INTROL SA Katowice ul. Kościuszki 112 tel.: faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTROL SA. 40-519 Katowice ul. Kościuszki 112 tel.: 48 32 789 00 22 faks: +48 32 789 01 75 e-mail: introlsa@introl.pl. www.introlsa."

Transkrypt

1 Katowice ul. Kościuszki 112 tel.: faks:

2 historia kompleksowa realizacja 1945 Powstanie Przedsiębiorstwa Energomontażowego PW SA w Chorzowie, specjalizującego się w naprawach, remontach i modernizacjach instalacji energetycznych, w szczególności kotłów i wymienników ciepła, zbiorników i rurociągów. W 2002 roku część montażowa spółki została wydzielona, zmieniła nazwę na Energomontaż Chorzów Sp. z o.o. i weszła w strukturę Grupy INTROL. Kompleksowa realizacja technologia automatyka systemy zarządzania obiektami Powstanie spółki POLON, której główny obszar działalności to pomiary przemysłowe i kontrola procesów w branży wydobywczej i hutnictwie stali. Firma wyspecjalizowała się w pomiarach poziomu, systemach detekcyjnych i aparaturze izotopowej. Powstaje Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL SC realizującej pracę w obszarze automatyki przemysłowej. Połączenie spółki Polon i INTROL. Główny obszar działalności to wdrażanie nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu, w szczególności systemów pomiarowo-kontrolnych, instalacji elektrycznych i mechanicznych, analiz przemysłowych i systemów SCADA. Potencjał Grupy umożliwia kompleksową realizację tematów branżowych z zakresu energetyki, automatyki i sterowania procesami, instalacji elektrycznych wysoko- i niskoprądowych, a także specjalistycznych instalacji technologicznych m.in. dla energetyki, gospodarki wodno-ściekowej oraz przemysłu chemicznego i petrochemicznego. W każdym przypadku proces realizacji może obejmować projektowanie, dobór urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, kompletację i dostawę sprzętu, a następnie montaż i rozruch gotowych instalacji. Poprawa wydajności procesów INTROL POLON zmienia nazwę na. Dynamiczny rozwój oraz akwizycja szeregu firm działających w branży automatyki i pomiarów przemysłowych, branżach elektrycznej i mechanicznej. INTROL debiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie INTROL to grupa 14 firm, z liczącą blisko 1500 osób kadrą wykwalifikowanych specjalistów. Grupa oferuje kompleksowe usługi inżynierskie realizując inwestycje w obszarach: maksymalizacja efektywności procesu integracja zmian z istniejącymi systemami integracja z systemem zarządzania produkcją Koncentracja na celach biznesowych klientów to główny wyznacznik naszej działalności. Realizowane przez nas aplikacje mają za zadanie poprawę wydajności procesów, ograniczenie zużycia zasobów czy poprawę bezpieczeństwa, jakości i powtarzalności produkcji. Naszym celem jest dostarczanie narzędzi zawsze najlepiej dopasowanych do konkretnych warunków, a każdy klient może liczyć na techniczne wsparcie w zakresie integracji wdrażanych rozwiązań z nadrzędnymi systemami zarządzania procesem. Wdrożenia kończą się przeszkoleniem personelu zakładu. instalacje energetyczne, elektryczne i mechaniczne, systemy automatyki przemysłowej, budownictwo komercyjne i przemysłowe, systemy kontrolno-pomiarowe, rozwiązania technologiczne w ochronie środowiska i oprogramowanie dla przemysłu. Wieloletnie doświadczenie INTROL to grupa firm inżynieryjnych, której początki działalności to 50 lata XX wieku. Od tego czasu nasi specjaliści zrealizowali tysiące zróżnicowanych aplikacji, w tym wiele poza granicami Polski. Zebrane doświadczenie pozwala na prowadzenie inwestycji we wszystkich gałęziach gospodarki. Energomontaż Chorzów Limatherm PRO-ZAP Atechem JCommerce IBSystems Polon Introl Introbat PWP Katowice RAConrols Introl4tech 2 3

3 silna grupa Introl w liczbach Grupa INTROL specjalizuje się w realizacji inwestycji w branży energetycznej, budownictwie, wszystkich gałęziach przemysłu i gospodarce wodno-kanalizacyjnej oraz produkcji i wzorcowaniu aparatury pomiarowej. Energetyka modernizacje bloków energetycznych i kotłów parowych układy kogeneracyjne instalacje przeróbki, wykorzystania i transportu biomasy instalacje elektryczne i automatyki instalacje oczyszczania spalin Dynamika rozwoju INTROL to dynamicznie rozwijająca się grupa firm realizujących coraz bardziej złożone inwestycje. Systematyczny wzrost przychodów i stabilność finansowa stanowią dla naszych klientów gwarancję powodzenia prowadzonych przez nas zadań. W branży energetycznej działają głównie:, INTROL Sp. z o.o., ENERGOMONTAŻ CHORZÓW, INTROL 4 TECH, IB Systems. przychód netto zatrudnienie w spółkach Grupy Introl Przemysł i górnictwo we wszystkich gałęziach przemysłu kompletne instalacje technologiczne instalacje elektryczne i automatyki, SCADA automatyzacja linii produkcyjnych zrobotyzowane stanowiska montażowe rurociągi i systemy transportujące usługi serwisowe i utrzymania ruchu miliony PLN , ,26 280,18 238,63 202,83 166,13 148, przemysł gospodarka wodno-ściekowa budownictwo W przemyśle działają głównie:, INTROL Sp. z o.o., RACONTROLS, INTROBAT, ENERGOMONTAŻ CHORZÓW, PRO-ZAP, INTROL 4 TECH, IB Systems. Gospodarka wodno-ściekowa budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków produkcja urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków kompleksowa automatyzacja zapór wodnych W branży wodno-kanalizacyjne działają głównie:, PWP KATOWICE, INTROL 4 TECH. Budownictwo kompleksowe wyposażenie budynków komercyjnych w instalacje technologiczne instalacje elektryczne i automatyki specjalistyczne instalacje słaboprądowe BMS W branży budowlanej działają głównie:, IB Systems. Produkcja aparatury pomiarowej czujniki temperatury i termometry przemysłowe odlewy głowic i osłony do czujników temperatury obudowy do urządzeń pomiarowych Eksport Eksport produktów i usług stanowi jeden z elementów stabilnej pozycji finansowej INTROL. Zmusza nas do stosowania najbardziej zaawansowanych technologii dając impuls do kształcenia kadry technicznej. Wiele z powodzeniem wykonanych zadań na rynku krajowym przekłada się także na wzrost zleceń w rożnych krajach świata. Dotychczas realizowaliśmy kontrakty w kilkudziesięciu krajach, na niemal wszystkich kontynentach. USA Brazylia Islandia Francja Niemcy Czechy Szwajcaria Grecja Hiszpania Egipt Produkcją aparatury zajmuje się głównie: LIMATHERM, LIMATHERM SENSOR, LIMATHERM COMPONENTS. Akredytowane Laboratoria Pomiarowe wzorcowanie czujników pomiarowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność, prąd, napięcie) wzorcowanie kalibratorów, pirometrów, rejestratorów, regulatorów i wskaźników Świadectwa Wzorcowania uznawane na całym świecie (zgodność z porozumieniami EA MLA i ILAC MRA). Usługi wzorcowania realizują: LIMATHEM SENSOR, INTROL Sp. z o.o. Doświadczona kadra Silna pozycja na rynku to zasługa blisko 1500 pracowników, którzy zapewniają naszym Partnerom fachową wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do wzrostu wartości marki INTROL na rynku polskim i międzynarodowym. Przywiązując dużą wagę do kwalifikacji personelu, stale doskonalimy umiejętności naszych inżynierów. Dzięki temu zyskaliśmy miano partnera, który radzi sobie z najbardziej skomplikowanymi zadaniami. 4 5

4 automatyzacja procesu systemy DCS, SCADA kogeneracja budynki inteligentne 6 7

5 Turbogenerator przeciwprężny w KZPP KONIECPOL Układ kogeneracyjny zasilany paliwem gazowym w KWK BORYNIA KZPP "Koniecpol" to producent płyt twardych i porowatych oraz systemów izolacyjnych stosowanych w budownictwie. Firma eksportowała swoje produkty do około trzydziestu krajów świata, jednocześnie inwestując w swoje zakłady dla zapewnienia im zgodności z ekologicznymi standardami. W ramach zleconego przez KZPP "Koniecpol" zadania INTROL zabudował turbogenerator przeciwprężny TR 320 połączony w tandem. prace projektowe dostawa i zabudowa turbogeneratora roboty budowlane roboty technologiczne KWK "Borynia to kopalnia węgla koksującego należąca do Grupy JSW SA. Złoże kopalni zajmuje obszar górniczy o powierzchni 17,4 km2, a zasoby operatywne szacuje się na 34,0 mln ton węgla gazowo-koksowego oraz energetycznego. Na zlecenie JSW INTROL zbudował układ kogeneracyjny zasilany paliwem gazowym wraz z wyposażeniem i dostosowaniem hali, w której stanął silnik, instalacjami pozwalającymi na jego bezproblemową pracę, montażem kanałów wentylacyjnych oraz komina i wyposażeniem dyspozytorni w niezbędne urządzenia elektroniczne i wymaganą aparaturę. Dostarczony agregat zasilany kopalnianym gazem, posiada 1819 kw mocy elektrycznej, 1860 kw mocy cieplnej. Gaz kopalniany - metan wydobywany na powierzchnię, spalany jest w silniku, służąc za jego paliwo. Powstała w ten sposób energia cieplna i elektryczna wykorzystywana jest dla potrzeb energetycznych kopalni. instalacje elektryczne i automatyka uruchomienie i przekazanie do eksploatacji prace projektowe Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych "Koniecpol SA dostawa silnika prace budowlane instalacje do odbioru ciepła roboty elektryczne i automatyka wentylacja odprowadzanie spalin szkolenia i rozruch Jastrzębska Spółka Węglowa, KWK "Borynia

6 Budowa silników gazowych z generatorami energii elektrycznej na terenie Wydziału IX WESOŁA Dwa agregaty prądotwórcze z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach to dostawca ciepła na terenie Górnego Śląska. W ramach ZEC'u istnieje 10 wydziałów, których łączna moc wynosi blisko 660 MW. W ramach kontraktu zawartego z ZEC SA w Katowicach INTROL wykonał kompleksowe roboty budowlane związane z budową budynku elektrociepłowni wyposażonej w dwa silniki gazowe typu Jenbacher z generatorami energii elektrycznej, zasilane gazem z odmetanowania KWK "Mysłowice-Wesoła. Spółka Energetyczna "Jastrzębie SA to lider w zakresie energetycznego zagospodarowania metanu z odmetanowania kopalń w procesie produkcji ciepła i chłodu do klimatyzacji wyrobisk górniczych w trójgeneracji. W wyniku podpisanej umowy, INTROL wykonał zabudowę dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 Mwe każdy, w systemie "pod klucz" wraz ze świadczeniem usług serwisowych w SEJ SA (EC Moszczenica i Pniówek). roboty budowlane wraz ze wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi i instalacjami elektro energetycznymi, cieplnymi, wodno kanalizacyjnymi dostawa, montaż, rozruch dwóch silników gazowych budynek elektrociepłowni modułowej hala generatorów: kominy zewnętrzne do odprowadzania gazów spalinowych układ stabilizacji gazu węzeł cieplny z układem rurociągów instalacja zrzutu nadmiaru ciepła do atmosfery instalacje elektryczne do wyprowadzenia mocy z generatorów na napięcie 6,3 kv instalacje elektryczne prace projektowe prace w branży instalacyjnej (dostawa i montaż armatury oraz rurociągów technologicznych) prace w branży elektrycznej (rozdzielnia potrzeb własnych oraz wyprowadzenie mocy) AKPiA (sterowanie i wizualizacja) dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dostawa i montaż instalacji i urządzeń pomocniczych rozruch agregatu i urządzeń pomocniczych optymalizacja pracy agregatu szkolenie obsługi instalacja teletechniczna z monitoringiem pomieszczeń i systemem wizualizacji w dyspozytorni zaprojektowanie i wykonanie monitoringu parametrów pracy kotłowni w zakresie pomiarów ruchowych temperatur, ciśnień i przepływów, współpracującego ze stanowiskiem dyspozytorskim dla silników gazowych przeszkolenie w zakresie bieżącej obsługi silników oraz wykonywania przeglądów eksploatacyjnych Spółka Energetyczna "Jastrzębie SA Zakład Energetyki Cieplnej SA w Katowicach

7 Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie Układ kogeneracji w elektrociepłowni gazowej w Wejherowie o mocy 6,8 MW Na mocy podpisanego z firmą ECO Kutno Sp. z o.o. kontraktu, INTROL wybudował układ wysokosprawnej kogeneracji o mocy 6 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej nr 1 w Kutnie, w trybie "zaprojektuj i wybuduj. sporządzenie dokumentacji projektowej uzyskanie pozwolenia na budowę budowa budynku elektrociepłowni na terenie działki Połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja (ang. Combined Heat and Power CHP), znacząco zwiększa efektywność elektrowni, gdyż ciepło powstałe podczas produkcji energii jest wykorzystywane do ogrzewania otoczenia lub do innych procesów produkcyjnych. Klient zamierzał wykorzystać te energie do dostarczania gorącej wody do miejskiego systemu ciepłowniczego. Zakład znajduje się blisko ogrzewanych budynków, co zapewnia łatwy transfer energii. Przedmiotem realizacji INTROL była zabudowa agregatu prądotwórczego wraz z urządzeniami i instalacjami pomocniczymi. dostawa, montaż i uruchomienie elektrociepłowni składającej się z trzech wysokosprawnych zestawów kogeneracji o łącznej mocy 6MWe, wytwarzających energię elektryczną i cieplną, w których jednostką napędową jest silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym typu E wyprowadzenie mocy elektrycznej, zabudowa niezbędnych transformatorów, rozdzielni potrzeb własnych gazowego układu kogeneracyjnego i CM-1, układów AKPiA i pomiarowych, instalacji i innych niezbędnych do pracy elementów gazowego układu kogeneracyjnego wykonanie robót związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej wykonanie kompletnej zabudowy w zakresie gospodarki cieplnej i odzysku ciepła, układów odprowadzenia spalin, stacji wymiennikowych, układów pompowych i instalacji podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, stacji uzdatniania wody oraz robót budowlanych w istniejącej infrastrukturze uruchomienie wszystkich instalacji szkolenie obsługi, dokumentacja powykonawcza projekt koncepcyjny i usługi doradcze dla elektrowni o mocy 6,8 MW studium wykonalności projekt oraz dokumentacja techniczna projektu dostawa, zabudowa i montaż: silnik gazowy Rolls-Royce B35: 40V16 AG z generatorem szafa sterująca i szafy pomocnicze rozdzielnia 15kV RSN, transformator 0,4/15 kv obieg odzysku ciepła od wody chłodzącej: płaszcz silnika, system olejowy, układ chłodzenia powietrza do spalania I-go stopnia i chłodzenia spalin obieg wody chłodzącej płaszcz silnika HT obieg chłodzenia powietrza do spalania II-go stopnia wraz z chłodnicą wentylatorową LT układ chłodzenia awaryjnego silnika z chłodnicą woda powietrze CHA ECO Kutno Sp. z o.o. układ smarowania wraz z chłodnicą oleju LO linia gazowa, system detekcji gazu instalacje elektryczne system wykrywania zagrożenia pożarowego dokumentacja powykonawcza i wyszkolenie obsługi OPEC Gdynia

8 Modernizacja instalacji odsiarczania spalin w ELEKTROWNI RYBNIK SA Remont dwóch kotłów OR-32 w CUKROWNI GLINOJECK Elektrownia Rybnik należy do międzynarodowego koncernu EDF. Obecnie EDF Rybnik ma moc wytwórczą rzędu 1775 MWe i jest największą elektrownią na Górnym Śląsku, a tym samym należy do grona największych elektrowni systemowych w Polsce. Po pierwszym okresie eksploatacji instalacji suchego z nawilżaniem odsiarczania spalin, postanowiono przeprowadzić remont instalacji z równoczesną modernizacją opartą o zebrane doświadczenia eksploatacyjne. Modernizacja wykonana przez INTROL zrealizowana została na bloku nr 5 (5IOS). Cukrownia w Glinejecku to jeden z 4 zakładów należących do koncernu Pfeifer & Langen Polska SA, który zlecił INTROL remont dwóch kotłów rusztowych OR-32. Remont miał na celu unowocześnienie kotłów i poprawę jego sprawności. opracowanie technologii naprawy i zatwierdzenie jej w UDT wykonanie nowych elementów części ciśnieniowej wykonanie i montaż wyprowadzenia popiołu z leja reaktora i kanałów spalin przenośnikami zgrzebłowymi do odżużlacza wykonanie i montaż doprowadzenia do leja gorących spalin znad podgrzewacza wody modernizacja głowicy reaktora, instalacji podawania wapna hydratyzowanego do reaktora modernizacja instalacji popiołu recyrkulacyjnego ze zbiornika pośredniego i strefy elektrofiltra do reaktora wykonanie i montaż wstępnego nawilżania spalin i popiołu w kanałach dolotowych do reaktora modernizacja instalacji wody do reaktora rozdzielenie instalacji wody czystej od wody zanieczyszczonej wymiana ekranu przedniego wraz z powierzchniami drabinkowymi wymiana ekranów bocznych lewego i prawego wymiana ekranu tylnego ługowanie kotłów badania, próby i odbiory kotła po remoncie Pfeifer & Langen Polska SA 2007 modernizacja AKPiA i wizualizacja całego zadania wykonanie i montaż ściany osłonowej wraz z bramą zwijaną EDF Rybnik 2005 ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o. ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o

9 Rozbudowa ELEKTROCIEPŁOWNI CUKROWNI ŚRODA Instalacje pary, wody, oleju, sprężonego powietrza w elektrowni bio-dieslowej FETTRAFINERIE BRAKE / Niemcy Pfeifer & Langen Polska SA to właściciel 4 cukrowni na terenie Polski. Firma jest producentem cukru białego, cukru trzcinowego oraz bogatej gamy asortymentu cukrowego. Na mocy podpisanego kontraktu INTROL rozbudował elektrociepłownię Cukrowni w Środzie Wielkopolskiej wykonując zabudowę przeniesionych z innych cukrowni kotła ORm-30 i turbiny Tp6/4 wraz z całą infrastrukturą. Firma H. Cegielski Poznań SA dostarczyła dla niemieckiej firmy Fettraffinerie w Brake silnik diesla MAN typu 7L35MC-S, w którym paliwem jest olej palmowy lub inny odpowiednio przygotowany tłuszcz. Zadaniem INTROL było wykonanie instalacji wymaganych do prawidłowej pracy elektrowni. transport kotła ORm30 z Cukrowni Góra Śląska do Cukrowni Środa transport turbozespołu TP6/4 z Cukrowni Witaszyce do Cukrowni Środa demontaż stacji wymienników ciepła projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowę projekty wykonawcze rozbudowy budynku turbinowni dostawa elementów ciśnieniowych kotła ORm30 dostawa instalacji odpylania kotła oraz odbioru pyłu dostawa kolektora pary oraz elementów rurociągów pary świeżej, wody zasilającej i pary przeciwprężnej dostawa kompletnych instalacji odpylania, odbioru pyłu dostawa kompletnej instalacji AKPiA kotła Orm30 oraz instalacji elektrycznej turbozespołu TP6/4 montaż kotła wraz z instalacją odpylającą wymiana kolektora pary montaż rurociągu pary świeżej z kotła do kolektora oraz z kolektora do turbiny wraz z przeprowadzeniem procedury oceny zgodności w UDT CERT i nadaniem znaku CE montaż rurociągów wody zasilającej wydłużenie toru jezdnego suwnicy w maszynowni i wymiennikowni rozbudowa budynku turbinowni montaż stacji wymienników ciepła wraz z orurowaniem montaż kompletnego turbozespołu TP6/4 montaż rurociągu pary przeciwprężnej rozruch kotła oraz przeprowadzenie ruchu próbnego rozruch stacji wymienników ciepła dmuchanie rurociągów pary świeżej próby turbozespołu TP6/4, jego rozruch i przeprowadzenie ruchu próbnego szkolenie obsługi montaż instalacji oleju smarowego, wody, pary w zakresie średnic DN15 do DN 200 ze stali P235GH montaż instalacji oleju palmowego w zakresie średnic DN15 do DN40 w wykonaniu kwasoodpornym montaż instalacji mocznika w zakresie średnic DN15 do DN80 w wykonaniu kwasoodpornym montaż instalacji sprężonego powietrza z miedzi montaż armatury odcinającej, regulacyjnej, zabezpieczającej na rurociągach DN15 do DN200 montaż wymienników ciepła, chłodnic wentylatorowych, pomp oleju i wody wykonanie układów klimatyzacji pomieszczeń obsługi elektrowni wykonanie i montaż kanałów spalin DN800 wraz z zabudową kompensatorów, tłumika oraz układu zawirowywaczy wykonanie i montaż kanałów chłodzenia powietrzem generatora wykonanie i montaż systemu zawieszeń i podparć rurociągów wykonanie instalacji elektrycznej grzania rurociągów paliwowych zabudowa urządzeń AKPiA przepływomierzy, liczników ciepła itp. zabudowa króćców pomiarowych dla pomiaru temperatury, ciśnienia i innych parametrów fizykochemicznych próby odbiorowe H. Cegielski Poznań SA ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o. Pfeifer & Langen Polska SA 2008 ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o

10 Modernizacja obiegów wodnych w CIEPŁOWNI RĄBIN w Inowrocławiu Modernizacja pomp wody sieciowej z automatyką sieciową w PGE ZEC BYDGOSZCZ SA Na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu INTROL zrealizował modernizację obiegów wodnych polegającą na podziale źródła energii cieplnej Ciepłowni Rąbin w Inowrocławiu wraz z wykonaniem i realizacją projektu w branży elektrycznej i AKPiA. Modernizacja miała na celu poprawę rozpływu ciepłej wody grzewczej i lepszą regulacyjność układu. wykonanie dokumentacji technicznej w branży elektrycznej, AKPiA i wizualizacji demontaż rurociągów i armatury montaż nowych rurociągów i armatury zabudowa pomp Elektrociepłownia Bydgoszcz II to największa i najnowocześniejsza elektrociepłownia w Bydgoszczy, stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło grzewcze w postaci gorącej wody i energię elektryczną. Podobnie jak i inne elektrociepłownie, Elektrociepłownia Bydgoszcz II borykała się z problemem oszczędności energii, a stosowana w systemach pompowych metoda dławieniowa była nieefektywna i prowadziła do powstawania strat regulacji. Zrealizowana przez INTROL modernizacja miała na celu optymalizację pracy pomp wody sieciowej, przyczyniając się tym samym do planowanych oszczędności w przesyle energii cieplnej. W wyniku zmiany systemu regulacji pracy pomp na metodę bezdławieniową z wykorzystaniem falowników średniego napięcia, oszczędność przy sterowaniu pomp wynosi obecnie minimum 19% spadku kosztów energii. wykonanie nowych odcinków pomiarowych wraz z zabudową przepływomierzy wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji rurociągów demontaż rozdzielni 6 kv i dotychczasowych układów pompowych wykonanie prac w branży elektrycznej, AKPiA i wizualizacji badania, próby i odbiory roboty budowlane dostawa i montaż: systemu sterowania Ovation Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu 2 falowników średniego napięcia Power Flex 7000 dla silników o mocy 1 MW układów zasilania bezprzerwowego rozdzielni 0,4 kv szaf obejściowych układów pracy z falownikiem 2008 aparatury elektroenergetycznej do modernizacji dwóch rozdzielni 6 kv modernizacja mechaniczna 8 pomp typu 40B80 i 30B54 rozbudowa istniejącego systemu nadzoru CDC nadzór na realizacją inwestycji etapowy rozruch układów pomp i urządzeń po modernizacji wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji szkolenie obsługi ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o. PGE ZEC Bydgoszcz SA INTROL Sp. z o.o

11 Instalacja transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW Instalacja do neutralizacji wody nadosadowej w ELEKTROWNI DOLNA ODRA Po podjęciu decyzji przez Zarząd koncernu EDF Polska o współspalaniu w kotle OP-350 zainstalowanym w EC Kraków biomasy pochodzenia leśnego i rolnego, konieczne stało się zaprojektowanie i zbudowanie odpowiedniej instalacji do przyjęcia, przechowania, odpowiedniego zmielenia i transportu do zbiornika przykotłowego odpowiedniej ilości biomasy (33t/h). Zadanie zostało wykonane pod klucz na zasadzie "zaprojektuj i zbuduj". dokumentacja techniczna do pozwolenia na budowę projekty wykonawcze we wszystkich branżach przygotowanie terenu pod budowę zabudowa wag samochodowych: najazdowej i zagłębionej wykonanie parkingu, dróg, chodników i małej architektury wykonanie budynków i wiat w tym: budynku technicznego, młynowni, rozdzielni elektrycznej, próbobierni, wiat rozładunkowych jedno- i dwu- stanowiskowej budowa silosów do magazynowania biomasy pochodzenia leśnego i rolnego wykonanie i dostawa konstrukcji stalowych wykonanie i dostawa układu przyjmowania biomasy poprzez przenośniki zgrzebłowe wygarniające wykonanie i dostawa układów transportu biomasy m.in. przenośników poziomych, skośnych i przenośników kubełkowych wykonanie i dostawa układów wybieraków ślimakowych biomasy z silosów, separatorów elektromagnetycznych, próbobierni do poboru próbek biomasy wykonanie i dostawa młynów do mielenia biomasy wykonanie instalacji odpylania procesu mielenia i układu sprężonego powietrza wykonanie i dostawa układu transportu biomasy tj. dmuchaw Rootsa i rurociągów o długości ok. 300 m do zbiornika przykotłowego wykonanie i dostawa układu gaszenia iskier, instalacji gaszenia z wykorzystaniem CO 2 i instalacji centralnego odkurzania wykonanie i dostawa instalacji p.poż wykonanie instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią elektryczną SN/NN wykonanie instalacji AKPiA z pełną wizualizacją i sterowaniem procesem technologicznym wykonanie instalacji kamer przemysłowych próby, badania i odbiory PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna jest jedną z sześciu spółek wchodzących w skład największej firmy energetycznej w kraju - Polskiej Grupy Energetycznej. Zespół Elektrownia Dolna Odra (ZEDO) w Gryfinie (Szczecin) jest jedną z gałęzi PGE. Elektrownia ma osiem bloków o łącznej mocy MW (energia elektryczna) i 64,4 MW (energia cieplna). W 2007 roku, ZEDO rozpoczęła proces budowy największego kotła na biomasę w Polsce. W ramach zleconych przez PGE prac, INTROL wykonał instalację do neutralizacji wody nadosadowej. Instalacja ma za zadanie zmniejszyć wartość ph wody z poziomu nawet 12 do ph na poziomie 8. Neutralizacja przebiega przy użyciu 36% kwasu solnego, proces regulowany jest na bieżąco przy jego pełnej automatyzacji. projekt wielobranżowy dostawa i montaż układu doprowadzenia wody nadosadowej do instalacji dostawa i montaż układu dozowania kwasu dostawa i montaż układu mieszania i neutralizacji dostawa i montaż układu automatyki i sterowania uruchomienie instalacji oraz szkolenie personelu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 2011 ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o. EDF Kraków INTROL 4 TECH Sp. z o.o

12 Kompleksowa budowa zamkniętej instalacji pneumatycznego podawania biomasy do kotłów OP-140 na terenie EC ZOFIÓWKA Systemy wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu dla układu nawęglania /węgiel i biomasa/ w ELEKTROWNI DOLNA ODRA w Gryfinie SEJ S.A. to nowoczesna firma energetyczna produkująca energię elektryczną dla potrzeb przemysłowych oraz dla ludności miasta Jastrzębia-Zdroju i okolic. Obok energii uzyskiwanej z metanu, firma inwestuje także w instalacje do pozyskiwania energii z biomasy. Na zlecenie SEJ SA INTROL zrealizował kompleksowo instalację rozładunku, magazynowania i pneumatycznego transportu biomasy do kotłów OP-140 nr 3 i 4 EC "Zofiówka w systemie "pod klucz. Jedna z największych elektrowni w Polsce składa się z ośmiu bloków o łącznej wydajności 1547 MW prądu i 64.4 MW ciepła. Ze względu na rosnące wymogi bezpieczeństwa, w elektrowni Dolna Odra postanowiono zaimplementować zaawansowaną instalację przeciwpożarową w układzie transportu i dostaw węgla oraz biomasy. Jest to jedyny w Polsce system tego typu i o takiej skali. Prace budowlane: budowa budynku technicznego z pomieszczeniami AKPiA, rozdzielni elektrycznej, komorami transformatorowymi, sprezarkownia budowa budynku technologicznego z pomieszczeniami technicznymi do przygotowania biomasy wraz z silosem budowa drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym Instalacje technologiczne: montaz urzadzen technologii rozladunku biomasy rozdrobnionej i nierozdrobnionej do silosa montaz urzadzen mielenia biomasy do spalenia instalacja pneumatycznego transportu biomasy do kotłów wraz z montażem dmuchaw i dozowników instalacja systemu gaszenia iskier zabezpieczenie urządzeń i instalacji systemem wykrywania i tłumienia wybuchu Instalacje elektryczne: linie kablowe 6kV, rozdzielnia 6 kv montaz transformatorów wraz z szynami trasy kablowe instalacja oswietlenia, telewizji przemyslowej, kierowania ruchem i okablowania Instalacje automatyki: system sterowania i wizualizacji SCADA dla sterowni lokalnej i centralnej Instalacje wod - kan: instalacja systemu gaszenia iskier instalacja hydrantowa instalacja kanalizacji Instalacje grzewczo wentylacyjne: instalacja centralnego ogrzewania instalacja wentylacji i klimatyzacji Zadaniem INTROL było wdrożenie systemu wykrywania i gaszenia źródeł zapłonu paliwa transportowanego przenośnikami taśmowymi ze składowiska paliwa do zasobników przykotłowych. Poza dostawą i montażem, INTROL był także odpowiedzialny za przygotowanie projektu, konfigurację systemów, odbiór techniczny instalacji oraz przeszkolenie personelu. światłowodowy linowy system detekcji temperaturowej system wykrywania pożarów tlewnych system gaszenia wysokociśnieniową mgłą wodną zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie 2012 Spółka Energetyczna "Jastrzębie SA IB Systems Sp. z o.o

13 automatyzacja Budowa Kotła wodnego WR 12 w CIEPŁOWNI K-1 Akcelerator LHC (Wielki Zderzacz Hadronów), CERN, Szwajcaria PEC BIAŁA PODLASKA PEC Biała Podlaska zlecił firmie z GRUPY INTROL budowę nowego kotła wodnego WR 12 wraz z systemem odpylania, celem zwiększenia zapotrzebowania na moc cieplną w mieście. opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę opracowanie dokumentacji wykonawczej we wszystkich branżach technologicznej, budowlanej, elektrycznej i AKPiA prace demontażowe prefabrykacja elementów kotła montaż konstrukcji kotła wraz z opodestowaniem montaż rusztu kotła montaż części ciśnieniowej kotła montaż układu zmieszania wody montaż odżużlania kotła montaż leja węglowego i zsypów węgla CERN, Europejska Organizacja ds. Badań Nuklearnych jest największym na świecie laboratorium fizyki cząstek elementarnych. Wielki Zderzacz Hadronów jest najpotężniejszym na świecie akceleratorem cząstek, służącym do rozpędzania cząstek do prędkości bliskiej prędkości światła. Rozpędzone cząstki zderzają się ze sobą wytwarzając ogromne ilości energii. Zasadnicze elementy LHC umieszczone są w tunelu o długości około 27 km, położonym na głębokości ok 100 m pod ziemią. Jednym z podstawowych elementów akceleratora jest detektor CMS wykrywający efekty zderzeń przyspieszonych cząstek. W czasie trwania eksperymentów wydzielają się duże ilości ciepła, które odprowadzane są przez zaprojektowane w tym celu instalacje chłodnicze. W oparciu o wymagania i założenia CERN, INTROL zaprojektował, dostarczył i uruchomił kompletne instalacje chłodnicze dla poszczególnych modułów detektora. Z uwagi na szczególne wymagania niezawodności, układy sterowania wykonano w oparciu o najnowsze, zaawansowane rozwiązania redundancji pracy sterowników i ich sieci. Zadaniem zaprojektowanego i wykonanego systemu było zapewnienie właściwej i stabilnej temperatury pracy dla układów detektora CMS. Dokładność zastosowanej w układzie wielostopniowej regulacji temperatury to 0.01 stopnia Celsjusza. montaż instalacji odpylania kotła montaż instalacji powietrza podmuchowego wyposażenie kotła w aparaturę kontrolno-pomiarową Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Biała Podlaska koncepcja i projekt układu sterowania dostawa pomiarowych urządzeń obiektowych, szaf sterowniczych, sterowników PLC, oprogramowania SCADA i DCS montaż, okablowanie oraz rozruch instalacji Termin realizacji CERN ENERGOMONTAŻ CHORZÓW Sp. z o.o

14 automatyzacja automatyzacja Linia montażu i testu hydraulicznych przekładni kierowniczych Modernizacja gospodarki energetycznej w KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sauer-Danfoss jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i sprzedaży elementów hydrauliki siłowej oraz systemów sterowania elektronicznego, mających zastosowanie głównie w maszynach mobilnych. Przedmiotem zadania było zaprojektowanie i wyprodukowanie połączonej linii montażu i testowania hydraulicznych przekładni kierowniczych do ciężkiego sprzętu budowlanego oraz maszyn rolniczych. Cześć pierwsza linii służy do montażu przekładni. Oparta ona została na paletowym systemie transportowym do montażu dwóch typów przekładni, z czego każdy mógł być wykonany w kilkudziesięciu różnych wariantach. Linia testowania hydraulicznego składa się z czterech automatycznych stanowisk testowych po dwa dla każdego typu przekładni. Dwa pierwsze stanowiska miały za zadanie regulowanie zaworów oraz wykonanie testów niskociśnieniowych, drugie stanowisko służy do wykonywania testów wysokociśnieniowych oraz opróżniania przekładni z oleju. Praca połączonych linii montażu i testowania zarządzana jest przez nadrzędny system sterowania traceability oparty o kilka połączonych ze sobą komputerów. Koksownia Przyjaźń jest częścią Grupy JSW, największego, polskiego producenta wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 i znaczącego producenta koksu w Unii Europejskiej. Do końca 2011 roku Koksownia Przyjaźń wyprodukowała od rozpoczęcia swej działalności ponad 56 mln ton koksu. Zadaniem jakie stanęło przed INTROL było wykonanie modernizacji gospodarki energetycznej w ramach kontraktu na budowę elektrociepłowni z utylizacją gazów nadmiarowych. Nadrzędny system nadzoru i sterowania oraz cyfrowej komunikacji z lokalnymi układami automatyki: dokumentacja projektowa dostawa i montaż kompletu aparatury obiektowej dla bloku 20MW oraz instalacji pomocniczych dostawa i montaż kompletu aparatury obiektowej dla gazów nadmiarowych projekt mechaniczny, elektryczny, hydrauliczny i pneumatyczny oprogramowanie sterowników PLC linii montażu i testów opracowanie i zaimplementowanie własnego systemu SCADA stworzonego w C++ dla linii testów nadrzędny system nadzoru i sterowania oraz cyfrowej komunikacji z lokalnymi układami automatyki Koksownia Przyjaźń SA wdrożenie systemu traceability montaż mechaniczny linii montaż zasilacza hydraulicznego oraz sekcji testującej montaż elektryczny i pneumatyczny linii uruchomienie linii w siedzibie producenta SAT pakowanie i transport do Sauer Danfoss Wrocław Polska uruchomienie, szkolenie obsługi oraz odbiór końcowy u Klienta FAT Sauer-Danfoss Sp. z o.o Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP Sp. z o.o. INTROL Sp. z o.o

15 automatyzacja automatyzacja Modernizacja systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego w oczyszczalni ścieków w Białymstoku Pakowaczka opakowań zup instant Oczyszczalna ścieków w Białymstoku to zakład należący do Wodociagów Białostockich, który od 1994 roku funkcjonuje jako istotne element programu Zielonych Płuc Polski. Procesy oczyszczania ścieków - oparte o konwencjonalną metodę osadu czynnego - są realizowane z podziałem na trzy węzły technologiczne: mechaniczny, biologiczny, przeróbki osadów. INTROL, w ramach kontraktu uczestniczył w modernizacji systemu biogazu i obróbki osadu pościekowego. Nestlé jest największą firmą spożywczą świata oraz światowym liderem w produkcji odżywek dziecięcych, mleka w proszku, kawy rozpuszczalnej, lodów, wód mineralnych oraz karmy dla zwierząt. Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa automatycznego stanowiska do pakowania saszetek w opakowania zbiorcze. Podstawowe cechy stanowiska: maszyna przeznaczona do pakowania torebek jednostkowych do opakowania zbiorczego maszyna może być zastosowana w każdym rodzaju przemysłu, zarówno do pakowania saszetek jak i opakowań wtórnych wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch agregatów prądotwórczych wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla dwóch agregatów prądotwórczych wykonanie kompletnej dokumentacji suszarni osadów wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA dla suszarni osadów wykonanie zasilania w energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków zintegrowany przenośnik opakowania, formiarko-składarka do kartonów i klejarka w pełni zautomatyzowany proces pakowania obejmuje: dostawę produktu, sortowanie, pakowanie, sklejanie maszyna jest w pełni bezpieczna dla pakowanego produktu, nie narusza jego struktury maszyna jest przystosowana do odebrania i zapakowania 98 saszetek na minutę projekt mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. oprogramowanie sterownika PLC Allen Bradley oraz systemu napędowego Kinetix oprogramowanie panelu operatorskiego Allen Bradley integracja urządzenia klejącego 2007 montaż szafy i paneli sterujących montaż mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny na stanowisku uruchomienie linii w siedzibie producenta SAT pakowanie i transport do Nestlé Kalisz Polska uruchomienie, szkolenie obsługi oraz odbiór końcowy u Klienta FAT Nestlé Polska S.A 2009 Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP Sp. z o.o

16 automatyzacja automatyzacja Tester szczelnosci filtrów paliwa Kompleksowa realizacja w oczyszczalni GIGABLOK KATOWICE Firma Filtron należy do międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego Affinia Group, lidera w projektowaniu, produkcji, dystrybucji oraz marketingu na globalnym rynku części zamiennych i heavy-duty. Przedmiotem zadania było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa automatycznego stanowiska testowania szczelności filtrów paliwa. Dla skrócenia czasu cyklu testowego maszyna wykonana została jako czterostanowiskowa. Podstawowe cechy stanowiska: urządzenie przeznaczone do testowania szczelności filtrów paliwa i oleju za pomocą podciśnieniowego testera ciśnienia ATEQ funkcje operatorskie ograniczone do włożenia filtrów w gniazda, naciśnięcia przycisku "START oraz wyjęcia filtrów po skończonym teście urządzenie przystosowane poprzez wymianę oprzyrządowania testującego do kontroli szczelności różnych wielkości i typów filtrów wymagane oprzyrządowanie testujące dla podanych przez klienta rodzajów filtrów średni czas testu ok. 16 s. dla jednego filtra projekt mechaniczny, elektryczny, pneumatyczny oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego Siemens Oczyszczalnia Ścieków GIGABLOK jest oczyszczalnią typu mechaniczno-biologiczno-chemicznego, do której odprowadzane są ścieki z północnych dzielnic Katowic. W okresie bezdeszczowym w ciągu doby oczyszczalnia może przyjąć 3 40 tys. m ścieków. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni GIGABLOK odprowadzane są do rzeki Rawy. INTROL w ramach kompleksowej realizacji zaprojektował, dostarczył, zamontował, przetestował i uruchomił szereg nowoczesnych instalacji, które pozwoliły na lepszą ochronę środowiska i skuteczniejsze niż do tej pory usuwanie zanieczyszczeń. W efekcie zrealizowanych zadań, biologiczny gaz wytworzony podczas procesu fermentacji pełni funkcję energetyczną: ogrzewa budynki administracyjne na terenie zakładu, dostarcza ciepło wykorzystywane w procesach technologicznych oraz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. system sterowania i nadzoru z ekranami wielkoformatowymi układy pomiarowe oraz systemy sterowania wraz z okablowaniem i ochroną przepięciową instalacje sygnalizacji p.poż instalacje telefoniczne, komputerowe oraz intercom badania pomontażowe i próby funkcjonalne integracja urządzenia testującego Ateq montaż mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny na stanowiska Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. uruchomienie linii w siedzibie producenta SAT pakowanie i transport do Filtron Gostyń Polska uruchomienie, szkolenie obsługi oraz odbiór końcowy u Klienta FAT WIX-FILTRON Sp. z o.o Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP Sp. z o.o

17 automatyzacja automatyzacja Baza paliw w Radzionkowie Modernizacja układów automatyki kotła OP-230 oprogramowanie sterowania kotła w ECII BYDGOSZCZ Baza paliw w Radzionkowie jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce terminali przeładunkowych. Z jej usług korzystają przede wszystkim koncerny zagraniczne oraz szereg niezależnych operatorów na rynku hurtowym i detalicznym. Do bazy dostarczane są również paliwa z rafinerii zagranicznych. INTROL wykonał zadanie inwestycyjne Kompleksowa automatyka technologiczna wraz z komputerowym systemem sterowania, nadzoru i wizualizacji oraz roboty związane z kompletną dostawą oraz wykonaniem "pod klucz dwudziestu 3 trzech zbiorników o pojemności V= m każdy, wraz z pompownią, stacjami nalewu paliw oraz niezbędną infrastrukturą. Elektrociepłownia Bydgoszcz ECII jest głównym dostawcą ciepła i energii elektrycznej dla miasta. Jeden z 4 kotłów parowych OP-230 został poddany remontowi mechanicznemu i firma INTROL zrealizowała modernizację systemu sterowania pracy kotła wraz z optymalizacją spalania. Celem zmodernizowanego systemu sterowania było zapewnienie bezpiecznej i optymalnej pracy kotła. wykonanie rozdzielni elektrycznych wykonanie zasilania bazy paliwowej wykonanie pompowni p.poż. (wody i piany) w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki wykonanie pompowni paliw w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki wykonanie frontu rozładunkowego kolejowego w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki opracowanie dokumentacji funkcjonalnej algorytmów dla kotła OP-230 oprogramowanie systemu sterowania Ovation koordynacja międzybranżowa podczas prowadzonego remontu koordynacja prowadzonych wdrożeń uruchomienie oraz rozruch kotła optymalizacja zaimplementowanych UAR optymalizacja spalania oświetlenie całego obiektu w zakresie dostaw i instalacji elektrycznej i automatyki budowa dwudziestu trzech zbiorników wody, każdy o poj m paliwa, w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki wykonanie sześciu stanowisk ochrony zbiorników p.poż (piana i woda) PGE GiEK SA instalacja odzysku oparów paliw w zakresie instalacji elektrycznej i automatyki prefabrykacja szaf sterownikowych wraz z oprogramowaniem i wykonaniem wizualizacji wykonanie instalacji: rozgłoszeniowej, TV przemysłowej i sygnalizacji pożaru TANQUID POLSKA Sp. z o.o INTROL Sp. z o.o

18 automatyzacja pomiary w przemyśle Stanowisko do produkcji rur bocznych wymiennika ciepła dla DELPHI / Meksyk Kontrola zużycia mediów w HUCIE STALOWA WOLA Delphi jest wiodącym światowym dostawca elektroniki i technologii dla przemysłu samochodowego, pojazdów użytkowych i innych segmentów rynku. Główne centra techniczne zakładów produkcyjnych i obiektów obsługują klientów w 30 krajach. Przedmiotem zadania zleconego jednej z firm z GRUPY INTROL było zaprojektowanie, wykonanie i dostawa automatycznego stanowiska do produkcji rury bocznej wymiennika ciepła do samochodów osobowych. Podstawowe cechy stanowiska: możliwość przezbrojenia stanowiska na różne średnice i długości rur Huta Stalowa Wola wykorzystuje tysiące metrów sześciennych mediów tygodniowo. Głównym zadaniem stojącym przed INTROL było opomiarowanie mediów energetycznych (sprężone powietrze, tlen, gaz ziemny, para i woda grzewcza). Po zainstalowaniu systemów pomiarowych dane zbierane z poszczególnych punktów pomiarowych są gromadzone w lokalnych rejestratorach wideograficznych i za pomocą sieci Ethernet zbierane do systemu SCADA. W efekcie zrealizowanych aplikacji, informacja o zużyciu poszczególnych mediów na danych wydziałach ułatwia optymalizację ich zużycia, co w efekcie daje wymierne oszczędności. system bezpieczeństwa oparty zamkach i krańcówkach bezpieczeństwa czas cyklu ok. 10 s dostawa i montaż 39 przepływomierzy dostawa i montaż 13 liczników ciepła do pary z przetwornikiem różnicy ciśnień i przelicznikiem przepływu projekt mechaniczny, elektryczny i pneumatyczny oprogramowanie sterownika PLC i panelu operatorskiego Allen Bradley produkcja części mechanicznych integracja pras Tox i napędów Serwo Allen Bradley serii Kinetix montaż mechaniczny elektryczny i pneumatyczny na stanowiska uruchomienie linii w siedzibie producenta SAT pakowanie i transport morski do Delphi Juarez w Meksyku uruchomienie, szkolenie obsługi oraz odbiór końcowy u Klienta FAT dostawa i montaż 10 termicznych przepływomierzy masowych do sprężonego powietrza dostawa i montaż 5 termicznych przepływomierzy masowych do tlenu dostawa i montaż 3 termicznych przepływomierzy masowych do gazu ziemnego dostawa i montaż przepływomierzy do palników gazowych dostawa i montaż elektrycznych szafek zawierających rejestratory danych integracja z siecią Klienta /Ethernet/ instalacja oprogramowania Observer na komputerach Klienta Centrum Techniczne Delphi Meksyk Huta Stalowa Wola Zakład Projektowania Technologii i Automatyki PRO-ZAP Sp. z o.o. INTROL Sp. z o.o

19 pomiary w przemyśle pomiary w przemyśle System monitoringu wypełnienia zasobników przykotłowych Stacjonarne systemy detekcji gazów dla zakładu chemicznego INTROL w ramach poprawy bezpieczeństwa pracy na instalacji nawęglania poprzez monitorowanie stanu napełniania zasobników przykotłowych, zrealizował system opomiarowania 14 zasobników kotłów pyłowych OP-230 K1 K4 w Oddziale Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Elektrociepłownia ECII. Zrealizowany system monitorowania wypełnienia paliwa w ścieżce do wylotu z zasobników przyczynia się do ograniczania przedostawania się gorącego powietrza z młynów do zasobni-ków, a tym samym zdecydowanie wpływa na poprawę bezpieczeństwa pracy instalacji nawęglania. ZACHEM jest jednym z największych zakładów chemicznych w Polsce. Podstawowym produktem firmy jest toluenodiizocyjanian (TDI), szczególnie toksyczny gaz wykorzystywany w przemyśle przez firmy produkujące pianki poliuretanowe. Proces produkcji wymaga ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności kontroli wycieków wykorzystywanych w procesie gazów. Inżynierowie INTROL zaprojektowali i wdrożyli zaawansowane systemy detekcji gazu dla szerokiej gamy substancji. Łącznie w ZACHEM Bydgoszcz opomiarowano systemami gazometrycznymi 95% wszystkich wydziałów (TDI, EPI, tlenek węgla, chlor, wodór). projekt monitoringu wypełnienia zasobników węglowych dostawa 14 sond radarowych Vegapuls 68 zabudowa sond nad zasobnikami do węgla, ich kalibracja i uruchomienie dostawa i zabudowa 14 sygnalizatorów optycznych dostawa i zabudowa 3 sygnalizatorów akustycznych niezbędne prace montażowo-instalacyjne zabudowa szafki sterującej z panelem dotykowym w pomieszczeniu galerii nawęglania system transmisji i wizualizacji stanu wypełnienia zasobników węglowych w nastawni nawęglania montaż detektorów gazów: fosgen chlorowodór (HCl) - 5 sztuk (COCL 2) sztuki amoniak (NH 3) - 24 sztuki dichlorobenzen (DCB) 16 sztuk toluenodiizocyjanian (TDI) - 12 sztuk tlenek węgla (CO) - 50 sztuk p ropen (C H ) - 29 sztuk 3 6 system transmisji i wizualizacji stanu wypełnienia zasobników węglowych na blokach poszczególnych kotłów opracowanie Instrukcji Eksploatacji Instalacji Monitoringu Poziomu w Zasobnikach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA chlor (Cl ) 37 sztuk dichloropropen (DCP) - 5 sztuk kwas octowy dostarczenie centrali z rozproszonym systemem sterowania SCADA 2 (C2H4O 2) - 3 sztuki integracja z istniejącymi systemami bezpieczeństwa 2011 CCTV do monitorowania bezpieczeństwa w Kompleksie Monomerów Zachem SA INTROL Sp. z o.o. INTROL Sp. z o.o

20 pomiary w przemyśle inteligentne systemy budynkowe Układy pomiaru poziomu w CEMENTOWNI LAFARGE Instalacje wewnętrzne i oświetlenia terenu w EURO CENTRUM PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY w Katowicach Procesy opróżniania i napełniania pneumatycznego w cementowniach zwykle występują jednocześnie, dlatego też konieczne jest zapewnienie ciągłych pomiarów poziomu w ekstremalnie zapylonym środowisku. Z uwagi na pomijalne małe tłumienie fali elektromagnetycznej, zdecydowano się na zainstalowanie sond radarowych VEGAPULS 68 przeznaczonych specjalnie do pomiaru materiałów sypkich. Zakres zastosowań sond był bardzo szeroki: monitorowanie zsypów za młynami młotkowymi surowca, pomiar wysokości pryzmy w magazynie surowca, pomiar w silosach homogenizacyjnych oraz zapasowych, pomiar na kilkunastu silosach z cementem oraz innych zbiornikach technologicznych np.: zbiorniku CKD, silosach klinkieru. Sondy radarowe Vegapuls 68 stały się standardowym układem pomiarowym w cementowni. Euro Centrum Park Naukowo Technologiczny koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach. Jest miejscem spotkania biznesu z nauką. Swoje cele realizuje poprzez zróżnicowane działania: oferując laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe i doradcze, ułatwiając dostęp do wiedzy i wyników najnowszych badań z branży, a także tworząc na terenie Parku sprzyjające warunki dla lokalizacji firm zaawansowanych technologii. Dodatkowo Park wspiera finansowo tworzenie firm technologicznych, bada innowacyjne pomysły i następnie angażuje się kapitałowo w nowe spółki. W ramach prac realizowanych dla Parku, jedna ze spółek GRUPY INTROL zaprojektowała i dostarczyła szereg instalacji wewnętrznych oraz oświetlenia terenu. dostawa, montaż i uruchomienie czujników w zbiornikach na niemal wszystkich etapach procesu wytwórczego (około 70 sztuk radarowych sond poziomu) tj: ochrona przed przepełnieniem na przesypach monitorowanie wysokości pryzmy w magazynie surowca pomiaru poziomu z silosach homogenizacyjnych oraz zapasowych (wysokość 20 m) dokumentacja techniczna i projektowa telewizja przemysłowa CCTV okablowanie strukturalne SAP system sygnalizacji włamań i napadu pomiary poziomu w silosach na surowce (wysokość 21 m) instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne pomiar poziomu w zbiornikach wapna (wysokość 21 m) instalacje wentylacji i klimatyzacji pomiary poziomu w silosach klinkieru (wysokość 52m, pojemności ton i ton) instalacje centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i wody lodowej pomiar poziomu w silosach cementu (wysokość 27 m) AKPiA i wentylacja integracja z istniejącym systemem SCADA instalacje wod-kan przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania PACTWARE obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna BMS sterowanie systemami oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania z poziomu stacji operatorskiej Lafarge Poland Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM Sp. z o.o INTROL Sp. z o.o

21 inteligentne systemy budynkowe inteligentne systemy budynkowe Budowa nowej siedziby WARMIŃSKO MAZURSKIEJ FILHARMONII w Olsztynie Instalacje teletechniczne dla Centrum Handlowego SELGROS w Gliwicach W ramach inwestycji (wykonanej przez konsorcjum firm w składzie: Mostostal Warszawa SA lider konsorcjum,, Acciona Infraestructuras SA oraz Instal Białystok SA partnerzy konsorcjum) powstała nowa siedziba Warmińsko Mazurskiej filharmonii w Olsztynie. W części południowej budynek jest przeszklony, ma 5 kondygnacji. Uwagę zwraca jego urozmaicona architektura. Obiekt składa się m.in. z bryły sali koncertowej (505 miejsc), przeszklonego holu wejściowego oraz części frontowej 3 w kształcie sześcianu. Kubatura obiektu to blisko 60 tys. m, 2 a powierzchnia użytkowa ponad 10,5 tys. m. instalacje teletechniczne: - instalacja dzwiekowego systemu ostrzegania DSO - instalacja alarmowa pożaru SAP - systemu kontroli dostepu i systemu sygnalizacji wlamania i napadu - instalacji monitoringu wizyjnego - instalacji RTV - systemu detekcji CO - instalacji strukturalnej - instalacji telefonicznej wraz z centrala telefoniczna instalacje elektryczne wewnetrzne instalacje elektryczne zewnetrzne w tym m.in.: - wykonanie linii SN 15kV - dostawa, zabudowa i uruchomienie stacji transformatorowej 15kV/0,4kV z transformatorem olejowym wraz z agregatem pradotwórczym - instalacje oswietlenia zewnetrznego i iluminacyjnego instalacje audiowizualne Warmińsko Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Termin realizacji Selgros Cash&Carry z centralą w Poznaniu jest częścią holdingu Transgourmet zajmującego się hurtową sprzedażą produktów żywnościowych. W Polsce Selgros działa w 15 oddziałach, z których jednym z najnowszych jest otworzony w 2012 roku oddział w Gliwicach. Na zlecenie Selgros Cash&Carry INTROL wykonał instalacje BMS nowopowstałego centrum w Gliwicach. Wykonanie następujących systemów: system alarmu pożarowego (SAP) dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) system alarmu dziennego telewizja przemysłowa CCTV system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) instalacja interkomowa kontrola ruchu osobowego pracowników oddymianie klatek schodowych instalacja telefoniczna wewnętrzna wraz z centralą telefoniczną instalacja wewnętrzna sieci komputerowej Każdy z systemów wykonano w następujących zakresach: projekt wykonawczy uzgodnienia dostawy materiałów i urządzeń montaż i uruchomienia testowanie instalacji przeprowadzenie szkoleń dokumentacja powykonawcza Selgros Sp. z o.o IB Systems Sp. z o.o

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5

Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego Nr rej. PL-2.24-001-5 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA RAFAKO S.A. 2013 Spis treści Deklaracja środowiskowa RAFAKO S.A. wrzesień, 2013 1 Wprowadzenie -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe

Energia. w Działaniu. Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki ENERGIA W DZIAŁANIU. Elektrownie. Komponenty. Serwis i usługi dodatkowe Energia Elektrownie Komponenty w Działaniu Serwis i usługi dodatkowe Technologie przyjazne dla środowiska ENERGIA W DZIAŁANIU Sprawdzone Rozwiązania dla Energetyki Od Węgla do Elektryczności Produkcja

Bardziej szczegółowo

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA*

QR DFL P/E* P/OP* P/BV* MC/S* EV/EBITDA* poniedziałek, 12 maja 2014 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Budownictwo, przemysł elektromaszynowy INTROL Alternatywa dla czystego budownictwa Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla Introlu od zalecenia

Bardziej szczegółowo

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w %

Przychody Grupy RWE w 2008 roku udział poszczególnych regionów w % RWE w Polsce Grupa RWE w 2008 roku Przychody zewnętrzne w milionach 48 950 Niemcy w milionach 30 694 Poza Niemcami w milionach 18 256 EBITDA w milionach 8 314 Wytwarzanie energii elektrycznej w miliardach

Bardziej szczegółowo

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej

FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej FIMA - Budowa i integracja infrastruktury technicznej Pełna obsługa Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań projektowych w dziedzinie elektroniki, automatyki i telekomunikacji. To co nas

Bardziej szczegółowo

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska Technologie ochrony środowiska Silni w grupie ENTECCOgroup technologia ochrony środowiska, wyspecjalizowana w oczyszczaniu powietrza. Firmy należące do ENTECCOgroup wytwarzają nadzwyczaj skuteczne urządzenia

Bardziej szczegółowo

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji

Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji www.dndproject.pl S E M I N A R I A B R A N Ż O W E K O N F E R E N C J E, E V E N T Y T A R G I, K O N G R E S Y Konferencje to SKUTECZNY NETWORKING relacji Poszerzamy Sieci Kontaktów w Twojej Branży

Bardziej szczegółowo

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r. Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe warunki i wymagania techniczne

Podstawowe warunki i wymagania techniczne Podstawowe warunki i wymagania techniczne Załącznik Nr 1 do SIWZ 1. Opis stanu aktualnego Miejski system ciepłowniczy w Sokołowie Podlaskim oparty jest na Kotłowni Miejskiej, z której wyprowadzona jest

Bardziej szczegółowo

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych. tauron-wytwarzanie.pl TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych D E K L A R A C J A Ś R O D O W I S K O W A Z A R O K 2 0 1 4 tauron-wytwarzanie.pl Spis treści Oświadczenie weryfikatora

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20.

Spis treści. Wstęp 1. Branża paliwowo - energetyczna 2. Branża metalowa 11. Branża budowlana 14. Branża spożywcza 20. Spis treści Wstęp 1 Branża paliwowo - energetyczna 2 Branża metalowa 11 Branża budowlana 14 Branża spożywcza 20 Podsumowanie 25 1 Niniejszy Raport opisuje aktualny krajobraz gospodarczy miasta z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Laureaci 2010, 2011 i 2012

Laureaci 2010, 2011 i 2012 Laureaci 2010, 2011 i 2012 wyprodukowano na papierze ekologicznym Szanowni Państwo, GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii to zapoczątkowany i prowadzony dla przedsiębiorców projekt Ministerstwa Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS.

Szanowni Państwo! a kierunki tego doskonalenia wyznaczają m.in. wymagania nowej normy ISO 14001:2004 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. D e k l a racja Środowiskowa Wydanie III Brzezie, październik 2007 Szanowni Państwo! BOT Elektrownia Opole SA od początku swojego istnienia stale spełnia zwiększające się wymagania i oczekiwania środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015

Spis treści. Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015 NEWSLETTER WYDANIE 29, LUTY 2015 Dla tych którzy podążają za trendami w inteligentnych rozwiązaniach inżynieryjnych Spis treści Wiadomości Temat numeru. Innowacyjne rozwiązania chłodzenia ograniczają koszty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w

Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opis przedmiotu zamówienia Program funkcjonalno użytkowy dla Kontraktu nr 2005/PL/16/C/PE/008-11/09 pn.: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzinie część osadowa Część III Opis przedmiotu zamówienia;

Bardziej szczegółowo

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii

EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii EKOnomia czyli GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Program GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii świętuje w tym roku swoje 5-lecie! Misją akceleratora jest ciągła zmiana myślenia polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013

Ekolaury 2013. str. 5. str. 7. str. 31. str. 34. str. 37. str. 42. str. 46. nr 4/68/2013 k w a r t a l n i k Pismo branży ochrony środowiska; www.pie.pl/czasopismo/html nr 4/68/2013 Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie str. 5 Ekolaury AD 2013 rozdane str. 7 Zielony

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 3 Trębaczew, lipiec 2012 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia

Magazyn Omron. Wybrane wdrożenia Magazyn Omron Nr 2 Wybrane wdrożenia Dynamicznie zmieniające się trendy i nieustanny rozwój rynków mają ogromny wpływ na kształtowanie się wymagań dotyczących producentów maszyn na całym świecie. Coraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2.1.A do Kontraktu

Załącznik 2.1.A do Kontraktu Załącznik 2.1.A do Kontraktu PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Redukcja NOx w kotłach OP-650 na blokach nr 1, 2 i 3 zainstalowanych w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Adres obiektu realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką

Innowacyjne produkty Dolnego Śląska. Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Innowacyjne produkty Dolnego Śląska Dolnośląski Bon na Innowacje czyli jak przedsiębiorcy korzystają na współpracy z nauką Dokument opracowany przez konsorcjum w składzie: Wrocławskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo