroli: od. 10:00 do 12:30 Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji Poprawki i uzupełnienia do protokołu: nd fn. i, oi A t j-i Marszy Asystentjfddziału Higieny (podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia łub wyrazy błędne i te, które/je zastępują) /,.itawnmir t, t ; > -Zywnaścr, "ZywfSrtiOTfźeMiótowUMu'' (podpis i pieczęc kontrolowanego) // > u (podpisy świadków ) IV. Potwierdzenie odbioru protokołu Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 22 sierpień 2013 r. otrzymałem (-am) w dniu 2013r jącego protokół) Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu/obiektu. Niniejszy protokół nie może być bez zgody Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości. ^ Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / ( 1 ^ M ^ nie zatwierdzono sanitarnego: wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora (data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/ kierownika technicznego/ zastępcy) - zaznaczyć właściwe

7 Załącznik Nr 5 Z/03 :...W j;~<\ -- ' y Hntóor StóEM - '"'" * Strona 1 (2) Pieczęć pgju^g^ggp inspektpra;samtgr^ęgft\n tel. centr do 75 z^^a^^g^ontroli sanitarnej Nr DNS-HŻ BZ z dnia ARKUSZ OCENY STANU SANITARNEGO ZAKŁADU ŻYWIENIA ZBIOROWEGO Blok żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim Krasnobród II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO OBIEKTU: P - ocena pozytywna = 1 pkt, WP - stan wymaga poprawy = 0,5 pkt, N - ocena negatywna = 0 pkt. Wstawić znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli. W przypadku kiedy zagadnienie nie dotyczy zakładu - w kolumnie P wpisać ND" i liczyć jako 1 pkt. Lp. Zakres kontroli P WP N i. STAN TECHNICZNY l. Usytuowanie zakładu X * 2. Stan techniczny, czystość i przestrzeń robocza zakładu X 3. Ochrona zakładu przed zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń X 4. Ochrona zakładu przed szkodnikami X 5. Kanalizacja zakładu X 6. Umywalki do mycia rąk X 7. Ustępy X 8. Systemy wentylacyjne X 9. Oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych X 10. Szatnie dla pracowników X 11. Rozplanowanie pomieszczeń (zanieczyszczenia krzyżowe) X 12. Podłogi X 13. Ściany X 14. Sufity i zamocowane w górze elementy X 15. Okna i inne otwory X 16. Drzwi X 17. Powierzchnie wykorzystywane w procesie produkcji X 18. Urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu roboczego i wyposażenia X 19. Warunki do mycia żywności X 20. Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia, które stykają się z żywnością X 21. Przechowywanie i usuwanie odpadów X II. ZAOPATRZENIE ZAKŁADU W WODĘ 22. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi X 23. Woda technologiczna ND 24. Lód stykający się z żywnością ND 25. Para wodna stykająca się z żywnością X III. PERSONEL ZAKŁADU 26. Higiena osobista pracowników X 27. Odzież i obuwie robocze, oraz środki ochrony indywidualnej X 28. Stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością. Orzeczenia lekarskie X IV. HIGIENA PRODUKCJI 29. Jakość surowców i składników X 30. Magazynowanie surowców i składników X 31. Ochrona przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi X 32. Obecność szkodników X 33. Sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony zakładu przed szkodnikami X 34. Ciągłość łańcucha chłodniczego artykułów łatwo psujących się X 35. Segregacja żywności X 36. Rozmrażanie żywności X 37. Magazynowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych lub niejadalnych X 38. Przechowywanie sprzętu i środków używanych do sprzątania, mycia i dezynfekcji X 39. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością X 40. Pakowanie żywności X 41. Procesy technologiczne X 42. Wyposażenie kontrolno - sterujące urządzeń do obróbki cieplnej i metody kontrolowania skuteczności procesów X obróbki cieplnej

8 I Z/03 : Strona 2 (2) 43. Prawidłowość chłodzenia artykułów po obróbce cieplnej X 44. Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem żywności po ogrzewaniu, a przed pakowaniem X 45. Mycie i dezynfekcja naczyń X V. DYSTRYBUCJA 46. Jakość żywności X 47. Znakowanie żywności X 48. Wydawanie potraw X 49. Transport żywności X VI. DOKUMENTACJA ZAKŁADU 50. Opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej: X higieny osobistej i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i w obrocie żywnością procesów mycia i dezynfekcji, zaopatrzenia w wodę, usuwania odpadów i ścieków, kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami, kwalifikacji i szkoleń pracowników, konserwacji maszyn i urządzeń. 51. Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP: X identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, określenie kiytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń, ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych), ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania kiytycznych punktów kontroli, ustalenie działań korygujących, jeżeli punkt krytyczny nie spełnia wymagań, ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem, opracowanie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania, ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu. 52. Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofywania z obrotu partii żywności X nieodpowiadających wymaganiom jakości zdrowotnej 53. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy/odbiorcy składników X żywności i gotowych produktów (system traceability) 54. Rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych X 55. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu procesów produkcyjnych X 56. Przechowywanie dokumentu dotyczącego pierwszego dopuszczenia do obrotu partii żywności - X Liczba punktów Ogólna liczba punktów - max. 56 pkt 56 W tym liczba punktów wg haseł wytłuszczonych (max. 5 pkt) 0 Ocena zakładu zgodny Kryteria oceny: Zakład żywienia zbiorowego - zgodny z wymaganiami: w zakresie haseł wytłuszczonych uzyskał oceny P lub WP. Minimalna liczba punktów (70% liczby maksymalnej) = 39. ' Zakład żywienia zbiorowego - niezgodny z wymaganiami: w zakresie haseł wytłuszczonych wystąpiły oceny N. Liczua punktów poniżej 39. III. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKÓLE KONTROLI SANITARNEJ NR nd Z DNIA nd IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY: ' YfrEKTf (podpifw&^ytmuohmmbśj}, y Starszy Asystent Oddziału Higieny Żywności, Żywierw i Przedmiotów Użytku mgr inż< Beata Zielińska (podpis ospby kontrolującej)

o-inspektor SANITARNY

o-inspektor SANITARNY F/PK/HŻ/01/01 PAŃSTWOWY POWIATOWY Strona l (4) o-inspektor SANITARNY Pieczęć państwowego mspektora sanitarnego W GLIWICACH PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ Nr (miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upoważnionego

Bardziej szczegółowo

grzywną w drodze mandatu karnego... w wysokości...zł (nr mandatu karnego)

grzywną w drodze mandatu karnego... w wysokości...zł (nr mandatu karnego) F/PK/HŻ/01/01 Data wydania; Strona 213 W bloku żywienia przygotowywane są obiady dwudaniowe od surowca do gotowego produktu dla 460 uczniów. 141 obiadów jest refundowanych przez GOPS i MOPS. 160 posiłków

Bardziej szczegółowo

^.^^m^'..m: (osoby przywołane ^ez strony na świadka do, onanych czynności

^.^^m^'..m: (osoby przywołane ^ez strony na świadka do, onanych czynności POmRSKI PAŃSTWOWY WOjaVÓDZKI INaPEKTOR SANITARNY F/PK/HŻ/Ol/OI GdansK, ul. Dębinki4 Data wydania: 3012-07-18 Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Nr..m.JMlMlM PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ...(ŁŁaM^,-.MMMk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY

PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD GARMAŻERYJNY Zdr-wet/47, dnia WOJSKOWY OŚRODEK MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA 00-123 Warszawa ul. Królewska 1 tel.fax.. PROTOKÓŁ Nr... KONTROLI SANITARNO WETERYNARYJNEJ FIRMA CATERINGOWA/ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY ul. Raciborska 39, 40 {)74 Katowice \:01. (032) 351 23-15 fax (032) 351-23-18 Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego F/PKlBŻ/Ol/Ol Strona 1I~ PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA

I. CZĘŚĆ OGÓLNA OCENA pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET57/rhga (wyładunek i miejsca prezentacji rynek hurtowy, giełda i aukcja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Aby otrzymać potrawy o wysokiej jakości zdrowotnej należy właściwie postępować we wszystkich etapach procesu technologicznego. Ważne jest, aby

Bardziej szczegółowo

^...Ł.tc/^iLc/u.tfJf/sJat*?. /ź±...&...m plxa^^^ finazwa kontrolowanego zakładu, adres)

^...Ł.tc/^iLc/u.tfJf/sJat*?. /ź±...&...m plxa^^^ finazwa kontrolowanego zakładu, adres) PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY n C 1, w Z 9' e r z u F/PK/BŻ/OI/02 M A??i?n^n * ^ S t T U 9 a 2 3 Data wydania: 01.07.2014r. tel.42-714 03 30, fax 42-714 02 66 S l r o n a Pieczęć państwowego

Bardziej szczegółowo

p.qvltóiw...tf...5il^...fe4tej^^:...wr...s2.{... (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

p.qvltóiw...tf...5il^...fe4tej^^:...wr...s2.{... (pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu) PAŃSTWOWY POWIATOWY inspetor SANITARNY F/P/HŻ/OI/OI W GLIWICACH Strona l (4) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego PROTOÓŁ ONTROLI SANITARNEJ (miejscowość i data) Przeprowadzonej przez upoważnionego

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. Dz.U.08.84.511 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie nadzoru nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych 2) (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45

Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) :00-12:45 Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 26.10.2017 12:00-12:45

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU NAD OBROTEM HURTOWYM INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII GIWpuf-700/019/04 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ujednolicenia trybu przeprowadzania kontroli hurtowni farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE J wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha Ŝywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spoŝywczego PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr...

Bardziej szczegółowo

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie i dezynfekcje rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G.A.J.Ayliffe a zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Technika mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Data rozpoczęcia kontroli

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Data rozpoczęcia kontroli Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach od roku 2011 do nadal: Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę Tematyka przeprowadzonej OKE Jaworzno Gmina Pyskowice

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, 42-200 Częstochowa tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com Etapy wdrażania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r.

Informacja z kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek detalicznych i gastronomicznych w szkołach i na uczelniach - IV kw r. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2010-01-21 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2010-01-21 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Placówki gastronomiczne w szkołach i na uczelniach - IV kw.2009

Bardziej szczegółowo

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące

2. Zestawienie pomieszczeń. W skład projektowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzić będą pomieszczenia ; następujące 1. Przedmiot opracowania Podstawą opracowania jest: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ

INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ INSTRUKCJA DOBREJ PRAKTYKI HIGIENICZNEJ Szaletu na targowisku parkingu miejskim w Lubrańcu przy ulicy Brzeska Nowa LUBRANIEC 2005 Wstęp Przedmiotem opracowania jest Instrukcja dobrej praktyki higienicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO

PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO PROGRAM MINIMUM SANITARNEGO NR DZIAŁU SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA (słuchacz powinien umieć) HASŁA PROGRAMOWE MATERIAŁ NAUCZANIA ĆWICZENIA 1 2 3 4 I - definiować składniki pokarmowe; - opisywać funkcje

Bardziej szczegółowo

kontroli nad przestrzeganiem art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.dz.u r. poz.21 ).

kontroli nad przestrzeganiem art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.dz.u r. poz.21 ). W sprawie: określenia ZARZĄDZENIE NR 186/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 25 października 2016 r. procedury i trybu przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz wyznaczenia pracowników Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania indywidualnej/specjalistycznej/grupowej praktyki lekarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono w podmiocie wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli

Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli Aspekty higieniczne i zdrowotne przy projektowaniu przedszkoli Podstawowe akty prawne Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z póżn. zm.). Ustawa z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr.. Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia r.

Załącznik do zarządzenia Nr.. Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia r. Załącznik do zarządzenia Nr.. Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia.. 2016 r. GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY Data wydania: PT/01 PROCEDURA TECHNICZNA: SPOSÓB WYKONYWANIA KONTROLI W RAMACH ZAPOBIEGAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU.

DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII PRZEBUDOWY CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ KUCHNI W BUDYNKU PRZEDSKOLA NR 3 UL. KORFANTEGO W GŁOGÓWKU. 1 1. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt

Bardziej szczegółowo

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2)

Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi 2) Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr. SPOSÓB ZAMAWIANIA POSIŁKÓW 1. Zamówienia na diety na dzień bieżący, w zakresie obiadu i kolacji, z poszczególnych oddziałów muszą być dostarczone do punktu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli sanitarnej

P R O T O K Ó Ł kontroli sanitarnej PAŃSTWOWY INSPEKTOR SANITARNY MSWiA na obszarze woj. zachodniopomorskiego 70-215 Szczecin ul. 3-go Maja 25/27 Wałcz, dnia 25 kwietnia 2012 r. tel./fax. 091 43 40 Znak sprawy: ZPM 1943 / 34 S /31 / JDz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM

INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SEKTORZE SPOŻYWCZYM Przedsiębiorcy prowadzący produkcję lub obrót żywnością są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności

II. Bezpieczeństwo. żywno. ywności II. Bezpieczeństwo żywno ywności przy sprzedaży bezpośredniej 26 Dostawy bezpośrednie dokonywanie przez producenta dostaw małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

PROJEKT TECHNOLOGICZNY PROJEKT TECHNOLOGICZNY ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH KUCHNI I ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO INWESTOR: USŁUGI GASTRONOMICZNE I CATERINGOWE PAWEŁ OBORSKI ul. KRZEMIENICKA 3/8 45-401 OPOLE NIP: 754-115-67-40 ADRES

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania jaj spożywczych kurzych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat, herbatek, kawy naturalnej, zbożowej i z cykorii za I kwartał 2012 r. Kontrolą powyższych zagadnień objęto 11 placówek w tym: - 5 placówek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności

Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Ćwiczenie 2. Bezpieczeństwo i higiena żywności Bezpieczeństwo żywności stanowi jeden z priorytetów polityki żywieniowej i zajmuje centralne miejsce w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Organizacja Narodów

Bardziej szczegółowo

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi

Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt pn. Bliżej śmieci dalej od nieporządku Seminarium ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE GDZIE JESTEŚMY? Kontrola sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi mgr Jadwiga Zonenberg RCEE w Płocku,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA KUCHNI I ZAPLECZA dla Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni L.P. ELEMENT URZĄDZENIE PARTER ILOŚĆ GABARYTY WYTYCZNE UWAGI. Szer Gł. Wys. Elektr. Wodkan MAGAZYN OGÓLNOSPOŻYWCZY

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności

Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności Wybrane systemy jakości żywności Zasady higieny w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności 1 Do systemów tych należą: - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygienic Practice - GHP) - Dobra Praktyka Produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno sanitarne dla obiektów, w których odbywa się produkcja żywności i żywienie

Wymagania higieniczno sanitarne dla obiektów, w których odbywa się produkcja żywności i żywienie Wymagania higieniczno sanitarne dla obiektów, w których odbywa się produkcja żywności i żywienie mgr inż. Alina Maciąg Sandomierska Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzka Stacja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia

Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Kampania WIEM co JEM jak wdrażać w placówkach oświatowych od 1 września 2015 r. nowe prawo w zakresie żywienia Anna Smolarz WSSE w Warszawie Oddział Nadzoru Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Stwierdzone nieprawidłowości:

Stwierdzone nieprawidłowości: Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 13 marca 2013 r. 1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVOMED Włodzimierz Szmyr,

Bardziej szczegółowo

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje:

1. Osoby wydające produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego muszą posiadać kwalifikacje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 23 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 27.04.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.23.2012 DECYZJA Nr 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNE FERIE 2018

BEZPIECZNE FERIE 2018 BEZPIECZNE FERIE 2018 informacje dla organizatorów wypoczynku Szanowni Państwo! Bezpieczny i zdrowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w dużej mierze zależny jest od organizatorów, na których spoczywa

Bardziej szczegółowo

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck

Rolniczy Handel Detaliczny. PIW Kłobuck Rolniczy Handel Detaliczny PIW Kłobuck Co to jest RHD? Rolniczy Handel Detaliczny Jest to rodzaj działalności, którą może prowadzić każda osoba posiadająca gospodarstwo rolne Polega na zbywaniu konsumentowi

Bardziej szczegółowo

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna

Wysłodki i melas jako pasza GMP. Roman Wojna Wysłodki i melas jako pasza GMP Roman Wojna Ustawa o paszach 2006 1) Rejestracja i zatwierdzenie zakładów. 2) Zasady wytwarzania i stosowania pasz leczniczych oraz nimi obrót. 3) Wymagania jakościowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka

Informacje zebrane w ramach przeprowadzonej kontroli Punktu Odbioru Mleka Przykładowe zadanie egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu w modelu d dla kwalifikacji R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Wypełnij druk LISTA

Bardziej szczegółowo